Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Hegedűs junior, Peter Balla, Bishop Bölcskei, Bishop Szabó and the bust of Horthy (Lórika, Balla-sógor, Bölcskei, Szabó István és a Horthy-szobor)

Posted by jhnnsclvn - november 21, 2013

Lórika, Lórikáné és HorthyBölcskei csiééapítOrbán és SzabóHegedűs sógora

A Református Egyház ma a Jobbik és a Fidesz harci terepe. Nem világos ebben a szembenállásban a sikkasztó és besúgó egyházfő, Bölcskei pozíciója. Szavakban a Fidesz, tettekben a Hegedűs-család és a Jobbik mellett kötelezte el magát, mert a valóban Orbán-hívő és valóban fideszes Szabó István püspökkel szemben a Hegedűs-családban lelt szövetségesre. Ezért nem akar igazán fellépni ifj. Hegedűs Lóránt ellen, sőt, a két ellenséget, a Hegedűs-és a Szabó-családot egymás ellen játssza ki. Jakab Attila az egyházon belüli hatalmi harc illetve a politika egyházi kiszolgálása szempontjából elemzi a Szabadság téri Horthy-szobor avatást. – A szerk.

Szerző: Jakab Attila

Ifj. Hegedűs Lóránt, a budapesti Szabadság téri református gyülekezet (Hazatérés Temploma) lelkésze nem kimagasló szellemi teljesítményével, akár csodálatra is igényt tartó szociális-karitatív tevékenységével, hanem rendszeres egyház-politikai botrányaival (például Holokauszt-tagadó könyvbemutató megrendezésével vagy Izrael-ellenességével) híresült el; mondhatni vált hírhedtté. Legújabban Horthy Miklós mellszobrának az (újra)avatásával (vagy áthelyezésével) hívta fel magára a figyelmet. Református egyháza azonban szemmel láthatóan nem tud mit kezdeni vele – és valójában nem is nagyon akar. Hiszen a lelkész nem akárki. Ő a nemrég elhunyt egyetemalapító (KGRE) református püspök, id. Hegedűs Lóránt fia. A református egyházban sokan sokat köszönhetnek neki. Arról nem is beszélve, hogy a politikával kokettálás és összefonódás gyakorlatilag családi hagyomány és örökség (MIÉP-es kapcsolatok). Ez azért jelent gondot, mert ifj. Hegedűs esetében most a Jobbikról van szó (felesége jobbikos parlamenti képviselő; ő maga 1998 és 2002 között MIÉP-es volt), miközben a hivatalos irányvonal (egyházvezetés) Orbán-hívő és Bölcskei Gusztáv helyére hamarosan zsinati lelkészi elnököt kell választani. Vajon ki lesz Balog Zoltán gyakorló református lelkipásztor-csúcsminiszter, az Orbán-rezsim egyik erős embere támogatottja? Érzékeljük a helyzet abszurditását? Egy püspök-elnökkreáló lelkipásztor-politikus!

Ennek fényében óhatatlanul felmerül a gyanú, hogy a Hegedűs-ügy része (lehet) a református egyházon belüli (jobbikos–fideszes) kíméletlen hatalmi harcnak. Hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy ki kezeli, osztja majd az állami támogatásként számolatlanul érkező közpénzeket, amelyekről 2014 januárjától már elszámolni sem kell. Mert hidegen mérlegelve: miért problémásabb egy református lelkész ellentmondásos szoboravatása, mint a „nemzeti-keresztény” rezsim közjogi méltóságainak (például Áder János államelnök) hasonló tevékenysége? Arról nem is beszélve, hogy lassan bevett gyakorlattá válik politikusok templomi politikai igehirdetése, amit a helyi egyházvezetők áhítattal hallgatnak! És ezen a média, illetve a közvélemény már meg sem ütközik. Mindenki ott hirdeti az igét, ahová politikailag tartozik. Orbán Viktor a debreceni református nagytemplomban, Hoffmann Rózsa a váci katolikus székesegyházban, Gyöngyösi Márton a Szabadság téri templomban (neki még nem dukál püspöki hallgatóság).

Teológiai szinkretizmus, zavaros kereszténység

Ennél továbbmenve azt is mondanám, hogy ifj. Hegedűs Lóránt személyes példája – illetve az azt kezelni képtelen (valójában nem is akaró) egyházi hatóság magatartása – nem csupán rámutat a magyarországi (összfelekezeti) teológiai oktatás (pap-, lelkész- és hittanárképzés) tartalmi és színvonalbeli problémáira, hanem valamilyen szinten túl is mutat azon. Azt a senki által sem megvizsgálni, sem pedig megválaszolni nem kívánt kérdést veti fel, hogy Magyarországon miért nincs értéke a tudásnak és a teljesítmények? Miért erősek annyira a kontraszelekciós mechanizmusok, hogy többnyire alkalmazkodó és meghunyászkodó, de valójában az agresszívan intrikus középszerűség számára terem babér? Mindezt tetézi, mintegy megkoronázza, az akadémiai körökben vallási és teológiai kérdésekben érvényesülő/érvényesített egyházi befolyás, olyan klerikális gondolkodású laikusokon keresztül, akik számára a vallásosság mércéje az ájtatosság, az alázat, az egyházi tekintély feltétlen tisztelete. Az ismeret számukra is csak zavaró tényező, amely esetleg kikezdi az egyébként nem túlságosan mély hitet. Az emberek egy része ugyanis nem annyira ismeretekre vagy tudásra, hanem bizonyosságra, szellemi és érzelmi biztonságra vágyik. Ifj. Hegedűs ezt kínálja: mitizált múltat, ragyogó jövőt és közben a mindenkori kudarcokért felelős bűnbakok megnevezését, ami mindig és mindenben felmenti a múlt, a jelen és az eljövendő magyarjait.

Egyházak és újságírás

Ha Magyarországon lenne oknyomozó újságírás, valamint megfelelő szerkesztői bátorság, akkor az egyházi ügyek – mert lényegében ezek képezik a „nemzeti-keresztény” rezsim legérzékenyebb és legsérülékenyebb pontját –, többek között a Károli Gáspár Református Egyetem mindennemű erkölcsi értékrend teljes hiányáról valló esetei (például a „városi legendák” szintjén közismert kirúgások, doktori iskola botrányok, viszony a Jobbikkal), már régen alapos és elmélyült feltárásra kerültek volna. Mert még akkor is, ha Magyarországon a politika határozza meg és kreálja az „ügyeket”; még akkor is, ha a feltárt „ügyeknek” semmiféle következményük nincs, a közvéleménynek akkor is jogában áll tudni ezekről. Az oknyomozó újságíráshoz azonban kicsikét több kell, mint a magyarul helyesen írni tudás. Kellenek például ismeretek, elemzői készség, intuíció, az összefüggések felismerésének, illetve a megválaszolandó kérdések megfogalmazásának képessége. Magyarországon nem csupán azért nincsenek „egyházi ügyek”, mert azokat egyik politikai oldal sem akarja; azért sem, mert az újságírói szakmában hiányoznak az elmélyült és megalapozott vallási ismeretek. Erre már nem mentség az államszocializmus. Az okot máshol kell keresni. A magyar szellemi, politikai és egyházi elit együttesen nem akarta – és ma sem akarja –, hogy felekezeti ellenőrzésen, befolyáson kívül állók ilyen ismeretekkel rendelkezzenek; hogy legyen intézményes hely, ahol ezeket az ismereteket, összhangban a nemzetközi kutatási eredményekkel, meg lehessen szerezni.

Olajozottan működő rendszer

Ifj. Hegedűs esete valójában azt teszi teljesen nyilvánvalóvá, hogy Magyarországon rendkívül erősek az összefonódások; minden mindennel és mindenki mindenkivel összefügg. Az úgynevezett elitbe többnyire születéssel, házassággal, kooptációval lehet bekerülni. Ez egy többé-kevésbé zárt rendszer, amelynek része a média; következésképpen az újságírók is (kinek nem inge, ne vegye magára!). A hatalmi harcok, személyes- és érdekellentétek tehát rendszeren belül zajlanak. Magát a rendszert azonban senki nem kérdőjelezi meg. Valójában ezért sincsenek „ügyek”; hiszen a nyilvánosságra kerülésnek nincsenek tényleges következményei. Azok az „ügyek” pedig, amelyek bírósági szakaszig jutnak, többnyire olyan egyéneket érintenek, akik bekerültek ugyan a rendszerbe, de szemmel láthatólag nem váltak annak részévé. Ebben a rendszerben az egyháziak sajátságos immunitással rendelkeznek. Ifj. Hegedűs tehát nyugodtan alhat, és továbbra is folytathatja botránykeltő egyház-politikai tevékenységét. Ő annak a rendszernek a része, amelyben vallás és politika szervesen összefonódik, az adok – kapok érdekek és kölcsönös szolgálatok mentén. Ifj. Hegedűs tudja, hogy nem adják ki; nem adhatják ki a rendszer veszélyeztetése nélkül. Természetesen határozottan felháborodnak, elhatárolódnak, vizsgálatot kezdeményeznek (például az a Bölcskei püspök, aki Debrecenben asszisztált a Horthy-emléktábla avatáshoz) – és várják, hogy teljen az idő, felejtődjön az ügy (Kubatov Gábor például a mai napig várja a Csatáry-molinóban „érintettek” önkéntes jelentkezését), amelyet előbb-utóbb úgyis eltakar egy újabb „ügy”. A rómaiak óta tudja a hatalom, hogy cirkusz kell a közönségnek.

Forrás: http://ideaintezet.blog.hu/2013/11/19/egyhaz_es_politika_egymas_fogsagaban_ifj_hegedus_lorant_legujabb_esetenek_tanulsagai

19 hozzászólás to “Hegedűs junior, Peter Balla, Bishop Bölcskei, Bishop Szabó and the bust of Horthy (Lórika, Balla-sógor, Bölcskei, Szabó István és a Horthy-szobor)”

 1. tilos az á said

  Igen, igaza van. Az egész ország tud a Károli mocskos botrányairól: doktori iskola bedöntése: Baranyai, Mészáros első doktoráltatása. Aztán Balog Zoltán kooptálja a MAB-ba azt a Szabó Andrást, akiről bebizonyosodott, hogy több bűncselekményt (okirathamisítást, kényszerítést stb.) is elkövetett az IDI ellen. Ezért az akkori MAB Bazsa György irányításával megvonta az akkreditációt tőle.
  És a MAB felülvizsgálati bizottságában ott ül az a Szabó, akinek egyetlen SIKERESEN VÉDETT DOKTORANDUSZA SINCSEN! Magyarul: semmiféle gyakorlata nincs a doktori folyamatban. Egyetlen egyetem egyetlen doktori iskolája nem kérte fel témavezetőnek. A saját egyetemén Hima által alapított iskolát pedig mocskos bűncselekményeivel MEGSEMMISÍTETTE.
  Szabó András a magyar felsőoktatás egyik legaljasabb bűnözője. A végtelenül ostoba és hiszékeny Balog bízik benne. Ezzel megírta a saját halálos ítéletét is. Szabó nemsokára belevágja Balog Zoltánba is a kést.

 2. kálomista brigantik said

  Még a jezsuita blogon is Hegedűsékkel foglalkoznak a mostani kommentek!
  Gratula! Lejjebb már nincs is mocskos fasiszták, igaz?
  http://jezsuita.blog.hu/2011/03/17/ugocsa_non_coronat#c21075425

 3. Balla Hegedűsék júdása said

  Tatán holnap Benda emlékkonferenciát rendeznek.
  http://reformatus.hu/mutat/8851/
  Bezzeg Balla egy szót sem szól az alapító rektorról, ahogy az alapító püspökről, a saját apósáról sem.
  Csak és kizárólag fasiszta ünnepségeket rendez és neveli a magyar ifjúságot Hitler és Szálasi szellemében.
  És ezér még a magyar államtól rengeteg pénzt is kap.
  Melynek jó részét a Wistmanwoodra költi, az ő helyi GESTAPOjára.
  Heil Balla!

 4. Magyar Feltámadás said

  Figyelünk beneteket mocskos balibsi zsidrákok és sorosbérenc pakányok!
  Ha nem hagyátok békén a Hegedüss nagytiszteletüt meg Bala Testvért egyenként fogunk beneteket levadásszni!!!

  • wanted - dead or alive said

   Hegedűs Lóri magánhadsereget alakított ki a gárdistákból.
   Aki pofátlankodik, ezek a fiúk sújtanak le rá, boxerrel, tőrrel stb stb

 5. historiker said

  Jakab Attila megírja az igazságot az idióta miniszterről, Balogról, a végtelenül korrupt református egyházról és a mocskos bűnözők úgynevezett egyeteméről, a Károliról.
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/339979_az_asszony_verve_jo

 6. tudományos kutató said

  Szakály Sándor, a Közszolgálati Egyetem rektorhelyettese és az MTA Történettudományi Intézetének témacsoportvezetője lesz januártól a Veritas Intézet igazgatója.
  http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/szakaly-sandor-lehet-a-veritas-intezet-foigazgatoja-525058
  Szakály nem is említi a Károlit, pedig ott a történettudományi doktori iskola vezetőjeként dupla professzori fizetést kap.
  Nem is jár a Reviczky utcában, rábízza az iskolát Popelyre, a szlovákiai spiclire, Kun Miklósra, Kun Béla unokájára és Ö. Kovács Józsefre, a kiskunhalasi zsidóság lánglelkű kutatójára.
  Éljen a Károli! Ennél lejjebb már nem is bukhattok!

 7. SZStört said

  http://uni-nke.hu/uploads/media_items/szakaly-sandor-cv-en.original.pdf

  2012-2013
  Professor, head of institute, KGU of the RC
  2011-2013
  Founder and director, KGU of the RC, Doctoral School of History
  2011-2012
  Head of department, professor,KGU of the RC
  2010-2011
  Professor, KGU of the RC

  http://www.kre.hu/tdi/index.php/a-kepzes-rendje/oktatasi-program

  Tutoriális foglalkozás I–III.
  Szakály Sándor (össz. 30 kredit)

  • Historiker said

   Amiből az következik, hogy Szakálynak van egy csomó állása, egyik felelősségteljesebb, mint a másik. A Károlinál ezzel a háttérrel még témavezetőként se lehetett volna figyelembe venni, nemhogy iskolaalapítóként és törzstagként. Gergely Andrásnak pl. azért nem engedték meg a DI alapítását anno, mert benne volt az Andrássy DI-jében is. Vagyis Szakállyal kivételeznek mert jól fexik a kormánynál.

 8. zelóta said

  “A Károli Gáspár Református Egyetem mindennemű erkölcsi értékrend teljes hiányáról valló esetei: kirúgások, doktori iskola…”
  zseniális.
  Mindenki tudja, mindenki undorodik, de a Magyarországi Református Egyház és annak zsinata a látszatra sem ad.

  • Wistmanwoodos Balla said

   Igen ezt én is zokon vettem hogy a Zsinat meg se dicsérte a módszereimet. Fel is vetettem, hogy a wistmanwoodos kirúgásaimat szabadalmaztatni kellene. Így szabadultunk meg Bíró Máriától, Györgyiné Koncz Judittól, Anne-Marie Kooltól, Himától…

  • Pharisée said

   Balla teljes értékzavarban szenved. Fel se ismeri saját mélységes aljasságát, még nem átallt “hozzáadott értékről” beszélni a Károlit illetően egy interjúban.

   • Wistman Woody said

    Milyen pénzből fizeti a Balla a Wistmanwoodot?
    Az állami támogatásból?
    agy az irániaktól és az oroszoktól jövő pénzből, amit a Károlin mosnak tisztára???
    A Jobbik a Károlin keresztül utaltatja magának a pénzt a keleti testvéreitől.

   • Értékelmélet said

    Hát a Wistmanwoodot tényleg hozzáadta a felsőoktatási értékekhez! Azt nem mondta elvégre, hogy negatív vagy pozitív értékeket adtak hozzá.

   • Károli a pénzmosoda said

    Károlin keresztül utalják a pénzt a Jobbiknak.
    Guszti a Károlin keresztül lopja el az állami pénzeket.
    Ez a Károli hozzáadott értéke?

 9. károlis bugrisok said

  Itt vannak a református felsőoktatási helyek!
  http://reformatus.hu/mutat/7664/
  Aki az idióta rablóbanda kezére akarja adni a gyerekét, ragaszkodik hozzá, hogy a Mikszáth téri drogpiac rendszeres fogyasztója legyen, az küldje gyereklét a Károlira!
  Várja őt a sok briganti és Down kóros, a Wistmanwood által bekamerázott épület és egy velejéig erkölcstelen vezetés!
  Éljen Bölcskei, éljen Balla, éljen a rablók magyarországi egyháza!

 10. Reblogged this on karoligaspar.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: