Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Hommage á József Éliás

Posted by jhnnsclvn - április 16, 2013

A zsidómentő református lelkész

A zsidómentő református lelkész

Szerző: Heidelbergi Káté

Idén április 16-án van annak az ötvenkilencedik évfordulója, hogy 1944-ben országszerte gettóba kényszerítették a magyar zsidókat. Ezzel vette kezdetét az a szörnyű történet, amely munkaszolgálatban, koncentrációs táborban végződött, s melynek következtében 600 ezer zsidó honfitársunk vesztette életét.

A magyar lakosság egy része aljasul, cinikusan nyerészkedett a zsidó vagyonokból, beült a házaikba, üzleteikbe, gyáraikba. Másik része félrenézett, gyáván, hitvány módon. És voltak becsületes, bátor, tiszta lelkű emberek, akik saját életük kockáztatásával mentették a halálra szánt zsidókat. Ezek egyikére, Éliás József református lelkipásztorra emlékeztek ezen a napon a Páva utcai Holokauszt emlékhelyen. Ő 1942-től a Jó Pásztor Misszió Embermentő Szolgálat ügyvezető igazgatójaként sokat tett a református hitre tért zsidó testvérek életének megmentéséért. Ő fordíttatta le németről magyarra az ún. Auschwitz-jelentést is, és ő juttatta el az ország vezetőihez. Akik ez után nem mondhatták volna, hogy nem tudják, mi történt a magyar zsidókkal az auschwitzi gázkamrákban. Tudván tudták tehát, de hazudtak. Éliás nagytiszteletű úr angolra is lefordíttatta a jelentést és eljuttatta a szövetségesekhez is. Ezzel a tettével megmentette a magyar reformátusságot az aktív antiszemitizmus vádjától.

Mit tesznek ma a Magyarországi Református Egyház papjai? Hegedűs Lóránt református lelkész, volt MIÉP-es alelnök és országgyűlési képviselő a Zsidó Világkongresszus budapesti közgyűlésének kezdőnapjára, május 4-re hirdetett meg egy „antibolsevista és anticionista népgyűlést” Szabadság téri temploma elé. Ezen követelni fogják, hogy ítéljék el „az 1919-es és 1945 utáni judeobolsevik keresztyén- és magyarellenes terrort, s annak zsidó vezetőit.” Mivel közben a presbiteri gyűlés ímmel-ámmal elhatárolódott a tervtől, Hegedűs Lórántné jobbikos képviselőnő folytatja férje helyett a szervezés munkáját.

Visszatérve Éliás Józsefre, ő a háború után komoly pénzjutalommal járó nemzetközi kitüntetést is kapott. Ezt a pénzt teljes egészében befizette a református egyház kasszájába. Ezt méltó módon meg is hálálta az egyház. Amikor Éliás tiszteletes 1951-ben azt javasolta egyháza vezetőinek, hogy a kitelepítettek számára is szervezzenek mentőmissziót, állásából eltávolították és szószékre sem engedték. Később a debreceni egyetemi református templom lelkésze lett. Ez egy olyan korszakban történt, amikor, mint egy interjúban elmondja: „a református egyházi Vezetőség és az Egyházügyi Hivatal együttműködése során olyan besúgóhálózat alakult ki, hogy senki senkiben nem bízhatott.”

http://bocs.hu/eletharm/ev/ev02430.htm

Bartha Tibor püspök 1972-ben eladta a debreceni egyetemi templomot az államnak 8,2 millió forintért. Azt az összeget, amelyet új templom építésére kapott az államtól, egyszerűen ellopta a református egyház akkori vezetősége.

Éliás József azonban most sem hallgatott, bár állásából felfüggesztették, majd kényszernyugdíjazták. Az illegális Beszélőben megjelent alábbi sajtóanyagból megtudható, hogy Éliás József milyen pereket indított ebben az ügyben, hogyan próbálta őt befolyásolni az Állami Egyházügyi Hivatal és az MSZMP KB.

http://beszelo.c3.hu/cikkek/beszelo-beszelgetes-elias-jozsef-nyugalmazott-reformatus-lelkesszel

Éliás József azonban járta a maga, a Teremtő által kijelölt útját, tisztán, bátran, becsületesen. Ma az általa megmentett zsidó áldozatok nevében idézik fel emlékét.

És mi a helyzet a mai Magyarországi Református Egyházban? A megátalkodott holokauszttagadó Hegedűs Lóránt – a károlis rektor, Balla Péter sógora – nemzetközi botrányt okoz szervezkedéseivel. Az egyház gyanús pénzügyeiről, többek között a majdnem négy milliárdos devizahitelről külföldi lapok is cikkeznek. A besúgóhálózat él és virul, köztük azok is, akik Debrecenben Éliás Józsefről jelentgettek. A reformátusok egyetemén a Károlin legmodernebb orosz titkosszolgálati technikát felvonultató Wistmanwood figyeli az oktatókat és a hallgatókat.

Csak annyit tehetünk, hogy a 94. zsoltár szavaival fohászkodunk az „erős bosszúálló Istenhez” és kérdezzük tőle: „meddig marad ez büntetlen?”. És megnyugszunk, hiszen:

„De én csak az Istenben bízom,

Ő énnékem erős kőváram,

És ezeket megbünteti.

Az ő számtalan bűneikért

És gonosztéteményükért

Az Isten őket elveszti.”

90 hozzászólás to “Hommage á József Éliás”

 1. gate keeper said

  Ilyen mélyre züllött a magyarországi református egyház a mocskos besúgó Bölcskei Gusztáv vezetésével és a Károli Református Egyetem Kulcs-Szabó Ernő, Hansági Ágnes, Balla Péter, Szabó András mocskos praktikái következtében

 2. dunántúli teológus said

  Jelzem, Éliás testvérünk Pápán végzett a Kollégium teológiáján. Ott mindig is tiszta erkölcs és magas tudományos szint uralkodott, lásd. Eötvös Károlyt.
  Pesten viszont Hegedüs püspök elnöksége alatt is dúlt a legborzalmasabb antiszemitizmus.
  Erre még rátett a szerencsétlen ütődött fia, meg a Károli rektorának megtett gyalázatos veje, Balla Péter.
  És ne feledkezzünk meg a végletekig aljas, karaktergyilkos Szabó Andrásról, a fő zsidógyűlölőről!!!
  Mi itt Pápán ma is tisztán élünk református hitünkben és erkölcsösen gondolkozunk.
  És csak a düh és elkeseredés fog el bennünket, ha rátok nézünk, hova züllöttetek ti, ott, azon az egyetemnek csúfolt Károlin!

  • Seprik a pápai utcát said

   Ma is Pápán a legtisztább a levegő. Bárcsak Pápa adhatná a következő magyar kálvinista “pápát”

   • dunántúli teológus said

    Steinbach nem is vállalná a jelölést.
    Azok után, hogy Petrőczi olyan galád módon megvezette, bevezetőt íratott vele az ordenáré verseihez???

   • Melinda said

    Én Köntös László főjegyző úrban is látom az erőt, az erkölcsi tisztaságot és a képességet az egyház irányítására, csakúgy, mint Steinbach püspök úrban. Remélem, Bölcskeit hamarosan elfelejthetjük…

 3. szamuely tibor said

  Itt nagy zsidófalás megy tény és való de Kun Béla elvtárs unokája totál kósernek sőt népnemzeti hazafinak látszik a helyi jobbikosok szemében.
  Ajvé!

  • Jobbik said

   Listázzuk már ki a zsidókat a Károlin könyörgöm. Egy fajtiszta magyar egyetemet akarok, ahol nem kell sémi pofákat bámulnom!

 4. hücpe said

  Nagyon csodálkoznál barátom ha látnál egy ilyen listát. Ludvig pl. bizonyos körökben fennen hirdeti h ő zsidó.
  Amit kétlek. Egy ilyen liszteszsák formájú testtel és seggformájú pónemmel kizártnak tartom.
  Aztán nézd meg Szabót profilból!
  Dereng?

  • Szabó András blog said

   Csak nem csalta meg a nagymama a büdös zsiroshaju sároscsizmás nagypapát? Mér nem erről ír Szabó prof a naplójába, mármint az ősei félrekúrásairol? Akkor legaláb olvashato lenne a hóttuncsi blogja. 🙂

   • Andrew said

    Ha volt esze, megcsalta. Bár a végeredmény szempontjából tökmindegy mer ez a végeredmény a Szabó András nevű büdös undormány. Nem mindegy ki sinálta? Az ősszabó vagy egy őskovács vagy egy őszsidó?

 5. Mi volt a baj Czine Erzsébettel said

  Nemcsak a zsidókat üldözik a Károlin, különös kivételekkel: lásd Kun Miklós, akit sikerült kikaserolniuk.
  Ott van viszont Czine Mihály református irodalomtörténész lánya, Czine Erzsébet.
  Ő kitűnő angoltanár volt a lektorátuson.
  Mikor édesapja meghalt, elfogyott körülötte a levegő.
  Szabó aki Petrőczivel együtt nem győzött hajbókolni Czine Mihály előtt, annak halála után kijelentette: nem tűrhetjük itt tovább Czine Borcsát.
  És addig fúrt és faragott, míg rávették arra, hogy magától menjen el.
  Ehhez mit szóltok?

 6. szabó a gyilkos fasiszta said

  Ki tudja miért gyűlölte Szabó szegény Borcsát?
  Tud valaki valamit?

 7. petrőczi de genere ludvig said

  Czine Borcsát Ludvig fúrta meg.
  Irigyelte a gyönyörű angol kiejtését.
  Ludvig angol kiejtése alulmúlja egy zimbabvei mezőgazdasági cselédét

 8. tudományos kutató said

  Itt van a pénteki műsor az ELTÉ-n a KSZE és Szabó András által aljas módon kifúrt oktatóknak.
  http://index.hu/belfold/2013/04/17/konferenciat_tartanak_a_kirugott_elte-s_oktatoknak/

 9. the easy conscience of effortless superiority said

  Jakab Attila nagyszerű elemzése arról, hogyan használja fel az Orbán kormány az egyházakkal kapcsolatot tévhiteket, pl. azt, hogy a papok erkölcsösek. Pedig mennyire becstelenek Bölcskei Guszti példáján látjuk.
  http://www.magyardiplo.hu/archivum/2013-febru%C3%A1r/1097-az-orban-rezsim-politikai-teologiaja

  • Netfigyelő said

   Jakab Attila kiváló írását mindenkinek ajánlom. Talán a legjobb ajánlólevél hogy a kommentekben a Semjén által felbérelt köcsögök azonnal nekiestek.

 10. lelkipásztor said

  A Károli nagyon árt a reformátusoknak.
  Renmgeteg pénzbe kerül, botrányok vannak körülötte.
  Külföldi testvérek kérdezik: csakugyan csaltak a doktori iskolával?
  És sajnos, azt kell mondanom, Szabó Anmdrás, Hansági, Zsengellér CSALTAK.

 11. svabra said

  Bodoky remek dolgot csinált megint!
  http://cink.hu/miert-rohog-a-magyarokon-a-vilag-mcmxviii-474606988

 12. Kaáli Intézet said

  Hansági épp az RTL 2-n nézi a pszichológiai meddőség című műsort. Mire megérti, hogy a beteg személyisége a gyermekáldás akadálya, addigra végképp lejár a biológai órája. Ennek a tehetségtelen akarnok némbernek a karrier fontosabb volt, mint a családi boldogság.

 13. Money, money, money said

  Éliás testvér a személyesen neki járó díjat átadta az egyházának. Hm… Bölcskei sose tenne ilyet. Sőt, ő kivesz az egyház pénzéből annyit, amennyit nem szégyell. Kivesz a gyülekezetek kasszájából, kivesz az egyetemi költségvetésből… Úgy tűnik, Gusztinknak az Isten pénze se elég. Egy fordított Éliás.

 14. Netfigyelő said

  Ma élénk volt az “idegenforgalom” a blogon, a standard 10-12 nemzet mellett ritkábban kattintgatók is bekukkantottak hozzánk, az alábbi gyakorisági sorrendben:

  Hungary Hungary Flag
  Slovakia Slovakia Flag
  Japan Japan Flag
  United States United States Flag
  France France Flag
  Finland Finland Flag
  Germany Germany Flag
  Europe Europe Flag
  Norway Norway Flag
  Poland Poland Flag
  United Kingdom United Kingdom Flag
  Switzerland Switzerland Flag
  Austria Austria Flag
  Italy Italy Flag
  Romania Romania Flag
  Netherlands Netherlands Flag
  Russian Federation FlagRussian Federation
  Sweden FlagSweden
  Indonesia FlagIndonesia

 15. Keresztyén erkölcs said

  “Ezt méltó módon meg is hálálta az egyház. Amikor Éliás tiszteletes 1951-ben azt javasolta egyháza vezetőinek, hogy a kitelepítettek számára is szervezzenek mentőmissziót, állásából eltávolították és szószékre sem engedték. Később a debreceni egyetemi református templom lelkésze lett. Ez egy olyan korszakban történt, amikor, mint egy interjúban elmondja: „a református egyházi Vezetőség és az Egyházügyi Hivatal együttműködése során olyan besúgóhálózat alakult ki, hogy senki senkiben nem bízhatott.””
  Ez az erkölcsösek és becsületesk örök jutalma a református egyházon belül: kirúgják és meghurcolják őket.
  Éliás testvér Jézus útját járta, de a református egyház Bölcskei-Kajafás után megy.

 16. szabó a gyilkos fasiszta said

  És itt vannak a mocskos gazemberek, a besúgók, hamisan tanúzó (karakter)gyilkosok mint Szabó András.
  Ők akik ÉLVEZIK MÁSOK MEGALÁZÁSÁT, MEGHURCOLÁSÁT,
  Akik bűnben szeretnek élni és csak VÉRFAGYASZTÓ CINIZMUSBÓL énekelgetnek zsolgárokat.

 17. szkizo dad said

  Balla nem sajnálja a pénzt a Wistmanwoodra és a kollégái elleni szimatolásra-
  Na meg ott van a jezsuita Röfi, aki az Isten dicsőségére titkos felvételeket készíttetett egy professzor magánlakásában.

  • Jezsuita Szégyen said

   Röfi iránt nagyon érdeklődnek a jezsuiták a világ minden tájáról. Még Malaysiából is Röfire keresve találtak a blogra. Mindenkit érdekel, melyik jezsuita oktatási intézmény nevel Magyarországon ilyen gátlástalan bűnözőket – a kegyesség álarcával.

  • ÁJK Illetékes said

   Nemcsak a pénzt nem sajnálja, hanem az állásokat sem. A kitűnő Balla Zoltánt azért rúgta ki, hogy helyet csináljon egy wistmanwoodosnak.

 18. red rat said

  Ha lett volna tandíj. Orbánnak nem lenne diplomája.
  Kövérnek is csak azért mert nagyapja 1919-es vöröskatona tevékenysége alapján Szocialista Hazáért érmet kapott.
  Meg mellesleg Pápa egyik legszebb házát, amit direkt neki rekviráltak az Auschwitzból hazatért Kohn családtól, a Fó tér 18-az

 19. református szociológia said

  Hát ez aztán tényleg nagyszerű%!
  http://www.facebook.com/atlatszo.hu?hc_location=stream

 20. Lombroso said

  Éliás nagyon jó arc: magyar, értelmiségi, becsületes. Ezzel szemben Bölcskei egy sunyi kapzsi paraszt alkoholtól ödémás vörös pofával. Belülről is pont ekkora az ellentét.

 21. balog zoltán egy katasztrófa said

  Na ezt a Bakay Kornélt tüntette ki Balog Zoltán!
  http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/sic-itur-%E2%80%93-bakay-kornel-tundoklese

 22. Historiker said

  A friss hírek között szerepel, pedig Belényi tanár úr már majdnem egy hónapja halott.

  ELHUNYT DR. BELÉNYI GYULA

  Elhunyt Dr. Belényi Gyula

  Közlemény

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2013. március 23-án elhunyt Dr. Belényi Gyula, Egyetemünk professzora, kiváló történész, habilitált MTA doktor. Személyében rendkívül nagy tudású, a hallgatók körében méltán népszerű egyetemi tanárunkat vesztettük el. Dr. Belényi Gyula 2000. február 1. óta oktatott Egyetemünkön. A Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékén először docensként, majd egyetemi tanárként dolgozott, és törzstagja volt új Történelemtudományi Doktori Iskolánknak is. Emlékét hálával őrizzük Egyetemünkön.

  http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=364:elhunyt-dr-belenyi-gyula&catid=1:friss-hirek

  • Szakállas Sanyi said

   Belényi tanár úr rendes ember volt. Igazi megbecsülést soha nem kapott. Mind a régi, mind az új vezetés lenézte. Felhasználták a történettudományi doktori iskolához a nevét, de semmibe vették. Bár a lelkét kitette ezért az egyetemért, se a égi, se az új vezetés nem törődött vele. Mintha nem is létezett volna, átnéztek rajta. Teljesen fölöslegesen kötelezte el magát e mellet a mocsok alakulat mellett.

  • Őszinte részvétemet fejezem ki dr. Belényi Tanár Úr, volt és szeretett Kollégám halála alkalmával Mindazoknak, akik hálával, megbecsüléssel gondolnak Rá és Akiknek hiányzik! Az SZTE BTK Történeti Intézetében ismertem meg 1994-ben, mint etikus elvekhez következetesen ragaszkodó Kollégát. Szerette és szenvedéllyel művelte a történettudományt és becsülte hallgatóit, mint a jövő zálogát. Szívből örült az egyháztörténet diszciplína innovációs bevezetésének az oktatásba és mindig támogatott, látva az előttem tornyosuló nehézségeket, különösen a magyar szakirodalom hiányát.
   Legyen Hozzá a Teremtő nagylelkű és jutalmazza meg mindazzal, amivel fukar volt hozzá a földi élet.

   • régi kolléga said

    Szívünkből szólott, Kolléga Úr!

   • BTK-s Kolléga said

    Dr. Eördögh István sokkal szebben és méltóbban búcsúztatta el Belényi kollégát, mint a Károli vagy épp a Szegedi Egyetem vezetése, akik az értesítéssel letudták a kötelességüket. Igaz, hogy Szigeti Lajost is ugyanilyen ridegen búcsúztatta mindkét intézmény, azaz sehogy. Kitettek egy értesítést, hogy meghalt. Ennyit ér egy emberélet, egy-egy professzor, egy-egy doktori iskola alapító törzstag a Károlin és Szegeden. Miféle keresztények ezek?

   • prudens said

    Szigeti Lajos nem egyszerűen meghalt, hanem öngyilkos lett, miután Szabó András és Hansági Ágnes megfenyegette, h kihívják a rendőrséget, ha még egyszer be meri tenni a lábát a Reviczky utcába. A hallgatóinak akart segíteni ez az ember. Mellesleg az MTA doktora és ő megérdemelte, nem úgy, mint a GYÁVA GYILKOS SZABÓ!
    A gyilkosoktól vársz irgalmat???

   • Sztolicsnaja said

    Kovács rendőrt sosem fenyegették, és egyszer se szondáztatták meg, mikor bement a munkahelyére a Károlira. Pedig messziről dőlt belőle e vodkaszag. Egyszer egy kollégájának be is ismerte hogy napi egy üveg vodka a minimális adagja, de sokszor két üveget fogyaszt el, azaz egy egész litert, hogy létezni tudjon.

 23. rettenthetetlen hülyék a károlin said

  Jelzem, én már hírt adtam régebben a halálhírről.
  Amiből az következik, hogy KIDŐLT EGY TÖRZSTAG, Kun Béla unokája, a Micu betölti a hetvenet, akkor hogyan tartják fenn a Történettudományi DI-t???
  Bedől mint az IDI Szabó gazemberi segédletével

  • Szakállas Sanyi said

   Igaz, tényleg írtad. De ne aggódj. Erős protekcciónk van a MAB-ban. Ott ül Csanády, akit személyesen Bölcskei delegált, mintha ő maga ülne ott. Ha minden törzstag kihalna, akkor is akkreditálnák a TDI-t. 🙂

 24. hücpe said

  Így szórják a pénzt számolatlanul Lázár Miniszterelnöki Hivatalában. 1 milliós fizetéssel helyettes államtitkár 12 vagy 13?
  http://www.origo.hu/itthon/20130416-elszaporodtak-a-helyettes-allamtitkarok-a-miniszterelnoksegen.html?beuszo
  Lopják a köz pénzét a mocskos fidesznyikek

 25. ír giccs a Károlin said

  A Károlin megint egy giccses gagyi műsorka
  http://www.kre.hu/btk/images/stories/doc/irkultnapprogram_2013_04_26.pdf
  Sepsi őszentsége megnyitó
  ír dalok énekelgetése, ír mesemondó, ír táncház, Pődör Dóra 10 percig beszél az ír nyelvről
  Középiskolai szintű ÓTVAROS GAGYI

 26. meglátásunk szerint said

  Megint egy konferenciának álcázott törleszkedés a hatalmasokhoz és gyűlöletfélóra a Károlin a “bizniszegyházak” ellen.
  http://reformatus.hu/mutat/8100/
  Logikus, minden lóvét a reformátusoknak!
  Gondoljatok ránk az 1 %-kal!
  Meg a többi 99%-el!
  Nálunk jó helyen van a pénzed!
  Bölcskei/Bátori/Butykos elissza és elkurvázza
  Balla és Kovács Barnabás elwistmanwoodozza!
  Tepsi drága francia ruhákra és ócska strigókra költi.
  A Károlin gyerekeidet bónuszként a drogra is rászoktatják, ez Szabó András főprofesszor kis privát biznisze.
  Az agypusztítást verbálisan kezdte Hansági, Petrőczi, Kovács, Hermann, de aztán az eredmények lassúsága miatt rátértek a fűre, a hernyóra és a többire.
  Minden drogra költött pénzed 20 %-a a Mátyás utca 20-ba vándorol!
  Ez csak felemelő, nem?

 27. kaganovics said

  Ilyen gyerekekkel ápol kapcsolatot a Jobbik a károlis szovjetorosz szekción (Kovácsék, Kun Miklós, az IMO-s Hermann) keresztül.
  http://hvg.hu/vilag/20130420_Megtalalhattak_a_bostoni_robbantot
  Lesz itt még robbantgatás a palotanegyedben!
  Kitartás fiúk!
  Joszif Visszárionovics méltó utódjai vagytok!

  • Karthágó said

   Erre az erkölcsi fertőre,am a Reviczkyben van, ez lenne a legradikálisabb megoldás. Felrobbantani, felszántani és sóval behinteni a helyét.

 28. Kemény beszéd és sajnos igaz, de ez a megtisztulás feltétele, amit szívből kívánok.

  • Ferenc barát said

   Nagyon igaz. A megtisztulás feltétele, hogy az erkölcstelenségnek és a bűnnek a csírája se maradjon. De igaz ez a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolára is. Lényegében a bűncselekményeknek ott sem azokra nézve lett következménye, akik elkövették, hanem akik feltárták. Skamlával minden csalása ellenére elvégeztetik a Fősikolát, Koncz Bettyt is tovább alkalmazzák, csak nem írják ki a Csak így lehet kiirtani a bűnt , de nemcsaka Károlin, hanem a Gálferences Főiskolán is. Skamlával elvégeztetik a fősulit a botrányai ellenére, le se kell vizsgáznia, csak kapja a jegyeit. Koncz Bettyt is tovább alkalmazzák. Csak a lelplezők után nyomoz a szegedi rendőrség, nem a leleplezett bűnösök után. A rendszergazdát kifejezetten meghurcolták, pedig köze nincs az egészhez. Még házkutatást is tartottak nála.

   • Magam is csodálkozom azon, hogy bár nyilvánossá tettem a Máté-Tóth András által közölt életrajzi adatok és tudományos minősítése közti inkompatibilitást, mindmáig senki sem járt el ellene HIVATALBÓL, holott ez az érintettek kötelessége lenne, mert alapos a gyanú, hogy Máté-Tóth Andrásnak a Szegedi Hittudományi Főiskolán végzett kreditei-, abszolutóriuma-, valamint a kétéves bécsi spec. kurzus után pasztorál-teológiából kapott doktori címe körül súlyos kételyek vannak mindmáig, hiszen a MAB azokat nem is hitelesítette, vagy minősítette, de amely kétes minősítések birtokában mégis tanszékvezetői státuszhoz juttatta az SZTE BTK Kari Tanácsa Máté-Tóthot egy törvénysértő eljárással, ami +Berta Árpád dékán vezetésével történt, aki Eördögh pályázatát elutasíttatta a Tanáccsal, felolvasva dr. Turay Alfréd (“Márk” ügynök) jó hírnevet sértő levelét, amiben azt írta, hogy “A Magyar Püspöki Kar nem nézné jó szemmel Eördögh tanszékvezetői kinevezését a Vallástudomány Tanszékre, tekintettel előéletére”.
    Természetesen ha nem történik senki részéről HIVATALBÓL eljárás, meg fogom tenni személyesen a feljelentést.
    Ezzel a szándékommal kapcsolatban örömmel veszek minden jogi tanácsot, nevezetesene, hogy milyen fórumon és hogyan kell eljárni ilyen esetben.
    Előre is köszönöm! Ezzel tartozom önmagamnak, az iagazságnak és a Gálferenceseknek..

   • tudományos kutató said

    Kedves Kolléga Úr,
    konkrét tanácsokkal Johannes szolgál, ő ért ehhez a legjobban. Nagyon egyetértek, nem szabad hagyni, hogy ezek a bűncselekmények megtorlatlanul maradjanak a magyar és az egyetemes tudományosság érdekében. Mi is számos bejelentést tettünk és fogunk is tenni egészen addig, amíg nem lesz foganatja.
    De tudnunk kell, hogy nehéz folyamat ez, mert a sorok összezárnak, az is érdekelt az eltusolásban, aki maga nem követett el bűncselekményt, csak felületességből vagy más okból elnézte.
    A mi praxisunkból leginkább Pethő Sándor esete látszik analógnak. Ő egyetemi tanári kinevezése érdekében kitalált (összehazudott) magának számos idegen nyelvű (meg nem írt) publikációt, amely nem jelent meg nemlétező (nevüket szintén Pethő találta ki) nemzetközi tudományos orgánumokban.
    A csalás kipattant még Pethő miskolci ténykedése alatt. Eltanácsolták. A Károlin felvették, professzort és dékánhelyettest csináltak belőle. Amikor az eset a sajtót is megjárta (168 óra A fantomprofesszor), Pethő egyszerűen megtiltotta a MAB-nak, hogy a rá vonatkozó iratokat odaadja a 168 órának.
    Balla Péter rektor pedig kijelentette, hogy hisz Pethőnek. A csaló Pethő most is a Károli Hittudományi (????) Karának professzora. Gyanítom, etikát tanít.

   • Kedves Eördögh István!
    Több feljelentést tettünk csalás, okirathamisítás, sikkasztás, hűtlen kezelés stb. miatt. Ezeket állandóan leállítják. De ez még nem ok arra, hogy mi feladjuk a harcunkat. Fellebbezünk, új feljelentéseket írunk, és folytatjuk a bűnösök leleplezését. Nincs független rendőrség vagy ügyészség, és eza kurzus eltussolja a papok bűneit. A politikai hatalom egy darabig megmentheti a csuhás gazembereket a börtöntől, de a nyilvánosságtól az Isten se menti meg őket.
    RLBK

 29. tóratartó said

  Szerfelett furcsálljuk, hogy Kulcsár-Szabó Ernő, miközben fél családját az újfasiszták által fenntartott Károlin fizetik iráni és orosz pénzből, saját kutatócsoportja együttműködést tervez az izraeli Héber egyetemmel.
  Ennek érdekében törleszkedik KSZE Ilan Morhoz, az izraeli nagykövethez is.
  Az együttműködés keretében együttesen kutatnák Avigdor Hameiri életművét. (Tőle magyarul: A daloló máglya, A nagy őrület).
  KSZE fasisztáktól és lóvét kap, de Izraeltől is akar, hogy is van ez???

  • Rendszerváltó said

   Mi nem furcsálljuk. Kulcsárszabó hozta szokásos formáját. Kulcsárszabó mindkét kezét kinyújtja a lóvéért. A jobbkezét a fidesz és a jobbik felé, a bal kezét a ballibsik és Izrael felé. Bármilyen rendszer jön ő a toppon marad. Ő úgy vált rendszert, hogy mindig átsétál a győztes oldalára. De addig is ápolja a kapcsolatot mindkét oldal felé.

   • fucking bitch said

    És mit szólnak az izraeliek ahhoz, hogy a Kulcsár-Szabó családja Hansági révén és az egész félzsidó volt-komcsi besúgó klánja attól a Balla Pétertől kapja a rengeteg lóvét, akinek a sógora, Hegedűs Lóránt tüntetést szervez a Zsidó Világkongresszus budapesti ülése ellen.
    Aki TÜNTET A JUDEOBOLSEVIK ÖSSZEESKÜVÉS ELLEN.
    A fasiszták pénze is kell, a zsidóké is???
    KSZE mind a kettőt BECSAPJA!
    Aljas patkányok!

   • petrőczi de genere ludvig said

    Ludvig is részt akar venni az Avigdor Hameiri életmű kutatásában.
    A tizszeres nagyanyának elege van a csótányként szaporodó ribikék pesztrálásából, intellektuális kihívásra vágyik.
    Mondta Kulcsár-Szabó Ernőnek, hogy kivételesen érdekes tanulmányt tudna írni az angol puritánok és Avigdor Hameiri spirituális kapcsolatáról.
    Majd amikor látja h az Ernő nem lelkes, kacsint egyet az apró savószinű szemével és azt mondja:
    “Ludvig lány vagyok. Fél Izrael a rokonom. A Kneszetben direkt hemzsegnek a Ludvigok. Nélkülem akarsz oda menni?”

  • Nagykállói Rebbe said

   Nyilván kíváncsi ősei hazájára, meg akarja hívatni magát Izraelbe. Elvégre az apja még Schneiderként látta meg a napvilágot Nagykállón. És a kis Schneider Ernő is pucolta vasárnaponként a Rebbe cipőjét 🙂

  • Mordechai said

   Ez az Avigdor Hameiri kamu. Nem azért megy a Snájder bácsi Izraelbe, hanem hogy tárgyaljon a Wistmanwood terjeszkedéséről, más egyetemeken való bevetéséről. És hogy megcsinálnának-e neki a visztmanvúdosok a jó referenciáért cserébe néhány magánfelvételt is. Pl. szeretné tudni hogy ifjú felesége megcsalja-e

   • butcher said

    Közötök???
    Mi megyünk Izraelbe a Héber Egyetemre ott még ugyse hallottak a Luterről vagy a Kálvinról akiről én írtam a kétszeresen dijazott doktorimat.
    Szerintem zabálni fogják a bibsik mint a kacsa a nodellit.
    Meg amit az Ági irt a Jókai kanonizációjának a multiplikácoiójáról.
    A perlokucióról nem is beszélek.

 30. Avigdor Hameiri said

  Mi baj van Avigdor Hameirivel?
  Kitűnő kabarészerző, költő, író.
  Ő az izraeli Ady.
  Karinthy is levelezett vele zsidó ügyekről.

  • Kulcsár-Szabó Izraelbe is ezzel a megszokott teamjével megy?
   Hansági Ágnes a 0 nyelvtudásával meg Hermann – őt arabosnak képezték ki az IMO-n.
   Én az izraeliek helyében vigyáznék KSZE-vel.
   És akkor itt vannak a jobbikos haverjai a Károlin, pl. a véresszájú antiszemita Szabó András.
   Kóser nektek Kulcsár-Szabó Ernő, barátaim, csakugyan?
   Nagyon ráfizethettek!
   Én szóltam!

   • Jobbikos said

    Mér mi a gond KSZE teamjével? Tele van zsidó pofával. Jó lenne ha kimennének és kint is felejtenék magukat. Mindenekelőtt ő maga, a fia és a menye. Plusz a team egyéb zsidó tagjai, pl. Eisemann, Bednanics, Korner… Soroljam még? 🙂

   • OperatívTiszt said

    Szerintem továbbképzésre megy a MOSZAD-hoz 🙂 Az utóbbi időben sokat fejlődött a titkosszolgálat és főleg a hírszerző haditechnika, amilyent a Wistmanvood Hima tanárnő lakásában alkalmazott. KSZE is akar ilyen kütyüket amikkel a nyakkendőtűjéből kamerázhatja a hallgatóit és a kollégáit. Amikor a STASI-nál volt alkalmazásban még nem voltak ilyen kis smart kamerák.

   • Ali Mohamed said

    Az még persze eszetekbe se jutott h a Hermannt éppen az arab kapcsolatra képezték ki az IMO-n.
    Eddig alvóügynökként szunyókált a Károlin, de most Putyinék felébresztették,
    Hermann a palesztinok érdekében fog kémkedni a bibsiknél!

   • kaganovics said

    Meg persze nekünk is eljuttatja az infót.
    Nagyon jó ötlet ez nem tudom miért fanyalogtok?
    Kun Miklós elvtárs is benne volt a kigondolásában.
    Meg persze Kovács Árpád elvtárs KGB-s tapasztalatát is igénybe vettük.

  • journalist said

   Kulcsár-Szabó ehhez az Avigdor Hameiri programhoz bevon néhány teljesen kóser munkatársait is.
   Mindenekelőtt Vári Györgyöt a MANCS-tól.

   • pikovaja dama said

    Most olvastam a fbon az IMO-s Herman egy bejegyzését annak kapcsán, hogy Orbán 50- szülinapjára misét celebrálnak a Belvárosi Templomban.
    “Van valahol a könyveim között egy 1987-88-as évről egy moszkvai zsidó naptárfüzet, ez is egy Gorbacsovért mondott imával kezdődik. A szervilizmusnak – és a szervilizmusba forduló félelemnek – térben és időben elég tág határai vannak.”.
    Szinok, erre tanítottak az IMO-n? Hogy a saját nevedben ilyeneket nyilatkozgass???
    Most egyszerre sértetted meg az Orbánt, aki fenntartja a moslék kuplerájt ahol docensi fizetést kapsz és a zsidókat, ahova meg a Kulcsár-Szabó keresztpapával akarsz menni Avigdor Hameirit kutatni!
    Az arab nyelvtudásoddal!
    Nagyon buta vagy te German!
    Csókol anyád:
    Pikovaja dama

   • calvinistic security said

    Szóval az IMO-s Hermann a Hócipő honlapján káromolja áldott Orbán testvérünket!!!
    Erre ráfizetsz, IMO-s!
    Kálvin Genfben megégetett volna, mi wistmanwoodos testvéreinkkel más büntetést alkalmazunk.
    Ha nem takarodsz az Orbán takarodj honlapról, mi takaritunk ki téged a Reviczky utcából!
    Jaszno?

   • Double Agent said

    Hermannal vigyázni, mert mindkét térfélen játszik. Készül a liberális hatalomátvételre, de közben megkörnyékezte Bölcskeit is, hogy váltsa le Tepsit és őt nevezze ki dékánnak a Revickibe. Mondta is Bölcskeinek hogy elég a hisztis picsákból majd ő kakasként rendet teremt ezen a szemétdombon. Hozzá is fogott a patriarchális társadalom helyreállításához. Kémeket állított Tepsire, akik jelentik neki a Tepsi költekezéseit ő pedig továbbítja Bölcskeinek. Állítóla már meggyőzta a debreceni kiskirályt, aki kevesli a lóvét amit tepsi hagy neki a közpénzekből. Tepsinek ez a szemeszter az utolsó szezonja. Szeptembertől Hermann fog regnálni aki megunta hogy pszichopata libák csicskása legyen.

   • Hermann a csicska said

    Hogy a szervilizmusba forduló félelemnek milyen tágak a határai azt Hermann személyes tapasztalatból is jól tudja. Félelemből és szervilizmusból maga is nyalja a Kulcsárszabók és Kovács rendőr valagát. Érthető ha ez a szegény félelemtől reszktő hájtömeg végre góré akar lenni hogy ne kelljen egyfolytában remegnie.

   • Vaszilij Ivanics said

    German, kuss!
    Ne kelljen még egyszer mondanom!
    Ponjal?

   • Ginger Cat said

    Átugrottam a Mátyás utcából ide a közeli Krúdy Gyula utcába és bekukkantottam Kovács Árpád ablakán. Kovács rendőr aki orosz állampolgár épp az imós Hermannal vodkázik. Üveghegyek boritják a lakást. Valami olyasmit vettem ki a szavaikból hogy Lenin bátyó születésnapját ünneplik.

   • Vászka Kandúr said

    Mikor már jól berugott a rendőr és az IMÓs orosz mozgalmi dalokat énekeltek olyasmit hogy bunkocska te drága, aztán meg oroszul amit értek kicsit mer orosz származásu vagyok. Valami ilyesmit hogy “szojuz nyerusimij” mer az ő szövetségük Schneider-Szabó Ernővel megbonthatatlan és kikezdhetetlen. Készülnek vele együtt Izraelbe.

   • KSZE Workshop said

    Várit kooptálja a KUSZA családi kör. Nagyon jóban vannak KUSZÁ-val, mióta Vári megesküdött neki, hogy egy élete, egy halála, elkapja filológust. Tudjátok, aki “A hóhér mosolyá”-t írta az eltés kirugásokról:

    https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/03/06/the-butcher-smiley-a-hoher-mosolya/

   • KSZE és a húsosfazék said

    Várit már rég kooptálták a KUSZA-csapatba. Olvassátok el a facebookon a hozzászólását L.Simon blogjához. Teljes mellszélességgel kiáll L. Simon mellett akiről kköztudomásu hogy KUSZA bábja. Vári a maffiózó egyik titkos fegyvere.

   • Eltés kolléga said

    Vári és KUSZA már rég lepaktált egymással. KUSZA megígérte Várinak Tarján Tamás állását – bizonyos feltételekkel.

   • Zores said

    Vári valaha tökös gyerek volt és utálta KUSZÁt. De az utóbbi időben történt vele valami.Várit vagy behálózták vagy önként feküdt le Kulcsárszabónak. A fél baráti köre is KUSZA közeli kegyencekből áll. Az is lehet hogy ezek rá vannak állítva várira, ismerve KUSZA titkosszolgálati múltját és képzettségét. Pl. a Jobbiknak kémkednek Váriról. Mi másért dörgölőzne hozzá a bőrfejü csaló Mészáros?

   • julo said

    Hermannak nincs könnyű dolga. Nemcsak személyében, egykori doktoranduszként van összefonódva a KSZE klánnal hanem felesége Szilágyi Zsófia révén is.
    A Szilágyi és a KSZ família úgy fonódnak össze mint a Laokoon csoport.
    Feleségével, Szilágyi Zsófiával ritkábban fonódik össze, mint szeretne, ezért HZ állandó szexuális felfűtöttsége, amit bimbózó lányokhoz való dörzsölődéssel (l. frottage) és ún. tanulmányok írásával vezet le. Ezekben derék református költőknek a legordenárébb obszcén asszociációkat tulajdonítja. Pl. Arany János azért használja az eb (‘kutya’) szót, mert tkp. az anyjával való nemi tevékenység orosz megfelelőjére (jab tvoju maty) gondol.
    Arany János nem tudott oroszul, Hermann viszont megtanult az IMO-n.

   • rettenthetetlen hülyék a károlin said

    Herman most éppen felesége beépítését kívánja megalapozni az Avigdor Hameiri életmű zsidó pénzen való kutatásában.
    Téma lehetne: Avigdor Hameiri és Móricz Zsigmond kapcsolata.
    Móricz ugyan soha nem hallott Hameiriről, az se Móriczról de egy virtigli posztmodern gondolkodót a tények hiánya direkt felpezsdít.
    Móricz kimondottan utálta a zsidókat (a zsidók pénzét persze nem!), de mi köze ennek Avigdor Hameirihez? Nyilván semmi, de egy virtigli posztmodernt…. stb.
    Szóval megy az egész Szilágyi és a KSZ klán Izraelbe a csicskásokkal, Hermannal, Mészárossal meg a többiekkel.

   • IMÓs Hermann said

    Nagyon kattintgatnak az arab országokból. Tegnapelőtt Irakból, ma Szaúd-Arábiából élénk az érdeklődés. Ezt vagy az IMÓs Hermann vagy KSZE izraeli tervei váltották ki. Vigyázzatok skacok a moszlimok figyelik az izraeli manővereiteket. A magát hol jobbikosnak hol a nagykállói zsidó gettó leszármazottjának kiadó Schneider-Szabó Ernő nagyon gyanús nekik.

   • Netfigyelő said

    Nemcsak az arab országokból kattintgatnak mostanában, hanem Ciprusról és a skandináv országokból, főleg a finnek és a svédek. Ez is biztos IMÓs Hermannak és KUSZÁak szól, akik most már világhírűek lettek 🙂

   • szojuz nerusimij said

    Izraelből is nagyon kattintgatnak. Az Avigdor Hameiri projekt ottani munkatársai és finanszírozói.
    Nos, a zsidók éppen nem a bőkezűségükről híresek. Meg fogják gondolni, adjanak-e pénzt ilyen rablóbandának, Mint Kulcsár-Szabó, Hansági, Mészáros Marcipista, Kovács rendőr, az IMO-s Hermann és bűntársaik

 31. petrőczi de genere ludvig said

  Az irodalmi jelen mély szarkazmussal nyilatkozik Petrőczi József Attila díjáról.
  http://www.irodalmijelen.hu/node/16186
  “Petrőczit a Wikipédia nem ismeri, mi se nagyon. Pécsett született, az biztos. A Károli Református Egyetemen tanít, ez is biztos. (EZ SE BIZTOS, A VÉN KURVÁT MÁR PICSÁM RÚGTÁK). Költő, ez majdnem biztos.” Hát ez rohadtul nem biztos!
  PETRŐCZI EGY TUDATLAN DILETTÁNS SZÖRNYETEG, aki a Hold utcában nyüszítve könyörgött Balog Zoltánnak a József Attila díjért.

  • fucking bitch said

   A legszebb Petrőczi/Ludvig fotója.
   Úgy néz ki, mint egy súlyos Alzheimeres öreg proli némber.
   De hát ez az igazság!

  • Paplan alá fingó said

   Akárcsak a sunyi férje. Az is nyüszítve könyörgött Balognak a MAB-tagságért. Minden istentisztelet után odament hozzá, hogy neki ez kijár mer ő nagydoktor. És különben is a Károlit eddig idegenvallásúak képviselték. Először Himát hívták meg a MAB-ba, de őt Szabó kirugatta Kulcsárszabóval mer evangélikus. Aztán Fabinyt, de Fabiny is evangélikus, ezt Szabó András megmagyarázta Balognak. Eljött az ideje, hogy végre egy reformátust delegáljanak és erre ki lenne alkalmasabb Szabó Andrásnál, Szabó püspök sógoránál? Miután ilyen ügyesen mindenkit megfúrt és belecsepegtette a helyes megoldást Balog fülébe, most azt a szervezetet képviseli, amelyiket be akart csapni.

 32. szabó a miniszterbuktató said

  A balfasz Szabó annyira büszke a MAB beli tisztségére amit a másik balf-tól a csuhástól könyörgött ki h beírta a wikipédiába is, hogy ő már 2012-től kezdve tagja a felülvizsgálati bizottságnak.
  Pedig csak 2012. november 1-től.
  Igy akarja elmosni a nyomait h őt csak a förtelmes Balog nyomta be ide

  • kaganovics said

   A barom Balog ellen is gyűlnek a bizonyítékok h éppolyan mocskos korrupt mint a Bölcskei.
   Azt h idióta többször is bizonyította pl. a Szabó MAB-ba kooptálásával meg a Ludvig József Attila díjával.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: