Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The Unbridled Church (A zabolátlan egyház)

Posted by jhnnsclvn - november 7, 2013

Van egy egyház Magyarországon, amelynek a szó szoros értelmében mindent szabad: a Fidesz két legerősebb emberének, Orbán Viktornak és Kövér Lászlónak az egyháza. Bölcskei Gusztáv püspök, a Református Egyház feje most épp a lenyúlt százmilliókból vesz részt szextúrán Dél-Koreában.  A nemrég elhunyt ex-püspök családja pedig az elmúlt vasárnap botránkoztatta meg egy templomban tartott provokatív jobbikos rendezvénnyel a közvéleményt. Úgy tűnik azonban, hogy a társadalom és főként a kormány, ezektől a talárba bújt gazemberektől mindent eltűr. Nincs olyan bűncselekmény, amit felelősségre vonás követne. Miért zaboláznák éppen ők magukat, ha minden tűréspróbát sikerrel teljesítenek? Ez egy következmények nélküli ország – mondta volt Orbán Viktor a szocialista kormányzás utolsó hónapjaiban. Nos, az általa vezetett országra ez abszolút mértékben igaz. Bölcskei Gusztávnak és a vele – Szabó István megbuktatása céljából – lepaktált Hegedűs-családnak mindent szabad. A megbotránkoztató templomi rendezvényen ott voltak Hegedűs gyermekei, továbbá menye, ifj. Hegedűs Lórántné jobbikos parlamenti képviselő és veje, Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora. A Bölcskei Gusztáv által vezetett református egyház olyan ma, mint a palackból kiszabadult szellem. – A szerk.

Szerző: Szele Tamás

ZSINATI ÜGYEK

Hogy mi történt vasárnap a Szabadság téren, mindannyian tudjuk. Leleplezték Horthy Miklós mellszobrát, minden tiltakozás dacára, holott legalább háromszor annyian fejezték ki ellenérzésüket, mint ahányan rokonszenvüket. A műtárgyat azóta üvegkalitkába tették, arra riasztóberendezést kötöttek, ipari kamerákkal figyelik, minden bizonnyal azért, mert maguk a felállítói is tartanak attól, hogy kijön és elszabadul. Késő bánat, már itt járkál, közöttünk.

BanánköztársaságKiemelt | Szerző:   | 2013. november 6. | 1 hozzászólás

hegedüs

Egyházi ügy is ez, nem pusztán politikai: illetve és pontosabban azért politikai, mert egyházi. Ugyanis a templom falai közé pártrendezvényt vinni szigorúan tilos, ebben az értelemben ishatárolódott el Bölcskei Gusztáv lelkészi elnök a Magyar Református Egyház nevében az eseménytől és ezért fognak szigorú vizsgálatot tartani az ügyben:

A Magyarországi Református Egyház (MRE), ahogy azt eddig is tette, elítéli az antiszemitizmust, a közösségek közötti gyűlöletkeltést és az egyház, egyházi épületek és egyházi alkalmak pártpolitikai célokra való felhasználását – közölte Tarr Zoltán, az MRE zsinati tanácsosa kedden.
Böcskei Gusztáv lelkészi elnök és Tarr Zoltán zsinati tanácsos egy hete az Egyházak Világtanácsa (EVT) dél-koreai nagygyűlésén tartózkodnak. A Puszanból eljuttatott közleményében a zsinati tanácsos a Horthy-szobor avatására utalva úgy fogalmazott: “Szomorúan és megütközéssel olvastuk a híradásokat a vasárnap a Szabadság téri Hazatérés templomában és lépcsőjén történtekről.”Felhívta a figyelmet arra, hogy az MRE elnöksége az egyházközséget illetékességből felügyelő Dunamelléki Református Egyházkerület püspökéhez, Szabó Istvánhoz fordult levélben. Bölcskei Gusztáv a történtek kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét, valamint a sajtóval való kapcsolattartást kérte Szabó Istvántól.Szabó István hétfőn közzétett nyilatkozatában azt írta, hogy az illetékes egyházmegye esperesét sürgős fegyelmi vizsgálatra kérte fel a Szabadság téri református templomban történtek kapcsán.

Hát, ez bizony nem jót jelent, Hegedűs lelkész helyében kötném már az útilaput – ha a dolgok olyan szigorúan mennének a református egyház kebelében, mint máshol. De nem annyira drákóiak a törvények, sőt: Hegedűs ellentámadásba lendült:

Horthy-szobor – ifj. Hegedűs Loránt szerint nem pártrendezvény volt a szoboravatásBudapest, 2013. november 5., kedd (MTI) – Ifj. Hegedűs Loránt református lelkész szerint nem pártrendezvény volt a Horthy-szobor vasárnapi felavatása. Keddi közleményében közölte még, hogy a Hazatérés Temploma nevében tett feljelentését kiterjeszti az összes hírportálra – beleértve a reformatus.hu honlapot is.

Bizony mondom néktek, feleim, ehhez már kell némi bátorság. Mi több, vakmerőség. Az egy dolog, hogy Hegedűs mester bepereli az összes hírportált, amely beszámolt az eseményről és megbélyegezte azt – gyakorlatilag, néhány szélsőjobboldali kivételtől eltekintve mindegyik magyar hírportálról van szó – de perbe fogja még a tulajdon egyházának a legfontosabb hazai elektronikus sajtóorgánumát is! Ez az ember mer. De nem nyer: sajtószakmai szempontból nem kívánhatunk neki egyebet, mint kiváló egészséget és igen hosszú életet, hogy legyen alkalma ledolgozni, összegyűjteni az összes sajtóper összes költségét, melyeket mind-mind ő fog majd fizetni. Hogy aztán a református egyház mihez kezd vele, az valóban belső egyházi ügy – de van egy olyan érzésem, hogy nem fog osztozni szegény Szervét Mihály sorsában, akit Genf mellett, Champel mezején elevenen megégettek.

Sőt: a világon semmi sem fog vele történni.

Tovább szórja majd a mérget, átkot, hinti majd a konkolyt, dudvát. Aztán megint lesz egy ejnye-bejnye, és megint nem esik baja. Egyházi körökben könnyebben bizonyítható vétkekért sem jár büntetés. Hogy honnét veszem ezt? Az Egyházfórum 2013/3-as számából, amelyben részletes tanulmány olvasható egy 115 milliós kormánytámogatás 2007-es elsüllyesztéséről. Eltűnt a pénz, mint az ostrom után az aranyóra, elmerült, mint a Titanic. Remény sincs a kiemelésére, a csatolt iratok szerint legalább kétszer költötték el, mármint ugyanazt az összeget. Hogy ez miként lehetséges? Most csak az ügyben folytatott levelezés egynémely elemét mutatom be, példaképpen, hadd tanulja meg mindenki, miképpen kell komoly pénzeket nyom nélkül légneművé változtatni. Tehát: a támogatásról 2006 őszén határozott az akkori kormány. Valamikor 2007 januárjának első napjaiban át is utalhatták, mert dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnöke a következő hivatalos levelet intézte dr. Balogh Gyula OKM kabinetfőnökhöz, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége fejléces és címeres papírján:

Tisztelt Kabinetfőnök Úr!
A Kormány által 2006 decemberében a Történelmi Egyházak részére biztosított rendkívüli támogatási keretből Egyházunknak átutalt 115 MFt-ról – melyet ezúton is köszönünk – az alábbiak szerint számolunk el:
• Református Missziói Központ rekonstrukciója: 87 774 588 Ft
• Balatonfenyvesi konferenciaközpont rekonstrukciója: 63 954 497 Ft
Tisztelettel kérjük az elszámolás elfogadását, s amennyiben szükséges, számlamásolatokat és szöveges beszámolót is rendelkezésre tudunk bocsátani.
További eredménye [sic] munkát kívánva áldást kérek életére.
Dátum, aláírás, pecsét.
A levelet az OKM 2007. jan. 25-én érkeztette és iktatta. Érkeztető szám: E-4345. Iktatószám: 3418.
Szervezeti egység: Egyházi [Kapcsolatok Titkársága].

No, ez eddig rendben volna. Az összegről ugyanis a kormány kikötötte: „a támogatás felhasználásánál elsőbbséget kell biztosítani a műemlék, műemléki jellegű és a közösségi célt szolgáló egyházi ingatlanokat érintő feladatoknak.” Márpedig itt minden rendben van, illetve az mégsem, hogy ez a levél maximum szándéknyilatkozatnak tekinthető, elszámolásnak semmiképp. Sehol egy számla. De még jó is, hogy nincs, mert rövidesen megváltozott a felhasználás célja. Erről tanúskodik egy 2007. február 17-i digitális levél:

A Zsinat Elnöksége megbízásából ezúton tisztelettel jelzem, hogy a 115 millió forint összegű rekonstrukciós támogatásra megjelölt célt szeretnénk megváltoztatni. Az új cél a Károli Gáspár Református Egyetem Reviczky utcai épületének rekonstrukciója lenne. Tisztelettel kérem, hogy kérésünket szíveskedjék elfogadni, és a készülő szerződésben átvezetni. Szíves megértését és segítségét megköszönve, tisztelettel:
Tarr Zoltán zsinati tanácsos.

Elfogadták, habár ez a pénz már egyszer elment elvileg más, kegyes célokra. Négy nap múlva alá is írták a támogatási szerződést, sőt, az egyetem épülete is megújult időnek múlásával. Kár, hogy olyan pénzből, amit már egyszer elköltöttek. Megismétlődött a kenyerek és a halak csodája, megsokszorozódának a tallérok és dénárok is. Sőt, a főkönyvek nemkülönben! Lám, sikerült elszámolni megint. Az OKM a levelet február 29-én érkeztette az E-10944 számon, és iktatta (8039), 2008. március 7-én. Íme a levél szövege:

Tisztelt Államtitkár Úr!
Hivatkozással a 4006/2/2007. sz. alatt megkötött támogatási szerződésre, illetve a 4006/13/2007. sz. átütemezési engedélyre, mellékelten megküldöm a Magyarországi Református Egyház Károli Gáspár Református Egyetem Reviczky utcai épültének rekonstrukciójának (sic) támogatására folyósított 115 millió forintról készült elszámolásunkat.
Beszámolónk szíves elfogadását kérve, a Zsinat Elnöksége megbízásából, tisztelettel:

Az episztolát szintén Tarr Zoltán zsinati tanácsos úr szignálta. Ezt a beruházást már sikerült számlákkal igazolni, bár kissé különösen: „2007. augusztus 21-én kiállítottak egy 35/2007 sorszámú számlát bruttó 52 518 308 Ft értékben. Fizetési mód: KÉSZPÉNZ. Ez ebben a rendkívül érdekes! Még 20 ezres bankjegyekben is 2626 darabot jelent. Ennek a számlának van egy másik érdekessége is. Szerepel rajta egy 7/4359-es szám; illetve a BGH/0708005 (3). A másolat a számla 1. példánya alapján készült. Ez egy 2.sz. szakasz-számla ‘B’ jelű rész.” – amint Jakab Attila, az Egyházfórum alapos szerzője írja. Hát kérem, úriember készpénzzel fizet, ez meg nem is emberé volt: ez már az Isten pénze. Folytatnom kéne a különböző faramuci trükkök bemutatását, de a lényeg már amúgy is látható – kézen-közön valamilyen ismeretlen célra fordítottak több, mint százmilliót. És ennek nem lett semmi következménye. Aki részletesebben szeretne informálódni, annak melegen ajánlom az Egyházfórumot, az írás kiváló, közérthető, és habár ingyenesen nem letölthető, de bőven megéri azt az aprópénzt, amibe kerül – annyit sem kérnek érte, mint egy korsó sörért, és kevésbé zavarja meg a fejet.

Feltenném a kérdést: ahol százmillióknak vész nyoma minden következmény nélkül, ott lehet konzekvenciája egy Horthy-szobor állításának, pár Jobbik-gyűlés szervezésének a templomban?

Fájdalom, de nem túl valószínű, hogy komolyan megbüntetnék a szimónia elkövetőjét.

Mert a szoboravatás szimónia volt: egyházi ingatlan átadása, sőt, prostituálása politikai előnyök megszerzésének érdekében.

Hegedűs lelkész örülhet, hogy nem a genfi bíróság ítél fölötte a reformáció korában, mert megkóstolná a máglyát.

Így viszont ő perel, minket.

Pörköltség helyett perköltséget fog kapni.

19 hozzászólás to “The Unbridled Church (A zabolátlan egyház)”

 1. trágya a máglyán said

  Ha máglyára vetnék Hegedűst vagy Bölcskeit, nem világítana csillagként, mint a Kálvin által elégetett Szervet Mihály Sütő drámájában, hanem híg trágyaként bűzölögne.

 2. réti pipitér said

  Miközben lesújt az ég és a föld Bölcskeire, a sikkasztó püspökre, Hegedűsre a fasiszta papra és nem mellékesen a Károli úgynevezett rektorára a korrupt, idióta balfasz Ballára, mit olvashatunk a KRE BTK honlapján Hívogatnak bennünket egy bőjtkonferenciára. Két NO NAME hülye a Károliról röfög is ott valamit. Közben borkóstolós vacsora, ebédek stb. Szabó növelheti az “értelmiségi pocakját”, ahogy Eszterkének irogatta, a többi károlis pedig tompíthatja az agyát, ami amúgyis egy vízisikló hüllőagyával azonos kapacitású.
  http://www.kre.hu/btk/index.php/boejt-konferencia.html
  Bőjtöljetek, barátaim, mert elvesztitek az állami támogatást, aztán mehettek kéregetni a híd alá.

 3. Paktum said

  B0lcskei és a Hegedűs-család összefogott a közös ősellenség, Szabó István ellen. Nem véletlen, hogy Bölcskei épp Dél-Koreában van. Az ottani protestáns egyház a Hegedűs-család régi kapcsolata. Balla is odajárkált. Tele van dél-koreai fotókkal a home-page-e. Bölcskei nyaraltatása a Hegedűsök “szakmai” akarom mondani spirituális kapcsolatainál a paktum része. Ezzel is törleszt Balla a püspökké segítéséért. Nem is fog Bölcskei fellépni a Hegedűsökkel szemben igazán, csak úgy tesséklássék.

  • Kiskopasz said

   Úgyis Szabóistván szívja meg. Ez a vasárnapi incidens is azt bizonyitja, hogy nem tud rendet teremteni az egyházkerületében. Majd mi teszünk oda olyan püspököt, aki rendet tud tenni.

  • Nárcisz fotoalbuma said

   Persze hogy Balla hivatta meg Bölcskeit az új gyümölcsözö Szabo István ellenes paktum jegyében Koreába. Ezekhez a fazonokhoz ld. Balla szöuli képeit: http://www.peterballa.eoldal.hu/fenykepek/lectures–visits-abroad/recon/

   • gate keeper said

    Nárcisz fotoalbumából sok minden kiderül, de a CV-jéből még több. Leginkább az, hogy Balla, akit sem esze, sem erkölcse, sem külső megjelenése nem determinált semmiféle karrierre, milyen lift repített a magasba. Dr. Hegedűs Lóránt püspöknek hívják. Aki, minden nagyrabecsülésem ellenére, ki kell mondanom, igazi Cipolla volt, persze kálomista kivitelben. Azért szemelte ki ezt a többszörösen hátrányos helyzetű Ballát, hogy bábot csináljon belőle. A családhoz kötötte Gyöngyivel – kisztihand és sajnálkozás, nagytiszteletű asszony, ön jobbat érdemelt volna – és a Károlihoz a rengeteg meghívással és külföldi pártfogókkal.
    Hogy hálálja ezt meg Balla?
    Az egyetem húsz éves évfordulóján MEG SEM EMLÍTI AZ ALAPÍTÓ PÜSPÖK, A SAJÁT APÓSA NEVÉT.
    Most meg hogy eszelős sógorával, a Lórikával együtt szoboravatott, az egyetem létét is kockázatossá tette.
    Mert a jelenléte egyértelműsítette, amit mi régóta tudunk és írunk:
    A KÁROLI A JOBBIK EGYETEME MINDNYÁJUNK PÉNZÉN.

 4. Szerkesztőség said

  Éhező, mit mondott Jakab Éva? Mára ígérted a választ és mindjárt éjfél. Minket is qrvára érdekel.

  • Szegedi Kolléga said

   Ne várjatok tőle érdemi választ. Mondtam, hogy a szegedi jogászokat befenyegették. Jakab Éva, ha egyáltalán szóba mer állni Éhezővel, csak azt fogja mondani, amit Pállal előre egyeztetett. Lehet, hogy Éhező ezt beszopja, de mi nem, mert kzünkben vannak máris további doksik.

 5. gate keeper said

  HungerGames olyan mint egy szájzáras bulldog.
  Ráharapott valamire, nem engedi aztán meg egyszerűen felsül vele.
  Eredmény????
  A lóvédat megkaptad, Éhező????

  • Szegedi Joghallgató said

   Éhező nem az a típus, aki szeret beégni. Hogy kimásszon a csávából, ki fog találni egy sztorit, amit senki se tud csekkolni. Bár meg van kötve némileg a keze, mert akármit nem tulajdoníthat Jakab Évának vagy Nagy Ferencnek, pláne ha azok ismerik a kilétét. Gondolkodási időre van szüksége, azért nem jelentkezett már tegnap.

   • Szegedi Kolléga said

    Lehet, hogy Éhező jóhiszemű. De a Mészáros-ügy annyira gáz a szegedieknek, főleg a jogászoknak, hogy vagy nem mondhatnak róla semmit, vagy csak azt, amit hivatalosan kommunikálhatnak Pál engedélyével, vagyis hazudni fognak neki is. De majd a dokumentumaink tiszta vizet öntenek a pohárba.

 6. jhnnsclvn said

  Reblogged this on Ravasz László Baráti Kör.

 7. jobbikos said

  Jól megmondtuk nektek zsidrákok!
  http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/1447-csocselekkel-a-gyulekezet-ellen-horthy-miklos-kormanyzo-es-szoborallitoi-vedelmeben#.Un00X3Brh28

 8. Kiskopasz said

  A múlt vasárnapi Szabadság téren történt események azt bizonyítják, hogy Szabó István gyenge, vezetésre alkalmatlan, püspöki címre méltatlan. Ideje lecserélni az erős kezű, határozott, világítóan okos Balla Péterre, aki majd rendet csinál a Duna-melléken. Duna mellék a Hegedűsöké volt, és hamarosan újra az övéké lesz. Szabó Istvánt pedig el fogjuk felejteni.

 9. jobbikos said

  Borneo és Celebesz magyar volt és magyar lesz!!!
  Éljen Balla Péter a nemzeti oldal vezérlő csillaga!!!!

 10. prudens said

  Gratulálunk az atlatszo.hunak!
  http://atlatszooktatas.blog.hu/2013/11/08/kiskiraly_lesz_a_kancellar_megszereztuk_az_nftv_modositasat?fb_action_ids=10151982433204556&fb_action_types=og.recommends&fb_source=hovercard

 11. العاب تلبيس بنات said

  This is a topic which is close to my heart… Take care! Exactly where
  are your contact details tough?

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: