Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The twit conspirator (A balfék konspirátor)

Posted by karoligaspar - április 22, 2012

A gálferences blog http://galferences.wordpress.com tanulsága többek között, hogy aki rosszban sántikál, ne hagyjon maga után nyomot. Sose lehet tudni, hogy a kósza e-mailek merre tévelyegnek, kinek a kezébe kerülnek és mire akarják felhasználni őket. De ezt nemcsak ifjú és naiv, vidéki fiatalok nem tudják, hanem a magát Machiavellinek képzelő pitiáner intrikus, az MTA Irodalomtudományi Intézetének főmunkatársa és a Károli Régi Magyar Irodalmi Tanszékének docense, Bene Sándor sem. – A szerk.

Szerző: Cagliostro

Bene Sándor a THEATRUM POLITICUMban, sőt, a THEATRUM MUNDI-ban a zseniális cselszövő, a machiavellista intrikus szerepét osztotta ki magára. Hogy ez a szerep mennyire nem illik erre a kispályás rágalmazóra, arról meggyőződhettünk, amikor nemrégiben bizonyítékok kerültek elő arra nézve, hogyan fúrta meg Bene – a Kulcsár-Szabó klán „családi segítségével” Tüskés Gábort. (JAJ és JUJ!)

Bene igazi kisszerű, sunyi intrikus. Miközben a MIÉP-es, majd jobbikos újfasiszta egyetemtől kapja a zsíros másodfizetését, és nyal be csontig a jobbikos rektornak, a kőkemény szadeszes BESZÉLŐben publikálgat. Mindkét helyen elpöttyent pletykákat és igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy direkt azért ÉPÜLT BE AZ ELLENSÉGHEZ, hogy onnan ide hordja az infókat. Valójában  Bene tökéletesen erkölcstelen, igazi kettősügynök, mindenkit elárul.

Persze annyi esze még Benének is van, hogy egy kicsit védje magát. Szól is haverjainak, Hermannak, aki a cselszövést az IMO-n tanulta, Hanságinak is üzenget, hogy „családi” vonalon intézzék el a dolgot, az ő neve „ki ne tudódjon”. Hát, Sanyi, te tényleg annyira gyagya vagy, hogy ezekben megbízol???

De Bene agya még akkor is így jár, amikor kivételesen nem intrikusi üzemmódban akar működni. Nagyszerű példa erre az a szöveg, ami az ÉS 2012. április 6-i számában publikált Belgium romjai címmel. A károlisokat – nem véletlenül – nem közli az ÉS. Petrőczi néhány ordenáré verse meg fordítása a pártállami változatban még megjelent, azóta egy sem. Az irodalomtudomány (?) többi úgynevezett képviselője nem jut be az ÉS-be, néha az IMO-s Hermann felesége, Szilágyi Zsófia dicsérgeti őket kívülről, hogy aszongya „Mészáros Kosztolányi felől olvassa Moldova Györgyöt”.

Bene Sándor cikkecskéje egy érdektelen vitához kapcsolódik – különben Kovács nem is közölte volna – a politikai költészet létjogosultságáról. Tkp. két kérdés kristályosodott ki a vita során:

1.Van-e egyáltalán (szükség) politikai költészet(re)?

2.Kemény István Búcsúlevél című írása jó vers-e?

Ez két eldöntendő kérdés, igennel vagy nemmel lehet rá válaszolni, Benének azonban sikerül négy hasábon keresztül megkerülnie a választ.

Közben kioszt néhány alattomos szúrást: Horváth Iván apjának (Nem Horváth Márton lobogójára), a lukácsistáknak (még csak nem is Lukács György triászára gondolok). Beidézi, akiket mindig, Senecától Justus Lipsiuson keresztül Balassiig, sőt, tovább, Arany Lászlót és Adyt.  És a végén roppant sejtelmesen: „olyan árnyak is felsejlenek, mint Carl Schmitté”.

S mostanában már nem írnak meg egyetlen, úgymond, irodalomtudományi szösszenetet sem, hogy ne zagyválnának valamit Wittgensteiről és a nyelvi játékokról, hipertextről, subtextről vagy regiszterről. Bene a Hansági által már vicctémává züllesztett beszédaktuselméletet töri kerékbe: „Kemény szövegének perlokúciója nyitott…az illokúcióra akarja irányítani a figyelmet”. Ennek így semmi értelme, szakszerűtlen, tárgyszerűtlen hablaty.

A két eldöntendő kérdésre Bene nem válaszol. Négy hasábon keresztül locsog bele a világba. Mi céllal? Hogy a nála hülyébbek és műveletlenebbek – a Károli, mondjuk, tele van velük – megzavarodjanak, és azt gondolják, ez ám a nagy tudós.

Bennünket nem vezetsz meg. Szöveged arról győzött meg bennünket – ez volt a perlokúciója -, hogy te, akármit is akarsz elérni a szövegeiddel – bármi legyen is az ő illokúciójuk – éppen olyan senki vagy kutatónak, mint amilyen balfék intrikusnak.

Páter Ányos lebukása:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2012/03/27/pater-anyos/


44 hozzászólás to “The twit conspirator (A balfék konspirátor)”

 1. prudens said

  Benével az az alapvető baj, hogy túlbecsüli magát, a mképességeit és lebecsül másokat. Ha valaki túl sok időt tölt Szabó András, Petrőczi Éva meg hasonlók társaságában, ez érthető.
  DE NEM CÉLRAVEZETŐ.
  Mert így vezetik meg Hansági és az IMO-s Hermann benét és ezt ő provokálja ki.
  Muszáj neked ennyit intorikálnod, Bene, te együgyű barom?

  • Ágnesasszony a bírái előtt said

   Sajnos, Bene teljesen korrupt. Rájött, ha el akar érni valamit, csak Hanságit kell meggyőzni, mert annak családi csatornáin keresztül mindent el tud intézni. A KUlcsár-Szabó klán a saját akaratát mindenen keresztülviszi, a szakmaiság, a minőség ellenére. Így vesz állásba és rúgat ki embereket, minősít vagy elnyír, aszerint hogy mit akar. Ha valaki szembemegy velük, meghal – ez az általános vélemény. Ezért igyekszik mindenki behódolni. De már nemcsak az AOPÓSnak, hanem a MENYnek is. Lám, a szegedi Klukovits Lajos képes volt meghamisítani az országos adatbázist, mert Hansági azt az utasítást adta neki, hogy Mészáros Márton Nevétjavítsa ki Mészáros Istvánra. Mégis hol élünk, hogy egy erőszakos család ural egy szakmát, amiben nemhogy nem jók, hanem egyenesen kártékonyak?

   • Mercenary said

    Amíg akadnak benék, hermannok, mädchen für alles eisemannok és bednanicsok, páljóskák és balázsmisuk, addig nincs remény a szakmaiság érvényesítésére. Addig marad az erőszakos és tehetségtelen diktátornak és családjának a teljhatalma.

   • Pszichiáter said

    Ha mentegetni akarom Benét, azt hozhatnám fel mellette, hogy zsidóként egy fasiszta környezetben rá kellett hogy szokjon a színlelésre, alakoskodásra. De van Benében valam eredendő nyálas udvaroncság, ravasz hajbókolás, ami azt súgja, hogy ez a jellem már korábban gellert kapott, talán már a bölcsőben, vagy már az őseitől örökölte ezt a kétszínűséget.

   • KSZE és a húsosfazék said

    Ez az alakoskodás a kenyérért, a zsírosabb falatért, a Károlin, sőt, a Kulcsár-szabók hatalmát tekintve az egész országos hálózatban ugyanúgy működik, mint Szegeden Skamla, Farkas és a többiek szolgálatkészége a jutalom reményében. Ez a fajta hatalomgyakorlás prostikat csinál a hallgatókból és az oktatókból. Szabó a sovány kis tudásával az extraszűk támájáról Szenci Molnárról milyen jól megél a kulcsárszabóknak való hízelgéssel. 2004 óta töretlenül tanít a komáromi Selye János egyetemen, azelőtt meg 6 évig a Veszprémin, miközben végig kapta a Károlin is a professzori fizetését. A két fizetés együtt havi egymillió. 14 év óta zsebeli be a két professzori fizetés mellett az akadémiai doktori pótlékot arra a 44 oldalas locsogásra, amit Kulcsárszabó elfogadtatott szegedi vazallusával Balázs Mihállyal. Ugyanazzal az elvtelen szolgával, aki Mészáros Mártont a doktori iskolájában 4 hónappal a károlis bukása után ugyanazzal a témával új eljárásre fogadta. És hogy ez ne derüljön ki, az egész szegedi doktori intézet cinkosságával átkeresztelték a rndszerben Mártonról Istvánra. Istvánként tett nyilatkozatot arról, hogy a szöveggel még nem bukott meg sehol máshol. Tényleg nem: csak Mártonként bukott me, Istvánként nem. Hogy az István nincs benne a személyijében? Sebaj, majd azt mondjuk, hogy az adminisztrátor írta el a nevet, és még példát statuálva ki is rúgjuk. Kulcsár-Szabónak mindenhová elér a keze ebben az országban, mint ahogy a katolikus és református egyházé is. Aki engedelmeskedik, az két pofára zabálhat, aki edig ellenáll, az pusztuljon éhen. Kb így működik a Kulcsárszabók, Bölcskei és Kiss-Rigó hatalomgyakorlása.

   • Bednanics keesztje said

    Vajon milyen lehet Kulcsár-Szabó vazallusainak az élete? Milyen lehet Bednanicsé? Mit mesélhet a kislányának esti meseként az az ember, aki opponensként átengedte Mészárost a doktori védésen egy pár lapos, összefüggéstelen (Ravasz László és Luther a tárgy) szöveggel, aminek a felét bevallottan és dokumentáltan nem Mészáros, hanem Korner Veronika írta? Egyik gazság követte a másikat, aki Á-t mond, mondjon B-t is, Bednanicsot arra is megkérték a Kulcsárszabók, hogy vegyen részt a doktori iskolavezető kirúgatásában, aki vétót emelt Mészáros csalása ellen. Megérdemli a szemét, hogy példát statuáljunk, hiszen ellenállást tanúsított a Kulcsárszabók akaratával szemben. És Bednanics a második aljasságra is vállalkozott. Legyártotta Hanságival azt a dokumentumot, amit megrendeltek tőle Hima Gabriella kirúgatásához. Skrupulus nélkül. Elképzeljük ennek az embernek a napját, amint felébred reggel, mondjuk, Halásztelken, és nem hagyja nyugodni a gondolat, mi lehet róla a neten. Mondjuk 10 óra 5-kor bekapcsolja a computert, és 10 óra 6-kor már olvassa is a napi adagot saját magáról. Már a kislánya is tud olvasni. Ezt a blogot még nem érti, de pár év múlva megérti, mekkora prostituált az apja. És hogy nem véletlenül vegzálja apukát a rendőrség. Mert asszisztált egy csaláshoz, utána pedig egy bosszúhadjárathoz, egy gerinces ember meghurcolásához. Mert a neten megmarad ennek a becstelenségnek a dokumentuma… Érdemes, Bednanics? Érdemes a kölykünknek ilyen példát mutatni? Érdemes csalódást okozni neki?

   • Pedofil said

    Eisemannak és Hanságinak lényegesen könnyebb. Ők elég ha reggelenként a tükröt köpik szembe, mert nekik nincsenek kölykeik. Talán nem véletlenül… Szabót pedig még a dédunokái is le fogják köpni, mert úgy ki fogják ismerni, mint a mostohalányai, akik már tinédzser koruk óta nem állnak szóba vele, mikor megrontotta őket.

   • prudens said

    Hansági 1998-ban még nem volt se MENY, PhD-ja is 3 év múlva született neki – mást se szült, mint idióta szövegeket, ez a perlokúció jön ki belőle.
    És már akkor tucatszámra rugatott ki akadémiai doktorokat, kanidátusokat a Károliról. Tisztességes reformátusokat ez az ebhitű kur&va, aki még Luthert se képes Kálvintól megkülönböztetni.
    Mellette ítéletvégrehajtóként az aljas tolvaj gazember Szabó, a pusztító, agyatlan GÓLEM.

   • zsidóként fasiszta környezetben said

    Hát ez fantasztikus megfogalmazás: Benének többet kell teljesítenie “zsidóként fasiszta környezetben”.
    Nem mondom, hogy nem realisztikus. Tudok vérszomjas antiszemita zsidókról is, csak egy eklatáns példa: Morvai Krisztina.
    De még egyszer: gondolkodjunk néha el. Muszáj egy zsidónak (ha Bene az, én nem tudom), pont a fasiztáknál állásban lenni, dörgölődzni a jobbikos rektorhoz, miközben publikálgat a szadeszes Beszélőben?
    Tudom, erre azt mondjátok: Van annyi pénz!
    De csakugyan?
    Vagy annyira olcsójános ez a bene, hogy ő már kicsi pénzért is segget csinál a szájából?

   • Halászmese said

    Benéztünk Bednanicsékhoz az ablakon Halásztelken. De azt sajnos nem hallottuk, milyen mesével traktálta ma Bednanics Halásztelken a kislányát lefekvés előtt. Csak nem azzal, hogy ő a jóságos apuka, akit igazságtalanul bántanak? Talán olvassa fel a kislányának a bírálatát Mészárosról, amire mindannak ellenére amit leírt, és amit nem írt le, 100%-ot adott. Eltekintve attól az apróságtól, hogy az a disszertáció mindössze 13 oldal volt, és annak is Korner Veronika írta a felét! Ezt kellene elmesélni a gyerekének, nem hazudni tanítani a kislányt.

  • tudományos kutató said

   A Sanyesznek annyira kell a lóvé, hogy még a Petrőczi költészetét (HIHI-HI) sem szégyelli dicsérni!

  • csicsikov said

   Olyan szinten működik Bednanicsban az öncsalás, hogy magával is elhitette, hogy sose látott olyan tökéletes disszertációt, mint amit Mészáros f@sott 13 egész oldalon.
   Annyira liheg, hogy benyaljon Kulcsár-Szabónak, hogy semmi önbecsülése nem marad.
   Egy disznónak is 100 %-ot adott volna.
   Nem akarom megsérteni ezt a kedves, intelligens állatot, hogy az aljas barom Mészároshoz hasonlítom.

   • Bene rokonsága said

    Bene is tökéletesnek találta, a maximális pontszámot adta rá. Mit szól ehhez János meg Pali, akik éppen igényes szigorúságukról híresek?
    Nagy blama a családban egy ilyen becstelen, elfajzott szemét, mint Bene Sándor.

   • zoja said

    Bene csontig benyalt Szabónak, ragadt rá valami…

   • Niki said

    Ezért olyan barnás Bene tanár úr nyelve és bűzös a lehelete. Csak ne nyomulna folyton rám. Hányingerem van ettől a színtől és szagtól.

   • Verbunkos nóta said

    A dupla fizetésnek, egyetemi állásoknak, a Kulcsár-Szabó bandába tartozásnak ára van. Ezt az árat megfizeti Bene is, Bednanics is és az összes többi csatlós. Ha Kulcsárszabó azt üzeni, mindnyájuknak el kell menni – katonának.

   • Aesopus said

    Ismeritek a mesét az éhes farkasról és a kövér kutyáról? Akik szembemennek Kulcsár-Szabóval éhes farkasokként csaholnak a felsőoktatási intézmény falain kívül. A láncos ebek belül viszontzsíros falatokat kapnak. Nézzétek csak meg Hermann Zoltánt. Milyen szép kövérre hízott a zsíros falatoktól!

   • KSZE és a húsosfazék said

    Hermann annyi zsíros falatot kap, hogy majd kicsattan. Egyedül fel se tudja zabálni. Már a felesége, Szilágyi Zsófia is kétpofára zabál, már ő is degeszre hízott a konctól, sőt, a gyerekük is versenyt hízik velük.

   • bene rokonsága said

    Sanyesz te tényleg idióta vagy!
    Hogy vagy képes ennyire piti sunyi módon intrikálni?

 2. black side said

  Szabónak nincs erkölcse, éppúgy, mint Hanságinak meg a többinek. Kirúgják a református (?) egyetemről a reformátusokat, felveszik Kun Béla unokáját, meg a menórás, alapképzettség nélküli Fórist.
  Láttok ti ebben koncepciót, gondolatot, bármilyen KOGNITÍV TELJESÍTMÉNYT?
  Nem, és az erkölcs csak egy bizonyos kognitív szinten képzelhető el.
  Egy bélféregnek: Szabónak, Hanságinak nincs erkölcse.
  És Bene a bélférgek közé keveredett.

 3. filológus said

  Bene egy önhitt barom, kell neki a pénz meg a hatalom illúziója.
  Meg kell neki a p.. is, úgy néz ki, mint egy cukrosbácsi.
  Imád a fiatal csirkékhez dörgölődzni.

  • lóvé said

   Sajnálom Benét. A Károlin minden valamire való oktatónak 2 állása van, már azon versengenek, kinek 3 vagy 4. A 2 a minimum. Bene csak versenyképes akar maradni. 🙂

   • Frusztrált Csicskás said

    Ez az egész Tüskés-intrika nagyon Bene ellen szól, pedig ebben az ügyben nem ő a fő hunyó, hanem Hermann. Ő szivárogtatta ki a levelet. Ez nem Szabó postaládájából jutott Mata Harihoz, mert sose volt ott. Szabó nem is tudott róla. Ebben kivételesen nem volt benne a keze. HZ közvetlenül juttatta el Mata Harinak. Nem tudni mi motoválta. Talán föl akart vágni a jólértesültségével? Esetleg bosszút állni Benén, mert Hansági őt tekinti fő szövetségesének, míg Hermannt csak használja?

   • zsidóként fasiszta környezetben said

    Ezen el is gondolkodhatna Bene. Ennyire becsülik őt azok, akikkel együtt kíván intrikálni.
    Árulónak tartják Benét ők is, mi is. Mindenki.
    Megérdemli.

   • Ágnesasszony said

    Ne feledkezetek el Hanságiról. Neki Hermann folyton jelentett. A Benével való levelezést is továbbította neki. Hanságinak is a markában volt Bene és lehet hogy valamiért az orrára akart oppintani.

   • ohrana said

    Ezt tanulta az IMO-n, a spicliképzőn.
    Hermann ugyan letagadja a KRE honlapján, hogy járt volnan az IMO-ra, de mi tudjuk.
    Azonkívül minden egyes aljassága ezt bizonyítja.

  • Divide et impera! said

   Ki itt a cselszövő? Bene annak képzeli magát, pedig ő csak egy balek, akit Hansági felhasznált arra hogy kigolyózza Tüskést, mert Kovácsot akarta behozni, aki a belügyes múltja miatt zsarolható, ehát engedelmes. Szerintem Hansági kavarta a szart, felhasználta hozzá Benét és Hermannt, aztán átjátszotta az e-mailt Mata Harinak, hogy összeugrassza a szövetségeseit. Hogy miért? Azért amiért a rómaiak: Oszd meg és uralkodj! Uralkodik mindkettőjükön, rövid pórázon tartja őket.

  • Zsák és foltja said

   Bene nem bízhat meg a barátaiban. De azok se benne. Megérdemlik egymást.

   • Friendship force said

    Akinek ilyen barátai vannak, mint Hermann és Hansági, annak már nincsszüksége ellenségre. 🙂

   • bona fide said

    Barátja csak a tisztességes embernek van. A gazembernek cinkosa, bűntársa. Ennek a viszonynak meg ugye nem a hűség a lényege.
    Hűnek lenne a Beszélőnél a Jobbikat, a Károlin a Beszélőt szidó kispályás ármánykodó hülyéhez, Benéhez?
    Ostoba ötlet.
    LELEPLEZŐDTÉL, BENE, TUDOD, MIT MONDANAK RÓLAG A KOLLÉGÁID?
    “Mindig tudtuk, hogy egy gerinctelen, gennyes alak, de hogy ennyire unintelligens is, azt nem gondoltuk.”
    Ezt mondják az Intézetben.
    És azt, hogy mi a francért fúrod te a Horváth Ivánt és a Fidesznél akarod benyalni magadat a lukácsisták áztatásával.

  • zoja said

   Az egész Károli egy idióták társasága.
   Az ÁJK már bedőlt, a HTK-t a hitetlen, parázna, tolvaj papok rondítják szét.
   Ahol Balla a főprofesszor meg az okirathamisító Pethő Sándor.
   És a madzag végén Bölcskei, aki a Károlin keresztülk rabolja el az állam pénzét.

 4. grammaticus said

  Szeretném felhívni Bene meg a többiek figyelmét, hogy a nyelvtudomány = szakma. Aki nem ért hozzá, csak egy-két terminust kiemelve hablatyol hozzá valamit, az TUDATLANKÉNT ÉGETI MAGÁT.
  Ha Bene ezt nem érti, kérdezze meg a rokona feleségét, a nyelvtudomány kandidátusát.

 5. copy paste said

  A doktorcsalóknak is?
  Kinek kell Mészáros tudománya?
  Vagy Hansági Ágnesé?
  Tudom, neki dől a lóvé Szegedről is az após miatt.
  Ahogy elnézem, a szegedi irodalmárok egy tökéletesen korrupt, szemét banda.

 6. animus said

  A Károlin az aljasság, egymás kijátszása a mindennapi gyakorlat része.
  A bunkóság, műveletlenség nemkülönben.
  Emlékszünk, Szabó a nagydoktorija (???) bevezetőjében köszönetet mond a feleségének, Petrőczinek, hogy arra bátorította, adja be a MTA doktora címért a Tolnai Gáborhoz írt szemináriumi dolgozatát.
  Aztán Kulcsár-Szabó elintézte a szegediekkel, hogy ebből legyen a trágyaszagú Szabó nagydoktor.
  A Károlinál nincs lejjebb.
  Primitív, aljas, nepotista bunkók.

 7. copy paste said

  És mi van a Cservékkal?
  Ott díszlik a Károli bebukott jogi karán, most már ott is marad, mer Áder nem tart rá igényt.
  Mindenki tudja, hogy Cservák árulta el Schmittet.
  Ő vitte a dokumentumokat a HVG-hez.
  Nem is tudom, mit remélt. Hogy ő lesz az új ÁLAMFŐ?
  ÁLMODJ TOVÁBB, TE BÉLFÉREG.

 8. régi magyaros said

  Nézzük meg a Károli BTK régi magyaros tanszékét. Mi az ördögnek egy ilyen tanszék, amikor rohattul senkit nem érdekel a régi magyar irodalom, mert selejtes epigonok sztöszölése. Balassi előtt nem volt érdemleges költő magyar nyelven.
  vezető: Szabó András, eleget írtunk róla.
  Bene l. m. f.
  B. É. – nem engedi a nevét kiírni Johannes: hardpornó szövegeket közöl, softpornó szövegeket ír.
  És hazudik a CV-jében. Méghogy ő tanított a Károlin 1996-tól kezdve?
  Hazugság.
  És természetesen Petrőczi. Mert aki beengedi az egyiket, megkapja a másikat grátisz (???)
  Szilágyi Ferenc ebbe halt bele.

 9. vidéki oktató said

  Kenesei professzor megírta a HVG-ben (Elvételi vizsga), hogy érthetetlen számára, miért kapott a Károli szakmailag teljesen jelentéktelen bölcskara több államilag fizetett helyet, mint jól működő vidéki egyetemek.
  Ugye, a Károlin olyan nyelvészek oktatnak (?), akiket Kenesei professzor semmire sem becsül.
  Egyetértünk vele.

 10. animus said

  Hoffmann Rózsa kivételez a Károlival, azért kapotak annyi államilag finanszírozott helyet.
  Kiváncsi vagyok, mit szólnak hozzá a kormánypárton, ha kiderül, hogy pont a Károlin szervezik a kormánybuktató puccsot.
  OV-t egyszer már kirabolták a károlisok 1999-ben, 2 milliárd forintot lopott el Szabó és bandája.
  Most pedig fegyveres hatalomátvételre készülnek Balla a Hegedüsékkal és a Wistmanwooddal.

 11. takaró mihály said

  Ma este 18 órakor B. É., a Károli régi magyaros tanszékének érdemdús nőtagja tart előadást a PIMben a LESZBIKUS FASISZTÁRÓL, Tormay Cecillről!
  Gyertek el ti is!

 12. black side said

  Bölcskei meg Balla persze nem foglalkozik olyan kérdésekkel, mint az irodalmi kánonok. Neki megfelel a Hermann a pornogfár fantáziájával, Hansági a kanonizáció multiplikációval, na és a nagyságos asszony, B. É. Tormay Cecill leszbikus fasisztaként való megbélyegzésével.
  Balla annyira gyagya, hogy még az se tűnik fel neki, hogy ennek a leszbikus fasisztának a bronzszobra diszíti a Szabadság téri templom előterét.
  Persze ha a Jobbik megdönbti a Fidesz hatalmát, lemészárolja a Vityát és az apósa, Hegedűs püspök lesz az államfő és a károlis Szegedi Csanád vezeti a kormányt, akkor a KÁROLI LESZ AZ ORSZÁG ELSŐ EGYETEMET.

  • Retardált said

   Balla már erre gyúr. Síbolja Csanádnak a pénzt, és ha az apósából sikerül köztársasági elnököt csinálni, Balla reméli, hogy ő lesz a püspök, mármint Bölcskei utódja.

 13. kálomista said

  Bölcskeinél rosszabbat nehéz elképzelni.
  Más kérdés, hogy Balla az állami pénzt azért lopja át a Jobbiknak, hogy Szegedi Csanád kormányt döntösön.
  Nem tiltja ezt a törvény?

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: