Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Third attempt (Harmadik nekifutás)

Posted by jhnnsclvn - május 30, 2012

Bemutatjuk Kecskeméti Gábor miskolci doktori iskolájának holnap védő jelöltjét. Élünk a gyanúpörrel, hogy az 57 éves, kétszer bukott, harmadszor ugyanazzal a témával törvényellenesen próbálkozó “doktoranda” nem tudja, mi az, hogy szakmai önéletrajz, nem tudja, mi az, hogy tudományos pályafutás. – A szerk.

Szerző: Buranovszkaja Babuska

Baranyai Katalin szakmai önéletrajza
Baranyai Katalin született Encsen (Abaúj megyében) 1955. december 27-én. Szülei Vavrek Mária és Baranyai Endre, egyetlen testvére, András (1959) ma az ELTE professzora.
A sárospataki Rákóczi Gimnázium orosz tagozatán érettségizett 1974-ben és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészkarán szerzett magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomát 1980-ban.

Diákéveiben a nagy hagyományú protestáns iskolák szellemiségébe nőtt bele: Patakon az
iskolaújság diákszerkesztője volt, az Országos Diáknapokon műfordításban és szólóénekben nyert 1973-ban, bejutott az OKTV döntőjébe Semprun Nagy utazásáról írt dolgozatával. Az egyetemen bölcsészkari TDK-felelős, az Egyetemi Tanács diákképviselője, az 1977-es OTDK-n Pécsett különdíjat kapott Bessenyei György Tariméneséről írt eszmetörténeti tanulmányáért. Szakdolgozatát Berzsenyi hellenikájából készítette Julow Viktor professzornál. Műfordítói speciálkollégiumot végzett. (Tudományos pályafutás helyett iskolai dolgozatairól számol be.)
A kezdő középiskolai tanári években még kisebb műfordítói munkákat vállalt (mi az, hogy vállalt? milyeneket, hol jelentek meg?) pályázaton nyert (milyen pályázaton? a helyi középiskolain?)

Tanárként bekapcsolódott a Beszélni nehéz! anyanyelvi mozgalomba és diákszínjátszással kezdett foglalkozni (mi köze ennek a tudományos pályafutáshoz?). Miután 1986-ban megbízást kapott Cs. Szabó László Londonból Sárospatakra telepített hagyatéki könyvtárának a feldolgozására, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárának munkatársaként megismerkedett Cs. Szabó László műveivel, hazai és emigrációs pályájával. (Ki bízta meg? Ő csapott le a hagyatékra az özvegy bizalmába férkőzve!)

1991-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett a KLTE – n, Debrecenben „Cs. Szabó László írói pályája és művei 1920-1949” címen írt dolgozatával. Témavezetője Fülöp László.
1997 és 2000 között elvégezte az ELTE modern magyar irodalom doktoriskoláját, szigorlati záróvizsgát tett, de a nyugati magyar irodalom londoni fejezetéről írt dolgozatát végül nem védte meg. (Nem, mert a nyilvános vitán megbukott. Pedig a végtelenül jóindulatú Rónay László professzornál nagyon nehéz megbukni.)

(2009-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen bukott meg ugyanezzel a dolgozattal, ld. https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/19/another-petty-error-egy-masik-piti-ugy/ . Baranyai Katalin ezt a bukást is kiretusálta az önéletrajzából!)

Munkahelyei:
…..
1997-ben a Károlyi Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karán, Nagykőrösön oktat. Innen családi okok miatt távozik. (Itt volt Petrőczi kolléganője és barátnője.)
2000-ben az Országos Közoktatási, Értékelési és Vizsgaközpont Igazgatóságán a főigazgató mellé rendelt referens … (magyarán titkárnő

2004-ben, indulásakor, a Mundus Kiadó munkatársa (A Mundust ismerjük, ez a kiadó, ahol Biernaczky és a szegedi Pál Jóska elcsalták Istvánffybácsi 2 millió forintját. Mikor is? https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/27/malversazione-a-la-jozsef-pal-a-csalo-es-sikkaszto-mundus-duo/)

Rangos ösztöndíjak:

Ösztöndíjai:
Soros-ösztöndíj Cs. Szabó László hagyatéki könyvtárának a feldolgozására; 1986-1988.
Soros-ösztöndíj, egyéni 1989/90-ben; Teleki László Alapítvány ösztöndíja 1991/92-ben.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség vezetőképzőjén szerez képesítést Eibisbergben, 1990-ben. 1991-ben részt vesz a Magyar Népfőiskolai Társaság, tanulmányútján (Studieförbundet Vuxenskolan) Stockholmban,; hollandiai tanulmányúton 1994-ben.

Egyesületi tagságok:
…1994-ig aktív tagja a Sárospataki Népfőiskolai Egyesületnek, 1992-ben a határontúliak szekciójában. Alapítója az Erdélyi János Cserkészcsapatnak és részt vesz Magyar Cserkészszövetség újraindításában.

Egyéb tevékenység:
A sárospataki oktatói években TIT felvételi előkészítőket tart… Sárospatakon főiskolai színjátszással, drámapedagógiával foglalkozik (Comenius Tanítóképző).
Folyamatosan előad regionális és akkreditált pedagógus továbbképzéseken. Saját, elvégzett
továbbképzései: közoktatási szakértői (Sulinova, 2000.), filmesztétikai (Faludi Akadémia, 2003.) emelt szintű érettségi vizsgáztatói (KPSZTI, 2004.), módszertani (Magyartanárok Egyesülete, Pozsony, 2005.) pályázatírói és pszichodráma képzés (2008).

Családi állapota:
férjezett (S… Péter, építész), gyermekei: Sz… (27) – jogász, Sz…
Endre (24) – közgazdász, S… Simon (14) – gimnazista.

http://www.radiusbs.hu/pdf/szakmai_oneletrajz_baranyai_katalin.pdf

89 hozzászólás to “Third attempt (Harmadik nekifutás)”

 1. Avas said

  Világos. Komcsi összeesküvésről van szó. Baranyai orosz szakos volt, vagyis moszkvai kém. Petrőczinek pedig Joszif Brodszkij volt a szeretője – többek között – mielőtt hozzáment Bandi bácsihoz. Gyurcsánynak is valami orosz nő a felesége, Dobrov vagy Dobrev. Gyurcsány nemrég beköltözött egy miskolci lakótelepi lakásba. a félzsidó Baranyai és a félzsidó Petrőczi a vörös Miskolcra hozzák a másik két egyetemen már megbukott dolgozatot. Miért tűrjük ezt a judeobolsevik merényletet?

  • IMO said

   Már a gimnáziumban orosz tagozatos volt. Gyanús…

  • puppy said

   Dobrev Klára apja bolgár volt, de ez nem olyan fontos.
   Fontosabb a zsidó vonal.
   Miért támogatja ennyire Soros ennek a tök jelentéktelen magyar emigránsnak a hagyatékát?
   És ezt a förtelmes evrejkát noch dazu:

   • Hebrew said

    És miért támogatja Soros ezt a tök jelentéktelen nőszemélyt, aki mástól, mint tőle, pénzt nem kapott? Soros ösztöndíjat köztudomásúlag származási alapon lehet kapni, vagy ha az ember nem született bele ebbe a privilegizált etnikumba, akkor a zsidósággal ápolt különlegesen jó kapcsolatokat kell dokumentálni. Baranyainál az előbbiről van szó.

   • red rat said

    Már ott tipródik a két kiérdemesült tetves zsidó kurva az ajtó előtt.
    Küldjetek nekik szép gondolatokat és energiát!
    Hátha elszállnak a pokolba a repedtsarkúak!

   • Múmia said

    A két barátnő, aszott múmia és XXL-es bálna, már harmadszor ittak Baranyai PhD-jára, azaz a medve bőrére. Ez a védés is törvénytelen volt, felül kell vizsgáltatni a bírósággal.

   • Wistmanwood said

    Itt vártuk Johannest Miskolcon, de nem ismertük fel. Melyikük lehetett az? A nyomravezetőnek Balla Péter 1.000.000 Ft-ot ajánl fel.

   • Hugo said

    Ne aggódjatok Baranyai miatt. Feljelentjük őt is és Kecskeméti Gábort is. Ha ti feljelentettétek Mészárost, mi feljelentjük Baranyait. 2x megbkott dolgozattal törvényileg tilos 3. eljárásra jelentkezni.

   • Avas said

    A vörös Miskolcnak, Gyurcsány városának annyi. Ezzel a védéssel aláírták a BTK halálos ítéletét. Az irodalomtudományi doktori iskola megszűnik, és Egrben alakul majd újjá. Vesszenek a komcsik!

   • Vörös Miskolc said

    Nem volt nagy ünneplés. A ballibsi csapat nem látszott boldognak. Lehet hogy a vesztüket érzik?

   • Skót büfé said

    Dehogy! Csak ez a zsidó luvnya sajnálta a pénzt a kajára és a piára – a vendégeknek. Smucig egy némber. Örülhetett volna hogy odamentünk mindegy miért.

   • Júdás said

    1 milla neveséges összeg. 100.000.000-ért tárgyalhatunk a nyomravezetésről.

 2. saca said

  Mér bántyátok má megin a petröci tanárnöt amikor ojjan tudos és költönek is akora nem hiszem hoty ti tunnátok ojjan gyönyörü verseket csinányi mint ő és amijen kedves nekem is mindig mondogatya sacika nehéz az élet ha valakinek ekora teheccsége van mind nekem irigyek rám az emberek

 3. rosemunde pilcher said

  Én megvédem magyarországi fan klubom vezetőjét, dr. Szabó Andrásné dr. Ludvig Éva Alicét.
  Tudom, hogy ő írótársam is Petrőczi álnéven, de elmondhatom, aki az én könyveimet olvassa, sőt, fan klubom elnöke, az bemutatta FANTASZTIKUS MINŐSÉGÉRZÉKÉT.

 4. korrektúra said

  A Károli ma este jótékonysági koncertet szervez a Pozsonyi úti templomba.
  Cél adomány a krasznahorkai vár újjáépítésére.
  MIÉRT NEM ADNAK ADOMÁNYT? MIÉRT NEVÜNK FIZETTETNEK MEGINT?
  Balla Péter az izraeli érdekeltségi Wistmanwoodba lopja ki az állami pénzt.
  Szabó András, Hansági elloptak 157 milliós ösztöndíjpénzt!
  Szabó András ELRABOLTA AZ ORBÁN KORMÁNY ÁLTAL KIUTALT 2 MILLIÁRDOT!
  Rablógyilkos, mocskos banda, még van pofátok jótékonyságról ugatni?

  • Tiszántúli said

   Amit az izraeli érdekeltségű wistmanwoodba fizettetek testvértek, azt kérjétek tőlük vissza, és adjátok oda a krasznahorkaiaiknak. Nem szégyellitek magatokat, magyar protestáns testvéreiteket az izraeli titkosszolgákkal üldöztetni és a magyar néppel fizettetni meg az izraeliek aknamunkáját? Hova süllyedtetek?

 5. zelóta said

  Csak amit a Szabó András elrabolt, a 2 milliárdos kormánytartalék stb. 157 millió ösztöndíjpénz, abból fel lehetne építani a Vág menti összes várat.

 6. Mundus said

  Feltűnt nekem ebben a “szakmai önéletrajzban” a Mundus kiadó. Az, amelyik Ivánfi Jenő bácsi 2 millió forintjáért összesen 2 db könyvet állított elő…

  http://www.nol.hu/archivum/20090905-fantomkonyv__ne_keresd

  • réti pipitér said

   Igen, Biernaczky Szilárd kiadója, számos stikli és csúnyán kötött, színvonaltalan tartalmú könyv származik tőle.
   Biernaczkyt is kifúrta Szabó András 1998-ban, munkaügyi perbe fogott. Azon annyira kiborult a károlis ügyvéd által előadott hazugságokon, hogy nem abbahagyta. Az ügyvéd a munkahelyi vezetőre- Szabó Andrásra – hivatkozva kétségbe vonta Biernaczky kandidátusiját. Szabó annak ellenére “kételkedett” Biernaczky kandidátusijának létezésében, hogy SZEMÉLYESEN VOLT JELEN BIERNACZKY VÉDÉSÉN. Nemcsak hogy ő látta Biernaczkyt védeni, de több tucat ember is látta őt a vita résztvevőjeként.
   Ennyire becstelen Szabó, na és ennyire ostoba is.

 7. Dedó said

  Röhej ez az önéletrajz. Jó hogy nem írta be hogy az óvodában megdícsérte Ica néni, mert szép szívet rajzolt anyák napjára!

  • bölcsi said

   Hiányolom Baranyai Katalin CV-jéből azt a fontos információt hogy mikor lett szobatiszta. Ezen kívül megtudunk mindent: szépen énekelt, amatőr színjátszott, később megdícsérték iskali dolgozatait és idős korában cserkészkedni is elkezdett. De hogy mikor ült először bilire, azt nem tudjuk meg.

  • takaró fan said

   A Biernaczky féle Mundusnak nem lehetett 2004-ben, a kezdetekkor a munkatársa, mert az már a 90-es évek eleje óta létezett. Csak hamis csődöt jelentett a vezetője, és mindig újra indította.

 8. Kiittamachiavelli? said

  Csak úgy halkan megsúgon, hogy a Tüskés ellen alattomosan intrikáló Bene rokonsága is benne volt ebben a Baranyai féle szégyenben. Bene nagybátyja, H… János Kecskeméti Gábor helyettese az IDI-ben. Neki is tudnia kellett, hogy kétszer már megbukott szöveggel jelentkezik ez a közismerten PhD-val házaló idős néni.

  • Korifeus said

   Naná hogy benne volt! Bene bár látszólag a Hansági-Hermann-Mészáros klikk tagja, de saját lényegi érdekei szerint Szabó szövetségese. Már ellenük megy a nemzedéki harc, amiben Hansági Mészárost akarja helyzetbe hozni. És Pénzest akkor, ha alárendeli magát Mézárosnak. Ebben a struktúrában nincs helye se Szabónak, se Benének, nem is szólva Petrőcziről. Pláne hogy az egész régi magyarra nincs szükség.

   • Ágnesasszony said

    Baranyai védésének pikantériája, hogy ennek a dolgozatnak a Károlin a Kulcsár-Szabó MENY volt az opponense. Elég vicces volt, amikor ezt a még életrajznak is primitív szöveget megpróbálta kulcsárszabós kategóriákkal leírni. Most amikor habzó szájjal szidja a Szabó-Petrőczi házaspárt és úton-útfélen hangoztatja hogy ezzel a nevetséges vénasszonnyal próbálnak maguknak témavezetettet szerezni, elfelejti hogy valaha agyba-főbe dicsérte ezt a nem túl jelentékeny személyről írt unalmas életrajzot.

   • petticoat said

    Most már nem értek semmit. Szóval Bene rokonai – a szimpatikus, becsületes H. család – támogatják Szabót is (aki kést szúrt HJ hátába) Petrőczit, aki folyamatosan pocskondiázza őket, pl. azért, mert szerinte HJ felesége nevetségesen öltözik és el van hízva (ő mondja ezt, Petrőczi!!!). De H-ék támogatják Benét és Hanságit abban, hogy megfúrja a jó szakember Tüskést.
    Ezt egyszerűen nehéz elképzelni és a célok és motivációkat fellelni hozzá.
    Miért van, hogy egyszerűbb valakit tökéletesen aljas bűnözőként elfogadni, mint hibázó, de amúgy elfogadható embertársként.
    Én egyébként nem hiszem el, hogy H-ÉK BECSTELENEK LENNÉNEK, HOGY ÖSSZEJÁTSZANAK HANSÁGIVAL ÉS PETRŐCZIVEL MEG SZABÓVAL.
    Kell lennie egy másik magyarázatnak is!

   • Miskolci Kolléga said

    Heltayék rendes, tisztességes emberek és jó szakemberek. Még az unokaöcsi, Bene sem a legrosszabb. Brancsilag Hanságihoz, Hemannhoz tartozott, de valójában ezek a külső és kényszerű szövetség ellenére utálják és léptennyomon kiadják egymást. Főleg Hansági a többieket. Mészáros kivételével mindenkit elárult. Benének azonban a két fizetés nagyon erős érdeke. Ezért mindent megcsinál, hogy a károlis másodállását megtartsa. Sajnos pénzéhsége miatt korrumpálható. Nagybátyja tényleg rendes ember, de azért az egész családról elmondható, hogy nagyon ügyesek. Mindegyiküknek legalább 2, egyenként jól fizető állása van.

   • korrektúra said

    Heltaiék rendesek, de i-vel írják a nevüket. Ha már filológusok vagyunk, nem olyan kutyaütők, mint Hansági és Petrőczi.

   • Hugo said

    Ja persze magyarosított név. De azért a két fizetést mindegyik elintézte magának. Bene és Erzsike az intézetben és a Károlin, Heltai is az Intézetben és Miskolcon. Lehet egy ügyes ember rendes? És Baranyai-ügyben Heltai ott állt végig Kecskeméti Gábor mögött.

 9. Ökörfej said

  Kabdebónak még volt minőségérzéke. Ő már Petrőczit sem engedte Miskolcon habilitálni. Baranyait pedig kifejezetten elhajtotta, amikor az ELTÉ-s bukás után nála jelentkezett ezzel a szörnyen színvonaltalan szöveggel. Hát még ezt a párost így együtt, amikor külön-külön is vállalhatatlanok! Kecskemétinek nincs minőségérzéke? Ennyire igénytelen? Vagy ennyire gyáva? Esetleg ennyire cinikus? Ezzel a két borzalmas boszorkánnyal teljesen lejáratta Miskolcot.

  • Ökörfej said

   Kecskeméti elsősorban magát járatta le és csak másodsorban Miskolcot. Kabdebó mindkettőjük hírnevére vigyázott: a magáéra is és Miskolcéra is. Le a kalappal Kabdebó előtt, aki ellen tudott állni Petrőczinek.

   • svabra said

    Nem vagyok egy Kabdebó-rajongó, de ő mindig megmondta, mit gondol a károlisokról, azon belül Szabórrl és Petrőcziről: agyatlan, tudatlan BARMOK.
    Kabdebónak viszont Péterfy gergely volt a kedvence, Jékely Zoltán nevetséges ALKOHOLISTA unokája, aki a Károlin is vendégszerepelt. Ahol leginkább a kiscsajok fenekét fogdosta és alkoholbűzös leheletet fújt rájuk.

   • Quality seal said

    Kabdebóról sok rosszat mondtak. De hogy ami a szívén az ne lenne a száján, tényleg nem lehet elmondani. Szabót és Petrőczit kártékony nímandoknak tartotta. Péterfy Gergely iránti rokonszenve pedig azzal magyarázható hogy kisit sznob volt, és maga is erdélyi származású révén imásta az erdélyi írókat, művészeket. Így a Péterfy családdal, Jancsó Adrienne-nel jó kapcsolatokat ápolt, gyakran járt ki Nagymarosra, Péterfy Gergely és Bori apjának, Péterfy Lászlónak a szobrászműhelyére. Amíg Gergely és Bori nagyanyja, Jancsó Adrienn koncertekent adott, azokra is elment. Kabdebó végülis nem rossz fej, és még Kulcsár Szabó kártékonyságát is sikerült felsmernie. Ez az egyetlen, amit csak halkan mondott ki.

 10. lépésváltás said

  Milyen érdeke van H. Jánosnak abban, hogy segítsen Petrőczinek ebben a mocskos csalásban?
  Szabó András egy recenzióban durván hátbatámadta HJ-t. Petrőczi pedig folyton intrikál ellene: nehézfejűnek, butának és műveletlennek nevezi. Szemben, ugye, az ő Andrisával, aki egy sokoldalúan művelt, sziporkázóan szellemes, igazi causeur.
  Még HJ feleségére is tesz gyilkos megjegyzéseket, hogy milyen rosszul öltözik, milyen pénzéhez…
  Hát egy ilyent kellett csaláshoz segíteni?

 11. hajnalka said

  Baranyai jellemző módon az újrahasznosítás filozófiájából indul ki. Ha már egyszer húsz éve egyetemi doktori címet szerzett Cs. Szabóból, miért ne PhD-zon ugyanebből? H már Soros többszörös segítségével évekig szöszmötölt a hagyatékban és az özvegy barátnőjétől mindenféle adatot megkaphatott, tkp. WHY NOT?
  Aztán itt van a barátnője, Ludvig, aki még a nevét is lopta, tiszta szerencse, hogy nem LÓRÁNTFFY Évának nevezteti magát, beérte egy kisebb rangú református nagyasszony nevének lenyúlásával. Az úrasztalarabló parázna némbertől már ez is szép.
  Szóval szólt a Baranyainak, hogy adja be ugyanazt a f@st még egyszer. Mindenkinek jó: a Baranyai PhD-s nyugdíjas lesz, neki pedig lesz egy pontja, ami kell a doktori iskola törzstagságához. Pedig Petrőczi többre tört: ő az IDI VEZETŐJE AKART LENNI.
  Ezt ellefetyelte a Kossuth Rádióban.
  Egyébként Szabó is úgy lett nagydoktor, hogy Petrőczi rászólt az úrasztalai falásaik során: Mér nem adod be a Tolnaihoz irt szemináriumi dolgozatodat?
  Már úgyis elpatkoltak, a Tolnai meg az Uray Piroska is, azokét is hozzá csapod és az elég is lesz.
  Így lett Szabó az akadémia doktora.
  Mér ne sikerülhetett volna ez a Baranyainál is?

 12. advocatus dei said

  Nehéz követni azt a rengeteg törvénysértést, jogtiprást, becstelenséget, amit elkövetnek a Károlin.
  Kinek a nevében bűnöznek: Balla, Szabó András, Hansági Ágnes és Petrőczi?
  Kezdem azt hinni, azoknak van igazuk, akik a Wistmanwood mögött egy agresszív politikai erőt sejtenek.

  • Traitor said

   A Wistmanwood mögött agresszív politikai erő van, amelyik belülről bomlasztja a magyar jobboldalt. A haza- és nemzetáruló Balla bűne, hogy a Károlira hozta őket.

   • ohrana said

    Hegedűs Lórántné teleordítja a világot, hogy egy ajkai iskolát megkapnak a HIT-esek.
    Az nem zavarja a nagytiszteletű asszonyt, hogy a tulajdon sógora, Balla a zsidóknak lopja el az állami pénzeket?

   • Rokonok said

    Ifj. Lórikáné még nincs képben. Még nem tudja kinek dolgozik a törpe Dracula sógora. Ő még ott tart hogy Balla Péter a Károli rektora. Holott már jó ideje Kardos Zsolt, a Wistmanwood ügyvezetője irányít.

   • journalist said

    Szóljatok má a Lóriéknak, hogy Balla a zsidóknak játssza át a Károlit.
    Remélhetőleg kinyuvasztják házilagosan ott a rovásírásos Szózat meg Himnusz alatt.
    És még Tormay Cecil bronzszobra se kukorékol utána.
    Utána leviszik a három emeletnyi kriptába és annyi.

   • Trinidad said

    Shame and scandal in the family!

   • Oh misery said

    Az izraelita szeretőt (Fóris) tartó és az izraeli titkosszolgálatot (Wistmanwood) alkalmazó Balla tényleg a becsületes, nemzeti érzelmű Hegedűs család szégyene és botránya. Nem elég hogy az apja templomszolga volt, ő maga áruló. Szégyen és gyalázat ez a törpediktátor:

 13. Aranykor Nyugdíjpénztár said

  Zavar valakit hogy ez a tényleg nem túl jelentékeny öregasszony PhD-fokozatot kap Miskolctól? Miskolc se túl jelentékeny. Mire tudná használni? Boldogabbak lesznek a nyugdíjas évei. Ne má hogy sajnáljátok tőle.

  • Hücpe said

   Még hogy ez nem fogja használni? Mindenhol nyomul, az özvegynél, Sorosnál, a cserkészeknél. Egy PhD birtokában pozíciókat fog kikönyökölni magának. Fajtája minden pofátlansága és agresszivitása magas fokon van meg benne.

   • mesüge said

    És ezzel mi van?
    Tökéletesen megfelelő viselkedés.
    Csak ti, gójok nyomulhattok rá az állami pénzekre, mint a Kulcsár-Szabó Család, ami ellop minden ellophatót, meg a károlis büdös bunkók, Balla, Hansági Petrőczi és speciális kedvencünk, a véresszájú antiszemita rabló SZABÓ ANDRÁS:

   • Nagykálló said

    Ki mondta hogy Kulcsár-Szabó gój? Most annak adja ki magát. Bezzeg amikora ballibsi kurzus volt akkor rebbe őseivel és stasi-kapcsolataival hencegett.

   • korrektúra said

    Még mindig nem vettétek észre, hogy a spiclik legfőbb ismertetőjegye a mimikri. Mindig ahhoz hasonlít, akitől akar valamit, abba a környezetbe olvad bele, amelyiktől várhat valamit.
    KSZE olyan mint a Zelig című filmben Woody Allen, ha négerrel beszélt, néger lett, ha knaival, sárga és vágott szemű.
    Habár ahogy elnézzük a jesivabóher pofájú Kulcsár Szabó Zoltánt, ez több, mint a mimikri.
    Meg a hücpe is valami családi sport ennél a visszataszító famíliánál.

 14. réti pipitér said

  Nem sajnáljuk, csak felháborít ez a gusztustalan, arcátlan korrupt féregség, amit csinálnak folyton.

 15. szabó fan klub said

  Miközben a babiloni szajha intézgeti barátnője miskolci védését, Szabó tovább fényezi a sz@rt, azaz a saját imidzsét. Pünkösd hétfőn feltett valami okádék szöveget a kollégiumi éveiről, fényképek Szabó Gézáról, a szobatársáról- akit gyűlölt, mert tehetséges és jó külsejű volt, s akit mind a mai napig fúr mint az állat. Meg mindenféle hazugságok hogy micsoda jó sportoló volt, focizott, mint OV. Meg valami felejthetetlen lassú tánc, aminek a végén nagy marha volt:” bocsáss meg Á., ha olvasod”
  Szegény Á. biztos alig ért ki a vécéig az undortól.
  A következő rész nyilván szerelme Petrőczivel, a kétgyerekes kiérdemesült luvnyával, akit a rendőrség akólbólított ki a szegedi koliból.
  Várjuk, Szabó, többi förtelmedet.

  • Á. said

   Kedves Szabó András!

   Á. már megbocsátott. Mindent jóvá tettél azzal, hogy nem smároltad le őt a lassú tánc végén, amihez akkor Á-nak sajnos lett volna kedve. De mióta értesült ezen a blogon a förtelmes dolgaidról és látta nemrég förtelmesen eltorzult arcodat, utólag örül, hogy nem keveredtetek össze anno.
   Ifjúkori arcod örökre él a szívemben,

   Á.

   • 12 lépés said

    Ugye mondtam tanár úr, hogy fiatalon döglesztően nézett ki. Á. utolsó mondata engem igazol.

    Mi lenne, ha visszavenne az ismerősei közé? Nagyon hiányoznak a társalgások a facebookon. Szeretem a humorát, a rövid, szellemes replikáit. Unalmas a facebook ezek nélkül…

   • Andrew said

    12 lépés te nem vagy komplett. Te komolyan belezúgtál ebbe a görénybe? Én ennél undorítóbb állatot el se birok képzelni.

   • tilos az á said

    Ne baromkodjatok már, alig értem ki a klotyóba olyan hányingerem lett ettől a büdös görénytől.
    Szabónak üzenem, ha még egyszer emlékezni mer rám hazugul a blogján, Zsolnára magyarosítok!

   • cica said

    Nehezen tudom beleképzelni magam a korai vaskorba amikor a Szabó fiatal lehetett. De annyit mondhatok az á. tök jól tette hogy szétrugta szabó tökét amikor smárolni akart vele. Én igy vettem le a szövegből.

  • Hencidai úrasztala said

   Legújabb párbeszéd a Mátyás utvcában a hencidai úrasztalánál:
   Szabó: – A rágalmazó blogon már megint ingyen reklámot csináltak a blogomnak.
   Petrőczi: – Ez nem igazság! Így könnyű megnyerni a kattintásversenyt.
   Szabó: – Ne irigykedj drágám, ismerd el, hogy az én blogom az érdekesebb.
   Petrőczi: – Persze, mert nekem megtiltottad, hogy írjak a korábbi szerelmi életemről, bezzeg te!
   Szabó: – Én? Mit én?
   Petrőczi: – Ki az az Á.? Leírod, hogy egy tánc után majdem lefeküdtetek, csak elbénáztad. Kikaparom a szemét!

   • rosemunde pilcher said

    Ne kapard ki a szemét, drága leányom, hanem mutasd be gazdag tapasztalataid alapján összegyűjtött ismereteidet és kínáljad fel neki az BABILONI KAPUT az ő penetráns odőrjével!

  • Eötvös kollégista said

   Szabó már fiatalkorában antisportoló volt. Sose mászott át a kerítésen és sose focizott a Kaffka Margits gimnázium udvarán, mint ahogy azt a naplójában hazudja. Legyünk jóhiszeműek: talán nem kifejezetten hazudik, hanem csak a vágyálmait vetíti ki. Akik ismerik őt a kollégiumi évekből, tudják, hogy testi hibás. Egyik lába rövidebb, mint a másik. Ezért volt alkalmatlan katonai szolgálatra és ezért volt felmentve tornából. Ergo: nem is focizhatott az órmótlan ortopéd cipőjében.

   • Szenci naplója said

    A testi hibát vagyis a katonai alkalmatlanság okát Szabó kiretusálja az életrajzából. Nem illik a romantikus hős kliséjéhez, amivé fölstilizálja magát. Ez a “felejthetetlen lassú tánc” és a “bocsáss meg Á.” sejtelmesen arra utal, mintha neki is lett volna valamiféle szerelmi élete Petrőczin kívül…

   • Dungaláb said

    Szabó szeret visszaemlékezni nemlétező focista emlékeire. A brazil focista, Dunga lett később a példaképe. Hozzá próbálta hasonlítani ifjúkori “tehetségét”. Hát a “dunga” lába már megvolt hozzá. 🙂

   • Sánta kutya said

    Szabó zsigerből hazudik. Ez nála alaptermészet. Egyszerűen nem tud igazat mondani. Egyszóval megtestesíti a sánta kutyát – testileg és jellemileg is. 🙂

   • instant kill said

    Miért hazudik ilyen ostobán, ennyire biztosan, hogy rajta veszt? Az ostobasága hiteti el vele, hogy más is annyira buta, mint ő.

   • szabó jobb keze said

    Én voltam az egyetlen, akivel Szabónak viszonya volt! Aztán jött a babiloni kurva és kapcsolatunk kevésbé rendszeressé vált, de az utolsó időben visszatért hozzám az én drágám.
    Mát csak velem jut el a csúcsra, ha egyáltalán.

 16. takaró fan said

  Református magyar ember volt a Cs. Szabó! KUSS! Őt is bevettem a kánonba, ahonnan most szórom ki a libsiket meg a dekonstruáló posztmodern szörnyetegeket. Elsőnek az Esterházyt, aki nemcsak geróf, és pápista, hanem kriptokummunista és zsidóbérenc is!

 17. Puzsér Róbert fan said

  Kérem a Robit h írja meg az emlékeit a Károliról, de azt mondja, annyira gyűlölte a büdös bunkókat különösen a Szabót meg a Petrőczit h be se vallja, hogy végzett egyetemet. Hadd higgyék azt, hogy csak érettségije van, mint hogy felmutasson egy olyan leckekönyvet, amelyben benne van Szabó és Petrőczi becstelen neve.
  Robi szerint Szabó egy MOCSADÉK ANTISZEMITA ÁLLAT.

 18. vidéki kolléga said

  Nagyon csodálkozom azon, hogy Kecskeméti Gábor és az egész miskolci IDI könnyedén túlteszi magát a témavezetővel kapcsolatos MAB-os előírásokon.
  Petrőczi/Ludvignak ALAPKÉPZETTSÉGE SINCS MAGYARBÓL!
  Azt, hogy a Károlin ez a szokás, azt tudjuk Fóris Ágota példájából is.
  De az egész magyar felsőoktatásnak nem kéne a Károli föld alatti szintjére süllyednie.

  • Miskolci Kolléga said

   Ez egyáltalán nem igaz. Mondtuk mi a Gábotrnak, hogy ezt nem lehet bevállalni. De ő fél Szabótól és Petrőczitől, fél a vitáktól, inkább belemegy a törvénytelenségbe. Csak az a baj hogy minket is belerángat. Vigye csak a saját bőrét a vásárra!

 19. tilos az á said

  Kiváncsi vagyok, mit hazudozik össze Szabó a következő részben. Lesz nyilván szerecsenmosdatás, tripperkirálynőből pedig, akit rendőrök toloncoltak ki a szegedi koleszből és a bíróság a férjének ítélte a két kislányt, mert bizonyítottnak látta az anya erkölcstelen életmódját, szóval Petzrőczi/Ludvigból, a retkes luvnyából HÓTISZTA REFORMÁTUS ÚRIASSZONY.

  • Szexxxy said

   Én már alig várom a köetkező részt. Abban lesz az hogyan csábította el Petrőczi Éva Szabó Andrást hogy vette rá a nősülésre egy válással két kölyökkel és néhány év plusszal a háta mögött. Biztos valami káma szutrába illő trükkel. Remélem a következő részben tanulok valamit az iparból. 🙂

 20. Allianz said

  Mielőtt elásnátok Kecskemétit és helyettesét Heltait, tudnotok kell, mi a filozófiájuk: “Mi, régi magyarosok, kevesen vagyunk, tartsunk össze. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egymás ellen marakodjunk. Szabó András nem az ideális szövetséges, de ő is régi magyaros, tehát brancsilag közénk tartozik. Ami pedig a feleségét, Petrőczit illeti, ő is régi. Magyarosnak ugyan nem magyaros, de kétségkívül régi. Tehát kussoljunk és engedjük doktorálni a bugyuta tanítványukat, Baranyait.” Ennyi.

 21. Iver said

  Hát ti aztán baromi “informatívak” vagytok. A sok szófosás helyett képes valaki megmondani, hogy a vénasszony végül sikeresen védett? Elment-e valaki a helyszínen protestálni, vagy csak a szátok jár?! Most van vagy nincs fokozat? Engem ez érdekel. Hívjam fel Miskolcot, vagy előfordulhat, hogy tudtok is valamit?

  • Buranovszkije Babuski said

   Igen, sikeresen védett, ha ezt sikernek lehet nevezni. Naná. Petrőczi addig vissza se utazott volna Pestre, amíg ki nem hirdetik a sikert.

  • Miskolci Kolléga said

   Fokozat még nincs. Azt az Egyetemi Doktori Tanácsnak kell odaítélni, és nem mindenki ért egyet. Pl. Kabdebó, aki Baranyait annak idején elhajtotta. Ha ő lenne még az IDI elnöke, itt nem védett volna.

  • Sanya said

   Szerintem hívd fel Miskolcot. Miután megtudtuk, hogy ott lesz a Wistmanwood, nem akartunk a karjaikba futni és inkább csak tisztes távolból figyeltük az eseményeket, nem a legelső sorból. 🙂

   • Noémi said

    Azt jól tettétek, mert volt egy pár álcázott kém a védésen, akik szerintem mind Johannesre vadásztak.

 22. hugyos józsi said

  Én nem strapálnám magam a te helyedben szabó. Persze ha az a célod hogy kiröhögtesd magadat csak rajta!
  Téged mindenki utál aki ismer. A többi pedig le se sz@r.

 23. filológus said

  Június 4-.én a Károli BTK-n egy Szőts-emlékfilmet mutatnak be.
  Utána a rendező, Péterffy András beszélget Kósa Ferenc filmrendezővel.Vannak meghitt vendégek is, KÁROLISKÉNT CSAK SEPSI DÉKÁNNŐT látunk afféle direktisz szerepkörben: köszönti a vendégeket.
  A filmrendező PéterSZ-es kötődése közismert, testvére, Péterffy Ágoston SZDSZ-es képviselő volt a budapesti közgyűlésben. Beszélgetőtársa, Kósa ferenc filmrendező pedig több cikluson keresztül az MSZP képviselője a parlamentben.
  Ennyire nincs szellemi potenciál a Károlin,
  Ha csinálnak egy ünnepséget, már szadeszes és szoci közreműködőkre szorulnak.
  és közben veszik fel a miilliókat az úgynevezett professzorok, más professzorok pedig, mint Balla meg Szabó András pedig milliárdos nagyságrendben RABOLNAK.
  De egy kultúrdélutánt nem tudtok összehozni, ennyire zoknik vagytok!!!

 24. Kornelli said

  A Héja – nász az avaron bejegyzésben nem mondom, hogy nincs fantázia, de az egész annyira nevetséges, hogy halálra röhögöm magam a szerzőn, semmiképp sem komolyan véve a leirtakat. Hogy valaki mit ki nem tud találni! :O)

  • filológus said

   Persze, de “ne a tükröt szidd, ha a képed ferde”, ahogy Kazinczy írja.
   Az igazán vicces Petrőczi verselménye Szabó “málnaízű csókjairól” a hencidai paplak kertjében.
   Ezt fejleszti tovább a poszt egy igazi kálvinista és igazi költő versének allúziójával.

  • Vulture said

   Ezt mér nem a Héja-nász alá írtad? Azon a poszton én is halálra röhögtem magam. A lekonyult régi és az éhes új rablók, képpel és verssel illusztrálva, irtó szellemes és hiteles volt, mer ez a valós helyzet. De te mér kommentelsz össze-vissza?

   • Grey Rat said

    Szerintem Balla a legviccesebb az összes viccfigura közül, de nem azér mer az akar lenni hanem mer kifejezetten nem akar az lenni. “A patkány napja” a legjobb poszt, ahol patkányfej Schmittel parolázik és pózol egy csomó képen.

   • Kartali lakos said

    Az az igazság hogy nem értünk mi az ilyen blogféléhez, hogy tudnánk mit hova kell írni. Örülünk hogy valahova beirtuk amit akartunk. Amikor Petrőczi költőasszony itt járt nálunk a faluba és felolvasta a verseit, nagyon panaszkodott hogy csúnyákat írnak róla valahol. Meg is mutatta nekünk a komputerbe azt a helyet és azóta s levelezésbe állunk vele és próbáljuk őt megvédeni a gúnyolódásoktól, mert ő egy nagyon érzékeny lélek. A többiekről irkáljatok amit akartok, de a Petrőczi Évit ne bántsátok, mer rosszul esik neki hogy őt nem szeretik. Azt szeretné, hogy őt mindenki szeresse.

   • gagyi mami said

    Petrőczi egy förtelmes némber, intrikál, áskálódik, mindenkihez van egy rossz szava.
    Amit Fabiny Tibor mondott róla, tökéletesen igaz.
    Petrőczi sem emberként, sem tanárként, sem tudósként (?) nem ér semmit.

 25. red rat said

  Az a legviccesebb az egészben, hogy Balla még azt se veszi észre, hogy régen lapáton van.

  • Rector said

   És azt sem, hogy már mindenki Bozsonyival tárgyal.

   Kicsit emlékeztet a rosszemlékű Kovács Eszterre, aki kb. úgy volt rektor, ahogy most Balla. Hegedűs püspök, Raffay, Takaró és Böszörményi gazdasági igazgaó úgy tárgyaltak a jelenlétében, mintha ott se lenne. Eszterke időnként hisztériás rohamot kapott, és közbeüvöltött: “Én vagyok a rektor, én döntök, tessék velem megtárgyalni.” Mire fent nevezett férifiak jelképesen megsimogatták a buksiját: “Persze, persze, Eszterke, te vagy a rektor.” És miután a beteg lecsillapodott, folytatták a komoly, férfias témákat – nélküle.

   Balla is ilyen. Időnként idegesen felemeli a fejét, rémlik neki, mintha rektor volna, de ő még az ilyen lázadásig se jut el. Forr magában, aztán alázatosan “Barná”-nak szólítja urát és parancsolóját és végrehajtja az utasításait.

   Hogy Bozsonyi milyen tárgyalásokat folytat a háta mögött pl. a Közszolgálati Egyetemmel, arról nem is tud. Csak pislog a lapátról körbe-körbe.

 26. […] Baranyai Katalin részletes pályafutása itt olvasható: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2012/05/30/third-attempt-harmadik-nekifutas/ […]

 27. […] püspökrokonnak társzerzővel is csak 13 oldalt kitevő disszertációját. Ráadásul Baranyai Katalin is a Károlin kapott ugyanakkor fokozatot az ELTÉ-n frissen elkaszált ún. disszertációjára, […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: