Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Self-accreditation (Önakkreditáció)

Posted by karoligaspar - március 2, 2012

Szerző: Animus

A keresztyén hagyományokból rengeteget lehet tanulni. Például azt is, ha nincs arra kinevezett, felszentelt személy, akkor nyújthatjuk mi magunknak is a szentségeket.

Krisztust, mint köztudomású, Keresztelő Szent János keresztelte meg. De ki keresztelte meg Keresztelő Szent Jánost? Hát bizony ő saját maga a Jordán vizében.

A magyar felsőoktatás Keresztelő Szent Jánosa a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a MAB volt 1993 óta. Akit akkreditált – megkeresztelt – az létezhetett, a többi nem. A Károli dicstelen születése is ebben az évben történt és az elmúlt két évtizedben komoly problémái voltak a MAB-bal, amely a magyar felsőoktatás minőségének őreként harcolt a református (?) egyetem (?) nepotista, tudomány- és ifjúságellenes gyakorlatával. A Károli pedig a maga szennyes, korrumpáló eszközeivel harcolt a minőségügyi szervezet ellen. Miután Szabó András behozta a Károli bölcsészkarára Hansági Ágnest, Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus jövőbeni menyét, az a MAB meghosszabbított kezeként kezdett működni. Listát adott azokról a komoly tudományos teljesítményű, református oktatókról, akiknek szerinte el kell tűnnie az egyetemről, mert „különben a MAB nem akkreditál bennünket”. Hansági kilövési listája alapján megtörtént 1998 szeptemberében az első nagy szabású vérengzés, utána pedig Szabó András buzgó hamistanúzással jeleskedett a dr. Takács János által celebrált munkaügyi perekben. A kirúgott munkatársak egyike a MAB akkori elnökéhez, a most éppen nyolcvanadik évét ünneplő Róna-Tas Andráshoz fordult, aki a leghatározottabban tagadta Hansági Ágnesnek azon állításait, mely szerint a MAB illetékesei kijelentették volna, hogy „ha X és Y ott marad az egyetemen, nem lesz akkreditáció”.

Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus vette át az uralkodást a Károlin. Hatalmát a MAB-on keresztül gyakorolta, úgy, hogy abba beépítette magát és üzletfeleit, pl. a mindenre kapható szovjet diplomás exrendőrt, Kovács Árpádot. Így rendelkezett a Károli álláshelyei és pénze felett.

A MAB ellen folytatott utolsó nagyszabású csörték egyikén azonban  ELSZÁMÍTOTTÁK MAGUKAT a Károli bölcskarának akkori irányítói: Hansági Ágnes, Szabó András és az egyetem akkor még csak megbízott, de annál becstelenebb rektora, Balla Péter.

Miután előzetesen hiába jelentették fel az Irodalmi Doktori Iskola vezetőjét, Hima Gabriella professzort a MAB vezetőjénél – a kitűnő Bazsa Györgynél –, maguk végezték el a MÉSZÁROSMUNKÁT, az okirathamisítást. Többek között annak a Mészáros Mártonnak az érdekében, aki Balla rektornak a rokona, Hansági Ágnesnek pedig speciális házi, ill. ágyi kedvence.

A dolog azóta egyre infernálisabb formát öltve pörög tovább Mészáros Márton másodszori ledoktoráltatásával a szegedi egyetemen, a munkaügyi perben alkalmazott titkosszolgálati eszközök bevetésével.

Az egyetemre visszatérve: a szakemberek eltávolítása után a MAB a KRE ÁJK-jától megvonta az akkreditációt. A bölcsészkaron kreáltak ugyan egy történettudományi doktori iskolát, ennek legerősebb eleme azonban OV székesfehérvári kollégiumi szobatársa. Csak miatta akkreditálták az amúgy semmilyen feltételeknek meg nem felelő képződményt (a törzstagok fele túlkoros, a másik felének nincs védett doktorandusza, szedett-vedett társaság, amelynek nincs közös műhelymunkája).

A HTK-n a magának nemzetközi publikációkat hazudó Pethő Sándor a Kar és a doktori iskola fő erőssége. Hiába lepleződött le, a haja szála sem görbült. A csalás Balla Péter szerint megfelel a Szentírás szellemének.

És ekkor, Balla és bűntársai szempontjából égi ajándékként – az új felsőoktatási törvény erőteljesen korlátozta a MAB döntési függetlenségét. Az új törvény alapján a testületnek a korábbi 29 helyett csak 12 tagja lesz, ebből legfeljebb 8-nak lesz tudományos fokozata. Viszont delegálhatnak bele képviselőket az egyházak, a hallgató önkormányzatok, a doktoranduszok országos szövetsége, valamint az ipari és kereskedelmi kamarák küldöttei is.  A törvény a MAB feladatkörében csak az egyetemi tanári pályázatok elbírálását hagyja meg. A szakindítások és az intézmények akkreditációja tekintetében lényegében az államtitkár, illetve a minisztérium dönt.

És ebben látja a nagy esélyt Bölcskei Gusztáv és Balla. A MAB tagjainak sorába jelöltek egy mindenre kész reformátust. Lobbiztak Balog Zoltánnál és próbálják elérni, hogy az MSZMP-sből hitbuzgó pápistává vedlett Hoffmann Rózsa ellensúlyaként a MAB testületében a reformátusok képviselhessék a felekezeti felsőoktatást.

És akkor itt van a Kánaán. A reformátusok akkreditálják a reformátusokat, a károlisok a károlisokat. A könnyen korrumpálható HÖK-ösöket kilóra megveszik, ment ez rutinszerűen a 157 milliós sikkasztás esetében is.

Bölcskei végre elérte, amit akart: saját maga delegálhat tagot az új MAB-ba!

55 hozzászólás to “Self-accreditation (Önakkreditáció)”

 1. tudományos kutató said

  OV áprilisra ígéri kormánya részleges átalakítását.
  Az egyik felreppenő hír szerint Réthelyi helyét Balog Zoltán kapná meg. Ez azt jelentené, hogy rengeteg pénz fölött rendelkezik (fejlesztési pénzek) més ő lenne az oktatási államtitkár (Rózsika egyelőre marad) főnöke.
  Most már csak az a kérdés, hogy Balog Zoltán mennyit képes adni Bölcskeinek a fejlesztési pénzekből.
  Tudjuk, hogy ölcskeinek az Isten pénze se elég.
  Ballának se, aki maga tartja el a Jobbikot állampénzből (no meg az iráni békeszerető erők, Putyinék, a régi KGB-s alapból meg az orosz olajmaffia).
  Szabó András pedig lop mint a NEGYVEN RABLÓ HANSÁGI, MÉSZÁROS meg a KSZE klán többi idióta bűnöző tagjával együtt.
  Lesz ehhez partner Balog Zoltán?

 2. zugügyvéd said

  És ne feledkezzünk meg a Károli tetemes bírósági és egyéb jogi természetű költségeiről!
  Mennyibe került neki, hogy ÁJK-ját lepusztítsa?
  Mennyit fizetett Kapának meg a többieknek, hogy elmenjenek “közös megegyezéssel”?
  Mennyit fizet drtakácsnak meg a többi ügyvédnek nevezett görénynek, a titkosszolgálati eszközöket engedély nélkül alkalmaző Wistmanwoodnak, a koreai bank ügyeit elkenő simlis gazembereknek???
  Szóval kell ide a pénz.

  • Leginkább Balla és a Wistmanwood között kötött szerződés tartalmára és összegére lennénk kíváncsiak. Miből futja egy ilyen adócsaló intézménynek (egy fillér adót sem fizet, mert állítólag nincs jövedelme!)erre a rosszhírű, gátlástalan, semmilyen eszköztől vissza nem riadó zugnyomozó irodára?

  • Marika néni said

   Bíró Marika néninek egy fillért se fizetett. Még a nyugdíjért is magának kellett folyamodnia… 😦

   • BTK-s Kolléga said

    Ráadásul a lánya esküvőjéről rángatták be a Rektori Hivatalba, azért hogy kirúgják. Elétettek két felmondást: egy munkáltatói rndest és egy közös megegyezésest. A kettő között semmi külömbség nem volt a következményeket illetően. Marika néni a közös megegyezésest választotta.

 3. incitatus said

  Balog közel van OV-hez. A győzelem után készült képen ő állt hozzá legközelebb. Megbízik benne.
  De kiben bízik meg Balog?
  Bölcskeiben?
  Szabó püspökben?
  A tolvaj Ballában, Hegedüsék házi csicskásában????

 4. Bishop's chess said

  Bölcskei számára eljött a Kánaán. Közvetlen beleszólása lett az akkreditációba. Nem semmi. Kikre bízzák tkp. a magyar felsőoktatást? Tiszántúli korrupt kapzsi bunkókra?

 5. Csöbör said

  Eddig Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes akkreditálta a Károlit. Ha felvették a csókost, lett akkreditáció, ha nem, nem lett. Most meg egyenesen Bölcskei, akit csak a lóvé érdekel. Egyik eb, másik kutya. A magyar felsőoktatás csöbörből vödörbe esett. 🙂

  • régi kolléga said

   Igen, ha fölveszik a csókost (pl. azt, aki csak óvónőképzőt végzett nappalin, de a mi kutyánk kölykének a szeretője), még nincs PhD-ja se, de lesz, AKKOR AKKREDITÁLNAK BENNÜNKET!
   Mondta Hansági Ágnes – aki akkor még MENY sem volt, sem PHD-JA NEM VOLT (három évvel később szerezte meg!) és Szabó András meg Petrőczi harsogta tpvább.
   Petrőczi még megüzente a kirugottaknak, hogy “Andrisom oroszlánként harcolt értetek”, ami igaz is, csak nem “értük”, hanem “ellenük”.
   Imádták MEGALÁZNI, MEGRÁGALMAZNI a kollégákat, minél jobbak és minél reformátusabbak voltak, annál inkább.
   A Heidelbergi Káté első kiadójának leszármazottját Hansági – milyen felekezet is??? – rugatta ki a református (???) egyetemről.
   és Szabó András, a lelkészgyerek és püspöksógor adott hamis tanúvallomást ellene a munkaügyi bíróságon.
   Dr. Takács pedig elmondta a bíróságon a perben, hogy “minőségi cserét volt kénytelen végrehajtani az egyetem az akkreditáció végett”.
   Ennek ellenére az aljas indokból kirúgott munkatárs MEGNYERTE A PERT.
   A bíróság felismerte a Károli hazugságait.
   A dokumentumok hozzáférhetők az interneten.

 6. KSZE Workshop said

  A régi MAB megszűnik, Kulcsár-Szabó Ernő hatalma azonban töretlen marad. A professzori kinevezésekről továbbra is ő fog dönteni. Ez azt jelenti, hogy seperc alatt professzorrá üti a saját fiát és annak még-feleségét, a meddő kancsal majmot, aki a Károlin rikácsol, kattog, multiplikál, illokál és perlokál és egyebekben is majmolja az apósát.

 7. tudományos kutató said

  Hansági még csak nem is habilitált!
  Még docens sem lehetne!!!!
  Kiváncsi vagyok, hol merik akkreditáltatni az agyatlan barmot!

  • BalázsMisi said

   Nem probléma, Após füttyent és mi bevállaljuk, ahogy Szabó nagydoktoriját és MarciPista PhD-ját. Van már gyakorlatunk az ilyesmiben. 🙂

  • Szegedi Kolléga said

   Lehet, hogy már megvan neki. Szegeden szokás a gyanús, kétes ügyeket a nyilvánosság kizárásával lebonyolítani. Így volt ez Marci Pista védésén is. A zavarosban halászók nem szeretik a reflektorfényt.

   • titkos habilitáció said

    Mire menne Hansági egy titkos habilitációval???
    Hiszen csak úgy nevezhető ki valaki az új felsőoktatási törvény alapján docenssé, ha van neki habilitációja.
    Aki már ki van nevezve, mint Hansági, de nem habilitált, azt egy rövid időn belül, ha nem szerzi meg, vissza kell minősíteni.
    A Károlin persze a törvénytisztelet nem számít semmit.
    Rabol, hamistanúzik, okiratot hamisít Balla, az Újszövetség professzora rektorként, Pethő Sándor hittudományi professzorként, Szabó András pedig állandóan, dékánként, rektorhelyettesként, püspöksógorként és magánemberként. Ez a hobbija az undorító Szabónak.
    Na meg persze Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus menyének, Hansági Ágnesnek, aki habilitáció nélkül volt tudományos (HA-HA-HA) DÉKÁNHELYETTES.
    Az a Hansági, akinek firkálmányain röhögnek a nyelvtudományi doktori iskolák hallgatói.
    Merthogy az Ági képes volt feltalálni az illokúció beszédaktusát, a kanonizáció multiplikálását meg hasonlókat.

 8. zugügyvéd said

  2012 szeptember 1-ig még a régi MAB-szabályozás van érvényben!

 9. vidéki kolléga said

  Barátaim, megnéztem a doktori adatbázisban: sem Hansági Ágnes, sem Kulcsár-Szabó Ágnes néven sem múltbeli, sem jövőbeli (tervezett) habilitációról NEM TUD A RENDSZER!

  • Szegedi Kolléga said

   Klukovits Lajos titkár hamisítja az adatbázist. Ő volt az, aki Mészáros Mártont a szegedi védés előtt Istvánra keresztelt át, és így is jelentett le a doktori adatbázisba azért, hogy becsapja az informatikai rendszert. A szegedi irodalomtudományi doktori iskola a nyilvánosság kizárásával szervezte meg Mészáros védését. Ebből a 2 tényből következik, hogy Hansági habilitálhatott úgy, hogy senki nem tud róla. Egyszer csak előrántja a papírt, hogy már megvan, APÓS kinevezheti őt professzorrá. Szegeden ez csak így megy.

   • Rózsi said

    Ezért kapott a szegedi bölcsészkar csak 240 állami helyet, mert tudjuk róluk, hogy csalók. Balázs Mihály híres a korruptságáról (Szabó András nagydoktorija, MarciPista PhD-ja), Friedről mindenki tudja, hogy mindenre kész, Páljóskáról pedig, hogy nemcsak régi komcsi, KISZtitkár, párttitkár, hanem hogy Kulcsárszabó csicskása. Azt is tudjuk róla, hogy okirathamisító, mert már 2010 április elején leigazolta MarciPista szegedi doktori szigorlatát, amire csak 2010 április 19-én került sor. Egy ilyen banda örüljön, hogy hagyjuk őket működni.

 10. a károli irodalomfelfogása said

  Kiváncsi vagyok, mit szólna a magát irodalomtörténésznek nevező bugris, agresszív, tanítói képesítésű Takaró Mihály, ha tudná, kik, mit és hogyan tanítanak a csak nevében református egyetemen.
  Ahol a fő irodalmár Hansági Ágnes, a multiplikáció kanonizációjáról és hasonló posztmodern bóvliról vartyogó némber.
  Ahol az irodalomtudomány docense az a Hermann Zoltán, aki úgy elemzi az Arany-balladákat, hogy az “eb” (‘kutya’) szóról szerinte Aranynak az anyával nemi kapcsolatot létesítésére felszólító igealakot hallja ki. Arany ugyan nem tudott oroszul, de ez az irodalomszemléletét a moszkvai IMO-n kialakító Hermannt nem zavarja.
  Takaró Mihály -. akinek családja még a Hegedüsék közismert szaporaságát is felülmúlja – honlapján azt követeli, hogy Wass Albertet, Tormay Cecilt, Herczeget és másokat elemezzenek az egyetemen és tanítsanak az iskolában.
  Takaró követeli a Nyugat túlértékelésének megszüntetését.
  Tudja Takaró Mihály, ki, mit és hogyan tanít a Károlin?
  Tudja. kik, hogyan elemeznek irodalmi szövegeket a református (???) egyetem kiadványaiban???

  • (septem)pun(ctat)a said

   Hát Petrőczi Éva életműve az a maradandó érték, amit a Károli ad a NEMZETnek. Ahogy ír a Szabó eperízű csókjairól, hát az már KEMÉNY PORNÓ!
   Meg ahogy letegezi Arany Jánost, Babitsot, Szabó Lőrincet és Lórántffy Zsuzsannát!
   Hiszen a mi Ludvigunkat mindenki imádja!
   Nem megmondta a Rab Zsuzsa meg a Jékely és a Lázár Ervin, hogy mekkora tehetség?
   Kár, hogy nem hallotta senki, de akkor is.
   Tudománynak, nemzeti értéknek pedig amit a Szabó összeírt a Szenci Molnár lábának a süt9ö

   • Hard-on said

    A kemény pornóhoz kéne egy kemény … hm… testrész, ami Szabóban nincs. Nehéz eldönteni, mi puhább benne – a gerince vagy a micsodája. 🙂

 11. svabra said

  Igen, fel kell hívni Takaró Mihály figyelmét a Károli bölcskarán uralkodó nemzetellenes, koszmoszpolitikai posztmodern vircsaftra!
  Amit Balla eltűr, úgy látszik, a jobbikos rokonai nem figyelmeztették.
  Hol van itt a nemzettudatos, tiszta, konzervatív értékvilág????

 12. nemzeti konzervatív értékrend said

  Mit szól Takaró Mihály és a hozzá hasonlóan gondolkodóak ahhoz, milyen témákról rendez a református (???) egyetem konferenciákat:
  1. amerikai indiánok,
  2. Tolkien: A Gyűrük ura.
  Mi köze ennek a NEMZETI KONZERVATÍV ÉRTÉKRENDhez?
  Amikor Balla ellátogat a Szabadság térre, elmegy Szabó Dezső, Tormay Cecill és Wass Albert bronzszobra mellett.
  Miért nem képviyseli Balla rektorként az általa irányított egyetemen a NEMZETI KONZERVATÍV ÉRTÉKRENDet?
  Miért van tele a Károli koszmoszpolitikai kultúrmocsokkal, alacsonyabb rendű rasszokról szóló locsogással???
  Mi köze a magyar protestantizmusnak a Gyűrük urához és az amerikai indiánokhoz???

  • takaró klán said

   Vajon miért nem hallgat Balla az apósa belső köréhez tartozó Takarókra?
   Miért kell neki a Kulcsár-Szabók által terjesztett posztmodern blöffölés???

   • Nagykálló said

    A Takarók kétségtelenül jobb tanácsadók lennének, de a tesze-tosza befolyásolható Ballát megfertőzte a zsidó maffia: Fóris, Hansági és az örek Kulcsár-tata, aki azt hazudja magáról hogy refi pedig Cion híve, nagyapja még a nagykállói rebbe csicskása volt.

   • hajnalka said

    Vajon mit szólna ahhoz Takaró Mihály, hogy a Károli Református (?) Egyetemen (?) egy olyan kolléganőnek fizetnek docensi fizetést Szabó András tanszékén, aki a Centrál Kávéházban egy előadásában a Takaró által nagy nemzeti-konzervatív értékként jellemzett Tormay Cecille-t LESZBIKUS FASISZTÁnak nevezte olyan hangosan, hogy még a műsorvezető Gordon Agáta is összerezzent tőle???

   • takaró klán said

    Azt szóljuk, hogy mi má nagyon régen megmontuk a Lóri bának, hogy ne ezt a nyavalyás hülye Ballát vegye vejének, hanem valami tökös magyar gyereket!
    Most aztán kiderül, hogy így elkanászodott, felvette docensnek azt a némbert, aki Tormay Cecillt leszbikus fasisztának nevezi.
    Na persze hogy a Szabó tanszékén, az is egy mocskos ghazember.
    Ez a véleményünk, de még egyszer szétcsapunk kösztetek, koszmoszpolita görények!

   • IMO-s hermann said

    Javaslom Takaró úrnak, olvassa el az irodalomszemléletét a moszkvai IMO-n magába szívó Hermann Zoltán írásait. Megtudhatja belőle, milyen mocskos gondolatai voltak Arany Jánosnak, Csokonai Vitéz Mihálynak és Jókai Mórnak.

 13. pulchra said

  Johannes, nézd meg a postádat!

 14. tudományos kutató said

  A MAB új elnöke Balázs Ervin kertészmérnök. Új tagjai között ott van a reformátusok által delegált Csanády Márton szociológus.
  A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola tanára azzal nynerte el Bölcskeiék támogatását, hogy többször is kimosta a reformátusokat a Jobbikkal való szimpatizálás vádjai alól.
  Csanády Márton azt állítja, hogy a legtöbb Jobbik-szimpatizáns a görögkatolikusok között van, utána a katolikusok következnek, a refik csak a harmadik helyen állnak.
  Azt mondja, hogy az optikai csalódás, hogy a legtöbb jobbikos a hagyományosan reformátusok lakta területen van. Ezeken a vidékeken nagy társadalmi feszültségek vannak, függetlenül a reformátusoktól.
  Azt is valami rabulisztikával kimagyarázta, vagy legalábbis megpróbálta, hogy a református lelkészek között is van több nyílt jobbikos.
  Hát itt van pl. mindjárt Balla Péter sógornője, ifj. Hegedűs Lóránt felesége, aki bekerült a parlamentbe.
  Kislóri a jobbikos megmozdulások állandó szereplője, Balla apósa? hegedüs püspök pedig annak idején a MIÉP-et szokta megáldani, utána ő is a Jobbikhoz pártolt.
  Szóval Csanády feladata az lesz a MAB-ban, hogy egyrészt kiverekedje a moslék színvonbalú ref. fenntartású helyek akkreditálását, és tisztára mossa a Hegedüsök környékén csoportosuló fasisztákat.
  Gratulálunk!

  • Csanád said

   Nemcsak azzal. Bölcskeinek tényleg sikerült elérnie, hogy saját maga delegáljon tagot a MAB-ba. Csanády Márton már régóta Bölcskei legbelső klikkjéhez tartozik, ugyanúgy, ahogy Kovács Levente bankár, a gengszter Kovács Barnabás rokona. Ettől kezdve már minden lehetséges.

  • Lukrécia said

   Nem olvastátok a múlt heti ref.lapban, Szabó István püspök úr milyen szépen búcsúztatta Csurkát? Hozzá képest szegény Balla bal lib.

   • Balf... said

    Bal lib? Balnak bal, de inkább bal f@sz. Azt se tudja a hülye, hogy mihez adja az aláírását.

   • Retardált said

    Ballát a saját idiótasága fertőzte meg. Azt sem tudja, mit mondott vagy írt előző nap. Ellentmondásos kijelentéseket tesz, hazudik éjjel-nappal. Hazudik a bíróságon, hazudik a rendőrségen. Meg fogjuk szerezni a tanúvallomásait. Elképesztően hülye és hazug. De őt is hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. 🙂

 15. ljudmilla said

  Csanády éppen elég lóvét kapott Bölcskeitől, hogy érdekében szavazgasson a MAB testületében. Pedig Csanády egy Bölcskei által megrendelt kutatásában azt is kimutatta, hogy éppen a reformátusok járnak a legkevesebbet templomba. Nem csoda, ha az ember ránéz a Bölcskeire, rögvest kitér a hitéből undorában.

  • sötétandris said

   Na ne má hogy ne!
   Addig lobbizgat a Csanády, mig hozzánk folynak egyenesen az EU-s pénzek a romaprogramra meg minden másra.
   A Csanády Marci dirigál a MAB-ban a Kulcsár-Szabó Ernővel együtt.
   Nekünk meg döl a lóvé!

 16. presbiter said

  Tegnap ünnepelték a Dunántúli Egyházkerület 400-adik évfordulóját. A szép ünnepségen Steinbach püspök prédikált és beszédet mondott Kövér László házelnök is, akit, mint mondta, ebben a templomban kereszteltek.
  A Károli Református (?) Egyetem (?) egyetlen szóval sem reagál erre az eseményre.
  Persze tudjuk, hogy Szabó András mennyire üldözte a dunántúliakat. A Heidelbergi Káté első fordítójának leszármazottját kirugatta a Károliról és – a munkaügyi bíróság döntése szerint – hamis tanúvallomást tett ellene. A dokumentumok az interneten olvashatók.
  Szabó felesége, Petrőczi pedig Steinbach püspök körül kuncsorgott, amíg ő merő udvariasságból el nem vállalta, hogy ahhoz a förtelmes könyvhöz , amely a szép híves patakot tette meg démoni mcinizmussal gúny tárgyává – előszót írjon.

  • Krimi said

   Hát még milyen dokumentumok lesznek fent a most zajló munkaügyi perről. A vesztésre áló Károli utolsó aduja állítólag egy bűncselekményből származó magánlakásban titokban készült kép- és hangfelvétel, amivel meg akarja fordíani a meccset. Ha a Károli bűncselekményből származó bizonyítékkal nyeri a pert, akkor végtelen történet kezdődik, de az már nem munkaügyi, hanem bűnügyi.

   • tudományos said

    Megírjuk nagyon SOKAK ÁLTAL OLVASOTT FÓRUMOKON ÉS NEMCSAK MAGYARUL.
    Hogy vállalkoztak egy KGB-s vagy MOSZAD-os bűncselekményre, ez végleg beteszi a kaput.
    Balla Péter, az Újszövetség professzora titkosszolgálati megfigyelést rendelt meg!!!
    Az egyetem költségén, nyilván.
    Az ÁVH különb volt, mint ti, Balla, Szabó, Kovácsok!

   • NAV said

    Titkosszolgálati megfigyelés, megbízás magánlaksértésre, megbízás felderítésre, lakászárak, computerek bekamerázására, a lépcsőház felderítésére, nyilvávalóan egy betörés előkészítésére. Azon felül magánlakásban titkos kép- és hangfelvételek készítésére. Az egyetem pénzén, amelyik nullszaldós. Fent van a 2010. évi egyetemi költségvetés a neten. Abban az évben, amelyben nem termelt bevételt, nem fizetett adót, milliókat adott ki arra, hogy felmondási okot kerestessen egy gyanús zugnyomozó céggel, amelyiknek magánnyomozásra nincs is engedélye.

 17. bona fide said

  Én nem csodálkozom azon, hogy az úgynevezett református egyetem lesz@rja a Dunántúli Egyházkerület 400. évfordulóját.
  Egyszerűen nem tartozik az egyetem vezetőinek érdeklődési körébe a református múlt.
  Azért arra kiváncsi vagyok, hogy a Heidelbergi Káté első kiadásának megjelenésére rendezendő emlékünnepségre fel fognak-e vonulni a károlisok, Szabó András, a hétpróbás hamistanúzó gazember meg az idióta felesége. Meg persze Mészáros Marci, aki összekeveri Luthert Kálvinnal, meg Hansági, aki azt se tudja, melyik felekezet egyetemén is uralkodik.
  Merthogy mindegy is. A Károli egy becstelen, tudatlan gyülevész banda, amely az állami pénzek leszívására szakosodott a jobbikos Balla rektor vezetésével és a Kovácsok meg egyebek bűntársi közremúködésével.
  Most egyébként nem érnek rá olyan nevetséges dolgokkal foglalkozni, mint a Dunántúli Egyházkerület.
  A héten rendeznek egy tudományos (?) konferenciát az amerikai indiánokról.
  Merthogy arra vannak ők, a református (?) egyetem (?)

 18. mesüge said

  Hát pucukáim, ti annyira hülyék vagytok, hogy egy egész magánszámot állítottam össze belőletek.Balla, Szabó, Hansági meg a rabló Kovács-hármasikrek, a Wistmanwood a dekoltázsba rejtett filmfelvevővel, EGYSZERŰEN CSUDA!
  Ezzel a magánszámmal fogok fellépni a Purim-bálon, szerintem nagy sikerem lesz!

  • OperatívTiszt said

   A titkosszolgálattal szerződésben álló Balla felülmúlja a besúgó Bölcskeit. Az csak jelentgetett, de Balla a titkosszolgálat megbízója! Ő maga fő-fő titkosrendőr. És mindez felesküdött papként. Mit szól ehhez Hegedűs püspök? Hogy micsoda mocsok veje van.

   • Szenátus said

    Balla Péter a lelke mélyén titkosrendőr. Annyira megtetszett neki a Wistmanwood tőrbecsaló, kandikamerázó, felvételeket manipuláló módszere, hogy az egyik alkalmazottjukat felvette állandóra az egyetemre. Nagyon jó a kapcsolat Balla Péter a Wistmanwood között. Ez azt jelenti, hogy mindnyájan felügyelet alatt állunk, számíthatunk arra, hogy a lakásunkba titkos kamerát, poloskát csempésznek. Mi, károlis oktatók, mindnyájan üvegfalú lakásokban élünk. Még WC-re se mehetünk nyugodtan, mert figyelő szemek követnek bennünket…

 19. svabra said

  Vártatok valami mást ettől a mocsoktól?
  Amikor meghívta az ÁJK-ra a Schmittet, hogy jogi (???) előadást tartson?
  Utána felvette a Cservák Csabát tanszuékvezetőnek.
  Azzal azonban nem számolt, hogy a Cservák közben feljelenti a főnökét a HVG-nél
  Egy agyatlan gonosz barom ez a balla.

  • Patkányirtó Kft said

   A nemzetközi nyilvánosság elé kell tárni az “átvilágított”Balla és az engedély nélküli titkosrendőrök kapcsolatát. Főleg annak üzleti oldalát. Mennyit fizet az adócsaló Balla a titkosrendőrségnek, hogy üldözze azokat, akiken a jó keresztyén Balla bosszút akar állni?

 20. Nyomkövető said

  Nyugi, rajta vagyunk Ballán és az új haverján. Az egy régi belügyes fickó, a belügyből vált ki, de megvannak a régi komcsi kapcsolatai. Egy nagy darab állat, úgy saccra 150 kiló, betegesen elhízott, úgy hívják hogy Kardos Zsolt. Követjük őt és lehallgatjuk a tárgyalásait Kovács Barnabással. Többet egyelőre nem mondhatunk.

  • Wistmanwood said

   Igen, kb. úgy néz ki mint Hermann, csak 15 évvel öregebb. Ő a Wistmanwood ügyvezető igazgatója.

  • A hóhért akasztják said

   Vicces, amikor egy magánnyomozót megfigyelnek, követnek, lenyomoznak, lehallgatnak, felgöngyölítik a volt belügyes kapcsolatait, felvételeket készítenek róla. Nehéz lesz így titokban szemétkedni Zsolt barátom. Az alkatodat már mindenki ismeri, nemsokára a pofádat is fogja. Nem előny egy zugnyomozónál. 🙂

 21. mesüge said

  Valakit követni: ehhez 9-10 ember kell.
  A lakások bekamerázása, a lehallgatásra alkalmas készülékek tízmilliós értékek.
  Honnan van pénze erre a Wistmanwoodnak és honnan a Károlinak, hogy tízmilliókat költ egy volt kolléga megalázására, megfigyeltetésére???
  KI ADJA A LÓVÉT?

  • Wistmanwood said

   Győzzük emberrel, vagyunk elegen. Mind tapasztalt, kirúgott rendőr, belőlünk áll a cég, máig megvannak a kapcsolataink telefonlehallgatásokra, hívott számok kinyomozására. 🙂

   • Nyomkövető said

    Mi is vagyunk elegen, és rajtatok vagyunk. Két ügyvezetőtök van. A nagydarab elhízott fickó, a Kardos Zsolt járkál be Ballához és Barnabyhoz a rektoriba. A másik ügyvezető itt van Újpesten, a Tófalva utca 2. szám 3. emelet 12-ben lakik. Ő lehet hoy nem sáros az ügyben, mert két és fél évvel később szállt be a cégbe. Ő egy fokkal tisztességesebb a rozmárnál. Szabó Jani a becsületes neve, de a cégnél csak Zsigolónak becézik. Ő is kirúgott rendőr.

 22. kaganovics said

  Meg sok segítséget kapnak az elvtársak a szovjetorosz szekció tagjaitól, az IMO-s Hermanntól, az időközben felébredt alvóügynöktől, Kun Béla unokájától, a Mikitől, meg az exrendőr Kovácstól.
  A Miki átlát mindent az Ohranától az OMON-ig, és sokat segít az elméleti dolgokban. A jobbikos fiúk meg hozzák a Putyin-butikból a leselejtezett cuccokat.

 23. MAB-ha-ha-ha said

  Csanády Márton a MAB-ban? Ennyi erővel a részeges kurvapecér volt és jelenlegi besúgó Bölcskei is beülhetne oda ítélkezni. Röhej az egész.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: