Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Dramatic turn of events (Drámai fordulat Anne-Marie-ügyben)

Posted by jhnnsclvn - július 22, 2012

Szerző: Frans Hellenbroek

Anna-Marie Kool intézetvezetői leváltása ügyében drámai fordulat következett be. A holland professzorasszony megalázó leváltásával még nem érte be Balla Péter, hanem vad hajszába kezdett a volt intézetvezető ellen. Az egyetemi vezetés nevében 2012. június 26-án kiadott közlemény még sajnálkozását fejezi ki a Missziós Intézet állítólag kényszerű bezárása miatt, hálás köszönetéről biztosítja Anna-Marie Koolt áldozatos munkájáért, és annak folytatását ígéri:

A KRE vezetése hálás a KMTI 6 éves működéséért, különösen annak vezetőjének, prof. dr. Kool Anne-Marienak. Egyetemünk nemzetközi hírnevét a missziológia területén nyújtott magas színvonalú képzéssel és nemzetközi konferenciákkal öregbítette. Egyetemünk elkötelezett a megkezdett munka folytatását illetően. Ennek záloga a Hittudományi Kar. Az előttünk álló feladatokat, szerződéses kötelezettségeket és a már megfogalmazott jövőre vonatkozó terveket a teológiai fakultás tekinti át és hozza összhangba a lehetőségeinkkel, meglévő erőforrásainkkal. Egyetemünk határozott szándéka, hogy a KMTI által kiépített szakmai kapcsolatokat megőrizze és küldetését e külföldi szervezetekkel is együttműködve folytassa.”

http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=295:koezlemeny&catid=1:friss-hirek

A 10 nappal későbbi, 2012. július 6-i keltezésű kommuniké már egészen más hangot üt meg. Itt már nincs szó sem sajnálkozásról, sem háláról, de még az együttműködés folytatásáról sem. Még csak nem is burkoltan azzal vádolja Anne-Marie Koolt, hogy súlyos szabálytalanságokat követett el, akadályozta az átadást, egyeztetést. Anne-Marie Kool professzor természetesen nem volt hajlandó magára vállalni a mások által elkövetett visszaéléseket, a külföldi adományok mások által történt elsikkasztását, ezért az előre megfogalmazott, ránézve terhelő átadási-átvételi jegyzőkönyvet nem írta alá, amivel a végletekig felbőszítette az egyetemi vezetést. Az alku úgy szólt, hogy ne kérdezzen semmit, ne akadékoskodjon, hanem 5 perc alatt írjon alá mindent, és cserébe kegyelemkenyéren megtartják őt a HTK-n – egyelőre. Az aláírandó megállapodás szövege bicskanyitogató volt. Anne-Marie egyszerűen nem írhatta alá.

Az újabban kiadott kommuniké hangneméből következően hasonló meghurcoltatás vár rá, mint Kapa Mátyás egykori dékánra, Vörös Imre és Hima Gabriella egykori doktori iskolavezetőkre, Ravasz Levente főtitkárra, a Szabó András és Györgyiné Koncz Judit bandája által elsikkasztott 157 millió miatt ártatlanul megvádolt Marosi Margó ügyintézőre és sok más utóbbi 2-3 évben kirúgott károlis dolgozóra. Anne-Marie Kool megaláztatását különösen durvává teszi, hogy a professzor asszonyt alattomosan megvádoló kommünikét nemcsak magyar nyelven tették ki az egyetem hivatalos honlapjára, hanem angolul is, sőt, az angol szöveg az első, mintegy arcul csapva az Anne-Marie Koollal rokonszenvező holland, német, angol stb. látogatót. A szöveget természetesen nem azért közlik a honlapon angol nyelven is, hogy a magyarul nem jól tudó Anne-Marie értse, hiszen a korábbi, őt magasztaló bejegyzést eszük ágában sem volt idegen nyelven is megjelentetni. Az angol nyelvű híradás kizárólag a holland professzor nyilvános pellengérre állítását szolgálja:

COMMUNIQUE – KÖZLEMÉNY

C O M M U N I Q U E
The Senate of the Gáspár Károli University of the Reformed Church in Hungary in its Resolution No 95/2012, dated 22nd of June, 2012 dissolved the Central and Eastern European Institute for Mission Studies (CIMS) and entrusted the Faculty of Theology to take over and close down its duties. The resolution entered in force on 1st of July, 2012.However, the Faculty of Theology sees no possibilities of taking over the CIMS’s programs for the time being, therefore the Rector’s Office took charge of the continuous and uninterrupted operation of the CIMS’s programs and CIMS’s public relations.By right of the Senate Resolution the University management initiated and conducted discussions with Dr. Anne-Marie Kool, Director of CIMS on the conditions of the upcoming handover of CIMS.
The handover has been decided to take place 29th of June, 2012. At this time, the University management attempted the takeover of CIMS’s organization and ongoing affairs, but – having faced grave deficiencies in the course of the procedure – was unable to realise the task. The process of the takeover shall reach completion until 31th of August, 2012.The administrative matters of CIMS shall be governed by Mrs. Adrienne Kapitány, operative administrator ( kapitany.adrienne@kre.hu ) and dr. Gergely Bohátka, general secretary ( bohatka.gergely@kre.hu ).

Budapest, 6th of July, 2012

dr. Gergely Bohátka
General Secretary

K Ö Z L E M É N Y
A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa  95/2012. (VI.22.) számú határozatával 2012. július hó 01. napi hatállyal megszüntette a Közép- és Kelet- Európai Missziói Tanulmányi Intézetet (KMTI).
A Szenátus a KMTI feladatainak átvételével, illetve lezárásával a Hittudományi Kart bízta meg. A Kar azonban egyelőre nem lát lehetőséget a feladatok átvételére, ezért 2012. július 1-jétől az Egyetem Rektori Hivatala vette át a folyó ügyek intézését és a kapcsolattartást. A szenátusi határozat alapján az egyetemi vezetőség egyeztetést kezdeményezett és folytatott Dr. Anne-Marie Kool KMTI intézetvezetővel az átadás-átvétel feltételeiről. Az átadás-átvétel lebonyolítására 2012. június hó 29-én került sor. Ekkor az Egyetem megkísérelte a KMTI szervezetének és ügyeinek átvételét, azonban az eljárás során tapasztalt komoly hiányosságokra tekintettel az átvétel nem zárult le. A folyamat lezárására 2012. augusztus 31. napjáig kerül sor.A KMTI ügyeivel kapcsolatosan a továbbiakban Kapitány Adrienne ügyvivő (kapitany.adrienne@kre.hu), illetve dr. Bohátka Gergely főtitkár (bohatka.gergely@kre.hu) foglalkoznak.

Budapest, 2012. július hó 06. napján

dr. Bohátka Gergely
főtitkár

http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=298:communique-koezlemeny&catid=1:friss-hirek

(Frans Hellenbroek írását hollandból fordította: ….. …..)

47 hozzászólás to “Dramatic turn of events (Drámai fordulat Anne-Marie-ügyben)”

 1. goedel macskája said

  Szegény Anne-Marie Kool t megalázzák, meghurcolják és biztos vagyok abban is, hogy sikkasztással is meg fogják vádolni.
  Annak a pénznek az elsikkasztásával, amit az egyetem urai maguk RABOLTAK EL.
  Ha a Wistmanwood ott van a spájzban, olyan könnyű bizonyítékokat hamisítani!

  • hücpe said

   A legaljasabb, legordenárébb módon alázzák meg Kool professzorasszonyt.
   Az ő általa gyűjtött pénzeket, amelyeket éppen az ő feddhetetlensége miatt adományoztak külföldiek missziós célokra, SZABÓ, BALLA, HANSÁGI ÉS BŰNTÁRSAI ELRABOLJÁK.
   Eddig rablásaikat belföldre korlátozták.
   Az északrajna-vesztfáliai testvérek ádventi adományát persze egymás között osztották el, nem pedig az összes dolgozók között, mint ahogy német testvéreink szerették volna.
   Most egy nagyobb projekt keretében ELRABOLJÁK A NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁSBAN GYŰJTÖTT MISSZIÓS PÉNZEKET ÉS SAJÁT MOCSKOS CÉLJAIKRA FORDÍTJÁK.

   • theologe said

    Wir sind entsetzt. Die Greueltaten der Karoli-Universitaet sind unübertreffbar.
    Herr Balla ist nicht zu stoppen, nicht wahr?

  • Grey Rat said

   A vérszomjas kis patkány Balla újabb professzorra vetette rá magát. Hoffmann Rózsa levele kapóra jött Anne-Marie Kool üldözésére. Kiadta a megbízást a Wistmanwoodnak, hogy a már jól bevált módszerrel törjenek be a holland professzorasszony lakására és gyártsanak bizonyítékot ellene.

   • Inspector Barnaby said

    A holland nő váratlanul beleköpött a levesünkbe. Már rátettük a kezünket az összes külföldi pénzre, amit az intézetének szerzett de akkor ez a liba hirtelen meggondolta magát és ellenállást tanúsított. Ez nálunk ki van csukva. Móresre tanitjuk. Ha Hima Gabriellát ki tudtuk rugni akkor ez a holland fehérnép nem jelent gondot Kardos Zsolt barátunknak. Megoldja. 🙂

 2. hajnalka said

  Ezt nézzétek meg!
  http://www.parokia.hu/esemeny/mutat/1900/
  Még van pofájuk költségtérítéses képzést hirdetni!
  Kiváncsi vagyok lesz e olyan kötöznivaló barom, aki pénzt d azér h az intellektuális egy barom szintjén álló Ballát, Pethőt hallgassa, hogy ezektől az erkölcstelen, rabló, okirathamisítő bűnbandűtól egy diplomát (???) szerezzen.

  • Bóvlit méregdrágán said

   Mit is hirdetnek itt valójában? Azt, hogy kiképeznek jövendő munkanélkülieket a saját költségükön. Nem elég, hogy nem tudnak egy ilyen diplomával elhelyezkedni, nem elég hogy az összes spórolt pénzük rámegy és még adósságba is verik magukat, még Ballát és Pethőt is “élvezhetik” a saját pénzükért!

 3. lelkipásztor said

  Magyarországon miért van olyan sok hitvány pap, miért áll a magyarországi református egyház élén egy hitvány erkölcsiségű ember?
  Német testvéreinknek joguk van a büszkeségre: az ország élén most egy igazi példaképként tisztelhető evangélikus lelkész áll Joachim Gauck személyében. Érdemes elolvasni róla ezt a cikket.
  http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=151783:gauck-tiszteletes-ur&catid=71:a-napi-apro&Itemid=109
  A magyar református egyház egyetemének rektora viszont egy diplomacsaló hitvány államelnököt, Schmitt Pált környékezett meg, tőle kapta a rektori kinevezését, mint azt a posztok gazdag képanyaggal bizonyítják.
  Miért vagyunk itt az egyházban körülvéve ennyi megátalkodott bűnözővel és idiótával?

  • Korinthoszi said

   Az igaz embereket tűzzel-vassal irtják a Károlin. Anne-Marie Kool igaz ember, igaz hívő. Megpróbáltatása napján, 2012. június 29-én az alábbi Fb-bejegyzés olvasható nála. Semmi személyes, csak egy a meghurcoltatásban a Bibliából erőt merítő idézet:

   Anne-Marie Kool
   június 29.
   Losung und Lehrtext für Freitag, den 29. Juni 2012
   In deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag.
   2.Chronik 20,6

   Gott hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft.
   1.Korinther 6,14

   • advocatus dei said

    Így viselkedik egy hitben járó ember, egy autonóm személyiség, amikor méltatlan és igaztalan támadások érték.
    Az Úr vele van.
    Mi is történt Dániellel az oroszlánok között?

   • Erős várunk az Isten said

    Anne-Marien látszik a hit ereje. Vidám, kiegyensúlyozott személyiség még a megpróbáltatásban is. Halálba akarják kergetni őt is, mint Györkét, Bolykit, Királyt, Szigetit, Szilágyit, de nem fog sikerülni. Már megbetegítették, ez látszik a fotón, de ő még a kórházi ágyon is kedvesen és megbocsátóan mosolyog. Ilyen egy igaz hitben járó ember. Példát vehetnének róla az üldözői!

   • korrektúra said

    Példát venni?
    Az üldözői?
    Erkölcs és mérhető kogníció hiányában hogy lenne ez lehetséges?
    Balla, Szabó, Hansági meg a többi marad moslékban túró, aljas vadállatnak.

   • Inspector Barnaby said

    Ki nyalja be ezt a süket mesét Dánielről és a fenevadakról? A mi Kardos Zsolt barátunk nagyobb mint az oroszlán. Ezzel az akadékoskodó hollanddal fél kézzel leszámol. Kardos barátunknak elég lesz az a 2 hónap amit adtunk neki. Augusztus 31-re lerendezi ezt a vigyorgó káposztafejet. Garantálom hogy utána már nem vigyorog. 🙂

   • Szenátus said

    Kovács Barnabás kimondott pszichopata. Kisebbrendűségi komplexusban szenved. Utálja az oktatókat. 2 naponta beredel egyet magához, hogy megalázza. Különösen utálja a professzorokat. Imádja, ha reszketnek előtte, féltik az állásukat, a megélhetésüket, a bőrüket. Ezért vette fel a Wistmanwoodot. Ha valaki nem tudná,Kovács Barnabás, a Kovács levente bankár rokona a munkáltató, Ballának semmi szava nincs a szenátusban, csak a pénzét veszi föl, amiért kussolnia kell. Mondjuk jobb is mert született idióta. Kovács Barnabás a Wistmanwooddal rugatja ki az oktatókat. Most Anna-Marie Koolra uszitotta rá őket.

   • Dutch Guilder said

    Balla és Barnaby nincsenek jóba titokba utálják egymást de egyvalamibe egyformák. Nem birják elviselni ha nem félnek tőlük. Márpedig Annemarie nem ijedt meg. Nagyon határozott ellenállást tanusitott a külföldi támogatás lenyulásával szeben.

  • Bizniszegyház said

   A pénz nemcsak Ballából és Barnából vált ki paranoid rekciókat, hanem Bölcskeiből és Tarrból is. Elfelejtettétek már mit műveltek Kapával csak azért, mert meg merte kérdezni hova lett az ÁJK által megtermelt félmilliárd ft? 1. Kirúgták, 2. Utánanúltak a Harsányin, ahol visszavonatták a rektori pályázatát, holott már meg volt vele beszélve. 3. Kirúgatták a Wekerléről Raffayval, akinek hosszabbítást ígértek a Károlin, de utána őt is kirúgták. Vagy mit csinátak Ravasz Leventével, mert pénzügyi visszaélésre jött rá? Azon nyomban kirúgták és mindenhova utánanyúltak hogy el se tudjon helyezkedni. Bosszúálló rabló zsivány népség. Most Annamarie pénzének az elrablása van napirenden.

 4. germanista said

  Gondoljátok, hogy Balla le tudná fordítani Gauck könyvét? Vagy megérti egyáltalán?
  Hogy Szabó András biztosan nem, azt tegnapi posztján fényesen bizonyította, mikor a sozialgeschichtlich-et történelmi-szociológiainak fordította (ILYESMI NINCS IS!) a helyes társadalomtörténeti helyett.
  Összekeveri a sozialt (társadalmi) a soziologisch (szociológiai) szóval.
  Ez a Károlin tanszékvezető, volt dékán és rektorhelyettes és a MTA doktora.

 5. takashi said

  Én mondtam a régi ismerősnek a szabónak amikor azon rinyált h mit összeírnak róla a blogon h jó lenne először magába néznie.
  Nálunk itt a felkelő nap országában ez a szokás: először megnézzük nem mi vagyunk-e vétkesek és csak utána kajabálunk h üldöznek bennünket.
  És nem is kajabálunk. Az egy rossz magyar prosztó proli szokás, a szabóra jellemző.

  • Sushi fan said

   Kedves japán barátunk, igazad van, de Szabó erre nem képes. Fel se fogja, mit követett el sok kiváló protestáns kollégájával szemben. Fel se fogja, hogy ezt a blogot is az ő feneketlen aljassága váltotta ki.

 6. Corruzione said

  Kicsit offtopic, de épp most olvastam. Tóth Miklós, a SOTE Testnevelési Karának dékánja, aki azzal tette híressé magát, hogy Schmitt Pál plágiumát el akarta mismásolni, ma újra hallatott magáról. Ezúttal két olyan hallgatónak adott át diplomát, akiknek még 15 tantárgy teljesítése hiányzott. “a dékán a saját, frissen szerzett kódja segítségével igazolta a hiányzó krediteket az intézmény elektronikus nyilvántartásában, és Hamar Pál oktatási dékánhelyettes, illetve Hrabacsik Mihály tanulmányi osztályvezető segítségével tette hivatalossá az ügyet”. Kutyából nem lesz szalonna, a korrupt Tóth Miklós dékánból sose lesz becsületes ember. Ja igen, és az egyik “kedvezményezett” egy fideszes oszrággyűlési képviselő fia. Tóth Miklós nem öncélúan “tett jót”, hanem a jótett helyébe jót vár, azaz invesztált:

  http://www.medicalonline.hu/cikk/azonnali_belso_vizsgalat_a_semmelweis_egyetemen

 7. ghost writer said

  Lasztovica Jenő, Veszprém megyei fideszes képviselő, az egyik fiú apja nagy ordítozásba fogott és jogi lépésekkel fenyegetőzik.

  • Vincent reader said

   Erre már válaszoltak is. Ragyogó:

   http://orulunkvincent.blog.hu/2012/07/24/nem_azt_mondtak_lasztovicza_ur_hanem_azt_hogy_menjetek_ti_a_picsaba

   De ami a Lasztoviczára és kölkére érvényes, az még inkább érvényes Mészárosra és hátterére, mert a Lasztovicza-fiú csak egy BA-t kapott csalással, Mészáros viszont doktori fokozatot. Nem beszélve a dupla csalással végrehajtott kétszeri eljárásról, Mészárosnak diplomája sincs, hiszen nincs nyelvvizsgája, nem tud semmilyen idegen nyelven!

   • Tar and feather said

    Én KulcsárSzabó Ernőt behelyettesíteném Lasztovicza helyére, mert rá és az összes protekciósára és csicskájára ez ugyanúgy érvényes. Innen üzenjük KSZE-nek:

    “KSZE úr, nem a fiával van itt bárkinek is baja, hanem önnel, önökkel. Ön, KSZE úr, és önök húzzanak már el a picsába, a dzsentritempójukkal, a kivagyiságukkal, az előjogaikkal együtt… Nekem speciel fokozatosan egyre komolyabb igényem támad arra, hogy önöket a népharag szurokba-tollba forgatva (bad omen: Tar and Feather!) verje ki a városból, de egyenesen az országból. Pont úgy, ahogyan az amerikai filmekben a nagypofájú esőcsinálókat, akik önökhöz hasonlóan ígértek bőséget hozó zivatarokat, előre eldőzsölték az esőcsinálás ellenértékét, éltek királymód hetekig a szerencsétlen aszálytól senyvedők nyakán, a végén egyre gőgösebb kiskirályként, akik – pont úgy, ahogyan önök – a végére ők maguk is tényleg elhitték, hogy mindenhatóak, bármit megtehetnek. KSZE úr, tanácsolom, hogy húzzanak már el önök még időben a picsába, mert helyenként már melegítik a szurkot és hasítják fel a párnacihát. Jobb lenne így mindenkinek, higgyen nekem.”

   • KSZE workshop said

    Arra a szemét gengszterre még érvényesebb. Még Széchenyi díjat is megítéltetett magának. Mér nem olvassa el egyetlen döntéshozó sem, hogy miket ír ez a sötét és szakmailag nulla alak állítólagos tudomány címén?

   • advocatus dei said

    Mer a díjakat Lasztovicza-félék döntik el.

 8. mátyás utcai rém said

  A HVG.hunak szólni kell, hogy a Károlin milyen disznóságok vannak!

  • régi kolléga said

   Egy hallgató megérdemelten hármast kapott nálam egy tárgyból.
   Elszaladt pityeregni egy másik tanszékre. Ott annyira megsajnálta őt egy kolléganő ( a blog egyik sztárjának a felesége), hogy beírt neki egy ötöst. Az ÉN TANTÁRGYAMBÓL minden felhatalmazás nélkül. Mellesleg az adott szakból alapképzettsége (diplomája) sincsen ennek a személynek.
   Jogi kérdés: érvényes-e a diplomája a nevezzük így: Hajnalkának, miután “arra fel nem hatalmazott személyek” irogattak be jegyeket??????
   Vannak DOKUMENTUMAIM!

   • Német szakos kolléga said

    Nem egyedi eset. Egy világirodalmi vizsgára német szakosként kért fel a magyar tanszék. A hallgató gyakorlatilag semmit sem tudott, de mivel buktatni tilos volt, kapott egy kegyelemkettest. Petrőczi még aznap újból levizsgáztatta 5-re. Amikor megtudtam, azonnal rákérdeztem, van-e német szakja. Azt felelte szó szerint: “Én Ludwig-lány vagyok, született német, nekem nem kell erről papír.”

   • régi kolléga said

    Hát, ha már így megnevezted, Petrőczi írta be az én tantárgyamból is az ötöst a franciás nevű Hajnalka indexébe.

   • Sanya said

    Bovier Hajnalka híres volt arról hogy a tanárok egymás elleni kijátszásával szerez magának előnyöket. Azt hiszem ő speciell református volt mer ahogy végzett mindjárt kapott is állást valahol Kecskeméten vagy hol de egy refi suliban.

   • Keresztyén erkölcs said

    B… H…. híresen aljas hallgató volt, a református erkölcsösség igazi megtestesítője. 🙂

   • régi kolléga said

    Miért is szerették annyira egymást Petrőczivel?

 9. lelkipásztor said

  Kósa László akadémikus hetvenedik születésnapján ezt mondja:
  “Vannak református értelmiségiek, de nincs református értelmiség, nincs olyan fórum, ami ennek az értelmiségnek folyamatosan nyitott lenne.”
  http://reformatus.hu/mutat/7081/
  Egyetértünk Kósa akadémikussal.
  És miért van ez így? Mert az úgynevezett református egyetem, a Károli bűnözők: Balla, Szabó és az általuk fizetett izraeli cég, a Wistmanwood markában van.

 10. Dr. Jakab Attila regisztrált álláskereső said

  A KGRE tulajdonképpen az ország erkölcsi és intellektuális állapotát képezi le. A professzor asszonyról nem hiszem, hogy el lehetne mondani, hogy zsidóbérenc, balliberális, komcsi, szabadkőműves, hazátlan kozmopolita, nemzetáruló stb. lenne. Valószínű még politikai megrendelést sem kapott arra vonatkozóan, hogy milyen magatartást tanúsítson. Az eset azonban jelzés értékű: hiba, amit csak korlátolt intellektuális képességgel rendelkező vezetők szoktak elkövetni. Ellenben a civilizált világ számára világosan mutatja, mit is jelent a valóságban a nemzeti-keresztény Magyarország. Gondoljunk bele: az itt körvonalazódó erkölcsöt tanulják majd a gyermekek. Az ateistáknak semmiféle érvet nem kell felhozni. A KGRE maga a bizonyíték arra, hogy azok, akik Isten nevében és róla beszélnek soha egy percig nem gondolják komolyan, hogy Ő tényleg létezik. Ez az a fajta kereszténység, amitől az embernek felfordul a gyomra, de erről azokkal, akik egy teljesen amorális irracionalitásban élnek, beszükült tudatállapottal és neurózisokkal telítetten, értelmetlen beszélni, mert a maguk alkotta mentális világban épeszű ember nem ismeri ki magát – s őket önmagukon, a saját anyagi és hatalmi érdekeiken túlmenően senki és semmi nem érdekel.

  • jhnnsclvn said

   Ennél pontosabban és kulturáltabban aligha lehetne jellemezni a Károli Gáspár úgynevezett “Református Egyetem” és a Református Egyház vezetőinek ateizmusát, erkölcsi gátlástalanságát, végtelen cinizmusát. Jakab Attila fenti megjegyzéséhez egy konkrét adalék. Az egyik károlis oktató felmondólevelét kifejezetten a “Szentírás nevében” fogalmazták, és az oktatót pusztán azért, mert felszólításra sem volt hajlandó bűncselekményben cinkosságot vállalni, “a Szentírás megsértésével” vádolták. Reméljük, lesz alkalmunk hamarosan az egész dokumentációt nyilvánosságra hozni, mert ez olyan kordokumentum, ami az egyház korrumpálódását, végletes erkölcsi lezüllését és a politikai hatalomtól való kitartottságát bizonyítja. A Református Egyház gyakorlatilag bármilyen köztörvényes bűncselekményt bevállal abban a magabiztos tudatban, hogy a kézivezérlésű rendőrség nem engedi vádemelésig jutni az ügyet.

  • tudományos kutató said

   Jakab Attila tökéletesen jellemzi a helyzetet.
   És a legborzalmasabb, hogy Balla, akinek a doktorijáról írt tárgyilagos módon megsemmisítő brálatot, REKTOR és PROFESSZOR.
   Az igazi tudósok pedig napról napra élnek.
   Nem csak Te, Attila!

   • kirugottakklubja said

    Kedves Attila, megdöbbenéssel és részvéttel olvastuk, hogy Magyarország valószínűleg legjelentősebb egyháztörténésze és egyik legnagyobb gondolkodója regisztrált álláskereső. Míg az az értelmi fogyatékos pojáca, akiről a kitűnő kritikádat írtad, rektori talárban tetszeleg. Rektornak nem rektor, de azért, hogy ne legyen az, csak a nevét adja hozzá, havi másfél-kétmilliót visz haza. Vigasztalásként mondjuk, nem vagy egyedül. A középszer irtja a tehetséges és okos vetélytársakat – és ők vannak többen, mármint a született nímandok. Sokkal többen. Ezért átmenetileg diadalmaskodhatnak. De az idő helyretesz mindenkit. Szabó és Balla dicstelen emléke fennmarad, ahogy a mi hősies ellenállásunk és harcaink a színvonalért és a tisztességért is fennmaradnak. Ez a blog és a belőle készülő könyv örök emléket állít Szabó András, Hansági és Balla gazságának.

    Mindnyájan megtapasztaltuk a munkanélküliséget, és a munkanélküli segélyért való sorbaállás megaláztatását. Nem felejtjük el azoknak, akik ezt tették velünk. A megbocsátást majd azután gyakoroljuk, ha ők megbánták és jóvátették a bűneiket.

   • régi kolléga said

    Engem az a Szabó rúgatott ki, tett ellenem hamis tanúvallomást a munkaügyi bíróságon, aki professzorként a blogján a sozialgeschichtlich-et szociológiai-történelminek “fordította” a helyes társadalomtörténeti helyett.

 11. Újreformátus said

  Nem ismerem személyesen ezt a Bohátkát, de nagy gazembernek látszik. Mit képzel? Azt hogy el tudja hitetni a világgal hogy a holland professzor a sikkasztó nem pedig Balla, kovácsbarna és co.?

 12. régi kolléga said

  IGEN, azt hiszem, most ráfaragnak. Ebből ugyanis nemzetközi botrány lesz. Most ugyanis Balla, Szabó + Kovácsék és a Wistmanwood nem magyar forintot, hanem eurót RABOLT!
  És egy holland polgárt és lelkipásztort, nemzetközileg tisztelt professzorasszonyt alázták a sárga földig.

 13. germanista said

  Örömmel közöljük, hogy Szabó András (a kormánytartalékrabló MTA doktor) olvassa blogunkat, sőt, TANUL BELŐLE!
  Mióta megírtuk, hogy a Wallfahrtsort (zarándokhely) h-val irandó, nem pedig h nélkül, ahogy főprofesszor Szabó András tette, suttyomban kijavította a szaboandras54 blogon. Javasoljuk Szabónak, hogy javítsa a sozialgeschichtlich fordítását a bárgyú SZOCIOLÓGIAI-TÖRTÉNELMIről a helyes TÁRSADALOMTÖRTÉNETIre.
  Tanulni nem szégyen, Szabó, és neked aztán tényleg van mit!

  • Ginger Cat said

   Mi az hogy olvassa. Legalább két ablak mindig nyitva van a komputerjén: a fészbuk és a Johannes-blog. Több mást is nézeget, de ezt a kettőt folyton, ezt innen látom a Mátyás utcai lakásuk ablakpárkányáról.

 14. Inspector Barnaby said

  Hülye vigyorgó holland káposztafej nem tudja mi az elkötelezettség. Nem a senkit se érdeklő istenr iránt kell elkötelezettnek lennie, hanem a mi szent akaratunkat végrehajtania. Az igazi elkötelezettség az, ha becsukott szemmel, vakon aláírja saját halálos ítéletét. Pontosan ezt tettük elé június 29-én. De az ostoba liba nem írta alá- Tudhatná az elődei példájából, hogy az ellenállás számunkra olyan mint a bikának a vörösposztó. Menten bevadulunk és hivatjuk a Wistmanwood smasszerét a behemót Kardos Zsoltot. Egy p…csától elvárjuk, hogy a puszta látványára elájuljon a borzalomtól. Az ájultatásig el is jutottunk, liba már kórházba került, de az istennyilának se hajlandó aláírni.

  • Wistmanwood said

   Ennyi nekünk pont elég hogy lebetegítettétek. Amíg kórházba van majd szépen bemegyünk hozzá titokban – ebbe már van gyakorlatunk. Eldugunk nála egypár számlát és iratot, aztán majd ha kijön a szeme láttára megtaláljuk. A biztonság kedvéért a leleplezés pillanatát hanggal és képpel titokban videóra vesszük. Ki se kell rugni a rendörség viszi el sikkasztásért. Mi megdolgozunk a pénzünkért nem úgy mint a nyáron 3 hónapig a lábukat lógató oktatók. Nem is tom mér kapnak ezek még fizetést.

  • Dutch connection said

   Új hír Anne-Marieról.
   Anne-Marie Koolnak nemcsak azt veti a református egyetem a szemére hogy nem engedte át Kovács Barnabáséknak a misszóra kapott külföldi segélyeket, hanem azt is, hogy Bolkyi János halálának körülményeiről tájékoztatta a hollandokat, nevezetesen Frans Hellenbroeköt, aki levélben reagált is Balla Bolykinak címzett fenyegetéseire.

 15. […] már eltávolította honlapjáról mind a magyar, mind az angol nyelvű kommunikét, itt most még egyszer közöljük a szövegeket az eredeti linkkel együtt, hogy szemléltessük, milyen aljas módon […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: