Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Family Academy (Családi Akadémia)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 12, 2013

ludvig

A Bölcskei Gusztáv püspök által elkövetett 115 milliós sikkasztásos ügyet hamarosan folytatjuk. Az elszámolásban feltüntetett tanstúdióra vonatkozó építési engedély beszerzése a Józsefvárosi Önkormányzattól folyamatban van. Ugyancsak folyamatban van a Bölcskei és az OKM között létrejött támogatási szerződés előkerítése az EMMI-től. Ezen két irat dátuma döntő fontosságú abból a szempontból, hogy milyen forrásból épült az ominózus stúdió. Addig is, míg ezek az iratok megérkeznek a szerkesztőségünkbe, beszámolunk egy tudós családról. – A szerk.

Írta: Prudens

Mióta mindenki olvashatta Szabó András flörtjének dokumentumait egy Eszter nevű fiatal nővel, világossá vált, hogy a Károli volt dékánja és rektorhelyettese kész mind a tíz parancsolatot sárba tiporni, s a paráznaság tiltását sem kívánja kizárólag a jobb kezével megsérteni.

Feleségét, Petrőczit kitüntették  az idei tanévnyitón, mint Sepsi dékánasszony mondta, “20 éves áldozatos munkájáért”. Az “áldozat” jó szó,mindazokra, akik Petrőczi áldozataivá váltak annak folyamatos aljas  fúrásfaragása következtében.  Petrőczi mindent megtett, hogy pokollá tegye kollégái életét, mindenkihez mindig volt egy rossz szava, mindenkit megalázott már azzal is, hogy végig kellett hallgatnia eszement dicsekvéseit tehetségéről, költői, tudósi (?) nagyszerűségéről. Ő állt trampli Lady Machbetként Szabó rablásai és gyilkos merényletei mögött is..

Petrőczi Éva most mindent megtesz, hogy házasságának csúfos szétesését leplezze és cáfolja. A 2013. szeptember 8. erre különösen alkalmasnak látszott. Mint már többször, Petrőczi most is addig sanyargatta szegény Steinbach püspököt, amíg ő kénytelen-kelletlen meghívta a házaspárt Almádiba, a Baross Gábor u. 24-ben található gyülekezeti házba. Itt előadták a “négykezesüket”, ahogy a fűzfapoetessza az obszcén fellépést nevezte. Már vizuálisan is figyelemre méltó: Petrőczi sliccnyitogatásban és a szeretetvendégségben egész süteményes tálaknak a szatyrába öntésében oly virtuóz lapátkezei és Szabó hóttfehér pókkezei a pszoriázis vérvörös csíkjaival – ezek a performansz főszereplői.  Ez utóbbiak írták alá a hamis tanúvallomásokat, ezekkel rabolta el az első Orbán kormány 2 milliárdját és tették zsebre Erdélyi professzor kirúgatásáért cserébe Princz Gábor Postabankjának 8 millióját. Ennek a négy gusztustalan kéznek a performanszát csodálhatták az almádi reformátusok, közben még a két óriáspatkány beszédhibás röfögését is kénytelenek voltak elviselni.

De Petrőczi ezt a napot írásban is megszentségtelenítette. A RefLap amúgy is szinte mérhetetlenül alacsony színvonalát tovább mocskolja két hetente megjelenő firkálmányaival, melynek egyedüli tárgya saját maga, a saját költői (?), tudósi (?) nagyszerűsége. “Születésnapra” című firkálmányában annak ürügyén, hogy a Doktorok Kollégiuma 40 éves lett, dicséri fel Petrőczi saját magát, férjét, Szabót, akivel, mint tudjuk, mint egy gerlepár a tiszta búzában… A Doktorok Kollégiuma nem létezhetett volna nélkülük: “Mi magunk is részt vehettünk … saját szakterületünkön, az irodalom–, a nyelvtudományban “. Igen, az a Petrőczi ért el a  nyelvtudományban az eredményeket, aki azt hiszi, hogy a latinizmusok latinul vannak!  Akkora sikerrel, hogy – mint Buzás Boglárka ugyanebben a számban megjelent cikkéből tudjuk – az irodalmi szekció “nem felelt meg az önálló szekció kritériumainak”, tehát megszüntették. Ahova a rettenetes páros beteszi a lábát, az felszámolásra kerül, mint a Károli irodalomtudományi doktori iskolája.

Petrőczinek a Doktorok Kollégiumának 40 éves  évfordulója nagyon is kapóra jön, hiszen apósát éppen most tüntették ki az Aranygyűrűs Teológiai Doktor kitüntetéssel. Ő volt az a hencidai lelkipásztor, aki összeadta a konyhaasztalnál saját utált fiát azzal a szegedi cemendével, akitől nemrég vette el a bíróság két kicsi lányának nevelési jogát erkölcstelen életvitele miatt.

Petrőczi most ezt “idézi” apósától: “Belőlünk is kitelik lassan egy családi Doktorok Kollégiuma”! Ezt mondta volna Szabó nagytiszteletű úr a közröhej és mélységes megvetés tárgyát képező, végtelenül kínos idióta menyéről??? Vagy akár saját fiáról, aki 43 oldalnyi felületes fecsegés alapján lett a MTA doktora? Melynek legnagyobb része Szencinek az üvegesmester lánya utáni epekedésével és véget nem érő onanizálásával foglalkozik – tegyük hozzá – nagy-nagy empátiával. Mert ez az egy dolog, amihez ért.

Petrőczi ebben a reflapos firkálmányában  egyenesen Krisztus tanítványainak sorába emeli magát: “”Mi szám szerint sokkal többen vagyunk … ama tizenkettőnél…de újraélhetjük a tanítványság… tiszta örömét, e bibliai fogalom lényegét”.

Ez az a pont, ahol az aljas és bárgyú primitívség átcsap sátáni, cinikus blaszfémiába.

Semmi kétség, Petrőczit megszállta az ördög.

59 hozzászólás to “Family Academy (Családi Akadémia)”

 1. petrőczi de genere ludvig said

  Ludig egyre förtelmesebben néz ki
  Olyan mint egy Ludvérc anyó a mesében
  Nem csoda ha Szabó félredug

 2. szabó fan klub said

  Szabó minden rossz gyökere.
  Ő juttatta el a doksikat a bloghoz.
  Mert meg akarja buktatni Bölcskeit!

  • Négykezes said

   Bölcskeit végtelenül utálja Szabó. Talán még a sógoránál is jobban. Steinbachhoz dörgölőzik, mert Steinbach lesz a lelkészi elnök. Ezért járkálnak Ludviggal folyton Almádiba és ezért kuncsorognak Ludvig kötetére lóvéért, előszóért. Steinbach túl jóságos ahhoz, hogy észrevegye mennyire körülfonja és körülhízelgi őt ez a görénypáros. Két püspöknél már kitelt a becsületük. Most bepróbálkoznak négykézzel Steinbachnál.

   • Tiszántúli said

    Szajuz semmiképp se lesz lelkészi elnök. Ezt csak ő képzeli. Vagy a mi Fekete Karcsink lesz az, vagy Steinbach. Szabó András sógorát senki nem akarja. Ilyen teherrel, mint ez az aljas görényházaspár-rokonság, jobb ha nem is jelölteti magát mer csúfos vereséget szenved.

   • Bishops' chess said

    Szabó püspök nem tehet az aljas sógoráról és a futóbolond sógornőjéről. Nehogy má őket a püspök úr terhére róják! Hiszen őt is fúrták, ellene is intrikáltak és lázítottak ezek itt ketten.

   • dunántúli teológus said

    Steinbach mindent tud. Felvilágosítottuk. Csak nehezen tud nemet mondani, ez a Petrőczi pedig olyan csökönyös, mint egy szamár, és szemtelen, mint egy piaci légy.
    Mi itt a Dunántúlon pontosan ismerjük Petrőczi és a férje bűneit.
    A rabló, hamistanúzó Szabó Andrásét!
    Mit gondoltok, miért Almádiba akartak menni és miért nem a püspöki székhelyre, Pápára?
    Mert esetleg szemébe kellett olna nézniük olyanoknak, akik ellen bűncselekményeket köettek el!

   • Sepsrik a pápai utcát said

    Steinbach lesz a püspök, mert a dunamellék és a tiszántúl nem fog egyetérteni. Dunántúl az egyetlen lehetséges kompromisszum. Steinbach püspök nagyságrendekkel a másik kettő fölé magasodik (Csomós nem számít, parasztgyerek volt, nem kupált ki azóta se, senki se veszi kutyába se). Steinbach lelkészi elnökségének csak egy akadálya lehet: Ő maga. Annyira tiszta és jóságos, hogy fölötte áll a kicsinyes intrikáknak és belső harcoknak.

 3. Banqo véres árnya said

  Petrőczi se tehet az aljas férjéről. Ő csak egy futóbolond, de nem egy alattomos szemét nyírógép. Nem őt kéne ekézni hanem Szabó gaztetteit újra meg újra elismételni, az áldozatait újra meg újra felidézni. És a módszerét, ahogy a gyanútlan mit sem sejtő kollégákat hátulról ledöfi hogy nyikkanni sincs közbe idejük

  • fucking bitch said

   Ludvig maga is aljas, emlékeztek, mit összeintrikált szegény Szilágyi ellen?
   Hogy “szegény Feri milyen tehetségtelen költő”!

   • Banqo véres árnya said

    Ferit lejáratta a hallgatók előtt. Szegény abba halt bele.

   • Margarita said

    És Király Gyula ellen? Itt harsogta a folyosón hogy egy büdös szenilis vénember, ki kéne a Reviczkyből tiltani.

   • réti pipitér said

    És miket mondott Posgay Ildikóra? Hogy egy idióta,m csak az apósa miatt tűrik meg, a rokona, Szabó T. Anna pedig egy rossz költő. Heltainéról h vastag a lába, pocsékul öltözködik és különbben se érti h a János, aki csinos fiú volt, h vehette el.
    A többit nem is sorolom. Aljas, mocskos irigy áskálódások.

 4. Wistmanwood's report said

  Wistmanwood jelenti ma
  14.33 A megfigyelt személy feltűnikt a Szent István körút és a Nagy Ignác sarkán. Halad a Nyugati páyaudvar felé. Érkezik a körúton a Nyugati felől (zöldes keki rövidnadrág, szürke rövid ujjú ing, napszemüveg, acélkék bokazokni, barna mokasszin szerű sötétbarna betétes cipő) egy magas férfi fura riszáló csápoló járással. Kezében iratok mobil. A Nagy Ignác sarkán rövidnadrág bekanyarodik megfigyelt személy tovább halad. Megfigyelt személy befordul a Bihari János utcába. Rövidnadrág a Nagy Ignácon haladva befordul a Stollár Béla utcába közben mobilozik. Megfigyelt személy is mobilozik. Rövidnadrág a Stollár-Bihari sarkán befordul a Bihariba. Megfigyelt személy szembejön de rövidnadrág nem vár, leejt valamit és gyorsan visszafordul a Stollárba majd ideoda lép végül a Nagy Ignác sarkon be az utcába dél felé lassítva. Megfigyelt személy a Stollár-Bihari sarkon felvesz valamit de nem állmeg továbbmegy a Biharin. Megfigyelt személy befordul a Markón és elvegyül a Xántus János gimi előtt csoportosuló tömegben. Érkezik a Markóba rövidnadrág ő is elvegyül. Szembemennek a tömegben. Egyikük se áll meg de valami ismét gazdát cserél köztük. Rövidnadrág átmegy a túlodalra és eltűnik a szemközti bírósági épületben. 14.39. A megfigyelt személyt követjük…

 5. Sógorok said

  Szerintem Szabó püspök kérte el a haverjától Balogtól ezeket a minisztériumi dokokat h kitörje velük Bölcskei nyakát. Úgy néz ki hiába várt 6 évet mégse lesz püspök. Bölcskei megszegte az ígéretét, nem fogja őt támogatni a lelkészi elnökválasztáson és még Ballát is felállítja ellene a Dunamelléken, hogy megossza a gyülekezeteket. A két Szabó kavar itt megint, az András és az István.

  • Hátulról lesből támadó said

   Szabó András képben volt mint dékán és rektorhelyettes, pontosan tudta hogy a 115 milkó dupla elszámolásáról van szó. Vagyis tudta miket kell kikéretni az EMMI-től. Hogy ő benne volt az nem kérdés. A kérdés hogy ő lopatta-e ki az EMMI archívumából Baloggal vagy a sógora, Szabó püspök? Mindegyikőjüknek volt oka borsot törni Bölcskei orra alá.

  • what a fuck said

   Ti elhiszitek h Bogárdi Szabó püspök rosszban van mocskos görény Szabó Andrással a retkes gazember sógorával???
   Hülyék vagytok, ezt csak elhitetik veletek h ne vegtyétek észre h összejátszanak.
   Szabó András megszerezte az iratokat h kitörje Bölcskei nyakát és Bogárdi legyen a zsinati elnök!!!

   • Tiszántúli lelkész said

    NEM! Csak úgy tesznek. Most aztán pláne összefogtak hogy a sógorból lelkészi elnök legyen. Tiszántúl vagy Fekete Károlyra szavaz vagy ha annak nem lenne esélye akkor inkább Steinbachra, de Szabó Istvánra semmiképp. Utálják ott mint a szart. Ha Tiszántúl és Tiszáninnen összefog, márpedig összefog akkor a Dunamelléknek semmi esélye. Erre Szabó püspök bepöccent. Pláne hogy még a Dunamelléket is Ballának akarja Bölcskei átjátszani.

 6. réti pipitér said

  KÁR Várit belekeverni, Szabó szerezte be Gállacitól vagy a rektoritól és most zsarolja vele Bölcskeit.
  Szabó András áll az egész mocsok mögött, mint mindig.

 7. tudományos kutató said

  Itt van Vörös professzor tanulságos cikke.
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/326763_a_zsidok_listazasa_ujratoltve
  A Károlin volt, Balla rúgta ki szégyenletesen.

  • Wistmanwoodos Balla said

   Nem véletlen, hogy az akadémikus Vörös professzornak nem lehetett helye ezen a fasiszta egyetemen, amelyiknek a rektora a hírhedt szélsőjobbos Hegedűs család tagja, ifj. Hegedűs Lóránt sógora. Balla rákényszerítette a munkaviszony megszüntetésére.

 8. petrőczi a tolvaj szar(ka) said

  Ne feledkezzünk meg a poszt hősnőjének egy remek tulajdonságáról, lop, mint a szarka. A református hagyatéki leltárból zabrált diszes könyvszekrényeket a Rádayból rabolt könyvekkel töltötte fel.
  Lopott ajándékba, lopott másnak, lopott magának.
  Lopott boltban, ráteritve a malaclopó köpenyét a másopk által kifizetett könyvekre és hazavitte őket.
  Ő okozta a Revicki könyvtárában azt a komoly könyvhiányt, ami miatt Szabó Erikát nyugdijazták.
  Szabó Erikától Petrőczi szenvedéllyel lopott, igy állt bosszut rajta azér h a Szabó nála panaszkodott. rá.

  • Klepto said

   Petrőczi mindent lop nemcsak könyvet nehogy má úgy tüntesse fel mintha intellektuális szomjuság váltaná ki a kleptomániáját. Lop pogácsát, üdítőt, ropit és ha vendégségbe megy kifosztja a házigazdát. Másnak ajándékba sem jóságból lop hanem hogy ne kelljen költenie ajándékra.

   • svabra said

    Ez igaz. Ő irja le az Áfonyahegyi förtelemben hogyan fosztotta ki egy házigazdája fürdőszobáját.
    Ha valakihez meghivatta magát, mindenbe belenyult ezt azt elkérincsélt aztán amikor kihuzta a belét akkor látták h hiányzik a briliáns gyűrű vagy az értékes nyaklánc is.

 9. Rémkatica said

  Olvasom a mai hírekben hogy rémkaticák lepték el az országot. Csípnek is, büdösek is. http://www.hir24.hu/belfold/2013/10/08/remkaticak-leptek-el-az-orszagot/#a3 Úgy látszik a mi óriáskaticabogarunk (Petrőczi) mutálódott és megsokszorozódott 🙂

  • the easy conscience of effortless superiority said

   Csak a harlekinkaticák – ez a hivatalos nevük – legalább nem lopnak könyveket és egyebeket és nem írnak istenverte rossz verseket és nem rondítják tele a szép híves patakot mint ez a Mátyás utcai szörnyeteg.

 10. law and order said

  Furcsa módon gyülekeznek a bűnügyek Szegeden.
  Most a szeged-csanádi megyéspüspök, a futball és a Fidesz nagy barátja kezében gyűlt össze hihetetlenül nagy összeg.
  http://nol.hu/belfold/nyomoznak_a_szegedi_puspoksegen?ref=sso

  • Besúgó said

   Nocsak-nocsak, mégiscsak hozzá mernek nyúlni a csuhásokhoz? Remélhetőleg nem állnak meg Kiss-Rigónál, hanem Bölcskeire is sor kerül. Kiss-rigó ugyanaz pepitába mint Bölcskei: besúgó is és hazudozó is, mert letagadta az ügynöki műltját, ugyanúgy, mint Bölcskei, és ő is szerzett egy lefizetett hamistanút, mint Bölcskei. Tolvaj is és sikkasztó is, akárcsak Bölcskei. Szereti a saját zsebébe csúsztatni a közpénzeket, és amikor számlát kérnek tőle, ugyanazt mondja mint Bölcskei: Számlát? Csak nem képzelitek? Lóf..sz a seggetekbe.

   • tudományos kutató said

    Kiss-Rigó ájtatoskodott vasárnap reggel a Kossuth Rádióban. A hálátlanságról beszélt, nyilván rossz néven veszi, hogy nyomoz nála a rendőrség. Ha egy pap, püspök rabol, az istennek tetsző cselekedet? Igaz, Bölcskei/Butykos???

 11. Petrőczi fan club said

  Morvai a volt férj

  Hozzászólás: 2013-10-13 – 11:15 de. | Válasz Az Úr Petrőczinek hozzászólására
  Erre biztos nem hallgat az agyatlan büdös k..va nősténybálna.
  Lady Ludvig

  Hozzászólás: 2013-10-13 – 10:01 de.
  A cikk belseje tele van bumfordi baromsággal, gusztustalan nyálzással és seggnyalással. Ludvig most Bölcskei valagát nyalogatja, cikkének egyharmada tőle származik.
  petrőczi a latinizmustanár
  Hozzászólás: 2013-10-13 – 9:22 de.
  Ludvig megint teleronditotta a RefLapot. Már cikkének cime: Komoly-játékos refi-képeskönyv jelzi, hogy a professzor(???) asszony még a magyar helyesirás szabályaival sincs tisztában.
  Az Úr Petrőczinek

  Hozzászólás: 2013-10-13 – 7:37 de.
  Fogd be a szád rosszul sikerült gyermekem de örökre!
  Én téged azér küldtelek a Földre, hogy másnak örömöt okozzak vele. Mindenki érezheti, ha rád tekint, mennyivel különb nálad.
  Te vagy a tehetségtelenség zéró foka, a bunkóság csimborasszója, az idiótizmus non plusz ultrája.
  Fogd be a pofád lányom!
  Petrőczi a nőstény orrangután

  Hozzászólás: 2013-10-13 – 6:10 de.
  Bezzeg mikor Bata Imrének meg Faragó Vilmosnak tett intim szolgálatokat, akkor még néha közölt is tőle valamit bárgyúságot az ÉS
  Tarján és Reményi
  Hozzászólás: 2013-10-13 – 12:08 de.
  Ez van Balog Zoltán kitüntetési rendszerében is. Nincs nagyobb költő Magyarországon Petrőczinél? Ne röhögtessetek!
  Tarján és Reményi
  0
  Hozzászólás: 2013-10-12 – 5:28 du. | Válasz hozzászólására
  Miér kapott a ludvig öröklakást az Irószövetségtől?
  Mer széttette a szőrös sonkáit Pozgsainak és Aczél elvtársnak.
  Miér közölte az ÉS a hetvenes években néha a primitiv firkálmánaqit és miért kérték meg, hpogy forditsa le egyik másik szovjet szerző firkálmányátz?
  Mer széttette a narancsbőrös sonkáit Bata Imrének és Faragó Vilmosnak.
  És miért kapott József Attiéla dijat 2013-ban?
  Mer megijedtek, hogy szétteszi a szőrös, narancsbőrös sonkáit.
  Az pedig halálos, bűzként és látványként is.
  Hozzászólás kiválasztása
  három keresztes wassermann
  Hozzászólás: 2013-10-12 – 5:22 du. | Válasz Pálgium Szögedön hozzászólására
  És miért nem lett rektor szabóandrás?
  A m ki posztjaink miatt!!!
  Hozzászólás kiválasztása
  fűzfapoetessza
  Hozzászólás: 2013-10-12 – 5:10 du. | Válasz petrőczi aq down-kóros hozzászólására
  A hülye p..a ráadásul reciclingként használta fel egy régi úgynevezett versét.ű
  Mert sem a versformákról sem semmi egyébről nincs fogalma se.
  És ennek a régi versnek az a vége, hogy “kérlek, Istenem:
  Igen. Erre s ezért
  alkottalak”.
  Most szólunbk az Isten nevében, hogy téged azért alkotott ludvig, hogy elrettentő példaként szolgálj, te becstelen, unintelligens, mocskos redves nőstény állat.
  Próbáld már befogni a lepcses pofádat.
  Hozzászólás kiválasztása
  Petrőczi a nőstény orrangután

  Hozzászólás: 2013-10-12 – 4:51 du.
  Azt irja a vén idióta, hogy “gyakorló egyházi publicistasként, olykor rádiós-tévés megszólalóként negyedszázada szolgálok”.
  Hát ne szolgálj, te mocskos vén tehjén!
  Nem veszed észre,mennyire utálnak, megvetnek, undorodnak tőled, az átható bűzödtől, a penetráns műveletlenségedtől, a gagyi stilusodtól?
  Húzz már a francba te senkinek nem kellő vén barom!
  Hozzászólás kiválasztása
  petrőczi aq down-kóros
  Hozzászólás: 2013-10-12 – 3:46 du.
  Ludvig nélkül nincs RefLap! Szept 29-én ezt fosta:
  A mátrai kettős malomnál:
  Költő? E szó
  még mindig
  nem tetszik nekem:
  legyek, mi a kezdete óta voltam
  – patakparti malmában
  megbúvó, türelmes
  vers-ványoló.
  (Verses-prózai utóhang az idei médiakonferenciához)
  Nyugodj meg, Ludvig, senki nem tart költőnek, csak egy ótvaros bugris grafomán vén kurvának.

  Lady Ludvig

  Hozzászólás: 2013-10-13 – 10:01 de.
  A cikk belseje tele van bumfordi baromsággal, gusztustalan nyálzással és seggnyalással. Ludvig most Bölcskei valagát nyalogatja, cikkének egyharmada tőle származik.
  petrőczi a latinizmustanár
  Hozzászólás: 2013-10-13 – 9:22 de.
  Ludvig megint teleronditotta a RefLapot. Már cikkének cime: Komoly-játékos refi-képeskönyv jelzi, hogy a professzor(???) asszony még a magyar helyesirás szabályaival sincs tisztában.
  Az Úr Petrőczinek

  Hozzászólás: 2013-10-13 – 7:37 de.
  Fogd be a szád rosszul sikerült gyermekem de örökre!
  Én téged azér küldtelek a Földre, hogy másnak örömöt okozzak vele. Mindenki érezheti, ha rád tekint, mennyivel különb nálad.
  Te vagy a tehetségtelenség zéró foka, a bunkóság csimborasszója, az idiótizmus non plusz ultrája.
  Fogd be a pofád lányom!
  Petrőczi a nőstény orrangután

  Hozzászólás: 2013-10-13 – 6:10 de.
  Bezzeg mikor Bata Imrének meg Faragó Vilmosnak tett intim szolgálatokat, akkor még néha közölt is tőle valamit bárgyúságot az ÉS
  Tarján és Reményi
  Hozzászólás: 2013-10-13 – 12:08 de.
  Ez van Balog Zoltán kitüntetési rendszerében is. Nincs nagyobb költő Magyarországon Petrőczinél? Ne röhögtessetek!
  Tarján és Reményi
  0
  Hozzászólás: 2013-10-12 – 5:28 du. | Válasz hozzászólására
  Miér kapott a ludvig öröklakást az Irószövetségtől?
  Mer széttette a szőrös sonkáit Pozgsainak és Aczél elvtársnak.
  Miér közölte az ÉS a hetvenes években néha a primitiv firkálmánaqit és miért kérték meg, hpogy forditsa le egyik másik szovjet szerző firkálmányátz?
  Mer széttette a narancsbőrös sonkáit Bata Imrének és Faragó Vilmosnak.
  És miért kapott József Attiéla dijat 2013-ban?
  Mer megijedtek, hogy szétteszi a szőrös, narancsbőrös sonkáit.
  Az pedig halálos, bűzként és látványként is.
  Hozzászólás kiválasztása
  három keresztes wassermann
  Hozzászólás: 2013-10-12 – 5:22 du. | Válasz Pálgium Szögedön hozzászólására
  És miért nem lett rektor szabóandrás?
  A m ki posztjaink miatt!!!
  Hozzászólás kiválasztása
  fűzfapoetessza
  Hozzászólás: 2013-10-12 – 5:10 du. | Válasz petrőczi aq down-kóros hozzászólására
  A hülye p..a ráadásul reciclingként használta fel egy régi úgynevezett versét.ű
  Mert sem a versformákról sem semmi egyébről nincs fogalma se.
  És ennek a régi versnek az a vége, hogy “kérlek, Istenem:
  Igen. Erre s ezért
  alkottalak”.
  Most szólunbk az Isten nevében, hogy téged azért alkotott ludvig, hogy elrettentő példaként szolgálj, te becstelen, unintelligens, mocskos redves nőstény állat.
  Próbáld már befogni a lepcses pofádat.
  Hozzászólás kiválasztása
  Petrőczi a nőstény orrangután

  Hozzászólás: 2013-10-12 – 4:51 du.
  Azt irja a vén idióta, hogy “gyakorló egyházi publicistasként, olykor rádiós-tévés megszólalóként negyedszázada szolgálok”.
  Hát ne szolgálj, te mocskos vén tehjén!
  Nem veszed észre,mennyire utálnak, megvetnek, undorodnak tőled, az átható bűzödtől, a penetráns műveletlenségedtől, a gagyi stilusodtól?
  Húzz már a francba te senkinek nem kellő vén barom!
  Hozzászólás kiválasztása
  petrőczi aq down-kóros
  Hozzászólás: 2013-10-12 – 3:46 du.
  Ludvig nélkül nincs RefLap! Szept 29-én ezt fosta:
  A mátrai kettős malomnál:
  Költő? E szó
  még mindig
  nem tetszik nekem:
  legyek, mi a kezdete óta voltam
  – patakparti malmában
  megbúvó, türelmes
  vers-ványoló.
  (Verses-prózai utóhang az idei médiakonferenciához)
  Nyugodj meg, Ludvig, senki nem tart költőnek, csak egy ótvaros bugris grafomán vén kurvának.

  • Morvai a volt férj said

   Örülhetsz Ludvig, itt te vagy a sztár. Téged utálnak legjobban. Na jó, Páljóskát is sokan, a rablógyilkos Szabót, az úgynevezett férjedet szintén, de te vagy a negativ csomolungma ludvig.

  • EMMI néni said

   Ludvig azért nyal mostanában Bölcskeinek mer Szabónak is kifelé áll a Károliról a szekere rúdja. Nem foglalkoztatják be se engedik alig kap órát, folyton sabbaticalre küldik. Bölcskei nagyon is jól tudja, ki csempészte ki az EMMI-ből a 115 mlliós sikkasztás iratait. Ezt próbálja ellensúlyozni a Bölcskei-idézetekkel.

 12. Joszif Brodszkij said

  Az a bajotok hogy a Ludvig nem birja befogni a pofáját? Hár ő aztán nem. De ha
  “feljövök érte a síri világból
  és ide lehozom azt”
  akkor majd befogja.

  Bár engem megmondom őszintén kevésbé zavar az ő locsogása mint a férjéé. Szakállába morogva rágalmaz utonutfélen mindenkit. Ne inkább érte menjek fel? Szebb és boldogabb lenne a világ nélküle – még Luvig is.

 13. petrőczi a tolvaj szar(ka) said

  Ludvig nem bir magával megint telefosta a blogját. Ezúttal arra emlékezik, hogyan tarhálta végig egész Norvégiát. Kezdetben lelejmolta egy hamburgi családot egy bekecs, csizma stb. tekintetében. Mer a ki.aszott p.csa nyilván bikiniben indult Norvégiába.
  Ahil tovább kuncsorgott, pofázott, lopott, rabolt és tarhált.
  Amíg egy rénszarvas erkölcsi felháborodásában meg nem taposta.
  http://petroczieva.blogspot.hu/2013/10/norvegia-1992-oktober.html
  Te még a sírból is ugatsz, te idióta barom?

 14. fűzfapoetessza said

  Ludvig nem kispályás, lelejmol mindenkit, utána meg förtelmes verseket okádik.
  Mi meg tőlünk okádunk Ludvig dögölnél má meg.

 15. Ludvig nem nyugszik said

  Őszinte csodálatunk Petrőczi (Ludvig) Évának. Nem szűnő buzgólkodását, hogy saját magát tehetséges (sőt: zseniális) alkotónak (tudósnak (!), művésznek (!)), szeretetreméltó, rokonszenves embernek, és, nem utolsósorban gyönyörű nőnek mutassa be.
  Most ismét Heidelberg beszennyezésével próbálkozik.
  http://petroczieva.blogspot.hu/2013/10/heidelberg-haromszor.html
  Közben állandó párbeszédet folytat blogunk vele foglalkozó posztjaival. Felteszi azt a képet, amely a heidelbergi vár udvarán egy műszőrme bundában mutatja őt. (Verssel fizetett érte egy turkálóban, vagy elkunyizta egy elfekvőben?)
  Hogy ő nem medvének, legfeljebb medvebocsnak néz ki ebben. Tévedés.
  Egy hatvanat jóval meghaladó lény még távolról sem hasonlít egy állatkölyökre. Egy 185 centis, 120 kilós lény pedig még kevésbé.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: