Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Who pays for the Church? 2. (Ki fizet az egyház helyett? 2.)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 8, 2012

Nemcsak a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, Köntös László kapta fel a fejét a Tarr-interjúra (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2012/07/19/crisis-management-for-dummies-valsagkezeles-hulyeknek/), hanem a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Bogárdi Szabó István is. Bár hozzászólását Köntös posztjához úgy kezdi, hogy “Nem tisztem a zsinati tanácsos nyilatkozatait kommentálni”, azért a maga módján kommentálja. Álláspontja nagyon közel áll Köntöséhez, és mindkettejüké elég távol áll Tarrétól. Szabó püspök burkoltan csődnek nevezi a Károlit, és értelmetlennek az olyan “intézményfenntartást”, ami teljes egészében állami finanszírozásra épül. Figyelemreméltó az a tipológia, amit az önfenntartó gyülekezetek és a gyülekezeteket, sőt az egész közegyházat kitartó intézmények egymásra vonatkoztatásában felállít. Utóbbiak forrása nem egyházi, hanem 100%-ban közpénz. Köntöshöz hasonlóan – de Tarral ellentétben – nem a bizniszre, nem a pénzre helyezi a hangsúlyt, hanem az egyház valódi küldetésére. A jövő építését a gyülekezeteknél kezdené, nem pedig a kormányzatnál “különelbírásásért, kivételpolitikáért” és főleg extra-pénzért előszobázva. Ez nyílt kritika, a jelenleg regnáló lelkészi elnöknek címezve. Az írást változatlan formában, teljes terjedelmében közreadjuk – az elütésekkel, hibákkal együtt. – A szerk.

Szerző: Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök

Kedves Köntös László!
Köszönöm, hogy a Szakács Gergely által is felvetett kérdést talán most sikerül megfelelő mederbe terelni. Nem tisztem a zsinati tanácsos nyilatkozatait kommentálni, de a szavainak végét kell nyomatékkal olvasni, mégha az első mondatok azt a látszatot is keltik, hogy velünk megint nagyon ki van tolva. Bizony. Meg az egész magyar felsőoktatással. Jelzem, felsőoktatási szinten korábban nem voltak normatíva-viták (ennyiben más ma a helyzet ahhoz képest, mint amikor Hungaricus Valentinus miniszter úrral kellett vitatkoznom!)

De a lényeg mégiscsak abban volna, hogy érdemes-e az egyháznak anyagi önállóság nélkül olyan intézmények fenntartásába fognia, melyek működtetéséhez – önálló források híján – teljes egészében állami finanszírozásra kell támaszkodni? Azt hiszem, ideáltipikusan ez a köz-egyház egyik nagy lehetősége és egyben folytonosan kiújuló csődje. (Jelzem, nem szeretnék a népegyház és hitvalló egyház hamis dilemmájáról vitatkozni – azért is használom a köz-egyház kifejezést, amin a társadalmi közösségbe való betagoltságát jelzem.)

Hadd kérdezzek én is. Mit kell, valóban, valódi bibliai diakónián értenünk? Mit kell valóban, bibliai értelemben valósdi tanításon értenünk? Mit kell ékes és jó renden értenünk? S mi az, hogy minden dolgunk ékes és jó rendben menjen végbe?
Ezeket végezhetjük a magunk körében is. Így a diakónia – szerencsés esetben – annyi lesz, hogy a gyülekezetünknek van egy félállásban dolgozó „szociális munkása” azaz diakónusa. A tanítást a vasárnapi gyermekistentiszteleten és hétközben délután vagy este a gyülekezeti teremben oldjuk meg – tehát betöltjük az egyház tanító funkcióját is. Ékes rendet is tartunk: kiprédikáljuk a maradék hívőt a templomból, továbbá, az egyháztagnak 2000 Forintért, a nem egyháztagnak 2500 Forintért harangozunk, ha halottja van, persze annak a templomnak a tornyában, melynek építéséhez anno egy főkegyúr adott nagylelkű adományt, aki oly tehetős volt, hogy előbb – Mária Terézia rendelkezése értelmében – még egy katolikus templomot is köteles volt építeni. A harangról már nem is szólok: elődjéből golyót öntöttek az első világháborúban, és ezt az újat sem a hívek adományából öntötték. De félre, lázbeszéd!

Feltehetően a rendszerváltoztató politikai átalakítás során (ez volt az a rövid pár esztendő, amíg a legvidámabb barakkból átvonultunk a legdepisebb beach-party-ra) szinte minimális értéke volt azoknak a hangoknak, amelyek az állam és egyház szétválasztását és az azt garantáló anyagi függetlenség megteremtését sürgették. Egészen pontosan, mindenki erről beszélt, de senki sem ugyanazt értette rajta, és igen kevés volt a következetes megfontolás: hogy például a szabadságunk koldusbotra juttathat minket, hogy akkor még a szocializmusban túlélt néhány intzéményünket is elveszítjük, és nem tudunk megfelelni Reményik Sándor hallhatatlan intelmének: a templomot és az iskolát, merthogy templomfelújításra sem telik, s továbbra is a hollandoknál meg a HEKS-nél kell pénzért kuncsorogni a megélhetésre. (Kondicionált reflexek voltak ezek, tudom, heten voltunk testvérek és papgyerekek!)
Persze, ez a kép túl van dramatizálva. Mert ha felidézzük a daliás időket, egyháztagjaink döntő csöppsége cseppet sem aggódott ilyen kérdések miatt. A világ legtermészetesebb dolgának tartotta, hogy az iskola egyházi kézbe kerül, hogy az öregotthon a faluban az egyházé lesz, vagy majd az egyház épít egyet, és azt is természetesnek vette, hogy mindezt az állam az ő adóikból finanszírozza. Persze, ha a lelkész (és a presbitérium) nem akarta, megvonták a vállukat, vagy mérgesen legyintettek alkalmatlanságuk miatt. Csak aztán akkor kezdett el mindenki ideges lenni, amikor a lelkész-intézményigazgató végiggurult Audijával a 60%-osan munkanélküli falujában, vasárnap me mérgesen dörgött a szószékről, hogy kevés az adomány a templom felújítására. Bizony, egyházunkat is megérintette a vadprivatizáció szele, s aki szembefordult vele, telecsapta a szemét porral. (Az utóbbi idők súlyos egyházfegyelmi ügyei javarészt anyagi visszaélések küröl forogtak.) Merre forduljunk hát? Vannak gyülekezet-fenntartó gyülekezeteink (jelenleg még a többség), vannak intézmény fenntartó gyülekezetink (egészen minimális számban), és vannak gyülekezet eltartó intzéményeink (államilag finanszírozva). Most a felsőoktatás kapcsán kínosan kiderült, vannak közegyháztartó intézmények is (szintén államilag finanszírozva), s nyilván néhány más szfrérában is így áll dolog.

Véleményem szerint ez így is fog maradni (még egy darabig), így ilyen kínosan, feszengve, mérgesen és kétségbeesetten (mert ha megszorításokra kerül a sor, akkor a leggyengébbet veszik elő: az pedig mindig a lelkész). A kérdés tehát az, hogy a jelent akarjuk-e foltozgatni (pl. állami különelbírálást, kivétel-politikát remélve-sürgetve), vagy hozzákezdünk a jövőnk megalapozásához? Azt pedig valahol a gyülekezetek táján kell elvégezni, pl. ma délelőtt a templomokban. Gedeonnak harminckétezer embere volt a táborában, a csatát mégis háromszázzal kellett megvívnia – nem azért, mert ezek különbek voltak a többinél (éppen fordítva), hanem, hogy sose tántorodjunk el az Egyház igazi titkától (s az bizony, nem államrezon).

Szabó István (adófizető) lelkipásztor

http://www.reposzt.hu/blog/k%C3%B6nt%C3%B6s-l%C3%A1szl%C3%B3/2012-07-14/egyh%C3%A1zi-int%C3%A9zm%C3%A9nyek-%C3%A1llami-p%C3%A9nzen

93 hozzászólás to “Who pays for the Church? 2. (Ki fizet az egyház helyett? 2.)”

 1. Hungaricus Valentinus said

  A levelet a végén szerényen adófizető lelkipásztorként jegyzi, de a szövegben nyomatékosan jelzi, hogy valaha ő volt a Károli fenntartója. 🙂

  • heidelbergi káté said

   Szabó püspök miért nem tett semmit, hogy megakadályozza a Károli vészes elzüllését. Melyben oroszlánrésze volt a sógorának, Szabó Andrásnak, a kormánytartalék és úraszutalarabló, hamistanúzó és okirathamisitó gazembernek. És püspök úr sógornőjének, a mocskos, parázna, vallásos giccseket iró némbernek Ludvig Évánakj:

   • Ráday utca said

    Érdekes hogy Szabó István számára csak most lett probléma a Károli. Addig, amíg részesült a bérleti díjakból, egy szava se volt a drágaság miatt. A Dunamelléki egyházkerület épületei után szedték be a legmagasabb bérleti díjakat az egyetemtől, azaz az államkasszából, több mint száz millió ft-ot, csak egy kicsit kevesebbet, mint az összes többi épületért összesen.

   • Babyloni Parázna said

    Azért ciki ha egy püspök sógornője a kivénhedt babiloni parázna és a püspök semmit sem tesz azért hogy kivegye őt a kirakatból ahol még most is mutogatná a bájait. Pardon manapság már csak a hájait. 🙂

   • Zsinati Illetékes said

    Ez megint egy féligazság. Van egy valós infó aztán valaki megtoldja egy találgatással vagy egy mggyanusitással. Az igaz hogy a dunamelléki bérleti díjak viszonylag magasak de az már kifejezett rágalom hogy az Szabó püspök zsebébe vándorolt. Minden bérleti dij bement a közös kasszába. Ne Szabó püspöktől kérjétek számon hogy mi lett a százmilliókkal hanem Bölcskeitől, Tarrtól és Ballától.

   • réti pipitér said

    Hát én abban nem lennék olyan biztos.

 2. Néma Levente said

  A hibákat látjuk. Főleg a szarvashibát. Reményik Sándor sorai akkor hallhatatlanok, ha magunkban olvassuk, bár belső hallásunkkal akkor is halljuk. Nyilván “halhatatlanra” gondolt a nagyműveltségű főtiszteletű, vagyis olyan igékre, amelyek sosem halnak meg, mindig élni fognak, amíg magyar a magyar. 🙂

  • lelkipásztor said

   Ugye, nem Köntös úr Audijára céloz a püspök úr?

   • Czapp Renault said

    Szerintem is ez egy oldalvágás Köntösnek. Habár Bölcskei 40 milliós kocsijához képest mindenkié ócskavas. 🙂

   • Dunántúli lelkész said

    Köntös Audiját nem irigyli senki, az nem a legújabb modell. Nem hiszem hogy erre célzott volna. Inkább Bölcskei bandájára. A haveri kör mind el van látva a legjobb kocsikkal a legszegényebb megyékben.

   • Mikepércs said

    Nyilván az fáj Szabó püspöknek, hogy ő kimaradt Bölcskei Guszti és Czapp Józsi közös Renault-bulijából. Azon jól megszedték magukat Capiék.

 3. Hungaricus Valentinus said

  Pénz márpedig kell, a kilincselés elkerülhetetlen, méltó-e egy püspökhöz vagy sem. Mennyivel volt erkölcsösebb Magyar Bálintnál előszobázni, mint Hoffmann Rózsánál? 🙂

 4. dark side said

  Semmivel se erkölcsösebb Hoffmann Rózsánál előszobázni.
  És elég nevetséges h. Szabópüspök most mártirt és erkölcsi megmondóembert csinál magából, miközben a sógora 2 milliárdot lopott a károlin keresztül az államtól.

 5. Zsinati Illetékes said

  Mind Köntös László, mind Bogárdi Szabó István méltóbb vezetője lehetne egyházunknak, mint a jelenlegi. Bölcskei minden szempontból katasztrófa. De a püspöki palást se menti meg őt a nagy elszámoltatástól, ha végre lejár az ideje. De akkor Ballát is elő fogja venni a Zsinat!

  • Dmrek said

   Köntösnek van esélye, de Szabónak nincs. Egy ilyen sógorral és sógornővel? Nem elég, hogy a fél ország ismeri a viselt dolgaikat, ők maguk is nagyon aktívak saját és a püspöksógor hitelének rontásában. Hátba támadják, fúrják, elárulják, átállnak a “másik” oldalra, közben Szabó András Éva húgán keresztül – aki Szabó püspök felesége – folyton protekciót kér tőle.

 6. dark side said

  Petrőczi a legordenárébb hangnemben szidalmazza Szabó püspököt.

  • Paplan alá fingó said

   Ő legalább nyílt és őszinte. A férje sokkal alattomosabban teszi ugyanezt. Szakállába mormolja a szidalmakat, pletykákat talál ki és terjeszt és mindezt bennfentes ábrázattal mint aki mindent tud. Emellett mindennap hivogatja telefonon Éva hugát hogy fentartsa a jóviszony látszatát, nem emlitve aktuális gonoszságait a sógor ellen. Szabó püspök állitólag sose veszi át a feleségétől ilyenkor a telefont bár Szabó az ő elérésével is kitatoan probálkozik.

   • Márta a gyülekezetből said

    Csodálkozol hogy Szabó püspök nem akar a sógorával beszélni? Tudod hányszor és hány helyen, kiknél jelentette fel Szabó András Szabó Istvánt? Hegedűsnél, Bölcseinél, Balog Zoltánnál, zsinati tagoknál. Mindent megtett hogy megakadályozza sógora püspökké választását. Atán amikor nem sikerült, elsőként rohant feleségestül a beiktatásra. Ott nyújtogatta a nyakát a templomban. Mintha valami jó rokon lenne, aki részéről természetes hogy ott van a nagy eseményen.

   • Rokonok said

    Bármennyire utálja is Szabó püspök az aljadék sógorát, mégis védelmezi. Nemcsak nem lép fel ellene, hanem még meg is óvja tettei következményeitől. Szabó István püspöknek az alattomos bűnöző sógor, Szabó András lesz a végzete. Miatta sosem lesz az egyház elnöke.

   • Szojuz said

    Szojuz rácáfol a nevére. Szojuz annyit jelent “szövetség”. De a Szabópista szojuz nem szövetségese a barátainak. Nem védte meg egyiket sem. Nem védte meg Szűcs Ferencet az aljas támadástól. Hagyta, hogy a valóban besúgó Bölcskei lebesúgózza őt. Régi jó barátját, Kulin Ferencet odavetette az aljas sógorának martalékul. Hagyta, hogy Szabó András Kulint annak távollétében, valamelyik szenátusi ülésen az egyebek közt csak úgy mellékesen leváltsa és beüljön a helyére. Nem védte meg Hima Gabriellát és Vörös Imrét, a doktori iskola elnökeit, akiket ő nevezett ki. Nem véfte meg Anne-Marie Koolt sem. Viszont megvédte Pethőt és Ballát. Ők mindketten a HTK-n vannak, ami a Duna-melléki egyházkerület fennhatósága alá tartozik. És fedezi a legnagyobb gazembert, Szabó András sógort.

   • Reformáció napja said

    Igaz, ami igaz, Szojuz a püspöksége óta nagyon megváltozott. Sajnos, a hátrányára. 😦

   • kataszidónia said

    Petrőczi többször is kifejtette h milyen műveletlen Szabó püspök és mennyire nem látja be a nemzeti költészet értékét.
    Ezzel szemben Steinbach püspököt dicsőitette, aki meg szerinte igen.
    A háttér: a dunamellékiek nem akarták kiadni Ludvig A patak teleronditása c kötetét, erre ludvig addig könyörgött, erőszakoskodott Köntösnél és Steinbachál, mig azok kiadták. Szegény Steinbach még előszót is irt hozzá.
    Azt beszéliuk, Petrőczi történelmi regényt ir a Káté első magyar forditójáról, ezt a könyvet is a pápaiakkal akarja kiadatni.

   • Lukrécia said

    Bolykit sem védte meg, pedig az mindenben segítette őt. Hagyta, hogy Balla az élete utolsó hónapjaiban gyötörje, fenyegesse Pethő miatt. (Mellesleg alighanem ő is benne volt abban a MAB bizottságban, mely megszavazta Pethő professzori kinevezését.) Régebben eljátszotta, hogy ő milyen kemény, belevaló református magyar gyerek, holott csak egy kis ügyeskedő mocsok, aki azt lesi, hogyan húzhat majd hasznot ebből a kavarodásból.

   • Traitor said

    Bolyki esete nyitotta fel a szemünket, hogy Szabó István se különb, mint a sógora, Szabó András. Ő is elárul mindenkit, a barátait is. Szűcs és Kulin után Bolykit is sorsára hagyta. Ebbe halt bele az öreg, a csalódásba. Ez nagyobb csapás volt számára, mint Balla csaholó üldözése. Az csak megrémítette. De a barátja árulása halálos sebet ejtett rajta.

   • Igaz tanú said

    Pedig János bácsi kért segítséget Szabó püspöktől. Különösen amikor a lakása elvesztésével fenyegette meg Balla a 168 órás interjú miatt. Mély csalódásként élte meg cserbenhagyását. Ráadásul a HTK nem Bölcskei és Balla felségterülete, hanem Szabó pöspöké. Módjában állt volna beavatkkozni, hogy öreg barátját megvédje. De nem tette.

 7. dark side said

  Hogy fog örülni Szabó püspök (Szojuz), ha a reformáció emléknapjára megkapja tőlünk a blog könyv alakú kiadását!

  • Káté edition said

   Csalódni fog, mert alulreprezentált a blogon – egyelőre. 🙂

   • szabó jobb keze said

    Petrőczi azt terjeszti, őt Steinbach püspök kérte meg arra h regényben irja meg a Heidelbergi Káté forditásának történetét, Mivel – igy Petrőczi – az egész Dunántúlon nincs egyetlen értelmes ember, aki képes lenne rá.
    Csak ő, az angol királynő meg Thomas Mann rokona.

   • ancilla said

    Petrőczi azt mondta Steinbach püspöknek, ő személyes jóbarátja a Káté-forditó leszármazottainak.

   • fekete özvegy said

    Igen, Petrőczi férje, a Szabó személyesen rugatta ki.
    Fáradságot nem kimélve személyesen tett ellene a munkaügyi biróságon hamis tanuvallomást.
    Személyesen irtak rágalmazó levelet róla MINDEN EGYETEM MINDEN MEGFELELŐ TANSZÉKÉNEK, HOGY NE ALKALMAZZÁK.

   • Hátulról lesből támadó said

    Szabó minden vetélytársát személyesen rúgatta ki, vagy személyesen mozdíttatta el a pozíciójából. Apránként, egyesével intrikálva tisztította meg magának az utat a csúcsra. És a püspök sógor tétlenül nézte, hogy nyírja ki Szabó András egyesével a barátait, Szűcsöt, Kulint több tucat más kitűnő protestáns szakember mellett. Fabinyra is rátette a kezét, de Fabiny, szerencséjére, nem akart dékán lenni. Így sanda megjegyzésekkel, rágalmakkal és egy wistmanwoodos betöréssel megúszta.

 8. germanista said

  Petrőczi már germanista körökben segitséget kért a Heidelbergi Káté eredetijének és első forditásának össszevetéséhez.
  Komolyan gondolja a dolgot.
  Már cim is van: A Káté regénye, vagy A magyar Káté regénye.
  Ezzel akar kirukkolni Petrőczi 20013-ban.

  • kocsi csergő bálint said

   Ha ezt megteszi, iszonyú bosszút állunk.
   Nem felejtettük el, milyen bűnöket követett el Szabó András és Petrőczi a Káté forditójának leszármazottja ellen.

 9. szabó jobb keze said

  Szabó és petrőci mindent megtesz h megfurja Szabó püspököt. Jelentgetik őt Bölcskeinél tovább is.
  Másrészt pedig Steinbach püspököt is aljasul manipulálják.

 10. ZsoltCsaba said

  Az ELTE és több más felsőoktatási ntézmény költségvetési főfelügyelőt kap a minisztériumtól:

  http://mno.hu/belfold/felugyeloket-kap-tobb-felsooktatasi-intezmeny-1097993

  Érthetetlen, miért nem a Károlival kezdik, ahol 157 milliót sikkasztottak el az állami támogatásból, ahol Bölcskei 14 milliót vett ki az állami finanszírozásból, hogy haverját, Csányi Jánost pénzelje, akinek köze nincs a felsőoktatáshoz, és ahol milliókat költenek az izraeli titkosszolgálat embereire, a Wistmanwoodra.

 11. Curious said

  Milyen viszonyban van valójában a két Szabó egymással? Mármint Szabó püspök és a sógora, az aljas Szabó András?

  • BTK-s Kolléga said

   Jó kérdés. Mielőtt Szabó István püspök lett volna, Szabó András mindenkinek a rossz viszonyt hangsúlyozta. Főként Hegedűs püspöknek, aki a fenntartó volt, és akinek Szabó András a nyakára járt azzal, hogy mennyire utálják egymást a sógorral. Amikor a sógort beiktatták, Szabó A. esküdözött arra, hogy puszipajtások a sógorral. Majd mikor Bölcskei lett a fenntartó, megint fűnek-fának megesküdött, hogy ki nem álhatják egymást a sógorral. Főként Bölcskeinek, akinél ezzel a dumával el is érte hogy dékán sőt kis híján rektor legyen.

  • pecking order said

   szaboandras54 GYŰLÖL MINDENKIT AKI KÜLÖNB NÁLA. Ezzel gyakorlatilag az egész világ rajta van a kilövési listáján. Én Szabó püspök helyében vigyáznék: Szörnyeteg Andrásnak mocskos ötletei vannak!

 12. a kanász blogja said

  Szabónak van valami rokona Bölcskei közvetlen környezetében, valami Botond nevű annak a segítségével intrikál és ármánykodik a saját sógora Szabó püspök ellen is.

  • Tiszántúli lelkész said

   Szabó András azzal lopta be magát Bölcskei és Tarr bizalmába hogy mesélt a sógoráról. Főleg lejárató sztorikat. Pl. hogy Cz. Enikőt azért fogadta be a saját püspöki hivatalába hogy első kézből ismerje meg BG ágytörténeteit. Talán a hugától hallott valamit Cz. E.ről de azt úgy adta elő mintha magától Szabó Istvántól hallotta volna.

   • Zsinati Illetékes said

    Szabó András kimondottan kémkedett Sabó István ellen. A főnököt minden érdekelte ami SzI-vel kapcsolatos, nemcsak a volt nője, hanem minden részlet. Egy időbe nagyon jóba voltak Szabó Andrással, a főnök rektort is akart csinálni belőle. Persze cserébe infókat várt SzI-ról.

 13. kataszidónia said

  Petrőczi meg mindig azt hajtogatja h milyen müveletlen iskolázatlan Szabó püspök tiszta csoda hogy az Andris huga hozzáment egy ilyenhez

  • komáromi csipkés györgy said

   Ludvig a szegedi nemibeteggondozó forgalmának fellenditője a hires lueszkirálynő VALLÁSOS VERSEI!
   CSAK ÖKLENDEZNI LEHET RAJTUK.
   Ennyi bumburnyákság, ócska proli bunkó tudatlanság és mocskos szenteskedés!
   Húzz a búsba ludvig!

  • Super Sensitive said

   Hogy műveletlen? Egyenesen bunkó. Pokróc a nőkkel.

   • Department said

    Egy angolosnak illik tudni, hogy a sensitive “érzékenyt” jelent. Hát ez az, ami Petrőczire egyáltalán nem jellemző. Évi, a te előéleteddel és a mostani étvágyaddal használd nyugodtan a “Super sensual” nicket. Nézd meg a szótárban, mi a különbség. 🙂

   • fekete özvegy said

    Évi te nem nő vagy hanem egy génmódositott nőstényállat az alacsonyrendű fajtából.

   • Ludvig Éva said

    Igazad van, megnéztem. Nem super sensitive vagyok, hanem super sensual azaz szuperbuja. De hát annyira hasonlítanak ezek a fránya angol szavak hogy összekevertem. 🙂

 14. komáromi csipkés györgy said

  http://reformatus.hu/mutat/vallaljuk-a-reformatus-csaladhoz-valo-tartozasunkat-ausztriaban-is/
  Mire gondol Bölcskei/Bátori az Ausztriában élő reformátusokkal kapcsolatban (is)?
  IDE A LÓVÉT EURÓBAN!!!
  NEKEM!!!
  Egyszerűbb lenne Szabó püspök sógorával, a jól bevált hétpróbás gazember szaboandras54-el ELLOPATNI!

  • Austria money said

   Naná hogy a lóvéról van szó. Ausztriában még Hitler vezette be az egyházadót, ami ma is kötelező. Ha az illető nem fizeti, az egyház azonnal bepereli. Ezért maguk az osztrákok is egyre-másra lépnek ki az egyházakból. Bölcskei azért ment Szombathelyre, hogy fizetésre buzdítsa az asuztriai munkavállalókat, akiknek itthoni családjukat kell támogatni és ott még albérletet is fenntartani, megélni. Minden fillér számít. Bölcskei megegyezett az ottani refis egyházzal, hogy együtt sarcolják mdeg az Ausztriába átjáró magyarokat, aztán majd osztoznak a lóvén.

   Kedves Testvérek! Minden fillér kidobott pénz, amivel Bölcskeit gazdagítjátok. Nézzétek meg a kocsiját, aztán döntsetek arról, akarjátok-e még gazdagabbá tenni!

   • Blumensprache said

    Ismerjük Bölcskeit. Ő mindig virágnyelven beszél. Hitet prédikál de közben a lóvéra gondol. Valljuk magunkat reformátusnak = tömjük meg Bölcskei zsebét!

 15. ask jerves said

  Szabó püspök is dörgölődzik a Fideszhez. Ő adta össze Deutsch Tamást Für Lajos lányával. Már régen szétment a házasság. Nem volt áldás a frigyen, igaz Szabó püspök?

  • Couple said

   Tényleg nem volt áldás a frigyen. És Dajcs Tomi akkor még éppen menő fideszes volt. Az utóbbi időben a bunkósága miatt mintha ejtették volna. Lehetett ebben az áldásadásban egy nyaló gesztus. de azért a válásról talán mégse Szabó püspök tehet.

 16. fineszes said

  Persze Szabó püspök is törleszkedik a Fideszhez de nem olyan bárgyú bunkó módon mint Bölcskei meg a saját sógora, a mocskos állat szaboandras54.

  • Hátulról lesből támadó said

   Szabó András annyira igyekezett törleszkedni Bölcskeihez, hogy elsőként nyelvét kilógatva loholt hozzá hogy beárulja a sógort. A sógor feje tálcán volt az az áldozat, amit a dékáni majd a rektori posztért akart. Az elsőt azonnal és simán megkapta a másodikat majdnem. Bölcskei azért okosabb annál hogy sokáig elvakuljon SzA-tól. Észbe kapott és valagba rugta a sunnyogó büdös rokonárulót.

 17. Hermeneuta said

  Beszéljünk a lényegről. Mit mond Szabó István?

  “érdemes-e az egyháznak anyagi önállóság nélkül olyan intézmények fenntartásába fognia, melyek működtetéséhez – önálló források híján – teljes egészében állami finanszírozásra kell támaszkodni? Azt hiszem, ideáltipikusan ez a köz-egyház egyik nagy lehetősége és egyben folytonosan kiújuló csődje.”

  Hogyan kell ezt értelmezni? Szerintem csak egyetlen módon lehet. Úgy, hogy a Károli kezdetben lehetőségnek látszott, de azóta folyamatosan kiújuló csőd lett.

 18. ElemiLogika said

  A Károli tényleg folyamatosan kiújuló csőd. De miért akkor mondja ki ezt Szabó István, amikor az állami finanszírozás csökken? Miért nem mondta ki már akkor, amikor püspökök és más református főhatalmak könyökig vájkáltak a közpénzben? Olyan jól ment nekik, hogy még titkosszolgálatot is alkalmaztak saját dolgozóik és hallgatóik ellen. Akkor miért nem mondta ki, hogy nem ez az egyház feladata?

  • Grimm-tesók said

   Én értem. A Károli volt az aranyat szaró szamár. Amíg szart, addig senkinek se volt semmi kifogása ellene, bármit is tett vagy nem tett. Mióta a szamárnak székrekedése van, azon tanakodik a Zsinat, hogy levágják-e stikában, vagy a betegségét eltitkolva elajándékozzák a konkurenciának, mondjuk a katolikusoknak. 🙂

  • svabra said

   Ezek mind jogos megállapítások.
   Az én olvasatomban Szabó püspök meg akarja szüntetni a Károli bölcs- és jogi karát, mert ezeket rendszeridegennek tartja.
   Tarr – és a háta mögött álló nem tudom kik – meg akarják szüntetni a pápai teológiát, összevonni Pesttel, és megtartani a Károlit, karcsúsítva. Ide mégis több állami csorog.
   Köntös ezen van felháborodva.

 19. Curious said

  Mit jelent az. hogy “egyháztagjaink döntő csöppsége”? Ha döntő, nem lehet csöppség, ha csöppség, nem lehet döntő. Hülyeséget írt, vagy viccelni akart?

  • avions consulté said

   Úgy viccelt, mint Reményik “hallhatatlan” (sic!) soraival. Nagyon okosnak képzeli magát pedig buta.

   • grammaticus said

    Csak a papok szokásos rendetlensége.
    Láttátok már, hogy ír Németh Dávid? A MUSZÁLY-ok meg hasonlók hemzsegnek az írásaiban.
    Az egyetlen ember, aki filológiailag is pontos, precíz, jó magyar helyesírású szövegeket ad ki a kezéből, az Steinbach püspök.

 20. animus said

  Szabó püspök ma reggel a Kossuth Rádióban idézte Pál apostolt: “Csak az nyer diadalkoszorút, aki szabályosan küzd”. Egyetértünk. Vajon eszébe jutott Szabó püspöknek a sógora, Szabó András, aki minden isteni és emberi szabályt megsértett, törvényből, tízparancsolatból sátáni cinizmussal űzött gúnyt?
  Nem felejtjük, hogy Szabó püspök sógora az a Szabó András, aki ELRABOLTA az első ORBÁN-KORMÁNY 2 MILLIÁRDJÁT, és azóta is csúszik-mászik a Hold utcai templomban, aki okirathamisítással, hamistanúzással, rágalmazással, kényszerítéssel, bűncselekményre való felbújtással, drogárusításból szerzett zsarolt jövedelemmel tette a Károlit a magyar felsőoktatás legszörnyűbb helyére.
  Szabó püspök BŰNTELENNEK ÉRZI MAGÁT SÓGORA BŰNCSELEKMÉNYEIBEN????
  Mi nem!

 21. Jason Bourne said

  Arra gondolok már régen, hogy nem szabad várni a felelősségre vonásig másfél évet. A lemondott Bölcskeibe már nem ügy belerúgni. Most kell ezt az egész csürhét bíróság elé állítani, rektorostul, mindenestül. Kollégáim is nagyon háborognak már. AZ egész magyar felsőoktatás rákfenéje ez a Károli.

  • jhnnsclvn said

   Igazad van. Ezen dolgozunk már 3 éve. A büntetőeljárás kisebb-nagyobb megakasztásokkal azóta folyik. Igaz, hogy a rendőrség állandóan meg akarja szüntetni, de megindokolni nem tudja. Ezért mi újból és újból fellebbezünk és új tények felmerülésével új eljárásokat kezdeményezünk. Ha itthon leállítják, Európa elé visszük a bűncselekményeket. Szabó András ellen a hivatali visszaélés már bizonyított. Balla még kapálózik, de a Wistmanwooddal együtt ő is mehet a vádlottak padjára. Nem hagyjuk, hogy a taláros maskarába bújt bűnözők megússzák. És azok sem, akik mögöttük állva bátorítják vagy egyenesen felhatalmazzák őket.

   • Bloggerjogász said

    Hozzátok nyilvánosságra a nyomozást megszüntető rendőrségi határozatokat az indoklással és az aláírásokkal együtt. Tegyétek ki a szégyentáblára a rendőrtisztek nevét, akik esküjüket megszegve hazudoznak, és a bizonyítékok ellenében döntenek!

   • jhnnsclvn said

    Megtesszük. Könyvalakban is kiadjuk, függelékben csatolva a beszkennelt eredeti dokumentumokat. Valójában csak egy végleges, lezáró határozatra várunk, de úgy tűnik, ez a kézi vezérléssel működő hatóságoknak nem áll érdekükben. Az időt húzzák. Inkább nyomoznak a végtelenségig, hogy a végtelenség legvégén ne találjanak semmit. De mi megtesszük helyettük. 🙂

 22. lelkipásztor said

  Jason Bourne-nak: mi itt a végeken ugyanazt gondoljuk. Állandóan pénzt kérnek, kunyerálnak, követelnek, nézzétek csak meg a RefLapot! Kell a pénz a debreceni nagytemplomra, kell a Károlira!
  Kinek: a Kun Béla unokájának, Szabó Andrásnak, akinek a rablásai milliárdos tételt tesznek ki?
  Petrőczinek, akinél rosszabb hírű némber még nem volt ezen a földön?
  Az ügynök Kulcsár-Szabó akadémikus házanépének?
  Mészárosnak, a kétszeres PhD csalónak?
  Minél hamarabb véget ér a Károli mocskos, bűnös története, annál jobb nekünk.
  Akiben maradt még méltóság, az maga lát hozzá ennek a babilonnak a széthordásához.

  • Wistmanwood said

   Bennünket kifelejtettél, pedig ránk kell a legtöbb pénz. Mi minőségi munkát végzünk, és az nem olcsó. A profikagt mindenütt meg kell fizetni. De teljesítünk is. Jónéhány vezető oktatót kirúgattunk vagy megfélemlítettünk: Bíró Mária dékánhelyettes, Koncz Judit rektorhelyettes, Hima Gabriella professzor ill. a terrorizáltak: Fabiny Tibor professzor, Anne-Marie Kool professzor stb. 🙂

   • dark side said

    A legfontosabb szempont, hogy ne maradjon tisztességes protestáns a Károlin!
    Hosszú a névsora azoknak, akiket megaláztak, kirugattak Szabó András, Balla, Hansági és Petrőczi.
    A halálba taszítottaké is: Bolyki János, Szilágyi Ferenc, Király Gyula, Györke Ildikó, Szigethy Lajos.
    Kell a hely a zsidóknak: Fóris Ágotának, az alapképzettség nélküli tanszékvezetőnek, Kun Miklósnak, a Béla unokájának meg a többinek.
    De leginkább a csodafegyver izraeli-szoci Wistmanwoodnak.

 23. puppy said

  Fontos leveled érkezett, Johannes!

 24. Újreformátus said

  A reformáció idején az egyháznak még világos küldetése volt. Mi ma az egyház küldetése? Van Bölcskeinek programja, jövőképe? Ezekből semmi nem látszik azon kívül, hogy ide a lóvét de minél többet.

  • Zsinati Illetékes said

   Bölcskeinek nincs más programja, csak a zsozsó. Persze nem a gyülekezeteknek hanem saját magának és a haverjainak. El fogjuk számoltatni őt is, Ballát is és a Kiskopaszt is.

 25. Ecuador said

  Zsinati illetékes vigyázz. A Wistmanwood már a zsinaton belül is nyomoz. Kistar vérdíjat tűzött az info kiszivárogtatóinak fejére. Bölcskei pénzügyei hétpecsétes titkot képeznek. Aki kiszivárogtatja az az életével játszik.

  • Wistmanwood said

   Tudjuk hogy Szabó István a tégla. Összejátszik a bloggerekkel hogy le- és megbuktassa Bölcskeit. Megszervez egypár ártalmatlan támadást önmaga ellen hogy ne legyen gyanús. De a fő csapás BG ellen irányul.

   • Zsinati illetékes said

    A Wistmanwood csak a pénzt szedi be a Károlitól de fogalma sincs az informátorokról. Minden nyilvánosságra kerül. Bölcskei összes szemérmetlen pazarlása, a haverjai pénzelése, pl. a 14 milliós sikkasztás Csányi javára. Hiába akarják a rendőrséget megvesztegetni, hogy tussolja el az ügyet mint a Czapp Enikő szeretőjének az összeverését. A korrupt rendőrök nevét is nyilvánosságra hozzuk.

   • Justice for victims said

    Börtönbe a rablókkal: Bölcskeivel, Ballával, Tarral, Szabó Andrással! Nem hagyjuk hogy eltussolja a korrupt rendőrség a bűncselekményeket.

   • Julien said

    A kiszivárogtatókat a világ minden táján halállal fenyegetik.Ők az igazi hősök. Olyan adatokat, dokumentumokat és infókat hoznajk nyilvánosságra, amiket az érintettek örökre eltitkolnának. Éljen a WikiLeaks, éljen a Johannes-blog!

   • kaganovics said

    Bizonyítsátok be! Hozzatok olyan iratokat a nyilvánosságra amikről ezek nem is sejtik h a kezetekben vannak!

 26. Judge said

  Nagyon tévednek a csuhás bűnözők ha azt hiszik kézi vezérléssel leállíthatják a felelősségre vonást. Mit képzelnwek meddig? Ameddig ez az állítólag keresztény kormány falaz nekik? A bűnök nem évülnek el. A nyilvánosság elől sehova se bujhatnak el.

 27. turpis causa said

  Fog ott még néhány embert meglepetés érni. Főleg Ballát az idióta összeesküvőt aki a károli fejének képzeli magát pedig csak egy szamárfejü barom akit a zsidó szeretője a Fóris meg az általa agyonfizetett zsidószoci Wistmanwood rángat

 28. Kemecsei református said

  Minden vasárnap bedobom a perselybe a 200 ft-ot én is és a feleségem is. A gyerekeink is bedobálják a kis zsebpénzükből a húszasokat. Az adónk 1%-át is az egyháznak adjuk. Mégis elkérik tőlünk is a temetésre a 2000 ft-ot, alig kevesebbet, mint a nem egyháztagoktól! Kifacsarnak bennünket és még keveslik a vérünket.

  • Zsinati Illetékes said

   Nem vagyok Szabó püspöknek se a barátja, se a rokona, se a lekötelezettje. De le a kalappal előtte ezekért a sorokért. Nagyon igaz, amit ír, különösen a lerongyolódott munkanélküliekkel teli szabolcsi falvakban Audikkal száguldó lelkészekről!

  • Sárbogárd said

   Zsinati illetékes és Kemecsei testvé is a szívemből szól. Elegünk van a vizet prédikáló és bort ivó lelkészekből, különösen az ezt szó szerint művelő lelkészi elnökből. Mennyivel méltóbb lenne erre a posztra Szabó püspök!

  • Renault Laguna said

   Nálunk a Tiszántúlon a Renault-márkák voltak a menők. Nem garasoskodtak a lelkészeink. Egymással vetélkedtek kié a menőbb kocsi. Az egyik kisfalu lelkésze, aki két egymás közelben lévő település között ingázott, Renault Laguna Coupéval járt. Lazán 10 millió. A feleségének csak egy Mégane-ja volt, ez kb. a fele. És még a 16 éves kölyöknek is volt egy saját Clioja, bár arról azt állították hogy használtan kapta. Lehet, bár elég újnak átszott. Mindkét falu nagyon szegény volt, de azért kihizlaltáka tiszteleteséket. Minden héten háromszor kaptak csirkét, kacsát, libát, persze megpucolva. A kertet is a hívek művelték

   • Capi said

    A Renault-buli Bölcskei és Capi közös biznisze volt. Többszáz szolgálati kocsit hoztak be, mindet az egyház vette, azaz az adófizetők, mer az egyház saját pénzt ugye nem termelt. Annyit kapott a kormánytól amennyi hátszelet fújt neki, ezt már Guszti barátunk elmagyarázta. A 25%-os kedvezményt a nagybani rendelésér pedig lenyulták. Aztán valahogy összevesztek a profiton. Capit kirugta Guszti, az meg mérgében Guszti kocsiját is magával vitte. Guszti persze nem merte följelenteni mer a Renault buliban sárosabb volt mint Capi aki elég kompromitkát gyüjtött BG-ről hogy visszalőjön. A Bölcskei – Czapp Józsi affér valójában üzlettársak kenyértörése volt. 🙂

   • Anarcs said

    Voilt olyan lelkészcsalád, aki két vadonatúj Renault-val állított be a falusi esküvőre. Volt a birtokukban több is, de azokat otthon hagyták. 🙂

   • Czapp-Czapp said

    Józsi után a lánytestvér, Enikő is dobbantott. Meg kell hagyni, hogya dobbantás nem mindennapi módját választotta, hanem olyat, amivel különösem megalázta zsarnokát. Megcsalta Gusztinkat a Zsinat által a püspöknek bérelt lakás ágyában, amit egy téli estén a Czapp-lány mással osztott meg. Az őrjöngő püspök összeverte a szeretője szeretőjét, sőt még az intézkedő rendőrt is:

    https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/06/26/bishops-chess-3-puspoki-sakkjatszma-3/

   • Bishop's chess said

    Azért az egészben az a legbizarrabb, hogy a lánytestvér Bölcskei ágyából egyenesen a rivális püspök hivatalába menekült, aki lovagiasan befogadta, egyszersmind elsőkézből értesült ellenfele ágytitkairól. Ez nagyon cuki. 🙂

 29. foltos hiéna said

  El tudom képzelni a gusztit amint nyomja az ipart

  • Renault Laguna said

   A Guszti többféle ipart is nyom. Nők, kocsik, pia… És mindehhez nagyon sok lóvé kell. A mi Gusztink tud élni. A Renalt nagy biznisz volt. Sokkal több kocsit vettek az egyház pénzén, azaz közpénzen, mint ahány lelkész volt, mert annál nagyobb volt a lenyúlható kedvezmény, amin Guszti és Capi osztozott. Ezért aztán a lelkészek rokonai is reanult-kkal furikáztak a szegény munkanélküliek lakta falvakban. Nemcsak a lelkészné és a kölykeik. A lelkész urunk apjának és apósának is egy-egy vadonatúj Renault állt az udvarán úgy 6-7 évvel ezelőtt. 🙂

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: