Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Rioting Students (Lázadó diákok)

Posted by jhnnsclvn - január 31, 2013

lázadó diák

A Károli, a magyar felsőoktatás bűzös mocsara

Írta: PROFESSORE

Az elmúlt 10 nap a magyar felsőoktatás izgalmas időszaka volt. Kezdődött a tárgyalásokkal, amelynek eredményeként egy rész-megállapodás született Balog Zoltán és HÖOK között. Az aláírt megállapodás már nem tartalmazta azt a részt, amelyben legitim tárgyalópartnerként a minisztérium csak a HÖOK-ot és a MRK-t nevezte meg, így a további egyeztetések résztvevői lehetnek a Hallgatói és az Oktatói Hálózat, valamint a szakszervezetek is. A média azonban forrong: HAHA szadeszes kapcsolatáról írnak, a HÖOK vezetőit árulással vádolják, ezzel kapcsolatban az atlatszo.hu bedobott a köztudatba néhány gyanúsan magas kifizetést az ELTÉ-n, valamint a SZTE-n. Bayer lapja, a Magyar Hírlap pedig „leleplezte” a hálózatokat mint kriptoszadeszesek által irányított és Soros által finanszírozott destruktív sejteket.

Közben a Ráday, Reviczky és a Viola utcában nyugalom honol, no nem az ökumenikus imahét szentséges csendje, hanem a kénkőbűzös sátáni lehelet által elkábított zombik hangtalansága. Aki még nem teljesen diszlexiás és belenéz a híradásokba, unott mosollyal tolja félre az újságot vagy a laptopot. Mennyi elcsalásával vádolják az ELTÉ-s és a szegedi gyerekeket? 10-20 millió? Peanuts! A Károlin 157 milliós ösztöndíjcsalást leplezett le a rendőrség. És? Történt valami? A csaló dékán, Szabó András azóta is húzza milliós fizetését, „megtakarításai” NAV nem látta számlákon fialnak, bűntársai is vígan élnek. Egyedül a szerencsétlen Margó szívta meg, hát igen, így jár az, aki bízik Szabó Andrásban.

A hallgatókat és az oktatókat szerte az országban a következő kérdések érdeklik legjobban. Lásd pl.

http://magyarnarancs.hu/publicisztika/vodor_a_fejre_-_negy_teves_eszme_a_felsooktatasrol-77170

 1. 1.      A felsőoktatásból történő forráskivonás. Ez fokozatosan történik, és aránytalanul sújtja az egyes intézményeket. Jelenleg Magyarország az utolsó Európában a felsőoktatásra juttatott GDP-arány tekintetében: 0,5%. Az európai átlag 1%.

A Károli kiváltságos helyzetben van: bár a költségvetést egészében nem közlik, a nyilvánosságra került adatokból nyilvánvaló: plusz pénzek áramlanak az intézménybe. Ezek forrását a legnagyobb titoktartás övezi. Miért?

 1. Az állami finanszírozású helyek száma. Ez sem érinti a károlisokat, hiszen Hoffmann Rózsa államtitkár tavaly is jóval több „ingyenes” helyet juttatott a Károlinak az indokoltnál. Emlékszünk: az ország leggyengébb és legkisebb bölcsészkara a Reviczky utcában annyit kapott, mint a kiváló Szegedi Tudományegyetem bölcsészkara. A károlisok tehát bíznak tehát a további protekcióban. Annál inkább, mert közben Hoffmann Rózsa főnöke, Balog Zoltán egyenesen a Hold utcai református templomból katapultált a megaminisztérium élére. Szóval atyafiságos a viszony a Károli és a miniszter között.
 2. A képzés magas színvonala. Ez a károlisokat soha nem izgatta. Az oktatói kar intellektuális szintje némely tanszékeken alulmúlja egy középiskoláét. Oktatói kinevezéshez a Károlin nem szükséges az adott szakterületen végzett kiemelkedő tudományos munka, esetenként még alapképzettség sem. Bár az alapító okirat rögzíti, a református felekezethez való tartozás sem tűnik fontosnak. Akinek pedig sem alapképzettsége sincsen, sem nem református, az a Károlin tanszékvezető is lehet, ahogy a nyakában pökhendin arany menórát viselő Fóris Ágota példája mutatja. A színvonalat egyébként a Magyar Akkreditációs Bizottság vizsgálja felül. Amikor ez még csakugyan minőségbiztosítási intézményként működött, felül is vizsgálta a nepotizmuson és korrupción alapuló károlis rendszert. Megvonta az akkreditációt az ÁJK Doktori Iskolájától és a bölcskar IDI-jétől is, rámutatott Szabó András EDHT elnök, Balla Péter rektor, Hansági Ágnes, Pethő Sándor és mások okirathamisításaira és egyéb bűncselekményeire.
 3. A MAB radikális átalakításával a Magyarországi Református Egyház delegálhatott egy személyt a testületbe. Csanády Márton, aki korábban jól fizetett munkákat végzett a zsinati elnök megbízásából, nyilván teljes erővel képviseli a Károli érdekeit. Balog Zoltán miniszter kooptálta a MAB felülvizsgálati bizottságába azt a Szabó Andrást, akinek bűncselekményeit – lásd az előző pontot – az előző MAB olyan határozottan elítélte. A kör bezárult: a mindenre elszánt, aljas bűnözőt bíróvá emelték.
 4. 2013. január 31-én a FDSZ és az OH egyetemi szervezete nyílt levélben fordult a Corvinus rektorához. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a február 4-i Rektori Kabinet-ülésre előkészített javaslatban az állami elvonások következtében a személyi kiadások 29%-kal csökkennek. Az egyetem csoportos elbocsátásokra kényszerül. Ez ellen tiltakoznak az oktatói érdekvédelmi szervezetek, más egyetemek hasonló szervezeteinek szolidaritásától kísérve. A nyílt levél követelései: “Szubszidiaritást és autonómiát! Független értékelést! Kiszámítható és átlátszó irányítást!” A Károlin nincs elvonás, a leggaládabb bűnelkövetők: Szabó András, Hansági Ágnes, Mészáros Márton kiemelt fizetést kapnak. Maradhatnak az emberi kor végső határáig. A károlis úgynevezett professzorai azt se tudják, mi is az a szubszidiaritás és autonómia. Csak a lóvé érdekli őket, meg mindenki által megvetett, röhej tárgyává tett “kutató, professzori” címeik. Bárgyú primitívséggel ülnek Balog nagytiszteletű (?) úr által biztosított helyeiken.

Ezért van csend és nyugalom a magyar felsőoktatás legbűzösebb mocsarában. Az egyetem alapító okiratában olvasható az az igehely, melynek szellemében Benda Kálmán létrehozta az intézményt: „Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való” (Hós. 4,6). Megállapítható, hogy a primitív tudatlanság a Károli létezésének majd két évtizede alatt csak nőtt és terjeszkedett. Egyben viszont bevált az alapítók szava. Ők „egész nemzetünk javát és üdvét tekintve” hozták létre az intézményt. Nyilván nem azért, hogy országos undor és megbotránkozás tárgya legyen, de Szabó András, Balla Péter, Hansági Ágnes, Pethő Sándor, Petrőczi Éva azzá tették. Amíg a Károli létezik, a legócskább vidéki kócerájnak is van hova letekinteni, mint a tudatlanság, korrupció, nepotizmus alulmúlhatatlan fertőjére, a magyar felsőoktatás legbűzlőbb mocsarára.

A Károli mint elrettentő negatív példa nyilván jól szolgálja „egész nemzetünk javát és üdvét”. Benda Kálmán akadémikus forog a sírjában.

92 hozzászólás to “Rioting Students (Lázadó diákok)”

 1. szabó a gyilkos fasiszta said

  Szabó András a magyar felsőoktatás LEGKÁRTÉKONYABB GÖRÉNYE.
  Mindenkinek árt, akit ismer és annak is, akit nem.
  Rágalmaival behálózza az egész magyar irodalomtudományi életet.
  A sötét lelkű gazembernek bűntársai is vannak, mindenekelőtt Hansági Ágnes, Herman Zoltán és a felesége Ludvig.
  És sajnálatosan bízik benne az idióta és akarnok Balla is.

  • hermeneutikai lángész said

   A jelenlegi Orbán kormány mélységes értelmiségellenessége nyilvánul meg abban, hogy elfojtja az igazi értelmiségiek hangját, elvonja a pénzt az igazi szellemi műhelyektől (ELTE, Corvinus) és olyan janicsár “értelmiség”képző intézményeket támogat, amelyeken a játékkonzolfüggő diszlexiás egyetemi tanárok, pl. Szabó András, a perlokúciót az illokúcióval keverő KSZE meny, Hansági és a kétszeres doktorcsaló Mészáros Marci (?) Pista (?) tanít (?):

  • HTK illetékes said

   Balla és Szabó szövetségén megfjelentek az első repedések a Ludvig nyugdíjazásával. Ugyanis az új nyugdíjtörvény értelmében a HTK-n kompenzációként beígért órákat Ludvig már csak ingyen tarthatná. Ez nagyon nincs ínyére a házaspárnak. Az egy másik kérdés hogy nem tudjuk egyáltalán mi keresnivalója van Ludvignak itt teológiai képzettség nélkül.

 2. szabó a miniszterbuktató said

  Én mondjuk Balog Zoltán helyében se lennék nyugodt.
  Szabó mint egy eszelős vadállat mindenkibe belemar aki jót tett vele.
  Halálba kergette, megrágalmazta, megalázta Szilágyi Ferencet, Hegedűs püspököt.
  Undorító pletykákat terjeszt Bogárdiról, a saját sógoráról.
  Belemar Bölcskeibe is.
  Pont Balog Zoltán úszná meg?

 3. jövőkép nélkül said

  Más egyetemek sírva könyörülnek a fennmaradásért.
  A kegyelmes úr megkönyörült a Képzőművészetin.
  http://index.hu/belfold/2013/01/31/lazar_janos_megkonyorult_a_kepzomuveszeti_egyetemen/
  A Károli szeméthegye áll rendíthetetlenül mint a cövek.

 4. jó szerencsét said

  Szabó meg csak írja a szarszínű blogját. Egyre mélyebben merül a múlt kútjában és talál egyre fényesebb és egyre reformátusabb ősöket.
  Most a dédpapánál tart, K(ibaszott) Szabónál-
  http://szaboandras54.blogspot.hu/2013/01/vedresabrany.html
  A közelmúlt – az elmúlt húsz év – bűncselekményei nem kerülnek szóba.
  De nem baj.
  Ez a blog főleg Szabóról szól, meg bűntársairól.
  Addig írunk rólad, Szabó, amíg le nem buksz vagy bele nem döglesz.
  Mi jól vagyunk és a türelmünk határtalan.

 5. Netfigyelő said

  A poszt megint nagyon aktuális, forró témát érint. Ma délben megalakult a felsőoktatási kerekasztal:

  http://www.hirado.hu/Hirek/2013/01/31/13/Megalakult_a_felsooktatasi_kerekasztal.aspx

 6. Zores said

  Holnap Kun Béla unokája Egerben öregbíti a Károlin folyó protestáns kutatások hírnevét. Úgy hallottuk egy másik zsidó hívta meg őt oda, nevezetesen Bednanics aki Mészáros “doktorijának” opponenseként írta be a nevét a világtörténelembe. Rendőrségi kihallgatása során azt vallotta hogy nem vette észre a 13 oldalas szövegről hogy az túl rövid mer nagy betűkkel és nagy margókkal 50-re volt szétterítve. A karakterszámlálás pedig nem az opponens dolga. A nyomozást vezető rendőrnő el is hitte hogy a rövidség szemmel nem volt látható. Nyilván nem látott még életébe igazi doktori disszertációt.

 7. KSZE workshop said

  Forráskivonás ide vagy oda, ez az irodalomtudományi maffiát nem zavarja. A Kulcsár-Szabó klán gőzerővel folytatja a hatalomépítést és a harácsolást. A PhD-ztatások után következnek az MTA doktorik osztogatásai. Pályázók és bírálók mind a brancson belül, szakma 99%-ig lenyúlva:

  Kulcsár-Szabó Zoltán

  A doktori mű címe: Tükörszínjátéka agyadnak. Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében
  Tézisek
  I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
  Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Irodalomtudományi Bizottság
  DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

  Bírálók:
  Dobos István, az MTA doktorának bírálata
  Kabdebó Lóránt, az irodalomtudomány doktora bírálata
  Szirák Péter, az MTA doktorának bírálata

  Nyilvános védés engedélyezve: 2012. december 11.
  Nyilvános védés kitűzve: 2013. január 21.
  A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
  A védés időpontja: 2013. március 1. (péntek) de. 11 óra

  • Tapsonc said

   Hé, záptojásokat is vigyetek. Nem árt egy párat a feleség Hansági vakondkóc parókájára és Mészáros MarciPista kopasz fejére se vetni. De én főleg Kulcsár-Szabó Ernő dauerolt és melíroztatott fejét céloznám meg.:)

  • jó szerencsét said

   Ott a helyünk!
   Majd megnézzük ki lesz ott a Károliról Hansági Szörnyellán kívül!
   Ott lesz Szabó, és Ludvig?

   • Puccsisták said

    Hansági oldalán ott lesz Mészáros és a hallgatókból verbuvált zsoldoshadsereg. Ott lesznek a színházasok – Jákfalvi, Kékesi, Kiss és Szabóék is felvonulnak, hogy szem előtt legyenek. Ott lesz Tepsi egészellenzéke a Károliról. Mindjárt haditanácsot is tartanak, hogy puccsolják meg és hogy tegyék a helyére Ágnes asszonyt.

   • JAJ és JUJ said

    És persze ott lesz a két kisstílű intrikus, Hermann és Bene, körülnéznek, elvegyülnek, intrikálnak és közben pisszegnek, hogy csak halkan, meg ne hallják mások, mert akkor JAJ és JUJ. 🙂

   • Salieri said

    Megnyugtatlak, Tepsi kedvence, Papp Ági is ott lesz. Teszi-veszi magát Tepsi előtt, de közel akar maradni a tűzhöz, és az számára se Tepsi, hanem az Ernő. Amint az Ernőék megpuccsolják Tepsit, átáll hozzájuk. Ha Tepsi azt hiszi, hogy a líblingje sziklaszilárd szövetséges, akkor téved.

   • Tepsi allergic said

    Tepsinek nincs egyetlen igaz barátja, igaz szövetségese se. Mindenki utálja. Legfeljebb az olyanok tartanak ki mellette érdekből mint Czeglédy Anita vagy a lebukott Popély, akiknek nincs más választásuk mert annyira nullák szakmailag, mint maga Tepsi.

   • Efemer said

    Tepsi egy tiszavirag. Addig el, amig Bölcskei püspöksege tart. Utana ugy eltünik, mintha sose letezett volna. Mint a többiek. Meg nem volt olyan dekan a Bäölcseszkar törteneteben, amelyik kitöltötte volna az idejet. Tepsi se fogja.

   • jó szerencsét said

    Persze Kulcsár-Szabó akadémikus bebiztosította magát: az opponensek lábhoz szoktatott emberek (hogy a vén Kabdebó miért ugrál neki, fel nem foghatom), így aztán két nagydoktor lesz egy családban.
    Nem lehetetlen, hogy a következő nagydoktor Hansági lesz.

  • médialitási biznisz said

   Szirák Péternek jól bejött az együttműködés KSZE-val.
   Közös publikációk: Az esztétikai médiatapasztalat médialitása, Kertész -monográfia 2003-ból.
   Most pedig személyesen koronázhatja királlyá a trónörökös Zolit!
   Ennél lejjebb már nincs is, igaz, Szirák?

   • Csereszívesség said

    Szirák most fizet azért, hogy neki KSZE megengedte hogy simán nagydoktor legyen. Nem akadályozta mint úgyszólván minden nála tehetségesebb embert. Mert Szirák az. Okos pasi. Csak megalkuvó.

   • Szegedi Kolléga said

    De igen, van lejjebb. Szirákot lerendelték Szegedre, hogy vegyen részt Mészáros ledoktoráltatásában. Nem mondott nemet, lejött. Tagja volt a szigorlati bizottságnak. Mészáros szegedi csalását a szegedi és a debreceni maffia vitte végbe az alávaló talpnyaló Pál József vezényletével. Oláh Szabolcs, Szirák Péter, Márkus Béla a debreceniek részéről.

   • Kaka-démikus said

    Na pont ezért lehetett Szirák nagydoktor. Mert Kulcsár-Szabóéknak mozgatható nagydoktorokra van szükségük, akik lekvárból vannak. Akiben van gerinc és saját akarat, annak betartanak. Pl. Nyilasinak és Kálmán C-nak. Nem valószínű. hogy nagydoktorként ők úgy ugráltak volna, ahogy Kulcsár-Szabó fütyül. De Szirák igen.

   • ohranka said

    Kulcsár-Szabó a magyar irodalomtudomány rákfenéje

   • KSZE workshop said

    Kulcsár Szabó buta és tehetségelen. Elég belenézni az írásaiba ennek megállapításához. De még ha csak nulla jelentősége lenne az “életművének”, rálegyinthetnénk. Ez az ember azonban hallatlanul kártékony. Ártalmassága csak a sztálini kor proletkultos ideológus-politikusaihoz mérhető. Mégis úgy gondolják sokan, hogy aki nem áll be az uszályába, annak ma Magyarországon nincs szakmai jövője. Szirák Péter erkölcsi lezüllése mutatja ezt szemléletesen. Sokkal okosabb és tehetségesebb, mint Kulcsár és köre, mégsem mer ellenállást tanúsítani erkölcstelen és szakmailag káros feladatokra kapott parancsokkal szemben. Szirák és a többiek gyávasága termelte ki ezt az anakronosztikus feadális jelenséget, amit Kulcsár-Szabónak hívnak.

 8. vidéki kolléga said

  Elfelejtette Balog és a házőrzői, köztük az aljas gazember Szabó András elfelejtkeztek a február 8-i határidőről.
  Mi nem!
  Február 8-án, pénteken 15 órakor a volt Bányász Moziban a PDSZ rendezvényét lehet meglátogatni
  “El a kezekkel az oktatástól!”
  civilek és érdekvédők fóruma.
  Meghívottak:
  Hallgatói Hálózat
  Oktattói Hálózat
  Szülői Hálózat
  Hálózat a Tanszabadságért
  Lesz fb event is!
  Gyertek el!
  Hirdessétek!

 9. violenza sessuale said

  London az ötödik legnagyobb magyar város
  http://kard.blog.hu/2013/01/29/magyar_exodus_a_jarulekfizetok_lazadasa?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook&utm_campaign=blhshare
  Az okos, intelligens fiatalok külföldön dolgoznak
  Magyarországon meg marad a SELEJT, akiket a Károlin képeznek

 10. balog zoltán egy katasztrófa said

  A kormány trükközik az egyetemekkel: pénzt vonnak el, közben “nagylelkűen” megengedik, hogy vegyenek fel több hallgatót.
  http://hvg.hu/itthon/20130201_kapacitas_felsooktatas_kormany
  Az egyetemeket akarják lejáratni.
  Kivéve a lábhoz szokott Károlit, amibe döntik a lóvét.
  A legszennyesebb, legbutább oktatói gárdával wistmanwoodos közröhejt ajnározza a korrup miniszter.
  Február 8-án TÜNTETÉSEK LESZNEK!

  • hugyos józsi said

   A Műegyetem még próbálja tartani magát nagy nehézségek árán.
   http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-543791

   • közgazdász said

    A kormány brutális költségvetési elvonásai súlyosan veszélyeztetik a felsőoktatás egészét.
    Források nélkül, a felsőoktatás finanszírozásának szabályzó rendelet hiányában, a többletforrásokra vonatkozó ellenőrizhetetlen kormányzati ígéretek közepette az intézmények szabályos működése veszélybe kerül.
    A kialakult katasztrofális helyzet miatt komoly tudományos teljesítményt felmutató tudósokat bocsátanak el.
    Ez van az állami felsőoktatásban!
    És mi van a Károlin? Bőség!
    Tudományos teljesítmény nélkül, az állami szabályozás fölött fizetnek olyan személyeket, mint Hidán Csaba. A történettudományi tanszéken oktatói státusban van zongorista, borász.
    A Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetője, Fóris Ágota még magyar BA-val sem rendelkezik, felekezeti hovatartozásáról pedig a nyakában viselt arany menórából értesültem.
    Szabó András már több mint egy éve professzori fizetéséért SEMMIT NEM DOLGOZIK.
    És a Károlinak még a Wistmanwoodra is van pénze.
    Ezzel az izraeli céggel, annak katonai felderítési eszközeivel készíttet felvételeket hallgatókról a vécében, oktatókról, kollégákról azok lakásában.

 11. szabó ahol tud segít said

  Elfriede Jelinek, a 2004-ben Nobel díjjal kitüntetett osztrák írónő nyílt levelet intézett Balog Zoltánhoz. Ebben tiltakozott az Újszinház igazgatójának, a fasiszta Dörner Györgynek ádáz antiszemitizmusa miatt.
  Balog nem hallott még Jelinekről. Felhívta barátját és Hold utcai hívét, az elokvenciájáról és erudíciójáról méltán híres tudóst, Szabó Andrást.
  “F..om sincs, ki ez a p – válaszolta Szabó András, a világhírű tudós.

 12. FDSZ Elnökség said

  Ismét nagy hibát vétett az EMMI!

  Csütörtök (2013. január 31.) délelőttre összehívták a Felsőoktatási Kerekasztal (FKA) alakuló ülését, amelyre a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetét (FDSZ) nem hívták meg, annak ellenére, hogy az FDSZ többször is jelezte: részt kíván venni a felsőoktatás jövőjét meghatározó döntéseket előkészítő fórum munkájában.

  Érthetetlen, szakmailag és politikailag is indokolatlan az FDSZ képviseletének negligálása, hiszen a felsőoktatásban dolgozókat, az oktatókat és az oktatást közvetlenül segítőket képviseli. Az FDSZ 25 éve bejegyzett, alulról építkező, demokratikusan választott vezetőkkel rendelkező, alapszabályában deklaráltan pártpolitikától mentes legitim érdekképviseleti szerv, mely a hatályos törvényekben leírt jogosítványokkal bír. Érthetetlen továbbá, hogy ha a közoktatásban működő szakszervezeteket az oktatási kormányzat bevonta az őket érintő döntések előkészítésébe, akkor a felsőoktatás esetében miért nem teszi ugyanezt.

  Az FDSZ minden alkalmat megragadott, hogy felajánlja az együttműködését az oktatási kormányzat számára, de eddig ez nem vezetett eredményre. Amennyiben az oktatási kormányzat tárgyalókészsége továbbra sem változik, akkor megkeressük az általunk képviselt oktatók és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók véleménynyilvánításának más formáját. A felsőoktatásban dolgozók megelégelték azt, hogy a megkérdezésük nélkül, a fejük felett születnek meg a sorsukat, jövőjüket meghatározó döntések!

  Budapest, 2013. január 30.

  FDSZ elnökség

  http://www.fdsz.hu/?q=hu/node/606

  • Hátulról lesből támadó said

   Szabó András már egyre szélesebb körben mondogatja, hogy Balog alkalmatlan, le fogják váltani. Csak tán nem ő ácsingózik a helyére? Nagyon úgy néz ki, mint aki ebben az irányban ténykedik a maga szokásos módján. Balog lesz az utolsó, aki megtudja 🙂

 13. protestáns józanság said

  Érdemes elolvasni ezt a McKinsey jelentést.
  http://mckinseyonsociety.com/education-to-employment/report/
  9 országról ad helyzetjelentést fiatalok, okt. intézmények és munkáltatók megkérdezése alapján.
  25 ország 100 kezdeményezését hasonlítja össze.
  Na ez egy olyan háttéranyag, amelyet Balog Zoltán miniszter szakembereinek ismernie kéne.
  Ő persze “szakembereket” a Károliról választ magának. Aki Szabó Andrásra hallgat, az meg is érdemli.
  Balog bukása elkerülhetetlen.
  Szabó is ássa a sírját.

 14. vidéki kolléga said

  Nagy elbocsátások a felsőoktatásban. A szegedi egyetem 400 embertől válik meg, mint Szabó Gábor rektor közölte, az egyetem működése kritikussá vált.
  A budapesti Műszaki egyetem 200 elbocsátást jelentett be.
  Más egyetemek is kénytelenek megválni számos, speciális szaktudást birtokló kollégáktól. Mivel ők általában doktori iskolák kulcsemberei is, az akkreditációs követelmények betartása is kérdésessé válik.
  http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=188916%3Alapszemle-toebb-szaz-egyetemi-alkalmazottol-valnak-meg&catid=76%3Ahazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113

 15. szegedi halászlé said

  Aggódó olvasóink megnyugtatására: mindenki, aki részt vett Mészáros szegedi doktoricsalásában, a helyén marad!
  Páljóska erősebb, mint valaha!

 16. közgazdász said

  Balog miniszter alatt mindenki ott lop, ahol tud!
  http://fn.hir24.hu/itthon/2013/02/01/iskolaktol-nyulja-le-a-klik-a-butorokat-szamitogepeket/
  Kelebslberg Intézményvezető ISKOLÁKTÓL ZABRÁL!

 17. hugyos józsi said

  Ahol Szabó van ott zabrálás van,lopás, rablás,pedofilia, okirathamisitás stb.

 18. lelkipásztor said

  Mit gondoltok, elmegy Szabó Hegedűs püspök temetésére?

 19. katicabogár lottó said

  Szilágyi és Király Gyula gyászistentiszteletén sem vett részt a két gyilkos szörnyeteg. Otthon ünneplik újabb áldozatuk halálát a Hencidáról lopott úrasztala körül egy stilusos vámpirvacsorával

 20. jó hir said

  Orbán Moszkvában hizeleg Putyinnak.
  A Károlin veszik a lapot, és orosz szak meginditását szervezik.
  Felébresztik Hermann Z- alvó ügynököt és aktivizálják Kun Béla unokáját, akit orosz anya szült.ű
  Most már csak a poliglott Ludvigot kell reaktiválni, aki Brodszkijt és Cvetajevát tette csúffá, aztán,,,,

  • Russzkij tovariscs said

   Már kirúgtak mindenkit, aki az orosz szakot megszervezhette volna. Hermann már elfelejtett oroszul. Kovács rendőr még tud, hallottam a múltkor amikor Kun Mikivel gyakorolgatták egymás közt az anyanyelvüket. Csakhogy ők már 70 felé járnak, nemigen váltják már meg a világot.

   • petrőczi a latinizmustanár said

    Petrőczi lehet az új orosz tanszék egyik oszlopa. Tudjuk, hogy poliglott személy, saját CV-jében irta, hogy latin tudása elegendő a “középkori latinizmusok” megértéséhez.
    A latinizmus az, ha egy másik nyelven egy tipikus latinos szerkezetet, pl. accusativus cum infinitivo mondanak.
    Petrőczit kiröhögni felettébb nagy gyönyörűség.

   • podruga szkorbjasih said

    Javaslom Petrőcziot az orosz tanszékre.Igaz, hogy összetévesztette a RefLapban a rozsgyesztvot (karácsony) a rozsgyenijevel (születés) és ahogy megirta az ÚÁfonyahegyiben, nem tudott petrezselymet kérni az orosz zöldségestől Heidelbergben.
    Pedig évekig zabáltak a Petruskánál a Szabóval.

 21. short cut said

  Még a fideszellenességgel nehezen vádolható MTA elnök Pálinkás is elszörnyedt Balog EMMI miniszter brutális egyetemgyilkos (kivéve a Károli, tudjuk) intézkedéseitől.
  A magyar tudomány,a magyar ifjúság, a magyar jövő érdekében emeli fel szavát.
  De hiába!
  Mi tudjukj, kire hallgat Balog Zoltán!
  A kormánytartalék és ösztöndijrabló, hamistanúzó és okirathamisitó Szabó Andrásra!
  http://hvg.hu/itthon/20130202_Az_egyetemek_kenyszeritett_rendszerektol

  • MAB ha-ha-ha said

   Már a jobbik is tiltakozik a politikai összetételű MAB ellen, bemondták ma este 8-kor a rádióban. Szakmai MAB-ot követelnek. Éljen a Jobbik!

  • hajnalka said

   Hoffmann Rózsa meg össze-vissza hazudozik. Ez a nő alkoholista, ezért folyt ellene dékáni vizsgálat a Pázmányon. A hallgatói jelentették fel. Egyszerűen nem emlékszik arra,mit mondott, nyugodtan letagadja.
   http://hvg.hu/itthon/20130203_Hoffmann_egyetem
   Itt az egyetemekről hazudozik, hogy még egy se omlott össze. De még csak a második hónap elején vagyunk.

 22. banquo's bloody ghost said

  Szabó a mocskos gazember mindent megtesz hogy megbuktassa Balogot!

 23. Divide said

  Hajrá Szabó. Buktasd meg a Balogot! Majd csak utána nyírunk ki.

 24. killer instinct said

  Az egyetemek virtuális költségvetéseket tudnak elfogadni, mert senkinek nincs fogalma, mennyiből tudnak gazdálkodni.
  Balog Nagytiszteletű (???) úr még nem nyilatkozott, mennyi lesz az annyi.
  http://hvg.hu/itthon/20130131_egyetem_koltsegvetes_megszoritasok
  Kivéve a Károli, mert oda öntik mindnyájunk pénzét, hogy a cégéres gazemberek, Szabó András, Balla Péter, Hansági Ágnes elverhessék és elwitmanwoodozhassák.

 25. theologe said

  Ist die Lage schon so schlimm?
  http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/reportage/1997468/

 26. germanista said

  Noch schlimmer! Aber Andras Szabó, Péter Balla und andere Verbrecher schlimmster Sorte haben es viel viel schöner.

 27. journalist said

  A kényszernyugdijazás padlóra küldi az állami egyetemeket.
  A Károlit azonban nem! Kun Béla unokája, a Miki, meg a kárpátalji exrendőr az emberi kor végső határáig lopja a reformátusok pénzét!
  http://nol.hu/belfold/hiller_szerint_a_kenyszernyugdijazas_merenylet_az_oktatas_ellen
  Meddig tűritek, kálomisták?

 28. sola scriptura said

  Na itt vcannak a tények!
  Az ELTE és Szolnok a nagy vesztes! Az Óbudai úgynevezett egyetem még kap is plusz pénzt!
  http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/itt_a_felsooktatasi_megszoritas-lista_az_elte_a_legnagyobb_vesztes.544163.html
  Persze a Károli minden pénzt megér a jelenlegi kormányzatnak!
  Szabó, Balla a KSZE klán – fürödnek a pénzben!

 29. dark side said

  Nagyon úgy néz ki, az ELTE BTK dékánja, Dezső Tamás Balog Zoltán bérence.
  Kitilt a kampuszról egy ártalmatlan rendezvényt.
  http://www.hir24.hu/belfold/2013/02/04/kitiltottak-az-elte-rol-a-hallgatoi-forumot/~~fokusz

  • ELTÉs kolléga said

   Dezső egy nagy rakás szar, mindig is az volt. Amikor a Legátus feljelentette Kulcsár-Szabó Ernőt törvénysértésért, mert a fia többszörösen is a beosztottja, amit a közalkalmazotti törvény tilt, Dezső dékán kínosan magyarázkodott az ELTE BTK Kari Tanácsában, de nem tett semmit. Sőt, kivetette a jegyzőkönyvből még a témát is, hogy nyoma se maradjon a Kulcsárszabók törvénysértésének. Ez a Dezső egy lakáj, mindenkinek lefexik. Hol a Kulcsárszabóknak, hol Balognak és a Rózsának. Az ELTE BTK különb vezetőt érdemelne. Egy tökös férfit.

   A kulcsárszabók törvénysértő magatartása ma is fenn van a neten:

   https://legatus123.wordpress.com/

   • Legátus said

    Kulcsár Szabó akkor egy kicsit meghúzta magát, áthelyezte a fiát a világirodalmi tanszékre, hogy ne triplán, csak duplán legyen a főnöke. De mivel nem történt semmi, úja vérszemet kapott. Visszahelyezte a fiát a saját tanszékére, és őt kérte fel Dánél Móna opponensének, akinek ő maga volt a témavezetője és egyszersmind a doktori iskola elnöke. KSZE tudja a legjobban hogy ebben a fineszes országban a törvények szart se érnek, egyáltalán nem számítanak. Nem lehet érvényt szerezni nekik, mert a rendőrség falaz a bűnözőknek. Úgyhogy fiastul-menyestül, bandástul vígan bűnözik tovább.

 30. what a fuck said

  Ehhez mit szóltok?
  http://nol.hu/belfold/egyetemes_osszeomlas
  Február 11-én nagy közös tüntetés lesz.
  Ha Balog Zoltán azt hitte, becsapta, leszalámizta a hallgatókat Szabó András stratégiai (???) terve alapján,m TÉVEDETT,.
  Húzzon a p-be a mocskos pap,m Balog és a többi görény, a károlisokkal az élen!

 31. what a fuck said

  Ma van Ágota névnap.
  Szép névnapot kivánunk a Magyar Nyelvtudományi Tanszék alapképzettség nélküli vezetőjének, a menórás Fórisnak.
  Nyilván a babája, Balla rektor is meggratulálja.
  Adhat neki kitüntetést, jutalmat, wistmanwoodos bérletet.

 32. sarki verka said

  Balla az Újszövetség professzora biztos gazdag ajándékot vesz a zsidó kurvájának, Fórisnak. Most, hogy meghalt az öreg Hegedűs, még pofátlanabb lesz ez a mocsok Balla.

  • Wistmanwood said

   Lórikára pedig ráállította a Wistmanwoodot, hogy nyírják ki. Amúgy is azért vannak itt ezek az izraeliek de a sógor még segít is nekik. Ő akar lenni Hegedűs püspök egyetlen legitim utódja. Azé, akit már életében lenyomott, félreállított.

 33. HTK illetékes said

  Amúgy jövő szombaton, 16-án lesz a temetés 1 órakor a Fiumei úton, ha valaki el akarna menni közületek.

 34. jó hir said

  El fogunk menni!
  Szemébe akarunk nézni a mocskos Ballának!
  És arra is kiváncsiak vagyunk, hogy a sok mocskos gengszter ott lesz-e?
  Szabó András? Hansági? Petrőczi?
  És leginkább, hogyan viselkedik a gyilkos Balla!

  • Nyomkövető said

   A Wistmanwood biztos ott lesz. Számukra a célszemély ifj. Hegedűs Lóránt és felesége. Emiatt férkőztek Balla bizalmába. Amúgy Lórika eltakarításával Balla és az izraeli megbízók érdeke egybeesik.

  • Pharisée said

   A gyilkos Balla a kezét dörzsöli. Bolyki után az apósát is sikerült a sírba üldözni! Nagyon hatékonyan dolgozik 🙂

 35. három keresztes wassermann said

  Hoffmann Rózsi a tanyára küldi a tanulókat
  http://hvg.hu/itthon/20130204_Foldmuvelessel_ismertetne_a_gyerekeket_Ho

 36. butcher said

  Mészáros Marcipistát meg a Hanságit a meddő tehenet ténleg egy tanyára kéne kitenni

  • Szegedi Kolléga said

   Páljóska már meghívta őket Szegedre. Felterjeszti Hanságit prof-nak, hogy bebiztosítsa magának az akadémikusi címet. Mészáros pedig az összecsalt címére docens lesz.

   • Ferenc Barát said

    Páljóska leleplezése már nincs messze. Ő állt a gálferences botrány hátterében is. Ő simította el Betty, Kozma és Skamla botrányát. A egész ország előtt lelepleződött ez a három csaló, mégse lett számukra semmi következménye. Páljóska elintézte a kapcsolataival, azaz Kulcsár Szabóval. Az ártatlanokat hurcolták meg helyettük.

   • Kaka-démikus said

    APÓS ég a vágytól hogy professzort csináljon a saját fiából és a menyéből. Ezért happolta el magának a politikai MAB-kreálmányban a professzorcsináló bizottságot. Tepsi részéről azonban öngyilkosság lenne Hansági elterjesztése. Őt így se lehet visszatartani, hát még ha professzor lenne. Páljóska azonban Szegeden kisegítheti.

 37. réti pipitér said

  Balog Zoltán padló5ra küldte a közoktatást.
  http://hvg.hu/velemeny/20130205_iskolaamositas_Radoz hiéna református iskolafoglalók és minden lóvét elrabolnak.
  Ez volta cél!

  • Sötét Andris said

   Balog Zoltán teljesen alkalmatlan miniszternek. Ezt mondogatja folyton Szabó András is, aki a helyébe akar ülni. Szívósan dolgozik ezen a projekten többek között azér is hogy Tepsi főnöke legyen. 🙂

 38. réti pipitér said

  Egyetemfoglalássá durvulhatnak a dolgok Pécsett és Szegeden.
  http://www.pecsistop.hu/campus/akar-egyetemfoglalas-is-lehet-a-szabadegyetembol/1120294/
  Rohadtul tele mindenkinek a töke, hogy Balog miniszter meg Rózsika tantónéni csak a Pázmánynak meg a Károlinak rabolja azt, ami mindenkit megillet.
  Ne csodálkozzatok, ha az ELTÉ-se a Reviczky utcai kupleráj előtt tüntetnek!!!

 39. katicabogár lottó said

  Hoffmann Rózsa az idióta némber, mindenki halálosan gyűlöli.
  Kivéve a károlisokat, akik csoportosan járnak hozzá kérincsélni.
  http://velemenyvezer.blog.hu/2013/02/06/ideje_megszabadulni_hoffmann_rozsatol

 40. közgazdász said

  A fiatalokat elüldözi ez a kormány.
  Kevesebb bevétel: megérte???
  http://www.penzcentrum.hu/karrier/szazmilliardokat_visznek_magukkal_az_elvandorlo_magyarok.1035400.html

  • Szegedi Kolléga said

   Megjegyzem, hogy a Szegedi Egyetemért nem kár. Egy olyan intézmény amelyikben Páljóska a rektorhelyettes, és amelyikben Cservák és Mészáros nulla teljesítményre doktori fokozatot kap, a kancsal halandzsa-banya, Hansági pedig hailitációt, nyugodtan eltűnhet a Föld színéről. Pazarlás, sőt, bűn a fenntartása. Ugyanúgy, mint a bűnök szülőanyjáé, a Károlié.

 41. Critical mind said

  Az egész magyar felsőoktatásért nem kár, ahol a Mészáros-féle csalóknak alanyi jogon jár a doktori cím és a Kulcsárszabó féle halandzsabajnokoknak alanyi jogon a nagydoktori fokozat.

 42. Geigenspieler said

  Íme, a felsőoktatás szétverésének ördögi terve!
  http://endresy.blogspot.hu/2013/02/oktataspolitikai-korbacsfal.html?spref=fb
  A legnagyobb vesztes az ELTE,
  megint a mocskos züllött, korrupt Károli a kormányzat ölebe.
  Szabó András meg a veszett kutya, Balog Zoltán kedvence, aki egyben megbuktatója is!

  • Birkaiskola said

   A cél az, hogy csak a birkaiskolák maradjanak meg. Ahol engedelmességre idomítják a gyerekeket, jutalmazzák a megalkuvókat, korrumpálják őket kicsi koruktól fogva. Ezek pedig az egyházi intézmények. Az egyház a diktatorikus hatalom cinkosa.

 43. fatal deceit said

  Kiszivárgott a gyulai Fidesz-ülésről, hogy Orbán meg akar szüntetni vidéki főiskolákat.
  Vagy hagyja, hogy maguktól megdögöljenek pénz hiányában.
  http://hvg.hu/itthon/20130207_videki_foiskolak_megszunnek_Orban#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_2_7

  • Jobbik said

   A Károlin már szervezkednek a volt szadeszesek. Hansági pribékje a hájas Hermann már átállt Bajnaihoz, a fészbukon hirdeti a mozgalmat: http://www.facebook.com/hermann.zoltan De persze most még a kormány pénzén hizlalja a hájas seggét fizetést húzva le Veszprémről és a Károliról is..

   • PolitikaiLogika said

    Hát persze mert be akarja előzni Bajnainál a Kulcsárszabókat. Nyílt titok hogy L. Simon helyére pályázik. Államtitkár akar lenni Bajnai kormányában.

   • French Connection said

    Mér ha Tepsi kémkedhet a franciáknak és írhat a Liberationba és Le Bruyere a barátnője Cohn-Bendit pedig a volt szeretője akkor mér ne paktálhatna Hermann Bajnaiékkal. Azelőtt is szadeszes volt tele volt a net a szadeszes írásaival. Ha eddig meglapult a Károlin már csak kis időt kell kivárnia és ki fogja fúrni L. Simont a választás után.

   • Sexxxy said

    Most politizálunk vagy dugunk?

   • Charlie said

    Ha te vagy azon a képen akkor dugjunk vagy whatever…

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: