Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Professor Navracsics’ Walk to Canossa (Navracsics professzor Canossa járása)

Posted by jhnnsclvn - január 25, 2013

Professor Navracsics’ Walk to Canossa (Navracsics professzor Canossa járása)

A Ravasz László Baráti Kör hozzájárult, hogy a nemzetközileg ismert és elismert kitűnő vallástörténész alábbi írását saját oldalunkon is közöljük. Köszönet érte! – A szerk.

2013. január 22.

a lenullázódott Navracsics

a lenullázódott Navracsics

Balla, a született nulla

a nullának született Balla

Szerző: Dr. Jakab Attila PhD
vallástörténész – regisztrált álláskereső

Bayer Zsolt – aki szintén “az idióta nyugati világ ‘vívmányait’ használja” (http://www.magyarhirlap.hu/ki-ne-legyen) – tudatosan, megfontoltan, előre kiszámítottan írta meg provokáló cikkét. Botrányt, saját szóhasználatával élve “műfelháborodás”-t akart gerjeszteni. A valós társadalmi problémát tulajdonképpen faji kérdéssé konvertálta (mindkét írásában: http://magyarhirlap.hu/tenyleg-mi-legyen). Tudta, hogy ez az, ami hat, mert a faji gondolkodás már közel 150 éve beívódott a magyar közgondolkodásba (románok, zsidók, cigányok a sorrend!). Mivel a zsidózás mára már a Jobbik sajátja lett (lásd Gyöngyösi listázási afférja) így az 5-ös számú Fidesz tagsági könyvel rendelkező publicista inkább átstartolt a cigányozásra (korábban ő is inkább a zsidózás műfaját művelte). Azon egy percig nem gondolkodott el, hogy a cigányság egy részének felrótt magatartásminták vajon honnan jönnek? Kitől tanulták? Vajon nem kellene a továbbélő magyar nemesi, dzsentri mentalitást, magatartást (a kivagyiságot) górcső alá venni? Azt természetesen nem várom el, hogy Bayer ezt megtegye, mert nem hiszem, hogy arra meglenne a szellemi kapacitása, de esetleg megpróbálhatna olvasgatni, utána járni a dolgoknak.

Bayer 2013 első napjaiban szemrebbenés nélkül rákérdezett arra, hogy “ez itt még egy társadalom?” Eszébe sem jutott elmélázni azon, hogy 2010 tavaszától már Orbán Viktor a Jani ebben az országban, ahol Pintér belügyminiszter osztogatja az előre beígért pofonokat, és biztosítja a közrendet. Bayer azonban kételkedik a pintéri rendőrség hatékonyságában, ezért a tömeg zsigeri ösztöneire apellál; lincselésre szólít fel. Kimondja, hogy amennyiben a rendőrség passzív marad, akkor majd “a szigethalmi közösség gondoskodik róla, hogy soha többé ne legyen kedvük fenyegetőzni” az elkövetőknek. Ami eléggé világosan benne van a szövegben, azt nem lehet szándékosan félreérteni. Azt csak érteni vagy nem érteni lehet!

Amennyiben Bayer Zsolt úgy ítéli meg, hogy “ami van, fenntarthatatlan és robbanás előtt forrong. ‘Ami van: széthull darabokra’ (http://magyarhirlap.hu/tenyleg-mi-legyen), akkor miért nem arról ír mélyreható és értelmes cikkeket, hogy az Orbán-rezsim 2010 tavasza óta folytatott gazdaság-, de különösképpen társadalompolitikája milyen mértékben járult hozzá ennek a robbanásig feszült helyzetnek a kialakulásához?! Esetleg nem arról van-e szó, hogy Bayernek jutott a feladat, hogy egy előre beprogramozott társadalmi robbanásra mentálisan felkészítse az országot, előre elmagyarázza annak okait? Akkor ugyanis azonnal be lehet vezetni a szükségállapotot (lásd Alaptörvény 47. cikk a különleges jogrendről és 49. cikk a szükségállapotról!), ahogy azt az Alaptörvényben megfogalmazták – és akkor annyi a (2014-es) választásoknak! Ez lenne a Fidesz vészforgatókönyve a hatalom elvesztésének elkerülhetetlensége esetén?

A Bayer – Navracsics történet azonban más miatt feltáró jellegű. 2013. január 7-én Navracsics Tibor professzor, közigazgatási és igazságügyi miniszter, az ATV esti Egyenes Beszéd című műsorában még pontosan érteni vélte, hogy miről beszélt Bayer Zsolt az első írásában. Kijelentette, hogy “olyan embernek nincs helye egy közösségben, aki emberek egy csoportját állatnak tartja”. Egy héttel később, 2013. január 14-én, a Hír TV Rájátszás című műsorában, azonban már visszakozott, és helyesbített (http://index.hu/belfold/2013/01/14/navracsics_bayer_masodik_irasa_bizonyitott). Szerinte Bayer Zsolt sok mindent helyre tett. “Ismerem Bayer Zsoltot – állította -, és nem tételezem fel róla, hogy a szombati cikkben leírtakat komolyan gondolta volna”.

Időközben ugyanis Navracsics professzor elolvasta az inkriminált írást, és kiderült, hogy (a poltpéteri ügyészséghez hasonlóan), vélelmezhetően gőze nincs arról mi a szövegelemzés és szövegértelmezés. A navracsicsi állítással ellentétben – hogy “Bayer Zsolt meg tudja írni ezt a problémát úgy is, hogy ne legyen túl éles a nyelvezete” -, a valós helyzet ugyanis az, hogy Bayer még nem írta meg; csupán állítja, hogy tudna olyan cikket írni a magyarországi cigánykérdésről, amibe semmiképpen sem lehetne belekötni. Ne állítsa! Írja meg a cikket! És ha mondjuk a Heti Válasz le is közölte, akkor el is hisszük neki az állítását! Mindaddig azonban, amíg ezt nem tette meg, az állítása nem több egy kétes értékű / értéktelen szándéknyilatkozatnál.

Amennyiben azonban minél előbb sikerül szétverni a magyar felsőoktatást, és Demján Sándor meggyőződését követve teljesen leépíteni a “tömeges selejtgyártásra” szakosodott (vagyis semmiféle kézzelfogható profitot nem termelő) humán- és társadalomtudományokat, akkor Navacsics professzor már nem is fogja megtudni, hogy mi a szövegelemzés és a szövegértelmezés, mert nem lesz kitől megtanulnia. Valószínűleg ez is a cél. Bayer Zsolt ősfideszes, vezérkari családtag, a Vezér kebelbarátja írásainak nem az a célja, hogy azon a magyar (“nemzeti-keresztény”) olvasó elgondolkodjon, hanem hogy indulatba jöjjön, előítéletei megerősítést nyerjenek, egyértelműen, nevesítve lássa minden vélt vagy valós problémáinak okait/okozóit, és ily módon bármikor azonnal hadra foghatóvá (békemenetesíthetővé) váljék. Hiszen a hiba nem a rendszerben, nem az egyénben van, hanem minden baj forrása a Bayer Zsolt (vagy Gyöngyösi – mikor ki van szolgálatban) által nevesített Más/Másik. Ha az már nem lesz, maga a baj is megszűnik, és eljön a felvirágzás, a pannon Kánaán. Kb. így gondolták ezt 1880-1890-ben, 1920-ban, 1938-tól 1944-ig, az 1950-es években (igaz osztályalapon), és ma.

Egyébként Bayer Zsolt nagyon pontosan, és fölényesen, tette helyre Navracsics professzort: “Navracsics Tibornak, az én kedves régi barátomnak nem azzal kell foglalkoznia – mondta-, hogy engem kizárasson a Fideszből, egyrészt mert nem fog neki sikerülni. Másrészt ő az igazságügyminiszter. Azzal foglalkozzon, hogy a fenyegetőket, úgy, ahogy vannak, nagymamástól, nagypapástól, azonnal és haladéktalanul vigye el a kommandó.” Magyarra lefordítva: Bayer Zsolt “családtag”, a Vezér legbelsőbb köréhez tartozik. Érinthetetlen; bármit mond, ír vagy tesz. Ezzel szemben Navracsics professzor egy külsős, egy jövevény – és soha nem fog belépni a körbe; nem lesz tagja a”családnak”!

Az eredmény: Navracsics professzornak be kellett vállalni egy látványos és nyilvános önmegaláz(kod)ást ahhoz, hogy tovább rághassa a koncot, és érezhesse az isteni Vezér testmelegét. Példát statuáltak vele. Rajta keresztül tették nyilvánvalóvá mindenki számára, aki a rendszerben van, hogy meddig lehet elmenni az önállóságban. Semeddig. Azoknak, akik az Orbán-rezsim felépítésében és működtetésében szerepet vállaltak, azoknak az egyéni mozgástere nulla. Sőt, mi több: előbb-utóbb emberileg is lenullázódnak – rákényszerülnek arra, hogy feltörlő rongyokká váljanak.

Navracsics professzor esete elszomorító. Azt üzeni a fiataloknak, hogy a sikeres érvényesülés titka a meghunyászkodás, a szolgalelkűség, a jobbágylelkület, az elv- és gerincnélküliség. Az orbáni ellenzéknek ezzel az üzenettel kell számolni; és valami mást, hiteleset javasolni. Különben ugyanazt hozza vissza, csak pepitában! S akkor nem felfele, hanem továbbra is az erkölcsi züllés és elsilányulás, végeredményben a széthullás útján lefele viszi tovább a társadalmat.

Navracsics professzor lealjasodását összekapcsolva a Semjén-ügy körül mindinkább kialakuló csenddel, valamint a Professzorok Batthyány Körének fülsiketítő hallgatásával az válik nyilvánvalóvá, hogy a magyarországi értelmiség, mint olyan, erkölcsileg és intellektuálisan megbukott. Most üt vissza az a gyakorlat, hogy az elmúlt 20-25 évben többnyire csak a Navracsics kaliberű emberek juthattak pozíciókba. Itt nem elszigetelt egyéni esetekről, hanem egy belülről teljesen szétrohadt rendszerről van szó, ahogy azt jól mutatja a Károli Gáspár Református Egyetem évek óta csendben, a média közönye közepette zajló botránysorozata (https://jhnnsclvn.wordpress.com). A kisgömböc jellegű rendszerhez nem szabad még csak hozzáérni sem, mert a genny (kicsinyes irigység, mérhetetlen beképzeltséggel társult középszerűség, túlérzékenység, sértődésre való nagyfokú hajlandóság, alantas gáncsoskodás, intrika, gyávaság, intézményesített kontraszelekció, féltudás) szétspriccel, a rendszer összeomlik, és mindenkit maga alá temet. Úgy tűnik, hogy az omerta és a közös érdek továbbra is szoros egységbe kovácsolja mindazokat, akik körön és klikkeken belül vannak. Ezért is nincs valójában semmiféle szakmai közélet Magyarországon. Önámítás, valóságos önbecsapás azt hinni, hogy egy ilyen rendszerrel bármiféle jövőt is lehet építeni. A “mesterek” kora után ugyanis most vagyunk a gondosan kiválasztott “inasok” korszakában, akik szintén szeretnének 15-20 évet kihúzni. Utánuk pedig már nincs semmi, csak a nagy nihil. A fiatalok egy része ezt látszik (végre-valahára) felismerni. A közeljövő nagy kérdése, hogy számíthatnak-e a szüleikre, nagyszüleikre? Ellenkező esetben teljesen kilátástalanná, értelmetlenné válik jövőjüket ebben az országban elképzelni!

Hozzászólások kikapcsolva | a gerinctelenek üzenete, Navracsics lenullázódása és a nullának született Balla Péter, szolgaképzés a magyar felsőoktatásban | Permalink
Szerző:: ravaszbarat

Forrás: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2013/01/22/professor-navracsics-walk-to-canossa-navracsics-professzor-canossa-jarasa/


16 hozzászólás to “Professor Navracsics’ Walk to Canossa (Navracsics professzor Canossa járása)”

 1. journalist said

  Kirúgták Hidas Jánost, Orbán egyik kedvencét. Hidas a KIH (Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, a Wekerle Sándor Alapkezelő jogutódja) vezetője volt. Hidas János működése alatt ugyanis RENGETEGET LOPTAK EL az uniós pénzekből. A leglátványosabb rablás a “Tudásod a jövőd” projektból történt. Kiderült ugyanis, hogy kizárólag kormányközeli iskolák kaptak állami megrendelést uniós nyelvoktatásra. A közvetítő Orbán angoltanára volt. Látjuk, Orbán környezetéből mindenki milliós pénzek felett diszponál. Orbán fogásza, angoltanára, házilelkésze, Balog Zoltán. Ez utóbbi nyakig benne van Navracsics úrral együtt a KIH-es botrányban.
  Mennyit síbolt Hidas János, és mennyit kapott azért Navracsics és Balog miniszter, hogy eltűrje, ez itt a kérdés!!!

 2. tudományos kutató said

  Bayer mentálisan és intellektuálisan képtelen lenne egy akárcsak középszerű elemzést létrehozni. “Tudását” egy falmelléki selejtgyárban szerezte. Idézeteiben folyamatosan összekever tücsköt és bogarat, Illyést és Babitsot, hogy csak a legutóbbit említsem.
  De Bayert nem azért tartják. Hanem azért, hogy dühös kutyaként egyrészt félelmet gerjesszen bizonyos körökben: zsidók, cigányok, liberálisok, másrészt indulati edzésben tartsa a “mieinket”, hogy adrenalinszintjük ne csökkenjen a jobbikosok alá.
  Bayer a fideszkormány Stürmere és Völkischer Beobachtere egy személyben.

 3. korrektúra said

  Navracsics zsarolható és a Fideszben sem áll jól a szénája. Legfőbb ellenfele a szintén Veszprém megyei Kövér László, akivel szemben több fontos kérdésben is alulmaradt, mindenekelőtt a helyi kormánymegbízott személyében. Kövér jelöltje győzött, ezt Navracsics komoly bukásként élte meg. OV mint afféle paranoiás nagyon kevés emberben bízik, ha egyáltalán, és Kövér ebbe a szűk körbe tartozik, Navracsics viszont nem.
  MÁS: Navracsics állandóan hazudozik azzal kapcsolatban, hogy mennyit szenvedett családja a “komcsik alatt”. TÉNY VISZONT: Navracsics apja a “komcsik alatt” a megyei tanács művelődési osztályának volt a vezetője. Egy ideig pedig a megyei tanács elnökhelyettese is volt.
  Navracsics leleplezhető, ha ott akar maradni a húsosfazék körül, kussolnia kell, és szalutálgatnia nemcsak Kövér előtt, akit mélységesen megvet, mivel a “főméltóságú úr” szellemi kapacitása meglehetősen csekély (római jogból pl. háromszor bukott el.) És még ilyen fideszes vérebek is, mint Bayer, bármikor beleharaphatnak a lábikrájába.

  • La Fontaine said

   Nekem róla La Fontaine meséjének jóltáplált kutyája jut az eszembe aki nem akar cserélni a sovány de szabad farkassal. Inkább marad a gazdi és a teli husosazék mellett 🙂

 4. politológus said

  Érdemes megnézni Navracsics arcát: ez egy nagyon jellemző, igazi személyiségét eláruló kép. Ez az ember mélységesen elégedetlen, először is magával, egy ilyen külsővel nyilván csak miniszterként hódíthat a nők között. Azzal is tisztában van, hogy elméleti jogászként, egyetemi oktatónként is másodvonalbeli.
  És akkor még politikusként is az, egyre hátrább szorul a mindenkin átgázoló Lázár mögött.
  Kövér állandóan áskálódik ellene Orbánnál.
  És bár lemegy kutyába, nem szívesen teszi.
  Tavaly tavasszal pl. elintézte a kistérségnek, ahol országgyűlési képviselő (Várpalota, Balatonalmádi, Litér stb.) hogy a kormány átvállalja a jenben felvett hitelüket TELJES EGÉSZBEN.
  És mégis fúrják Veszprém megyében, a parlamentben, egyszerűen mindenhol.

  • veszprémi tanár said

   Navracsics úr körül is nagy pénzek röpködnek. Itt van pl. Mihalovics Péter (29 éves) fideszes ifjusági felelős, miniszteri biztos az ifjúság ügyeiben. Apja, Mihalovics Árpád a francia tanszék vezetőjeként Pannon Egyetemen közvetlen kollégája Navracsics Juditnak, Navracsics úr nővérének.
   Az ifjabb Mihalovics havi jövedelme:
   képviselői díj 394 ezer
   lakhatási támogatás 413 ezer
   választókerületi pótlék 116 ezer
   miniszterti biztosi fizetés: 751 ezer
   önkormányzati képviselői díj 187 ezer
   Tehát összesen egymillió nyolvszázhatvanegyezer forintot keres havonta a 29 éves Mihalovics, aki egyszerre parlamenti és önkormányzati képviselő, miniszteri biztos.
   Navracsics nemcsak maga keres milliókat hanem minden körülötte levő is.

 5. Kiseprűzve said

  És nézzük meg Balla pofáját: a gondolkodás zéró foka.
  Ő (ön)reflexivitásra annyira képes, mint egy galandféreg.
  Ha a gondolkodás(i képesség) hiánya valakit boldoggá tenne, Balla lenne a föld legboldogabb, mondjuk így embere.
  És boldog???
  Dehogy! Tele van frusztrációval. Retteg kislóritól, retteg Kardos Zsolttól, retteg Kovács Barnabástól, még Tepsitől is.
  Rettegésében előre menekül.
  Püspök akar lenni, Bogárdit maga mögé utasítani. Mit püspök, zsinati elnök, mit zsinati elnök, konventi elnök!!!
  Ha ez így megy tovább, Balla nemsokára a Teremtőt is le akarja taszítani trónusáról.
  Menj a pszichiátriára, Peti!
  Nem való neked ez a világ!

  • Retardált said

   Balla teljesen pszichotikus. Állandóan szembesítik saját jelentéktelenségével és folyton kompenzálni akar. Már nem elég neki a rektori cím, püspöki babérokra vágyik. Azt hisz talán ez a testi-lelki csökött hogy ha püspöki talárban lesz Kovács Barna nem törli föl vele a rektori hivatalt? Téved! Az a szadista állat akkor fogja csak igazán élvezni ha Ballát mint püspököt alázhatja.

   • Pszichiáter said

    Balla pszichózisának gyökere hogy az összeharácsolt címei ellenére érzi hogy egy nulla és elégedetlen magával. Belülről marcangolja egy kisebbségi érzés. Nincs olyan kontextus amelyben ne ő lenne alul. Család, rektori, a Hazatérés temploma, mindenhol beelőzik. A téboly egyre jobban elhatalmasodik rajta. Kiül az arcára, szemére. Rettenetes.

 6. Politikai logika said

  Nagyon egyetértek arról, hogy itt egy korrupt, velejéig rohadt önmagába zárt rendszerről van szó, amelyben vagy bennmaradsz és megalázva rághatod tovább a koncot, vagy szembefordulsz vele és akkor példát statuálnak rajtad. Érdemes lenne egyszer összevetni a navracsicsi és az ángyáni választ a rendszer provokációjára. Navracsics a norma, Ángyán viszont a hiba a rendszerben.

 7. Tipológia said

  A Károli tényleg ennek a korrupt, gerinctelen, szolgalelkű, nepotista rendszernek a szimbóluma. Navracsicsnak is van megfelelője: Fabiny. Aki felemelhetné a szavát, kiállhatna másokért, mert lehet hogy professzorként eltipornák, de püspökbátyként biztosan nem. Előbb hallgatott, aztán beállt a kórusba és mára már teljesen lenullázódott.

 8. Grey Rat said

  Balla képe mindent elmond a Károli nívójáról. Ha egy ilyen idióta a primus inter pares akkor milyen lehet a többi? Egy rektornak legyen emberformája. Ennek már a külsején is látszik hogy egy patkány.

  • Pszichiáter said

   Ez nemcsak idióta, hanem egy kimondott közveszélyes pszichopata. Lerí róla a közveszély is. Sok frusztráció érhette az életben. Alig várja hogy kezében összpontosuljon minden hatalom és megtorolja az emberiségen. Igazi keresztyén módra.

  • Kényszervigyor said

   Navracsics se túl vonzó jelenség, de ehhez a görcsbe rándul patkánypofához képest akinek még a vigyora is grimasz, direkt egy Adonisz. És legalább magas. Nem akkora mint a kutyám ülve. Bár szerintem a Blökim a nagyobb.

  • foltos hiéna said

   Vess egy pillantást Mészáros pónemjére, Hansági pofájára (túlkoros gyermekgyilkos leányanya), a kormánytartalékrabló Szabó vagy a kleptomániás , grafo- és nimfomániás Ludvig leírhatatlanul mocskos primitív pofájára. Ezeknek a mocskoknak a vezetője balla

  • fineszes said

   A Károli oktatói karának végletes KONTRASZELEKCIÓJÁT Szabó András indította be 1998-ban. Miután Hansági sugalmazására (is) kirugatta a komoly tudományos múlttal rendelkező REFORMÁTUS oktatókat és helyükre MIÉP-esek szeretőit és haverjait valamint Kulcsár-Szabó másodrendú kegyenceit hozta be.
   Ma károliban BA képzettség sem kell az adott szakból, hogy valaki oktató lehessen. Ha nemcsak hogy nem református, hanem hetykén viseli másvallásúságának szimbólumát, még tanszékvezetővé is kinevezik, lásd a menórás Fóris Ágotát. A magas intelligencia pedig eleve kizáró ok a felvételnél.
   Így a Károli az aljas idióták egyeteme az oktatói kart nézve, a drogos bugris barmoké pedig hallgatói oldalról. Ezt nagyban elősegíti h Szabó András keresztapaként felügyeli a drogdílereket a Mikszáth Kálmán térről. Szabó a kormánytartalékrablásból meg a drogdílerségből, valamint a pedofil videók terjesztéséből dollármilliárdos lett. Ezt persze a NAV egyelőre nem tudja, mert pénzét a Kajmán- valamint a Virgin-szigeteken fiataltatja.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: