Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Bishop Bölcskei explains his marks (Guszti magyarázza a bizonyítványát)

Posted by jhnnsclvn - november 23, 2013

Magyarázom a bizonyítványom

Szerző: MRE Kommunikációs szolgálat

2013. november 21., csütörtök

Közlemény

A névtelen szerzők által, különböző blog-bejegyzésekben, és ezek alapján az Egyházfórum c. folyóirat 2013/3 számában, Jakab Attila által „Báránybőrben” c. jegyzett cikkel kapcsolatosan.

A Károli Gáspár Református Egyetem és református egyházunk viselt dolgainak dokumentálása, elemzése, de leginkább „leleplezése” céljából egy alapvetően névtelenségbe burkolózó publikáló kör évek óta működteti a Jhnnsclvn’s blogot. Ezen az internetes oldalon, illetve az erre a sémára létrehozott felületeken olyan, magukat oknyomozónak beállító anyagok olvashatóak, amelyek hiányos információk és azok tendenciózusan negatív értelmezésének összemosásával szembe mennek minden újságírói szakmaisággal. Olyan anyagok látnak napvilágot ezen az oldalon, amelyek szerzőik indulat-vezérelt beállítottságáról, az emberi józanság teljes hiányáról tanúskodnak.

Az oldal fennállása óta megszámlálhatatlan (ez mit jelent: az illető nem tud számolni vagy végtelen számú? – a szerk.) rágalmazó, félrevezető írás jelent meg itt, de sajnálatos módon az egyik legutolsó bejegyzés kilépett a blog önmagába zárt világából, és mivel a valódi oknyomozás itt is elmaradt (? – a szerk.), az Egyházfórum című kiadványban immáron nyomtatásban is megjelent egy olyan valótlanság, ami a közpénzek hűtlen kezelésével vádolja a Zsinat Elnökségét.

Lehántva a kapcsolódó blogbejegyzések és a megjelent cikkek egyházellenes és vádaskodó megjegyzéseit, a névtelen, illetve neves írók egyik problémája egy, a Zsinat Elnöksége által a Károli Gáspár Református Egyetem akkori rektorának írt levél egy mondata, mely így hangzik: „A MRE a KRE Reviczky utcai épülete beruházása kapcsán keletkezett számlákat 115 MFt értékben elszámolásra átengedi, hogy ily módon az OKM felé meg tudjuk tenni az elszámolást. A KRE pénzügyi támogatást nem kap, a MRE pusztán a számlákat kívánja felhasználni az elszámolás teljesítéséhez.” (130242/2007/eln., Budapest, 2007. március 5.) (Nem az az egy mondat a probléma – ez itt valójában kettő. az illető téynleg nem tud számolni, vö. itt 2. bek. – , hanem a teljes levél tartalma – a szerk.)

A kiragadott mondat (kurzív kiemelések a szövegben mindenütt részünkről – a szerk.) az Egyetemmel folytatott egyeztetés egy részlete, és így önmagában szinte kizárólag téves következtetésekhez vezethet. A levél – szándéka szerint – azt kívánta elmondani, hogy az Egyetem a már abban az esztendőben megkapott támogatáson felül további kiegészítő támogatást nem kap fejlesztési tervei megvalósításához. Az Egyetem ugyanis az ominózus 2006. esztendőben a Magyarországi Református Egyháztól 115 704 000 Ft-ot kapott fejlesztései megvalósításához. Ezen összegen felül további 4 100 980 Ft-ot juttattunk még ugyanebben az évben az Egyetemnek országos perselyadakozás eredményeképpen, a szupervizor-képzés célfeladatra pedig 500 000 Ft-ot. Mindösszesen tehát az Egyetem 2006-ban 120 304 980 Ft támogatásban részesült a Magyarországi Református Egyháztól. (A teljes levél olvasható a blogon, nemcsak a kiragadott mondat, és J.A. cikke is a teljes levelet elemzi, az azon belüli önellentmondásokra hivatkozik, nevezetesen, hogy a levélíró egy későbbi mondatában elfelejti, mit hazudott egy korábbiban – a szerk.)

Amennyiben az ügy kapcsán megszólaló szerzők valóban oknyomozó szándékkal közelítették volna meg a témát, kiderülhetett volna az is, hogy miért és hogyan keletkezett ez az állami forrás, amelynek felhasználásáról és elszámolásáról értekezni kívántak. ( A tényfeltárásnak nem mesékkel kell foglalkoznia – pl. hogy sírtuk ki a kormányból a 115 milliót? -, hanem nevéből következően tényekkel: van egy összeg, egy felhasználási cél és több kriminális “elszámolás” – a szerk.) Ez a forrás ugyanis alapvetően korrekciós szándékkal került az egyházhoz. A kormány ugyanis a 2005. évi zárszámadás beterjesztésekor és elfogadtatásakor az egyházak által súlyosan vitatott közoktatási kiegészítő támogatást állapított meg és fogadtatott el az Országgyűléssel. Emellett a 2007. évi költségvetés előkészítésének tárgyalásakor világossá vált az az elfogadhatatlan helyzet, hogy az akkori kormány aránytalan mértékben csökkenteni kívánta az SZJA 1 %-os felajánlás kiegészítésének mértékét, ezzel ellehetetlenítve az egyházak hitéleti tevékenységét. Ezek után a 2006. karácsonyáig folytatott tárgyalások eredményeképpen az egyházaknak sikerült elérni a zárszámadás közoktatási kiegészítő támogatás kompenzációja megemelését, valamint a 2007. évi költségvetésben tervezett hitéleti finanszírozás csökkentés mérséklését. A Kormánytól kapott 115 Millió Ft ez utóbbi összeg kompenzációja. (A református egyház permanens pénzért való kuncsorgása nem tárgya a tényfeltárásnak. A támogatás célját a 2006. XII. 23-i kormányhatározat pontosan rögzítette, ezért ez a tényfeltárásunk kezdőpontja, nem a  magyarázkodó mese – a szerk.)

2006. december 20-án, az akkori pénzügyminiszternél, Dr. Veress Jánosnál véglegesedett megállapodás eredményeképpen kapott 115 millió Ft-ot az MRE – az egyházak képviselői és a pénzügyminiszter megállapodása szerint – intervenciós-, segélykeretként kapta, amely felhasználásának prioritásában első helyen szerepel az egyházi műemléképületek rekonstrukciója, ill. a közösségi céloknak megfelelő beruházások támogatása. (Ez expesszis verbis nem igaz. A 2006.XII.23-i kormányrendeletben nincs szó “intervenciós segélykeretről” és “prioritásról” sem. Kizárólagosan beruházásra fordíthatóságról van szó – a szerk.) A Zsinat lelkészi elnöke, Dr. Bölcskei Gusztáv püspök által az OKM kabinetfőnöke részére 2007. január 19-én írt „elszámolás” a kabinetfőnök által 2006. december 22-én – a december 20-án megkötött megállapodás szerint – írt tájékoztató levélre adott válasz volt (a levél hivatkozza a fent említett célt és jelzi az összeg adott esztendőben, tehát 2006-ban történő átutalását is). A Dr. Bölcskei Gusztáv által január 19-én, 130066/2007. Eln. számon írt levél két olyan beruházást említett, amelyeket az Egyház 2006-ban végzett saját forrásaiból, és megfeleltek a megállapodásban rögzített és a kabinetfőnök levelében hivatkozott célnak. (Mit is állít itt a “közlemény” írója? Hogyan felelhettek volna meg a beruházások a megállapodásban rögzített célnak, ha a megvalósítás idején a megállapodás még meg sem született, még tervként sem létezett? A jövőbe láttak? És ha arra egyszer már megvolt a forrás, akkor úgy spekuláltak, hogy az új forrásból lenyúlják a korábbit? Milyen jogi és erkölcsi alapon? – A szerk.)

Az ügyben a következő csavar 2007. február 7-én történt, amikor – a két nappal későbbi egyeztetés előkészítéseként – az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága megküldte egyházunknak az egyes előirányzatokra vonatkozó szerződések tervezeteit (l. dr. Galik Gábor főosztályvezető helyettes 2007. 02.07. 21.01-kor küldött vonatkozó e-mailjét). Az akkorra már „rekonstrukciós kiegészítésnek” nevezett 115 Millió forintra vonatkozó szerződés tervezete előírta az egyházak számára a közbeszerzés kötelezettségét. Erre az előírásra a 2007. február 9-én tartott egyeztetésen – amelynek az előző esztendőből hozott pénzügyi problémák megoldása volt a napirendjén – külön is felhívták a figyelmünket. A folyamatból látható, hogy az eredetileg intervenciós szándékkal, a 2007. évi drasztikus egyház-finanszírozás csökkentés kompenzáló támogatás felhasználása egyre szűkülő feltételek közé került. (Ez sehol sem látható, mert a 2006. dec. 23-i kormányrendeletben nem jelenik meg semmilyen “intervenció” vagy “kompenzáció”, hanem egyértelműen és kizárólagosan beruházási cél. Ez az intervenciós gyorssegély a “magyarázom a bizonyítványom” regéjéhez tartozik – a szerk.)  A megvalósításra rendelkezése álló rendkívül rövid idő nem tette lehetővé, hogy közbeszerzési eljárással együtt képesek legyünk lebonyolítani a pénz felhasználását, nem beszélve arról, hogy az MRE a Károli Egyetemen folyó munkálatok mellett nem kívánt újabb nagy volumenű beruházásba kezdeni. (Alábbhagyott a beruházási kedv? 2007 januárjában, télvíz idején két nagyvolemenű beruházást is lezavartak seperc alatt! – a szerk.)

Erre a változásra tekintettel kellett módosítanunk a Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr által eredetileg írt, 2007. január 19-én kelt levélben foglalt elszámolást a Károli Egyetem Reviczky utcai épületének felújítására, hiszen tudtuk, hogy az ott egyébként is folyó beruházás miatt közbeszerzésre került sor (a módosításról – szemben a bloggerek és a neves szerzők állításával – tudott a Zsinat Elnöksége, így a januári levelet jegyző Dr. Bölcskei Gusztáv is – sehol, senki se állítja ennek az ellenkezőjét, sőt, mi is azt mondjuk, hogy Bölcskei mindenről tudott – a szerk.). Ez az állami támogatás fenntartói szempontból az Egyetemnek adott 2006-os megelőlegezett egyházi támogatás utólagos fedezetének értelmezhető, hiszen az egyházi támogatás ugyanazt a célt szolgálta, mint az állami. Az MRE által az Egyetemnek 2006-ban fejlesztési célokra juttatott 115 Millió Ft támogatás banki átutalási bizonylatainak másolatai a közlemény mellékletében találhatóak, ahogyan a 2007-ben a KRE-nek adott 71 919 413 Ft-os MRE támogatást igazoló utalások bizonylatai is. (NEM “erre a változásra tekintettel kellett” módosítaniuk az elszámolást, hanem mert a múltbeli állítólagos felhasználás nem felelt meg, nem is felelhetett meg a támogatás jövőbeli céljának, pláne számlák nélkül, ahogy azt szállították – a szerk.)

Az utólagos állami támogatásnak „köszönhetően” tudtuk az MRE 2007. évi költségvetésében mérsékelni az SZJA 1% kiegészítése 250 M Ft-tal való csökkentését. (Ez annak egyértelmű beismerése, hogy az összeget nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, vagyis a hűtlen kezelésé – a szerk.)

Végezetül tehát kijelentjük, hogy a témában megjelent névtelen és neves szerzők által jegyzett cikkek állításai hamisak, a levont következtetések tévesek (hogyan lehetnének tévesek, amikor az Egyházfórumos cikkben szándékosan és deklaráltan nincsenek következtetések? – a szerk.). A KRE a hivatkozott 2006. esztendőben mindösszesen 120.304.980,-Ft támogatást kapott az MRE-től, amelyből 115 Millió Ft a 2006. decemberében kapott állami támogatás előlege volt (az állami támogatás felhasználására vonatozó (sic! – a szerk.) megváltozott előírások alapján az MRE a támogatást másra tulajdonképpen fel sem használhatta volna), így a benyújtott – és a támogatást nyújtó által elfogadott! – elszámolás hiteles és valós pénzmozgáson alapult. Továbbá a pénzek útja átlátható és követhető volt az egyházon belül. Az államnál „kiharcolt” kompenzációs támogatást cél szerint használtuk fel és eközben sikerült az MRE költségvetését is egyensúlyban tartani. (Vajon mit jelent az, hogy 120 millióval támogatta az MRE a Károlit, ha abból 115 milliót rögtön vissza is vett? Ezek szerint fenntartóként 2006-ban csak 5 milliót fordított a Károlira? Az MRE tkp. fenntartója a Károlinak vagy hitelezője? És honnan tudta az MRE, hogy a 120 millió csak előleg, ha a 115 milliónak még híre-hamva sem volt, csak Karácsony előtt 1 nappal született erről döntés? Való igaz, hogy “elfogadták” az ún. “elszámolást”, de nem azért, mert kóser volt: mindenütt ott van Galik Gábor ujja! Az is látszik, hogy vezette meg Galik a kollégáit. És ha “kompenzációra” használták a kizárólagosan “beruházásra” kapott összeget, akkor megint csak bevallottan nem cél szerint! – a szerk.)

A levonható tanulságok a következők:
–    az MRE gazdálkodása átlátható és következetes sőt, nyilvános is, hiszen költségvetései és beszámolói megjelennek az egyház hivatalos közlönyében (az ún. “átláthatóságra” külön posztban reflektálunk – a szerk.) ,
–    az eset, és annak fáradhatatlan pellengérre állítása megerősíti egyházunk évek óta hangoztatott álláspontját az egyház-finanszírozás rendszerének teljes átalakítására. Az egyházak finanszírozásának nagymértékű gazdasági, politikai kiszolgáltatottsága az egyház munkáját nehezen tervezhetővé és méltatlan támadások célpontjává teszi,
–    a megjelent anyagok, cikkek alapján az legalábbis megállapítható, hogy a névtelen és neves szerzők a tárgyilagosság és a másik fél meghallgatásának alapelve fölött tendenciózusan és rosszindulatúan átlépnek, és írásuk – így az Egyházfórumban megjelent írás – célja nem a tényfeltárás, hanem a Magyarországi Református Egyház vezetésének rossz színben való feltüntetése. (Milyen másik fél? Egyik fél sincs. Csak a dokumentumok önellentmondásainak bemutatása van, csak a dokumentumok beszélnek. A másik fél meghallgatásának az elvét az egyház sérti meg következetesen a rágalmazásokon és lejáratásokon vagy gyanús szervezetektől megrendelt hamis bizonyítékokon alapuló kirúgásokkal – minden esetben az érintett meghallgatása nélkül! – A szerk.)

A Magyarországi Református Egyház vezetése a fentiek alapján fontolóra veszi konkrét jogi lépések megtételét az ügyben. (Ezt őszinte kíváncsisággal várjuk. Mert akkor a feljelentőnek magyarázatot kell adnia az üggyel kapcsolatos dokumentáció összes ellentmondására – azokra is, amiket eddig publikáltunk, és azokra is, amiket eddig még nem. És azt is meg kell magyaráznia, hol olvas ki – hamis vagy bármilyen – következtetést az Egyházfórumban megjelent cikkből, amikor a cikkíró semmilyen következtetést nem vont le, csak a dokumentumok önellentmondásait tárta fel. A “következtetés” a közleményt kiadó saját projekciója. De nevezhetjük nyugodtan köznapi magyar szóval “rossz lelkiismeretnek” vagy beismerő vallomásnak is. – A szerk.)

http://www.reformatus.hu/mutat/kozlemeny_egyhazforum/

71 hozzászólás to “Bishop Bölcskei explains his marks (Guszti magyarázza a bizonyítványát)”

 1. law and order said

  Őszintén várjuk a Károli beígért jogi lépéseit.
  Ha ugyanis rágalmazással vádolnak bennünket – mint ebben a szánalmas tákolmányban -, akkor valóságbizonyítást kérünk. A fenti dokumentumok alapján csak egy lehet az eredmény: az MRE és Bölcskei saját céljaira fordította a pénzt, aminek a felhasználását a Károlitól elkért, másodlagos frissességű számlamásolatokkal igazolt (?).
  Kérjük továbbá, pereljenek bennünket a 157 milliós ösztöndíjcsalás miatt is! Ezt is mi tártuk fel.
  És azonkívül az első Orbán kormány új épületre adott 2 milliárdja miatt is pereljenek!!!
  Amiből egy négyzetméter épület nem lett, csak kristálycsillár és lanthátú székek a rektori hivatalban!
  Hadd találkozzunk a bíróságon Szabó Andrással, Balla Péterrel és még néhány régi kedves ismerőssel is a Károli rablóbandájából!!!

 2. pulchra said

  Több egyetem pénzét zárolták.
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/341762_lapszemle_zaroltak_tobb_egyetem_penzet
  A Semmelweistől fél milliárdot vettek el. A klinikákon nem jut orvosság a betegeknek!
  Bölcskei meg százmilliókat sikkaszt a Károlin keresztül!
  Perelj, Guszti, nekünk teszel szívességet!

 3. Ne félj Guszti lesz mit lopni said

  Öntik elétek a milliárdokat a fidesznyikek!
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/341773_megkulonboztetett_figyelem_250300_milliard_unios

 4. Dr. Eördögh István said

  MRE Kommunikációs Szolgálat!
  Az Önök 2013. november 20.-án közzétett nyilatkozata a rágalmazó, a tendenciózus, a rosszindulatú és lejárató. Én pl. adtam a nevemet és tényfeltáró célzatú közléseim a Katolikus Egyház, valamint a korrupció sújtotta magyar társadalomról szóltak, nem pedig a magyarországi Református Egyházról, ami azt jelenti, hogy az Önök által hiteltelennek feltüntetett blog valós célja az igazság szolgálata, tekintet nélkül a konfesszionális vonatkozásokra a társadalmi megtisztulás érdekében.
  Ha ez a cél zavarja önöket, akkor jobb, ha nem Kommunikációs Szolgálatnak nevezik magukat, hanem Megtévesztő Szolgálatnak.
  Dr. Eördögh István

  • Kommédia said

   Egyetértek dr. Eördögh Istvánnal. A Johannesblog felvállalt egy küldetést. Valóban átláthatóvá akarja tenni Magyarország legkorruptabb, legerkölcstelenebb, legmocsokabb egyházát, a pénznyelő kálomistákét. És ez kinek szúrja a szemét? A két legkorruptabb egyházi vezetőnek, Bölcskei Gusztávnak és éceszgéberének, Tarr Zoltánnak, akik a közpénzek nagy részét saját zsebre lenyúlják. Bölcskei és Tarr hivatalosan is kommunikációs háborút üzentek Johannesnek. Csakhogy a kommunikáció valóban nem megtévesztést jelent, ahogy azt dr. Eördögh István megállapítja. Mert ha valami hiteltelen, akkor az az öntömjénező, ájtatoskodó, szenteskedő reformatus.hu oldal. Kedves reformátusok! Ne a hazug papjaitokat hallgassátok, és ne Tarr Zoltánt és társait olvassátok, hanem a Johannesblogot. Abból megtudjátok, hogy a saját vezetőitek meglopnak benneteket is, nemcsak az államot.

 5. Újreformátus said

  Vigyázz Kistarr, nehogy téged pereljenek be rágalmazásért. Ez a blog már annyi hiteles dokumentumot publikált, amennyit a református egyház Bölcskei uralkodása alatt összesen nem. Hogy nektek nem tetszik a saját leleplezésetek, azt persze meg tudom érteni. Ebben a közleményben hazudsz, mint a vízfolyás, és te vagy az, aki rágalmazol. Egyetértek dr. Eördögh Istvánnal. Ez nem kommunikció, hanem porhintés, megtévesztés. Ha valóban kommunikálni akarsz, tanulj Johannestől. Vagy próbáld meg egyszer letörölni a képedről azt a mesterkélt mázt és életedbe legalább egyszer őszintének lenni.

  • Bloggerjogász said

   Kistarrt nem perelni kell, hanem feljelenteni Bölcskeivel együtt. Bűnszövetkezetben elkövetett százmilliós sikkasztásért. A büntetési tétel felső határa 10 év, ennyi az elévülési idő. Az elszámolás 2008 májusában lett jóváhagyva, tehát van még 4 és fél évetek, hogy megkeressétek a legjobb büntetőjogász ügyvédet.

 6. jhnnsclvn said

  Reblogged this on Ravasz László Baráti Kör.

 7. Ne félj Guszti lesz mit lopni said

  Kispofáim, ha magyarázkodni kezdtek, még rosszabb. Ennyi baromságot egy lapra leírni, hát nem semmi.
  Nem fogjátok fel, hogy A DOKUMENTUMOK ÖNMAGUKBAN mindent bizonyítanak. A ti magyarázkodásotok tökéletesen hiteltelen, csak ront a helyzeten.

  • tóratartó said

   Azt miér nem kérdezik meg, honnan kerültek a doksik a blogra? agy amúgyis tudják: Szabó András lopta ki őket a rektori hivatalból.
   Szabó érinthetetlen???
   Na jó, hozzányúlni én se akarnék a szörnyű bőréhez, legfeljebb piszkavassal, de a zsinat tényleg ennyire buta???
   Gójok!

 8. tudományos kutató said

  Mennyit keres Kulcsár-Szabó és gengszter kollégái?
  Mitől esett el Páljóska?
  Mosz megtudhatjátok az atlatszo.huból.
  http://atlatszo.hu/2013/11/22/a-magyar-akademikus-eletkora-es-tiszteletdija/

  • Vanitatum vanitas said

   Jó a cikk, különösen az akadémikusok hiúságáról: “Az MTA akadémikusi adattárát kérdezve egyébként többen nem adtak meg születési dátumot (nem csak hölgyek), ezeket az adatokat az Országos Doktori Tanács adatbázisában találtam meg. Van abban valami egyedi, ahogyan itt valaki egyetemi végzés utáni képet helyez el. Az arcképcsarnok tehát közel sem naprakész állapotot mutat, inkább szól a szendergő önvizsgálatról.” Az önvizsgálat Balla Péterben is szendereghet. A rektori köszöntőbe ő az érettségis képét tetette fel annakidején. Még dús haja és fekete színű bajusza volt. Haja már vagy tizenöt éve ritkul, és a bajsza is kb azóta vakondszürke…

 9. lord peter wimsey said

  Hazugság, hogy “kisírták a kormányból”. Mind a négy felekezet kapott, a szokásos aránynak megfelelően.Nem kellett még kérni se senkinek. MEDDIG HAZUDTOK MÉG? Fenn annak a dokumentumok, azt hiszitek, más is diszlexiás és agyatlan, mint ti???

  • Filológus said

   Így van: kaptak a katolikusok (243 m), az evangélikusok (38 m) és a zsidók (24 m) is. Ők is rinyáltak tán? Ez egy minden történelmi egyház számára kiosztott támogatás volt. A 115 millió ft-ot a 2237/2006 (XII.23.) sz. kormányhatározat 2.b pontja alapján kapta a református egyház, amelynek kizárólagos célja beruházás, felújítás, rekonstrukció volt. Szó sincs semmiféle kompenzációról, intervenciós gyorssegélyről. Preferenciákról csak az épület jellegét illetően van, nem pedig a felhasználási célt illetően. A szöveg egyértelmű, azért tették fel a bloggerek, hogy ezt ne lehessen vitatni: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/10/peculation-with-gods-blessing-1-sikkasztas-isten-aldasaval-1/img517/
   A tényfeltárás itt kezdődik. Az előzetes háttérrinyálás nemcsak nem tartozik a tárgyhoz, de még csak nem is igaz.

 10. ejaculatio praecox said

  Olyan buták, hogy összevissza hazudoznak, még azt se viszik észre, hogy lelepleződnek. Bunkók!!!!

  • Amnézia said

   A Szűcsnek írt levélben a 3. bekezdésben azt írja Bölcskei, hogy a pénz csak rekonstrukciós célokra használható fel. A 7-bn pedig azt, hogy “szabad felhasználású”, “nem rekostrukciós célú”, akár működésre is fordítható. Ennyire szenilis? Vagy amnéziás? Vagy annyira hazudós, hogy összekeveri a hazugságait a valósággal? https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/21/peculation-with-gods-blessing-5-sikkasztas-isten-aldasaval-5/

  • Freud said

   Névtelen kommunikátor nem mindenben hazudott. Bár mindenben hazudni akart, a tudatalattija néhol elszólta magát. Pl. amikor arról beszél, hogy a kizárólag rekonstrukciós célú támogatást ő gyorssegélynek, intervenciónak, kompenzációnak tekintette a szja csökkentése miatti kiesésre. Vagyis leszarta annak rendeltetését, nem beruházott, hanem kompenzált belőle. Ezt még egyszer megismétli, amikor azt mondja, hogy csak ennek a gyorssegélynek köszönhetően tudta a költségvetést kiegyensúlyozni. Vagyis megintcsak nem beruházott, hanem kompenzált. Igaza van a cikket kommentelőnek, hogy a közlemény szerzője beismeri a hűtlen kezelést, bár ennek nincs tudatában.

   • Lám, ő is névtelen, miközben a mi névtelenségünket kárhoztatja. Vizet prédikál, és bort iszik, akárcsak az egyházfő, a szó szoros értelmében, aki rendszeresen pityókásan támolyog fel a szószékre. 🙂

   • Zsinati Illetékes said

    Igazából nem névtelen, csak nem vállalja a nevét ennyi hazugság alá. Tarr Zoltánnak hívják, Bölcskei fő-fő tanácsadója.

   • Elemi Logika said

    A poszt írója egyszerűen buta. Vicces, hogy észre sem veszi azt, hogy beismerő vallomást tesz a hűtlen kezelésre. Miközben arról siránkozik, hogy milyen nehéz helyzetben voltak, hogy a pénzt valósággal ki kellett sírni a minisztériumból, gyakorlatilag beismeri, hogy aki kisírta, az jogot formálhat rá, kvázi visszaveheti, előlegnek tekintve azt a pénzt, amit más forrásból már megfinanszírozott. A dokumentumokból kiderül, hogy az sem az MRE pénze volt, hanem HEFOP pénz. Ez a magyarázkodás legalább annyira terhelő, mint a dokumentumok.

   • Justice for victims said

    A HEFOP pénzt nem az MRE hajtotta fel, hanem Vass Csaba nyerte el pályázaton, akit aztán jutalmul kirúgtak.

   • Zsinati Illetékes said

    Tarr valóban buta, bár ezt nem tudja magáról, és a nagyképűségével sokakat megtéveszt. Valójában csak Balla péterhez képest tűnik okosnak.

   • Abonyi utca said

    Butykos betegségét állítólag a sikkasztásának leleplezése okozta. Már október 31-én sem mert felmenni a szószékre, és 3 héttel később sem mert mutatkozni az Abonyi utcában a meglopott testvérek előtt. Éceszgébere, Tarr nem kerülhette el a részvételt a zsinati sszeröffenésen, de önmagához képest is nagyon visszafogott volt. Fekete Károly és Vad Zsigmond – a tiszántúli püspökségre pályázó két lelkész – viszont már laudációkkal gyakorolták a szereplést. Szabó püspök is visszafogottabb volt a szokásosnál. A szünetben többen rákérdeztek az elszámolásos okirat nyilvánosságra hozására, de Szabó kategorkusan tagadta, hogy köze volna hozzá.

 11. ejaculatio praecox said

  És mi van az 50 milliós készpénzfelvétellel?
  Az az egésznek az egyik leggyanúsabb mozzanata.
  Miért kellett nektek cash?

 12. balog zoltán egy katasztrófa said

  Jakab Attila zseniális értékelése Balog miniszteri és/vagy lelkészi működéséről.
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/341860_csapdahelyzet

 13. butcher said

  Aki ma tízkor elmegy a Hold utcába láthatja amint Szabó András hálát ad Balognak a MAB tagságér, Ludvig a József Attila dijért.
  Nem mindennap osztja az urvacsorát egy miniszter!!!

 14. Semjén plágium iskola said

  Ma reggel Semjén Zsolt dicsérgeti Gereben Ágnes könyvét és kitért arra, hogy Gereben meg Kun Miklós milyen nagyszerű munkát végez – “a kapcsolataik segítségével”.
  Hát igen, Kun Béla unokájának vannak kapcsolatai. Akit orosz anya szült és akit Kaganovics meg Berija lovagoltatott a térdén.
  Tömjén az érettségidet is úgy loptad?

 15. Takaró Mihály fan said

  Misi bácsi ma reggel egy gyönyörű versét olvasta fel a rádióban. Mennyivel jobban megérdemelte volna Mosi bá a díjat, mint a Ludvig az a parázna! Persze Misi bácsi el se fogadott volna egy öngyilkos komcsiról elnevezett díjat!

 16. szabó a miniszterbuktató said

  Szabó meg Ludvig odajárultak a miniszteri kezekhez a Hold utcában. Az EMMI legkegyelmesebb kezeitől vették az áldást meg az úrvacsorát. Ami minden tisztességes embernek megkeseredik a szájában, ha meggondolja, hogy ki osztja és kiknek.
  Ugyanaz, aki ugyanazokat jutalmazgatja az ország pénzéből!

  • Hold ucca said

   Ez azért elképesztő. Balogot is büntetőjogi felelősségre kellene vonni hivatali hatalommal való visszaélésért. Azokat jutalmazza, protezsálja, segíti pozícióba, állásba miniszterként, akik nála mint papnál benyalták magukat a Hold utcában. A miniszteri kliensi kör egyenlő a Hold utcai nyájjal. Ilyen a világon sehol sincs, csak ebben a kereszténységet megcsúfoló ájtatoskodó képmutató középkori országban. A legfeltűnőbb és legszennyesebb példa erre a görény Szabó-Pterőczi házaspár.

   • Lo stesso mano said

    Gyertek hozzám testvérek áldásosztásra vasárnaponként a Hold uccába. Aztán sétáljatok át valamelyik hétköznap hozzám a Szalay uccába. A jutalom nem marad el. Ugyanabból a kézből kapjátok amiből az áldást. Lebegjen példaként előttetek Szabó András, Petrőci Éva, Kovács Barnabás, Gál László…

   • manu propria said

    Szabó saját kezével lopta ki a dokukat a rektori hivatalból, avagy Gállacival lopatta ki az EMMI-ből???
    Vagy ÉS-ÉS?

   • Sógorok said

    Szerintem Szabó püspök kérte el a cimborájától Balogtól bárhogy is tagadja. Igaza volt. Nyilván nem fogják hagyni ezek ketten hogy Bölcskei és Tarr dunamelléki püspököt csináljanak az értelmi fogyatékos Ballából. Valamit lépniük kellett.

   • Gállaci said

    Szabó letagadta hogy ő csempészte ki az elszámolásos iratokat az EMMIből. Nem meglepő. Ha ő csempészte volna ki, tán elismerné? Dehogy! A tagadás semmit nem jelent, az lehet igen is, meg nem is.

  • Jobbikos said

   Balog emmiminiszter ugyanaz, mint ifj. Hegedűs pepitába. Vajon milyen alapon ítélhetné el a politizáló lelkészt a lelkészkedő politikus? El a kezekkel a nemzet püspökének a fiától!!!

   • Alamuszi said

    Most kivételesen egyetértek Jobbikossal. Pontosan erről, a Balog Zoltán és ifj. Hegedűs Lórántról szóló párhuzam olvasható itt: http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/341860_csapdahelyzet

   • Amit szabad Jupiternek... said

    Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek – mindenki ismeri a mondást. Jupiterből kettő is van. Egyrészt ott van Bölcskei, aki maga is – nemcsak egyszerű lelkészként, hanem numero 1. püspökként Horthy-emléktáblát avatott, és a templomban sokkal többet emlegeti a Fideszt, mint az Istent. Aztán itt van Balog tiszteletes, aki aktív politikusként – csúcsminiszterként – rendszeresen tart istentiszteleteket. Mit tett hozzájuk képest a Kisökör, azaz Kislóri?

   • Abszurd színház said

    A helyzet abszurditását fokozza, hogy Bölcskei Szabó Istvánt szólította fel intézkedésre, de nem mondott neki semmi konkrét kifogást csak hímelt hámolt az akkurátusságról és fokozatosságról, a fene tudja mit érthetett alatta, ő biztos nem. Szabó püspök sem az utasítással sem a helyzettel nemigen kezdhet semmit. Balog Zoltán az ő kebelbarátja, gimis osztálytársa. Hogyan ítélhetné el Kislórt úgy, hogy Balog ne vegye magára? Mert akkor neki is választania kéne. Vagy a Holduccába megy be ezentúl vagy a Szalayba. 🙂

   • Tiszántúli said

    hiába konspirál Tarr Ballával a Dunamelléki püspökség átvételéről, és hiába köt szövetséget Steinbachhal és Csomóssal Szabó ellen (már kötött). Szabót nem fogja tudni kiszorítani. Balog és Orbán Szabó Istvánt akarják lelkészi elnöknek. Az lesz, amit ők akarnak.

   • Ciao Bella(i) said

    Tarr attól fél hogy a Bölcskei éra lejárta után elszámoltatja őket az új zsinati elnök. És akkor nemcsak ezzel a 115 millióval lesz nehéz elszámolni, hanem a többivel is. Nem ez az első hűtlen kezelés, amit elkövettek. Csak a Károlin keresztül többet is. Pl. az ÁJK bevételeinek az eltüntetése éveken át. Vagy a Csányinak a Károlival a koreai KDB-től fölvetetett 14 millió… És nemcsak a Károlin keresztül bizniszetltek Tarrék.

 17. tóratartó said

  Akkor kétfejű a magyar református egyház mint a Habsburg sas? Egyik fejéből Balog rikácsol, másikból Bölcskei?
  Nagyon viccesek agytok, buta gójok!

 18. Transzparencia said

  Azt írja ez az éceszgéber “sajnálatos módon az egyik legutolsó bejegyzés kilépett a blog önmagába zárt világából”. Ti értitek ezt? Mert én nem. Mi volt ez a zárt világ? A Károli? Abból már sok bejegyzés kilépett, de a Bölcskei sikkasztását tematizáló cikksorozat nem. Hisz Bölcskei és Tarr épp a Károlit használták minimum 115 milla ellopásához. Vagy hogy ez a pénzről szól elsősorban és nem az oktatásról? Ez sem igaz, mert nagyon sok posztnak a reeformátus egyház kapzsisága és harácsolása a témája. Kezdve attól, hogy az ÁJK dékánját kirúgták, mert dékán létére meg merte kérdezni, hova tűnik el az ÁJK által évente megtermelt 250 millió forint. Annyira átlátszó és nyilvános a református egyház gazdálkodása, hogy még a dékán sem láthat bele a saját maga által üzemeltetett kar pénzügyeibe. Sőt, kérdést is csak fővesztés terhe mellett tehet fel. Na ez is adalék Tarr hazudozásaihoz.

  • Nyomkövető said

   Mi az, hogy “sajnálatos”? Neked Kiskopasz meg az alkesz főnöködnek. Nekünk ÖRVENDETES 🙂

  • Dark Tangent said

   Dr. Eördögh Istvánnak teljes mértékben igaza van. A magyar református egyház vezetőit a Johannes blog célja és küldetése zavarja. Nem az, hogy “rágalmazásokat” írnak, hanem hogy az igazat. És még dokumentálják is. Olyan hamisítatlan eredeti – esetenként titkos – iratokkal, hogy a MRE ezekre már nem tud mit mondani, egyszerűen fennakad a szemük a döbbenettől. Beteljesülni látják a bibliai igét, hogy minden gaztett napvilágra kerül egyszer. Még annyit se mondhatnak az iratokra, hogy hamisak. Amit pedig ebben a cáfolatnak szánt szerencsétlen zagyvaságban összehordtak, csak megerősíti a vádakat. Rosszul vannak attól, hogy bármilyen iratot, dokumentumot, bizonyítékot képesek vagyunk megszerezni akárhonnan.

  • Macduff said

   Kiskopasz, aki névtelenségbe burkolózva ezt a hülye önleleplező szöveget fogalmaztad! Nem tudlak megnyugtatni afelől hogy milyen jövő vár rád, te hétpróbás gazember, és nem is akarlak. Van okod majrézni, mert már nemsokáig tart a kiskirályságod. Már megindult ellened a birnami erdő, ha hallottál valamit harangozni Shakespeare-ről.

  • Éceszgéber said

   Úgy értem a zárt körből való kilépést hogy eddig főleg Szabó Andrást és köreit cseszegettétek. Ezzel még elvótunk. Hogy őszinte legyek mi is utáljuk ett a görényt mint a szart a fertelmes feleségével és a még fertelmesebb szövetségeseivel együtt. De most frontálisan nekimentetek a Gusztinknak. Most már túl közel van hozzám a tűzvonal. Csökkent a komfortérzetem. Kardot kellett rántanom.

 19. law and order said

  Mennyi időbe került, amíg ezt a primití firkálmányt összehozták? Hetekbe. Miküzben a dokuk publikálása már augusztus óta zajlik. Nem is vitatják azok hitelességét.
  Csak az fáj nekik, hogy Jakab Attila leont néhány logikus következtetést.

 20. red rat said

  És miért vettétek fel az 50 milliót kp-ben????
  Erre még válaszolni sem próbálnak.

  • Zsinati illetékes said

   Nemcsak erre, hanem semmire sem. Nagyon gyenge tiltakozás ez, hiszen egyetlen érve sincs. Beismeri, hogy a 115 millióból nem ruházott be semmit. Az állítólagos megelőlegezések sem igazak, mert azok EU-s pénzből megvalósított beruházások voltak. Beismeri, hogy a 115 milliót minden beruházás nélkül egyszerűen kivette a kasszából. Nem igaz, hogy ezt a pénzt Tarr és Bölcskei a saját szájával sírta ki az OKM-ből, hiszen a többi egyház is arányosan kapott. Nem igaz, hogy az MRE fenntartóként költött a Károlira. Ha a 120 milliót, amiről beszél, a Károlira költötte volna, az is csak kb. 2 %-a lenne az egyetem költségvetésének. De még ezt sem áldozta be, mert ebből 115-öt visszavett. Gyakorlatilag csak a 4 milliós perselypénzt fordította fenntartásra. Ez még a költségvetés egészének ezrelékeiben sem mérhető. Ha ezekre az érvekre akarna jogi lépéseket tenni, a feljelentő magát juttathatja börtönbe. Sok esze nincs ennek a kommunikátornak, de annyi azért van, hogy jobb ha kussol, mintha feljelentget. A zsinati ülésen se szorgalmazta senki a jogi lépéseket, ez puszta fenyegetés – sajnos. Mi tkp csak erre várunk.

 21. bizonyítványautomata said

  Az erkölcsileg feddhetetlen Károlin nyelvvizsgaautomatát működtet az egyik feddhetetlen tanár S.J.
  Bedobsz 300 ezer forintot és kijön a nyelvvizsgabizonyítvány.
  Ritka nyelveknél: gilják, bantu nyelvek, szuahéli: 500 ezer Ft a tarifa.

 22. petrőczi de genere ludvig said

  Lábjegyzet a “megszámlálhatatlan” -hoz.
  Ludvig azt mondta egy ELTÉ-s doktori védésen, hogy ő “kora gyermekkorától kezdve számtalan nyelvből fordít”.
  Az ELTÉ-n azóta is szállóigeként terjed: a károlis Petrőczi, aki nem tudja megszámolni a nyelveket, amelyekből fordít.
  Na meg hát hogy “kora gyermekkorától”? Már a bilin ülve műfordított.
  Ilyen a Károli angol tanszéke, amelynek most egy másik érdemdús “hölgy” oktatója pénzért árulja a nyelvvizsgabizonyítványokat.

 23. Johannes said

  MRE Kommunikációs Szolgálat!
  Ne csak fontolgassák a jogi lépéseket, hanem tegyék is meg! Szeretnénk nyílt tárgyaláson, a média és érdeklődő közönség előtt bemutatni a sikkasztásos ügy valamennyi dokumentumát.

  • Bloggerjogász said

   Mi pedig fontolgatjuk a büntetőfeljelentést bűnszövetkezetben elkövetett, különösen nagy értékű sikkasztás, csalás, lopás, magánokirat-hamisítás és hűtlen kezelés miatt Bölcskei Gusztáv püspök és bűntársa, Tarr Zoltán zsinati tanácsos ellen.

 24. Kiseprűzve said

  Újabb pénzeket nyomnak az egyházakba. Megérdemlik? Bölcskei világító példáját ismerjük.
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/342243_egyhazforum_vilag_nezet_xxi_vedd_meg_es_uralkodj

 25. Ne félj Guszti lesz mit lopni said

  A valódi egyetemektől elveszik a pénzt,
  a mocskos Károliba meg öntik. Má persze amit a Guszti meg a gazember cinkosai nem lopnak el.
  http://hacsaknem.blog.hu/2013/11/23/a_felsooktatas_zarolasa_hasit

  • Zsolt Csaba said

   Guszti már a perselypénzt is lopja. Azt a 4 millát adta oda 2007-ben a Károlinak, amit a gyülekezeti tagok istentisztelet után bedobtak a perselyekbe. De nem ám ingyen, hanem azért, hogy kivehessen a Károli kasszájából 115 milkót.

 26. Takaró Mihály fan said

  A Prima Primissima díjra azt a Szalay Károlyt jelölik – ő is volt a Károli tanára – aki a Potemix reklámban tüntette ki magát.
  Ez rendes dolog????

 27. szabó fan klub said

  Szabó András vitte oda a potemixes Szalay Károlyt a Károlira!

 28. Sittes Sikkasztó said

  Mi baja Gusztinak? Se a reformáció ünnepén nem ment fel a szószékre, se a zsinati ülésen nem volt ott. Csak nem csuktár máris le sikkasztásért?

 29. szabó fan klub said

  Bölcskeit nagyon megrázta, hogy Szabó András Gáborjáni Szabó Botondon keresztül belelátott a kártyáiba. Nem csoda, hogy pálinkával és örösborral kezelte a csalódását. Ez egy kicsit túl jól sikerült. That’s all.

 30. tilos az á said

  A pápistáknál 319 ezret keres egy hitoktató. A bíboros kitaposta.
  És a kálomistáknál?

 31. pusszantjuk Gusztit said

  Na ezt bírta összeállítani a zsinat külügyi szolgálata a pusszani konferenciáról.
  http://reformatus.hu/mutat/8933/
  Érjétek be ezzel, Guszti úgyse találja mostanában a szavakat, ki tudja, miért.

 32. […] Tovább… […]

 33. […] az egyházfőt a bűzlő trutyiba valójában még jobban belenyomó magyarázkodási kísérletre (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/11/23/bishop-bolcskei-explains-his-marks-guszti-magyarazza-a-biz&#8230😉 jelent meg egy viszontválasz az Egyházfórum legújabb számában, amelyben a lap és a szerző […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: