Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

12 years of debauchery (Tizenkét év züll(eszt)és)

Posted by karoligaspar - szeptember 12, 2012

Szerző: Kocsi Csergő Bálint

Kezünkbe került egy tizenkét éves dokumentum. Cime: Tájékoztató a MRE Zsinatának a Károli Gáspár Református Egyetem Alapítójának az egyetem helyzetéről.
Azért figyelemre méltó ez a dokumentum még ma is, mert – bár keletkezése óta tizenkét év telt el – ma még megírásának idejéhez képest is aktuálisabb.

Most csak ennek az okiratnak II. mellékletéből idézünk. Ennek címe: “Tájékoztató a Magyarországi Református Egyház Zsinata részére a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának helyzetéről”. Ezt a dokumentumot kilencen írták alá. Közülük csak az akadémikusokat soroljuk: Ritoók Zsigmond, Kósa László, Szegedy-Maszák Mihály valamint a sajnálatosan elhunyt Cseh-Szombathy László és Borzsák István.

Kósa László akadémikus azonban ma is él. Nemrég ünnepelte a hetvenedik születésnapját. A RefLapban is megjelent interjúban – sub rosa persze, de jól érthetően – a református egyházzal kapcsolatban két kudarcára  utal.  Az egyik az, hogy bár leleplezte Bölcskei besúgói múltját, se maga az illetékes, sem az egyház nem tett semmit, hogy megszüntesse ezt az állapotot. A Magyarországi Református Egyház élén most is egy spicli áll, akinek pénzügyi stiklijeitől, szennyes nőügyeitől és alkoholizmusától minden tisztességes ember undorodik.

A másik kudarca Kósa akadémikusnak éppen a mellékelt dokumentumra vonatkozik. Nem tudták elérni ezek a nagy tudományú és hitben járó emberek, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem egy kicsit is méltó legyen a református és az egyetem névhez. Mindkét kudarc mechanizmusa: a SZENNY A FELSZÍNEN ÚSZIK. Mind az egyházén, mint Bölcskei Gusztáv, mind az egyetemén: Balla Péter, Szabó András, Hansági Ágnes, Petrőczi Éva, Kun Miklós.

Néhány idézet: “A rossz légkör, amitől a MAB határozat óvott, állandósulni fog. Stagnálás, vegetálás, sőt reménytelen leépülési folyamat következhet. Az elbocsátások, rögtönzött átszervezések riasztóan hatnak, s tovább nehezítik komoly tudósok, alkalmas tanárok, nagy egyéniségek megnyerését. Ki meri ezután egzisztenciáját kockára tenni egy ilyen kiszámíthatatlan intézményben?”

“…meg kell fontolni, hogy a kar valóban alternativát nyújt-e a magyar egyetemi ifjúságnak, Többségében nem egyszerűen a jobb karokról kiszorulók kerülnek-e ide?  A kar betölti missziós küldetését? Mennyire gyarapítja a korszerű kálvinista életeszmény kiformálására, megélésére, továbbadására képes református értelmiséget?”

A válasz tizenkét év után egyértelmű NEM. A hallgatók színvonala alacsony, de még így sem tudják alulmúlni úgynevezett tanáraikét. A kálvinista életeszmény Balla Péter, Szabó András és Hansági Ágnes számára a rablás, okirathamisítás, hamistanúzás, magánlakásokba való betörés, kényszerítés, rágalmazás.

Olvassuk újra a 12 éves iratokat! Amit ezek a tudós emberek akkor láttak és megállapítottak, az ma VALÓSÁGOSABB, mint akkor. Közben azonban a Károli vezetői a legszennyesebb bűnügyekbe keveredtek. Ma a Károli nem egyszerűen egy GAGYI SULI, hanem az ország LEGSZÉGYENTELJESEBB FEDŐISKOLÁJA, melynek hátterében nemzetközi titkosszolgálatok, ázsiai bankok és szélsőjobb politikai szervezetek már nem is rejtőzködnek, hanem nyíltan kimutatják igazi lényegüket.

Bölcskei levele 1Bölcskei levele

102 hozzászólás to “12 years of debauchery (Tizenkét év züll(eszt)és)”

 1. kocsi csergő bálint said

  Pedig amikor írták, Kun Béla unokája még nem is volt professzor a Károlin. Három évvel később került oda. De ezt mutatja, milyen pontos a diagnózis: szabadesés a szakadékba.
  Azóta a komcsik, zsidók, szabadkőművesek és egyszerű drogdílerek és egyéb bűnözők valósággal megszállták a Károlit. A tanári karról, Balláról, Szabóról, Hanságiról, Mészárosról pedig kiderült, hogy igazi kemény bűnelkövetők. Szabó elrabolta a 2 milliárdos kormánytartalékot, a hallgatói ösztöndíjakból 168 milliót, néhány hamis PhD oklevelet is kiállítottak és kooptálták a híres csaló Pethő Sándort.

  • goedel macskája said

   Ritoók professzor mélységesen megbánta, hogy szólt Szabónak h van egy üres lakás a Mátyás utca 20-ban. Szabó megvette a lakást – azt hazudják, a Ludvig anyjának hagyatékából -persze a panel luk fele árából, ami a vénasszony után maradt. Princz Gábor volt a bőkezű adakozó a Postabank pénzéből! Csak azt kérte Szabótól, amit az szórakozásból is csinál: ki kellett fúrni Erdélyi István professzort (MTA doktora, református) és egy olyan valakit a helyére juttatni, akinek akkor még kandidátusija se volt, Erdélyi Ágnes kis kedvencét.

   • Siegward Lönnendonkers said

    Aztán annyira megromlott a viszony Ritoókék és a Szabó között, hogy amikor a rendőrség kiszállt és lefoglalta a Szabó számítógépét 20 ezer pedofil videóvl, akkor Ritoókékat gyanúsította, h ők hívták ki a zsarukat.

   • (septem)pun(ctat)a said

    Látogasson el vasárnap a Kálvin térre a templomok éjszakájára!
    http://reformatus.hu/mutat/7253/
    Utána pedig menjen el a Mátyás u. 20-ba, ahol első emeleti 140 négyzetméteres lakásukban vendégül látja önöket Szabó András, a 2 milliárdos kormánytartalék és 167 milliós ösztöndíjrabló dékán és oltári nagy k@rva felesége Ludvig Éva.
    Megmutatják Önöknek a hencidai úrasztalát – a templomból rabolták, valamint a velencei tükröket, kristálycsillárokat, bokharai szőnyegeket és faragott barok bútorokat, amelyeket a református hagyatéki raktárból vételeztek. Megtekinthetik a család grófi és hercegi őseinek olajképeit, amelyekre csodás módon szintén a hagyatéki raktárban bukkant rá Szabó és Petrőczi!
    Utána némi felárral vásárolhatnak a telerondított híves patak, A ismeretlen heleken sunnyogó.. meg más remekművekből DEDIKÁLVA!
    Ne mulassza el! Utolsó alkalom, hogy szabadlábon láthatja a híres házaspárt a magyar református egyház legaljasabb, legkorruptabb gonosztevőit!!!

   • Princz Pénz said

    Helyesbítek: R.Várkonyi Ágnes kis kedvencét. Ugyanis R. Várkonyi Ágnes vállalt kezességet Szabó Andrásnak a 8 millióra, azzal a feltétellel, hogy Szabó helyet csinál az egyetemen E… N….nak. Csinált. Erre R. Várkonyi Ágnes kezes lett minden értelemben. 🙂

   • goedel macskája said

    Bocs, a névben csakugyan tévedtem. A lényeg viszont olyan mint egy sátán, pénzért bárkit képes kicsinálni. De nemcsak pénzért. “Csak jókedvéből is vitéz portyára indul” – és szimatol, feljelent, kirugat, intrikál, rágalmaz és zsarol.
    Különben mikor E..N… érdemleges történésszé nőtte ki magát, őt is megfúrta.
    Szabó egy ALLROUND FÚRÓGÉP.

   • Hátulról lesből támadó said

    Szabó András E…N…-t sose bírta. Csak R. Várkonyi kezességéért vette fel. Meg azért is, hogy eggyel több nagynevű reformátust kifúrjon, azaz jó alkalom volt Erdélyi prof eltávolítására. Szabó szisztematikusan irtotta a tudományos hierarchiában fölötte állókat, különösen a protestánsokat, hogy egyszer ilyen módon érjen majd fel a csúcsra: a dékánságig, a rektorságig…

  • dunántúli teológus said

   Ez a sok nagyszerű, hiteles ember miért nem érte el 12 éve, hogy kirúgják a Károliról a Kulcsár-Szabó klikk tagjait és Szabó Andrást, a legaljasabb méregkeverőt meg a szörnyeteg feleségét, a Petrőczit?
   Akkor az se következett volna be, hogy nagyszerű reformátusokat kirúgnak, megrágalmaznak, képzettség nélküli zsidókat meg komcsikat – KUN BÉLA UNOKÁJÁT – el se akarjuk hinni!!!! – viszont magas pozíciókban alkalmazzák és kivételes professzori fizetésekkel dotálják.
   Egyébként Kövér László házelnök úr – maga is hitben járó református és PÁPAI! – jó emberi viszonyban van velünk, mindenekelőtt azonban Steinbach József püspök urunkkal.
   Már megosztottuk vele információinkat a Károliról.

   • ZsoltCsaba said

    Ő is azon a véleményen van, hogy Bölcskei pénzügyeit közelebbről kell szemügyre venni. Különösen, amiket a KDB-n keresztül bonyolított.

 2. takaró fan said

  Mi úgy tudjuk Takaró Misi bácsit vádolta Szabó örjöngve h ő jelentete fel a rendőrségen.
  Ismerjük Szabót a mocskos lesipuskás ballibsi tetvet.
  És leszámolunk vele nem fogja sokáig rontani a liberális eszméivel a kálomista egyetemet
  Átvesszük az uralmat és Misi bá lesz a rektor!

  • Pedosztrátosz said

   Szabóhoz vagy 10 évvel ezeőtt egy éjszaka kiszállt a rendőrség és lefoglalták a videóit amiken gyerekpornók voltak. Máig nem tudni pontosan ki nyomta őt fel. Szabó őrjöngve kereste a tettest. Akkoriban volt a dékánválasztás, amit Szabó elbukott. Takarót gyanúsította a választás manipulálásával és a pedofil ügyletei miatti feljelentéssel is. Akkoriban őt tekintette a fő ellenségének és Hegedűs püspököt.

   • Sátáni Némber said

    Hansági jelentette fel Szabót a rendőrségen, de a Takaró-csoportra, Hegedűs-püspök környzetére terelte a gyanút. Mesteri intrika volt. Nem annyira Szabónak akart ártani, hanem inkább Szabót és Takaróékat (Raffayt, Kovács Esztert) egymásnak ugrasztani az “oszd meg és uralkodj” elve alapján. Hansági egyszer sörözés közben elszólta magát az akcióról.

 3. ask jerves said

  Elég ostoba, kutatásnak mondott kérdezősködés
  http://reformatus.hu/mutat/7249/

 4. évnyitó a fasorban said

  Érdemes egy pillantást vetni a Károli fasori évnyitójáról készült fényképekre.
  Nemcsak Ballára, aki úgy nézett ki mint egy gyomorbeteg vámpír. Vannak más látnivalók is.
  Ott ül pl. a tanszékvezetők között Szakály Sándor. Az ő becsületes magyar arcától eggyel balra látható Kun Miklós, akinek csak félig sikerült elbújnia egy férfi háta mögé. Csekás, KGB-s neveltetése alapján a sötét templomban is fekete napszemüveget viselt.
  Hogy utálhatja Szakály ezt a zsidó csúszómászót? De mégis megfér vele, nemcsak egy padban, hanem egy doktori iskolában is!
  Az utolsó sorban jobbról a harmadik s fekete hajú némber Fóris Ágota, a magyar nyelvtudományi tanszék alapképzettség nélküli, viszont 100 %-ban zsidó vezetője. Nagyon hasonlít Gereben Ágnesre, Kun feleségére, ha, azok a faji jegyek!
  Ez a Károli! Egy becsületes reformátusra 2 aljas zsidó esik!

  • kitty said

   A sok értelmi fogyatékos állatot nem láttátok Az egyik bunkó egész évnyitó alatt tapenolni akart montam neki huzzon a p.be de valami banya rámpiszegett
   Még zsoltáréneklés közbe is a lábam közé nyultak
   ez egy vallásos suli?
   tök bunkó hej

  • Matróna said

   Megtaláltam a gyomorbajos vámpírt. Az egyik posztban egy beteg öregasszonyhoz hasonlították: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/07/15/a-matronal-job-oreg-holgy-kerestetik/ Tény hogy se nem egészséges se nem férfias 🙂

  • Fasori tabló said

   Feltehettétek volna a linket, hogy ne kelljen időt pazarolni a nyomozásra. A képek tényleg magukér beszélnek:

   http://www.parokia.hu/hir/mutat/3803/

   A másodikon látható a gyomorbajos vámpír. A harmadikon az új károlis executive management, fleváltotta a 2 évvel korábbi károlis börtönválogatottat. Eltűnt Szabó András, Domokos Andrea, Bíró Mária, a hírhedt Koncz Betty, Pálóczy, Petrőczi, Albert Juli – és megjelentek az új arcok: Tepsi és Zsengellér dékánok. Mögöttük néhány ülve maradt régiség: Czeglédy, Daróczi, Fabiny, Vargha András, majd a 3. sorban a történészek – hordában. Az újonnan kibulizott doktori iskola miatt felvett új arcok között feltűnik egy régi ismerős a balszélen: feketeszemüveges orosz kémnek öltözve Kun Miklós Daróczi Anikó hajától félig eltakarva. Csak Bognár Zalán lóg ki a sorból, ő leghátuk udvarol Fórisnak, aki tényleg hasonlít Gerebenre.

  • Hajnalka said

   Emőke néni lakkozott bukósisakos frizurája a legpoénosabb. Semmi ujjitás mindig egyforma. Lehet hogy paróka?

   • Régi kolléga said

    Ezt kérdezem én is. Mert Bagdy Emőkének 15 éve ugyanolyan a frizurája, ugyanolyan ízes debreceni a tájszólása, ugyanolyan zengő hangon énekli a zsoltárokat, mintha robot volna. Ő vajon csukott szemmel jár, nem zavarja az a sok szenny maga körül? Milyen ember ő? Buta vagy cinikus? Ez a szobor- és parókaszerűség és permanens művi mosoly egy számára bevált túlélési stratégia? Nem unja még, hogy állandóan úgy tesz, mintha? Nincs semmi ingerenciája egyszer amúgy istenigazában asztalt borítani? Neki is lett volna miért, többször is. De nagy a frusztrációtűrése és minimális az igénye: csak meglegyen az állandó kis pénzecskéje a Károlin, a többit hozzákeresi a magánpraxisával és egyebekkel.

   • Surviver said

    Bagdy Emőke túlélési stratégiája végülis sikeres volt. Nem túl őszinte, nem túl emberi, inkább művi, tettetett-szívélyes, távolságtartó, arc helyett homlokzat. Sose mond véleményt, bár mindig van neki. Lthatóan visszatartja, elrejti. Személyes beszélgetéskor sem mond semmit. Nagyon fegyelmezett. És lám, Szabó András őt nem tudta se kirúgatni, se megölni. Csak a dékánságát fúrta meg röpke 1 év alatt. Bagdy azon kevesek közé tartozik, akik túlélték a halálos alattomos kórt: a Szabó-Petrőczi-házaspárt.

   • Régi Kolléga said

    És így fog járni lakkozott bukósisakkal és lakkozott porcelánmosollyal minden károlis évnyitóra és évzáróra, amíg járni tud vagy amíg meg nem hal? Akkor minek élt túl? Ezért?

   • killer instinct said

    Bagdy Emő egy eszelős vénasszony. Nem figyel másra csak rikoltozik mint egy pulyka vagy páva és zsoltározik.
    Nem intelligens a legkevésbé sem.
    Ez tartja életben.

  • kitty said

   Még hogy én mér nem tettem fel meg mi a f.. az a parokia hu Azt hiszitek érdekelnek engem ezek a vallásos cuccok?

 5. szkizo dad said

  Johannes, leveled van!

 6. spiderman said

  A most kezdődő tanév minden eddiginél szörnyebben kezdődik: a buta bizonytalan úgynevezett tanárok és a már reggel betépett hallgatók. Mintha direkt a Mikszáth téri drogpiac miatt alapították volna ezt a sulit.

  • kitty said

   A Károly az ország legbutább sulija csupa bunkó állat

  • Second choice said

   Balla patkánypofáján elömlő üdvözült mosollyal jelentette be az évnyitón hogy míg mindenütt csökkent a hallgatói létszám a Károlin 16%-kal nőtt. Na nem a Károli jóhíre miatt, mer az nincs neki. Hanem azér mer a Károli az ELTÉről kiszorulók első számú felvevőhelye a közelség okán. Az Eltén elbukott hallgatónak az az érzése, hogy majdnem az Eltére jár. Megjósolták ezt már az akadémikusok 12 évvel ezelőtt, tessék csak elolvasni Kósa, Ritoók, Szegedí-Maszák, Borzsák, Cseh-Szombathy, Tőkéczki stb. jelentését. Nagyon tanulságos.

   • Robi said

    Dehogy azér. Azér mer a Mixát tér közel van. Én is elmentem a fasorba hogy megnézem a felhozatalt sok sutyo pofa de mikor mutatam a füvet a szemük felcsilant. Leboltoltam már a Tepsivel is aszonta ne direkt a Revickibe tericcsek hanem inkáb a Horánszkiba.

 7. kocsi csergő bálint said

  Azok a kiváló emberek, akik ezt a helyzetjelentést aláírták, TETTEK VALAMIT A REFORMÁTUS EGYHÁZÉRT. Mint Cseh-Szombathy László professzor, aki családi házát hagyta a gyülekezetre. Ebben a házban alakították ki Steinbach püspök úr rezidenciáját.
  És ezek mit csináltak ezek? Balla, Szabó és bűntársaik a református egyházért és művelődésért?
  Loptak, raboltak! Szégyellhetnék magukat, ha lenne erkölcsi érzékük, de nincs.
  Mocskos bűnözők!

  • Zsinati Illetékes said

   Már nagyon várjuk az új püspököt, aki el fogja számoltatn Bölcskeit, a Kistarrt, Kovács Barnabást és társaikat a gyülekezetek pénzével, az állami támogatásokkal, a hallgatói befizetésekkel és egyéb közpénzekkel. 🙂

   • Curious said

    Csak nem Johannes egyik embere lesz az új püspök? Vicces lenne, ha fordulna a kocka. Akik ma fönn, holnap lenn? 🙂

   • Tiszántúli said

    Amikor Bölcskeit megválasztottuk még nem lehetett tudni mi lesz belőle. Úgy nézett ki hogy Hegedüsnél mindenképp jobb lesz. Tévedtünk. Hegedüs volt a kevésbé rossz.

   • DMREK said

    Ha Bölcskei bukik, bukik vele az egész bűnbanda: elsősorban a Kistarr, Csanády, Kovács Barnabás, Tepsi, Balla és a kegyenceik.

   • animus said

    Az öreg Hegedüsnek volt memóriája. Emlékeztek, amikor lapszámra idézett Adytól, Shakespeare-től?
    Bölcskei meg vasárnap szégyenszemre mint egy debil óvodás nyafogott egy versről, aminek se a címét, se a szerzőjét, se az iskolát, ahol játszódik, se a tanárt nem tudta előidézni két fillért se érő agyából.
    Mi tudjuk: Kozma Andor: Karthágói harangok. A “pápai öreg kollégyium”-ban játszódik és Bocsor Istvánnak hívják a tanárt, aki tanítványaival együtt részt vett a szabadságharcban.
    Vajon miért lyukasabb Bölcskei memóriája még a szokottnál is, ha Pápára kéne gondolnia???????

   • Borozgató said

    Nem biztos hogy azér. Lehet hogy a sok alkohol 🙂

   • Zsinati Illetékes said

    Bölcskei bikaszemében vörösposztó Pápa. Tarr ezt lényegében ki is mondta. Már most majréznak Bölcskeiék. Mi lesz még később?

   • prudens said

    Ezeket az istentiszteleteket hallgatjék interneten mind az 5 kontinensen!
    Ha lyukas az agya, miért nem írta fel?
    Az a baj, hogy agyilag, erkölcsileg annyira lerongyolódott, h a teljesítménye csak a negatív tartományban mérhető.
    Az aljas udvaroncai meg körülötte hagyják, hogy a végtelenségig blamálja magát.

   • Tiszántúli said

    Kistarr nagyon pedálozik, hogy ő legyen a főpüspök. A Dunamelléktől és a Dunántúltól félnek. Csak a keleti megyék létszámfölényében bíznak.

   • ask jerves said

    Addig akarják megszüntetni Pápán a teológiát míg Bölcskei van a zsinat élén.

   • soli deo gloria said

    Ne találgassátok Johannes és a jövendő zsinati elnök kapcsoaltáról.
    Nagyon elcsodálkoznátok, ha tudnátok az igazságot.
    De meg fogjátok tudni és egyesek nagyon rá fognak faragni az aljasságukra.

 8. dunántúli teológus said

  Nem javaslom egyik testvéremnek se hogy léha módon találgasson a jövőt illetően. A jövő egyedül a Mindenható kezében van. Nekünk az a feladatunk, hogy az ő akaratának megfelelően dolgozzunk.

 9. régi kolléga said

  Látnoki szavak. A tisztességes reformátusokat aljasul megrágalmazták, kirúgták (Erdélyi István, Huszár Ágnes), a sírig üldözték, öngyilkossága kergették (Szilágyi Ferenc, Király Gyula, Szigethy Lajos, Györke Judit)
  VAN MÉG LEJJEBB?
  LEHET MÉG ÁDÁZABBUL?

 10. hugyos józsi said

  Szabó András nagyon intrikál Pápa ellen. Komáromi előadásában Huszár Gálról mint gyáva idiótáról beszélt. Nyilván magára gondolt.
  És amikor Huszár Ágnest kifúrta az egyetemről és elment ellene hamis tanúvallomást tenni?
  Végtelenül gyűlölte őt, MINDEN EGYETEMNEK ÍRT RÓLA RÁGALMAZŐ LEVELET DÉKÁNI PECSÉTTEL.

  • Moncsicsi said

   Szabó tanár úr beszélt az órán a blogról. Azt mondta, ne olvassuk, ne higgyünk el semmit belőle, minden dokumentum hamis. Megkérdeztem a nagypapámat, aki zsinati tag, ő azt mondta, hogy ez a dokumentum eredeti. Kinek higgyek: a tanáromnak vagy a nagyapámnak?

   • korrektúra said

    Kérdezzétek meg a zsinati tagokat, ők megkapták, vagy a még élő aláírókat, pl. Ritoók professzort.

   • A nagypapának. De nemcsak ezért. Szabó András született hazudozó. Zsigerből hazudik. Ezt az egyetem hivatalosan is elismeri: 12 éve állandóan felkért hamistanú minden egyetemi munkaügyi perben. Mondhatni, ő a tiszteletbeli hamistanú. 🙂

   • Újreformátus said

    Kósa professzort is meg lehet kérdezni. Vagy Szegedy-Maszák Mihályt. Ők is életben vannak.

   • komáromi csipkés györgy said

    Vagy a Tőkéczkit, ő is él.
    És tegyétek fel a kérdést, a református értelmiség miért kerüli a Károlit:
    1. volt már ott, de Szabó és/vagy Balla kirugatta, megrágalmazta.
    2. Undorodik tőlük.
    Tertium non datur.

   • polishing-disc said

    Kósa akadémikus már régen megmondta, hogy nem nyilatkozik két dologról:
    1. Bölcskei spicli múltjáról, tudjátok, ez téma volt a THÉMA CSOPORTBAN, és nem álltak ki mellette,
    2. a Károli Egyetemről. Valamire célzott, amit nem egészen értettem, de valami Szabót emlegetett. Csak nem tudom a házi rablógyilkos Szabó Andrásra utalt, vagy sógorára, a püspökre.

 11. kataszidónia said

  Petrőczi pedig végigszaladt a Reviczky utcán és mindenkinek elmondta h a Huszár milyen végtelenül idióta műveletlen barom

 12. svabra said

  Szabó nem tesz fel új posztot. Pedig most kezd érdekes lenni. Hogy bújt be Barátossy Jenő fenekébe h felvegyék. Hogy törleszkedett Szilágyihoz eleinte.
  Hogy hozta be a retkes kancát Petrőczit.

  • (septem)pun(ctat)a said

   A giccsíró némber Ludvig fossa a szót. Legutóbb aug. végén arról h milyen boldog heteket töltöttek el a Felvidéken (férjem kutatott: NA MI UTÁN IS????) ő meg fosott valami szerelmi (OKÁDÉK!!!) NAPLóT, MEG bepofátlankodtak egy templomba és mindehhez Irgalom atyja ne hagyj el,egy GULÁCSY LAJOS kép egy szerelmespárról!!!
   A végtelen idiotizmus és pofátlanság Ludvig védjegye.

  • Komáromi kisleány said

   Ugyanezt csinálta Komáromban sőt már előtte Veszprémben is. Ezekről az egyetemekről a retkes kancát gyorsan kirúgták. Ennyivel okosabbak itt a vezetők, ennyivel minőségibb itt az oktatás, mint a Károlin. Mégis tőlünk akarják az egyetemi rangot megvonni. 😦

 13. korrektúra said

  A Rózsi már a harmadik felsőoktatási alállamtitkárt avatta fel.
  Ezt is meg kell vesztegetni, igaz, Kulcsár-Szabó Ernő???

  • KSZEworkshop said

   Dehogy! Én szállítom az alkalmatlannál alkalmatlanabb államtitkárokat, akárcsak a tehetségtelen zavarosfejü beszédírókat. Ez is a rendszerbuktatási stratégia része.
   Ernő

   • killer instinct said

    Igen Kulcsár-Szabó Ernő egy GYILKOS. Rászívja magát akármilyen kormányra milliárdokat rabol, aztán MEGGYILKOLJA ŐKET.

   • New Deal said

    Kulcsár-Szabó először Tenkére szívta rá magát. Jelentkezett nála önkéntes tanácsadónak, mint református értelmiségi, eltés és mabos főmufti. Üzletet ajánlott. Majd én megmondom, hogy ki kell a MAB-nak és ki nem. Ha fölveszed,aki kell nekik és kirúgod, aki ne kell nekik, akkreditálva lesztek. Ezután kijelölte a kirugandókat és hegyzéket adott át a felveendőkről. Tenke hallgatott rá és 1998-ban kirúgott 12 kiváló oktatót, többségükben reformátusokat.

   • Usurpator said

    Kulcsár-Szabó Tenke önjelölt tanácsadója volt. Őt nem hívta ide soha senki, őt nem kérte fel senki semmire. A rektori széket Bod Péter Ákosnak, majd Kósa Lászlónak, végül Szegedy-Maszák Mihálynak kínálták fel. Kulcsár-Szabónak nem. Nagy embert vártak ide, és KSZE-t nem tartották annak. Őt a spicli-múltjában képezték ki arra, hogy lássa meg a beszüremkedés lehetőségét, akkor is, ha nem hívják.

   • Popeye Peti said

    Tessék mondani hogy lehet belépni ebbe a kulcsárszabó családi klubba? Én is szeretnék olyan állást mint a Kránicé havi 2 milláért. Ígérem jobb szövegeket fogok írni mint amilyet Kránicz valaha is írt és valaha írni fog, beszámítva a jövendő életeit is. Mer ő tehetségtelen, én meg tehetséges vagyok!

   • Réti Pipitér said

    Én is be akarok lépni a klubba. Mit kell csinálni érte? Havi 2 milcsiér én akár az Ernővel is lefexek sőt az egész Kulcsárszabó családdal külön külön vagy eccerre is 🙂

   • Saca said

    Az Ági nénivel is? Fujjjj én vele semi pénzér

   • Vomiting remedies said

    Aszt is meg lehet oldani csak valami hatásos szert lökj be elötte rókázás ellen. És készüjj rá. Büdös a p…ja és ősz aszt nem festeti.

   • Sanya said

    Kérdezd meg MarciPistát h ő mit szed ilyenkor 🙂

 14. réti pipitér said

  No name történész az új kisfiú az ELTÉ-ről.

 15. turpis causa said

  Sokér nem adnám, ha megtudhatnám, hogy fértek hozzá ilyen bizalmas iratokhoz!

  • Wistmanwood said

   Ez még kérdés? Már bent vagyunk a spájzban. Balla Péter sk engedett be bennünket.

   • KSZE benyal a kormánynak said

    KSZE csatlósai bent vannak a Miniszterelnöki Hivatalban.
    Dől nekik a lé.
    http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/200-millios-beremeles-orbaneknal-2108859

   • Mercenary said

    OVI béna szövegeinek béna szerzője, Kránicz Gábor, sokáig ott virított Hansági (rabolt) témavezetettjei között a doktori adatbázisban. Krániczot Hansági kivételesen nem Szigetitől, nem Berthától és nem Himától rabolta, mint a többit, hanem Bolyki János proftól – még Bolyki János életében és szellemi ereje teljében. Miután Kránitz neve nyilvánosságra került OVI tanácsadói között, és hogy a különösen zagyva szövegeket ő fogalmazza havi 2 milláért, Hansági töröltette az adatbázisból az összes doktorandusz nevét, akiket – kollégáitól fényes karrierígéretekkel – átcsábított magához. Ígéretét betartotta: Kránitznak diplomája se lehetne, mert egyetlen nyelvvizsgát sem volt képes letenni, ennek ellenére már 2 millát keres OVI mellett.

    Hansági neve mellől a rabolt témavezetettek teljesen eltűntek:

    http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=1323

   • KSZE és a húsosfazék said

    Elfogytak az egyetemi, főiskolai llások. Kulcsár-Szabó ezért most már a kormányhivatalokban is lepetézett. Egyre-másra nyomja be az embereit OVI mellé, 3 legyet ütve egycsapásra: 1. zsíros állással jutalmazza híveit, 2. biztosítja magának a legközvetlenebb információt OVI környezetéből, 3. tehetségtelen emberek ajánlásával megpuccsolja a kormányt. Újabb embereket készül benyomni, mert bővítették a büdzsét vagy 40%-kal:

    http://www.origo.hu/itthon/20120914-ketszazmillioval-tobbet-kap-a-miniszterelnokseg.html

 16. prudens said

  Csodálkoznátok ki mindenki áll a mi oldalunkon. avagy:
  ki tiszteli, szereti, becsüli Balla Pétert, Szabó Andrást, Hansági Ágnest és Kulcsár-Szabó Ernőt???
  Látjátok!

  • Svabra said

   Nem tiszteli ezeket senki. Zsíros állásokat és karriert akarnak azért dörgölőznek hozzájuk. A szexappealjük a hatalom. Amint fordul a kocka és azt elvesztik kisöpri őket a népharag hogy irmagjuk se marad.

 17. Júdás said

  Bölcskei szószéke ezzel a mondattal van kitapétázva: “A Te beszéded megmarad mindörökre”. Ez rád is vonatkozik Guszti. A te besúgásaid is megmaradnak mindörökre. Kósa akadémikus tudta ezt, és mi is tudjuk mindannyian. Te erre azt mondod, tegyetek úgy mintha nem tudnátok, és akkor nem számít. És a leghidegebb cinizmussal felmászol minden vasárnap a szószékre. Vajon meddig tűr meg téged ott fönn a Jóisten, te egyház szégyene?

  • Korrektúra said

   Kósa kudarca az érték kudarca a szeméttel szemben. A szemét került a felszínre, azaz a hierarchia tetejére. Az egyházban Bölcskei, a tudományos életben Kulcsár-Szabó. Az értéket lehúzza a súlya, és alányomja a felülkerekedő szemét. Kósa korrekciója a Thémával nem sikerülhetett.

   • ZsoltCsaba said

    Minden aktuális ebben a jelentésben. Én csak az utolsó bekezdésre hívnám fel a figyelmet: szaszerűtlen, botrányos válságkezelés és a közpénz felhasználásának ugyancsak kétes módja. Bizonyíték van rá, hogy Bölcskei a haverjának, Csányinak, elsikkasztott az egyetem pénzéből 14 milliót. Lett következménye? NEM! Ugyanúgy nem, mint Pethő vagy Mészáros csalásainak, Szabó András hivatali hatalommal való visszaélésének.

 18. Sittes Koko said

  Mi következik ebből? Az, hogy csuhában és talárban szabad rabolni. A papok és a rendőrök össze vannak gyógyulva. Csak a kis kleptósokat sittelik le.

  • KSZE workshop said

   Erre csak most jöttetek rá? Gratulálok. A rendőrséget és a bíróságot mi irányítjuk. Kár bennünket feljelenteni, mert úgyis leállítjuk. Nagy Károly is megszívta amikor feljelentette a tolvaj Mészárosokat Gödöllőn. Őt rúgták ki nem a Mészáros Györgyöt, a MarciPista nagybátyját.

   • Gödöllői said

    Nagy Károly egykori gödöllői lelkész felfedezett egy félmilliárdos sikkasztást, amit Mészáros Márton nagybátyja követett el. Egyszerre zsebelte be az állami, az egyházi és az alapítványi támogatást a gödöllői református líceumra. Nagy Károly feltárta a bűncselekményt és feljelentést tett. A vége az lett, hogy a Mészárosok egy 50 ezer Ft-os büntetéssel megúszták, nagy Károlyt meg kirúgták és majdnem halálra üldözték. A feljelentést az APEH lesöpörte. Kiss Csogor Áron zsinati tag, maffiózó elintézte, hogy ne vegyék komolyan. Beépített Kiss Csongor Áronok a rendőrségen is vannak, az ügyészségeken és a bíróságokon is.

  • Bloggerjogász said

   Ebből az következik, hogy új feljelentést kell tenni. Ezt semmilyen jogszabály vagy törvény nem tiltja. A feljelentéseket mindaddig folytatni, amíg a rendőrség vagy az ügyészség érdemi választ nem ad, vagy amíg vádemelési javaslatot nem tesz. A rendőrséget nem azért fizetik az állampolgárok, hogy az önkényt testesítse meg.

   • Judge said

    Aki a Károli mocskos ügyeinek eltussolásában részt vesz akár rendőrként, akár bíróként, akár ügyészként, az nem kerülheti el a nyilvánosságot. Az általa gyártott szöveg az aláírásával együtt kikerül a netre, bekerül az ügyről készülő könyvbe, és természetesen gondoskodunk róla, hogy az ügyet nemzetközi szervezetek is megsmerjék. Egyház és államhatalom leggusztustalanabb összefonódását produkálja a református egyház a pénzért és hatalomért a kormánynak teli pofával hátszelet fújó püspökével.

   • Photoshop said

    Szép és sokatmondó ez a páros portré:

    Gusztink a szószéken alkoholtól vörös és felduzzadt fejjel meglehetősen ostobán bámul. Szinte bűntudatosan, mintha azt kérdené: Én, a spicli, mit keresek ilyen magasan, Isten és az emberek közé helyezve érdemtelenül saját magam?

    A másik képen Kósa László okos és vádló tekintete mintha azt mondaná: Kár, hogy nem támogattatok engem THÉMA-ügyben, most az a mocsok nem a szószéken állna, hanem a leghátsó padban ülne, lesütött szemmel.

   • Bátori said

    Eljön az az idő, amikor Bölcskein nem segít az a lezsírozott fecni arról hogy ő nem volt besúgó, mert az volt. Eljön az az idő, amikor Kósa mögé sorakoznak fel a protestáns értelmiségiek és pellengérre állítják a hivatalát bitorló hazug papot.

   • Prudens said

    Reméljük, hogy ez a nap még a talár mögé bújt besúgó hivatali idejében jön el, és nem a döglött oroszlánt kell majd rugdalni, hanem a még eleven görényt.

   • Journalist said

    Nem, ebből az következik, hogy minden dokumentumot nyilvánosságra kell hozni. Ítéljen a nyilvánosság, ha már az igazságszolgáltatás és a bűnüldözés keze meg van kötve. Ezek kordokumentumok, amik a demokrácia mai állapotát mutatják. Persze felőlem folytathatjátok a feljelentéseket is. Nem árt a lusta, ostoba és korrupt rendőrséget foglalkoztatni, hátha lesz valami nevelő hatása.

   • Jules Maigret said

    Nem kell mindenbe a poltikát belemagyarázni. Ophelie Bretnacher francia diáklányt, aki erasmusos cserediákként tanult Budapesten, minden valószínűség szerint megölték. A magyar rendőrség nem akart nyomozni. Azt hazudták a szülőknek, hogy véletlenül a Dunába esett, nem történt bűncselekmény. A francia nép már tüntetett, a kormány diplomáciai üzeneteket küldött, és minderre a BRFK csak a vállást vonta. Nem történt bűncselekmény. Mert ha nem történt, nem kell dolgozni. És ha történt, de ők makacsul állítják, hogy nem történt, akkor sem kell. Lustaság, ostobaság, dilettantizmus.

   • Kekec Kukac said

    Mér nem lehet hogy tényleg véletlenül a Dunába esett? Mér kell mingyár a magyar rendőrséget b…gatni?

   • ElemiLogika said

    Szerinted mekkora a valószínűsége, hogy a kétmilliós Budapesten éjjel pont Ophélie két olasz ismerőse talál rá a lány táskájára a Lánchídon? Ott, ahová a fiatal francia nő a térfigyelő kamerák felvételei szerint fel sem ment? A magyar rendőrségnek még ez sem szúrt szemet. És az sem, hogy másnap mind a két olasz lelépett az országból. És az sem, hogy ezek ketten ismerték a harmadik olaszt, a lány barátját. Csak hajtogatták, mint egy verkli, hogy nem történt bűncselekmény. A BRFK szerint még az sem bűncselekmény, ha megölnek valakit.

   • ElemiFizika said

    Van ennél jobb is. Amikor a lány holttestét kifogták a Csepel-sziget egyik zárt öblében, senki nem értette, hogy kerülhetett oda. A BRFK szerinta lány a Lánchídról a Dunába esett (hogy lehet a Lánchídról csak úgy beleesnni a Dunába?), és holttestét elsodorta a víz. Ez viszont ellentmond a fizika törvényének, mert a holttestnek a Duna egy szakaszán árral szemben kellett volna „úsznia.”

 19. Fővárosi Főügyészség said

  Nálunk alapesetben minden feljelentést el kell utasítani. Ezt adjuk le parancsba a BRFK-nak is, hogy ők is pattintsanak le mindenkit. Nincs bűncselekmény, nincs nyomozás, tiszta sor. Amikor a francia lány eltűnt a BRFK tudta a kötelességét: baleset, közig. hatáskör. De aztán a szülők elkezdtek szívóskodni hogy az ő lányuk nem lett öngyilkos valszeg megölték. Mi ilyen feltételezésekkel nem tudunk mit kezdeni. Utasítottuk a BRFK-t hogy pattintsk le őket, aztán mikor hozzánk fellebbeztek úgy kirúgtuk őket hogy a lábuk se érte a földet. Mondtuk nekik ezt meg ne próbáljátok még egyszer húzzatok el a P…ba (valószínűleg Párizsba – a szerk.).

  • BRFK said

   Nagyon profin elhajtottátok azokat a levakarhatatlan kullancsokat csak az a baj hogy utána elmentek a Legfőbb Ügyészségre. Azok is elhajtották volna őket de féltek hogy diplomáciai botrányt csapnak ezér utasitottak minket a nyomozásra. Persze mi aztán nem teszünk egy szalmaszálat se keresztbe, csak úgy csinálunk mintha nyomoznánk. Pedig dehogy… 🙂

 20. Fővárosi Főügyészség said

  Schmitt Pál volt köztársasági elnök urat is feljelentette vagy egy tucat hőzöngő. Úgy elhajtottuk őket az anyjukba hogy többet biztos nem próbálják meg. Még csak az kéne! Mit akarnak ez a csőcselék? Tán lecsukatni szegény elnök urat? Ha egy tisztes egyházi intézményben van egy kis sumák az a legkevesebb hogy elsimitsuk. A szent atyák is botlanak néha de mi azér vagyunk hogy ilyenkor felkaroljuk őket. Meg hát az utasitást is ilyesmire kapjuk 🙂

  • Judge said

   Csak nem azt akarod mondani, hogy a mai demokratikus Magyarországon nincs független bűnüldözés? Nincs független igazságszolgáltatás? Parancsra nyomoztok és parancsra hagytok futni bűnözőket? pl. Szabó Andrást és Balla Pétert?

 21. Police007 said

  Furcsa hírek keringenek a Mészáros-Balla-Szabó féle PhD-csalási bűnügyről. Állítólaga BRFK vagy a fővárosi főügyészség egyik magasrangú beosztottja bevallotta, hogy utasításra állítják le folyton a nyomozást. Ezért azt mondják nemzetközi bíróság elé kerül az ügy.

  • Hátszél said

   Nem is lehet másképp. A Mészáros-ügyet külföldre kell kivinni. A papoknak ma Magyarországon mentelmi joguk van. Lophatnak, csalhatnak, rabolhatnak, akár ölhetnek is, nem fogják lecsukni őket. Ugyanis olyan hátszelet biztosítanak a kormánynak, amilyet Bölcskei a MANCSban Vári György füle hallatára ígért. Egyenesen befújják a szavazófülkékbe a szavazókat, és még a kezüket is vezetik majd, ha be kell ikszelni valamt.

  • Pasaréti szomszéd said

   Amikor 2-3e évvel ezelőtt Bölcskei egy pasaréti házban éjszaka randalírozott, mert az általa bérelt lakásban a szeretőjét nem egyedül találta az ágyban, hanem egy másik férfival, a szomszédok kihívták a rendőröket. Az kijött és a főpap úr-elvtárs őt is inzultálta. A közeg felvette a jegyzőkönyvet, aztán mégse lett belőle büntetőeljárás. A papoknak mindent szabad, még a közeget összeverni is, akkor se büntetik meg őket:

   https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/06/26/bishops-chess-3-

  • Valentinus said

   Túllihegitek egyház és politika befolyását a rendőrségre. A haverom Németországból jött át a nyáron Pestre. Valamelyik külső kerületben egy csávó belerohant a kocsijába és összetörte. Jött a rendőr, a haver német volt egy kukkot nem értett az egészből. A végén őrá húzták az egészet, vele fizettették a vétkes sofőr kocsijának javítását is és a haver otthoni biztosítása négyszer annyi lett, mint azelőtt volt és ez jópár évig így is marad, hacsak el nem adja az autóját. Hol itt a politika? A rendőr zsigerből áll a vétkes fél oldalára, mindig a bűnöst támogatja. Lehet hogy a ti esetetek azt jelenti hogy az egyházatok tele van bűnözővel ezér imádnak benneteket a rendőrök? 🙂

 22. Curious said

  Bodoky ügyében vajon politikai nyomásra vagy lustaságból tagadja meg a nyomozást a rendőrség?

 23. Princz Pénz said

  Hallom Szabó András azt terjeszti hogy nem ő kapott a postabankos Princz Gábortól 8 milkót, hanem egy névrokona. Sok Szabó van, még Szabó Andrásból is több a kelleténél, lehetne ilyen mesével próbálkozni. A Princzpénzt azonban nem egy sima mezei Szabó András, hanem dr. Szabó András kapta, abból már jóval kevesebb. De olyan Dr. Szabó András, akiért R. Várkonyi Ágnes történész asszony vállalt kezességet azzal a feltétellel hogy Szabó András fölveteti a Károlira kedvenc tanítványát, Etényi Nórát és helycsinálás miatt kirúgatja a református Erdélyi István profot, csak 1 van: a mi kis sunyi, alattomos allround nyírógépünk.

 24. Svabra said

  Eltűnt az utolsó mohikán a Szabó-érából a Rektori Hivatalból, Pongrácz testvér. Ő köztudottan kötődött Szabóékhoz, Petrőczi barátnője volt. Szabó András információforrása elapadóban, mindenhonnan söprik ki a híveit. De majd ha Kőfalusi Krisztina visszajön a gyesről, minden megváltozik. Szabó el lesz látva olyan infókkal is, amelyekről még Kovács Barnabás és a Wistmanwood se tud 🙂

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt szereti: