Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Advent gift (Ádventi ajándék)

Posted by karoligaspar - december 8, 2011

A magyarországi reformátusok számára csalódást és keserűséget hozó időszakban élünk. Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke a Zsinattal huzakodik: még több pénzt akar elvonni az egyházkerületektől, de ezek képviselői – végre-valahára – sarkukra álltak.

A Károli Gáspár nevét és a „református” jelzőt blaszfémikusan nevében viselő egyetem a Reformáció Emléknapját egy 157 milliós sikkasztásnak a BRFK által történt bejelentésével tette mindannyiunk számára megbotránkoztató módon emlékezetessé. És még mindig a Károlin van a csalások időszakának dékánja, Szabó András és azok eltűrője, Balla Péter rektor.

Az ad reményt, hogy vannak közöttünk olyanok, akik komolyan veszik Kálvin intését, mely szerint a (munka)helyünk a világban az Úr által számunkra kijelölt őrhely. Mindjárt két ilyen emberre is rá tudunk mutatni: Steinbach József püspökre, aki egy nagyszerű könyvvel ajándékozott meg bennünket és Tóth Károly testvérünkre, aki elolvasva azt, okult belőle és itt és most hírt ad nekünk róla. (A szerk.)

Szerző: Tóth Károly

Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm

 

Szép adventi ajándékot kaptunk Steinbach Józseftől, a dunántúli egyházkerület püspökétől. Tágas tér. Üzenetek a 18. zsoltárból címmel jelent meg Pápán, a Dunántúli Református egyházkerület Tudományos Gyűjteményei kiadásában (felelős kiadó: Köntös László egyházkerületi főjegyző, gyűjteményi igazgató), elegáns szedéstükörrel és kitűnő minőségű papíron a püspök úrnak a 18. zsoltár által inspirált gondolatai és „extatikus prédikációi”.

A jelzőt Bogárdi Szabó István Ajánlásából vettem, aki Steinbach Józsefet „extatikus igehirdetőnek” nevezi (13. l.). A szó etimológiai jelentésében (‘kiáll vhova’) Steinbach püspök prédikációi csakugyan extatikusak Nem a szónak valamiféle olcsó, hatásvadász, érzelgős jelentésében, hanem egy olyan ember hiteles kiállásának jellemzéseként, akit azért állított az Úr egy kiemelkedő helyre, hogy messzebbre lásson másoknál, s adjon hírt nekik a látottakról-hallottakról.

A vizsgált szöveg –  a 18. zsoltár – olvasható a Zsoltárok Könyvében és Sámuel második könyvének végén is, rövidebb változatban pedig a 144. zsoltár első tíz versében. A királyzsoltár szövegében Dávid király élete csúcsán előre és visszatekintve fogalmazza meg hitvallását.  A szöveg kivételes szépsége és tisztasága, megragadó ereje miatt nevezte Ravasz László a „zsoltárok királyának”.

A szöveg kompozíciója is tökéletes: három elemből tevődik össze. Az első a halálos veszedelem:

„Körülvettek a halál kötelei,

pusztító áradat rettent engem.

A sír kötelei fonódtak rám,

A halálnak csapdái meredtek rám.” (5-6.)

A második elem a csodálatos megszabadítás:

„Lenyúlt a magasból, és fölvett,

a nagy vizekből kihúzott engem.” (17.)

A harmadik az ezt követő boldog állapot, „amely már eschatológiai távlatokkal túlmutat az adott királyon a végidők királyára” (21. l.)

Ebben megfogalmazódik az, miért is jutalmazta az Úr a halálos veszedelembe kerülőt:

„Igazságom szerint bánt velem az ÚR,

kezem tisztasága szerint jutalmazott engem…

A hűségeshez hűséges vagy,

a feddhetetlen emberhez feddhetetlen” (21. 25.)

Steinbach püspök igehirdetései és gondolatai ennek a történetnek egyes stációira felfűzve jelennek meg az olvasó előtt. A gondolatok követését a margóra kivetített kulcsmondatok könnyítik meg. Olvasható így ez a mű nagyobb szakaszokban és napi vigasztalásként, kisebb passzusokban is.

Az egyes prédikációk a bibliai üzenet korszerű teológiai magyarázatát úgy hozzák közel a hívő és érdeklődő olvasóhoz, hogy saját életük konkrét problémáihoz kapcsolódva szikráztatják fel annak egyes elemeit. „Rendben vannak-e az emberi kapcsolataink? Tágas teret ajándékoztál nekem, Uram! Az idő tágasságát, a lehetőségek tágasságát, az emberi kapcsolatok tágasságát.” (163. l.)

Ezek a tág ívű gondolatok a 2010-es év egyes dátumaihoz kapcsolódnak. A gondolatok megszületési helyére utalnak a kötet képei: a balatonalmádi református templomtól a tőle csak pár kilométerre levő balatonfűzfői templomig a würzburgi váron és kankalinos réteken, tágas balatoni panonárámokon keresztül vezet az út.

Fogadjuk Isten vigasztaló üzenetét egy kivételes ember ihletett tolmácsolásában. Igaztalan támadások okozta szenvedéseink közepette halljuk meg a bátorító igét:

„Megmentesz ellenségeimtől,

sőt, támadóim fölé emelsz,

és  megszabadítasz az erőszakoskodóktól”. (49.)


70 hozzászólás to “Advent gift (Ádventi ajándék)”

 1. sister said

  Végre az adventi időszakhoz méltó írás!
  Értem én a felháborodásotokat, testvéreim, de ahogy azt kifejezitek!
  Brutális, csúnya szavak, célozgatások egyesek nemi életére!
  Méltó ez hitben járó reformátusokhoz?
  Ugye, nem.
  Hallgassatok a püspök úrra, ahogy Tóth Károly testvér teszi.
  Az IGE szavai vigaszt hoznak mindannyiunknak.

  • Brother said

   Egyetértek Tóth Károly testvérünkkel és Sisterrel is. A kommentek időnként lemennek kutyába. Éppen elég, ha a sötétlelkű házaspár tényleges cselekedeteit, testvéreinkkel szemben elkövetett bűneit feltárjátok. Nemi eltévelyedéseikről és ilyen-olyan irányú kicsapongásaikról nem itt kellene írni, sőt arról egyéltalán nem kéne… Csúnya dolog ez.

 2. sola scriptura said

  Én javaslom Balla Péternek is a 18. zsoltár olvasgatását.
  Elmondhatja vajon magáról a rektor és az Újszövetség professzora, Balla Péter, hogy:
  “Hiszen vigyáztam az ÚR útjára,
  és nem hagytam el hűtlenül az Istent.
  Minden törvényére ügyeltem,
  és rendelkezéseitől nem tértem el,
  Feddhetetlen voltam előtte, és őrizkedtem a bűntől.” (22, 23, 24)
  Balla Péter segít Szabó Andrásnak, Hanságinak, Petrőczinek és Mészárosnak az okirathamisításban, rágalmaz, zsarol, intrikál az érdekükben.
  Komolyan hiszoi Balla Péter, hogy őhozzá is “lenyúl a magasból” és megmenti az Úr?
  Ezen hosszú ideig tűnődhet Balla Péter a pokolban, ahova kerül, Szabó András, Petrőczi, Hansági és Mészáros becstelen és dicstelen társaságában.

 3. (septem)pun(ctat)a said

  Hiába célozgattok mi az Andrissal akkor is tudjuk hogy, mi vagyunk a Jézus Krisztus igazi követői meg a negyven prédikátor leszármazottjai. Most ugyan hirtelen nem tudom elhelyezni felmenőim között Kocsicsergőt vagy mást ugye az angol királyi család vagy Thomas Mann leszármazottai megharagudnának rá, ha tagadnám a rokonságot pedig aszt má egyszer a Kosut rádióba is bemontam.
  Az úrasztalát is azé vittük haza Hencidából hogy, melete elmélkedjünk. Andrisomnak naccerűen esik az elmélkedés abált szalonna melet direkt spirituális élmény az ahogy te csinyálod vöröshagymasalátával a horoszkópdiéta szabájai szerint. Mongya nekem mápedig az Andris tuggya mer ő egy akora tudós hogy aszt ti a buta felyetekel fel se birjátok fogni.

 4. Atyámfiai, ugyan én egy mezei presbiter vagyok Szombathelyen, nem nagyon értek az egyetemi ügyekhez, magyarán, nem vagyok iskolázott ember. De annyit tudok, hogy a rosszat, a gonoszt csak és csakis jóval lehet meggyőzni. Ti itt olyan személyeskedő hangnemet engedtek meg magatoknak, ami kétségbe vonja a ti Jézus-ügyében való mindennemű jártasságotokat. Hogy felkészültségetekről, akár szellemi, akár hitbéli, ne is ejtsek szót.
  Ti lennétek a magyar értelmiségi utánpótlás, netán a reformátusság jövőbeni örökösei?
  Ha előjáróitok, tanáraitok meg is tévedtek netán, akkor igyekezzetek szeretettel lehajolni utánuk. Ha tanáraitok, vezetőitek meggyengültek emberileg, akkor nektek a gyengét segíteni, felemelni kell, s nem még jobban beletaposni a posványba. Az az út, amelyen most jártok, nem vezet sehová.
  Isten áldása legyen életeteken, imádkozom értetek is.
  Miklósi H. Csaba

  • andrew said

   Köszönjük, kedves presbiter úr a hozzánk való jóindulatát.
   De hogy lehajoljunk a Szabóhoz és felemeljük…hát azt ne kívánja tőlünk.

  • Lala barátja said

   Tisztelt Presbiter úr,

   higgye el, nem áll távol tőlünk sem a könyörületesség, sem az adás, adakozás – nem anyagi értelemben, vagyis hogy a koldusnak odavetünk pár forintot, hanem mint mások szeretetben való megsegítése, a jó szívvel odafordulás mások felé. Ezt próbáljuk nap mint nap gyakorolni, Pál apostol korintoszi levele szellemében:

   “Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7)

   De mit tegyünk, ha olyan ember van a környezetünkben, akit nagyon nehéz elfogadnunk. Barátom, aki professzor volt a Károlin, míg halálba nem kergették, megpróbálta Szabó Andrást elfogadni. Már azt hitte, jó viszonyban vannak, ő maga megpróbálta Szabó Andrást más szemmel nézni, próbált bennejótulajdonságokat keresni. Azt nem tudom, hogy talált-e. De mindenkinek jó szóval beszélt róla. És akkor, tljesen váratlanul, amikor már évek óta tiszta volt, amikor már megkapta a dömösi Kék kereszt református szeretetszolgálat szalagját is, egyszer csak jött a váratlan hátbatámadás: kirúgás, megrágalmazás, lejáratás, megaláztatás. Egy gyermekien jóindulatú emberrel szemben. Lajos barátom akkor már a sokadik ember volt Szabó András áldozatai sorában. Kis kutatás után kiderült, hogy Szabó András közel két évtizede mániákusan irtja a nála tehetségesebb kollégákat, azaz szinte mindenkit.

   Tisztelt Presbiter úr! Hogy lehet alattomos, orvul támadó embereket szeretni, elfogadni? Bárhogy közelítettünk hozzá, ő mindig ugyanúgy reagált: orvtámadással, rágalmazással, intrikával, fúrással, gyalázással. Szabó András már a 60. évéhez közelít, és még sohasem érintette meg a szeretet. Belőle nem jóindulat, hanem tömény alattom árad. Inkább ölelek a keblemre egy kígyót, mint ezt a lélek- és testgyilkost.

  • Kirúgottak Klubja said

   Krisztus mint Isten fia képes volt megbocsátani az ellenségének. Mi viszont csak emberek vagyunk, akiknek ez nehezen megy. De még egy nyílt, becsületes ellenséget el lehetne ismerni, el lehetne fogadni. De egy alattomos orvgyilkost? Egy sorozatgyilkost? Szabó nem egyszer tévedt meg. Következetesen irtja a kollégáit. Még most is azt csinálja. Hogy fordulhatnánk hozzá szeretettel? Mindannyian megpróbáltuk, sőt, megtettük. Mindannyiunknak a hátába döfte a kést.

   • ressentiment said

    Szabót addig üldözzük, amíg a Károli feljelentést nem tesz ellene a 157 milliós sikkasztásban való részvétele és az IDI körüli okiratcsalások miatt.
    A fenntartó Zsinat lássa be végre: SZABÓVAL NEM MEGY!

  • saca said

   Köszönnyük presbiter úr a jóságát de mi nem akarunk lehajolni a Szabóhoz még lehuz bennünket is a mocsárba.

  • Teréz anya said

   A presbiter úrnak igaza van. Nem azt kéne nézni Szabó Andrásnál, hogy hány embert vitt sírba, hányat nyírt ki egzisztenciálisan, szakmailag, hányat rágalmazott és alázott meg, hanem azt, hogy mi vitte rá ezekre a cselekedetekre. Valószínűleg kevés szeretet van az életében. Minden újabb merénylet egy felhívás a világnak: Azért csinálom, hogy felfigyeljetek rám, hogy észrevegyetek, hogy SZERESSETEK! Szabó András még nagyon kicsi a szeretetben. Az emberi educatio etapjaiban mérve mondjuk még csak bölcsödés. Aki a szeretetben még ennyire kicsi, azzal engedékenyebbnek kell lenni, és segíteni neki, hogy megértse a világot, és kivívhassa mások szeretetét. Már az 58. évében jár, és a szeretet még nem adatott meg neki. Bánjunk vele úgy, ahogy a kicsinyekkel, lépjünk túl a saját sértettségünkön, a saját egónk büszkeségén, és segítsünk neki nőnie a szeretetben.

   • Karma said

    Szabó András ebben az életben erkölcsileg már nem fog felnőni, haláláig bölcsödés marad 🙂

   • red rat said

    Sz…t NEM SZERETTE ÉS NEM SZERETI SENKI. Ezen, mondjuk, nem csodálkozom. A lelkész apja is internátusba küldte.
    Sokat szenvedett ocsmány külsejétől. Azt gondolta, egy ilyen pikkelysömörös testtel egyetlen nő előtt sem tud levetkőzni.
    Aztán megjelent a színen P…/L…, a szegedi nemibeteggondozó nagy beszállítója, miután első férje elperelte tőle a két apró lányt erkölcstelen életmódja miatt. Ludvig úgy gondolta, neki a református egyház (?) közelében kell lehorgonyoznia, s miután sikertelenül próbálkozott a Ménesi úton H. J.-nál és Sz. G-nál, a maradékra fanyalodott.
    Viharvert kurucként a pikkelysömör se zavarta.
    Szeretni ő se tud, csak saját orbitálisan rusnya lényét.
    Így maradt Sz… egyedül, s ha szeretetre vágyik, a jobb kezéhez fordul.

   • BTK-s Kolléga said

    Szabó András ámokfutása tényleg egy segélykiáltás: Segítség! Gyűlölöm magam, ezért irtok ki mindenkit. A bloggerek meghalloták ezt a segélykiáltást és eleget tettek neki: megállították ezt az ámokfutást. Önfeláldozó módon, saját karrierjük feláldozásával. Köszönet érte.

   • Arturo Ui said

    Állítsátok meg Arturo Uit!
    Ha kell, erőszakos eszközökkel!
    A lovakat is lelövik, ugye?

   • Korifeus said

    Erőszakot csak a másik fél alkalmazott: zsarolások, fenyegetések, kirúgások, bírák leváltatása, zárt tárgyalás. De Arturo Uit tényleg meg kellett állítani. És ehhez senki másnak nem volt bátorsága, csak a bloggereknek. Akiket még mindig üldöznek. És éppen azok, akik a legtöbbet profitáltak ebből a megállításból: 1. Sepsi Enikő, aki most nem lenne dékán, nem lenne seholsem, ott rohadna a Ménesi úton az ágyneműk és a törülközők között, ahol koleszviceigazgatótént ilyenekért felelt; 2. Balla Péter, aki nem lenne most rektor, mert ő csak ideiglenesen volt kiszemelve, amíg Szabót ki nem nevezik; Balla is a bloggereknek köszönhet mindent. Éppen azt, hogy Szabó rektori pályázatát 2009 nyarán a Zsinat visszadobta.

   • Kommunikátor said

    A kommunikáció nem erőszak. A véleménynyilvánítás sem, sőt a tények feltárása, dokumentumok nyilvánosságra hozása sem. Hogy miért pont ebben a formában? Mert a másik fél semmilyen más formát nem tett lehetővé. Nem álltak szóba velünk, a levelezéseinket elfogták és felbontották, kérésünkre se fogadtak minket, egy idő múlva pedig már a köszönésünket sem fogadták. Mi mást tehetnénk, ha a tények mellettünk szólnak, de a másik fél mindent megtesz, hogy kizárjon bennünket a párbeszédből?

    A MÁSIK FÉL HÍVTA LÉTRE EZT A BLOGOT.

   • sister said

    Minél előbb észhez tér a fenntartó Zsinat vagy az egyetem vezetése, annál jobb nekik. Sajnos, nem úgy néz ki, mintha Balla értené a helyzetet.
    Szegény Balla, a Teremtő nem adott neki talentumot, csak pozíciót. Most meg járja a bolondját és ássa a saját sírját. (Szimbolikusan persze.)

   • Rector said

    Balla mélyen elkötelezte magát Szabó András ellen, fedezte a bűncselekményeit. Még tavaly szeptemberben is, amikor a Sepsi megválasztására összehívott összdolgozói értekezleten felszólalt a BTK dísztermében, agyondicsérte Szabót, hálálkodott neki, köszöngette áldozatos munkásságát, és többször is elmondta, mennyire sajnálja és főleg mennyire nem érti, hogy lemondott. Miért is? Hiszen olyan jól csinálta. Semmi oka nem volt a lemondásra.

    Szabó bukott ember. Nem, nemcsak bukott: erkölcsileg és szakmailag halott.

    És ezek után Balla rektor lehetett. Mégha nem is igazi, csak amolyan bábféle. Szabó szövetségese, cinkosa, bűncselekményeinek fedezője. Hiszen a 157 milliós kari sikkasztást sem állította le. Hagyta rektorként…

   • Judge said

    Na ne túlozzunk Rectorkám. Annyira halott Szabó, hogy még mindig professzor lehet, sőt tanszékvezető. Szar lehetne neki emberileg, ha képes volna emberileg érezni. De ebben nem hiszek. Amúgy meg egész szép pénzt hoz össze havonta. Pedig börtönben volna a helye. Hamis határozatokat írt alá doktori fokozatok odaítéléséről. Okirathamisításra bujtotta fel Mészárost és Kőfalusit. Ennyi minimum bizonyítható. És ha a sikkasztásért letartóztatott adminisztratív munkaerő kipakol, akkor még sokkal több is.

   • law and order said

    Igen, Balla egyértelműen Szabó bűntársa volt az IDI körüli búncselekményekben.
    Bűnpártoló volt a 157 milliós sikkasztás ügyéebn.
    Ezek bizonyíthatók.

  • lelkipásztor said

   Presbiter úrnak alapjában véve igaza van. Nekem sem tetszik SVABRA, RED RAT, és RÉTI PIPITÉR kommentjeinek stílusa.
   De vegyük figelembe: ezek az emberek 157 milliót sikkasztottak el!
   Ezt a bűntettet a BRFK hozta nyilvánosságra a Reformáció Emléknapja előtt, arcpirulásra késztetve ezzel minden tisztességes reformátust.
   Gondoljon arra presbiter úr, Luther milyen trágár, obszcén szavakkal illette a Sátánt és annak követőit az Asztali beszélgetésekben!
   Ehhez képest a kommentelők visszafogottak.
   Lényegében pedig igazuk van: az egyházunkba befészkelődött BŰN ELLEN HARCOLNAK.

   • Bloggerkaresz said

    Igaza van a presbiternek, kerüljük a személyeskedést, a szexuális magatartással való foglalkozást. Bár ez is az egész ember, a jellem része, ennek feltárására itt már nincs szükség, bőven elég, ha csak a visszaéléseket tárjuk fel. De azokat tényleg tárjuk fel és hozzuk nyilvánosságra, mert Szabó szerepe már többé-kevésbé világos a bölcsészkar tönkretételében, de Balla Péteré még nem tudatosult eléggé. Különben nem lehetne most rektor. És az ő bűnei annál súlyosabbak, hogy felesküdött lelkészként hazudik és pártolja a bűnt. És hogy kinevezett rektorként rontja a Károli hitelét. Dolgozzunk tehát tovább, de tárgyszerűen!

 5. komáromi csipkés györgy said

  Értünk, Ludvig, te sose adod fel.
  Kitartó vagy a bűnözésben, a paráználkodásban és minden rosszban.

 6. animus said

  Mi méltányosok vagyunk mindenkihez.
  De amikor valaki – Szabó András és bűntársai: Petrőczi, Hansági, Hermann és a többiek – rágalmaznak bennünket, karaktergyilkosságot és valódi gyilkosságot követnek el olyan nagyszerű emberek, mint Szilágyi Ferenc, Bolyki János, Szigeti Lajos, Király Gyula, akkor megszűnik a türelem.
  Egy orgyilkossal és bűntársaival szemben a szeretetre hivatkozni: sátánoi röhögést váltana ki Szabóból, Petrőcziből, Ballából meg a többiekből.
  Ez nem lehet a célunk.

 7. Aurum Potabile said

  Steinbach püspök neve beszélő név: ő patak, azaz forrás, aki árasztja felénk az elixírt, a létével és a személyes példájával. Köszönjük az ádventi ajándékot!

 8. Ellentétes vonalak said

  Steinbach püspök és Tóth Károly testvérünk keresztyénsége példamutató. Míg Bölcskei püspök együtt rezeg zuhanó világunkkal – ti. ő is meredeken zuhan lefele erkölcsileg – , ők ketten, azaz Steinbach és Tóth lélekben egyre emelkednek.

 9. animus said

  A tegnapi nap adták át Debrecenben az új református intézményt, a Vári (?) Ferenc Cigány Kollégiumot. Ebben 16 roma fiatal lakik, mind Debrecenben jár egyetemre. Bölcskei adta át és kifejezte reményét, hogy ezek a fiatalok becsületes keresztyén értelmiségiként végeznek majd.
  Hog ez bekövetkezzen, az szükséges, hogy pont ellentétei legyenek Bölcskei püspöknek.
  Aki ezzel most a romatámogatási pénzeket csapolta meg.

  • lakatos Rajmundó said

   Nagyon szeressük a bőcskei plebános urat és minden hozzája szeretnénk hasonlitani Szép kövér embör és rengeteg lóvéja van a nőket is komálja
   Mekhát bennünket is fövett a kollegijumjába hogy lehessünk fákja vagy mi a bánat a romáknak.

   • orsós kevin said

    Duguj el rajmondó a mútkor is miatad sziftuk meg mer nem tutat tartani azt a lepcses szádat hogy mit tervezünk most itt leirod a gázsóknak törjön le a keze a lakatos mamának hogy megtanittott irni inkább gondulkonni tanittott volna meg

   • Kosaras Vanessa said

    Ezek a roma csávók mán itt hajbakapnak a lóvén szégyönszemre világcsúfjára. Pennig nem is láttunk egy huncut vasat se abbú amit a Bőcskei tiztelettes úr igért nekünk ha odaírjuk a keresztet a listára a szomsédunk hejet is.

   • roma said

    Na az ilyen értelmi fogyatékosok, mint ti miatt rabolják el a debreceniek a romatámogatásra kapott EU milliókat!

 10. pulchra said

  Johannes, nézd meg a postádat!

 11. mesüge said

  Nagy a córesz, mi, buta gój barátaim?
  Mi itt a Pónem szerkesztőségében betegre röhögjük magunkat ezen a blogon.
  Ti még azt se tudjátok, kinek (is) rabol a Szabó!
  Ki keltette ideiglenes életre a református (???) egyetem (???) Gólemjét, akit a hydrokephal fejében levő mikrokephal agyában a miáltalunk beépített chippel működik.
  Még mindig nem értitek?
  Mire a mi drága Ágotánk, ahogy nevezzük: Drágicánk ide hozza a Rabbiképző fiókvállalatának a Károlit, már minden lóvé a mi kasszánkban lesz.
  Persze nyomtatott lónak nem fogják be a száját – ahogy a fantasztikus erudícióval és elokvenciával rendelkező Szabó András szokta mondani. Szóval pár tízmilliót hazalopott az Andris meg a Hansági, sőt még az IMO-s Hermann is.
  De a lényeg nálunk van.

 12. soli deo gloria said

  Steinbach püspököt én is kivételes tehetségű és erkölcsiségű prédikátornak látom.
  Tóth Károlyról keveset tudok, csak amit olvastam tőle, de annak alapjában ő is derék férfiú, hitben járó református.

 13. animus said

  Most olvasom az MTI közleményében, hogy Tóth Károlyt választotta elnökévé a MÚOSZ.
  Ő lenne a poszt szerzője, mit gondoltok?

  • Bloggerkaresz said

   A blogon mindig nagyon komoly, színvonalas írásokat olvasunk tőle. Felelősen gondolkodó református, aki mindig jobbító szándékkal szól hozzá az egyház és az egyetem ügyeihez. Kitüntetéséhez gratulálunk. Nagyon megérdemelte.

 14. kocsi csergő bálint said

  A pápai Református Kollégium megkapta a Magyar Örökség díjat. 2011. december 17-én lesz az ünnepélyes díjátadás a MTA dísztermében.
  Miközben Balla és Szabó András a BRFK hírei közé züllesztették a Károlit, a pápai intézmény (Steinbach püspök egyházkerületében) a nemzet büszkeségei közé emelkedett.

 15. presbiter said

  “Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek, sem árnyéknak változása”. (Jak. 1,17)

 16. Theologina said

  Eből vonjuk le azt a következtetést, hogy olyanok az intézmények az egyházkerületben, amilyen az egyházkerület püspöke? Mert a bp-i teológia tényleg a nyomába se érhet a pápainak. Nem véletlen, hogy a kitűnő Zsengellér tanár úr is Pápán oktatott eredetileg.

  • akademiker said

   A pápai teológia a tanári kar szellemi felvértezettségét tekintve csakugyan jobb a pestinél. A hallgatók, sajnos, gyengék. Főleg a pápai refiből kerülnek ki a falusi lánykák, akik ottragadtak a Március 15. téren. Mert kötődtek a Józsi bácsihoz vagy a Marika nénihez.
   Különben a pápai főiskolai szintű teológia, akárcsak a pataki.
   Magyarországon két egyetemi szintű van, a pesti és a debreceni.
   Ezek színvonala éppen a tanári kar tekintetében kétséges. Mert milyen oktatás folyhat ott, ahol a nem egyszerűen buta, hanem súlyosan retardált Balla Péter az Újszövetség professzora?
   És az a Pethő oktat etikát, aki egész tudományos (?) életművét (?) összehazudta magának?

 17. DMREK said

  Nem ilyen egyszerű a helyzet, Kollegina. A Károli a Dunamelléki Egyházkerületben van. Mégsem mondhatjuk, hogy az egyetem olyan erkölcstelen, amilyen az egyházkerület lelkészi vezetője, mert maga Szabó püspök is undorodik a Károlitól, ő is inkább Pápán, azaz Steinbach püspök egyházkerületében oktat. Hiába van az egyetem az ő egyházkerületében, semmi befolyása rá, még a HTK-ra se sok, pedig abba elvileg lehetne.

 18. ZsKT said

  Az nem HTK, mert sem a HIT-hez, sem a TUDOMÁNY-hoz nincs semmi köze. Én csak ZSKT-nak hívom. Aki nem értené: Zsidó Kommunista Teológia.

  • Volt teológos said

   Régen végeztem a Károli teológiai karán. Én is úgy emlékszem hogy a zsidó és antiszemita oktatók egész jól megfértek egymással. Összekötötte őket besúgó múltjuk és – jelenük. Ma is be vannak épülve, ezért a hajuk szála sem görbül. Pethő nyugodtan megbújhat köztük. Itt nagyobb biztonságban van mint az annya hasában. 🙂

 19. svabra said

  Hát ez érdekes!
  Mi meg azt hittük, hogy a bölcsészkarnál nincs tudatlanabb, mocskosabb és züllöttebb Szabóval, Petrőczivel meg Hanságival.

 20. dark side said

  Igen, Szabó a Gólem, ki ki ültette bele a mikrokephal agyába a chipset?
  Szabótól csak olyasmire telik, hogy a jobbkezével meg a játékkonzollal fantijátékokkal bíbelődjön. A chipset – ami a szándékot és a kivitelezés módját tartalmazta, ez normális emberek esetében az Agy funkciója, DE SZABÓ AGYHALOTT. Szóval a chipset a Kulcsár-Szabó klán ültette be a barom fejébe. A KSZE klánnak a Károlira kihelyezett DOMINÁja, a Tatabánya-alsói PPP némber intézi a dolgokat, Szabó, meg a többi barom kivitelezi.

  • KSZE Workshop said

   Szabó András tanszékvezető egyetemi tanár. Rengeteget összelopott és még ma is jól keres. Van másodállása Komáromban, ahol szintén professzori fizetést kap. Pénze van elég, mégsem szeretne senki a helyében lenni. Szakmailag és erkölcsileg kinyírta magát azzal, hogy a KSZE klán végrehajtójaként mindent megcsinált, amit mondtak neki. A bűncselekmények elől sem hátrált meg, mert bízott benne, hogy a klán fedezi. Fedezték is, amíg nem vált túl cikivé. Aztán szépen beáldozták, ejtették mint a forró krumplit. Ő lett a bűnbak, hogy a MENY megússza. Belőle hamarosan professzor lesz, pedig ő bűnösebb, mert Szabó tényleg csak egy agyatlan végrehajtó volt. A MENYen már dolgoznak a szegedi mamelukok, hogy titokban habilitáltassák, mint ahogy Mészárost is titokban, a nyilvánosság kizárásával 2 keresztnéven védették.

   • tudományos kutató said

    Tegyük hozzá, hogy Szabó és Petrőczi EURÓBAN KAP PROFESSZORI FIZETÉST Komáromban. Szegények még Szabó értekezésének – annak a 44 oldalnak még egy lebutított változatát is megjelentették, ahogy főprofesszopr úr lenyilatkozta a RefLapban.
    Aki a KSZE klán bármelyik bel- vagy kültagjában bízik, az rosszul jár. Erkölcsük egy foltos hiénáéval vagy nílusi krokodíléval vetekedik.
    Erkölcsük a rablás, pusztítás, ölés.
    Talán ne mHansági és Szabó kergette a halálba szegény Szilágyi Ferencet, Király Gyulát, Szigeti Lajost és Bolyki Jánost???

   • Régi kolléga said

    És Györke Ildikót. Őt halálra fúrták, mert meg akarták kaparintani a dékáni pozícióját, amire őt Szabó tudományosan alkalmatlannak tartotta. Természetesen magát tartotta volna már akkor alkalmasnak, még 2001-ben. De hiába ölték meg Györkét és hiába fizették le már akkor a HÖK-öt, Raffay legyőzte Szabót a választáson.:)

   • filológus said

    Persze, szegény Györke Ildikó nem volt egy tudományos nagyágyú, kandidátus volt, de gyakorlatilag bele se került a tudományos életbe.
    Szabóról meg azt mondták a jóindulatú kollégái, pl. Horváth Iván, akit aztán olyan ordenáré módon pocskondiázott, hogy “műveletlen, ötlettelen”, de talán “jó filosz”. Ezen azt értették, hogy megbízhatóan kiszimatol apró szövegvariánsokat, szöszmötöl, piszmog, előás ezt vagy azt.
    Ennek a vélelmezésnek aztán vége lett, mikor Szabó habilitált, becsúszó szereléssel professzorrá neveztette ki magát.
    Először is kibújt belőle igazi hencidai lénye, a vérnősző barom.
    A “nagydoktorijában” pedig bemutatta, hogy csapnivalóan rossz filosz, mai autóstérképpen nézegeti Szenci útját, mert “nem találhat meg minden várat” Brandenburgban.
    Ami olyan, mintha azt mondaná, hogy nem találja a Dunántúlon Sümeg várát.

 21. heidelbergi káté said

  December 17-én 11-kor adják át a MTA dísztermében a Magyar Örökség díjat a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának.
  480 éve alapította az iskolát Huszár Gál.
  Örülünk az elismerésnek és igyekszünk minél többen jelen lenni.
  Azt viszont kikérjük magunknak, hogy a Károli a pápai (debreceni, pataki) kollégiumra mint szellemi elődjére hivatkozzék.
  A Károli 18 (!!!) éve tele volt okirathamisításokkal, rablásokkal, sikkasztásokkal.
  És a bűnösök közül csak Tenkét állították bíróság elé!
  A legsötétebb gazember, az okirathamisító, sikkasztó, hamistanúzó Szabó András még mindig tanszékvezető és egyetemi tanár! Heklyén van Hansági, Petrőczi, Hermann és a többi bűnöző is.
  És helyén van a bűntárs, bűnpártoló Balla Péter is a rektori székben!
  Huszár Gál és társai 480 évig tanítottak, neveltek, könyveket írtak és adtak ki. Innen kerültek ki ketten a gályarabságra kényszerített prédikátorok közül.
  És mit csináltatok ti a Károli 18 esztendejében!
  Romboltatok, gyilkoltatok, bűnöztetek!

  • Zenon said

   A magyar “tudományos” élet legnagyobb kóklerének, az akadémikus KSZE-nek ma a hatalma nagyobb, mint valaha. Miután megfúrta a legtöbb akadémiai kutatócsoportot, a magáét Júdás-jutalomként fenntarthatta. Pont azt, amelyik tele van bűnözőkkel: csalókkal, hamisítókkal. Emlékeztetőül ki mindenki tagja enne: KSZE saját fia, a Zoligyerek, menye HansÁgi, ölebe, MéSzaros, SarkiVerka, Mädchen für alles Vasember, a keresztes szegény lovag Bedn(yj) Gábor, S. A., O. Sz., akik mind részt vettek MarciPista csalásában, és akik ellen jelenleg is büntetőeljárás folyik. Ezeket a bűnözőket ma is támogatja az Akadémia. Míg a többi jórészt megszűnt.

 22. sola scriptura said

  Advent van, szálljunk magunkba, tisztítsuk meg magunkat a rossz gondolatoktól.
  Merítsünk erőt a 455. dicséret szavaiból:
  “Testvérek, menjünk bátran,
  Hamar leszáll az éj,
  E földi pusztaságban
  Megállni nagy veszély.
  Hát merítsünk erőt
  A menny felé sietünk
  Nem állva megpihenni
  A boldog cél előtt.”

 23. andrew said

  Meghegyzem én rohattul nem birom ezeket a szenteskedő szöveket. A Szabó sose fárasztott bennünket ilyenekkel. Megmonta menit kér asztán annyi.
  Annak is megvolt az ára hogy átcsúsztunk az ótvaros vizsgáin.

  • Saca said

   Ne túlozz! Lehetet nála kedvezö csomagot kapni, amibe má a Petrőczi-vizsga is benne vót ketöt fizet eggyet kap alapon.

   • Cica said

    Jaj de buta vagy Saca, ha te duplán fizettél 1 vizsgáért. Nekem a Szabó sokkal jobb ajánlatot tett. Nemmondommeg hogy mit de abban már minden vizsga benne volt.

 24. andrew said

  Szóval te megengeted a szabónak aszt amit nekem ojan ritkán?

  • Cica said

   Ki monta hogy megengettem? Csak annyit montam hogy ajánlatot tett.
   Mi az hogy neked ritkán? Szerintem még soha. Én egy erkölcsös igaz keresztyen neveltetesü csaj vagyok. Bár amikor annyira betéptünk hogy te lehánytad a Szabó kocsiját akkor nemtom mi volt mer arra nem emléxek öszintén szolva.

 25. svabra said

  Na pont ez az a stílus amit anyira rühelek.

 26. Bishop's lover said

  Ma az egyik főhír, hogy a püspök szeretőjét megnevezte a sajtó. Azt hittem, Bölcskeiről van szó, mert az ő szeretőjének nevét is már mindenki ismeri. De nem ez került bele az újságba, hanem egy másik nőcsábász püspök:

  http://atv.hu/cikk/20111211_a_sajto_megnevezte_tokes_puspok_allitolagos_szeretojet

  • Pasaréti szomszéd said

   Persze hogy Bölcskei szeretőjének nevét mindenki ismeri. Azt már kiszivárogtatta Szabó András tavaly év elején bosszúból, amikor a püspök lemondatta a dékánságról. Addig sündörgött a Ráday utcai épületben, amíg meg nem tudta apikáns részleteket a pasaréti garázdaságról. Talán azért nem merik őt kirugni, mert még ennél is többet tud. Erről is meg másról is. 🙂

 27. réti pipitér said

  Szabó mindent kiszimatolt, aztán vádaskodott.
  Azt hiszem, a kezében tartja Bölcskeit. A rokona segítségével bizonyítékok vannak a kezében Bölcskei ellen, azzal zsarolja.
  Azért engedi neki a püspök, hogy lopjon, ami a csövön kifér.

  • Vaj a fejen said

   Bőven gyűjtött anyagot a püspök pártállami besúgó múltjáról és viharos magánéletéről is. Nem véletlen, hogy BG még a levelei elfogását és felbontását sem meri szóvá tenni.

 28. law and order said

  Petrőczi és Szabó esténként a kollégák szemétkosaraiban szokott kutatni.
  Belenyúltak fiókokba, szekrényekbe.
  Gyűjtik a kompromitkákat, ahogy a szovjetorosz szekció mondaná.

  • Kukabúvár said

   Ez sajnos nem vicc, szó szerint igaz. Amikor Szabó dékán volt, nyíltan is átkutatta egyes kollégák szobáit. Főleg az Angol Tanszéken. Nemcsak kompromitkákat kerestetk, hanem bizonyítékot a blogolásra. Meg voltak győződve, hogy ott van az egyik ellenállási góc. A komputereket is megnézették a RH informatikusával. A Magyar Tanszéken az egyik kolléga szobáját rendszeresen átkutatták, az ő computerét át is vitették a rektoriba átkutatni. Mára a holtvágányra tolt házaspának már valóban csak a szemétkosarak maradtak. De ezeket és amihez feltűnés nélkül hozzáférnek, változatlanul átkutatják.

   • Rokonok said

    Szabó András nagyon pofára esett. Azt hitte, hogy a Kulcsár Szabó klán végig kitart mellette. De ahogy lelepleződött, kihátráltak mögüle és otthagyták a trutyiban. Szabó már mindenkinek vállalhatatlan. Csak a sógora miatt van meg még az állása. Persze hogy Szabó püspök imidzsét hogy alakítja egy ilyen tök gáz rokon… Valszeg megint el fogja veszteni a zsinati választást.

 29. svabra said

  Szabó, a becsapott csaló. Ezt érdemli ez a végtelenül aljas, mocskos gazember.

 30. Instant Killer said

  Ne becsüljétek le Szabót. Sokszor volt ő már hulla, mégis félretette a riválisait. Most is félreteszi Tepsit. A szakmai hírét már aláásta és rongálja mindenütt. Akárhova megy, mindig van egy gonosz megjegyzése Tepsi alkalmatlanságáról.

 31. Abszurdisztán said

  Miért pont egy alkoholista pártállami besúgó lelkész áll egyházunk élén, amikor vannak értelmes, tiszta püspökeink is? Tiszta a szó többféle értelmében.

 32. réti pipitér said

  Steinbach püspök intelligens, felkészült és végtelenül szimopatikus ember.
  Ő nagyon jó lenne egyházunk élére.
  De Bölcskeinél Bogárdi Szabó István is sokkal jobb lenne.
  Egyetlen kifogásunk ellene, hogy támogatja a rabló, okirathamisító, zsaroló, hamistanúzó Szabó Andrást, a sógorát.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: