Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Instead of Kool: Kun (Kool helyett Kun)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 31, 2012

Kun Miklós nemzedéke még tanulta az iskolai énekórákon az orosz mozgalmi dalt a drága “bunkócskáról”, ami “nagyapákról unokákra maradt szerszám”. Kun Miklós is egy ilyen nagyapákról unokákra maradt szerszám, azaz Kun Béla nagyapától örökölte a magyar nép ezt az unokát, azaz “szerszámot” a szó minden értelmében. Kérdés: kinek a kezében szerszám Kun Miklós? Volt ő már szerszám Kádár János kezében, most épp Orbán Viktor kezébe kívánkozik szerszámnak. Kinek kell ez a szerszám? A Károli Református Egyetemnek!Jobban kell nekik, mint a holland református professzor, Anne-Marie Kool. Vajon miért? A protestáns hagyományok ápolására? – A szerk.

Szerző: Tóth Károly

Minden választás értékválasztás. Különösen szembetűnő érték alapon történt a döntés, mikor a Károli vezetői idén nyáron úgy határoztak, hogy hat éves sikeres munka és ¨magas szintű oktatási és gyakorlati-elméleti tevékenység után¨ megszünteti az Anne-Marie Kool által vezetett Közép- és Kelet-Európai Missziói Tanulmányi Intézetet. A határozat dátuma 2012. július 6-i, de „súlyos szabálytalanságokra” való hivatkozással augusztus 31-re halasztották a végleges átadást. Ezen közben a KRE-n tovább virágzik nemcsak a Petrőczi András -Szabó András házaspár által kitöltött Puritanizmuskutató, hanem a Kun Miklós – Gereben Ágnes házaspár által jegyzett, gazdagon dotált Kremlinológiai Intézet. A Puritanizmus Intézettel és feltalálóival már sokat foglalkozott ez a blog, de teljesen elhanyagolta a másik alternatívát, a Kremlinológiai Intézetet. Most ezt a hiányt szeretnénk pótolni.

Kun Miklós, Kun Béla unokája 1946-ban született orosz anya és magyar apa gyermekeként egy Moszkvához közeli városban. A Kun-család a Szovjetunióban élt, csak Kádár engedte őket vissza Magyarországra 1959-ben. „Kun Béláné mindig kommunistához méltó optimizmussal nevelt bennünket, családja tagjait” – írta Kun Miklós 1979-ben Kádár Jánosnak abban a levelében, amelyben arra akarta rávenni az MSZMP els§ titkárát, hogy az újonnan átadott Klinikák metrómegállót nagyapjáról, azaz Kun Béláról nevezzék el.

Kun a Rákóczi Gimnáziumban érettségizett, majd 1969-ben végzett az ELTE BTK-n orosz-történelem szakon. Rögtön utána alkalmazták is ugyanott, el§ször az orosz tanszéken, de miután kiderült, hogy az oktatásra teljesen alkalmatlan, áthelyezték a történelem tanszékre tudományos kutatói státusba. Oktatói alkalmatlansága egyrészt szélsőséges nárcizmusában nyilvánult meg  – folyamatosan locsogott, tekintet nélkül az elsajátítandó tananyagra, ezért hallgatói csoportosan buktak meg a szigorlatokon – másrészt mindmáig szembetűnő erotomániája miatt.

Kun Miklós jellem(telenség)ére jellemző, hogy 1979-ben feljelentette Borsányi György történészt Kádár Jánosnál annak Kun Béláról szóló monográfiájában előforduló néhány, Kun nagyapjára vonatkozó negatív megfogalmazás miatt. A feljelentés sikeres volt, a tudós történész könyvét betiltották és bezúzták.

Kun Miklós történészi munkásságára jellemző, hogy családjára való tekintettel más kollégái számára tiltott témákkal – az anarchista Bakunyin, ill. a Sztálin által meggyilkoltatott Buharin – életével foglalkozhatott. Megnyíltak előtte a „Leninka” és az SZKP KB titkos archívumai. Kun az „oral history” módszerével is dolgozott. A sztálinizmus történetét tárta fel öreg pártmunkások interjúzásával. Ebben hihetetlenül sikeres volt, még a mindenkivel bizalmatlan Kaganovics is őszintén vallott „Kun elvtárs unokájának”. Kétes értékű szakmai sikereit azáltal érte el, hogy más történészkollégák hozzáférését az általa kutatott anyaghoz megakadályozta.

Kun számos könyvet publikált feleségével, a hasonló témákban kutató Gereben Ágnessel együtt. Ezek érdekes tények és/vagy faktoidok koncepció nélküli, hatásvadász, kaleidoszkópszerű felvillantásai. Történészként kollégái nem becsülik sokra, jelleméért még kevésbé, „tudós kaméleon”-nak nevezik. Az ELTÉ-n nem is terjesztették fel professzornak.

Ezért Kun 2003-ban átjött a Károlira, ahol még abban az évben felterjesztették professzornak. 2005-ben pedig megalapította a Kremlinológiai Intézetet. Ezzel párhuzamosan átjátszotta magát politikailag a baloldalról a Fidesz legbelsőbb körébe.

A kremlinológia mint terminus jellegzetesen a hidegháború terméke. A kétpólusú világrendszerben a nyugati világban létfontosságú volt, hogy tudják, mit terveznek a „Kreml urai”. Ezt az elemző munkát végezték el a szovjet bel- és külpolitikával foglalkozó, oroszul jól beszélő, nemritkán ottani családi kapcsolattal rendelkező nyugati kutatók – a mindenkori hírszerzői szolgálatokkal szoros együttműködésben. A Szovjetunió bukásával a  kremlinológia mint sajátos kutatási terület elvesztette a jelentőségét. A kutatóközpontok megszűntek. Tény, hogy Közép-Európában egyetlenként a Károli hozott létre újonnan egy kremlinológiai intézetet. Ami természetesen ellentétes a Károli alapító okiratával. A Károlinak sikerült létrehoznia valami tökéletes paradoxont, a protestáns értékőrzés jegyében a református kremlinológiát.

Most pedig, amikor szűkösebb a pénz, és választani kell a Missziói Tanulmányi Intézet és a Kremlinológiai Intézet között, a Károli – nyilván a fenntartó Zsinattal egyetértésben – a kremlinológiát választja. Krisztus helyett Barabást. Ez a csak nevében református Károli Egyetem vezetőségének döntése. Ahogy a Szentírásban olvassuk, Pilátus kérdésére a zsidók egyértelműen feleltek. Ahogy most a Károli vezetősége.

„Kit akartok, hogy elbocsássak nektek, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak?…Azok felelték: Barabást! Pilátus erre megkérdezte: És mit tegyek Jézussal? Azok mindnyájan azt felelték: ‘Keresztre vele‘!” (Máté 27: 15-26)

Lásd még: “Unokákra maradt ez a szerszám” – Kun Miklós kremlinológus pályaképe, http://magyarnarancs.hu/konyv/unokakra_maradt_ez_a_szerszam_-_kun_miklos_tortenesz_kremlinologus_palyakepe-65013

57 hozzászólás to “Instead of Kool: Kun (Kool helyett Kun)”

 1. kaganovics said

  Nagyon szép a két kép: Anne-Marie Kool a maga tenyerestalpas holland reformátusságával és Kun Miklós a nemzetközi szélhámos, a hitetlen manipulatív becstelen zsidó pofájával és a vörösre festett pár szál hajával.
  Kit választ a Károli?
  Természetesen a becstelen zsidót. Barabást, nem Krisztust.

  • Jézus vagy Barabás? said

   A Károli teljesen következetes, ugyanúgy választott Kool és Kun között, mint ahogy Sípos Dávid és Korner Veronika között ösztöndíjügyben. Egyetlen esetben sem a becsületes reformátust választották, hanem a kókler zsidót. Korner Veronika esetében külön hab a törtán, hogy a tehetséges reformátusoknak szánt ösztöndíjat nemcsak lenyúlta, hanem még ki is vitte Amerikába hogy ott másra költse.

 2. Keresztyén Erkölcs said

  Most megint feltehetjük a kérdést nagyon hangosan, hogy az illetékesek a minisztériumokban és a parlamentben is meghallják: mitől református a Károli Egyetem? Az, amelyik ezt a jóságos, becsületes igaz református holland professzort meghurcolja, egy szélhámos becstelen politikai kaméleonnak, aki még egy órát sem tartott soha Károlin, pedig már 10 éve havonta utalja a professzori fizetést.

 3. jobbikos said

  Hát ezt azér nem nagyon értem. A Kun meg a Gereben az Echo Tévében mint virtigli magyar nemzeti elkötelezettségű ember?
  Milyen világban élünk?

 4. jobbikos said

  A Balla kinyalja Kun Béla unokájának s..ét. Mit szól ehhez a sógor, ifj. Hegedűs Lóránt, a zsidóevő, komcsigyilkoló, antiszovjet lelkész?

 5. ZSKT said

  Én vagy 15 évvel ezelött jártam a HTK-ra de már akkor is ZSKT-nak hívtuk: Zsidó Komunista Teológia. Akkor is tele volt zsidóval akik tagatták a származásukat de a fajtájuknak kedveztek. Kevesen tudják de Bolyki János bácsi is zsidó volt Isten nyugosztalja mer rendes ember volt. Baumgarten Eduardként látta meg a világot késöb magyarositott Bolyki Jánosra.

  • Keresztyén erkölcs said

   Többen megállapították már a Károlin a szélsőjobb és szélsőbal paradox összefonódását. Mit képvisel a Károli, mit ért keresztyén szellemiségen Balla?

   • Pharisée said

    A Károlin tényleg mindkét szélsőségnek helye van. A Károli retorikájában szésőjobb, majdnem fasiszta, mentalitásában és tetteiben pedig pedig komcsi képződmény. Másnak mutatja magát mint ami. A kedves pap úr-elvtársak már megint vizet prédikálnak és bort isznak.

 6. Historiker said

  Kun Miklósnak van a világ legjobb állása. A Károlira nem jár be, órát nem tart, évente kétszer lehet látni max, az évnyitón és az évzárón talárban. A professzoi fizetés azonban havonta megérkezik a számlájára.

  • Alexander Moustache said

   Alapjában semmi bajom a Kunnal. Nincs hozzá semmilyen viszonyom. Nem jár be az egyetemre, nem zavar. De alkalmazásának hasznát nem látom. Ha már spórolni kel, mért nem azon, aki az égvilágon semmit se csinál csak felszedi a lóvét.

  • red rat said

   Kun rengeteget keres tévés műsorokkal meg a bulvár könyveivel.
   Pedig túlkoros, benne van a történész doktori iskola törzstagjai között is.
   Egy zsidó bulvártörténész.

   • svabra said

    Addig örüljetek amig nem jár be.
    Csak a csajok után futkos leeresztett gatyával a mocskos vén disznó.

 7. heidelbergi káté said

  A Heidelbergi Káté fordítójának leszármazottját kirúgták, Szabó András megrágalmazta, hamis tanúvallomást tett róla (lásd az iratokat).
  A Károlinak Fóris Ágota kell, az alapképzettség nélküli zsidó.
  A Károli Krisztus és Barabás helyett MINDIG KÖVETKEZETESEN BARABÁST VÁLASZTJA.

  • Rector said

   A Károli tényleg mindig és következetesen Barabást választja: Kool helyett Kun, Huszár helyett Fóris, Sípos helyett Korner, illetve 2 évvel ezelőtt a hivatali hatalommal súlyosan visszaélő Szabó András helyett a visszaéléseket feltáró Himát rúgták ki, azaz megint következetesen Barabást választották.

   • hugyos józsi said

    Én a Balla Petivel, a Hansági Ágival meg a feleségemmel, Petrőczi/Ludvig Évával ezt az egészet LESZAROM.
    Prof. Szabó András az MTA doktora tanszékvezető

 8. ghost writer said

  A Károli nem méltó a református névre!
  Fenntartói cinikus bűnözők.

  • Újreformátus said

   Bölcskeiről mindenki tudja mekkora gazember. Spicli volt a komcsik idején most a Fidesz seggnyalója és életvitele is messze esik a példamutatótól. Egy gengsztervezér aki megkaparintotta a hatalmat. Mér lenne jobb az egyháza mint ő maga? Mi reformátusok szégyelljük hogy ilyen a vezetőnk. Népszavazásnál meg se vallottuk a hovatartozásunkat mer Bölcskeivel nem vállalunk közösséget.

  • fineszes said

   Javasoljuk h a Károli vegye fel méltó névadója, Kun Béla nevét. A református helyett pedig irja: zsidókomcsi!

   • ZSKT said

    Kun Béla Zsidó-kommunista Egyetem. Jól hangzik. És összhangban van a tartalmával. Mi ezt már rágóta mondjuk, mer a HTK is Zsidó-kommunista Teológia.

   • Újreformátus said

    Nagyon egyetértek a Károli átnevezésével Kun Bélára. Legalább nem a szegény Károli Gáspárt kompromittálja ez a mocskos banda. 🙂

 9. jobbikos said

  Csak tudnám ki züllesztette le ennyire ezt a jobb(ik) sorsra méltó intézményt.ű
  Kinekj a felelőssége h a zsidók és a komcsik átvették a hatalmat és felmarkolták a lóvét?

  • BTK-s Kolléga said

   Egyértelműen Bölcskeié. Se Szabó István, de még Hegedűs püspök se engedte beleszólni személyi kérdésekbe a Kulcsárszabó-bandát, akik betelepitették ide a zsidaikat. Bölcskei nemtörődömsége és hozzá nem értése az egyetemi dolgokhoz eredményezte, hogy ez a banda teljesen átvette az uralmat a Károli fölött. Kunt még Raffay hozta oda Hegedűs püspök idején, de nem volt súlya. Bölcskei alatt nőtte ki magát, mint ahogy a borzalmas MENY, Kulcsárszabó (Hansdági) Ágnes is.

   • Zsinati Illetékes said

    Amikor Bölcskei átvette Szabó Istvántól a Károlit, szűk körben ezt mondta: “Csak ne halljak rólatok”. Az egész Károliból csak a pénz érdekelte, amit az állami fejkvótákból magának lenyúlhat. A működtetésről hallani se akart, rábízta az önjelölt intrikus Szabó Andrásra. A többit tudjuk…

 10. jó hir said

  Petrőczi nem fossa tele a RefLapot, mióta a blog értő kritikában részesitette.
  Na, van azért látszatja a munkánknak, nem?

  • Ginger Cat said

   Nem nagyon. Szabó pl. azóta is vígan fészbukozik próbál rákapcsolódni különféle hirekre és irja a szükszavu semmitmondó primitiv megjegyzéseit. Petrőci közbe horkol a háloszobába. 🙂

 11. hajnalka said

  A RefLap aug. 19-i számában meginterjúvoltják Ö. Kovács Józsefet, aq Károli történész doktori iskolájának tagját. Ő eddig a kiskunhalasi zsidók probleátmatikájával foglalkozott (tipikusan református téma), most a magyar parasztság sorsávaql foglalkozik. Egyszerű lélek, ilyeneket mond: “A 20. század annyi tabusitási történetet produkált már, hogy ha ez igy folytatódik tovább,akkor csak újabb közönyösödési folyamatot, mellébeszélést, manipulációt és hazugságot eredményez.” Ez aztán az elokvencia, nemdebár?
  Ö. Kovács egy doktori iskolában van Kun Miklóssal és a mindig nyerő lapnak számitó Hermann Róberttel (OV kollégiumin szobatársa aszékesfehérvári koliban) és a hadtörténész iskolavezető Szakállyal. Igazi vegyesfelvágott: közös koncepció??? Azért ez a szerény képességű kiskunhalasi sokkal szimpatikusabb a Béla unokájánál!

  • Miskolci Kolléga said

   Hogy Ö. Kovács szimpatikus? Elviselhetetlen, kibirhatatlan ráadásul ostoba. Örülünk hogy már nem minket boldogít. Örömmel átadtuk őt a Károlinak. Mi több, egyenesen odaröpítettük. 🙂

 12. A nagyapa ára said

  “Kun Miklós egy későbbi, Kádár Jánoshoz írott levelében imigyen emlékezett vissza nagyanyjára: “Kun Béláné mindig kommunistához méltó optimizmusra nevelt bennünket, családja tagjait.” A kommunistához méltó optimizmus középtávon föltétlenül indokoltnak bizonyult, hiszen 1956-ban a szovjet igazságszolgáltatási szervek rehabilitálták Kun Bélát, s a család 1959-ben végre hazatelepülhetett Magyarországra, ahol azután nyomban a kedvezményekkel gondosan környülbástyázott pártelit részévé vált.”

  Unokákra maradt ez a szerszám, MANCS 2006

  • Ortodox Marxista said

   “…Kun szigorúan marxista alapon – s az antikommunista Bakunyin-irodalom szerzőivel polemizálva – kísérelte meg visszailleszteni az időközben óvatlanul a nyugati újbaloldal és anarchista csoportosulások ikonjává vált hajdani vándorforradalmár egyéniségét a XIX. századi orosz és nemzetközi forradalmi és munkásmozgalom történetébe.”

   • csicsikov said

    Igen, ez igy pontos. Bakunyin anarchista volt, Kossuth kortársa. Az anarchistákat a NOSZF nem fogadta el ideológiai alapon. Kun elvtársnak sikerült Bakunyin nézeteiben kimutatni a bolsevikok felé mutató irányt.
    Kun egy párttörténész, régen az MSZMP-é volt, mist a Fideszé.

  • Kádár János Kebelbarátja said

   “amint tudomására jutott, hogy az MSZMP Párttörténeti Intézetének munkatársa, Borsányi György monográfiájában némi szelíd kritikával merészelte illetni Kun Béla személyét, nem késett “végső elkeseredésében” panaszával a család elismert mentorához, Kádár János első titkárhoz fordulni.”

   MANCS 2006/2

  • journalist said

   Kunnak mindig volt annyi esze, hogy nem ment el pártmunkásnak bár nagyon kapacitálta a KISZ KB, később pedig a párt. Nagyon jól tudta, hogy igy sokkal nagyobb lehetőslgei vannak.
   És lám!
   Most Kun, a Béla unokája a Károli Református Egyetem legnagyobb kincse, legmegbecsültebb professzora. A missziós tevékenységről lemondanak, de Kun kremlinológiájáról sose!

 13. hajnalka said

  Kun elvtárs mindig is ilyen volt, ment egyenesen a főnökhöz és mószerolt. Most kihez jár? Lázár János emnlitette, hogy összejárnak Kunékkal és beszélgetnek pl. az orosz balettről. Kun érdeklődési körébe ez nagyon is beletalál: mindig is érdekelték a balettpatkányok.

  • Kun Bla unokája állandóan mószerol. 1979-ben Kádár Jánosnál Borsányi Györgyöt mószerolta be, 1984-ben 4 további kollégát, mer a Kun Béla centenárium előtti évben nem dícsérték eléggé, sőt, bírálni merészelték a nagypapát. A leveleit a “Kedves, jó Kádár elvtárs!”-hoz címezte (Válogatás Kádár János levelezéséből; 534-536. oldal.) Fölháborodott bejelentései el is érték a kívánt hatást: pl. 1979. május 29-én hamarjában leállították a könyv terjesztését, majd a Politikai Bizottság szigorú határozatban ítélte el Borsányi György művét, mint amely álobjektív módon deheroizálja Kun Béla alakját. 1985-ben köztéren fölállíttatta nagypja életnagyságú szobrát és több emlékkötetet adatott ki Kun Béláról. Csak a Klinikák metrómegállót nem sikerül Kun Bélára átkereszteltetnie. Peidg a közeli Ludovika teret akkor már régesrég átkeresztelték Kun Bélára (most már megin Ludovika).

 14. red rat said

  Kun a kanpatkány mindig is hajtotta a nősténypatkányokat.

 15. korrektúra said

  Kunt behivták OV-hez, mint azh örmény-azeri kérdés fő szakértőjét. Az IMO-s Hermannt is mozgósitották.
  Van egy iolyan magyarázat, h OV köréből indult a megkeresés, hogy csináljon a Károli professzort a Mikiből. megtették. Missziótudományi tanszéket mégse adhattak neki!

 16. ask jerves said

  És amikor elfogyott a lóvé Wistamnwoodra, Fórisra, Szilasy Alexra meg a többi idiótára, akkor elhajtották Koolt, a szegény hollandusnőt, persze előbb elvették a pénzét és nekiadták Kun Béla unokájának. Kell neki a pénz, meg Szamuely Tibor unokáját is alkalmazni fogják.

 17. filológus said

  Azt irja a Reflap a komáromi doktori konferenciáról többek között: “Szabó András egyház- és irodalomtörténész Ötszáz éve született Huszár Gál, a reformátor, a nyomdász és a hymnológus cimmel tartott előadást. Huszár Gál életének és korának széleskörű elemzésében az előadó több oldalról mutatta be a nagyformátumú reformátor egyház- és teológiatörténeti jelentőségét, hangsúlyozta a reformátor elzárkózását a protestantizmuson belül vitáktól.”
  Szabó András szerénységében NEM TESZ EMLITÉST arról, ő mit tett Huszár Gál egyeneságágú leszármazottjáért.
  Hansági Ágnessel együtt MEGFÚRTA, KIRUGATTA a Károliról. Hamis tanúvallomást tett ellene a munkaügyi biróságon. A tanúvallomás olvasható az interneten és a birói végzés is, amely megállapitotta, hogy HAZUG.
  Szabó András levelet irt MINDEN EGYETEM MEGFELELŐ TANMSZÉKÉNEK, ebben súlyosan megrágalmazta Huszár Ágnest és azt tanácsolta, hogy NE ALKALMAZZÁK.

  • Hátulról lesből támadó said

   Hogy mer ez a sunyi gazember még kiállni a nyilvánosság elé előadást tartani azok után, amit sok protestáns oktatóval tett merő irigységből? Ha már a börtönben rohadna, amire sokszorosan rászolgált, már nem lenne ez a blog. Ezt a blogot Szabó Adrás alattomos gaztettei hívták életre. Ezekhez képest mellékes, hogy Kun erotomán és politikailag színjátszó. Kun miatt senki sem kezdett volna blogolni.

  • prudens said

   Amikor Szabó készült Huszár Gálról szóló előadására, bizonyára eszébe jutott Hubert Gabriella is, aki kitűnő filológiai munkával jegyzetekkel látta el megjelentette Huszár Gál Énekeskönyvének facsimile kiadását. Szabó András 1998-ban kijelentette, hogy a KÁROLIRA NEM TESZI BE A LÁBÁT EGYIK HUBERT LÁNY SEM (addig mind Hubert Gabriella,mind Hubert Ildikó, a nővére taniotottak és a hallgatók nagyon szerették őket). Szabó András bejelentette, hogy a “komcsi félzsidó” Horváth Iván egyik rokonát se engedi be a Károlira. Fenyegetését be is váltotta.
   Petrőczi közben mindenkinek elröfögte, hogy “borzasztó,milyen buták ezek a Hubert lányok”.
   Szóval amikor Szabó András készült Huszár Gálról szóló előadására, emlékezhetett saját mocskos KARAKTERGYILKOSSÁGAIRA IS.
   Melyeket elkövetett ebben az esetben: Huszár Ágnes, Hubert Gabriella, Hubert Ildikó és Horváth Iván ellen.

   • KSZE workshop said

    Nyilván a háttérből Kulcsár-Szabó Ernő is bujtogatta őt a Horváth Iván elleni merényletre. Szabó András nagydoktorijának sorsa pedig Kulcsár-Szabó kezében volt. Senki már nem tudta volna elintézni hogy arra a 44 oldalas tudománytalan locsogásra akadémiai doktor legyen, csak a magyar irodalomudomány teljhatalmú diktátora, Kulcsár-Szabó Ernő. Ygy aztán Szabó András boldogan rúgta ki Horváth Iván rokonait, mert még szívességet is tett vele a KSZE famíliának.

 18. goedel macskája said

  Szabó arcátlansága végtelen.
  Nem fél az Istentől, Szabó a szennyes, mocskos, erkölcstelen, ateista gazember.

  • Historiker said

   Ha már itt tartunk, ez a Kón egy jellemtelen politikai kaméleon. Ráadásul semmi sem indokolja hogy a Károlin legyen. D az ő szerepe nem is hasonlítható Szabó András és Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes kártékonyságához. Lenyúlja a Károlit, ez tény, módjával mószerol, elintézte hogy a holland missziológus professzort rúgják ki és ne őt, de ez eltörpül Szabó András mószerolásai és fúrásai mellett. Szerintem Szabóra és Kulcsár-Szabóra kellene továbbra is az össztüzet fenntartani. Ez a Kón elevicél egy darabig még a zavarosban míg valakinek eszébe nem jut h tkp minek fizetik amikor amugy sincs pénz.

 19. Katica said

  Ez a faszi nekem állást igért a kremlintézetben de becsapott. Pedig hajlando lettem volna … Manapság egy állásér ez a legkevesebb. De hát már impotens szegény. Aszonta csak akkor kapom meg az állást ha felállítom. Nőből vagyok nem csodatévő szentből.

  • Ízlések és pofonok said

   Már aki. Csak a magad nevébe beszélj. Van aki igy szerez magának állást és van aki ezért ad fel egy állást. Mint pl. az illető egykori titkárnője. Én a világ végéig futnék ha egy ilyen engem letolt gatyával üdözne.

 20. Keresztyén erkölcs said

  Mit csodálkoztok, hogy Kun Miklóst választották Anne-Marie Kool helyett? Anne-Marie igazi református, megtestesíti felekezetünk erényeit. Kun Miklós ezzel szemben zsidó, egy kriptokomcsi unokája, maga is az volt, Kádár kegyeltje, szexuálisan aberrált és perverz. Hát nem sokkal jobban illik egy református egyetemre, mint egy református?

 21. savonarola said

  Szabó András még elnyeri méltó büntetését.
  Ezért az arcátlanságért külön is.

 22. BTK-s kolléga said

  Kinek olyan fontos Szabó András, hogy fenntartja miatta ezt a blogot? Nagyon sok visszaélés, csalás, alattomos bosszú, gyilkosságba hajszolás történt a Károlin, de külön-külön egyik miatt sem indult volna el ez a blog. Nem indult volna soha Kun Miklós ellen, aki csak saját pecsenyéjét sütögeti és közpénzen jól jár, de alapjában nem sok vizet zavar. Nem indult volna Anne-Marie védelmében sem, akit sajnálunk, akivel szolidárisak vagyunk, de mozgalmat nem váltott volna ki egyedül az ő meghurcolása sem. De protestáns oktatók tömeges meghurcolása, elbocsátása, csalások, sikkasztások, rágalmazások, gyilkosságba hajszolások, hamis tanúzások, magándetektíves üldözések, magánlaksértések, magántitoksértések, levéltitoksértések együttesen már több mint elegendő ok a nyilvánosságra hozásra, különösen, hogy Szabó Andrásnak mindezekben a bűncselekményekben kezdeményező szerepe és oroszlánrésze van.

  AMÍG VAN SZABÓ ANDRÁS, ADDIG LESZ EZ A BLOG IS.

 23. reformatocidium said

  Kunt és Gerebent berendelték (baltás) Orbánhoz. Tanácsokat adnak, hogyan húzzák ki a kormányt a slamasztikából.
  Hát ezér kell a Károlinak a Kun, van még valaki a reviczky utcában, aki képes megkülönböztetni egy örményt egy grúztól, na pláne egy azeritől???

  • Ketős ügynök said

   Kun ezúttal is kétfelé ad tanácsot, mint mindig. OVI-nak azt tanácsolja, hogy fejezze ki nagyrabecsülését a keresztény örmény állam iránt, amelyet épp leszart, hivatkozzon álnok módon saját keresztény irányultságú kormányára és saját keresztény szívére, az örményeknek pedig azt tanácsolja, ne a magyar zászlót gyújtsák fel, hanem OVI házát.

 24. katicabogár lottó said

  A TEK már ott van a Cinege utcában, védik OV házát.

 25. […] Instead of Kool: Kun (Kool helyett Kun) […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: