Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Investigation (MAB-vizsgálat)

Posted by karoligaspar - december 20, 2011

Szenzációs leletet kaptunk a mai nap folyamán egy olvasónktól. Az e-mailt Bazsa György, a MAB elnöke írta Szabó András dékánnak 2009. május 6-án. Ezzel a levéllel kezdődött a MAB vizsgálata az Irodalomtudományi Doktori Iskola ügyében. Ennek melléklete volt az a táblázat, amit korábban már feltettünk, és most újra felteszünk. A Ravaszblogon levő hanganyagon erről a levélről és erről a táblázatról vitatkozik Szabó András – dékáni és EDHT-elnöki pozícióból – Hima Gabriellával. A levél 2009. május 6-án kelt. Az erre a levélre összehívott EDHT-ülést 5 nappal később, 2009. május 11-én tartották a Rektori Hivatalban, amelyen Balla Péter és Pethő Sándor is részt vett:

http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/koncepcios-per-hanganyag/

Message body

——– Original Message ——–

Subject:

témavezetés

Date:

Wed, 6 May 2009 09:38:16 +0200

From:

Dr. Bazsa György <bazsa@unideb.hu>

To:

<dekan@kre.hu>

Dr. Szabó András egyetemi tanár, dékán

az EDHT elnöke

Károli Gáspár Református Egyetem, BTK

Irodalomtudományi doktori iskola

törzstag

Budapest

Tisztelt Professzor Úr!

Bizonyára tudja, hogy a MAB honlapján meghirdetett lehetőséget biztosítottam arra, hogytisztaMABlap@mab.hu e-mail címen olyan bejelentéseket lehessen hozzám eljuttatni, amelyeknél a bejelentő nem kívánja nyilvánosan felfedni személyét, tartva pl. az őt érintő hátrányos következményektől vagy más okok miatt. A lehetőséggel már jó néhányan éltek, és én minden alkalommal megtartva a bejelentő nyilvános anonimitását, eljártam különböző ügyekben. Eddig senki sem élt vissza a lehetőséggel és a különböző bejelentések, ha nem is mindig elfogulatlanok, de sem rosszindulatúak, sem támadóak nem voltak.

Legutóbb az Önök doktori iskolájában március végén lezajlott négy doktori védéssel kapcsolatban érkezett bejelentés, miszerint a jelöltek témavezetői csak részben voltak valóban témavezetők, egy részük csak formálisan és nem érdemi témavezetői tevékenység révén írta neve mögé az értekezésben, a meghívókon és a www.doktori.hu adatbázisban a fokozatot szerzett doktoranduszt.

www.doktori.hu adatbázis és az Önök doktori iskolájának honlapján elérhető információkból a csatolt fájlban olvasható táblázatos összeállítás készült. Ez arra utal, hogy a bejelentés, illetve a táblázat információi szükségessé teszik, hogy a helyzetről a doktori iskola vezetője és az érintett kollegák tájékoztatást adjanak.

Kérem, szíveskedjen ebben az értelemben saját személyét érintő válaszát két héten belül megküldeni.

Üdvözlettel:

Bazsa György

a MAB elnöke

1 Attached files| 13KB

KRE Irodalom DI

61 hozzászólás to “Investigation (MAB-vizsgálat)”

 1. Business secret said

  Már megint szivárog… Ki mászott bele már megint Szabó András postaládájába? Csak nem Mata Hari?

  • law and order said

   Nem az a kérdés, hogy ki szivárogtatta ki Bazsa György levelét.
   A tény érdekes: a MAB-nak már 2009 tavaszán tudomása volt a Károli BTK-n elkövetett csalásokról.
   És mi történt azóta?
   Felmondtak Hima Gabriellának, az IDI vezetőjének, aki megpróbálta megakadályozni a törvénysértéseket.
   Az okirathamisítások tovább folytak.
   A Mészárost, akinek 100%-os doktori védését a MAB hatályon kívül helyezte, Szegedi törvénysértő módon újra doktoráltatták.
   Szóval a bűnözés folyik tovább (lásd még a 157 milliós sikkasztást, BRFK 2011. októberi bejelentés).
   A Károlin folyik a bűnözés, a törvénytisztelőket üldözik.

  • Secretary said

   Mata Hari bespájzolt a dokumentumokból. Ennyire bízott Szabóban. Biztos megvolt rá az oka.

  • Szenátus said

   Szerintem sem az a kérdés, ki volt, hanem hogy a MAB már 2009 május 6-án jelezte, nagyon udvariasan, hogy tud Szabó András dékán és felesége témavezetéslopásáról. Ennek a levélnek az ismeretében érdekes igazán az 5 nappal későbbi ülésről készült hangfevétel. Balla Péter, május 11én, 11 nappal hivatalba lépése után, ott volt ezen az ülésen. Balla Péter május 11-én már tudott a lebukásról, tudott Szabó András és felesége témavezetésrablásairól. És – nem intézkedett. Hanem azt írta válaszul a MAB-nak, hogy elhatárolódik a történtektől. A hanganyag tanúsága szerint nem határolódott el. Sőt, erősen beleavatkozott Szabó András rablásának támogatásába. A hanganyagon jól hallható izgalommal kérdezi Hima Gabriellát, hogy válaszolt-e már erre a levélre: “Tanárnő, peofesszor asszony… ezt az utolsó mondatot megválaszolta már?” Valami ilyesmit mond. Az egész ülés arról szól, hogy Szabó, Balla, Pethő és a többiek rá akarták kényszeríteni Hima Gabriellát, az IDI akkori vezetőjét, hogy hazudjon Szabó András érdekében. Hima azt mondta, nézzék meg a levelet és a táblázatot: a lebukás már megtörtént, értelmetlen lenne hazudni. Balla erre megkérdezi Himát, mit javasol, mit tegyenek az egyetem jóhírének megőrzése érdekében. Hima azt válaszolja, mondják meg az igazat. Ez kevésbé súlyos következményekkel jár, mint hazudni és csalni. Balla ekkor elhatározta, hogy kirúgja Himát, és másfél évig kereste hozzá az ürügyet. Az ürügy, amit megtalált, közismert, beleírta a 2010. áprilisi válaszlevélbe Bazsa Györgynek: Hima Gabriellát kirúgjuk az egyetem jóhírének megsértése miatt. A jóhír megsértése az őszinteségben állt.

   • tudományos kutató said

    Világos: Balla bűntársa volt Szabónak, Hanságinak és Petrőczinek.
    Az Újszövetség professzora (?) csalásra biztatja a beosztottjait, majd amikor Hima nem áll kötálnek, kirúgja! Elhatározta, megtette.
    Most pedig nyilván a bíróságon védi a védhetetlent.
    A keresztyén szellemiségű rektor megbűnteti a bűntelent, hogy leplezze a bűnöst.
    Gratulálunk, Balla nagytiszteletű (???) úr!

   • filológus said

    Nagyon finom és tapintatos ötlet Bazsa úr levelének utolsó mondata: “az Ön személyét érintő..”
    Aranyhidat akar építeni Szabónak, még ki tudja húzni a fejét a hurokból, még mentheti magát.
    Amit Bazsa úr nem tudott: a hencidai úrasztala és a kormánytartalék brutális elrablójával van dolga.
    Aki az ilyen szubtilis fogalmazást nem is érti.
    És megátalkodottan hazudik és rágalmaz tovább.

   • Paplan alá fingó said

    Bazsa levele tényleg nagyon tapintatos. Elegáns visszavonulást kínál a lebukott dékánnak és feleségének. Élni kellett volna vele. De Szabó nem adhatott mást, mint ami a lényege. Megint a paplan alá fingott. Úgy, mint 2008 nyarán, amikor feljelentették a Zsinatnál, hogy a BTK-n több 10 millió forintot elsikkasztott, hamis ösztöndíjutalásokkal. Már a hurokban volt a nyaka, és úgy mentette a bőrét, hogy másét dugta bele. Bölcskei a megnyert választás után gesztust akart gyakorolni a vesztessel, Szabó Istvánnal szemben, ezért szintén nagyon tapintatosan nem leplezte le a sikkasztó sógort, hanem hagyta, hogy az Szűcsre fogja. Szűcstől amúgy is szabadulni akart, kapóra jött neki a bűnbak. A másik bűnbak Kulin volt, a BTK dékánja. Szabó mindkettejük posztját kiszemelte már magának, csak sorrend kérdése volt, melyiket előbb. Megint működött a taktika: megint sikerült másokra hárítani a felelősséget: Szűcsre és Kulinra. Bazsa levelét olvasva, megint a jól bevált módszerhez folyamodott. Miután lebukott, megint úgy menekült a felelősség elől, hogy egy másik nyakat keresett. A MAB-ot és a közvéleményt persze nem téveszthette meg: a MAB-határozat, a 168 óra és a HVG megírta a tényeket. Csak a retardált Ballát sikerült meggyőznie arról, hogy ő az egyetem érdekében cselekedett. Pedig aki az egyetemnek a legtöbbet ártott, az a csaló, okirathamisító, sikkasztó, tolvaj, felbujtó, uszító, rágalmazó, paplan alá kimoderálva – a szerk., sokszorosan lelepleződött gazember: Szabó András volt.

   • tempus fugit said

    Most kronológiailag nem értek valamit.
    Ezt a Bazsa-levelet megelőzően, vagy utána jelentette fel Szabó Bazsánál H… G…..t?
    És mire utal Szabó, amikor a Ravaszblogon azt mondja, hogy Bazsa neki “megígérte”, hogy a Károli kedvezményezett helyzetben lesz az akkreditáció során.
    Magyarul: nekik nem kell teljesíteniük mindazt, amit mindenki másnak.
    A Ravaszblogon Szabó azt állítja, hogy Bazsa őt “becsapta”.
    Mire utal?

   • Mata Hari said

    Előtte. Szabó jelentette fel a Doktori Iskolát, mert H…t le akarta váltani. Direkt személyesen felkereste Bazsát Koncz Judittal együtt. Még áprilisban. Aztán Himára fogta. Erre is létezik dokumentum, épp keressük.

   • prudens said

    Ez érdekes. Megint az a mintázat: Szabó saját orbitális bűncselekményeiről azzal akarja elterelni a gyanút, hogy feljelent másokat.
    De mennyi esélye van egy ilyen tuloknak a pengeeszű Bazsa professzorral szemben???

 2. blue star said

  Akárki volt is: jól tette.
  A zsaroló Szabóval szemben csak egy fegver van: gyűjteni kell a dokumentumokat az ő csalásairól.
  Ha Kulin nem lenne olyan tiszta lélek, ő is ezt tette volna, meg a többi maszületett bárány.
  Még szerencse, hogy Mata Harinak kevesebb skrupulusa van.

 3. vidéki oktató said

  Rossz híreket hallani a Károli bebukott IDI-jének doktoranduszairól.
  Azt mondják az egyetemek közti pletykák, hogy csak azokat engedik védeni – van még egy kis idejük erre – akik lepaktáltak a Hansági-Szabó féle bűnbandával, ill. a Kulcsár-Szabó klán valamely törzstagjával.
  A többi nem védhet, azaz hiába költötte a pénzét, töltötte az idejét, neki most semmi sem njár.
  Ezeknek a doktoranduszoknak ajánljuk, hogy keressék meg e mailben dr. lászló Jánost az ODT (Országos Doktori Tanács) elnökét. Az ODT érdekvédelmi feladatokat is ellát, László János pedig egy kiváló ember. Gyűlöli a korrupciót, a nepotizmust, a sötét tudatlanságot, szóval mindazt, amivel ma a Károli jellemezhető.

  • MAB-illetékes said

   HNekem is rossz hírem van nektek. Hol fogja megvédeni Hansági és Hermann a Himától lopott doktoranduszokat, olyan témákkal, mint Kosztolányi vagy mai osztrák irodalom. Ez még APÓSsal a hátatok mögött se lesz könnyű.

   • filológus said

    Forduljatok, doktorandusztok egyenesen Bazsa Györgyhöz, a MAB vezetőjéhez és László Jánoshoz, az ODT elnökéhez!
    Segíteni fognak nektek!

   • www.doktori.hu said

    Szerintem már a MAB-nak meg az ODT-nak is elege van a Károliból. Nekik is, meg a többi doktori iskolának. Ki akar Hansági és Hermann által kitanított csalókat befogadni? Hogy megfertőzzék az ő tiszta, romlatlan hallgatóikat?

   • doctor honest said

    Nekem az a véleményem, hogy a doktoranduszokat nemj érheti hátrány azért, mert bíztak egy helyben, ami egyetemként hirdette magát, emberekben, akik dékánként, rektorként, EDHT elnökeként mutatkoztak be.
    Szóval az ártatlanság vélelme alapján nekik segíteni kell. Szerintem László János, az ODHT elnöke fog is.

 4. akademiker said

  Bazsa György a bejelentések alapján belenézett a doktori adatbázisba, és rögtön látta, hogy alaposak a vádak.
  Az adatbázis ugyanis tartalmazza az oktatók végzettségét, (milyen szak(ok), publikációs jegyzékét, miből szereztek tudományos fokozatot stb.
  Ennek alapján rögtön megállapítható, hogy a magyar-latin szakos Szabó nem lehet a témavezetője egy Hermann Hesséről írt dolgozatnak.
  Ahogy Petrőczi se lehet egyetlen orosz, német, sőt magyar tárgyúénak se a maga egyetlen angol szakával.
  Szabó akarja megvezetni a briliáns agyú tudóst, Bazsa Györgyöt?
  Ennyire hülye, azt gondolja, hogy képes rá és hazudozik, ami a csövön kifér.

  • Profi said

   Nagyon profi a táblázat. Még arról is csináltak összesítést, hogy kinek hány abszolvált doktorandusza van. Ezek összevethetők a belső táblázatokkal. És akkor kiderül, hogy nem stimmel a védettek és abszolváltak aránya. A köszönetnyilvánítás is mérvadó. Ha valakinek köszönetet mondanak, az csinált is valamit. Akinek nem, annak csak eltűrték, hogy odarondítsa a bevét.

   • hajnalka said

    Szabó András és Hansági, Petrőczi stb. doktoranduszaiból nem kér senki.
    Különösen azok után nem, hogy egyre több részlet válik nyilvánossá a Károli mocskos belső életéből.
    Nem is javasolnám egyik doktori iskolának sem, hogy vállalja ezeket a gusztustalan, műveletlen bunkókat.
    Mert milyenek is lennének Hansági, Petrőczi, Szabó úgynevezett tanítványai???

   • Hermész said

    Pláne, ha lopottak. Márpedig ezek máséi voltak, csak zsarolással kényszerítették ezek őket magukhoz. Mert mi van, ha védés előtt vagy után feláll az eredeti témavezető, és követeli a tulajdonkogát? Újabb botrányok és fokozat-visszavonások következnek.

 5. andrew said

  Cica, te érted ezt? Mer én rohattul nem. Csak azt tudom hogy vágyom utánnad és hajlandó vagyok elfelelyteni hogy a Szabónak megmutattat a mit is? a köldökpírszingedet? vagy mástz is?
  Válaszoljj!

  • Cica said

   Andrew, ami volt, az volt, tempi passati. Most épp olaszul tanulok, megyek olaszba egy hotelba melózni. Szép volt, jó volt, de tovább kell lépni. Főleg a Szabón. Ha itthon maradnék folyton hányingerem lenne.
   Ciao, amore mio.

   • Andrew said

    Che caso, mia cara, anch’io imparo l’italiano.L’Inglese sanno tutti, ma non tutti sanno l’italiano. Che bella lingua! Andiamo insieme!
    Hagyjuk itt ezt a rohadt egyetemet, ezeket a rohadt emlékeket, a rohadt Szabót, és kezdjünk új életet egy olasz kisvárosban, mondjk Veronában, mint Romeo és Julia.
    Che cosa dici?

   • Saca said

    Mi ez a hüje spanyol katyvasz? Nem tudnátok érthetöen irni? Szeretném tudni mibe mesterkettek. Nehogy emngem kihaggyatok belölle.

   • Veronese said

    Jaj de buta vagy Saca! Ez nem spanyol, hanem olasz. Nem túl jó, de érthető. Andi és Cica tervezik h lelépnek Olaszba. Szerintem Andrew a Honti tanár úr, Cica meg a Fóris tanárnő, és meg akarnak együtt szökni, mint a veronai szerelmesek, mint Romeo és Julia.

   • Sanya said

    Nem öregek ehhez a rómeósdihoz?

   • Veronese said

    Ahogy vesszük. Honti tanár úr biztosan öregebb Rómeónál, de Fóris tanárnő férjénél biztosan fiatalabb. 🙂

 6. elfriede jelinek said

  Hát a Szabó vagy a Petrőczi lesz a témavezető, esetleg a Hansági.
  Egyik sem ért az említett témákhoz, de ki az ördögöt zavar ez a Károlin?
  Ott a bunkóság felvételi követelmény, nézétek meg Szabót, Petrőczit, Hanságit.
  Vagy Fórist, akinek az általa vezetett tanszék szakából még BA-ja sincs.

 7. Liar said

  Nagyon frappáns ez a Bazsa-levél. Közli, hogy kételyek merültek fel a témavezetések valódiságával kapcsolatban, majd mellékeli a táblázatot, amit nyilvános adatokból kinyert információk alapján állított össze a MAB. Szabó és a felesége neve mellett csak és kizárólag üres rubrikák. Szabónak ezen a ponton beismerő vallomást kellett volna tennie, amit később a korrigált táblázattal az egyetem úgyis kénytelen volt megtenni, és a fokozatokat is kénytelen volt visszavonni. De Szabó nem ezt tette. Jó volna látni a válaszát. De egy biztos: a vizsgálóbizottság kiszállására csakis azért kerülhetett sor, mert Szabó a válaszban hazudott. Ha nem hazudott volna, itt vége lett volna az ügynek, nem lett volna vizsgálat. Szabó hazugságai eszkalálták a problémát és robbantották ki a botrányt.

  • Thief said

   Talán ez a levél és a levélben szereplő adatbázis linkje Pontpontvesszőcskét is meggyőzi arról, hogy a rendelkezésre álló adatokból másféle táblázatot nem is lehetett volna összeállítani. Az az igazság, hogy Szabó soha semmilyen témát nem vezetett, a hatalom megkaparintására fordította minden erejét és idejét. Úgy gondolta, hogyha a hatalmat megragadja, akkor fölösleges dolgoznia, mert mindent erőből elvehet, a más magántulajdonát is. Ezt is tette, úgy hogy még csak nem is szólt a meglopottaknak. Több éves munkájukat, eredményeiket egyszerűen átírta a maga és a felesége nevére. Ezt jelentette Szabó számára a témavezetés.

   • Evita said

    Amikor kicsi voltam, azt mondta a nagymamám nekem meg a testvéreimnek, hogy ne hazudjunk, mert ez az első lépés a bűnhöz: aki hazudik, az lop, aki lop, az öl. Én ezt sosem hittem, erős túlzásnak tartottam. De most Szabó András példáján látom, hogy ez mennyire igaz. Ő már a bűn összes stációját végig járta. Ha nem gyakorol bűnbánatot, a pokolra kerül…

   • Liar said

    Egyszóval Szabó körbehazudott mindenkit. Hazudott a kollégáinak, hazudott a hallgatóinak, hazudott a Kari Tanácsban, hazudott a Szenátusban, hazudott Ballának, hazudott Sepsinek, hazudott Kovács Barnabásnak, hazudott Bölcskeinek, hazudott a sógorának.

   • Feszkó said

    Szabó azt hazudta, hogy a témavezetéseket meg kellett osztani az akkreditáció érdekében. A MAB-táblázat és a hanganyag alapján nyilvánvaló, hogy ajándékba megkapta már a törzstagsághoz szükséges témavezetését, amikor szabad rablásba kezdett. Hima a felvételen elmondja, hogy a 3 témavezetettje közül kettőn megosztozott. Riskó Enikő felébe beengedte Szabót, anélkül, hogy Szabó abban bármit segédkezett, vagy a témához egy fikarcnyit is értett volna. Ezzel Szabónak megvolt a 0.5 témavezetettje. Hima azt is elmondja, hogy Mészárost nem tudta volna Szabóval megosztani, mert azt már korábban megosztotta Hanságival. Így Hanságinak is megvolt a 0.5 témavezetettje. A problémát Szabó generálta azzal, hogy Mészárost Hima megkérdezése nélkül a védés előtt közvetlenül átírta a saját nevére. Amikor azzal kezdi elnökként az EDHT-ülést, hogy nagy a feszültség a témavezetések körül, akkor elfelejti megemlíteni, hogy azért, mert ő egyáltalán nem vezetett témát. Egyet kizsarolt, egyet pedig rabolt. Utóbbit teljesen szükségtelenül, hiszen már megajándékozták egy fél témavezetéssel…

   • scholar said

    Mindenkit mentsen meg az Isten attól, hogy Szabó András legyen a tudományos (???) vezetője.
    Az IQ-ja mélyen a negatív tartományban – maga is belebújt Tolnai Gábor kimoderálva – a szerk., hogy menjen valamire. Az OTDK dolgozatát aztán recyclalta MTA doktori értekezésként.
    A 44 oldalból még bőségesen jut köszönet Petrőczinek ezért a zseniális ötletért.
    Mondjarok olyan tudományos témát vagy területet, amihez Szabó ért!
    A beküldők megkapján Szabó legújabb opuszát, a “Bizontalan helyeken búdosót…” jutányos áron.

   • Musterehe said

    Szabó András jelleme még mélyebbre nyúlik lefelé a negatív tartományba, mint az IQ-ja. Mindamellett gyengéd, figyelmes férj: Miután magának két témavezetést is lopott, a feleségről se feledkezett meg: neki is lopott egyet. Milyen megható. Egy mintaházasság, mint ahogy ezt ő maga is kifejtette, amikor elmagyarázta az Angol Tanszék munkatársainak, miért turkál Petrőczi az ő dékáni postaládájában és vice versa.

   • svabra said

    Nagy ügy hűségesnek lenni, amikor mindenki más sikítva menekül tőlük. Ahogy a saánta könyvtárosok a Ráday 28-ban.
    Szabó nem is kísérletezik: marad hűséges párjánál, a kimoderálva – a szerk.… Az még sose csalta meg és nem is fecseg fölöslegesen, mint Ludvig.

   • Cica said

    Ezt azér így nem mondanám mer lehet hogy Szabó már nem kisérletezik kimoderálva – a szerk.. Hogy pontosan hogy és mivel azt nem részletezem mer nem akarom elrontani az Andrewval bontakozó kapcsolatomat. Mer lehet hogy ő is olvassa és nagyon féltékeny.

   • régi kolléga said

    Ahogy elnézlek benneteket, szivikéim, nektek tuti nem lesz diplomátok.
    Most az egyházügyi törvényt is módosítják, Bölcskei papához kevesebb lóvé gurul, amit pedig amúgyis nem tárok kivánt költeni.
    Szóval jobb ha húztok akárhova is, a Károlin nem lesz számotokra semmi jó.

 8. filológus said

  Mert ez a barom Szabó még hazudni sem tud hitelesen.
  Hogy egy Szabó által nem ismert magyar költőt idézzek: “..hazudj, csak rajta ne fogjanak”.
  Ehhez intelligencia kéne, Szabónak meg az sincs. Erkölcse pedig egy dögevő foltos hiénáé.

 9. student said

  Mit ér ennek alapján a Károlin szerzett diploma?
  Vagy a Szabó és a többiek által aláírt doktori oklevél?

 10. saca said

  Megmagyaráza valaki mirröl is beszélltek én eszt a diplomámal nem értem hogy mit ér hát amenyit egy diploma nem?

  • dilettante said

   Hát csak annyi, amennyi eg tudós oktató meg Szabó, Hansági, valamint eg igazi költő és Petrőczi között fennáll.
   Szóval fénéveknyi.

 11. EDHT said

  Szabó András kezdettől végig arra hivatkozott, hogy az egyetem érdekében csalt. Az EDHT ülés hanganyaga és az EDHT hivatalos jegyzőkönyve egyértelműen bizonyítja, hogy hazudott. Ugyanis már kapott vagy kizsarolt H… G….tól egy fél témavezetést, a Riskó Enikő Hermann Hesse disszertációjának a felét, vagyis biztosítva volt a törzstagsága, amikor lerohanta a doktori iskolát, és se szó, se beszéd, rabolt magának még egyet, elindítva azt a folyamatot, ami az IDI bezárásához vezetett. Nem az egyetem érdekében, hanem azzal ellentétesen cselekedett, kapzsiságból, mohóságból, hatalomvágyból. Ezel megvalósította a hatalomma való visszaélést.

 12. Oldalborda said

  Ne felejtsük el, hogy Szabó András az ELTÉs professzort, Rónay Lászlót is meglopta. Baranyai Katalin ELTÉ-n frissen megbukott dolgozatát, amelynek Rónay professzor volt odaát a témavezetője, átíratta a felesége nevére, és a helyettesével, Kulcsár-Szabó Ágnssel mint opponenssel megvédette a Károlin. Mondván, ami odaát nem jó, az itt jó egy “cum laude”-ra. A hanganyagon jól hallható, hogy Szabó H… G…t okolja, amiért nem akarta beengedni a máshonnan próbálkozókat. Mire Hima világosan azt válaszolja, hogy ez nem igaz, csak a bukottakat nem. Ezt ugyanis minden szabályzat tiltja, a károlis is. Szabó és Petrőczi, a dékánházaspár, skrupulus nélkül áthágták a saját egyetemük szabályzatát is, amelynek betartása felett Szabónak már pozíciójánál fogva őrködnie kellett. Gondolta, hogy egy jó házasságban természetes, hogyha már magának két témavezetést is lopott, akkor az oldalbordájának is lop egyet.

  • advocatus dei said

   Persze hogy tiltja minden doktori szabályzat a máshol bukottak átvételét.
   Tisztességes, intelligens emberek nem is tesznek ilyet, csak az idióta Szabó gondolja, hogy meg tudja vezetni Bazsa Györgyöt.
   Már többen elmondták, de meg kell ismételnem:
   PETRŐCZINEK NINCS MAGYAR SZAKJA!
   EL SE VÁLLALHATTA VOLNA A TÉMÁT.
   az már csak árnyalja a képet, hogy egy undorító, tudatlanb vén tyúk az a Baranyai, akivel Petrőczi Nagykőrösön összebarátkozott, így aztán azt gondolta, hogy menni fog.
   “Szabó Cs. nemi életéről nem kérdezlek!” rikkantotta vígan a barátnőjének az úgynevezett védésen.
   De milyen doktori védés az, ahol a témavezető kérdez????
   Normális helyeken az opponensek és a bizottság tagjai kérdeznek.

 13. sarmanka sarlatanka said

  Ez a Szabó tényleg sötét kreatúra, nemcsak jellemileg, hanem agyilag is. Miután könnyedén megvezette a retardált, értelmi fogyatékos Ballát és a korrupt, nyálas, csúszómászó Pethőt, komolyan azt hitte, hogy meg tudja vezetni a világosfejű Bazsa Györgyöt és az egész MAB-ot?

  • mesüge said

   Készülődöm már nagyon a chanukka-bálra, de annyit azért elárulok neked, hogy ige, tényleg annyira barom ez a Szabó.
   Má nagyon ideje van, hogy átvegyük ezt a levitézlett kócerájt tokkal-vonóval.
   Kihelyezett munkatársunk figyeli Szabót meg bűntársait, hogy ne tudjanak többet lppni.

 14. tempus fugit said

  Szabó egyre több bűncslekeményt követett el: ha bűnlajstromát nézzük csak 1997 óta, mióta a Károlin fejti ki sátánian bunkó működését, hosszú listát kapunk.
  Ennek a listának néhány tétele is elég, hogy jó ideig a büntetésvégrehajtás vendégszeretetét élvezze.
  Végre Petrőczi is megszabadul tőle, s kipróbálhatja magát özvegy Karnyónéként.
  Bár sok sikert aligha fog elérni, a Ráday utcai sánta könyvtárosok is villámgyors sprintelők lettek, úgy felerősödtek menekülve a kimoderálva – a szerk. elől.

 15. presbiter said

  Imádkozzunk, hogy a Teremtő világosítsa meg Balla Péter tetstvérünk szívét és elméjét. Ne tűrje el, hogy hitvalló őseink szellemi örökségéből csúfot űzzenek a Károlinak nevezett intézmény bűnelkövetői: Petrőczi Éva, Szabó András és Hansági Ágnes.

 16. scholar said

  Nem tudjátok, hol ünnepli karácsonyt Mészáros Marcipista a duplán doktorált vakarózós félmajom?
  kimoderálva – a szerk.

 17. anima said

  kimoderálva – a szerk.

  • Secretary said

   Nehogy azt hidd. Már egy kis titkárnő ül helyettük a 157 milláért. Megint sikerült egy másik nyakat talániuk. Ők mindig megússzák.

   • red rat said

    Szerintem Szabó meg közvetlen bűntársai nem ússzák meg. A rendőrség nyomoz és talált nem egy bizonyítékot.
    Szabó nemsokára rácson át látja a csillagokat és a Nagy Ignác utcából voníthat a Hold (utcá)hoz.

   • Twinkle, twinkle little star said

    Én reménykedem abban, hogy ezekben a napokban magába szállt, megbánta bűneit, és hamarosan jóvátételt ad az áldozatainak, mármint azoknak, akik még életben vannak. Szegénynek nagyon rossz lehet, mert a halottak elleni bűneit már nem tudja jóvátenni. Ők örökké marcangolni fogják a lelkét. Micsoda iszonyú szenvedés lehet nap mint nap. Testvéreim, fejezzük ki részvétünket neki. Karácsonyi kiscsillag, világosítsd meg Szabó András elméjét, hogy belássa bűneit és bűnbánatot gyakorolhasson.

 18. felis felix said

  Egy barátom látta a házaspárt egy zab(r)álási túrán. Vidámak voltak, Szabónak a térdére gömbölyödött a pókhasa.
  Petrőczi nagysasszonynak göndörödött az ezüstszürke haja, feje közepén egy tonzúra, mint egy ferencesnek.
  Nem úgy néztek ki, mint akiket meglátogatott a bűnbánat.
  Habár: Banquo véres szelleme vár rád minden utcasarkon, Szabó! Ott is, a Ráday és a Mátyás utca sarkán, ahol a Petrőczi hiába udvarol az Ali bácsinak, a bölcs iráninak a Shirazban.

 19. Winke winke said

  Integetünk Szabónak mehg bűntársainak, ahogy a rendőrségi fogdába, majd a börtönbe kísérik őket!
  Pá, pá, sose lássunk, rablógyilkos Szabó, Petrőczi, Hansági!

  • Naiv lélek said

   Testvérek, még Karácsony van. Ma éjfélig szeressük még Szabó Andrást. Aztán ha addig se javul meg, nem bánom, kiereszthetitek a gőzt.

 20. Pensiero said

  Egy olyan professzor, akit rajtakapnak azon, hogy hivatali hatalmánál fogva rabolja magának és feleségének a mások témavezetettjeit, közvetlenül védés előtt, úgy hogy még csak nem is szól a megraboltaknak, semmilyen országban sem maradhatna a helyén. Annyira lelepleződött, hogy benne volt a legolvasottabb hetilapokban is. De maradt a helyén, továbbra is tanszékvezető professzorként. Lerázta magáról a lebukást, mint kutya a vizet. Ő is meg a neje is. Sőt, megrágalmazták és kirúgták azokat, akiket megloptak. Milyen intézmény az, ahol ilyen rablótörvények uralkodnak? Milyen intézmény az, ahol a rablókat védik, és az áldozatokat büntetik? Keresztyén? Újradefiniálták a kereszténységet? Átírták a Bibliát? Mikor? Lemaradtam valamiről?

 21. Pascal said

  A rablógyilkos pénzért öl. Szabó és Petrőczi ugyanilyen rablógyilkosok, csak ők nem pénzért, hanem témavezetésért öltek. Halálba kergették Szigeti Lajost és kirúgatták Himát, hogy lenyúlhassák a doktori iskolát, amit ők ketten csináltak meg, és átírhassák a saját nevükre a doktoranduszaikat. Pénzért nem kellett ölniük, azt egyszerűen elsikkasztották a nemlétező ösztöndíjasok nevében. És ezek a gengszterek még szabadlábon vannak. Addig nem áll helyre a világrend, míg legalább Szabó rács mögé nem kerül.

 22. ohranka said

  Szabó és Ludvig nemcsak pénzért ölnek, bár azt is szeretik, hanem az ölés gyönyöréért.
  – Pour plaisir – hog Tepsi is megértse.
  Semmi nem okoz nekik akkora örömet, mint mások szenvedésének látása.
  Ezért rágalmaznak szenvedélyesen, lopnak, rabolnak, megaláznak embereket.
  Meg persze amilyen bunkók, megalázzák magukat is. Ludvig a maga förtelmes írásaival önkéntelenül is leleplezi magukat.
  Amikor az Áfonyahegyiben leírja, hogy “minden gond nélkül fordított oroszról Cvetajeva és Brodszkij-szövegeket”, utána meg, hogy nem tud petrezselymet (petruska) kérni az orosz fiatalembertől.
  Petrőczi kijelentette az ELTE Fordítástudományi Doktori Iskolájának eg védésén – ahova kutya se hívta meg -, hogy “kora gyermekkorától számtalan nyelvről fordt”.
  Szóval Ludvignak a legnagyobb ellensége maga Ludvig az agyműtött pszichopata görény.

 23. tolvajok said

  A lopás nyilvánvaló. Tolajoknak semmi keresnivalójuk sem lehet egy egyetemen.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: