Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Looking forward to ascension day (Áldozócsütörtökre készülve)

Posted by jhnnsclvn - május 15, 2012

Szerző: Tóth Károly


Ezen a héten ünneplik a keresztények és keresztyének Áldozócsütörtököt, „Urunk mennybemenetelének napját” (Ascensio Domini). Az úgynevezett „mozgóünnepek” közé tartozik, húsvét után pontosan 40 nappal kerül rá a sor. A korai keresztények még Pünkösddel, a „Szentlélek kiáradásának” ünnepével együtt emlékeztek rá, később azonban a két ünnep markánsan különvált.

A húsvéti ünnepkör egyik fontos tagja az Áldozócsütörtök, minden keresztény bizakodást és hitének megerősítését meríti belőle. Az újrakezdés, a megbocsátás lehetőségét adja ez az ünnep a keresztényeknek, erre hívta fel a figyelmet Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök május 13-án reggel a Kossuth Rádióban.

Hogyan készül erre a kivételes ünnepre a Károli Gáspár Református (?)  Egyetem vezetősége?

Mindenekelőtt Szabó Andrásra gondolunk, a KRE egykori dékánhelyettesére, dékánjára, rektorhelyettesére és mindmáig tanszékvezetőjére, Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök sógorára.

Szabó most éppen „kutatói szabadságát” élvezi. Tehát ül Mátyás utcai luxuslakásában, melyet a református hagyatéki leltár bútoraiból, festményeiből, szőnyegeiből és csillárjaiból ingyen rendezett be magának. Kapja a kétszeres professzori fizetését, a révkomáromit euróban, a károlist forintban és mit is csinál? Nem kutat, ezt MTA-doktorijának ismeretében (olvasható a Ravasz László blogon, csak edzett idegzetűeknek!) nem is várjuk el tőle, kognitív képességei erre eleve alkalmatlanná teszik. Blogot ír Szabó, méghozzá saját magáról. Primitív hazugságokkal próbálja magát tisztára magát a hamistanúzás, okirathamisítás, közpénzek eltulajdonításának vádja alól.

Ezenközben a 157 milliós közpénzcsalásban bűntársa, a Gál Ferencre visszakatolizált Györgyné Koncz Judit már lebukott. Betty rektorhelyettes volt a Károlin. Vele Szabó dékánként, mint Petrőczi Áfonyahegyi…  opuszából tudjuk, még heidelbergi tartózkodása alatt is napi több órát beszélt telefonon. Koncz Judit éppen abban az időszakban volt BTK-s rektorhelyettes, amikor szőrén-szálán eltűnt 157 millió forint, illetve illetékteleneknek (vajh kik is lehetnek?) fizették ki. Ezt a rejtélyt a rendőrség még nem tudta megoldani, beérték a Szabó és Koncz által feltálalt mesével a makulátlan Marosi Margó bűnösségéről. Betty közben lebukott Szegeden, mert a Gál Ferencen dékánként újra sikkasztott. A Botka -féle szoci városvezetés és a Délmagyarország nem hagyja, hogy megússza, mint a Szabóval közösen elkövetett 157 milliós sikkasztást.

Szabó „tudományos” dékánhelyettesét közben Szegeden (!) habilitálták. Hansági Ágnes – Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus menye – katolikusként került a Károlira, és még most se képes megkülönböztetni egymástól nemhogy Melanchtont és Zwinglit, de még Luthert és Kálvint se. Akárcsak szeretője, Balla sógora, Mészáros Márton, akit István álnéven PhD-ztatott le a mindenre képes szegedi egyetem.

Mészáros Mártont közben egy millió forint közpénzzel jutalmazta a Kulcsár-Szabó klán az NKA-n keresztül „A Gutenberg-galaxis teológiai alapjai” című tervezetéért. Bednanics benne volt abban a bizottságban, amely a maximális összeget adta a projektumnak, holott tudta, hogy Mészárosnak semmiféle teológiai végzettsége, sem ismeretei nincsenek, hiszen opponensként éppen ő mondta azt az ominózus PhD-értekezésről, hogy abban Mészáros összekeveri Luthert Kálvinnal. A Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus vezetésével működő irodalomtudományi világban azonban ez nem jelenthet akadályt.

Közben a Károli Gáspár Református (?) Egyetem rektora, Balla Péter (ifj. Hegedűs Lóránt(né) sógora) a jelentékeny szoci kapcsolatokkal (Nyírfa-ügy) rendelkező Földi László Wistmanwood nevű cégét bízta meg azzal, hogy egy általa már kirúgott, megrágalmazott professzor magánlakásában megfélemlítésül felvételeket csináljon, és utólag alapozzon meg velük egy felmondást.

Balla Péter rektor tehát a húsvéti ünnepkör áhítatában aljasságban és gátlástalanságban jóval felülmúlja Iskárióti Júdást.

Hát így készül a Károli kőateista vezetősége Áldozócsütörtök ünnepére. Csak ateizmussal magyarázható ugyanis, hogy égbe kiáltó bűnök elkövetése közben nem félnek a Teremtőtől.

Mi azonban Őhozzá fohászkodunk:

„Törd meg az istentelennek karját, Hivd elődbe és idézd törvénybe, Vizsgáld meg és ítéld meg gonoszságát.”(X. zsoltár)


40 hozzászólás to “Looking forward to ascension day (Áldozócsütörtökre készülve)”

 1. animus said

  Nagy szenvedés nézni ezeknek az istentelen bűnözőknek a garázdálkodásait a Benda Kálmán által a protestáns értékőrzésért és a fiatalok kálvinista szellemiségben való neveléséért alapított egyetemen.
  Szabó András ellenezte a református egyetem alapítását, miután azonban Benda, Szilágyi és Hegedűs püspök megalapították, beférkőzött parázna némber feleségével együtt és azóta bűneivel iszonyatos csapást mért rá. Ő hozta be Hansági Ágnest, Kulcsár-Szabó akkor még jövendőbeli menyét és kirúgatta a református oktatókat.
  Balla Péter Szabó mocskos munkáját folytatja.
  A Wistmanwood felbérlése az az erkölcsi mélypont, amelyet felfogni sem nagyon tudunk.
  De nincs kétségünk, hogy Szabó, Mészáros, Hansági és Balla még ennél galádabb, aljasabb tetteket is képes elkövetni.
  Eltakart szemmel, befogott orral tudunk csak itt létezni.

 2. csicsikov said

  Mér, mit vártatok? Ezek lesz&rják az egész keresztyén szöveget, amit nyomnak. Brutális materialisták.
  Miért lopott annyit Szabó?
  Ő ezen a világon akar gazdag lenni a retkes céda petrőcivel együtt.
  Miért uszítja rá Balla a Wistmanwoodot a professzorra?
  Mert nem hisz a Teremtő létezésében, a túlvilági büntetésben.
  Minden egyes alkalommal HAZUGUL VESZI SZÁJÁRA A HISZEKEGYET.
  Mészárosról, Hanságiről és a többi szűkagyú, pénzéhes hiénáról nincs mondanivalóm.

 3. csornij kot said

  A Wistmanwood felbérelése bizonyára Krisztus mennybemenetelének tiszteletére történt.
  Balla Péter, Hegedűs Lóránt veje, az Újszövetség professzora bizonyára úgy gondolta, hogy ad maiorem dei gloriam cselekszik.
  Igaz, Balla?

  • Pharisée said

   Ezt a taláros gazembert el kellene tiltani a papi hivatástól. Aki komcsi titkosügybnökökkel paktál a magyar potestánsok ellen. És még azt meri mondani, hogy Jézus Krisztus nevében fizeti közpénzből a Wistmanwoodot.

 4. pulchra said

  Nézd meg a postádat, Johannes!

 5. Facebook said

  Erre használni egy kutatófélévet, hogy öntömjénező primitív naplókat írjon! Két professzori fizetésért otthon ül a computere előtt és lóg a facebookon. Ezt fizetjük közpénzből. Brávó. És a csaló Mészárost a semmitmondó közhelyes témájára.

  • paplan alá fingó said

   A szemét, aki a kollégáit sírbakergeti és az utcára teteti, ő pedig két fizetésből öngyógyító naplókat irogat elemi iskolás szinten.

   • Az öngyógyítás így nem fog sikerülni Szabónak. Ennek ugyanis az a feltétele, hogy kíméletlenül szembe nézzen saját BŰNEIVEL. Önsajnálat és élethazugságok nélkül (pl. irigyelnek, mert okos vagyok, mert professzor vagyok, mert jó (?) házasságban élek).
    A második lépés: a z általa okozott károk reparációja. Bocsánatot kérni azoktól, akik ellen bűnt követett el. Szigethynek csak az özvegyétől tudna persze.
    Csak ez az út vezet el az újrakezdéshez.
    Ez Áldozócsütörtök üzenete.
    Vajon megérti Szabó a Szentírás üzenetét?
    Talán még nem késő.
    Neki lenne jobb.

  • prudens said

   Egyébként minek irogatja Szabó “bizontalan heleken búdosva (a Mátyás u. 20. első emeletén a 140 négyzetméteres, a református hagyatéki leltárból fényűzően berendezett luxuslakásában) a “maga mentségét”. Ő ugyanis fennen hirdeti, hogy csak egy-két irigy elmebeteg írja ezt a blogot.
   Ebből logikusan következik, hogy ezen kívül mindenki, aki Szabót ismeri, szereti, tiszteli, nagyrabecsüli, sőt, csodálja őt.
   Minek annak a néhány irigy elmebetegnek önfényező blogot írni? Fölösleges.
   Mondanám azt, hogy foglalkozzon hasznosabb dolgokkal, de nem tudok semmi hasznos dolgot, amire akár szellemi, akár testi adottságai alapján képes lenni.
   Vikszolgassa a hencidai templomból, lelkész édesapjától lopott úrasztalát, amelyet Ludviggal együtt konyhaasztalnak funkcionáltak át.

   • Ginger Cat said

    Szabónak nagyon rossz éjszakái vannak. Nem tud aludni. Fölkel, idejön az ablakhoz, hogy figyelem-e. A múltkor épp elszunyókáltam a párkányon és majdnem lezuhantam úgy rámijesztett. Fél gyanakszik figyel.

   • dr. cat said

    Testvérem, nem jó ötlet az ablakpárkányon szunyókálni, különösen nem a Mátyás utcában. Petrőczi mérhetetlenül aljas, Vászka harmadunokatestvéremet majdnem megmérgezte. Valami arzénos abált szalonnát tett neki az ajtó elé. Szegény Vászka megette, de miután olyan rosszul lett Petrőczi látványától, ki is hányta.
    Vászkánaj, hogy úgy mondjam, az undor mentette meg az életét.

   • ginger cat said

    Köszönöm a blognak, hogy megtaláltam életem szerelmét, Vaszkát, az orosz kéket, dr. Cat harmadunokatestvérét.
    Nagyszerűen mutatunk együtt, csodálatos a színharmónia, és a lelki, na meg az, amiről beszélni se akarok.
    Mert Vaszka nye proszto “szlusajet da jeszt”, ahogy egy orosz klasszikus írta – nagyon helytelenül – hanem mást is tud csinálni, mégpedig hosszan és csodálatosan!!!
    Nem úgy, mint az az embernek csúfolt Szabó András, akinek a szerelmi élete millisecundumban mérhető, az aljassága viszont évmilliókban.

   • Baldachin said

    Pedig egyszer mintha Petrőczi is írt volna egy ilyen csodálatos színharmóniáról, amikor az ő mézszőke és Andrisának a fekete haja és a leheletük a sárospataki Rákóczi-vár elkuncsorgott baldachinos ágyában összefonódott. Petrőczi jobban szerette volna ugyan, ha másuk fonódik össze, de az Andrisa indiszponált volt az 5 csillagos ágyban. Akkoriban otthon a református hagyatéki lerakatból zabrált ősi félcsillagos sezlonon fél fokkal jobban ment.

   • korrektúra said

    Petrőczi lobonca akkor csapzott, zsíros piszkosbarna volt. Ma már a feje egy kifakult partvisra emlékeztet.
    Ez az eset még panelpproli korszakukban esett meg, egy tanulmányi (?) kirándulás során.

 6. soli deo gloria said

  “Megjő annak a szolgának az ura, mely napon nem várja és amely órában nem gondolja és ketté vágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja.” (Lukács 12, 46)

 7. filológus said

  A Mátyás utca 20-on nemzeti színű zászló lobog.
  Szabóék faszolták (még mielőtt valaki felordít, ez egy katonai szakkifejezés erre: szerezték) a Ráday Könyvtár raktárából.
  Így akarnak benyalni a Fidesz-kormánynak, miután a Hold utcába má nemhogy OV nem jár, de maga Balog se.
  Lázár, a hódmezővásárhelyi polgármester és fideszes főember pedig bejelentette, hogy lobogjon minden házon zászló.
  Szabóék kezdték, ők aztán utolérhetetlenek szervilisségben meg aljasságban.
  Az emberi méltóság meg az erkölcs ismeretlen fogalom számukra: kormánytartalékrablás, okirathamisítás, (karakter)gyilkosság és hamistanúzás diszíti Szabó bűnlajstromát.
  Kerülsz te még a Kozma utcába és nyalhatsz a smasszeroknak, hogy ne kelljen másnak.

 8. mesüge said

  Úgy hallottuk, Ágotánk viszonya annyira felforrósodott Ballával, hogy már a válást fontolgatják szerelmük beteljesedése érdekében. Ágotának persze tök fölösleges várni, aggastyán férje amúgy is nemsokára beadja a kulcsot.
  Ballánál cifrább a helyzet, na meg pláne ifj Hegedűs Lóri is védi a család becsületét.

  • Tóra said

   Azt hallottuk az Újszövetség professzoráról, hogy újabban többet forgatja az Ószövetséget, mintaz újat. Titokban át akar térni szerelme hitáre.

   • Circumcisio said

    A frigyre nemcsak lelkileg készül Balla, hanem testileg is. Sáron Rózsája két londoni rabbival tárgyal a vőlegény körülmetéléséről. Ágotáék lakásán lesz a titkos műtét, a konyhaasztalukon. Ágota férjének azt mondták, egészségügyi okokból van rá szükség…

 9. bibliofil said

  Ma kezdődött a vallási könyvek szemléje vagy mi. A Kálvin Kiadó asztalán ott volt Szabó nevetséges, bugyuta förmedvénye Bocskairól – könyvnek nem nevezném – a másik pedig Balla Péter Gyermekek és szülők kapcsolata. Az Újszövetség tanítása kortörténeti kontextusban.
  Ballára jellemző, hogy még egy két mondatos címet se képes normálisan megfogalmazni: akkor most milyen kortörténetben: az Újszövetség korában, vagy a mi korunkban értelmezhető módon?
  A többi néma csend – Balla értelmi fogyatékos agyában.

  • Wistmanwood said

   És mit tanít Balla szülőként a gyermekeinek? Fiaim, lányom, ha nem tetszik valakinek a képe szabadítsd rá a Wistmanwoodot, hogy nyírja ki? Mi lesz, ha egyszer ilyen wistmanwwodféle bűnözőkből álló vadbarom csoprt rászabadul Balla gyerekeire a fogat fogért elve alapján, amit Balla maga is vall? Még elérheti ez a pofátlan pap, aki égre fordult szemmel szorongatja a Bibliát a kezében, közben pedig ima helyett utasításokat mormol komcsi titkosrendőröknek.

   • journalist said

    Ennek a nagyszerű cégnek méltó feladat lenne kideríteni, ki öntötte le vörös festékkel a nyolcadik kerületi Kőfaragó utcában Tormay Cecil márványtábláját?
    Gyanúsan közel van a helyszín a Károlihoz.
    Azt is tudjuk, hogy Szabó tanszékén dolgozó kolléganő, B. É. “leszbikus fasisztának” nevezte nagy nyilvánosság előtt Tormay Cecilt.

   • takaró fan said

    Szólok a Takaró Miskának. Szerintem Szabó András a bűnös! Miért vett a tanszékére egy olyant, aki a legnagyobb református írónőt, akit Nobel díjra is jelöltek, leleszbikusfasisztázza. És kis is öntött vörös festéket a márványtáblára?
    Ezek után világos.
    A Miska mindig is utálta a Szabót. Liberálbolsevik patkánynak tartotta a fehérmájú feleségével együtt. Ugyan miért is pénzelte őket a Princz?
    Hát azért, hogy liberálbolsi mocskot terjesszenek a Károlin!

   • fatal deceit said

    Szabó teszi-veszi magát mint nagy református meg színtisztán magyar ember de vajon miér kapott 8 millát a Princztől?
    Milyen szolgálatokat tett Szabó a zsidóknak?

   • Double agent said

    Szabó kettős ügynök. Titokban az izraeli hírszerzőknek dolgozik, hangosan pedig antiszemita megjegyzéseket tesz, különösen a nála tehetségesebb zsidó származású kollégáira. Nem tudni, mit hisz valójában, kit szolgál – a Jobbikot vagy Izraelt.

  • ghost writer said

   És egyébként milyen példát mutat az a szülő – Balla, a lelkész és rektor – aki nyíltan csalja feleségét, Hegedűs püspök lányát, a szép és kedves Gyöngyit a menórás Fóris Ágotával?

   • Circumcisio said

    És még titokban körül is akarja metéltetni magát!

   • Mesura said

    Ne viccelj! Ha abból a farkincából még le is vágnak egy darabot akkor mi marad szegény Ágotánknak?

   • bizontalan heleken búdosó said

    Gyerekek, illik így viccelődni egy újszövetségi professzorral a Magyar Református Egység Napjának előestéjén?
    Az persze kérdéses, hogy ki kivel akar egyesülni.

   • Circumcisio said

    Hogyhogy kivel? Ez nem kérdés. A reformátusság a zsidósággal, de mivel az egész vallásos népesség nem egyesülhet egymással, ezért szimbolikusan csak Balla Péter fog egyesülni Fóris Ágotával. Azonban a rituális közösülés előfeltétele a rituális műtét.

   • Wistmanwood said

    Úgyszintén méltó feladat lenne e nemes lovagokból álló, kizárólag a törvényességet szem előtt tartó titkosszolga cégnek Balla Péter házasságtörésére bizonyítékot szerezni. Videóra vehetnék a lágyottjait Sáron rózsájával, amint épp a blog utáni hajsza ürügyén bezárkóznak a Rektori Hivatalban Balla dolgozószobájába és…

 10. petticoat said

  És azt hiszi, azt a Gyöngyi nem veszi észre?
  Vagy vele már nem is?
  Micsoda erkölcsei vannak Balla Péternek, az Újszövetség professzorának!

  • III/III said

   Gyöngyi és a Hegedűsök azt sem veszik észre, hogy Balla a komcsi titkosszolgálatnak dolgozik. Őket alkalmazza az egyetemen. Lehallgatja a kollégáit, ellenőrzi az emailjeiket. Van akinek a hálószobatitkait is videón őrzi. Ha még ezt sem veszik észre pont az a kis levágott bőrdarab tünne fel nekik?

 11. Újreformátus said

  A református lelkészek erkölcsisége a mélyponton. Anrassew Iván Tőkésről írt könyve Bölcskeiről is szólhatna:
  “..megrázó, ami az elém került dokumentumokból Tőkés Lászlóról kiderül. Engem is megrázott. Bárha sok-sok emberi élettel és tulajdonsággal szembesültem, nem hittem volna, hogy egy olyan méltóságú ember, mint ő, ugyanolyan kiszolgáltatott a saját jellemével szemben, mint bárki más. Olyan, mintha a forradalom hőse, a magyarság köztársasági elnöke – ahogy Orbán fogalmazott -, a lelkész, a püspök, az Európai Parlament alelnöke folyamatosan valami ördögfélével küzdene, és ezt a lelke körül ólálkodó lényt nem tudná legyőzni, legyűrni, elzavarni. Főleg akkor, ha a neki legjobban kiszolgáltatottakkal kellene emberségesen bánni. Elemi emberségesen.”
  http://index.hu/kultur/media/2012/05/18/tokes_laszlo_perel_a_rola_szolo_konyv_miatt/

 12. filológus said

  Nagyon kiváncsi vagyok Andrassew Tőkés-könyvére. Bizonyára vannak benne csakugyan Bölcskeiről szóló részek is.
  Bölcskei is megérdemelne egy kis könyvet: Czap-Czap affér, koreai bankok, elviszik a jardok a főtiszteletű urat.
  Meg komolyabb dolgok: miért kér a piaci árnál magasabb bérleti díjat a Károlitól, hogyan bundázta meg, hogy szétterüljön a hatalma a Kárpát-medencébe stb.
  És ott kapnának nemcsak lábjegyzetet, hanem kis fejezetecskét Balla Péter, Szabó András, Hansági Ágnes és az ő rablásaik és okirathamisításaik.
  Pl. Hogyan rabolta el Szabó a 2 milliárdot OV első kormányától!
  Sikerkönyv lenne!!!!

  • Újreformátus said

   Még megírhatjuk. Én gyűjtöm hozzá az anyagot itt Tiszántúlon. A pénzügyeiről itt kevesebbet tudunk, azt az Abonyi utcai különítmény kutatja, de az ivászatairól, a nő- és kocsi-ügyeiről egész jó kis anyag jött össze. Lepipáljuk vele Tőkést. 🙂

   • korrektúra said

    Várjuk meg, míg Majsai kicsontozza.
    Frenkl Róbert is nemsokára meghalt, miután Majsai leírta az ÉS-ben, hogy mit tett. Nem voltak olyan nagy dolgok, ahhoz képest, amiket Bölcskeiről tudunk.

   • journalist said

    Kiderült, hogy Balog Zoltán gyereke, a gimnazista Balog Ádám volt az előénekes abban a kórusban, amelyik megpróbálta elhallgattatni a demonstrálókat.

 13. Tesók said

  Bölcskei képén nagyon vastag a bőr. Előbb öli meg az alkohol, mint a szégyen. Abszolút semmi szégyenérzete nincs. Legfeljebb akkor égett a képe, mikor a fél ország megtudta, hogy fölszarvazta a szeretője a közpénzen neki bérelt pasaréti lakásban.

 14. vidéki kolléga said

  Ha Majsai leírja róla részletesen, kiről és mit jelentett, hogy lopta el a pénzt és mire költötte, olyan megvetés fogja körülvenni, hogy az még az ő homályos agyában is leképeződik.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: