Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Mészáros’ cheating in Szeged (Mészáros csalása Szegeden)

Posted by karoligaspar - április 11, 2013

370366_1624752138_1970838648_q

Szerző: Szegedi Kolléga

Sikerült megszereznünk Mészáros Márton szegedi védésének kézzel írt jegyzőkönyvét és a Szegeden kiadott PhD-oklevelet. Azon túl, hogy a szegedi védés a 33/2007 (III.7.) Kormányrendelet 10. §-a értelmében törvénytelen volt, a két dokumentum ellentmond egymásnak. A jegyzőkönyv szerint Mészáros nem tudta megkülönböztetni a protestáns felekezeteket (Luther és Kálvin követőit), és azt sem indokolta, miért szól a dolgozat egyik fele Lutherről, a másik fele a 20. századi magyar kálvinista Ravasz Lászlóról. Nincs tézis, nincs összegzés. Összefüggés sincs. A monografikus elvárásnak meg nem felelő, össze nem illő szövegek egybeszerkesztésére Mészáros nagy jóindulattal és még nagyobb protekcióval 80%-ot kapott. Ám az oklevél már “summa cum laude” minősítéssel lett kiállítva,  noha a százalékos eredmény legfeljebb “cum laudé”-ra lehetett elég. Tehát a védés pontszámait utólag átjavíthatták.

Emlékeztetőül: Mészáros Márton 2009. március 26-án egy Korner Veronika nevű doktorandusszal közösen írt 13 oldalas szövegre 100%-os minősítéssel irodalomtudományi doktori fokozatot kapott a Károlin úgy, hogy a védés előtti napokban Szabó András a saját nevére íratta a témavezetését. Ezt a fokozatot a MAB csalás miatt 2009. szeptember elején visszavonatta (ld. MAB-határozat 2009. 10.02.). Noha a törvény ugyanabban a témában csak 2 év várakozási idő elteltével teszi lehetővé az új eljárásra jelentkezést, Mészáros már 4 hónappal később, 2010 elején jelentkezett a Szegedi Tudományegyetem doktori iskolájába, nemhogy ugyanazzal a témával, hanem hajszálra ugyanazzal a címmel és szöveggel. Nem nyilatkozott arról, volt-e a témában 2 éven belül másutt eljárása, holott egy ilyen nyilatkozat törvényileg kötelező. A Szegedi Egyetemen Balázs Mihály doktori iskolája jogellenesen fogadta őt, amit a Kulcsár-Szabó-zsoldos rektorhelyettes, Pál József már jó előre lezsírozott, magasról téve a törvényi előírásokra. Csak az informatikai rendszert nem tudták megtéveszteni, mert az nem fogadta el a kettős védést. Ezért a Károli és a Szegedi Egyetem dupla okirathamisításhoz folyamodott: 1. A Károli “elmaradtként” tüntette fel a megtörtént károlis védést, 2. a Szegedi Egyetem pedig átírta Mészáros keresztnevét Mártonról Istvánra, hogy kicselezze a rendszert. Az előkészületek hónapokig Mészáros István néven futottak, de az oklevelet már újra Mészáros Márton névre állították ki.

Ezen a blogon számos dokumentum olvasható a károlis csalásról. A szegedi csalás egyes dokumentumait azonban csak most sikerült megszereznünk – gálferencesék segítségével. Ígérték, hogy lesz több is, rajta vannak az ügyön.

MMSzeged.vedesMMSzegedPhD

68 hozzászólás to “Mészáros’ cheating in Szeged (Mészáros csalása Szegeden)”

 1. szabó fan klub said

  Ezért a MAB által leleplezett okirathamisításért kooptálta Balog Zoltán a Szabót a MAB-ba.
  Hiszen van hozzá köze, a MAB – a kitűnő Bazsa György vezetésével – egyszer már leleplezte.
  De rendszerváltás zajlott a MAB-ban. Kitűnő tudósok helyett egyházi kijáróemberek, HÖK-ös hiénák és Szabó, az okirathamisító gazember ékesítik a MAB-ot Balog Nagytiszteletű (???) minisztersége alatt.
  A nemzetközi szervezet meg is fogja szüntetni a tagságát. Aztán nem lesznek érvényesíthetőek a diplomák külföldön.

 2. tudományos kutató said

  Mészáros Márton/István a Károli pónemje. Moslék intézményhez csaló, dadogós aljas barom illik. Nincs is ezzel semmi baj, Balog Zoltán nyilván ki is tünteti Luther és Kálvin összekeveréséért.
  Érdekesebb viszont, hogy miért tette a szegedi egyetem kis kollektívája ezt, miért nem szégyellték magukat egy ilyen otromba csalás kivitelezésére.
  A végleges választ május 6-án tudjuk meg. Ekkor lesz ugyanis az előzetes jelölés után az újh akadémikusok megválasztása.
  http://mta.hu/akademikusvalasztas2013
  Páljóskának Kulcsár-Szabó Ernő beígérte a levelező tagságot, ha a menye, Hansági Ágnes mellett spermadonor szerepét betöltő Mészárost ledoktoráltatják.
  Még egy hónap és megtudjuk, betartotta-e az ígéretét KSZE.
  Meg persze, hogy csakugyan azt csinálnak a Kulcsár-Szabók az akadémián, amit akarnak.

  • hermeneutikai lángész said

   Kulcsár-Szabó Ernő mondja meg, mi lesz az ELTÉ-n, mi lesz a MTA-ban, Pesten, vidéken, külföldön, mindenütt?
   Ez a mocskos spicli gazember irányít mindent?

   • Szegedi Ellenállók said

    Pál József mindenáron akadémikus akar lenni. Kulcsárszabó megígérte neki, hogy az lesz, ha elintézi Mészáros ledoktoráltatását. Páljóska belehúzott és túlteljesített: Summa cum laude egy 80%-os ráadásul törvénytelen védésre!

   • ElemiLogika said

    Hogy lett a 80%-ból summa cum laude? Erre én is kíváncsi volnék.

   • korrektúra said

    Mondjuk, azt se értem, mi az érdeke abban Kulcsár-Szabó akadémikusnak hogy ennyi mindenkit korrumpáljon a vakarózós idióta Mészáros ledoktoráltatásáért.

   • Judge said

    Ezt mi sem értjük, mint ahogy azt sem, miért vállalta Kucsár-Szabó Ernő egy büntetőügy kockázatát egy tehetségtelen, jellemtelen, többször csaláson kapott és többször bukott nímand miatt. Hiszen a Ravasz László Baráti Kör és több szegedi magánszemély feljelentette Mészárost csalásért.

  • KSZE Workshop said

   Egyértelmű: Kulcsárszabó csinálja a PhD-sokat, a nagydoktorokat, az akadémikusokat és a professzorokat. Iszonyatos hatalom van a kezében, ami csak feudális típusú társadalmakban lehetséges. Kulcsárszabó egy önjelölt feudális kiskirály minden nyugatmajmolása és sznobizmusa ellenére. Egy keleti despota.

 3. Geigenspieler said

  Balog Zoltán kitüntetései felérnek egy leleplezéssel Így Ludvig esetében is.
  Petrőczi/Ludvigot mélységesen megvetik az irodalmi élet igazi szereplői
  http://index.hu/kultur/2013/03/26/irok_tiltakoznak_balog_zoltannal/

  • killer instinct said

   Ludvig megkapta a műveletlen bunkó Balogtól a József Attila díjat, amivel felháborította a JAK-ot és még három írószövetséget. Azt gondolná az ember lerakja az irdatlan valagát és nyugton marad.
   De nem Ludvig most Tepsi ellen inditott hadjáratot. Mindenkinek elmeséli h Tepsi a bűnös abban h bebukták a magyar szakot. Mondjuk az a tény h Szabó az ő tetves férje volt a témafelelős. Meg a magyar szak akkreditációjának az se tett jót h a Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetőjének Fóris Ágotát úgy nevezték ki h még BA-ja se volt.
   De azóta megszerezte miközben maga is tanította az ugyanolyan szinten levő kis bugrisokat a Károlin.

 4. Eördögh István said

  Gratulálok! Példaadó összefogás a korrupció jellemtelen zászlósaival szemben! Követendő református szellemiség!.A Daniel O’Connel-, Mindszenty-, sőt Apor Vilmos-féle egyéniségekhez hasonló katolikusok bizony nem nagyon hemzsegnek a történelem színpadán a Macchiavelli által már kárhoztatott, megalkuvásra és bárgyúságra hajló, rosszul képzett és értelmezett katolikus lelkiismeret miatt.
  Eördögh

  • Corruzione said

   Köszönjük az elismerést. Valóban összefogásra volt szükség, Gálferencesék segítsége nélkül nem tudtuk volna a szegedi egyetemi korrupciót leleplezni. Ígértek még a védéssel kapcsolatosan több anyagot. Reméljük, nem buknak le közben. 🙂

 5. fatal deceit said

  A refi fórumokon azon hápognak, hogy kevesebben (17-ről 15 %-ra csökkent a számuk) vallották reformátusnak mondták magukat. Ez persze nominálisan sokkalk több veszteséget jelent, mert a megkérdezettek egynegyede nem jelzett felekezethez való tartozást.
  http://reformatus.hu/mutat/8067/
  Mióta a református egyház mocskos belső ügyeiről informálódik, a blogon olvassa Balla, Hansági, Mészáros Szabó András és Kovács Barnabás bűncselekményeiről, elmegy a kedve attól az egyháztól, amely ezt eltűri.
  Én se vallottam reformátusnak magamat.Nem kívánok közétek tartozni, köztörvényes bűnözők.
  Ha képesek lennétek megtisztulni és kilökni magatok közül a bűnözőket, gondolkodhatunk újra.

 6. journalist said

  Ha megtisztulna a Magyarországi Református Egyház, akkor bizonyára többen járnának templomba és fizetnének 1%-ot meg minden mást.

  • Újreformátus said

   Ez lenne Bölcskei hosszú távú érdeke, de ő nem lát tovább az orránál. Minél több lóvét akar minél gyorsabban összeharácsolni. Hogy ezzel kiüríti az egyházat, az nem érdekli, föl se fogja.

 7. Business as usual said

  A pontszámok utólagos megemelése a Károlin business as usual. Ezt csinálták Baranyai pontszámaival. A bizottság külsős tagjai csak 3-ast adta a vén szikkadt szipirtyónak, aki rite lett, de Szabó és Petrőczi átíratták a titkárnők gyöngyével, a profi okirathamisító Demes-Kőfalusi Krisztinával, úgy hogy kis híján az is summa cum laude lett. Persze utólag mindegy, mert azt is annullálta a MAB. Úgy látszik megtanították rá a szegedieket, vagy ott is ők pontoztak.

  • petrőczi de genere ludvig said

   Eleve csalnak, zsigerből. Mint a Szabó aki szakmányba jelentette fel a kollégáit a MTA-nál a MAB-nál és a bíróságon.
   Most hogy a Balog kooptálta a MAB-ba már helyben görénykedik.
   Tepsit már kifürta.

   • régi magyaros said

    Tegnap Kukorelly fejtette ki az ATV-ben, milyen gáz az idei József Attila díjasok személye.
    Ludvigot eddig semmibe vették az irodalmi életben.
    Most már undorodnak is tőle.

   • red rat said

    A Károli most már olyan konferenciákat hirdet, amiknek se termet nem ad, se előadót.
    Tepsi felbaszta a honlapra Francoise Doltó “Pszichoanalitikus a társadalomban” – konferenciát, amit a Francia Intézetben rendeznek 18-19-én.
    A Károlin meg még francia szak sincs.
    Csak egy franciázó kurva dékánnak

 8. Netfigyelő said

  Ma az alábbi országokban olvastak bennünket, a kattintások gyakoriságának sorrendjében:

  Hungary Hungary Flag
  Serbia Serbia Flag
  United States United States Flag
  Italy Italy Flag
  France France Flag
  Poland Poland Flag
  United Kingdom United Kingdom Flag
  Romania Romania Flag
  Ukraine Ukraine Flag
  Netherlands Netherlands Flag
  Egypt Egypt Flag
  Slovakia Slovakia Flag
  Europe Europe Flag
  Germany GermanyFlag

  • Netfigyelő said

   Ez pedig hétfőtől péntekig – 5 napi statisztika, gyakorisági sorrendben:

   Country Views
   Hungary FlagHungary
   Russian Federation FlagRussian Federation
   Germany FlagGermany
   United States FlagUnited States
   United Kingdom FlagUnited Kingdom
   Romania FlagRomania
   France FlagFrance
   Serbia FlagSerbia
   Japan FlagJapan
   Italy FlagItaly
   Netherlands FlagNetherlands
   Slovakia FlagSlovakia
   Sweden FlagSweden
   Austria FlagAustria
   Croatia FlagCroatia
   Canada FlagCanada
   Colombia FlagColombia
   Czech Republic FlagCzech Republic
   Israel FlagIsrael
   Ukraine FlagUkraine
   Egypt FlagEgypt
   Luxembourg FlagLuxembourg
   Malaysia FlagMalaysia

  • dunántúli teológus said

   Olvasgatnak bennünket Németországban és Hollandiában is.
   Azt hiszitek ezek után adományoznak nektek, küldenek pénzt meg egyebet?
   Hogy ellopjátok, mocskos, enyveskezű disznók???

 9. dumb and dumber said

  Elhárult az utolsó akadály a református hittan és erkölcstan előtt, írja a kispiszkos.
  http://reformatus.hu/mutat/8027/
  Mi van megerkölcsösödtetek, tetves görények?

 10. rettenthetetlen hülyék a károlin said

  Újra konferenciát szervezett az ország legócskább jogi kara a minősíthetetlenül alacsony szintű Károlin.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/4490/
  Ezen megállapították, hogy eddig boldog-boldogtalannak megadták az egyházalapítás jogát, de ezzel csúnyán visszaéltek.
  Mert csak nekünk szabad lopni, mondják a történelmi egyházak képviselői, ahogy a szép beszélő nevű Schanda Balázs, a Pázmány ÁJK dékánja kifejtette

 11. the easy conscience of effortless superiority said

  Molnár Róbert Kübekháza volt polgármestere, a magyar parlament legbutább képviselője is előadást tart a Károlin.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/4490/

 12. ITI said

  Azt mindig sejtettem, hogy Kulcsár Szabó gyártatja magának a PhD-s híveket. Most legalább azt is látjuk, hogyan. 🙂

  • KSZE és a húsosfazék said

   Akkor nézz körül egy kicsit az ún. általános irodalomtudományi kutatócsoportban, ahol a bandatagok egymást minősítgetik. Dánél mónikát a maffiavezér és fia, Mészárost első próbálkozásakor csakis a bandatagok. Nem is kellett hozzá szöveg. Nem is illett megkérdezni, hol a disszertáció. Elég volt közönség előtt bohóckodni és egymást feldícsérni.

   • filológus said

    Mészáros csalása nem egyszerű csalás, hanem csalássorozat.
    Benne van két nyelvvizsga elcsalása is.
    Először a Károlin, aztán Szegeden állítottak ki Mészárosnak német nyelvből nyelvvizsgabizonyítványt, pedig maximum konyhanyelvi röfögésre képes németül.

   • Szegedi Kolléga said

    Még arra sem. Betanult 5 mondatot a doktori témájáról, de nem tudta rendesen elmondani, felcserélte a szavakat, a szavakban a hangokat, teljesen értelmetlen hablatyolás volt, látszott hogy egy kukkot sem ért abból amit mond. Egyszerűen kiállították neki a papírt a nemlétező nyelvtudásáról itt Szegeden. Azt is megszerezzük. Az egész egyébként Ötvös Péter tanári szobájában folyt, a nyilvánosság teljes kizárásával.

   • tudományos kutató said

    A Károlin hasonlóképpen zajlott a nyelvvizsga, ott egy Hansági által korrumpált németes kolléga vezényelte le.

 13. Netfigyelő said

  Mai olvasóink az alábbi országokból kerültek ki, gyakorisági sorrendben:

  Hungary
  Turkey FlagTurkey
  Serbia FlagSerbia
  Russian Federation FlagRussian Federation
  United States FlagUnited States
  United Kingdom FlagUnited Kingdom
  Italy FlagItaly
  Slovakia FlagSlovakia
  Australia FlagAustralia
  Germany FlagGermany
  Canada FlagCanada
  Romania FlagRomania
  Croatia FlagCroatia

  Feltűnő volt a török és a szerb érdeklődés, amely beelőzte a nagyhatalmakat.

 14. józsef attila díjas fűzfapoetessza said

  Ludvig nem hagyja abba önmaga nyálas és szánalmas dicsérgetését.
  http://petroczieva.blogspot.hu/2013/04/szuletesnapi-ajandek.html
  Mindenki okádik tőle az irodalmi életben de ő nem adja fel tovább riányál arról h ő mekkora költő megmondta a Jékely is

  • komáromi csipkés györgy said

   A retkes p@ájú Ludvig nem bír magával ahogy a szegedi koleszben is mindig a fiuk sliccébe nyulkált.
   Most meg teleröfögi a világot a förtelmes ugynevezett verseivel

  • régi magyaros said

   Petrőczi költői kitüntetése ne feledtesse tanári és tudósi nagyságát.
   Amikor pl. tanárként egy másik tanár tárgyából írt be egy jelest egy hallgatónőnek, na hogy is hívták?

   • régi kolléga said

    A hallgatót Bouvier Hajnalkának.

   • Ludvig said

    Petrőczi univerzális lángelme. Amikor a férje dékánhelyettes volt Kulin első dékánsága alatt, Petrőczi német szakos hallgatókat is levizsgáztatott német irodalomból, noha csak angol szakból van diplomája. Amikor Kulin felelősségre vonta, azt felelte: “Én Ludvig lány vagyok, von haus aus tudok németül, nekem nem probléma németből vizsgáztatni”.

   • Rosemunde Pilcher said

    Meg az én regényeimet is olvasgatja németül! És ennél magasabb szintű irodalom nincs is, talán csak Ludvig saját versei meg prózája!

   • Dawn said

    Az a francia vezetéknevű Hajnalka nagy szemét volt. Ide-oda lavírozott a tanárok között, egyiket mószerolta a másiknál és fordítva. Pl elment Szitár tanárnőhöz panaszkodni hogy Hansági tanárnő nem ért az irodalomelmélethez, ő inkább Szitár tanárnőtől szeretne elméletet tanulni és nála levizsgázni. Szitár valahogy el is intézte neki és persze tőle jelest kapott. Szerintem a semmire. Szitár hiuságába elolvadt tőle, és B. Hajnalkának már vizsgáznia se kellett csak szépen mosolyognia.

   • svabra said

    Ez a B. Hajnalka nem Nagykőrösön áll a Károlival munkaviszonyban?
    Aljas cafka volt egyébként

   • Dawn said

    Azt nem tudom hogy B. Hajnalka cafka volt-e, de aljasnak aljas és gátlástalan. Kijátszotta egymás ellen a tanárokat, hogy építgesse a karrierjét. Hanságit bepanaszolta Szitárnál és Györkénél, akik megsajnálták és ötöst adtak neki. De Szitárra is panaszkodott ugyanakkor Hanságinál. Hogy állítólag leszbikusés molesztálja őt. Petrőczit lehülyézte, de törleszkedett hozzá is. Nagy intrikus volt.

   • Paplan alá fingó said

    Akkor biztos ő van Nagykőrösön. Jó a pedigréje, illik a csapatba. Bár leginkább Szabó tanszékére illene. Pont olyan görény, mint a Paplan alá fingó Szabó.

   • Kőrösi Kör said

    Lehet, hogy Petrőczi beprotezsálta oda a hasonszőrű Hajnalkát. Valaha ő is ott tanított Baranyai Katalin nevű kebelbarátnőjével együtt. Tán még egy PhD-tis kitapos neki Miskolcon, mint Baranyainak. Kecskeméti jobba is megnézhette volna, kit vesz fel.

 15. ELTÉ-s kolléga said

  Április 19-én pénteken az ELTE Gólyavár Kiselőadójában egy értékmegőrző fórumot rendeznek azok részvételével, akiket nemrégiben nyugdíjba zavartak a dékán és KSZE. Előadást tartanak: Tverdota György, Margócsy István, Keserű Katalin, Tarján Tamás, Dukkon Ágnes, Kálmán László, Havas Ferenc és mások.
  A rendezők jelezték, hogy nem mindenki fogadta el a felkérést.
  Így pl. Horváth Iván sem, akit Kulcsár-Szabón kívül olyan aljas kitartással üldöz Szabó András, a Károli MAB-ba kooptált sötét elméjű és végtelenül aljas úgynevezett professzora.

 16. jobbikos said

  Stummer bajtárs az ELTÉ-ről feljelentette Krausz Tamást a kommunizmus bűneinek nyilvános tagadása miatt.
  Így jár minden mocskos komcsi és zsidrák.
  Itt a Károlin is lesz egy tisztogatás.
  Wistmandoodos bajtársaink már gyűjtik ellenetek az anyagot, büdös komcsi bibsi blogolók.

 17. szkizo dad said

  Balla sógornője szervezi május 4-én a Zsidó Világszövetség konferenciája elleni tiltakozást. Azér az asszony, mert Guszti tiltakozott, hogy Kislóri papként szervezkedjen. Elítélik a judeobolsevik terrort.
  És a Károli?
  Itt kóser a Kun Béla unokája???

  • Pharisée said

   Balla nagyon titkolja a sógorságát a Kislórival. Az apósát nyíltan elárulta. A nyilatkozataiban nem is említi, csak a saját apjáról beszél. Úgy tesz, mintha nem a Hegedűs-családba való benősülésének köszönhetné mesés karrierjét. Elhallgatja és leplezi a rokonságot. Hegedűs-püspök temetésén is bujkált, a ravatalozóban az oleanderek mögé, a menetben pedig a legmagasabb fia mögé, nehogy lefotózzák őt a rokonok között. Kislórit pedig egyenesen figyelteti a Wistmanwooddal.

 18. Septempunctata said

  Elfelejtettétek köszönteni Petrőczi-Ldvigot a 62. születésnapján. Tavaly még katicabogarakat is kapott a bloggerektől:

  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2012/04/07/septempunctata/

  Mi történt? Kiesett a Ludvig a pixisből? 🙂

  • lupanaria said

   Csakugyan elfeledkeztünk a génmódosított óriáscsótány, Petrőczi/Ludvig szülinapjáról. Pedig 9 és félszeres nagyanyó és József Attila díjas giccsgyáros.
   Posztunk hőse Mészáros egyenesen egész doktori disszertációját beleírta a Septempunctata kötetbe, a szerencsétlen tikkelő Bertha Zoltán pedig “korosztályának legkiválóbbikának” nevezte.
   Mire Ludvig Berthát vén emberek idegbeteg fattyának.

 19. Wistmanwood said

  Ne feledkezzetek meg híres munkatársunk, Fodorné Magyar Krisztina 38. születésnapjáról sem, ő is egy héttel ezelőtt, Petrőczivel egy napon ünnepelte fennállásának évfordulóját. Ő az a munkatársunk, aki dekoltázsba rejtett kamerával vesz videóra magánlakásokat és a haspírszingjébe rejtett mikrofonnal a hangokat. Tavaly “Mezei Kopó” szép megemlékezés írt róla, de túl gyorsan levettétek, hogy el ne homályosítsa Petrőczit.Tárolt változat még itt-ott olvasható.

  Happy Birthday (Fodorné Magyar Krisztina 37. születésnapjára) http://wp.me/pFDYU-13w

  • Balla Hegedűsék júdása said

   Vajon Fodorné Magyar Krisztina van ráállítva Balla sógorára, Hegedűs Lórántra és a feleségére is?
   A Wistmanwood szorgosan gyűjti állampénzen az infókat Hegedűs lelkészről és országgyűlési képviselő hitveséről.
   Balla fizeti őket, miből is???
   És miért is????

   • Júdás said

    Balla nem akar kompromiitálódni a Hegedűsökkel. Bujkált az apósa temetésén, titkolja, hogy a felesége, Hegedűs Gyöngyi Hegedűs Loránt lánya. Ehhez képest szívesen kompromittálódik a Wistmanwooddal, a komcsi NBH-val és a nyírfás Földi Lászlóval. Balla nem a Hegedűs-családba tartozik, ott kakukkfióka, hanem a besúgó Bölcskei fogadott öccse.

 20. populista fidesznyik said

  Ez a Schöpflin nevű jobboldali balf… azt mondja, a populistának “nincs konzisztens definíciója”:
  De van, pont az ilyen baromokra illik.
  Meg a károlis tetvekre, balla szabó meg a többi röfögő senkire.

 21. populista fidesznyik said

  Itt a link is.
  http://hvg.hu/vilag/20130415_Schopflin_a_liberalis_korusnak_szuksege_v?fb_action_ids=10201089672150946%2C10201089631909940%2C10201089607669334&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210201089672150946%22%3A331254363644619%2C%2210201089631909940%22%3A436320003121176%2C%2210201089607669334%22%3A441823925902867%7D&action_type_map=%7B%2210201089672150946%22%3A%22og.recommends%22%2C%2210201089631909940%22%3A%22og.recommends%22%2C%2210201089607669334%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D

  • PolitikaiLogika said

   Ezzel tartja sakkban a Fidesz az EU-t: “Valami gondotok van velünk? Vigyázzatok, van tőlünk még jobbra is. Ezt akarjátok? Ha nagyon cseszegettek minket, megkaphatjátok a Jobbikot.”

 22. populista fidesznyik said

  Bodoky Tamás ma reggel az ATV-ben beszélt az off shore cégekről, a 24 milliós, 49 oldalas, internetről összeollózott tanulmányról.
  Miért nem beszél Bodoky úr a károlis Wistmanwoodról és a saját munkahelyén uralkodó mocskos korrupt légkörről?

  • Wistmanwood said

   Bodoky a Károlin egész jól megfér a Wistmanwooddal, jó kollegiális kapcsolatba került a komcsi kopókkal. Úgy látszik rá is érvényes hogy pénz beszél kutya ugat 🙂

   • Index said

    Hagyjátok már szegény Tamást. Csak nem fogja seggbe rúgni a fizetését? Amúgy pedig változatlanul utálja a Wistmanwoodot, csak kénytelen befogni a száját, mert ugyanaz a munkáltatójuk: Balla Péter.

   • meanads dancing said

    Ezt erkölcsösnek gondoljátok?

 23. pulchra said

  Leveled van, Johannes!

 24. cats on the blog said

  Eddig mindig hiányoltuk a macska témájú írásokat a refi lapokon.
  Most végre találtunk egyet
  http://divinity.szabadosadam.hu/?p=8606
  Nagyon helyesen mutat rá kiemelkedő szerepünkre a teológiai tudományokban.

 25. chat noir said

  A mocsok Szabó megin belém rugott a Mátyás utcába.
  Segítsetek már!

 26. balog zoltán egy katasztrófa said

  Május 31-én lesz a katasztrofális országvesztő Orbán 50-ik születésnapja.
  Mivel a hülyeségnek nincs alsó határa egy agyalágyult némberszervezet már meg is rendelte a hálaadó szent misét.
  http://hvg.hu/itthon/20130416_Szentmise_lesz_Orban_Viktor_szuletesnapja
  És ti? Ludvig? Szabó?
  Gondolom a Hold utcában nagy lábcsókolgatás lesz Ludvig Szabó meg a többi szörnyű patkány részvételével.

 27. Szegedi hallgató said

  Állítólag Skamla és Farkas Petra összeházasodtak Pesten, ott élnek. Skamla jövő hónapban megkapja a diplomáját, amelyért nem tett és nem teljesített semmit.

 28. szegedi halászlé said

  A pápista főiskola pont olyan korrupt mocskos hely, mint a Károli

 29. Carole Greiner said

  Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I really like the information you present here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m
  not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb site! I use Google Translate service and the English text sounds pretty well.

 30. kupi said

  Pál jelöléséből is láthtó, hogy az akdémia Magyarországon egy mocskos kupi.

 31. […] és a Károli Református Egyetemhez. Kulcsár Szabó Ernő családtagjaival, menyével és menye szeretőjével, a kétszeres PhD csaló Mészáros MarciPistával képviselteti magát. Ott lesz miniszoknyában […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: