Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Bandi’s and Betty’s amnesia (Bandi-Betty amnéziája)

Posted by jhnnsclvn - február 1, 2012

Szerző: Hátulról lesből támadó

Amikor Szabó András 2009 április 17-én Györgyiné Koncz Judit-Bettyvel személyesen felkereste Bazsa Györgyöt, a MAB elnökét, hogy feljelentsék Hima Gabriellát és rátehessék a kezüket a Doktori Iskolára, valahogy kiment a fejükből, hogy ez nem egy jövőbeni terv, hanem egy közös múltbeli sikertelen puccsuk, jövőbe vetítve. Igazi bandis-bettys-akció – halálos ítélet a megvádolt távollétében, hogy ne védekezhessen, ne is mukkanhasson. A paplanaláfingós leváltást a szervilis Gállaci vezényelte le, akinek a Doktori Iskola közelében keresnivalója se lehetett volna (N.B: ő még mindig kari igazgató; a régi rendszernek ez a talpnyaló szolgája vajon mivel szolgált rá az új vezetés bizalmára?). A Doktori Iskola vezetője elleni 2009 április 6-i puccsot, amit Bandi és Betty elfelejtett Bazsának 10 nappal később, 2009 április 17-i személyes találkozásukkor megemlíteni, ehelyett úgy tettek, mintha csak tanácsot kérnének egy ilyen jövőbeni akcióhoz, az alábbi jegyzőkönyv tartalmazza:

J'accuse - a távollétében 1.

J'accuse - a távollétében 2.

J'accuse - a távollétében 3.

J'accuse - a távollétében 4.

28 hozzászólás to “Bandi’s and Betty’s amnesia (Bandi-Betty amnéziája)”

 1. sola scriptura said

  Miért intrikál az, aki ennyire BUTA? A lelkiismeretet, erkölcsöt, stb. nem említem, ezek a személyek ilyesmivel nem rendelkeznek.

 2. tudományos kutató said

  Sören Kirkegaard Halálos betegségnek nevezi az irigységet. Mi is táplálja ezt:
  “Az az ember, aki úgy ír, ahogy mi nem tudunk, aki úgy beszél, ahogy mi nem tudunk, úgy dolgozik, ahogy mi nem tudunk, úgy gyarapodik, ahogy mi nem tudunk, az személyiségőében összegyűjtött minden vétket, amelyben az ember bűnös lehet. Le vele! Miért van terhére a földnek?”
  Bettynek és Bandinak mondom: Kirkegaard egy olyan szerző, akit nem ismertek, de meg se értenétek a KOGNITÍV DEFICIT MIATT.
  A MORÁLIS DEFICITről nem is beszélek.
  Ezért gyűlöltök mindenkit, aki fölöttetek áll tudásban, szellemességben, kreativitásban. Azaz majdnem mindenkit.
  S mivel egy patkány kognitív és morális szintjén álltok, feljelentitek pont Bazsánál, akinek intelligenciáját fel sem tudjátok fogni.

 3. Ártány said

  Szép ez a jegyzőkönyv. Mindjárt az eleje. Az IDI vezetőjét elfelejtették értesíteni az ülésről, így az nem is tud róla, hogy a hát mögött összejöttek az egerek. Beültetik helyette a kis nyálas Gállacit, hogy ki legyen töltve a vezetői szék, aki akkor úgy táncolt, ahoy Szabó fütyült. Most meg úgy, ahogy Tepsi. Észre se veszi a különbséget. Mint a kis pincsikutya, aki fölfele pislantva csak a gazdi bokájáig lát. Hogy az most férfi vagy női boka, észre se veszi. Talán azér mer egyik boka se jön be neki. Ő egy aszexuális lény, nem tud a nemek között különbséget tenni. 🙂

 4. Hátulról lesből támadó said

  Nekem ez a kedvencem:

  “3. napirendi pont: Vezetői megbízás visszavonásának kezdeményezése

  Prof. Dr. Szabó András javaslatot nyújt be a Doktori Iskola Tanácsának, melyben kezdeményezi Prof. Dr. Hima Gabriella felmentését a Doktori Iskola vezetői megbízása alól.
  Elmondása szerint a DI vezetője olyan magatartást tanúsított, mely veszélyeztette a Doktori Iskola létét. 2008. őszén a MAB professzor asszonynak megszüntette a bizottsági tagságát; aki ezzel párhuzamosan súlyos feszültségeket keltett a testületben. Folyamatosan nem vesz részt a Doktori Iskola ügyeiben, döntéseiben a jegyzőkönyvek tanúsága szerint. Nem vett részt a DI akkreditációjának elindításában sem. A színháztudományi MA indításának és az érintett kollégák felvételének megsemmisítésére törekszik, súlyos feszültségeket keltve a Karon belül is. Ezek alapján nyújtotta be javaslatát.

  Gál László más hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel-a kérdést: Kezdeményezi-e a DIT Prof. Dr. Hima Gabriella egyetemi tanár felmentését az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetői megbízása alól az Egyetem Rektoránál (e jogkörben eljáró rektorhelyettesénél)?

  A szavazás eredménye: a jelenlévők egyhangúlag elfogadták az indítványt.”

  Szabó András elemében. Feláll, előterjeszt, rágalmaz. Egyhangú diadal – az ellenfél távollétében. Ezt szereti a kis büdös paplanaláfingó szabóandriska. Jólmegmondjuk annak, aki nincs itt. K.O. Nincs is több hozzászólás, HG el van intézve. Szabó András ellenfél nélkül a ringben – kiütéssel győz.

 5. Alattom said

  Szabó András így érvel HG ellen:

  “Folyamatosan nem vesz részt a Doktori Iskola ügyeiben, döntéseiben a jegyzőkönyvek tanúsága szerint.”

  Mint pl. ez a jegyzőkönyv. Ez is azt tanúsítja, hogy HG nem volt jelen, azaz nem vett részt a saját leváltásában. Ehhez nem kellett mást csinálni, mint mindig a távollétében és az értesítése nélkül összehívatni Kőfalusi Krisztával a doktori iskola tanácsát, és csináltatni vele egy jelenléti ívet és egy jegyzőkönyvet. Andriska ezért dupla titkárnői fizetést adott KK-nak, aki ilyen módon dokumentálta, amit Andriska előterjeszteni akart.

  • KT said

   Szabó hazudik, mint a vízfolyás. Az se semmi, hogy azt állítja, HG a színháztudományi kollégák felvételének meghiúsítására törekszik. A 2009. 03. 12-i Kari Tanács jegyzőkönyvének 7. oldalának utolsó előtti bekezdésében szó szerint ez olvasható:

   Prof. Dr. Hima Gabriella: Ismeri az említett oktatók tevékenységét. Támogatja csatlakozásukat az Irodalomtudományi Doktori Iskolához.”

   És ezt Szabó András írta alá.

 6. tudományos kutató said

  Szabó abban a jegyzőkönyvben bízik, amit ő hamisított személyesen.

 7. Nem értem said

  Ez az első vádpont Szabó részéről, érti ezt valaki? “. 2008. őszén a MAB professzor asszonynak megszüntette a bizottsági tagságát; aki ezzel párhuzamosan súlyos feszültségeket keltett a testületben. ” Milyen testületben, mért szüntette meg, lejárt a ciklus? Nem értem.

  • Mata Hari said

   Hima és Kulcsár-Szabó e-mailben összevesztek az eset miatt. A pletykás APÓS minden levelet továbbított a MENYnek, az meg Szabónak. Olvastam ezeket a leveleket. Hima azt írta KSZE-nek, hogy magyarázatot kér, ami nem tetszett a gurunak. A MENY és Szabó elkezdték fenyegetni Himát, ha ujjat mer húzni KSZE-vel. Szabó írt valami olyasmi e-mailt, hogy ezért később még számolunk. Megpróbálom megkeresni, talán még megvan. Könnyen lehet, hogy ebben a leváltási kampányban KSZE bosszúja is benne van. De az biztos, hogy Kovácsot ő akarta Hima helyére, mert az kezesbárány, azt csinálja, amit parancsolnak neki, Hima meg túlságosan öntörvényű volt.

 8. MAB-illetékes said

  Ez azt jelenti, hogy a MAB-ciklus kellős közepén Kulcsár-Szabó Ernő kirúgta a MAB-bizottságból Himát, hogy behívja a helyére alázatos szolgáját, a mindenre kapható nyugdíjas Kovács Árpádot. A MENYe, Kulcsár Szabó Ágnes pedig fél év múlva bevitte az öreg rendőrt a Károlira, és DI-elnököt csinált belőle Szabó segítségével.

 9. Rendőr said

  Kovács rendőr dupla jutalmat kapott – az APÓStól és és a MENYtől is. 🙂
  Öreg családi lakáj. 🙂

 10. Voting said

  “más hozzászólás nem lévén” – ez mit jelent? Volt egyetlen hozzászólás is? Nem. Szabó András fölállt, megrágalmazott valakit, aki nem volt jelen. Ezek után mindenki fölemeli a kezét, hogy támogassa a kivégzést. Milyen ocsmány banda ez? Ezek tanítanak fiatal embereket a református egyetemen? Mire aljasságra?

 11. Szabódás said

  A rendőr hogy szabódik a felkérésre, mint egy kis virágáruslány. Igen, persze, örömmel csak hát még meg se melegedett, amíg teljes körűen beletanul a panamába, elkéne egy kis segítség. Pironkodik, teszi-veszi magát, játssza a gyámoltalant. Kéreti magát mint egy házmester.

 12. Góré said

  Az se semmi, amikor alprogramokat javasolnak. Alig vannak 5-en a törzstagok, de mindegyik alprogramvezető akar lenni. Ahányan vannak, annyi főnök. Kis csapat, de széthúz.

 13. Takony said

  Akkor még egyszer fölteszem a kérdést: hogy lehet Gál László ezek után még mindig a Dékáni Hivatalban? És azok után, amit a Kari Tanácsban művelt a Duplaszabók alatt? Ez a kis takony semmihez sem ért, amihez hozzányúl, az jogi katasztrófa. Egy valamihez ért: a csúszásmászáshoz, talpak alatti tekergőzéshez. És félelmetesen illojális. Csak a saját érdekeit nézi, a bukott főnök alól egyenesen kiugrik. Simán elárulta egykori jótevőit, Kulint és Bíró Máriát, kiugrott Szabó alól is, de Tepsihez sem lojális. Hansági kémje, besúgója.

 14. Revízió said

  A leglényegesebb ebben a jegyzőkönyvben a 2. pont. Az, hogy Hima mindjárt a védések után azok revízióját kérte. De az egész bűnbanda egyhangúlag megerősítette a csalásokat:

  2. napirendi pont: Doktori védések felülvizsgálata Prof. Dr. Hima Gabriella levele alapján

  Gál László ismertette Hima Gabriella professzor asszony levelét a napirend tárgykörében.

  Demes-Kőfalusi Krisztina ismertette Vanó Renáta válaszait Hima Gabriella kérdéseivel kapcsolatban.
  A DIT egyetértett a válaszokkal kapcsolatban, azt elfogadta.

  Gál László más hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel-a kérdést: Megerősíti-e a DIT a 2009. március 23-i, valamint 2009. március 26-27-i doktori védések eredményeit?

  A szavazás eredménye: a jelenlévők egyhangúlag elfogadták az indítványt.

  Gál László ismerteti a DIT határozatát:

  02/2009 (04.06.) sz. DIT határozat:
  A BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa egyhangú döntésével megerősíti a 2009. március 23-i, valamint 2009. március 26-27–i doktori védések eredményeit.

  Vagyis ha Himára hallgatnak, az egész IDI-botrány elkerülhető lett volna. És hogy Szabó, Petrőczi, Hansági, Kovács, Hermann összeforrtak a bűnben.

 15. instant kill said

  Ha nem lettek volna annyira aljasak és mohók, megúszhatták volna. Megmaradt volna az IDI, persze nem átjátszva a közröhej Petrőczinek, ahogy Szabó elképzelte.
  De nekik MINDEN KELLETT ÉS EGYSZERRE KELLETT.
  Megérdemlik az ocsmány patkányok.
  És az egész Károli is.
  Ki fog jelentkezni a hadtörténeti doktori iskolára, hogy a kiskunhalasi zsidókat kutató Ö. Kovács György meg a kremlinológus kaméleon, Kun Miklós (a Béla unokája)tanítsa őt bármire is.
  A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI TOTÁL GAGYI.

  • Miskolci Kolléga said

   Ö. Kovács József már Miskolcon is katasztrófa volt. Örülünk, hogy megszabadultunk tőle. Oda való, a Károlira, a kiselejtezettek szemétdombjára.

   • régi kolléga said

    Nem tudod véletlenül, ledoktoráltatták Miskolcon a Károli szemetjét, Petrőczi agyhalott protezsáltjait: Pénzest és Baranyai Katalint?

   • Miskolci Kolléga said

    Még nem. De Baranyaira készülnek. Mi is készülünk. 🙂
    Ha Baranyait ledoktoráltatják, az lesz az utolsó húzása ennek a komcsi bandának.

   • Avas said

    Baranyai Katalin védetéséről nem tett le Miskolc. Mintha nem ismerné a jogszabályt. Kétszer bukott dolgozattal BK-t föl se lett volna szabad venni. Miskolc mégis betervezte a 3. védést ugyanabból a témából, ugyanazzal a személlyel:

    http://www.uni-miskolc.hu/~bolphd/fokozatot-szerzett-hallgatok.html

    Rajta vagyunk az ügyön.

 16. réti pipitér said

  Nem adhatnak mást: mint lényegüket, ez pedig a legsúlyosabb ostobaság és ordenáré jellemtelenség.

 17. amnezia said

  Nem is értem, hogy tudta ezt az emlékezetes alakítást Szabó András 10 nap alatt “elfelejeteni”? Odaállít Bettykével ma születetett bárányként Bazsa elé, és udvariasan érdeklődik, hogyan kell egy DI-elnököt leváltani? Mi a hivatalos menete? Mert ők Bettyvel a nem is olyan távoli jövőben ezt tervezik.

  • Mata Hari said

   2008 őszén Szabó András több e-mailt írogatott intézményen belülre és kívülre, melyben fröcskölő gyűlölettel ír Himáról, aki megtámadta a MAB szakbizottságának elnökét, és ezért példás büntetést érdemel. Megvannak nekem ezek a Szabó-levelek. A 2009 áprilisi IDI-puccs hátterében egyértelműen Kulcsár-Szabó Ernő áll. Az ő parancsára vagy neki hízelegve állt föl olyan bátran Szabó az IDI vezetője ellen – annak távollétében, persze.

   • KSZE Workshop said

    Kulcsár Szabó Ernő állítólag Hima kirúgatásába is besegített. Bednanics és Hansági intrikálását ez ügyben ő faxolta el az ELTÉről Ballának. Egy eltés kolléganő megtalálta a faxot.

 18. animus said

  Tegyétek fel ezt a faxot!
  Ez kétségbevonhatatlanul bizonyítja, hogy Hima G. ellen az ELTÉ-ről vezéneyelték a kilövési parancsot!
  Az értelmi (?) szerző KSZE volt, a helyi végrehajtók (Balla, Szabó, Hansági) csak gyilkos, agyatlan GÓLEM-ek.
  Az ELTÉ-s Löw rabbi( KSZE) mozgatja a szálakat.

  • Cosa? said

   Egyetértek. A KSZE elleni bizonyítékokat fel kell tárni. APÓS elegánsan a háttérben marad, mossa kezeit, mintha köze nem lenne az egészhez, pedig az “értelmi” sugallat tőle jön. Szabó, Hermann, Kovács Á. gólem, Hansági meg egy torz, gonosz paródiája az APÓSának.

 19. ohrana said

  Ami megint csak azt bizonyítja, hogy Hansági és Kulcsár-Szabó azt gondolják, hogy ők +”minden gyanú felett álló polgárok”, akik saját munkahelyi faxukról instruálhatják a lefizetett zombijaikat.
  Mit szól ehhez a rendőrség és ügyészség???
  Folyik a vizsgálat és ezek sem lesznek benne mellékkörülmények!!!

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: