Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Translation of the Humboldt-letter (A Humboldt-levél fordítása)

Posted by jhnnsclvn - július 12, 2012

Olvasóink kérésére közöljük a Humboldt Alapítványnak írt első levél szövegét magyar nyelven.

Letter to the Humboldt-foundation (Levél a Humboldt-Alapítványnak)

Szerző jhnnsclvn bekapcsolva július 12, 2012

Mélyen tisztelt dr. Helmut Schwarz úr!

Mélyen tisztelt dr. Enno Aufderheide úr!

Az Alexander von Humboldt Alapítvány mélyen tisztelt munkatársai!

Nemsokára meglátogatja Önöket rektorunk, Balla Péter. Régi Humboldt-ösztöndíjasként fogja ez év júliusában az Önök vendégszeretetét élvezni. Nem egyedül, természetesen magával viszi egész kiterjedt családját. Feleségét, a hírhedt szélsőjobboldali volt református püspök, dr. Hegedűs Lóránt lányát és négy felserdült gyermeküket. Balla Péter tudósnak akarja mutatni magát és lelkipásztornak. Valójában egyik sem.

Kötelességünknek tekintjük felhívni a figyelmüket arra, hogy Balla úr súlyosan visszaél az Önök vendégszeretetével. Be fogjuk bizonyítani, hogy ő sem komolyan vehető tudós, sem pedig becsületes, tisztességes ember. Ezért érdemtelen az Önök nagyvonalú támogatására.

Balla Pétert két posztban mutatjuk be: az elsőben „tudós”-ként, a másodikban pedig becsületes tudós emberek, többek között a saját kollégái üldözőjeként és inkvizítoraként.

I.

Balla tudományos teljesítményéről hiteles képet alkothatnak Jakab Attila recenziójából. Bár ez magyar nyelven íródott, remélhetőleg találnak olyan személyt Bonnban, aki ismeri nyelvünket:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/05/21/stinky-art-of-peter-balla-balla-peter-tudomanya/

Balla Péter főnöke a magyar református egyetemen a tulajdon apósa volt, dr. Hegedűs Lóránt, Ő ezzel a jogsértő helyzettel veje előnyére élt vissza. 1991 és 1994 között Hegedűs püspök volt a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Egyidejűleg fenntartója és felelőse a Károli Gáspár Református Egyetemnek, melyen veje tanársegédként, neki közvetlenül alárendelve dolgozott. Dr. Hegedűs Lóránt Ballát (saját vejét és beosztott tanársegédjét) egy rendkívül nagyvonalú ösztöndíjjal Skóciába küldte, hogy hozzásegítse a PhD fokozat megszerzéséhez. Balla Péter egy gyenge, önállótlan, nevetséges disszertációt állított össze főként idézetekből és más szerzőktől azok nevének említése nélkül átvett, plágiumgyanús szövegekből. Ezt védte meg Edinburghban Challenges to New Testament Theology. An Attempt to Justify the Enterprise. Tübingen 1997. címmel. A jóindulatú skótok bizonyára ezt gondolták: „Miért ne segítsünk ennek a jámbor lelkésznek? Úgyis elmegy a hazájába, sose látjuk többet, ott, a távoli Magyarországon meg amúgy sem tud sok kárt okozni.“

Így doktorált le Balla Péter és még negyven éves sem volt, amikor megkapta az egyetemi tanári kinevezést kizárólag ennek a haszontalan és értéktelen műnek az alapján, akkoriban nagyon befolyásos apósa, dr. Hegedűs Lóránt püspök tevékeny közreműködésével. Balla pályafutásának tudományos értéke nincsen, de aktuálpolitikai jelentősége nagyon is. Magyarországon napjainkban az egyetemi-tudományos szférában a személyes teljesítménynek nincsen jelentősége. Ezt fényesen bizonyítja Schmitt Pálnak, a lemondott államelnöknek szégyenletes plágiumügye. A tudományos teljesítmény mellékessé vált, mindent a kölcsönös politikai érdekek és szívességtételek döntenek el. Ebben az urambátyám-világban a Magyar Tudományos Akadémia is igazi beltenyészetté vált, ahol minden mindennel összefügg és mindenki mindenkivel kapcsolatban van. A Hegedűs-Balla család nyíltan képviseli a vér és talajrög ideológiát, melyben a nemzeti radikalizmus a legbrutálisabb módon fonódik össze a vallási fundamentalizmussal. Ez természetes is, mivel mindkettő ugyanazon a – korlátolt és fanatikus – attitűdrendszeren alapul. Balla Péter karrierje önmagában kitűnően mutatja az érdek- és hatalomfüggőséget az akadémiai-egyetemi és felekezeti szférában: kétszer ítélték neki oda az MTA „Bolyai János“ kutatói ösztöndíját (2001-2004; 2005-2008), jóllehet erre rendkívül szerény képességei csakugyan nem predesztinálták. Mivel manapság Magyarországon a valláshoz kötődő tevékenység esetében nem a minőség, hanem kizárólag a felekezethez tartozás számít, nem csodálkozhatunk azon, hogy a legtehetségtelenebbek kapják a legtöbb támogatást. Még akkor is, ha ez a felekezethez kötődés olyan intellektuális silánysággal párosul, mint Balla Péter esetében. Balla Péter, aki intellektuális képességeit tekintve sokkal inkább sereghajtó, mint élenjáró, apósának akaratából emelkedett professzorrá, aztán pedig rektorrá. Balla Péter története minden valószínűség szerint az intellektuális diktatúra felé tett első lépések egyike, amely önmagát a magyarság „morális, szellemi és lelki“ megújulásának nevezi.

Így épül Magyarországon a tudás társadalma.

Ezeknek a tényeknek az ismeretében kell Önöknek Németországban Balla Péter urat fogadniuk. Önök a tények ismeretének hiányában egy méltatlan embernek nyújtanak érdemtelenül támogatást, ezzel pedig más, méltóbb embertől tagadják meg a megérdemelt támogatást.

Kiváló tisztelettel

a Magyarországi Református Egyház Károli Gáspár Református Egyetemének

jelenlegi és valamikori oktatói és hallgatói

16 hozzászólás to “Translation of the Humboldt-letter (A Humboldt-levél fordítása)”

 1. korrektúra said

  Na végre megtudta a világ is, főleg a németek, ahova Balla olyan szívesen utazik, micsoda aljas sötét bunkó is ez az ember.

 2. takaró fan said

  Óriási pofátlanság h lefasisztázzátok a nemzeti géniuszt Hegedüs püspök urat.
  Megfizettek még ezér.

  • debreceni gondolat said

   Az egyesek által nagyon tisztelt Hegedűs püspök maga is az amerikai evangelikal fundamentalista teológia képviselője volt, ennek egy szifraszűrös, bőgatyás változatában.

   • fatal deceit said

    Most nagyon úgy tűnik, hogy a magyarországi református egyházon belül kitör a harc és a fundamentalisták megfojtják a nyugtos, művelt vonalhoz tartozókat.

 3. tudományos kutató said

  A magyarországi református teológiai műveltség sajnálatos módon alacsony. Nem csoda, hiszen, ahogy Jakab Attila bebizonyította, a magas posztokra való kinevezések személyes összefonódások, kölcsönös szívességek alapján osztódnak el, s nincs közük a tényleges teljesítményhez.
  Így fordulhat elő, hogy a legszínvonalasabb műveltségű és erkölcsiségű református püspök teológiáját – a pápait – komoly veszély fenyegeti.
  Már pedzegetik zsinati körökben, hogy a forráskivonások következtében összevonásokra kerül sor – nem kétséges, hogy ha felteszik a kérdést, van-e szükség négy helyen lelkészképzésre, Pápa és Patak húzza a rövidebbet.
  Az összeolvasztásból megint a végsőkig lezüllött Bölcskei és az értelmi fogyatékosságig ostoba és erkölcstelen Balla fog ebből győztesként kikerülni.
  Megfojtják Pápát, Patakot – a tiszta erkölcsiségű vidéki képzési helyeket és becsatornázzák a pénzüket és egyéb tartalékait a pesti és debreceni mocskos folyamba.

  • vidéki kolléga said

   Már nagyon várom Szabó újabb posztját. Múlt szombaton hazudta tele az internetet a mocskos barom utoljára “Szabó az üldözött tudós”.
   Csupa contradictio: nem üldözik, ő üldözi a tudósokat, ő pedig nem tudós, hanem egy génmódosított galandféreg.

  • tudományos kutató said

   Vannak a HTK-n okos, becsületes, igazi református emberek, komoly kutatók.
   Miért nem hallatják ők a hangjukat?
   Az ostoba, provinciális, a teológiai kultúrát semmibe vevő fundamentalizmus ellen.

 4. Saca said

  Sajnos nekem igy is kinai.

 5. Karl said

  Einverstanden. Auch eure Leute sollten den Brief verstehen. Wir wissen schon seit langem, wer dieser Balla ist. Die Ungarn sollten es auch wissen.

 6. lelkipásztor said

  Karlnak igaza van, ez a levél mindenekelőtt nekünk szól.
  Csak annyira velejéig korrupt a magyarországi református egyház, hogy bizonyos hatalmi gócok – ilyenek képződtek korábban Hegedűs püspök, most Bölcskei köré – ellen egyszerűen reménytelen harcolni.
  Kigolyózzák az embert, megfélemlítik, leveszik az emberről a palástot.
  Mit gondoltok, miért léptek ki annyian az egyházból, nemcsak tagok, hanem egész gyülekezetek? Hát ezért.

 7. dark side said

  Nyilván sokan visszakattintottak Jakab Atilla kitűnő Balla-kritikájára.
  Én mondjuk Balla helyében azok után hamut szórtam volna a fejemre, meghúztam volna magamat és próbáltam volna tisztességesen viselkedni és (esetleg) megokosodni.
  Erre ő nem képes – erkölcsei sincsenek, egy bélféreg kognitív szintjén erkölcs sem lehetséges, ezért mutogatja magát Hegel és Schleiermacher hazájában csúfságnak.

 8. soli deo gloria said

  Tarr Zoltán zsinati tanácsos azt nyilatkozta a reformatus.hun, hogy felteszik a kérdést, “szükséges-e a Magyarországi Református Egyháznak, hogy a lelkészképzés négy helyen folyjon, amikor nemcsak az anyagi lehetőségek szűkülnek, hanem az egyházi szolgálat is folyamatosan átalakulóban van.”
  Tehát a pataki és pápai lelkészképzést megszüntetik, hogy Balla tudja finanszírozni a Wistmanwoodot.
  Ez keresztyéni, erkölcsös megoldás???

 9. andrew said

  Az egész Károli egy nagy büdös…
  Aki dolgozni akar jobb ha letagadja h itt végzett.
  Miért titkolja a Puzsér például?
  Nem véletlenül.

 10. Puzsér Róbert fan said

  Pedig amikor a Robi járt a károli bölcsijébe még balla sehol se volt.
  A Robit az a mocsok Szabó üldözte a legaljasabb módon.
  Célozgatott arra h ezen az egyetemen a zsidóknak semmi keresnivalója meg egyéb.
  És rohattul megszivatta minden vizsgán.

 11. szamuely tibor said

  Mit csodálkoztok, hogy ekkora córesz, ha a Kun Béla unokáját nevezitek ki intézetvezetőnek meg a grafomán és nimfomán Petrőczit?

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: