Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Potholes and traps on Pál’s way 4. Beatrice’s bloomy innocence (Kátyúk és kelepcék a páli úton 4. Beatrice hamvas ártatlansága)

Posted by jhnnsclvn - október 11, 2013

Pál József vörös nyakkendővel

Az “ártatlan” Beatrice

“Beatrice” nicken érkezett az alábbi szöveg, Pál József aláírással, Pál József lánya, Pál Judit e-mail-címéről. Fontosságára tekintettel nem hozzászólásként, hanem önálló posztként közöljük, noha annak tartalmával szemben komoly ellenvetéseink vannak. (Egyidejűleg Pál József fia, Pál Gergely ugyanezt a szöveget elküldte a http://szegedibennfentes.blog.hu oldalnak, ahová tegnap fel is került.) Az állítások tételes cáfolatát illetve kommentelését azonban nem itt, hanem egy külön posztban végezzük el. Megjegyezzük, hogy az üggyel kapcsolatban további iratok beszerzése folyik, részben a Ravasz László Baráti Körtől, részben a Kör jogászától, Dr. Békési Károlytól, akit az alábbi szöveg “álügyvéd”-ként aposztrofál, illetve a SZTE Doktori Intézetétől. Be fogjuk bizonyítani, hogy a SZTE Doktori Intézetének ténykedése egyértelműen törvénysértő volt, a SZTE figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, a kormányrendeletet és saját doktori szabályzatát, és nem adminisztratív tévedést, hanem szándékos okirathamisítást követett el. – A szerk.

Szerző: Pál József

Kelletlenül ugyan, de reagálni kényszerülök néhány, közelmúltban megjelent blogra. Az ezeknek alapját képező, gyűlölettől fűtött, közéleti tevékenységemet és személyemet érintő aljas és természetesen névtelenségbe burkolódzó blogokban megfogalmazott vádakra eddig nem válaszoltam, mivel még ilyen negatív formában sem kívántam szintjükre süllyedni. Metafizikai terminológiával élve: a nem létezőt nem akartam ezáltal én magam létbe hívni. A most olvasott cikkek némileg változtattak az eddig megszokott stíluson, valamivel civilizáltabbak, bár az alaptalan vádakat megfogalmazó újságíró(k), blogoló(k) (vagy megbízóik) nevét itt sem látom (János evangélium. „az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak volta”). Új szál viszont a politika befűzése az áltörténetbe (Egyenlítő TV), amely az 1998-2000 közötti helyettes államtitkári tevékenységemre vonatkozik.

Szükségesnek tartom az alábbi, egyébként könnyen ellenőrizhető tények kijelentését. Eddig erre nem kaptam felkérést.

Az alaphelyzet: a SzTE Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a doktori eljárások lebonyolítása, felügyelete nem a nemzetközi, hanem a tudományos rektor helyettes feladata, aki e jogkörét a Doktori Intézet igazgatóján keresztül is gyakorolja. Magyarán az PhD-ügyekben csak részterületeken vagyok érdekelt. Az eljárásokat a Doktori Iskolák kezdeményezik, folytatják le a Kari Doktori Tanács segítségével. Az Egyetemen 19 doktori iskola működik, a végső döntési szerv a közel 30 tagú, részben külsős professzorokból álló Egyetemi Doktora Tanács, amely dönt a fokozat odaítéléséről.

A Magyar Akkreditációs Bizottság az említett fiatal kolléga Károlin szerzett PhD fokozatát megsemmisítette és egyben javasolta, hogy más egyetem irodalomtudományi doktori iskolájában próbálkozzon újra. A Károli megfelelő doktori iskolájának új vezetője ebben az ügyben a szegedi egyetemet kereste meg, mivel a jelölt témájának, munkájának a megítélésére itt volt meg a megfelelő szakmai háttér. Az SzTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolája befogadta a jelöltet és dolgozatát. (Rajtuk a keresztnév jól láthatóan Márton.) Az IDI a törvények és a belső szabályzatok által előírt módon javaslatot tett a (külsős) opponensek és a bíráló bizottság tagjaira. Mindkét opponens (ELTE, DTE) és az egyik bizottsága tag (DTE) külsős volt, pusztán, megint csak a szabályoknak megfelelően, az elnök, valamint a másik bizottsági tag volt a szegedi egyetem munkatársa. Ezt a mind szakmai, mind formai szempontból megfelelő javaslatot a Kari Doktori Tanács (ennek vagyok az elnöke) változtatás nélkül elfogadta, s így „hivatalból” kijelöltem a bizottságot. A védésre 2010. november 24-én került sor, és sikerrel zárult.

2011. elején először egy álügyvédi megkeresés érkezett az SzTE-re, ennek leleplezése után pedig egy másik a BRFK-tól feljelentés okán. A bekért adatok áttanulmányozása után a rendőrség ejtette az ügyet. Időközben az egyetem felfüggesztette a fokozat kiadását, s a végső döntést csak akkor hozta meg az orvosprofesszor vezette Egyetemi Doktori Tanács, miután a jogászprofesszorok egyöntetű véleményét elfogadta, vagyis: a korábban szerzett fokozat „megsemmisítését” úgy kell tekinteni, mintha az meg sem történt volna, tehát az eredeti (korábbi) állapotot (még nem adott be doktori pályázatot) kell visszaállítani.

A legutóbb kapott blog abszurditásai, amelyek e terület legelemibb ismereteinek hiányáról tanúskodnak, de a vádak alapját képezik :

Állítások:

1. „Pál József rektorhelyettes…kilenc éves MTA tagságát a blog Mészáros Márton doktori fokozatszerzésének érdekében tett közreműködésével hozza összefüggésbe…”
Az igazság: Az akadémiai tagság (levelező vagy rendes)nem meghatározott időre szól (ld. http://mta.hu/data/files/2013_evi_akademikusvalasztas_eljarasi_szabalyzata.pdf), tehát nem volt, s nem is lehetett volna kilenc éves akadémiai-tagságom. Ha mégis feltételezzük, akkor ennek kezdete 2004-ben lett volna, vagyis öt évvel korábban, mint ahogyan az említett kolléga benyújtotta disszertációját a Károlin. (Eléggé vicces, hogy ennyire előre biztosította volna a disszertáció sikerét akadémikusi tagajánlóm. Egyébként ehhez három akadémikusra lett volna szükség és az MTA I. Osztálya legalább 50 %-os támogatására!)

2. „A Jhnnsclvn’s Blogon feltöltött, fényképezett dokumentumok szerint az eljárás befogadását Pál József személyesen engedélyezte.”
Az igazság: A pályázat az SzTE BTK irodalomtudományi Doktori Iskola Összehasonlító Irodalomtudományi Képzési programjához érkezett, a szokásos gyakorlatnak megfelelően a képzési program vezetője, egyetemünk nagy tekintélyű, Herder-díjas emeritus professzora (nem témavezetőként) tett támogató javaslatot arra, hogy az értekezést eljárásra bocsájtsák. Ezután mind az IDI, mind a Kari Doktori Tanács egyhangú szavazással ezt engedélyezte. Minderről természetesen jegyzőkönyvek készültek. (A Tanács elnökeként ekkor kértem fel a bizottságot.) Témavezető váltás az ügy szegedi szakaszában egyáltalán nem történt, ugyanaz, akit a Károlitól kaptunk, ld. lenti linket).

3. „Az elektronikus rendszer azonban nem fogadta el a két éven belüli kettős védést, így a blog szerint a Károli és a Szegedi Tudományegyetem dupla okirathamisításhoz folyamodott: a KRE “elmaradtként” tüntette fel a megtörtént károlis védést, a Szegedi Egyetem pedig átírta Mészáros keresztnevét Mártonról Istvánra, ezzel kikerülve a rendszer szűrését. Az engedélyezés Mészáros István néven történt, még az oklevelet ismét Mészáros Márton névre állították ki.”
Az igazság: Az érvényben lévő rendeletek szerint az Egyetemeknek semmilyen kötelezettsége nincsen arra nézve, hogy a MAB-felé jelezze folyamatban lévő doktori eljárásait. Így, értelemszerűen, nem tettük ezt az említett kolléga esetében sem, sem helyes, sem helytelen keresztnévvel. Nyilvánvaló ebből, hogy a MAB nem „engedélyezi” a doktori eljárásokat, ráadásul nincs is „szűrőrendszere”, amit a SzTe kijátszhatott volna. Sőt, nyilván sem tartja a doktori eljárásokat. Az Irodalomtudományi Doktori Iskola adminisztrátora véletlenül a doktori adatbázisba a helytelen keresztnevet vitte fel, ezt azonnal korrigálta, egyébként a cím alapján a disszertáció ezalatt is azonosítható maradt. Az adminisztrátori tévedés az eljárás szempontjából teljes mértékben irreleváns volt, a témában semmilyen esemény nem következett be az említett idő alatt. (Az adminisztrátor az iskola vezetőjétől dorgálásban részesült.)

A 185 oldalas (=393.125 leütés a kötelező minimum 270.000) disszertáció az SzTE repozitóriumában itt található: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/617/

Országos Doktori Tanács honlapján a témavezetőnél:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=1323
ODT-n a védési lapján pedig itt:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=6259

A tények ezek. Sem a Szegedi Tudományegyetem, sem én személy szerint semmilyen hibát nem követett(em) el az eljárás során.

A blogolók személyének és szándékának minősítésére fent olvasható a jánosi idézet, amelynek folytatása: „Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hagy derüljön fény a tetteire… „(Jn.3.21)
Pál József

37 hozzászólás to “Potholes and traps on Pál’s way 4. Beatrice’s bloomy innocence (Kátyúk és kelepcék a páli úton 4. Beatrice hamvas ártatlansága)”

 1. tóratartó said

  Páljóska éppoly rutinnal idézgeti az Újszövetséget most fidesznyik korában, mint régen a Gazdaságfilozófiai kéziratokat.

 2. petrőczi a tolvaj szar(ka) said

  Csodálkoztam olna, ha Ludig megint nem rondít oda a förtelmes blogjára. Megtette persze, látható bőjti boszorkányként kibontott hajjal, mikiegeres pólóban zsenge 39 évesen.
  Akkor a tetves mocsok férjével éppen bekönyörögték magukat Svájcba, ott eltartatták magukat, jöttek mentek, zabáltak kétpofára, a kleptomániás Ludvig lopott mint a szarja
  és van pofája ezt írni: “nem rántott semmi versírásea” – figyeljük a József Attila díjas fűzfapoetessza csiszolt nyelhasználatát+
  Merthogy túl “kiglancolt” és “rendezett” volt neki Sájc.
  Neki csak a büdös, retkes Mátyás utcai patkánylyukban megy jól (???) az írás.
  http://petroczieva.blogspot.hu/2013/10/svajc-1990-tavasz.html

 3. fineszes said

  A Fidesz legnagyobb szövetségese! Akinek kiadták a baltás gyilkost.
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/332878_vigyazo_szemetek_bakura_vessetek

 4. tilos az á said

  Kun Miklós és Gereben minden fideszbérenc kiáltványt aláírnak.
  Ezt tanultad nagymamától, Miki?
  Abban a szép keresztyénnemzeti családodban az orosz anyádtól?
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/332877_az_ujabb_bekemenet_celja_a_meltosagteljes_es_a

 5. Dr. Eördögh István said

  Joskettó, nem fog menni, de szégyeld magad, mert jellemtelenül hazudozol. Amikor közzétettem ezen a blogon, hogy államtitkár helyettesként miként tüntetted el, válasz nélkül hagyva hivatalosan beadott pályázatomat a Római Magyar Akadémia igazgatói posztjára, megcsúfolva barátságunkat, ott a nevem, mint ahogy most is itt van.
  Dr. Eördögh István

  • Theologina said

   Kedves dr. Eördögh István!
   Pál József “barátként” milyen magyarázatot adott arra, hogy államtitkár-helyettesként elsikkasztotta az Ön pályázatát a Római Magyar Akadémia igazgatói posztjára? Érdekelne ennek a “talpig becsületes embernek”, “mintaapának”, aki a gyerekeit használja üzengetésre az őt leleplező blogokra a válasza egy nyíltan feltett, névvel aláírt kérdésre.
   Mert feltételezem, hogy ha a blogra nem is akar válaszolni, e-mailben már válaszolt Önnek.

 6. goedel macskája said

  Gratulálunk, Eördögh kolléga, nyilt sisakkal harcol!
  Pál József meg hol olvasta a Bibliában, hogy nyugodtan bűnözhet?

  • Római magyar akadémia said

   Pál merő irigységből sikkaszotta el Eördögh pályázatát, mert ő maga akart lenni a római akadémia igazgatója, amit könyökléssel, taposással seggnyalással és a riválisok pályázatainak elsikkasztásával hamarosan meg is valósított. Megcsinálta magának a helyet államtitkárként. Ez nem hivatali visszaélés. Egyébként az egész anyag fent van a fb-on a Szegedei Bennfente blog alatt ésa Gálferences blogon. Ilyen “minőségű” ember Pál.

 7. tudományos kutató said

  Számos abszurditás van ebben a levélben. A legnagyobb: a szegedi doktori tanács megsemmisithet, semmisnek tekinthet egy végbement doktori folyamatot. Márpedig Mészáros csalások tucatjaival VÉDETT A KÁROLIN, volt bizottság, állitóélag opponensi vélemények is (Bedanincsét láttuk, Petrőcziét nem!!) Ez egy lefolytatott folyamat. Ezt nem SEMMISITHETI MEG SZEGEDEN SENKI.
  Páljóska lábbal tapossa a törvényeket!

  • Úgy döntöttünk, hogy leszarjuk a törvényt said

   Figyelemre méltó Pál levelének az 5. bekezdése. Elhatározta, hogy leszarja a kormányrendeletet, kiadja a fokozatot. De előtte utasítást ad az ÁJK jogászainak, hogy találjanak rá jogi formulát. Ez a jogi formula annyira abszurd, hogy ha ezt alkalmaznák, minden csalót, sikkasztót, rablógyilkost ki kellene engedni a börtönből, mert a páli jogi norma szerint úgy is dönthetünk, hogy tekintsük semmisnek a múltban elkövetett bűncselekményeket, kezdjen minden bűnöző büntetés nélkül tiszta lappal. Aztán ezt így a vég nélkül lehet ismételgetni. Semminek nem lesz következménye. Akit megöltek, kiraboltak, becsaptak, megloptak, megkárosítottak, az megszívta.

   • ElemiLogika said

    Pál állítása felrúgja a logikát. A jogászok véleményét előzetesen kellett volna kikérnie, mielőtt fogadta volna a bukottat. Amit utólag kér ki, az már nem vélemény, hanem a megtörtént legitimálásának eljátszása. A fordított sorrendből következik, hogy Pál azért fogadta Mészárost, mert fogadni akarta. És nem azért, mer a törvények ezt lehetővé tették.

 8. Johannes said

  Kedves Lord,

  ide helyeztem át a Neked írt válaszomat, mert az utolsó előtti bekezdés a poszt írójának, Pál Józsefnek is szól, azt a részt kiemelem.

  Félreérthettél valamit. Nem hülyézett le senki. Még nem tapasztaltál és nem olvastál eleget. Ez nem szellemi képességeiddel, hanem koroddal függhet össze. Fiatal lehetsz, és Téged még nem hurcoltak és rágalmaztak meg annyira, mint bennünket. Még nem tudod, hogy ha egy tisztességes ember, pláne egy szakmailag elismert tudós becsületébe vágnak, az mindent megtesz azért, hogy a legszélesebb nyilvánosság előtt tisztázza magát. Mert ami becsületbe vágó, az életbe vágó számunkra. Ami a bűnösök felelősségre vonására tett hatásunkat illeti, abban teljesen egyet értek, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a főbűnös, hamis PhD-fokozatok kiállítója, a téma- és doktorandusztolvaj Szabó András ma a MAB-ban ül. Ez botrány. Ez önmagában ok arra, hogy folytassuk a tényfeltárásunkat. A tényfeltáró újságírók sem hagyják abba a munkájukat csak azért, mert a társadalmat nem tudják egyik pillanatról a másikra megváltoztatni. Persze, hogy a felelősségre vonás a cél, de ha a rendőrség és ügyészség nem működik együtt, akkor kisebb lépésekben haladhatunk. A következő téma pl. az lehet, hogy miért nem került sor felelősségre vonásra, vagyis hogyan működik a rendőrség és az ügyészség a legfelsőbb szintig. Erre vonatkozóan is szerzünk be adatokat.

  Nem választunk ki senkit, tényeket tárunk fel, a tények választják ki a személyeket. Ha az érintetteknek kellemetlen a feltárt tény, tegyenek róla. Ha az ügyészség falaz nekik, akkor kezdeményezzék ők a jóvátételt. Nekik is teret adunk.

  Teret adtunk Pál József cikkének is, arról mi nem tehetünk, hogy nem használta ki, mert sajnos, nem az igazat írta. A tényekre csak egyetlen korrekt választ adhat: azt, hogy felülvizsgálja az eljárást, és azonnal visszavonja a fokozatot. Klukovits Lajost pedig felelősségre vonja a Márton / István névhamisításért, amit az hivatalosan Machán Eszterre kent. (Machán Eszter persze nem járt rosszul, őt ugyanis – helybeli információink szerint – nem megdorgálták, mint Pál állítja, hanem megjutalmazták az alibiért.)

  A tényfeltárás eszköz, a rehabilitáció a cél. Ha a bűnüldöző szervek akadályozzák a munkánkat, akkr az ő módszereiket is fel fogjuk tárni. Egyik téma hozza a másikat. Nincs szó arról, hogy egyre “keményebben” nyomjuk. Úgy nyomjuk, ahogy az anyagokat kapjuk – néha véletlenszerűen. 🙂

  Barátsággal: Johannes

 9. Olvasni tudni kell said

  Csodálkozom, hogy Pál József és a szegedi jogászprofesszorok nem tudnak olvasni. Pál levelének 4. bek. 1. mondata szemenszedett hazugság. A MAB nem semmisítette az eljárást, de még a fokozatot sem. Formailag be se avatkozott. Csak megállapította a jogsértéseket: okirathamisítást, csalást és az erre való felbujtást. Az egyetem saját maga vonta vissza a fokozatot, mert arra Mészárost érdemtelennek találta. Vagyis: eljárás volt, de fokozat a delikvens szabálysértése és áltémavezetője, Szabó András bűncselekménye miatt nem lett belőle, és mindez kizárólag a Károli hatáskörében zajlott. A Károli nem hatóság, nincs joga megsemmisíteni eljárást, csak odaítélni vagy nem odaítélni a fokozatot. Szó szerint ez van a hivatkozott MAB-határozat 2. és 3. pontjában, nem pedig az, amit Pál itt összehazudik. Mindenki ellenőrizheti:
  http://web.mab.hu/tir/index.php?pid=711&fid=711&xqwVH4wxHju,RMLLW0KSyxVeK,c

  • Doctor of Law said

   A 4. bek. 1. mondat jogilag nonszensz. Nem minősítem azokat a jogászokat, akik ezt kiagyalták. Még laikus is tudja, hogy a MAB nem hatóság, csak javaslatot tehet, nem semmisíthet meg még fokozatot sem, nemhogy eljárást. A Károli sem hatóság és a SzTE sem. A delikvensnek arról kellett nyilatkoznia, hogy volt-e 2 éven belül ugyanebben a témában eljárása másutt. Nyilvánvalóan volt, és ha úgy nyilatkozott, hogy nem, hamisan nyilatkozott. A SZTE eljárása emiatt érvénytelen. A poszt szerint az egyetem vezetése tudatában volt a Károlin lefolytatott eljárásnak, tehát asszisztált a csaláshoz, ergo tudatosan követett el törvénysértést.

   • tudományos kutató said

    Erről van szó.Pál, aki magát a tudományos világ részének tekinti, akadémikusi babérokra tör (egyelőre sikertelenül), lábbal tapossa a törvényt. De mi nem vagyunk olyan hülyék, hogy hagyjuk magunkat megvezetni egy hülye által.

 10. prudens said

  Vannak tisztessépges KDNP-sek is!
  Ki is lépnek a pártól!
  http://www.atv.hu/belfold/20131012-kilepett-a-fideszbol-veszprem-korabbi-polgarmestere/hirkereso

 11. Szegedi Kolléga said

  Gyűlnek a kérdések Pál nyilatkozatával kapcsolatban a Szegedi bennfentes blogon, érdemes bele olvasni: https://www.facebook.com/szegedibennfentes

 12. ElemiLogika said

  Pál akkor kérdeztette meg a jogászokat Mészáros eljárásra való fogadhatóságáról, amikor már ledoktoráltatta. Ezt nem akkor kellett volna, amikor eljárásra jelentkezett? Ezek szerint akkor még nem volt jogi szakvélemény, viszont volt egy törvényi tilalom, amit Pál zsigerből megszegett, majd rektorhelyettesként igazoltatta magát a jogász beoztottjaival.

  • Bloggerjogász said

   Na de melyik jogász mondja azt, hogy a csalást meg nem történtnek kell tekinteni? Úgy kel tekinteni a csalóra, mintha ma született bárány lenne. Mészáros miatt módosították a Btk-t?

   • Bedesanya said

    Nem értem azt az érvelést, hogy egy csaláson kapott doktorandusz azonnal jelentkezhet új eljárásra, mert visszavonták a fokozatát, azaz semmis, “tiszta lappal” indulhat újra. Ha pl. egy sportolót doppingoláson kapnak, először is elveszik az érmét (analógia: mint Mészáros fokozatát). De nem állhat azonnal rajthoz a következő versenyszámban, mert egy időre diszkvalifikálják büntetésből. Ha Pál érvelése igaz lenne, akkor direkt csalásra kellene gyúrnia mindenkinek, mert ha bejön, azonnal doktorok leszünk, és ha nem, azonnal próbálkozhatunk máshol. És így tovább, amíg valahol csak megkapjuk azt a nyomorult dr-t. Micsoda cinizmus kell egy ilyen érveléshez!

   • Szegedi Kolléga said

    Na erre tudok válaszolni: Jakab Éva és Nagy Ferenc lehetett a két hírhedt jogász – mindketten professzorok, és mindketten tagjai a SZTE Doktori Intézetének. Őket biztosan megkérdezték az ügyről, mert nekik szavazniuk is kellett Mészárosról.

   • Szegedi Jogász said

    Nem hiszem, hogy akár Jakab Éva akár Nagy Ferenc ezt az orbitális marhaságot leírták. Egyrészt a MAB nyíltan leírta, hogy be se avatkozott az eljárásba, mindent az egyetem intézett (legfelebb a feljelentés fenyegetésének terhe alatt), másrészt mint jogászok mindketten tudják, hogy a MAB nem hatóság, nincs semmissé nyilvánítási joga. Szerintem csak hallgatólagosan sugallták Pálnak, hogy tegyen úgy, mintha azt hinné, hogy semmissé nylvánította valaki, biztos nem követték el azt a hülyeséget, hogy a nevüket aláírják. Be kell mutattatni Pállal a jogászprofesszorok egyhangú véleményét, amire hivatkozik. Ha nem tudja bemutatni – hazudott.

 13. Nem értem said

  Pál ezt írja: “A Károli megfelelő doktori iskolájának új vezetője ebben az ügyben a szegedi egyetemet kereste meg, mivel a jelölt témájának, munkájának a megítélésére itt volt meg a megfelelő szakmai háttér.”
  Hogyhogy? Ebben a témában nincs semmi különleges, úgyszólván téma sincs, mert a “protestantizmus és medialitás” mint cím annyira tág és általános, hogy bármiről szólhat. Mért lenne ebben a még csak nem is körvonalazott témában pont a SZTE a spéci?
  Nem arról van inkább szó, hogy a Kulcsár-Szabó-körnek épp Szegeden volt a legmagasabb pozícióban levő lakája? Egy törvénysértést nem egyszerű és nem kockázatmentes elkövetni. De egy rektorhelyettes biztos képes tető alá hozni!

 14. Kontraszelekció said

  Friss bejegyzés a 8:1-esvereség után.
  “Az a baj az MLSZ-ben és az egész magyar labdarúgásban, főleg az NB 1-ben, hogy a játékosok nem a tehetségük alapján vannak kiválasztva, hanem a rokoni, haveri, baráti és üzleti alapon. A pártfogók komoly pénzeket fizetnek, támogatottjaik csapatba kerüléséért, hiszen ez egy nagyon jó befektetés a számukra. Sajnos nem a legtehetségesebb és legjobb focisták képviselnek bennünket, mind a hazai, mind a külföldi rangadókon.”

  Ugyanez van a felsőoktatásban is: nepotzmus, kontraszelekció. Csodálkozunk Pálon és Mészároson? Minden hol a tehetségtelenek és protekciósok vannak pozícióban.

 15. dunántúli teológus said

  Ma Pápán Szakács Gergely prédikált a pápai újtemplomban. A textus Pálnak a Galatabeliekhez szóló leveléből származott, a prédikáció azonban a Hupikék törpikékből indult ki és ezen a szinvonalon csordogált egészen a bvefejezésig bárgxú szófordulatokkal: “szembemenni a kötelezettségvállalással” stb.
  Egyetlen bibliai idézet nem hangzott el a textuson kivül, csak bornirt aktualizálás, primitiv ájtatoskodás. Aki ezt elmondta, fölöslegesen töltötte az idejét a teológián, mert sem az exegézisből, sem a homiletikából nem ragadt rá semmi.
  Fel nem tudom fogni, hogy Steinbach püspök hogyan képes eltűrni ezt a végtelenül alacsony szinvonalat éppen ebben a templomban. Amely olyan lelkipásztorok emlékét őrzi, akik gályarabságot vállaltak a hitükért, akik leforditották a Heidelbergi Kátét és más fontos iratokat, Irtak és olvastak, nem a hupikék törpikéket bámulták bárgyú ostobasággal.
  Meddig tűri ezt a szinvonaltalanságot Steinbach püspök és Köntös László, aki magát olyan sokra tartja – mi kevésbé, okunk van rá! – miért nem emeli fel a szavát?

 16. tóratartó said

  Vannak tisztességes fideszesek is, Pál Jóska a legbecstelenebb közé tartozik.
  Ime egy,aki nem birta tovább és kilépett.
  http://svung.blogin.hu/2013/10/12/tonkreteszitek-a-nepet-lejaratjatok-az-orszagot/

 17. Tisztelt Petrőczi Rajongók!

  Kérlek, hogy ne a Pál-poszt alá kommenteljetek, hanem kedvencetek alá. Ez off-topicolás, amit a netikett tit. Ezen felül csökkentitek tényfeltáró nunkánk értékét, elterelitek a figyelmet Pálról, és ezzel az ő malmára hajtjátok a vizet. Itt most az a cél, hogy elkapjuk ezt a tehetséges riválisokat kinyíró, a mindenkori hatalmat kiszolgáló, hazudozó, hatalommal visszaélő, csaló és okirathamisító gazembert. Ezért a hőn szeretett poetesszátok iránti lángoló érzelmektől fűtött hsz-aitokat en bloc átpakoljuk oda, ahová valók, a legutolsó Petrőczi-poszt alá. Áradozásaitokat ott foltyassátok, vagy ne folytassátok.

  A szerkesztőség.

 18. Homo Emeritus said

  Én ezen akadtam ki:
  “A pályázat az SzTE BTK irodalomtudományi Doktori Iskola Összehasonlító Irodalomtudományi Képzési programjához érkezett, a szokásos gyakorlatnak megfelelően a képzési program vezetője, egyetemünk nagy tekintélyű, Herder-díjas emeritus professzora (nem témavezetőként) tett támogató javaslatot arra, hogy az értekezést eljárásra bocsájtsák.”
  Az állítólag nagytekintélyű emeritus a 83 éves buzi Fried. Csak nem azt akarja mondani Pál, hogy egy 83 éves szenilis vénember írta felül a törvényeket, és az egész doktori intézet jogászprofesszostul ment utána?
  Hogy meg se nézte senki a törvényi előírásokat, hanem nekikezdtek az eljárásnak az agg buzi javaslatára?
  És ez egy komoly egyetem?

  • Nyalogány said

   Fried még nem teljesen szenilis, viszont teljesen sötét. Mindig is az volt. Soha sincs javaslata. Ezúttal sem javasolt semmit. Megkérdezte:
   – Mit akartok? Hogy fogadjuk vagy ne fogadjuk? Mert a szerint fogok beszélni. Bármelyiket el tudom intézni.
   Mire Pál:
   – Naná hogy fogadjuk. Tárt karokkal.
   Fried pedig eszerint beszélt.

   • Debreceni Kolléga said

    Ezt tanúsíthatom. Egyik kollégánk habilitációjára érkezett Fried tanár úr elnöknek. Hogy olvasta-e a művet, nem tudni, mert nem véleményt fogalmazott meg, hanem kérdést a Kar vezetőinek: “Mit akartok, hogy átmenjen vagy megbukjon? Mert aszerint fogok beszélni.”

 19. tudományos kutató said

  Mocskos idióta gazember a Fried. Nem azér, mer buzi, kit érdekel.Hanem mert a velejéig korrupt.Mint Páljóska, a tanitványa. És Jóska, hagyd abba a bibliai idézeteket, pont olyan barom állatnak látszol velük,mint anno a Marx-idpzetekkel komcsi korodban.tt a megoldás.

  • Vangelo said

   Nagyon is helyénvalók a bibliai idézetek, csak nem úgy, ahogy Giuseppe Paolo gondolja. Hanem őrá vonatkoztatva: “amit titokban tesztek, a háztetőkről fogják hirdetni”. Mészáros dokumentumait rejtegették, mégis napvilágra kerültek – 17 Pál-aláírással! És beteljesültek az Evangélium szavai: a háztetőkről hirdetjük, hiszen tele van Pállal és Mészárossal a net. 🙂

 20. Gálferences barátja said

  A Szegedi Bennfentes blog facebookos oldalán megjelent kommentekből és kérdésekből következtetve többen is készülnek a “hamvasan ártatlan” Beatricének válaszolni. A legelső választ Pál úr Dr. Eördögh Istvántól kapta, megjelent nálunk Szegeden : http://galferences.wordpress.com/2013/10/13/dr-eordogh-istvan-valasza-az-artatlan-beatricenek/ és odaát a facebookon: http://galferences.wordpress.com/2013/10/13/dr-eordogh-istvan-valasza-az-artatlan-beatricenek/

 21. Petrarca said

  Hamvas ártatlanság? Hol van az már!
  Fried tanár úr deflorálta Pál Jóskát (a mi kis szende Beatricénket) még egyetemista korában – a szó minden értelmében! 🙂

 22. zelóta said

  A legkevésbé sem kivánom Pált mentegetni, de ez egy bonyolult ügy, amelyben Pál “csak” társtettes. A károlin kezdődött, ahol Szabó András magához vonta Mészáros témavezetését, hogy neki is legyen legalább egy fél pontja (ma sincs, de már ott ül a MAB-ban), kitűzte a védést a z IDI vezetőjének tiltakozása ellenére, megbizta a saját feleségét az opponenciával (Petrőczi opponensi véleményét azóta se láttuk, Bednanics bemutatta a rendőröknek). Lefolyt a védés, Mészáros summa c.laudét kapott. És amikor az akkori, még tisztességes MAB megsemmisitette a csalással létrejött védést, és az IDI akkreditációját, akkor lépett életbe Kulcsár-Szabó B terve és ebben volt nagyon készséges bűntárs Pál.
  Szóval az ötlet nem tőle származik, ő egy készséges, becstelen végrehajtó. Vannak neki saját ötlete alapján végrehajtott bűncselekményei is, pl. dr. Eördögh ellen, vagy az a 2 milliós sikkasztás a rossz hirű Biernaczkyval.
  Ez nem felmentés, csakhogy képbe helyezzük a cselekményt éps fel ne mentsük a többieket, főleg KSZE-t, aki mindent megtesz a menye szeretőjéért, furcsa módon.
  Pedig Mészáros még csak teherbe se tudta ejteni a meddő tehén Hanságit.

  • KSZE workshop said

   Zelótának ajnos igaza van. Pál egy óriási gané, metaforával élve egy óriási trágyakupac, de még mindig jóval kisebb mint a Kulcsár Szabó Ernő nevű szarhegy. A Mészáros védések (két csalás) vagy a Dánél védés azt bizonyítja, hogy Kulcsár Szabó Ernő a magyar irodalom és kultúratudományt egy óriási maffiáfá változtatta, amelyben a körön kívüli tagokra halál vár, a körön belüliek pedig a hierarchiában elfoglalt helyük szerint jutalmazódnak. Pál ebben a rendszerben egy végrehajtó, mégpedig rektorhelyetesi pozíciójánál fogva különösen hatékonynak látszó végrehajtó. Legalábbis eddig annak látszott. Míg nyilvánosan le nem leplezték. Annyival rosszabb a többi kulcsárkatonánál, hogy ő valóban mindenre hajandó a szó szoros értelmében.

 23. zelóta said

  Nagyon mocskos dolgok történnek itt keresztény/keresztyén álruhában.
  http://nepszava.com/2013/10/velemeny/orban-keresztenysege.html

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: