Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Potholes and traps on Pál’s way 1. (Kátyúk és kelepcék a páli úton 1.)

Posted by jhnnsclvn - október 4, 2013

Bár Pál apostol Timóteuszhoz szóló levelében arra figyelmeztet, hogy a nem becsületes erőfeszítést nem koronázza siker, szegedi druszája, Pál József rektorhelyettes mégis becstelen utat választott az akadémikusi cím eléréséhez. Csalások és okirathamisítások sorozatával rugdosta át a doktori eljáráson Mészáros Mártont, a Kulcsár-Szabó klán kegyeltjét, hogy a klánvezér cserébe kibulizza neki az akadémikusi címet. Szerencsére a becstelen módszert ezúttal sem koronázta siker – szegedi Pálunk csak a jelölőlistára csalta fel magát. Sajátos karrierstratégiáját Hava Nikita a http://atlatszooktatas.hu oldalon feltárta, ám posztját Pál József és Mészáros Márton fenyegetésére órákon belül levették. Most azonban a http://szegedibennfentes.blog.hu szellőzteti meg újra a Pál József által hivatalból támogatott PhD-csalást. A már eddig publikált dokumentumok mellett folyamatban van újabb adatok beszerzése is az ügyben, ezért a sorozatot folytatjuk. – A szerk.


Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese hamisított?

2013.09.30. 12:32 szegedi.bennfentes

Pál JózsefMi kell ahhoz, hogy egy „csókos” fiatal „tudósnak” a fél magyar tudományos élet asszisztáljon karrierje érdekében. A történet röviden: Van egy komoly családi háttérrel rendelkező phd hallgató aki „A” egyetemen megvédi PHD értekezését. Érdekes körülmények főleg a „scmidtpáli” formai miatt végül is ezt a védést érvénytelenítik. Ezek után a fennálló szabályok miatt legalább két évre szilenciumra ítélik a delikvenst, de itt jön képbe „B” egyetem aki fogadja hősünket pár hónappal később, hogy nosza itt megvédheted a phd-dat.

Csakhogy a MAB (magyar akkreditációs bizottság) elektronikus rendszere ezt nem engedte volna, így „B” egyetem vezetői hősünk keresztnevét Istvánra változtatva végül csak átrugdosták barátunkat a tudományos karrier első akadályán.

A legviccesebb az egészben hogy mindez fenn van a neten is, és az adatok könnyen ellenőrizhetők. Lássuk:

Image_001.jpgA Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati rektorhelyettesének közreműködésével, okirat hamisításhoz folyamodva, törvénytelenül lefolytatott doktori védéssel szerzett fokozatot Mészáros Márton, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) oktatója a Jhnnsclvn’s Blog értesülései szerint.

A blog állítása szerint Mészáros Márton a korábban, a Magyar Akkreditációs Bizottság vizsgálata szerinti csalás miatt visszavont doktori disszertációját Pál Józseffel, az SZTE rektorhelyettesével, az intézmény irodalomtudományi doktori iskolájában fogadtatta el. A kormányrendeletben előírt 2 év várakozási idő helyett mindössze 5 hónappal a disszertáció visszavonása után, pontosan ugyanazzal a címmel és tartalommal kezdeményezte az akkori doktorandusz a 2010- es szegedi eljárást, amelyhez – a blogon megtekinthető dokumentumok alapján (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/05/03/jozsef-pals-steps-to-the-nomination-of-the-academy-membership-1-pal-jozsef-utja-az-akademikusi-jelolesig-1/) – a bizottsági tagokat Pál József saját kezűleg írt felkérésekkel hívta össze.

Instant disszertáció

Image_002.pngMészáros Márton 20. századi magyar protestáns irodalmi élet témájában, kezdte el írni disszertációját, majd 2009. március 9-i dátummal, tizenhét nappal a PhD-védést megelőzően nyilatkozatban (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/15/evidence-for-forgery-6/) kérte, hogy azonnali hatállyal témavezetőt változtathasson, utóbbit a dolgozat témájának azonos idejű megváltoztatásával indokolta: a disszertáció ettől kezdve a „Protestantizmus és medialitás” címet viselte és mintegy négyszáz évvel korábbi időszakot ölelt fel.

Ugyanezen a napon kelt nyilatkozatában pedig azt kérte, hogy benyújtott disszertációját védésre bocsáthassa a KRE-n. A 2009. március 9-én elkezdett új témát március 25-ére sikeresen befejezte, március 26-án 100 %-os értékeléssel, summa cum laude megvédte. Az értekezés opponensei többek között Szabó András dékán felesége, Petrőczi Éva volt. Az értékeléskor senkinek sem tűnt fel, hogy a társszerzővel írt dolgozat összesen 13 oldalas, amivel még egy egyetemi alapképzés szakdolgozatának terjedelmi minimumát sem üti meg.

A Károlinak derogált

A 168ora.hu értesülései szerint, aki a Károli Egyetem belső harcairól tudósított felszinesen érintette a témát: (http://www.168ora.hu/itthon/karoli-egyetem-felfuggesztes-doktorandusz-

akkreditacio-47489.html) a Magyar Akkreditációs Bizottság a Károli Gáspár Református Egyetem irodalomtudományok doktori iskolájának működését 2009-ben felfüggesztette, a határozat indoklásában egyebek között az olvasható: „A MAB három személy esetében, köztük Mészáros Márton PhD fokozatának visszavonását és új eljárás kezdeményezését egyetértéssel fogadta.” A disszertációk kapcsán az eljárási, tartalmi és terjedelmi problémákat még az egyetem is elismerte, nyilatkozatban ítélte el és etikátlannak minősítette a történteket a KRE két másik doktori iskolája és rektorhelyettese is.

Doktorandusz, minek nevezzelek?

A kormányrendelet sikertelen védés esetén előír két év várakozási időt, mielőtt a doktorjelölt ismét megpróbálkozhat doktori munkájának megvédésével. Mészáros Márton mindössze 5 hónap elteltével, azonos címmel és témában íródott disszertációját az SZTE doktori iskolájában ismét sikerrel védte meg. A Jhnnsclvn’s Blogon feltöltött, fényképezett dokumentumok szerint az eljárás befogadását Pál József személyesen engedélyezte. Az elektronikus rendszer azonban nem fogadta el a két éven belüli kettős védést, így a blog szerint a Károli és a Szegedi Tudományegyetem dupla okirathamisításhoz folyamodott: a KRE “elmaradtként” tüntette fel a megtörtént károlis védést, a Szegedi Egyetem pedig átírta Mészáros keresztnevét Mártonról Istvánra, ezzel kikerülve a rendszer szűrését. Az engedélyezés Mészáros István néven történt, még az oklevelet ismét Mészáros Márton névre állították ki – írja a Jhnnsclvn’s Blog.

Pál József rektorhelyettes akadémiai teljesítményét, kilenc éves MTA tagságát a blog Mészáros Márton doktori fokozatszerzésének érdekében tett közreműködésével hozza összefüggésbe, az alábbi kapcsolatokra hivatkozva: Mészáros Márton egyrészt a Károli Gáspár Református Egyetem rektorának, Balla Péternek a sógora, emellett disszertációjának második témavezetője, Kulcsár-Szabó Ágnes „bizalmas barátja”, akinek apósa Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus, a MAB Irodalomtudományi Képzési Ági Bizottságának egykori elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2007-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság egyetemi tanári kinevezéseket véleményező kollégiumának elnöke volt.

Az SZTE-n érintett lehet a fél egyetem. Többek között egy ilyen folyamatban tudomással kellett bírnia az SZTE hivatalban lévő rektorhelyettesének: Pál Józsefnek (,http://www.u-szeged.hu/hirek/2011-januar/prof-dr-pal-jozsef) A bölcsészkar dékánjának Csernus Sándornak (http://www.u-szeged.hu/uj/fokusz/ekezeti-toke), illetve Klukovics Lajosnak az SZTE doktori iskolájának vezetőjének.( http://www.u-szeged.hu/hirek/2011-december/matek-tanarokat)

Forrás: http://szegedibennfentes.blog.hu/2013/09/30/szegedi_tudomanyegyetem_rektorhelyettese_hamisitott_373

Szólj hozzá!

26 hozzászólás to “Potholes and traps on Pál’s way 1. (Kátyúk és kelepcék a páli úton 1.)”

 1. rettenthetetlen hülyék a károlin said

  Balla kedvenc rokona Mészáros, még attól sem riadt vissza, hogy befenyegesse a szegedi rektort.
  Bezzeg az apósáról, Hegedűs püspökről könnyen elfeledkezik. A tanévnyitón büszkén emlegette, hogy 20 éves a Károli. Az alapítókról, a saját apósáról meg a 100 éve született Benda Kálmánról.

 2. fűzfapoetessza said

  Akik régen látták Petrőczit és hiányérzetük van, megtekinthetik a József Attila díjas giccsőrt okt. 10-én a Ráday 28-ban a Ráday Gedeon emlékére rendezett bemutatón. Ludvig: Ráday a “magyar Pope” címmel undorítja közönségét.
  Bevezetőt tart: Szabó András.

 3. szabó a gyilkos fasiszta said

  Szabó megint belemerült családja múltjába.
  http://szaboandras54.blogspot.hu/2013/09/apai-nagyapam.html
  Azt gondolja, mindenki olyan amnéziás, mint ő. Ezt a nagypapit már felhasználta rokonszenv gyűjtögetésre.

 4. petrőczi de genere ludvig said

  Petrőczi megosztotta a PRÚSZ közönségével ordenáré nárcisztikus szövegeinek titkát, amellyel olvashatatlanná zülleszti az amúgyis szörnyű RefLapot.
  http://petroczieva.blogspot.hu/2013/09/mediakonferencia-matraban.html

 5. MarciPista said

  MarciPista méltó a nagybátyjához. Ő i állandóan fenyegetőzik. Befenyegette Csikász Brigittát a hvg-tól, mikor az megírta a véleményét a disszertációjáról idén februárban. A cikket nem sikerült levetetni, de a linkeket a blogra kivették belőle. Nyáron pedig befenyegette Hava Nikitát az átlátszó oktatás blogtól, mert az megírta a duplacsalással szerzett fokozatának történetét. Most Pállal együtt a szegedibennfentes blogot fenyegetik.

  • Szegedi Kolléga said

   Mi se ülünk itt a babérjainkon. Szegedi bennfentes tökös gyerek, nem fog egy páltól vagy egy a nevét se tudja Ágnesasszonytól vagy MarciPistától megijedni. Annyira nem, hogya poszt szó szerint megjelent már az agrárlapban is: http://agrarhaszon.hu/article/714/ . És még hány helyen meg fog. Pál és Mészáros égni fognak a nyilvánosság előtt, mint a rongy. Kábé mnt Schmittpali vagy még nála is jobban. És még nincs vége, mert jó úton vagyunk a többi doksi megszerzéséhez is. Hiába őrzi Pál az arcívumot, mint egy sárkány, mi Gálferencessel úgyis bejutunk 🙂

   • Nyalogány nyalogánya said

    Bravó agrárhaszon! Jól be kell fűteni ennek a vörösből narancsba játszó seggnyalónak. Úgy be kell izzítani a leleplezését hogy a narancs nyakkendője megint vörösben lángoljon, mint párttitkár korában!

  • Geigenspieler said

   Ne feledkezzünk meg Kulcsár-Szabóról= ő mozgatja a szálakat.
   Pál habilitáltatta a menyét, Hansági Ágnest Szegeden. Mészárosért meg Hanságiért cserébe KSZE beígérte neki az akadémikusságot. Aztán valahogy (???) mégse sikerült.
   Most meg Pál lelepleződik és a mögötte álló társaság is.

   • Szegedi Kolléga said

    Pál József a kulcsárbanda végrehajtó embere, Fried ifjabb kiadásban. Pont olyan seggnyaló és aljas. Kulcsár-Szabó Ernő főpribékje Szegeden. Azért is hozta a bandavezér ott pozícióba, hogy jobban mozgathassa. Ő teljesített is: átrugdosta a doktorin Mészárost, utána a habilitáción Hanságit. Ezért pedig fölkerült az akadémikusi jelölőlistára. Szerencsére tovább nem.

   • Semmiért egészen said

    Erre Pál jól rábaszott. Beáldozott mindent, még a nemlétező becsületét is, és végül üres kézzel távozott. Úgy kell neki 🙂

 6. Puzsér Róbert fan said

  A jó emberek megtalálják egymást.
  Robi publikált az atlatszo.huban.
  http://atlatszo.blog.hu/2013/10/01/puzser_robert_jakso_talpig_demokrata

 7. dunántúli teológus said

  Köntös testvér szerdán előadást tart Csillaghegyen.
  http://www.parokia.hu/esemeny/mutat/2297/
  Nagy kérdés, hogy az az egyház, amelyet Köntös úr akkora vehemenciával véd, megérdemli-e?
  Különösen a zsinati elnök, Bölcskei és köre, ifj. Tarr és a többi.

 8. szabó a gyilkos fasiszta said

  Szabó András a rablógyilkos, felesége, Ludvig, az idióta grafo- nimfo kleptomán cemende biztos nem!
  És Balla, a wistmanwoodos?
  Mészáros, Hansági, Hermann? Soroljam?

 9. Curious said

  Hogy került be bennfentes cikke az agrárhaszonba? http://agrarhaszon.hu/article/714/

  • Szegedi Kolléga said

   Hát – gondoskodtunk róla. Még Pál nevét is kiírattuk a címbe. Ha beszerezzük a következő dokumentumot, akkor már a kérdőjelet is el lehet hagyni a végéről kb így: Pál József hamisított

 10. szabó a gyilkos fasiszta said

  Igen, Miskolcon is van mit kereskedni. Ott elfogadták ezt némberpárost:az idióta Baranyai + témavezető Petrőczi.
  Ezzel Ludvig megelőzte a balfasz férjét, akit Balog úgy nyomott be a MAB-ba, hogy EGYETLEN VÉDETT DOKTORANDUSZA SINCSEN!!!

 11. rettenthetetlen hülyék a károlin said

  Megint egy 100 éves születésnap!
  A MTA székházában tartják okt. 15-én a Szabó Árpád klasszikafilológusra emlékező estet.
  Bár Szabó Árpád a Károli tanára volt, ismét a KUTYA SE KÉPVISELI AZ ORSZÁG LEGGAGYIBB EGYETEMÉT.
  Csak (?) Ritoók Zsigmond és mások beszélnek.
  Ők viszont be se tennék a lábukat a Károlira, csak undorral hallják, mi történik ott.
  Ritoóknak elég, hogy egy házban lakik a rablógyilkos Szabóval és ki.aszott kurva feleségével. És ráadásul ők szerezték nekik a lakást! Merő jóindulatból.
  Ludvig Ritoóknét vak denevérnek hívja hálából.
  Hiába, a költői képzelet!!!

 12. se református se egyetem said

  A Károli központi honlapján a mai napon ez található:
  http://www.kre.hu/portal/index.php
  Tehát: EGY SZÓ SE az alapító rektor (Benda Kálmán), a bölcskar első filozófiaprofesszor (Szabó Árpád) születésének 100adik évfordulójáról.
  EGY SZÓ SE a REFORMÁCIÓ HÓNAPJÁRÓL, melynek keretében számos gyülekezetben, templomban rendeznek áhítatokat.
  AMI VAN: TRÉNINGHÉT az akkreditálhatatlan baromságokkal
  DICSEKEDÉS azokkal a sportolókkal, akik sportsikereik elérése után iratkoztak be a Károlira, mert tudták, hogy ITT A KÁROLIN NULLA KOGNITÍV TELJESÍTMÉNNYEL LEHET DIPLOMÁT KAPNI.
  Balla az évnyitón hüppögve emlegette Szilágyi Áront, aki úgy fog diplomát kapni, hogy sose kell lábát betenni a iola utca ocsmány épületébe.

 13. Hidán a nemzet barma said

  Hidán Csabáról hírt az az Élet és Irodalom.
  http://www.es.hu/-hg-;regenyes;2013-10-02.html
  No nem tudományos agy művészeti teljesítménye alapján. Az ÉS nem engedi be a károlis hülyék egyetlen írását sem, néha Bene Sanyi befurakodik. Petrőczi József Attila díjas verseit se közli az ÉS, mióta Ludvig kiöregedett Faragó Vilmos és Bata Imre intim kiszolgálásából.
  Hidán most mint A NEMZET HÜLYÉJE jelent meg elrettentő példaként.
  Elrettentő példából persze van a Károlin elég. Az Echo TV-ben deliráló Bogár professzortól Kun Béla gusztustalan kaméleon unokájáig és tovább, ad infinitum.

 14. sola scriptura said

  Adjuk közre egy IGAZI KÁLVINISTA TESTvÉRÜNKnek, a fidesz kormány által aljas módon üldözött Wesley dékánjának, Majsai Tamásnak a szavait.
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/331449_szego_peter_meggondolatlan_soraihoz
  És szégyelljék magukat a károlis agyondotált hitvány személyek!!!

 15. réti pipitér said

  Azért ne feledkezzünk el a reformáció emléknapjára aló felkészülésről.
  Steinbach püspök prédikációja fontos gondolatokat tartalmaz.
  http://reformatus.hu/mutat/8705/

 16. Pszichiáter said

  A beszkennelt dokumentumok szerint Pál Csepregi Zoltánt kérte fel az egyik opponensnek. Ő nem vállalta, mert nyilván tisztában volt a törvénysértéssel. Ezért megkeresték Márkus Bélát aki elolvadt a meghatottságtól, hogy a Kulcsárszabó-kör őt, a népiest hogy ne mondjuk vidékiest elméleti szakemberként tartja számon és boldogan vállalta a részvételt a csalásban. Egy kis hízelgéssel amúgy becsületes embereket is le lehet téríteni a törvényesség útjáról.

  • Vanitatum vanitas said

   Csepregi nyilván nemcsak becsületes, hanem értelmes is. Végiggondolta a következményeket. Míg a mi Márkus Bélánk nem született ugyan bűnözőnek, de nagy ésszel sem lett megáldva. Egyenesen büszke volt rá hogy a nagy Kulcsárszabó éppen őt kéri föl a visszakozó Csepregi helyett. Pedig a mi Bélánk jelen volt a károlis PhD-csalásoknál mint Baranyai Katalin opponense. Ő már ott tanúja volt annak, hogy Baranyai Katalin pontszámait meghamisították. Itthon Debrecenben mesélte is nekünk kollégáknak, hogy micsoda sötét társaság ez a csuhás banda. Aztán mikor őt kérték fel egy csalás kivitelezésére röpködött örömében. Kezétlábát törte hogy szívességet tehessen a nagy Kulcsárszabónak aki őt alkalmasnak tartja egy “elméleti” dolgozat bírálatára.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: