Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The Divorce-Lawyer 4. (Dr. Takács János László, a válóperes ügyvéd 4.)

Posted by jhnnsclvn - február 13, 2012

2011. júniusában indítottuk a  dr. Takács János László a válóperes ügyvéd sorozatunkat. Miután dr. Takács János László 2011. június 22-én egy munkaügyi tárgyaláson felmondta a Károli képviseletét, azt hittük, komolyan gondolta, és a sorozatot lezárhatjuk, dr. Takácsot ad acta tehetjük. Ez azonban részéről csak színjáték volt. Ezért a dr.Takács-sorozatot folyatjuk:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/06/19/the-divorce-lawyer-dr-takacs-janos-laszlo-valoperes-ugyved/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/06/20/the-divorce-lawyer-2-dr-takacs-janos-laszlo-valoperes-ugyved-2/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/06/21/we-always-win-mi-mindig-nyerunk/

 A folytatás apropója ugyanaz a munkaügyi per, amelynek legutóbbi, 2012 február eleji tárgyalásán dr. Takács utódja a Károli képviseletében állítólag igazi, hamisítatlan doktortakácsos bizonyítási indítvánnyal állt elő: magánlaksértéssel behatolt áldetekívek tanúvallomásaival illetve az általuk felszerelt poloskák és kandikamerák illegális felvételeivel óhajtja megfordítani a per kimenetelét. A Watergate-ötlet azonban nem az új jogi képviselőtől, hanem még a felmondási indok kiötlőjétől, dr. Takács János Lászlótól származhatott, akinek híresen inkorrekt, mondhatni kriminális módszereiről szólt dr. Takács-sorozatunk első 3 darabja. A jelenleg is zajló Károlis munkaügyi perről egyelőre semmi biztosat nem tudunk, s mivel az olvasókat csak hiteles információval szeretnénk ellátni, arra kérjük a hozzászólókat, egyelőre kattanjanak le erről a témáról. Mivel a bíróság a zárt tárgyalást az említett munkaügyi perben már legutóbb megszüntette, az illegális megfigyeltetés valódi vagy hamis voltáról legkésőbb 2 hónap múlva bárki saját maga meggyőződhet. Addig a sorozat 4. darabjaként annak a veszprémi üzletembernek a beszámolóját közöljük önálló posztként, akinek a munkáltatóját 2011 őszén Veszprémben dr. Takács képviselte. Az eddigi szokásos drtakácsos pervezetéshez képest új elem felperes illegális megfigyeltetése, amit már az ombudsmann is elítélt. Ugyanakkor a felperes által becsatolt CD-vel kapcsolatban milyen érzékenyen szisszen fel, hogy az hozzájárulás nélkül készült. És ezt pont a kandikamerázásra és poloskázásra notóriusan felbujtó dr. Takács észrevételezi! Dr. Takács fejlődőképes: a tárgyalás végére felfedezte a személyiséghez fűződő jogot!

Szerző: KÉSZ

Szeretnék belépni a Klubba!

Belépőm egy munkaügyi per, melyben pénteken (2011. szeptember 23-án) a hírhedt ügyvéd úr (maga Takács, a válóperes módszerű) néhány bizonyíthatóan hamis adatot, állítást  nyújtott be a munkáltatói jogot felettem gyakorló személyéről. Takács ügyvéd már a tárgyaláson elmondta, hogy ő csak azt tudja adni információként, amit a megbízójától kap. Mintegy előre védekezett, hiszen nyilvánvaló volt, hogy ezeknek az “információknak” a jó részét ő agyalta ki vagy ő sugallta. A kérdés: hogyan lehet rábizonyítani, hogy társ, felbujtó, vagy egyenesen a bűnelkövetések eszmei szerzője volt a válóperes módszerű kolléga? Szívesen csatlakozom a panaszt tevőkhöz, és már tettem is lépéseket, írtam az ügyvédi kamarának. Miután a válóperes módszerű dr. Takács elolvasta a kamara vonatkozó döntéseit, már a tárgyaláson kimentette magát: nem ő a gonosz, hanem a munkáltató. Egyébként a munkáltató, akit a válóperes módszerű dr. Takács ügyvéd képviselt, illegálisan figyeltetett. Írtam az Adatvédelmi Biztosnak, aki már fel is tette az erre vonatkozó állásfoglalását a saját honlapjára: úgy marasztalta el dr. Takács megbízóját, hogy még a lefolytatott vizsgálat során tanúsított rosszhiszeműségüket is feltárta. Bizonyítható, hogy még az Adatvédelmi Biztosnak is hamis információkat adtak a megkeresésére. Persze gondolom ebben is dr. Takács megbízója a ludas, legalábbis a válóperes módszerű ezt így állítja be. Naná,  én is róla tudom elképzelni, egy német “topmenedzserről”, semmi esetre sem a helyi szokásokat, (válóperes) ügyvédi gyakorlatot jól ismerő, minden hájjal megkent simlis válóperes dr. Takácsról.

A pervezetés dr. Takács módra az én munkaügyi peremben is érdekes. Megírja egy előkészítő iratban szeptember 23-ra, hogy még nem kapta meg azt a hangfelvételt, amit augusztus 1-én saját magam érkeztettem a bíróságon, a szószerinti átiratával együtt. Az előkészítő iratot szeptember 22-én csütörtökön este elküldi az én jogi képviselőmnek. Ez egy igazán jóhiszemű és nagyszerű időpont a küldésre (faxon), ha a tárgyalás amire vonatkozik, másnap 23-án 10,00-kor kezdődik Veszprémben, főleg, hogy a felperes képviselője Egerben lakik és és ott is van az ügyvédi irodája. A tárgyaláson dr. Takács egyenesen azt állította, hogy nem kapta meg a CD-t, amit augusztus 1-én saját kezűleg leadtam, majd amikor a Bíró közli vele a küldés és átvétel dátumát, kicsit módosít. Ő már meghallgatta, de a megbízója még nem (a megbízó maga is alanya volt annak a megbeszélésnek, aminek a hanganyagát és átiratát benyújtottuk, így az számára eleve nem lehetett ismeretlen), így szeretne időt kérni, főleg azért, mert a megbízója külföldi, nem beszéli a nyelvünket. Majd hozzáteszi, hogy amennyiben kívánja a bíróság, tud kapásból szóban reagálni, és ezt rögtön meg is teszi, a tőle szokott módon. Üt tokától bokáig: a felvétel hozzájárulás nélkül készült, amit beadtunk, az nem is biztos hogy eredeti, ami pedig a felvételen hallható, az teljes mértékben alátámasztja az Ő és megbízója igazát…

96 hozzászólás to “The Divorce-Lawyer 4. (Dr. Takács János László, a válóperes ügyvéd 4.)”

 1. red rat said

  Takács honlapjáról megtudhatjátok a német kapcsolatot. Düsseldorfban volt hónapokig, ott végzett valami winkeladvokat-képzőt. Innen affinitása a német ügyfél iránt.
  Az is jellemző rá, hogy amikor szorul a hurok, mindent a megbízóra ken. “Engem megbízóm így informált” – szokta mondani, amikor rábizonyítják, hogy rosszindulatúan, célzatosan hazudik.

  • Advocatus Diaboli said

   Dr. ….. nemcsak célzatosan és rosszindulatúan hazudik, hanem célzatosan és tudatosan illegális eszközök alkalmazására bujtja fel a munáltatót. Most már két bizonyított eset van, ami elég ahhoz, hogy megvonják az ügyvédi jogosítványát.

   • Vendetta said

    Föl kell venni a őt, a feleségét és a kölykeit a klotyón, amikor épp erőlködnek, utána pedig amint kitörlik a szaros seggüket, és kitenni az internetre. Elmegy a kedve a mocskos módszerektől egy életre. Olcsón vállalom.

 2. régi kolléga said

  Takács csak ebben a perben vonult vissza. Püspöki Nagy Péternek a Károli ellen folytatott munkaügyi perében már TIZENNÉGY ÉVE (!!!) képviseli a Károlit.
  Amikor a per kezdődött – 1999-ben – Takács többször közölte a felperessel, hogy óradíja 15 000 + ÁFA. Ez nyilván az utóbbi tizenöt év alatt nyilván emelkedett.
  És a munkába beletartozik az, amikor Takács gondolkodik, utazik vagy bármi mást csinál, úgymond, az óügy érdekében. A következő tárgyalás Veszprémben lesz, tehát a Károli fizeti az oda-vissza utazását is a jogi képviselőnek.
  Természetesen nem csak akkor, ha Takács személyesen tiszteli meg a bíróságot, hanem akkor is, amikor a fiatal Ballát küldi maga helyett. Balla fiatal rokona magas, sovány, 48-as lábaival lomhán lépked, mint egy zombi. Beszéde is olyan: seppegve, lassan adja elő főnöke instrukciója alapján szakmai sületlenségeit, a maga nevében pedig orbitális pofátlanságokat.
  FELADAT:
  Mennyit fizetett a Károli TIZENNÉGY ÉV ALATT Takácsnak a Püspöki-féle perben?
  Mennyi jutott ebből a Balla családnak????

 3. tudományos kutató said

  A Károli tudományosan jlentéktelen (Fabiny, Kulin meg még néhány ember kivételével), erkölcsileg alulmúlhatatlan. Legutóbbi 157 milliós sikkasztást most, úgy látszik, más típusú bűncselekményekkel überolják.
  Mi lesz ebből?
  Orbán Viktor Egernek ígér újabb tanárképző helyeket.
  Debrecen viszont elbocsát 90 embert.
  A Károlin viszont tanszékvezetők közönséges bűnelkövetők, pl. Szabó András, a rektor Balla Péter pedig többféle bűncselekménytípusban is kitüntette magát bűnelkövetőként és bűnsegédként…….

 4. hajnalka said

  Alig van már tudományosan értékelhető személy a Károlin.
  Hansági és Szabó András 1998-ban kezdte el az irtásukat. Szabó András még hamistanúzott is a dr. Takács folytatta perekben nagy boldogan.
  Balla Péter folytatta a vérengzést – a legtörvénytelenebb, legmocskosabb eszközök igénybevételével.

  • Hamis tanú said

   Szabó András hamis tanúvallomása teljes terjedelmében olvasható a neten, mint ahogy a bíróság véleménye is erről – ítélet formájában:

   http://huszaragnes.wordpress.com/

   • Chomsky said

    Olvasom Szabó András tanúvallomását. Micsoda gané ez az alak. Szemrebbenés nélkül hazudik, és még soha semmi baja nem lett belőle. De találtam erre a hülyeségre egy csattanós választ ezen a blogon:

    “Szabó András írásos tanúvallomásában azt állítja, hogy ezeknek a tárgyaknak a tartalma tökéletesen megváltozott a Károli Egyetem Magyar Intézetében 1998 tavasza – mikor Huszár Ágnes oktatta őket Dionüsziosz Thrax és Apolloniosz Düszkolosz eredeti kategóriái alapján – valamint 1998 ősze között – mikor ezek oktatását mások vették át.

    Ebből a megállapításból az következik, hogy a KRE BTK Magyar Intézete 1998 nyarán gyökeresebben reformálta meg a grammatikát, mint az azt megelőző 2200 évben megjelenő irányzatok tették: beleértve a Chomsky-féle generatív irányzatot is.”

    Vagyis a szófajtan és alaktan mást jelent Szabó András és dr. Takács János László vallomása óta, mint amit 2200 éven át jelentett. Nem semmi. Szabó és Takács egy új nyelvelmélet feltalálói.

    https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/12/andras-szabo-the-false-witness-szabo-andras-a-hamis-tanu/

   • animus said

    Azóta gyökeresen megreformálták a nyelvtudományt, az irodalomtudományt és minden mást.
    És olyanok képviselik ezeket a “tudományokat”, akiket az igazi tudományban nem jegyeznek.

   • Neménvótam said

    Klassz dolog, hogy az egyik volt károlis oktató feltette a netre a bírósági iratokat. Így kéne ezt minden dr. …-üggyel cselekedni. Hadd lássák az ügyvéd-kollégái, milyen módszerekkel dolgozik ez a görény. A Wistmanwood veszprémi és pesti tagozatával csináltatja az illegális behatolásokat és felvételeket, aztán azt mondja: Neménvótam.

 5. prudens said

  A bíróság ítéletéből: “Az összehasonlításból (az órarendekéből) megállapítható, hogy az átszervezés (amelyre a felmondás okaként hivatkozott a Károli) a felperes munkaköri feladatait nem érintette.
  A felmondás azon indoka, hogy a felperes munkaköre megszűnt, valótlan.”
  Tehát SZABÓ ANDRÁS ÍRÁSOS TANÚVALLOMÁSÁBAN HAZUDOTT.
  Dr. … pedig a Károli hazug állításait képviselte a bíróság előtt.
  Dr. … azóta is – már tizennégy éve – képviseli a Károlit Püspöki Nagy Péter munkaügyi perében, amely akkor indult, amikor az a valótlan indokol alapján eltávolított munkavállalóé. Mint az ítéletből olvasható, a bíróság a felperesnek adott igazat.
  Milyen következtetéseket von le ebből a Károli?
  A pert elbukó …ot már tizennégy éve fizetik Püspöki pere miatt, holott azt is nyilvánvalóan eél fogja bukni.
  A hamistanúzó Szabó András azóta volt már dékán, rektorhelyettes – rektornak is ajánlkozott, ma “csak” tanszékvezető horribilis fizetéssel, felesége, Petrőczi szintén vezetői beosztásban.
  A Károli tehát kifejezetten pártolja a tízparancsolatot megszegő embereket, vezetői pozícióban tartja őket.

  • Pharisée said

   Azóta a Károli bábrektora, Balla Péter, még nagyobbakat hazudott. Fenn van a blogon Hansági seggnyaló levele a “Főtiszteletű” Ballához 2010. szeptember 9-re dátumozva, a szegény Bednanics (szó szerint szegény, a szláv nyelvekben a “bednij” szegényt jelent) rendőrségi kihallgatásáról. Balla Péter a munkaügyi bíróságon állítólag eskü alatt vallotta, hogy ebből az ELTÉ-ről átfaxolt üzenetből szerzett először tudomást Hima Gabriellafeljelentéséről. Közben már az egész ország tudta, hogy Hima Gabriella feljelentette Szabó Abdrást hivatali visszaélésért, mert ezt nyilatkozta a 168 órának még 2009-ben. Ráadásul a rendőrség már 2009 óta hajszolja Ballát ebben az ügyben, aki folyamatos levelezésben állt a rendőrséggel 2009 óta.

   Hogy Balla Péter rektorként hazudott, az egy dolog. Hogy lelkészként, az már egy másik.

   Hogy is áll az Újszövetség professzora a 10 parancsolattal?

 6. lelkipásztor said

  Balla, az Újszövetség professzora, a Károli rektora szemmel láthatóan köp a tízparancsolatra, sátánian röhögve követ el bűnöket és fedezi mások bűncselekményeit.
  És még nem is nagyon ügyesen, hiszen az említett munkaügyi per felmondási indokai között szerepel, hogy a professzor nyilatkozott a 168 órának, ez megjeélent 2009-ben az említett hetilapban.
  Akkor Balla nagyon is olvasta, még egy olvasói levélben is reagált rá.
  Ha valakinek ilyen siralmas a memóriája, hogy még a saját hazugságait se bírja megjegyezni, annak egyszerűbb lenne igazat mondani.
  Mit szól ehhez a lehetőséghez, Balla professzor úr? Mit szól ehhez a Jézus Krisztus, Balla úr?
  Önt azért szentelték lelkésszé, hogy lábbal tiporja mint a tíz parancsolatot???
  Azért áll rektorként a Károli élén, hogy bűnelkövetésből, bűnpártolásból adjon példát a fiataloknak, többek között a jövendő lelkészeknek???

  • Hazug Rektor said

   Balla tényleg nagyon ismeri a 168 órát. Nemcsak olvassa, hanem írogatott is bele. Alul-fölül pecséttel, jobbra-balra aláírással, hogy ez egy hiteles válasz a 168 óra cikkére. A bíróságon meg azt mondta, hogy nem olvasta a cikket, még a lapot se ismeri, csak Hansági Ágnes ELTÉ-ről küldött faxából értesült arról, hogy följelentés történt.

   • 168 óra said

    Még hogy Balla nem ismeri a 168 órát? Abban az időben valósággal házi szerzöje volt. Még én is emlékszek arra az alul-fölül pecsétes cikkére amibe azt irta hogy egyedül ő nyilatkozgathat a Károli nevébe nem mindenféle jöttment oktatók mer ő az egyedüli törvényes képviselő.

   • Mucus said

    És Hansági tanárnőt ezért nem rúgták ki? Ilyen nyíltan megszegte a jelentési kötelességét? Hiszen ő akkor már legalább egy éve rendörségi kihallgatásokra járt. Nekünk panaszkodott, és kiáltványokat iratott alá Hima tanárnő ellen. Aszt monta nekünk vagy ő vagy én, muszáj szint vallanunk mer ha nem akkor neki abbol baja lesz. Ezér aláirtunk mindent amit kért, mer a rendörség nem viccel. És ő ezt egy teljes évig eltitkolta a rektor elől. Mi aszittük már rég jelentette!

 7. Curious said

  Nem tudnátok feltenni Balla tanúvallomásait? Én azokra a tárgyalásokra be akaram menni, de nem engedték be a közönséget. Nagyon érdekelne, hogy nyilatkozott ez a szent ember, aknek éjjel-nappal a Szentíráson van a keze.

  • Onan said

   Éjszaka legalábbis a jobbkeze máshol van, mondjuk így. Látszik azon a sötétlila karikás szemén és a nyúzott patkánypofáján.

 8. animus said

  Én is szívesen olvasnám Balla “főtiszteletű” úr kitűnő, logikus okfejtését és kitűnő emlékezőtehetségén alapuló, autentikus tanúvallomását.

  • Wistmanwood said

   Mér nem szóltatok nekünk? Odamentünk volna, oszt bedugtunk volna a kulcslyukon egy hajtűkamerát, az ajtó alatt meg egy minimikrofont, és Balla híres tanúvalloásait még aznap föllőttük volna a műholra. Csak pislogott volna este, amikor meglátta volna magát a híradóba mint miskolci kocsonyába a béka. Az hogy neki is dolgozunk még nem zárja ki hogy az ellenség megbízásait is teljesítsük. Jobb ha kétfelől fizetnek mint ha egy felől se. 🙂

 9. Vastagbőr said

  ” Az üzleti életben gyakran előfordul, hogy a konkurencia vagy a különböző bűnszervezetek etikátlan, törvénytelen eszközöket vetnek be céljaik elérése érdekében…”

  Így kezdi az önreklámját a a cég, amelyről egyre másra derl ki az interneten, hogy illegális behatolással és titokban felvett beszélgetésekkel, azok utólagos manipulálásával, csinált bizonyítékokkal operál:

  http://www.wistmanwood.com/cegismerteto.html

 10. Legality said

  A besurranó kandikamerázó Wistmanwood azt állítja magáról az önreklámjában, hogy számukra elsődleges szempont a törvényesség. Csakis törvényes keretek között működnek. Ugyanott találtam, ahol Vastagbőr:

  “Munkatársaink üzleti információk gyűjtése, valamint elemzése terén szerzett széleskörű és sokéves tapasztalatai révén felkutatunk minden törvényes keretek között megszerezhető információt, ugyanakkor hatékonyan megakadályozzuk, hogy megbízóink üzleti titkaihoz illetéktelenek férhessenek hozzá.”

  • Groupo said

   Ez a “feddhetetlen” cég, amelyik egyelőre még nem szerepel a céges feketelistán, korrúpciógyanús cégeknek dolgozik és milliárdos csalásokban segédkezik. Ők állítottak Watergate-csapdát a Racing Managementnek a Grupo Milton cég megbízásából, amelyik Pátyon egy telket 2,7 milliárdért adott el, pedig csak 15 millió forintot ért.

   • hajnalka said

    Jelentsük fel a Wistmanwoodot Budai kormánybiztosnákl is, elnvégre világos, hogy törvénytelen eszközöket alkalmaznak, bűncselekményeket követnek el!
    De milyen a hátországuk?
    Csak nem a Fidesz vitorláját nyalogató református egyház???

   • Blama said

    A Wistmanwoodot már a Fidesz sem vállalja. Még a Grupo Miltont is ejtették a Wistmanwood alkalmazása miatt. Lebuktak a hamisított, összevagdosott titkos felvételeikkel.

 11. Sanya said

  Nagyanyám mindig azt mondta, a zsák megtalálja a foltját. Igaz lehet ez erre a sunyi lehallgató cégre és a Károlira. Micsoda véletlen hogy ezek is megtalálták egymást. 🙂

 12. Rogue said

  Akkor mos melyikük a nagyobb disznó, dr. ….. vagy dr. Kovács Barnabás? Hogy mind a kettő aljas féreg, az nagyjából világos, de melyikük a szemetebb? Hogy a Wistmanwood cég sunyi gazemberekből áll, azt a Grupo Milton és a veszprémi ügy is bizonyítja, mindkettőben ők voltak a titokban lehallgatók és filmezők. De kinek jutott eszébe őket felkérni: dr. …. vagy dr. Barnabásnak?

  • Ágnesasszony said

   Ez a János egy igazi hős. Ezt az adut nem akartuk kijátszani Hima Gabriella ellen, azt hittük ha egy emberként tanúskodunk ellene megnyerjük a pert. De vesztésre álltunk, és akkor a János azt mondta hogy megment bennünket. Nem hagyja hogy visszahelyezzék ezt a szemetet, ő föláldozza magát. Bevállalja, hogy ő bérelte fel a Wistmanwood céget, ő bízta meg a detektíveket az illegális behatolással és titokban készült belső családi felvételekkel Hima Gabriella lakásáról, családi életéről. Így megnyerjük a pert. Persze azon az áron, hogy Jánost lecsukják. De áldozat nélkül nem ment. Szegény János. Nemes, önfeláldozó lélek. Majd látogatjuk a börtönben.

   • Sacrify said

    Balla és Kovács Barnabás sokáig mérlegelték, mi a kisebbik rossz, melyik kezüket harapják meg. Feláldozni dr. Takácsot, vagy elveszteni a pert. Inkább Takácsot ádozzák be. Majd ráfogják, hogy ő adta a “jogi” tanácsot.

   • advocatus dei said

    Jelzem, jogi tanácsadásért nem lehet elmeszelni senkit. A bűncselekményt elkövetőnek kell felelnie érte. Persze a felbújtás más kérdés. Mindenesetre nehéz bzonyítani.
    Takács elsikálja a saját nyomait.

 13. KÉSZ said

  Természetesen engem is a Wistmanwooddal figyeltettek Veszprémben. Higgyétek el, hogy ezek a válóperes Takács haverjai, az egyik zugnyomozójuk, Gál Zoltán ugyanis tősgyökeres veszprémi. Fent van a neten a címe. Ő a mindenesük. Kifutófiú, technikus, pénztáros etc:

  Administrator:
  Name– Zoltan Gal
  EMail-: ()
  tel –: +36.88769044
  fax: +36.88769044
  org: Creative Management Company
  Boksa ter 1/A
  Veszprem,Veszprem,HU 8200

  Technical Contactor:
  Name– Zoltan Gal
  EMail-: ()
  tel –: +36.88769044
  fax: +36.88769044
  org: Creative Management Company
  Boksa ter 1/A
  Veszprem,Veszprem,HU 8200

  Billing Contactor:
  Name– Zoltan Gal
  EMail-: ()
  tel –: +36.88769044
  fax: +36.88769044
  org: Creative Management Company
  Boksa ter 1/A
  Veszprem,Veszprem,HU 8200

  http://whois.domaintools.com/bp-wistmanwood.com

  • Wistmanwood said

   Hogy működhet még ezek után ez az engedély nélkül kandikamerázó és poloskázó aljas cég? Mire várnak, hogy egyenként feltegyük az arcképüket a netre? Mert hiába vigyáznak a saját személyiségi jogaikra annyira, ők is le lesznek kamerázva, és olyan közismert arcuk lesz, hogy azzal nehéz lesz majd zugdetektívet játszani.

   • svabra said

    Jelentsük fel őket!
    Ki védi őket?
    Talán bizony a Jobbiknak a Parlamentben ücsörgő része?
    Akiknek Balla péter rektor (???) rabolja a Károlin keresztül az állami pénzt.

   • NAV said

    Svabrának igaza van.
    Az alábbi tippeket adnám, ahol a Wistmanwoodnak be lehet fűteni:

    ORFK, tekintettel arra, hogy Veszprémben és Bp-en több helyen bizonyított az illegális kép- és hangfelvétel
    Munkaügyi hatóság
    Cégbíróság
    Adóhatóság
    Fogyasztóvédelem
    Versenyhivatal

    Elég egy levelet írni, és abba mindent bele. Természetesen dr….t is, hogy egy másolat menjen mindjárt az Ügyvédi Kamarának: dr. … mint az illegális figyeltetésre a Wistmanwoodot alkalmazó munkáltatók közös jogi képviselője.

  • Bloggerjogász said

   KÉSZ!

   A polgári perrendtartás szabályai szerint neked is jár egy példány a rólad készült titkos kép- és hangfelvételekből. Másold le és keresd meg vele Johannest. Ha el akarjuk kapni dr. … torkát, bizonyítani lehet vele, hogy ő a felbujtó. Mert a károlis esetben is ő volt.

 14. lelkipásztor said

  Biztosan csak nekem, egyszerű vidéki lelkipásztornak jut ilyen az eszébe:
  NEM SZÉGYELLITEK MAGATOKAT???
  Balla Péter rektor, a jövendő lelkészek legfőbb patrónusa, az Újszövetség professzora odáig süllyed, hogy törvénytelenül felvételt készíttet magánlakásokon?
  És miért?
  Azért, hogy megszabaduljanak egy jónevű professzortól?
  Azért nyilván, mert a Károli tele van nagyszerű, vulághírú, hatalmas tudású és rendíthetetlen erkölcsiségű professzorokkal.
  Ott van pl. Szabó András, aki az iratok tanúsága szerint a legotbrombább HAZUGSÁGTÓL SEM RIADT VISSZA.
  Milyen célból?
  Azért, hogy a Károli megszabaduljon egy református oktatótól, a nyelvtudomány kandidátusától, akinek akkor már a habilitációja is folyamatban van. A per alatt sikeresen be is fejeződött.
  Egyébként ez az oktató, akinek az eltávolítása érdekében Szabó András a hamistanúzástól sem riadt vissza, a Heidelbergi Káté első fordítójának és kiadójának, valamint a pápai Református Kollégium alapítójának egyeneságú leszármazottja volt.
  Szabó András, egy lelkész fia, egy püspök sógora ennyire GYŰLÖLI A REFORMÁTUSSÁGOT, annak HITVALLÓ ŐSEIT, hogy a legsúlyosabb bűnöktől sem riad vissza, hogy ÁRTSON NEKIK!!!
  Buta kérdés nyilván: NEM SZÉGYELLED MAGAD, SZABÓ ANDRÁS???

  • Újreformátus said

   Szabó és Balla elsősorban a reformátusokat és a protestánsokat utálja. Csakis a tehetséges protestánsoktól van félnivalójuk, mert a tehetséges katolikusok jobb ha kussolnak. Ők megtűrt személyek, mint pl. Nyilasy. Hansági kivétel, mert ő egyrészt nem tehetséges másrészt az apósa, a nagykállói rebbe talpnyalójának a leszármazottja reformátusnak adja ki magát. Így verheti a mellét, hogy az APÓSom református. Továbbá a cuncimókusa, Mészáros MarciPista a Hegedűs-Mészáros-Balla család tagja, szintén a hiányzó pedigrét helyettesíti.

 15. sola scriptura said

  “És láték a sárkány szájűból és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak a királyaihoz…” (Jel. 16: 13, 14.)
  Ezek a tisztátalan lelkek Balla, Szabó meg Hansági.
  De elpusztítja őket a Teremtő, nem kell már soká várni rá!

 16. KÉSZ said

  A Kereskedők Érdekvédelmi Szervezete (KÉSZ) másodfokon pert nyert dr. … … …, az ördög ügyvédje ellen, aki persze megint a munkáltatót (OBI) képviselte. Sajnos csak a végzés első oldala van fent a neten:

  http://aszakszervezet.hu/upload/Vegzes1.pdf

  • Szelíd motoros said

   A …-ügyeket mind föl kellene tenni az internetre. Azokat is, amelyikeket megnyer. Ugyanis mindet nagyon csúnyán nyeri meg. Specialitása a hamis tanúk megvásárlása és a hamis bizonyítékok gyártása. Úgy látom már megtalálta a hamis tanúzást és a hamis bizonyítékok gyártását hivatásszerüen művelő “céget” is, ezt a bizonyos Wistmanwoodot, amelyik épp a Motorosok ellen a Balatonring ügyben a fél ország előtt lebőgött. De még nem vonták meg tőlük a jogosítványt a hamis bizonyítékok fabrikálására. A haverom ellen dr. … annak idején romákat vett meg. Fejlődtek a módszerei, gazdagodott a repertoárja és burzsujok az ügyfelei. Emlékeztetőül felteszem a linket a haverom válóperéről:

   https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/06/19/the-divorce-lawyer-dr-takacs-janos-laszlo-valoperes-ugyved/

   • Avvocato said

    Ez egy nagyon jó ötlet, mert védekezik a rossz híre ellen a görény. Ha beütitek a nevét a google-ba, minden oldalon jogi kérésre le van tiltva a találatok fele. Szégyelli az ügyeit. Viszont ha felteszitek a végzést, az ellen nem szólhat semmit, azt nem tilthatja le, az hivatalos dokumentum. Mer ahogy elnézem a google- keresőt, ez egész nap a google-lal levelezik: “Segítség, már megint csúnyákat írtak rólam, vegyétek le!” Alighanem a pernyertes végzéseket se teszi ki a kirakatba, mert azokból is kiderül a görény jelleme.

   • Advocatus Diaboli said

    Dr. … … … ügyei eddig csak hihetetlenül csúnyák voltak és etikátlanok. De az utóbbi időben vérszemet kapott. Most már kifejezetten bűncselekmény elkövetésével illetve azokra való felbujtással óhajtja a pereit megnyerni. Egy ügyvéd, amelyik a bűnöző alvilágba tévelyeg el már nemcsak etikátlan, hanem maga is bűnöző. Össze kell dr. Takács ügyeit kapcsolni és feltárni a módszereit a neten és az ügyvédkollégák előtt.

  • hajnalka said

   Ennyit arról, hogy takács minden ügyét megnyeri!
   Gratulálunk a szakszervezetnek!!!!

 17. animus said

  Jellemző Ballára, hogy milyen embereket bíz meg.
  Ne felejtsük el, hogy Balla rokona Takács irodájában dolgozik a Nádor u.23-ban.
  Egy zombiszerű, 50-es lábméretű tunya paraszt állat a fiatal Balla.
  Balla azért bízza meg Takácsot, hogy így a Balla családnak is jusson a Károlin keresztül az állami pénzekből.
  Mit gondoltok, mennyi pénzt kaptak Balláék a Püspöki Nagy Péter-féle ügy jogi képviseletéért TIZENNÉGY ÉV ALATT????

 18. Gyanúsított said

  Azt mondják, Kovács Barnabás összeszólakozott a Rektoriban Ballával. Balla ugyanis kapott egy idézést valamelyik rendőrkapitányságtól – gyanúsítottként. Úgy gondolja hogy ebbe az ügybe nem ő az illetékes hanem Kovács Barnabás. KovácsBarnbás pedig úgy gondolja, hogy Balla.

  • 157 milla said

   Biztos a 157 milla. Kiderül lassan hogy cinkos volt.

  • Árokszállásy Kornél said

   Én azt várom, hogy mikor kell elszámolnia Ballának a lopott pénzekkel: amiket a Jobbiknak rabol, amiket a Hegedüséknek meg amiket a Takácson keresztül a fiatal Ballának.
   Meg persze a Kulcsár-Szabó klán a negyven rabló a kancsal MENY vezetésével.
   És hogy a nagy nevettetőket ki ne felejtsük: az IMO-s ártány Hermann, aki mostanában kihagyja életrajzából az IMO-t, mintha Bátyáról, a redves falujából egyenesen az ELTÉ-re ment volna.

   • Zsinati illetékes said

    Egyszer el kell neki számolni. Legkésőbb akkor, amikor Bölcskei ciklusa letelik. De akkor Bölcskeit is előveszi a Zsinat a pénzügyei miatt. Nem elég, hogy besúgó, még panamázik is.

 19. svabra said

  Hát, kis pofáim, jártok ti a rendőrségre, utána a bíróságra büntetőügyben, aztán végül az ótvaros rokonaitok beszélőre a Kozma utcába!

  • Securitate said

   A 157 millában biztosan sáros Balla, mert ő volt a rektor. De most nem ezért idézték be. Hanem mert felbujtással gyanúsítják. Arra bujtotta fel a Wistmanwood zugnyomozóit, hogy megtévesztéssel hatoljanak be az egyik oktatóhoz, ott készítsenek titkos kép- és hangfelvételeket a magánlakáson belül, és adják át neki. És mindezt az Újszövetség professzora. Egy felkent, felesküdött pap!

   • csicsikov said

    Én úgy tudom, hogy a bölcskar IDI-jének bedöntésével kapcsolatban is folyik rendőrségi vizsgálat. Pont emiatt picsogott a Hansági, hogy a Bednqanics jobbágyukat beidézték.

   • Judge said

    Igen, folyamatban van a Mészáros-ügy is. Erre jönnek rá az újabbak: magánlaksértésre való felbujtás, titkos kamerázásra és titkos lehallgatásra való felbujtás. Hány évet kap is ezért Balla?

   • hajnalka said

    Szépen összejönnek a dolgok. És egy ponton bekövetkezik a mennyiség minőségbe való átcsapása – és mennek a levesbe mind: Balla, Szabó, Hansági meg a többi viccfigura.

 20. incitatus said

  Nem véletlenül vette le drtakács a honlapjáról a Balla-rokon fiatal zombi képét, amikor itt a blogon elkezdték feszegetni a Károli rektorával való rokonságot.
  Balla Péter rektor legszofisztikáltabb ötlete a HOMOKBA DUGOM A FEJEM. Azt hiszi, ha nem veszi figyelembe a dolgokat, más is elfelejtkezik róla.
  Sőt!
  Azt hiszi, hogy őt, az Újszövetség professzorát valaki arra is felhatalmazta, hogy TITKOSSZOLGÁLATI ESZKÖZÖKET ALKALMAZZON A KÁROLI MUNKAVÁLLALÓIVAL SZEMBEN.
  Ki fog téged megvédeni, te szerencsétlen?
  A Jézus Krisztus?
  Amikor mind a tíz parancsolatot megszegted, ráadásul az érvényben levő magyar büntetőtörvénykönyv jó néhány paragrafusába is belebonyolódtál?
  A Schmitt Pali vagy a Cservák Csabi véd meg a büntetőeljárástól?
  A Pali biztos nem, ő már aláírt egy olyan törvényt, amely szerint neki a haláláig jár a 2 milliós fizetés, autó sofőrrel, titkárság stb.
  Csak azt nehéz eldönteni, a butaságod vagy az erkölcstelenséged nagyobb, Balla!
  Te szerencsétlen marha! (hogy rímeljek egy kicsit…)

 21. Kamara said

  Dr. …. ….. ügyvédnek komolyan az a jogi álláspontja, hogy a munkáltatónak joga van a munkavállalót annak otthonában, a saját privát 4 fala között figyeltetni, magándetektíveket oda csellel, megtévesztéssel bejuttatni, ott titkos kép- és hangfelvételeket készíttetni, és lecsapni a dolgozóra, hogy az otthonában egyetemi oktatóhoz méltatlanul viselkedett. Dr. … … … ügyvédnek komolyan az a szakmai véleménye, hogy a dolgozó otthonában a magánlaksértéssel bejutott zugzsaruk által készített titkos kép- és hangfelvétel jogszerű felmondási indok lehet.

  Most már csak arra vagyunk kíváncsiak, mit szól ehhez az ügyvédi kamara és az egész ügyvéd társadalom?

  • Szonda said

   Lajosnak ennyi se kellett ahhoz, hogy megöljék ezek a jámbor keresztyének. Elég volt annyit mondani neki, hogy hívják a rendőrt a szondával és elvitetik. Hansági módszerei ilyen szofisztikáltak. Ő fenyegetéssel öl.

  • advocatus dei said

   Igen, Takács ezt így gondolja.
   De nem a saját bőrét viszi a vásárra, hanem egy szellemileg nem túl fényes kollégáét, aki ezt elővezeti a bíróságon.
   Szerintem a bíróság sem rajong ezért az ötletért.
   Kíváncsiak vagyunk, elfogadják-e bizonyítékként.
   Mire is egyébként??????????????????

   • Ima said

    Állítólag arra bizonyíték ez a felvétel, hogy az otthonában magándetektívekkel megfigyeltetett egyetemi oktató otthon, a szabad idejében is oktatott, és ez egyetemi oktatóhoz métatlan magatartás, mert szabad idejében egy egyházi egyetem oktatójának imádkoznia kell. Ezért bérelik fel a magánnyomozókat, hogy lessék ki, eleget mádkoznak-e otthonukban a károlis oktatók. Ha nem, méltatlanokká válnak a károlis állásra.

   • Paragraf said

    Nem ez a faszi az? Talárban is olyan, mint a hízott disznó. Amellett teljesen hülye. Azt írja a szakmai életrajzában, hogy jelenleg Ács Éva pszichológus irányításával “képződik”!

    http://www.drnagygaborlaszlo.hu/index.php?menu=2&nyelv=hu

   • Oink-oink-oink said

    ….. megtervezte és végrehajtatta a bűncselekményt és a “képződő” ügyvéd nyakába varrná a szaros követezményeket, hogy az ő keze “tiszta” maradjon? A “képződő” rózsaszín malac tényleg hülye.

   • prudens said

    Fidesz közeli ügyvéd. Láttátok a rengő hasán a lucernaszínű ingen a Fidesz-sárga nyakkendőt?
    Az előző Fidesz-kormány alatt a Miniszterelnöki Hivatalban volt osztályvezető.
    Balla ezért választotta, jók a kapcsolatok, hadd ijedjenek meg tőle a bíróságon!
    A tranazkcionalista analízis játszmákban gondolkodik. Ő most nyerésre játszik.
    Majd meglátjuk.

   • Cica said

    Megnéztem a képet. Akinek ilyen malacrózsaszin pofája van az ne vegyen fel narancssárga nyakkendöt mer a narancssárgába játszó malacszin rontja az amugy is rossz öszhatást.

   • Orange said

    A Károli már csak a narancssárga nyakkendőben bízhat, ha felvállalta a rosszhírű Wistmanwoodot a kétes szolgáltatásaival. A Wistmanwoodot mellesleg már a Fidesz is ejtette a Groupo Milton botrányos leallgatási megbízása óta.

   • Neménvótam said

    Nem annyira hülye a malac, mint amennyire látszik. Ha majd felelősségre vonják hogy mért asszisztált egy bűncselekményhez majd azt mondja, hogy ő csak örökölte az ügyet. Takács meg azt, hogy ő csak elkezdte, fogalma sincs, mi lett utána. Egyik se vonható felelősségre. Ezért csinálták et a cserét, mer egyik se mert volna végigvinni egy betöréses bizonyítást Watergate-módszerrel.

   • Bloggerjogász said

    Röfi és a nyálas zsidó legfeljebb az ügyvédi praxisát veszti el, de börtönbe az megy, aki kamerával és hangrögzítővel behatolt a lakásba, a konkrét végrehajtók.

   • komáromi csipkés györgy said

    Én csak azt nem értem, miért éri meg a Károlinak ennyit költeni nezekre az ügyvédekre: drtakács, fidesz-nyakkendős Röfi, hogy megszabaduljanak egy professzortól.
    Amikor boldognak kéne lenniük, hogy egy ilyen felkészültségű személy egyáltalán beáll egy ilyen disznóólba dolgozni a rablógyilkos Szabó meg a nimfomán idióta Petrőczi meg a p(araszt)p(roli)p(..a) Hansági mellé.

   • Wistmanwood said

    Ebben a megszabadulási ügyben a Röfi és a drtakács volt a legolcsóbb. Egy magánnyomozó óradíja 50-100 ezer Ft között van. A Professzor Asszonyt fél éven át a Wistmanwooddal figyeltették, követték, lehallgatták. Egy olyan intézmény, amelyiknek állítólag nincs bevétele. Nullszaldós. Nem fizet adót, nem fizet a bíróságon illetéket, ingyen pereskedik. Mit szól ehhez a NAV?

 22. advocatus dei said

  Szivikéim, otthon mindenki oktathat nyugodtan. Csak ha idegent – pénz ellenében, a táppénzes állománya alatt, és erről hitelt érdemlő dokumentum is van, azzal lehet valamit kezdeni.
  Na de akkora bűn ez, hogy ezért fölmondanak egy doktori iskolát alapító professzornak?

  • Wistmanwood said

   Nem. Neki azért mondtak fel, mert Balla nem vette át a táppénzpapírját, amikor a Tepsit megválasztó naggyűlés előtt le akarta adni, hanem azt mondta neki, hogy aki beteg, az menjen haza, semmi keresnivalója nincs itt. A bíróságon Balla előbb azt hazudta, hogy nem is járt ott a professzor asszony, nem is találkozott vele. De aztán Ballát hazugságon kapták, kénytelen volt beismerni, akkor állt elő a magándetektívekkel.

  • Alvilág said

   Mit keres Balla embere egy magánlakásban? Hogy jön ahhoz, hogy bemenjen oda, és a lakás belsejéről és az ott lakókról felvételt készítsen és mutogassa Ballának? Honnan veszi a jogot és a bátorságot a behatoló és a megbízó egyaránt?

   • Keresztapa said

    Ballát oda nem hívta meg senki. De ő betolakodott más kamerájával. Ezt a mocskot móresre kel tanítani. Hogy egy életre elmenjen a kedve az ilyen módszerektől. Ez pap? Ez egy keresztapának is dícséretére válna.

 23. ancilla said

  Ha az egyetemalapító Benda Kálmán látja előre a Károli vezetőinek komikus és szégyenteljes bűnözési hullámát, letesz az alapítási tervről.
  Merthogy Balla és környezete – a baráti koreai bankkal gyanús ügyleteket bonyolító Kovácsok – Hansági Ágnes és a KSZE klán toportyánhada, az agyatlan rabló Szabó András – a 2 milliárdos kormánytartalék 1999-ben, 157 millió legutóbbi dékáni periódusában – államháztartási mértékben is számot tevő NAGYSÁGRENDŰ RABLÁSAIVAL, felesége, Petrőczi, az agyament grafomán némber rég halott barátaival – mert az élők nem állnak vele szóba – mindez a MAI MAGYAR FELSŐOKTATÁS LEGORDENÁRÉBB, LEGMOCSKOSABB INTÉZMÉNYE.

 24. incitatus said

  Szóval a nullszalósra kihozott Károli elbírja a Szabó András kétmilliárdos rablását, valahogy ellensúlyozza Szabó dékánsága alatti 157 milliós sikkasztást, fizetik a Bednanicsot, az EDisemannt, az egész retkes bunkó Kulcsár-Szabó csürhét., lop itt mindenki, Balla, Hansági Szabó, Petrőczi (görényék egy Szenci Milnár Alaptványt is létrehoztak egyetemi pénzen, ebből fizetik magukat, a haverjaikat meg a szörnyű kölykeiket)-
  Mintha feltalálták volna a mesebeli pénzőrlő malmot.
  Honnan jön a pénz?
  Hogy hova megy, azt már tudjuk.
  A rendőrség is kezdi sejteni.

 25. balla peti said

  Jani!
  Mér nem irsz ki minket a honnlapodra, hé?
  Aszt irod hogy kébviselté offsor céget multinacionálist meg miniszteriumot de egyetemett nem irtál ki és mi dolog az hogy az öcskös képe is eltünnt a honnlapról?
  Jani! Csak nem szégyelsz benbnünket?
  Pedig hány milát kifizettünk neked a károlis pénzekból 15 éve!
  Ha azt tudná az adóhatóság, jani még te is megszivnád4
  Ha ilyen haragtartó vagy én is gondollkodom valamin.

 26. Könyvelő said

  A Wistmanwood munkája nagyon drága volt. Ráadásul simliztek az elszámolással. A Hima professzor lakásába történt illegális behatolás és titkos hangfelvétel és kamerázás úgy van elszámolva, mint a Károli informatikai rendszerének biztonságtechnikai elszámolása. Szó sincs a szerződésben magánnyomozásról. Balla le is tagadhatja. És akkor a Wistmanwood fő a saját levében, hogy a saját szakállára nyomult be magánlakásba. Ezt nem írták bele a szerződésbe, nincs írásbeli nyoma. Márpedig elég nehéz lesz a kandikamerázást másnak a privát lakásába informatikai rendszer biztonságtechnikai átvilágíásaként elszámolni. Hát még azzal a tarifával, amivel egy magánnyomozó cég dolgozik.

 27. Inspector Barnaby said

  Azt mondák, hogy a szerződést a Wistmanwooddal nem is Balla írta alá, hanem Kovács Barnabás. De abban nem fixálták le a betörésre és a kandikamerázásra való felbujtást. Barnaby simán letagadja. A Racing Management lehallgatásáról és megrágalmazásáról elhíresült cég megbízás nélkül, önbuzgalomból cselekedett.

  • svabra said

   Azért letagadni nem lehet, miután a Balla által megbizott Fidesz közeli ügyvéd jelent meg a munkaügyi bíróságon a W. cég által felvett anyaggal. Márpedig az ügyvéd megbízója a Károli.

  • Oink-oink-oink said

   DR.Takács idejében kiszállt ebből a nagyon büdös ügyből. Ügyvédi tanácsért nem fogják lecsukni. A rendőrségi kihallgatásokra már a Röfinek kell eljárkálnia, ő dobta be a bűncselekményből származó bizonyítékot.

   • svabra said

    Szerintem is, úgyhogy Fidesz közeli Röfinek kell felelnie az egész mocskos ügyért.
    Takács megint kihúzta rút fejét a hurokból.

   • Cion bölcse said

    Röfi fidesz.közeli? Igaz hogy a honlapján a nyakkendője narancssárga, de profilból olyan görbe az orra hogy én másvalahová sorolnám, mondjuk a Nagy Knesszetbe. Vagy a Kun Béla – Kun Miki féle rokonságba 🙂

   • mesüge said

    Az egyik nem zárja ki a másikat, nemdebár?
    Nézd meg Kun Mikit, vagy a felségét, a Gereben Ágnest, aki minden tévében vérszomjas fideszes szövegeket lök. Azzal a pónemmel!
    Legújabban a köztévében, hogy mindenki megtudja, merre hány méter.
    Szóval a fideszes meg a másik halmaznak van egy közös halmaza. Az a Fidesz-bérenc zsidók csapata.

 28. Stratéga said

  Barnabynak már nagyon büdös ez az ügy és az egész Károli. Elpályázik onnan, de van aki szerint már vagy egy hete el is ment. Átment valamelyik minisztériumba fő-fő eyházi egyetemi pénzosztogatónak.

 29. hajnalka said

  Bocsi, de mi az a GM?

  • Wistmanwood said

   Gazdasági Minisztérium. Bölcskei odaküldte, hogy szerezzen a Károlinak még több pénzt, ha kell akkor a Pázmány vagy a Gál Ferenc rovására. Ő osztja el a pénzt az egyházi egyetemek és főiskolák között. Legalábbis ezt jelentették a Wismanwood kémei.

   • RH said

    Úgy ment át, hogy közben itt is maradt. Nem szabálytalan ez?

   • Wistmanwood said

    Majd követjük, és ha kormánytisztviselőként másodállása van a Károlin, akkor följelentjük és kirúgatjuk. Ha Kovács Barnabásról van szó, lesz aki megfizesse a szolgálatainkat. Tolongani fognak. Annyian utálják, hogy ez lesz a legjobb üzlet számunkra.

   • Inspector Barnaby said

    Szemét árulók!

   • Wistmanwood said

    C’est la vie! Üzletben haver nincs barátság, pénz beszél. Téged is becserkészünk, ha megfizetik. 🙂

 30. Homepage said

  … [Trackback]…

  […] Informations on that Topic: jhnnsclvn.wordpress.com/2012/02/13/the-divorce-lawyer-4-dr-takacs-janos-laszlo-a-valoperes-ugyved-4/ […]…

 31. Ügyvédi Kamara said

  Dr. …t többen följelentették az ügyvédi kamaránál, de eddig mindig megúszta. Vajon miért? Azért, mert atyai pártfogója, a minden hájjal megkent, minden piszkos ügyet ismerő …. …. az Ügyvédi Kamara titkára. Ez a vén róka hozta össze dr. Takácsot a Wistmanwooddal. Az Ügyvédi Kamara titkára az, amelyik a Wistmanwoodot illegális behatolásokra és titokban készített felvételekre bujtogatja. Nézzetek egy kicsit utána, ki dr. … mentora, ki a Wistmanwood szürke jogi eminenciása. Először is őt kellene feljelenteni az Ügyvdi Kamaránál. Kinél is? Saját magánál? Hiszen a Kamarát már lenyúlta:

  http://www.bpugyvedikamara.hu/dr_papp_geza_ferenc/

 32. Dr. Takács said

  Dr. … belügyes múltjáról nyilvánosságra hozunk mindent.

 33. advocatus diaboli said

  Nem tudom, dr. … mit tanult a jogi karon, de biztosan nem a jogszabályokat. Inkább azt, hogy lehet azokat megkerülni, s hogy lehet jogon kívüli, lehetőleg minél ocsmányabb és mocskosabb eszközzel az ellenféllel kib@szni.

 34. profound said

  Ideje volna megnevezni a Wistmanwood valódi ügyvéd partnerét, Röfit, azaz Nagy Gábor Lászlót. Balla igazolása értelmében dr. Takács ártatlan a betörés-ügyben. Röfi a hunyó. Reméljük ő is hamarosan fel lesz jelentve az Ügyvédi Kamaránál. Egy olyan ügyvéd, aki bűnözőkkel cimborál, vonuljon velük a börtönbe, ne pedig talárban álszenteskedjen.

 35. Dr. Sertés said

  A Károlitól saját irodát kapott Nagy László Gáborral is kellene foglalkozni, aki betörésből származó szajrét visz be bírósági tárgyalásra. Ez a gátlástalan pénzéhes hízósertés megérdemli, hogy kattanjon a kezén a bilincs.

 36. advocatus dei said

  Fel kell jelenteni az ügyvédi kamaránál. Persze, az se teljesen kóser hely, mmióta kiderült, hogy a titkár személyesen súg a Wistmanwoodnak.
  Személyesen Bánáti Jánosnál kell feljelenteni, az okos ember és becsületes is.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: