Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Pápa’s legacy (Pápai örökség)

Posted by karoligaspar - december 16, 2011

Meghívó: Magyar Örökség

Szerző: Pápai Diák

A Pápai Református Kollégium Magyar Örökség díjat kapot

2011. december 17-én, szombaton 11 órakor átnyújtják a kitüntetetteknek, közöttük a pápai Református Kollégiumnak a díjat „több évszázados hit- és nemzetmegtartó tanítói, nevelői szolgálata” elismeréseként. A laudációt Bogárdi Szabó István tartja, a Duna-melléki egyházkerület püspöke.

480 éve alapította a Református Kollégiumot Pápán Huszár Gál prédikátor. Az ő fia, Huszár Dávid volt felekezetünk hitvallásának, a Heidelbergi Káténak első fordítója és kiadója. A Kollégium fennállásának majd ötszáz éve alatt nagy befolyást gyakorolt a Dunántúl szellemi és spirituális életére. Teológiai karáról kerültek ki azok a református lelkészek és tanítók, akik hitbeli üzenetet és a kor szintjén levő tudást közvetítették hazánk nyugati részén.

Tanárai között meg kell említenünk Tarczy Lajost, aki Hegel előadásait hallgatta Berlinben, Bocsor Istvánt, aki a magyar szabadságharc idején volt professzora a híres skólának. A jogtudományi fakultás hallgatója, majd tanára volt Eötvös Károly és Kerkápoly Károly is. Híres tanítványai közé tartozott Petőfi (akkor még: Petrovics) Sándor és Jókai Mór.

1848-ban, az iskolák államosításának időszakában felszámolták a Kollégium működését. A rendszerváltozás után kelt új életre. A pápai egyházkerületi könyvtárban komoly iskolatörténeti kutatómunka folyik. Ennek eredménye a Hudi-Köblös szerzőpáros kitűnő monográfiája: A Pápai Református Kollégium diákjai 1585–1861.

A Károli vezetői szívesen emlegetik, hogy ők a nagy hírű református iskoláknak, a debreceninek, a patakinak, a pápainak a szellemi örökösei. De mi az igazság? Huszár Ágnes nyelvész kandidátus, az iskolaalapító egyenes ági leszármazottja, a kezdetektől fogva a Magyar Intézet oktatója és intézetvezető-helyettese volt. 1998 őszén – átszervezésre való hivatkozással – felmondtak neki. Hansági Ágnes és Szabó András intrikája alapján távolította el Tenke Sándor rektor az egyetem egyetlen református magyar nyelvészét, akinek akkor már a habilitációja is folyamatban volt. (Ezt később – hála a Károlinak – munkanélküliként szerezte meg.) Szabó András hamis tanúvallomást is tett ellene a munkaügyi perben, amelyet Huszár Ágnes megnyert a Károlival szemben. Azt, hogy Szabó András tanúvallomásában célzatosan félre kívánta vezetni a bíróságot, jogerős bírói végzés mondja ki.

Hát ez a köze a Károlinak a Pápai Református Kollégiumhoz. Még a szellemét, annak örököseit is meg kívánták semmisíteni.


20 hozzászólás to “Pápa’s legacy (Pápai örökség)”

 1. sola scriptura said

  Logikus: egy tisztességes reformátusnak nincs helye a Károlin.
  Ezt a szellemet követi Balla Péter is, amikor úgy írta ki a Magyar Nyelvtudományi Tanszék élére, hogy se református, se magyar szakot végzett ember ne is pályázhasson rá.

  • Pharisée said

   Balla következetesen üldözi az ártatlanokat, tűzzel-vassal. Nem olyan, mint egy kálvinista, hanem mint egy jezsuita inkvizítor.

 2. ancilla said

  A Károlin gúnyt űznek a Heidelbergi Káté szellemisélgéből, lábbal tiporják a tízparancsolatot, rabolnak, hamistanúznak. A legutóbb kiderült 157 milliós rablás bejelentése éppen a Reformáció Emléknapja előtt ébreszthetett rá mindenkit, aki még nem tudta: alvilági bűnözés folyik a nevében református egyetemen.
  Nem csoda, ha még a Káté első fordítójának nevét viselő személyt is sátáni dühvel üldözte Szabó András, a rablások, okirathamisítások fő kitervelője és végrehajtója.
  Majd figyeljétek meg, hogy a Káté ünnepén hogyan fognak szenteskedni. Konferenciát szerveznek, ahol elmondja Szabó a Szenci lábának sütögetését, s a többi lator is nyekereg a kanonizációról vagy miről.

 3. lawyer said

  A magyar törvények tiltják a hamistanúzást.
  Szabó több ízben is elkövette, több munkaügyi perben is.
  Össze kéne gyűjteni Szabó hamis bírósági tanúvallomásait – ez természetesen csak az érintettek tudtával és beleegyezésével lehetséges – és utána feltenni ide a blogra.
  Vegye már észre a Magyarországi Református Egyház Zsinata, hogy az általa fenntartott egyetemen olyan bűncselekményeket követtek el, amelyeket a törvényalkotó büntetni rendel.
  És nem utolsósorban tiltják az isteni törvények is.

  • Kirúgottak Klubja said

   Szabó András bűnösségére már rengeteg bizonyíték van: a MAB-jelentés, a Zsengellér-jelentés, a hangfelvétel, a táblázat, a Mészáros-nyilatkozatok, a DIT és EDHT-jegyzőkönyvek. Szerintem direkt bátorítani kellene őt, hogy menjen el hamis tanúnak. Onnan talán már haza sem megy. Van esély rá, hogy a tárgyalóteremben kattanjon a csuklóján a bilincs.

   • filológus said

    Igen, Szabó még mindig szabadlábon járkál és élvezi a professzori fizetését. Intrikál Tepsi ellen és szervezi visszatérését.

 4. jurisprudenz said

  Rossz ötlet!
  Nem kell Szabó és a Károli áldozatainak a sebeit feltépni. Örülnek, hogy elfelejthették Szabót és bűntársait. Szakmai sikereik, könyveik híre, kollégáik nagyrabecsülése kárpótolták már őket azért a szörnyű üldöztetésért, rágalomhadjáratért, amelyet Tenkétől, Hanságitól, Szabó Andrástól és Petrőczitől elszenvedtek.
  Valószínűleg nem is akarnak a bloggal kapcsolatba kerülni.

 5. filológus said

  Nincs itt valami furcsa ellentmondás?
  Szabó István püspök laudációjában nyilván dicséri a Pápai Református Kollégium alapítóit.
  A sógora, Szabó András üldözi, rágalmazza a leszármazottat, hamis tanúvallomást tesz ellene.
  Milen család ez?

 6. komáromi csipkés györgy said

  Nagyon kiváncsi vagyok, megjelenik-e a Károli – a pápai, pataki, debreceni kollégium úgynevezett szelleme örököse – a holnapi díjátadáson. Vag csak Bogárdi Szabó István püspök képviseli a Duna-melléket?

 7. animus said

  Nem fognak ráérni. Újabb karaktergyilkosságon dolgoznak. Most Sepsi a célszemély, őt akarják kikészíteni. Most a rágalmazási szakaszban vannak: Elhintik a kérdéseket:
  Vanb neki egyáltalán disszertációja?
  Utánanéznek a kiadónál, létezik-e a kézirat?
  Mikor fog megjelenni?

 8. bizontalan helyeken búdosó said

  Ezzel az idézőjeles címmel adta ki Szabó András Dunaszerdahelyen legújabb kompilációját, 44 oldalas akadémiai doktori értekezésének lebutított (ó, Irgalom atyja, ne hagyj el!) változatát.
  A Károli Hérosz(tratosz)a, Szabó egyébként nem a teremtésben, hanem a pusztításban, gyilkolásban érdekelt.
  Miután kiirtotta a Károli bölcskaráról csaknem mindegyik tudományosan elismert, hitben járó kollégáját (kit a temetőig kínzott, kit a munkanélküliségbe lökött), Szabó nekilátott az intézmény hitelessége utolsó morzsáinak eltakarításához.
  A magyarorsztági reformátusokat azzal az ajándékkal örvendeztette meg, hogy éppen az idei Reformáció Emléknapja előtt jelentette be a BRFK azt a 157 milliós sikkasztást, amely Szabó dékánsága alatt történt.
  Mit tehet még Szabó és bűntársai: Hansági, Balla, Petrőczi az advent hátzramaradt idejében?
  Azon kívül, hogy unottan saját zsebükbe söprik az északrajna-vesztfáliai testvérek ajándékát, nem tudjuk.
  Várjuk a károlis Gólem újabb pusztításét.
  Nincs már sok ideje hátra. Nemsokára kiveszik hydrokephal (belül microkephal agyából a KSZE klán áltakl beépített chipet és mehet a Nagy Ignác utcai fogdába. Behallatszanak a Hold utcai és a Szabadság téri templom harangjai oda is.
  Onnan aztán imádkozhat Balog Zoltánhoz, meg az általa többször is meglopott Orbán Viktorhoz.

  • Exhibicionista said

   Ahelyett hogy “bizontalan helyeken búdosnál”, ami a te helyzetedben jobb lenne, tanszékvezető professzorként pöffeszkedsz, és frekventált helyeken mutogatod a képedet életed párjával, vadászva gyanútlan áldozatokra, akiknek még kimoshatnád az agyát azal, hogy téged rágalmaznak. Ne fáradj! Annyi embert rágalmaztál már meg, hogy nagy esélyed van rá, hogy épp valamelyik áldozatod karjába futsz. Húzz el inkább “bizontalan helyekre”!

   • ancilla said

    Búdosna is a görény, de addigra má késő lesz.
    Mire leesik a hydrokephal koponyájában hordott microkephal agyában az, hogy baj van, késő lesz.
    A MAB megállapította az IDI ügyében az okirathamisítást, a BRFK leleplezte a 157 milliós sikkasztást Szabó dékánsága alatt……
    Szabó pedig még mindig ingyen vacsorákra jár Petrőczivel és a zabráláson és rágalmazáson jár az esze.
    Mert ennyire barom.

   • Banquo véres árnya said

    Exhibicionista, dein Wort in Gottes Ohr!

    Ez pont úgy történt, ahogy látnoki szavaid bejósolták. A minap Macbeth és Lady Macbeth hívatlanul beállítottak egy belvárosi intézmény karácsonyi partijára, ahol az egyik legbrutálisabban kinyírt áldozatukba botlottak. Mit mondjak? Ahogy a véres árnyat meglátták, elment az étvágyuk. Egyszerre vették a kabátjukat és egyszerre pucoltak haza, ahol a fenséges lakoma helyett az abált szalonna várta őket a hencidai úrasztalon.

 9. animus said

  Johannes, nézd meg a postádat!

 10. (septem)pun(ctat)a said

  Közben már meg is történhetett a díj átadása. Arra lennék kiváncsi, vagyok Szabó András és Petrőczi/Ludvig is odatolta-e a pofáját.
  Valszeg nem, mivel zabáltatás nem lesz.

 11. Sógorok said

  Karácsonykor általában összejönnek a családtagok. Azok is, akik év közben ritkán találkoznak, ilyenkor látogatják egymást. Elképzeltem, hogy a két sógor, Szabó István püspök és a többszörörs köztörvényes Szabó András találkoznak egymással. Vajon miről beszélgetnek? Mit szól Szabó püspök a sógora tetteihez? Mit mod neki szemtől szembe? Hogyan próbálja őt visszatartani az ámokfutásban? Próbálja-e egyáltalán? Van-e valamilyen hatása a magasrangú egyházi személynek erre a moral insanityre?

 12. polar fox said

  Ez egy nagyon jó kérdés.
  Miközben Bogárdi Szabó István püspök a ketresztyén moralitásról prédikál, sógora, Szabó András ellopja a 2 milliárdos korm,ánytartalékot, kifosztja a hencidai templomot és a református hagyatéki leltárt, okiratokat hamisít és hamistanúzik!
  Mit szól ehhez Szabó püspök? Semmit? Különös.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: