Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

From blog to book (A blog könyvvé válása)

Posted by jhnnsclvn - július 17, 2012

Szerző: TÓTH KÁROLY


A Károli szörnyű története Bendától Balláig

 

Nemsokára három éve annak, hogy blogok foglalkoznak a Károlin történt bűnös történésekkel. Az a kálvinista erkölcsiségű és magas intellektusú emberekből álló csoport hozta ezeket létre, amely addig már minden más legális lehetőséget kimerített arra nézve, hogy véget vessen a protestáns értékek megőrzésére és a fiatalság erkölcsös nevelésére alapított Károli Gáspár Református Egyetem pokoljárásának.

A KRE alapító rektora 1993-ban nagy vállalkozásához hitben járó embereket, Szilágyi Ferenc, Erdélyi István, Magai Tamást nyert meg. Sajnos, korai halála megakadályozta abban, hogy kiteljesítse egyetemalapítói életművét. Nagyon korán megjelent a Paradicsomban a kígyó a minden bűnre képes Szabó András személyében. Ő pedig a dékán Szilágyi Ferenc orra előtt becsempészte ordenáré feslettségű és ördögi gonoszságú feleségét, Petrőczit, majd Hansági Ágnest, Kulcsár-Szabó akadémikus akkor még csak jövendő menyét a Károlira. Ezzel elkezdődött az irtóhadjárat a kar komoly tudományos teljesítményt felmutató református oktatói ellen. A ressentiment undorító paroxizmusában tobzódott Szabó András, Petrőczi Éva, Hansági Ágnes és számos bűntársa.

De nem érték be torz lelkük gyűlöletben fürösztésével, a maguknál különben megrágalmazása, megszégyenítése, kirúgása feletti örömujjongással. Ők pénzt is akartak, sok pénzt, és meg is szerezték maguknak. Az első Orbán-kormány 2 milliárdnyi kormánytartalékot utalt ki a Károlinak a bölcsészettudományi kar új épületére. Épült ebből valami? Semmi, mert Szabó András és bűntársai ELRABOLTÁK. De ezzel nem érték be. Azóta is folyamatosan dézsmálják az egyetemnek juttatott állami pénzeket. Ennek bizonyítéka, hogy a rendőrségi vizsgálatok szerint Szabó dékánsága alatt elloptak 157 millió, ösztöndíjra szánt forintot.

Szabó ellen a Zsinat semmiféle eljárást nem foganatosított. Szűcs rektor 2008 október 31-es lemondatását viszont Bölcskei Gusztáv így indokolta: „a vizsgálatok súlyos szakmai vétségeket tártak fel a gazdálkodás területén.” (Reformátusok Lapja 2008 november 2.) Szabó, Petrőczi és Hansági tehát annyit lop, amennyit akar. Hansági révén a Károli második kifizetőhelyként működik a KSZE-klán tagjai: Bednanics, Eisemann, Dánél Mónika stb. számára

A Károli története igazán infernálissá akkor vált, amikor Balla Péter, az alapító dr. Hegedűs Lóránt püspök veje került a rektori székbe. Ő volt az, aki nyíltan felvállalta annak a Pethő Sándornak a professzori kinevezését és védelmét, aki az egész magyar tudományosság előtt leszerepelt összehazudott életművével. Balla Péter teljes mellszélességgel kiállt Szabó András dékán és EDHT elnök mellett, aki BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának működését  próbálta korrumpálni saját maga és Petrőczi, valamint Hansági érdekében. (Dokumentumok a Ravasz László blogon.)  Balla Péter nem hajtotta végre a MAB döntését a törvénytelenségek felszámolására, sőt, újabbakat hajtott végre. Megfenyegette a szegedi rektort és keresztülvitte unokaöccse, Mészáros Márton másodszori  PhD-ztatását is.

Balla Péter, az Újszövetség professzora attól sem riadt vissza, hogy törvénytelenül felmondjon az IDI vezetőjének, Hima Gabriella professzornak, aki próbálta megakadályozni a törvénytelenségeket-

Balla Péter megbízta a Wistmanwood nevű, izraeli és szocialista érdekeltségű céget a professzorasszony lakásában való kémkedésre, ő és mások megfélemlítésére.

Ez az a pont, amikor úgy érezzük, az internet nyilvánossága már nem elég. Blogon megjelent posztjainkból KÖNYVET ÁLLÍTUNK ÖSSZE. Kiadókkal is tárgyaltunk már, többen mutattak komoly érdeklődést. A nyár kitűnő alkalom a kézirat összeállítására. Ezen fogunk dolgozni többen is, hogy a Reformáció Emléknapjára, 2012. október 31-ra olvasóink kezébe tudjuk adni a Károli iratokkal dokumentált szörnyű történetét. Azt akarjuk, hogy a Heidelbergi Káté magyar fordítása megjelenésének évfordulóját a Károli bűnözőitől megtisztulva ünnepelhessék a hitben járó magyar reformátusok.

Tudjuk és valljuk:

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:12)

40 hozzászólás to “From blog to book (A blog könyvvé válása)”

 1. komáromi csipkés györgy said

  Szánjatok benne egy fejezetet a génmódositott csótánynak, a másfél mázsás katicaborának, Ludvignak is!

 2. heidelbergi káté said

  A Káté megjelenésének évfordulójára szép ajándék lesz a Károlit leleplező könyv minden reformátusnak.

  • Kérem a hozzászólókat, hogy illó erkölcsi komolysággal és a Szentháromság Istenhez méltó stilusban tegyék meg észrevételeiket.
   Nagyon komoly dologról van szó: nemcsak a Benda Kálmán által létrehozott egyetemről, annak becsületét régen eljátszotta már Szabó András, Hansági Ágnes és bűntársaik. Az utóbbi években az alapitó püspök veje, Balla Péter bűnt bűnre halmozva viszi végbe a mocskos munkát. Nehéz elhatározás volt, hogy saját anyaszentegyházunk ellen forduljunk, de nem volt más lehetőségünk.
   Mi Jézus Krisztusra esküdtünk fel, nem bűnös papjaira, Balla Péterre és a csak nevében református egyetem bűnöző munkatársaira: Hansági Ágnesre és a KSZE klán más tagjaira.

 3. ancilla said

  Mondjuk a Zsoltárossal:
  “Áldott az Úr, ki kezemet tanitja,
  és ujjaimat a hadakozásra,
  Áldott legyen az én jó Istenem,
  Aki mindenkor megőriz engem!
  Ő az én kőváram és szabaditóm,
  Ő én paizsom és oltalmazóm.” (144. zsoltár)

 4. Újreformátus said

  Jó lenne megszerezni a bírósági és rendőrségi dokumentumokat, és az olvasók elé tárni, mit állapítanak meg a hatóságok, ha egyházi egyetemi személyek követnek el bűncselekményeket. Mivel magyarázzák, hogy Szabó András, Balla Péetr és Mészáros Márton még nem ülnek börtönben? Látni kell az olvasóknak, hogy a bíróság és rendőrség hülyét csinál magából, és azt is, hogy személy szerint kik. Kik írják alá a hülyeségeket és a hazugságokat. Fel kell vésni a nevüket egy örök szégyentáblára, ahonnan senki se bírja azt letörölni.

  • Rector said

   Szerintem is a dokumentumokat kellene kiadni, rövid eligazításokkal. Nem annyira a Káté évfordulójára kellene időzíteni, hanem hogy valamilyen végleges hatósági megállapítások szülessenek. Én úgy tudom, még minden folyamatban van. Nem kellene megvárni, míg valamilyen végleges határozat vagy ítélet születik, és arra felgöngyölíteni az egészet?

 5. ancilla said

  Valamilyen határozat, nem feltétlenül jogerős döntés.
  De mindenképpen dokumentumokkal, sőt,elsősorban azokkal.
  Hogy lelepleződjenek a bűnelkövetők, Balla, Hansági, Szabó meg a többi.

 6. ohranka said

  A Wistmanwood ki ne maradjion!

  • Wistmanwood said

   A Wistmanwood nem fog kimaradni. Főszereplő lesz a könyvben Ballával együtt. A szemforgató kis patkány Balla és a nagydarab hájas cigány Kardos Zsolt paktuma a Károli oktatói és hallgatói ellen. A Wistmanwood ma is ott van a Károlin, kémkedik Ballának dolgozókról és hallgatókról, ők jelölik ki, kiket kell kirúgni. Rájuk jut elég pénz.

 7. fineszes said

  Az évzárókon azt hallottuk, hogy nagy megvonások voltak 2011-re, 2012-re és a 2013-as még nem is tudják.
  Felvetődött, hogy külön összehivják a zsinmatot, hogy pénzt kérjenek.
  Arra kell a pénz, Balla, hogy a Wistmanwoodot fizesd???

  • Wistmanwood said

   A Wistmanwoodra mindig lesz pénz, mert mi egy egyházi intézménynek álcázott kis rendőrállam vagyunk. Kellenek a kamerák és a poloskák nemcsak az egyetemi dolgozószobákba, hanem az oktatók magánlakására, hallgatói kollégiumokba stb. És kellenek a rutinos, kipróbált volt III/III-as vagy egyéb NBH-s ügynökök.

   • ZsoltCsaba said

    Tarr Zoli is egyetért a Wistmanwood pénzelésével. Szerinte inkább az oktatókon kell spórolni. Az az ötlete támadt, hogy az oktatók nyárra ne kapjanak fizetést, mert akkor ugye nem is dolgoznak.

    “Egységes lépések már történtek és a jövőben sem kizártak, de értelemszerűen az egyes karoknál más és más lehetőségek adódnak a takarékossági intézkedésekre. Mind a négy kar és az egyetem egészének felelőssége, hogy megtalálják a megoldást a helyzetre. Ez jelentheti egyes esetekben az oktatók fizetés nélküli nyári szabadságoltatását, minden nélkülözhető, elhalasztható, átcsoportosítható kiadás beszűntetését és az egyetem által igénybe vett szolgáltatások további kiszervezését.”

    http://www.reformatus.hu/mutat/7056/

 8. avatar said

  Amit én nem értek: hogy tűrheti a hegedűs familia, hogy Balla ellopja az egyetem pénzét és a Wistmanwoodon keresztül a szociknak és a zsidóknak juttassa?
  És hogy nyelik le a Fóris (menórás) Ágotával folytatott házasságtörő kapcsolatot???

  • Parkinson said

   Lóri bácsi súlyos beteg, parkinsonos, időskori leukémiás, alig van magánál. Kislóri meg született hülye. Balla retardált, így Fóris azt csinál vele, amit akar. Nyilván ő volt az izraeliek szálláscsinálója a Károlin. Becsempészte a Wistmanwoodot, hogy átvegyék a hatalmat a Károli fölött.

   • hugyos józsi said

    Kislóri hülye, igaz, de agressziv hülye!
    Mér nem rugja tökön az undoritó tolvaj parázna sógorát a Ballát?

 9. avatar said

  Szabó má 14 éve elkezdett spórolni az egyetem pénzével, mikor kirugatta református kollégáit.
  Igaz, hogy a megnyert per. Takácsnakr után az egyetemnek fizetnie kell, de kit érdekel.
  Püspöki Nagy Péter munkaügyi pere TIZENÖT ÉVE FOLYIK. 15 éve fizeti a Károli az egyetem ügyvédjének, dr. Takácsnak a gavalléros munkadiját!

 10. filológus said

  Hát azért ez kemény, nyáron nem adni fizetést az oktatóknak -mi van közben a munkaviszonnyal -, de a Wistmanwoodnak megy a pénzt,meg az alapképzettség nélküli tanszékvezetőnek, a menórás szeretőnek, Fórisnak is!

  • Kiskopasz said

   Na erről van szó. Hogy a Kistar prioritásai máshol vannak, mint a tudomány, a színvonal. Ezt nyíltan meg is mondja az interjúban:

   http://www.reformatus.hu/mutat/7056/

   Színvonal nem kell, de titkosszolgálat kell, az oktatók le vannak sz@rva, viszont a Wistmanwood embereit állásba veszik, és ők nyáron is kapják a fizetésüket.

   • Tarfej said

    Naná hogy máshol. Összejátszik Ballával. Tarr és Balla szövetsége valójában Bölcskei ellen irányul. Balla a Hegedűs-családból akar zsinati lelkészi elnököt csinálni (talán ő maga saját maga jelöltje), Tarr Zoli viszont saját maga szeretne püspök lenni. Egy dologban azoban egyet értenek: Abcúg Bölcskei.

   • Kiskopasz said

    Lehet, hogy épp Tarr hozta a Wistmanwoodot a Károila? Az apja, Tarr Kálmán, híres besúgó volt. Az NBH egyori emberei elvégre a Tarr-Papa közeli kollegái voltak. 🙂

   • Besúgó said

    Éppúgy Bölcskei is idehozhatta őket. Neki közvetlen drótja volt az NBH-hoz a tartótisztje, Szabó Béla százados révén.

   • short cut said

    A Szabó a bevált csaló – 1999 2 millirád kormánytartalék ellopása, 157 millió ösztöndij, passzionátus okirathamisitó és hamistanú -SZABÓ MARAD.
    Az ő mocskos pónemje a Károli arca, persze a grafomán, nimfomán feleségével, Petrőczivel együtt.
    Hansági még mindig nem t6udja, mi a különbség Kálvin és Luther között, de a KSZ-klán csontig rágta a magyar reformátusság tetstét.

   • Vulture said

    A Kulcsár-Szabó klán az igazi csapás a Károli BTK-jára nézve. Erőszakos, klikkszellemű, színvonaltalan banda, pónemük Hansági és Mészáros pocsék pofája.

 11. filológus said

  70 éves Kósa László akadémikus. Az ő 900 szó magunkról cimű irása több mint 10 éve született, de aktuálisabb, mint valaha.
  A református egyház tovább züllött.

  • Újreformátus said

   Nem véletlen, hogy Kósa soha nem akart belekeveredni ebbe a förtelembe, amit Károlinak neveznek. És Szegedy-Maszák sem. Így lett a szakmailag nulla, agresszív Kulcsár-Szabó klán martaléka a magyar reformátusok nevében alapított intézmény.

   • régi kolléga said

    Nem véletlen, hogy amikor Kósa ötletére találkozott egy nagy társaság a Gyulap Pál utcában, Kósa kikötötte, hogy nem akar az egyetemről beszélni.
    Nem is beszélt róla senki, csak két, Szabó András által megfúrt református volt oktató.Szabó ott kushadt a háttérben, de oitt volt a sógora – akkor még nem püspök és sok más ember is.
    Egyébként a többség patkány módon gyáva volt.

   • Grey Rat said

    Azért züllhetett a Károli Szabó és Balla színvonalára, mert a többség patkány módon gyáva. A patkányfejű retardált Balla csak patkányok közt lehet rektor.

 12. Zsinati illetékes said

  Balla Péter és Tarr Zoltán kapcsolata a Zsinat számára is rejtély. Ez a retardált nem lenne sehol, ha a Kistarr nem állna ki teljes mellszélességgel mellette. Nyilvánvalóan Bölcskei ellen konspirálnak. Valószínűleg megegyeztek, hogy a Hegedűs-klán Kistarrt támogatja a püspökválasztáson. Nincs más ok, amiért Tarrzoli ragaszkodhatna egy ilyen agyalágyult szerencsétlen hülyéhez, mint Balla.

  • Tiszántúli said

   Balla alkalmatlanságát, gazemberségét, hazaárulását, lepaktálását az izraeli titkosszolgálattal a Zsinatban már többen tudják. Próbálnánk is leváltatni, de Tarr nem engedi. Tényleg nagyon összeszűrték a levet.

 13. tudományos kutató said

  Szóval a megtakaritás azt jelenti, hogy a normális oktatók – akik nélkül még egy olyan nevetséges álegyetem se létezhet – nyáron pénz nélkül, “elkötelezetten” várják, hogy hátha marad egy kis lóvé Balla, Fóris, Szabó András és a Wistmanwood után.

  • Kistarrfityisz said

   Az elkötelezettség valszeg azt jelenti, hogy Tarr elvárja a ki nem rúgottaktól h ingyen tanítsanak. Kivéve a szent teheneket: Szabót, Petrőczit, Ballát, Hanságit. A Wistmanwood pedig rejtett kamerákkal és poloskákkal méri az elkötelezettséget a kisemmizetteknél. 😀

   • hermeneutikai lángész said

    A legeklatánsabb példa perre a nyilvánvalóan mély református kötöttségű tudományág_ KREMLINOLGIA kutatására létrejött INTÉZET. Ennek vezetője – Kun Béla unokája – Kun Miklós nem tart órákat, csak úgy dúl hozzá a lóvé tanitás nélkül.
    Mivel az orosz filológia – alapszakként – sem létezik, a kremlinológiát MA-ként nem is lehetne semmiféle BA szakhoz kapcsolni.

  • Dutch Guilder said

   A Wistmanwoodon nem lehet spórolni. Nagy kincs, amit ez a kémszevezet Kovács Barnabásnak és társainak jelent. Barnabyt sokkal jobban érdekli, hogy kik olvassák és főleg hogy kik írják ezt a blogot, mint az egyetem színvonala. A Wistmanwood honoráriumát minden körülmények között kigazdálkodja, ha kell, lenyúlja Anne-Marie Kool holland guldenjeit is, amit az a saját intézete fenntartásához szerzett.

   • dark side said

    Most már csak azt kell megtudnunk, hogy a Wistmanwood hogyan csatornázza át a maga számára Anne-Marie Kool guldenjeit.
    Nyilván Balla mocskos, becstelen segítségével.

   • שקל חדש said

    Ez nem probléma. Közvetlenül átváltja sékelre. 🙂

   • Sáron Rózsája said

    Ehhez még Balla se kell. Fóris zsebből átváltja. 🙂

   • Kovács Levente said

    Ha megszorultok szoljatok az unokatesomnak Barnabasnak. Akarmire at tudom a Wistmanwood szamara váltani. Akar meg 대한민국 원-ra is.

 14. hugyos józsi said

  Szabó júl. 18-án megint megörvendeztette olvasóit egy két bekezdéses poszttal. Harminckét éve született ugyanis az undorító Szabó klón, a fiatalabb András.
  Amorf teste, vájdlingnyi feje a sunyi tekintettel – ez a förtelem tényleg Szabó ótvaros ágyékából sarjadt.

  • Bandika said

   Pont olyan, mint Petrőczi hites férje, a büdösbürgözdi Szabó Bandi bácsi. Hájas, formátlan, nagyfejű, sunyi, de van egy idióta bárgyú vigyor a szája sarkában, mint Petrőczi klónjának, az Évikének. Hogy az Évikét ki nemzette, azt nem lehet tudni. Ifjabb Szabó András viszont véletlenül tényleg abból az aktusból pottyant a világra, amit Petrőczi kivételesen a saját férjével hajtott végre. A testvérek némi hasonlósága a közös anyával magyarázható. 🙂

 15. biblio said

  Semmi mas nem segit csak a konyv. Ennek a mocskos intezmenynek emlekmuvet kell allitani.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: