Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Catch-22 (A 22-es csapdája)

Posted by karoligaspar - november 17, 2013

Szerző: Gusztos István

Bölcskei intézkedett…

Levelet írt – kissé megkésve ugyan, de biztosan alaposan meg kellett fontolnia a dolgot: a kapkodás csak kárt okozott volna… Teljesen jogos hát, hogy az „akkurátus és fokozatos” egyházjogi eljárás érdekében emelt szót!

Boelcskei

A körültekintő gondosság messzemenően indokolt: ugyanis ifj. Hegedűs Lóránt reformátusként igyekezett tenni egyházáért, „de nézetei, cselekedetei nem mindenben egyeztek a Szentírás tanításaival” – ja, ezt Bölcskei úr Horthy Miklósról írta, arról a „hisztériakeltésről” szólván, amely a szoborállítás után a magyar közéletben (meg a külföldi, például amerikai gyarmatosítók körében – teszem hozzá) „lábra kapott”.

Érdekes volna megtudni, hogy Bölcskei úr szerint Horthy szavai és tettei miben is egyeztek meg a Szentírás tanításaival? Valami nagyon fontosban kell felismernünk az egyezést, másképp Bölcskei úr aligha leplezte volna le a „kormányzó őfőméltósága” emléktábláját Debrecenben – a kálvinista Rómában!

Hogy Horthy tevékenysége, gondolkodásmódja mély nyomokat hagyott a magyar reformátusok körében, azt bizonyította az a nagyszámú lelkész is, aki annak idején a MIÉP képviselőjelöltjének jelentkezett.

Ha Horthyval csak az a probléma, hogy szavai és tettei nem mindenben egyeztek a Szentírás tanításaival – hát istenem! Attól még emléktáblát, szobrot is kaphat. Hiszen igaz keresztény/keresztyén, ha nem megszállott, aligha állíthatja magáról – talán még Bölcskei úr sem -, hogy szavai és tettei mindenben megegyeznek a Szentírás tanításaival… Még akkor sem, ha eltekintünk attól az apróságtól, hogy a Szentírás tanításai olykor mintha ellentmondásosak volnának, vagy legalábbis – mint az irodalmi szövegek általában – többféleképpen is értelmezhetők…

Bölcskei úrnak különben nagyon igaza van – az egyházjogi eljárásban tényleg ügyelni kell a fokozatosságra. Ifj. Hegedűssel ugyanis mindeddig alig volt probléma – ezért aztán a vizsgálódóknak nem szabad túlzásokba esniük. Valószínűleg akkor járnak el helyesen, ha nem hamarkodják el az ejnye-bejnyét – a fokozatosság jegyében elegendő lehet az ejnye is.

A majdani egyházjogi eljárásnak egyébként – ha helyesen következtetek Bölcskei úr leveléből – ki kell majd térnie a hódoltság korának protestáns prédikátoraira, a magyar líra protestáns vonulatára, a református iskolák halhatatlan érdemeire és a határainkon túli magyarság identitásának megőrzésében játszott református szerepre.

Ha így történik, a vizsgálódók bizonyára nem hoznak túlzó döntést.

Tóth Károly véleménye Bölcskei intézkedéséről:

Bölcskei Gusztáv, a MRE zsinatának lelkészi elnöke a szoborállítás idején a dél-koreai Puszanban tartózkodott az Egyházak Világtanácsának nagygyűlésén. 2013 november 5-én szólalt meg először. Levele a körmönfont semmitmondás példája: “Szomorúan és megütközéssel olvastuk a híradásokat a vasárnap a Szabadság téri Hazatérés templomában és lépcsőjén történtekről” (www.reformatus.hu/mutat/8848/ ), majd felszólítja az illetékes püspököt – dr. Szabó Istvánt – az esemény kivizsgálására és a szükséges intézkedések megtételére. (Ezt a Dunamelléki püspök már egy nappal korábban megtette.) Levelében nem fordul elő Horthy neve. Egyetlen szót sem veszteget a kormányzóra, akinek emlékére másfél éve maga is emléktáblát avatott a debreceni Református Kollégium épületében.

Egy héttel későbbi levele még semmitmondóbb és még körmönfontabb. Ezt lelkészi elnökként intézte a MRE november 13-ára és 14-re összehívott zsinatához: “Az ifj. Hegedűs Lóránttal kapcsolatos ügy súlya és fontossága indokolja az ‘akkurátus és fokozatos’ egyházjogi eljárás szükségességét.” Fontos lenne, írja, a “szükséges jogi lépések” megtétele “a rendezvényen részt vevő összes lelkipásztor ellen”. Felhívja az illetékes egyházkerületeket és egyházmegyéket ennek megtételére. Erről a zsinat következő, tavaszi ülésén kell beszámolniuk.

http://www.magyartudat.com/horthy-szobor-bolcskei-gusztav-a-hegedus-ugy-sulyossaga-indokolja-az-akkuratus-egyhazjogi-eljarast/

Bölcskei az ifj. Hegedűs elleni korábbi egyházjogi eljárásokat, úgy látszik, nem tartja sem “akkurátus”-nak, sem “fokozatos”-nak, bár igazán nem tudni, mit ért “fokozatos”-ságon. Kivételes lassúságot, időhúzást? Olyan hosszú történelmi felvezetést, hogy a vizsgálat el se jusson időben a máig és ifj. Hegedűsig, hogy ez az ügy is következmények nélkül maradjon?

Óvatosságra kétségkívül szükség van, de nem ifj. Hegedűs, hanem az eljáró bírák életének és testi épségének érdekében, ha a korábbi eljárások úgy zajlottak le, ahogy Kéri Tamás elmondja Sándor Zsuzsannának. (Olvasható a 168 óra 2013 november 14-i számában: Horthy politikai koszorúja. Ebből elég volt!) “Nemegyszer az egyházi bíróság épületénél gyülekeztek a gárdisták. Fenyegettek engem és bírótársaimat is, hogy nyilvántartanak minket, és “meg fogunk dögleni”. Akadt olyan bíró, aki közölte, többé nem vállal ítélkezést ifj. Hegedűs Lóránt perében.”

Bölcskei ifj. Hegedűsön kívül be kívánja vonni az egyházjogi eljárásba ifj. Hegedűs testvérét, dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsannát, valamint sógorát, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorát, dr. Balla Pétert is. Ez új. Vajon miért? Hogy ifj. Hegedűs erősítést kapjon?

Ezzel a levéllel – és ez a sátáni fordulat az ügyben – Bölcskei lényegében az egyházkerületekre, jelen esetben a Dunamellékire tolta át a felelősséget, személy szerint pedig Szabó István püspökre. Bölcskei ezzel tisztázta magát – gondolja ő és az éceszgéber Tarr Zoltán – a világ és az egyház előtt. Szabó István pedig nyakig ül a slamasztikában. Bölcskei már nemcsak ifj. Hegedűst fordította vele szembe, hanem Ballát is, aki – Bölcskei védelmező szárnyai alatt – Szabó püspök riválisává szeretné kinőni magát a Dunamelléken a legközelebbi püspökválasztásig.

Szabó püspök ugyanis két rossz között választhat. Vagy eljár az egész Hegedűs család ellen, beleértve Ballát, a KRE rektorát is, vagy nem, és akkor ő marad a fasisztákat támogató, horthysta főpap az egyházban. Bölcskei pedig beszámoltatja tavasszal, és az akkori politikai helyzetnek megfelelően húz hasznot a helyzetből.

Roppant érdekel bennünket, hogy ha Szabó felvállalja a konfliktust a Hegedűs-családdal, kivonulnak-e újra a gárdisták és kit fenyegetnek meg. Talán bizony Balla, az Újszövetség professzora és a Károli rektora miatt is “meg kell dögleni” egyeseknek az egyházon belül? Na és ki(k)nek vajon?

23 hozzászólás to “Catch-22 (A 22-es csapdája)”

 1. Tarr a református Cipolla said

  Ez a sátáni húzás semmiképpen nem Butykos alkoholban pácolt agyából pattant ki. Tarr az éceszgéber – ahogy Tóth Károly testvérünk nagyon helyesen látja.
  Tarr ezzel a húzással gyakorlatilag minden lehetséges zsinati elnökjelöltet egymás ellen fordít: írtsák ki egymást nyugodtan és tisztítsák meg az utat a spicliutód Tarr előtt.
  Lesz még magyar feltámadás! Ül még Tarr Zoltán Bölcskei összerondított trónján!

  • Divide et impera said

   Erről van szó. Bölcskeinek elvileg jövőre vége de gyakorlatilag kitalálták Tarral hogy lehetne a hatalmát végteleniteni. Úgy hogy az ellenségeiket egymásra uszitják. Szabó Istvánt játszák ki kishegedűs ellen. Eszükbe sincs a saját bőrüket vinni a vásárra. Szabó István pedig az első pillanatban már ugrott is. Csak a második pillanatba kapott észbe hogy mire megy ki a fegyelmisdi. Ha Tarr és Butykos jól keverik a kártyákat Szabó még gyűlöltebb lesz a választók szemébe mint valaha (most is az de ezt még lehet fokozni). Hegedüsék és Szabóék kettős k.o.-val kiütik egymást. Bölcskei azt ültet be a lelkészi elnöki székbe utodjául akit akar. Ez pedig az ő embere lesz.

  • DMREK said

   Ebből a küldetésből Szabó püspök nem jöhet ki jól. Mint a nyuszis viccben: Ha fehér sapka van rajta akkor azért likvidálják, ha nincs rajta fehér sapka akkor azért.

 2. szabó a gyilkos fasiszta said

  Szerintem Szabó András áll a háttérben. Minden nagy gazemberségnél ez volt.
  Kilopja az iratokat Balog minisztériumából, így meggyengíti Bölcskeit.
  Bölcskei joggal fél. Nem csak attól, hogy már nem lesz zsinati elnök, hanem attól, hogy a következő kasszát csinál és akkor el kell számolnia az elherdált milliókkal és milliárdokkal.
  Bölcskei akár még beteg is lehet. Mindenképpen fél, retteg. Tarr Zoltán pedig megígérte neki, ha ő lesz az utód, nem firtatja az üres egyházi kassza titkát.
  Amibe idén májusban tett Orbán 10 milliárdot a MI PÉNZÜNKBŐL.
  FELHATALMAZTUK RÁ?
  UGYE, NEM.
  Akkor kitalálta Tarr, hogyan tudja kiütni Szabót és a Hegedüséket egymással.
  Figyeljük.
  Nagy hirig lesz itt, akárki meglássa.

 3. dunántúli teológus said

  Jól látjátok a helyzetet.
  Nagyobb baj az, hogy már Steinbach püspök is kezd idegeskedni.
  És nem fogjátok kitalálni, ki előszobázik nála feltűnően gyakran!
  Szabó András és leírhatatlan felesége, Petrőczi.
  Van Szabó intrikájának egy dunántúli leágazása is.
  Csak még nem sikerült felgöngyölíteni.
  Abban reménykedem, hogy Köntös jobban átlátja a helyzetet és figyelmezteti püspök urat a veszélyre.

  • Köves patak said

   Steinbach püspök egyébként sem vállalja a lelkészi elnökséget. Bár miután behódolt Bölcskeinek, és kirúgja az állásából azt a lelkészt, akire Bölcskei rámutat, talán jobb is. Pláne hogy a tömény alattom Szabó András és a futóbolond felesége, Petrőczi befolyása alá került…

   • dunántúli teológus said

    Szomorú lennék, ha Steinbach püspök csak úgy végrehajtaná Bölcskei utasításait. Megpróbálok utánanézni.
    És szerintem hihetetlen, hogy ne lásson át a primitív bűnöző Szabó Andráson és irtózatos feleségén, Petrőczin. Csak udvariasságból társalog velük, de szerintem nem kedveli őket.

 4. Butykos beteg said

  Aki feltétlenül Butykos delirálását akarja hallani, az jelentkezzen a debreceni hittudományira!
  20-án nyílt nap!
  Csak a nap nyílt a teológusok hazugok, mint az idióta Fekete Karcsi no meg a mi drága Bátori/Butykosunk.
  http://reformatus.hu/mutat/8895/

  • Anarcsi said

   Pedig Fekete Karcsi lesz a Tiszántúl püspöke és ő lesz a Zsinat lelkészi elnöke is.

   • HTK illetékes said

    Nem Balla? Ő szilárdan meg van győződve róla, Butykos ezzel hitegeti.

   • Zsinati Illetékes said

    Lehet hogy Ballát ezzel hitegeti, de nem ő lesz a lelkészi elnök, hanem a Fekete Károly. Balla csak arra kell Bölcskeinek, hogy kinyomja vele a Dunamellékről Szabó Istvánt. De Balla annak is örülni fog.

   • Sógorok said

    És még Butykos és a Kiskopasz csodálkoznak hogy a Szabó-sógorok berágtak rájuk? Nyakára járnak felváltva Balognak hogy adjon nekik még Butykosról kompromittáló iratokat.

   • kálomista hazugságok said

    Fekete Karcsi elvált ember! Nem vagyunk liberálfasiszták hogy megváklasszunk egy elváltat lelkészi elnöknek! Milyen példát mutat az ilyen?

   • Anarcsi said

    Nem tehet róla a szerencsétlen hogy a felesége egy k…a volt. Megcsalta a Karcsit és elhagyta. Ezér tán csak nem kéne őt kiszórni a jelöltek közül!

   • Vadorzó said

    Vad Zsiga is szívesen lenne püspök a Tiszántúlon és egyáltalán. Mondjuk lelkészi elnök. Ő se fogja elszámoltatni a mi Gusztinkat. Felőle is nyugodtan alhat Bátor Besúgónk. És az ő családi élete szeplőtelen. Neki még ugyanaz a felesége ma is, akinek örök hűséget esküdött.

   • Csorba erkölcsök said

    Még hogy Vad Zsiga családi élete szeplőtelen? Ugyanaz a pasi dugja a két lányát. Előbb az egyiket próbálta ki aztán a másikat. Ráadásul egy református lelkész fia. Feleségül vette mind a kettőt, egyiktől persze elvált mert bigámiát nem enged a törvény. Ezeknek se a házasság se a család nem jelent semmit csak végtelen promiszkuitást. Ugye nem gondolod hogy ilyen züllött családi háttérrel valaki püspök lehet?

   • Pápista pap said

    Mért lennének jobbak a kálomista lelkészek erkölcsei, mint a püspöküké? Bezzeg nálunk nincsenek ilyen problémák. Mi nem nősülünk.

   • kálomista hazugságok said

    Pápista papnak: ugye, nem gondolod, hogy ezt elhisszük?
    Amikor a dél-magyarországi pápista püspöknek gyereke van a négylábú barátainkról elnevezett selyemfestőnőről???

   • Tanítóképző said

    Hát csorbának tényleg Csorba. A Kölcsey Refi Tanitokéző lelkész tanárának a fia dugja mind a két Vadlányt. Így az apucijukból nemigen lesz püspök. 🙂

   • Butykos utódja said

    Bátor Butykosunknak nincs kóser jelöltje a Tiszántúlon. Feketének és Vadnak a családi háttere erősen támadható. Szabót a lelkészi elnökségből mindenképp kigolyóztatja Butykos a Tiszántúllal és Tiszáninnennel együttesen. Steinbach a hírek szerint nem vállalja a jelölést. Butykos most megpróbál Ballából dunamelléki püspököt csinálni akit aztán vetélytárs híján lelkészi elnöknek is megszavaztatna. Az idióta és képmutató Ballának a vetélytársak hiánya ill a Szabó István elleni általános ellenszenv teremt esélyt.

 5. Eltörött a Hegedűm said

  Nem ifj. Hegedűs Lórántot kéne elszámoltatni hanem a Bátor (Besúgó) Butykost, hogy miket jelentgetett tartótisztjének Szabó Béla századosnak, amikor III/III-as volt.

  • Előd said

   Életnagyságú szobrot állítunk Horthynak a Szent Gellért téren és mellé tesszük Hegedűs püspök életnagyságú szobrát is. A szoboravatóra a nagy püspök fiát, ifj. Hegedűs lelkész kérjük fel. Akinek ezzel baja van, ne ifj. Hegedűst csesztesse hanem minket kérdezzen.

 6. bölcskei a bátor(i) spicli said

  Bölcskei egy mocskos gazember, ezt már sokszor bizonyította!
  De ki vagy mi jön utána???

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: