Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The butcher smiley (A hóhér mosolya)

Posted by karoligaspar - március 6, 2013

A Ravaszblogon pár nappal ezelőtt megjelent poszt értelmében az ELTÉ-n senki előtt sem titok, ki is áll a BTK-s elbocsátások hátterében. A hóhér elérkezettnek látta a pillanatot, hogy leszámoljon ősi riválisaival és kritikusaival, és a kivégzésekkel megtisztított helyekre saját vazallusait szivárogtassa be. A károlis gyarmat a sűrűn változó vezetés miatt bizonytalannak látszik. Jobb saját terepen becementezni az erőfölényt – vélhetően így gondolkodhat a mosolygó kivégzőember. – A szerk.

The butcher smiley (A hóhér mosolya)

2013. március 3.

A hóhér mosolya

A hóhér mosolya

Szerző: Filológus

Jól kezdődik a tavasz 2013-ban a Kulcsár-Szabó családnak. A tavasz első napján, 2013 március 1-én csont nélkül ment át Kulcsár-Szabó Zoltán MTA doktori értekezése (Tükörszínjátéka agyadnak. Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében. Megjelent a Ráció kiadónál 2010-ben a Ráció – tudomány sorozatban. Sorozatszerkesztők: Bednanics Gábor (a hírhedt Bednanics, Mészáros meg sem írt doktori értekezésének első opponense!) – Bengi László)

A vén szervilis Kabdebó Lóránt és a fiatalabb, de nem kevésbé szervilis debreceni duó, Dobos és Szirák nagyszerűnek találták. Még a pro forma elfogadás hiányzik: és aztán két akadémiai doktor lesz a Kulcsár-Szabó családban. Közben melegít a meny ill. hitves: Hansági Ágnes is. Disszertációjának témája: Az illokúció és/vagy perlokúció multiplikációjának és kanonizálódásának szerepe Márai Sándor, Jókai Mór, valamint sok más szerző narratológiájában.

A jószerencse – a Kulcsár-Szabó családnak – és a balsors sok másnak úgy akarta, hogy éppen ezen a napon lépjen életbe az ELTE BTK docenseinek és egyetemi tanárainak nyugdíjaztatása. A 20-as névsorból többen a Kulcsár-Szabó családnak „köszönhetik”, hogy nyugállományba kerültek. Az első a kilövési listájukon Horváth Iván volt. Kulcsár-Szabó Ernő régóta próbálja megsemmisíteni a briliáns tehetségű professzort. Megfosztotta a doktori iskolájától, leváltatta a tanszékvezetésről, porig alázta, lekomcsizta. Most kitette a szűrét az egyetemről. Megfúrta Margócsy Istvánt, Tverdota Györgyöt, nyugdíjba kényszerítette régi riválisát, Szegedy-Maszák Mihályt és másokat is.

Az ELTE BTK összoktatói értekezletén a KSZE klán alig bírta visszafojtani röhögését, amikor a szerencsétlen Dezső Tamás dékán magára vállalta, hogy személyesen ő választotta ki az áldozatokat. (Aki az ELTE BTK-n hatalomhoz juttatta Szávay Istvánt, kinevezte kollégiumi igazgatónak, testvérét, Lászlót pedig a doktori iroda vezetőjének, annak csakugyan van szégyenkezni valója.) A KSZE klán boldogan vigyorgott vagy inkább vicsorgott, mikor Horváth Iván a dékán mellé lépett és síráshoz közeli hangon elmondta, hogy talán lesz „egy kis állásocska” számára valahol. A KSZE klán jól berúgott a győzelem ünnepére, bár Ernő újabban a csajozást már  mellőzni kénytelen, nem úgy, mint első felesége, Enikő idejében, akit többször szintén porig alázott, akárcsak szakmai ellenfeleit.

KSZE kegyetlenségben semmiben nem maradt el nagy példaképétől, Jausstól. Csak mivel előtte nem nyílt meg a pálya a Waffen SS-ben, a becserkészést, leütést, hátba szúrást egyetemi és akadémiai színtereken gyakorolja. Most viszont – miután vérszomja, ha csak átmenetileg is, de kielégült – úgy érezte, ideje benyalintani a Fidesznek a Széchenyi díj miatt (amit vazallusával, L. Simonnal intéztetett el magának, mielőtt azt félretették). Na meg, ha már rászánta magát, akkor a zsidóknak is, elvégre sose lehet tudni. Ha mégis át kell sétálni egy esetleges új hatalommal az átellenben levő oldalra…

A hóhér mosolyának szövegvalósága, KSZE A megfoghatatlan valósága (?) című írása a Múlt és Jövő zsidó kulturális folyóirat 2014/4 számának 21-27. oldalán olvasható. Egyelőre csak papíralakban, egy-két hét múlva az interneten is. Az írás alcíme A „mi a magyar?” kérdéséhez azt sugallja, hogy pontos definíciót vagy valami hasonlót olvashatunk KSZE akadémikustól a magyarságról és annak ellentétéről. Persze KSZE nem azért posztmodern, hogy hagyja magát belekényszeríteni definíciók, bizonyítások, érvek és cáfolatok hálójába. Ha elolvassa valaki ezt a hat nagy oldalnyi szósalátát, pontosan annyit tud KSZE nézeteiről, mint előtte, egyszerűen szólva: semmit. Azok is megfoghatatlanok. Amit olvashat: rőfnyi idézetek, főleg Máraitól, Grillparzertől, Freudtól, Gadamertől, Heideggertől, utalások Platonra, Fukuyamára, Pierre Norára és másokra. Szinte egyetlen helyen sem tüntet fel sem kiadót, sem a megjelenés évszámát, sem a fordító nevét. Csak úgy találomra és körülbelül idézget. Úgy tűnik ebből, magyar ember rajta kívül nem beszél németül, ebben az országban nem jelent meg fordítás egyik szerzőtől sem. KSZE az idézés korrekt módját, magát az egész filológiát hagyja figyelmen kívül. Régen tudjuk, most csak ezredszer igazolódik: KSZE magát minden törvényen és szabályon felül állónak tartja. Esetleg talán dicső múltú Schmitt Pálnál vagy lebuktatójánál, Cservák Csabánál tanulta ezt a filológiai precizitást?

Szóval: mi a magyar KSZE szerint? Körmönfont szövegelés arról a lapos közhelyről, hogy minden közösség másokkal – az idegenekkel – szemben határozta megl magát. De ki a magyar számára az idegen? Ha már egy magyar nyelvű zsidó folyóiratban jelenteti meg az akadémikus úr írását, kézenfekvő lenne erről is nyilatkoznia. Vagy talán ez a rejtett, pimasz válasz? Ti. hogy nyilván a zsidó az idegen, különben miért pont a Múlt és jövőben célozgatna? Mit ír KSZE a zsidóságról? Gyakorlatilag semmit, azon kívül, hogy idéz Ferenczi Lászlótól: „Hatvanhárom évvel ezelőtt azért nem lőttek a Dunába, mert egy ismeretlen fiatal nyilas hagyta, hogy lelépjek…”. (26.) Szóval akkor a zsidó az, akit egy magyar nyilas könyörületéből nem lőtt a Dunába:

És ki vajon a magyar? Az „ismeretlen nyilas”? Hát persze, ha a szeszélyből elengedett zsidó az idegen. De nem: ennél mélyebben szántó fejtegetéseket is olvashatunk akadémikus úrtól, mégpedig sportközvetítések nézése közben született magvas gondolatait. Például hogy milyen bunkó volt a sportriporter a spanyol-ír világbajnoki meccs közvetítésén.

És végül egy fényes példa: Gyurta Dániel, aki, ahogy KSZE nyomatékosan idézi: „…az olimpián ‘tizenötmillió magyart vitt át a medencén’”. Amikor Gyurta odaadta érme másolatát norvég sporttársa családjának, ilyen himnikus szavakat vált ki az akadémikusi szövegszerkesztőből: „”…nem ‘lakozik’ velünk még annak megszokottsága sem, hogy a remélt vagy vágyott (nemzeti) megbecsültséghez csak mások megbecsülésén keresztül vezetnek az utak.” (27.)

Felvetődik a kérdés: van-e, és ha van, mivel értünk egyet KSZE cikkéből? A Platon-idézettel feltétlenül. A Prótagoraszban olvashatjuk, hogy „aki nem képes magáévá tenni a tisztességérzetet és az igazságosságot, hitvány mételye lévén az államnak, meg kell ölni.” (22.)

A magyarságon belüli hitvány mételyre mutat eklatáns példát a Kulcsár-Szabó klán egésze, leginkább pedig annak alfahímje, Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus.

Igazán kár, hogy a nyugdíjazást nem vele kezdte Dezső dékán. Most tisztességesebb, igazságosabb, és főleg szabadabb lenne a magyar kulturális közélet.

Hozzászólások kikapcsolva | Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes, Kulcsár-Szabó Ernő | Címkézve: , | Közvetlen link
Szerző:: ravaszbarat

97 hozzászólás to “The butcher smiley (A hóhér mosolya)”

 1. Vronic said

  Nekünk Hansági tanárnő már elsős korunkban megtanította, hogy aki szembemegy az apósával az meghal. Nyilasy Balázst és Kálmán C. Györgyöt emlegette példaként, de Szegedy-Maszák profot is, aki már csak halódott azután hogy összerugta a port Kulcsár-Szabó Ernővel. De az igazi nagy kivégzések csak ezután jöttek. Hima prof, és most Horváth Iván és Tverdota prof. Ha ezek 50-60 éves korukra nem tanulták meg hogy igenis Kulcsárszabó Ernő akadémikus úr a pápa akkor igenis megérdemlik amit kaptak!

 2. kaganovics said

  Mi ott a szovjetorosz szekcióban jót röhögtünk azon h KSZE pont a zsidóságát és a komcsiságát tette bírálat tárgyává Horváth Ivánban, miközben a menyét és a fél klánját a Károlira telepítette, ahol a Wistmanwood képében komcsi-zsidó érdekek mozgatnak mindent.
  Kun Miklós elvtárs és az IMO-s Hermann, Kiskovács és Nagykovács betegre röhögték magukat.

 3. alkotmányt demokráciát said

  A tisztességes fiatalok alkotmányt, demokráciát követelnek a Fidesz székháznál.
  Nem féltek, hogy elkergetik a gazdátokat, károlisok????

 4. Korifeus said

  Lassanlassan leleplzeődnek a gyilkosok. A magyar irodalomtudomány, a magyar kulturális és politikai közélet rákfenéje: Kulcsár-Szabó Ernő. Tudósnak tehetségtelen, de stratégának jó. Tudatosan megtervezett lépésekkel ragadta meg a hatalmat az ELTÉ-n és ugyanezeket alkalmazta a Károlin. Mindkét egyetemet hatalmába kerítette. Ugyanúgy nyírta ki Himát a Károlin, ahogy korábban Horváth Ivánt az ELTÉ-n és a helyükre ültette a saját embereit. De Hima fölborította a papírformát. Olyan ellenlépéseket tett, amire a KSZE-banda nem számított. A botrány kipattant és dagad, egyre dagad. Belekeveredett az izraeli titkosszolgálat, a Wistmanwood, a Hegedűs-Balla-Mészáros-család, a rendőrség, az ügyészség. Ez aligha áll meg az országhatárnál. A KSZE-bandát csak forradalommal lehet leverni, különben nemcsak az ELTÉ-n, hanem az egész országban ők mondják meg, kinek lehet állása és ki legyen munkanélküli. Egy szemét kis diktátor, akit ideje végre a helyére tenni.

  • Elba said

   Kulcsár Szabó már annyi kárt okozott ennek az országnak, hogy száműzni kéne, mint Napóleont. De nem Elba szigetére, hanem mondjuk Németországba. Ott majd a helyére teszik. Le se szarják, kétkezi munkával kellene megkeresnie a kenyerét. Nem ám egyetemi előadással. Berlinből ki is rúgták. Meghallgatták pár előadását és nem engedték többé katedrára.

 5. HÖKös said

  http://www.13keruleti-hirhatar.hu/hirek/egy-kiabrandult-elte-hallgato-levele

  Ajánlom olvasásra. Szávay ELTE BTK-s HÖK-je ugyanúgy működött, mint László Márton, Szénási Károly és Szabó Andrea károlis HÖK-je. Korrupt, mocsok táraság, amelyik ott Dezső dékán, itt pedig a Kulcsár-Szabó-banda károlis tagozatának (Szabó András, Hansági, Hermann, Mészáros) hatalmát építgette.

  • MarciLaci said

   Durva ez a Szávaypistás vallomás, de ha valaki László Márton, Szénási Károly és Szabó Andrea baráti köréből tenne ilyen vallomást, az sokkal durvább lenne. Ne felejtsük el. A Károlin a HÖK segítségével 157 millió ft-ot sikkasztot el Szabó András, Koncz Judit (Betty, a híres gálferences ex-dékán) és a Kulcsár-Szabó-MENY, Hansági Ágnes. Aztán bedugták a hurokba a szerencsétlen Marosi Margó fejét, akit nemcsak kirúgattak, hanem meg is hurcoltak. Margó az ügybe beleőrült. Senki nem áll ki érte, senki nem kárpótolja őt az igazságtalan meghurcoltatásért. Ideje végre lebuktatni a szemét károlis HÖK-öt is, aki a három gazemberrel, Szabóval, Konczcal és Hanságival cinkosságban rabolt százmilliókat!

 6. Hencidai úrasztala said

  Szabó és Ludvig szalonnát reggeliznek a Hencidáról Mátyás utcába rabolt úrasztalán.

  Szabó: Mennyi kattitás volt tegnap a blogodon?
  Ludvig: Nulla. Nem is értem. És nálad?
  Szabó: Kettő. Az is mind a mocsokblogról jött.
  Ludvig: Már nem reklámoznak bennünket odaát?
  Szabó: Sajnos nem. Most mindenki “A hóhér mosolyát” olvassa. Kulcsár-Szabó már a blognépszerűségből is kiszorított bennünket. Még ezt a dicsőséget is sajnálja tőlünk.
  Ludvig: Igazuk van a bloggereknek – tényleg egy hóhér. Még az olvasottságunkat is megöli.

 7. Gorilla said

  Ez a poszt sokaknak bejön az eltén is 🙂

  http://gorillavideos.tumblr.com/post/44792130985

 8. KSZEworkshop said

  KSZE beizzította az ellenkampányt. Hogy nem ő súgott Dezső dékánnak. Dezső dékán magától választotta ki a kirúgandókat. Így is lehet mondani. Pontosabban Orlovszky dékánhelyettes, akit KSZE tett Dezső dékán mellé segítségnek. Azt az Orlovszkyt, akit Horváth Iván helyére ültetett tanszékvezetőnek, akit a Mädchen für alles Eisemann segítségével megdöntetett…

  • ELTÉs kolléga said

   Orlovszky Géza is egy Mädchen für alles a KSZE banda számára…

   • alkotmányt demokráciát said

    Orlovszki is aláírta a reneszánsz munkacsoport nevében írt kérvényt, hogy Horváth Ivánt mégse rúgják ki, mert különben szétesik az egész reneszánsz kutatás az ELTÉ-n.
    A Reiczky utcában persze nagy az öröm, Sanyicsek (JAJ ÉS JUJ!) örül mint majom a farkának, a leszbikus hiéna Bánki Éva is ujjong.

   • Hóhérsegéd said

    Naná, hogy Orlovszki aláírta. Csak nem fog odaállni az áldozatai elé, hogy én voltam az a disznó, aki rátok mutattam. Megtanulta a gazdájától a mimikrit. Kulcsárszabó se szemtől szembe döfi le az ellenséget, hanem a szemébe mosolyogva hosszú karjával hátulról. Közismert hogy doktori védéseken dícséri a jelölteket, aztán a titkos szavazáson nullát vagy egyet ad nekik.

 9. Fb said

  Vigyázzatok! Kulcsár-Szabó és kopói elkezdtek nyomozni Filológus után. “A hóhér mosolyának” linkjét csak zárt üzenetben terjesszétek!

  • Operatív tiszt said

   Fokozott óvatosságot ajánlok a gorilla.video és a varratrablo blog gazdáinak. Kulcsár-Szabó rájuk állította a Wistmanwoodot. Tudjuk hogy azok mindenre képesek.

   • Röhögő hóhér said

    Ha-ha-ha-ha. Jól ráijesztettem a ravaszblogra. Már le is szedték a posztot. Varratrablo is beszart. Tőlem mindenki retteg. Én vagyok az állások és ösztöndíjak ura, azaz majdnem Isten. Ha-ha-ha-ha 🙂

   • Nem kéne túl hamar örülni. KSZE napjai meg vannak számlálva. Ő még nem tudja, mi igen. A Károlié is. Legalábbis ebben a szennyes becstelen formájában.

  • rettenthetetlen hülyék a károlin said

   A posztot csak egy ELTÉ-s írhatta. Túl sok benne az insider info!

   • Hóhérakasztás said

    Hát ami azt illeti KSZE intézetéből 5-öt rúgtak ki. Bármelyikük írhatta. De szerintem összefogtak és közösen írták 🙂

   • Siralomház said

    Tuti hogy az 5 közül egyik sem. Ők kb. olyanok mint a halálraítéltek a siralomházban akik még reménykednek a kegyelemben. És mint tudjuk a remény hal meg utoljára. Azt inkább elhiszem róluk hogy most a hóhér lábát csókolgatják mint azt hogy nekimennek. Azt legfeljebb azután hogy végleg kinyírta őket.

  • Vinnyogó hóhér said

   Kulcsárszabó körbevinnyog boldog-boldogtalant hogy nem ő rúgatta ki a 20-akat, hanem Dezső dékán és Orlovszky Géza. Neki köze nincs az egészhez, mossa kezeit. Igazán, nagyon valószínű, hogy Orlovszky, akiből Kulcsár-Szabó csinált tanszékvezetőt a Mädchen für alles Eisemann segítségével megdöntetett Horváth Iván helyett, meg se kérdezte gazdáját, urát és parancsolóját Kulcsárszabót, hanem a saját szakállára cselekedett. Kulcsárszabó ezt elhiszi magának, és a csatlósai is úgy tesznek mintha elhinnék. 🙂

   • kikaseroljuk szabó andrást said

    KSZE őrjöng, beélesíti a Wistmanwoodot, hogy leleplezze Filológust és barátait.
    Mi eláruljuk neki Filológus személyét: SZABÓ ANDRÁS ÍRTA A POSZTOT!

   • Fűzfapoetessza said

    Biztos nem egyedül. Valószínű, hogy hitvese, oldalbordája, Ludvig Éva besegített egy kicsit. Sose fogja megbocsátani az Ernőnek, hogy leszavaztatta a MAB-ban a professzori felterjesztését. 😦

   • Ludvig nyugdíjban said

    Az ötlet közös lehetett, de inkább Ludvig írta, mert ő tud valamelyest írni, de Szabó csak tőmondatokban közhelyeket. Ebben van spiritusz. Ludvig azóta szidja a Kulcsárokat mióta megbuktatták a MABban a professzoriját, azaz kb. 4 éve. De a mostani nyugdíjazásán nagyon kiakadt. Ez február 15-től évényes azaz 6 héttel előzte meg az ELTÉsekét. Most beerősítette az átkozódást, mert sorsközösséget vél az eltés kirugottakkal. Úgy véli ha összekapcsolja a két ügyet neki is több esélye van. Mondogatta is, hogy Margócsy, Tarján Tamás, Tverdota, Horváth Iván az ő sorstársai. De ő még sokkal ifjabb is náluk ezért az ő nyugdijazása még igazságtalanabb. Azt is mondta hogy össze kell velük fogni mer együtt többet lehet elérni mint külön.

 10. Puzsér Róbert fan said

  Puzsér Robi holnap felszólal az LMP kongresszusán.
  Évfolyamtársa Karácsony Gergely a Párbeszéd Magyarországért pártban van.
  Mindketten engesztelhetetlenül gyűlölik a Károlit, főleg Szabó Andrást, aki mocskos módon üldözte őket.
  Irigy volt rájuk, csinos, okos fiúk voltak.

 11. búzavirág said

  Bene Sándor (JAJ ÉS JUJ!) nagybátyját, Heltai Pált is kirúgták a Szent István Egyetemről.
  Szabó András és Ludvig nagyon örül neki. Gyűlölik Heltai Jánost, neki még van egy kis ideje Miskolcon.
  Viszont a miskolci egyetem bölcskarának nincs jövője.

 12. zsófi hóhérleányka said

  Hansági KSZE rombolásban, aljasságban és sötét tudatlanságban méltó menye a Károlin a főhóhér.
  Baszópajtása Mészáros Mártonpista is derekasan kiveszi a részét az aknamunkából, akár az IMO-s Hermann, Kiskovács és Nagykovács, meg persze a görénységben felülmúlhatatlan Szabó András.
  Kihagytam valakit?

 13. the smile on the face of the tiger said

  Kuss nektek különben tényleg kiirtunk itt mindenkit!
  A Wistmanwood több kilométernyi anyagot rögzített rólatok: Nyilasy, Bertha, ahogy kacsingatnak egymásra és mutogatnak a mennyezetre. Ott volt a kamera, hülyék, eltaláltátok.
  A klotyóból több órást anyagot átadtunk egy hard core pornóval foglalkozó cégnek.
  Csuda hogy mire képesek ezek a diákok egy kis koksztól és hercsitől.
  Ami Tepsi szeretőit illeti, rólunk is bespájzoltunk.
  Meg Bánki Éva női kedveseiből.

  • Zsolti bácsi angyalai said

   Szegény Bertha. Őt még mi is megsajnáltuk. Mikor egy fél éve csendesen mellé léptünk és mint Kardos Zsolt wistmanwoodos ügyvezető igazgató munkatársai bemutatkoztunk elsápadt és még aznap az intenzívre került. A róla készül felvételeket már meg se tudtuk neki említeni 😦

 14. butcher said

  Gratulálunk blogtársunknak, az atlatszo.hunak úajbb leleplezéséhez!
  http://atlatszo.blog.hu/2013/03/08/a_100_millios_coka-pilot_a_kampanyfinanszirozas_uj_modellj
  De miért nem leplezi le a károlis százmilliós rablásokat, a wistmanwoodos bűncselekményeket?
  Túl közel vannak?

 15. Sunnyogó Kulcsárok said

  Kulcsárszabó tombol és tagad de remélem senki se hisz neki. Nem az ő tudta és megkérdezése nélkül rúgták ki 5 emberét a saját intézetéből. Ő mutatott rájuk ujjal. Ismerjük, mert a Károlin is így rugdosták ki az embereket. Akikre a MENY Kulcsárszabó-Hansági rámutatott, annak vége volt. Az is tagadta, másra fogta a kivégzéseket pedig a megmondóember ő volt, neki pedig az APÓSa mondta a neveket.

  • Operatív tiszt said

   Ernő barátunknak nemcsak a Wistmanwooddal van kapcsolata hanem gyakorlatilag az összes volt titkosszolgálatossal. Ezek most mindnyájan filológust keresik. 🙂

 16. Erős VÁRam a MANCSom said

  KUSZA-SZÓ állítólag állást ígért annak, aki elkapja Filológust. Filológust természetesen lenyakaztatja. Fészbuk-infók szerint többen jelentkeztek a kopómunkára. A legvérmesebb véreb állítólag a MANCS egyik főmunkatársa, akinek Tarján Tamás állását ígérte be KUSZA-SZÓ ha tálcán átnyújtja Filológus levágott vértől csöpögő fejét. MANCSos véreb.állítólag máris szimatot fogott. Tarján posztjának reményében megigérte KUSZA_SZÓnak, hogy saját erős MANCSával sk tépi le Filológus fejét. Brrrrrrrrrrrrrrrr………..

  • Journalist said

   A Gyuri? Ezt nem hiszem el. Az egyik legtisztességesebb, legkeményebb újságíró! Úgy tudom nem szívleli különösebben KUSZÁt. Képes lenne benyomulni KUSZA farpofái közé Tarján állásáért?

   • Temptation said

    Jó újságíró de nem Szent Antal és nem Jézus. Rajtuk kívül csak kevesen tudtak ellenállni ekkora kísértésnek.

 17. tudományos kutató said

  Tarjánért nem kár. Felületes figura. De hogy az állását odaígérik valakinek a lebuktatásáért?
  Különös még KSZE-től is.

  • Temptation said

   Talán azért mert őt már fel is nyomta valaki. Már csak a bizonyíték hiányzik. Erre vetődik Vári…

   • réti pipitér said

    Bocs, elvesztettem a fonalat.
    Tarján lenne Filológus?
    Egy kicsit sűrűbb a szöveg, mint amit Tarján szokott odakenni.

   • Temptation said

    KUSZA-SZÓ őrá gyanaxik különben nem pont az ő állását tűzte volna ki vérdíjul.

   • Mordeháj said

    Kizárt dolog. Tarján egy buta örmény. Ilyen villogó, szellemes, megsemmisítő írásra csak a mi népünk fia-lánya képes. 🙂

   • réti pipitér said

    Tarján örmény, de nem buta. Emlékeztek arra a mondásra, ami a görögöket, a zsidókat és az örményeket hasonlítja össze ravaszságból. Az örmények győznek. Tarján egész életében a napos oldalon állt. Annak idején Tausz Katalinnak udvarolt (ma az ELTE Társadalomtudományi Karának dékánja), aki abban az időben gazdag lánynak számított, az apja volt az IBUSZ vezérigazgatója. De csalta fűvel-fával.
    Aztán színikritikusként megfordult a fiatal színésznők lába között, mert a kis lotyók azt hitték, jókat ír róluk. Együtt élt Moór Mariannával.
    Szóval Tarján életéből kitelne egy erotikus kalandregény.
    És ti ezt az embert nevezitek butának?
    Szerintem nem buta, hanem ravasz és gátlástalan.

   • fucking bitch said

    Tarján Tamás legzseniálisabb húzása az volt, hogy azt tanácsolta Ludvignak, jelentesse meg az Áfonyahegyi öklendezéseket.
    Ezt elmondta, beleírta, hogy Tarján “barátként” felhívta, hogy ez annyira jó, hogy muszáj megjelentetni.
    Ludvig persze elhitte – hordónyi fejében gombostűnyi eszével – és most mindenki olvashatja, hogy a vájdlingon tágíttatta a Szabó jumbósapkáját, ellopta a fürdőszobából a sampont és nem tudott petrezselymet kérni az orosz zöldségestől. Ludvig, aki – ezt is leírta a barom szörnyeteg – “gond nélkül” fordítja Cvetajevát és Brodszkijt. Nem mellesleg pedig a Petruska (oroszul: petrezselyem) nevű kifőzdében zabálták a zsíros cubákokat a Ráday utcában.
    Tarjánnak óriási száma volt, amikor ilyen részleteket olvasott fel Ludvig könyvéből baráti társaságokban.

   • Ricsi said

    Én is Tarjánra tippelek. De ha ilyen jóba vannak Petrőcivel akkor lehet hogy együtt írták. Ugyanaz a sérelem mindkettőnél: nyugdíjazás KUSZA-SZÓ miatt. Hiszen ha Petrőci megkapta volna a professzorit, most még nem nyugdíjazhatták volna. Ezek összebeszéltek hogy jól alátesznek KUSZA-SZÓnak. Hi-hi 🙂

   • armjanka said

    Meg kell védenem Tarjánt. Felületes, lelkiismeretlen, ravasz, de nőkben kifejezetten jó ízlése van.
    Eszébe se jutna egy ilyen szőröslábú, lottyadt mellű, hordóhasú narancsbőrös szörnyeteg némberrel együttműködni.

  • Jobbikos said

   Szerintem is valami büdös zsido lehetet aki rátámatt a mi nagy szellemi vezérünkre tőlük tellik ki ijesmi. Talán ép ez az izéháj. Meg külömben is ki a franc olvasna rajtuk kívül ijen mocsok zsidó ulyságot? Igaz a vezérünk is irt bele valamit de az diplomácia. Nem számit.

   • Paplan alá fingó said

    Akkor mégse Szabó András volt? Pedig ez olyan paplanaláfingós húzás mint ő maga. És Szabó is büdös. Nagyon büdös. Csak nem zsidó hanem paraszt. És nagyon utálja a kulcsárokat. Mer a felesége nem lett professzor. És mer a Hansági lenyúlta tőle a Mészárost, a Pénzest és már mindenkit lebeszélt róla mint témavezetőről. Csak a buta Cickát hagyták meg neki. Sötét bosszút forral a Kulcsárok ellen de ilyent tényleg nem tud írni. Ez nagyon zsidós. És túl fifikás. A Szabó intrikái primitívebbek.

  • Ludvig nyugdíjban said

   Mégiscsak nekem lesz igazam. A Ludvig írta a posztot mer nem fér a bőrébe hogy nyugdíjazták. Ezt mind a Kulcsárszabók gonoszságának tulajdonitja. Ha az Ernő nem fúrja meg 4 évvel ezelőtt a professzorságát, amire őt tudós férjecskéje dékánkánt felterjesztette most még bőven ehetné az állam kenyerét. Így is azt fogja az igaz, de már nyugdíjasként. Be fog járni a Reviczkybe naponta, de ez már nem ugyanaz. Ha Tepsi meglátja majd a folyosón el fogja fogni Ludvigot a legitimációs zavar. Bezzeg ha professzor lehetett volna! De a gaz Kulcsárok megfurták. Merő irigységből persze, mer ő szebb mint az Ágnes. És sokkal nőiesebb, szexibb. 4 gyereket pottyantott a világra míg az Ágnes asszony férje és MarciPista közös kitartó próbálkozása után se – egyet se. Ezér irigyli a Ludvigot a Kulcsár-MENY! Ezér kell neki nyugdíjba vonulnia! Vesszen az egész Kulcsár-család. Egyik se jobb a másiknál!

   • Jobbikos said

    De nem arrol volt szó hogy ezt egy zsidrák irta? A Petröci tanárnö zsidrák?

   • Naftali said

    Stimt son. A Ludvig legalább félig a miénk. Ne mintha büszke lennék rá. De azér még mindig sokkal tehetségesebb író mint a sültparaszt sunyi férje. Szabó eszelte ki és Ludvig írta meg. Ez a legvalószinübb.

 18. Corruzione said

  Ez a Kulcsárszabó tényleg olyan, mint a métely. Kb. 300 km-es körzetben (kb. ennyi Bp-től a legtávolabbi országhatár, azon túl KSZE hatásfoka nulla) mindenkit korrumpál.

 19. Curious said

  Na jó, de akkor viccen kívül mégis ki lehet Filológus?

 20. ELTÉs Kolléga said

  Engem nem érdekel, hogy ki írta. Bármelyikünk írhatta volna, mert 100%-ig igaz. Hogyan lehetett volna Kulcsár-Szabó akadémikus intézetéből 5 főt az ő tudta és beleegyezése nélkül eltávolítani? Sehogy. Ez már előre le volt játszva. Nyilván szólt Dezsőnek, hogy ő a háttérben akar maradni, nem kívánja magára vállalni. De nemcsak Dezsőn keresztül intézte. Orlovszkyt ő nyújtotta át Dezsőnek mint a jobbkezét, rajta keresztül közvetlen beleszólása van minden döntésbe. Úgyhogy felőlünk hisztizhet és futkoshat fűhöz-fához, ezeket az embereket – legalábbis a saját intézetéből – ő jelölte ki. Szerintem egyébként a kar egészébe van beleszólása. Dezső kifejezetten majrézik tőle.

  • goedel macskája said

   Igen, ez egy tipikus fideszes hozzáállás: Ki írta?
   Nem mindegy, hogy ki írta meg az IGAZSÁGOT KSZE-RŐL???
   Minden szava igaz.
   És lehetne még hosszan folytatni KSZE bűntetteinek listáját, de ha az egész klánt belevesszük, vég nélküli felsorolás lenne belőle.

  • Tom&Jerry said

   Iazad van, KUSZA-SZÓ a mosolygó hóhér. Ő csak rámutatott az áldozatokra, sőt, lehet hogy csat utalt rájuk, hogy ne legyen idézhető. De ki hiszi el, hogy Orlovszky nélküle döntött? Márpedig Dezső dékán legalább a helyetteseit biztosan bevonta ebbea súlyos döntésbe. A magam részéről egyébként azt gondolom, hogy Dezső egyenesen KUSZA-SZÓt kérdezte meg előzetesen, így az nemcsak a saját intézetében jelölte ki az áldozatokat, hanem az egész karon.

   • Paplan alá fingó said

    Na ne má hogy Szabó egyáltalán ne legyen benne. Irni azt tényleg nem tud de tippeket adni azt igen. Sztem ő mondta ennek a két “filologusnak” hogy tereljék má Horváth Ivánra a gyanut akit szivből gyűlöl.

   • Gój motoros said

    Nehogy má a kirugott nyuggerek között keressétek a filológust. Éppúgy lehetett hallgató is, aki nemcsak utálja KUSZA-SZÓt hanem nagyjából képben van, mint ahogy nagyjából minden magyar szakos hallgató képben van. Ha megnézitek KUSZA-SZÓ hallgatói értékelését, akkor az alapot ad erre a feltevésre:

    http://markmyprofessor.com/tanar/adatlap/8449.html

   • Varró Daniló said

    Ez az. A hallgatók KUSZA-SZÓt már rég kifütyülték Ne rágja már az életünkat KUSZA a kusza álelméleteivel. Még ő se érti mit akar mondani mer nem is mond semmit. Kapja a zsák pénzt havonta a zsák szarér. Azér nem másér.

   • tudományos kutató said

    A szakszerű hozzáállás az lenne: megnézzük a szöveget, összevetjük a tényekkel és KSZE szövegeivel, aztán megállapítjuk, hogy megfelel-e nekik.
    Szerintem megfelel.
    Így, akárki írta is, igaza volt. Nem ez a lényeg?

  • KSZE és a titkosszolgálat said

   Elolvastuk a hvg-cikket. Napnál is világosabb a durva üzenet: aki felsorakozik mögém, annak lesz pénze. Aki nem, az elhúzhat nyugdíjba. Aki ellenáll azt kinyíratjuk a Wistmanwooddal. Ez a 3 opció van, közöttük lehet választani.

   • Curious said

    Engem mégiscsak érdekelne ki az a Filológus.

   • Zores said

    Nagyon egyszerű a magyarázat. Egy fifikás bölcsész meglátta a lehetőséget az elbocsátásokban, és azonnal rájött hogy Kulcsár-Szabó választotta ki az embereket. Annál is inkább, mert a negyede az ő intézetéből került ki, és Horváth Iván nagyon feltűnő volt. Megírta a cikket, aztán felajánlkozott Kulcsár-Szabónak, aki őrjöngött, hogy majd ő kinyomozza, ki volt, csak egy állásocskát akar az Intézetben. KUSZA ráállt. Most aztán az illető látványosan nyomoz, csapdákat állít, és a végén prezentálni fog egy tettest KUSZÁnak, hogy elnyerje az állást. Nem nagy aljasság, csak kicsi. Felnyomja az egyiket az 5-ből vagy a 20-ból, akiknek már úgyis minden mindegy. Senki nem jár rosszabbul, mint egyébkéntm ő pedig előbb tansegg lesz KUSZÁ-nál aztán majd szépen halad előre. Már csak azt az illetőt kell megtalálni, aki buzgón nyomoz Filológus után, elkenve a saját nyomait 🙂

   • journalist said

    Az ELTE BTK egyre jobban hasonlít a Károli Reviczky utcai bordélyházára. Nem véletlen, mind a két helyen KSZE fújja a passzátszelet

   • Kohen Cedek said

    Válasz Zoresnek:
    Szerintem Vári György a Filológus. Be akar jutni az eltére KUSZA hiúságánál fogva, akit különben eléggé lenéz…

   • hajnalka said

    Hát, ha jobban belegondolok, nagyon valószínű, hogy Vári a Filológus!!!

  • Erős VÁRam a MANCSom said

   Nézzük a tényeket:
   1. Vári György szolidáris az eltés kirúgottakkal, sokukkal személy szerint is szimpatizál.
   2. Vári enyhén szólva se szimpatizál Kulcsár-Szabóval.
   3. Kulcsár-Szabó förmedvénye egy zsidó lapban jelent meg, amit a zsidókon kívül a kutya se ismer.
   4. Vári 2 legyet üt egycsapásra a Filológus-szöveggel: kiáll a kirúgottakért és leleplezi KUSZA-SZÓt.
   5. Aztán felajánlkozik KUSZÁnak, hogy elkapja Filológust.
   6. A nyomozást nyilvánosan bejelenti a Fb-on, majd a tettek mezejére lép (hamis identitásokat hoz létre, csalilinkeket küld stb.).
   7. KUSZÁnak megígéri, hogy egy élete, egy halála, élve vagy halva előkeríti Filológust.
   8. Ez a pont nem világos még teljesen: vagy ő szabja feltételül az állást KUSZA intézetében siker esetén, vagy KUSZA ajánlja fel neki túlcsorduló boldogságában.
   9. A stílus, a szellemesség, a logika – a szöveg összes tulajdonsága Várira vall, mint szerzőre.
   10. Ergo: Filológus nem lehet más, csakis Vári.

   • Fb said

    Vári tényleg nagyon fogadkozik. Ugy tünik véresen érdekelt a sikerben. Valszeg lefeküdt Kulcsárszabónak, aki tudja hogy mindenki zsebrevágható. Vagy majdnem mindenki. 😦

   • Besúgó Dal said

    Én már rég tudom Váriról hogy blogol. Mészáros haverjával együtt terjesztik Bölcskeiről, hogy besúgó, alkoholista, kurvapecér és sikkasztó. Mészáros ezt nem meri felnyomni a blogra ezért Várival nyomatja fel. Átad neki minde insider infót a besúgó Butykosról. Ő maga csak a Besúgó dal énekelteti a hallgatóival, de blogolni nem mer 🙂

   • Jobbikos said

    Az biztos hogy a poszt szerzője egy zsidrák. Kiderül az egész szemléletéből. Én nem csipem a zsideszeket de az áruló Kulcsárszabót még annyira se mer az hol ennek hol annak nyal be. Álljon valaki szilárdan az egyik vagy másik oldalon ne ide-oda táncoljon mint egy kurva hogy honnan pottyan le a nagyob falat. Szóval ebben Várival vagyis Filológussal értek egyet.

 21. julo said

  Popély (Gyula) a tengerész a titkosügynök és károlis professzor ma reggel a Kossuth rádióban gróf Esterházy Jánosról szövegelt, különösen kiemelte e nagyszerű ember erkölcsiségét, amely “példaként számít mindannyiunk számára”
  Szóval a derék grófról vett példát Popély, a szlovák titkosszolgálat legmocskosabb ügynöke.
  Aki annyira undorító, hogy Szlovákiában kutya se áll vele szóba, aztán erre meg sem állt a Károliig, mert spiclikre, agyatlan alkoholistákra és Kun Béla unokájára máshol nincs igény.

 22. Szabó a vérfertőző said

  Szabó megint fölbaszott egy mocskot a szarszínű blogjára.
  http://szaboandras54.blogspot.hu/2013/03/nagyapa.html
  Most az anyai nagyapját húzkodja a fekáliában.
  Szabó, egyszer megjelennek a felmenőid a református hagyatéki leltárból zabrált faragott ágyad mellett és magukkal huzkodnak egyenesen a gebei temetőbe. És viszik magukkal a hencidai szószéket is amit elloptál és a spájzban stelázsivá funkcionáltál át.

 23. petrőczi de genere ludvig said

  Együtt mozdul a két szennyes féreg:
  “Egy test, egy lélek, ez így jó,
  ő tolvaj volt, neje ringyó”
  A kiérdemesült ringyó is fölbaszott valamit a blogjára, ő az öreganyját huzkodja a fekáliában.
  http://petroczieva.blogspot.hu/2013/03/nagymama-nagymama.html

 24. KSZE-Kegyenc said

  Hogy nem Kulcsár-Szabó választotta ki az áldozatokat? Dehogynem! Akik gazsulálnak neki, azok 70 évesen is háromszoros fizetést kapnak. Így például Kovács Árpád, aki már 7 éve teljes nyugdíjat kap, van egy állása Kulcsár-Szabó Ernő tanszékén az ELTÉ-n az Astoriánál, egy másik Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes tanszékén a Károlin a Kálvin téren. És mind a hármat kapni fogja júliusig. Utána csak kettőt, mert az egyházra nem vonatkozik a törvény. Míg azok, akiket most rúgtak ki március 1-vel, már csak a nyugdíjukat kapják, holott mindnyájan fél évtizeddel fiatalabbak Kovács rendőrnél. És persze a fia, a Kiskovács is két fizetést kap, egyet Veszprémben, egyet a Károlion. Na akkor ki is dönt arról kinek mennyi pénze lehet? Nem az Ernőke, ugye, aki mint a töketlen kutya futkos körbe-körbe és vinnyog hogy őt rágalmazzák, egyedül Dezső Tamás a bűnös, neki köze nincs az egészhez!

  • Rendőr bácsi said

   Kovács Árpád, az egykori BM-es rendőr itt van teljes fegyvezetben a Kulcsár-Szabó Ernő-tanszéken. Nem ám emeritus, mint Szávay és a többi. Pedig 70 éves:

   http://www.btk.elte.hu/dynpage6.exe?f=btke&p1=m:FomenuH,EntryF2&p3=x:FomenuV2,Entry2S2&p4=p:8201&id=CMORG-81

   Ő nincs az áldozatok között, pedig 2006 óta nyugdíjas.

   • Naja said

    Látszik mindenki mennyire képben van, és úgy pattog… Kovács Árpád tavaly október óta nem tanít az eltén, már az akkori utolsó csoportjait sem engedték, hogy levizsgáztassa… Hogy a bizonyításként linkelt lista mennyire aktuális, azt az is jelzi, hogy Földényi sem tanít kb január óta az eltén….
    Lovagoljunk fiktív tényeken! Nincs ennél szórakoztatóbb, hogy ilyen légből kapott információkkal teszik nevetségessé az egész érvelést. Így tovább, sőt, kéretik tovább cifrázni.

   • IpamNapam said

    Rendőr bácsit bujtatottan foglalkoztattja APÓS. Az ő tanszékéről ugyan kitessékelték, de a hallgatók egy részét vesztegetéssel átirányították az 50 méterrel arrább levő MENY tanszékére és a Kulcsárszabók pályázati (=maffia-)pénzből kicsit kikerekítik a fizetéssel felérő nyugdíját, a károlis teljes fizetését és a nagydoktori pótlékát. A havi nettó jövedelme így majdnem üti a millát.

    Egyébként meg odaát frissítsétek a honlapjaitokat. Mér vagytok ti az ország első számú felsőoktatási intézménye ha elavult listákkal vezetitek félre a naiv olvasót? De ez csak max. Földényire igaz, Rendőr bácsi fiastul pénzénél van 🙂

   • Quality Difference said

    Hogy lehet Rendőr bácsit és Horváth Ivánt összehasonlítani? Előbbi szűk területet művel, mint ahogy műveltsége is szűk. Utóbbi az ELTE talán legnagyobb tudású professzora, és 5 kerek évvel fiatalabb Rendőr bácsinál. Még minimum 5 évig neki is járt volna fizetés, mint ahogy rendőr bácsi 8 éve duplán kapja a jövedelmét: nyugdíjat ÉS fizetést.

   • Eltés Kolléga said

    Szegény naiv károlisok ti ott az alvégen nem tudjátok hogy helyet kellett csinálni Mona Lisának, a két Kulcsár közös “protezsáltjának”. Tuggyátokki? Akinek az apa a témavezetője volt a PhD-védésen, a fiú pedig az opponense. Családi ügy volt a védés, családi ügy az állás, családi jövedelem a fizetés 🙂

    Beláthatjátok, farok plusz pénztárca együtt mégiscsak többszörös prioritást élvez egy kiszolgált obsitos alamizsnáztatásánál. 🙂

   • Egyszeregy said

    Hát még két farok!

   • Vidéki Kolléga said

    Milyen vizsga van az eltén októberben? Utóvizsga? Ez még létezik, amikor minden intézmény a hallgatók kegyeit keresi? Akármilyen, annyian nem lehettek, hogy 300 ezer ft-ot megérjen az intézménynek a nyuggert csak miattuk még arra a napra ott tartani. egy századáért, azaz 3 ezerért bármelyik külsős levizsgáztatja azt a 2-3 főt, a belsőknek meg belefér az idejébe és a fizetésébe. Ésszerű döntés volt az Elte részéről.

   • ejaculatio praecox said

    Mocskos gazember a KSZE klán minden tagja!
    És ahogy Horváth Ivánt megfúrták, az mindennek az alja
    Közben Szabó András röhög a markába ő fűtötte az Ernőt Iván ellen

   • Naja said

    Az ésszerű döntés épp az volt, hogy nem vizsgáztatta le a gyerekeket. És nem októberben, hanem időszerűen a vizsgaidőszakban nemvizsgáztatott, mivel a kollégák vizsgáztattak helyette.

   • Vidéki Kolléga said

    Naja, én is azt mondom, hogy ésszerű döntés volt, hogy a kollégák vizsgáztattak helyette, vagyis hogy ezért már nem fizették. De tegyünk már egy kis rendet a kronológiában, mert a leírásodban nagy a káosz. 1. Tavaly októbertől nem tanít, 2. már le se vizsgáztatta a gyerekeket. Októberben nincs vizsgaidőszak. Ha csak októbertől küldték el, de a nyári vizsgaidőszakban a kollégák vizsgáztattak helyette, akkor nyáron lógatta a lábát, a kollégák melóztak, ő meg felvette a professzori fizut. Mi ebben az ésszerű? Szerintem még nagyobb pazarlás, mint ahogy elsőre látszik.

  • Naja said

   Kronológia: szeptemberben meghirdetett több órát, októberben kiderült, hogy mennie kell, ezeket a csoportokat a TO nem engedélyezte, hogy ő vizsgáztassa le, és még mindig ugyanerről a félévről van szó: az ősziről. Decemberben és januárban vizsgáztatták le a csoportjait mások, amiért ő már nem kapott fizetést. A most elküldöttek, mivel ki lehet húzni a vizsgaidőszakig, vele ellentétben még vizsgáztathatnak.

   • Vidéki Kolléga said

    Köszi, így már dereng egy kicsit a kronológia, de még mindig nem világos. Bevallom, bennem fel sem merült a téli időszak, miután azt írtad, hogy már októbertől nem taníthatott. Akkor mi a fenéből vizsgáztatott volna decemberben és januárban, ha gyakorlatilag csak meghirdette a tárgyat, és tekintettel az ELTE kényelmes kezdésére, max egy tájékoztatót tarthatott, érdemi munkáról nemigen lehetett szó. Vagy úgy érted, hogy december közepéig tanított, és amit letanított, abból vizsgáztattak a kollégák? Vagyis meddig taníthatott? Októberig vagy decemberig? Ez nem egyértelmű. Októberben kellett mennie, vagy októberben derült ki, hogy decemberben mennie kell?

   • Pannon GSM said

    A mostaniak nem akartak nyugdíjasok lenni. Őket kényszernyugdíjazták. Kovács viszont önként és dalolva 8 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy nyugdíjas is lesz, és dupla fizetést is akar, egyet az ELTÉ-n, egyet pedig Veszprémben. Veszprémből nem kellett se kirúgni, se végkielégíteni, mert már nyugdíjas volt, nem járt neki semmi. Az ELTE pedig még decemberig fizette, úgy hogy a kollégák dolgoztak helyette. A mostaniak pedig dolgozhatnak maguk, a kirúgottság tudatában, amit nem ők választottak, Kováccsal ellentétben.

   • IpamNapam said

    Kovács tavaly év végéig kapta az eltés fizetését, mintha a felmondási idejét töltené, ami nem jár neki, mert már 8 éve nyugdíjas. De már a kollégák dolgoztak helyette az elmúlt szemeszterben is. Egyértelműen ő járt jól, mert a mostaniakat megdolgoztatják a pénzükért: szabad ledolgozniuk a felmondási időt. Sőt, le is kell dolgozniuk.

 25. Rendőr bácsi said

  A Károlin is megtaláltuk, Kulcsár-Szabó Ernő MENYének a tanszékén Kovács rendőrt:

  http://www.irodalom.kre.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=60

  Kulcsár Szabó Ágnes Hansági álnéven rejtőzködik mint tanszékvezető.

  Kovács rendőr tehát a Kulcsárok duplán, a nyugdíjjal együtt triplán fizetett inasa. És ha még Kiskovács dupla (veszprémi és károlis) fizetését is hozzáadjuk, akkor az egyébként világos, alig rejtjelezett üzenetet így fejthetjük meg:

  Horváth Iván, Tverdota, Tarján, Margócsy stb. osszák be az egyszem nyugdíjukat, hogy hű szolgáinknak 5szörös zsoldot adhassunk!

 26. visszaigazolás said

 27. gate keeper said

  Az egész fideszes kormányzás becstelen még a saját törvényeit se tiszteli.
  Az egész kultúrált nyugat undorodva fordul el tőlünk.
  http://hvg.hu/w/20130311_Mint_aki_halkan_granitba_lepett
  Ennek a bugris bandának a méltó egyeteme a Károli a maga köztörvényes bűnözőivel, idióta úgynevezett professzoraival, drogbáró Szabó Andrásával és wistmanwoodos rektorával.

 28. Kaka-Démikus said

  Horváth Iván nyugdíjazására egyszerűen nincs más magyarázat, mint a bosszú. A MENY úton-útfélen hirdeti, hogy aki az APÓSával szembemegy, az meghal. Üvöltve, habzó szájjal sorolja a példákat: Kálmán C., Kenyeres, Nyilasy, Hima, Horváth Iván, Szegedy-Maszák – nem akármilyen skalpok bizonyítják maffiavezér mérhetetlen hatalmát.

 29. fineszes said

  Kulcsár-Szabó azért nyalja OV seggét hogy elintézze az ellenfeleit, Horváth Ivánt egyszerűen meg akarja ÖLNI!

  • Kaka-Démikus said

   A kulcsársegg-nyaló rendőrt 70 évesen nyugdíjazták – az egyik munkahelyéről (a másikról még most sem) . Horváth Iván csak 64 és fél! Neki miért nem adnak még 5 év oktatási lehetőséget? Azért mert megírta a Viszontválaszt?

   • Pannon GSM said

    Rendőr bácsit nem nyugdíjazták, mert ő már 60 évesen nyugdíjazta magát, hogy dupla jövedelemre tegyen szert. Jogosan küldték el Veszprémből is, mert már azelőtt nyugdíjba ment. Csak a 3. fizetésétől fosztották me, ha igaz. És ha nem arról van szó, amit Ipamnapam ír, hogy bujtatottan tovább foglalkoztatják.

 30. […] mészárszéket rendezett az ELTE BTK-n, megszerezte Kenyeres tanszékét és az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetését, dinasztiát […]

 31. […] megőrizni, mint igazi gyilkost, valódi tudósok hóhérát. Csakis ebben a minőségben, mint hóhér, kap majd helyet a magyar tudomány […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: