Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Canon war (Kánonok harca)

Posted by karoligaspar - augusztus 22, 2012

Kulcsár Szabó Ernő a nemzeti ikonok ellenA nemzeti ikonok védelmezője

Szerző: Mackie Messer

Kulcsár Szabó Ernő a Károli által képviselt nemzeti értékek és eszmények hátába vágta a kést.

A hagyományosan augusztus közepén megrendezésre kerülő tokaji írótábor a népi-nemzeti elkötelezettségű írók és irodalmárok találkozója. Így történt ez az idén is. Az idei összejövetel fő célja az volt, hogy az 1945 és 1965 közti időszakban „elhallgattatott írók visszeemelődjenek az irodalmi köztudatba”. Mint felhívásukban fogalmaznak: „A diktatúra évtizedei kártételei sokféle módozataira csak módszeres, közös erőfeszítéssel deríthetünk fényt mi írók, irodalmárok”.

Mindenekelőtt persze egy íráskészség-fejlesztő kurzust javasolnánk a megfogalmazóknak: ilyen hosszú, többszörös birtokviszonyt az elegáns és szemléletes magyar stílus nem visel el. De a LÉNYEGET természetesen ÉRTJÜK, mi több, egyet is értünk vele: a nemzeti elkötelezettségű és a transzszilvanizmust képviselő szerzőknek igenis van helye a magyar irodalmi kánonban.

Nem így gondolja ezt azonban a magyar posztmodern koronázatlan pápája, Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus. Annyira nem így gondolja, hogy az ELTE BTK MIKTI (Magyar Irodalomtudományi és Kultúratudományi Intézet) nevében ellenvéleményt tesznek közzé az Élet és Irodalomban, amelyben harciasan szembeszállnak a tokaji felhívás betűjével és szellemével. Mint fogalmaznak: „Intézetünk elfogadhatatlannak tartja a felhívás előítéletekkel és kifejtetlen célzásokkal teli általános ítéleteit.”

Ezek kemény szavak: különösen, mivel kifejtetlen marad, milyen „előítéletekre” és „kifejtetlen célzásokra” gondol KSZE akadémikus és Intézete. Mivel gyakorlott olvasói vagyunk az akadémikus és köre publikációinak, tudjuk jól: az az előítélet, amit ő annak tart. Szótári és pragmatikai jelentés az ő ad hoc jelentéskonstituálásának a nyomába sem iramodhat. KSZE az újságírónak, Sándor Zsuzsannának kifejti írásának intencióját, ekképp: sokan megkeresték őket, hogy „védjük meg hivatásunk presztízsét, hiszen itt az egész szakma lett politikailag meggyanúsítva”. (Eltiltva és elfelejtve. 168 óra. 2012. augusztus 16.) Csodálkozunk, KSZE ennyire kívülről vezérelt lenne, ha sokan szólnak neki, rögtön kiad egy kommünikét?

Másrészt persze tudjuk jól, milyen írókat akarnak a tokaji táborban összegyűltek jól megérdemelt helyükhöz juttatni a nemzeti Parnasszuson (kánonban) és tantervben (NAT). Mindenekelőtt Wass Albert, Tormay Cécile és Nyirő József munkásságáról van szó. Róluk mondta Takaró Mihály irodalomtörténész, az Oktatási Hivatal külső munkatársa, hogy ezek az írók „valódi patrióta szellemmel közelítettek a nemzeti sorskérdésekhez” (tortenelemportal.hu 2012 febr. 23.).

Kulcsár-Szabó akadémikus és köre nem így látja: csak gúny és nevetség tárgya az ő szemükben a nemzeti fátummal pörölő, a magyarság évezredes sorsával küzdő hazafias író. És azok az irodalomtörténészek és olvasók nemkevésbé, mint Takaró Mihály, akik nem szűnnek meg harcolni azért, hogy a fiatal nemzedék a magyar kultúrának ebből az élő hajtásából merítsen vigaszt és erőt. Kulcsár-Szabóék posztmodern szemléletében csak a libertinárius szellemiségű, az írást konstruáló-dekonstruáló nyelvi játéknak tekintő szerzőknek van helyük.

Közben azonban Kulcsár-Szabó Ernő és minden nemzeti értéken brutálisan gúnyolódó libertinárius, posztmodern klikkje valósággal megszállta a nemzeti értékek fő védőbástyájának számító Károli Bölcsészettudományi Karát. KSZE menye, Hansági Ágnes a beszédaktuselmélet primitív félreértelmezésével teszi csúffá Márai egyik remekművét, Hermann Zoltán, KSZE volt doktorandusza pedig úgynevezett tanulmányaiban a legocsmányabb obszcén asszociációkat tulajdonítja Csokanainak és Arany Jánosnak. A KSZ klán külső tagjainak: Dánél Mónikának, Korner Veronikának, Bednanicsnak, Eisemannak, Szilágyinak és az ifjabb KSZ-nak is hatalmas összegeket fizet a Károli különféle – koholt – jogcímeken.

A Károlit valójában Kulcsár-Szabó irányítja, ő szabja meg, kit vegyenek fel és kit bocsássanak el – különös gyűlölettel üldözi az értékteremtő protestánsokat. Szabó András, Balla Péter, sőt még Sepsi Enikő is az ő parancsait követik. És közben talán észre sem veszik, milyen mélységesen lenézi, megveti, senkinek tekinti őket az általuk ájultan tisztelt akadémikus.

Most megtudhatják még ők is, hiszen éppen azt az írói kört gyalázza meg, amely a Hegedűs család – ebbe házasodott be a jelenlegi rektor, Balla Péter – legfőbb igazodási pontja. “Vona Gábor avatta fel Tormay Cécile emléktábláját 2009-ben a Hazatérés templomában, ahol is ifj. Hegedűs Lóránt misézett” – írja a 168 óra. Azon kár meglepődni, hogy a ballib újságíró azt sem tudja, hogy egy református templomban istentiszteletet tartanak és nem misét. A tény még tény marad. Azoknak az íróknak a szobrai diszítik a Hazatérés templomát, akiket most KSZE brutálisan kitiltott a nemzeti kánonból.

Még Nyirő Józsefnek, aki maga katolikus volt, kiugrott pap, van némi református kapcsolata. Kövér László, az Országgyűlés elnöke 2012. május 27-én Székelyudvarhelyen részt vett Nyirő József emlékünnepségén. Ennek kapcsán vitába keveredett a Nobel-békedíjas Elie Wiesellel és még a knesszetből is kitiltották. Ezt azonban egy nemzeti elkötelezettségű hazafi derűjével fogadta.

Mint tudjuk, Kövér László református, pápai születésű. Az is közismert, hogy Szabó András a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulóját egy szenzációs bejelentéssel fogja emlékezetessé tenni. Bebizonyítja, hogy a Kátét nem az a személy fordította, akinek a márványtáblák és teológiai szövegek tulajdonítják, hanem Kövér László egyik őse. A gyakorlott és paszionátus hamistanúzó és okirathamisító Szabónak ez nem fog nehezére esni.

Mi pedig arra vagyunk kíváncsiak, mikor veszik már észre a Károli vezetői, hogy a Kulcsár-Szabó klán vezetője és tagjai, miközben könyékig vájkálnak a Károli kasszájában, és valósággal kifosztják azt, milyen mérhetetlenül lenézik és megvetik őket és a legszentebb nemzeti értékeket.

201 hozzászólás to “Canon war (Kánonok harca)”

 1. szkizo dad said

  A Károli megérdemli Kulcsár-Szabót, ahogy a mazochista a szadistát. KSZE kifosztja a Károlit és mélységes megvetéssel nyilatkozik az ott levő “retkes bunkókról”.

 2. korrektúra said

  Mondjuk Szabó, Balla, Ludvig és még sokan mások tényleg retkes bunkók de Hansági a Tatabánya-felsői p(araszt)p(roli)p(ic@sa) a leggusztustalanabb köztük.

 3. takaró fan said

  Miska bácsi mindig mondta h az a rohatt Szabó egy nagy büdös liberális

  • Transsilvania said

   Takaró Miska bácsi már akkor Was Albert szemináriumot tartott amikor még javába a szocik voltak uralmon. Ő egy komoly irodalomtörténész nem a politikai divat veérli hanem a saját meggyőződése. Nagyon jó órákat tartott, sokan jártunk hozzá. Szabó András próbált lebeszélni minket. Hansági tanárnő gúnyt űzött belőle. Zsíros hajú loboncos ősembernek nevezte akinek semmi keresnivalója az egyetemen.

   • Pázmányos said

    Takaró Mihály órái nagyon jók voltak és nagyon népszerűek. Kulcsár-Szabó Ágnes merő irigységből kifúrta. Sohase jutott állásba a Károlin, még az óraadást is elvették tőle. Hargittay professzor segítségével a Pázmány juttatott neki menedéket. Valahogy úgy, mint Kőszeghínek. Csak hát Takaró Mihály református és nem is akárki. Jellemző ez arra, hogy kinek is az egyeteme a Károli. A reformátusoké? Dehogy. A Kulcsár-Szabó család privát tulajdona.

   • ask jerves said

    Szabó meg Ludvig mindig a legnagyobb megvetéssel beszéltek Takaró Mihályról meg az egész családról. Büdös bunkóknak nevezte őket, MIÉP-es söpredéknek, akik melegítik a Hegedüs püspököt.
    Szabó meg Hansági teljes egyetértésben fürták meg őt.

   • heidelbergi káté said

    Hansági, Szabó meg Balla együtt gyilkolták a reformátusokat.
    Kik fúrták ki Erdélyi professzort, kik gyilkolták meg Király Gyulát, Szilágyi Ferencet, Szigethy Lajost, Bolyki Jánost???űEzek a rohadt mocskok, Szabó, Balla, Hansági meg a förtelmes ludvig.
    És kik dobták ki Anne-Marie Koolt?
    Hogy maradjon pénz a Kun Béla unokájára meg az alapképzettség nélküli zsidóknak, mint Fóris Ágota, a zongoristáknak meg borászoknak a töri tanszékre.
    Kik üldöznek a Károlin???
    A BECSÜLETES KÁLVINISTÁKAT.
    Kulcsár-Szabó tetves bérencei gyilkolnak itt.

   • szabó fan klub said

    Szabó mindig azt mondta h a Takaró úgy bűzlik mint egy béres.
    A Petrőczi meg hozzátette, hogy az egész Takaró család, akinek a szaporaságára még a patkányokat is megszégyeníti, olyan, mint egy fészekalja görény.

   • Nyúlszar said

    Nem igaz nem ezt monta. Petrőci tanárnő a Takarókat nem a patkányokhoz hanem a nyulakhoz hasonlitotta. Aszonta olyan egyformák ezek a Takaró fiuk mint a nyúlszar. És annyian vannak mint a nyulak.

   • Transsilvania said

    Nem azér mondom de Hansági tanárnő sokkal durvábbakat mondott Takaró tanáfr úrról. Zsiros hajú bugris parasztnak nevezte aki úgy került az egyetemre mint elefánt a porcelánboltba. Azt is mondta hogy egy korábbi rektor, Kovács Eszter szeretője volt.

 4. fatal deceit said

  Hansági mindig kifaggatja a hallgatókat miket mond a Petrőczi aztán jól kifigurázza. A Mészáros is pedig az az egész dokgori disszertációját beírta a Septempunctata kötetbe, amit a tudós (???) asszonynak írtak a 60adik szülinapjára. Mészáros is álandóan arra célozgat h még mindig milyen fehérmájú a vén p@csa

  • MarciPista said

   Célozgat az másra is, főképp Bölcskei püspök besúgó-múltjára. Van egy kedvenc verse, a Besúgó-dal, azt minden csoportjának megtanítja.

 5. kataszidónia said

  Mészáros és Hansági a beavatott hallgatókkal együtt felolvasó esteket szerveztek Petrőczi legbárgyúbb TRASH szövegeiből. Amikor az Áfonyahegyiben elmondja h vájdlingon tágították a kötött sapkát h rámenjen a szabó fejére meg hasonló

 6. (septem)pun(ctat)a said

  Mer irigyek vagytok a tehetségemre pedig az Isten is mondta amikor utoljára találkoztam vele h engem különösen megáldott szépséggel jósággal okossággal meg olyasmikkel amiket csak latinul vagy arámiul tudnák kimondani ha ki tudnám mondani.
  Meg hogy itt turbékolunk az Andrisommal mint két galamb a tiszta konkolyban
  Irigylitek a mi gyönyörű szerelmünket

 7. hugyos józsi said

  Szabónak meg fel se tűnt, hogy míg ő Szenci lábának sütögetéséről vartyog évtizedek óta ezek a KSZE-sek dekonstruálják az egész kálvinizmust hogy aszongya az IMO-s Arany Jánosnak a jabity ige felszólító módjára gondol amikor azt mondja, hogy eb. (kutya)

 8. hugyos józsi said

  Az IMO-s Hermann felesége a Szilágyi Zsófia rugatta ki a Ludvigot Veszprémből. Ezek olyan mértékig megvetik a szabót meg a ludvigot hogy nagyon vastag bőrnek kell lenni a pofájukon, hogy észre se veszik.
  Pedig a Szabó hozta őket be a Károlira amikor felvetette a Hanságit aki akkor még nem volt KSZE menye és három éve volt a PhD-ig.
  De már megmondta h kiket kell kirúgni és Szabó boldogan rohant és kirúgatta az MTA doktora Erdélyit, az Európa-hírű Püspökit meg Huszár Ágnest, a Káté első fordítójának leszármazottját.
  Utána pedig hamis tanúvallomásokat tett ellenük a bíróságon.
  Lásd a munkaügyi iratoknál.

 9. Kosaras Rozália said

  Ágikám mongyák hogy a férjed medö. Rágcsáltass vele sok diot mer az javitja a micsodályát. Neked se árt mer lehet hogy veled van baly. Legjob ha mindketen 2 pofára zabájjátok a diot. Az unokám talált valamit a kompjuterébe ami a dioevest javasojja gyerekcsinálásra de én eszt régóta tudom ezel kuralom a gyerektelen párokat
  http://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/ragcsaljon_belole_meddoseg_ellen/20120821112257?utm_source=www.startlap.hu&utm_campaign=Startlap_Aktualis_20120823&utm_medium=click&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.hazipatika.com%2Feletmod%2Ftudomanyos_erdekessegek%2Fcikkek%2Fragcsaljon_belole_meddoseg_ellen%2F20120821112257
  Eszt a levelet az unokámnak diktálom aki a károlira jár de nemtom mijen szakra.
  Csokol Róza néni

  • Mona Lisa mosolya said

   Zoli te csak ne egyél diót, legalábbis amíg ezzel az idegbeteg rikácsoló némberrel összeadod magad. Majdha megszabadulsz tőle utána minden héten sütök neked diótortát. 🙂

  • Nagykállói Rebbe said

   Legjobb lett volna ha már az Ernő apjának a nagykállói kertjében se lett volna diófa. Kevesen ártottak ennyit a magyarságnak, a magyar irodalomtörténetnek. Egy igazi magyar zsidóban több magyartudat van mint ebben a szellemi korcsban. Pl. Szegedi Csanádban.

 10. gagyi mami said

  A Hansági irigy rám mer én négy gyönyörü gyereket pottyantottam a világra igaz abból kettö szóba se ál velem de nekem elég az én évikém a bernimaci meg a ribike akiket nekem az én drága Andrisom nemzett igaz nem volt könyü egész diófát megzabáltattam a lelkemmel

 11. OperatívTiszt said

  “egészséges nemzeti identitás úgy alakulhat ki, ha a gyalázatos tetteinkkel is képesek leszünk szembenézni – mondja Kulcsár Szabó”
  http://www.168ora.hu/arte/eltiltva-es-elfelejtve-101152.html
  Kezdhetné a nagykállói zsidógettó-származék saját magán. Kevesen hajtottak végre annyi gyalázatos tettet, mint ez a volt besúgó, magyargyalázó mocsok.

 12. Magyar Zsdanov said

  Én ezt a mondatot szeretném kiemelni a tokajiak véleményéből:

  “a mai irodalmi közélet posztmodern teoretikusai a volt szocialista kultúrpolitika utóvédharcosai”

  Ez nagyon igaz. Kulcsár-Szabó Ernő olyan erőszakosan kényszeríti rá a saját magyarellenes irodalomszemléletét a magyar népre, mint a sztálinista proletkultosok a saját ideológiájukat az oroszra. A magyar kulturális élet gennyes góca ez a sznob volt besúgó.

  • filológus said

   Tökéletesen igaza van a tokajiaknak.
   KSZE mindenütt ott van, mindenkiről tud valamit és mindenkit zsarol.
   Persze róla is lehet tudni egyetmást, a Waffesen SS-es
   Jauss cipőtalpának nyalogatójáról.

 13. KSZE Workshop said

  Kulcsár szabó nem konzervatív liberális, aminek nevezni szereti magát, hanem szoclib. Igazi sztálinista-rákosista diktátor posztmodern sziruppal leöntve. Ő szeretné nyugat-európainak eladni magát, pedig csak egy keleti despota.

 14. Jason Bourne said

  Aki el akar szörnyedni KSzE és bandája irodalomelméleti förmedvényein, azoknak javaslom hashajtó és hánytató helyett a Hang és szöveg című esszégyűjteménynek csúfolt rettenetet, amelyben Bednanicstól kezdve Hanságiig mindenki elkövetett valamit. Ha létezik terminológiai és tudományos blöff, ez a könyv az. Csak még senki sem mondta ki, hogy a király meztelen. Ideje volna már nagyon.

  • Legátus said

   Ezeket az okádék szövegeket benyalatják az eltésekkel ill. Hansági és Mészáros a károlisokkal. Ez bűntény a fiatal elmékkel szemben. Ez a nemzeti alaptanterv része. És ezekre a förmedvényekre nyúl le KSZE és bandája a mindenkori kormányoktól 100 milliókat, amikből Brioni és Armani öltönyöket vesz magának. Namcsak a konzervatívoktól. A szocikkal még jobban volt, azoktól még többet lenyúlt.

   • polishing-disc said

    A Hoffman Rózsi meg annyira segg, h azt se veszi észre, a a népnemzeti Nyíró, Wass stb. meg ez a posztmodern dekonstrukciós blöff NEM KOMPATIBILIS EGYMÁSSAL.
    Na jó,nem ártana némi ész se.

 15. ask jerves said

  Megtették néhányan. Csak egy példát mondok: a nagyszerű Horváth Iván.
  Kulcsár-Szabó iszonyatos bosszút állt rajta.
  Elvesztette a tanszékét, doktori iskoláját, szinte halálba üldözte ezt a kivételes tudóst.
  És a legszörnyűbb, hogy lekomcsizta.
  Csak azért, mert Horváth Márton fia. Semmi köze nincs az apjához, aki ismeri az írásait, tudja.

 16. law and order said

  Milyen ocsmány két pofa!

 17. tudományos kutató said

  KSZE a 168 órának: “egészséges nemzeti identitás úgy alakulhat ki, ha a gyalázatos tetteinkkel is képesek leszünk szembenézni”.
  Helyes! Először is nézzen szembe KULCSÁR-SZABÓ ERNŐ AKADÉMIKUS a saját gyalázatos tetteivel, rokonai, üzletfelei helyzetbe hozásával, megfélemlítéssel, nepotizmussal, spicliskedéssel és egyébbel.
  Azzal hogy, a Károlit a menye révén kirabolja és igazgatja az értelmi fogyatékos és tökéletesen erkölcstelen Balla és Szabó András BŰNSEGÉDI KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL.
  És az ELTÉ-s bűnökért külön kell elszámoltatni KSZE-t, a magyar irodalomtudomány fő maffiózóját.!

 18. lelkipásztor said

  Érdemes megnézni a mai igét: az aljasoknak szól:
  http://reformatus.hu/istentkeresem/
  “Mivel hahotáztál, amikor szentélyemet meggyalázták, azért én a keleti lakók birtokába adlak.” (Ez 25)
  Megveri az Isten az aljas hazug, parázna és tolvaj embereket, akik a bűn kloákájává tették a Károlit: Balla Péter, Szabó András, Hansági Ágnes, Kulcsár-Szabó Ernő.

 19. goedel macskája said

  Nem leszarják! Ahogy Balla egyik neves elődje szokta mondani.
  Ezek a lelkészek, püspöksógorok erkölcstelenebbek mint egy lányokat futtató strici a Rákóczi térem
  Szabó pedofil videokkal üzletel és hasznot húz a Reviczky utcai drogkereskedelemből is.
  Ki még rajta kívül???

 20. prudens said

  Már megint egy alibi rendezvény a Reviczky utcában. Aug 30-31. Írország megjekenítései címmel.
  A fő előadásokat Josef Falaky-Nagy (UCLA) és Tom Hubbard (University of Edinburgh) tartják. A többi lényeges előadást pázmányosok, ELTÉ-se, a károlisok néhány gyermeteg baromságokkal képviseltetik magukat.
  Ott lesz Sepsi és Balla Péter is megszabadította förtelmes jelenlététől a németeket, most az angolokat rémíti meg primitív kiejtésébel.
  Jó hely a hely, palotanegyed, közel a drogpiac meg a kurvák.
  TÁVOLLÉTéVEL TÜNTET: Szabó, Bene, Hansági és a KSZE klán helyi tagjai és legfőképpen a lueszkirálynő és fűzfapoetessza, Ludvig/Petrőczi.
  Pedig az még azt is állította magáról, hogy tud walesi nyelven, na meg persze oroszuk, németül, franciául.
  Most egyik patkány sem lesz ott.

 21. Kátya Lektor said

  2 szemeszteren át jártam Takaró tanár úrhoz. Nagyon jó fej volt, nagytudású, felkészült. Aztán egyszercsak nem tarthatott többé órát. Átfúrták a Pázmányra. Doktori témavezetőmnek is őt akartam választani, de nem engedték. Azt mondta Szabó András, hogy mit képzelek, még PhD-ja sincs. Válasszam inkább őt…

 22. szabó fan klub said

  Szabó FASISZTÁnak nevezte Takaró Mihályt. Együtt röhögcséltek a Hanságival meg a Hermannal és arról beszélgettek hogy nyilas vagy náci e a Miska bácsi.

  • KSZE és a húsosfazék said

   Kulcsár-Szabó veri a mellét, hogy ő egy hős, mert a szakma nevében szembeszáll a Jobbik irodalmi ízlésével. Tegyük fel, hogy ebben a vitában neki van igaza, mert az “elfelejtett” írók irodalmi értéke csekély. Ebben az esetben 2 kérdésünk van Kulcsár-Szabó Ernőhöz:

   1. Miért azon az egyetemen nyomul, amelyiket jobbikos rektor, a Hegedűs-család tagja vezet, amelyik ezeket a nemzeti írókat ikonjuknak tekinti, amelyiken ezeket az írókat tanította Takaró Mihály, Hegedűs-püspök főgondnokaként a Károli volt fenntartója? Miért ennek az egyetemnek a vérét szívja egész brancsával? Miért ennek az egyetemnek a pénzéből jutalmazza családtagjait, vazallusait? Miért nem a saját zsebéből? Jó nagy zsebe van ugyanis, amelybe minden kormánytól, besöpörteés besöpri a 100 milliókat. Ez lassan már nagyobb, mint a Károlié. Ideje volna abba nyúlni és nem a máséban turkálni.

   2. Mit állít ő eszménynek a magyar értelmiség elé, mivel táplálja ő szellemileg a magyar ifjú és felnőtt olvasókat? Miféle szövegeket gyárt ő és tesz kötelező olvasmánnyá saját maga, kihelyezett családtagjai és vazallusai elé? Hogy van képe ezeket a förmedvényeket olvastatni, vizsgaanyagként számonkérni? Hogy van képe ezekre a zagyva, értelmetlen, olvashatatan szörnyűségekre pályázat ürügyével 100 milliókat kivenni az államkasszából? Hogy van képe ezekre az önparódiákra Széchenyi-díjat elfogadni? Mit elfogadni! Egyenesen megítéltetni, adatni magának? Senki sem olvassa a szövegeit, mielőtt jutalmazná ezt a kártékony szörnyeteget?

   • filológus said

    Igen, ez itt a kérdés.
    Ha nem teszi fel ezt valaki – állami személy, akkor KSZE-nek van igaza.
    Birkákból áll az a kormány, amelyik volt III/III-as spiclit, blöffölőt és köztörvényes bűnök elkövetőjét jutalmazza minden lehetséges módon MI PÉNZÜNKÖN. MI NEM ADTUNK EHHEZ FELHATALMAZÁST!
    Ha a károlisok ennyire seggek, fizessék KSZE-t a magánvagyonukból. De ugye ők is az államtól lopják, amit tőlük ellop KSZE.

   • puppa said

    Kabdebó azt mondta, ő nem veszi magára. Most is ott volt Tokajban és Határ Győzőről beszélt. Kabdebó mindenkit kiszolgált, na jó, nem olyan gusztustalanul, mint KSZE.

   • KSZE és a húsosfazék said

    Népszavazást kellene tartani arról a kérdésről, akarják-e a magyar adófizetők ezeket a semmire se jó, zagyva blöfföket százmilliókkal finanszírozni? Akarják-e Kulcsár-Szabó Ernő luxuséletét, hihetetlenül drága, de hihetetlenül ízléstelen ruhatárát fizetni? Akarják-e Kulcsár-Szabó talpnyaló epigon sleppjét zsíros állásokkal elhalmozni?

   • KSZE benyal a kormánynak said

    KSZE MINDEN KORMÁNYZATNAK MEGFELEL.
    Az MSZMP-nek III/III-asként súgott a debreceni kollégákról.
    A STASInak is besegített mikor Németországban tette az eszét.
    Utána szoci, MDP, Fidesz _ KSZE-nek mindegy, ő MINDEN SEGGET KISZOLGÁL

   • Kanonizáció said

    Kénytelen kötelező olvasmányt csinálni a szövegeiből, mert önként senki sem pazarolná az életét azok olvasására. Ha nem ismered a szöveget, nem szerzed meg a kreditet. Ergo megveszed a könyveit. Mivel minden eltés, károlis, egri, szegedi magyar szakosnak meg kell vennie, úgy néz ki, mintha lenne rájuk kereslet. Ha nem tudsz írni, és ües a fejed, hatalmat kell szerezned, hogy rákényszerítsd magad az egyetemistákra. Ez Kulcsár-Szabó olvasottságának titka. A kánon részévé tette magát, miközben értékes szövegeket kiszorít a kánonból.

   • mesüge said

    Ügyes!!!
    Hogy egy gójnak ennyi esze legyen!
    Vagy ő is….?

  • szabó a gyilkos fasiszta said

   Szabó a véresszájú zsidógyűlölő, aki Kálmán C. Györgyöt zsidó gnómnak, Horváth Ivánt pedig komcsi félzsidónak szokta nevezni, most nagyon benyal a zsidóknak a legutóbbi posztján. Hiányolja a zsidótemetőt, pedig direkt emlékszik, h Hencidán volt ilyen.
   Szabó úgy gondolja h a halott zsidó a jó zsidó, Goebbels is így gondolta.

 23. KSZE benyal a kormánynak said

  KSZE olvasói levelet tetetett be a 168 órába, amiben közli, hogy Sándor Zsuzsanna őt félreértette. Ő nem azt mondta, h a kormány épít Horthy-korszakot, hanem h a jobboldali sajtó.
  És hogy már hogy mondana ő ilyet Simon L. László kulturális államtitkárról, aki a tanítványa volt.
  Mindig is sejtettük, h Simon L. László valami nagyon aljas helyeken szívta magába azt az esztétikát, amelynek alapján “zsidó kurvák szétb.szott seggéről készített gipszlenyomatékról” irogat.
  KSZE beszart.
  Attól fél, megáll az aranyeső rá meg a redves családjára.

  • svabra said

   Azt hiszed Ernő nem készült hangfelvétel arról az interjúról?
   És nem tudjuk megszerezni?
   Nemsokára megosztjuk h mindenki hallhasson téged amint kétpofára szidod a kormányt

  • KSZE workshop said

   L. Simont ő helyeztette államtitkári pozícióba. Ő csak formálisan nem a hírhedt “kutatócsoport” tagja, amelyiknek Mészáros, Korner, Dánél, Bednanics, Eisemann és az egész Kulcsár-Szabó família. Azért hogy függetlennek látsszon.

  • Kulcsár-Szabó beszart said

   Kulcsár-Szabó betojt attól hogy kormányellenes felhangja lehet a vele készült interjúnak. Amit betoji levelében ír, kész marhaság.

   1. Mintha az, hogy L. Simon az ő fészekaljából került ki, garancia lenne arra, hogy egyetértsen a kormánnyal. Mért kellene attól, hogy L. Simon a tanítványa volt, ugyanúgy gondolkodnia, mint L.Simon, és honnan tudja, hogy gondolkodik L. Simon? Honnan tudja, hogy minden kormánytag egyformán gondolkodik-e? 2. A Horthy-reneszánsz és a koszorúzás nem a jobboldali média tete, hanem a kormányé.

   Ernőkém, ez a magyarázkodás pont olyan ostoba, mint az egész életműved.

   Itt olvasható az újabb hülyeség:
   http://www.168ora.hu/bluzone/levelhullas-nemzettudat-horthy-media-101362.html

   • ElemiLogika said

    Itt olvasható az ominózus mondat, amit a Stasi ügynök próbál visszaszívni:

    “Kulcsár szerint e hamis nemzettudatra épít a jelenlegi kormány is, és a Horthy-kultusz élesztésével próbálja elhitetni: a háborús traumáinkért kizárólag a németek felelősek, a magyarok nem.”

    Már hogyan kell a magyarázkodást érteni? Nem a kormány emelte a Tormay-szobrot, hanem a jobboldal média? Lezsák, az Országgyűlés fideszes alelnöke nem az Országgylés ill. a Fidesz képviseletében volt jelen, hanem a jobboldali médiáéban? L. Simon a Tormay-konferenciát magánemberként tisztelte meg, és magánemberként mondta, amit mondott? Magánemberként más a véleménye, mint kormánytagként? Hol élünk? A mai Magyarországon vagy egy Mikszáth-regényben?

   • korrektúra said

    Te má megin olyat kérsze számon KSZE-n, amire az nem képes, ti. racionális, koherens és konzisztens gondolkodást!

   • journalist said

    KSZE ezzel a magyarázkodással Hansági magasságaiba emelkedik: az egy személyben megvalósuló illokúció és perlokúció egységéig.
    KSZE szidta a kormányt aztán beszart és most már nem ért egyet saját magával.
    Sándor Zsuzsanna nyilván osságra fogja hozni a hangfelvételt.

   • ElemiLogika said

    Tormay Cecile halálának 75. évfordulójára posztumusz Mayar Örökség díjat kapott. Ezt a díjat is a jobbldali média osztogatja? Nem a magyar kormány?

   • PolitikaiLogika said

    Ezt az interjút úgy kell értelmezni, hogy Kulcsár-Szabó Ernő puccsot készít elő az Orbán-kormány ellen. Egy mellékesnek látszó irodalmi kérdésben megszondázza a közhagulatot. Mekkora lenne a támogatottsága, ha ő egy kulturális vitakérdésben nekimenne a kormánynak. Ha aztán a baloldal győz a következő választáson, ő előjönne mint nagy ellenálló, és átvenné a politikai vezérszerepet is – a kultrális mellett. A helyesbítést pedig úgy kell értelmezni, ha mégse váltaná le a baloldal az Orbán-kormányt, akkor őt félreértették. Ha leváltják, akkor nincs félreértés. MIndét oldalt ki kell elégíteni szimultán. 🙂

   • hücpe said

    A zsidógyalázó leszbi luvnya Magyar Örökség díjat!
    Micsoda szennyes fasiszta bagázs ez!

   • hermeneutikai lángész said

    KSZE eltaktikázta magát: túlbecsülte a saját intelligenciáját. és alábecsülte a másét.
    Mondjuk ha a Károlin szerzett tapasztalataira gondoliunk, akár meg is értjük.
    Csak ha valaki állandóan 50 IQ-s moral insanityk között mozog, a sajátja pedig 75, tehát alulról közelíti a Down kórosakét, akkor könnyen eltaktikázza magát.
    Pech Ernst!

   • Jobbik said

    Sokat töprengtem, melyik zsidó ribanc rejlik a “Hücpe” név mögött. Most leleplezted magad! Csakis Bánki Éva lehetsz, aki Gordon Agáta társaságában a Hungária kávéházban nyilvánosan lefasizázta és lebuzizta a Magyar Örökség egyik legnagyobb nőíróját. Mit keresel te tulajdonképen ezen a “fasiszta” egyetemen? A “fasiszták” pénze jó, de az értékeiket nyilvánosan leköpjük?

   • tudományos kutató said

    Elgondolkodtató és logikus.
    Bánki Éva a szoftpornó történelmi regények írója, aki összevissza hazudik arról, hogy mióta dolgozik a Károlin?
    1996 óta? Hogyhogy nem vette észre senki?
    A hücpe ordenáró pofátlanságot jelent
    Illik rá.

   • Zores said

    Én eredetileg Fórisra gyanakodtam, de ő nem nyilatkozott meg olyan vehemensen Tormay Cecile ügyben. Ráadásul Bánki is zsidó. Hücpe nem lehet más, csakis ő. Hogy mit keres egy fasiszta egyetemen, ha nemcsak lenézi ezeket a bugris parasztokat, hanem még harcol is ellenük? Gondolom, ugyanazt mint Fóris, Kun, Bene, Hansági és a többi zsidó: zsozsót. 🙂

   • butcher said

    Mészáros neve mellett még mindig nem szerepel a PhD a KRE honlapján.
    Mire ez a szerénység, Marcipista?
    Amikor azt írtad az extrem sortávolsággal írott úgynevezett disszertációdban, hogy “még a források puszta felkutatása is jelentős erőfeszítést, alapos filológiai munkát igényelt”
    Te persze megusztad KSZE menyének megdolgozásával
    FÚÚÚÚJ
    HIMRINGYÓ!

   • MarciPista said

    Butcher tévedsz, mert szerepel. Az egyik helyen nem, de egy másikon igen. Abban viszont igazad van hogy ez a bőrfejű bűnöző egy hímringyó. 🙂

   • Pornográfia said

    A zsidó Bánki Éva, aki Tormay Cecilet nyilvánosság előtt leszbikus fasisztának nevezte “Udvariatlan szerelem” címmel olyan pornókötetet adott ki, amelyiken még férfiember is elpirulna. Ez a némber egy disznó.

   • szabó a gyilkos fasiszta said

    Arról nem is beszélve, hogy a kötet oroszlánrészét egy debreceni kollégától RABOLTA.
    Akár a főnöke, a Szabó, ő is lop, mint a vöcsök.

   • Plagi Néni said

    Bánki Évával nem az a legnagyobb baj, hogy zsidó, nemzetietlen, ateista és vén tehén létére egy perverz disznó, hanem az, hogy még tolvaj is. Az “Udvariatlan szerelem” c. pornókötetet az “Érzékek irodalma” c. műből lopta össze, anélkül, hogy az italanista szerző nevét említette volna.

   • régi kolléga said

    Bánki Éva össze-vissza hazudozik. Az életrajzában – a honlapon pl. azt állítja, h 1996 óta dolgozik a Károlin. Úgy, hogy se iratok sincsenek róla, se a kollégák nem emlékeznek rá. Az, hogy valaki Déri Balázs kurzusában tartott egy-két előadást NEM JELENT MUNKAJOGI ÉRTELEMBEN FOGLALKOZTATÁST.
    Mindenben hazudik és csal, lop, plagizál.

   • filológus said

    Mit vártok a Szabó beosztottjától?
    A főnöke a kormánytartalék és úrasztalarabló hamistanúzó okirathamisító Szabó András, kollégája a möchtegern Casanova és Machiavelli Bene (JAJ ÉS JÚJ!) , a kis hülyének a nevét se jegyeztem meg.
    Ilyen környezet: egy nyilvános vécében magasabb az átlagos iQ

   • Saca said

    Nem tom mi bajotok van a Petröcitanárnövel ö csak fehérmáju de normális. Ez a Bánki viszont egy kimondott diszno. Pedig má ö is vén van vagy 50 éves. Anyi gusztustalanságot mint aban a pornokönyvben komojan mondom hánytam tölle.

   • Plagi néni said

    Még jó, hogy lopott a néni, mert a itáliai darabok a legízlésesebbek. Amit Bánki tanárnő maga talált, azok mind durvák. Nincs ebben a nőben szemérem? Egy mérsékelten trágár verset idézek. (Vannak sokkal obszcénebbek is).

    Fernand’ Esquio

    (A hûu frade dizen escaralhado)

    Van egy barát, kit így említenek:
    a Töketlen Fráter. Nagy tévedés ez,
    mert az, ki szüntelen kefélni képes,
    s dorongja mindig fickósan mered,
    akitől a nők mind teherbe esnek,
    s nemzője számos zabigyermekeknek,
    az a barát töketlen nem lehet.

    Töketlen Fráter? Inkább mondanám
    Tökös Fickónak vagy Fickóstökűnek,
    mert akinek a nők naponta szülnek
    (van úgy, hogy hárman is egy éjszakán),
    s kitől seregnyien vannak teherben,
    azt a barátot így kell, hogy nevezzem:
    Tökös Fickó; mert töke, az van ám.

    Töketlen Fráter volna? Nem igaz,
    mert az, ki rengeteg porontyok atyja,
    és kinek épp most jön világra fattya
    egy kis szendétől: semmiképp sem az;
    ő minden nőknek virgonc megbaszója,
    s inkább e néven kéne szólni róla:
    Tökös Fickó – és óriási fasz.

    Mi keres Bánki Éva, aki szenvedéllyel gyűjti a trágárabbnál trágárabb szövegeket, egy egyházi egyetemen?

   • Pinajog said

    Bánki tanárnőt nemcsak a f@szok érdeklik, hanem a pin@k is, amint azt az alábbi kis versike mutatja. Csak nem leszbi maga is, mint Tormay Cecile, akire a buziságot nyilvánosság előtt rásütötte?

    Aquitániai Vilmos
    Annyi rossz tapasztalat ért, cimborák

    Annyi rossz tapasztalat ért, cimborák,
    Hogy csak eldalolhatom lelkem baját,
    bár jó volna elkerülni, hogy megtudja világ.

    Elmondom a véleményem s hogy mi bánt:
    Gyűlölöm az elsáncolt pinát!
    Mint a kérkedőt, ha senki nem is látta mit csinált.

    Istenünk, Urunk! Tekints óvón miránk:
    haljon minden pinaőr könnyű halált!
    Mert soha nem volt személyzet ennyire hitvány és galád

    Majd eldöntöm én a Pinajog-Vitát!
    Mint ki rosszul járt, s kárpótlásért kiállt:
    minden fogy, ha koptatod, de épp nem így ám a pinák!

    Hogyha nem hiszed, menj nádon-éren át,
    Nézd meg az erdőn, ahol irtják a fát:
    Kettő-három nő utána bárki, egyet ha kivág;

    egy kidől, de szebben nő vissza ág,
    nől az úr haszna, s a bevételt kivált;
    panaszkodni balgaság, ha fát dönteni nem is árt.

    Nincs rossz a fűrészelésbe’ és egyáltalán nem árt.

   • Andrew said

    Bánki tanárnőt ne bántsátok ő jó fej. Végigtanította nekünk az egész pornókönyvét. Volt olyan vers amit az órán eljátszhattunk. Amit meg nem azt a koedukált vécébe folytattuk. Ugye Cica?

   • Vronic said

    Nem, Bánki tanárnő nem leszbi. Összekevered a Hanságival. Az tényleg biszex. Lányokra még jobban cuppan mint a fiukra.Az egyik nagy szerelme Elekes Dóra volt. Később Korner Veronikába zúgott bele teljesen. De voltak még kisebb kalandjai halgatólányokkal.

   • Kanonizáció said

    Kb így valósul meg a nemzeti alaptanterv a Károlin: Wass, Tormay és Nyirő helyett f@szok és pin@k irodalma. Ez a posztmodern, ez az egyházi és ez a specifikusan református tematika!

  • fatal deceit said

   Mit szól hozzá OVI h Kulcsár-Szabó így beszólt neki?
   És hogy a helyére tör????

   • Hermeneuta said

    Majd kimagyarázza. “Értelmezi”. Azt hiszi, hogy OVI is olyan birka, mint az irodalomtörténeti szakma, és beveszi. Kulcsár-Szabó nem a jobboldali média retorikáját kritizálja, hanem a kormány konkrét tetteit. A Magyar Örökség díjat, a szoborállítás, a koszorúzást – ez nem retorika, hanem a jelenlegi kormány kultúrpolitikája. KSZE beszólt a kormánynak: Hoci ide azt a kormányrudat, én másképp fogom csinálni.

 24. kaganovics said

  A brutális képű “költő”, akinek verseitől egy egyszerűbb bordélyban elpirulnának?

  • Cecile said

   Honnan veszi a jogot Kulcsár-Szabó Ernő, hogy azt állítsa, L. Simonnal azonos véleményen vannak, mert 20 évvel ezelőtt a tanítványa volt? Ebből nem következik semmi. Ráadásul homlokegyenest ellenkező véleménnyel vannak Tormay Cecileről: ott voltam a konferencián és beszélgettem is L. Simonnal.

   • szamuely tibor said

    Engem mondjuk az is érdekel, h a Kun elvtárs unokája mit gondol a Tormay Cécilről?
    Merhogy a Cécil mit gondol Kun Béláról meg a többiről, azt leírta a Bujdosó könyvben.
    Csak nem Kun Miklós fúrta meg a nemzeti érzelmű írók beépítését a kánonba?
    Nagy ravasz ez a Miki, a protestáns kremlinológus.

 25. tudományos kutató said

  KSZE fasiszta bunkóknak szokta nevezni Takaró Mihályt meg a hozzá hasonlókat. Az nem kerülte el a figyelmét, hogy a Károlit Hegedűs püspök alapította és a fenntartója is volt jó ideig.
  Ebbe a MIÉP-es, jobbikos körbe küldte ő be a menyét (akkor még in spe menyét), aki “engedd be a tótot, kirúg a házadból” technikával azonnal meg is kezdte a reformátusok irtását.
  Szabó András hóhérsegédi közreműködésével.

 26. a kanász blogja said

  SZPE azt gondolta, a fasiszta bunkók pénze jobb helyen lesz nála meg Eisemannál, Bednanicsnál.
  Közben az összejöveteleiken remekül elröhögtek azon hogy ezek az állatok még azt se veszik észre, hogy kifosztják őket.
  És hogy az ő pénzükön csinálnak majmot a református írókból.
  Hansági brillírozott Jókai kanonizációs multiplikálásával, az IMO-s Hermann Móricka meg mindazt az obszcén pornográf mocskosságot, amit az ő beteg agya képes kitalálni azt mind Arany Jánosnak tulajdonította.
  Balla meg Szabó meg a többi csökött agyú diszlexiás ökör meg észre se vette, hogy MAJMOT CSINÁLTAK BELŐLÜK.

 27. butcher said

  Közben KSZE a legbrutálisabb módon csalt Mészáros szegedi PhD-ztatásán.
  Nem félnek a szegediek, h lebuknak mint a tesis dékán a Lasztovica fiú diplomáján?

 28. Professzorok Hangyányi Söre said

  A Professzorok Batthyányi Körében KSZE többször is utalt rá, hogy Viktort le kellene válatni, és kellene egy új arc a politikában. A szocikat nem akarja a többség, ezért az ellenzéket valaki másnak kellene összefogni. Szemlátomást saját magára gondolt. Szerintem ez volt az első komoly puccskísérlete a nyilvánosság előtt.

 29. foltos hiéna said

  KSZE csak főnök akar lenni, mindenhol és főleg MINDEN ÁRON.
  Kerüljön MÁSNAK, amibe kerül!

  • Ambícióóó said

   Csodálkoztok? Én nem. KSZE az irodalom- és kultúratudományban már régóta egyeduralkodó. Unatkozik. Új terepet keres. Orbán Viktor pozíciója éppen megfelel az elképzeléseinek. 🙂

   • Kaka-démikus said

    Meg is fogja valósítani. Ahogy a Károlit lenyúlta, a miniszterelnökséget is le fogja nyúlni. Takaró azt hitte, Hegedűs püspök mellett ő a fenntartó, és még állásba se kerülhetett be a Károlira, mert a káderpolitikát Kulcsár-Szabó csinálta. Takarót Hargittayék vették föl a Pázmányra, hogy Wass Albertről órákat tarthasson, mert a saját egyeteméről Kulcsár-Szabóék Szabó András asszisztálásával kiszorították. Ahogy Takaró ne vette észre, hogy lenyúlták előle az egyetemet, Orbán se fogja, csak amikor a saját helyén már Kulcsár-Szabót talája – fölényesen mosolyogva. 🙂

  • Kállay-kettős said

   Ez az interjú tényleg egy kikacsintás a baloldalra, hogy már a következő választások utánra pozicionálja magát. Ernő nem csinál titkot abból, hogy számít a Fidesz választási vereségére, és a következő kormánynál is nyeregben akar lenni. Nem annyira Orbán Viktor helyét nézte ki magának, mint ikább Balog Zoltánét. A helyreigazítás pedig tényleg egy biztosíték arra, ha esetleg mégis maradna ez a kormány.

 30. Vén Jampec said

  Micsoda pofák? Az akadémikus úgy néz ki, mint egy öreg jampec, az irodalomtörténész meg mint egy orosz muzsik. És ezek tudósok?

 31. fatal deceit said

  Takaró mihálynak csak tanitói képesitése van Méghogy irodalomtörténész? Röhögnöm kell.

 32. hermeneutikai lángész said

  Csak gúnyolódjatok, még mindig KSZE mondja meg a Károlin, kit rúgnak ki!
  Tepsi meg Balla pedig végrehajtja.
  Még mindig ennyire bátrak vagytok???

  • Ágnesasszony said

   Ez igaz. Aki az Ernővel szembemegy, az meghal. Előbb szakmailag, aztán igaziból. Tepsi pl annyira nulla szakmailag hogy tudja, csak akkor marad életben ha teljesíti a parancsainkat. Ennek megfelelően zajlanak a kirúgások a Károlin már június óta. Mi rámutatunk valakire, ő pedig dékáni hatáskörben végrehajtja.

 33. kaganovics said

  Nem akkreditálják a Sellyét és kirúgják onnan a Szabót.

  • Komáromi Kisleány said

   A Selyét a magyarországi szerencselovagok tették tönkre. Szabó András benyomult feleségestül, és kirúgatták Albert Sándor rektort, aki felvette őket. Ugyanaz a forgatókönyv, mint a Károlin Szilágyi Ferenc dékánnal, akit még halálba is kergettek. Aztán amikor megjelent a Selyén a plagizáló Földes Csaba anyósostul, az végképp betette a kaput a komáromi magyar egyetemnek.

   • svabra said

    Szabó + Ludvig DÖGVÉSZ!

   • puppy said

    Veszprémbe is együtt nyomultak a roma Szitárral, a Kovács rendőr babájával, sz IMOs- Hermann feleségével.
    Nagyon összenőttek a Szabóék a KSZE-klánnal.
    Csoda, hogy Komáromba nem vitték magukkal az IMO-sdt meg a Hanságit.

   • Kanonizáció said

    Én úgy hallom hogy már elhidegült egymástól a Szabó és a Kulcsár-Szabó. Valami kanonizációs vitájuk lehetett. A Kulcsár-Szabó nem tartja elég nagy írónak a Szenci Molnárt. Vajon kinek van igaza? 🙂

   • pannon puma said

    A veszprémi fellépésük is emlékezetes volt. Kovács exrendőr vitte oda őket. Petrőczinek adtak órát az angol tanszéken, de a tanszékvezető, Bárdos Jenő annyira undorodott tőle, hogy aztán már nem is állt vele szóba. Kreatív írást próbált tanítani, ettől a hallgatók hanyatt-homlok menekültek.
    Ki akarna úgy írni, mint a vén luvnya?

   • hermeneutikai lángész said

    KSZE és egész csapata mélyen lenézi Szabót és Ludvigot. Szarszagu tudatlan bunkóknak tartják őket. Na, ebben mondjuk van valami. Tudjuk, h Szabót a diszlexiája akadályozza az olvasásban – ahogy a diszgráfiája meg az írásban.
    Ludvig meg alulról közelíti Rosamunda Pilcher softpornó giccseit.

   • journalist said

    Aztán Veszprémben történt az is, hogy Hansági meg exrendőr Kovács a Károlira lopta a színház tanszéket. Nem elég, hogy Pintér Márta szerencsétlen férjét is kirúgták, még a tanszékét is elrabolták.

   • Teatron said

    Pintér Mártát sem kell félteni. Ott tett keresztbe Jákfalviéknak, ahol csak tudott. Amúgy újra megkaparintotta a tanszékvezetést Veszprémben, és még Egerben is szerzett magának egy másodállást. Míg sokaknak egy sincs…

   • pannon puma said

    Elég sokan átmentek Egerbe, ami egy qrva gazdag hely. Pl. Bárdos Jenő, miután nyugdíjba ment Veszprémben, átvonult Egerbe hogy csináljon egy pedagógiai doktori iskolát.

 34. hajnalka said

  Ne feledkezzünk má meg KSZE menyéről, a Hansági néven etablírozódott Tatabánya-alsói személyről.
  http://www.itk.iti.mta.hu/megjelent/2003-23/hansagi.pdf
  Ezeket a firkálmányait méltatja a Károli professzori fizetésre!

 35. hugyos józsi said

  Hansági konfúz és permanens inkontinenciája nyomja rá a bélyegét a károlis irodalomoktatásra

 36. gate keeper said

  A Károlin a KSZE banda a kidobófiú és a beengedőlány.
  Reformátusok, népnemzeti gondolkodásúaknak csak seggberugás jár

  • Pázmányos said

   Még Takarónak is. Szabó és Hansági őt egészen a Pázmányig üldözték. Hargittay ott fölkarolta őt, dacolva a Kulcsár-Szabók szörnyű bosszújával. Pedig Emil amúgy nagyon félénk.

 37. animus said

  Nem érdemes a Takarókkal ujjat húzni.
  Szabó ezt akár tudhatná is, nem igaz, kisbogár?

  • szabó jobb keze said

   Szabótól annyira idegen alkatilag az olvasás hogy egyetlen komoly olvasmányélményét sem említi. Egyszer lefényképezteti magát Szabó Gézával egy Ady kötettel – undorítő szőrök burjánoznak az ingnyakában, de azt is nyilván a fényképezés kedvéért vette kézbe.
   Nagy csapás a diszlexia s a diszgráfia noch dazu pláne ha az ember a MTA irodalomtudományi doktora.

 38. PolitikaiLogika said

  Hiába magyarázkodik, hiába szépítgeti Kulcsár Szabó, tény, hogy rendesen nekiment Orbán Viktornak. Nem a médiáról van itt szó, hanem a Horthy-kultuszról: koszorúzás, harangozás, magyar örökség, szoborállítás. Ez ellenz tiltakozik Kulcsár Szabó, felkínálva a seggét a szoclibnek.

  • Jobbik said

   Akkor már tegyük hozzá a lényeget is. Mindezt pedig úgy, hogy közben lenyúlta, gyarmatává tette a Károlit, károlis állsáokkal jutalmazza zsidó, buzi, szoclib tanítványait, vazallusait, szolgáit, módszeresen rúgatja ki az elkötelezett protestáns oktatókat, rombolja a nemzeti identitást, zavaros nyugati eszméket állítva a helyükre. A Károli vérét szívja, és minden eszközzel az itt képviselt értékek ellen dolgozik. Elsősorban a rohadt MENYe révén, de közvetlenül is.

   • morte mori melius said

    Szóval KSZE a Jobbik pénzén kínálgatja a seggét a szocliboknak, közben pedig L. Simonra hivatkozva mórikálja magát OVI előtt.
    Förtelmes patkány!

   • Kaka-démikus said

    MMMelius ezt nagyon pontosan mondtad. Kulcsár-Szabó rossszabb, mint a legrosszabb kurva. Az interjúban egyértelműen a szocliboknak nyújtja oda a seggét, de egy olvasói levéllel próbál port hinteni OVI szemébe: “Ne a szemednek higgy, hanem nekem, melletted vagyok, még ha a látszat az is, mintha hátbatámadtalak volna.” Ez a gyáva visszatáncolási próbálkozás még undorítóbb mint a támadása.

 39. ifj. Hegedűs lóri said

  Szóval ez a balfasz sógorom a mi pénzünket ennek a zsidrák KSZEnak játssza át.
  Na majd elintézem én a Balla Petit!

 40. dark side said

  Hallod ezt, Petya?
  Jó lenne menekülnöd, mielőtt felizgulnak a nemzeti érzelmű ifjak a sógor templomában.

 41. KSZE benyal a kormánynak said

  Kulcsár-Szabó anyira okosnak képzeli magát, és még a háromosztatú politikai térben sem igazodik ki.
  Persze aki mindenkinek a kurvája meg mindenkinek a parancsolója akar lenni…

  • rokonok said

   Tudjátok má kinek mondanak fel sms-ben?

   • E-mail said

    E-mailben már kaptak egy páran felmondást a Krolin. Tepsi e-mailben közölte velük a hónap utolsó előtti napján, hogy a következő hónap 1-től ki vannak rúgva.

   • sms said

    Sms-ben is. Egy szerződéses kollégával sms-ben közölték, hogy másnap már be se kell jönnie. Tepsi küldte aki rektornak képzeli magát.

   • Telefonos kirúgás said

    Bevett gyakorlat a rövid úton történő kirúgás a Károlin. Bíró Marika nénit 2 évvel ezelőtt nyáron a lánya esküvőjén hívták fel telefonon, hogy azonnali hatállyal ki van rúgva. pedig nem akárki volt: tanszékvezető és dékánhelyettes.

   • Bloggerjogász said

    A Károli gyökeresen megreformálta a munkajogot: telefonon, sms-ben, e-mailben rúgják ki az embereket, előtte pedig beküldik a lakásukba a Wistmanwoodot poloskákkal és rejtett kamerákkal. És ezt ma a 21. században Magyarországon minden skrupulus nélkül megtehetik.

  • Kaka-démikus said

   Most a benyalás nem sikerült igazán. KSZE próbálja a jobboldali médiára fogni a kormány tetteit, és visszaszívni azt, amit saját maga mondott. Elkéstél Ernő, már a félvilág olvasta, hogy megfúrtad a Fideszt. Hülyének nézed OVIt?

  • Kállay-kettős said

   Kulcsár-Szabó nemcsak ennek a kormánynak nyal be. Benyalt ő a szociknak is. A hatalma a szocik idején ugyanekkora volt. Már a szocik idején is meg tudta akadályozni, hogy Takaró azon az egyetemen tanítson, amelyiknek a fenntartója volt. És még a szocik idején rúgatta ki a 12 oktatót, amelyek zöme protestáns volt. Ezzel az interjúval inkább a baloldali ellenzéknek nyalt be, készülve a hatalomváltásra.

   • PolitikaiLogika said

    Kulcsár Szabó úgy vált rendszert, hogy mindig átsétál a túloldalra: mindig a győztes párt oldalára.

 42. szabó a gyilkos fasiszta said

  Persze KSZE csak úgy tudott uralkodni a Károlin, h voltak keretlegények.
  Ilyen pl. Szabó András, aki “fasisztá”-nak nevezte a kitűnő református Beke Albertet, akinek nem hosszabbították meg a szerződését 1998-ban. Ez volt KSZE hatalomátvétele.
  A kirugottak esetében pedig dékánhelyettesként HAZUG TANÚVALLOMÁSOKAT IROGATOTT (lásd a munkaügyi iratoknál), és rágaémazó leveleket írt minden egyetem megfelelő tanszékére az illető oktatók ellen.

  • a kanász blogja said

   És lopott IPARI MÉRETEKBEN! SZABÓ ELRABOLTA az első Orbán-kormány 2 milliárdját!!!
   Mennyit kapott belőle vajon Kulcsár-Szabó akadémikus mocskos, istentelen bandája???
   Mi úgy tudjuk, nem keveset.
   Ellentételezésként LKulcsár-Szabó elintézte h MTA doktora legyen a szellemi fogyatékos moral insanity Szabó András!

 43. hücpe said

  http://reformatus.hu/mutat/7183/
  Na ezt nyilatkozta az erkölcstelen Bölcskei
  Ilyen képmutató szemetek ezek!

  • mesüge said

   A “szélsőséges érzelmek” elleni összefogás?
   Ezt akarja Bölcskei úr?
   Akkor nézze meg a jobbikos egyetemet, a Károlit, ahol a gyilkos antiszemita gyűlöletet fokozzák olyan mocskos gazemberek mint Szabó András Balla Péter és Hidán Csaba.

   • Bátori Guszti said

    Bölcskeinek a Károlin az ellenkezőjét sikerült megvalósítania: a szélsőséges érzelmek összefogását. Van itt cionizmus és antiszemitizmus, nemzeti és nemzetellenes kánon, Jobbik és komcsi ballibsi banda.

  • Nehéz ennél képmutatóbbat elképzelni. Épp egy keleti feudális despota emeli fel a szavát a diktatúra ellen. Bölcskei inkább hallgasson!

  • journalist said

   De ami a lényeg az a LÓVÉ DŐL A LÉ AZ ÁLLAMTÓL, és bizonyos keleti országoktól. Ebben tesz nagy szolgálatot Kun Béla unokája és az IMO-s Hermann.

 44. mátyás utcai rém said

  Megkapja a selyemzsinórt a Ludvig is,
  nem fog tanítani ősztől a szegedi nemibeteggondozó legnagyobb beszállítója a LUESZKIRÁLYNŐ és FŰZFAPOETESSZA!

  • Sötétandris said

   Ne reménykedj Tepsi! Mi az Évivel túl sokat tudunk ahhoz Bölcskeiről. A sógorunktól még azt is tudjuk, hogy milyen perverz az ágyban. A sógornak ezt nap mint nap épp Bölcskei volt szeretője, Cz… Enikő mesélgeti. 🙂

  • Ludvig Éva said

   Az az igazság hogy a nyári szünetben telefonon állandóan zaklattak ezzel a kérdéssel, hogy akarnék-e már nyugdíjba menni. Én mondtam hogy nem akarnék, és az egyetem sem akarná mer el is pusztulna nélkülem. Mikor aztán már sokadjárta is felhívtak ugyanezel a szemtelen kérdéssel Andrisom kikapta a kezemből a telefont és beleüvöltötte Salamon Béla halhatatlan szállóigéjét: “Ha én eccer kinyitom a számat! Ha én eccer elkezdek beszélni!” Azóta nem zaklatnak.

   • szabó a gyilkos fasiszta said

    Mi is kinyitjuk a szánkat és az archívumunkat is és mindenki elé tárjuk Ludvig, Hansági és Szabó rémtetteit.
    Emlékszel, Szabó, amikor a VIII. ker. rendőrség elvitte a számítógépedet?

  • dumb and dumber said

   Melyik a nagyobb segg, a szabó vagy a ludvig?
   Fej fej mellett küzdenek a barmok.

 45. robi said

  Engem csak az érdekel kinek kel le adni a jatot h árulhassak
  Ha a szabó megbukot anak csak örüllök pofátlanul sokat kért persze monta h a Tepsi néni is kap belölle

 46. ancilla said

  “Látván ezt Simon Péter, Jézusnak lábai elé esék, mondván: Eredj el, tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram!” (Lukács 5:8)
  Még meg lehet bánni, még nincs késő.
  Vagy a bűnben megcsontosodott Balla Péterhez, Szabó Andráshoz, Pethő Sándorhoz, Németh Dávidhoz nem ér el az Evangélium szava?

  • Jobbik said

   Balla Péter, Hegedűs püspök veje és ifj. Hegedűs Lóránt sógora áruló. Tevékenyen elősegíti a nemzeti értékek rombolását a legmagyarabb, legnemzetibb egyetemen, a Károlin. Ő alkalmazza a Kulcsár-Szabó bandát, akikről már a tokajiak is megírták, hogy a komcsik utóvédharcosai. Balla unokaöccse az a Mészáros Márton, aki nemcsak hogy kétszer is csalással szerezte a PhD-ját, hanem a Kulcsár-Szabó-Hanságival együtt tanítja a posztmodern maszlagot amely szerint a nemzeti irodalom provinciális posvány, ki kell dobni a kánonból.

 47. hücpe said

  Ti fasiszta barmok még nem vettétek észre h a Károlit átvette a zsidókomcsi liberális Kulcsár-Szabó klikk????

 48. dumb and dumber said

  Vedd már észre h ezek mind mérhető IQ nélkül létező bűnöző barmok: Hansági és a Kulcsár-Szabó kihelyezett seggnyalói: az exrendőr Kovács meg a kölyke, az IMO-s Hermann.
  Na meg a főbarom a kormánytartalékrabló Szabó András és a vén kurva Ludvig.
  Na és Mészáros, a Balla sógora a vakarózó félmajom?

 49. KSZE benyal a kormánynak said

  Azért kiváncsi vagyok mit tesz KSZE hogy elfeledtesse ezt a bakit.
  Orbán már észre se veszi, az annyira “etablírozódott”, hogy Hansági Ágnes szép kifejezésével éljek, hogy csak azt látja: “A kétharmad meg áll, mint a cövek”.
  De azér talán a kormány táján se mindenki tökéletesen agyhalott.
  Ez a Károlin a normál állapot, mint tudjuk.

  • Curious said

   Azért kíváncsi lennék, hogy a kétszeres PhD-csaló Mészáros Márton kit támogat a kánonok harcában: a saját családját, azaz a Hegedűs-Balla-Mészáros családot, vagy a kormánydöntögető nemzetáruló Kulcsár-Szabó Ernőt?

 50. filológus said

  Mészáros írt egy KSZE szellemiségű könyvet, kiadta a Guttenberg Nyomdaipari Szakközép ahol összejöttek a Hanságival.

  • MarciPista said

   Akkor az ellenőrzőhamisító, nyelvvizsga- és PhD-csaló Mészáros elárulta a rokonai által képviselt nemzeti eszméket és csatlakozott az azokat leszaró guruhoz, a szeretője APÓSához. Mit szól ehhez a Hegedűs-Balla-rokonság?

  • SarkiVerka said

   Oszt ki irta meg helyette?

   • butcher said

    Nem hallottál még a vemdégszövegről, Verka?
    Posztmodern kompozíciós eszköz, Verka!
    Örülj neki, hogy megtiszteltelek vele, h beemeltem a művembe a te siránkozásodat

 51. dauerbrenner said

  Egekbe szökkent a blog népszerűsége. Rengetegen kattintanak, tudni akarják, mi lesz Kulcsár-Szabó jövője és mikor derül ki elhazudott múltja a maga förtelmes teljességében.
  Továbbra is rajta vagyunk a témán. Nemsokára újabb hírekkel jelentkezünk a család házatájáról: HansÁgi, ifj. Zoli, Dánél Móni, Bednanics, Eisemann és speciális kedvencünk: az IMO-s Hermann legújabb hőstetteit gyűjtjük csokorba.
  Das ist mein voller Ernst. (Mondta az asszony,amikor éktelen robajt hallott a bejárat felől.)

  • Champion said

   Hiába, Kulcsár Szabó népszerűségével senki sem veheti fel a versenyt. Ő a legjobb arc ezen a blogon. Már úgy értem nagyon rossz arc, de vonzza a kattintásokat. Még annál is jobban mint Balla, aki ritka pocsék teremtmény, sőt Szabó Andrást és Mészáros Mártont is felülmúlja. Kulcsár Szabó Ernővel lehet a legjobban népszerűsíteni ezt a blogot.

   • Pugacsov said

    Már megbocsáss de szerintem Takaró Miska bácsi még a blöffkirálynál is jobb arc. Valaki írta hogy ugy néz ki mint egy orosz muzsik. Tényleg. Ilyen lehetett Alexandra cárné kegyence, Raszputyin. Vagy még inkább az orosz parasztvezér, Pugacsov.

   • szabó fan klub said

    Én a Szabóra szavazok a horgas orrával, a hatalmas fején a ritkás hajával és a szennyes tekintetével

   • kataszidónia said

    Elhanyagoljátok az én drága Andrisomat pedig most is írt valami gyönyörűt
    http://szaboandras54.blogspot.hu/2012/08/hencidai-szotar-1.html

   • Dr. Faustus said

    Tudományos leírás Hencidáról: diftongusos nyelvjárás, lakodalmi szokások: csigatészta, birkapörkölt, torta, pálinka.
    Mi a f..nak csinálja ezt ez a barom?

   • szabó a gyilkos fasiszta said

    Szabó azt állítja, h Hencidán nem volt zsinagóga. Persze egy ilyen tetves községben nem voltak nagyszabású épületek de egy imaház biztos volt. Szabó a mocsok patkány már kora gyermekkorától gyilkos gyűlölettel üldözi a zsidókat

   • Szent Margit legendája said

    Térjünk vissza Miska bácsira, aki itt elég civilizáltan néz ki. Fenntartó korában hosszú, zsíros bozontos haja volt. Akkor úgy nézett ki, mint a Szent Margitos Ady-versben az igazi magyar macsók: “pézsmaszagú, hajrázó, vad bozontos magyarok”. Takaró Mihály igazi magyar és igazi férfi, nem úgy, mint az ellenlébasa, aki se ez, se az.

 52. hermeneutikai lángész said

  Bölcskei/Butykos bátran locsogott a rádióban arról, hogy milyen borzasztó, h a mai világban mindenki a pénzről beszél, pedig vannak magasabb szintű dolgok,
  Vannak, Guszti: a még több pénz, amit te össze tudsz rabolni, nem igaz?
  A PPP bűvöletében élő parázna tolvaj barom!

 53. OSZK MEK said

  A kánonok harcában Takaró fog győzni, és Kulcsár Szabó végre eltakarodhat a terepről. Bár ehhez már most is túl későn lenne, annyi kárt okozott. Íme az OSZK máris felvett az elektronikus könyvtárába egy új és kitűnő Wass Albert monográfiát:

  http://mek.oszk.hu/10900/10916/

  • Detronizáció said

   Nagy poén lenne, ha a posztmodernek által mélyen lesajnált bugris paraszt tanító taszítaná le a trónjáról az önjelölt meztelen királyt. 🙂

   • KSZE workshop said

    Kulcsár Szabó Ernőt a hírek szerint már az is zavarja, hogy egy szintre került ezen a blogon Takaró Mihállyal. Hát még hogy fogja zavarni, ha alá kerül – nemcsak itt a blogon, hanem az irodalomtörténeti kánonban is!

   • svabra said

    Közkívánatra még egyszer

    Balla és a többiek!!!!

   • Balla és társai said

    Sajnos nem láttam. Csak Németh Dávid nyomi feje villant be egy pillanatra. Leszedték a mocskok!

  • takaró fan said

   Hajrá, Misi bácsi!

  • Wassildi said

   Éljen Balázs Ildikó, aki a legfontosabb pillanatban erősítette meg Takaró Miska bácsit, és jól alávágott a blöffkirálynak.

 54. Feudálkommunista Vadkapializmus said

  A nickem egy református lelkész szabadalma. Ő definiálta így a mai Magyarország államformáját. Nagyon pontos. Mert ki is Kulcsár-Szabó Ernő? Egy feudális kiskirály, aki komcsi besúgó volt, most pedig a blöfjeire többszázmilliókat fizettet ki magának közpénzből. A másik megtestesítője ennek az állanformának Bölcskei Gusztáv. Ő ugyanez pepitában. Egy feudális despota, akinek a pénzről szól az élete, a “szolgálata”. Szolgálja Mammon istent. Ő is komcsi spicli volt, ezt mindenki tudja, csak nem merik hangosan kimondani. Vagyis egy PAP ÚR ELVTÁRS.

  Gratulálunk a lelkész úrnak a definícióhoz, de azt javasoljuk, ne védesse le, inkább őrizze meg az inkognitóját, nehogy véletlenül a fejére essen egy tégla valamelyik református templom tornyáról. 🙂

 55. sarki verka said

  A Sarki még nem jött haza az Államokból?

 56. hermeneutikai lángész said

  TGM éppen megvédi Kun Miklóst a hevesen antikommunista történészt a baloldali újságírók gúnykacajától
  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=401785
  Mint tudjuk, a kremlinológia tősgyökeres protestáns diszciplína, így Kun Miklósnak nagyon is helye van a Károlin!

  • historiker said

   Ki a történész a Károlin?
   Kun Miklós, a Béla unokája,
   Szilasy Aled, a zongorista.
   Zsiga bácsi, a borász.
   Hidán Csabi, az Arany Kard őstulok egyesület elnöke.
   Püspöki Nagy Pétert, az Európa hírű történészt Szabó András saját maga fúrta meg, tett ellene hamis tanúvallomást.
   A Károli MÉG MINDIG PERESKEDIK PÜSPÖKIVEL.
   A Károli már milliókat fizetett ki Takácsnak, aki 15 éve képviseli a Püspöki elleni munkaügyi perben.
   Mit meg nem ér a Károlinak, hogy megszabaduljon egy jó történésztől és felvegyen helyette egy portásnak se valót!

 57. hermeneutikai lángész said

  Kitört a teológiai vita a Káté körül
  http://reformatus.hu/mutat/7189/

  • heidelbergi káté said

   A Káté új fordításában benne maradt ez: “A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem bocsáttatnak meg Krisztus szenvedéséért, hacsak érettük a misemondó papok naponként nem áldozzák meg Krisztust: és hogy Krisztus a kenyérnek és bornak színe alatt testileg jelen van és ezért ezekben kell Őt imádni. Ezért a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlen áldozatának és szenvedésének, és kárhozatos bálványimádás”.
   Ez utóbbi két szó az, amelyet nem tudnak elfogadni a katolikus, sőt, az evangélikus testvérek sem.
   Márpedig jövőre lesz a Káté első magyar fordítása megjelenésének 450. évfordulója.
   Erre készül az új fordítás.
   Nem lett volna elvárható, hogy teológiailag kimunkálnak egy ökumenikus szellemű megoldást?

   • dunántúli teológus said

    Elvárható lenne, de mivel is vannak elfoglalva a nagy tekintélyű teológusok?
    Németh Dávid – hallgatói utáni spicliskedéssel és feljelentéssel, valamint a magyar helyesírás megreformálásával: több teret az LY-nak alapon.
    Pethő Sándor – nemlétező tudományos fórumokra soha meg nem írt idegen nyelvű közleményeivel való házalással és perrel való fenyegetőzéssel
    Balla Péter – kollégái megfenyegetésével és a Wistmanwoodnak magánlakásokba való becsempészésével, az állam pénzének a zsidó-szoci cégnek való átjátszásával.
    Fekete Károly, a debreceni hittudományis rektor: elég egy pillantást vetni rá, és kiderül: az IQ-ja a negatív tartományban van.
    Akárcsak Bölcskei főpásztoré, ő ráadásul még moral insanity is.
    Így készülnek és ezek készülnek a Káté megünneplésére.

   • Agáta lelkem said

    Meg lehetne kérdezni a Károli üdvöskéit: a zsidókomcsi Kun Miklóst, a Béla unokáját, valamint a diploma nélküli tanszékvezetőt, a menórás Fórist, hogyan oldják meg a kérdést.

   • szabó jobb keze said

    Vagy Szabó püspök sógorát, a kormánytartalék és úrasztalarabló Szabó Andrást!
    Esetleg ludvigot a feleségét az sem szégyel néha fölmászni a hatalmas valagával a szószékre

   • kocsi csergő bálint said

    A Károlin gyűlölik és üldözik a Káté szellemi örököseit.

   • dunántúli teológus said

    Nem a fordítók a hibásak. Azok szegények zárójelbe akarták tenni és megjegyzetelni, hogy ma már nem ez az általános álláspont.
    Megszavaztatták a zsinatot májusban: kétharmaduk a zárójel és a lábjegyzet ELLEN, tehát az ÖKUMENÉ ELLEN SZAVAZOTT!
    Ennyira bunkó a zsinat.

 58. Jobbegyenes said

  Akárhogy is nézzük, ez óriási húzás Takaró Miska bácsitól. Kulcsárszabót már az egész irodalomtudományi intézet megsorozta balról, de meg se kottyant neki, mer ő nem szakmai hanem politikai karriert csinált, és most a balos kritika nem menő. Takaró Miska bácsi egy jobbegyenessel padlóra küldte a blöffkirályt. Azért sikerülhetett ez neki, mert ő nem szakmailag támadott, hanem politikailag, és ezen a síkon sikerült tudott megrendítő ütést bevinni.

  • Takaró fan said

   Misi bácsi tudta hol kell elkapni ennek a szélhámosnak a grabancát. Nem filológiailag szöszmötölni, hanem őt a nemzeti értékekkel szembesíteni. És ezen a vizsgán a diktátor megbukott. 🙂

   • Takaró drukker said

    Hajrá Miska! Ne csak a grabancát kapd el, hanem a golyóit is, ne szaporodjon többet ez az állatfajta!

  • Irodalomtudományi Intézet said

   Kedves Takaró Mihály! Az egész Intézet Önnek drukkol. Mi itt már megsoroztuk balhorgokkal ezt a szélhámos kóklert, de nem tudtuk megrendíteni. Most már csak az Ön jobbegyeneseiben bízhatunk. Sorozza meg rendesen jobbról ezt a blöffmestert, sőt, üsse ki egyenesen, ezt kívánjuk.

   • Freischärler said

    Nemcsak az intézet, hanem az egész irodalomtudományi szakma epedve várja, hogy Takaró Mihály megszabadítson bennünket ettől a blöffölő, halandzsázó szélhámostól, ettől a kriptokomcsi diktátortól. Hajrá Mihály! Knockoutold!

   • takaró fan said

    Mi is drukkolunk, Miska bácsi!

 59. pecking order said

  Johannes, NAGYON FONTOS LEVELED VAN!

 60. Puzsér Róbert fan said

  Igaza van a Robinak h titkolja h a Károlin végzett.
  Hihetetlen bunkók ezek, a Balla, a Szabó, Hansági meg a Ludvig.

 61. Police007 said

  A Lasztovicza fiú sima BSc diplomája miatt ma rendőrök mentek ki a TF-re:

  http://www.hir24.hu/belfold/2012/08/28/rendorok-jelentek-meg-a-tf-en/

  Mészáros PhD-csalása után miért nem mentek ki se a Károlira, se a szegedi egyetemre? Csak nem azért, mert a maffiózó Kulcsár-Szabó Ernő leállította a nyomozást? Elvégre a belső kör egyik emberéről, a MENYe szeretőjéről, a fia szupplemetumáról volt szó!

 62. régi kolléga said

  Balla, Szabó, Hansági, figyeljetek!
  Nemsokára titeket is keres a rendőrség!
  http://hvg.hu/itthon/20120828_Papirokat_keresnek_a_redorok_a_TFre

  • Korrupt Police said

   Ők már rég eltüntették a bizonyítékot. A rendőrség midenről at állapítja meg, hogy már nem lelhető fel. Még Mészáros disszertációja leadásának a dokumentációja sem. Szabó, Hansági és Mészáros mindent eltüntettek: jegyzőkönyveket, jelenléti íveket, iktatott dokumentumokat. Hamis iktatószámokat írtak rá hivatalos dokumetumra. És ebbe a rendőrök belenyugszanak. Ha nincs, nem firtatják, miért nincs.

   • Elemi Logika said

    Ebből az következik, hogy Kulcsár-Szabó Ernőnek nagyobb a befolyása a rendőrségre, mint Lasztovicza Jenő fideszes képviselőnek.

   • ask jerves said

    Hát mi Kulcsár-Szabó?
    Ő dirigál a Pintérnek meg az Orbánnak?

   • OperatívTiszt said

    Orbánnak talán nem, de Pintérnek lehetséges. Mint volt besúgónak és operatív tisztnek megvan a belüggyel ma is a kapcsolata.

 63. irish coffee said

  Itt van a meghívója a 30-án kezdődő konferenciának.
  Aki látni akarja Ballát, Tepsit, menjen el!
  http://www.kre.hu/btk/images/stories/doc/representations_provisional_programme_08_22.pdf

 64. komáromi csipkés györgy said

  Na így nyilatkozik Balog miniszter az egyházi oktatásról
  http://nepszava.com/2012/08/magyarorszag/balog-az-egyhazi-oktatason-is-mulik-a-nemzet-jovoje.html/comment-page-1#comment-209369

 65. 12 lépés said

  Na végre egy értelmes téma. Hanyagoljátok már végre szegény Szabó tanár urat és Petrőczi tanárnőt, hiszen látszik hogy a Kulcsárszabó család már parkolópályára tette őket. Foglalkozzatok inkább minden bűn legmélyebb gyökerével, a maffiózó Kulcsárszabó családdal. Főleg az apóssal és a mennyel. A srác elég tutyimutyinak látszik, nem hiszem hogy sok vizet zavar, de Hansági idegbeteg vagy egyenesen őrült. Az apósa pedig egy gengszter.

  • journalist said

   Te azt hiszed, hogy attól, hogy valaki nagyobb gazember, mint a másik, a kisebbet már mentsük is fel!
   Egyébként Szabó orbitális bűnöző lenne, csak nincs meg hozzá még a fellépése se.
   Egy ilyen szarszagú vidéki bunkó az undorító bőrbetegségével meg a felemás hosszúságú lábával…
   Kulcsár-Szabó fiatal korában jól nézett ki – egyfajta simlis kültelki strici modorban.
   És hát a III/III-as spicliség is sok ismerőst, bűntársat, cinkost hozott neki, hogy csak a mi Butykos Gusztinkat említsem.

 66. KSZE workshop said

  Fent van a neten, hogy milliókat keresnek OVI tanácsadói. Köztük van egy károlisoknak nagyon ismerős név: Kránicz Gábor, Hansági Ágnes nagy kedvence és Kulcsár-Szabó Ernő nagy seggnyalója. Ha valaki nem értené miben áll a klán hatalma hát most megérthei. Ugyanabban mint a hatalmon lévő politikusoké. Leglojálisabb híveiket jualmazzák, zsíros állásokba elhelyezik vagy legalább zsíros szerződést juttatnak nekik. Bednanicsot pl. az egyik pénzosztó kuratóriumba, egy másikba egy másik Kulcsárszabóklónt. De már Hansági emberei is sorba állnak a kocért, abból pedig kevés van. Ki kell fúrni másokat és mások embereit az állásokból és szerződésekből hogy beültethessék a helyükre a magukét. Kránicz Gábor már ott ül OVI jobbján 🙂

  http://www.mfor.hu/cikkek/Milliokat_keresnek_Orban_tanacsadoi.html

 67. killer instinct said

  Ez a Kránicz írja vagy stilizálja az OV beszédeit? Gratulálunk! Csak a negatív tartományban értékelhető eredményt ér el milliókért.
  Ha azt hiszitek ez örökké így marad tévedtek! Lesz még választás, nem is olyan soká, aztán ezek a mocskok mind le lesznek leplezve, de mindenekelőtt KSZE meg a korrupt idióta bagázsa, Hallod, Ági, Hallod, IMO-s?

  • Phd-jelölt said

   Kránicz amolyan Mészáros 2, de azért nála rokonszenvesebb. Már a kezdet kezdetétől eldöntötte, hogy neki csak akkor van szakmai jövője, ha Kulcsárszabóékhoz csapódik. Hansági anyai érzelmeire hatott, és mivel neki meghalt az anyja, Hanságinak meg nem volt gyereke, egymásra találtak. Szorgalmas, mérsékelten művelt, szenteskedő, kicsit korlátolt fiú volt. Látókörét erősen behatárolta, hogy egyetlen idegen nyelven sem volt képes megtanulni. A diplomát elvileg nem kaphatta meg, mert nem volt nyelvvizsgája. Ezt később se sikerült letennie, mégis doktori ösztöndíjat kapott. Sípos Dávidét megvonták a skertelen nyelvvizsga miatt, Krániczét nem. Mögötte ott állt a klán! Nem okos, nem kreatív, csak szorgalmas. A Kulcsárszab klán kiáltja ki üdvöskének, hogy őt is eladhassák valahová. OVInak sikerült. Meg is látszik az újabb beszédein. Szegény OVI!

   • gate keeper said

    Kulcsár-Szabó olyan mint egy döglégy mindenhova lepetézik aztán tele a világ a saját undorító klónjaival mint ez a Kránicz az OV környezetében. Azért a miniszterelnököt se kell félteni, egy ilyen agyatlant odavenni beszédírónak?
    FÚÚJ!

 68. […] Nyomtatás […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: