Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Petrőczi and the Lexicology (Petrőczi és a lexikológia)

Posted by jhnnsclvn - november 6, 2012

 

Szerző: GRAMMATICUS

Petrőcziben dolgozik egy legyűrhetetlen ösztön (Instinct, Trieb, drive), hogy blamálja magát. Mindig újra meg újra nekigyürkőzik, hogy bebizonyítsa tudatlanságát, hozzá nem értését, tökéletes inkompetenciáját. Pedig ezt már majdnem mindenki tudja, különösen azóta, hogy a MAB kétszer UTASÍTOTTA EL professzori kinevezését nagy röhögő görcsök között.

Hogy Petrőczi újabb meg újabb pofonokba szalad bele, sőt, egyenesen kiprovokálja őket, annak a magyarázata világos. Petrőczi olyan mértékben túlbecsüli magát, hogy másoknak róla alkotott képe és az ő énképe a legkevesebb hasonlóságot sem mutatja egymással.

Erre időnként megpróbálják ráébreszteni – pl. a kétszeres MAB-döntés vagy Fabiny Tibor kari tanácsi felszólalása – de Petrőczit nem lehet meggyőzni. Petrőczi saját magát ZSENIÁLIS KÖLTŐNEK és TUDÓSNAK, GYÖNYÖRŰ NŐNEK tartja, míg mindenki más visszataszító külsejű fűzfapoetesszát és tudatlan senkit, nimfomán, egomán és grafomán locsogót kapcsol Ludvig Petrőczi Kata Szidóniától ELORZOTT NEVÉHEZ.

Legutóbb, a RefLap október 14-i számában „Szavak pásztora” – szavak pásztorai címmel győzte meg a még kételkedőket idióta tudatlanságáról. Ennek alkalma a Károlin megrendezett Szótárnap volt. Fontoskodóan megjegyzi, hogy „egy keresztyén egyetemnek különösen is fontos (SIC!) a szótárak iránti érdeklődés és szeretet ébrentartása.”  Petrőczi végtelen butaságát, a magyar nyelv szintaktikai és szemantikai szabályainak ignorálását (NEM ISMERETÉT) tükrözi az egész cikk. Magay Tamásról megállapítja pl., hogy „bízvást nevezhetjük a magyar lexikográfia atyjának”.  Azt nevezik valami atyjának, aki egy tudományterületet MEGALAPÍTOTT. Nem született magyar nyelvű szótár Magay előtt? Ezt talán még a kivételesen tudatlan Petrőczi se gondolhatja.

De egyre jobb lesz! Megdicséri a „hazai és nemzetközi szótártudományért sokat tevő” NO NAME Albertné Balázsi Júliát és Hollós Zitát, valamint a Magyar Nyelvtudományi Tanszék még BA végzettséggel sem rendelkező vezetőjét, Fóris Ágotát. Valódi paroxizmusba lelkesíti magát, amikor Magay Tamást, annak „minden percében áldásos tanszékvezetői tevékenységét”, valamint lányát, Magay Esztert meneszti mennybe.

Amiből világosan kiderül, hogy Petrőczi nem vette ÉSZRE A MAGYARORSZÁGI SZÓTÁRÍRÁS LEGNAGYOBB BOTRÁNYÁT, melynek negatív hősnője éppen a Petrőczi által agyondicsért  Magay Eszter volt.

Peter Sherwood, a londoni egyetem professzora ugyanis BEBIZONYÍTOTTA a Magay Eszter által készített szótárról, hogy annak példaanyaga 40 százalékban ROSSZ, 25 százalékban pedig MINŐSÍTETTEN ROSSZ, PRIMITÍV LEJTERJAKAB. Ezt Sherwood professzor leírta a szaksajtóban (amit Petrőczi, az angol tanszék docense nem olvas), elmondta az ELTÉ-n (ahova Petrőczit, a szakma szégyenfoltját NEM HÍVJÁK MEG).

Sherwood professzor a szakmaiatlanság mellett felvetett etikai szempontokat is. Ez az angol magyar szótár DRÁGA, több mint 7000 forint. Ennyitől elvárja az ember, hogy hiteles legyen.  Rengeteg ÁLLAMI SZUBVENCIÓT KAPOTT, de a szótár készitői,  Magay Eszter  és társai NEM FIZETNEK ANYANYELVI LEKTORT. Igy marad a szótárban 40, ill. 25 % SELEJT. Petrőczinek ez persze fel se tűnik, maga is hibásan beszél angolul. Mint ahogy az sem tűnik fel, hogy agyondicsér egy szakmai körökben NEGATIVAN ÉRTÉKELT TELJESITMÉNYT.  Ez megint nem csoda, Petrőczi annyira UNINTELLIGENS, hogy képtelen a rosszat a jótól megkülönböztetni.

A továbbiakban Petrőczi gyomorforgatóan giccses hangnemben locsog tovább, NINCS TÜRELMÜNK minden egyes TÁRGYI TÉVEDÉSÉRE RÁMUTATNI.

Csak ha már szótárakról beszélünk, egy tanács! Vegyen végre magának a docens és intézetvezető asszony egy szinonimaszótárt. Hogy ne minden egyes ünnepség „meghitt”, ne minden munka „áldozatos”, ne minden ember „kiváló” legyen. Vagy ne is! Ezt a szörnyűséget kár is javitani!

92 hozzászólás to “Petrőczi and the Lexicology (Petrőczi és a lexikológia)”

 1. fűzfapoetessza said

  Ludvig, a szerencsétlen hülye nem bírja befogni a száját.

  • lelkipásztor said

   Ezek a “képmutató írástudók és farizeusok”, akiket Jézus “meszelt sírhoz” hasonlított,”tele undoksággal”.

  • aczél elvtárs ringyója said

   http://petroczieva.blogspot.hu/2012/11/radios-idoutazas-1982-november-2012.html
   Mint látható, ludvig régi szövegek ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁT VÉGZI.
   Most éppen Rab zsuzsát kaparja ki a sírból h azt állítsa, az nagy véleménnyel volt róla.
   AZ IGAZSÁG: ludvig állandóan pénzt kunyerált Rab Zsuzsától, amit vagy késve vagy sose adott vissza.
   Rab Zsuzsa UNDORODOTT LUDVIGTÓL ÉS TEHETSÉGTELEN ALJAS PIÓCÁNAK TARTOTTA.

   • fűzfapoetessza said

    http://petroczieva.blogspot.hu/2012/11/nagyapa.html
    Itt pedig látható “kapcsolatom kezdete Jékely Zoltánnal”
    Ludvig aki már középiskolás korában is egy förtelem volt, nagyapja HALÁLÁNAK ÜRÜGYÉN megkereste Jékelyt, hogy Áprily egy verssorát “átírva” beletehesse a nagyapja gyászjelentésébe.
    Ennél nincs lejjebb sem intellektuálisan, sem morálisan.
    Ludvig egy segglyuk intelligenciájával és a babiloni kapu erkölcsével rendelkezik.

 2. dunántúli teológus said

  Mi nagyon dühösek vagyunk Petrőczire, h megvezette szegény püspök urunkut és velünk fizettette meg visszataszítóan giccses és blaszfémikus Áfonyahegyi .. c. könyvének kiadását. Különösen annak a fényében amit Szabó András a férje elkövetett a Huszár család ellen.

  • szabó a gyilkos fasiszta said

   http://szaboandras54.blogspot.hu/2012/11/huszar-gal-500-eve.html
   Szabó azt hiszi, mindenki, akinek köze van a “szelíd reformátor”-hoz, maga is birkaként türelmes.
   Ebben nagyon téved.

  • psychopathologia christiana said

   Szabóban is van egyfajta hérosztratoszi ösztön (Trieb, drive), hogy ártson másoknak. Végtelen unintelligenciájában azt sem veszi észre, hogy magának is árt.
   Mi mással magyarázható az, hogy a közismert és közszeretetnek örvendő Klaniczay Tiborról hangsúlyosan közölje, hogy:
   1. nemesi származása ellenére buzgó MSZMP tag volt,
   2. olyannyira hanyag, rendetlen ember, hogy fél évig nem bontott fel egy neki címzett csomagot (amely a Huszár Gál monográfiát tartalmazta).
   3. Nem gondol ezenközben arra, hogy ezzel VÉRIG SÉRTI A HÁROM KLANICZAY gyereket. Gábort, aki a CEU professzora és az ELTE docense, nemzetközileg elismert TUDÓS (szemben Szabóval)
   Még be sem fejeződött az előadás, Klaniczay Gábor már tudta, mit mondott szabó az apjáról.

   • animus said

    A barátom, aki ott volt a Huszár Gál konferencián megjegyezte, hogy Hubert Gabriella távolabb nem is ülhetett volna Szabótól és Petrőczitől. Az a Hubert Gabriella, aki KIADTA HUSZÁR GÁL ÉNEKESKÖNYVÉG FACSIMILE KIADÁSBAN és maga is pápai.
    Nos, ő nem tart(hat)ott előadást, Szabó, akinek semmi köze nem volt Huszár Gálhoz azon kívül, hogy – petrpczivel együtt – annak leszármazottját, Huszár Ágnest megrágalmazta, kirugatta, ellene hamis tanúvallomást tett.
    De mit is tett Szabó és Petrőczi Hubert Gabriella és a családja ellen:
    1.Miután Huszárt kirugatta, MEGTILTOTTA, hogy Hubert Gabriella és Hubert ildikó – akinek Huszár Ágnes adott megbízatást, TANÍTSANAK A KÁROLIN.
    2. Hubert G. férjét, Horváth Ivánt a legalpáribb, legmocskosabb szavakkal szidalmazta, KOMCSI FÉLZSIDÓNAK NEVEZTE. Azt a Horváth Ivánt, aki elintézte Szabónak, hogy 1998 tavaszán HABILITÁLHASSON AZ ELTÉ-n. A jelenlevők ma is borzadva emlékeznek Szabó tudatlan és a német nyelvet tönkresilányító “előadására”.
    3. Petrőczi MINDENKINEK ELMONDTA: “A HUBERT LÁNYOK PRIMITÍVEK ÉS MŰVELETLENEK ÉS BORZASZTÓ TEHETSÉGTELENEK”. Kitért Hubert Ildikó férjére, a Pázmányon tanító Nagy Lászlóra, akit BAGOLYGYŰJTŐ KOMPLETT IDIÓTÁNAK szokott nevezni.

 3. régi kolléga said

  Petrőczi mélyen benne volt Szabó rágalomhadjárataiban is. Hihetetlen aljas dolgokat terjesztett pl. Huszár Ágnesről, Erdélyi Istvánról, Hima Gabrielláról. Nyilassy Balázsról, Bertha Zoltánról.
  Mindenkiről, aki különb nála.

  • filológus said

   Erdélyit orosz kémnek, kriptokomcsinak, Nyilassyt nőcsábásznak (durva szóval), Bertha Zoltánt degenerált, gyáva hülyének szokta nevezni, Huszár Ágnest pedig tudatlan, műveletlen baromnak. Hima Gabrielláról beszélve pedig kimerítette az értelmező szótár egész negatív állományát.

 4. kataszidónia said

  Azon csodálkozom, h a holnapi konferenciára nem furakodott be.
  Dehát nyilván a RefLap tudósítójaként vesz részt rajta.

 5. Zerrspiegel said

  Petrőci teljesen félreismeri magát, ez tény. De ebben nemcsak ő a hibás, hanem a férje is, aki tévképzetében folyton megerősíti. Még ha szerelemből tenné, megbocsátható lenne. De nem. Szabó tudatosan hazudik Petrőcinek, mert fél tőle. Már rég nem tartja vonzónak. Szívesen megcsalná, ha merné.

  • Secretary said

   Annyira azért nem fél, mert megcsalta. Csak úgy tesz, hogy elaltassa Petrőczi és a többiek gyanúját. Kőfalusi a szeretője volt. Nagyon titkolták, de ennek voltak egyértelmű bizonyítékai.

   • M.B. said

    Erről Szabó tanár úr nem tehet. Kriszta tudatosan csábította el. Pinatakaró farmert és rövid topokat hordott. A meztelen hasát és a csupasz ágyékát pedig a közös komputerezés közben odadörzsölte a tanár úr szakállához és orrához. Erre még egy lankadt pöcs is ugrik 🙂

   • Secretary said

    Kulin csapnivaló munkaerőnek tartotta Kőfalusit. Folyton lógott, nem intézett el semmit, csak pletykált. Hatalmas káosz volt az iratok között. Ezért találta ki Kulin a titkárnővizsgát, amit 2007-ben be akart vezetni. Ki akarta rúgni Kőfalusit, de Szabó akkor már mindenféle kémkedésre használta, rektorhelyettesként havi 60 ezer pluszpénzt adatott neki és még a pályázati pénzéből is fizette adminsztrátorként. Aztán Szabó hamarosan félreállította Kulint, és Kőfalusi teljhatalmat kapott. A legkevesebb hogy ilyen módon hálálta meg Szabó anyagi adomnyait. Petrőczi elől persze gondosan eltitkolták.

   • Nancy said

    Szóval közpénzből fizette a szeretőjét.

   • andrew said

    A Kriszta leszopta a Szabót. Havi 60 rongyér megérte a vén baromnak. Még a Rákóczi téren is többe kerül különben

   • Katicabogár said

    Kőfalusi pénzér mindenre kapható volt. Az anyját is megölte volna. Ritkán látni ilyen kapzsi dögöt.

   • Putzfrau said

    Eccer este én is rájuk nyitotam a ajtot. Ösze voltak ragadva.

   • Futballista said

    Mivel? Ragasztóval? Mer Szabónak nemigen lehet muníciója.

   • ghost writer said

    Jó gyomra lehet a csajnak én simán leokádtam volna azt a pikkelysömörös f—át

   • Ginger Cat said

    Tegnap este fent volna a Mátyás u. 20. I. emeleti párkányán. Petrőci egy konyhakéssel kergette Szabót a hencidai asztal körül és azt üvöltözte: “Leszopattad magad te disznó? Levágom!”

   • Macskacicka said

    Nemcsak a pöcse pikkelysömörös…

  • Malcolm said

   Na ezér hányok tőlük megy a nagy duma a protestantizmusról meg az istenről és minden retkes kurvával leszopatja magát a vén dög

   • maszületett bárány said

    Közben meg sajnáltatja magát a hájas könyvtáros Erikával

   • Csathó Lilla said

    Mindegyikkel nem, mert félénk és mert Petrőcitől is fél. Csak a Kőfalusival, mert az a pénzért a pofáját is tartotta. De csak amíg dőlt a lóvé. Többet keresett mint egy professzor. Csak amikor Barnaby és Tepsi leállították az extra 60 ezrét, akkor a szemét kurva már András ellen kémkedett, lehalászta a leveleit a dékáni komputerről és beküldte a blogra az angolos íméleket.

 6. Károlis bohóc said

  Petrőcit szerintem azért nem nyugdíjazzák a kora ellenére, mert ő a szórakoztató faktor. Persze nem úgy ahogy ő gondolja. Hanem úgy hogy mindeig lehet rajta röhögni.

 7. (septem)pun(ctat)a said

  Hát igen, a Sátán tehene mindig vicces, kár is lenne tagadni.

 8. fucking bitch said

  Hát igen, a vén k@rva hozza a formáját azt a rosszat.

  • szkizo dad said

   Szabó még nem cserélte le szarszínű blogján a Huszár Gál posztot.

   • szabó a gyilkos fasiszta said

    Kifogyott a témából a professzor úr. Vagy momentán senkit nem akar meg(karakter)gyilkolni?
    Rabolni támadt kedve?
    Okiratot hamisítani?

 9. EHE hehe said

  Szabó és Petrőci ma láthatoan elég morcosak voltak egymáshoz. Biztos a Kőfalusi ügy kipattanása árnyékolta be amúgy felhőtlen kapcsolatukat.

  • Macskacicka said

   Mér? Petrőci tanárnő sohasem csalta meg a Szabó tanár urat? Akkor mit van úgy oda?

   • korrektúra said

    Ludvig megkergette a sánta könyvtárosokat a Ráday utcában, hevesen udvarolt a Mátyás utca és a Ráday sarkán levő Shiraz vendéglőben az Ali bácsinak, de az még a szürkehályogon keresztül is látta, hogy milyen és elzavarta.
    A 170 milliós HÖK-ös sikkasztás egy részét azok a fiúk kapták, akik hajlandók voltak meghágni a vén boszorkányt.

   • Malcolm said

    Nincs csúnya nő csak kevés viagra!

 10. ask jerves said

  Szabó panaszkodik a hájas könyvtáros Erikának h Petrőczi nem figyel eléggé őrá

 11. komáromi csipkés györgy said

  http://reformatus.hu/mutat/7470/
  Köntösnek igaza van: nagy önérdekek mozognak itt.
  A református egyház azért is veszít hitelességéből, mer alapított egy egyetemet TUDÓSOK ÉS REFORMÁTUSOK NÉLKÜL, ahol Kun Béla unokája lehet professzor meg a képen látható futóbolond vén k@rva meg a rablógyilkos férje a Szabó. Kreformátus egyház továbbélésére.SZE klánjainak kifizetőhelye.
  Minden igazi református UNDORODIK A KÁROLITÓL.
  Amíg meg nem szüntetik, nincs esély a

 12. gate keeper said

  Az egyik barátom ott volt a Huszár Gál konferencián. Azt mondja, Szabó meg Petrőczi körül óriási kör képződött, senki nem akart melléjük ülni, menekült a környezetükből, mintha rühesek lennének.
  Szabó pedig, a gyakorlott karaktergyilkos Huszár Gálról szóló előadásában hosszan tárgyalta, hogy az Irodalomtudományi Intézet egykori igazgatója, a nemesi származású Klaniczay Tibor az MSZMP tagja volt.

  • 12 lépés said

   Egy korábbi fészbukos megállapodás értelmében én is elmentem a Huszár Gál konferenciára. Tanár úr azt ígérte egyik üzenetében, hogy kb. fél év múlva kész velem személyesen találkozni…

   • korrektúra said

    Elmondod nekünk tárgyilagosan, mit láttál-hallottál ott?

   • 12 lépés said

    Jobban szeretném ezt Fb-on privát üzenetben a tanár úrral megbeszélni, de sajnos törölt. Azt hiszem, valaki megrágalmazhatott nála 😦 . De bízom benne, hogy rájön, a rágalmak alaptalanok, és újra visszatesz 🙂

   • Andrew said

    Csak nem te vagy az az idióta aki belezúgott ebbe az undoritó szörnyetegbe?

   • 12 lépés said

    Hát mindegy, látom nem tesz vissza, akkor innen üzenek. Fél évvel ezelőtt a fb-on a kövérség és soványság előnyeiről cseréltünk eszmét a tanár úrral. Tanár úrnak az volt a véleménye, hogy valaki öreg korára vagy kövér lesz, vagy ráncos. Én ezt nem fogadtam el a túlsúly megideologizálására, és akor Tanár úr tett egy ígéretet, hogy fél év alatt lefogy, és én megnézhetem az eredményt. Ezért mentem el az EHE-re, mert elég sok helyen hirdették, hogy ott fog előadni. Ezt kvázi a beígért randevú helyett csináltam. 🙂

   • Andrew said

    Te tényleg randevúzni akartál ezzel a bűzgörénnyel? Te teljesen meg vagy huzatva.

   • Macskacziczka said

    Én megértem 12 lépést. Én is szívesen randevúznék a tanár úrral. Nekem is nagyon bejön. Csak Petrőci tanárnő ne lenne ojan féltékeny 😦

   • Sanya said

    Mit jelent az, hogy 12 lépés? Annyira vagytok az ágytól? Vagy egymástól? Az elég messze van a szexhez 🙂

   • 12 lépés said

    Ne idétlenkedjetek. Egyszerűen kíváncsi voltam régi tanáraimra, Szabó tanár úrra és Petrőczi tanárnőre, mert 15 éve nem láttam őket. Sajnáltam őket, mert magányosnak és szomorúnak tűntek. Ott ültek az ablaknál a második sorban- egyedül. Körülöttük senki. Nem öltöztek egymáshoz. Szabó tanár úr barnás zakót, Petrőczi tanárnő valami szürke kötött cuccot viselt. A színek ütötték egymást. Szemük riadt volt, mint az űzött vadé és eszelősen cikázott ide-oda a teremben. Petrőczi tanárnőnek a feje is pörgött, mintha keresne valakit, vagy védekezne egy láthatatlan támadás ellen. Arra nem figyeltem, hogy mit mondott a tanár úr. Az az igazság, hogy ezek a régi magyaros izék akkor se érdekeltek túlzottan, amikor még hallgató voltam. Csak arra, hogy sikerült-e tanár úrnak a félév alatt a 15 évvel ezelőtti formájába hozni magát, ahogy megállapodtunk a fb-on. Sajnos nem…

   • Andrew said

    Látom kezd megjönni az eszed. A leirásból itélve kiszerettél ebből a gusztustalan szörnyből. Hi-hi-hi

   • 12 lépés said

    Nagyon vicces. Nem szerethettem ki belőle ugyanis bele se szerettem. Nem volt köztünk soha semmi. Csak dumáltunk a fb-on. A leírásban nincs semmi. Csak annyi, hogy mindkettejükön látszik, amiken az utóbbi időben átmentek. Az, hogy a szem a lélek tükre, közhely. De a haj is tükrözi, hogy érzi magát az ember. Szürkülő, apadó hajzatukból ítélve, ők nem jól. Nem is beszélve a szemükről, ami kimondottan rémisztő. Csak azt akartam mondani, hogy abba kéne hagyni a poénkodást rajtuk. Foglalkozzatok inkább az igazi bűnösökkel. Mondjuk Hanságival és körével.

   • Malcolm said

    Tudod mi hiányzik neked te liba? az a husz centi

   • Fészbuk said

    Azt a bizonyos levelezést én is olvastam a Fb-on Szabó András és A…. E…., egy volt károlis hallgatólány között. A ráncokkal és a túlsúllyal indult, majd átment kifejezett flörtbe. Szabó András nyilvános üzenőfalán ma is olvasható azok számára, akik még hozzáférnek. E.. arról írt 2012. április 30-án, hogy Szabó András nyilván azért visel újabban szakállt, hogy eltakarja a tokáját:

    Szabó hozzászólt A… E… bejegyzéséhez a saját üzenőfalán.
    András ezt írta: “Kösssssssz! Tokás, pocakos vénember vagyok…”

   • rettenthetetlen hülyék a károlin said

    Szabó belegyalogolt egy fiatal csajjal egy flörtbe.
    Mit szól hozzá Ludvig, az egyelőre még nem özvegy Karnyóné?
    Özveggyé teszi magát: felkapja a hencidai úrasztaláról a konyhakést és leszúrja Szabót a házasságtörő dögöt.

   • Fészbuk said

    Úgy látszik ez másnak is feltünt. Nem hittem a szememnek. A fatökü Szabó András nyílt szinen flörtöl egy kb 30-as csajjal. Én le is mentettem egy pár üzenetváltást. Szabó szerint jobb kövérnek lenni, mert a soványak ráncosak lesznek, ha megöregszenek.

    A… E… hozzászólt Sz… A… bejegyzéséhez:

    Az érintett kérésére kimoderálva – a szerk.

    Sz… A… hozzászólt A… E… bejegyzéséhez:

    “Nincs. Hosszú évek tapasztalata.”

    A… E… hozzászólt Sz… A… bejegyzéséhez:

    Az érintett kérésére kimoderálva – a szerk.

    András ezt írta: “Maradjon az enyhe túlsúlynál”

   • Voyeur said

    Megtaláltam. Szabó fejtegetése pontosan így hangzik:

    András ezt írta: “Ez a finom célzás? Nyugi, csak viccelek, sértődésről szó sincs. Szerencsére mindenki megöregszik (aki nem hal meg fiatalon), s aki sovány marad, az meg ráncos lesz.”

    Nem tudom kiről van szó. A… E… nevű évfolyamtársra nem emlékszem.

   • Gergő said

    Én is olvastam ezt a levelezést kábé fél évvel ezelőtt. Egyre intimebb lett. A csaj nagyon titkolózott magáról, mert mint később bevallotta erős függő. Többször írt a névtelen alkoholisták bibliájáról, a 12 szabályról és a 12 lépésről. Ezek érdekeltek, mert én is járok rendszeresen AA gyűlésekre. De Szabónak sokáig nem esett le hogy mi a pálya. Amikor kezdett belezúgni a csajba javasolta hogy folytassák privátba ne mindenki szeme láttára. Kár mert onnantól már nem tudtam őket követni.

   • Myrtill said

    Nem A… volt a vezetékneve, de hogy mi arra nem emlékszem. Azt később vette fel, amikor férjhez ment. Alkoholista is volt és drogos is. Néha hetekre kipasszolta magát. Több évfolyammal is járt együtt, azt se tudom hogy végzett-e egyáltalán. Aztán eltünt. Fura hogy újra felbukkant. Emlékszem a botrányaira. Próbáltam segíteni neki. A férjem beajánlotta Dömösre a refi kék mentőbe de nem ment be. Nem az E…t használta, hanem a második keresztnevét, az É…t mert az rövidebb volt és amikor remegett a keze könnyebb volt leírni. 🙂

   • Fészbuk said

    Az ismerkedés későbbi szakaszában Szabó úgy kelleti magát mint egy házassághirdetésben:

    “András ezt írta: “92 kiló, 178 centi, értelmiségi pocak. 2000-ben volt egy sikeres fogyókúrám, de lassan visszahíztam, egyébként nagyjából ugyanúgy nézek ki (leszámítva az öregedést)”

    2012. május 2., szerda, 15:03:43

   • Voyeur said

    Ez is megvan.

    Az érintett kérésére kimoderálva – a szerk.

    András ezt írta: “Nekem kevésbé elfogadható, de ez van.”

   • A szaván fogott Szabó András said

    És tovább:

    Az érintett kérésére kimoderálva – a szerk.

    András ezt írta: “Igen, épp ma gondoltam egy kortársamra, aki alacsonyabb nálam és 100 fölött van. Itt már jönnek az egészségügyi problémák is.”

    Dátum: 2012. május 2., szerda, 22:14:39

    Az érintett kérésére kimoderálva – a szerk.

    András ezt írta: “Ok. megpróbálhatjuk…”

    Az érintett kérésére kimoderálva – a szerk.

    András ezt írta: “Fél év”

    Dátum: 2012. május 2., szerda, 22:38:26

    A kíváncsi hölgy nem tett mást, mint mindössze szaván fogta Szabó Andrást. A Huszár Gál konferencia majdnem napra pontosan fél évvel az ígérettétel utánra esett. 🙂

  • klaniczay fan klub said

   Vajon mit akart elérni Szabó, amikor olyan ordenáré módon gyalázta Klaniczay Tibor emlékét?
   Meg akarta sérteni a Klaniczay-gyermekeket, Gábort, Júliát és Pétert?
   Akikhez semmiféle értelemben nem hasonlíthatja magát.
   Mi mindenesetre szóltunk nekik.
   Nem csodálkoztak. Fontolgatják a méltó választ.

 13. pressburger said

  Szabó a gyakorló karaktergyilkos nem elégszik meg azzal, hogy Huszár Gál leszármazottját – saját főnökét – megrágalmazta, kirugatta, ellene hamis tanúvallomást tett. Most az őst szennyezi be primitív gondolataival (?) és megrágalmazza azt a Klaniczayt, akinek a fenekéből ki se látszott, mikor még élt.
  Most, hogy már nem él, Szabó jól megrugdossa és MSZMP-pribéknek, megalkuvó aljas senkinek mutatja be.

  • dark side said

   A ref fórumok gyanúsan hallgatnak a konferenciáról.
   Helyette ez van:
   http://reformatus.hu/mutat/7449/
   A jövőkép bizottság gondolkodik, h mi a probléma,
   alig valaki jár templomba, a reformátusok társadalmi megbecsültsége a béka segge alatt.
   Sto gyelaty?
   “Nem oldottuk meg az ügynökkérdést” – ez má igaz, kispofám, mer egy ügynök a zsinat lelkészi elnöke, Bölcskei Bátori néven bátran jelentgette a híveket meg a lelkésztársat az állampárti belügynek!!!
   És még csodálkoztok, h senki nem becsül benneteket semmire? Hát ezért többek között meg a jobbikos PÉNZMOSODA KÁROLI miatt, ahol a rablógyilkos pribék Szabó, a nimfomán idióta Petrőczi a Kulcsár.Szabó klán söpredéka meg Kun Béla unokája markolja fel a lóvét.

   • hermeneutikai lángész said

    És ki lesz az új zsinati elnök?
    És lesz vajon ereje kitakarítani az Augiász istállóját?
    És ha Bogárdi Szabónak hívják, képes lesz-e rendet tenni a Károlin, vagy eltűri bűnöző sógora, Szabó András pofátlan rablásait és okirathamisításait:

   • hajnalka said

    Szabó stílusosan szarszínű blogján viszont megjelent:
    http://szaboandras54.blogspot.hu/2012/11/konferencia-utan.html
    Fényképezett és dicsekszik és leírja, hol hallható amint kappan hangján hazudozik és dicsekszik.
    A megjelent írásos változatban is benne lesz az inszinuáció vajon Klaniczay Tibor MSZMP-tagságáról?
    Mindenesetre szóltunk Klaniczay Gábornak, mint mondott apjáról a krónikus karaktergyilkos Szabó.

   • dunántúli teológus said

    Szabó ezzel az alpári pofátlansággal kihvja maga ellen a sors haragját. Meg persze a miénket.

   • fűzfapoetessza said

    Petrőczi most furcsa módon tartózkodóvá vált. Még verset se, se naplójegyzetet nem tett föl a blogjára.
    Pedig megihlethette volna Huszár Gál avagy: “Férjem, szerelmem a pulpituson, amint Huszár Gált, Bottát és Klaniczayt gyalázza”.
    Aztán szólhatott volna Köntösnek és Steinbachnak, adják ki a dunántúliak pénzén.

 14. gagyi mami said

  http://www.parokia.hu/kozosseg/cikk/1007/
  Ez a Szotyi Orsi íráskészségét tekintve nyilván a Fűzfapoetesszánál tanult kreatív (?) írást (?):
  Hát azért NINCS SZÜKSÉG A KÁROLIRA, mert aljas idióták (Hansági, Szabó, Ludvig, Hidán stb.) vesznek fel komoly pénzeket azért, hogy a felvett idióta Konkoly-ivadékok önhitt idiótákként hagyják el a Reviczky utcai kuplerájt.

  • Kontraszelekció said

   A Károli kifejezetten a kontraszelektált oktatók intézménye. Belterjes nepotista protekciós alapon válogatják az oktatókat. Plusz a máshova be nem fért Kulcsár-Szabó jutalmazottak lerakata. Az értelmi fogyatékos Balla Péter és a Miskolcról kirepített csaló Pethő a HTK-n, a Szabó házaspár, Mészáros és a MENY kedvencei a BTK-n tipikus példák erre. Az ÁJK-ról pedig nincs mit mondani, ott főállású professzorok, docensek nincsenek is, az ottani oktatók egyetlen egyikének sem a Károli az egyetlen állása. Ügyvédi irodák, bíróságok, ügyészségek, koemányhivatalok, más jogi karok stb. stb. mellett itt keresik a sokadik fizetésüket. Csanády törvénytelenül akkreditátatta az aranytojást tojó tyúkot.

  • Károlis munkanélküli said

   Elolvastam a gagyi írást. Az írás primitív, a probléma valós. Vannak a szerzőnél jóval fejlettebb íráskészséggel plusz tudományos fokozattal is rendelkező diplomások állás nélkül. A Ráday utcai diplomás álláskereső hivatalban egy csomó károlis tanítványba és oktatóba botlottam. Pedig Balla és Tepsi egy tavalyi rádiós interjúban azt ígérték, hogy aki a Károlira jön, annak nem lesznek elhelyezkedési gondjai. Az egyház minden végzett hallgatót foglalkoztat. Hát ennyit az őszinteségükről.

  • kataszidónia said

   Petrőczi majd a Reflapot fossa tele vele.

 15. L'Adultera said

  Amíg Petrőczi ifjúkorában fűvel-fával csalta az urát, öregkorukra ez ugy látszik megfordult. Kőfalusi szexelt Szabóval a havi plusz 60 ezerért ezt a bölcsészkaron Petrőcit kivéve mindenki tudta. De hogy Szabó csajozni jár a facebookra ez új információ. Hogy miből lesz a cserebogár! 🙂

  • germanista said

   Ezekhez a bunkókhoz nem illik ez a fontanei stílus. A szegedi koliban a Ludvig magára rántott mindenkit, aki nem tiltakozott nagyon Az AIDS-t kivéve volt is neki minden baja és fertőzte a fiukat, ezér is toloncolta ki a rendőrség a koliból.
   És ezt a kvázikurva életódot folytatta, aztán próbálkozott sok mindenkivel, de elhajtották és végül meggyőzte a Szabót hogy a jobb keze helyett őt válassza.
   Az első kölykük, az “Évike” se a Szabótól van, hanem mástól. Szabó Géza mindig dühösen tiltakozik, h ő lenne az apa. Persze lehet h a Ludvig leitatta és így nem is tud róla h a Ludvig felcsináltatta magát vele.
   Az “Andriska” a szörnyszülött, az tényleg a Szabó klónja, idióta sátánfajzat.

 16. hajnalka said

  Tegnap Fóris, az igazi református és magyar nyelvtudományi zseni rendezett egy konferenciát a Károlin.
  http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=326:meghivoterminologiai-kihivasok-az-oktatasban-es-az-europai-unios-gyakorlatban&catid=1:friss-hirek

 17. 12 lépés said

  Ami sok az sok. Állítsátok le magatokat. Töröljétek a fb-ról föltett szövegeimet és főleg a nevemet. Nem járulok hozzá hogy a nevem szerepeljen ezen a blogon. Ha nem veszitek le azonnal, feljelentelek benneteket személyiségi jogaim megsértéséért!

 18. goedel macskája said

  Hát azt nehezen tudod érvényesíteni cicus. Össze-vissza hazudozol a neveddel kapcsolatban hogy mit viselsz meg mit nem. Az se tiszta mit akarsz Szabótól.
  Mer az h belezúgtál, hát az, mondjuk, kevéssé hihető.
  Nekem az a legvalószínűbb, h kísérletezni akarsz vele unalmadban.
  Na mondjuk ez se a keresztyén erkölcsiség teteje.

  • szabó fan klub said

   A balfasz Szabó meg mit kokettál itt h ő nem is olyan kövér
   Azt hiszi elkap egy kis ingyen szexet?
   Elhitte h egy nőnek Ő TETSZIK????
   Szabó te nagyobb barom vagy mint gondoltuk

 19. hermeneutikai lángész said

  Szerintem ez egy provokáció, szabót megvezették.
  Persze, mivel az intelligenciahányadosa a negatív tartományban van, ezt még észre se vette.
  Meg annyira vágyik rá, hogy szeressék, csodálják, márpedig nincs élő ember, Ludvigot és Ribikét is beleértve, aki így érezne iránta.

  • 12 lépés said

   Szerencsétek, hogy levettétek a nevemet és a kommentjeimet. Ha nem esik nehezetekre, töröljétek a vezetéknevem kezdőbetűjét, még akkor is, ha ez a (második) férjem vezetékneve, akitől már elváltam. Őt is zavarhatja a kéretlen nyilvánosság. Egyébként pedig hanyagoljatok, mert feljelentelek benneteket. Épp ma jelentették fel két fórum kommentelőit:

   http://index.hu/kultur/media/2012/11/10/feljelentettek_a_nepszava_es_a_hir24_kommenteloit/

  • Andrew said

   Ki van csukva. 12 lépés zakkant. Mindig is Szabó pártján állt védte körömszakadtáig mintha a szeretője lenne. Lehet hogy az is. 🙂

   • Charlie said

    Sztem meg ez van kicsukva. Szabó köztudottan impotens, ezt épp a legilletékesebbtől Petrőcitől tudjuk. Minek neki egy lover ha még egy feleség is nyűg?

   • Zita said

    Petrőczi tanárnő tényleg mesélte nekünk, hogy a férje korábban nagyon frisky volt (ezt a szót persze nem ismerte, tőlünk tanulta 🙂 ), de újabban nem tudja őt rávenni a házaséletre. Ez egyértelmű. Nem?

   • Department said

    Nem semmi. A kolléganő az óráin mesél a hallgatóinak a saját házaséletéről. Annak csúcspontjairól és mélypontjairól. Mi egy kicsit máshogy állunk az oktatáshoz. Talán ezért is nem találja nálunk a kolléganő a helyét. 🙂

 20. hermeneutikai lángész said

  Bocs, ez most egy kupleráj vagy oktatási intézmény?
  Ha elnézem a Ludvigot, inkább a kuplerájra szavazok.

  • Félénk vagyok, de dugni akarok said

   A CIA főnök már lemondott házasságtörés miatt. Szabó mikor mond le amiatt az egyetemi tanári állásáról, hogy előbb Kőfalusi Krisztinával utána pedig Almássy Eszterrel megcsalta Petrőcit?

 21. prudens said

  Megáll az ész! A Károli BTK-nak még van doktori bizottsága?
  Nem vettétek észre, idióták, h a MAB megszüntetett bennetejet?
  És ki az elnöke?
  Kovács Árpád, a nyugdíjas rendőr!

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: