Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Breaking News: WikiLeaks

Posted by karoligaspar - március 26, 2013

DDoS Abraxas

Örömmel tájékoztatjuk a blog olvasóit és munkatársait, hogy magán- és közadományokból jelentős támogatás gyűlt össze blogunk tényfeltáró munkájának támogatására az erre a célra nyitott számlánkon. Az összeget kizárólag információrszerzésre (vásárlásra, másolásra, szkennelésre) fordíthatjuk. Az adományozók nevét és az összeget az érintettek kérésére nem tesszük közzé, és egyébként sem, nehogy hátrányos intézkedések érjék őket.

A forrás birtokában megkerestük a potenciális kiszivárogtatókat az egyes hatóságoknál. Főleg a Fővárosi Főügyészség irataira voltunk kíváncsiak Szabó András okirathamisítási bűnügyében, mivel tudjuk, hogy a Főügyészség számos alkalmazottja a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karán keresi meg második vagy ixedik fizetését. Ennek ellenértékeként nem engedi vádemelésig jutni Szabó András, Balla Péter és Kovács Barnabás bűnügyeit. Alig várjuk hogy megérkezzen az iratanyag, és kiderüljön, pontosan hogyan tussolták el, vagy próbálták eltussolni Szabó András hivatali hatalommal való visszaélését, csalásait, okirathamisításait. Milyen módszerrel, milyen érveléssel mosdatják tisztára a bűnügyekben nyakig sáros Balla Pétert, kenyéradó gazdájukat, és pribékjeiket, a kommunista tikosszolgálattól örökölt Wistmanwoodot (nyírfás Földi László tulajdona!)? Alig várjuk, hogy megkapjuk végre az iratanyagot, amit olvasóink számára elérhetővé fogunk tenni blogjainkon. – A szerk.

45 hozzászólás to “Breaking News: WikiLeaks”

 1. ohranka said

  Hát azt tudni való, hogy a korrupció mindent áthat, a református egyház egészét, a bíróságok és az ügyészségek jó részét is.
  Így pénzzel megvehetők a kompromittáló iratok – ahogy nálunk mondják, KOMPROMITKÁK – Balláról, Szabóról, Kovács Barnabásról és a többiről.
  Mindazokról, akik nemrég vették át Balog Zoltán nagytiszteletű (HA-HA-HA!) úr (HI-HI-HI!) szentséges kezeiből a kitüntetéseket és a kinevezéseket.
  Nagy meglepetés lesz ez sokaknak.

 2. Dr. Pálinkás József Úrnak
  MTK Elnöke
  Tisztelt Elnök Úr!

  Tudtommal az Ön meghívására Máté-Tóth András részt vesz az MTA Egyháztörténeti és Vallástudományi Bizottságában, ami az alábbiak ismeretében megdöbbentő!
  Az Ön által meghirdetett elv – „Az őszinte beszéd csupán a nehéz, de egyetlen lehetséges kezdet” következetes alkalmazása érdekében szabadjon szíves figyelmébe ajánlanom a következő, hivatalból kötelez jelleggel megoldásra váró kételyeket:

  Az alábbi linken olvasható interjúban http://szegedcafe.hu/2012/03/10/kave-melle-beszelgetes-mate-toth-andrassal-a-vallastudomanyi-tanszek-vezetojevel/ dr. Máté-Tóth András, az SZTE BTK Vallástudományi Tanszék vezetője azt nyilatkozta kurríkulumában, hogy mint a Szegedi Hittudományi Főiskola teológus növendékét eltanácsolták az intézménytől 1982-ben, négy év utáni renitenskedés, szerinte politikai okok miatt, jelezve a cikk végén közölt kurríkulumában, hogy az eltávolítását követő évben, azaz 1983-ban teológiai abszolutóriumot kapott, de hogy hol és mely felsőfokú intézménytől, az nem derül ki Máté-Tóth auto-kurrikulumából.
  1. kérdés:
  hogy juthatott egy 1982-ben politikai összeférhetetlenség miatt eltanácsolt papnövendék egy esztendővel később, 1983-ban, a teológiai tanulmányait lezártnak igazoló abszolutóriumhoz? Hol, és mely tanárok előtt végezte el a Főiskoláról eltávolított Máté-Tóth András kispapnövendék az 1982/1983-as tanévben az abszolutóriumhoz hiányzó vizsgákat, és mely dátummal, kinek az aláírása szerepel a nevére kiállított abszolutóriumon?
  *
  Az idézett interjúban szerepel Máté-Tóth ama nyilatkozata is, miszerint az 1989-es esztendő újabb fordulópontot jelentett életében. “Szerencsésnek érezhetem magam, mert azok közé tartoztam, akik a rendszerváltás nyertesei lettek. Meghívást kaptam egy osztrák teológus professzortól (a pasztorálteológus dr. Paul Michael Zuhlehnertől), hogy doktoráljak Bécsben. Akkoriban indított ugyanis egy programot olyan teológusoknak, akik ambiciózusak, de a rendszer miatt nem tudtak magasabb szinten tovább tanulni.” Feleségével sokat gondolkodtak, majd végül belevágtak a kalandba és Máté-Tóth Andrásnak 1991-ben sikerült megvédenie disszertációját.”
  2. kérdés:
  mivel a katolikus felsőfokú egyházi intézményekért felelős szentszéki minisztérium, a Congregazione per l’Educazione Cattolica oktatási szabályzata szerint az abszolutóriumot követő specializációs továbbképzés első periódusa a licenciátusi fokozat (minimum 2 éves képzés), majd a doktori ciklus (min. 2, max. 5 év, a doktori téma regisztrálása után), tisztázandó, hogy tudott a licenciátusi fokozat nélkül, doktori kurzust végezni Máté-Tóth a bécsi katolikus egyetemen két akadémiai év folyamán, és megvédeni 1991-ben a doktori disszertációját?
  *
  Máté-Tóth András kurrikulumához tartozik, hogy 1999. október 7-én, az SZTE BTK Kari Tanácsülésén, dr. Berta Árpád dékán javaslatára napirendre tűzött Vallástudományi Tanszék felállítását követően, pályázatot írtak ki annak vezetésére. Berta Árpád dékán a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola akkori rektorát, dr. Turay Alfrédtől (egykori „Márk Tamás” fedőnevű ügynöktől) kért véleményt Eördögh pályázóról, akiről Turay rektor azt adta írásba, és a Magyar Püspöki Kar felhatalmazása nélkül, aza Máré-Tóth cinkosaként, hogy a „Magyar Püspöki Kar, Eördögh ’előélete’ (laicizált pap) miatt nem nézné jó szemmel kinevezését a tanszékvezetői posztra”, amely vélemény miatt a Kari Gyűlés szavazói elvetették Eördögh pályázatát és Máté-Tóth Andrást bízták meg a tanszékvezetéssel annak ellenére, hogy kurríkulumával kapcsolatban súlyos kételyek merültek fel a Kar más tanárai részéről is (dr. Vojtila Gyula, dr. Zimonyi István).
  4. kérdés:
  Máté-Tóth Andrásnak a fenti interjúban közölt saját bevallása szerinti, 1983-ban szerzett abszolutóriumának felülvizsgálása, valamint az 1991-ben szerzett doktori fokozatának honosítása megtörtént-e tanszékvezetővé választása előtt, az Ön hivatalához tartozó és arra egyedül hivatott Tudományos Minősítő Bizottság részéről, vagy nem? Azaz tanszékvezetői kinevezése az előírások szerint minősített tudományos életrajz hiányában történt-e?
  5. kérdés:
  Birtokában volt-e Máté-Tóth András 2002-ben olyan, a fenti Bizottság által igazolt, legalább két idegen nyelv felsőfokú ismeretének (írás, olvasás és beszéd, előadási szinten), ami a tanszékvezetői kinevezés feltétele?
  6. kérdés:
  Érvényes volt-e Máté-Tóth András tanszékvezetői kinevezése az ahhoz előírt tudományos életrajz esetleges elégtelensége miatt és milyen szerepe volt Turay Alfréd rektornak, +Berta Árpád dékánnak és Paul M. Zulehner professzornak, a Máté-Tóth András által közzétett és tanszékvezetői megbízatáshoz hiányosnak tűnő tudományos életrajz „szépítésében”?
  7. kérdés:
  Volt Önnek tudomása a Máté-Tóth Andrásnak adott megbízását megelőzően, a fentiekben közölt és Máté-Tóth kurríkulumát illető, mindmáig tisztázandó kételyekről és ha igen, megtette-e a hivatalból törvényesen előírt vizsgálatot?

  Tisztelettel:
  Dr. Eördögh István egyháztörténész

  Ps.: A fentieket az alábbi oldalon hozzáférhetőek a nyilvánosság számára:
  http://www.nepszava.hu/articles/comment.php?forum_topics_id=192044&database_id=631853&lstresults=1

  • tudományos kutató said

   Ezek kemény tények. Kiváncsi vagyok rá, kapott-e választ a szerző Pálinkás úrtól.
   Ez speciel a katolikusok sara, de nincsenek kétségeink, nemcsak a reformátusok között vannak diploma és doktori csalók: Pethő Sándor teológiai tanár és Mészáros Mártonistván adjunktus a Károlin.

  • Keresztyén erkölcs said

   Ez a Máté-Tóth ugyanolyan csaló a pápisták között, mint Mészáros, Pethő és Szabó András a kálomisták között. És hiába buktatják le őt is, csak hatalmas(k)odik.

 3. józsef attila díjas fűzfapoetessza said

  Az az ember írta, akiről elnevezett díjat szégyenszemre a feslett Ludvignak kézbesítette ki a Hold utcai lelkész és EMMI miniszter, hogy “a törvény szövedéke mindig felfeslik valahol”.
  Hát ez most egy ilyen, nagy felfeslés.

  • Attila szelleme said

   Ludvig kitüntetése József Attila szellemének megcsúfolása volt. De mit ért egy volt eszergályos, kétkezi munkás a költészethez? Neki elég, ha a Hold utcai gyülekezetből valaki egy díjért jlentkezik, rögvest megkapja.

 4. Takaró Mihály fan said

  Az a baj a Károlival hogy ellepték a mocskos zsidrákok és ballib komcsik

 5. Keresztyén erkölcs said

  Ezt találtam a neten, angol ismertető erről a blogról és a keresztyén erkölcsökről, egész jó. Egy korábbi hvg-s cikk alapján:

  http://secularhungary.wordpress.com/2010/09/05/morals-at-the-protestant-university/

 6. fűzfapoetessza said

  Négy irodalmi szervezet, köztük a József Attila Kör Irodalmi Egyesület tiltakozik Petrőczi József Attila díja ellen.
  http://index.hu/kultur/2013/03/26/irok_tiltakoznak_balog_zoltannal/

  • fucking bitch said

   Be kell látni, Balog Zoltán a Hold utcában gyűjti a kitüntetetteket.
   Várjuk, a könyvtárosok szövetsége mikor tiltakozik Szabó Erika (Hold utcai gyülekezet) kitüntetése ellen.

  • rettenthetetlen hülyék a károlin said

   Nem csodálom hogy senki nem akarja elfogadni a Ludvig József Attila díját.
   Egy ilyen primitiv bunkó giccsőr a maga giccses bunkó verselményeivel a Szabó málnaízű csókjáról meg hasonló okádnivaló témáról!

   • fűzfapoetessza said

    A JAK-ban MarciPista fúrja a Petrőczi díját, gúnyosan röhög, nyerít, vihog, ha Petrőcziről van szó és meséli hogy őt milyen undorítóan ölelgette, fogdosta a károlin és neki ezt tűrnie kellett. De már nem kell, mert Petrőczit hálistennek lapátra tette a Tepsi.

   • fatal deceit said

    Igen, Mészáros benne volt abban a bizottságban a JAK-ban, amelyik a tiltakozást megfogalmazta.
    És közben történetekkel szórakoztatta őket arról, mekkora röhögések közepette állították össze a Septempunctata kötetet a vén tehén hatvanadik születésnapjára. Marcipista is beledobta a magáét az egész PhD értekezését-

  • gyertyagyújtás a mátyás utcában said

   Miközben az egész irodalmi élet fel van háborodva Petrőczi József Attila dija miatt, a gazember páros a Református Hagyatéki leltárból összerabolt faragott bútorai között dicsekszik egymásnak, más ugyanis nem áll velük szóba.
   Ugye mekkora költő vagyok?
   Ugye mekkora tudós vagyok?
   Pedig közönséges köztörvényes bűnözők ők, és ez ki fog derülni napnál világosabban a dokumentumokból.
   Merthogy a Ludvig is csalt, nemcsak a Szabó!
   És akkor elküldhetjük a dokumentumokat Balognak is, hogy lássa meg a saját szemével, micsoda gennyes barmokat tüntetett ő ki.

 7. petrőczi de genere ludvig said

  Miközben azt irodalmi szervezetek nyílt levélben tiltakoznak kitüntetése ellen, Petrőczi/Ludvig az idióták egykedvűségével dicsekszik tovább az idióta blogjén.
  Most pl. arról, hogyan fosztogatta és kunyerálta végig az amerikai magyarokat.
  http://petroczieva.blogspot.hu/2013/03/tiszta-amerika.html

 8. Sz.A. said

  Szabó Erika kétszer kapott ellenőrzést az elmúlt másfél évben: egyszer egy minisztériumit, aztán “keresztyén szeretetből” a dékánasszonytól egy belső ellenőrzést. Mindkettő elégedett volt Sz.E. szakmai munkájával. Sz. E. 17 év munkával a semmiből hozta létre ezt a könyvtárat, (ő) jogosan kapta meg a kitüntetést és senki nem fog tiltakozni. “Fucking Bitch” csak egy rosszindulatú személy, jobban mérlegelje, milyen butaságot ír le. A kommentelők egy része nagyon felszínes és olykor rosszindulatú, azt látom. A jószándékú kritikának van helye viszont. Török István a nagy dogmatikus beszél egy tanulmányában az egyházkritika 3 fajtájáról: az építő kritika mindenképpen értékes, s ez a része teszi értékessé ezt a bloggot.
  Sz.A.

  • gagyi mami said

   Gondoljuk végig, ki utálja Szabó Erikát!
   1. Ludvig, mer őhozzá járt a Szabó lelkizni és rá panaszkodni.
   2. Tepsi, mert úgy gondolta, hogy Erika Szabó érdekében gyűjti az infókat és az érdekében intrikál.
   Még kérdés?????????

  • Kovács Gergely Botond said

   Szerintem hazudsz. Dékán asszony azért végeztette a belső ellenőrzést, mert a minisztériumi ellenőrzés erős szakmai kritikát fogalmazott meg a “kitüntetett” személlyel szemben. Ha Dékán Asszony nem intézkedik gyorsan, nem váltja le, nem rúgja ki a bűntársait, és nem találja meg villámsebesen az alkalmas személyt a helyére, a kar bebukta volna az akkreditációt. A belső ellenőrzés egy csomó szabálytalanságot tárt fel, eltűnt könyveket, elbliccelt munkaórákat, esténként az alagsorban tartott konspiratív célú szeánszokat a jelenlegi vezetés ellen. Pont ő nem érdemelte meg a kitüntetést. Aki igazán megérdemelte, az Dr. Kovács Barnabás stratégiai igazgató úr, aki mindenben segítségére volt dr. Sepsi Enikő dékán asszonynak, hogy a könyvtári visszaéléseket feltárja, Szabó Erika cinkos munkatársait eltávolítsa, és őt magát egy hátsó polcra helyezze a saját volt könyvtárában – oda, ahova való.

   • red rat said

    Tudjátok, miért hiányzik olyan sok könyv a könyvtárból?
    Petrőczi lopta el a József Attila díjas tolvaj szarka.
    Részben mer kleptomániás és nem is akar könyvre pénzt kiadni. A Rádayból is lopott. Sőt, még ajándékozgatta is őket tovább!
    Szabó Erikától azér is lopott mer utálta hogy a férje ott mereszti a valagát a pincében és sajnáltatja magát.

   • Tepsi-pribék said

    Szemét áruló. Te nyomtad fel Vass Csaba tanár urat Szabó Andrásnál, Vass tanár ur megbizot benned te meg kirugattad. Utána pedig felnyomtad Szabó Andrást és Szabó Erikát Tepsinél hogy unokatesók és minden este együtt kvaterkáznak az alagsori könyvtárban. Mocsok.

   • KGB said

    A KGB mindenkit felnyom mindenkinek. Egy segnyalo karierista szemét álat.

   • Puccfrau said

    Minket azér rugot ki a Tepsi dékánnö mer az Éva őt egyik éccaka a kágébével összeragadva tanáta amikor rájok nyitot a tanszéki irodába. Ezér asztán kolektiv büntetésként minnyájunknak eccerre felmondott.

   • red rat said

    Én lennék a mocsok?
    Ti el vagytok tévedve!
    Én sose állítottam h Szabó Erika és Szabó András unokatesók, azér mer nem igaz.
    A szegény kövér Erika szerelmes volt a mocsok Szabóba de aztán rájött hogy milyen tetű görény őt is átbaszta.

   • Tepsi-pribék said

    Red Rat az nem neked szólt hanem a KGB (= Kovács Gergely Botond)-nak. Az jelentgetett a Tepsinek a két Szabó esti szeánszairól az alagsorban mer akkor már csak ő volt az épületben meg a portás és a takarítók. Utóbbiak nem jelentgettek, mert Erikát szerették ha Szabó Andrást utálták is. KGB jelentgetett hogy jó legyen a fekvése Tepsinél. Aztán annyira jó lett hogy dugta is. De rájuk nyitottak a takarítók amint épp össze voltak ragadva. Ezér rughatták ki az össeset egyszerre mer erről pletykált az egész Revicki. Attól függetlenül lehet hogy te is mocsok vagy de ez most annak a gané karierista stricinek szólt. A Botondnak.

  • Which bitch? said

   Én még mindig nem tudom melyik ribanc a fucking bitch aki szegény Erikát még most is fúrja: a Ludvig vagy a Tepsi? mind a kettő ribanc és mind a kettőtől kitelik.

   • Sártündér said

    Én elárulom neked: a Tepsi. Szívből utálja Szabó Erikát, mert jobban ért a könyvtárhoz és midenhez, mint ő. Tepsi az ilyet eleve nem bírja. És erre jött rá hogy a kémje, Kovács Gergely Botond, aki minden este a tanszéken búbolja a csajokat és néha Tepsit is. Jelentette neki hogy Szabó András minden este lejárkál a Szabó Erikához konspirálni.

 9. BTK-s said

  Ludvig tényleg nem bírja az Erikát, féltékeny rá, de azért nem akarna neki ebben a helyzetben ártani. Aki ártani akar neki, az Tepsi. Peche van, hogy Erikát kitüntették, talán még ki is rúgná, ha nem tartana egy kicsit Balogtól. De azért annyira nem tart. Keresi a lehetőséget az eltávolítására. Más szóval a fucking bitch csakis Tepsi lehet. Mindenki más (kivéve Ludvigot) kedveli Erikát és drukkol neki.

 10. Geigenspieler said

  Bodoky Tamás és az atlatszo.hu leleplezett egy áldoktort, aki magas posztot tölt be kétes doktorátussal.
  http://atlatszo.hu/2013/03/28/aldoktor-vezeti-az-orszagos-zoldhatosagot/
  Mikor világítja átz az atlatszo.hu a Károlit?
  És Mészáros Marcipista áldoktort???

  • Dr. Eördögh István
   Bottal ütött tanszékvezető és áldoktor az SZTE BTK-n,
   az örök ügynök, Turay Alfréd rektor álságos támogatásával.
   A tisztánlátás- és a korrupció felszámolása érdekében.

   A Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán 1971-ben abszolutóriumot szerzett teológusként osztom meg a közvéleménnyel az alábbiakat tanulságként, ha valaki nem döbbent volna még rá arra, hogy a valódi rendszerváltásig generációk fogják még fizetni a múlt bűneit.
   1994-ben, Magyarországra történt visszatelepülésem utáni történésekből keserűen kellett tudomásul vennem, hogy a hivatástudatot csiszolni hivatott alma mater egykori arculata mögé aljas, tehetségtelen és jellemtelen egyháziak bújtak meg, akik még akkor is intenzíven folytatták betegesen öncélú, társadalomromboló tevékenységüket, amikor már nem az általuk kárhoztatott ún. Tartótisztektől, kapták az instrukciókat.
   Azaz nem az „átkos” itt a felelős mindenért és a mindmáig diszkréten hallgató Tartótisztek, mert ha ők beszélnének -és remélem, hogy ez is bekövetkezik-, még több mocsok (azaz igazság) derülne ki.
   A felelősök között valójában egy jellemtelen Turay Alfréd rektor („Márk” ügynök)-, egy öntelt Benyik György („Rákoshegyi” ügynök) – és egy önmagával küzködő Sávai János (bűnbánó ügynök) teológiai tanár keresendő az egyes esetekben, akik hatalomvágyból és egyszerű szakmai féltékenységtől indítva követték el gazságaikat.
   Esetemben pl. -Szendi József püspök tanúsága szerint- elzárkóztak 1994-ben attól, hogy mint a Pápai Gergely Egyetem Egyháztörténeti karán doktorált egyháztörténészt alkalmazzanak a Szegedi Hittudományi Főiskola tanári karában, csak azért, mert nem voltam az ő kutyájuk kölyke, szebben fogalmazva Szendi püspök szavaival: „nincs fogadókészség az ön számára Szegeden”.
   Sőt, Turay Alfréd rektor („Márk” ügynök) még attól sem riadt vissza, hogy az SZTE BTK Vallástudomány Tanszék betöltésére meghirdetett pályázásom idején azt az írásos nyilatkozatot küldje a BTK Kari Tanácsának, Berta Árpád dékán és Máté Tóth kérésére, hogy „A Magyar Püspöki Kar nem nézné jó szemmel Eördögh jelölését a tanszékre, annak előélete miatt”.
   Az „előélet”-en az 1996-ban történt laicizálásomat értette Turay, ami a Sors fintorából pontosan azért-, sőt kizárólag azért történt 1996-ban, mert előzőleg 1994-ben, Ö és „ügynök” társai zártak el attól a lehetőségtől, hogy mint a 14 éves szentszéki szolgálatból hazatelepülő pap és minősített egyháztörténész a szegedi teológiai szakon taníthassak akkor, amikor a civil szférában dr. Mádl Ferenc miniszter adott egy státuszt az SZTE BTK-nak, hogy az innovációt jelentő vallástörténet oktatása bevezetésre kerüljön az egyetemen, amely státuszt a BTK Tanácsa be is töltött a személyemmel.
   Jóllehet a szegedi teológiai tanárok „spicli quartett” elvtársi összetartozását nem ismertem akkor teljes mértékben, de magatartásukban visszaköszönt a jól ismert vatikáni Ostpolitik magyar szörnyszülöttjeinek a viselkedése.
   Örömmel tapasztaltam ugyanakkor a civil társadalom nyitását az egyháztörténet diszciplína és személyem iránt, ezért a pontosan Turay, Benyik, Sávai okozta, majd „előéletként” kárhoztatott laicizáció mellett döntöttem, két éves megfontolás után.
   A váci teológiai szakon mindmáig háborítatlanul tanító és közpénzekből élő Turay cinikus bűnténye elrettentő példa mindmáig, mert még az ezredforduló idején is aktívan tevékenykedett a saját és spicli társai imázsa érdekében egy olyan elem ellen, ami idegen volt az ő szellemiségétől és társadalmi érdekszférájától. Rektori hivatalával visszaélve és a Magyar Püspöki Karra hazug módon hivatkozva támogatta viszont Máté-Tóthot, akinek a kurrikulum-szépítését, azaz a mindmáig kérdéses abszolutóriumánhoz szükséges vizsgák visszadátumozását, minden alapos gyanú szerint ő vezényelte le. Ugyanis egy politikai okok miatt eltávolított szeminarista, mint Máté-Tóth, hogy tudott volna különben egy évvel később abszolutóriumhoz jutni?
   Így lesznek Magyarországon: biblikusokból szánalmas spiclik, filozófusokból hamisító próféták, pasztorál teológusokból vallástudósok, sőt hamisított teológiai abszolutóriummal és kétéves licenciátusi kurzussal doktori fokozatot elért Tanszékvezető az SZTE BTK-n, ahol a BTK mindmáig asszisztál a hivatalból kivizsgálást igénylő Vallástudomány Tanszék jogtalan bitorláshoz, amit a kötelezően előirt tudományos fokozat hiányában ért el Máté-Tóth, Turay hazugságon alapuló írásos véleménye hatására, amit Berta dékán felolvasok a Kari Tanács előtt, aminek döntését alapvetően befolyásolta Eördögh pályázatának elutasításakor.
   Mindez rendellenes és hivatali korrupció, ami hivatalból üldözendő és mindmáig kivizsgálást követel.

   • Újreformátus said

    Egészen kiváló írás. Szó szerint igaz ez a református egyházra és egyetmre is:

    “a hivatástudatot csiszolni hivatott alma mater egykori arculata mögé aljas, tehetségtelen és jellemtelen egyháziak bújtak meg, akik még akkor is intenzíven folytatták betegesen öncélú, társadalomromboló tevékenységüket, amikor már nem az általuk kárhoztatott ún. Tartótisztektől, kapták az instrukciókat.
    Azaz nem az „átkos” itt a felelős mindenért és a mindmáig diszkréten hallgató Tartótisztek, mert ha ők beszélnének -és remélem, hogy ez is bekövetkezik-, még több mocsok (azaz igazság) derülne ki.”
    A református egyetem nímandjai, mint Szabó András, Kulcsár-Szabó-Hansági, Bella Péter és Kovács Barnabás is “hatalomvágyból és egyszerű szakmai féltékenységtől indítva követték el gazságaikat”.

    És itt is egy spicli áll az élen, Bölcskei – ügynöknevén Bátori – Gusztáv, aki volt spiclikkel és spiclik kölykeivel (Tarr Kálmán fia, Kocsis Elemér lánya) bástyázza körül magát, hogy a környezetében ne hallja többé a BESÚGÓ szót, ami saját múltjára emlékeztetné.

   • tudományos kutató said

    Tisztelt Eördögh Kolléga,
    vannak közös ismerőseink és így vázlatosan ismertem már az Ön szegedi vesszőfutását, de így az Ön sajátos szavaival még felháborítóbb az egész.
    Nagyra becsülöm az Ön személyes bátorságát, hogy így a blogon mindenki elé tárja a tényeket.
    Reformátusként nem is értem, hogy az Ön szentszéki működésének tudatában hogyan mertek ilyen alpári módon viselkedni.
    Levelének hangneméből arra következtetek, hogy Ön nagy erkölcsi bátorsággal és nyugodt lélekkel fogadta ezeket a sorscsapásokat. Meggyőződésem, hogy akik ilyen aljasul bántak Önnel, megkapják a büntetésüket.
    Akik ilyen sátáni módon viselkedtek Önnel, azok nem félnek a Teremtőtől?
    Ez egy szónoki kérdés volt, meggyőződésem, hogy ezek az emberek mélyen ateisták, mint ahogy a károlis gazemberek is.
    Boldog húsvéti ünnepeket kívánok Önnek!

  • Szegedi Kolléga said

   Bodokynak a Károli túl közel van. Nem lát a szemétől. De akkor legalább Szegedet világítsa át rendesen. Van mit világítani Pál Józsefen és Klukovits Lajoson. Pál a BTK Doktori Tanácsának elnöke, Klukovits az egész egyetemi Doktori Intézet titkára. MarciPista második csalását Szegeden ők papírozták le. Én úgy tudom, hogy Gálferences segítségével sikerült megszerezni MarciPista védésének szegedi dokumentumait. Remélem, átküldik nektek. Már sokan várjuk itt Szegeden

 11. Szabó a vérfertőző said

  Akinek hiányérzete támadt, mert annyira szerette Szabó varázslatos és elokvens múltidézését, megnyugodhat: újabb gyöngyszem jelent meg a szarszínű blogon.
  http://szaboandras54.blogspot.hu/2013/03/ovoda-es-altalanos-iskola.html
  Szabó a múltja kútjában eljut az óvodáig, ahelyett hogy a kútba ugrott volna, vagy egy jó érzékű óvodás melelökte volna.
  Így árulkodik az óvónénikre meg a lecsóra, hogy ő azt már az oviban sem szerette.
  Meg hogy már az óvodában is kiemelkedett “értelmiségi származásával” és pengeagyával.
  Ha ez így megy tovább, nemsokára beszámolót olvashatunk Szabó intrauterális életéről.
  FÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚJ!

 12. rosemary's baby said

  Csak az a kár h Szabó otthonkás idesanyja nem abortálta el ezt a görényt

 13. “Újreformátus” és “Tudományos Kutató” Kollégák jóleső hozzászólásait szabadjon megköszönnöm. Hazudnék ha eltitkolnám az együttérzés okozta örömöt tudva, hogy ejtettek bőven sokkal mélyebb és fájóbb sebeket másokon, amiről nem is tudunk. Amikor a reformáció történetét tanítottam, mindig felhívtam a figyelmet, hogy a “reformerek” a késlekedő katolikus reform apostolai voltak. Sajnálattal kellett látnunk, hogy rehabilitációjuk késett egy fél évezredet, de ez is a Húsvét emberi dimenziójához tartozik és a fontos az, hogy van újjászületés és van feltámadás amibe hihetünk.
  Örömteljes Húsvétot kedves Mindannyioknak!

  • jhnnsclvn said

   Kedves István! A református egyház mintha visszaesett volna a sötét középkorba és a jezsuiták inkvizíciója lebegne előttük követendő példaként. Tiszteljük a bátorságát, hogy nevét, identitását vállalva harcol az igazságért, és kívánjuk, hogy érje el a célját. A kálvinisták bosszúszomja és kegyetlensége azonban, úgy tűnik, nem ismer határt. Csak egy valaki volt, aki nevét és identitását vállalva felemelte a szavát egy PhD-csalás ellen. Ezt tették vele: http://hvg.hu/itthon/20130215_magannyomozas_karoli_rendorseg
   Ahhoz, hogy otthonunkba ne jöjjenek utánunk a kopók, ne szereljenek be lakásunk falai közé kandikamerákat, poloskákat, ne kövessenek az utcán minket és családtagjainkat – és mindezt a jámborképű, szemforgató papok megbízásából – , még várnunk kell kilétünk felfedésével. De az, hogy üldöznek bennünket, még nem ok arra, hogy abbahagyjuk a harcot az igazságért. Az üldöztetés is Húsvét emberi dimenziójához tartozik, és a mégis-kiállás is. Egyszer mindenre fény derül, megérjük-e vagy sem.
   Szeretettel üdvözöljük a fedélzeten, és Áldott Húsvétot kívánunk Önnek is.
   Johannes

   • dunántúli teológus said

    Szivemből szóltál.
    Szinte lehetetlen azt elviselni, ami a református egyházon belül zajlik – vannak a békének szigetei, ilyen a Dunántúl szerencsére.
    Viszont a Károlin mintha hihetetlen módon összesűrűsödtek volna a becstelenségek (rablás, rágalmazás, wistmanwoodos megfigyelés) és ezek bizonyos nevekhez és személyekhez köthető.
    Ha megszabadulna a Károli Ballától, Kovács Barnabástól, Szabó Andrástól, Hansági Ágnestől és lakájaitól, talán még meg,menthető lenne valami Benda Kálmán szellemi ö9rökségéből.
    Harcoljatok becsületesen és tisztán! Ezek ugyanis minden lehetséges bűnt elkövettek már.
    És várjuk a leleplező dokumentumokat Balláról, Kovács Barnabásról, Szabó Andrásról, Hanságiról és Mészárosról.

   • Ihnnsclvn hozzászólásához.
    Kedves Johannes Barátom! Köszönöm a szívélyes fogadást a fedélzeten és magam is örömteljes húsvéti ünnepeket kívánok, minden elképzelhető jóval.
    Ami az identitás felvállalását illeti, ez őszintén szólva abból fakad, hogy nekem már nincs vesztenivalóm, és ami volt, az már elúszott, vagy megfizettem tudatosan. Meggyőződésem viszont, hogy amíg az igazság fosztásban áll, nem alhatunk nyugodtan addig, amit nem tettük meg a tőlünk telhetőt a hiány pótlásáért és ez talán társadalmi igény is, azaz mindannyiunk érdekében kell, hogy történjék, mert ma nekem, holnap neked.
    Valóban egy fedélzeten vagyunk, differenciálódásaink ellenére is.
    A Dunántúli teológusnak üzenem, hogy volt szerencsém Benda Kálmánnal együtt dolgozni a csángó magyarok történetéért, mint a “de Propaganda Fide” levéltárosa. Közreműködésünk eredménye: a több ezer mikrofilm, a Hadtörténeti Levéltárban található. Szegény Tóth István György többet tudna erről mondani.
    Tartsanak ki és a legjobbakat!

   • Kedves István!
    Köszönjük, hogy katolikusként megosztod velünk hasonló tapasztalataidat egy másik egyházi felsőoktatási intézményről. A biztatást is köszönjük, kitartunk. Remélem, következő posztunkban Húsvét után már látni fogod, hogy mi hogyan harcolunk. Szeretetteljes ünnepet kíván a blog egyik szerkesztője,
    Gáspár

   • Savonarola said

    Stílszerű a jezsuiták és az inkvizíció emlegetése. A disznófejű jezsuita, Nagy Gábor László (becenevén Röfi), aki a Károli ügyvédjeként a Wistmanwood és Kovács Barnabás cinkosa, a jezsuita inkvizítorok méltó utóda.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: