Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

University budget (Felsőoktatási keretszámok és költségek, 2012)

Posted by jhnnsclvn - január 8, 2012

A könnyebb tájékozódás végett idemásoltuk a 2012. évi felvételi keretszámokat és a -tól -ig költségeket. Ebben a versenyben kell a Károlinak megfelelő számú hallgatóról gondoskodnia. – A szerk.

Szerző: Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága

A felsőoktatásba felvehetők létszáma

A Kormány 2012. január 4-én elfogadta a 2012-ben a felsőoktatásba felvehetők létszámkeretét.

Ennek alapján minden jelentkező felvételt nyerhet, amennyiben pontszáma eléri vagy meghaladja a 240 pontot. Az erről szóló döntés a hallgató felkészültségének, azaz a felsőoktatás magasabb minőségének ún. bemeneti biztosítéka. A legjobb tudású hallgatók képzését az állam ösztöndíjjal vagy részösztöndíjjal támogatja. A többiek igénybe vehetik az állami kamattámogatással létesített diákhitel II-t, amely fedezi a képzésük költségeit. Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott keretszámok az alábbiak szerint oszlanak meg az egyes képzési területek ill. szintek között:

 1. 2012-ben az államilag támogatott új belépő létszámkeretet (felsőfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve egységes, osztatlan képzésre felvehető) – beleértve a közigazgatási, a rendészeti és a katonai felsőoktatást – a Kormány 33.927 teljes és 15.550 részleges (50 %-os) támogatásban részesülő létszámban határozta meg

Képzési szint, képzési terület

Teljes támogatásban részesülők létszáma

Részleges támogatásban részesülők létszáma

a) a felsőfokú szakképzésre felvehető hallgatók létszáma

3.500

 

b) alapképzésre felvehető hallgatók létszáma

26.990

+1.017*

+15.550

ebből

agrár képzési területre felvehető hallgatók száma

1.300

+100

bölcsészettudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

2.700

gazdaságtudományok képzési területre felvehető hallgatók száma

250

informatika képzési területre felvehető hallgatók száma

3.600

+4.600

közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területre felvehető hallgatók száma

1.017*

igazságügyi, munkaügyi szakokra felvehető hallgatók száma

   200

műszaki képzési területre felvehető hallgatók szám

8.000

+7.600

orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

2.800

+100

pedagógusképzés képzési területre felvehető hallgatók száma

1.600

sporttudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

  450

társadalomtudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

1.000

természettudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

4.000

+3.150

művészet képzési területre felvehető hallgatók száma

   740

művészetközvetítés képzési területre felvehető hallgatók száma

   350

c) egységes, osztatlan képzésre felvehető hallgatók létszáma

2.420

 

ebből

agrár képzési területre felvehető hallgatók száma

   160

jogász szakra felvehető hallgatók száma

   100

műszaki képzési területre felvehető hallgatók száma

   200

orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

1.800

művészet képzési területre felvehető hallgatók száma

   160

*/ A 2. pont szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen felvehető létszám.

d) az államilag támogatott új belépő létszámkeret legfeljebb 10 %-a – az a)-c) pont szerinti keretszám részeként – a részidős (esti, levelező) képzés kerete, amelyet foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell biztosítani,

e) a hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehető hallgatók számát, az egyházakkal és felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani.

 1. A Kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen az államilag támogatott alapképzésre felvehető hallgatók létszámából közigazgatási képzésre 450 fő, rendészeti képzésre 477 fő, katonai képzésre pedig 90 fő vehető fel.
 1. a)  A Kormány a 2012-ben államilag támogatott mesterképzésre felvehető hallgatók létszámát 19.600 főben határozza meg, azzal, hogy a hitéleti mesterképzésre felvehető hallgatók számát az egyházakkal és a felekezetekkel megkötött nemzetközi megállapodások szerint kell megállapítani, és a hitéleti mesterképzésre az alapképzéssel megegyező számú hallgató vehető fel.

b)   A Kormány a közigazgatási, rendészeti, katonai képzési területen mesterképzésre felvehető államilag támogatott hallgatók létszámát 500 főben határozza meg.

 1. A Kormány a 2012-ben államilag támogatott doktori képzésre felvehető hallgatók létszámát 1.300 főben határozza meg azzal, hogy a bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudományok tudományterületére felvehető hallgatók létszáma legfeljebb 430 fő, míg az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a természettudományok és a művészetek tudományterületekre felvehető hallgatók létszáma legalább 870 fő lehet.
 1. Az alapképzés, illetve az egységes, osztatlan képzés esetében a ponthatárok megállapításának függvényében, továbbá a kétoldalú egyezmények, valamint a kedvezménytörvény alapján támogatott képzésre felvehető hallgatókra tekintettel, legfeljebb a képzési területenkénti keretszámok 5 %-os túllépését engedélyezi úgy, hogy az összlétszám nem léphető túl.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága

Az egyes képzési területek iránymutató képzési költségkeretei

A Kormány által január 4-én elfogadott alább részletezett összeghatárokon belül az egyes felsőoktatási intézmények határozzák meg az önköltségek összegét. Ezeket az összegeket a felvételi tájékoztató elektronikus változatából ismerhetik majd meg az érdeklődők.

Az egyes képzési területek iránymutató képzési költségkeretei (E Ft/fő/év)

Képzési terület

Költségkeretek

alapképzés

mesterképzés

(osztatlan)

-tól

-ig

-tól

-ig

A) ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉS        
1. AGRÁR        
1 agrár műszaki

350

500

610

800

2 élelmiszer- és kertészmérnöki

350

500

610

800

3 gazdasági-vidékfejlesztés mérnöki

350

500

610

800

4 környezetgazd. és term.-védelemi mérnöki

350

500

610

800

5 mezőgazdasági

350

500

610

800

2. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

 

6 magyar

230

400

450

600

7 modern filológia

230

400

450

600

8 ókori és keleti filológia

230

400

450

600

9 pedagógia

230

400

450

600

10 pszichológia

450

600

650

800

11 szabad bölcsészet

230

400

450

600

12 történelem

230

400

450

600

3. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

 

13 közgazdasági

350

500

450

700

14 üzleti

300

700

500

800

4. INFORMATIKA

 

15 informatikai

360

600

650

850

5. JOGI ÉS IGAZGATÁSI

 

16 jogi-igazgatási

240

400

450

650

6. MŰSZAKI

 

17 műszaki ágak

350

650

610

800

7. MŰVÉSZETI

 

18 művészeti ágak

600

1600

700

1900

8. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS

 

19 művészeti

550

700

9. ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

 

20 egészségtudományi

500

600

600

800

10. PEDAGÓGUSKÉPZÉS

 

21 gyógypedagógus

500

550

650

750

22 óvodapedagógus, tanító

230

400

23 tanár

600

800

11. SPORTTUDOMÁNY

 

24 sport

350

450

610

800

25 testkultúra

350

450

610

800

12. TÁRSADALOMTUDOMÁNY

 

26 politikatudomány

300

600

450

800

27 társadalomismeret

300

600

450

800

28 szociális

300

450

600

800

13. TERMÉSZETTUDOMÁNY

 

29 élő- és élettelen képzési ágak

350

600

610

800

B) OSZTATLAN KÉPZÉS

 

 

 

 

1. AGRÁR

 

 

 

 

30 állatorvostudományi

 

2000

2400

31 erdőmérnöki

 

450

500

5. JOGI ÉS IGAZGATÁSI

 

 

 

32 jogász

 

300

700

6. MŰSZAKI

 

 

 

33 építész

 

650

800

7. MŰVÉSZETI

 

 

 

34 építőművész

 

35 művészeti ágak

 

1000

1900

9. ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

 

 

 

36 orvos, fogorvos

 

1900

2700

37 gyógyszerész

 

1500

1600

Forrás:

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kozel-50-ezer-tamogatott-ferohely-a-felsooktatasban


111 hozzászólás to “University budget (Felsőoktatási keretszámok és költségek, 2012)”

 1. Robi said

  Ez nem vészes. Ezt egyhavi forgalombol kitermelem. Már megilyettem hogy ojan drága lessz hogy abba kel hagynom a tanulást és elvesztem a piacot. Kár hogy a Szabót leváltották ennek az ujj dekannönek nem jön be a fü és nincs érzéke az üzlethez sem. Majd Szabohoz irom a szakdogámat hogy ne tünjön föl ennek a tepsinek az együtmüködésünk. Ez a nö egy valoságos csapás az üzletre.

 2. hajnalka said

  Az önköltséges bölcsészképzés másfél millióba fog kerüli, Robi bizonyára gond nélkül kitermeli Szabó András professzor áldatlan közreműködésével.
  De ki lesz az a barom, aki 2-3 milliót ad azért, hogy a Viola utcában képezgesse a Pokol meg a Cservák?
  Amikor köztudott, hogy jogász álláshelyekről a károlisokat ekeve kitiltották.

  • Viola said

   A Károliról kirúgott oktató vagyok. Személyes tapasztalatommal erősíthetem meg, hogy tele van a munkanélküli hivatal váróterme a Károlin végzett volt hallgatóimmal. Olyannyira otthon érezzük magunkat egymás közt, hogy akár áttehetnénk a Viola utcai képzést a Ráday utca 42-44-be.

   • Credit said

    A hallgatók számára van megoldás:

    http://www.mfor.hu/cikkek/Tandijat_hitelbol__tizeves_almat_gondolja_tovabb_Orban_.html

    De az tényleg kérdés, hogyha valaki a tanulás alatt eladósodik, olyan diploma miatt tegye-e, ami garantáltan nem térül meg.

   • Ráday utca 42. said

    Én bölcsészként végeztem a Károlin. Hallgattam a rádióban tavaly év elején, amint a dékánasszony, a helyettese meg Balla azt hazudták, hogy egy károlisnak nem kell félnie a munkanélküliségtől, mert az egyház ad neki munkát. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Diplomás Álláskereső Irodája hemzseg a károlis bölcsészektől. Lehet hogy jogászok is vannak köztünk, őket nem ismerem. De mi akár klubot is alapíthatnánk. Alig pár lépésre a Károli HTK-tól, ahol a Duna-melléki püspök is székel, és aki nem nagyon töri magát hogy elhelyezzen minket, mint ahogy az üresen igérgető és szintén ott oktató Balla rektor sem. A multkor a munkanélküli központ felé Ballagva rá is köszöntem, probaltam megszólitani de nem akart velem leállni beszélgetni. Pedig csak rá akartam kérdezni hogy hol van az a sok egyházi állás amitről a rádióban beszéltek. Nem sikerült.

   • régi kolléga said

    Szerintem a teológiai kar, a hitetlen és hiteltelen Hittudományi Kar a Ráday 28-ban van.
    Aminek a képét berakták a RefLapba csalogatónak: hogy központi fekvés, mintha egy bordélyházat hirdetnének. Mintahogy a Károli csakugyan egy bordély, csak nem az ügyfél kiszolgálását tartják célnak, hanem kirablását.
    Kültelki narkecolók ezek: Balla, Szabó, Hansági, Petrőczi és Pethő Sándor.

   • Ráday utca 42. said

    Igen, a HTK a Ráday 28-ban, a Diplomások munkanélküli hivatala pedig a 42-ben. Azért is találkoztam Ballával útközben. Beszélgetni akartam vele, sőt amikor megláttam arról ábrándoztam hogy ráveszem tegyen velem még egy pár lépést tovább a 42. számig, ahol memutatom neki a többi állástalan károlist. Dehát egy mormogáson kívül amit talán a köszönésem viszonzásának szánt többet nem tudtam belöle kicsiholni.

 3. filológus said

  Azért arra kiváncsi lennék, hány koponyalékelt barom (szülő) akad, aki fizet azért másfél-kétmilliót, hogy a kölyke hallgassa Szabó pampogását Szenczi talpának sütögetéséről, Petrőczi vartyogását a saját szépségéről és tehetségéről, vagy Hansági kattogását az illokúció beszédaktusáról!

  • BA said

   Elvégeztem a Károlin a magyar alapszakot. 1 évi reménytelen álláskeresés után beiratkoztam egy üzleti főiskola felsőfokú szakképzésére. Még nem végeztem, de máris van állásom. Ha van kidobnivaló másfél milliótok, akkor gyertek ide magyar alapszakra. Semmit nem fogtok profitálni belőle. Elpazarolt évek és milliók.

   • Ösztöndíj said

    Mer nem tudtad kivel kell jóba lenni. Csakis Hanságival. Megadod neki a számlaszámodat, az arra érkező pénzt fölveszed, átadod neki és cserébe frankó külföldi ösztöndíjat kapsz. Így csinálta az egyik évfolyamtársam és eljutott egy évre a tengerentúlra. Többet nyert, mint amennyiről lemondott. Érdemes önzetlenül segíteni csak tudni kell kinek 🙂

   • Új fiú said

    Kösz az ötletet szaladok a Hansági tanárnőhöz némi pénz nagyon is elkelne nekem. Különben meg az ugynevezett tudással haggyanak engem békin, rohattul nem érdekel a pampogás a kulturáról, még olvasni is utálok. Ahogy a Szabó prof én is a játékkonzolokat csipem.

 4. svabra said

  Ki ne felejtsük már a menórás Fóris Ágota által vezetett magyar nyelvtudományi tanszéket, amelyen a tanszékvezető magyarból még BA-val sem rendelkezik. A protestantizmusról meg az a véleménye, amit a cinikus gúnnyal viselt menóra sugall: ti már tettetek nekem egy szívességet!

 5. saca said

  Eszt most megin nemértem kel fizetnnem nekemm is?

  • (septem)pun(ctat)a said

   Neked nem kell fizetned Saca. Te olyan jó tanitvány vagy csillogó szemel halgatod ahogy mesélek a saját költői nagyszerüségemröl meg hogy an Andris miket csinál meg mond ithona hencidai urasztalánál és még verseimet is szereted.
   Saca te etyszerüen hasonlitc rám, nem vagy ojan kivétellesen tehetsséges bés gyönnyörü mint én dehát ez nem is elvárható.
   Szoval Saca te maracc nálunnk ingyér ahogy edig.

 6. bernimaci said

  Én se értem. Nem tarhálhat a nagyannyó továb az eggyetemen?
  És mi lesz velűnk?

  • Nagyapó said

   Maci, ne aggódj. Ugyanúgy hazaviszem a havi félmilliót mint eddig, és továbbra sem kell érte mást csinálnom, mint elmotyogni valamit Szenci üvegesmesteréről meg a talpa sütögetéséről. Nagyanyád se sokkal kevesebbet hoz haza, mert ő intézetigazgató maradt, amiről engem ez a szemét k…a lecsapott. Nagyanyó az óráin rólunk szokott mesélni. Rólad, hogy milyen szép vagy és okos, akárcsak ő, meg rólam, hogy milyen jó ez a házasság. Őszintén elmondja, hogy néha azért szoktunk veszekedni. És azt is elmeséli az egyetemistáknak, hogyha néha összeveszünk, akkor én fogom a porszívót és elkezdek takarítani. Részben hogy ne halljam a rikácsolását, részben hogy levezessem a feszültséget. Hát ezzel keressük mi a kenyerünket.

   • Új fiú said

    Meg amit nagyapó meg összelop üdítőben, ropiban, szeretetvendégség-pogácsában, a drogdílerektől kizsarolt pénzben és kedvenc pedofil pornóim multipilkálásával.
    A multiplikálást a Hansági Ágitól tanultam, nagyon büszke vagyok rá!

 7. Konkoly-Egyetem said

  2700 támogatott bölcsészhely van az egész országban. Miért választaná bárki a Károlit, amikor lehet tudni, hogy mi folyik itt? Ez a csalók, hamisítók, sikkasztók, minden rendbeli bűnözők egyeteme. Tele vannak vele az újságok, internetes fórumok. Mindenki ismeri a Károlit, mint a rosszpénzt. És ez a rosszpénz sorbaáll a tisztességes egyetemek között jópénzért.

  Leghíresebb oktatói:

  1. Mészáros Marci Pista, aki hamis néven Szegeden is ledoktorált egy törvényesen be sem nyújtható dolgozattal, itt “oktat”. Hogy csaláson és okirathamisításon kívül mit bír oktatni, nem tudni, mert a hallgatók szerint az úgynevezett órák alatt csak vihog és vakarózik. Az okirathamisítást kisiskolás kora óta gyakorolta az ellenőrzőjében meg a bizonyítányában, ami miatt több iskolából kicsapták és megbuktatták, de védőháló van alatta. Ő a nagy Hegedűs-family tagja, Balla bohócrektor rokona.
  2. Itt tanszékvezető professzor Szabó András, a paplanalá fingó, akinek az a specialtása, hogy kollégáit távollétükben megrágalmazza és kirúgatja, így araszolt fel a ranglétrán addig, ameddig. Egész a csúcsra akart, majdnem sikerült neki, de a püspök észbe kapott. Ez a sötét büdös görény összesen 44 oldal locsogással lett nagydoktor egy más által kiadott szöveget újrakiadva a saját neve alatt. Professzori és tanszékvezetői pénzén kívül erre a 44 oldalra még havi 71 ezer forint nagydoktori pótlékot is kap 2003 márciusa óta, azaz 9 éven keresztül.
  3. Pethő Sándor “bibliográfia professzor”. Idegennyelvű, külföldön megelent publikációkból ugyanis csak címei vannak, nemlétező szövegekkel, nemlétező folyóiratokban vagy létező folyóiratok nemlétező számaiban. Már lebukott, mindenki ismeri a történetet, mégsem kérik be tőle meghamisított egyetemi pályázatát az abben feltüntetett nemlétező publikációkkal. Hagyják degeszre keresni magát, miközben az egész országnak spórolnia kell. 12 éve kap professzori fizetést – nem a műveire, hanem a meghamisított pályázati anyagára. Balla rektor nem tesz semmit, Zsengellér dékán nem tesz semmit. Jól elvannak vele. A koronatanút, Bolyki Jánost már halálba kergették.
  4. A hallgatókat nem oktatják, hanem felhasználják, hogy a nevükben lenyúljanak tőlük 157 milliót. (BRFK-nyomozás, minden médiumban megjelent.)

  Miért választaná bárki a Károlit? Bohátka Gergely szirénénekére, amit a RefLapban zengdezik? Bölcskei püspök és lelkészei hamis propagandájára a szószékeken? A tájékozatlan nyírmadai konkolyok özönlenek a Károlira. (Ld. károlis évnyitó videóját a megtévesztett nyírségi családokról.) Szabó püspök ellenben kivette a fiát a Károliról.

  A konkolymag ugyanis csak konkolyt terem, bármennyit fizet érte a konkolyszülő – búza máshol fog nőni.

 8. prudens said

  Hát maximum a Mikszáth téri drogdílerek meg törzsvásárlóik maradnak a Reviczky utcában, hogy tovább hizlalják Szabó András bankbetétjét.
  A Károli a magyar felsőoktatás legótvarosabb, legszemetebb helye, ahol a legarcátlanabbul folyik a hallgatók becsapása és kirablása.
  Lásd a Viola utcai úgynevezett ÁJK-t, ahol Cservák Csaba tanszékvezető lehet 9 (???) publikációval, 0 idegen nyelvű vagy külföldön megjelenő volt köztük.
  A BTK a KSZE törzstagjainak, Kovács Árpádnak, Hansági Ágnesnek, az IMO-s Hermannak másodkifizető helye, ahol egy zsidóságát cinikus gúnnyal arany menórával mutogató, az általa vezetett tanszék szakából még BA-val sem rendelkező személy (Fóris Ágota) tanszékvezető lehet.

  • Andrew said

   A fűér érdemes idejárni, Robi minőségi cuccot hoz. Igaz hogy eddig ösztöndijjat kaptunk és abbol ha a cuccra nem is, de pár pohár sörre futotta, most meg nektek kell majd perkálni. Én amondó vagyok hogy inkáb Robi árujára perkáljatok mint Szabó dumájára mer az két fillért se ér. Meg a papir se amit érte kaptok. De ha nagyon betéptek és nem akad egy csaj se hát ot van Petröci. Nekem mongyuk akkor se jön be ha eszméletlenre szivtam magam mer én akkor is Cicárol ábrándozok de volt már csávó akit magára rántott és a csávo nem panaszkodott utána se. Igaz hogy nem is áradozott. Aszt monta, jobb mint a semmi. Szóval vannak elönyei a Revicki uccának nem lehet tagadni.

 9. cica said

  Nekem meg azt mondtad már lejöttél a cuccról.
  Persze a Robi se semmi megbeszélték a Szabóval hogy a Szenci vagy hogyishívják azér pörköltette a talpát mer be volt éppen tépve.
  Amikor meg őrjöngött nem az üvegesmester lánya miatt volt hanem mer éppen elvonási tünetei voltak mer akadozott a cucfeljozatal ot a sötét középkorba.

  • Robi said

   Ép erröl akarom a szakdogámat irni: A fü beszerzési problémái a középkori Németben. Kulturatudomány vagy mi. Ezzel még elleszek vagy ujjab 3 évig.

   • füvészkönyv said

    Nem akarok szakkérdésekbe beleszólni, de gondolod, hogy a Szenci pont a vadkendertől szállt el? Voltak mindenféle főzetek meg a kereszteslovagok is hoztak egyetmást a Szentföldről.
    Csakugyan hatalmas trouvaille lenne ha bizonyitani tudnád mitől vonaglott Szenci olyan álati módon.

   • Robi said

    Bizd csak ide ez az én szakmám. Olyan doktorit rittyentek hogy többet fognak ról szövegelni mint a Henteséről. Én még nálla is hireseb leszek. Szabó meg kinyalhatja a seggemet hogy engedem ráirni a nevét témavezetöként. Tudom hogy a fél karját levágatná azér hogy legyen egy témavezetetje. Nagy szivességet teszek neki ezzel de asztán mennyen az az üzlet a Revickibe. Valamit valamiér.

   • butcher said

    Ne cikiz engem Robi! Én má akkor okiratot – ellenőrzőt hamisitotam amikor te még a kanabiszt se tuttad meg különbösztetni az emfatamintól
    És egybként én má rég phd vagyok nem vetted észre:

   • Robi said

    Hol az vagy hol nem. Bujkálsz a bitorold doktori cimeddel. Nekem igazib doktori cimem lesz mint neked. A tiedet egyébkét visza fogják vonnai. A Szabó monta nekem, hogy nyomozás foljik a te doktori ügyedben is. Ő márcsak tudjya hiszen ő a főgyanusitot.

 10. Szenci said

  Robi te olyan tehetséges vagy. Folytathatnád majd egy doktori értekezéssel. Szívesen vezetem a témádat. Ajánlanám is mindjárt, ha kész leszel a beszerzéssel, az új témát: Molnár Albert megvonási tüneteinek szövegszerü megjelenése. Tüzetesen végigelemezzük majd azt az éjszakát, amit az üvegesmester házában töltött, hogy kiderítsük: az onanizálás vagy a drogozás miatt ébredt-e hősünk átizzadva álmából. Ettől a kutatástól új eredmények várhatók. Közben természetesen folytathatod a gyakorlati kisérletezést is a halgatókkal.

  Megyegyezünk…

 11. svabra said

  Ma délben jártam a Mátyás utcában és a szélső szobában égett Szabóéknál a malomkerék nagyságú csillár minden égője. Tudjátok, amit a református hagyatéki leltárból zabráltak.
  Még mindig túl sok a pénzük vagy nagyon alaposan tanulmányozni akarták, mit is ír a BTK a bizonyítékokról.
  Időszerű persze, a Szabóék elleni bizonyítékokkal tele van a rendőrség meg az ügyészség.
  Kiváncsi vagyok, ki lesz Szabó jogi képviselője? Drtakács, aki mellett annyiszor hamistanúzott a munkaügyi perekben???

  • réti pipitér said

   Dehogy: egy női találkozó volt ott: Fóris Ágota, Nádor Orsolya meg Petrőczi nyanya tárgyaltak valami interkulturális/ökumenikus/feminista szak akkreditációjáról.

 12. advocatus dei said

  Nem ajánlanám Drtakácsot. Egy ilyen zugügyvéd csak harácsolásra képes és fenyegetőzésre.
  Egyébként Szabó ügye menthetetlen: rablás, zsarolás, kényszerítés, okirathamisítás…
  Hosszú a lista.
  Hosszú lesz a büntetés is.

 13. PhD said

  Má mégis milyen esélyei lehetnének egy ilyen rosszhírű, csaló, sikkaszto egyeremnek? Ha ugyanúgy fizetni kell mint az ELTÉ-n Vagy a pázmonyon, akor inkább odamegyek. De ezzel szerintem mindenki így lesz.

  • Impostor said

   A Károli sohasem volt versenyképes. Kapzsi haknizókból dobták össze a bölcsészkart, és az ÁJK-t most is ilyenek alkotják. Csak a legutóbbi példa: a másodállású Balla Zoltánt kirúgták, és fölvették helyette az ötödállású Cservák Csabát. Mert még egy állást sokalltak, de még négyet már nem. Szakmailag silány a jog és a BTK is, a HTK meg csak a papokat érdeklui, még a MAB-ot sem, ott azt csinálnak, amit akarnak. Szakmailag a béka segge alatt van midegyik kar. Erkölcsileg meg még mélyebben. Akkor hogyan töltik fel? Csalással. Becsületes utakon nem is gondolkodnak. Vérükké vált a csalás.

   • prudens said

    1997 ősze óta – ekkor hozta be Szabó András Szilágyi háta mögött Hansági Ágnest a BTK-ra, a károlis bölcskar Kulcsár-Szabó Ernő domíniuma.
    Hanságinak még PhD-ja se volt két évit, se meny nem volt hivatalosan, már ő állította össze a kirúgási listát nagydoktorokból és habilitált kandidátusokból Szabó András vérszomjas segítségével.
    Szabó, Hansági meg Petrőczi feneketlenül gyűlölnek mindenkit, aki különb náluk: többet tud, jobban ír, jobb külsejű: tehát nagyjából mindenkit.
    Ezzel a személyzeti politikával kifúrtak majdnem minden érdemes embert a BTK-ról. Néhány kivétel van: Fabiny, Kulin.
    És behozták másod- és harmadállásra, busás jutalmazással KSZE sleppjét, Bednanicsot, a Szilágyi család tagjait, Eisemannt. Aki még attól sem riad vissza, hogy 100 %-ra értékelje Mészáros Márton 16 oldalas, félig Korner Veronikától származó úgynevezett disszertációját.
    Hogy mit ér a károlis képzés a munkaerőpiacon????
    A semminél is kevesebbet.
    Egy érettségivel többre mentek, gyerekek.

 14. Szirén said

  Persze hogy csalással. Bölcskei és a papjai szirénénekükkel fogják a szószékről a hajdúsági, borsodi, szabolcsi stb. konkolyokat bepalizni. Önkénteseknek felvilágosító munkát kellene végezniük a kelet-magyar gyülekezetekben a papi csali-nóták ellensúlyozása céljából.

  • Keresztyén erkölcs said

   A legvonzóbb a Károliban a “keresztyén szellemiség” 🙂

   • grammaticus said

    Szójelentésekkel bűvészkednek a károlis piárosok.
    Keresztyén szellemiség az ő szóhasználatukban azt jelenti, hogy:
    ‘nem protestáns és/vagy alapképzettséggel sem rendelkező személyek tudománytalan bohóckodása és testületben elkövetett bűncselekményei: okirathamisítás, rablás, rágalmazás, hamistanúzás”

   • Judge said

    Főképp ez utóbbit. “Keresztyén szellemiségű” = fél lábbal már a börtönben. 🙂

   • law and order said

    Egész börtönszekció lesz a károlis bűnelkövetőkből.
    Vajon ott bent a sitten mit fognak csinálni?
    Ahol az ő talpaikat sütögetik és még az üvegesmester lánya is messze van???

   • Jobbkéz said

    Viszont a …. Szabónak ugyanolyan közel lesz, mint otthon, vagy mint Szencinek az üvegesmester lányáról ábrándozva 🙂

   • mesüge said

    Lám, a börtön előnyei.
    Van még egy: a férfirabokat elkülönítik a nőktől. Szabó megszabadul élete förtelmes párjától, Ludvigtól.

 15. soli deo gloria said

  Egyáltalán nem áll a magyar reformátusság egésze Bölcskei mögött!
  Sót, még a Zsinat sem!
  Ez még a velejéig hamis RefLapból is kiderül. Bölcskei újabb pénzeket próbál elvonni az egyházkerületektől, azok ellenállnak, erre Bölcskei Pál apostolhoz hasonlítja magát, az egyházkerületek képviselőit pedig csekélyhitűséggel vádolja!
  Mit mond ez nektek?

 16. Netfigyelő said

  A felsőoktatási keretszámok és költségek a téma az intenetes fórumokon. Itt van mindjárt kettő a Galamus.hu címlapján:

  http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=111570:a-magyar-felsoktatas-atszabasa-&catid=9:vendegek&Itemid=66

  és

  http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=111571:az-egyetem-fura-ura&catid=100:csfazekascsaba&Itemid=126

 17. animus said

  A keretszámokból kiderül, hogy a Károli becsukhatja a boltot. Először a bűnrossz jogászképzését, aztán az ordenáré bölcsészképzését.
  A hitetlen és hiteltelen hittudományi kar meg elvonszolódik tovább a parázna, tolvaj és iszákos papjaival, az okirathamisító és aljas professzoraival együtt.

  • Aggódó said

   Mi lesz Kulcsár-Szabó Ernő gyarmatával? Hova helyezi el ezentúl az ELTÉ-ről kiszorult multiplikálókat, illokálókat, stb.?

  • Kurgyukov said

   Az anime-kedvelő lányok még tömegesen fognak jelentkezni japán szakra, ahogy eddig is, és ne felejtsük el, hogy a pszichológia szak a legnépszerűbb az országban. Angol szakon van néhány oda nem illő figura, de azért a bölcsészkar még nem fog bedőlni.

   • Kurgyukov said

    Megnéztem az angol szak BA tantervét. Elég félrevezető módon a Fordító specializációnál nem tüntetik fel, hogy ezt elvégezve nem lesz senkiből hivatásos fordító. Ahhoz tovább kellene menni MA-ra, amit viszont nem kínálnak, csak az ELTÉn.

   • hajnalka said

    Az ELTÉ-n még fordítástudományi doktori iskola is van.
    Annak az első védésén jelent meg Petrőczi bőjti boszorkánynak öltözve lobogó ősz hajjal, eszelős tekintettel, és bejelentette, hogy “kora gyermekkorától kezdve számtalan nyelvből fordít”.
    Már egyébként hogy az ördögből fordítanának, amikor az idegen nyelvet se ismerik???
    És kitől is tanulnák meg? Petrőczitől?
    Az óvónőképzőt végzett Nádor Orsolyától?
    A menórás Fóristól, akinek még BA-ja sincs tanszékvezető létére????

   • svabra said

    A magyar szak a legnagyobb GÁZ Szabóval, az IMO-s Hermannal, az illokúciót multiplikáló Hanságival!

   • Kasszandra said

    Kurgyukov, egyelőre nem fog bedőlni. Lehet hogy kihúz még pár évet. De a piacon nincs helye ilyen bűnöző, szenteskedő, képmutató, alacsony szakmaiságot képviselő alakulatnak. Az ÁJK viszont azonnal bedől. Pont az, ami tejel Bölcskeinek. Mindnyájan emléxünk rá: azért rúgták ki K..M..-t mert a pénz útjára rákérdezett. Így kommunikálnak a kálvinisták. Nyíltan, őszintén, “erkölcsösen”!

   • Festinger said

    Azért népszerű a pszichológia szak, mert nem követel semmit, csak locsognak a tudományosan teljesen súlytalan senkik, mint a félőrült Bagdy Emőke nyanya, meg a többi vénség.

 18. bizontalan heleken búdosó said

  Könyvet írunk, helyesebben állítunk össze a rendelkezésünkre álló bizonyítékokból.
  Hősünk a mocskos gazember, hamistanúzó, okirathamisító, rablógyilkos Szabó András és bűntársai: Hansági Ágnes, az IMO-s Hermann, Petrőczi, drtakács, Balla és s többi.
  Sok kedves segítótársunk akadt, még a zsinati irodából is idehozott egy kedves kismadár néhány Szabó által írt rágalmazó levelet. Ezeket könyvünk díszhelyére tesszük, de megosztjuk a kedves blogolvasókkal is.
  Bizonyítékokat találtunk arra is, mit művelt Szabó 2010 januárjában Heidelbergben, miközben fényképezgette a barnamedvének öltözött (milyen élethűen!) Petrőczit a heidelbergi vár udvarán (szegény templom szégyenében majd beleszakadt a Neckarba!) és telefonálgatott Bettykével.
  Most már tudjuk, min dolgozott Szabó “inaszakadtából”, ahogy Petrőczi fogalmazott (Ó, a költőfejedelemasszony hasonlíthatatlan szóválasztása!!).
  Rágalmazáson, karaktergyilkosságon dolgozgatott Szabó, bár néha játékkonzolba feledkezett: elvégre neki is van néha joga a kulturált(???) kikapcsolódásra, ha már olvasni nem szeret.

  • Zsinati illetékes said

   Szabó kedvenc foglalkozása a rágalmazó levélírás. Ipari mennyiségben gyártja a kollágái megrágalmazását tartalmazó leveleket. A nem református oktatókat a Zsinatnál jelenti fel és rágalmazza meg, a reformátusokat világi hatóságnál. Kezünkben van egy levél, amit a Zsdinatnak írt egyik kolléganője akkoriban megjelent könyvéről, amit Szabó levelében “keresztyén egyetemhez méltatlan pornó”-nak nevezett. Szone nincs is olyan kollégája, akit ne jelentett volna föl valahol.

   • Lala barátja said

    Szigeti Lajost többször is följelentette a közlekedési hatóságnál, hogy vegyék el a jogosítványát.

   • MTA said

    Legutóbb épp Tepsit jelentette fel az MTA-nál, hogy vizsgálják meg a PhD-honosítását, mert szerinte az szabálytalan. Hosszan részletezi, hogy miért. Arra akar kilyukadni, hogy Tepsi nem lehetne PhD és így docens sem és dékán sem. Szabó szerint csalás történt.

   • Festinger said

    Hát mondjuk az a könyv plágiumgyanút vetnek fel, hogy finoman fogalmazzak, meg a hölgy úgynevezett regényei max. a softpornó kategóriában lehet elhelyezni, de ilyen Szabó tanszéke.
    Láthatjuk ebből is, Szabó notórius feljelentő.
    A saját legközelebbi kollégáit is feljelenti.
    Mind ahogy B. S. nagybátyját is megfúrta.
    Annál a doktori iskolánál kuncsorog most Petrőczi, hogy doktoráltassák már le az öreg barátnőjét, Baranyait.
    Szabó meg Petrőczi azt hiszi, mindenki idióta és amnéziás.
    Pedig csak ők.

   • concubina said

    Azt beszélik a Reviczky utcában, hogy összeállt a három párka: Petrőczi, Fóris és Nádor Orsolya egy közös akkreditáció ügyében.
    A három nő gyűlöli egymást: Fóris már évtizedek óta mélyen megveti Nádort, aki – előnytelen külseje ellenére – sok mindent kifeküdt magának szakmai körökben. (Ágotánk inkább a házasság mellett voksol: lásd nála kétszer öregebb férjét.)
    Petrőczi meg alapból gyűlöl minden nőt, pláne, aki nála valamivel fiatalabb és valamivel szebb. Ez mondjuk, nem egy nagy követelmény: teljesíti is Nádor és Fóris.
    A három banya azt sütötte ki, hogy EU-s gender mainstreaming pénzekre kéne hajtani.
    Úgyhogy összeültek és megterveztek egy ősi kálvinista terminológiai alapokra épülő feminista hungarológiát.
    Ezt kell most az Ernőnek akkreditáltatni a MAB-nál.
    Aztán beveszik még az illokúció beszédaktusának szülőanyját (mást se bír szülni, csak terminológiai szörnyszülötteket!) és mutyiznak az EU-s pénzeken.

   • mainstreaming said

    Ha meglátja a három banyát: Fórist, Nádort, de legfőképpen Petrőczit – még a Duna is kitér a medréből.

   • anonym said

    Sok még Károlin levő és magát a pixisben érző (????) személy csodálkozna, ha látná Szabó, Petrőczi meg Hansági róla írt feljelentő leveleit.
    Ajánlom Johannesnek meg a többieknek, gyűjtse össze ezeket és tegye fel a blogra!
    Mert némelyek ott a Reviczky utcában véres szájjal támadják a blogot, és nem tudják, hogy nekik is meg vannakl számlálva a napjaik.

 19. law and order said

  A Károli jogászképzése semmit se ér.
  Cservák Csaba és Pokol Béla ötödik fizetését utalja a Viola utcai kuplerájbeli bohóckodás alapján Balla, a hitetlen és hiteltelen rektor.

  • Bloggerjogász said

   Ballát kéne följelenteni hűtlen kezelésért. Olyanokat alkalmaz, akik nem a Károlin tettek ‘A’ nyilatkozatot, továbbá megvásárolt, megvesztegetett embereknek utal pénzt jogilag érvénítelen szerződésre. Ott van pl. Kovács Árpád, aki MAB-tagként akkreditált egy csomó károlis beadványt és közben szerződést kötöttek vele, ami kormányrendeletbe ütközött. Balla nem bontott szerződést, azóta is utalgatja neki a professzori fizetést már 3 éve. A szerződést fel kellene bontani, a jogtalanul felvett fizetéseket vissza kellene követelni. Hogy ezt Balla nem teszi me, bűncselekményt követ el: hűtlen kezelést. És még ki tudja hány esetben?

 20. incitatus said

  Hogyan képzeltétek, ti bunkó, sötétagyú, istállószagú barmok, Szabó, Balla, Hansági, hogy pont ti fogtok egyetemet csinálni?
  Persze az MSZMP-s vezérspiclik – Bölcskei meg Kulcsár-Szabó Ernő – segítségével gondoltátok, ugye?
  De ezek is lelepleződtek – már a rendőrség jár a nyomukban.

 21. svabra said

  Nekem senki nem nyúlt a hónom alá, mégis betegre röhögöm magam az agyhiányos proli bunkókon: Szabó András, Hansági, Petrőczi, az IMO-s Hermann az elvóügynök meg Balla a FASISZTA REKTOR.

 22. journalist said

  Nézzétek meg a Károli honlapján, mi jön ki Szabó Andrásnál SAJTÓ címen:
  1.egy 2010-es PIM rendezvény egy ismeretlen vizsolyi bibliáról, amit az értelmi figyatékos nyitott meg.
  2. A 2009-es Kálvin év, amelyet NEM NYITOTT MEG PÁLINKÁS. bunkóinknak még nem esett le a message: a MTA lesz@r benneteket
  3.2009-ból a sárospataki Kálvin rendezvény, ahogy bestzámol róla Ludvig a RefLapben.
  Amelynek a könyvkiadásából KIHAGYTÁK SZABÓT ÉS PETRŐCZIT.
  2011-ből semmi hír.
  Akkor csak zabálni jártak a hájas Ludviggal olyan helyekre, ahova nem hívták meg őket.

 23. régi kolléga said

  A régi magyar irodalom intézet vezetője még mindig a közbűntényes Szabó András és az intézet oktatói között szerepel ebhitű felesége, Ludvig/petrőczi Éva (még a nevét is úgy lopta!)

 24. ELTE said

  A Károli szakmailag nem versenyképes. Semmiben. Se a jog, se a bölcsészet nem áll a kor színvonalán. Miért ne az ELTÉn szerezzen diplomát a hallgató, mikor ugyannnyiba kerül, és legalább megduplázza ha nem megháromszorozza az elhelyezkedési esélyeit?

 25. tóratartó said

  Boldog névnapot kívánok a mi drága menórás Ágotánknak.
  Mi ugyan nem ünneplünk ilyesmit: katolikus szokás, védőszentek meg ilyesmi, de mióta a mi derága Ágotánk beépült ezek közé a gyagyák közé, még erre is rákényszerülhet.
  Innen ünezjük neki, kitartás, nemsokára egyesítjük erőinket és ő lesz az egyesült Zsidó Egyetem Ökumenikus Karának.
  Mázel tov, Ágota!!!

  • Matrix L'amour said

   Ágotánknak megígérte Kovács Barnabás, hogyha bebizonyitja erről a blogról hogy minden bejegyzést és kommentet egy bizonyos személy ír, akkor ő lesz a rektor. A retardált Ballát Barnaby már szivesen v…ba rúgná, és a sokkal rátermettebb Ágotánkat ültetné helyébe de Ágotánknak ezért még nagyon meg kell dolgoznia. Igyexik is a drágánk, éjt nappallá téve gyártja a táblázatokat és a mátrixokat, csak ne zavarnátok be annyira azzal a sok nicknévvel, pláne hogy még egymás közt cserélgetitek is. Ezzel az aljassággal nagyon lassitjátok Ágotánk áldozatos munkáját.

 26. polishing-disc said

  Dolgozzon meg a pénzéért H. Varga Márta barátnője, ha már neki játszották át a tanszékvezetést.
  Honti a feleségének szánta, csak a hölgy nemcsak ritkahajú, hanem felettébb ritkaszavú is.
  Magyar hangja: Fóris Ágota.
  Hogy magyarból még BA-ja sincs, azt a táblázataival és a mátrixaival ellensúlyozza.
  Megígérte – a nyakában levő arany menórára esküdött Ballának és Barnabynak – elkapja a blogolókat, mégpedig EGYEDI AZONOSÍTÁSSAL.
  A lemmámhoz nyúlok tőle.

 27. Kisjogász said

  Innen üzenem a károlis joghallgatóknak, hogy bármelyik jogi kar jobb választás, mint a Károli. Kézenfekvő az ELTE és a Pázmány, utána javasolám Pécset, Győrt, Miskolcot, legutoljára Debrecent, mert az elég szar Szeged kritikán aluli, úgyszintén a Károlival közös jogászképzésük. A Károlit pedig felejtsétek el.

 28. svabra said

  Ma olvastam a pécsi jogi kar dékánjának nyilatkozatát, hogy NEM SZÁMÍTANAK EGYETLEN ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT HELYRE SEM.
  Ennyit erről.
  Aki már benne van a képzésben, akár fejkvótával, akár önköltségesen, az meneküljön a Károliból, de gyorsan.
  Annyit ér egy itteni diploma, mintha egy kuplerájosnő állította volna ki a Rákóczi téren.
  Ami meg is felel az aláíró rektor erkölcsiségének.

  • Kisjogász said

   Pedig Pécsett van szerintem a legszínvonalasabb jogászképzés. Ha ők nem kapnak, akkor kik? Ha én lennék az államtitkár, nekik adnám a felét. Remélem, nem buliz ki Cservák a Károlinak egyetlen helyet se. Ahonnan a legjobb oktatókat kidobták, és ilyen Férgeket vettek fel (vigyázat, nem szidok senkit, Cservák tót neve azt jelenti magyarul, hogy féreg!), oda nem jár egyetlen államilag finanszírozott hely sem. A Pázmány is kitűnő, az ELTE mindig is az volt, és Győr is egyre jobb. Szeged a Féreggel majdnem ugyanolyan sz@r, mint a Károli.

 29. journalist said

  A református félórában mondta Nagy István, hogy pedagógustovábbképzést indítanak az etikai képzés tartására.
  Javasoljuk a következő tematikát a Reviczky utcára:
  ‘1. Hogyan raboljuk el a kormánytartalékot, és az úrasztalát, a hallgatói ösztöndíjakat: előadó Prof. Szabó András
  2. Paráználkodás a legfelső fokon: Petrőczi Éva.
  3. Rágalmazás, intrikálás két vagy több néven- Hansági Ágnes
  4. Közokirathamisítás az alapfoktól a doktorálásig: Mészáros Márton/István

 30. animus said

  Javaslom továbbá a szovjetorosz szekció bevonását az ETIKA képzésbe.
  1. Spiclitanfolyam az Ohranától az Omonig. – Kun Miklós
  2. Titkos információk megszerzése és felhasználása – az IMO-s Hermann, a tapasztalt alvóügynök. Már felébresztették.
  3. Elemi ismeretek a tartótisztek számára: Kovács Árpád, az Ungvárról hazánkba akkreditált tapasztalt tartótisztkiképző.
  Mindezekhez pedig Mészáros Márton/István énekli a Spiclik dalát.

 31. law and order said

  Johannes, nézd meg a postádat! FONTOS!

 32. bétékás hallgató said

  Akár mit is mondtok a BTK-ra, MarciPista a követendő példa! Ez most már biztos! 😀

  http://kuruc.info/r/6/90619/

  • svabra said

   Bazsa György már nyilatkozott a doktorcsalás ügyében: mégpedig nagyon határozottan.
   VISSZA KELL VONNI A PLÁGIUMMAL SZERZETT fokozatot!!!
   És a mi Marcipistánk? A 14 oldalával????

  • Kuruc said

   A kurucinfo már régen lebuktatta Schmittet. Megírták róla, hogy Kádár miniszterhelyettese volt, majd úgy lett fideszes, hogy a fordulat után többször is felkínálta a s..gét a MASZOPnak, de az nem qrta meg, hanem egy jó nagyot belerúgott.

   Vagyis: ”

   Hogyan lett fideszes Schmitt Pál? – Egy hírecske a közelmúltból

   Röviden: úgy, hogy nem kellett az MSZP-nek.

   További részletek: http://kuruc.info/r/6/61806/#ixzz1jBZiWqW1

   http://kuruc.info/r/6/61806/

   • Menóra said

    Szenzációs az a fotó az anti-magyarok menetéről a kuruc-infóban. Schmitt Pál egy rabbisapkás kisöreg és egy valamivel ifjabb hölgy között menetel. A macsó kurucok csak a férfiakkal foglalkoznak,a nőkre rá se hederítenek. Pedig abban a nőben ott Schmitt Pál jobbján én aranymenórás tanszékvezetőnket, Fóris Ágotát vélem fölfedezni – kicsit hosszabb hajjal, mint most, de az arc ugyanaz:

    http://kuruc.info/r/6/61757/

   • journalist said

    Nem Fóris az, de hasonlít.
    Mindegy: ugyanaz a mélységes erkölcstelenség: kiírni egy pályázatot a magyar nyelvtudományi tanszék vezetésére, amely kizárja a reformátusokat és a magyar szakon végzetteket és a magyar nyelvtudományból fokozatokat szerzetteket.
    Balla rektorként tehát ÜLDÖZI A REFORMÁTUS TUDOMÁNYOS KUTATÓKAT!
    Balla kizárólag zsidó alapképzettség nélkülieket HAJLANDÓ KINEVEZNI VEZETŐNEK!

   • Lombroso said

    Szerintem Fóris. Vagy az ikertestvére. Ugyanaz a sémi arc, csak egy kicsit hosszabb hajjal…

 33. ancilla said

  Nézzétek meg a HVG.hu mai (szerdai számát, megtudjátok belőle, hogy Cservák főnökének doktori disszertációját egy bolgár ember írásából állította össze (plagizálta).

 34. advocatus dei said

  Kivel is fogott kezet Balla???
  Ki nevezte ki Ballát rektornak????
  Érdekes kérdések!

 35. anonym said

  Nem tennétek fel azokat a hercig fotókat, amikor Balla ugrándozik a talárjában és mutogatja a kinevezést a kamrának????

  • Amerikai Népszava said

   Rossz hirem van a talaros majomnak. Az alamfotol kapott sajtpapirja nem ervenyes. Az a szemej aki aláirta nem letezik. Pali bacsi ugyanis nem doktor, ezér Balla Petike se rektor. Mind a ketten hamisitvanyok 🙂

 36. butcher said

  Én akkor is maradok doktor ha Magyarország nem lesz má Magyarország!
  Megirtam a fantasztikus tudományos izémet a Kálvinról vagy luterről vagy f..m tudja kiről
  ha a z álamfő belebukik én ako is doktor maradok
  ehez mit szoltok hüjék?

  • Hentesseggfej said

   Rossz hírem van számodra, MarciPista! Az államelnök példája is mutatja, milyen züllesztő társadalmi üzenete van annak, ha valaki úgy kap doktori címet, mint te. Börtönbe veled és a cinkosaiddal! A szegedi bagázzsal, Cservák Csabával a élen, akinek szintén formailag meg nem felelő disszertációját fogadták el Szegeden. Nincs tisztességes idézés, nincs pontos forrás, nincsenek oldalszámok. A szegedi egyetem velejéig korrupt. Börtönbe a pénzéhes Klukovitscsal és Lonoviccsal. Börtönbe Balázs Mihállyal, aki Szabó Andrást nagydoktorrá, Hentes Pistát PhD-vá avatta a nagy büdös semmire. Egy fillért se Szegednek az állami költségvetésből. Szeged a mocskos, züllött Károli cinkosa!

 37. incitatus said

  Ezt a plagizátort emelte háziszentté a Károli!
  Grrtulálunk…
  Similis simile…
  Az okirathamisító Pethő Sándor meg Szabó András felfelé tekintette a Sándor-palotára, és azt mondta: mi mindannyian OKIRATHAMISÍTÓK VAGYUNK!
  MI ÉS Ő EGYEK VAGYUNK!

  • animus said

   Meg kell kérni Fóris Ágotát, bizonyítsa be, hogy eredeti a mű!
   Megmenti Schmittet meg az általa dédelgetett Károlit.
   Fóris neolatin szakos, nyilván könnyen megteszi.
   Egyébként nem véletlen: hasonlítanak egymásra: hamisító a hamisítónak örül.

   • Zores said

    A mi Ágotánkra nagy, nemes “álamfői” megbízás vár. Miután a Károlin már bizonyított, most a KEH-ben fogja felállítani a táblázatait és a mátrixait. Egyik oldalon a bolgár sportszakértő szövegét, a másik oldalon Schmitt Pál rekonstruált szóbeli konzultációs tanácsait. Majd ebből fogja levonni azt a következtetést, hogy a bolgár szó szerint leírta Schmitt Pál szóban ifejtett gondolatait. Azaz a bolgár lopott. Az ő könyvét a mi Schmitt Pálunk diktálta!

 38. Apologeta said

  Dehogyis plágium. Ott van rajta az eredetiség autentikus kézjegye: hemzseg a helyesírási hibáktól. Képtelen vád, hogy Pali bácsi fordította. Ő legfeljebb konyhanyelven beszél iegen nyelvet. Tudományos cikket nem tudna lefordítani. Ergo: eredeti a mű.

 39. Ortograf said

  Az origon is azt hozzák fel az “eredetiség” mellett, hogy Schmittnek “már akkor meggyűlt a baja a magyar helyesírással”, és hoznak is rá néhány példát. Amúgy meg az állítólag lekoppintott mű szerepel a források között, nem titkolta el. És az sem igaz, hogy egy az egybe koppintott, mert a465 oldalból csak 180-at emelt át a 215 oldalas disszertcióba.A 35 oldalt vagy egyedül írta, vagy máshonnan koppintotta, az nem Georgijevtől való.

  http://www.origo.hu/itthon/20120111-plagiummal-szerzett-doktori-cimet-schmitt-pal-allitja-a-hvghu.html

  • Plagizátor said

   A bolgár lopott. Már nyilatkozott is a kormányhiovatal, hogy Georgijev sokat konzultált Schmitt Pállal annak idején. Nyilván a konzultáció alkalmából ellopott gondolatokat jegyezte le, abból született a műve. Csupán azért keveredhetett Schmitt Pál gyanúba, mert a bolgár 8 évvel előbb írta le Schmitt Pál gondolatait, mint maga Schmitt. Ez egyelőre a hivatalos cáfolat a nevetséges plágiumvádra. Georgijev pedig úgysem tud visszacáfolni, mert már meghalt.

   • grammaticus said

    Igen az ÁLAMFŐ fantasztikus innovatív helyesrásával ródott.
    Valakivel lefordíttatta a francia szöveget.
    Most az álamfői hivatal az opponenseket teszi felelőssé az egészért.

 40. Inspector Barnaby said

  Schmitt nemcsak Cserváknak nagy haverja, hanem Kovács Barnabásnak is. Barnaby hívta meg őt tavaly, amikor még dékán volt az ÁJK-n egy tudományos konferenciára plenáris előadást tartani az alkotmányjogról. Nem kis chutzpe volt Schmitt részéről a SOTÉ-n tornából szerzett doktorátusával jogi előadást tartani, pláne még ha ez a tornadoktorátus se igazi!

  • Cicero said

   Ne feledkezzünk meg kedvenc Kovács Barnabásunkról, Kovács Levente bankár rokonáról, aki a Jogi Kart romba döntötte, ahogy a bankár rokona a devizahiteleivel a magyar lakosságot. Barnaby tartotta akkora tudósnak Schmittet, hogy egy alkotmányjogi tudományos konferencia plenáris előadását bízta rá! Ebből következtethetünk arra, mekora nagy jogász a mi Barnabynk, aki egy ideig a jogi kar dékánja is volt – mindenféle tudományos fokozat nélkül!

 41. mesüge said

  Igen, ott “forrásozott” Schmitt az alkotmányról!
  Na ez a Károli erkölcsisége!
  Gyomorforgató erkölcstelen banda vagytok az idióta védnökötökkel együtt.

 42. Retardált said

  A legkínosabb ez a lelepleződés Ballának, aki nagy reverenciával vette át a Szent ember Szent kezeiből a rektori okmányt, amely nem jogosítja fel semmire, hiszen tudja mindenki a Károlin, hogy Kovács Barnabás az igazi rektor. De most már nemcsak tartalmilag, hanem pro forma is kérdéses a kinevezés. Ha egy hiteltelen ember kanyarította alá, akkor tkp. mi biztosítja Balla legalább formális legitimációját, hiszen tartalmi úgysincs neki, sose volt?

  • tudományos kutató said

   Csakugyan annyira becsülöd Ballát, hogy ezt az egészet képes felfogni????
   Intellektuálisan képtelen rá.
   Az erkölcsiségéről nem is beszélek, nincs neki.
   Szerintem Ballának ez jön le: bántják a drága Pali bácsit, aki nekem odaadta…megígérte….
   Ennek is a blog az oka!
   Sajnáljuk, de Schmitt Pált tényleg nem mi buktattuk le!
   Mi csak Szabó András tudományos munkásságát elemeztük, meg Mészáros Mártin/István PhD-ztatási történetét tártuk fel.
   És mi történt?
   A KÁrolin kapják kiemelkedően magas fizetésüket.

 43. Pszichiáter said

  Még egyszer érdemes megnézni ezt a fotót és egyenként az arcokat. Most nem elemzem részletesen, melyik mit fejez ki, csak nagyon vázlatosan: az Elnök az önelégült butaságot, Balla a mámorban úszó boldogságot, Gyöngyi a fájdalmas beletörődést, a két kisebb gyerek a merevséget, gépiességet, a legnagyobb a távolságtartást. Valódi élet csak a középső fiúban van. Ő külsőre is úgy néz ki, mint a naypapa. Mármint Hegedűs Lóri bácsi.

  http://www.peterballa.eoldal.hu/fenykepek/inaugurated-in-the-office-of-the-rector/

 44. Douglas Adams said

  Ki dobta fel Schmittet?

  A jó elnök funkciója a közbotrányokozás és figyelemelterelés:

  “Az Elnök csupán jelképes figura, aki az égvilágon semmiféle hatalmat nem gyakorol. Tényleg a kormány választja, de a legfőbb követelmény, melynek eleget kell tennie, nem a vezetői rátermettség, hanem a finoman mérlegelt közbotrány. Emiatt az Elnök mindig ellentmondásos személyiség, egyszerre tenyérbemászó és elbájoló. Nem az a feladata, hogy gyakorolja a hatalmat, hanem hogy elterelje róla a figyelmet. E szempontok alapján Zaphod Beeblebrox egyike a Galaxis legsikeresebb elnökeinek: tíz elnöki évéből kettőt már börtönben töltött csalásért.”

  Galaxis Útikalauz

  Schmitt Pál nagyon sikeres elnök.

 45. Pázmányos said

  Minek a szegedi egyetemnek államilag finanszírozott hely? Amelyik ilyen doktorokat avat, mint a hírhedt Mészáros Márton/István és a még hírhedtebb Cservák Csaba? A Károlinak meg remélem fel sem merül hogy egyetlen fillér állami pénzt adjanak. Mert ha ez a botrány előfordul, minden egyetem és főiskola fellázad.

  • Szegedi Kolléga said

   Sajnos egyet kell értenem a pázmányos kollégával legalábbis ami a jogász- és bölcsészképzésünket illeti. Sem a jogász- sem a bölcsészképzésünk nem érdemel állami finanszírozást. Klukovits Lajos titkár és Lonovics János doktori intézeti elnököt pedig törvényszegésért, intellektuális okirathamisításért, hivatali hatalommal való visszaélésért bíróság elé kell állítani.

   • ELTE said

    Csalókat nem szabad támogatni. Semi pénzt a Károlinak és Szegednek. Ezek a magyar felsőoktatás botránykövei.

 46. animus said

  Egyetértek. A Zsinatnak mint fenntartónak még mindig nem esik le, hogy egy kuplerájt és bűnszövetkezetet “tart fenn”:::

 47. Szegedi Kolléga said

  Én örülök, hogy Szeged nem kapott egyetlen jogászhelyet sem. Nem is érdemli meg még az akkreditációt sem. Sumák védések, Schmitt-színvonalú plágiumokkal, és Schmitt-szintű hivatkozásokkal, ld. Cservák évszám, oldalszám nélküli idézeteit. Ezt a jogi kart be kellene zárni, a BTK-t meg évenként monitorozni. A Mészáros-ügyet pedig kivizsgáltatni. Abban minden szabálytalan volt. Pálinkáshoz kell az ügyben fordulni. Ez már PhD, ezzel foglalkoznia kell.

 48. tudományos kutató said

  Pálinkás nem indít vizsgálatot. Túlságosan el (le) van kötelkezve a jelenlegi politikai vezetésnek.

 49. Camerulu said

  Miskolc kevesli a kvótáit. A mérnöki képzésre biztosan eleget kapott, de a bölcsészetre nagyon keveset. Ha a Károli bölcsészkarát bezárnák, megkaphatná azt a 280 helyet. A Károlira minde fillér pazarlás. Az egy dolog, hogy olyan bűnözők oktatnak a BTK-n, mint Szabó, Hansági és Mészáros, de ami lényegesebb, hogy annyi pénzük van, hogy észre se veszik hogy Szabó András a cinkosaival esikkasztott 157 milliót. Ha ez a pénz nem is hiányzott nekik, akkor minek ezeknek állami fejkvóta? Muszáj a bűnözést is állami pénzből finanszírozni?

 50. prudens said

  Nem értitek a lényeget: a jelenlegi kormányzat meg akarja fojtani Miskolcot – kivéve a mérnökképzést.
  Miskolc közismerten vörös fészek – lásd: Gyurcsány az Avason – ezt pedig nem tűrheti a mostani rendszer.
  Át akarják játszani a miskolci bölcskart Egerbe – érseki város és irgalmatlanul gazdag. Ok: az egri bor, amelynek termelésébe befolytak a főiskola vezetői. Így nem gond nekik MEGVÁSÁROLNI TUDOMÁNYOS NAGYÁGYÚKAT, Tomsics Ignácot a történelemtudományi doktori iskola céljaira, Tolcsvai Nagy Gábor nyelvészt, akadémiai levelező tagot. Tolcsvai egyébként volt a Károlin is, de Szabó olyan minősíthetetlenül viselkedett vele: ha nem írja alá az A típusú foglalkoztatást, mehet a … hogy tényleg elment.
  Azóta minden fórumon fúrja a Károlit. Lásd: a Kálvin év kapcsán ő szerkesztette a Magyar Tudomány tematikus számát.
  EGYETLEN KÁROLIST sem hívott meg szerzőnek. Még hivatkozás sem volt egyetlen károlis bölcskari személyre sem. (Hittudományira igen, még Dusiczára is, aki pedig igazán nem a teológiai tudományok csúcsa.)
  Szóval Eger gazdag és katolikus. Miskolc pedig szegény és vörös. Meg akarják szegényeket fojtani.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: