Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Brothers-in-Law (Sógorok)

Posted by anonymanalyst - december 18, 2011

Kiküldött munkatársunk jelenti az MTA székházának díszterméből

Tudósítónkat megkértük, hogy nézzen körül a hallgatóság sorai között is. Azt mondja, nem látta Szabó Andrást és Petrőczi Évát, bár a bűnöző páros mostanában elég furcsa helyeken fordul elő. A Károli részéről kizárólag Szabó András által kirúgatott és megrágalmazott tudós reformátusok vettek részt az ünnepélyen. Nevüket nem áruljuk el, mivel nem hatalmaztak fel bennünket rá. (A szerk.)


2011. december 17-én, szombaton 11 órakor kezdődött az az ünnepség, melynek keretében többek között a Pápai Református Kollégium is megkapta a Magyar Örökség díjat. A díjat „több évszázados hit- és nemzetmegtartó tanítói, nevelői szolgálata” elismeréseként nyújtották át a 480 éve Huszár Gál által alapított iskolának. Huszár Gál – kinek Énekeskönyvét hasonmás kiadásban megjelentető Hubert Gabriellát Szabó András 1998 őszén valósággal kitiltott a Károliról – nemcsak főiskolát, hanem főiskolai nyomdát is alapított. Ennek betűivel jelent meg Huszár Gál Dávid fiának fordításában először magyarul hitvallásunk, a Heidelbergi Káté.

A Magyar Örökség díj Kuratóriuma – melynek dr. Kelemenné Farkas Márta nyelvtanár személyében – károlis tagja is van, nem először ismeri el a dunántúli skóla kiemelkedő tevékenységét. 2011 tavaszán A. Tóth Sándor kollégiumi tanár és festőművész kapta meg poszthumusz a Magyar Örökség díjat. A. Tóth Sándor  a híres párizsi Arc en Ciel tagja a nemzetközi elismertséget cserélte fel a pedagógiai munka robotos mindennapjaival, amikor Párizsból Pápára költözött és rajztanárként és cserkészvezetőként dolgozott évtizedekig. Művészete elismertségére jellemző, hogy 2010-ben a granadai Picasso Múzeum állította ki műveit Paul Klee és Picasso festményeivel együtt.

Amikor a szombati ünnepélyen negyedikként dr. Kelemenné Farkas Márta a laudációt tartó Bogárdi Szabó István püspököt szólította, elmondta, hogy „A Magyar Örökség kitüntető címre a Pápai Református Kollégiumot több évszázados hit- és nemzetmegtartó tanító, nevelő szolgálata alapján méltónak tartják arra, hogy a „Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumában helyet kapjon.” Ezután a Duna-melléki egyházkerület püspöke beszélt a Pápai Kollégium majd ötszáz éves szellemi örökségéről. Méltatta az alapító Huszár Gálnak és örököseinek érdemeit és az iskolában folyó protestáns erkölcsiségű értékteremtő munkát. Felszólított mindenkit, hogy „vigyázzanak az elődök hagyatékára”, mert ez az örökség „képes megvilágítani a jövőt”.

Az Istennek, hazának és tudománynak  jelszó alapján folyó oktató-nevelő munka méltatása után leszögezte: „Amíg van haza, addig van Pápa”. A szellemi örökséget a docilitas, libertas és animus gratus egységeként határozta meg. Kíváncsiak vagyunk, amikor Szabó püspök Huszár Gált, az alapítót méltatta, gondolt-e sógorára, Szabó Andrásra, aki vérszomjas dühvel rágalmazta meg, üldözte el, rúgatta ki a Károliról az iskolateremtő prédikátor leszármazottját. Még attól sem riadt vissza szennyes célja érdekében, hogy a BTK által büntetett és a kilencedik parancsolat által tiltott hamistanúzásra vetemedjen.

A jól megérdemelt díjat a Dunántúli Egyházkerület feje, a kitűnő Steinbach József püspöknek nyújtották át. A Pápai Református Kollégium tehát helyet kapott a „Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumában”. A Károli pedig – okirathamisító, sikkasztó, hamistanúzó vezetőinek bűnös tevékenysége következtében – végleg bevéste magát a nemzet és a magyar reformátusság szégyenkönyvébe.

Szimbolikus értékű, hogy pont az a püspök mond laudációt a Pápai Református Kollégium örökségéről, akinek sógora, Szabó András, a Károlin porrá zúzta a protestáns, sőt, a keresztény értékeket, és aki ellen már nemcsak a BRFK, hanem a Fővárosi Főügyészség is nyomozást folytat hivatali hatalommal való visszaélés, okirathamisítás, csalásra való felbújtás és egyéb bűncselekmények miatt. Épp Pápa, Huszár Gál és Huszár Dávid szellemi és erkölcsi öröksége és az egész református egyház nevében és érdekében reméljük, hogy ezeket a bűncselekményeket ezúttal már nem tussolják el, hanem Szabó Andrást végre büntetőjogi felelősségre is vonják.

63 hozzászólás to “Brothers-in-Law (Sógorok)”

 1. soli deo gloria said

  Isten, haza, tudomány – épp ez a három, amely ellen olyan sokat vétenek a Károlin.
  Mindenekelőtt a hamistanúzó Szabó András, akinek dékánsága alatt 157 millió “tűnt el” – hogy hogyan, a rendőrség fogja kideríteni.
  Okirathamisításait a MAB is megállapította, s a Zsengellér-jelentés is.
  Zsengellérnek nyilván nem volt kellemes ezeket leírni, de Ő MÉG JOBBAN TISZTELI AZ ISTENT ÉS AZ IGAZSÁGOT, mint amennyire félti az állását a Károlin.
  A tudományról nem szólok semmit – az a 44 oldal, amit Szabó benyújtott akadémiai értekezésnek, az maga a testetöltött dilletantizmus, ahogy Szabó az ő kedvenc professzorától, Tolnai Gábortól tanulta.
  Az pedig Kulcsár-Szabó Ernő bűne, hogy megzsarolta a bizottság szegedi tagjait és azok elfogadták Szabót az MTA doktorának.
  Szerintem most ők se büszkék rá.

  • Szenátus said

   A mai napig nem hozta az egyetem nyilvánosságra a Zsengellér-jelentést, pedig az a Doktori Iskola körüli csalásokat tárta fel. Csak annyi szivárgott ki, hogy egyértelműen Szabó Andrást találták bűnösnek, Himát pedig teljesen tisztázták. De ez nem tetszett Szabónak és Ballának, mert Himát akarták kirúgni. Ezért beírattak egy mondatot Hima felelősségéről, ami jogilag nonszensz voltés ami miatt Tanka professzor, a bizottság jogász tagja nem írta alá. Ezért őt büntetésből kirúgták az EDHT-ból. A Szenátus elé pedig már nem a 12 oldalas jelentést vitte Balla és Szabó, csak azt az egy mondatot.

   • Justizmord said

    Ez egyszer úgyis nyilvánosságra kerül. Nem lehet valakit elítélni egy dokumentumra hivatkozva, és a dokumentumot eltitkolni. Ez kb. olyan, mintha a bíróság halálra ítélné a vádlottat, de nem mutatná meg neki az ítéletet, mert az “üzleti titok”. Csak egyszerűen kivégezné, anélkül hogy megindokolná, miért. Minden justizmord tekinthető végülis a bíróság “üzleti titkának”, ahogy Balla a Károlin elkövetett bűncselekményeket következetesen üzleti titoknak tekinti.

   • law said

    Igen, nyilvánosságra fog kerülni a Zsengellér-jelentés. Hiába hiszi Szabó András és Balla, hogy ügyvédi segítséggel MINDEN ALJASSÁGOT végrehajthat.
    Az igazság eget kér.

   • Bloggerjogász said

    Az igazság mindig eget kér, de ritkán kap. A Zsengellér-jelentést azonban nem titkolhatják el, mert Szabó ellen büntetőeljárás folyik a BRFK-n és a Fővárosi Főügyészségen. A Zsengellér-jelentés ebben az eljárásban az egyik döntő bizonyíték kell hogy legyen. Az egyetemnek ezt tehát ki kell adnia. Az eljárás során azt minden érintettnek joga van megismerni, sőt, az üggyel foglalkozó újságírók is kikérhetik. Szabó és cinkosainak bűnei, többek között a Mészáros-féle csalás nem maradhat titokban. Ki kell derülnie, hogy ezekről Balla mindvégig tudott, de el akarta tussolni.

   • Impostors said

    Örülök, hogy Mészáros-ügyben újra nyomoznak. A doktori iskolákat, a témavezetőket és a keresztneveit gatyaként váltogató, korábban az iskoláiban ellenőrző-hamisításairól elhíresült pitiáner kis csalónk ne örüljön olyan nagyon a kétszer is összecsalt doktori címének. Vissza lesz vonva a szegedi is, és Marcika vagy Pistuka Szabó András mellett találgathatja majd a börtönben, hogy fiú-e vagy lány.

   • blue star said

    A rendőrök előbb-utóbb megtalálják a bizonyítékokat, elvégre mindenki szemét kiszúrják és az égre bűzlenek.
    Akkor pedig börtönbe mentek, galád barmok!

 2. animus said

  Bocs, van egy hiba a posztban. Huszár Gál Énekeskönyvének facsimile kiadását gazdag jegyzetanyaggal nem Hubert Ildikó, hanem a húga, Hubert Gabriella készítette. Őrá Szabó még gyilkosabban dühös volt, mert ő Horváth Iván felesége. És Szabó üldözi Horváth Ivánt, rágalmazza, “komcsi félzsidónak” nevezi. Azóta, mióta az elintézte neki, hogy az ELTÉ-n habilitáljon. ÉS HOGYAN???
  Nem utolsósorban Hubert Ildikó és Gabriella is pápaiak.
  Szabó András pedig gyűlöli Pápát, a Református Kollégiumot, Heidelbergi Kátét és mindenkit akinek köze van hozzá.

 3. filológus said

  Igazad van, de túlságosan szigorú vagy. A poszt írója két pápai testvért kevert össze, akik mindketten protestáns témákkal foglalkoznak.
  Mészáros, a Károli kétszer doktorált üdvöskéje Luthert Kálvinnal keverte össze.
  Hansági Ágnes pedig, aki Szabó dékán mellett a tudományos )!) dékánhelyettesi posztot töltötte be, feltalálta az illokúció beszédaktusát. Nem tudja, hogy a beszédaktus eleve nincsen nélkül. Dehát a bibliográfiája szerint egyetlen beszédaktussal foglalkozó írást sem olvasott.

 4. Vulture said

  Mi az, hogy furcsa helyeken fordul elő ez a hátborzongató keselyűpáros? Mindenhova odapofátlankodnak, ahol intrikálni vagy zabálni lehet. Mutatkoznak, mert nincs bőr a képükön. Igaz, hogy mindenütt kerülik őket, mint a pestiseseket. Ezért mennek mindenhova párosával: hogy legalább egymásnak biztosítsanak társaságot, mert aki csak meglátja őket, sarkon fordulva menekül.

  • Unverschämt said

   Én csak azt találom furcsának, hogy a nyilvánosság előtt mernek mutatkozni, azok után, ami a 168 órában és a HVG-ban róluk megjelent. Mert az internetes fórumokra még ráfoghatják, hogy rágalom, de ami az országos lapokban olvasható, arra már nem. Különben pereltek volna, ők is, meg az egyetem is helyreigazításért. De azokon nincs mit igazítani, mert igazak.

  • Memento said

   Keselyűpáros? Azok voltak. Ma már legfeljebb maguk is a dögkeselyűk táplálékai: Szabó és Petrőczi hullák már, mélyebben vannak a föld alatt, mit halálba kergetett áldozataik: Szilágyi Ferenc, Györke Ildikó, Szigeti Lajos Sándor, Király Gyula, Bolyki János. Szóljatok, ha valakit kihagytam.

   • dark side said

    Az, hogy Szabó András és Petrőczi Éva erkölcsi hullák – mindenki tudja, kivéve az érintetteket. Telef@ssák a RefLapot a saját tudományos nagyszerűségükről és költői nagyságukról szóló förmedvényeikkel.
    Járnak rendezvényekre ingyen zabálni és dicsekedni.
    Valaki szólna a két hájas zombinak, hogy kússzanak ki a temetőbe.

   • 44 oldal said

    Szabó András nemcsak erkölcsi hulla, hanem szakmai hulla is. Olvasható a ravaszblogon teljes terjedelmében az az alpári színvonalú 44 oldal, amivel akadémiai doktori címet, ehhez pozíciókat és immár 9 éve havi 70 ezer ft doktori pótlékot szerzett.

   • tudományos kutató said

    Szabó mindig is egy korlátolt, műveletlen hülye volt. Ezért sündörgött Tolnai Gábor körül, ezért nyalt be mélyen Klaniczaynak, Bodnárnak. Ezért hízelgett Horváth Ivánnak is. Amikor aztán úgy gondolta, elért a “csúcsra” elkezdte üldözni a kollégáit, zsidókat, reformátusokat, bárkit, lényeg: ha valaki okosabb volt nála, azt már ellenségnek tekintette.
    Hansági révén bekapcsolódott a KSZE klánba, persze csak kültagként.
    Kulcsár-Szabóék fintorogtak a tgrágyaszagú bornírtság eme karikatúráin, de jól kifosztották a barom segítségével a Károlit.
    Most itt tartunk. Várjuk a vádemelést és kiváncsiak vagyunk, mit lép akkor Kulcsár-Szabó Ernő és köre.

  • svabra said

   A keselyűpáros gyakorlott zabráló. Elmennek olyan helyekre, ahova a kutya se hívta őket. Beülnek egy stratégialag jó pontra, ahonnak szemmel tarthatják a bejáratot: ha bejön egy neves ember, aki még nem tud róluk mindent, odarohannak hozzá hízelegni.
   Valamint a büféasztalt is sasszemmel figyelhetik. A startpisztoly eldördülésekor pedig megrohanják a büféasztalt és letarolják, mint a sáskák.
   Két génmódosított órássáska, az egyiptomi csapásból maradt itt nekünk.

 5. Paplan alá fingó said

  Milyen szellemiséget képvisel Bogárdi Szabó István püspök szerint a paplan alá fingó sógor? Nem zavarja őt a görény lassan égig érő bűze? Miért nem határolódik el tőle? Vagy netán egyet ért vele?

  • heidelbergi káté said

   Mit gondoltok, hányan gondoltak 17-én az Akadémiai Dísztermében Szabó István püspök beszéde alatt azokra az aljasságokra, amiket a sógora, Szabó András elkövetett Hubert Gabriella és Ildikó, Huszár Ágnes ellen, hogy csak a pápaiakat említsük.
   Hányan tudják, hogy Szabó András ………. az első Orbán kormány áltakl kiutalt 2 milliárdos kormánytartalékot?
   És a most ősszel kipattant 157 milliós sikkasztást, ami ausgetippt Szabó dékánsága alatt “követődött el”?
   Mindenkin LÁTJA SZÉGYENETEKET, NYOMORULT BŰNÖZŐK!

 6. animus said

  Miközben Szabó András mindenféle törvénytelen és istentelen eszközökkel üldözi a pápaiakat és a Káté szellemiségét, Petrőczi még attól sem riad vissza, hogy behízelegje magát Steinbach psüpöknél és rávegye, hogy előszót írjon a minden színvonal alatti verseihez.
  Nem javasolnám, hogy Szabó és/vagy Petrőczi még egyszer kapcsolatba próbáljon lépni a dunántúli püspökkel.
  Dokumentumok birtokában most már Steinbach püspök pontosan meg tudja ítélni Szabó és Petrőczi tevékenységét.

  • isten tehene said

   Az a baj veletek, hogy filológiailag olyan rohadtul műveletlenek vagytok.
   A Petrőczi azért hivatja magát katicabogárnak, mert Brodszkij Nobel-díjas életművének kijavítása során teljesen orosszá vált a gondolkodásmódja.
   Mivel pedig a katicabogár oroszul: bozsja korova, ezzel a névválasztással azt akarja közölni velünk, meg veletek is, oroszul nem tudó blogolvasók, hogy önmagát tehénnek tartja.
   Ezzel egyetértünk!
   Vivat a TEHÉN PATRŐCZI!

   • Tehén said

    Nem a főnéven van a lényeg, hanem a jelzőn. a “bozsja” azt jelenti, hogy ISTENI. Vagyis olyan, mint ÉN.

   • joszif brodszkij said

    Eva, milaja,
    szorul a hurok. Én eljövök érted és elviszlek az én kis lakomba. Jobb dolgod lesz, mint az …. kimoderálva – a szerk. Szabónál, garantálom.
    Celujo krepko
    tvoj Joszif

   • Io said

    Joszif, dorogoj,
    ne írj nekem nyilvánosan a blogra, mer az Andrisom még eltalálja olvasni és féltékeny lesz. Közel se tud annyira oroszul, mint én, szegénykémnek nagyon nehezen mennek a nyelvek, nem úgy, mint nekem, még az anyanyelvén is nyökög, de ki tudja, hátha kapisgál valamit abból, amit itt nekem írkálsz. Tudod, nagyon féltékeny rám. Tudja, hogy én minden férfinak tetszem. Konspiráljunk ügyesebben,
    krepko celuju,
    tvoja Eva

   • joszif said

    Eva dorogaja!
    Látom már mitologizálod a szerelmünket. Io volt az a görög istennő, akit Héra féltékenységből tehénné változtatott. Veled ez már megtörtént, szerdce mojo, mitől félnél? Az Andrisod sem tud ennél többet ártani Neked. Levelezz csak nyugodtan velem, szívem, amíg eljövök érted a síri világból.
    Addig is krepko celuju, korova moja, kicsi tehenem,
    Joszif

   • podruga said

    Joszif, szerdce mojo
    Én nem kicsi tehén vagyok, hanem bolsaja,, velikaja, sőt, velikolepnaja korova. Tudod mire célzok ugye szivi?
    Nu, poka!

 7. (septem)punc(tat)a said

  Nekem meg az én Andrisomnak legjobban a potya ízlik. Más az íze, még az illata is!
  Különben is egy professzorasszony (mert az vagyok, hiába szívóskodik a MAB) és költőfejedelemasszony, mint én csak nem fog főzőcskézni! Emily Dickinson vagy Sylvia Plath talán főzött? Bár Sylvia Plath igen, de mi lett a vége? Beledugta a fejét a sütőbe! Szóval én nem főzök, járunk az Andrisommal potyázni.
  Az, hogy aztán megjelent az a személy, akiért az én Andrisom oroszlánként küzdött, hogy rúgják már végre ki!
  Megjelent és az én Andrisom gyenge gyomra azt mondta: Évike, menjünk haza az abált szalonnához!
  Hát így történt.

  • Bandika said

   Jól elrontottad az esténket Banquo. Mindenkire számítottunk, csak a te véres árnyadra nem. Pedig milyen szépen elterveztük. Nem ám a vacsi miatt mentünk oda, nehogy azt hidd. Persze számítottunk rá, mer azér az abátszalonna se egészéges mindennap. De télleg nem azér mentünk, hanem hogy lehúzzuk a vizeslepedőt a dékánasszonyunkról. Ezek adták ki a könyvét a Pilinszkyről. Az Évi el akarta ott nekik mesélni, milyen költő az a Pilinszky és hogy a Tepsi mennyire nem ért a költészethez. És hogy máskor ne adjanak ki tőle semmit. Bár nem fenyeget az a veszély hogy még az életébe írna egy könyvet. Ezt se egyedül írta. Szóval ezér mentünk. A kaja csak a második szándékunk vót.

   • 7 petty said

    Pedig micsoda alkalom volt! Tudtuk, hogy dékánasszony nem jön el, és miénk lesz a terep. Andrisom remek szónok, de pocsék vitatkozó. Ha ott van az ellenfél, mindig veszít. De az ellenfelek távollétében micsoda győzelmeket aratott már eddig is. Akkora skalpgyűjteménye van, mint egy indián törzsfőnöknek. Felállt a Kari Tanácson, a Szenátusban, DIT-ülésen, EDHT-ülésen, mindegy – ahányszor csak felállt, távollévő ellenfeleit mindig megsemisítette. Andrisom vádbeszédei után a másik felet már soha meg se hallgatták, csak rövid úton kirúgták. K.O. győzelmeket aratott az én Andrisom. Most is arra készült, de Banquo megzavarta. Mer ha ott van az ellenfél – akkor Andrisom nem áll fel. Akkor kussol. Fél hogy ő is kap a pofájára.

   • Hátulról lesből támadó said

    Andriskát gyerekkorában arra tanították a szülei, hogy kell tömegben hátulról belerúgni valakibe, és amikor az illető hátrafordul, akkor ártatlan bociszemekkel az eget bámulni. És amikor az óvodában alvás közben nem tudta visszatartani a szellentést a paplan alatt, mert már akkor is rossz volt az emésztése, mint most, akkor a többiekkel együtt fintorogni és kiabálni hogy büdös van, aztán kipécézni valakit és rámutatni: ő volt. Andriska így szocializálódott. Ezt a két túlélési stratégiát iskolái során tökélyre fejlesztette. Míg más az énekben, rajzban, tesiben, matekban volt tehetséges, Andriska a hátulról lesből támadásban és a paplan alá fingásban gyakorolta magát. A Károlira becselezve magát aztán elemébe került. Sokan máig sem tudják, hogy ő fúrta meg őket. Hiszen a kirúgottaknak mindig azt mondta: “Oroszlánként harcoltam értetek, de nem tudtalak benneteket megmenteni.” Ezt eleinte el is hitték. Kulin kétszer is bedőlt neki. De aztán egyszercsak kiismerték a ravasz stratégiáját. Nemiába van az a közmondás, hogy addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. A kis Szabóandris életében is eljött az a pillanat, amikor kitöri a nyakát.

 8. filológus said

  Lássátok be, Szabónak nincs esélye arra, hogy a saját esze alapján bármire is vigye, agyműtött lévén.
  Tehát fúr-farag, fenyegetőzik és rágalmaz szóban és írásban.
  Esténként egy játékkonzollal vagy a jobbkezével vigasztalódik.

 9. petruska said

  A Petrőczi professzorasszony mostanában nem nálunk eszi a csülkös babot a Szabó főprofesszor úrral.
  A professzorasszony átszokott a Shirazba, ott kergeti az Ali bácsit és próbálja rávenni valamire, amit ki se merek mondani.
  De az Ali bácsi, a bölcs iráni, azt mondta, hogy inkább dugja a micsodáját egy körfűrészbe, mint a kimoderálva – a szerk.

 10. kocsi csergő bálint said

  Innen üzenem Petrőczinek, ha még egyszer Pápáról mer érzelegni a RefLapban, nagyon megbánja!
  Se eperfa, se 40 prédikátor, se Heidelbergi Káté!
  És “hitvalló őseink” se!
  Neked, Ludvig, ugyanis nem vagyunk az őseid!
  A Kátéhoz pedig annyi közöd van, hogy megcsúfoltad minden egyes parancsolatát kimoderálva – a szerk.
  Valamint ocsmány módon rágalmaztad a Káté szellemi örökösét Szabóval együtt.
  Neked … kimoderálva – a szerk. voltak az őseid.
  Még nincs vége a történetnek, lesznek számodra még meglepetések.

 11. jakab testvér said

  Boldog hanukkai ünnepet kívánunk drága zsidó testvéreinknek a Szentírás szavaival:
  “Az Úr az én kősziklám és kőváram és szabadítóm nekem. (II. Sámuel 2:22)

  • Puki Christmas said

   Gondoljunk Karácsony táján a Szabó-Petrőczi házaspárra is, amint sikkasztott lakásukban a református hagyatékból lopott bútoraik közt zabrált őseik festményei alatt a hencidai templomból rabolt úrasztalánál kimoderálva – a szerk.

   • Kirúgottak Klubja said

    Vajon ezek a személyek a meghitt Karácsonyukat a saját ízlésük szerint ünnepelve gondolnak-e azokra, akiket alattomos rágalmaikkal a föld alá vagy a nincstelenségbe kergettek? Akik miattuk vesztették el az állásukat és most fűteni sem tudnak, nemhogy ajándékot venni? Ahogy ők értelmezik a keresztyéni szeretetet, úgy fizesse azt nekik a Teremtő vissza.

 12. red rat said

  Hát igen, a hencidai úrasztalán nem libamáj lesz, mint amit ott hagytak Banquo véres árnya elől menekülve!

  • Tarha said

   Ne féltsd őket, végig tarhálják a várost. Minden napra több karácsonyi vacsora is be van ikszelve a naptárukba. Nem hazamentek, hanem a következő célpontra. Ilyen céltudatosan járják ezekben a napokban a várost: a cél ugyanis a potyavacsora.

 13. pulchra said

  Rossz hírem van, barátaim!
  Igen, eszükbe jut és nagyokat röhögnek a sírba taszítottakon, a pénzüktől megfoztottakon, a megrágalmazottakon.
  A legnagyobb boldogság mások szenvedésén való alpári gúnyolódás.
  Szabó, Petrőczi, Hansági, Hermann és Balla személyében a sátáni gonoszság öltött testet.

 14. csicsikov said

  Hát ez van, barátaim. A Karácsony (minek is az ünnepe?) újabb fenyegetőzéseket és brutalitást ígér.
  Azoktól, akik lopnak, mint a vöcsök, okiratokat hamisítanak és minden isteni és embert röhötve megsértenek.

 15. Seelsorger said

  Karácsony előtt, testvérek, próbáljunk meg békésebb szívvel gondolni egymásra. Ha nem is tudunk megbékélni azokkal, akik megrágalmaztak és tönkretettek bennünket, legalább tudatosítsuk magunkban, hogy ők is emberek, nekik is vannak személyiségi jogaik, amit tartsunk tiszteletben. Illetlen dolgokat ne írjunk egymásról, ne csúfoljuk ki és ne csúfoljuk meg őket. Hátha egyszer szembenéznek önmagukkal és a tetteikkel, és bűnbánatot gyakorolnak. De ha méltatlan helyzetbe hozzuk őket, akkor megmakacsolják magukat, nem a tetteikre tekintenek, hanem a sérelmeikre, amiket ugyan a tetteik miatt szenvednek el, de ők az okokat hajlamosak lesznek elfelejteni, és ezért megbánni se fogják. Segítsünk nekik emberséggel belátni a hibáikat, bűneiket, és adjunk alkalmat nekik arra, hogy ezeketjóvátegyék.

  Áldott, békés Karácsonyt kívánok mindannyiotoknak.

 16. presbiter said

  Egyetértek. Imádkozom azért, hogy a megtévedtek visszataláljanak az Istenhez és ne tántorogjanak tovább a bűnnek útján.

 17. Exhibicionista said

  kimoderálva – a szerk.

  • Újreformátus said

   Testvérek, ne írjatok le senkit. Amíg él, megvan az esélye a bűnbánatra. Hárha épp most Karácsonykor szállnak magukba a bűnösök. Még tán a házaspárban is felébredhet a lelkiismeret. Imádkozzunk értük…

 18. blue star said

  Felettünk már a betlehemi csillag!

 19. kisbárámy said

  Csinglingling!

 20. Cenzúra said

  Megjött Johannes, és hirtelen egy csomó minden ki lett moderálva. Nem értek egyet a Szabó-házaspár kímélésével. Őket nem érinti meg a Karácsony spiritualitása. Számukra ez nem jelent mást, mint elégedett leltározást: ezt is elértük, de jól megy nekünk. Sokkal jobban, mint azoknak, akiket letaroltunk, sárba tiportunk…

 21. Altobello said

  Szabó András azért nem ül még börtönben, mert a püspök sógor falaz neki. Ne Bölcskeit piszkáljátok! Koncentráljatok a két sógorra! Ők a baj forrásai.

 22. Sógorok said

  Bogárdi Szabó István fenntartása alatt a Károli már kezdett egyetemhez hasonlítani. Szabó püspök a legalkalmasabb embereket tette a megfelelő helyekre. Bölcskei úgy tette tönkre az egyetemet, hogy Szabó püspök embereit mindenhonnan leváltotta, a saját jelöltjei pedig jobb esetben hozzá nem értőek, rossz esetben még aljasak is. A sors iróniája, hogy Bölcskei legalkalmatlanabb és legaljasabb embere épp Szabó püspök sógora volt. Bogárdi Szabó István egyetlen makulája ez a rokonság. Szabó püspök a sógoráról és a sógornőjéről nem tehet. De arról igen, hogy hagyja őket ámokfutni. Hogy nem fékezi meg őket, nem határolja el magát tőlük. Csakis ezért nem tudják jószándékú, hívő reformátusok őt támogatni.

  • Bishop's chess said

   Épp ez volt Bölcskei püspök nagy húzása. Semmivel sem tudta volna jobban lejáratni, sárba rángatni Szabó püspököt, mint Szabó Andrással a dékáni székben. Mert ugye madarat tolláról, embert rokonáról… 🙂

 23. heidelbergi káté said

  Szabó András minden parancsolatot gúnbyosan, sátáni gonoszsággal tör meg.
  A tisztességes, erkölcsös, okos embereket feneketlen gyűlölettel üldözi.
  És mellesleg lop, rabol, 1999-ben a kormánytartalékot, később a 157 milliót, témavezetést, mindent, mindent!
  Ludvig meg mint egy markotányosnő mellette, züllött, ostoba pénzéhes, nimfo- és grafomán nőstényszörnyeteg.

  • Sátáni Némber said

   Szabó minden erejével Tepsi ellen dolgozik. Intézetvezetői leváltásával és Bertha kinevezésével csökkent a játéktere, de ebbe ő sosem törődött bele. Oldalán a Sátáni Némberrel, Ágnesasszonnyal veszettül fúrja Berthát, aki utálja a konfliktusokat, a szíve is gyenge, és fél évvel ezelőtt már a halál torkából hozták vissza. Berthát már csak egy hajszál választja el attól, hogy bedobja a törülközőt.

   • BTK-s Kolléga said

    Szabó hiába teper, belőle nem lesz már vezető soha. Sátáni Némber kettős játékot játszik. Szabót uszítja és hitegeti, Tepsi embereivel szemben pedig a legnagyobb seggnyaló. Minden kommunikációs helyzetet kihasznál, hogy furkálja náluk a kollégákat és megkaparintsa az intézetigazgatóságot. Szabó és Hansági lépten-nyomon lesajnálják Berthát és híresztelik hogy egy anti-vezető, teljesen alkalmatlan. Berthának meg Tepsiről mondják ugyanezt. Már sikerült is elhinteni bennük a bizalmatlanság magvát egymás iránt.

 24. MAB-illetékes said

  Januárban jön a MAB látogató bizottsága. A Duplaszabó banda mindent megtesz hogy Tepsit lejárassa előttük. Már dolgoznak a háttérben a saját módszereikkel. A tényleges munkát viszont Bertha végzi, aki majd beleszakad.

 25. régi kolléga said

  Bertha Zoltánt sajnálom: nem bírja a küzdelmet ezzel a sátáni ellenséggel szemben. Szabó, Petrőczi, Hansági tökéletesen kíméletlen: ők annak örülnek, ha valakit kivisznek a temetőbe!
  Röhögni járnak a Farkasréti temetőbe: ott rfekszenek, akiket meggyilkoltak!
  Petrőczi aztán még kinevezi őket a barátainak, így pl. Rab Zsuzsát, akitől pénzt kért kölcsönt és sose adta vissza!
  Most meg arról firkál, hogy milyen tehetségesnek tartotta őt Jékely Zoltánnal meg Lázár Ervinnel együtt!
  Mind hazugság!
  Mind undorodtak Petrőczitől!!!

  • Teatron said

   Hansági undorítóan mézesmázos Tepsivel és segédeivel. Gállaci mindig is az ő beépített embere volt. A másik igazgató előtt pedig olyan mélyeket hajbókol, hogy majd hasraesik. Az meg beveszi. Szabó Andrást még felhasználja és hitegeti, de lényegében ejtette, csak ezt a böszme Szabó nem veszi észre. Az új szövetséges Kékesi-Kun és a színházas sleppjük. Ezek ennyira magabiztosak, mintha ők xarták volna ezt az egyetemet. Holott távolról sem reformátusok, etnikailag még a magyarsághoz sincs közük. Egy volt szadeszes banda, KSZE baráti köre még a szadeszes idejéből. Tepsinek nagyon nehéz dolga van velük. Morálisan ő a jobb, ehhez kétség se fér, de ő idegileg gyenge, Bertha meg még fizikailag is. És őt a banda állandóan megkísérti. Eljátsszák hogy komolyan veszik. Pedig miket mondanak róla a háta mögött… Hát még Tepsiről.

   • Pannon said

    Méltatlanul kevés figyelmet kapnak a blogon Kékesi-Kohnék, különösen a KSZE-famíliához fűződő viszonyuk. KSZE-ék lopták át őket Veszprémből, ami felér egy korrupciós bűncselekménnyel. A MENY a Károlin buzgólkodott, az APÓS meg a MAB-ban. Még ösztöndíjas helyet is szerzett a pótfelvételizőknek, ami törvényileg tilos. Végig befolyásolta a döntést, nem ment ki egy percre sem, pedig a MENY benne volt a programban. Egy jogász kezébe vehetné az ügyet, ha el akarjátok kapni az APÓS … frakkját, hogy szépen mondjam. Itt van egy konkrét bűncselekmény, amit rá lehetne bizonyítani.

   • Jarry said

    Kékesi-Kohn a szakma … (kimoderálva – a szerk.) a másik három judeoiddal együtt. Nemcsak a Károlit nyúlták le, hanem a magyar (pont ők!) színháztudományt is. Más vélemény nem érdekli őket, mindenről ők döntenek. Már össze se hívják a színháztudományi bizottság üléseit – egymás között eldöntik a “magyar” színháztudomány sorsát. Tepsit száműzték a szakmából, pedig a Pavis-fordítása alapján minimum helye lehetne benne. Lemosták a pályáról. A legszebb, amit mondanak róla, hoy egy sürgölődő, szorgalmas, takarítgató cselédlány, aki azt képzelgi magáról, hogy dékán.

 26. karnyóné said

  Ilyenkor a szeretet ünnepének környékén nagy szeretetvendégségek vannak Szaóéknál a Mátyás u. 20-ban. A református hagyatéki leltárból zabrált olajképekről jóságosan tekintenek le Ludvig grófi ősei a szent családra.
  Évike: Apuci azt meséld el hogyan kergetted öngyilkosságba a Szigeti bácsit!
  Szabó: Megmondtam neki, hogy ha ingyen órát akar tartani a Károlin, rendőrökkel vezettetem el.
  Ludvig: (kacagóária) Ne felejtsd el hogy, az IMO-s Hermannon keresztül megüzented Veszprémbe, hogy alkesz a Ligeti!
  Andriska: És erre fölkötötte magát a barom!!! Király vagy apa!
  Bernimackó: Nagyapuci asztat meséjjed el hogyan halasztottad meg a Szilágyi a Bojki meg a Királybácsit!
  Ludvig: Hogy hasonlít rám ez a gyerek!
  Gyönyörű és zseniális és ez a remek kiejtés!!!
  Évike és Anbdriska: (röhögőkórus)
  Évike: Csak az a gáz anyu hogy irigyelnek bennünket a szépségünkér meg a tehetségünkér! Engem is kifurtak a Corvinusról azzal az ürüggyel, hogy háromszor is 00 pontot értem el a matek záróvizsgán.
  Kánytelen voltam visszamenni a Károlira, pedig ot nagyon kemény körülmények voltak: apuci dékán, anyuci meg tanszékvezető!
  De helytáltam!
  Szabó: Akarjátok meghalgatni, hogyan fenyegettem meg a Bolykit ha nyiltakozik a 168 órának még az özvegyét is kirugatom a Ráday utcából!
  Kirohant a temetőbe és magára huszta a földet HA-HA-HA!
  A hüle Királyt is a rendőrséággel fenyegettem meg! Az is alulról szagolja már az ibolyát!
  SZABÓ CSALÁD röhögőkórus

 27. theologe said

  Den Herrn Andras Szabo kenn ich, er war mal bei uns zu Gast. Er stellte sich als bester Freund meines ungarischen Kommilitonen vor. Es kam aber am Ende heraus, dass mein ungarischer Freund Vilmos Szabo nur flüchtig kennt. Er schaemt sich bis heute, dass Szabo bei uns unter den Vorwand, ihn bestens zu kennen, eingeschlichen ist. Der Herr Szabo hat kein Schamgefühl. Er wollte bei uns umsonst wohnen und was weiss ich noch. Ein regelrechter Schmarotzer. Und die Ehefrau erst! Sie sprechen ein fürchterliches Kauderwelsch, kaum zu verstehen.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: