Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Crisis management for dummies (Válságkezelés hülyéknek)

Posted by jhnnsclvn - július 19, 2012

Szerző: Tarr Zoltán zsinati főtanácsos

Az egyházi felsőoktatási intézmények május közepén levelet kaptak Hoffman Rózsa oktatási államtitkártól, amelyben arról tájékoztatta az intézményeket, hogy a már lezárt 2011-es gazdálkodású évre a kormány módosította a normatíva összegét. Ebből adódóan az intézményeknek különböző mértékű visszafizetési kötelezettségük keletkezett. Ez a kötelezettség a Károli Gáspár Református Egyetem esetében 141 millió forintot jelent… A Károli Gáspár Református Egyetem vezetése, és a többi intézmény is, a levél megérkezése után, a megadott időre választ adott. A válaszban a kérést kérdésesnek minősítette és feltett több gyakorlati kérdést a visszafizetéssel kapcsolatban. Erre a levélre azonban egyelőre nem érkezett válasz az oktatási államtitkárságtól.

… az egész felsőoktatási ágazatot érinti a forrásmegvonás… Ugyanez a forráskivonás az állami intézmények esetében 2011-ben már megtörtént, maradványképzés, zárolás, majd elvonás formájában. Az egyházi fenntartású felsőoktatásban erre akkor nem került sor, ezért utólag valósítják meg. Információink alapján az elvonás mértéke az egyházi intézmények esetében hasonló, mint az állami egyetemek esetében volt. (A Károli esetében lényegesen kisebb, mint az állami intézményeknél, a Pázmányról nincs információnk – a szerk.)


Az államtitkári levél a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 139. paragrafusára hivatkozott. A levél megérkezése óta más kormányzati tényezők így a felsőoktatási ügyekért felelős helyettes államtitkár is, világossá tették, hogy ez a visszafizetési kötelezettség él. Az MRE Elnöksége júniusban a kormányfőhöz fordult, kérve ennek az intézkedésnek a felülvizsgálatát. Erre a megkeresésre néhány nappal ezelőtt kaptunk választ az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterétől, amiben megerősítette, az ország gazdasági helyzete miatt módosítani ezen a rendelkezésen nem tudnak, részletfizetésre van csupán lehetőség.

Nagyon nehéz helyzetet teremtett ez az intézkedés, mert egyszer már elköltött pénzeket kell kigazdálkodniuk az intézményeknek a 2012-es költségvetésből, amely valóban még módosul is. Mert nem egyszeri visszafizetésről döntött a kormány, hanem a normatív támogatási rendszer átalakításáról. A 2011-es finanszírozást visszamenőleg 13 százalékkal csökkentették, ebből adódik a Károli-egyetem 141 milliós visszafizetési kötelezettsége. Az Emberi Erőforrás Minisztériummal való egyeztetésből kiderült, hogy a csökkentett 2011-es normatívához képest csökken a 2012-es normatív támogatás 83 százalékra. Vagyis a 2011-re vonatkozó 141 milliós visszafizetés mellett a 2012-es normatívacsökkenés további több százmillió forint kiesést jelent. Itt még nincs vége, mert a változások a tervezés alatt álló 2013-as évet is érintik. Újabb jelentős csökkentés várható. Az előbb csak a Károli-egyetemről szóltam, de hasonló logika alapján a többi református egyetemnek is ki kell gazdálkodnia a már megismert, 2011-re vonatkozóan elvont összegen felül további összegeket.

Az egyetem a 2011-re jelentkező visszafizetési kötelezettség előteremtésére szigorú, és az egyetem oktatóit, dolgozóit is érintő súlyos intézkedések meghozatalával, vagyis a gazdálkodás további szűkítésével elő tudja teremteni ezt a 141 millió forintos összeget. Azonban annak érdekében, hogy a 2012-re jelentkező visszafizetési kötelezettséget is elő tudja teremteni, ahhoz már súlyos strukturális intézkedésekre is szükség van. Ezeknek munkaügyi, és az egyetemi oktatás tartalmára is kiható következményei is lesznek. Ezeket a döntéseket azonban a Károli-egyetem nem hozza és nem is hozhatja meg önállóan, hanem csak a fenntartóval való egyeztetés mellett. Az egyeztetések megindultak, de még messze nem fejeződtek be. További számításokra és a következményeket is bemutató megoldások kidolgozására van szükség. Az előzetes gondolkodás során felmerült, hogy a Károli, illetve a református felsőoktatás helyzetének súlyossága miatt, szükségessé válhat egy rendkívüli Zsinat összehívása is.

(Csepregi Botond, kérdező: A Károli esetében … közel négyezer hallgatót és 430 oktatót, dolgozót érint ez a helyzet…) 

Számszerűen valóban a KRE-nél jelentkezik a legnagyobb elvonás, de arányaiban a többi intézményt talán még súlyosabban érinti az intézkedés, hiszen kisebb, más oktatási szerkezetű intézményekről és anyagi lehetőségeiket tekintve más-más mozgástérrel rendelkező fenntartókról beszélünk. A KRE karai, belső adottságaikból adódóan különféleképp részesülnek az elvonásokból. Vagyis különböző mértékben érvényesül az elvonás, az adott karra vonatkozó bevételek tükrében. Egységes lépések már történtek és a jövőben sem kizártak, de értelemszerűen az egyes karoknál más és más lehetőségek adódnak a takarékossági intézkedésekre. Mind a négy kar és az egyetem egészének felelőssége, hogy megtalálják a megoldást a helyzetre. Ez jelentheti egyes esetekben az oktatók fizetés nélküli nyári szabadságoltatását, minden nélkülözhető, elhalasztható, átcsoportosítható kiadás beszűntetését (sic! hosszú ű-vel) és az egyetem által igénybe vett szolgáltatások további kiszervezését. (Csak nem a Wistmanwood szolgálatait? – a szerk.)

Ezt a kényszerelvonást – meglátásom szerint – nem szabad hagyni úgy értelmezni, hogy az egyetemnek a saját felszámolására kellene törekednie. A legfontosabb, hogy a KRE minél több hallgatót tudjon fogadni. Annál is inkább, mert július 24. a ponthúzás időpontja és jó reménységgel vagyunk a Károli és a többi református intézmény esetében is. A Károli volt az egyike azon kevés egyetemeknek, amelyek növelni tudták az elsőhelyes jelentkező számát, mégpedig 16 százalékkal (nyilvánvalóan hazug szószéki propagandával, a tiszántúli parasztok papi megtévesztésével – a szerk.). De a hallgatói létszám további növelése, és így az egyetem gazdálkodásának hosszabb távú biztosítása csak úgy képzelhető el, ha a fiatalok között érdeklődést kiváltó, használható és a munkaerőpiacon hasznosítható tudást nyújtó képzések száma tovább növekszik. Ezért az egyetem folyamatosan nyújt be újabb képzési programokat akkreditációs eljárásra (és Kulcsár-Szabó Ernő a kéz kezet mos elve jegyében elfogadtatja – a szerk.).

A további összegek biztosításához drasztikusabb döntésekre lesz szükség. De ahogy említettem, ebben az esetben már a fenntartóval való egyeztetésre lesz szükség. Az esetleges létszám-, bérstop, illetve elbocsátások mellett olyan kari átszervezések következhetnek, amelyek a hatékonyságot növelik. Mindezt úgy kell megtenni, hogy figyelemmel kell lenni az akkreditációs követelményekre, és az egyetem profilja sem sérülhet. Az Egyetem vezetése jelezte, hogy a finanszírozáshoz a fenntartó segítségét fogja kérni.

Ahogyan az elmúlt években, úgy most is szükség lesz az oktatók elkötelezettségére. Az ő már megtapasztalt együttműködési készségük és türelmük nélkül a már eddig elhatározott és elvégzett intézkedések sem sikerültek volna. Az egyetem szempontjából a jövőképet azonban javíthatja a jelentkezők számának most is tapasztalt emelkedése (tiszántúli parasztok, értelmi fogyatékos “Konkolyok”, ld. évnyitó-videót a parokia.hu oldalon – a szerk.). Nyilvánvaló azonban, hogy komoly nehézségek árán lehet csak fenntartani, sőt javítani az oktatási színvonalat. A kialakult helyzettel kapcsolatosan, általánosságban, megállapítható, hogy a felsőoktatás átalakítására megfogalmazott eddigi elképzelések, különböző lobbi érdekek miatt megbuktak. Az elvonás egyenes következménye annak, hogy a kormányzat, minden jó szándéka ellenére sem tudta megvalósítani a felsőoktatás lényegi és érdemi átalakítását. A lobbiérdekek ellehetetlenítették az ágazat átalakításának és racionalizálásának a terveit, ilyen módon csak egy ilyen indirekt módszerrel valósulhat meg a felsőoktatás forráscsökkentése, ami alól az egyházi fenntartású felsőoktatás sem vonhatja ki magát.

Az egyház eddig ismert szándéka és törekvése szerint fel sem merült a KRE, vagy bármelyik másik intézmény bezárása. Az egyháznak a felsőoktatással célja van, a Károli-egyetem létrehozásában is az egyház társadalmi szolgálatának fontossága fogalmazódott meg. Sokkal inkább arról kell gondolkodni, vitázni, hogy az egyház hogyan tudja végezni ezt a szolgálatát a drasztikusan megváltozott körülmények között, tevékenységét milyen keretek között tudja végezni. Az állami támogatással is óvatosnak kell lennünk, hiszen a korábban elmondottak alapján nem remélhető, hogy a református felsőoktatás állami pénzbeli segítséget kap a helyzet orvoslásához és az nem is biztos, hogy szerencsés volna, ha valami különleges kivételezésben lenne részünk más egyházi, illetve állami intézményekhez képest. Az azonban kijelenthető, hogy a megoldás és a továbblépés kialakításában az illetékes kormányzati szereplőkkel való együtt gondolkodásra és egyeztetésre számítunk.

Az egyik ilyen gondolat, ami már évekkel ezelőtt például a Zsinaton is felmerült, hogy milyen integrációs lehetőségek vannak a református felsőoktatáson belül? Valóban szükséges-e a Magyarországi Református Egyház lelkészképzését négy helyen folytatni akkor, amikor nemcsak az anyagi lehetőségek szűkülnek, hanem az egyház szolgálata is folyamatosan átalakulóban van. Az egyház jövőjéről való, az Egyházi Jövőkép Bizottság által koordinált gondolkodásnak is feladata annak végiggondolása, milyen hangsúlyváltozások vannak a református egyház szolgálatában és ehhez képest milyen szakemberekre, milyen képzésre van szükség. Még ezen a nyáron meg kell induljon az a párbeszéd, amely a református intézmények közötti együttműködés elmélyítésére irányul, de kiterjed arra is, hogy mik a lehetőségek a nem református intézményekkel való összedolgozás szélesítésére is.

Forrás: Nagyon nehéz helyzetben a református felsőoktatás, 2012. július 09., hétfő, http://www.reformatus.hu/mutat/7056/

(fotó: Sereg Krisztián)

85 hozzászólás to “Crisis management for dummies (Válságkezelés hülyéknek)”

 1. dark side said

  A poszt címe kicsit talányosra sikerült. Tarr ugyanis azt adja elő, hogyan oldják meg a logisztikai feladatot: MINDEN PÉNZT IDE NEKEM MEG A HAVERJAIMNAK úgy, egyúttal MEGSZABADULJANAK mindazoktól, akik csípik a szemüket. Túlságosan INTELLIGENSEK ÉS KREATÍVAK, vagy ERKÖLCSÖSEK. iLYEN VOLT SZEGÉNY ANNE-MARIE kOOL akinek missziós intézete egy fillérbe sem került a Károlinak, Kool asszony maga szerezte meg a guldeneket,
  És mivel magyarázható az az ORDENÁRÉ BRUTALITÁS, amellyel Kool asszonyt MEGALÁZTÁK?

  • prudens said

   Mindeközben marad a MAB által kétszer is elhajtott, professzori címre alkalmatlannak minősített Petrőczi úgynevezett pruitanizmuskutató ntézete.
   Ennek erkölcsi és intellektuális érvényességéről szemléletes képet mutat az a Petrőczi honlapján látható fotó, amelyen a 120 kilós és több mint feleannyi éves némber spagetti vállpántos piros trikóban és vörös szalmakalapban dedikál egy olyan kiadványt, amelyben ő (!!!) írt egy fejezetet a Keresztyén (!!!) házasságról.
   Ludvig felfogására jellemző, ahogy kéjsóváran tapogatja a fiatal fiúkat, a mellékelt képen éppen “kedves tanítványát”, Pompor Zoltánt.
   Ja és hát persze a Kun Béla unokája által sikeresen vezetett kremlinológiai intézet becsukása szóba se jöhet.
   Én viszont a hermeneutikai kutatóintézet helyében keresnék magunknak egy befogadó intézményt, mert a károlisok tippje szerint legközelebb őket seprűzik ki.

  • Dummie said

   Tényleg többértelmű a cím. Semmiképp se a Kistarr a húlye, hanem az oktatók, akiket hülyének néz. Mert mi is történt valójában? Egy 13%-os elvonás, míg az állami intézményeknél ennek a duplája, háromszorosa (25-40%). Könnyen kezelhető a többiekhez képest. De ez úgy fel lett fújva, hogy senki se csodálkozzon a ajdani drasztikus lépéseken. Aki lépre megy Kistarrnak, az a dummie.

  • Új kilövőlista said

   Mit is ad itt elő Kistarr valójában válságkezelés címén? Kb. azt hogy csináljunk egy kilövőlistát, szabaduljunk meg azoktól, akiktől akarunk, és mindezt fogjuk rá Hoffmann Rózsára és a kormányra, akiket nyíltan azzal vádol, hogy a koncepciójuk megbukott. Ezt aztán valamiféle érdeklobbizással próbálja elkenni.

   • kocsi csergő bálint said

    Nemcsak embereket tettek a kilövőlistára, hanem egész intézményeket is.
    Itt van a pataki és a pápai teológia. Mit is mond Tarr: nem indokolt, hogy négy helyen képezzenek lelkészeket.
    Tehát a Heidelbergi Káté lefordításának és magyar megjelenésének ÉVFORDULÓJÁRA MEGSZÜNTETIK A PÁPAI TEOLÓGIÁT.
    Szabó András a gyilkolási terv ötletgazdája.

   • Kiskopasz said

    A pápai különösen b@ssza a Kistar csőrét. Steinbach püspök kerülete, ráadásul ott tanít Szabó püspök és csapata. Két legyet ütne egycsapásra a megszüntetésével.

   • heidelbergi káté said

    Hát én ezt valamivel cizelláltan fogalmaznám, de a lényeget tekintve egyetértek.
    Árnyalja a képet, hogy Petrőczi a leggusztustalanabb módon hízeleg Steinbachnak és Köntösnek. Volt arról a förtelmes cikkéről poszt itt, amelyben unokáját – a kis Rebit – dícsérgetteti egy gyászoló asszonnyal. Ezt a dunántúli református periodikában jelentette meg.
    Közben Szabó András a spiritus rektora annak a koncepciónak, hogy a pápai teológiára adott pénzeket becsatornázzák a Károliba.
    Ahonnan Szabó, Balla, Hansági és a Wistmanwood már szinte szokás szerint lopnak.

   • Bishop's chess said

    Köntös László érzi a dunántúliak fenyegetettségét, nem annyira a kormány, mint inkább a tiszántúliak részéről. A visszamenőleges elvonást – többek között – ő s kommentálta:

    http://www.reposzt.hu/blog/k%C3%B6nt%C3%B6s-l%C3%A1szl%C3%B3/2012-07-14/egyh%C3%A1zi-int%C3%A9zm%C3%A9nyek-%C3%A1llami-p%C3%A9nzen

   • debreceni gondolat said

    Szerintem tegyétek be a kommentek egyikét. szaboi-ként írta alá, de Köntös válasza egyértelművé teszi, hogy Bogárdi Szabó István püspökről van szó.

   • dunántúli teológus said

    Köntös László úr nagyon intelligens ember, nem véletlenül szolgált több évig az USÁ-ban is.
    És ha látja a veszélyt, nem fogja hagyni magát és mi sem.

   • Bishop's chess said

    Logikus, hogy Tarr a dunántúli és a sárospataki teológia felszámolására gondol. Marad a pesti és a debreceni – egyelőre. Míg eldől, hol legyen a református egyetem: Pesten vagy Debrecenben? Mert utána már csak egy marad.

   • HTK illetékes said

    A pesti teológia nem szűnhet meg. Az több mint 150 éves. Másod- harmadgenerációs lelkészek járnak ide. Mindig van bőven jelentkező. Hogy nem tudja eltartani magát a kar, az más kérdés. Az a képzés természetéből következik. Ez a képzés sose lesz nyereséges. Nyúljon a zsebébe az egyház.

   • Corruzione said

    En most egy gondolatot emelnek ki Kontos Laszlo irasabol:

    “az állami pénzekért folytatott versenyfutás akadályozhatja a rendszerszintű gondolkodást, erősíti a belső egyházi egyéni és csoportérdekek nem kívánatos küzdelmét, irreális intézményalapítási tévutakra vihet, túlértékeli az éppen adott állami szabályozás tartósságát, leértékeli a szakmai kompetenciák jelentőségét, paternalista magatartásformákat hív elő, túlértékeli a személyes kapcsolatok jelentőségét, a felelősséget személytelenné teszi, és igenis – ki kell mondani – olyan, az egyház lényegétől teljességgel idegen gondolkodásmintát erősíthet, mely minden bizodalmát az államba veti.”

    Ez “az egyhaz lenyegetol teljesseggel idegen gondolkodásminta” tokeletesen illik Bolcskeire. Elmegy koszoruzni es harangozni akkor, amikor a tobbiek ezt egyhazhoz meltatlannak talaljak csak azert hogy beelozze a puspoki vetelytarsait. Barmelyik keruleti puspok jobb es tisztessegesebb mint ez a penzert rinyalo es a s@gget hatszelnek felkinalo prosti.

   • Bátori Butykos said

    Én pedig Szabó István püspök hozzászólásában találtam meg a Bölcskeinek szóló pofont:

    “A kérdés tehát az, hogy a jelent akarjuk-e foltozgatni (pl. állami különelbírálást, kivétel-politikát remélve-sürgetve), vagy hozzákezdünk a jövőnk megalapozásához?”

    Ez a jelent foltozgató, pénzért kuncsorgó, talpnyaló magatartást “állami különelbírálásért”, kivételezésért, pluszpénzekért Bölcskei testesíti meg. A kritika jogos, és még csak nem is leplezett. Szabó püspök nyilvánvalóan a második út mellett tette le a voksát, amit csak helyeselni lehet.

   • Sztalker said

    Mások is kritizálják az éppen hatalmon levő politikai erővel való összebútorozást az egyház részéről:

    “húsz éve hallgatjuk, hogy az egyház összebútorzott a jobboldallal, s nem másért, mint pénzért. sajnos sokszor nem is igen tudunk mit felvetni ellene, mert valóban miközben támogatást, szellemi és anyagi téren onnan kapunk, eközben szinte lehetetlenné vált a kiegyensúlyozott kritikai hang használata morális, ad abszurdum politikai kérdésekben. erkölcsi válságot valahogy mindíg csak az egyik oldalon szimatolnak mérvadó lelkészeink. a felemás iga terhe sokunk vállát feltörte már…”

    Ugyanott:
    http://www.reposzt.hu/blog/k%C3%B6nt%C3%B6s-l%C3%A1szl%C3%B3/2012-07-14/egyh%C3%A1zi-int%C3%A9zm%C3%A9nyek-%C3%A1llami-p%C3%A9nzen

  • Zsoltcsaba said

   A poszt címe tényleg talányosnak tűnhet, de azért nem annyira, mert Dark Side azonnal megfejtette. A pénzről van szó. Tarr palira veszi a Károli oktatóit és dolgozóit, hogy aztán a “strukturális” átalakításnak nevezett felszámolást szükségszerű kormánynyomásként tüntesse fel. Át akarják vinni az egész egyetemet Debrecenbe. Az integráció 1 református egyetemet jelent, mégpedig a kálvinista Rómában. Különben túl sokba kerülne az egyháznak. Az üzenet világos: LÓVÉT PEDIG NEM ADUNK.

  • Dutch Guilder said

   Anne-Marie Kool megaláztatására nincs magyarázat. Ő nem vitte a pénzt, hanem hozta. Ezek után leshetik, hogy a hollandok pénzeljék őket.

 2. snorrer said

  SNORRER jiddis szó a koldusra. Egy sajátos, pofátlan koldulási stílust neveznek meg ezzel a szóval, amely mélyen gyökerezik a zsidó közfelfogásban. Ennek lényege az, hogy kötelesség segíteni a rászorulókon. A vallásos zsidó micvákat – jócselekedeteket – gyűjt, ezeket aztán évente egyszer – Jóm Kippurkor egy égi könyvelő bejegyzi egy nagy könyvbe és mérleget csinál. A micvákkal töröltetni lehet gonosz tetteket, a lényeg a pozitív szaldó. Jom Kippur környékén a vallásos zsidók “Jó bejegyeztetést” kívánnak egymásnak.
  Ebben az összefüggésben a snorrertől nem veszik rossz néven, hogy harsányan és szemtelenül követel.
  Ezzel ugyanis a snorrer – a koldus – hozzásegíti a gazdag embert ahhoz, hogy neki adakozván jópontokat – micvákat – gyűjtsön magának.
  A Károli vezetése és maga a Magyarországi Református Egyház Bölcskei főpásztor vezetésével nagyon komolyan veszi ezt a snorreri szerepKört és hangosan ordít és követel: PÉNZT, NEKEM, DE SOKAT!”

 3. Tiszai csönd said

  A Károli 141 milla miatt rinyál? Szegedtől 3 milliárdot vontak el!

  http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/szentsegtoresek_kellenek_a_magyar_felsooktatasban/2285996/

  • Szegedi Kolléga said

   Két olyan doktoráltatás után, mint Mészárosé és Cserváké, a szegedi BTK-tól és az ÁJK-tól az összes pént meg kellene vonni.

 4. régi kolléga said

  Ugyanez volt 1998-ban az érvelés, amikor Szabó András és Hansági Ágnes nagy lelkesedéssel kirugatta a református, tisztességes oktatókat.
  Közben arra volt pénz – erre bizonyítékaink vannak – hogy több hónapon keresztül fizettek olyan embereket, akik be se jártak, csak vártak, hogy mikor kerülnek utcára azok, akiknek helyére szerződtették őket.

 5. korrektúra said

  Tarr Zoltán helyét pontosan nehéz megállapítani. Kivel van? Kik a szövetségesei?
  Az nyilvánvalónak tűnik, hogy Dunántúl-ellenes.
  Ha Tarr a zsinat nevében nyilatkozik és célozgat, ez azt jelenti, hogy röviddel a Dunántúli Egyházkerület 400. évfordulójának megünneplése után ismét MEG AKARJA FOSZTANI A ZSINAT A DUNÁNTÚLT A TEOLÓGIÁTÓL!!!!

  • Nagykopasz said

   Kistar saját magával van. Akárki mellett áll, nem áll szilárdan, bármikor kész elárulni. Az apja jellemét örökölte. Nézzetek utána a Nagytar ténykedésének.

   • A besúgó fia said

    Utánanéztünk. Tarr Kálmán lelkészként besúgó volt, azért ívelt meredeken felfelé a karrierje. A besúgó Bátori / Bölcskei kollégája. Bölcskei besúgókkal (pl. Kádár Zsolt) vagy besúgók gyerekeivel (Tarr Kálmán fia, Kocsis Elemér lánya) bástyázta körül magát hogy a saját környezetében elkerülje a besúgózás emlegetését.

   • Saint Athanaz said

    Sotet egy banda ez. Minek ezeknek egyaltalan penz? Jobb lenne ha inkabb a katolikusoknak adnak.

   • Besúgó Klub said

    Ha ráviszitek a kurzort Tarr Zoli fényképére, a keret élessé válása után a jobb alsó sarokban feltűnik a képfelirat. Én is csak most vettem észre. Vicces és sokatmondó. 🙂

   • Pápista said

    Szent Atanáz, fején találtad a szöget, hiszen Tarr Zoltán pontosan ezt mondja az utolsó mondatában. Olvassuk el figyelmesen: “mik a lehetőségek a nem református intézményekkel való összedolgozás szélesítésére”? Vagyis egy össz-keresztény egyetembe integrálva a Károlit, a Pázmány nyakába lehet sózni az egész adósságot. Dehogy akar a Kistarr valami olyasmit fenntartani, amihez az egyháznak zsebbe kell nyúlni!

   • kocsi csergő bálint said

    Újra meg akarja fosztani a debreceni önkény a Dunántúlt az újralapított teológiájától?
    Nem hagyjuk!
    Nem hagyjuk, hogy a politikailag prostituálódott, a Fidesz vitorláját fújó Bölcskei tönkretegyen bennünket!
    Nagy botrányok lesznek még itt, Tarr úr és maga is megbánja még, amiket mondott!

 6. Kiskopasz said

  Tarr azt üzeni, hogy szabad kezet kap a Károli fölött. Magyarán azt csinál, amit akar.

 7. hermeneutikai lángész said

  Magyarul: aki LOPOTT, LOPOTT, aki nem, az meg RÁB’ASZOTT.
  Megint a mocskos Szabó, a KSZE bűnbanda, Balla meg Pethő járt jól.

 8. hücpe said

  Érdemes elolvasni Bodoky Tamás kitűnő cikkét az atlatszo.hun az egyetemi fokozatszerzések körüli anomáliákról, egyszerűbben szólva ORDENÁRÉ CSALÁSOKról.
  Bodoky úr egy mezőgazdaságban eredményeket elérő MTA doktorát szólaltatja meg. REMEK ÍRÁS, MEGGYŐZŐ BIZONYÍTÁS.
  Ha azonban visszamegyünk a bölcsész- és társadalomtudományi területekre, még eklatánsabb példákat találunk.
  Itt van például Bodoky úrral közös munkahelyen – KRE BTK – dolgozó Mészáros Márton, aki 13 oldalnyi szöveggel PhD-zott KÉTSZER, főnöke és rokona, Balla Péter rektor tevékeny segítségével.
  Balla Péter Bodoky úrnak is a főnöke.
  Túl közel van Balla és Mészáros ahhoz, hogy Bodoky úrnak feltűnjön az a csalás, amely sokszorosan felülmúlja Schmittét???
  Nem piszkítunk a saját fészkünkbe?
  Nem leplezzük le a saját kenyéradó gazdánkat akkor se, ha az a hazai reformátusság Al Caponéja???

 9. Zsinati illetékes said

  Bár Tarr ebben az interjúban a szavak szintjén azt állítja, hogy a közeljövőbeni leépítések, összevonások nem jelentik az egyetem felszámolását, az egész cikkből süt a teher lerázásának óhaja. Addig töltötte be a Károli a magasztos küldetését, amíg tejelt a Zsinatnak. Amint a Zsinat lenne kénytelen anyagi áldozatot hozni a Károliért, abban a pillanatban a református egyetem felesleges teherré válik. Ebből TZ informális szinten nem is csinál titkot.

  • Jó hírünk a világan said

   Minek egy olyan egyetem, ami az egyetem küldetésének megcsúfolása, ami minden tekintetben “lefelé lóg ki az egyetemek átlagából”, ahogy az egyik legolvasottabb blogon fogalmaznak:

   jotunder · http://orulunkvincent.blog.hu 2012.07.21. 13:39:34
   @Counter: KGRE történész szak… az Kun elvtárs, Kádár kedvence. talán a legjellemzőbb figurája a mai rezsimnek.
   Válasz erre
   Counter · http://goo.gl/nLaqO 2012.07.21. 13:44:27
   @jotunder: Ha nem tévedek, a Károli sok tekintetben lefelé lóg ki a magyar egyetemi színvonalból is.
   Válasz erre
   jotunder · http://orulunkvincent.blog.hu 2012.07.21. 13:54:47
   @Counter: nem tudom melyik tekintetben lóg más irányba.
   jhnnsclvn.wordpress.com/ van egyfajta cukisági verseny a károli vezetés és az ellenzéke között :))
   Válasz erre
   Counter · http://goo.gl/nLaqO 2012.07.21. 14:02:25
   @jotunder: Hát, például emiatt, erről hallottam 🙂 Nem elég, hogy kamu, de még ki is derül. Ha jól tudom, valami bölcsész phd-ket vissza is kellett vonni.

   Meg hát igazán kiváló oktatói gárda van ott, Bogár is professzor arrafelé, egy csomó más kisgazda-miépes is.

   http://orulunkvincent.blog.hu/2012/06/30/romsics_ignac_vedelmeben
   (mai napi hsz-ok)

   • svabra said

    Bogár professzornál vannak különbek is. Ott van Hidán Csaba, az Arany Szablya Hagományőrző vívóklub vezetője pl.
    Aztán Szabó András, aki a romló memóriájával már azt se tudja, mennyit rabotlt.
    Segítünk neki: 2 milliárd kormánytartalék az első Orbán-kormánytól,
    157 millió az ösztöndíjakból.
    a Szenczi Molnár Alapítvány törzstőkéje, amit az egyetem pénzéből alapított…hogy csak a nagyobb tételeket említsem.

   • Silvermedal said

    Pedig Tepsi azzal dicsekszik hogy a Károli bölcsikara “ezüstérmes”. Nem tudom miben mérte? Intrikában? Csalásban? Okirathamisításban? Rablásban? Ne szerénykedj, Encsi, mindegyik versenyágban tietek az arany.

   • Fb Károli Zártosztály said

    Kit érdekel a rosszhírünk, kit érdekel, hogy a penetráns szarszagunk miatt a többiek elhúzódnak tőlünk? Vígan fészbukozunk tovább egymás közt és mindennap elmondjuk magunkról h mi vagyunk az ászok!

 10. snorrer said

  És hogy a Fóris Ágotának milyen keveset ad a Balla.
  Merhogy kell az a sok pénz a Wistmanwoodnak.
  Pedig a mi Ágotánk tanszékvezető a gójoknál.
  Örülhetnek h elvállalta.
  Igaz alapképzettsége sincs magyar nyelvészetből de ezek között a bamba bunkók között még így is toronymagasan kiemelkedik.

 11. foltos hiéna said

  Csak nincs valami baja Szabó Andrásnak?
  Ilyenkor már fent szokott lenni a heti hazugságposzt.
  Miért?
  Csak nem fosztasz meg bennünket erudíciód és elokvenciád újabb szikrázó ékkövétől, Szabó????

  • Ginger Cat said

   Valamelyik este nagyon pakoltak Petrőczivel, aztán másnap reggel eltűntek. Grey Cat hallott róluk a rokonaitól. Valamelyik termálhotelben áztatja Szabó a melegvízben a pörsenéses seggét és az egyenlőtlen hosszúságú lábait. Azt hiszi a viztől elmulnak a pikkelyek és a a rövidebb lába utoléri a hosszabbat. 🙂

   • kaganovics said

    És onnan a langyosvizből tudósítja magyarul tudó japán barátait h micsoda jellemóriás is ő

 12. gagyi mami said

  Kárpótlásul megnéztem Petrőczi “utóirat Tokajhoz” c. valamijét, ezen homályos képek láthatók a nagy magyar Alföld legordenárébb k@rvájáról, Ludvigról meg néhány azóta halálba menekült legjobb barátról.
  Csodálom h Ludvigot nem fogja el a szuicid késztetés ha tükörbe néz.
  Vagy igen?????????

  • Andrew said

   Azt én is csodálom. De azt még jobban, hogy Szabó láttán se fogja el. Ennek a randa dagadt sunyi pofának az állandó látványa már önmagában is elég heveny öngyilkossági késztetés kiváltására.

   • black side said

    Kettős öngyilkosság lenne a logikus megoldás gyűlölik egymást – érthető – és mindenki gyűlöli őket
    már amikor nem okádik tőlük-

 13. pikkelyek és sömörök said

  Addig is amíg megjelenik kedvenc bloggerünk SZABÓ ANDRÁS a magyarországi református egyház egyik legnagyobb BŰNÖZŐJE, a kormánytartalék- és úrasztalarabló förtelmes féreg, régi szövegeit vesszük górcső alá ahogy a filológusok mondják.
  Itt van mindjárt a 18-i amiben a KLÓN szabó András 32. születésnapjáról értesíti a rajongó közönséget.
  Két bekezdésnyi szövegében kitér arra, hogy Szabó Géza és felesége Teréz milyen szívesen vigyáztak a sátánfajzatra és egy fénykép amelyen az akkor még fiatal és jóképű Szabó Géza dédelgeti a pártedlis és sapkás sárkányfogveteményt.
  Azt észrevettük h Szabó András milyen kitüntető helyet szán blogjában Szabó Gézának, minden poszton megemlíti képeket közöl vele és tőle.
  Persze köztudott az is h szaboandrás54 a féreg mennyire GYŰLÖLI SZABÓ GÉZÁT.
  Azért mert benne megvan ami a féregből hiányzik: elegancia nonchalance karizma.
  Amikor Szabó Géza belekerült az érettségi tételek közé, szaboandras54 majdnem gutaütést kapott a dühtől.
  A piroskalapos parázna frájla Ludvig pedig mindig elröfögi h a Gézának még kisdoktorija sincs az én andrisom meg az akadémia doktora.
  Innen üzenjük Szentmártoni Szabó Gézának, ne higgyen szaboandras54nek, mer ő maga a sátán.
  A proszto proli pikelysömörös ótvaros bugyuta baromforma sátán.

  • Princz-örökség said

   Az eggyel korábbi posztban Szabó leírja azt a mesét, hogy az erzsébeti 9. emeleti panelt anyósa örökségéből cserélték el a mostani Mátyás utcai lakásukra. Az öreg Ludvigné olyan szegény volt, mint a templom egere. Az APEH-nak nem az ő örökségéről mutattak be papírokat, hanem a 8 milliós Princz-adományról, ami az interneten is több helyen sokáig fenn volt. 🙂

   • Dr. Faustus said

    Ludvigné pont olyan ribanc volt mint a lánya
    alig hagyott valamit maga után – mámint pénzt mer valami faszival élt együtt
    Igen az APEH összetévesztette a Princz aláirását a vénasszonyéval

  • hajnalka said

   Azér várom a szabó új posztját h megtudjam hogyan magyarázza h berendezték az 50 négyzetméteres prolipanel luk bútorzatából a 140 négyzetmétert itt a Mátyás utcába.
   Mehogy max 2 hokedlijük volt.
   Itt meg kamionok hozták a zabrált kincsket a református hagyatéki leltárból kristálycsillárt perzsaszőnyeget olajfestményeket – amikben a Ludvig rögvest fölismerte a saját grófi őseit – meg fragott butorokat.
   Ezt hogy magyarázza meg a barom?

   • Princz-örökség said

    Nem fogja megmagyarázni. Legfeljebb azt fogja írni, hogy az elhalt templom egere anyós otthonából kamionszámra hordták a Mátyás utcába az ősi öröklött kincseket. Persze anyósról egy festmény sincs, csak a “grófi” ősökről.

 14. BTK-s kolléga said

  Tényleg mit akar mondani ezzel az interjúval Tarr? Én azt veszem ki, hogy valagba akarja rúgni mindazokat az oktatókat, akiknek nem tetszik a képe. A pénzmegvonás ehhez jó ürügy.

  • presbiter said

   Hát ha Tarr testvér mindent kimond amit csinálni akar akkor a Teremtő nagyon megverte Tarr testvérünket.
   Ha előre megmondja mit akar csinálni akkor védekezni is lehet ellene.
   Mifelénk azt mondják az ilyenre, hogy harangszóval megy nyulászni.

   • Bloggerjogász said

    Sajnos Tarr testvér nyugodtan megmondhatja mit akar csinálni és meg is csinálja, nem védekezhetsz ellene, mint ahogy Annemarie Kool se tehetett semmit az intézete megszüntetése ellen. A normatívacsökkentés rendes felmondási ok. Az ez alapján végrehajtandó átszervezések úgyszintén. Ajtó-ablak tárul az önkény előtt. Legjobb tanácsom hogy meneküljön aki tud.

   • Secretary said

    Lehet, hogy mire visszamegyünk a nyári szünetről, már nem is lesz munkánk? Ki leszünk rúgva? Tarr azt mondja, még ezen a nyáron megkezdi “a párbeszédet” az integrációról.

   • BTK-s kolléga said

    Ez belefér. De még az is, hogy a kirúgáson túl még a nyári fizetéseket is visszavonják.

   • Zsnati illetékes said

    A besúgó fiától minden kitelik. Csak az nem, hogy az egyetem érdekében a zsebébe nyúl. Inkább ejti a Károlit. Neki olyan intézmény kell, ami hozza a pénzt, nem ami viszi.

   • Karthago said

    Tarrnak igaza van. Ebbe a szakmailag színvonaltalan erkölcsi fertőbe nem érdemes egy fillért se ölni. Föl kell szántani és sóval behinteni a helyét.

   • hajnalka said

    Mér csodálkoztok?
    Nem hallottátok a történeteket az aljas kirugásokról, a megalázásokról h csak az Annemarie Koolt mondjam.
    Ki lesztek rugva nyilván nem is érdemeltek mást ha érnétek valamit az ELTÉ-n lennétek.

   • Régi tanú said

    Volt már ilyen tömeges kirugas 14 évvel ezelött is szeptemberben, amikor egy tucat ember arra jött vissza a szabadsagarol hogy mar elbocsatottak.

   • lisnaja babuska said

    Hajjaj! És akkó monta a Ludvig költőfejedelemaszony h az én Andrisom oroszlánként harcolt értetek de nem tudot semit se tenni mer az a gonosz…. meg az az aljadék…. elhatározta és a főgörény… meg elrendelte

   • Secretary said

    Ti legalább kaptatpk nyárra fizetést. Tarr azt igérgeti nekünk, hogy nyáron fizetés nélkül nyaralunk. Ennyiben más ma a helyzet mint 14 évvel ezelőtt.

   • régi kolléga said

    De mennyi fizetést!
    Amikor minket kirúgtak és felvették a csókosokat, akkor “rendezték” emelték a fizetéseket.
    Mi éhbéren gályáztunk.
    Kivéve persze Szabót meg bandáját.

   • Regi tanu said

    Plusz a 14 evvel ezelött kirugottakkal vegigdolgoztattak gyakorlatilag a nyarat. Vizsgaztatasok, akkreditacios anyagok. Nem volt szamukra nyaralas. Nincs okotok irigyelni öket.

   • kaganovics said

    Igen, mondta Szabó, hadd dolgozzanak. A csókosok pedig már áprilistól kapták a teljes fizetést.

  • Kiskopasz said

   Van még egy nagy ötletem. A dolgozókat is elküldjük nyáron fizetésnélküli szabadságra. A TO pl. egész nyáron lógatja a lábát, egy héten csak 1 nap vannak nyitva. Akkor mire kapják a többi napokon a fizetést? Adminisztrátorokból is elég emeletenként 1 nap 1. A többiek fizetésnélkülin lesznek.

   • kaganovics said

    Ha ilyen nagy a córesz mér fizetik a kormánytartalékrabló szabóandras54et meg a feleségét a szegedi nemibeteggondozó üdvöskéjét petrőczi/ludvigot?

   • Wistmanwood said

    És miért fizetik a nyírfás Földi László cégét, a Wistmanwoodot?

 15. svabra said

  Egyszerűen szólva Tarr segghülye

 16. tudományos kutató said

  Ezt figyeljétek!http://www.reformatus.hu/mutat/7085/
  Világos, nagy lejmolások vannak folyamatban.

  • Zsinati illetékes said

   Aha, itt voltak a haverok, Balog és Tömjén stb. Bölcskei és Tarr megint bepróbálkozott a “Nincs pénzünk, adakozzatok” kezdetű rinyálással, különalkuval, kivétel-politikával. Felemlegették, hogy a konvent törvényébe iktatták a trianoni harangozást és hogy Bölcskei püspök úr személyesen koszoruzta meg Horthy emléktábláját. Ezzel feltétlenül lépéselőnybe kellett hogy kerüljenek a pápistákkal és a többi szóra se érdemes egyházzal szemben.

 17. szkizo dad said

  Persze világos aljasságból seggnyalásból beelőztek mindenkit.
  A harangügybe csak a zsidók jártak jól nekik alapból nincs harangjuk.

  • Szojuz said

   Nem kellene általánosítani, mert ezzel nem minden református lelkész ért egyet. Valójában csak a lelkészi elnök és szűk köre.

 18. germanista said

  A Teremtő meghallgatta fohászunkat, szaboandras54 feltette legújabb posztját egy wolfenbütteli konferenciáról.
  Megadta a német címet: Sozialgeschichtliche Fragestellungen in der Renaissenceforschung, majd utána lefordította EKKÉPP:
  Történelmi-szociológiai kérdések a reneszánszkutatásban.
  Szabó, a MTA doktora, akiről a blogjáról tudjuk, már középiskolás korában “jól tudott németül”. azt hiszi, hogy a sozialgeschichtlich történelmi-szociológiait jelent.
  Tisztázzuk, az említett német szó MAGYARUL HELYESEN ÍGY HANGZIK: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI KÉRDÉS(FELTEVÉS)EK
  Nem tudom folytatni, a kultúrsokkból fel kell ébrednem.

  • Wolfthroat said

   Borzalom. Tartalmilag és nyelvileg is. Nemcsak németül nem tud, magyarul is igénytelen. Általános iskolai fogalmazás.

   http://szaboandras54.blogspot.hu/2012/07/konferencia-wolfenbuttelben-1989-aprilis.html

  • Fülöp-tesók said

   A Károlin nem kell ahhoz németül tudni, hogy papírod legyen róla. Tény, hogy Szabó András nem tud németül. Vicces. hogy a Kulcsár-Szabó klán női tagja másfél mondatnyi beszéd után belesült a mondókájába úgy 2-3 éve, amikor a német nagykövetasszony ellátogatott a Károlira. De az már bűncselemény, hogy ezzel a nyelvtudáshiánnyal ő írta alá Mészáros német nyelvvizsgapapírját, aki egy árva kukkot nem tud németül, és ezzel megnyitotta előtte az utat a doktori eljárásra. Igaz, nem egyedül írta alá a papírt, hanem Fülöp Józsefet, a Német tanszék tanársegését is bűnrészességre kényszerítette. Hanságinak sikerült mindkét egyébként jobb sorsra érdemes Fülöp-testvért, az Évát és a Józsit is korrumpálnia. Akkor rángatja elő őket valamilyen célra, amikor csak akarja. Mészáros német nyelvvizsgáját nulla tudás mellett pecséttel, hivatalos papíron ők ketten tanúsították: Kulcsár-Szabó-Hansági és Fülöp Józsi. Szólítsátok csak meg MarciPistát németül, meglátjátok, hogy még a nyelvet sem ismeri fel, nemhogy beszélné.

   • Heinrich von Ofterdingen said

    Fülöp Józsival ezt rendszeresen megcsinálják. Nemrég megint berendelték, hogy a Hegedűs-família egy másik tagjáról is állapítsa meg hivatalosan, hogy tud németül. Természetesen egy kukkot se tudott. Józsi aláírta neki a papírt, mert féltette az állását. És persze megígérték neki, hogy most már aztán tényleg előléptetik adjunktussá vagy mivé. Józsi fuldoklott a felháborodástól. Ahogy aláírta a papírt, kirohant a teremből. Hogy rosszul viselte a dolgot, az nem menti azt a tényt, hogy újból hagyta korrumpálni magát.

   • Szilvána said

    Szegény srác, már több mint 10 éve tanársegéd és gyakorlatilag Hanságiék csicskája. Egyetemi karrierben reménykedik, ezért hagyja magát megalázni.

   • Heinrich von Ofterdingen said

    Azért annyira sajnálni nem kell. Jobban ragaszkodik ehhez a szar álláshoz, mint a becsületéhez. Ad hoc nyelvvizsgapapírokat állítanak ki az ő aláírásával. Ez közokirathamisítás.

  • Ludvig said

   Javítsd ki Andrisom a sozialgeschichtlich fordítását társadalomtörténetire. Különben azt fogják gondolni az emberek, hogy nem tudod, milyen konferencián vettél részt az adófizetők pénzén.

   • Germanista said

    Nemcsak akkor nem tudta, de még most utólag sem tudja. És ezzel a német tudással engedték habilitálni az ELTEn! És erre a habilitációra neveztette ki magát a Református Egyházzal a MAB-ot megkerülve professzorrá! Nemhogy ifjúkorában nem tudott németül, később, érett korában sem, és még öreg korára sem tanult meg. És akkor még a fahren igéből képzett Fahrt főnév helyesírásáról nem is beszéltem.

 19. grammaticus said

  Szaboandras54 nem tudja, hogy a sozial melléknév a németben társadalmit jelent, a soziologisch jelent szociológiait.
  Ezt egyébként latin szakosként akár ki is találhatná.

  • szabó fan klub said

   Nem tudom mi a bajotok ezzel az írással. Bravúrosan leírja az odautat, a költségeket, a fogadást. Olyan stilisztikai remeklések tarkítják: “nekünk nem szabadott leszállni” – talán egy nyelvész felvilágosíthatná, hogy a “szabad” nem ige, nincs múlt ideje.
   És hogyan állapította meg ezzel a némettudásával, hogy Klaniczay pohárköszöntője “bravúros”, “das ist ein Raetsel für mich”.

 20. filológus said

  Idézi is Klaniczay pofárköszöntőjét, hogy azt mondta “Wolfenbüttel ist ein Wallfartsort” – no ilyet egy német nem ír le, merthogy a “zarándokhely németül WAHLFAHRTSORT.
  Kínos nekünk egy MTA doktorát állandó primitív hibákon érni, de azért
  Szabó, tudod, hogy írják a német utazni (fahren) igét és a belőle képzett utazás (Fahrt) főnevet?
  H-val vagy a nélkül? Ugye, még te is h-val írnád, akárcsak egy közepes értelmi képességű ember, aki már a harmadik hete tanul németül.
  Akkor itt miért hagyod ki a h-t?
  A WALLFAHRT búcsújárás, zarándokút.
  Ez a bunkó a MTA doktora?
  Ezzel a nyelvtudással?
  Ezzel a filológiai képzettséggel?
  Ájvé.

 21. goedel macskája said

  Tudom ki a dummy!
  szaboandras54!!!
  Akkor hogy bírta ellopni a 2 milliárdos kormánytartalékot?
  Meg a 157 milát
  És az okirathamisítás, hamistanúzás.
  Szabó ahhoz képest, h mekkora ökör, hihetetlen gazember!
  Congtratulations!
  Pozdravljajem!
  Glückwunsch!

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: