Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

In defence of the President (Az Elnök védelmében)

Posted by karoligaspar - január 18, 2012

Szerző: Szenátus

Balla Péter összehívta a Szenátust és határozatot hozatott a köztársasági elnök fenntartás nélküli támogatásáról. Érvelése szerint Dr. Schmitt Pálnak egyetlen egyetem sem köszönhet annyit, mint a Károli. Hosszú, áldatlan viszály és interregnum után dr. Schmitt Pál volt az, aki egy hitben erős, erkölcsileg feddhetetlen, tudós férfiút nevezett ki rektornak a Károli élére, elősegítve annak felvirágzását: Balla Péter lelkészt. Dr. Schmitt Pálnak ezért a Károli hálával tartozik, és köteles megvédeni őt a méltatlan balliberális támadásoktól.

Az egyetem tavaly szeptemberben hivatalosan is beiktatott rektora, Balla Péter ezen túl személy szerint is hálával tartozik a Köztársasági Elnöknek, dr. Schmitt Pálnak, aki nemcsak átnyújtotta neki a díszkötéses hivatalos oklevelet a rektori kinevezésről, hanem szeretettel, barátilag fogadta őt a Sándor palotában. Sőt, nemcsak Balla Péterrel fogott kezet, hanem kebelére ölelte Balla Péter feleségét és összes gyermekét, szívesen, kedvesen, mintha a nagyapjuk lenne, barátságosan pózolgatott velük a kamerák előtt, örök emléket és mély benyomást hagyva a szívükben.

Az itt látható képek közül az elsőnek a “Bábok kézfogója”, a negyediknek “Az adoptált Nagypapa” címet adhatnánk: http://www.peterballa.eoldal.hu/fenykepek/inaugurated-in-the-office-of-the-rector/ 

Ld. még: 

http://karoligaspar.wordpress.com/2012/01/18/in-defence-of-the-president-az-elnok-vedelmeben/

 

Balla Péter ezért a keresztyén szellemiség és a Szentírás nevében hitet tesz a nagy és nemes államférfi mellett, és arra szólítja fel beosztottjait, kollégáit, hogy tegyenek meg mindent dr. Schmitt Pál megvédéséért, a méltatlan rágalmak alóli tisztázásért.

Konkrét intézkedésekről is születtek határozatok az ügyben. A Szenátus felkéri dr. Sepsi Enikőt, a Bölcsészettudományi  Kar dékánját, a francia nyelv kitűnő ismerőjét, neves francia-magyar műfordítót, a francia Pálmarend lovagját, hogy hasonlítsa össze tüzetesen a francia és a magyar nyelvű szöveget, és állapítsa meg, hasonlítanak-e egymásra és ha igen, melyik keletkezett előbb. Az elnök szövegének ugyanis volt egy korábbi változata, amit a bolgár kollégájának kölcsön adott. Emellett a Szenátus felkéri az egész Történettudományi Intézetet és különösképpen a Történettudományi Doktori Iskolát, hogy vizsgálja meg alaposan a két szöveget. Személy szerint Prof. Dr. Szakály Sándort, a Történettudományi Doktori Iskola vezetőjét bízzák meg a tüzetes tartalmi elemzéssel. Tudvalevőleg Szakály professzor nemcsak a hadtudományoknak, hanem a sporttörténelemnek és sporttudományoknak is kiváló tudósa, így ő a legalkalmasabb személy a dr. Schmitt Pált ért durva ellenzéki politikai támadások elhárítására. Sepsi Enikő dékán asszony és Szakály Sándor professzor nemcsak dr. Schmitt Pál Elnök, hanem az egész magyar nép becsületéért küzdenek,  amikor annak bebizonyításán fáradoznak, hogy nem a mi Elnökünk, hanem – eléggé el nem ítélhető módon – a bolgár plagizált. Ezért Balla Péter kéri az egész Károli Egyetem közösségét, egy emberként álljanak e két nagyszerű tudós és nagyszerű református mögé.

Értesüléseink szerint egyidejűleg Kovács Barnabás stratégiai igazgató is nyomozást indított annak felderítésére, ki vezette a bolgár nyomra a HVG újságíróját. – A szerk.

114 hozzászólás to “In defence of the President (Az Elnök védelmében)”

 1. Egri Leányka said

  Nehéz lesz megvédeni. Már Egerben is nagy a készültség. Ráadásul már nemcsak Schmitt bujkál a kérdések elől, hanem Cservák is. Legalább is az újságírók írásban feltett és csak a rendezvény programjaira vonatkozó kérdéseire sem jön válasz:

  http://www.stop.hu/belfold/lathatoan-menekul-a-kerdesek-elol-dr-schmitt/987864/

  • incitatus said

   Fölösleges és lehetetlen válallkozás Schmitt becsületét megmenteni: sose volt neki.
   És Sepsinek azt javaslom, ha már összejön a Szakállyal, franciázzanak egy jót!
   A Sanyi csinos fickó, a Károlin – Szabó, Balla és egyebek mellett valóságos Adonisz.
   PLAISIR!

  • dark side said

   Schmitt hivatala (talán bizony maga cservákcsaba) bejelentette, hogy Schmitt most nem megy Egerbe, mert nem akarja zavarni a tanulóifjúságot a vizsgaidőszak közepén.
   Roppant tapintatos.
   A tanulóifjúság betegre röhögné magát “az ország első emberén”,
   aki ELSŐ A NAGY NEVETTETŐK KÖZÖTT.
   Annál nevetségesebb, minél kevésbé vágja, miről is van szó.

 2. Netfigyelő said

  Holnap reggel, aki tudja, hallgassa meg a Kossuth Rádiót fél 8-kor!

  “Schmitt Pál köztársasági elnök szerda reggel 7:33-kor interjút ad az MR1 Kossuth rádió 180 perc című műsorának. Ezt az államfő hivatala közölte öt nappal azután, hogy január 11-én megjelent a plágiumgyanús doktori disszertációjáról szóló hír.”

  http://index.hu/belfold/2012/01/17/schmitt_pal_beszel_a_doktori_disszertaciojarol/

  • Pálgium said

   Szakálynak most már nemcsak a disszertációt, hanem a ma reggeli interjút is meg kell magyaráznia. Dr. Schmitt kitart a közös források mellett. Ez lenne a magyarázat a szó szerinti egyezésre. Továbbá: ha feltüntette Georgiev nevét, akkor nem lehet szó plágiumról. Továbbá: Georgiev lánya rosszul emlékszik.

   http://fn.hir24.hu/

   • vidéki oktató said

    Nagy büszkén mondta Schmitt, 21 cím szerepelt a bibliográfiájában!
    Nálunk egy kisebb tanulmányhoz kell ennyi.
    Georgiejv csakugyn szerepel: magyar címmel és megjelenésként Szófia van feltüntetve. Miközben az eredeti francia volt, svájci helyszínnel.

   • svabra said

    Azt mondta Schmitt, megnézte a plágium szó jelentését az Értelmező Kéziszótárban (!!!)
    Ott azt olvasta, hogy szellemi tulajdon eltulajdontása.
    Márpeduig mivel ő feltüntette Georgijev nevét, “nem lehet szó plágiumról”.
    Azt nem tüntette fel, hogy egy 180 oldalt magában foglaló idézetről volt szó!!!

   • killer instinct said

    Schmitt a Károli TOTEMÁLLATA!
    A helyi barmok hozzá akarnak hasonltani!
    Sikerült, Balla, Szabó, Mészáros!!!

   • Pálgium said

    Nem jött be a magyarázat:

    http://www.hir24.hu/vizioblog/2012/01/18/kirohogik-a-netezok-dr.-schmitt-palt/

   • Top Mém said

    Vagy inkább mondjuk úgy, nem jött be Schmitt Pál mint köztársasági elnök. De abszolút bejött mint Top Mém:

    http://top-memes.com/hu/memek/mindorokke-schmitt-pal

   • law and order said

    Már le is tiltották ezt a mémes helyet.
    Sok embernek ad munkát a Pali bácsi!

   • grammaticus said

    Valószínű, ha Orbán hazajön Strasbourgból, elzavarja a VÉRCIKI Schmittet.
    De akkor MI LESZ A MAGYAR NYELVVEL, melynek Schmitt a legfőbb őrzője?
    Elzüllik, lepusztul a magyar nyelv Schmitt nélkül!
    Lám, most is milyen szóteremtési lavinát indított el: PÁLGIUM, SCHMITTDOKTORI stb.

 3. Fountain said

  Balla nagyon el van kötelezve dr. Schmitt mellett. Ő a reménysége az ÁJK akkreditációjára és az államilag támogatott jogászhelyekre. Barnaby egy évvel ezelőtt egyenesen alkotmányjogi előadásra hívta meg az ÁJK-s konferenciára dr. Schmittet, aki a Viola utcában forrásozott a jogról.

 4. toricelli said

  Ez is azt mutatja, hogy mekkora barom a Balla!
  Similis simile – hogy olyant mondjak megint amit a károlis balf..ok nem értenek.

  • Theodor said

   Azért a nagy felindulásban el ne feledkezzünk a többi görényről, Szabóról, a kormánytartalékrabló szemétről, Hanságiról meg a KSZE klán többi tagjáról és az alulmúlhatatkan Petrőcziről!
   Na meg az alapképzettség nélkül a magyar nyelvtudományi tanszéket vezető menórás Fórisról!

 5. instant kill said

  Schmitt összekeveri a “törzsszöveget” a feldolgozandó forrásanyaggal, és kijelenti, hogy az általa levon “következtetések” (30-40 oldal) jelentik az ő doktori címmel (nem fokozattal!) honorálandó “tudományos teljesítményét”.
  Mennyire ostoba ez az ember?
  IQ-ja csak a negatyv tartományban mérhető.

 6. Nagyapó said

  Erről a fotóról fognak majd Balla gyerekei az unokáknak mesélni:

  – A Nagyapa ettől a csalótól kapta a rektori kinevezését.
  – És akkor az érvényes?
  – Nem számít, hogy érvényes-e, mert Nagyapa sosem volt igazi rektor, csak így hívatta magát. Valójában éppúgy egy két lábon járó töltőtoll volt, mint ez a bácsi a képen, aki neki a kinevezést átadta. Kovács Barnabás bácsi volt az igazi rektor.

 7. killer instinct said

  Hallottátok már:
  Hányféle doktori van?
  Válasz: kisdoktori, nagydoktori, Schmitt-doktori, vagy az utóbbi helyesírási készségének szellemében: smitdóktori:

 8. Dr. Jakab Attila said

  Valaki megmagyarázná, hogy mi az a “törzsszöveg”? Én ugyanis kb. húsz éve kapcsolatban állok a francia svájci tudományos élettel, de ott még ezzel a fogalommal nem találkoztam.

  • Schmitt szótár said

   Ez egy eredeti schmitti terminológia. Jelentése: a disszertáció zömét kitevő idézőjel nélküli idézet.

  • vidéki kolléga said

   Ez nem terminus és nem francia, csak egy hazai szleng.
   A disszertációnak a téma felvezetését, kifejtését, a szakirodalom ismertetését, a következtetéseket tartalmazza.
   NEM TARTOZIK BELE: ELŐSZÓ, KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, BIBLIOGRÁFIA, FÜGGELÉK (ebben közlik a forrásdokumentumokat, lejegyzett interjúkat, a matematikai-statisztikai elemzés részleteit.)
   A doktori szabályzatokban meg szokták határozni a TÖRZSSZÖVEG minimális ill. maximális terjedelmét.

   • svabra said

    Valaki mondja má meg a Schmittnek, hogy a “törzsszöveg” az, amit neki kellett volna megírnia, de amit a bolgár szövegéből fordíttatott!

  • NOL said

   Ezen a “törzsanyagon” más is fennakadt:

   “az általa kulcsszóként használt törzsanyag nem az “átvettem, de nem hivatkoztam” szinonimája, hanem a kötelezően tanítandó és elsajátítandó tantervi ismerethányad (a közoktatásban)”

   http://nol.hu/belfold/elnok_az_erdoben__a_magyarazat_santabb_a_disszertacional

   Szerintem az elnöki tanácsadó, Cservák Csaba tanította be neki ezt a hülyeséget.

   • pulchra said

    A feneketlenül ALJAS CSERVÁK CSABA így akarja Schmittet még jobban ellehetetleníteni.
    Cservák a jogi osztály vezetőjeként adja Schmittnek a tanácsokat!

   • Féreg said

    Cservák minden eszközzel fúrja a főnökét. Már másfél évvel ezelőtt az M1-en képletesen pojácának nevezte. Elmondta, hogy semmilyen tekintetben nem felel meg az elnöki kritériumnak. Mellesleg Cservák hazaáruló is. Mert nem is olyan burkoltan arra is célozgatott, hogy Magyarország nem jogállam. Mintha csak a zsidó Cohn-Benditet hallottuk volna az Európa Parlamentből. És ebből az elnököt hátbatámadó és hazánkat lejárató hazaárulóból csinál Balla tanszékvezetőt a Károlin. 9 olyan publikációra ami semmilyen tudományos kritériumnak nem felel meg. Nem beszélve arról hogy még a HVG-nél is felnyomta az elnököt! Nem birja kivárni amig magától lejár. Buzgón lejáratja. Betanitotta az interjura is hogy nevetségessé tegye.

   • Jobbik said

    A Jobbik szégyelli magát Balla Péter miatt, szégyennek tartja, hogy Lóri bácsi veje és ifj. Hegedűs Lórántné parlamenti képviselőnk sógora még most is az összevissza hazudozó, disszertációját lopó Schmitt hátsó felét nyalja. Ebben az ügyben a kuruc.info szerkesztősége kivételesen teljes mértékben osztja a hvg és a népszabi álláspontját: http://kuruc.info/r/6/90928/

   • MTA said

    Schmitt dolgozatának már a szerkezetét is vizsgálják, az arányait. Kiderült, hogy semmiben sem felel meg a követelményeknek. A “következtetések” is a bolgártól valók. Mészáros dolgozatát is vizsgálni kell tartalmában, szerkezetében, témakör körülhatárolását és téziseit tekintve. Ott sem csak arról volt szó, hogy 50 %-os terjedelem, az is társszerzővel, hanem hogy körül sincs határolva, összefüggéstelen egységek vannak összehányva egy kupacba. És az nem kisdoktori, hanem PhD.

 9. Bloggerjogász said

  A Schmitt-plágium és a Mészáros féle doktori csalás szálai Ballában futnak össze. Ő volt az, aki a Mészáros féle csalás kiderülése után vehemensen védte a csalót és minden lehetséges eszközzel üldözte a csalás leleplezőjét. Ahelyett, hogy melléállt volna és segített volna neki. Ez lett volna rektorként a dolga. Lehet, hogy a Schmitt-plágium elévült, és jogilag nem, csak erkölcsileg támadható. De Mészáros ügye nem fog elévülni, mert jelenleg is nyomozás folyik benne, és az egész nyomozás az elévülés megszakítása. Lezárul, ahogy lezárul, vádemeléssel vagy anélkül, az elévülési idő onnan fog kezdődni. És ha netán nem lenne vádemelés, akkor lesz új tények alapján új feljelentés Mészáros ellen szóba jöhet még a magánvádas eljárás is.

  • IT said

   Rossz hírem van Mészárosnak. Többszörösen lementettük a szövegét. Jövőre ugyanis kijön az a szoftver, ami német szövegek fordítását is ki tudja mutatni. Átfuttatjuk rajta az első 80 oldalt, és ki fog derülni, ki írta a disszertációja első részét. A második részéről tudjuk: Korner Veronika.

  • law and order said

   Ez igaz.
   Pálinkás, az MTA elnöke joggal nyilatkozta, hogy ő nem foglalkozik Schmitt Pállal, mivel annak NINCS PHD-JA (tudományos fokozata) és nem is köztestületi tag. Schmittnek csak egyetemi DOKTORI CÍME (dr. univ.) van.
   Rossz hír Mészáros Marcinak: ő viszont PhD-t csalt kétszer is és bűncselekményei (meg Szabóé, Balláé, Hanságié) NEM ÉVÜLT EL.
   Pálinkás úr ezzel az üggyel nyilván foglalkozna. Különösen, mivel a bűntársak is valamennyien PhD-val rendelkező köztestületi tagok!!!

   • Doktorandusz said

    Nekem teljesen o.k. hogy a rendőrség foglalkozik vele és nem az akadémia. Ez olyan csalás, amiből társadalmi és gazdasági előnye származik, magyarán ezzel maradhatott bent az egyetemen és csinálhat karriert kiszoritva másokat, akiktehetségesebbek. Schmitté feltűnőbb, de valójában ártalmatlan, mert semmire sem kell neki. Mészárosé viszont eszköz a karrierhez. Ez igazi bűncselekmény szerintem.

   • dark side said

    Mészáros kétszeres doktoráltatásával (Károli és szegedi egyetem) elsősorban a rendőrségnek kell foglalkoznia.
    Schmitté az egész jobboldal kudarca.
    Az ország “első embere”, ahogy nevezi magát ez a szerencsétlen, MINDANNYIUNK BLAMÁJA.

 10. ancilla said

  Schmitt ebben az ah…oh…mm vel tele beszédében önmagát többször is “az ország első emberének” nevezte.
  Ennyit az ő intellektusáról. Erkölcsiség csak bizonyos szintű értelmi tevékenység talaján alakul ki: egy földigilisztának nincs, de nem is lehet erköltcsisége.
  Azt is mondta Schmitt, megnézte az Értelmező Kéziszótárban a PLÁGIUM szó jelentését és megállapította, hogy EZ RÁ NEM VONATKOZIK.

  • Dr. Kertész István said

   Schmitt mondott még valami nagyon terhelőt az opponenseire ebben a reggeli interjúban. Azt mondta, hogy amikor eltökélte, hogy doktori címet szerez, kijelöltek mellé egy konzulenst és egy opponenst segítségül. Vagyis előre kijelölték az opponenst a meg se írt dolgozathoz! Most már értem, miért védi annyira Kertész István ókortörténész Schmitt doktoriját: ő már akkor opponens volt, amikor még dolgozat sem volt. Mit csinált? Csak nem ő kereste ki Georgiev szövegét? Netán fordította? Vagy keresett hozzá egy fordítót? Schmitt maga vallotta, hogy az eljárás teljesen szabálytalan volt előre kijelölt opponensekkel. Lehet, hogy a konzulensből lett a másik opponens, ki tudja. Ezek ketten a beosztottjai voltak, függtek tőle. Erre úgy nyilatkozik minden érintett, hogy minden szabályos volt.

   • Alanyi jog said

    Ugyanez történt Mészáros MarciPista esetében is. Ki voltak jelölve előre az opponensek, Bednanics Gábor (Kulcsár-Szabó elkötelezettje) és Petrőczi Éva (Szabó dékán felesége), de szöveg még nem volt. Mészárosnak is alanyi jogon járt a doktori cím, mint Schmittnek. Teljesen másodrendű kérdés volt, hogy ő ír-e valamit érte, vagy valaki más írja meg helyette. A címet már előre a zsebében érezhette.

   • Protekció said

    Pontosan ezért kell minden protekciós – Schmitt, Mészáros, Cservák – stb. disszertációját kivizsgáltatni. Mert ha egynek szabad, akkor mindenkinek. Cservák még 2010-ben sem tudta, hogy kell hivatkozni, Mészáros meg még azt se, hogy kell egy témát körülhatárolni. Az a dolgozat nem szól semmiről. Abba minden belefér. Egyik fele Luther, másik fele Ravasz László, kb. 50-re felduzzasztott oldal, szétgépelve 185-re.

   • Cserv said

    Dr. Schmittnek a leghalványabb fogalma nincs a doktori eljárásról. Konzulest és opponenst felkérnek és nem kineveznek, és utólag, nem pedig előre. Előre csak párttitkároknál és Mészárosnál szoktak. 🙂
    Vérciki volt ez a magyarázkodás. Vajon ki készítette fel rá, ki tanította be neki ezt a sok hülyeséget? Van egy tippem…

   • dark side said

    Én nem akarom Schmittet védeni,
    DE: ez egy egyetemi doktori (dr. univ.) eljárás volt. Annak az ELTÉ-n is egy opponense és egy konzulense volt.
    Az persze minden ilyen esetében kikötés, hogy nem állhat a dolgozat írójával XSEMMIFÉLE VISZONYBAN! Sem családi, sem rokoni, sem munkahelyiben.
    Ezt az általánosan kötelező szabályt a Károlin TÖBBSZÖR IS ÁTHÁGTÁK!
    Petrőczi, ugye, az EDHT elnök Szabó felemsége is volt.
    Na meg hogy nem magyar és nem német szakos!

 11. ressentiment said

  A nagy nevettetők sorában Schmitt után ott sorakoznak a Károli vezetői: a taláros JOBBIK-os patkány, Balla, a kormánytartalékrabló Szabó András, az okirathamisító Pethő Sándor és a többi Lombroso-pofa.

 12. Theologina said

  Amit itt Gerő prof elmond arról, hogy kell egy megvádoltnak reagálnia a saját becsülete védelmében, az egy az egyben Pethő Sándorra is igaz: http://www.youtube.com/watch?v=CH8PohWpkDM Pethőnek is be kellett volna perelnie a 168 órát, kitenni a honlapra az egyetemi tanári pályázatát, és kitenni a publikációi szövegét, beszkennelve a külföldi folyóiratokat. Hogy nem tette, egyértelmű bizonyíték a bűnösségére. És ez, ha jól értem, nem évül el, mert ez csalás, erre kap professzori fizetést, ami nem jár neki, súlyosan megkárosítja jópár éve a magyar államot. Miért marad minden a régiben. Miért lapul Zsengellér is, mint szar a fűben?

  • animus said

   Teljesen igazad van!
   Akit alaptalanul megvádolnak, az tiltakozik és előadja a saját bizonyítékait!
   Pethő pedig letiltatta, hogy a MAB-nál levő iratokat betekintésre átadják a 168 óra újságírójának!

  • Gerő Ernő said

   Teologina! Te aki Pethő professzort “nyálas szatir”-ként szoktad aposztrofálni épen te hivatkozol Gerőre, aki még Petőnél is nyálasab és gusztustalanab szatir? Egy ronda öreg kéjenc zsido pofa. Ez a Gerő a rákosista Gerő Ernő oldalági leszármazottja öskomcsi szülök gyermekeként rózsadombi villában élt. Ugy végezte az egyetemet, hogy a villa also szintjén levő apartmant a szülei átadták neki fizetve minden kölcségét. Még egy nöt is vettek neki hogy ne szemvedjen semmi szükséget, egy fodrász vagy kozmetikusnöt, aki az 5 egyetemi éve alat vele élt a gazdag szülök még a tengerparti nyaralásait is fizeték a kurvájának is. Elveni persze esze ágába se volt, amikor végzet az egyetemen kirugta. Ez a Gerö a teologus évfolyamtarsunkat megalazta, gunyolta. Még ahoz is volt pofaja hogy megpájázzon népköztársasági ösztöndijat. Az akkor egy csomo pénz volt és volt nála tehetségesebb és szegény egyetemista aki joban megérdemelte volna. De protekcioval ö szerezte meg. Nemcsak a dicsöségre volt szüksége hanem a pénzt is megtartotta. Ez az ember beszél erkölcsröl, morálrol? Mér érzi magát Smittel szemben fölényben? tejjesen egyforma görények.

   • Ortográf said

    Ezt nem véletlen az ELNÖK írta? A helyesírás emlékeztet…

   • Chaim said

    Nem tetszik a hangnem. Akármilyen ember Gerő András és akár mit művelt vagy nem művelt egyetemista korában, abban, amit az interjúban mondott, igaza volt. Nem kell a tárgyról elterelni a szót. És hogy kinek volt komcsi az apja vagy hogy ki zsidó, az se tartozik a tárgyhoz. Schmittnek nem az apja volt komcsi, hanem ő maga.

   • Goj said

    Szerintem túlzottan judofilok vagytok. Nem kellene ennyire bedőlni a zsidóknak.

   • advocatus dei said

    Ha már a családnál tartunk, a kitűnő Makrai százados nem ilyen vőt érdemelt. Meg a lánya se ilyen férjet. Aki nemcsak csalja, mint a répát, hanem szégyent is hoz az egész családra.

   • Chawrek Kadischa said

    Gojnak: Szerintem meg kifejezetten antiszemiták vagytok.

   • mesüge said

    A legmocskosabb antiszemita disznó Szabó András, aki Horváth Ivánt mindig “félzsidó komcsi”-nak nevezi, azok után, amiket tett érte.
    A feleségét meg a sógornőjét pedig kitúrta a Károliról.

 13. Johannes leszedette velem a schmittes családi fotókat biztonsági okokból, de több helyre föltettem a poszttal együtt, hátha Balla ezeket is eltünteti a honlapjáról, mint a cservákos családi fotót, ami kész lebukás volt.

  http://karolisbotrany.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=86&action=edit&message=6&postpost=v2
  http://reformatusoklapja.wordpress.com/2012/01/18/in-defence-of-the-president-az-elnok-vedelmeben/
  http://karoligaspar.wordpress.com/2012/01/18/in-defence-of-the-president-az-elnok-vedelmeben/

  Még több helyen is fenn van, de hagyok valami kutatnivalót dr. Takácsnak, ha megint fel akar jelenteni minket a google-nál 🙂

 14. Egri Leányka said

  Változtattak dr. Schmitt egri programján. A kritikus főiskolások helyett, akiket amúgy is békén kell hagyni a vizsgaidőszakban, a Dobó István gimnázium diákjait fogja meglátogatni. Persze nem a végzősöket, hanem a kis aranyos elsősöket. Ők csak nem kérdeznek semmit a disszertációról. 🙂

 15. Demo said

  A szombati diploma(f)osztó tüntetők a Várból igazán lesétálhatnának a Reviczky utcába, és tüntethetnének Mészáros doktorija ellen. Meg az előre felkért opponensek és az előre felkért bizottsági elnök, Mädchen für alles Eisemann ellen.

 16. pulchra said

  A tökéletesen idióták pedig jelentkezzenek a Károlira!
  Sz@rt se érő fecnit kapnak rengeteg pénzér és hallgatjhatják az elmebeteg bűnözők röfögását, kotkodácsolását éveken keresztül.

  • Marika néni said

   Balla Péter megint készül meghirdetni az ide jelentkezőknek az egyházi ösztöndíjat, amit aztán majd megint nem tart be, mint 2 évvel ezelőtt. Mint talán még egyesek emlékeznek rá, 2010 tavaszán megjelent egy hirdetés a Magyar Nemzetben az egyházi ösztöndíjról, amit Kulcsár-Szabó Ágnes adott fel, aztán megjelent egy cáfolat Balla Pétertől a 168 órában, végül kirúgták Bíró Mária dékánhelyettes asszonyt, hogy ő okozta a galibát. Biztos megvan már a kiszemelt bűnbak, lehet újra indítani a szélhámoskodást.

  • ancilla said

   Nem akkor áldott meg Bölcskeit valakit? Vagy mindenkit?
   Már nem is emlékszem.
   Bölcskeiből csak úgy árad az aljasság és a kétszínűség.
   Igazi spicli.

   • Evita said

    Én is úgy emlékszem, hogy az egy összehangolt akció volt. Bölcskei úgy tett, mint aki végre beavatkozik és mélyen a zsebébe nyúl. Megható levelet írt, Hansági föladta a hirdetést, hogy a Konkolykölyköket palira vegyék, aztán amikor fizetni kellett volna, visszakoztak, és kikiáltották bűnbaknak a Marika nénit. A lánya esküvőjén közölték vele, hogy ki van rúgva. A szadista állatok!

 17. filológus said

  Schmitt Pálnak annyi, csak idő kérdése, hogy mikor mondatják le ezt a pojácát, akin már az egész világ röhög.
  Viszont viszi magával Cservák Csabát a süllyesztőbe.
  Csabi, nem kellett volna ilyen hamar megbuktatni a főnököt?
  Avagy meddig él a fagyöngy, ha kidöntik a fát?

 18. réti pipitér said

  A buta paraziták sorsa.
  Nem veszik észre, hogy ők csak a gazdaállattal vagy növénnyel együtt életképesek!

 19. walhalla said

  Közben kiderült, hogy Schmitt egy némettől is lopott!
  Az úgynevezett disszertációja olyan, mint egy rongyszőnyeg.
  Összeszőtte a hozott anyagot!
  Ehhez az ordenáré becstelen idiótatához kötötte magát a Károli!
  Jellemző!
  Hasonló a hasonlónak örül!
  Becstelen idióta a becstelen idiótához vonzódik.
  Ehyütt mentek a kloákába, ahova valók vagytok.

  • Pálgium said

   Miközben a tegnapi interjúban még büszkén mondta, hogy van 35 oldal önálló következtetése, mára kiderült, hogy további 17 oldalt lopott egy másik szerzőtől, Klaus Heinemanntól. Valószínűleg fogalma sincs arról, mi van abban a disszertációban. A lopáshoz is kell némi ész.

  • Retardált said

   Persze, hogy lelki rokonok. Ballának se volt soha még egyetlen önálló gondolata sem. Ő is csak tekintélyeket idézget. Legfeljebb gyakrabban használta az idézőjelet, és több semmitmondó, közhelyes saját szöveget írt az idézetek közötti hézagokba.

   • law and order said

    Pálinkás úrnak Schmittel csakugyan nem, de Szabó András akadémiai doktori értekezésével (azzal a 43 oldallal!), meg a Mészáros Márton 13 oldalas PhD értekezésével csakugyan foglalkoznia kell.
    Mészáros, Balla, Szabó, Hansági BŰNCSELEKMÉNYEKET KÖVETTEK EL DOKTORI CSELEKMÉNYEK TÁRGYÁBAN!
    FOGLALKOZZON VELÜK AZ AKADÉMIA!
    A rendőrség már foglalkozik velük.

 20. Egri Leányka said

  Egerben is megtartotta dr. Schmitt a híres szpícsét, amelyben azt mondta, legfontosabb az őszinteség. Beszéljünk teljesen őszintén egymással. Miközben a disszertációjáról is egyfolytában hazudik.

 21. Matek said

  Már csak 18 oldal szerzőségéért küzdhet a 215 oldalas disszertációból dr. Schmitt Pál: 180 oldalt Georgiev írt, 17-et Heinemann. Már nem stimmel még az sem, amit szerdán reggel a rádióban mondott.

 22. Kommunikátor said

  Közben változott a kommunikáció. Schmittnek azt tanácsolták, mondja azt, hogy nincs félnivalója, áll elébe a vizsgálatnak. Most ezt teszi, közben a háttérben egy egész csapat dolgozik azon, hogy lehetne ezt kimagyarázni: Balla Péter és emberei, Sepsi, Szakály, sőt úgy hallani, hogy a BTK eszét, Fóris Ágotát is bevonták a Schmitt-mentő-akcióba. Ilyen teammel a háta mögött Pali bá’ egyre magabiztosabban mondogatja, hogy ő is várja a tisztázást.

 23. walhalla said

  Schmittnek csakugyan nincs félnivalója.
  A becsületét, tisztességét csak az veszítheti el, akiről – tévesen – azt gondolták, hogy van neki.
  Schmitt egy becstelen idióta, mocskos pártállami spicli volt és maradt.

 24. Impossible mission said

  Sepsi Enikő a német szálra hivatkozva lemondta a Balla Pétertől kapott megbízást dr. Schmitt Pál disszertációjának védelmére. Szakály prof is csatlakozott hozzá. Viszont Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes önként jelentkezett. Ők családostul németesek, ő is, noha egy szót se tud németül. De szentül esküdözik, hogy majd ő megvédi az ELNÖKöt.

 25. instant kill said

  Szakály Sándor okos ember: nem áll vesztett ügyek mellé.
  Sepsinek is megsúgta a helyes döntést a női vagy milyen? intuíciója.
  Mivel Hanságinak sem intelligenciája, sem erudíciója (Hanságinak mondom: MŰVELTSÉGE), sem egészzséges ösztönélete nincsen, hadd ugorjon Schmitt után a szakadékba.
  Mint a leming, a kis rágcsáló, akiről azt mondják, időnként családostul követ el öngyilkosságot.
  Hátha utána ugrik az Ernő, az IMO-s Hermann, a Szilágyi család, Eisemann és Bednanics.

 26. mesüge said

  A mi okos Ágotánk se áll a Schmitt mellé. Majd hohmecol valamit, hogy ezt miért nem tudja megtenni.
  A buta gójok pedig elhiszik!!!
  Hiába, a Balla teljesen bele van bolondulva Sáron rózsájába, a mi drága Ágicánkba!

  • Mátrix l'amour said

   Balla mindenáron próbálja kimosni a szarból háziszentjét és gyermekei adoptált nagyapját, ld. családi fotó az “oklevél”-átadáson, és nem utolsósorban saját legitimációját. Ha Schmitt nem doktor és nem hiteles személy, az általa aláírt oklevelek sem azok. Saját eszével nem megy sokra, ezért fordult szíve hölgyéhez, akivel már a blogos mátrixok és táblázatok barkácsolása közben összemelegedtek, hogy szerkessze mátrixba Schmittet, Georgijevet, Heinemannt, és bizonyítsa be, hogy nincs közös halmaz.

 27. svabra said

  BALLA ott örlődik mózeshitű imádottja és jobbikos rokonai között.
  Állítólag Kislóri már megfenyegette Ballát, hogy a jobbikos fiúk fogják kálvinista szellemiségre tanítani, ha nem hagyja abba az udvarlást Fóris Ágotának.
  Várjuk a zsidó-református egyesülés eme szép ökomenikus példáját!
  Mázel tov Péter, Ágota!

  • Fotográf said

   Tanulmányozva a Balla Péter personal homepage képgalériájának fotóit, Hegedűs Gyöngyi arcán mindegyik fotón ott van a fájdalom, beletörődés, reménytelenség. Valósággal kapaszkodik a gyerekeibe. A férjével szemben a távolság, a meg nem fogalmazott, de zsigereibe ható viszolygás tükröződik. A házasság ezzel a tót származású, jellemtelen, ostoba, hiú, képmutató patkányfejű, bibircsókos, tokás, gilisztatestű undormánnyal büntetésnek tűnik a számára. Ő jobbat érdemel ennél. Már csak Gyöngyi miatt is remélem, hogy patkányfejű hernyó és Sáron rózsája egymásra találnak.

 28. animus said

  Mi is reméljük és kívánjuk!

  • Jail said

   Azért van egy másik alternatíva is Gyöngyi szabadulására. Nem lehetetlen ugyanis, hogy Balla a megérdemelt helyére, azaz a börtönbe kerül. Mostanában újra elővette őt a rendőrség. Kislórinak és a feleségének most nem kellene igyekeznie kiszabadítania őt, mint 1 évvel ezelőtt, amikor már ugyangyak közel volt hozzá. Márcsak Gyöngyi érdekében sem. Ő még most is fiatal és szép. Egy méltó társsal az oldalán kezdhetne még új életet 🙂

 29. red rat said

  Én Balla helyében elgondolkoznék azon, miért hagyta őt cserben drtakács.
  Az ilyen patkányok mindig megérzik a bukás szagát.
  Kivéve Cservák Csaba.
  Ő ugyanis az az agyatlan parazita, aki bebuktatja a gazdaállatot (Schmittet). Kiváncsi vagyok, ez a galandféreg mire megy egyedül.
  Professzor lesz a Károlin???

  • Balla Bibliája said

   Balla szerint dr. Schmitt Pál disszertációja megfelel a Szentírás szzellemének. Sőt, a Szentírás szellemében, az alapján íródott. A hiányzó 17 oldal valószínűleg a Bibliában keresendő. Van is erről egy video:

 30. red rat said

  Lassan kiderül, hogy Schmitt Pál szellemi aportja ez volt: Schmitt Pál
  doktori disszertáció
  Ezt a mi Mészáros Marcipistánk 12 oldallal túlszárnyalja!!!

 31. Keresztyén sport said

  Láthatjuk, hogy a koncepciót a keresztények sugallták: “a sportról, ami egy keresztény elfoglaltság”. Balla Péter felajánlotta dr. Schmitt Pálnak, hogy a Kálvin kiadóval kiadatja a sokat támadott ópuszt, csak egy aprócska korrekciót kér, egyetlen betűcserét: legyen már a sport keresztyén elfoglaltság, így lesz kerek a világ és még szorosabb a szövetség az ELNÖK és a KÁROLI között.

 32. Oroján said

  A számok mellett ne feledkezzünk meg Pali bácsi ügyéről. Meg kell őt védenünk, mert ő a mi nemzeti büszkeségünk. Találtam is egy színvonalas apologetikus írást egy Heves megyei politikustól, aki annyira megörült Pali bácsi egri látogatásának, hogy bagatell ügynek tekinti a plágiumot. Ugyan már, gyerekes csíny, olyan, mint amikor puskáztunk az iskolában:

  http://kepviselofunky.blog.hu/2012/01/20/olyan_nagy_bun_hogy_az_elnok_masolt?utm_source=cimlap&utm_medium=link&utm_content=2012_01_21&utm_campaign=index

  Ne csámcsogjunk mán ezen. Nincs ebben semmi. Lépjünk mán tovább.

 33. vidéki kolléga said

  Ez az Oroján nevű ordas állat azt rja, hogy ő egy 2doktorandusz, aki szorgalmasan dolgozik a doktoriján”!
  Kollégák, ha megjelenik nálatok egy ilyen nevű. kapcsoljátok be a plágiumos szoftvereket!

 34. Mátrix l'amour said

  Miután Pali bácsi veri a mellét, hogy ő bizony odaáll bármely bizottság elé, hogy tisztázza magát, a háttérben gőzerővel keresik a megfelelő szakembert a védelmére. Szakály és Sepsi nem vállalják, Fórisban még van némi reménye Ballának. Ő ugyan nem franciás, de az olasz-spanyol alapján kisilabizál valamit Georgiev szövegéből, és hát kiváló nyelvész. Már el is kezdte szerkeszteni a Georgijev és Schmitt mátrixokat. A Heinemann-mátrixokban Hansági rokonai és üzletfelei segítenek.

  • Terror said

   Nem Szakály és Sepsi az egyetlen, aki beijedt. Sorra mondják le az akadémikusok, egyetemi tanárok a felkérést. Akárcsak Bezeczky könyvének recenzióját, amelyben BG megsemmisíti KSZE-t. Micsoda hasonlóság!

   http://www.hir24.hu/belfold/2012/01/21/felnek-vizsgalni-schmitt-pal-doktorijat/

   • Triumf said

    Schmitt magabiztosan áll a vizsgálóbizottság elé, és diadalmasan jön ki az ügyből, mert előzőleg már befenyegettek mindden franciául tudó szakértőt, hogy be ne vállalja. De enélkül is félti mindenki az állását. TZalán Franciaországból kjellene szakértőt kérni. Van ott is elég magyarul tudó. Az államfő ellen egyébként is indokolt lenne külföldi szakértőket felkérni. Melyik magyartól várható el a tárgyilagosság?

   • svabra said

    Fel kell kérni Cohn-Benditet. Ő úgyis nagyon szereti a jelenlegi magyarországi kurzust és biztosan tud franciául.

   • Bandita said

    Cohn-Bendit a megfelelő ember a feladatra. Ő még Heinemannt is beazonosítja, ugyanis németnek született, Franciaország a választott hazája. Ki tudja, talán még a fennmaradó 17 oldal szerzőjét is megtalálja 🙂

   • Roter Dany said

    Nem egészen. Az apja német, berlini ügyvéd, az anyja viszont francia volt, amúgy zsidók. A 68-as párizsi diáklázadás egyik főszereplője. Ma van vele egy nagy interjú a Standardban. Beszél a miniszterelnökünkről is. Viszont Sárközyt se szereti jobban, meg Merkelt se. Merkozynek hívja őket. De egyetértek. Ő a megfelelő ember. Nem fog beszarni Schmittől. 🙂

   • dany le rouge said

    Ich helfe euch, sehr gerne sogar!
    Mir ist dieser eingebildete und ungebildete Pack sowieso antipathisch. Der Zsolt Bayer nannte mich einfach “Scheisse”. Das dulde ich nicht.
    Zu der Frage meiner Herkunft: ich bin ein Kind deutscher Juden im französischen Exil. Ich hatte die deutsche Staatsangehörigkeit, mein Bruder die französische, da wir Kinder selber waehlen durften.
    Aber: Nous sommes tous des juifs allemands!

 35. animus said

  Ez nagyon tanulságos dolog.
  Olvassátok el Bócz Endre írását az Élet és Irodalom tegnapi számában!
  Kristálytisztán bizonyítja, hogy jogilag nincs mit tenni, miután az egyetlen személy, aki jogi eljárást kezdeményezhetne, Georgijev lánya bejelentette, hogy nem kíván jogi eszközökkel lépni.
  A MTA eljárása – Pálinkás homokba dugja a fejét – hitelteleníti a tudósi függetlenséget.
  És nincs egyetlen szakértő sem, aki bejelentené, hogy filológiai érvekkel bizonyítaná azt, amit a vak is lát, hogy SCHMITT PLAGIZÁLT?

 36. red rat said

  Gyáva patkány az, aki nem mer nyilatkozni.
  Minden tiszteletünk Bezeczkyé és Bócz Endréé.
  Egyébként Bócz Endre a nyugdíjaztatása után kapott állást a Viola utcában.
  Mint sokan mások, pl. Hamza Gábor is.
  De Balla gyűlöli az autonóm személyiségeket, a tudást és az erudíciót.
  Egyébként Predator barátunk – aki itt már régen nem hallatta a hangját – hozzászólt a Schmitt ügyhöz a 168 óra kommentelői között.
  Azt mondta, vannak tökéletesen szervilis egyetemi emberek, ezeknek a Fidesz dirigál.

  • Akadémikus said

   Gyáva szar a magyar “tudóstársadalom”. Professzorok, akadémikusok falaznak a csalóknak. Elég csak a házunk tájáról példákat venni. Balázs Mihály, aki átcsalta Szabó András nemlétező nagydoktoriját és Mészáros éppúgy nemlétező, még most sem létező PhD-ját. Vagy Eisemann, aki 100%-ot adott egy 13 oldalas társszerzős PhD-értekezésre. Vagy Bednanics, aki opponensi véleményt írt ugyanerről, Páljóska, aki legiszogorlatoztatta és lenyelvvizsgáztatta Mészárost Szegeden, amikor fogadni se lett volna szabad a bukás után, vagy Fried, aki beugrott a témavezetésbe, aztán kiugrott belőle – mintha nem lenne bőr a képén (nincs is), és Klukovits halhatatlan húzása, amikor átírta Mészáros keresztnevét Mártonról Istvánra, hogy kitrükközze a rendszert, amelyik észlelte a dupla védést. Ezek mondanák meg az igazat Schmittről?

   • Dimitri said

    A németeknek nem okozott problémát, hogy a hadügyminiszterükről van szó. Nem féltek, hanem korrekt szakvéleményt írtak. Senki sem húzódozott a feladattól. Milyen társadalom az, amelyben félni kell megmondani az igazat?

   • Bocca della veritá said

    Egy professzor merte megmondani Mészáros dolgozatáról, hogy az még nincs kész, nem bocsátható vitára. És mi lett a következménye? Kétszer is törvényellenesen vitára bocsátották, kétszer is kiadták rá törvényellenesen a fokozatot, és azt a professzort, aki megmondta az igazat, kirúgták. Ezek után merje valaki azt mondani Schmitt fokozatáról, hogy az nem érvényes!

   • Lukrécia said

    És hadd tegyem hozzá, hogy az egész károlis társulat (bár ők nem alkotják a “tudóstársadalom” részét) továbbra is falaz Pethőnek, Zsengellérrel az élükön. Fújj!

   • Theologina said

    Lukréciának teljesen igaza van. Ha még az államelnök csalásgyanús ügyét is vizsgálni kell, akkor miért nem kell Pethő köztudomású csalását? Hogy bitorolhat professzori címet és kaphat professzori fizetést Pethő? És mért tűri ezt mukk nélkül Zsengellér? Talán bizony arra vár hogy följelentse valaki? Nem Pethőt, hanem Zsengellért: falazásért egy csaláshoz. Persze Ballával együtt. Ezért a dékán és a rektor együtt felelősek.

   • Baumgartner Edmund said

    József fiam nagyon csalódnék benned ha nem tennéd meg, amit Pethő ügyben meg kell tenned. Atyád forogna a sírjában ha látná a gyávaságodat. És egy másik halottal szemben is van kötelezetséged. Mondhatni egykori atyai barátoddal szemben. Akinek a hibáját jóvá kell tenned hogy végre nyugodni tudjon. Mire vársz még? Te vagy a dékán!

   • HTK illetékes said

    Zsengellérnek sincs szüksége nagyobb bátorságra, mint a miskolci dékánnak volt, amikor felkérte Pethőt, hogy mutassa be az állítólagos külföldi publikációit. Zsengellérnek ehhez csak annyit kellene hozzátennie: és az egyetemi tanári pályázata hiteles másolatát. Ennyivel valóban tartozik az igaz tanúnak, Jánosnak és a saját becsületének is.

 37. germanista said

  Zu Guttenberg most jelentette be, hogy nem indul a 2013-as választásokon. Azután jelentette be, hogy pártja, a CSU megpróbálta rábeszélni. A volt hadügyminiszter ezt válaszolta: “Ennek még nem jött el az ideje. Hibáztam, bűnhődnöm kell.” Aztán beült egy repülőgépbe és visszament Amerikába, ahol mostanában élnek.
  A németek egyébként szimpatizálnak vele. Most olvastam egy több oldalas nterjút a Brigittében a gyönyörű Stefanie zu Guttenberggel (született Bismarck grófnő) arról, hogyan telik a napja.
  És nekünk még csalóból is egy ilyen bunkó jutott, aki k-val rja a Monacot, kis betűvel a Szöult és nem akar lemondani, ott sunnyog a Sándor-palotában a fegyveres díszőrség mögött.

  • Ritter said

   Guttenberg ma már a laudációt is lemondta, amit neki kellene majd tartania a Karnevál Lovagja avatásán. Pedig az kevésbé feltűnő. mint államelnökként Egerbe utazni, és a város krémje előtt hülyeségeket beszélni.

 38. historia said

  Szakály Sándor egyébként keményen harcol a saját szakterületén a plágiumok ellen. Az Élet és Irodalomban pl. leleplezett egy Földi Pál nevű “hobbitörténészt”, aki egyrészt lapos közhelyeket irogatott, közben pedig lopott, mint a vöcsök, pl. magától Szakálytól.
  De azt nem hiszem, hogy a Schmidt disszertációjáról véleményt mondana.
  Elvégre hadtörténész, elsősorban a második világháborús történések kutatója.

  • BTK-s Kolléga said

   Sporttöténész is. Ő lenne a megfelelő szaktekintély a szerecsenmosdatásra. Balla minden eszközzel próbált rá hatni, de hiába. Nem vállalja. Még Tepsi sem, aki amúgy igen jóban van Ballával, nyilván mert ő tudja igazán, hogy a francia szöveg a leegyszerűsítéseket leszámítva mindenben megegyezik a magyarral. Ez lett volna a nyerő duó, amivel Balla viszonozni akarta Schmitt szívességét a kinevezésért. Az, hogy nem vállalják, nem Schmitt mellett szól, hanem ellene.

 39. HYPO said

  A HYPO Bizottságba felvették Kulcsár Szabó Ernőt az intertextualitás-elmélete alapján. Bebizonyíthatja Schmittről, hogy ő a magyar Catullus

  • Skicc Pál said

   A leghihetőbb magyarázattal a Pálgiumra maga Schmitt Pál állt elő: ő azt hitte ez is olyan szöveg, mint a törvények és az alkotmány – mások írják, neki pedig csak alá kell írnia.

   http://kuruc.info/r/1/91238/

   • Pálgium said

    Ez tényleg hihető. Skiccpali notórius aláíró, aki aligha tud szövegek között különbséget tenni. Törvény vagy disszertáció nála egyre megy, mert egyiket sem érti. Nemhogy létre tudná hozni 🙂

   • Sztahanovista said

    A hálózat a tanszabadságért kérvényt nyújtott be Scmitt Pálnak, hogy ne írja alá az új oktatási törvényeket, de nem ismerik az elnök veszett munkatempóját. Természetesen elkéstek vele. Ő már a képernyőn aláírja, meg se várja hogy kinyomtassák. Ld ábrát a poszt végén: http://kuruc.info/r/1/91238/

   • Optimizmus said

    Mi az abszolúz optimizmus? Az ha valakinek Schmitt az utolsó reménye. 🙂

    http://www.stop.hu/belfold/szomoru-emberek-schmitt-paltol-varnak-segitseget/980848/

   • régi kolléga said

    Először is, sose gondoltam volna, hogy egyet fogok érteni a kuruc.infoval. Ez most megtörtént.
    Másrészt: ha Schmitt végre eltakarodik, hiányozni fog az a hihetetlen szórakoztatási faktora.
    A komoly jogi szaktekintély Sólyom csak akkor mutatott némi szórakoztatási faktort, amikor a Tettyén tüntetett a bazsarózsák mellett, vagy szembement a szlovák határőrökkel a komáromi hídon.
    Az öreg svábon, Mádlon pedig abszolút semmi röhögnivaló sem volt.

 40. law and order said

  Intelligens ember kimarad belőle. Ha elfogadja a tényeket, hogy Schmitt csalt, ahogy csak egy hülye bunkó képes rá, akkor itthon vágja el magát.
  Ha megpróbálja kimosni a sz@rból, külföldön nem állnak vele szóba, mert akkor tudkák, hogy egy politikai paprikajancsi.
  Szakály ezért maradt ki belőle.
  Viszont Kulcsár-Szabónak úgy sincs vesztenivalója. Legfeljebb a pedellus ismerheti a Humboldton.

 41. Van aki nem kér, hanem ráparancsol, hogy tartóztassa meg magát: Csitt, Sitt! 🙂 http://nepszava.com/2012/01/magyarorszag/az-szdsz-onmersekletre-inti-sitt-palt.html

 42. svabra said

  Egy dolog, amiben egyetért a Jobbik és az SZDSZ!
  Egyébként ha csalásról van szó, akkor a Károli bölcskara a maga 157 milliós sikkasztásával, a többszörös doktori csalásaival maga a bűnügyi múzeum!
  Ezek ellen mikor tiltakoznak a kényes zlésű polgárok???

 43. Nyomkövető said

  Balla folyton Barnabyval és Cservákkal tanácskozik, hogy lehetne a jogi kart életben tartani. Barnaby tavaly februárjában az ÁJK dékáni hivatalában tárgyalt ey MAB-ossal, akit megvesztegetett, és az megígérte neki az akkreditációt. Ha ez a botrányos, színvonaltalan, doktori iskola nélküli kar megkapja, akkora botrányt csapunk, hogy azt is megbánják, hogy a világra jöttek. Főleg Kovács Barnabás és a MAB-os. Elájulnak, ha meglátják a kép-és hangfelvételeinket. Mi is tudunk kandikamerázni, nemcsak a Wiustmanwood.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: