Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Fóris’ paternity testing (Fóris Ágota apasági tesztje)

Posted by karoligaspar - november 28, 2011

Mielőtt az 1980-as években a DNA vizsgálatok hozzáférhetőkké váltak volna, a házasságon kívül született gyermekek nemzőinek kilétét nem lehetett még valószínűsíteni sem, nemhogy megállapítani. Kb. 100 évvel ezelőtt a különböző vérvizsgálatokkal legfeljebb a férfi populáció 20%-át lehetett az apaságból kizárni. A szerológiai vizsgálatokkal ez az arány 40 %-ig emelkedett, de még mindig a férfiak 60%-a volt gyanúsítható azzal, hogy ő nemzette az apátlan gyermeket. Az a szövegvizsgálat, amit Fóris Ágota vezetésével egy nyelvész-informatikus team végez a blogolók bekerítésére, kb. annyi eredménnyel kecsegtet, mint a 100 évvel ezelőtti apasági tesztek. Tudományos módszerük sem fejlettebb azokénál. Az alábbiakban Szegedi Kis István írását közöljük Fóris Ágota blogüldöző tevékenységének tudományos értékéről. Változatlanul azt ajánljuk az egyetem vezetésének, hogy az okokat szüntesse meg, ha azt óhajtja elérni, hogy megszűnjék ez a blog. – A szerk.

Szerző: Szegedi Kis István


Fóris Ágota,  a Károli Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének vezetője nagy dolgokra hivatott. Ez már a tanszékvezetői kiírásból is kiderül: az Oktatási Közlönyben megjelent szövegben olvasható, hogy Balla Péter, akkor még mb. rektora az intézménynek (az Újszövetség professzora) eleve kizárta a jelentkezők köréből a protestánsokat, különösen a kálvinistákat, és a magyar szakon végzett, magyar nyelvtudományból tudományos fokozatot szerzett ezen a területen publikáló nyelvészeket. A tanszékvezető széket így kapta meg a magyar nyelvből még BA-val sem rendelkező, zsidóságát arany menórával a nyakában nyilvánosan hirdető Fóris.

Az ádventi áhítat csendjében aztán lassan kiderült, mi is Fóris Ágota igazi feladata a reformátusnak nevezett intézményben. Balla Péter rektor (az Újszövetség professzora) azzal bízta meg a hölgyet, hogy tudományos eszközökkel tárja fel, „kik is állnak a blog mögött”, azonosításukra pedig bíróság előtt is megdönthetetlen bizonyítékokat szolgáltasson. Fóris neki is látott a munkának. Korpuszokat képzett a posztokból, az azonos nickname-ekkel jegyzett kommentekből, valamint kontrollkorpuszokat a gyanúba vett személyeknek egyéb, az egyetem rendelkezésére álló szövegeiből. Eme kontrollkorpuszok állhattak kurzusleírásokból, kérelmekből, valamint – a károlis oktatókra nem jellemző módon – tudományos értekezésekből.

Az alapelv helyes: a biztos szerzőségű/apaságú szövegek összevetése a bizonyítandó szerzőségű szövegekkel.

A kivitelezés azonban három okból is dilettáns:

 1. A szerzői azonosításra csak azonos műfajú szövegek alkalmasak: tanulmány tanulmánnyal, kérvény kérvénnyel vethető össze. A vélelmezett blogolóknak az egyetem – és Fóris – rendelkezésére álló szövegei radikálisan eltérő műfajba tartoznak, mint a posztok és kommentek.
 2. A szövegeket lemmák azonosításával vetik össze. Kizárják ugyan a formaszavakat, de a tartalmas szavak hatalmas mennyisége lehetetlenné tesz bármilyen, akár megközelítő azonosítást. A szóválasztás a nyelvi tevékenység legtudatosabb szintjén történik. Több sikerrel kecsegtetne a type/token arányok, szintaktikai szerkezetek, beágyazások stb. vizsgálata. Többet nem segítek.
 3. A tökéletes azonosítás azonban elvi szempontból lehetetlen. Egy szöveg csak önmagával lehet azonos. Ami elérhető: gyenge, közepes, erős hasonlóság megállapítása egy ismert és egy ismeretlen szerzőjű szöveg között. Ez kétségbevonhatatlan bizonyítékként egyetlen bíróság előtt sem áll meg. (Különösen mivel Fóris Ágota nem szerepel a bírósági szakértők listáján.) Gyanúba viszont lehet vele keverni embereket, karaktergyilkosság elkövetésére kiválóan alkalmas ez az eljárás.

És ezzel elérkeztünk az egész projektum céljához (a folyamat: Fóris vezetői kinevezése BA nélkül, megbízása volt és jelenlegi kollégák, doktoranduszok és hallgatók gyanúba keverésére). Balla Péter rektor (református lelkipásztor és az Újszövetség professzora) az ádventi hangulatban nem a születés csodáját készíti elő. Balla Péter rektor (az Újszövetség professzora) heródesi léptékű (karakter)gyilkosság-sorozatra készül. Balla Péter rektor (az Újszövetség professzora) és a Károli egész vezetősége Krisztus helyett Heródest választotta. Ítéletvégrehajtót pedig – stílszerűen – Kajafás népéből választott magának.


87 hozzászólás to “Fóris’ paternity testing (Fóris Ágota apasági tesztje)”

 1. instant kill said

  Most már világos, miért hozta Balla a magyar tanszék vezetésére pont a magyar BA nélküli, zsidó Fórist.
  Ennyire mocskos munkát – karaktergyilkosságot – mégse bzhatott egy reformátusra.
  Annak lelkiismerete meg ilyesmi is van .

 2. calamity said

  Ennyire elvetemült, mint Fóris, egy református biztos nem lenne.
  Fóris olyan, mint egy női harcos, kilövési utasítással.
  Balla Péter rektor, az Újszövetség professzora gyilkoltatja le vele a még megmaradt protetstánsokat.
  A Károlin csak a gyilkosok, a rablók, az okirathamisítók maradhatnak!

 3. heródes said

  Kit is gyilkoljunk le, Balla Péter?
  Csak a reformátusokat, a tudományos fokozattal rendelkezőket?
  Azokat, akik nen érintettek csalásban, lopásban, okirathamisításban?
  Így lesz!

 4. (septem)pun(ctat)a said

  Ez az én Andrisom eszét dicséri.Ő javasolta a Petinek, hogy Belzebubbal füstölje ki a sátánt, vagy fordítva, szóval az Ágootával a kellemetlenkedő reofmátusokat.
  Az én Andrisom is inaszakadtából intrikált, hamistanúzott, mire a Heidelbergi Káté első kiadójának leszármazottjától sikerüélt megtisztítani a Káeolit. Pedig ő magyar nyelvészetből volt kndidátus és habilitált is.
  A Peti dicsőségesen bevégzi az én Andrisom által elkezdett munkát Ágota segtségével!

  • ressentiment said

   Ha tudnák franciául ezt a niknevet választanám de most hogy az Ágota ijen tudományosan közelíti meg a kérdést hogy ki is kicsoda elbizonytalanottam.

 5. réti pipitér said

  Ebben az egészben az a legveszélyesebb, hogy a karon levő műúveletlen bunkók – ők vannak túlnyomó többségben, hála Balla és Szabó, Hansági következetes kontraszelekciójának – még hitelt is adnak a Fóris-féle pszeudotudományos hókuszpókusznak.
  Mindenkinek azt ajánljuk, aki gyanúba kerül, azonnal forduljon bírósághoz, hogy lelepleződjenek Balla és Fóris hókuszpókuszai!

 6. sprechen sie deutsch said

  Ezt a kérdést is feltehetnétek Hansági Ágnesnek, aki Koselleck egyik könyvét nevezi meg “kutatási témájául”. Szólni kéne neki: egy könyv az, amit olvasunk, vagy lopunk belőle, ahigy KSZA-éknál szokásops, a tudományos téma egy probléma.
  Neked, Ági, meg legfeljebb az a problémád Koselleckkel, hogy az egészet lopd el, vagy érd be részletekkel.

  • prudens said

   Hansági különben csak a magyar nyelven megjelent Koselleck-rásokból idéz érdemben (???), de a bibliográfiájában persze feltünteti a német kiadást, sőt, még angol szövegeket is, amiket még vakkantás szintjén sem birtokol.

 7. calamity said

  Az Áginak annyira magas a Koselleck, mint kiskutyának a farzseb. Vagy mint Kulcsár-Szabó akadémikusnak Jauss.
  Azért is görnyedt hétrét előtte, amikor odapofátlankodott hozzá, hogy meginterjúvolja, mint egy pályakezdő senki.

  • OperatívTiszt said

   Ebből a stréber iskolás seggnyalásból gyártott a “nagy” akadémikus mítoszt. Már úgy mesélte tovább az alázatos interjút, mint baráti csevelyt. Azt meg végleg elhallgatta, hogy őt a belügy delegálta Németországba, soha nem kapott semmilyen jelentősebb meghívást vagy ösztöndíjat a németektől.

 8. helmut said

  Mindenki is,eri Kulcsár-Szabót, a spiclit, akárcsak barátját, Bölcskjei Gusztávot, aki Bát(o)ran jelentett hívekről, paptársakról. De nagyon úgy néz ki, bealkonyul mindkét kiérdemesült tolvaj spiclinek.
  KSZE-nek a 180 milliós projektpénz teszi be a kaput, Bölcskeinek meg a koreai bank segítsége, amit sehogyse akarnak kifizetni az egyházkerületek.

 9. Cop said

  Fóris mint kopó? A szerep illik hozzá, na de mit ért ő a magyar nyelv stilisztikájához, amin az egész nyomozás alapul, hiszen még diplomája sincs magyar nyelvből. A blog szövegei pedig túlnyomórészt magyar nyelven íródtak. Meg legfeljebb németül, itt-ott angolul. Ezt vizslatni egy spanyol-olasz szakos képzettséggel!

  • korpusznyelvész said

   Nyelvspecifikus softvereket hoznak létre azok, akik tényleg értenek a dologhoz. Álltólag most a SZTAKI-ban is fejlesztenek egy plágiumleleplező softvert angolra!
   Magyarul már van, megrendelhető náluk pénzért.

 10. ressentiment said

  Nem érted a lényeget: amire/akire Balla Péter rektor (az Újszövetség professzora) rátette a kezét, az azonnal megdicsőül. Így a Fóris is.
  És Jézus Krisztuson keresztül egy pillanat alatt mindazon ismeretek birtokában lesz, amiért ti évtizedeket gürcöltetek.
  Ez a balla féle szentlélek csodája.

 11. Kronstädter said

  Értesüléseim szerint Fóris Ágota tényleg meg van bízva a blog üldözésével, de nyomozással nincs. Ő nem keres senkit és semmit. Ugyanis Balla Péter már rátalált az emberére. Fórisnak mindössze annyi a dolga, hogy Balla Péter egyetlen gyanúsítottjára ráfogja az összes szöveget. Mindazonáltal Ágotánknak nincs könnyű feladata. Az egyetlen gyanúsítottól nincs használható kontrollkorpusz. Az illető már vagy másfél évtiztede alig ír magyarul, a publikációinak 90%-a idegen nyelvű, külföldi kiadványokban megjelent szöveg. Itt találtam rá az egyik legfrissebbre, az “Aktueller Band”-ra kattintva elérhető, mindjárt az első tanulmány a kötetben:

  http://www.unit……………………………..(kimoderálva – a szerk.).

  • Ágnesasszony said

   Hát ez meg mi? Nekünk Hansági tanárnő már 2 évvel ezelöt megigerte hogy az a szemét aki lebuktatta a Marcit le lesz rugva a pájárol, sehol se fog maj tudni publikálni. Kulcsárszabó Ernőnek Romániába nincs hatalma? Én aszittem hogy ő világhirü tudós de ugy latszik a hire nem terjett a határon tul. Megkelett volna akadájozni hogy H…. G…. külföldön publikájjon. Hacsak ithol tuggya megtiltani az nem ér semmit. 😦

   • Mozart és Salieri said

    Zseniális tanulmány. Ilyen szöveget Kulcsár Szabó Ernő soha a büdös életbe nem fog írni, de még a következő életébe se. Még magyarul se, nemhogy idegen nyelven. Nemcsoda hogy baszta a csőrét. Van egy könnyed, elegáns, sokféle konnotációt tartalmazó, több szinten értelmezhető, mégis olvasmányos szöveg. Mindez Kulcsár Szabó vágyott nyelvén – németül. Emellé téve egy nehézkes, nyakatekert, olvashatatlan, ráadásul triviális KSZE-szöveget, azonnal szembeszökik a különbség. Mi a fenének kínozzuk magunkat Kulcsár Szabó Ernő semmitmondó szörnymondataival, amikor H…. G…. sokatmondó, jólmegírt, frappáns mondatait is olvashatjuk helyettük? 🙂

  • Karl said

   Das Storm-Essay ist erschütternd schön. Dies hat ein Mensch geschrieben, der eine tiefe und wahre Verbindung mit dem Dasein und mit der Eschatologie hat. Unbedingt lesenswert. Danke für den Hinweis.

   • Germanomán said

    H… tanárnő a brassói egyetemen tanít? Ott kéne doktorálni. Ott leszarják a Kulcsár-Szabókat. 🙂

   • Timóteusz said

    Az az igazság, hogy csak H…nak sikerült a tanítványait doktoráltatnia a Károlin, mert ő sohasem egyezett volna bele abba, hogy csalással próbálkozzanak. Mészáros is jobban járt volna, ha nem sértődik meg a kritikáján és nem váltja le a védés előtti napokban, hanem megfogadja a tanácsát és nem ad be félkész dolgozatot. Már neki is lehetne érvényes védése, nem pedig két összecsalt, amelyek közül egyik se ér egy fabatkát se. Már ismeri az egész ország a történetét meg a nevét, sőt az álnevét is. Egyszóval ismerik Mészárost mint a rosszpénzt. Ezt elkerülhette volna, ha csalás helyett inkább dolgozott volna.

   • Kirúgottak Klubja said

    Olyanokat rúgtak ki évek hosszú sora alatt következetesen a Károliról, akiknek több védett doktoranduszuk van, mint a Károli IDI 6 törzstagja közül 5-nek.

   • Lúzerek said

    Ez mondjuk nem akkora kunszt, mert a 6-ból 4-nek, Szabó Andrásnak, Petrőczinek, Kulcsár-Szabó-Hanságinak és Berthának a http://www.doktori.hu szerint 0-0 van.
    Még mindig. 🙂

   • korpusznyelvész said

    Akkor törzstagok se lehetnének!

  • Bóvli said

   Miért ne? Irodalom- és kultúratudományból csakis külföldön érdemes doktorálni, mióta Kulcsár-Szabóék Magyarországot tudományosan is a bóvli kategóriába lökték. Nem ér semmit az irodalomtudományi doktori cím, mióta Mészárosnak a spicli KSZE kétszer is odaítéltette, egyszer a Károlin, egyszer a mamelukjaival Szegeden, mind a kétszer disszertáció nélkül. Milyen cím az, hogy “Potestantizmus és medialitás”? Ez nem egy értekezés címe, hanem egy széles, nagy témakör, majdnem olyan széles, mint maga az élet. És mit takar? Egy összeollózott kis fejezetecskét Lutherről, meg egy katyvaszt Ravasz Lászlóról. Hogy jön ez a kettő egy dolgozatba? Hogy mind a kettő a médiumot használta? Miért? Van médium nélküli kommunikáció? Én csak a telepátiáról hallottam, de az nem bizonyított. És még az is történhet valami ismeretlen médiumon keresztül, ha egyáltalán van. Vagyis Mészáros patchworkje nem szól semmiről.

  • Szakdolgozó said

   Mért töröltétek ki a linket? Serettem volna elolvasni a tanulmányt. Az ELTE-re járok német szakra, későromantikából írom a szakdogámat, és az egyik tanárom látta, mondta, hogy olvassam el, mert nem tudta elmenteni, mer állítólag nem másolható. Legalább azt írjátok meg, melyik folyóirat, melyik szám, vagy mi a pontos cím, hogy rákereshessek, mert a tanárom is csak futólag látta, és csak azt jegyezte meg, hogy ….. ….. a szerző és Theodor Storm babonás világáról van benne szó.

 12. Kiskovács said

  Kedves Fóris tanárnő!

  Szeretnék részt venni a blognyomozó munkában. Apám rendőr volt és én szeretnék a nyomdokaiba lépni. Találtam a gyanúsított személytől egy vaskos kontrolkorpuszt. 276 apró betűvel sűrűn teleírt oldal:

  http://www.p……………………..(kimoderálva – a szerk.)

  Igaz hogy ez is németül van, és én egy kukkot se tudok németül akárcsak apám. Angolul se akárcsak apám. Franciául se akárcsak apám. De még oroszul se ahogy viszont apám tud. Én semmilyen idegen nyelvet nem beszélek, nem is makogok, mégis van egy doktorátusom. Nemcsak Mészáros tudja kicselezni a nyelvvizsgakövetelményeket hanem én is. Viszont tudok magyarul helyesírni, amit apám nem tud. Magyar szakos voltam, ami apám nem volt és a Tanárnő se volt. Ez az egyik legnagyobb erősségem.

  A másik legerősebb oldalam a tudományos kutatás módszertana. Meg tudom pl. szervezni hogy a németül tudó hallgatók teammunkában lefordítsák H…. G….. németül írt vaskos monográfiáját, utána már lesz elegendő anyagunk hogy nekiessünk a komparatisztikai munkának.

  Kérem szíves visszajelzését hogy befogad-e a kutatócsoprtjába?

  K…. G….

  • Apasági aggály said

   Én szívesen beszállnék a fordításba. Németül tudok, ráadásul munkanélküli vagyok, azaz sürgősen szükségem van a lóvéra. Csak egy dolog aggaszt. Mi van, ha Fóris tanárnő apasági tesztje nem a német szöveg íróját, hanem engem, a magyarra fordítóját keveri gyanúba? Még a végén lehet hogy nem nekem perkálnak, hanem én pengetem ki a szövegek nemzéséért a tartásdíjat?

   • Doktorandusz said

    Van itt még egy kontrolkorpusz a fő gyanúsítottól, ez is több mint 150 oldal, de ez is németül van,
    http://www…………………………….. (kimoderálva – a szerk.) Engem komolyan érdekelne Fóris tanárnő álláspontja hogy hogyan lehet magyar nyelvű rövid hozzászólásokat több száz oldalas idegen nyelvű monográfiákkal összevetni? Működik ez a lemma-vektor-mátrix izé különböző nyelvek között is? Mer akkor én is beszállnék. A zsé nekem is jól jönne. 🙂

 13. korpusznyelvész said

  Nagyon örülök jelen tkezésének. Pont ilyenekre van szükségünk, akiket nem nyűgöznek le a túlságosan sokféle ismeretanyagok, magyarul tiszta és friss, hogy azt ne mondjam, szűzies az agya. Beültetem a kis klónként szaporodó szoftveremet és csinálja, amit én.

 14. korpusznyelvész said

  Rossz hrem van: fordított szöveget nem lehet elemezni szerzőségi szempontból, túl sok az aggály. A fordító sajátos szóválasztása nagyon is bezavar.

  • Kiskovács said

   Nekünk azt mondták, úgy vizsgáljuk a szövegeket, hogy mindenképpen H…. G…. legyen a szerző. Mindegy, hogy kik írták, mindegy hogy miről szól, mindegy hogy hányan vannak. A végeredmény az legyen hogy 1 szerző legyen, mégpedig kifejezetten H…. G…. mer az egyetem meg akarja nyerni a munkaügyi pert. És ehhez kell majd Fóris tanárnő szakvéleménye. Mi pedig mindnyájan segítsünk be neki az egyetem érdekében. Ezért várom az önkéntes jelentkezőket. Minél többen segítünk Fóris tanárnőnek, annál többen mehetünk el tanúskodni a bíróságra. Fontos a létszám! Tömegben az erő!

 15. animus said

  Csakugyan azt hiszotek, egyetlen emberrel van dolgotok? Aki a nap 24 órájában top fiten reagál mindenre?
  Rosszabb a helyzet: egy morális agytröszt áll veletek szemben!

  • Klukó Ágota said

   Csak ne becsüljétek le annyira a módszerünket. Tudjuk, hogy kb. 35-40 személy blogol rendszeresen és kb 150 további ritkábban. Az igaz, hogy nem ennyit kell kimutatnunk. Az utasítás az, hogy 1 személyre fogjuk rá az egészet. De más a megbízás és más a tudományos munka. Az előbbit megfizetik, az utóbbit magunkért csináljuk. Így az eredmények is lehetnek eltérőek, a célnak megfelelően.

   • Mesterséges Intelligencia Műhely said

    Az alkalmai bogolók száma ennél jóval magasabb, a blog indulása óta eltelt időszak alat kb. 2000, ezek többsége csak egy-egy hozzászólást írt. Sokat segítene ha rendelkeznénk az IP számokkal. De azt sajnos a google soha nem fogja kiadni, pedig már mindent megpróbáltunk.

 16. ressentiment said

  Akinek nincs szürkeállománya, az csak a régebbi keletkezésű agytörzsre hagyatkozhat: ott vannak a primitv rekaciók, gyűlölet, rombolási vágy agyi reprezentációi.
  Csak ezekkel rendelkezik a Károli egész vezetősége: Balla, Szabó, Hansűági és bűnntársaik.
  Ne csodálkozzatok, hogy gyilkolni indulnak!

 17. Kirúgottak Klubja said

  Fóris üldözi a blogot.

  Miért is?

  Mert feltárja a tényeket, elsősorban Szabó András viselt dolgairól, aki Fórist diploma és református elkötelezettség nélkül tanszékvezetővé kinevezte. Na és mi van akkor, ha utoléri? Semmi. A blog ugyanúgy fog működni, amíg a bűncselekmények elkövetőit büntetőjogi felelősségre nem vonják. Blogolni nem bűn. Azok viszont, akik Fórist erre a szégyenletes munkára felbérelték, és akiknek a viselt dolgait feltártuk, törvénybe ütköző dolgokat cselekedtek.

  Kedves Ágota! Ha téynleg nincs jobb dolga, mint valakit üldözni, javasoljuk, hogy inkább a bűnözőket üldözze, semmint azok áldoatait. Nem érvelek azzal, hogy a bűnösöket üldözni erkölcsösebb, mint az ártatlanokat, csupán azzal, hogy az eredmény látványosabb. Ha ugyanis minket elkapna – ami kész csoda lenne -, a kutya sem fogja észrevenni. Minden ugyanúgy müxik majd tovább, hiszen mi nem követünk el, pontosabban nem mi követünk el törvénybe ütközőt. Így nem lehet minket megállítani. Soxor megírták már ezen a blogon, hogyan lehet(ne).

 18. ressentiment said

  Ehhez csak annyit teszek hozzá, ha kilőnek néhányat közülünk, a közösségünknek meg se kottyan.
  Igazi agytröszt működik itt, szellemi kapacitásunk aokszorosa a Károliénak. (Amivel persze nem mondtam olyan sokat.)
  Szóval folytatjuk, amíg a Károli meg nem javul, Szabó börtönben nem ül, Hanságit, Hermannt, Petrőczit el nem csapják, addig él és virul a blog.

 19. sola scriptura said

  Azt mondta Bölcskei a Zsinaton, hogy “a jelenlegi válságnak is spirituális gyökerei vannak: a bozalom és a hitelesség hiánya”.
  Bravó, így van!
  Ki bízna egy állampárti spicliben, mint Bölcskei, aki Bátori néven jelentett a hívekről, a kollégákról, aki SEMMILYEN ALJASSÁGTÓL NEM RIADT VISSZA!
  Hitelesség??? Bölcskei tavaly 200 milliót akart adni a gyülekezetek pénzéből az államtartalékra!
  Semjén nem fogadta el.
  És mit csinál Bölcskei???
  A koreai bank péntzén dőzsöl, nőzik, és éli a maga VELEJÉIG MOCSKOS, BŰNÖS ÉLETÉT.
  …., … EMBER VAGY, BÖLCSKEI GUSZTÁV. (Kimoderálva – a szerk.)

 20. Áron said

  Bölcskei megnyerte a pert a besúgó-ügyben. A perveszteseket pár millió forintban marasztalták. Őket csak az utókor fogja majd igazolni. Egyelőre működik a formális bizonyítás hamis tanúkkal. Nem számít, hogy mindenki tudja az igazat, a bizonyítékok az egyház kezében vannak, amiket nem adnak ki.

  • Zsinati illetékes said

   De nem ám. Hegedűs püspök bezárta a zsinati irattárat és majdnem keresztbe feküdt az ajtó előtt, amikor a történelmi vizsgálóbizottság be akart menni. Ki ne derüljön má’ hogy ő is spicli volt. Bölcskeinek meg még a fedőneve is közismert.

 21. Anima said

  Animus, nézd meg a postaládádat!

 22. sola scriptura said

  Tudjuk azt is, nagy iratégetés volt az Egyházügyi Hivatalban Káldy püspök halála után.
  Hegedűs psüpök meg csakugyan bezárta az irattárat.
  Van ott egy kis zsarolási muníció.
  Hegedüs püspök zsarolja Bölcskeit, Szabó püspököket. Azért nem mernek szólni Kislóri fasiszta cirkuszai miatt.

 23. prudens said

  Johannes, levelet küldtem!

 24. andrás nap said

  Ma van András napja, számos népi hagyomány ünnepli az Andrásokat.
  Mi megragadjuk az alkalmat, hogy jelezzük, a Blog tevékenmységének legfőbb kiváltója., Szabó Andrásnak (Szabó püspök sógorának), az úraszta- és kormánytartalékrabló, okirathamisító, hamistanúző bűnöző majd két évtizedes tevékenysége.
  Ha feljelentést tesztek Szabó Andtrás és bűntársai: Hansági Ágnes, Petrőczi Éva ellen a 157 milliós síbolás ügyében: mikor, ugye Szabó András volt a BTK dékánja, akkor megfontoljuk a blog működésének átalakítását.

  • Judge said

   Szabó András közel két évizedes aljas működése váltotta ki ezt a blogot. Ő tette tönkre tehetséges kollégák és hallgatók életét, ő rágalmazta meg, rúgatta ki őket, akiket a mai napig nem rehabilitáltak. Ideje volna újra alaposan Szabó Andrással foglalkozni. Összefoglalni viselt dolgait, rablásait, nyírásait, aljasságait, alattomos gyilkosságait. Hogy végre megértse az egyetem és az egyház vezetése, miért lehetetlen a béke, amíg ez a szörnyszülött nem ül börtönben. Szabó András az emberi nem megcsúfolása. Nem lehet nyugodtan aludni, szabadon lélegezni, amíg ez a jellemtelen aljas gazember nincs rács mögött.

   • Mediátor said

    Nyugodtan letehetitek a fegyvert. Szabó Andrást már végleg vakvágányra tolták. Nem fog beleszólni többet az irányításba, nem lesz alkalma tovább lopni. Legszívesebben azonnal kirúgnánk, de a püspök sógora miatt nem tehetjük. Szabó István püspök vehemensen védelmezi a sógorát, Szabó Andrást.

   • Paplan alá fingó said

    Addig nem vagyunk nyugodtak, míg ez a paplan alá fingó gazember börtönbe nem kerül.

   • Cluj said

    Te is erdélyi vagy, ugye? A “paplanaláfingó”-t nálunk is az ilyen sunyi görényekre használják, akik rossz fát tesznek a tűzre, vagy épp a közös paplan alatt bebüdösítenek, aztán valamelyik szerencsétlen balekra mutogatnak, hogy ő volt, ő volt. Csak az az elképesztő, hogy milyen sokáig lehet ezt a büdös görény taktikát játszani. Szabó András már majdnem 60 éves és eddig mindig sikerült másra kennie a saját sarát. De most úgy látszik ráb@szott. Már mindenki kiismeri.

   • scharfrichter said

    Szabónak mennie kell, méghozzá a börtönbe, akárkinek a sógora is.
    Nem értjük, Szabó püspök miért védelmezi ezt a gonosztevőt.

   • Scandal said

    Shame and scandal in the family 🙂

   • Kirúgottak Klubja said

    Már miért tehetnénk le nyugodtan a fegyvert? A Károli története minket arra tanított, hogy Szabó Andrást nem lehet végleg vakvágányra tolni. Hányszor hitték ezt elődeink, a mindenkori dékánok, rektorok? T…, Szilágyi, Barkó, Bagdy, Nagy István, Györke, Raffay, Kovács Eszter… És mindig ő maradt győztesen a porondon. Ha Sepsi Enikő nem tanulmányozza alaposan a történelmet, könnyen ő is a klubunkban találja magát.

  • Kirúgottak Klubja said

   Szabó András ellen vádat emeltetni és az áldozatait rehabilitálni. Ez a blog beszüntetésének vagy átalakításának minimális feltétele. Elégtételt a brutálisan megrágalmazott áldozatoknak!

   • régi kolléga said

    De nem mindenki halt meg Szabó üldözöttjei közül!
    Bennünket is kirugatott, megrágalmazott, hamis tanúvallomást tett ellenünk a bíróságon!
    De mi nem hagytuk magunkat és még erősebbek lettünk a küzdelemben.
    Üldözzzük Szabót a mélységekbe, a pokol fenekébe is utánamegyünk, mint a bosszú istennői az Erünniszek!!!
    Nem félsz tőlünk, szabó???
    Üldözünk a sírig, nem szabadulsz tőlünk és a mocskos családod se!

   • Judge said

    Velem is mindent megcsinált Szabó András, de nekem elég, ha vádat emelnek ellene. Van miért. Büntetőeljárást folytat a Fővárosi Ügyészség Szabó ellen hivatali hatalommal való visszaélés, csalásra való felbujtás és magánokirathamisítás miatt. Nem kellene őket megakadályozni abban, hogy tegyék a dolgukat. A károlisbotrányra az egyetlen jó megoldás, ha Szabót jogerősen elítélik. Petrőczivel vagy nélküle.

   • régi kolléga said

    Judge! Meggyőztél!
    Addig nem űzzük a pokolra, míg a világi igazságszolgáltatás el nem bánt vele meg Petrőczivel!

 25. doktorandusz said

  Kulcsár-Szabó Ernő nyakán van a kés.
  Az APEH nyomoz utána.
  Túl sokat ellopott a 180 milliós projektpénzekből, meg Hansági révén a károlis 157 millióból is!

 26. (septem)pun(ctat)a said

  Ma ünnepeljük drága Andrisom névnapját. Elkészítettem kedvenc ételét: abált szalonna fehér szalonnával, vöröshagyma salátával.,
  Ott lesznek szerelmünk gyümölcsei, Évike – aki olyan gyönyörű és zseniális, mint én, és Andris, aki tiszta apja.

  • andriska meg évike said

   Igen, apu meg anyu ecceűen zseniális! Akárcsak mi!
   Anyu megin szerzett több kiló sütit valami hüje szeretetvendégségről, szóval ünneplünk ott anyu grófi dédapjának olajképe alatt a hencidai úrasztalnál.

   • Enyveskezű said

    Szabó András mindent lop. Legyen az pénz, úrasztala, pogácsa, sütemény, ősök olajportréi, sőt, maguk a “grófi” ősök is, idegen tollak, más munkája, témavezetések… És nem azért mert kleptomán. A lopások nem öncélúak. Aljas céljai vannak velük.

  • Paplan alá fingó said

   A kis paplan alá fingók. Bizonyára megtanulták az apjuktól, hogy kell a bűzt másra fogni:

   “Andrisom, ha büdöset csinálsz tömegben, nézz körül, szimatolj, vágj mérges képet, és mutass rá az egyik osztálytársadra: ő volt az, ő szokott ilyen büdöset fingani. És ha az zavarában elvörösödik, menj át támadásba, hordd le mindenféle büdös görénynek. Őt fogják elítélni, te meg jól jössz ki az egészből. Nézz fel rám, én ezt csináltam egész életemben, aztán látod, professzor lettem, egyszer dékán és egyszer majdnem-rektor. És kinyírtam ezzel egy csomó embert. Tele van skalppal a szekrényem.””

   • andriska meg évike said

    Apuci lop, ez a természeti törvény. Anyu meg írja a világszép verseit rólunk!
    Apu nekünk lopott, 157 milliót, ő kapta meg Princz Gabi bácsitól a 8 milliót, apu és anyu kifosztotta a református hagatéki leltárt és lássatok csodát!
    Megtalálták anu grófi dédapjának a képét, fel is akasztották, ahol ülünk a hencidai úrasztalánál, pont rálátunk anyu arisztikrata őseire!
    Sehol nem ízlik annyira az abált szalonna, mint nagypapa úrasztalánál!

 27. petruska said

  Andriska meg Évike is nyilván számlálhatatlan nyelven tudnak és fordítanak.
  De ha annyira zseniálisak, miért rúgták ki őket más egyetemekről????

 28. Rector said

  A 157 milliós csalás forgatókönyvét nem Szabó András tervezte meg, hanem KSZE. Ezért juttatta pozícióba Ernő bácsi a Káolin Szabót, mert az a MENYt minden döntésbe és cselekménybe bevonta, míg pro forma is beemelhette a hatalomba. Szabó András ezt egyedül soha nem merte volna megcsinálni. Mögötte állt ebben a Kulcsár-Szabó klikk, és persze osztoztak is a profiton. Fedezéknek meg előtte Kulin, akire ismét ráfoghatta a “pénzügyi szabálytalanságot”, akárcsak 1998-ban. Ezt meg is tette. Azért váltották le Kulint a dékánságról olyan hirtelen és csúnyán.

  • Médea said

   Igaz lenne, hogy Kulcsár-Szabó Ernő áll a 157 milliós károlis sikkasztás mögött? Mert már máshol is hallottam, hogy Szabó András és Hansági csak végrehajtók votak, az értelmi szerző a maffiózó após. A sikkasztás ugyanis feltűnő módon pont akkor kezdődött, amikor Szabó András dékánhelyettes lett, és feltűnő módon pont addig tartott, amíg mindenféle ügyekkel le nem bukott. De szerintem is kizárt dolog hogy neki jutott volna eszébe. Ehhez buta. Az meg még kizártabb hogy meg merte volna ezt lépni egy tekintélyes személy háttértámogatása nélkül, nert szörnyen gyáva. Hansági pedig amióta csak bekerült a BTK-ra Szabó személyi tanácsadója volt. Sok gonosz ötlet tőle származott, de ez aligha, mert ehhez ő is buta és kisstílű. Ez nem tőle ered, ő is csak egy médium volt. 🙂

   • ressentiment said

    Van eg másik összefüggés is. 1998 december elején járt Orbán Viktor a Károlin és tárgyalt Hegedűs püspökkel. Orbán – akit a velejéig intelligens és erkölcsös RefLap attól kezdve csak “áldott Orbán testvérünknek” nevezett – megígérte a BTK új épületére adandó kormánytartalékot, két milliárd forintot.
    Ekkor puccsolta meg Szabó Kulint. Kulin a lemondatást egy szombati napon kapta meg. Hétfőn ketdődött a vizsgaidőszak. Azért időzítették így, mert Kulin példátlan népszerű tanár, szemben Szabóval, akit a hallgatók is egyetemesen gyűlölnek és megvetnek.
    Így maradt a két rabló – Szabó és … – magára, el is lopták mind a 2 milliárdot!
    Vag látta valaki a Reviczky utcai ÚJ ÉPÜLETET?

 29. OperatívTiszt said

  Biztosan igaz.

 30. csicsikov said

  Azért nem kell Barkó Endrét mennybe meneszteni. Bejáró dékán volt rengeteg pénzért, ítéletvégrehajtó, ő rúgta ki a kollégákat 1998. szeptemberében, és amilyen balf-@szok voltak ő meg a …, Barkó is írta alá, nem tudta, hogy a rektor a munkáűltató.
  Barkó orosz szakon végzett egy főiskolán. Egszer hozzá akart szólni egy orosz történész előadásához, de olyan primitív dolgokat mondott, így kezdte: “ja ne imeju mnogo szlov…” Erre Erdélyi rászólt, hogy mondd, el, mit akarsz, lefordítom.
  Barkó megsértődött, nagy örömmel írta alá Erdélyi felmondólevelét. Utána az utcán bocsánatot kéárt tőle és azt mondta, hogy …. meg Szabó András kényszerítette.

  • Korifeus said

   T…t is Szabó András bujtotta fel. T… nem ismerte a bölcsészviszonyokat. Szabó Andrást meg rossz szelleme, Hansági, aki csinálta a helyet az apósa embereinek.

 31. svabra said

  Hansági szerepe fontos: ő adta meg a kilőhető személyek nevét Szabónak, de ő és Petrőczi is aktív volt. Gilkolták a maguknál különbeket, nem véletlen, hogy a Károli BTK egy genge vidéki gimnázium szintjén mozog.

  • OperatívTiszt said

   Ezt is az APÓSától tanulta. Mit gondolsz, ki nyomta fel a filozófusokat Buday Gyulánál? Ugyanaz, aki Nagy Gáspárt és Csengey Dénest a komcsiknál. Azok már halottak, de ő él és virul és továbbra is besúg:

   https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/01/20/heart-to-heart-sziv-kuldi-szivnek-szivesen/

   Jutalmul megtarthatta az akadémiai kutatócsoportját a csaló Mészárossal, Kornerrel, Mädchen für alles Eisemannal, a keresztje alatt nyögő Bednaniccsal, Dánél Mónikával, fiával és menyével, Simon Attilával, Oláh Szabolccsal…

   • OperatívTiszt said

    Ezt a Kulcsár-Szabó interjút Bolgár Györggyel a megtámadott filozófusokról a sorok között kell olvasni – nagyon árulkodó. Nem mond semmit. Csak hogy szerencsétlen dolog, meg hogy a közpénzzel jól kell bánni, meg hogy a közpénzzel kapcsolatos kérdésre bárknek válaszolni kell. Hímel-hámol, nem foglal állást se ezen, se a másik oldalon. Olyan ez a tettetett, de nem igazán kinyilvánított “szolidaritás” a megtámadott filozófusokkal, mint a közös fotó Csengeyvel és Nagy Gáspárral: színlelem, hogy veletek vagytok, miközben én dobtalak föl benneteket.

    http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=50198&catid=69&Itemid=106&limitstart=3

   • Besúgó said

    Az akadémiai kutatópénz a Júdás-pénz 🙂

   • Nagykállói said

    KSZE ebben a kurzusban úgy adja el magát, mint az első Orbán-kormány idején: debreceni reformátusok leszármazottjaként. A köztes időszakban meg az előtt nagykállói zsidók leszármazottja volt 🙂

 32. filológus said

  Tehetségtelen, aljas emberek hadjárata a Károlin és az ELTÉ-n a tehetséges, tisztességes emberek ellen.

 33. France Phaleristique said

  Szabó András azt mondja Sepsiről, hogy nulla tudományos munkássága van, és milyen furcsa, hogy ehhez képest az akadémiai pálmák lovagi fokozatát küzdötte ki magának. Petrőczi másképp fogalmaz, más igét használ, szerint kifeküdte. Néha szójátékot alkalmaz: szerinte Sepsi meglovagolta a francia lovagokat, hogy adjanak neki egy pálmát…

  • animus said

   Ez pusztán Petrőczi végtelen közönségességét bizonyítja. Íme, így “gondolkodik” a “professzorasszony”, amikor kauzális összefüggéseket keres.
   Ami Szabó ítélőképességét illeti tudományos kérdésekben, nem kommentálom. Aki azt a 44 oldalt nyújtotta be akadémiai doktori értekezésként, az bebizonyította, hogy nincs olyan ítélőképesség birtokában, ami a tudományos kérdésekben való ítélkezésre feljogosítaná.

 34. Eötvös Collegium said

  Szabó körlevelekben küldözgeti a volt intézeti kollégáinak Sepsi publikációs jegyzékét, akik úgyis ott ülnek a Ménesi úton, Sepsi korábbi munkahelyén, külön felhíva a figyelmet az első szekció 6. tételére:

  http://wiki.eotvoscollegium.hu/wiki/index.php?title=Publik%C3%A1ci%C3%B3k_jegyz%C3%A9ke_(id%C5%91rendben)

  Azt mondja, ez az állítólagos PhD már 4. éve áll megjelenés alatt, pedig Franciaországban a védés után azonnal kötelező megjelentetni, és hogy még jó sokáig ott fog állni. Valószínűleg örökre vagy amíg nem törlik.

  Erről személyesen is gondoskodik. Még a kiadót is megkörnyékezi, és célzásokat tesz, hogy egy ilyen jelentéktelenséggel csak lejáratnák magukat. Petrőczi tercel hozzá.

 35. prudens said

  Én úgy látom, hogy ez egy régi bibliográfia, 2008-ban lezárult. Azóta megjelenhettek ott megjelenőnek jelzett munkák.
  Látom, Szabóék a PhD disszertáció tényét próbálják kétségbe vonni.
  Csak nem okirathamisításokkal akarják Sepsit vádolni?
  Amire Pethő professzor olyan gyönyörű példát szolgáltatott, mégis mindmáig professzora a Károli HTK-jának (a H a HIT-re utal4).
  Sepsi bizonyára csattanós választ ad doktori disszertációjának megjelentetésével Szabó és Petrőczi aljas gyanúsításaira.

  • Matrix L'amour said

   De igen, és Fóris mátrixait akarják bevetni annak ellenőrzésére, hogy azt az állítólagos szöveget Sepsi írta-e. Elvégre Fóris a spanyol-olasz nyelvtudásával csak kisilabizál valamit ebből a francia halmazból. Legalább a lemmákat kiszűri, azok nem lehetnek annyira mások a latin nyelvekben. Aztán kinomozzák, melyik francia lovaggal volt ott a Sorbonne-on Sepsi közelebbi viszonyban és Fórissal megnézetik az ő lemmáit is. Hátha sikerül valamit rásütni Sepsire. Nem baj, ha nem igaz, majd a szakmai közvélemény előtt Szabó és Hansági hihetővé teszik. 😀

   • French Connection said

    Erről a projektről én is hallottam. Hansági tanárnő kételedik benne, hogy ez sikerülhet. Szerinte ugyanis nincs vizsgálható szöveg, csak oklevél van.

   • French Connection said

    Biztos Mészáros védéséből indul ki. Dolgozat ott se volt, csak 100%-os védése a semminek.

 36. svabra said

  Szóval Fóris Hansági, Szabó, Petrőczi megbízása alapján fog dolgozni Sepsi szövegén???

 37. Neo said

  Fóris a mátrixaival csodákat fog művelni. Be fogja bizonyítani egy francia szövegről olasz nyelvtudása alapján, hogy lopott. És lesz, aki elhiszi neki: Szabó András, Hansági, Hermann, Kovács Árpád és mindenek előtt a nagy franciás professzorasszony: Jákfalvi. Mi töb: nemcsak elhiszik, hanem terjesztik majd. 🙂

 38. jewish lover said

  I am not sure where you are getting your info, but good topic.
  I need to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for magnificent information I was looking for this information for my mission.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: