Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Szabó and Hansági (Szabó és Hansági)

Posted by jhnnsclvn - július 29, 2013

Bölcskei 115 milliós sikkasztási ügyét hamarosan folytatjuk. Amíg az elszámolásos dokumentumok beszerzése folyik – tekinttettel a nyári uborkaszezonra is – egy lájtosabb témájú posztot teszünk fel, amely más szempontból tartalmaz fontos információkat Szabó András és az egyház ill. Szabó András és az egyetem viszonyáról. És talán megvilágítja Szabó András fő motivációját is, amelynek mindent alávetett, többnyire egyháza és egyeteme érdekeit, noha folyamatosan az ellenkezőjét kommunikálta és kommunkikálja. – A szerk.

Szabó András 2012 április

Reality

Hansági

a Princz-kegyenc Dr. Szabó András

Szerző: Dear Brother

Eszter és Szabó levélváltásai (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/06/14/denial-of-disease-eszter-and-andras-3-a-tagadas-betegsegeeszter-es-andras-3/, https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/04/28/eszter-and-andras-2-12-steps-toward-each-other-eszter-es-andras-2-12-lepes-egymas-fele/, https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/02/07/the-satyr-and-the-beauty-a-szatir-es-a-szepseg/) számos tanulsággal szolgálnak. Én most egy olyanra akarok kitérni, amellyel csak néhány komment foglalkozik – Szabó és kollégái viszonyával. Szembetűnő, hogy Szabónak senkiről nincs egy jó szava sem, csak Petrőczit védi, őt is észrevehető kelletlenséggel, mert még rá is irigy: sokat publikál, még ha csak verseket is, és ömlik belőle a szó, míg Szabó se írni, se beszélni nem tud.

A többiekről vagy visszataszító kíméletlenséggel nyilatkozik: “öreg, beteg, még él” (Király Erzsébet, Posgay Ildikó, Kecskés András), vagy teljes elutasítással: “nem is akarok róla tudni” (Ferge Gábor).

A legkülönösebb az, ahogy Hansági Ágnesről nyilatkozik. Először is részletesen és nagy kárörömmel megtárgyalja egy vadidegennel annak legnagyobb problémáját, a gyermektelenséget: “Kétségbeesetten próbálkozott, de nem jött össze a gyerek, ezt mindenki tudta a tanszéken.”

De hogyan juthatott odáig kettejük kapcsolata, hogy Szabó így nyilatkozzon róla (ismeretleneknek): “Hanságiról már leváltam (volt néhány csúnya húzása), de egyelőre összeköt bennünket a közös ellenség”. A következő pedig már nyílt fenyegetés a Szabóra (MTA doktora irodalomtudományból) annyira jellemző alpári, primitív stílusban: “Van egy pont, ahol kiborul a bili. Hansági közel van ehhez.”

De hogyan jutottak el idáig? Kapcsolatuk története röviden összefoglalva: Szabó 1997 őszén ráveszi Szilágyit, hogy alkalmazza félállásban Hanságit irodalomtudományi jellegű kurzusok tartására. Hansági alkalmaztatásának indoka Szabó szerint: “hogy akkreditáljanak bennünket”. Hansági mint Kulcsár-Szabó Ernő jövendő (még két év, mire valóban az lesz!) és PhD fokozattal még három évig nem rendelkező menye.

Ezek után Hansági kvázi a MAB üzeneteit közvetítette “az Ernőtől”, aki megmondta, hogy “amíg ez itt van, sose akkreditálnak minket”. Szabó, aki eleinte közvetítő szerepet vállalt, saját aljas szándékait is “az Ernő” üzenetei közé vegyítve közvetítette Tenke Sándor rektor számára. Így mondott fel a Károli Erdélyi Istvánnak, Püspöki Nagy Péternek, Huszár Ágnesnek, Beke Albertnek és másoknak, nem tudni, hogy valóban Kulcsár-Szabó Ernő kezdeményezésére, amivel takarózott, vagy a sajátjáéra.  Erdélyi István kirúgatásában Szabót különösen motiválta az a 8 millió forint, amit vérdíjként kapott Princz Postabankjától azért, hogy Erdélyi (MTA doktora) helyére játssza be a történelmi tanszék vezetésébe az akkor még kandidátusi fokozattal sem rendelkező Etényi Nórát, R. Várkonyi Ágnes protezsáltját. Szabó András azt írja Eszternek, és hivatalosan is azt terjeszti, hogy csak névrokona a postabankos sikkasztó Dr. Szabó Andrásnak. Noha Dr. Szabó Andrásból lényegesen kevesebb van, mint Dr. nélküliből, R. Várkonyi Ágnes kezességvállalása félreérthetetlenül azonosítja őt még a Dr. előtagú névrokonok között is.

Hansági és Szabó kapcsolata ekkor még a kölcsönös haszonszerzésen alapult. Hansági közvetítette Szabó egyházi insider infóit is a minden politikai lében kanál jövendőbeli após, KSZE felé. Szabó ugyanis már károlis alkalmaztatásának kezdeteitől – 1995-től – spicliskedett. Jelentett Bölcskeinek – Szabó Botond közvetítésével – Hegedűs püspökről, Szilágyi Ferencről és Tenke Sándorról is. Ellentételezésként ő is kapott belső egyházi infókat, sőt, terhelő iratokat, számlákat rokonától, talán épp kedves bátyjától, Szabó Botondtól, a mindenkori püspökökről, egyházi vezetőkől, amiket bespájzolt, hogy bebiztosítsa állását és esetleg még magasabb egyetemi pozíciókat zsaroljon ki a mindenkori fenntartóból. Ilyen belső egyházi infó alapján hagyta ott pl. Petrőczivel együtt 1997-ben a fenntartó Hegedűs püspök Kálvin téri templomát és pártolt át Balog Zoltán Hold utcai gyülekezetébe. (Ami jó húzásnak bizonyult, Szabó MAB-bizottsági tagként való kooptálására és Petrőczi József Attila díjára gondolva.)

Szabó nagy ajándékot kapott Kulcsár-Szabó Ernőtől. Ő intézte el, hogy Szabó 2003-ben az MTA doktora lehetett. Disszertációja egy szövegközlés – Szenci Naplójának társszerzővel együtt készült fordítása, valamint egy 43 oldalas szószátyár bevezető és egy fölöslegesen felpuffasztott szójegyzék.

Hansági és Szabó kapcsolata akkor vált feszültté, amikor nyilvánvalóvá vált Szabó brutális önzése. Szabó csak azért törekedett kari és egyetemi tisztségekre, hogy saját – Petrőczire kiterjesztett – személyes érdekeit minél erőszakosabban érvényesítse. Pillanatnyi szeszélyeiért habozás nélkül tett kockára egyetemi érdekeket. Ha valaki – pusztán elvi alapon – ellenszegült ennek, azt a legaljasabb módon rágalmazta, támadta, elég a Fabiny Tibor elleni folyamatos intrikáira utalni.

Szabó végtelen mohóságát nem elégítette ki, hogy 2006 és 2008 között a KRE rektorhelyettese lehetett, többször pedig a KRE BTK dékánhelyettese, illetve dékánja. Szabó családjára kiterjesztett ambíciói az egész egyetem átvételére vonatkoztak. Ő akart a KRE rektora lenni, felesége, Petrőczi Éva pedig a KRE BTK dékánja. Petrőczi később az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetőjének pozícióját célozta meg. Ehhez azonban egyetemi tanári kinevezés kellett volna. Szabó és Petrőczi mindent megtesznek a cél érdekében, leginkább Kulcsár-Szabó Ernőt próbálják presszionálni Hanságin keresztül.

Hansági Ágnes erről így ír egy bizalmasának: “Andráséktól származó infóm az, hogy Éva januárig mindenképpen maradna az angolon, hiszen tanszékvezetőként mindenképpen nagyobb az esélye, hogy felterjesztik a professzorságra… András már a doktori iskola nehéz helyzetét használja arra, hogy Évát mentse, nyilván az ő szempontjukból ez érthető, de alig hinném, hogy átmenne a professzori kinevezése a MAB-on.”

Petrőczi közben masszív közutálatot hívott ki maga ellen az angol tanszéken. Hansági így ír a bizalmasának: “András teljesen elkeseredve hívott. Kulin és a rektor lényegében kihátráltak Éva mögül, és gőzerővel támogatják, hogy menjen el az angolról a kommunikációra.” Szabó és Petrőczi közben kiszemelik maguknak ifj. Géher István helyét is a Magyar irodalmi Intézet Világirodalmi Tanszékén. Még az sem zavarja őket, hogy Petrőczinek nincs magyar szakos diplomája, Kisgéhernek ellenben van. Hansági így ír erről bizalmasának: “Ami akut katasztrófa, hogy tegnap este Éva már azt magyarázta a telefonban, hogy neki István helyére kellene jönnie hozzánk. István szuperül dolgozik, szeretik a hallgatók és a kollégák, katasztrófa lenne egy ilyen csere. Ami tovább nehezíti a helyzetet, hogy őt éppen most hívták meg az Iowai Nemzetközi Írótáborba, ami szenzációs, de ha Éva megneszeli, nekünk végünk. Istvánt reggel azonnal hívtam, szőr mentén vázoltam neki a helyzetet, és a lelkére kötöttem, hogy addig egy szót se szóljon senkinek amíg … {meg tudjuk} oldani a helyettesítését”. Egy másik e-mailben is említi: “…a héten intézi Kriszta Géher szabadságát, arra kértem, ne nagyon szellőztesse, vázoltam a helyzetet”.

Így kezdődött Hansági és Szabó kapcsolatának megromlása. Ez vezetett végső soron a Puritanizmuskutató Intézet megalapításához és a házaspárnak az Irodalomtudományi Doktori Iskola körül elkövetett bűncselekménysorozatához, amely végső soron az akkreditáció megvonásához és a kar visszaminősítéséhez vezetett.

A történetet folytatjuk.

99 hozzászólás to “Szabó and Hansági (Szabó és Hansági)”

 1. the easy conscience of effortless superiority said

  Minden kiderül egyszer.
  Szabó aki jelentgetett Bölcskeinek Hegedűsről, de Ballának, Hegedűsék rokonának is eljuttat infókat.
  Aztán, amilyen balfasz, megbízik egy nőben, akiről semmit sem tud, még azt sem, hogy nőe-
  És elárul mindenkit, beleértve Ludvigot, a feleségét, mert annyira viszket neki a hordóhasa alatt az a mikroszkópikus méretű nemtudomhogy is nevezzem.
  Itt van Szabó, az ELÁRULT ÁRULÓ.
  Van, aki sajnálja, szereti????
  Családtahok beleértve????
  Ugye, senki.
  Ezt érdemled, mocskos patkány!

  • Bluthund said

   Úgy hírlik, KSZE rohadt dühös a mocskos büdös parasztra Szabóra.
   Hát ha még tudná, hogy Szabó nyomta fel Mészáros szegedi védésének a bizonyítékait is!

   • Paplan alá fingó said

    Naná hogy Szabó volt. Bosszúból. Mert Hansági Szegeden már nem vállalta őt társtémavezetőnek. Mivel hogy kimaradt belőle előbb álnéven följelentette majd apránként megszerezte a bizonyítékokat is. Annál is inkább mer Hansági még Pénzest is lebeszélte Szabóról inkáb Imre Mihályhoz küldte. ettől végképp eldurrant Szabó agya…

 2. Heidelbergi Káté said

  És milyen boldogan tett Szabó hamis tanúvallomásokat az általa kirugatott kollégák ellen!
  És micsoda elkovenciával és juridícióval!

  • we are your destiny said

   Ne fél, Szabó, mi nem hagyunk el! A blog a HALÁLODIG FOGLALKOZNI FOG VELED, SŐT AZUTÁN IS! MEGŐRIZZÜK UNDORÍTÓ EMLÉKEDET az örökkévalóságnak!!!

 3. rettenthetetlen hülyék a károlin said

  Megint egy konferencia, amihez senki nem ért a Károlin!
  http://www.kre.hu/btk/index.php/component/content/article/99-kutatocsoportok/444-grupo-de-investigacion-en-america-latina.html
  Kivéve Bánki Éva nagyasszonyt a Szabó tanszékéről, a történelmi softpornó regényírás fényló csillagát!

 4. andrew said

  És akor miér nem beszéltek aról h a rohat Szabó 25 százallékot levessz a Robitől a fűre meg minden egyébre. Szóval minden betépett tolyó a cucc huszonöt százalékát a rohatt szabónak csurgytta.

 5. lelkibeteg nők said

  Hogy végre látjuk ezt a csodálatos arcot, IMÁDATUNK TÁRGYÁT!
  SzABÓ! Minden álmunk gyönyörű tárgya!
  És az a pengeagy az a mély és átfogó műveltség! Felülmúlhatatlan!
  Bandi!!!
  Legyél a miénk!!!!
  A részleteket majd megbeszéljük, cuncimókus!

 6. Princz-milliók said

  Jó lenne ha Szabó abbahagyná a hazudozást arról, hogy a Princz-milliókat egy névrokona nyúlta le. Ennek a “névrokonnak” a nyilvánosan olvasható lista szerint R. Várkonyi Ágnes volt a kezese, Szabó régi jó barátnéja, akivel ma is együtt konferenciázik, emlegeti is a szarszínű blogján. Vele kötött alkut, hogy a kezesség fejében helyet csinál R. Várkonyi kedvenc tanítványának, Etényi Nórának, Erdélyi prof feláldozásával. R. Várkonyi egyértelműen beazonosítja a mi Szabóbandinkat tengernyi névrokona közül 🙂

 7. Új szelek said

  Tepsi úgy látszik próbálja letörni a Hansági-Hermann diktatúra szarvát. Mindkettőt leváltotta a tanszékvezetésről. A tanszékek összevonásával már csak két tanszékvezető van. Szabó lett Hermann főnöke, és elég meglepő módon Horváth Csaba Hanságié. A Régi Magyaron Tepsi nem tudott Szabó helyére más jelöltet állítani, mert Bene ugyanolyan kavarógép, mint Szabó. Csabi jó választás lenne, korrekt és rokonszenves, csakhát ugyanolyan gyenge, mint Bertha volt. Ő is összecsinálja magát Ágnesasszonyól és Hájas Hermanntól, akik nem veszik komolyan. Úgyhogy Tepsi adott a szarnak gy pofont.

  • Újszövetség said

   Horváth Csaba mögött ott áll keményen Papági, az intézetigazgató. Csabával évfolyamtársak voltak, és azóta rokonszenveznek egymással. Ketten együtt visszaverik a Hansági-Hermann csicskáztatást. 🙂

   • Kovácsrendőr said

    Csak visszavernék, ha a H-H duót nem erősítené MarciPista és a ravasz róka Kovács rendőr, aki Kulcsárszabó-katona. Csak az adandó alkalomra vár, hogy megdöntse Tepsit, és a helyébe ültesse aMENYt.

 8. Rokonok said

  Szabó mindig is az egyházi insider infókkal nyomult. Ezzel kábította el a KSZE-bandát. Ritkábban Éva húgára (Szabó István feleségére) hivatkozott, gyakrabban Szabó Botondra. De hogy iratokat is kicsempésztetett a rokonával, azt nyilván adu ásznak tartogatta.

 9. régi magyaros said

  Szabó hogy lehet főnok, amikor be se jár?
  Állandóan a Mátyás utcában rohad vagy az adriai pedofil szállodájában, esetleg Szlovákiában, ahol euróban kap professzori fizetést és úgy utálják, mint a szart. Mér olvassák ezt a blogot annyian Szlovákiában? Mer remélik, hogy valaki kitöri a szabó hájas nyakát.

  • Tepsi taktika said

   Tepsi inkább fizeti a pótlékát is, csak hogy be ne tegye a lábát és ne intrikáljon ott. De ezzel nem sokat ér el, mert annál hevesebben intrikál fb-on, emailen, telefonon, MAB-ban, minisztériumban.

   • szabó a gyilkos fasiszta said

    Nagyon rossz taktika. Szabó a gyengeség jelét látja benne és még vérszomjasabban támad. Különben mióta a gyengeelméjű Balog berakta a MAB-ba, azóta egy külön winchesterre való adatot gyűjtött össze az ország minden egyeteméről, főiskolájáról, doktori iskolájáról. Ezekkel ZSAROLJA ŐKET.
    A miniszter aktáiba Gál Laci révén nyer betekintést.
    Nem elég ennyi?
    Mert van még több: Szabó Botond révén Bölcskei körének minden levelezése, zsinati levéltár stb.

   • Hátulról lesből támadó said

    Pont ezért nem merik kirúgni. Tudják, hogy Szabó Botond révén megvan az összes kompromittáló zsinati levelezése, elszámolása, hamis számlái. Rektorhelyettesként és EDHT-elnökként addig lébecolt a Rektori Hivatalban, hogy onnan is minden terhelő aktát megszerzett. Amit pedig nem, azt most csempészteti ki Gállacival a minisztériumból, ld. a 115 milliós sikkasztási ügy.

   • Tepsi fan said

    Tepsi nem olyan rossz emberismerő. Zsigerből undorodik az intrikusoktól, így pl. a blogon leleplezett Bene-Hermann-Hansági triásztól. Utóbbi kettőt lecsapta a tanszékvezetésről is. Lássátok be, azért ez nem volt semmi. Jó, a főintrikus Szabótól nem tud megszabadulni mer Szabó mindent tud, minden dokumentum megvan neki, zsarolja vel a fenntartót. Ha egy ujjal hozzányúlnának, kipakolna…

   • Minisztériumi Illetékes said

    Tepsi utálja a Károlit, szivesebben jönne a Minisztériumba főosztáyvezetőnek vagy még inkább helyettes államtitkárnak, ebben reménykedett. Puhatolózott is, de rá nem volt fogadókészség. Hja Gállacit Szabó András tetette be Baloggal, és nemigen valószínű, hogy Szabó Tepsit ugyanolyan melegen ajánlgatja Balognak… 🙂

   • Rózsika néni said

    Én protezsálnám az Encit mer jóbarátnők vagyunk, de az a fafej Klinghammer nem halgat rám. Szóba se ál velem. Nemtom mér.

   • Homo-homo said

    Én asszem tudom. Mer Klinghammernek a Gállaci feminin bája jobban bejön mint a Tepsi katonás és hisztis egyvelege. Most vagy legyen valaki nő vagy férfi, de Tepsi se ez se az ill. hol ez hol az. Gállaci legalább egyértelműen buzi.

   • Macsó said

    Mér? Hofman Rózsa inkább nő, mint a Tepsi? Szerintem egyformán buták és egyformán aszexik. Noha a buziság legcsekélyebb kísértését se érzem magamba, Klinghammer helyébe én is inkább Gállacit válaszanám, mint ennek a két némberféleségnek az akármelyikét. Tepsi vagy Rózsi, egyre megy egyiket se kúrnám meg még egy államtitkárságér se.

   • BTK illetékes said

    Ezt a BTK-n mindenki tudja, csak a tepsi nem, aki bele volt zúgva a Gállaciba. Vitte őt ebédelni, nyaralni – na nem a saját pénzén, hnem az egyetemén, amit úgy szórt a szépfiúkra, mintha a sajátja volna. Valójába nem is minisztériumi állásra vágyakozik, hanem a Gállacira. Szegény… Nem is sejti mennyire mellélőtt… 🙂

   • Kovács rendőr said

    Rózsika nénire én se ugranék, hanem a lányára… Egyszer be is próbálkoztam nála, élvezte nagyon, de a férje a Géza szörnyen bekattant. Először el akart húzni Veszprémből aztán mikor már megerősödött ott, engem rugott ki. De így is megérte… 🙂

 10. Mona Lisa mosolya said

  Igaz hogy Hanságit már el is hagyta a férje? Azt hallottam hogy összebutorozott Dánél Monával…

 11. réti pipitér said

  Hát van köztük valami, abban biztos vagyok. De szeintem egyelőre még kitart a vén meddő tehén Hansági mellett.

 12. sebes árvizeknek kegyetlen szeleknek said

  Ha belenézünk Petrőczi Kata Szidónia (1664-1708) és a tőle orzott névvel giccsgyárosként Balog által felmagasztosult Ludvig verselményeibe, a különbség nagyobb nem is lehetne. Ahol PKSz-nél pompás dikció, formaérzék, szuverén fegyelem: ott Ludvignál primitív szófosás verstani alapképzettség és minimális ritmusérzék nélkül.
  Ha a két képet megnézzük: kemény magyar asszony dekoratív ruhában. Ludvig: versekért kérincsélt rongyok a bálásboltból. Nem mintha nem tudná megfizetni a család horribilis jövedelméből – a lopományokat nem is számítom – hogy úgy jelenjen meg nyilvánosan, hogy ne okozzon kultúrsokkot embertársainak, Ludvig nem teszi meg ezt a szívességet még Steinbach püspöknek sem.

  • régi magyaros said

   Két hasonlóság mégis van: a TOKA az ott van mindkét személy álla alatt, Ludvigé szúrós fekete szórszálakkal, bajusz és szakállkezdeményekkel együtt.
   Azonkívül mindkettőjüket csalta a férje. PKSz-t Pekri Lőrinc, aki gyakran azért vonult táborokba, hogy –a a markotányosnőket.
   Ludvigot is csalja a Szabó, a vécében búdokóva a jobb kezével. Eszterkére gondolva veri ki magának.
   Mi ez, ha nem csalás???

 13. ohranka said

  Lejárt a ti időtök mocskos fideszbérenc rablógyilkosok!
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/4765/
  Hiába búdokoltok a fidesz valagában nem fizeti ki a milliós és milliárdos rablásaitokat.
  Hozzátok beszélek: Bölcskei Butykos, Balla Péter, Szabó András és bűnbandája!

 14. károlis bugrisok said

  Az idióta kavarás, amit Balog a segédesztergályosból EMMI-miniszterré felkapaszkodott agyatlan senki meg a jobbikos Maruzsa államtitkár meg a festetthajú szenilis vén barom Klinghammer művelnek, meghozta mérges gyümölcseit.
  http://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/allando_ujratervezes_kaosz_a_felsooktatasban
  Ebből is a Károli profitál, amelynek oktatói kara erkölcsileg alaulmúlja a szegedi Csillag törzsközönségét, intelligenciahányadosa pedig a nyírmadai cigánytelep lakosaiét.
  És a fölvettek?
  Szokról gondoskodik a Szabó András által bevetett drogpiac. Ami nem mellesleg, nelki meg az idióta Ludvignak 25 %-os hasznot hoz.
  Tudja ezt Steinbach püspök?
  És a kalmükképű Balog Zoltán, aki ezt a faszt még a MANB-ba is beledugta????

 15. transparentia caroliensis said

  Tiborcz fia elveszi az Orbán lányát!
  A két családé együtt az egész Dunántúl!
  http://atlatszo.hu/2012/07/27/talpalatnyi-fold-vi-tiborcz-most-nem-panaszkodhat/
  Éljen atz atlatszo.hu, éljen Bodoky Tamás!

  • Melinda said

   Nagyon jó a cikk, nagyon jók a kérdések. Nem csodálkozom, hogy nem találják rájuk az illetékesek a választ. Tiborcz ezúttal tényleg jó alaposan el van látva földi javakkal, szinte már már Bánk bán fejére nőtt 🙂

 16. tilos az á said

  Megint egy fideszes bűncselekmény!
  http://atlatszo.hu/2013/07/30/leszerepelt-esztergomi-fideszesekre-biztak-a-tankonyvpiac-allamositasat/

 17. régi kolléga said

  Szabó egy velejéig hazug tanúvallomást tett Erdélyi professzor ellen a munkaügyi bíróságon.
  Nemcsak pénzt kapott a kirugatásáért (8 milliót Princztől!!), de még MEG IS ALÁZTA EZT A TISZTELETREMÉLTÓ REFORMÁTUS EMBERT!!!

 18. hajnalka said

  Szabó és Petrőczi gyilkos gúnnyal beszéltek Szilágyi Ferencről: tehetségtelen futóbolondnak nevezték, Bolyki Jánost pedig idióta vén zsidónak. Király professzort pedig kitiltották a Reviczkyből.
  Azt élvezték, ha szenvedést okoztak.
  Legjobban szegény Szigeti Lajos halálát élvezték. Gyilkos gúnnyal röhögtek rajta: a barom hát nem fölkötötte magát! HA-HA -HA!

  • Baumgarten Eduard said

   Szabó Bolykit egyszerűen lezsidózta. Mondta hogy ez egy magyarosított név, eredetileg német zsidó neve volt.

   • hücpe said

    Az ótvaros vén kurva a Ludvig meg olyanokat szól hogy ő azér olyan okos mer van benne zsidó vér is

  • Pannon GSM said

   Szigetire mindenki vadászott, egyszerűen mert annyira tehetséges volt, hogy azt a károlis és veszprémi középszer nem viselte el. Amikor megjelent Veszprémben, Kovács fogadkozott, hogy nem sokáig lesz itt, mert ő kirugatja. Kiskovács, Szitár és Szilágyi Zsófia kontráztak hozzá. Vállvetve provokálták, gyalázták és járatták le a tanítványok előtt Szigetit. Aztán Szilágyi Zsófia írta a gyomorforgató nekrológot.

   • tilos az á said

    Jelzem, színtiszta ateista.
    Még a hullagyalázástól sem riad vissza.
    És hogy abban a nekrológban milyen végtelen kaján cinizmussal utalgat Szigeti alkoholproblémájára!!!

 19. fineszes said

  Itt van Orbán Ráchel vőlegényének családja.
  http://www.origo.hu/itthon/20130730-kicsoda-orban-viktor-veje-tiborcz-istvan.html
  Temetkezéssel kezdték, most már övék a Pálffy grófok birtoka.
  Az esküvőn a Károli egyetem patkánykórusa visít.

  • kálomista brigantik said

   Melyik pap adja össze a Ráchelt a Tiborczcal? Csak talán nem őfőszentméltósága az ENYVESKEZŰ SPICLI BÁTORI BUTYKOS SZEMÉLYESEN?
   Akkor már őutána a felcsúti cigányzenekart is komoly erkölcsi és esztétikai élvezet forrásaként hallgathatják a meghívottak, a szegény bugris tahókból lett kőgazdag brigantik.
   “Áldott Orbán testvérünk”, igaz, ahogy az a mocsadék szennylap, a Reformátusok Lapja irogatta. Amikor 1999-ben 2 milliárdot adott a Károlinak építkezésre, de Szabó András testvér abban a minutában ELRABOLTA.
   Abból épített pedofil luxusszállót az Adrián.

 20. dreck said

  A Fidesz és a Jobbik összeborulása a károlis Raffay Ernő nyíltan fasiszta könyve fölött.
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/318337_a_hirek_utja_a_fidesz_es_a_szelsojobb

 21. szabó a gyilkos fasiszta said

  Szabó András kurva dühös, h Horváth Ivánt mégis visszavették az ELTÉ-re.
  Merhogy rájöttek, h más nem tudja csinálni a doktori iskolát.
  Főleg az a nímand , akit Kulcsár-Szabó rakott a helyére.
  Most Szabó és KSZE együtt dühöngenek, hogy nem sikerült MEGGYILKOLNIUK HORVÁTH IVÁNT!

 22. Kiseprűzve said

  Kulcsár Szabó is dühöng.
  Persze Ernő elgondolkozhatnál, hogy koherens, konzisztens-e, ha
  1. fúrod Horváth Ivánt mint félzsidót.
  2. a Múlt és Jövőbe irogatsz
  3. Avigdor Hameirit a 20. század egyik legnagyobb zsenijének nevezed (persze csak zsidók körében)
  4. a jeruzsálemi egyetemmel együtt kutatod ennek a szerencsétlen bohócnak (az első politikai kabarét ő alapította Palesztinában, bele is bukott).
  Szóval akkor utáljuk a zsidókat, de a pénzüket azt szeretjük,
  igaz, Ernő???

 23. mesüge said

  Azér eldönthetnétek faszikáim h akkor szerettek v. üldöztök benneteket.
  Ezh a reglispil nem megy ám.
  Nekünk – veletek ellentétben – VAN MEMÓRIÁNK. ÉS INTELLEKTUSUNK IS.

 24. kikaseroljuk szabó andrást said

  Szerintem a Szabó szerelmes a Hanságiba és viszont.
  nem tehet róla a Szabó így hat a nőkre. Megdöglenek érte, a vérvörös csíkokért a hófehér lába szárán, a kancsal szeméért, az 5 milliméteres fütyijéért.
  Egyszerűen döglesztő.
  Ezért nem esik teherbe a Hansági a Mészárostól, akarom mondani a férjtől, mer tudat alatt a szabótól akar megtermékenyülni, mivel pedig az felállítani se képes, hát marad KSZe unoka nélkül.
  Kár, kár!!!

  • BTK illetékes said

   Szabó és Hansági utálják egymást. Ez egy kényszerű érdekszövetség volt. Szabó akadémiai karriert, Hansági belépőt a református egyházba nyert vele. Most hogy mezei oktató lett Hansági és Szabó is kiszorult a hatalomból (legalábbis látszólag), nincs olyan égető szükségük egymásra. 😦

   • károlis bugrisok said

    Hansgi a református egyházba? Be is lépett a tatabánya-alsói proli némber?
    Aki azt se tudja, ki volt Luther vagy Kálvin?

   • Újszövetség said

    Most hogy Hanságit és Hermannt is lecsapták a tanszékvezetésről újraéledni látszik a Hansági-Hermann-Szabó féle szövetség. Ezúttal nem Kulin ellen, akit megpuccsoltak, hanem Tepsi ellen akit épp megpuccsolni készülnek minden irányból: belülről, a Minisztériumból és a MAB-ból.

   • ohranka said

    Nem becsülném le az IMO-s Hermann alvóügynököt sem.
    Főleg mer már fel van ébresztve és Kun Miklóssal és exrendőr Kováccsal együtt építgeti a kapcsolatot Vlagyimir Vlagyimiroviccsal.
    A lóvé a Jobbiknak a Károli átláthatatlan gazd. osztályán keresztül folyik-.
    A Károli Közép-Kelet-Európa legszennyesebb PÉNZMOSODÁJA.
    Ide járnak a dél-koreaiak is, Kovács Levente diszkrét közvetítésével.
    Merhogy a Károlit nem ellenőrzi se az adóhivatal, se az ÁSZ, se a MAB, mindenhova bepetéztek.
    A MAB-ba személyesen Sugar Daddy Szabó Andrást petézték be.
    Amikor ráér a pedofiliás elfoglaltságai mellett, akkor ott nyír mindenki mást, Tepsit is, de titokban a Balogot is. Merhogy Szabó András MINISZTER AKAR LENNI.

 25. rettenthetetlen hülyék a károlin said

  A Károli mexikói ösztöndíjakat ajánlgat spynaolul jól tudóknak.
  http://amexcid.gob.mx/index.php/becas-y-cursos
  Amikor spanyolt még csak nem is tanít.
  Persze, amit tanít is, azt is siralmasan teszi.
  Miért olyan alacsonyak a pontszámok németen, néderlandisztikán, angolon, magyaron.
  Mer kutyaütő bunkók tanítanak a károlin, azér.

  • Máltai Lovag said

   Pályázunk, J…i? Biztos oda is elég lesz az angol mint Máltára. Te kérdőívezel a turisták között én pedig megcsinálom a valós interjúkat a drogbárókkal, zsarukkal, politikusokkal. 🙂

 26. lord peter wimsey said

  Balog az aljas pap, a kártékony EMMI-miniszter adka össze Orbán Lányát, a Ráhelt a Tiborczzal.
  Aztán együtt csűrdüngölnek.
  http://most.444.hu/2013/07/31/ezekre-fogja-orban-dongolni-a-csurt/
  Meghivták a Szabót is.
  Az is csűrdöngöl.

 27. Sugar Daddy said

  Cukros bácsi, Sugar Daddy néven üzemelteti Szabó András az első OV kormánytól lopott pénzen berendezett kis pedofil szállodáját az Adrián.
  Végre Petrőczi is megtalálta méltó szerepét: ő a szobaasszony és kerítőnő.

 28. balog zoltán egy katasztrófa said

  Elkészült Ráhel és Tiborc videója, csak az eskető pap, a kalmükképű Balog maradt le róla.
  http://444.hu/2013/07/31/elkeszult-orban-rahel-es-tiborcz-istvan-eskuvoi-videoja/

 29. balog zoltán egy katasztrófa said

  Az aljas Balog páter megfojtja az egyetemeket és a főiskolákat, hogy az ő szíve csücskének, a mérhetetlenül aljas és színvonaltalan Károlinak juttasson minden lóvét.
  http://index.hu/belfold/2013/08/01/nem_zarjak_be_a_videki_foiskolakat_de/

 30. pannonegyetem said

  Nem szeretnék off topic lenni, mert már megint a pannon egyetemmel jövök, de…hallgatóként egyszer a tematika alapján egy hansági írást dolgoztam fel, bár, arról beszéltem, hogy szerintem a szakirodalom érthetetlen és rossz, és szitár katalin kb. megköszönte és még jobban szidta hanságit…

  • filológus said

   Nem offtopic, sőt! Nagyon jól rávilágít arra a technikára, amivel Hansági KSZE példáját követve egy párszáz szót permutál minden konzisztencia, koherencia, sőt referencia nélkül.
   Én egy nyelvészeti doktori iskoláról tudok, ahol Hanságinak Márainak A gyertyák csonkig égnek c. művét elemzi beszédaktusok szempontjából. Itt van az, hogy az Ági összekeveri az illokúciót a perlokúcióval. A hallgatók betegre röhögték magukat, amikor azt olvasták, h a perlokúció ugyanabban a személyben következik meg, aki az illokúciós aktust végbeviszi. Ez olyan, hogy megfenyegetem magam (illokúció) és ettől kurvára megijedek (perlokúció). Ez Hansági 10 legfontosabb műve, ő maga állítja ezt be így a doktori adatbázisban.

  • Kovács rendőr tanítványa said

   Na erre varrjon Kovács rendőr gombot! Szitár ugye Kovács tanítvány. Hanságit Kovács rendőr kibuktatta annakiedején az orosz szakról, így lett a MENY csak egyszakos. Anno Kovács rendőr is szidta Hanságit. Buta, képtelen nyelveket tanulni, Kulcsár-Szabó epigon, nem érti amit ír stb. Aztán amikor felvették a Károlira ahol Hansági épp dékánhelyettesként regnált tövig nyomta a nyelvét Hansági ánuszába. Ez akkor most mi?

   • régi kolléga said

    Igaz, Hansági nem tud értelmiségi szinten egyetlen nyelvet se, csak kulcsárszabóul kaffog. Tkp. igaza volt a rendőr Kovácsnak. Aztán beindította a nyalógépet, amikor a szikkadt némber föléje került a ranglétrán. Őalája meg a Szitár csusszant, az elhájasodott romnyi.

  • Doboló Kisdobos said

   A Szitár-Hansági témához egy érdekes adalék. Szitár Györke tanárnő kedvence volt, őt nevelte ki utódjául D. Katalinnal együtt. Ez rohadtul zavarta Hanságit és Hermannt, utóbbi pedig Szabó Andrást, mint D.K az ő tanszékén volt. Amikor Györke halálával Hima lett az intézetvezető, Hansági és Hermann őt környékezték meg. Minden nap árulkodtak Szitárra és D.K-ra. Pl. hogy bűzlenek az alkoholtól, folyton kocsmába járnak, nem tartják meg az óráikat. Szitár egyik tanítványát felbérelték, hogy jelentse őt fel, mert kirugta őt az az órájáról (mellesleg teljesen indokoltan) stb stb. Hima bedőlt nekik és elhitt mindent amit ezek összehazudtak. Elérték Himánál hogy Hermann szerkessze az órarendet amiben nem adtak Sitárnak órát. Himának nem volt munkáltatói jogköre, vele végül nem tudták Szitárt kirugatni. Ezek után Hansági és Hermann Kulint környékezték meg és vele állíttattak csapdát Szitárnak. Valamikor évközben betették az óráit az órarendbe amit Szitár nem vett észre, mert már megszokta hogy nincs neki. Hansági és Hermann azonnal elrohantak Kulinhoz hogy feljelentsék mer nem tart órát. Erre Kulin áthelyeztette őt Veszprémbe ahol amúgy is volt már egy állása. Így a Hansági-Hermann duó elől elhárult minden akadály a hatalomig.

   • Epilógus said

    Erre aztán Szabó András is felmondott D.K-nak, azaz Dobolán Katalinnak, akit gyűlölt, mert Horváth Iván tanítvány volt. Alig várta hogy kitehesse. Nem indokolta semmivel. Mivel D.K. barátnője Szitár már nem volt jelen D.K. meggyengült és Szabó nem teketóriázott. Csak egyszerűen megszüntette a munkaviszonyát.

   • régi kolléga said

    Dobolán Katalinnak először Huszár Ágnes adott órákat. Dobolán jó filmesztétikai órákat tartott,, amelynek egyik lelkes hallgatója Puzsér Róbert volt.
    Amikor Szabó gyűlölettől eltelve kirugatta Huszár Ágnest, a Heidelbergi Káté fordítójának leszármazottját, elkezdte kigyomlálni azokat, akik jóba voltak vele., Mindenekelőtt Hubert Gabriellát (Horváth Iván feleségét) és Hubert Ildikót (a sógornőjét) tiltotta ki a Károliról. Petrőczi a háttérben visítozott: “Borzasztó, hogy milyen tehetségtelenek ezek a Hubert lányok!!! Hogy tűrhettük meg eddig is őket!!!”

   • régi magyaros said

    Petrőczi aztán kitért Huszárra, hogy “az milyen műveletlen, bunkó senki! Sose akkreditáltak volna bennünket az Ernőék, amíg itt van ez a tudatlan, bárdolatlan falusi liba!”

   • Doboló Kisdobos said

    Dobolánnak sok volt a rovásán Szabó szemében. Népszerű volt, sokan jártak az órájára, míg Szabót mindenki halálosan unta, mert a saját hülye könyvét olvasta fel. Azt amit nem is ő írt hanem a Szenci. Olvasta folytatásokban a naplóját.És kb 100x elmondta hogy Szenci talpát sütögették. Dobolán ezzel szemben a legjobb filmeket mutatta be. Aztán Dobolán Györke kedvence volt akit Szabó halálba üldözött. Ráadásul Horváth Iván tanítványa, doktorandusza. Ez túl sok volt Szabó kicsinyes irigy lelkének.

   • Vaszilij Ivanics said

    Szitár valami egészen más történetet (de)konstruált ebből. Még egy Helga nevű ütődött tanszéki titkárnőnek is jutott benne nem kis szerepe meg holmi elveszített, bár soha el nem küldött leveleknek.
    Nem kéne a Szitárnak inkább a női giccs műfajában próbálkoznia?

  • Dark Tangent said

   Hansági és Hermann Szitár elleni intrikájának van dokumentált nyoma. Szabó is benne volt, az ő postaládájában láttam egy Hermann-levelet. ha érdekel benneteket megpróbálom megkeresni.

  • French Connection said

   Ezért nem bízik se Hanságiban se Hermannban Tepsi. Ezért épít a franciás évfolyamtársaira, papágira és Horváth Csabira. Igaza is van. Nemcsak Szabó az ellensége hane, ez a két éhes egymást is gyilkoló intrikus.

 31. svabra said

  Váriék leleplezték Gipsz Jakabként Huth Gergely, a “konzervatv újságírót”, aki havonta egy millióért lökött fel néhány MTI jelentést egy női honlapra.
  http://hvg.hu/itthon/20130801_huth_gergely_polgarportal
  Csodálnám, ha nem lenne károlis az agyműtöttek között.

 32. pannonegyetem said

  a pannon egyetem büzlik

  • pannonegyetem said

   a nyelvtud. tanszéket kérlek csekkoljátok már le, navracsics plusz az ő fideszes bandája, akiknek közük sincs a nyelvészethez,fideszes kapcsolati tőke,,,

  • Jakesz said

   Hárinak volt karakán megnyilatkozása valaha? 🙂 Inkább csak összefüggéstelen makogása, attól függetlenül elbántak vele.

   “Az Alföld irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Alföld-díját adományozták dr. Géczi János egyetemi docens, az Antropológia és Etika Tanszék tanszékvezetője részére.” Geczinek mindenhol van ismerőse, akiből aztán kicsikar egy díjat, kitüntetést 🙂

   • Séd parti séta said

    A Géczi egy végtelenül erőszakos dilettáns. Sokoldalú dilettáns, tehát sokféle területen képzeli magát tudósnak, művésznek. És egy végtelenül becstelen ember. Mit is csinált a feleségével, a nagyszerű Violával, aki kikupálta ezt a bugrist. Úgy otthagyta, mint eb a szarát.

  • Jakesz said

   Geczinek volt felesége??? Én úgy tudtam a saját nemét szereti, de azt nagyon.

   Ha a mindenkori vezetés hagyja, hogy ez a pszichopata letiporjon, lelkileg megnyomorítson embereket (Rajki Z., M. Péter stb… stb..), akkor ez az ő felelősségük is. Tudvalevőleg az MFTK-t is ő irányítja egy személyben, a többi kari “vezető” csak bólogató kutya mellette. Egy vagyonosodási vizsgálat érdekes dolgokat tudna feltárni. Ámen

   • veszprémi tanár said

    Takács Viola volt a felesége, a PTE BTK Pedagógiai Tanszékéről. A Markov-féle gráfokból kandidált, matematikus. Jóval idősebb volt Géczinél, igazi úriasszony, ő tanította meg késsel-villával enni.
    Géczi aztán Veszprémben beleszeretett Tegyey Gabriellába (a már nem létező francia tanszékről) és kíméletlenül kirúgta szegény szívbeteg Violát.
    De ez már régi história, azóta nem tudok Géczi intimszférájáról semmit

 33. vidéki kolléga said

  Lengyel Zsolt közismert idióta, szegedi. Ő volt a szegedi Juhász Gyula Tanárképző MSZMP titkára. Most a Fidesz valagában. Navracsics Juditnak a volt élettársa. H. Tóth Tibor közismert pszichopata, ő is szegedi. A többi annyira NO NAME, hogy publikációjuk se nagyon van. Az óraadók közül Balaskó Mária az egyetlen komolyan vehető korpusznyelvész a haldokló szombathelyi főiskoláról. Kovács László szintén.

 34. tilos az á said

  Szavazzatok az atlatszo oktatásra!
  Ők leplezték le Mészáros szegedi csalását!!!
  http://atlatszooktatas.blog.hu/

 35. Wistman Woody said

  Most meg Dr. Dajtschtomiról írnak pár jó szót.
  http://atlatszooktatas.blog.hu/

 36. Hansági a nívótlan said

  Azér Hansági se semmi. Miután úgy lebőgött a beszédaktusokkal a Márai szöveg kapcsán, megint belepancsolt a témába. Irónia és identitás című szósalátájának alcíme A “patriotic speech act” és az irónia retorikája Jókainál. Itt Homi H. Bhabha The Location of Culture c. közismert írásából idéz. Ez ugyan megvan magyarul Sári László elég jó fordításában, de Hansági ezt írja:”Az egyértelműség kedvéért a citátumokat az eredeti szövegből, saját fordításomban közlöm. (In: “Mester Jókai” A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón. Szerk H. Á. Hermann Z. Ráció, 2005.149.)
  Ehhez annyi: HANSÁGI EGYÁLTALÁN NEM TUD ANGOLUL.
  Oroszul olyan rosszul tudott, hogy Kovács exrendőr kibuktatta az orosz szakról. Németül olyan rosszul, hogy még köszönteni se tudta a Károliba ellátogató német nagykövetasszonyt.
  Angolul pedig egyáltalán nem. De azér fordít. A könnyebbség kedvéért olyat, aminek van magyar fordítása.
  Hansági puskával fordít.
  That’s all.

  • Mercenary said

   Az egyértelműség kedvéért az amerikás Korner Veronkával fordíttatta le. Azzal aki Mészáros 13 oldalas PhD-értekezésének a felét is megírta. Mindezekre ő is kapott egy nappali doktori ösztöndíjat, amit Amerikában költött el Business Administration tanulmányokra. Ma már valamelyik kormánytag tanácsadója, Kulcsár-Szabó beajánlotta. Bőségesen honorálták a szolgálatait.

 37. korrektúra said

  Ez a Fidesz médiapolitikája.
  http://hvg.hu/velemeny.nyuzsog/20130802_heti_valasz

  • jövőkép nélkül said

   A reposzton meg bárgyúságokat irogat a balatoni kis lelkésznő és nagyon büszke rá, hogy gyarapodik az egyház.
   http://reposzt.hu/blog/z%C3%A1vodi-zsuzsanna/2013-08-02/egyh%C3%A1z-modern-vil%C3%A1gban
   Hát nem gyarapodik, csak Bölcskei magánkasszája meg a hozzá közel állóké.
   A magyar reformátusok meg nézik, hogyan lehet ezzel az aljas hazugságáradattal megmaradni a szószéken és mikor sújt már le a Teremtő a gyalázatos papjaira meg a még gyalázatosabb Károlira, annak vérfasiszta korrupt vezetőire.

   • Besúgó said

    Ráadásul közismert besúgó múlttal…

   • Bátori Butykos said

    És a most feltáruló sikkasztó múltjával. Bölcskei úgy tesz mintha minden a legnagyobb rendben volna körülötte és egyháza körül. Pedig dehogy. Lehet hogy épp a választások előtt borul majd ki a bili OVI nagy örömére. Nem kéne előtte a dolgokat rendbetenni? Pl úgy hogy Bölcskeit, Ballát, Kovács Barnabást, Szabó Andrást lesittelik. 🙂

 38. balog zoltán egy katasztrófa said

  Balog Zoltán szétveri a miskolci egyetemet, hogy több lóvé jusson a Károlinak!
  http://www.eszakhirnok.com/miskolc/31264-a-miskolci-egyetem-cafolja-a-pontatlan-allitasokat-es-visszautasitja-a-szakmaiatlan-megjegyzeseket.html#axzz2arDCKMAz

 39. svabra said

  Kutya se jelentkezett a Károli doktori iskolájáról!
  http://www.kre.hu/btk/index.php/11-hirek/448-doktori-potfelveteli.html
  pótfelvételi, melyik barom fog jelentkezni?

  • tóratartó said

   Az, aki a zsidók, komcsik meg úgynevezett nemzeti jobboldaliak iránti zsigeri gyűlöletet egyszerre keltő Kun Miklóstól (Béla unokája) akar “tanulni”. Ha lány, akkor azt legalább megtanulhatja, hogyan fusson el Közép-Kelet-Európa legundorítóbb cukrosbácsija elől.

 40. ejaculatio praecox said

  Korlátozzák a sajtó szabadságát.
  De MI NEM ADJUK FEL!!!
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/318769_wsj_blog_magyarorszag_korlatozza_a_kozszereplok

 41. hugyos józsi said

  Nagyon örülnek a “mi győzelmünknek” Köntös úr blogján.
  http://reposzt.hu/blog/sz%C3%A9kely-attila/2013-08-03/hajr%C3%A1-magyarok
  Ki úszott Gyurtával?
  Ki nevelte, trenírozta?
  Ha nem, akkor hátrább az agarakkal, ez nem a gyalázatos nagypofájú lúzerek győzelme, csak azoké, akik tettek valamit érte. Gyurtával egy országban lakni nem érdem, mikor veszitek már észre, bambák?

 42. kálomista brigantik said

  Igyekezni kell károlisok.
  Orbán testvér már elkezdte az osztogatást Erdélyben!
  http://marosvasarhelyi.info/hirek/4-milliard-forintot-ad-orban-viktor-az-erdelyi-egyetemeknek

 43. svabra said

  A fbon is nyomulnak a fideszes trollok.
  Vigyázat!
  http://magyarinfo.blog.hu/2012/11/24/igy_tamad_a_fideszes_troll-hadsereg_356

 44. malaclopó malacpóló said

  khm

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: