Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Potholes and traps on Pál’s way 5. Beatrice’s fairy tales (Kátyúk és kelepcék a páli úton 5. Beatrice tündérmeséi)

Posted by jhnnsclvn - október 14, 2013

Dante.Beatrice2

„amit titokban tesztek, azt a háztetőkről fogják hirdetni”

Szerző: Johannes

Tisztelt Pál József úr,

köszönjük, hogy elküldte válaszát, egyben sajnáljuk, hogy nem használta ki a lehetőséget a “hiba” (nevezzük így, eufemisztikusan) korrigálására: 1. nem kezdeményezte azonnali hatállyal Mészáros Márton (István?) fokozatának visszavonását, 2. nem kezdeményezte az ODT adatbázisába hamis adatok feltöltésére utasítást adó doktori intézeti titkár, Klukovits Lajos felelősségre vonását és 3. nem mondott le azonnal rektorhelyettesi posztjáról. Bár amit elkövetett, az szerintünk minősíthető bűncselekmény, mi ezekkel a lépésekkel beértük volna, nem tettünk volna újabb feljelentést. Legfőképpp azt sajnáljuk, hogy semmiben sem mondott igazat.

Rövid válaszunk: minden a Mészáros-ügyben tett releváns állítása valótlan és iratellenes, amit bebizonyítunk.

A hosszú válaszunk annyira hosszú lenne, hogy minden egyes állítása cáfolatának külön-külön posztot szentelhetnénk óriási dokumentációval. Közben ugyanis megérkezett a Ravasz László Baráti Körtől az a levelezés, amit az ügyben az Országos Doktori Tanács illetékeseivel és a SZTE mintegy félszáz oktatójával folytatott 2010. június 10-től kezdve 2011. februárjáig, beleértve Szabó Gábor rektort, Lonovics János Doktori Inézeti elnököt, Klukovits Lajos titkárt, Jakab Éva és Nagy Ferenc jogászprofesszorokat. Várjuk még az „álügyvéd”-nek titulált, egyébként nagyon is valóságos, külföldön élő jogász-segítőnk, Dr.Békési Károly dokumentumait is. Egyelőre kompromisszumos megoldásként föltesszük közepes hosszúságú válaszunkat, amit a későbbiekben részletesen dokumentálunk majd a folyamatosan beérkező újabb iratokkal.

Ön ezzel az evangéliumi idézettel kezdi apológiáját: „az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak”. Az első válaszoló, dr. Eördögh István arcátlannak tartja ezt az idézetet, amit levele egész tartalmával alátámaszt: http://galferences.wordpress.com/2013/10/13/dr-eordogh-istvan-valasza-az-artatlan-beatricenek/ . Szerintünk is ez elsősorban az Ön és bűntársai tevékenységére érvényes. Mészáros Márton védése Szegeden annyira „sötét” volt, hogy mind a törvényt, mind a SZTE Doktori Szabályzatát megszegve, meg se hirdették egy hónappal az esemény előtt, csak közvetlenül a védés előtti napon töltötték fel az Országos Doktori Tanács adatbázisába a meghívót és az ún. „téziseket”, amely valójában a dolgozat első két közhelyes semmitmondó bekezdésével volt azonos. Ezért a blaszfémikus idézetre mi egy másik evangéliumi idézettel válaszolunk, ld. mottónk. Hogy miért nem névvel? Erről több monográfiát lehetne írni a Károlin meggyilkolt, őrületbe kergetett, meghurcolt, egzisztenciájuktól megfosztott, életen át üldözött, titkosszolgálat által megfigyeltetett áldozatok sorsáról külön-külön. Egyelőre nincs más választásunk, mint a gerillaháború. De reméljük, hogy eljön majd a sisakfelvonás ideje, amikor reményeink szerint károlis bűntársait bíróság elé állítják – hogy Ön nélkül, vagy Önnel együtt, ez már Önön múlik.

Az állításaival kapcsolatban a következő meglátásaink vannak:

1. hazugság: A Magyar Akkreditációs Bizottság az említett fiatal kolléga Károlin szerzett PhD fokozatát megsemmisítette. Ez expressis verbis nem igaz, mert a fokozatot a Károli maga vonta vissza. Az eljárást senki sem semmisítette, nem is semmisíthette meg, mert azt csak hatóság (pl. bíróság) teheti. A MAB a folyamatba még csak be se avatkozott, köze nem volt hozzá, csupán „egyetértéssel fogadta”, ld. MAB-határozat 2. pont: http://web.mab.hu/tir/index.php?pid=713&pop=200&xqwVH4wxHju,RMLLW0KSyxVeK,c
2. csúsztatás és csonkítás: „(a MAB) javasolta, hogy más egyetem irodalomtudományi doktori iskolájában próbálkozzon újra”. Igen, de nem a fokozatot nem szerzett dolgozattal, hanem „új disszertációval”, összhangban a 2 éves szilenciumot előíró kormányrendelettel: MAB-hat. 8.p. id.h.)
3. hazugság: A Károli megfelelő doktori iskolájának új vezetője ebben az ügyben a szegedi egyetemet kereste meg, mivel a jelölt témájának, munkájának a megítélésére itt volt meg a megfelelő szakmai háttér. Semmivel se megfelelőbb, mint máshol. Minden tudományegyetem alkalmas lett volna a téma elbírálásra. De máshol nem volt a jelölt mögött álló lobbinak (Kulcsár-Szabó akadémikusnk és körének) ilyen magas pozícióba lévő mozgatható végrehajtója.
4. hazugság: Az IDI a törvények és a belső szabályzatok által előírt módon javaslatot tett a (külsős) opponensek és a bíráló bizottság tagjaira. A törvények és a szabályzat értelmében már a befogadásra sem tehetett volna, nemhogy az eljárásban résztvevők kijelölésére. Ld. 33/2007. (III.7.) Korm.rend. 10.§ és SZTE DMSZ 2010-es változat 25.o. Ez másoknak is feltűnhetett, mert a felkértek sorra mondták le a megbízást, a bizottságot többször át kellett alakítani.
5. csúsztatás: Mindkét opponens (ELTE, DTE) és az egyik bizottsága tag (DTE) külsős volt. Ez formailag igaz, lényegileg azonban az egyik opponens, a debreceni Oláh Szabolcs, elfogulatlannak nem volt tartható. Szorosan kötődött a jelölthöz, ugyanannak a „tudományosnak” nevezett, valójában kétes tevékenységet folytató agyondotált szűk klikknek, baráti körnek a tagjat: http://www.aitk.hu/munkatarsak. (Az első, károlis védési bizottság 3 tagja (Bednanics, Eisemann, Simon) is ebből a körből került ki, nem csoda, hogy a 13 oldalas társszerzős szöveget 100%-kal átvitték).
6. ordító hazugság: 2011. elején először egy álügyvédi megkeresés érkezett az SzTE-re, ennek leleplezése után pedig egy másik a BRFK-tól feljelentés okán. Ön szerint 2 megkeresés ékezett a SZTE-re, egy 2011. elején, egy pedig a BRFK-tól, nem mondja meg, mikor. Ezzel szemben 2010. június 6-tól 2011. februárjáig, összesen 7 hónapon keresztül folyamatosan bombázták közérdekű bejelentésekkel a SZTE-t, a egyetem mintegy félszáz munkatársának címezve, köztük rektornak, dékánnak, a Doktori Intézet összes tagjának, az elnöknek, a titkárnak, a jogászoknak. Vagyis már a védés előtt 5 hónappal kezdődtek a figyelmeztetések! Az „álügyvédnek” nevezett jogász annyira valóságos, hogy még a védés napján, a védés előtti utolsó fél órában telefonon próbálta az intézeti titkárt Klukovits Lajost lebeszélni a törvénysértésről- hiába! Ennek dokumentumai rendelkezésre állnak, fel fogjuk tenni a fórumra, mint ahogy abból a mintegy félszáz hivatalos megkeresésből is a legrelevánsabbakat. (Hogy a rendőrség milyen okból és milyen indoklással „ejtette” az ügyet, az újabb nyomozás tárgya lesz.)
7. nem dokumentált felelősség-áthárítás: az orvosprofesszor vezette Egyetemi Doktori Tanács… a jogászprofesszorok egyöntetű véleményét elfogadta, vagyis: a korábban szerzett fokozat „megsemmisítését” úgy kell tekinteni, mintha az meg sem történt volna, tehát az eredeti (korábbi) állapotot (még nem adott be doktori pályázatot) kell visszaállítani. Nem hisszük, hogy ezt a jogi nonszenszt jogászprofesszorok valóban leírták volna, kérjük, dokumentálja: tegye fel a határozatot a nevekkel, aláírásokkal! Ez ugyanis azt jelentené, hogy egy bűncselekménynek nincs semmilyen következménye, csak a bukást szankcionálják, az okirat-hamisítást és csalást nem. Mintha egy sportolót doppingolás után csak az érmétől fosztanának meg, nem tiltanák el büntetésből egy időre a versenyzéstől, sőt, a következő futamban máris rajthoz állhatna. Ennek az értelmezésnek az a társadalmi üzenete, hogy megbukni nem szabad, de csalni igen, sőt, érdemes, mert ha nem jön be elsőre, lehet azonnal tovább próbálkozni! Ráadásul az állítás alapja sem igaz, hiszen a MAB – jogosítvány és illetékesség híján – nem semmisített meg semmit, csak véleményt nyilvánított.
8. hazugság: Az Irodalomtudományi Doktori Iskola adminisztrátora véletlenül a doktori adatbázisba a helytelen keresztnevet vitte fel… Az adminisztrátor a befogadástól a védést követő napig még tudta hogy Mártonnak hívják a jelöltet, ugyanis a védést követő napig, 2010.11.25-ig Mártonként volt feltöltve. Ezt az országos adatbázisból (www.doktori.hu) 2010.11.24-én, 25-én és 2010. 12.06-án és 2010.12.08-án lementett adatok bizonyítják, amelyek még abban az időben nyilvánosságra kerültek: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/12/08/brutal-cheating-by-hansagi-and-meszaros-in-szeged-hansagi-es-meszaros-brutalis-csalasa-szegeden/. A névcsere konkrétan akkor történt, amikor az Országos Doktori adatbázisba a kettős védést kiszűrő informatikai rendszer nem engedte be 2 éven belül ugyanazt a nevet és a címet, a lementett dokumentumok szerint valamikor 2010.11.25. és 2010.12.06 között. Ön valóban azt akarja elhitetni velünk, hogy a www.doktori.hu szűrőrendszerének kicselezése Machán Eszter adminisztrátor ötlete volt? Hogyan lehet nem szándékosan, hanem véletlen tévedésből megtéveszteni az informatikai rendszert?
9. nevetséges felelősség-áthárítás: a szokásos gyakorlatnak megfelelően a képzési program vezetője, egyetemünk nagy tekintélyű, Herder-díjas emeritus professzora (nem témavezetőként) tett támogató javaslatot arra, hogy az értekezést eljárásra bocsájtsák. Ön komolyan azt állítja, hogy a 83 éves Fried Istvánnal íratták felül a törvényeket és szabályzatot, és ezt mindenki egyhangúlag elfogadta – a jogászprofesszorok is? Mi eddig azt gondoltuk a SZTE-ről, hogy az egy komoly egyetem!
10. ordító hazugság: nem témavezetőként. Fried István a SZTE által feltöltött témavezető volt az eljárás kezdetétől legalább a védés utáni napig, ez dokumentált: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/12/08/brutal-cheating-by-hansagi-and-meszaros-in-szeged-hansagi-es-meszaros-brutalis-csalasa-szegeden/
11. ordító hazugság: Témavezető váltás az ügy szegedi szakaszában egyáltalán nem történt, ugyanaz, akit a Károlitól kaptunk, ld. lenti linket… A hivatkozott link természetesen az utólag „korrigált” (azaz meghamisított) állapotokat mutatja. A védés előtt és közvetlenül utána lementett adatok többszörösen ellentmondanak az Ön állításainak. A SZTE az eljárásra jelentkezéstől kezdve a védés utáni napig 2010. 11. 25. folyamatosan Fried Istvánt tüntette fel témavezetőnek. Majd amikor a Ravasz László Baráti Kör és az állítólagos „álügyvéd” egyrészt közvetlenül, másrészt a MAB-on és az Országos Doktori adatbázis kezelőjén keresztül folyamatosan tiltakozott a 2 éven belüli fogadás ellen, 2010.12.06-tól kezdve a jelölt nevét Mészáros Istvánrat, a témavezetőét pedig Hansági Ágnesre cserélték, hogy a szabálytalan védést elrejtsék a rendszerben. Még a sem igaz, hogy ez azonos a Károliról hozott témavezetővel, mert a Károli által az ottani védéssel kapcsolatban feltöltött adatok Szabó Andrást tüntetik fel. Az Ön állításainak valótlansága könnyen ellenőrizhető az akkor lementett adatok alapján: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/12/08/brutal-cheating-by-hansagi-and-meszaros-in-szeged-hansagi-es-meszaros-brutalis-csalasa-szegeden/. A MAB ad hoc jelentése és a Károli szenátusa által készíttetett jelentés szerint azonban a Károlin valójában egy 3., azaz összességében már egy 4. témavezető dolgozott a jelölttel: Lamm Vanda és Zsengellér József jelentései bizonyítják, mindkettő olvasható a Johannes- és Ravasz-blogon. Ön, aki állítólag nem követett el egyetlen szabálytalanságot sem, a nevét és aláírását adta egy katyvaszhoz, amiben hemzsegtek a szabálytalanságok és a bűncselekmények!
12. hatásköri túllépés: A 2010. évi Szegedi Doktori Szabályzat szerint a Doktori Iskola vezetőjének (adott esetben Balázs Mihálynak) kellett volna felkérni közreműködésre a PhD-eljárás részvevőit. Lehet, hogy ez azóta változott, de akkor így volt. Az Ön kivételes engagement-ja az ügyben talán mégiscsak összefügg be nem ismert akadémikusi aspirációival.
13. mellébeszélés: a MAB nem „engedélyezi” a doktori eljárásokat, ráadásul nincs is „szűrőrendszere”, amit a SzTe kijátszhatott volna. Ez igaz, de senki nema MAB szűrőrendszeréről beszélt, hanem az Országos Doktori Tanács adatbáziséról és annak kijátszásáról (www.doktori.hu). Ön olyasmivel vitatkozik, amit senki sem állított.
14. önellentmondás: A MAB szerepét illetően Ön komikus önellentmondásba keveredik. Való igaz, hogy a MAB-nak nincs szűrőrendszere, az se nem engedélyezi a védést, se nem vár bejelentést, sőt nyilván sem tartja a doktori védéseket, mert a MAB-nak valójában köze nincs a védésekhez, ez egyetemi hatáskör. Miközben a MAB hatásköre ellen érvel, nem veszi észre, hogy agyonvágja levele 4. bekezdésének 1. mondatát, amely az Ön alapállításának alfája és omegája. Ha a MAB-nak nincs köze az egyetemi PhD-védésekhez – tényleg nincs –, akkor hogy hihette el az állítólagos „jogászprofesszoroknak”, hogy a MAB megsemmisíthette Mészáros károlis védését? A MAB-nak mindössze a doktori iskolák megfelelésének ellenőrzésére volt jogosítványa, enneksorán botlott okirathamisításokba és csalásokba a Károlin, és helyezett büntetőfeljelentést kilátásba a talált bizonyítékok alapján, aminek hatására a Károli jobbnak látta visszakozni. A 4. bek. 1. mondatában Ön a Jóisten szerepét tulajdonítja a MAB-nak (képes meg nem történtté tenni, ami megtörtént), az állítólagos állítások „cáfolatának” 3. pontjában viszont már egyáltalán semmilyent. Akkor Ön szerint mégis mire volt feljogosítva a MAB? Ha valakinek, akkor Önnek igazán tudnia kell, hgy a MAB nem semmisíthette meg Mészáros védését! Hiszen az egész országban nincs erre Önnél illetékesebb: senki nem ült ugyanis egyhuzamban 9 évig ebben a testületben!
15. mellébeszélés: Pál József rektorhelyettes…kilenc éves MTA tagságát a blog Mészáros Márton doktori fokozatszerzésének érdekében tett közreműködésével hozza összefüggésbe. Kapcsolódva a 14. pontunkhoz: a Johannes blog vagy a Ravaszblog ilyen szamárságot sohasem állított, más blogok tévesen MTA-t írtak MAB helyett, összecserélve a betűket. Ön inkább fantom-állításokkal vitatkozik ismét, ahelyett, hogy arra válaszolna, mit keresett még a 3. ciklusban is a MAB-ban, amikor a törvény 2 ciklusban limitálja a folyamatos MAB-tagságot, utána át kell adni a helyet másnak. Ezt mindenki megtette, csak Ön szegett törvényt Kulcsár-Szabó Ernő képzési ági bizottsági elnök hadba hívó parancsára.

Az Ön által idézett evangéliumi szavak értelmében – „Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hagy derüljön fény a tetteire…” – kérem, hogy vonja le végre tettének konzekvenciáit, mert már szétoszlattuk a Mészáros érdekében elkövetett orbitális csalása körüli sötétség javát, és nagyrész már fény derült tetteire. További dokumentumokkal fogjuk még oszlatni a maradék homályt Ön, Mészáros Márton / István és a Kulcsár-Szabó maffia körül, hogy beteljesedjenek az Evangélium szavai:

„amit titokban tesztek, azt a háztetőkről fogják hirdetni”

Mindamellett értékelve készségét a párbeszédre,

üdvözli:

Johannes

108 hozzászólás to “Potholes and traps on Pál’s way 5. Beatrice’s fairy tales (Kátyúk és kelepcék a páli úton 5. Beatrice tündérmeséi)”

 1. jhnnsclvn said

  Reblogged this on Ravasz László Baráti Kör.

 2. tudományos kutató said

  Nagyszerű okfejtés és bizonyitás!
  Pál úrnak rossz tanácsot adtak, hogy ezt az arrogáns cikkecskét megirja.
  Ahogy az angol mondja: aki üvegházban lakik, ne dobálózzon kővel!

  • Gergő said

   Ha nem reagál akkor sincs jobb helyzetben. Legalább megpróbálta tisztázni magát. Csak arra nem számított hogy az akkori tevékenységük Klukovitscsal dokumentált. Hogy valakik már akkor többször is lementették az adatbázisba kaotikusan feltöltött adatokat.

   • A páli csapda said

    Pedig számíthatott, ha a válasz szerint a SZTE-re 7 hónapon át özönlöttek a tiltakozások. Akkor Pál pontosan tudhatta hogy valakik nagyon figyelik az eseményeket. Pláne mitán egy “Szegedi Kolléga” rendszeresen tudósított és dokumentumokat is feltöltött. Inkább arról lehet szó hogy nagyon bízott a pozíciójában: olyan magasan van hogy hozzá már nem ér föl senki.

   • Inside Info said

    Pálnak eszébe se jutott hogy a törvénysértés miatt megütheti a bokáját. Hansági garantálta neki hogy nem lesz semmi gond. Közben célozgatott arra, hogy Ernő már lobbizik az akadémikusi jelölése mellett.

   • Kaka-démikus said

    Amit megigértem at teljesitettem. Az akadémikusi jelölést el is intéztm.

  • tudományos kutató said

   Megvan Hansági habilitációs sriftje? Minek alapján szerzett KSZE ütődött menye venia legendit Pál segedelmével?

   • ipszilon szimptóma said

    Az Y szimptómát adta be ami egy kapuzárási pániktól megkergült nő kóros mentális állapotának a kivetitése. Pál természetesen az egekbe dicsérte. Akkor még reménykedett a szegedi nyalogányunk az akadémikusi címben.

 3. Szegedi Kolléga said

  Ennyire még én se voltam képben innen Szegedről. Ezek szerint össze-vissza hamisítgatták Pálék az országos doktori adatbázist. Klukovits Lajos doktori intézeti titkár nyilván közvetlenül adott utasítást erre az adminisztrátornak – ha nem s.k. csinálta -, de ki instruálta Klukovitsot? Ugye nem gondolja Pál, hogy elhisszük neki, Klukovits saját szakállára erőltette át Mészárost? Ő mint matematikus ki se ismerhette magát az irodalomtudományi érdekeltségek mögött. Mészáros átvitele stratégiailag csak Pálnak lehetett fontos.

  • Úgy döntöttünk, hogy leszarjuk a törvényt said

   Összevissza? Akár azt is mondhatnánk oda-vissza. Állandóan azon spekuláltak hogy lehetne kisakkozni a törvényeket. Mészáros miatt még a borzalmas MENYt is inkorporálták a SZTE doktori iskola témavezetői közé, akire ott semmi szükség nem volt. Sasszéztak a szabályzat hézagai között. De a 2 éves szilenciumot illetően nem volt hézag. Ezért ezt a törvényt egész egyszerűen testületileg leszarták.

  • Csereszívesség said

   Klasszikus csereszívesség. Én rektorhelyettesként ledoktoráltatom a semmire a sameszedet te pedig elintézed nekem a zsíros akadémikusi pótlékot egy életre. Minenki jól jár – kéz kezet mos.

   • Il mio sogno Roma said

    És ha még a professzorok Batthyányi körében ahová a Viktor is jár megveregetnéd a vállát férfiasan magadhoz ölelnéd és a fülébe súgnád: a Jóskát kéne kiküldeni római nagykövetnek akkor a menydet is lehabilitáltatom arra az ipszilonra vagy mire.

 4. Al Capone said

  Kulcsár-Szabó Ernő a fő gengszter, Pál csak végrehajtó. Igaz hogy a leggusztustalanabb érdekember fajtából.

 5. Imposztorok said

  Károlis oktatók a gyanúsítottjai a nyelvvizsgacsalásnak:
  http://hvg.hu/itthon/20131014_Teves_musorvezeto_szulei_is_erintettek_a#utm_source=hvg_daily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2013_10_14&type-id=HvgDaily&user-id=4D2F1838&utm_content=normal

  • kikaseroljuk szabó andrást said

   Hát ez bizony érdekes! Sárosdy Judit a KRE BTK angol szakáról sáros lenne a nyelvizsgacsalásban?
   Gratulálunk! Arról nem tudtunk, hogy a férje is a Károlin tanít.
   Sárosdy Eszter Puzsér Robi évfolyamtársa volt.
   Felvették a Színművészetire, egy évet el is végzett, de aztán eltanácsolták, így a Károlin végzett magyar-angol szakon.
   Sárosdy Eszter jóban volt Szabó Andrással. Csinos nő volt, habár az erkölcsei….
   Szabó biztos abban reménykedett, hogy ő az Eszter, aki a fbon keresi a barátságát.
   Hát ez se jött be.
   Hogy a papa, mama nyelvvizsgákat csalt volna el???

   • Sárosdyné a nyelvvizsgacsaló said

    Sárosdyné és bűntársa a rendőrségi vizsgálat szerint hamis nyelvvizsgapapírokat árult komoly pénzekért. Ezért a bűncselekményért börtönbüntetés is járhat.
    Sárosdynét a 90-es évek végén ették fel a Károlira, korábban a Tanitóképzőn tanítgatott oroszt és angolt. Szabó hozta a Károlira. Szabót és Petrőczit ezért végig elvtelenül támogatta. Amikor dékánhelyettes volt, fúrta Kulin dékánt és gyűjtötte az infókat Szabónak.
    Sárosdy Judit és Petrőczi a két tudatlan, visszataszító külsejű némber az angol tanszék rossz szellemei voltak. Felosztották maguk között: Petrőczinek jutott az irodalom, Sárosdynénak a nyelvészet. Sárosdyné primitív kiejtéséel, nyelvtani hibákkal beszél angolul, akár Petrőczi. A markprofessoron meg lehet nézni: a hallgatói nagyon rossz véleménnyel voltak róla.
    De nemcsak csúnya, kövér és buta, hanem bűnöző is: pénzért árulta a nyelvvizsgabizonyítványokat. Akárcsak a barátai: ő is aljas és korrupt.

   • Katalin said

    Nem kellene Judit fölött pálcát törnötök. Ez nem az ő biznisze volt, hanem a hírhedt házaspár, Judit kollágájáé és barátnőjéé, Petrőcié és a mocsok férjéé Szabó Andrásé. Azért tárolták Judit gépén az adatokat mert Szabónál többször tartott a rendőrség házkutatást különbnöző feljelentések (gyerekpornó, drogok stb) miatt és félt hogy ezt is megtalálják.

   • hermeneutikai lángész said

    Sárosdyné egy nagyon bizonytalan ember. Nem tudom róla elképzelni, hogy ilyenre vetemedjen magától. Azt viszont nagyon is, hogy hagyta rábeszélni magát egy olyan embertől, akire nagyon hallgat, pl. károlis barátnőjétől. A férje sose dolgozott a Károlin különben.

   • Couple said

    Sárosdyné férje tényleg sose dolgozott a Károlin, most sincs itt. És való igaz, hogy Sárosdyné túl kisstílű ehhez. Akkor az újságírók össze-visza beszélnek? Dehogy. Csak összekeverik Sárosdynét Petrőczivel. Mer neki aztán van férje, a hírhedt Szabó András, aki többször is lenyúlt ekkora vagy még nagyobb összegeket.

 6. Maffia said

  Vidnyánszky lepacsizta Baloggal, hogy a Károlin indítanak színikritikus képzést. Balog mindenáron biztosítani akarja a Károlonak a hallgatókat, mintha nem lennek jobb helyük az egy köpésre levő Színház-és Filmművészeti egyetemen.
  http://szinhaz.hu/szinhazi-hirek/53941-fesztivalfovaros-lehet-budapest-vidnyanszky-egyetemen-nevelne-kritikusokat

  • MarciPista said

   Az input agymosott balek hallgató lesz, az aoutput azonban – ismerve a Károli fő erősségét – nem színikritikus lesz, hanem okirathamisító és csaló.

   • Imposztorok said

    Garantáltan a bűnözőképzés a legjobb a Károlin, máshoz nem is értenek:

    http://hvg.hu/itthon/20131015_Tucatnyi_kepivselo_mentelmi_jogat_felfugg

   • rettenthetetlen hülyék a károlin said

    Sejtem, ki a magas állású minisztériumi hivatalnok. Puzsér Robinak volt az évfolyamtársa. Nagyon felkapaszkodott az uborkafára, de a (nyelv)tanulás nem volt az erős oldala.

   • Eszter said

    Csak a Károlin vannak ilyen jellegű törvénytelenségek?

   • tudományos kutató said

    Nem, másutt is annak törvénytelenségek. Csak tessék megnézni a Károli alapító okiratát, tele van fogadkozással a keresztyén erkölcsiségről meg a Hit szerepéről meg a fiatalok keresztyén szellemű neveléséről.
    Ehhez képest elloptak 157 millió ösztöndíjat, 2 milliárdnyi kormánytartalékot és akkor kiderül, hogy Szabó András és Petrőczi kebelbarátnéja Sárosdyné még nyelvizsgapapírokat is árult.

   • régi kolléga said

    Egyértelműleg a Károli két most is aktív oktatója a főbűnös. Egyelőre 600 gyanúsított van.
    Az egyiknek tudjuk a nevét: Sárosdy Judit.
    A másik nagy valószínűséggel a barátnője, Petrőczi Éva.
    http://hvg.hu/itthon/20131016_Nyelvvizsgabotrany_a_parlamentben_nyilatk

   • HungerGames said

    Máshol is vannak legalább ilyenek, csak a károlisok rossz ember(ek)nek tettek keresztbe ezért az ő szennyesük nagy reklámot kap.

   • jhnnsclvn said

    Ez engem is érdekelne, HungerGames. Mint tudod, hiszen többször is megírtuk, ez a blog azért jött létre, mert a Károlin nemcsak elkövettek bűncselekményeket, hanem ezeket ráfogták ártatlanokra, akiket meghurcoltak és kirúgtak, hogy el se mondhassák, mi történt. Ez a blog a megrágalmazott, meghurcolt, kirúgott, halálba kergetett áldozatok rehabilitációja érdekében jött létre. A megjegyzésed értelmében azonban nem az elkövetők a rossz emberek, hanem azok, akik feltárják a bűntényeket, hogy védelmezzék a saját becsületüket. Engem az is érdekelne, miért tetted zárójelbe a többes számot. Véleményed szerint csak egy rossz ember van, aki kiteregeti a szennyesüket. Ez pedig én vagyok, a bloggazda. Ugye? 🙂

   • law and order said

    Becstelenséget elkövetni erkölcstelen, akárki köeti is el. Hogy egy rektorhelyettes, mint Pál, az az egész egyetemre et rossz fényt. És Sárosdyné bűnözésével még börtönbe is kerülhet.

   • Immanuel K said

    HungerGames hogy érted azt hogy rossz ember? Nem az a rossz aki rosszat tett valakivel hanem aki elmondja hogy mit tettek vele? Kifejtenéd?

   • law and order said

    Balog azt nevezi ki, akit akar. Mint Gödöllőn.
    Nem csodálkoznék, ha Balog kinevezné a Károli rektorának a milliárdos rabló, hamistanúzó, minden lehetséges bűncselekm.ényt elkövető Szabó Andrást. Merhogy benne bízik.
    http://nol.hu/belfold/20131016-rektor_a_szenatus_elleneben?ref=sso
    Reszkess, Olter, jön a Bandi!!!

   • Puzsér Róbert fan said

    Én Sárosdy Esztert sajnálom, hogy a szülei bűncselekményt követtek el.
    Viheti az unokákat a börtönbe a nagymamihoz.

   • HungerGames said

    rossz embernek keresztbe tenni = olyasvalakinek vagy érdekeinek ártani aki azt nem tűri tétlenül. Vannak ilyen emberek (magamat is ide sorolom). Ennek egy speciális esete, amikor olyan embernek v. érdekeinek ártanak, aki arra egyébként semmilyen alapot nem adott (velem is történt már ilyesmi). Hogy jhnnsclvn ilyen-e, azt nem tudni, ugyanis nem tudni, hogy kicsoda jhnnsclvn.

    Ez az egész blog egy konkrét ügyből nőtt ki. Vannak akik azt mondják, 1-2 zakkant ember csinálja az egészet. Mások azt mondják többen. Az adatgyűjtők/szolgáltatók valószínűleg többen vannak. Ezeket a kérdéseket csak akkor lehetne tisztázni, ha a bloggerek és adatgyűjtőik vállalnák a nevüket, vagy valaki azonosítaná ő(ke)t. Erre jelenleg reális esély nincs, spekulálni róla meg felesleges.

   • jhnnsclvn said

    Ezek szerint a “rossz” annyi jelent, hogy nem a megfelelő áldozatot választották ki, hanem olyan valakit, aki védekezik, sőt, átment támadásba. Így már egyetértünk. Én nem vagyok Jézus, és ha pofán vágnak, nem tartom oda a másik orcámat, hanem reflexből visszaütök.

    Azt írod, ez a blog egy konkrét ügyből nőtt ki. Így igaz. Csak aztán nagyon sok ügy lett, és egyre több áldozat, akikkel nem kommunikáltak, csak kivágták őket, mint macskát… (ismert közmondás) Jobb lett volna, ha Bölcskei szóba áll azokkal, akik hozzá fordultak, hogy tisztázzák magukat. Nemcsak nekik, hanem Bölcskeinek is. Nem ismerte fel, hogy nem a legnagyobb gazembert, Szabó Andrást kellett volna megkérdeznie azokról az ügyekről, amiket épp ő maga követett el, hanem sokkal hitelesebb és erősebb személyt. Bölcskei ezt nagyon meg fogja szívni, talán már holnap, vagy holnapután, ha nyomtatásban látja viszont saját sikkasztásos ügyét.

    Te nyilvánvalóan Hima Gabriellára gondolsz (ezért választhattál HG monogramot), aki valóban nem tűrte, hogy őt rágalmazzák meg olyan bűncselekményekkel, amelyeket felettese, Szabó András követett el, és amelyeket a Zsengellér József által vezetett bizottság feltárt. De a következmények mégsem Szabó Andrást sújtották, hanem Hima Gabriellát. Ez már Szabó András sokadik gazembersége volt, de nem a legutolsó. A blog valóban ebből az ügyből indult ki, de messze túlnőtt rajta. Abban tévedsz, ha azt hiszed, mi itt Hima Gabriellát védelmezzük. Feltárjuk, amit ellene elkövettek, de neki nincs nagy szüksége a védelmünkre. Ha őt pofán vágják, géppisztollyal lő vissza, meg tudja magát védeni.

    De ha olyan áldozatokra gondolunk, mint Szilágyi Ferenc, Györke Ildikó, Király Gyula, Szigeti Lajos, Bolyki János vagy Marosi Margó, akik nem tudták magukat megvédeni, azt sem tudták, mi történik velük és miért – belehaltak vagy beleőrültek a bántalmakba, akkor ökölbe szorul a kezünk. Mindnyájukért van ez a blog, az erősekért és a gyengékért, de főleg a leggyengébbekért, akiket nem véd meg senki, és akik már jóvátételt sem kaphatnak.

    Bűnözők ellen csak jogállamban lehet a jog fegyvereivel harcolni. Nálunk a rendőrség és az ügyészség – egészen a Legfőbb Ügyészségig – a Károlinak falaz. Hogy miért? Érthető. A Károli lábon megveszi őket, beépíti őket a Jogi Karba, megdobja őket havi párszázezerrel, hogy elsikálják a bűncselekményeiket, itt van a másod-, harmad vagy akárhanyad állásuk, itt pitiznek a kenyéradó gazdájuknak. Ezektől várjunk igazságszolgáltatást? Még jogszolgáltatást se.

    Ebben a helyzetben egy legális eszköz marad – a nyilvánosság. És egy féllegális – a gerillaháború. Robin Hoodok vagyunk, és ha haramiák, ahogy ellenfeleink – Szabó András, Balla Péter stb. – neveznek bennünket, akkor a schilleri értelemben. A világrend csak akkor áll helyre, ha az áldozatokat rehabilitálják. Ehhez viszont le kell leplezni a valódi bűnösöket. Addig nem fordulhatunk vissza, és nem állhatunk le.

   • the easy conscience of effortless superiority said

    HungerGamesnek!
    1. Más is gazember, nemcsak a károlisok, csak keesebbet írnak róla.
    2. Kár spekulálni a blog írásain, mert nem tudjuk, ki írta.
    Ennek a két megállapításnak a sivár butasága és riasztó erkölcstelensége jellemző a károlisokéra.
    Most, hogy a HVG, nem mi! megírta, hogy Sárosdyné és bűn(házas)társa nyelvvizsgabizonyítványokat árult?
    HungarGames logikája szerint ez se baj.
    A Károlin business as usual.

   • HungerGames said

    ECoES:

    1. Merthogy szerinted ez nem így van; és minden gazembernek van egy ehhez a bloghoz hasonló szennyesteregetője? (nem mellesleg olyanokat is vehemensen támadtok, pl. Petrőczi, Sepsi, akik ügyeivel kapcsolatban semmilyen doksit nem találtam a blogon, csak színes sztorikat, azthallottam- és úgytudomokat).

    2.Ez úgy hangzott, hogy “Vannak akik azt mondják, 1-2 zakkant ember csinálja az egészet. Mások azt mondják többen. Az adatgyűjtők/szolgáltatók valószínűleg többen vannak. Ezeket a kérdéseket csak akkor lehetne tisztázni, ha a bloggerek és adatgyűjtőik vállalnák a nevüket, vagy valaki azonosítaná ő(ke)t. Erre jelenleg reális esély nincs, spekulálni róla meg felesleges.” ezeken a kérdéseken -> t.i. hogy hány ember végzi a munkát és ki(k) ő(k), nem érdemes spekulálni..

    Sárosdy ügyét meg majd kinyomozzák és szó nincs arról hogy semmi probléma, ha bűnöznek. Ha bűnöznek. Én egyébként arra számítok, hogy sok minden fog mostanában előkerülni a Károliról és a Pázmányról (nomeg a Corvinusról, bár az más okból), vagy hozzájuk köthető emberekről. A felsőoktatási támogatások sajátos módosítgatásai az egyházi egyetemeket annyira nem érintik vagy akár kedvezően is érinthetik, így ők relatíve jobb helyzetben lesznek a jövőben mint a fullban az állami apanázstól függőek. Ez már most sokaknak nem tetszik. Sima hatalmi játékok. Mindenki láthatja pl. hogy egy ideje hogy rákaptak a galamuszi linkelők a blogra, nem véletlenül.

   • jhnnsclvn said

    1. Már van egy pár testvérblog: Gálferences, Szegedi bennfentes, és van törekvés ilyenre Veszprémben, Debrecenben és Nyíregyházán. (Tőlünk kérnek tanácsot.) Sepsit szerintem se nagyon támadják, alig említik ezen a blogon, elenyésző itt a szerepe. Petrőczi támadásával én személy szerint nem értek egyet, bár azt, hogy ártatlan, nem hiszem el Neked. A férje több mocskos ügyében nyakig benne volt (Mészáros-opponencia, doktori iskolai tanácsi működés, Angol Tsz. belső iratainak továbbítása a dékán-férjnek), de igazad van, ezek mind eltörpülnek Szabó András alattomos gaztetteivel szemben. A támadások feltehetően rajta keresztül is inkább a férjének, Szabó Andrásnak szólnak, aki megérdemli. Többségi döntés alapján kerülnek fel a Petrőcziről szóló posztok, noha én mindig megvétózom, mert súlytalannak tartom, és elmebetegnek, ami miatt sajnálom is.
    2. nincs mit hozzátenni – szó szerinti idézet
    3. Honnan veszed, hogy Sárosdyné ügyét kinyomozzák? A 157 milliót se nyomozták ki, mert nem akarták, pedig az nagyon súlyos volt. Attól, hogy valaki ellen nem emelnek vádat, még nem bizonyíték az ártatlanságára. Szabó több súlyos bűncselekményt is elkövetett, a rendőrség és az ügyészség mégis elsikálta, akár úgy, hogy törvényt sértettek, akár úgy, hogy letagadták a csillagot az égről. A kormány továbbra is dézsával önti a zsét a bűnözőkbe. Kinek tetszene az, hogy a csalókat egyre csak jutalmazzák, mert csuhát viselnek, az államiak pedig kínlódnak? Azt honnan látod, hogy a galamuszi linkelők rákaptak a blogra? Ezt még én se látom! Te vagy a titkos adminisztrátor? Mostanában vannak furcsa működési zavarok. Csak nem te okozod? 🙂

   • Hostess Enikő said

    Tepsit nem támadják elég vehemensen. Én őszintén szólva keveslem és nekem Tepsi nagyon is gyanús. Elég elismerően szólnak róla, főleg azért, ahogy félreállította Szabót és a Hansági-Hermann bandát, ahogy kinevezte Papp Ágit és Horváth Csabát. Van egy-két poénkodó megjegyzés, de ez inkább csak azért hogy ne lógjon ki a lóláb, mert ő is állhat a blog mögött. Nem nyíltan, de finom adatszolgáltatásokkal. Végül is ebből az egész botrányból egyedül ő profitált – mindenki más veszített. Sose lett volna dékán, ha Hima nem rántja magával Dugonics Tituszként Szabót és bandáját a mélybe. Van olyan vélemény is, hogy Tepsi Johannes szövetségese. Őt csak tesséklássék bírálják, nagyon langyosan, hogy ne legyen gyanús. Johannes valójában Tepsinek tett szivességet, előtte takaritotta ki a terepet. 🙂

   • Van egy dosszié, Tiszántúlról. Több éve gyűjtik bele a dokumentumokat. Még tegnap is frissítették. Református, Iskola, normatíva,csalás, okirat-hamisítás, presbitérium, törvénytelen határozatok stb címszavakkal.

   • jhnnsclvn said

    Akarsz belőle valamit nyilvánosságra hozni? Szkenneld be és küldd el nekünk.

   • svabra said

    HungerGames
    nagyon magabiztos. Pedig van egy határ, amin túl a kormány sem fogja védeni a károlis bűnözőket.

   • the easy conscience of effortless superiority said

    Igen, vannak dossziék itt meg ott.
    És nagyon hamar nyilvánosságra fognak kerülni.
    A főbűnösök, a református egyház korrupt vezetői és a károlis csirkefogók nem fogják sokáig élvezni bűneik gyümölcseit.

   • HungerGames said

    jhnnsclvn: Már miért ne nyomoznák ki? Azt ne felejtsük el hogy én nem kutakodom az ő ügyeik után, és pl. nem tudom hogy az ösztöndíjcsalás ügye hogyan végződött, kik a konkrét szereplőik stb. De azt is kinyomozták, legfeljebb a nyomozás eredményére lehet azt mondani hogy az nem is így, nem kapták el a bűnöst, a főkolompos(ok) megúszták, lezsírozták stb. Ugyanígy ezt is ki fogják nyomozni, és ha nem olyan eredmény születik amit valaki a bizonyítékok alapján XY elvárna akkor majd erre is lehet azt mondani hogy lám, már megint.

    “Kinek tetszene az, hogy a csalókat egyre csak jutalmazzák, mert csuhát viselnek, az államiak pedig kínlódnak?” Egy intézmény, akár a refegyházról akár egy egyetemről van szó, még nem lesz csaló attól, ha esetleg egyes tagjai csalók. Márpedig az állam egyházakat és intézményeket támogat, nem személyeket. De a kormány sem azért csinálja ezt mert igazságos elosztást akar, hanem azért mert ő akarja megmondani hogy kinek mire mennyi pénzt ad. Ha más (úgy értem bármelyik ’89 utáni politikai szereplő) lenne kormányon. ugyanezt csinálná, csak mások lennének a kedvezményezettek és a hátrányba hozottak.

    Galamuszik: onnan, hogy rendszeresen posztolnak ki a cikkek alá 1mondat+1link kombóból álló üzeneteket, amik véletlenül a galamuscsoport híreire, eseményeire mutatnak vagy a fidesz embereinek rosszaságait mutatják. Nézd majd meg a kimenő linkjeiteket a megfelelő appal vagy online SEO-s progikkal, meg fogod ezeket találni. Én nem nyúltam bele a honlapba, nem raktatok fel mostanában valami új wordpress plugint? Az okozhat apró kihagyásokat (pl. friss kommentek nem látszanak a főoldalon, RSS akadozik). A másik lehetőség hogy valaki SQL injekciókkal próbálja meg kinyerni a felhasználók/adminok címét és belépőjét és annak mellékhatásait látjátok. És nem, nem én csinálom vagy csináltatom.

   • Missis Sherlock Holmes said

    Az nem nyomozás ha maszatolnak, direkt mellényúlnak hogy jaj csak meg ne találjuk a bűnöst inkább nyomozzunk a sértett ellen. Majd elkenik ezt is mint Szabó András és Koncz Betty 157 milláját vagy ráfogják valakire mint Marosi Margóra. Az az ügyészi utasitas hogy nyomozzanak félre. Sose a bűnöst vonják felelősségre hanem akire az egyetem rámutat.

   • Couple said

    Ezt én se értem, milyen nyomozás az, ha nem is akarják elkapni a bűnöst hanem inkább kifogásokat keresnek arra, hogy mér nem lopás a lopás. Ezt nem fogják kinyomozni, mert Sárosdíné Petrőczivel együtt csinálta. És a szent tehénnek mindent szabad. Meg a szabóbandinak aki bezsebelte a lóvét.

   • Immanuel K said

    Ha egy intézményben hemzsegnek a csalók akkor az bizony csaló.

   • Csak azért is Károli said

    Szerencsétlen idióták vagytok mind!
    Ki vagytok rugva ott az utcán és üvöltöztök és rágalmaztok.
    Vegyétek má észre nektek meg a galamuszis barátaitoknak befellegzett.
    Mi nyerjük a választásokat és mi lekörözzük az Eltét. BBalog Zoli megigérte és igy is lesz.

   • jobbikos said

    HungerGamesnek igaza van! Büdös rohatt komcsik és szadeszesek álnak a blog mögöt! De tuddjuk kik vagytok és egyenként fogunk beneteket levadászni! Nem kell gügyögni ezekhez a mocskos hazaárulo ge.ikhez. Lesujtunk rátok nagyon hamar! Éljen Magyarország éljen a magyar jövő! Kitartás! Jövünk és eltüntetjük ezeket!

   • nemzeti érzelmű fiatal said

    Igaza van HungerGamesnek de nem kell cifrázni, a zsidrákokról an szó! A libsik álnak a blog mögöt mer csipi a szemüket az egyetlen igazi nemzeti érzelmü tudományt oktató Károli.
    Olyan nemzeti érzelmü tudósok annak itt mint a nagyszerü Hidán Csaba meg a nagyszerü költőnő Petrőci Éva akinek a költészete igazi isten hivö és magyar örökség.
    Szóval huzzanak a bibsik a francba de ha nem akor segittünk nekik nagyon szivessen.

   • tóratartó said

    Mi irányítjuk a Károlit, ki más.

   • HungerGames said

    Immanuel K.

    Nézzük meg hogy hány teljes állású oktató tanít a Károlin, vagy hány papja van a refegyháznak, és ebből konkrétan hánynak az ügyéről beszélnek itt a blogon összesen. Utána beszéljünk újra arról, hogy hemzsegnek-e köztük a csalók vagy nem.

    Az utóbbi néhány hozzászólást vajon ki írhatta, buta jobbikosok vagy okos galamuszik?

   • Immanuel K said

    Ha egyházi oktatási intézményről van szó, amelyik képmutató módon az “erkölcsösségével” bizniszel, akkor egy is sok. Egyébként pedig – korántsem a teljesség igényével – sorolom: Szabó, Petrőczi, Hansági, Hermann, Mészáros, Pethő, Balla Péter, Bene, Kiskovács és Nagykovács, Sárosdyné… Neked ez nem hemzsegés?

   • ZsoltCsaba said

    Tedd már hozzá Bölcskeit és Tarrt is, akik lenyúltak 115 miliót, és a tetejébe még ráfogták a gazdasági igazgatóra és a rektorra. Az elsőt kirúgták, a másodikat leváltották és mindkettőt följelentették a minisztériumban. És ez nem hemzsegés? Ráadásul a hemzsegők között van az egyház és az egyetem vezetője! Vedd már észre miket hadoválsz itt össze. Simán igazolod a bűnözést mint normális napi tevékenységet ha a kedvenc egyetemedről van szó, amelyik olyan kényes a makulátlanságra. Kirúgat titkosszolgálatosokkal egy professzort, mert az tanított a lakásán a nyári szünetben mikor a Károli zárva volt, még csak nem is érintette az egyetemet! De simán megtűr Pethőt, Mészárost, Szabót, Sárosdynét stb. és az egyház élén a sikkasztókat? Bölcskei és Tarrt! Ha ezt az erkölcsiséget véded, kkor már ez neked húsoddá és véreddé vált. Így jár mindenki aki ezek közé keveredik!

   • Bán Zsiga said

    Tudnánk mi még tovább rontani ezen az arányon más iskolák bevonásával Hunger Games. De még hogy mennyire hemzseg!

   • Moral Insanity said

    Az a megdöbbentő Hungergamesban, hogy észre se veszi, mennyire azonosul a Károlin uralkodó általános erkölcstelenséggel és a bűnözéssel, mennyire “normálisnak” tartja. Leegyszerűsítve az a véleménye erről, hogy na és? Minek ennek ekkora feneket kerekíteni, máshol is van ilyesmi, mégse blogolnak. Valszeg pár hete ugyanő volt, aki felszólította a bloggereket hogy na most aztán elég, ha eddig nem sikerült lesittelni a károlis bűnözőket, ezután se fog, kár erre több szót vesztegetni. A bűnösöket hagyják futni, a meghurcolt áldozatok pedig vagy lépjenek tovább vagy ne csodálkozzanak ha kapnak még pár utánrúgást.

   • HungerGames said

    IK: nekem ez egy felsorolás. 2010ben 196 teljes állású oktató volt a Károlin, (3.5.3. as menü a http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felsooktatasi_statisztikak címen) ebből te most említettél 11et. Persze ha az 1 is sok, akkor ez már valóban hemzsegés, kicsit kevésbé idealistán meg nagyon nem az. Nem fogunk összeveszni rajta, de lássa akkor mindenki, hogy milyen valós helyzetre alkalmazod a szót.

    ZSCS: “Simán igazolod a bűnözést mint normális napi tevékenységet” Mondtam én hogy a bűnözés normális? Nem, azt mondtam amit egyébként te is tapasztalhatsz nap mint nap, hogy a bűn itt van körülöttünk a világban, de nem ám mindenhol egységesen, hanem elkülöníthetően. Itt azt mondják, hogy ez és ez ebben és ebben bűnös. Ezt az elkülönítést illene következetesen alkalmazni és le kellene szokni a kollektív bűnösség állításáról, mert nem az egyetem, hanem egy személy rúgott ki egy professzort, és ezért nem egy egyetem kollektíven, hanem egy személy személyesen viseli a felelősséget. (Ne rugózzunk azon hogy kik és hogyan asszisztáltak ehhez, akár most megelőlegezem a pontosítást, hogy több konkrét személy is felelős lehet).

   • Kirúgási technika said

    Egyet? Na ne kicsinyítsük a Károli “érdemeit”! Egész csomó professzort kirúgtak. Kezdve Szilágyi ferenctől, aki professzorként és dékánként ment ki párnapos külföldi konferenciára, és mire visszajött, már nem volt se ez, se az – lapátra tették egy szó nélkül. Belebetegedett és belehalt. Szigeti Lajost is kirúgták és amikor erősködött hogy visszajön, megalázták és öngyilkosságba kergették. Király Gyula címzetes egyetemi tanárt egyszerűen kizárták az épületből, a portást utasították hogy ne engedje be – belehalt a megaláztatásba. Hegedűs püspököt se engedte be a szemét veje se az egyetemre, se a Kálvin téri templomba. Bolyki belehalt abba hogy óvatlanul elmondta az igazat a 168 órának a csaló Pethő Sándorról, aki persze még ma is tanít a Károlin. Himára ráuszították Földi László III/I-esműveleti igazgató cégét, amelyik össze vissza hamisított videőkat róla. Ane-Marie Kooletól elvették az intézetét, ide-oda rakosgatták majd a nyilvános honlapon mind angol, mind magyar nyelven megszégyenítették, végül kirúgták. Ez neked csak egy professzoráldozat?

   • Professzoráldozat said

    A Károliról egy csomó professzort, docenst és egyéb dolgozót rúgtak ki Szabó András intrikái és nyílt fúrásai miatt. Pedig elég lett volna 1 embert kirúgni: őt magát, a mételyt, a rákfenét – Szabó Andrást!

   • Couple said

    Inkább kettőt: Szabó Andrást feleségestül. 🙂

   • Hungergames Szelleme said

    Egyetértek. Ha Szabót már a vita kezdetének kezdetén kirúgták volna, most nem tartanánnk itt, nem lenne ez a blog se…

   • pecking order said

    A blogon megjelentekből világosan kirajzolódott a Károli bűnbeesésének története. Megalapította az egyetemet Hegedűs püspök (akiről a mostani rektor, a veje, Balla Péter mintha elfeledkezne), Benda Kálmán, aki sajnos nem sokkal az alapítás után meghalt (és akit szintén nem említ Balla rektor pl. az évnyitó beszédében, pedig centenáriuma alkalmából az MTA is megemlékezett róla), és az alapító bölcsészkari dékán, Szilágyi Ferenc. Az ő mártíriumáról nem olyan régen méltón megemlékezett a blog. Ebből kiderül, hogy Szabó András és Petrőczi Éva befurakodásával kezdődött a züllés (Barátossy bűne, hogy beengedte őket), aztán, mint az éhes kakukkfiókák, a jogos tulajdonosokat kiszórták a fészekből és maguk kezdtek ott becstelen módon uralkodni.
    https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/30/hommage-a-szilagyi/

 7. tudományos kutató said

  Persze, jó helyen vannak az idióta úgynevezett tanárok között. A damasztabroszba öltözött sármelléki tündér, Tepsi irányitásával garantált a szinvonal. Bugris barmok.

 8. tilos az á said

  Nézzétek, hallgassátok a Robit! Puzsér a csúcs! Legközelebb a Károliról fog írni és beszélni!!!

 9. Puzsér Róbert fan said

  Itt a link!

 10. Szeged HÖK said

  Egy biztos. A SZTE Fried István nevét töltötte fel témavezetőnek a korabeli dokumentumok szerint, ezt utólag manipulálták. Pál tehát hazudott, és ezt még hangsúlyozta, meg is ismételte a levelében.

  • MAB illetékes said

   Abban is kétségkívül hazudott, hogy a MAB megsemmisítette a védést. Ez már józan ésszel is nyilvánvaló hiszen a MAB nem bíróság. De a MAB határozatban szó szerint az van, hogy “egyetértéssel fogadta”. Valamit egyetértéssel fogadni vagy megsemmisíteni két totál különböző dolog.

  • U-Szeged said

   Pál abban is hazudott, hogy csak a védés után érkezett az egyetemre bejelentés. Mindenki tudta, hogy már félévvel a védés előtt valósággal bombáztak bennünket e-mailekkel a csaló fogadása miatt. Úgyszólván minden BTK-s oktató kapott erről legalább egy e-mailt.

 11. Kaka-démikus said

  Páljóska nagyon ráb…szott arra hogy hallgatott Kulcsárszabóra. Mindent megcsinált neki aztán nem kapott érte cserébe semmit és most még ráadásul egyedül ég mint a rongy a nyilvánosság előtt. KSZE nem áll oda mellé hanem lapul a háttérben a Pál által lehabilitáltatott kancsal majom menyével együtt.

  • KSZE workshop said

   Mér? Az Ernő igazán kampányolt érte az akadémián. Még a jelölőlistára is sikerült fölvetetnie mindenki legnagyobb elképedésére hogy ezt a tehetségtelen nullát akadémikusi jelöltek köz betuszkolni! Az Ernő nagyon-nagyon igyekezett nem rajta múlt!

 12. kikaseroljuk szabó andrást said

  KSZE mindenkivel becstelen. Emlékeztek, hogyan röhögött a szarszagú bunkó Szabón meg Petrőczin. Mikor elővezette Petrőczi professzori jelölését a MAB-ban, alig palástolta mélységes megvetését.

 13. Nyalogánysors said

  Oszt mire ment a jelölőlistával? Akadémikus mégse lett. Ezér bűnözni? Megérte?

 14. Donna Gentile said

  Hogy meri Pál József a világirodalom leghíresebb múzsájának nevét a szájára, a tollára, a számítógépe klaviatúrájára és még nem tudom micsodájára venni? Kikérem magamnak, hogy engem ezzel a szörnyeteggel összeboronáljanak!

 15. Il sommo poeta said

  Úristen! Hogy kik nem mernek Dantéval, az egyetemes literatúra legerkölcsibb költőjével foglalkozni! Pál József? Ez a pitiáner seggnyaló?
  Sommo poeta! A pokol melyik bugyrába rúgnád bele ezt a görényt?

 16. tilos az á said

  A csakugyan jó hírű szegedi egyetemnek sokat árt Pál József csalássorozatának nyilvános leleplezése.
  A Károlinak nem árt semmit, annak a rossz híre olyan penetráns, hogy azon néhány újabb botrány – Sárosdyné, az angol tanszék docense pénzért árulja analfabétáknak a nyelvvizsgabizonyítványt – alig ehető észre a rossz hír további feketedésében.

 17. világhírű károlisok said

  Nem becsülném le a Sárosdyné féle ügy jelentőségét.
  Sárosdynét többször is felkérte az ELTE Fordítástudományi Doktori Iskolája témavezetőnek és opponensnek.
  Hogyan számolnak el vele, hogy megbíztak ebben a – most már egyre nyilvánvalóbb – bűnelkövetőben?

 18. grammaticus said

  Igen, Klaudy Kinga iskolavezetőnek nyilván roppant kellemetlen, hogy Sárosdyné méltatlanná vált a bizalmára. Így bízzatok a károlisokban!

 19. Puzsér Róbert fan said

  Olvassátok a Robit! Zseniális! A legnagyobb tehetség, aki megfordult a Károlin!
  Okádott is tőle, főleg Szabó Andrástól meg a fehérmájú Ludvig nyanyától, aki állandóan simogatta és célozgatott rá, hogy egy érett nő (ez lenne őkurvasága) a legjobb az ágyban.
  https://www.facebook.com/NevemSenkiHetilap

 20. lord peter wimsey said

  Egyre több milliárdos csalás derül ki a Fideszről. Most éppen Lázár János osztogatott volna pár milliárdot, de aztán mégse. A
  http://nol.hu/belfold/napelembotrany__meg_nagyobb_a_tet_?ref=sso

 21. pecking order said

  A pápistáknál rend van!
  De itt, nálad, Balla???
  http://444.hu/2013/10/16/kedves-diakok-ne-hozzatok-magatokkal-fegyvert-az-unnepsegre-mert-a-miniszterelnok-ur-is-ott-lesz/?fb_action_ids=206522076197421&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22206522076197421%22%3A573129622740589%7D&action_type_map=%7B%22206522076197421%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D

 22. Lafferton fodrászat said

  Két hét múlva van a Reformáció Emléknapja.
  Készen álltok rá, tiszta lélekkel?
  Ma a vezető hírek között volt a nyelvvizsgabotrány, rekordot döntött a gyanúsítottak számát illetően (600).
  Az ELTÉ-n másról se beszélnek, mint Sárosdynéról, aki az angol tanszék docenseként és dékánhelyettesként nyelvizsgabizonyítványokat árult. Börtönbe is kerülhet.
  Jól vagytok? Tiszta a lelkiismeretetek? (Buta kérdés, nektek az sincs, mint ahogy intellektusootok és erkölcsötök se.)

 23. Zója utca said

  Szabó András áll a nyelvvizsgabotrány hátterében. Mint ahogy a 2 milliárdos kormánytartalékrablás és a 156 milliós ösztöndíjsikkasztás hátterében is.
  A drogdílerektől lehúzott 20%-át nem is említem.
  Kastélyszállót épített belőle az Adrián, ahol pedofiloknak szerez kis gyönyörködtetőket.
  A többit pedig Liechtensteinben tartja egy bankszámlán.
  Sárosdyné mehet a börtönbe. Hogy rávall-e Szabóra?
  Érdeklődéssel várjuk.

 24. huncutság said

  A szegedi gál ferenc főiskola is érintett lehet a nylevvizsga botrányban. nem egy esetről tudok, amikor Odrobina László és a teolingvások odaadták előre a nyelvvizsga kérdéseket. Például Skamla Gábrielnek. Odrobina László ráadásul nyelvvizsgáztat.

  • Bandibetty said

   Egész biztos. Ugyanis a nyelvvizsgabizniszt a Szabó András – Koncz Judit (betty) páros eszelte ki, Sárosdynét a barátnője, Szabó András felesége, a szintén az angol tanszéken tanító Petrőci rángatta bele közvetítőként. A bizniszt Szabó András és Koncz Betty szervezte és irányította, ők is kaszáltak rajta a legtöbbet. Koncz Betty ezt folytatta a Gál Ferencen amikor áthelyezték oda. Továbbra is együtt bizniszeltek Szabóval, napi többszöri e-mailés telefonkapcsolatban voltak egymással. Sárosdyné csak a balek volt

 25. journalist said

  Természetesen! Miért a gálferencesek maradnának le valami rosszról!

  • Imi said

   Nemsokára bizonyíték is lesz, bisztire! 😉 A maffia a gál ferencen is működik. Nézz utána te is, milyen nyelvvizsga típus van a Károlin (segítek: theolingua) és milyen a Gál Ferencen (ismét segítek theolingua)…

 26. Béla said

  Szabó András felnyomta Bölcskeiéket a 115 millió lenyúlásáért. Persze nem a saját nevén, hanem a rendszergazdáén, valamilyen Béla volt, de már meghalt, az ő nevét írta rá a feljelentésre.

 27. Debreceni hallgató said

  http://www.168ora.hu/itthon/korosparti-petert-valasztottak-hook-elnokeve-119756.html

  Körösparti Péter nagy megalkuvó és seggnyaló, zsíros állásra hajt a kormányban, méltó utóda Nagy Dávidnek. Annak idején, mikor Szegeden volt az OTDK, és amit a Károli megbundázott, nem állt ki a hallgatóinkért. Abban a bizottságban ahol Hermann Zoltán a saját sógorával, Szilágyi Mártonnal ült, vérlázító dolgok folytak.

  • Gábor said

   Megvették neki a szavazatokat.

   • journalist said

    Igen, nézzétek csak meg, honnan indult pl. Maruzsa Zoltán államtitkár. A MIÉP-ből és az ELTÉ-s HÖK-ből. Balog jobboldali gazembereket gyűjt maga köré, ez egyértelmű.
    A legfőbb gazember persze Szabó András a RABLÓ + GYILKOS.

 28. Szegedi Kolléga said

  Pál József nem átall arcátlanul hivatkozni állításai alátámasztása céljából különböző linkekre, többek között az Országos Doktori adatbáziséra (www.doktori.hu). Hogy ott kinek a neve szerepel témavezetőként, hány oldalas volt Mészáros szövege. Van, aki ezt be is szopja. Azt az adatbázist már számos alkalommal meghamisították. A témavezetők neveit állandóan cserélgették, a jelölt keresztnevével is variáltak, de ez nem minden. A szöveget is folyton módosították, a terjedelmet már a védés után bővíthették. A leütések száma kezdetben 230 ezer volt, aztán 270, aztán 320, Pál mostani levelében pedig már 393 ezer! Ez annyit jelent, hogy Mészáros a védése után tovább írta a dolgozatát!

  • HungerGames said

   A szegedi szövege amennyire látom teljesen normális terjedelmű, konkrét leütésszámot lehet számolni a doktori.hu- ra felkerült szövegből. Engem az érdekelne, hogy a károlira benyújtott disszertációt ki látta valójában, mert mondjuk min. az opponenseknek látniuk kellett. Most ide van linkelve egy tanulmány, de hol bizonyítja ez hogy ezt adták volna be a károlin disszertációnak?A MAB pontosan milyen kifogást hozott fel MM védéséről? Terjedelmit? Formait? Szerzőségit? Ha a MAB véleményezett valamit akkor nekik is látniuk kellett amiról véleményt mondanak.
   A másik, hogy ha 2009 március 26án volt a régi védés és 2010 nov. 25-én az új, akkor mi lehetett olyan extra sürgős hogy 4 hónapot nem lehetett várni arra hogy a 2 éves embargó leteljen?
   A harmadik, hogy azt a jogász szakvéleményt amire Pál hivatkozik elemi érdeke lenne bemutatnia, mert meg kellene vizsgálni hogy a benne állítottak jogilag helytállóak-e. Ha igen, akkor semmilyen csalás vagy tévedés vagy hiba nem történt, ha nem azzal meg nem kerülne rosszabb helyzetbe, csak jobba, hiszen hivatkozhatna arra, hogy a szakvéleményre alapozta a döntését. Az hogy nem mutatja be, azt jelentheti hogy eleve nincs is ilyen papír, vagy hogy van, de nem hajlandó névtelenül tett vádakra érdemi bizonyítékokkal reagálni, és majd ha bíróságra kerül az ügy ahova súlyos pénzeket kell fizetni jogászkodásra, majd akkor prezentál valami egyértelműen felmentőt, addig meg azért nem, hogy a perre vitellel a másiknak minél költségesebb legyen az ügy.

   • Szaporító Szent József said

    Ne abból indulj ki, amit most látsz fenn a http://www.doktori.hu oldalon. Mészáros anyagát az eljárásra jelentkezéstől kezdve állandóan manipulálták Szegeden. Többször is cserélgették az adatokat. A keresztnevet, a témavezetők neveit és a disszertáció szövegét is, állandóan növelve a trjedelmet már a benyújtás, sőt a védés után. A mostani leütésszám pl. nem azonos a 2 évvel ezelőttivel. A védés 3 évvel ezelőtt volt! Ez hogy lehet szerinted? Megismétlődött a bibliai csoda, vagy Pál József növelte a terjedelmet?

   • Szegedi Kolléga said

    Ide is bemásolom a kiegészített hsz-omat, mert Éhező Játszma itt nyitott vitát:

    Mire bizonyíték a http://www.doktori.hu mostani állapota? Semmire. Már a témavezetők neveinek kavalkádjából is kiderül, hogy Pál hazudott, az adatokat folytonosan manipulálták. Mészárost védették 2010. október 24-én, aztán a disszertáció szövegét folyamatosan tovább írták úgy, hogy különböző témájú cikkeket, képmelléklet-leírásokat, függelékeket csatoltak hozzá, hogy rőfre több legyen. (Mellesleg a szegedi minimum eleve annyira alacsony, hogy a mennyiséget még egy gimnazista is játszva teljesíti.)

   • Lucianus said

    Mészáros károlis disszertációja annyira gáz volt, hogy a blog.hu-ról letiltott elődblogokban mentek a poénok arról, hogy az recenzió méretű, ráadásul még teammunka is. Ami itt van, rekonstrukció. Hogy miért nem az eredeti? Mert ahogy a MAB Mészárost lebuktatta, azonnal lekapták a szöveget, amit még az egyik opponens, Petrőczi Éva se látott. Bednanics se, mert előbb írta meg az opponensi véleményt, mint ahogy a disszertációt Mészáros egyáltalán benyújtotta volna. Talán a szóban előadott tervekről? 🙂

   • Bloggerjogász said

    Éhező, kicsit pontosítanom kell a jogi ismereteidet. A 2 éves szilencium a fokozat visszavonásától az eljárásra jelentkezésig számít a tv szövege szerint. Mészáros fokozatát 2009 szeptemberében vonták vissza, ez a kísérlet sikertelenné nyilvánításának dátuma. Mészáros eljárásra legkorábban 2011 szeptemberében jelentkezhetett volna, a védés pedig legkorábban 2012 tavaszán történhetett volna. Azaz nem 4 hónapot, hanem másfél évet kellett volna várnia.

   • Palijátszma said

    Ez a nyakatekert érvelésed a másiknak okozott perköltségről nagyon nevetséges. Annál is inkább mer lehet hogy magának okozza. A per Magyarországon hazárdjáték, amiben a törvények játsszák a legkisebb szerepet. Pál rossz sajtójából ítélve, elég hatalmas ellenségei lehetnek, és egy ilyen nyilvánvaló törvénysértésnél ő kockáztat többet. Megnyugodhatsz abban, hogy nincs ilyen szakvélemény. Normális jogász nem ír le ekkora hülyeséget.

   • HungerGames said

    Most én nem egészen értem, hogy akkor a védés lett utólag sikertelenné nyilvánítva, vagy a kiadott fokozat lett visszavonva? A szabályozás azt mondja, hogy “Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés” esetén van 2éves szilencium új eljárás indításáig. És itt sem egyértelmű nekem, hogy a sikertelenné nyilvánítás dátumától vagy a sikertelen védés konkrét eseményétől kezdve számolódik a két év, bár ez végeredményben nem oszt nem szoroz.

    A jelenlegi károlis doktori szabályozás nem biztos hogy érvényes volt akkor, de most pl. az van benne, hogy “Doktori fokozat visszavonása esetén az érintett 5 évig nem jelentkezhet újabb fokozatszerzési eljárásra.” Szóval visszavont fokozatnál sokkal biztosabb a helyzet, ha akkor ez érvényes volt.

    Na ezért lenne érdekes az akkori jogi szakvélemény, mert ezt utólag én biztosan nem fogom kibogarászni meg összekombinálni

   • Jura U-Szeged said

    Nem létezik semmilyen jogi szakvélemény. Pál azt mondta a Doktori Intézetben, hogy ezt a védést át kell vinni, ha törik, ha szakad. A jogászok pedig találjanak valamilyen ürügyet, hogy kibújhassanak a szabályzat és a törvény alól. Az eljárás megsemmisítését soha senki nem írta le, mert ez egyszerűen nem igaz és nem is lehetséges. A MAB “egyetértéssel fogadta a fokozat visszavonását”. Szó szerint ez áll a határozatban, újra megnéztem. A szegedi jogászok nem adtak ilyen hülye tanácsot Pálnak. De azért nem is ártatlanok. Az a bűnük, hogy nem is tiltakoztak, meg se nyikkantak.

 29. journalist said

  Pált nem boldoggá, hanem egyenesen szentté kell avatni. Nemcsak hogy NEM KÖVET EL HIBÁT, pedig a katolikusok szerint egy szent is elkövet naponta hét bűnt. Azon kívül MEGSZAPORÍTJA A DISSZERTÁCIÓT, mint Krisztus urunk a halat és a bort.
  ALLELUJA!

  • Szaporító Szent József said

   Mészáros nyúlfarknyi “disszertációja” a lezárás és beadás, sőt a védés után egyre terebélyesedik, egyre bővül. Csoda történik? Vagy Pál József s.k. szaporítja a szöveget?

 30. posicionamiento said

  Pál már lebukott. De Mészáros törvénytelen fokozatát mégse vonja vissza a SZTE. A SZTE-től el kellene venni a doktoráltatási jogot.

 31. Beatrice mosolya said

  Azért ne feledkezzünk meg a csaló és okirathamisító Pál Jóskáról se, akinek nagyon kevés büntetés, hogy nem lesz újra rektorhelyettes. Bíróság elé kellene állítani ezt a nyálas buzi kis férget, aki kinyalja a feljebbvalóit és minden aljasságra kapható a karrierjéért.

 32. facebook password hacker said

  Thanks to my father who told me concerning this website,
  this blog is really amazing.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: