Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The apple does not fall far from its tree (Nem esik messze az alma a fájától)

Posted by anonymanalyst - december 11, 2011

Prudens az ÉS-t olvasgatva rátalált Kulcsár Szabó Zoltán interjújára egy német filosszal, és déjà vu élménye támadt. Gyorsan papírra is vetette, hogy el ne illanjon. – A szerk.


Szerző: Prudens

A vérciki Jauß még vércikibb magyar tanítványai

Az ÉS LV/49. 2011. december 9-i számában olvashatjuk A jelenléttől a látenciáig címmel Kulcsár-Szabó Zoltán interjúját Hans Ulrich Gumbrechttel. (Idén jelent meg magyarul a professzornak a Ráció Kiadónál A jelenlét előállítása című könyve.) A német irodalomtudós, a Stanford Egyetem professzora TÁMOP-pénzzel segített két hetes vendégprofesszúrája végén válaszolgatott KSZZ alázatos és fontoskodó kérdéseire, pl. „Milyen benyomásokat szerzett a szakmai munkája során, mennyiben igazolódtak előzetes várakozásai, amelyeket nyilván a világ számos egyetemén szerzett tapasztalatai is meghatároztak.”

Gumbrecht udvariasan válaszolgat. Dícséri az ELTÉ-s hallgatók okosságát és felkészültségét. Sokatmondó módon egyetlen szót sem ejt a magyar kollégákról. Nem csodáljuk, hiszen KSZZ ilyeneket bír neki mondani: „felmerülhet a kérdés, hogy az, ami egy vers esetében egy ilyen ingaszerű jelenléthez jut, talán nem is a nyelv anyagisága, vagy akár a nyelvet hordozó médium.” Zoli nem árulja el, mire gondol anyagiságról ill. médiumról beszélve, a beszédet hordozó levegőhullámokra vagy a nyelvi rendszer agyi implementációjára. Annyi világos, hogy  Kulcsár-Szabó Zoltán annyit ért a nyelv tudományához, mint felesége, Hansági Ágnes, aki az illokúció beszédaktusának feltalálásával örökre beírta nevét a magyar tudomány szégyenkönyvébe.

KSZZ észrevételezi, hogy Gumbrecht „a szellemtudományok történetének szentelt előadásában alig említette a hermeneutika szót.” A világhírű tudós csattanós válasza: „sose értettem, mi olyan vonzó vagy érdekes a hermeneutikában. Azt, hogy mindig értelmezünk, és nem tudunk mást, mint értelmezni, legkésőbb a Lét és idő óta tudjuk, de valójában jóval korábbról is…kevés olyan dolgot találok a hermeneutikában, ami filozófiailag érdekelne.”

Magyarul: a szent tehén hermeneutika, amelynek celebrálásában Kulcsár-Szabó Zoltán apja akadémikusságig vitte és a magyar irodalomtudomány diktátorságáig, a nemzetközi tudományos életben érdektelen tegnapi szenzáció, levetett gönc.

KSZZ szóba hozza Gumbrecht hajdani témavezetőjének, Hans Robert Jaußnak a nevét is.  Élénken emlékezünk Kulcsár-Szabó Ernő Jauß-interjújára, melynek során KSZE arcpirító alázatoskodással celebrált hálaadó istentiszteletet annak az embernek, akiről újabban nemcsak Waffen SS múltja vált közismertté, hanem az is, hogy egyike volt annak a 25 Waffen SS-tisztnek, akik az utolsó pillanatig védték Hitler bunkerét.

Gumbrecht professzor ezt mondja a Kulcsár-Szabó klán aranyborjújáról: „Egszerűen nem írom le a nevét, nem akarom, hogy a név megelevenedjen.”

Sajnos, ez már megtörtént, méghozzá Magarországon.  Mégpedig beszélgetőtársának, a Kulcsár-Szabó klán trónörökösének környezetében. KSZE akadémikus százmilliókat kap állami pénzből hermeneutikai kutatásokra  Jauß szellemében. Akihez nyilván személyesen is vonzódott a „hasonló a hasonlónak örül” értelmében. Kevés különbség látszik SS tiszt és pártállami operatív tiszt között. Krónikus hazudozók és árulók félszóból is felismerik egymást.


100 hozzászólás to “The apple does not fall far from its tree (Nem esik messze az alma a fájától)”

 1. KSZE és a húsosfazék said

  És ezzel az üres, ostoba, idejétmúlt, senkit sem, még az interjúalanyt sem érdeklő dumával ma Magyarországon tengernyi pénzt lehet keresni és hatalmat lehet gyakorolni. Ha a filozófusoknak pénzpocsékolás miatt nekimentek, akkor ennek a kókler bandának miért nem? Ennyi pénze van az országnak? Hogy ilyen értelmetlenül herdálja?

  • Kakadu said

   Képzelem milyen véleménye lehetett ennek a felkészült németnek erről a málészájú ütődött zsidógyerekről ilyen bugyuta kérdések hallatán. Ha meggondoljuk, hogy ez a Kulcsár Szabó família is az országimázshoz tartozik, szeretnénk elsüllyedni a föld alá.

 2. tudományos kutató said

  Gyanús, ahogy KSZE 160 milliós projektjét alig emlegeti valaki. Pedig érdemes megnézni a tematikát. A blöff blöffje, tizedszer leforrázott JAUSS feliratú teászacskó.
  Gyanús, hogy az operatív tiszt Kulcsár-Szabó most is nagyon be van ágyazódva a hatalom közelében,
  Vannak elvtársai a mostani kormány környezetében is.

 3. dark side said

  Kulcsár-Szabó akadémikus a magyar irodalomtudomány önjelölt pápája.
  Kihelyezte a Károlira menyét, az ostobaságban, műveletlenségben és agresszivitásban apósához méltó Tatabánya- alsói némbert. Mellé pedig testőrként az IMO-s Hermannt, a közismert alvóügynököt (vagy felébredt már?),témavezetettjét.
  Közben zsíros koncokat vetnek oda a helyi bugrisoknak, a mélyen megvetett Szabónak, aki a dekonstrukciót meg a hermeneutikát még kibetűzni is alig tudja.
  És a KSZE szorgalmasan legitimálja az újabb tagokat, Eisemann professzornak pl. 100 %-ot ért meg Mészáros Marcipista 14 lapos “disszertációja”.

  • MarciPista said

   Ne túlozz Dark Side. Nem volt az 14, csak 13 és még 3 sor, és ennek a felét is a Veronka írta. Nem is tóm mér nem kapott rá ő is egy doktori címet. Ő is rászógát. Meg külömben is egy fészekajj. Ugyanabba az akadémiai csoportba kutatunk, meg az összes bíráló is onnan vót, elintézhették vóna Sarki Vurkának is ezt a péhádét. Két legyet eccsapásra.

 4. cinóber said

  Van E. T. A. Hoffmannak egy 1819-ben született kisregénye, magyarul Kis Zaches avagy Cinóber úr címmel jelent meg.
  Ennek a hőse egy rendkívül ostoba és rosszindulatú törpe, a a címben megnevezett személy.
  Bármit tesz és ír azonban – művészeti és tudományos írásokat is létrehoz – elájulnak tőle. Kis Zachest vagy Cinóbert gyönyörű, zseniális embernek tartják valami fekete mágia folytán, ami ebből a szörnyű törpéből sugárzik.
  A magyar irodalomtudomány Cinóber urát Kulcsár-Szabó Ernő akadémikusnak hívják.
  Bármit ír vagy mond – szörnyű stílusban, össze-vissza lopkodva, félreértve mások írásait – ájult csodálat dícséri, százmilliós támogatásokat kap blöffprogramjaira.
  Aki nem tetszik neki, az nem véd, elveszíti az állását, rágalomhadjárat indul ellene.
  Valóságos birodalmat alakított ki magának – a trónörökös Zoli és felesége, Hansági Ágnes a Károlira kihelyezett szekció dominája – uralják a terepet. De kapnak Sziláégyiék Hermannal együtt, Bednanics és Eisemann, sőt a szegedi fullajtároknak is jut baksis.
  Mikor veszitek már észre, hogy démoni varázslatot űz veletek egy törpe?
  Kergessétek el!

  • KSZE és a húsosfazék said

   A döbbenetes, hogy 200 év múlva európai demokráciában is működhetnek cinóberek. A mai Cinóber úr mágiája ugyanolyan átmeneti, mint bármelyik diktátoré. A legtöbb diktátor a történelemben rosszul végzi. Még nem lehet tudni, hogy hal majd meg Kulcsár Szabó Ernő. De azt lehet tudni, hogy a mágiája semmivé porlad, és rossz szagot, rossz emléket hagy maga után. Nincs életmű, ami fennmaradhatna. Csak egy blöff van, ami szétpukkad egyszer. Reméljük, még Kulcsár Szabó életében. Hogy megérje, mint röhögik ki egykori hízelgői és vágják majd a szemébe, hogy egy nulla. Szakmailag annyira az, hogy még észre sem veszi, hogy a bálványozott Jauss már másfél évtizede lebukott. Sajnos egy ilyen országban, mint a mienk nem kell okosnak vagy tehetségesnek lenni, elég erőszakosnak és agresszívnek. És egy ilyen országban, mint a mienk, egy 15 éve leleplezett náci emlékére pápai hatalmat lehet építeni, pályázati ciklusonként 100 milliókat lehet kaszálni. Hova tették az eszüket, akik ezt a buta, erőszakos nímandot pénzelik?

 5. SS said

  Cinóber úr és fia fényévekre leszakadtak a tudománytól. Jauss náci-múltja már 1997-ben közismert volt (erről lásd Hörisch cikkét, magyarul is megjelent, http://www.c3.hu/~prophil/profi001/HORISCH2.html , az eredeti 1997-ben), vagyis amikor még az egész család, APA, FIÚ, MENYASSZONY-JELÖLT Jauss ánuszán araszoltak felfelé. Azóta is bűzlenek attól, ami ott rájuk tapadt. De nemcsak attól. Zolika kedvence, de Man, szintén náci volt. Ők már lelepleződtek. És aki a németeknél, belgáknál stb. lelepleződik, az eltűnik a süllyesztőben. Nem így nálunk. A lelepleződött csaló, Pethő, okirathamisító és sikkasztó Szabó, még mindig professzorok és tanszévezetők a Károlin. Lehet, hogy nálunk semmit sem változtat az, ha Kulcsár Szabó Ernő múltjára is fény derül. Ez a politikai szélkakas minden kormány alá aláfekszik. Vére és szíve a volt SZDSZ-é, azelőtt meg a komcsiké, most fideszes szólamokat hallunk tőle – hamisan, de a fideszesek beszopják. Ez az örökös renegát minden kormánytól megkapta a 80-100 millióját, most immár harmadszor is. Hogy mire? Blöffre, halandzsára. Tényleg mikor kergetjük már el ezt a gonosz törpét?

 6. cinóber said

  De Man szintén lebukott már a 90-es években.
  Ezek viszont lógnak rajta, s Jausson, s ki tudja, miért, öntik a pénzt a szemét alibikutatásukra.

 7. KSZE Workshop said

  Az a döbbenet, ogy ezek az ostoba leszakadtak ilyen hatalommal rendelkeznek. Mire föl? Ezt feszegetik a Bezeczky-recenziók is, nem találva rá a választ. Ennyire gyáva és meglakuvó lenne a magyar nemzet? Kenyérféltésből hajlandók ezeket a bohócokat Istenként tisztelni? Vagy remélik, hogy a húsosfazék közelébe eresztik őket? És akkor mi van? Kapnak 2 fillér alamizsnát a sázmilliókból? Mert nyugodtak lehetnek, hogy ez a nagy létszám csak a porhintéshez kell. A pénzt nem osztják el, vagy nem olyan arányban. Legfeljebb egy a banda által összecsalt PhD-val jutalmazzák őket, váltakozó szereposztásban: egyszer te avatsz engem tudóssá, egyszer én téged. Külsősöknek kuss.

  • OperatívTiszt said

   A válasz nagyon egyszerű. A hatalmuknak semmi köze a tevékenységükhöz, mert az teljesen alibiszöszmötölés, és még annak is ócska. Ha legalább értelmes és értelmezhető mondatokat írnának egymás után! Azt már Bezeczky könyve és az erről szóló recenziók óta tudjuk, pontosabban mindig is tudtuk amióta megcsapott ennek a bolondlyuknak a szele, hogy a tevékenység értelmetlen, öncélú, se közvetlen, se közvetett haszna nincs, nem járul hozzá semminek a tisztázásához, csak összezavar és olvasásuk az életidőnket veszi el, anélkül hogy adna bármit is cserébe. Aki nem hiszi, olvasson el összefüggően 5 oldalt abból a zagyvaságból, amit az öreg vagy gügye utódja firkál. Ez a HATALOM NEM A TELJESÍTMÉNYEN ALAPUL. Hogy akkor min? A HÁLÓZATÉPÍTÉSEN. Az apa mindig is benne volt mélyen egy hálózatban, ugyanabban, amelyiknek a püspök vagy a nyugdíjas orosz szakos rendőr a nemlétező IDI élén a tagja. Ez a hálózat ma is létezik, ugyanúgy működik, és ugyanúgy a mindenkori hatalmat szolgálja, és ezt a szolgálatot ugyanúgy megfizetik, mint minden korban.

   A klán fejének két erős oldala van, nevezhetjük ezt tehetségnek is: a besúgóhálózat folyamatos építése és fenntartása illetve a politikai szélkakasság. Mindegy ki kerül kormányra, mindegyiknek alá fekszünk és csináljuk a dolgunkat. Ami persze nem ezeknek a szövegszörnyeknek a gyártása. Az csak a fedőtevékenység. A besúgás művészete köré kerített hókuszpókusz.

 8. Ödönke said

  Ez a lökött utód még az apjánál is sötétebb. Még akkor se vette észre magát, amikor a német a hermeneutika szó hallatán kis híján gúnykacajra fakadt. Hát még amikor szóba hozta Jausst, akit Gumprecht ki se akart ejteni a száján.

 9. károlis said

  Bocs szerintem nem Jauss hanem Gauss és mintha valami matekos lett volna.

 10. Family kitchen said

  Hú de unalmas ez a pasas. Nincs benne egy szikrányi élet, egy mákszemnyi eredetiség. Mindenben az apját majmolja. Még az interjúkészítésben is. Biztos van egy családi recepteskönyv: Hogyan kotyvasszunk hóttunalmas, közhelyes, értelmetlen, semmitmondó szövegeket? Azért sikerülnek olyan egyformára ezek a kreálmányok – még az interjúk is. Nincs ebben egyetlen mondat sem, amiért érdemes lenne elolvasni – már aki nem hivatalból teszi.

 11. Gumbi said

  Zoligyereknek abban is sikerült apja nyomdokaiba lépni, hogy ő is az alárendelt kisiskolás kérdező szerepét veszi át. Mi a francot csináltak ezek kint Németországban? Ott a riporter egyenrangú, provokatív, alákérdez, nem ilyen már 30 évvel ezelőtt is érdektelen maszlagot nyom. Érezni Gumbrecht ásítását ebből az interjúból: mit jössz te nekem ilyenekkel mint hermeneutika, Schnee von Gestern, oder sogar von Vorgestern. Ki a f@szomat érdekli a hermeneutika vagy a náci Jauss? Hol szakadtál le te kis csró, korlátolt kelet-európai? Biztos ki se tetted még a lábad az országból, ide meg úgy látszik ólomlábakon vánszorognak a hírek azokról a dolgokról, amik a világ értelmesebbik felét foglalkoztatják. Nimm deine Scheuklappe herunter. Wenn du es kannst.

  • KSZE és a húsosfazék said

   A politikai forgolódásban is apja nyomdokaiban jár, aki a Szadesztől a Fideszhez pártolt, de csak látszólag, érzelmileg a liberálisokhoz húz. Zoligyerek is újabban nagy fideszes lett. A pályázati pénzek pedig most is ömlenek hozzájuk, akárcsak az előző rendszerben.

   • animus said

    A Zoligyerek egy szervilis kis senki. Gumbrecht nyilván elcsodálkozott, csakugyan nem ez az interjústílus nyugaton. Ott egy szinte egyenrangú tudományos tekintélyű szem,ély kérdez és nem olyanokat, hogy “Aztán hogy tetszik itt nálunk?”

 12. French Connection said

  Győzött Papp Ági Dánél Monával szemben, egyrészt Ny… B… támogatása, másrészt a franciás tanulmányok miatt, ahol csoporttársak voltak a dékán asszonnyal. Gratulálunk neki. Sokkal jobb választás, mint Dánél Mona, apa és fiú közös kegyeltje.

  Pap Ágit beerősítették egy docensi fokozattal a már régóta ott lévő és szintén jó régóta PhD H… Cs…val szemben (akiben nem bíznak, mert őt Hansági és Hermann mozgatják), akit beelőzött, és utolérte Hanságit és Hermannt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Pap Ági ki tudja vonni magát a KSZE-klán hatása alól. KSZE úgy állította be, mintha ő szerezte volna ezt az állást Sz… K… lányának, akik most örök hálát esküdtek neki. A klán hatása a Magyar Intézetben töretlen. Már Bertha is azt szajkózza, hogy Tepsi tudományosan jelentéktelen, senki nem veszi őt a szakmában komolyan. Vajon Pap Áginak meddig tart, amíg ő is a Hansági-Hermann kórus tagja lesz? A Magyar Intézet ugyanis egységesen áll a régi banda mellett – Tepsivel szemben. (Az egyetlen kivétel: Nyilasy.)

  • Cluj said

   Pap Ági már volt a Károlin óraadó, Komlósy Piroska tanszékén, de csak egy fél évig. Szabó és Hansági kiutálták. Az anyja, Sz… K… tényleg járt KSZE nyakára állásért a lányának, aki már 44 éves, és eddig csak alkalmi óraadásai voltak a Pázmányon meg Kolozsváron. KSZE folyton hitegette Sz… K…t, de eszébe sem volt segíteni: kellett a saját vazallusainak a hely. Ezt az állást Papági saját maga szerezte. Sepsi csoporttársa volt, mint magyar-francia szakos, és Papági közvetlenül őt kereste meg, hogy segítsen rajta, mert 3 gyereke van és nincs állása. H… Cs…-val jó kapcsolatba van, mert H…Cs… felesége is csoporttársa volt, jól ismerik egymást. Két megbízható ajánlója volt: Nyilasy Balázs és Komlósy Piroska. Enyhén szólva egyikük sem KSZE embere. Hansági és Hermann Dánélt erőltették, még a nyári államvizsgára is behozták, hogy helyzetbe hozzák, de NyB erősebb vot, mint KSZE. Hansági próbál jó képet vágni Papágihoz, de nem tud. Feneketlenül gyűlöli. Hermann nem kevésbé.

   • Ágnesasszony said

    Ágnesasszonyra nehéz időszak vár. Megjelent egy vele egyidős nő, akinek már 3 gyermeke van. Ezt nehéz lesz elviselni. Ráadásul jobban néz ki, jobban ír, és az ősellenség, Nyilasy tanár úr szövetségese. Ezt csak egy módon lehet elviselni: egy azonnali professzorsággal. Fogadni mernék hogy Ágnesasszony ezerrel erre fog gyúrni. Muszáj valamiben jobbnak lennie Papáginál, hiszen jelenleg minden szempontból ő a rosszabb. Ráadásul Papági jól tud franciául, Ágnesasszony meg egyetlen idegen nyelvet sem beszél. És mindez nem elég: őt is ÁGInak hívják. Dánél Mona már csak ezér is jobb lett volna.

   • Aphrodité said

    Kulcsár Szabó Ágnes minden termékeny nőt gyűlöl. B… tanárnőt sokáig csak lesajnálta. Műkedvelő írogatónak nevezte, akinek nincs tudományos munkássága. Amikor úgy vélte hogy flörtölget Ny… B… tanár úrral, hallgatókat állított rá, hátha rajtakapják őket és mindkettőt ki lehetne rúgni – Szabó András teljes egyetértésével és támogatásával. De amikor megszületett B… tanárnő gyereke, abba valósággal belebetegedett lelkileg. Azóta gyűlöli. Most jön egy korabeli nő, akinek értelmesebb szakmai tevékenysége van, mint neki és ehhez még 3 klassz gyereke! A B… tanárnő elleni gyűlöletét be lehet szorozni 3-mal.

   • cinóber said

    Cinóber úr (KSZE) jól beválogatott egy meddő menybe. Íg ő gyakorlatozik fiatal feleségével a szaporításon. Talán jól is teszi, Zoli mint apa?
    Makszim Gorkij példáját követi: ő is saját maga nemzette az unokáit, kihagyva ebből az idült alkoholista Maximkát.

 13. svabra said

  Hanságinál rosszabbat nehéz elképzelni. Talán csak a vakarózós félmajomnak, Mészáros Marcipistának sikerül ez a csoda.
  Nagyon örülünk a fejleményeknek: így kilakul némi egyensúly a KSZE klán ellen.

  • Korifeus said

   Ez tényleg nagy fordulat. Az a vicc, hogy P… Á…t a Magyar Intézet korábbi vezetője, … …. 10 éven át folyamatosan be akarta hozni. Ő ajánlotta be K…. P…..nak, miután Szabónál ellenállásba ütközött. Vele államvizsgáztatott 2009-ben. Az ÁV úgy látszik úgródeszka a magyar intézetbe. Így próbálták Hermannék Dánél Mónikát is bejátszani. Abból, hogy végülis nem a Kulcsár Szabó klán által futtatott DM, hanem épp … … lett a nyerő, vajon mire lehet következtetni? 🙂

   • Secretary said

    Lecsekkoltattam. Stimmt. A 2009-es júniusi BA-s magyar irodalmi ÁV jegyzőkönyveket …. és P… Á… írták alá.

   • ElemiLogika said

    Hogy mire lehet következtetni? Egyértelmű. Arra, hogy Szabó András és Kulcsár-Szabó-Hansági ellenségei összefogtak. 🙂

   • Alliance said

    Nemcsak a 2009-es ÁV bizottsági részvétel bizonyítja … … elköteleződését …. mellett, hanem mindenekelőtt az anyja, Sz… K… szerepe a doktori védésekben. … … főszerepet kapott … tanítványainak, …..nak és …nak a doktoráltatásában. Mind a két bizottságban benne volt, méghozzá meghatározó tagként. Az egyikben elnök, a másikban opponens. Ilyen kettős szerepre csak nagyon bizalmas barátot kérnek fel. Sepsi ennek tudatában alkalmazta … …t, úgyhogy Elemi Logika alighanem jól következtet: Szabó ellenségei összefogtak Szabó ellen, az egyetem érdekében.

   • Amazon said

    És még át is vitte őket, mind a kettőt, nem úgy, mint Eisemann, Bednanics meg a többi KSZE-keretlegény. Éljen Sz… K…! 🙂

   • Tantusz said

    Mostanra már Tepsinek is leesett, hogy nem … az egyetem ellensége, hanem Szabó.

   • incitatus said

    Jobb későn, mint soha.
    Ha Tepsi végre felismerte, hogy Szabó az ellensége, az józan észjárásra utal.
    Kicsit késő, de talán nem túlságosan.

   • Kommunikátor said

    Felismerte már rég, mert az egyik kommentelő, Tepsi vagy valaki a hívei közül, már hónapokkal ezelőtt fegyverszünetet kért, sőt, együttműködésfélét ajánlott itt a blogon Johanneséknek. Azóta valami történt, mert a blogolók nagyon kímélik Tepsit. Sőt, sokszor segítik is. Feltűnő, hogy nem jelenik meg semmi Tepsi ellen a blogon. Talán háttéralku folyik.

   • Stratégia said

    Tepsi logikája egyszerű: az ellenségem ellensége a barátom. Így kerülhetett … egyik legközelebbi barátja Tepsi mellé szövetségesnek..

   • Tipp said

    Ez aligha véletlen. Valszeg … …. adta a tippet … …nak, hogy most jött el a pillanat, amikor érdemes megint próbálkoznia a Károlin:)

   • Enemy said

    Az ellenség már bent van a hálószobában? Ez tényleg vicces. 🙂

   • Curious said

    Ejha! Minden nevet kimoderáltatok. Miért? Titok?

   • Sötétandris said

    Szerintem Tepsinek baszta a csőrét. Nem akarta a stratégiát világgá kürtölni. 🙂

   • ohranka said

    Na ná, hogy nem írjuk meg a neveket. Tudunk mi konspirálni.

   • Hotline said

    Ezek szerint Tepsinek forró drótja van a bloghoz? Nem csodálkoznék. A bloggerek mintha Tepsinek dolgoznának. 🙂

   • BTK-s Kolléga said

    Én se csodálkoznék. Mostanra már Tepsinek is rá kellett jönnie arra, hogy minden rossz forrása Szabó András. Aki persze nem adta fel. Minsenütt teszi a gonosz megjegyzéseit utódjára. Tepsinek szüksége volna szövetségesekre, de a Magyar Intézetben csak egy van: Ny… B… Az összes többi ellenség. Ezért megpróbálja szolgálatába állítani a blogot. Ügyes.

   • Provokátor said

    Azért húzták ki a neveket, mert ez az egész offolás egy provokáció volt. Már fúrják P… Á…t, mert Tepsi csoporttársa volt, tehát bizalmasa, és mert kellene a helye Dánélnak vagy egy másik KSZE-vazallusnak

   • Inspector Barnaby said

    Nagyon egyszerű a magyarázat. …. …..t máris körmönfontan ki akarták rúgatni Kovács Barnabással. Ha elültetik a bogarat a fülébe, hogy …. …. kém, ráadásul …. …. legszűkebb baráti köréhez tartozik ő is, meg az anyja is, akkor Barnaby azonnal kirúgja. Olyan hátulról jövő, alattomos akció, mint Szabó és Hansági legtöbb ténykedése.

   • ohranka said

    Ne hagyjátok magatokat manipulálni Hansági és Szabó által!

   • Cicero said

    Kovács Barnabás tényleg ilyen primitíven működik. Akit gyaláztok a blogon, azt megbízhatónak tekinti, és azonnal kinevezi docensnek, tanszékvezetőnek dékánhelyettesnek (ld. Osztovits, Cservák, Homicskó stb.). Akit viszont dícsértek, arról feltételezi, hogy összejátszik veletek, és kirúgja. Erre nem akarok példát említeni, a legközismertebbet mindenki tudja, hiszen Barnaby valósággal dicsekszik vele, mondván: “Professzort is akkor rúgok ki, amikor akarok”.

   • Stratéga said

    Ez most nem Szabó lehetett. Szabó kellőképpen alattomos, de nem ennyire fifikás. Ez az ötlet máshonnan ered. Aki az ilyen viszonyokat alaposan tanulmányozza és ezt a tudást stratégiailag beveti: Hansági, a született intrikus, vagy méginkább a stratéga apósa.

   • BTK-s Kolléga said

    Így működött eddig is az aljas Duplaszabó banda. Mindenkit megrágalmaznak, lejáratnak, kirúgatnak, aki nem nyalja ki a v@l@…ukat. A legalattomosabb eszközökkel.

   • pulchra said

    Én mondjuk a Hansági kognitív teljesítményét se becsülném túl. Inkább az após a maga több évtizedes spicli és intrikus tapasztalatával ad a tatabánya-alsói white trash menyecskének egy-két écát.
    Amit az aztán a Marcipistivel kivitelez is.
    Az ő színvonalukon.
    Meg beépítik a chipet a Szabó kívülről hydrokephal, belülről microkepyqal agyába és akkor az beindul, mint egy francstadti Gólem és eltapossa, akit a MENY parancsol neki.

   • réti pipitér said

    És mit csinálnak, ha elkezdjük dicsérni az IMO-s Hermannt? Vagy magát Hanságit, netán Petrőczit?
    Kinevezik őket rektorhelyettesnek?
    Legjobb, ha hálaadó istentiszteletet celebrálnátok Fóris Ágotának, a BA nélküli, másvallású tanszékvezetőnek?

   • mesüge said

    Ne fárasszátok magatokat, amikor a Rabbiképző átveszi a Károlit, ezt a lepusztult kuplerájt, a mi Ágotánk lesz ott a főnök!

   • Grammaticus said

    Egész biztosan Ágota a favorit, mert őt szidtátok a legjobban ezen a blogon. Ennél jobb ajánlóvelet nem is prezentálhatna Ágotánk Kovács Barnabásnak. Zsidó létére, menórával a nyakában, tökéletesen élvezi Barnaby bizalmát, és ezt Ti alapoztátok meg. Öngól a blognak.

   • Ágnesasszony said

    Már kiismertük Barnabyt, tudjuk, hogy müxik. Naná hogy nem mondtunk le erről a docensi posztról, kell az a mi embereinknek, külömben eltántorodnak tőlünk és csökken a seregünk. Mivel P… Á…dékánasszony csoporttársa volt, és ő is franciabuzi, direktbe nem lehetett nekimenni. Legjobb ha mi kussolunk és Barnabyt uszítjuk rá. Úgyis ő rugdossa ki az embereket. Ő úgy müxik mint egy troll. Csak belé kell táplálni a varázsszót: P… Á… és az anyja, Sz… K…. az ellenség, H… G…. közeli barátnői. És már repül is. Senki se gyanítja, hogy mi vagyunk Ernővel a háttérben. Ernő egy zseni. Tudja milyen infót hol és hogyan kell elejteni 🙂

   • terminológus said

    Fóris Ágota személye több erővonal kereszteződésénél, hogy azt ne mondjam, egy vektortérben helyezkedik el.
    Valami miatt nagyon kell Ballának, ezért írták ki számára a vezetői pályázatot, hogy SE REFORMÁTS, SE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYBÓL FOKOZATOT SZERZETT NYELVÉSZ NE NYERHESSE EL A pályázatot.
    Szóval Fóris egy speciális kedvence Ballának, de vannak mögötte más erők is. (Akikre Mesüge szokott célozgatni az ő félreismerhetetlen stílusában).
    Fóris és Hansági viszonyát egyelőre nem látjuk kritálytisztán, mindkét fél pókerarcot vág, de nem hisszük, hogy nagyon kedvelik egymást.
    Fóris egy T 34-es stílusában szokott nekiindulni, márpedig jaj annak, aki eléje kerül.
    Azért azt nem mondom, hogy Hansági Ágnest féltjük…
    Figyeljük a női cumóbajnokok meccsét a ringben.

   • Kaka-démikus said

    Csak nem gondoltátok komolyan, hogy egy ilyen gyarmatot, mint a Károli kiengedek a kezemből? A Károlin mindig is én csináltam a káderpolitikát, és én is fogom. Szabó Andrással, Ballával egyszerű volt a helyzet. Megmondtam nekik, hogy ezt vegyétek fel, ezt rúgjátok ki. Persze akkor sem így direkt, hanem úgy, hogy az Ágnes felállt a Kari Tanácsban és keresztülboxolta az embereinket. Most hogy Barnaby vette a kezébe a káderkérdést, trükköket kell alkalmaznunk. Érezze úgy, hogy ő dönt, de a mi akaratunk érvényesüljön. Nagy szívességet tettetek nekünk ezzel a bloggal. Ágnesasszony kiderítette, hogy Barnaby rendszeresen olvassa. Tehát most rajtatok keresztül üzenünk neki. Persze figyelembe vesszük Barnaby irántatok érzett gyűlöletét, ezért fordított előjellel kódoljuk az üzeneteinket. Eddig bejött. 🙂

   • Paragraf said

    Utálom a bölcsészeket, szemét élősködők, de azon halálra röhögjük itt magunkat hogy Barnabyt így megvezetik. Pedig milyen okosnak képzeli magát 🙂

   • Roxana said

    Ez a hónap vicce, hogy a felfuvalkodott Barnabyt Kulcsár-Szabóék manipulálják. Barnaby csak azt hiszi hogy kicsavarta a kezükből a hatalmat pedig dehogy. Ő csak a végrehajtó 🙂

   • MTA said

    Én sokkal érdekesebbnek tartom KSZE kifinomult fúrási módszerét. Aki ismeri, tudja, hogy mindent így intéz: rafináltan, másokat manipulálva. Köztudott róla, hogy minősítő és akadémiai bizottságokban másképp beszél és másképp szavaz. Fennhangon mond elismerő szavakat a jelöltről, mert nyilvánosan jófiú akar lenni, és eljátsza a támogatót, de a titkos szavazáson 0 vagy 1 pontot ad neki. Pontosan lehet tudni, hogy ő volt, csak ő hiszi azt, hogy nem.

   • MAB-illetékes said

    Ez igaz. Főleg a barátait és a fegyvertársait fúrja ilyen kifinomultan. A legjobb példa Petrőczi professzorságának intézése. Az egy dolog, hogy leszavaztuk, de az egy másik, hogy hogyan. KSZE előtte lobbizott. Ennek az volt a lényege, hogy fennhangon dícsérjük, de természetesen nemmel szavazzunk. Ő is ezt tette. Semmi sem utalt a megsemmisítő szavazási eredményre az egy-két be nem avatott számára. Ők meg is lepődhettek. Tőlük származhatott az a 2-3 igen, mert bedőltek a retorikának. Mi persze tudtuk hogy színjáték az egész, hogy szó ne érje a ház elejét. Ha idéznek bennünket, abban ne legyen gáncs. Nem is volt. Csak a titkos szavazatok gáncsolták el Poéta asszony professzorságát. Szóban csak az érdemeit méltattuk. Ezt nevezem profizmusnak az intrikában.

   • ELTE said

    Mindent így intéz, manipulatíve, a más kezével. Hogy váltotta le Horváth Ivánt? Ugyanígy. A háttérből intrikálva a Mädchen für alles (E.Gy.) kezével…

   • akademiker said

    Azért ne keverjük össze a Petrőczi-ügyet Horváth Iván megfúrásával.
    Petrőczi egy nevetséges barom, akiről csak saját maga meg az agyhalott Szabó gondolja, hogy “tudós”.
    Az, hogy a retardált Szabó dékánként kétszer is felterjesztette a műveletlen idióta feleségét professzornak, azzal csak kitette a seggberúgásnak, amit meg is kapott.
    Horváth Iván viszont egy nagyszerű ember és kiváló tudós.
    Mocskos húzás volt, ahogy KSZE őt kicsináltatta a mindenre képes vazallusával, Eisemannal.

   • Libri said

    És még Szabó Andrásra mondják, hogy paplan alá fingó! Akkor Kulcsár Szabó Ernő micsoda? Az ő szellentése talán illatosabb?

   • MAB-illetékes said

    Nem keverjük össze a két ügyet, de azért a módszer ugyanolyan aljas. Nyíltan is meg lehetett volna mondani, hogy nem tartják alkalmasnak. De szóban dícsérni és titokban leszavazni alattomos jellemre vall.

   • Szkizo said

    Pedig amit itt írnak az igaz lehet. Egy emlékem van erről ami talán érdekes lehet.Tavaly nyár elején májusba vagy júniusba ott lógtunk egy páran az irodába Diánál, amikor bejött egy idősebb nő, lelkesen röpködve ide-oda a szobába, minket is izélgetett, hogy mik vagyunk halgatók vagy doktoranduszok, és miket kutatunk mer ő is volt valahol Szegeden vagy Pécsen valamikor professzor és neki is van egy csomó tanítványa. Volt a kezében egy nagy bokor elég színes és H… G…t kereste. Asztán rászált Eszterre valami pénzt emlegetett amit megköszönt és hogy nincs-e még. És hogy mi van azzal a tehetséges Krúdys fiúval aki nála doktorált, de nem jut eszébe a neve, meg Enikővel, akinek meg a vezetékneve nem ugrik be. Asztán megint H… tanárnő iránt érdeklődött. Elég nehéz volt követni, mert nagyon csapongott. Felfedezett egy könyvet, arról áradozott, asztán telefonálni akart arra már nem emlékszek hogy tudott e. Kérdezte megin mikor jön be H… tanárnő, mer ezt a gazt neki hozta meg hogy van e váza, el ne hervadjon. Dia vágta a pofákat, Eszter végre kerített egy vázát és a fura nénit kivezette a szobából a virággal együtt. H… tanárnőt többé nem láttuk. A szobájába még járunk párszor Bertha meg Géher tanár úrnál. A virág sokáig ott volt H… tanárnő asztalán, egyre hervadtabb, nem jött érte senki. Később megtudtuk hogy ez a zavaros néni Sz…es K… volt és hogy tavaly itt volt a doktori védésekben amiket visszavontak. Még egy darabig emlegetük ezt a túlpörgött figurát. Az egyik srác jó ideig utánozta, egy darabig röhögtünk aztán lassan elfelejtettük. Mos hogy beált P… Á… megin eszünkbe jutott ez a sztori mer hallottuk hogy az ő annya a Sz… K…..

   • Maison de fous said

    Szkizo, én is ott voltam. Erősen eltorzítottad hogy ne mondjam a legfontosabbat meg elhallgattad. Mégis kitől tudtuk meg, hogy ez a vicces de külömben kedves aranyos néni Sz… K…? Úgy hogy bejött Hansági tanárnő, akinek a vidám néni szintén elmesélte széles mosoly közepette hogy a virágot … ….ának hozta, és hogy ő volt az egyik doktori védésen az elnök, és hogy az milyen jó dolgozat volt, meg egy másikon az opponens. És minél szélesebben mosolygott annál jobban nem értette mér fagyott meg a mosoly Hansági tanárnő arcán, meg körülötte a levegő is. Aztán emlegette a lányát, aki az előző évben itt államvizsgáztatott és milyen jó emlékei vannak, és ajánlgatta a küszöbön álló ÁV-kra megint. Szakmailag meg a pénz is jól jönne neki. Amikor Eszter kivitte őt a szobából, Hansági tanárnőből kitört a visszafojtott düh. Olyanokat mondott, hogy ez egy futóbolond, több időt töltött bolondokházában, mint az oktatásban meg hogy ráadásul alkesz is. A lánya meg egy gátlástalan törtető, aki az Ernőt is szekálja állásért, és hogy ide többet be nem teszi a lábát, csak az ő testén keresztül.

   • ohranka said

    Hansági nyilván legszívesebben felkoncolta volna a lányával együtt.
    De hogy A lánya most odakerült, ez aztán tényleg a végső pörölycsapás bunkóéknak.

   • Ágnesasszony said

    2010-ben már nem H… szervezte az államvizsgát, így P.. Á.. már szóba se jöhetett külsősnek. De nem is Szabó, akit Hansági és Hermann addigra már félrelöktek, hanem ők ketten, és erre behozták a hírhedt Dánél Mónikát, aki a két Kulcsár-Szabó együttes segítségével szerezte meg a PhD-t: apa a témavezető, fiú az opponens, példátlan nepotizmus és korrupció. Ernő és Zoli egymással vállvetve átnyomták Monát a fokon, a harmadik Kulcsár-Szabó, az Ágnesasszony pedig benyomta őt a nyári államvizsgára, hogy helyzetbe hozzák őt a Károlin.

   • Maison de fous said

    Hansági tanárnő azt mondta nekünk, hogy az Ernő vissza fogja vonatni V… F… és R… E… doktori címét. Azt mondja, hogyha Mészárostól visszavonták, akkor ezektől még inkább vissza kell, mert ordító csalás történt. Egy diliflepnis beszámíthatatlan bolond avatta őket doktorrá.

   • Rokonok said

    Ez vicces lenne, mert ezekben a bizottságokban a saját férje is benne ült, akkor egyúttal őt is följelentené? Ennyire ostoba nem lehet.

   • Prospero said

    Én is emlékszem Sz… K… professzor tavaly nyári látogatására. Nagyon jó irodalomtörténésznek tartom, olvastam tőle néhány oldalt. Örültem, hogy személyesen is megismerhetem. Nagyon kedves volt. Kicsit tú vidám volt, de az nem igaz, hogy összevissza beszélt. Teljesen józan volt és jól érthető. Egyébként nemcsak egy nagy csokor virágot hozott, hanem két könyvet is H.. tanárnőnek és kérte F… E…t, hogy ezeket zárja el biztos helyre, és majd személyesen adja át, mert az egyik a lányától van, a másik tőle, dedikálta is H… tanárnőnek. Nem tudom, hogy a másik könyvvel mi történt, de az egyiket Hermann tanár úr még aznap elvitte magával. Az lehetett az, amit a lánya írt, mert Sz… K… könyve még egy pár napig ott volt Eszter irodájában az egyik polcon. Később már azt sem láttam, pedig épp bela akartam lapozni. Talán elküldték H… tanárnőnek.

   • PhD said

    Egyébként Hansági tanárnőnek akkor lett cékla a feje, amikor a néni H.. tanárnő egészségi állapotáról érdeklödött. Hansági tanárnő épp akkoriban jelentette fel H… tanárnő orvosát az orvosi kamaránál vagy hol táppénzcsalásért, akkor erről beszélt az egész doktori suli. Épp doktori napunk volt, és úgy 2 óra tájban, amikor befejeztük, Hansági tanárnő elhívott bennünket a Mikszáth térre sörözni, és közben egyfolytában arról győzködött minket, hogy “állást kell foglalni”, mert “vagy ő, vagy én”. Az egész arra ment ki, hogy aláírasson velünk egy előregyártott papírt, amiben az állt, hogy H… tanárnőt láttuk az egyetemen, nem látszott betegnek, biztos szimulál és lefizeti az orvosát, hogy tartsa táppénzen. Ez mind persze nem volt a papíron, csak annyi, hogy mi egésségesnek tartjuk. Hansági tanárnő még elég sok mindent mondott, hogy “ki kell vágni ezt a szemetet” (ezen H… tanárnőt értette), mert csak akkor menthető meg a doktori iskola. Ehhez pedig az kell, hogy megszüntessék a betegállományát, mert azalatt nem lehet. Ezek után természetesen mindnyájan aláírtuk, csak az egyik srác nem, vele Hansági tanárnő csúnyán össze is veszett, kiabált, de ő akkor se írta alá, azt monta, a tanára ellen ilyet nem tesz. Ezek után őt is kivágták vagy elment magától, többet nem láttuk.

   • Vronic said

    Hansági tanárnő a halgatókkal is chartákat iratott alá H… tanárnő ellen. Volt úgy hogy indexleadás előtt nem irta be a vizsgajegyet addig a halgatónak amig az alá nem irta a kiáltványt hogy rugják ki H… G…t.

   • Bandika said

    És mi van akkor, ha dedikált könyveket visz valaki egy kollégának? Ez nem jelent semmit, főleg nem, amit te itt sugallni akarsz. Önreklámozás és kész, nem pedig a kebelbarátság bizonyítéka, amire te itt hátulról jőve ki akarsz lyukadni.

   • Psyche said

    Prospero, nem adod fel, ugye? Ha nem jött be …. … anyjának a lejáratása, akkor hangszereljük át az üzenetet. Most dícsérjük agyba-főbe. De azért csak-csak juttassuk el az üzenetet, hogy Tepsi az ellenség egyik szoros kapcsolatát szerződtette le. Gondolkodjon el rajta Kovács Barnabás, hogy elég-e …. ….t megesketni, hogy megszakít minden kapcsolatot …….., vagy jobb lenne mégis Dánél Mónika? Ne erőlködjetek, mert nagyon átlátszó.

   • Alliance said

    Nem Barnaby keres magának munkatársat, hanem Tepsi.És ő más szempontokat mérlegel. A Magyar Irodalmi Intézet egésze ellenséges Tepsivel a régi banda terrorja alatt állnak. Csak Ny…….. kivétel, mert ő korábban is közellenségnek számított. Tepsi keres egy szövetségest Ny…. mellé és keresve sem találhatna jobbat, mint egykori csoporttársát, akit Ny… is melegen támogat.

   • KSZE Workshop said

    Szövetséges? Viccelsz? Meddig? Rövid távon. Egy fél évig talán lojális lesz Tepsihez az állásért. Középtávon semleges, hosszú távon ellenség. Fél év múlva már habilitálni akar, aztán professzor akar lenni, végül nagydoktor. Ugyanlyan ambíciózus és ugyanolyan erőszakos, mint Hansági. Állása már van, ezután már a karrierre fáj a foga. Mit tud neki ebben Tepsi nyújtani? Semmit. Nincsenek szakmai kapcsolatai, senki nem veszi komolyan. És majd itt jön be a csábítás. Bizonyos feltételekkel ezeket mind megkaphatja. És mindnek meglesz az ára. Ezek közül a legalacsonyabb Tepsi elárulása lesz. Ny……. tényleg Tepsi szövetségese. Neki már megvana habilitációja, többet meg KSZE pápasága alatt úgysem érhet el. Majdha egy forradalom elsöpri ezt a kártékony felfuvalkodott hólyagot, akkor igen. De Ny….. azt már nem éri meg aktívkorúan. 2012-ben nyugdíjas lesz. Csak Tepsi kegyelméből maradhat tovább. Őt egzisztenciális érdekek fűzik Tepsihez, míg … érdekei Tepsiével ellentétesek. És …. nagyon önző és kíméletlen. Ez a baja vele Hanságinak nem(csak) az, hogy 3 gyereke van és hogy jobban néz ki.

 14. germanista said

  Egy apró javítás: a Wahlverwandschaftot v-val írják, nem f-fel, ahogy a kulcsszavak között szerepel.

  • Novy Sad said

   A szerkesztőség jelen lévő tagjai közül sajnos senki nem tud németül. Johannes meg járkál a világban és nagyon elfoglalt. Bocs. 🙂

 15. prudens said

  Az egész emberi populációban nagyjából konstans a nagyon tehetséges és az értelmi fogyatékosok aránya. (Derek de Solla Price: Kis tudomány – nagy tudomány. Akadémiai Kiadó, 1979.) A legtöbben az átlagos értelmi képességűek zónájában találhatók. Ez a normál eloszlás, amit a Gauss-görbével lehet illusztrálni.
  KSZE klánjának mondom: NEM JAUSS, hanem GAUSS!
  És nem tartozik a KSZE által annyira preferált Waffen SS-hez, hanem egy derék matematikus volt a tizennyolcadik század végén, Bolyai professtora.
  Ha a kiemelkedő tehetségűek kerülnek döntéshozó funkcióba, tudományos munkahelyekre, az jó, hiszen ők a közjó érdekében használják kiemelkedő képességeiket.
  De mi van, ha ezért-azért, pl. politikai preferencia, bevallhatatlan szolgáltatéások okán egy átlagos képességűnek nem is tekinthető ember kerül kiemelkedő pozícióba: Kulcsár-Szabó Ernő akadémikusról van szó.
  Mit tesz egy ilyen ember, ha szerény kognitív képességeihez gigantikus ambíció és az átlagot jóval felülmúló agresszivitás társul?
  Udvartartást gyűjt maga alá. a trónörökös meg annak felesége, Hansági Ágnes, udvari bolondok, az IMO-s Hermann és a volt rendőr Kovács Árpád személyében. Udvartartásának fő vazallusai a nem tehetségtelen, de tökéletesen cinikus és szervilis Eisemann és a Szilágyi család.
  Kihelyezi a külső provinciára – a Károlira – a trónörökös feleségét, aki ott tudományos dékánhelyettesként feltalálja az “illokúció beszédaktusát” és több hasonló borzalmat a kanonizáció multiplikációjáról stb.
  És végül lepaktál a klán beltagjai által tudatlan és civilizálatlan barbároknak tekintett helyi törzsfőnökökkel: Balla Péterrel , Szabó Andrással, valamint az emberszabású majmok intelligenciáját is alulmúló vakarózó félhülye Mészáros Mártonnal.
  Diszfunkcionális működés, nepotizmus, a szellemtudományok, azon belül az irodalomtudomány prostituálása

 16. Gauss said

  Gyönyörű ez a Jauss-lebukás. Ennél már csak magyar imádójának, Kulcsár Szabó Ernőnek a lebukása lesz szebb. Amikor róla is bizonyítani lehet majd, amit egyébként már elég sokan tudnak, hogy ő is ügynök volt.

 17. pulchra said

  Akárhogy nézem, a bunkóság, unintelligencia és erkölcstelenség üli torát.

 18. svabra said

  A károlis hallgatók, az agyműtött Konkoly félék azt hiszik, hogy egyetemre járnak, pedig csak egy kuplerájba fizettek be. Ők fizetik a pénzt, illetve utánuk az állam, de nem értékes tudást kapnak, csak idióta vartyogást hallgatnak, az úgynevezett diplomát pedig a munkaerőpiacon semmibe se veszik.
  És mindezt Balla Péter rektorsága alatt?
  Az Újszövetség professzorának áldásával!

 19. régi kolléga said

  Kiváncsi vagyok, mennyi karácsonyi jutalmat oszt ki saját körének a Károli vezetése?
  És mi van a német testvérek ajándékával, amit olyan szívesen lopott haza Szabó András meg az egyesek által túlbecsült Kovács Eszter rektor (?) asszony, a Veszprémbe távozott viccfigura.

  • Pannon said

   Szépemlékű Kobvács Eszter egykori rektorasszony nemcsak a magyar nyelvtudomány nagyágyúja, hanem az informatikáé is. Az előbbit Veszprémben gyakorolja, az utóbbit Bp-en a Gábor Dénes Főiskolán. Rossz nyelvek szerint se a nyelvészethez, se az informatikához nincs köze. A két intézmény azonban nem így gondolja, mert mindkét helyről professzori fizut kap.

   • Deniz said

    Egy olyan informatikaprofesszor ő, aki még a komputert sem bírja bekapcsoloni 🙂

   • tudományos said

    Kovács Eszter egy retardált idióta.

   • svabra said

    A Gábor Dénes a leggagyibb suli a fővárosban a Károli mellett. A Pannon is egy szemétdomb.
    Ő volt az, aki rektorként Raffayval, a szeretőjével együtt ellopa a német testvérek ajádnékát.

   • Eszterlánc said

    Kovács Eszter tudományos vitathatósága ellenére kevesebb kárt okozott a Károlinak, mint Szabó András és a Kulcsár-Szabó-banda. Legfeljebb némi presztízsvesztséget a rektori konferenciákon való derűs fellépéseivel. Igazából képes volt féken tartani Szabó Andrást, a legnagyobb károkozót.

   • régi kolléga said

    Jó, Szabónál még Kovács Eszter is jobb.
    De még mindig a negatív tartományban vagyunk, ha értitek mire gondolok.

   • Westphalen said

    Az igaz, hogy a német testvérek pénzét Raffay BTK-dékánként Kovács Eszternek mint kari beosztottjának osztotta le, Kovács Eszter meg rektorként az egyik kar dékánjának, aki történeesen épp Raffay volt a BTK-n, de az összpénz, amt így egymás közt elosztottak összesen félmillió forint volt. És még néhány famulusuk is kapott belőle, pl. Papp Sándor.

    Hogy hasonlítható ez volumenében a Szabó banda által eltüntetett 157 millió forinthoz?

   • Varjú a varjúnak... said

    Annak a fejenként legfelebb 150 ezer ft-os bagatell sikkasztásnak lett következménye, Raffayt és Kovácsot megszégyenítet tolvajokként kergették el. Ugyanaz a Szabó püspök, akinek a sógora 157 millát nyúlt le. Rokonnak úgy látszik szabad az ezerszeresét lopnia, és a haa szála se görbül: még mindig tanszékvezető professzor.

   • ZsoltCsaba said

    Talán bizony a püspök sógor is részesült belőle, azért maradt olyan csendben. Sőt, valaki a rendőrséget is lecsendesítette. Mert amíg a Népszabadság és nyomában az egész média meg nem szellőztette az ügyet, azok nem akarták a tolvajt megtalálni. 7 Hónapon át nem bírták a számlatulajdonost azonosítani. Mihelyt már a vízcsapból is ez folyt, besimerő vallomást tett a tettes. Lám mekkora erő a nyilvánosság.

   • killer instinct said

    Hát oigen, úgy látszik, SZABÓ ANDRÁSNAK, BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN PÜSPÖK SÓGORÁNAK MÉG 157 MILLIÓT IS SZABAD SIKKASZTANIA.
    igen, Raffay és szeretője, a tirpák p..csa, Kovács Eszter kispályás bűnözők voltak a Szabó püspök atyafiságához képest.
    Na természetesen a Kulcsár-Szabó klán is részesült a lóvéban.

   • Department said

    Henry Fielding angol író a Tom Jones előszavában már közel 300 évvel ezelőtt megfogalmazta, hogy csak a pitiáner tolvajokat büntetik meg, a nagy bűnözők élik világukat. A 157 millióért is egy csóró kis adminisztratív munkaerőt tartóztattak le. Az igazi végrehajtók és haszonélvezők ma is szabadlábon, magas pozícióban vannak. Elég csak a 2003-2010 között a BTK pénzügyeit folyamatosan kontrolláló Szabó Andrásra utalnunk, aki ma is professzor, sőt, tanszékvezető.

   • tudományos kutató said

    Szabó András örök.
    1998-ban kirugatta kiváló kollégáit, 1999-ben Tenkével együtt elrabolta a 2 milliárdos kormánytartalékot, dékánságához fűződik a 157 milliós sikkasztás.
    A BTK IDI-jének bukását ő okozta, amikor elrabolta H… G….tól a témavezetettjeit a maga, Hansági és Petrőczi számára.
    Ennek ellenére a Károli ragaszkodik Szabóhoz.
    Szsbó a Károli szelleme, a becstelen, tudatlan, ótvaros.

   • Judge said

    Szabó András öröknek látszik, mert eddig még minden nála különb oktatót sikerült kinyírnia, míg ő maradt. De Szabó fél lábbal már a börtönben van. Egyelőre csak hivatali visszaélés, csalásra való felbujtás és okirathamisítás gyanúja miatt nyomoznak ellene, de könnyen rábizonyíthatják a küönösen nagy értékű sikkasztást is. Szabó jogerős elítélése lehet a károlisbotrány egyedüli megoldása. Nem kellene ezt akadályozni, mert az lesz a vége, hogy Tepsit is kinyírja. Ez a tömény alattom olyan, mint egy időzített bomba.

 20. soli deo gloria said

  A károlis TERMINOLÓGIA radikálisan átértelmezi a keresztyénséget.
  “Keresztyén szellemiség” hitben járó protestáns oktatók üldözését, kirúgását és megrágalmazását jelenti.
  Helyettük alapképzettség nélküli másvallású személyek vezetői posztra való kinevezésével együtt.
  A könyörületesség az állami juttatások elsikkasztását: lásd 157 milliós lopás Szabó András dékánsága idején.
  Hogy még az északrajna-vesztfáliai testvérek karácsinyi ajándékát is zsebre teszik? Az itt a legkisebb tétel.

 21. filológus said

  Kulcsár-Szabó Ernő klánjának támadásai érnek értéktelen és nagyon értékes embereket. Hogy a vadászati metaforában maradjunk, nem mindegy, egy pockot vagy egy díjnyertes szarvast érnek el. Előbbivel még mindig túlságosan megtiszteltük Petrőczit, utóbbival Horváth Ivánra céloztunk.
  Az se mindegy, hogy Intézetvezetőként és egyetemi pénzből alapítványi kurátorként viszi haza a milliókat (a rablást most nem is számítjuk) haza, pluszkorlátlan lehetőséget förtelmes szövegeinek publikálására: PETRŐCZI, vagy kint fekszik a temetőben, mint a KSZE klán áldozatai: SZILÁGYI, SZIGETI, KIRÁLY GY., BOLYKI JÁNOS.

  • Régi Kolléga said

   És Györke Ildikó. Őt se felejtsük ki az áldozatok közül. Az volt a bűne, hogy dékánná nevezték ki, amit Szabó irigyelt tőle…

 22. kill instinct said

  Inkább elharapom a Szabó torkát, pedig undorodom tőle, minthogy hagyjam magam meggyilkolni általa

 23. Ágnesasszony said

  Nem tudom, melyik a károsabb, az APÓS, vagy a súlyosan pszichotikus MENY, aki a hallgatókat manipulálja a kollégái ellen. Ezt a nőt elmegyógyintézetbe kéne záratni. A legkevésbé ártalmas a zsidógyerek, akinek hatása sincs, mert hóttunalmas motyogására legfeljebb 3 hallgató ül be az előadóterembe.

 24. Barbár klán said

  A legsúlyosabb kárt a magyar irodalomtudomány történetében a Kulcsár Szabó família és klientúrája okozott. Ezt nem elég egyszer kimondani, hangosan ismételgetni kell, míg lehull a lepel róluk és mindenki látja, mlyen szánalmasan üres, ostoba szövegeket gyártanak. Nincs semmilyen épkézláb tartalom ezekben.

 25. KSZE Workshop said

  Reméljük az új év kisöpri ezt a barbár klánt a tudomány berkeiből, ahol az égvilágon semmi keresnivalójuk, és ahol már évtizedek óta súlyos károkat okoznak.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: