Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Double standard (Kettős mérce)

Posted by jhnnsclvn - január 16, 2014

Sokan kérdezik tőlünk, ismerhették-e Hegedűsék a 6-os kartont, zsarolhatták-e vele Bölcskeit. A válaszunk: IGEN. Bölcskei Gusztáv 6-os kartonja valószínűleg magyarázat arra, miért nem mer Bölcskei Gusztáv fellépni ifj. Hegedűs Lóránt ellen. Hegesűsék nemcsak tudhattak a 6-os karton létezéséről, hanem minden a református egyházat érintő titkosszolgálati irat a birtokukban lehetett. Ezért nem engedte be Hegedűs Lóránt Kubinyi Ferencet, amikor az annakidején az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nevében kopogtatott a Zsinati Levéltár ajtaján. Hegedűs püspök feltehetően nem a gyűlölt Bölcskeit védte, hanem hozzá közelebb állókat, esetleg saját magát. De Bölcskei kezdetektől fogva a kezükben volt, és amikor az megpróbált fellépni néhány évvel ezelőtt ifj. Hegedűs ellen, a 6-os karton másolatait eljuttatták MIÉP-es és jobbikos köröknek. Többek között a kurucinfóra is feltették. Arra pedig, hogy Szabó püspök, akire a feladatot Bölcskei áttolta, miért nem lép ifj. Hegedűs ellen, az alábbi poszt ad magyarázatot. Mivel a cikk már a galamuson és a ravaszblogon is megjelent, a szerzőtől nem kértünk engedélyt a közlésre. – A szerk.

Double standard (Kettős mérce)

Quod licet Jovi, non licet bovi

Szerző: Huszár Ágnes

Emlékezetes, hogy 2013. november 3-án, a második bécsi döntés hetvenötödik évfordulójára emlékezve a Hazatérés temploma előtti lépcsőn felavatták Horthy Miklós bronzszobrát, Domonkos Béla alkotását. Az istentiszteleten papként ifj. Hegedűs Lóránt és testvére, Zsuzsanna szolgált, a rendezvényen több jobbikos országgyűlési képviselő is részt vett, többek között  a lelkész felesége és Gyöngyösi Márton, aki beszédet is mondott. A templom előtt több százan tüntettek a kormányzó történelmi rehabilitálása ellen. A rendezvény nem várt publicitást kapott. Az Egyesült Államok is tiltakozott. Az amerikai nagykövetség közleményben ítélte el a szoborállítást, és bejelentette: szükségesnek tartja, hogy a legmagasabb rangú magyar vezetők is határozottan és egyértelműen ítéljék el a történteket.

A reformatus.hu honlap tárgyszerűen tudósított az eseményről. A református egyház vezetői sem hallgathattak. November 4-én a Dunamelléki Egyházkerület püspöke, Szabó István kiadott egy nyilatkozatot, amely szerint „az illetékes egyházmegye esperesét sürgősséggel fegyelmi felelősség megállapítására kértem fel, különös tekintettel arra, hogy ifj.  Hegedűs Lóránt magatartása megfelel-e a lelkészekről szóló törvény 91.§ 1) a., h., i., j. pontjainak”.

Közben – a magyarországi református egyházban szokatlan módon – lelkészek is tiltakoztak Hegedűs tevékenysége ellen, mert az az ő „szolgálatukat is hitelteleníti”.

Bölcskei Gusztáv, a MRE zsinatának lelkészi elnöke a szoborállítás idején a dél-koreai Puszanban tartózkodott az Egyházak Világtanácsának nagygyűlésén. 2013 november 5-én, kedden ő is megszólalt: „Szomorúan és megütközéssel olvastuk a híradásokat a vasárnap a Szabadság téri Hazatérés templomában és lépcsőjén történtekről”, majd felszólítja az illetékes püspököt – Szabó Istvánt – az esemény kivizsgálására és a szükséges intézkedések megtételére. (Ezt a dunamelléki püspök már egy nappal korábban megtette.)

Úgy tűnt tehát, a Magyarországi Református Egyház ezúttal csakugyan a sarkára áll, és elhatárolódik Hegedűs Lóránt akciózásától. A következő hetekben aztán azt hallottuk, hogy a kijelölt bírák egymás után vonják ki magukat – elfogultságot jelentve – az eljárásban való részételből. A hír akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor a Hegedűs elleni indítványt megfogalmazó Horváth György egyházmegyei jogtanácsos lemondott huszonhárom éve betöltött funkciójáról, s gyávaként bélyegezte meg azok a bírákat, akik elfogultságra hivatkozva nem kívántak részt venni az eljárásban. 2013 utolsó napján aztán azt olvashattuk az egyházi fórumokon, hogy a Budapest-Északi Református Egyházmegye bírósága soron kívül mégis megtárgyalja Hegedűs Lóránt ügyét.

Ez a bejelentés nyilván sokakat megnyugtatott. Közben azonban felröppent a hír, hogy a KDNP választmányi ülését 2013. december 14-én a KRE Hittudományi Karának Ráday utca 28. szám alatt levő épületében tartották, mégpedig annak alkalmanként istentiszteletre is szolgáló nagytermében. Ez azért kínos, mert Hegedűs Lóránt ellen éppen az az egyik vádpont, hogy megsértette a MRE 1998-as zsinati rendelkezését. Ennek értelmében egyházi ingatlanban nem folytatható olyan tevékenység, amely „pártok, társadalmi szervezetek vagy az egyház hitvallásával és tanításával össze nem egyeztethető alapszabályú társadalmi szervezetek céljait szolgálja”.

Márpedig a KDNP ezen választmányi ülésén döntöttek úgy, hogy Semjén pártelnöknek teljes felhatalmazást adnak választási szövetség megkötésére a Fidesszel. Szabó István dunamelléki püspök sem hivatkozhat arra, hogy nem tudott a rendezvényről, hiszen – Orbán Viktor kormányfő és Semjén Zsolt KDNP-elnök társaságában – maga is részt vett rajta.

Várjuk az egyházi bíróság elfogulatlan és pártatlan ítéletét.

Források: http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/350296_amit_sza

http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2014/01/15/double-standard-kettos-merce/

83 hozzászólás to “Double standard (Kettős mérce)”

 1. ohranka said

  Hát igen: kölcsönös, körkörös zsarolás áll fenn a magyarországi református egyházban.
  És még nem is szégyellik magukat!
  És Bogárdinak van pofája Fabiny Tamáson gúnyolódni, hogy a Népszabinak nyilatkozik.
  Attól ti., hogy nyilvánosságra hozzák a beépítettek jelentéseit. Többek között Káldy püspökét, aki az Egyházügyi Hivatal elnöke is volt.
  Ti aztán szépek vagytok, tiszták és bűntelenek, igaz?

 2. bobcat said

  Na itt van Bogárdi bisszig megjegyzései Fabiny Tamás interjújához.
  http://reposzt.hu/blog/sz%C3%A9kely-attila/2013-12-21/p%C3%BCsp%C3%B6k-ember
  Az rendben van Bogárdi szerint, hogy a Rádayban rendezik a KDNP-s választmányi ülést.
  A legocsmányabb hipokrízis.

 3. hazug dögök said

  Hazudik a Fidesz,m hazudnak a fideszes püspökök: Bölcskei, Bogárdi és a jobbikosok is.
  http://www.hirhatar.hu/hir/orban-propagandagepezetet-ujabb-hazugsagon-ertek

 4. kálomista brigantik said

  Idén a választás éve.
  http://reformatus.hu/mutat/valasztasok-eve/
  Nagy dicsekés és hazugságdömping a református.hun.

  • Nicolas Holland said

   Hja. Ünneplik a törvenytelen alkotmanyozo zsinat megalapitasat. Miközben a törvenyes tanacskozo zsinat mar regota letezett es letezik azota is. Bölcskei egyszerünek levegönek nezte a legitim szervezetet hogy megalakithassa a sajat maffia-itezmenyet

   • zimmezum said

    Ez az, Butykos maffiaszerűen szervezte meg a saját hatalmát.
    Mitől egyház ez még?
    Becstelen emberek mocskos bűnszövetkezete.
    Az igazi erkölcsös, hitben járóü emberek már mind kivonultak.
    Az ilyen intrikálásra fürge senkik, mint Köntös, meg építgeti a maga saját mocskos bizniszét.

   • Tüskevar said

    Törvenytelen az egesz, a Nyugateuropai Magyar Reformatus Lelkiszolgalat mar leleplezte Bölcskei maffiaszervezetet de a hazaiak nem vesznek rola tudomast.

   • Albert said

    Az úgynevezett ‘Magyar Református Egyház’ és az abba
    ágyazott ú.n. ‘Generális Konvent’ átláthatatlan politikai
    akció jóhiszemű emberek megtévesztésére. Minden
    késérlete ellenére, jogilag el sem ismert és be nem
    jegyzett társaság, míg a magyar református egyházak
    ügyeit évszázadokon át közismerten mindíg kiváló jogi
    rendben tartották. Mindezekért s azok következményei-
    ért azok felelősek, akik azt jobb tudásuk ellenére az
    Egyetemes Zsinat (MRETZs) hosszú évek szorgos munká-
    jával felépített szervezete és munkája szétrombolására
    irányuló gonosz szándékkal kifundálták és propagálják.
    Vagyis Bölcskei Gusztáv és korrupt bandája.

 5. pusszantjuk Gusztit said

  Na ebben az évben VÉGLEGESEN LELEPLEZZÜK A BESÚGÓ PARÁZNA RABLÓ BÖLCSKEIT!!!

 6. Ivan Gyenyiszovics said

  A kettős mérce más területen is érvényesül. Az értelmi fogyatékos Balla a rektori hivatalban ülve kapja óriási fizetését, az értelmes és gondolkodó, tehát veszélyes diplomások pedig a Gulágon húzzák az igát Balla jövedelmének kábé egyhuszad részéért (havi bontásban: 1,2 millió vs 60 ezer). De azért nekik is lehet sikeres napjuk, akárcsak Szolzsenyicin kisregényhősének, aki nemcsak túléli az aznapot, de még dupla adag kaját és egy csikket is szerez. Azt a jól sikerült napot megírta már egy Nobel-díjas orosz író, aki maga is érintett volt. A magyar kényszermunkás izé közmunkás egy sikerült napjáról pedig Jakab Attila tudósít – szintén személyes tapasztalatok alapján: http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/351411_jo_napom_volt._megirom

  • Post Scriptum said

   A Galamus szerk. megj.: Az egyháztörténész, katolikus teológus szerző életrajzából: PhD fokozatát a strasbourgi egyetemen szerezte „summa cum laude” minősítéssel. Három nyelven beszél. Tudományos előadásokat Hollandiában, Franciaországban, Svájcban, Olaszországban, Romániában, Lengyelországban, Ausztráliában tartott. Hosszú publikációs listájára érdemes egy pillantást vetni. 2012 júliusa óta regisztrált álláskereső.

   • dunántúli teológus said

    Ne felejtsük el Jakab Attilának Balla “főművéről” írott recenzióját – itt a blogon is olvasható. Ebben tudományos módszerekkel kimutatja a belső ellentmondásokat – Balla a biztonság kedvéért mindenkivel egyetért – a tudáshiányt, a bornírt hülyeséget.

   • másik ps said

    “2012 júliusa óta regisztrált álláskereső”

    Ennek vajon van köze lehet ahhoz, hogy az ismert politikai-világnézeti álláspontjának megfelelő nyílt netes bejegyzéseket írogatott a munkahelyi főnökeiről?

    “katolikus teológus szerző”

    amit hallottam róla az a következő: egy gyakorlatilag egyházelhagyó, eredetileg római kat. papnövendék aki átment szélliberálba és előszeretettel írogat egyház-, fidesz-, orbán- stb. ellenes publicisztikákat, ezért bizonyos körökben közepesen népszerű és elfogadott.

   • régi kolléga said

    Nyilván bosszúról is van szó. A Balla mocskos keze is benne van nyilván.

   • Konkrétum said

    Másik PSnek:
    Nem tudom. Azt sem, hogy igaz-e a nyílt netes bejegyzés a munkahelyi főnökeiről, mert nem írtál konkrétumokat. Ha nem nevezel meg egyetlen konkrét főnököt, legalább kopnkrét munkahelyeket nevezz meg. Tudomásom szerint ugyanis Jakab Attila munkahelye a Fidesz kormányra kerülése után néhány hónappal megszűnt. Elég értelmetlen lenne, ha ezután írogatott volna netes bejegyzéseket a főnökeiről, de ha igaz volna se függhetne össze a munkanélküliségével, mert már 2010-ben az lett. Úgy tudom, szerződésekkel, félállásokkal húzta ki még 2 évig, ezért lett csak 2012-ben is hivatalosan munkanélküli.
    Amit hallottál, annak nézz utána, mielőtt kiteszed a fórumra. A teológiát nemcsak elvégezte, hanem doktorált is belőle, mindezt idegen nyelven, külföldön.
    Az utolsó bekezdésed pedig önmagáért beszél. Ezek szerint ma Magyarországon nem a jó szakembereket illeti meg állás, hanem az Orbán-seggnyalókat? Azért lehet egy értelmi fogyatékos egy egyházi egyetemen prof, egy kivételes intelligenciájú, képzett és gerinces teológus pedig munkanélküli?

   • Kirúgottak klubja said

    Nem kell ahhoz nyílt netes bejegyzéseket vagy szélliberális posztokat írni, hogy egy képzett és becsületes szakember a mai Magyarországon munkanélküli legyen. Különösen egyházi területen, ahol a törvények nem számítanak. Lehet lopni, rabolni, a mindenkori hatalommal kollaborálni, besúgni, beosztottak ellen besúgókat bérelni, mindent szabad, de csak Jupiternek. Na és a kisökörnek mit szabad? Elég a mutyikra, korrupcióra nemet mondani, elég a bűncselekményekben való részvételt megtagadni, elég nem szemet hunyni és máris repül. Pedig az áldozatok nem is kisökrök voltak, hanem magukat Jupiternek gondoló vezető beosztású személyek. Soroljam? Ravasz Levente főtitkár, Böszörményi Jenő gazdasági igazgató, Szűcs Ferenc rektor, Török Gábor rektorhelyettes, Kapa Mátyás dékán, Kulin Ferenc dékán, Karasszon István, Vörös Imre, Hima Gabriella doktori iskola-vezetők. Egyikük se írt politikai cikkeket sehova, se netes bejegyzéseket – legalábbis a kirúgásukig biztosan nem.

   • HTK illetékes said

    Kirúgottak klubját helyesbítem. A felsorolt személyek közül kettőt nem rúgtak ki, csak leváltották, félreállították, megalázták és meghurcolták őket. A két HTK-s kollégát. A Szűcs rektor elleni lejáratás pikantériája, hogy épp a 6-os kartonos főpapi főbesúgó állt az élére, és még neki volt pofája lebesúgózni Szűcsöt. Nem átallotta széltében hosszában azt terjeszteni, hogy a besúgó múltja miatt váltotta le a rektorságról Szűcsöt, és nem azért, mert nem segített neki ellopni a 115 milliós OKM-támogatást – mint utóbb fény derült az igazi okra.

   • Sötét Andris said

    Umbulda (= Másik PS) már megint rágalmaz és dezinformál valszeg a Mátyás utcából.

   • Tiszántúli lelkész said

    Ne felejtsük ki az áldozatok sorából a lelkészeket sem: Makkabi (őt Bölcskei eltávolította a Hajdúságból, magyarán elásta Zalában), Kodácsy, Rásky munkanélküli. Ők se posztoltak ki semmit a netre, legalábbis nem a kirúgásuk előtt, és nem is politizálgattak, különösen nem a szélbalt segítve. Tudomásom szerint mindnyájan jobboldaliak. Ne fogjuk az egyházi mocskot is a kormányra vagy Orbánra. Ezekhez az esetekhez semmi köze, mint ahogy szerintem az egyetemi kirúgásokhoz se.

   • Felcsuti Focista said

    Orbant Jakab Attila nagyon megemeli azzal, hogy legalabb kritizalja. Van aki semmibe veszi. Ugyszolvan nyilvanosan arcul köpi. Nezd meg ezt a dijatadot. Orban a harmadosztalyu felcsuti focista feltolaxik Julio Caesar es Zlatan Ibrajiomovics melle a szinpadra es a vilag szeme lattara szenvedi el a megalaztatast a bosnyak-svedtöl, aki ra se nez, Julio Casarral ölelkezik, majd vele beszelgat, a dijatadas, azaz az Orbannal valo kezfogas közben kiszol valakinek a közönsegböl, egy masodpercre se vesz rola tudomast, ket ujjal int neki hogy na mi lesz mar add at nekem ami a kezedben van:

   • Zója utca said

    Jó lenne ha Szabó András a mocskos gazember befogná a pofáját ott a Mátyás utcában és nem kommentelgetne álneveken.
    Még nem végeztünk veled Szabó de ha végzünk nem leszel szép látvány. Most se vagy az, de jobb lenne ha foglalkoznál a kis andriskáddal az Eszterre (ki is az vajon???) gondolva, má ha egyáltalán életre tudod galvanizálni.

   • Ötvös said

    A másik htk-s kolléga liberális szellemisége miatt, tényleg nem a htk-ra való.

   • Franciscus said

    Ezt a marhasagot honnan veszed, Ötvös? Honnan veszed egyreszt, hogy az illetö liberalis. Lehet hogy hozzad kepest az, de ez nem jelent semmit, ha erted, mire celzok (töled ugyanis mindenki balra all meg Balla is). A masik pedig hogy a liberalizmus mert zarna ki a HTK-n valo tanitast? Ferenc papa mindegyikötöknel liberalisabb, megis papa lehetett. Hol van az a Bibliaban hogy liberalisok nem oktathatnak teologiat?

   • dark side said

    Szabónak nincs szellemisége. Egy mocskos elvtelen gazember. Mindig annak a valagát nyalja, aki é.ppdm fenn van.

   • Franciscus II said

    Ötvös, én se értem, amit írsz. Szerinted az hogy ki oktathat teológiát, politikai kérdés? Liberális beállítottságú egyén nem lehet teológus? Én evangélikus vagyok, és távoláll tőlem a jobboldaliság. Mondjuk a politizálás is, sose keverek semmilyen politikát az igehirdetésbe. Szerinted kellene? Mi mégis egy teológus? Pártmunkás, aki Isten helyett Orbánt dicsőíti?

 7. Vastagbőr said

  Kizárt dolog, hogy Bölcskei zsarolható lenne. Ahhoz kell lelkiismeret, szégyenérzet, önbecsülés, de legalább valami erkölcsi minimum. Ez Bölcskeiből tökéletesen hiányzik. Róla minden lepereg. Sikkasztott százmilliókat? Na és? Ki kéri azt rajta számon? A Fidesz és vezérei bizonyára azt kívánják, váljék egészségére, az ellenségei pedig azt, hogy költse patikára. Eljárás kezdeményezése a poltpéteri ügyészség dolga lenne, na de azokról köztudott, hogy bűnpártolók. Kizárólag a sértettek vagy a feljelentők ellen nyomoznak, ld. NAVos Horváth András vagy az olajos Karancsi esetét. Hogy spicli volt? Na és? Ő majd azt mondja, hogy nem jelentett, és aki nem hiszi, az vessen magára. Hogy lenne egy ilyen kratúra zsarolható? Hogy lehet valakit zsarolni, akinek nincs a pofáján bőr, vagy olyan vastag, mint az elefánté:

  • Bishops' chess said

   Erkölcsi minimum, lelkiismeret, szégyenérzet? A kálvinista egyházi vezetők azt se tudják mi az. Megőrülnek a pénzért és a hatalomért. Az egyház és az egyeteme is belső hatalmi harcok terepe. Mintha nem is Európában lennénk, hanem valami afrikai törzsi háborúban.

 8. tudományos kutató said

  A Károli vezetői – az idióta és aljas Balla, aki a Wistmanwooddal üldözi az oktatókat és a hallgatókat, az okirathamisító, ösztöndíj és kormánytartalékrabló Szabó András, a szeretőit a Károli pénzéből kitömő idióta Tepsi és a többi, Kun Béla Miklós nevű unokájáig – mind mocskos aljadék
  Méltók Bölcskeihez, aki belenyúl az egyetemi kasszába és százmilliókat vesz ki az állami támogatásból saját sötét céljaira.

 9. gagyi mami said

  Az egyházi jövőkép????
  Loptok, raboltok, paráználkodtok tovább, gazemberek????
  http://reformatus.hu/mutat/9126/

 10. mesüge said

  A károlis történelmi doktori iskola vezetője így nyilatkozott:
  http://444.hu/2014/01/17/az-csak-egy-idegenrendeszeti-eljaras-volt-amikor-a-magyar-hatosagok-zsidokat-kuldtek-a-halalba/
  Mocskos fasiszták vagytok mindahányan!

 11. tóratartó said

  Ez már a Lázárnak is sok volt
  http://444.hu/2014/01/17/lazar-szerint-a-zsidok-deportalasa-nem-idegenrendeszeti-eljaras-volt/

  • korrektúra said

   Itt van Szakály munkakörének kiírása.
   https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=w15h4uj3g2
   Főállás, lehet ezek után a Károliban is főállású, és DI vezető, ami csak főállással egyeztethető össze?
   És a Közszolgálati Egyetemen rektorhelyettes,
   És a Hadtörténetiben stb.
   Szakály Sándor Magyarország legjobban fizetett álláshalmozója, a fasiszták és Horthy tisztára mosója!

   • Double Standard said

    Szakály mindig is álláshalmozó volt, sosem lehetett volna őt a Károlinál figyelembe venni. De ha nem teszik, nincs Történettudományi Doktori Iskola. A Károli BTK nem tud csalás nélkül egyetlen törvényes doktori iskolát alapítani, noha Hoffmann Rózsa jóvoltából ez ma már az ország második legnagyobb bölcsészkara. Lenyomta Pécset, Debrecent, sőt Szegedet is. Hogy mire föl? 1. a leggagyibb, minden további nélkül diplomát ad akár egy vending machine 2. Pesten van a Belvárosban 3. Rózsika néni agyondotálja. Ergo a legkorruptabb és legalacsonyabb színvonaló intézmény. Nem is lehetne egyetemnek minősíteni, ha nem engedélyeztek volna benne egy minden törvényes előírással szembenő doktori iskolát, amelynek 1. álláshalmozó a vezetője és több tagja, 2. túlkotosak, 3. a törzstagok felének még ma sincs védett doktorandusza. Leszarjuk a torvenyeket. Ez is a kettős mérték témakörébe vág.

   • szabó ahol tud segít said

    Most éppen a MAB-ban., Ahova úgy dugta be Balog két akadémikus mellé, hogy EGYETLEN VÉDETT DOKTORANDUSZA SINCSEN!, De most megmenti a doktori iskolát a szlovák besúgóval, Kun Béla unokájával meg a többi mocsokkal együtt.

   • fixer said

    Nem értem miért kell a kákán is csomót keresni; Szakály nem vezetője a DInek, még csak nem is törzstagja. Leellenőrizhető a honlapról és a MAB határozatból: http://tir.mab.hu/index.php?pid=713&pop=544&WGl4HLm87SqEcDbTrGLkR2

    A határozatban meg világosan benne van, hogy az iskola “a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező törzstag elvárásoknak: nem felel meg”, és ez láthatóan nem akadálya annak, hogy a DIt 2017ig akkreditálja.

   • Double Standard said

    Nem kell keresni a kákát, mert kiböki a szemünket. A törzstagok nem felelnek meg a törzstagi elvárásoknak. Ezért szüntették meg az IDI-t. A történettudományi pedig eleve nem felelt meg semminek. Se fokozatot szerzett hallgatói nem voltak a törzstagoknak, és több mint a felük túl volt azon a korhatáron, amit új DI-knél előírnak. Mégis akkreditálták őket 2017-ig? Mi ez, ha nem kettős mérce, kivételezés az egyháziakkal? Az államiakat jóval kevesebbért is beszüntették. Épp te dokumentálod a törvényszegéseket. És még azt írod, hogy nincs a kákán csomó? Nemhogy csomó van rajta hanem tele van göcsörtökkel. Köszi hogy egy újabb példával támasztottad alá a poszt igazságát.

 12. meanads dancing said

  Azér ez nem semmi, Szakály Sándor túllőtt a célon.

  • Alliance said

   Nem lőtt túl a célon, pont fején találta a szöget. Szakály, a Fidesz kedvence, ugyanolyan fasiszta, mint Balla. Szakály, mint ahogy az egész Károli, egy újabb bizonyíték a Fidesz és a Jobbik szövetségére.

 13. nem vagyok fasiszta said

  Nem az a baj a Károlival, hogy jobboldaliak. Én is az vagyok. Az a baj velük, hogy ez egy bűnöző nepotista banda. A rokonoknak haveroknak és csókosoknak mindent szabad, aki pedig nem hódol be nekik azt kinyomják az állásából.

 14. jobbikos said

  Az hogy a zsidrákok sikitoznak tölle az direkt jo a Szakálban.
  Én csipem Ő is ojan mint a Hegedüs Lori
  Meg a balla
  Ezér érezük ijen joll magunkat a karolin mer ijen a történelem szemléletünk

 15. theologina said

  Egyetértünk!
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/351913_szolgalat

 16. régi magyaros said

  Köntös úr igénytelen Reposztján meg Székely Attila (ki a franc is az?) arról mekeg, hogy “igénytelenül eszünk, sőt falunk” kaját, filmet, könyvet, politikát.
  Aztán az utolsó mondatban rátér, hogy most talán új értékek lesznek az igényesség az egyházunkban.
  http://reposzt.hu/blog/sz%C3%A9kely-attila/2014-01-18/mit-kaj%C3%A1l-magyar
  Hát ha van igénytelen locsogás, az a Reposzton van

 17. red rat said

  Ez annál ütősebb!
  http://democrat.blog.hu/2014/01/16/orban_tokig_eladositotta_az_orszagot_az_oroszoknak

 18. egy igazi református said

  A Károlit és az egész magyar református egyházat ki se lehet robbantani Orbán valagából. Kiváncsi leszek mit tesznek ha mi győzünk?
  Mer mi tudjuk! Darabonként fogunk benneteket levadászni mocskos tetvek!

 19. watch dog said

  Most meg a Rétvári bonyolódik filozófiai tévértelmezésekbe.
  http://mandiner.hu/cikk/20140118_retvari_bence_nyilt_level_a_marx_szobor_eltavolitasaert

 20. Puzsér Róbert fan said

  Éljen a Robi!

 21. dark side said

  Bogárdi úgy gondolja, hogy itt az ideje “kiállni a spiccre”. Az egyház rossz hírét balos újságírók keltik, pedig az egyházzal minden rendben van.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/5242/
  Így látja ő.

  • Bocskaikert said

   Szabó lényegében kitér a kérdések elől és egy jókorát hazudik is. Nem igaz hogy a püspökök jó viszonyban vannak. Szabó és Bölcskei világéletükben utálták egymást, de most még jobban mint valaha. Az sem igaz, hogy a püspökválasztás különbözik a politikai választástól és nem hatalmi harc. Hát mi a fene? Lobbiznak és csúnyán kikészítik egymást mint 6 évvel ezelőtt Fónagyot, mer jelöltetni merészelte magát. Az se igaz hogy nincsenek önjelöltek. Hát Balla Péter micsoda? Ácsingózik a püspöki címre és kérleli Bölcskeit hogy támogassa őt Szabó ellenébe. Egy püspöktől minimális követelmény hogy ne hazudozzon pláne ilyen ordas módon!

   • Szajuz-szakértő said

    Ez ben hazugság, hanem diplomácia.

   • DMREK said

    Azért ismerjétek be, hogy lényegesen jobb arc mint az alkoholtól felpuffadt Bölécskei. És hogy mennyivel értelmesebb amit mond még ha körmönfontan fogalmaz is.

 22. dark side said

  Bölcskeinél nem kunszt értelmesebbnek lenni. Még a baromarcú Feketének is sikerül.

 23. kálomista brigantik said

  Így teszi tönkre az országot a Fidesz és Orbán akinek a vitorláját Bölcskei a kiérdemesült besúgó fújja
  http://nepszava.hu/cikk/1008375-atommeghajtasra-valt-a-centralis-eroter—mesterhazy-attila-vasarnapi-irasa/

 24. rettenthetetlen hülyék a károlin said

  Szakály körül a botrány egyre sűrűbb lesz.
  Ez a Károli színvonala! Mocskos gazemberek.
  http://nepszava.com/2014/01/magyarorszag/zsidozo-tortenesz-a-tortenetkutato-intezet-elen.html

 25. pszichiátriai eset said

  Ez a beteg idióta teszi tönkre az országot.
  http://nepszava.com/2014/01/magyarorszag/megint-tulgyogyszereztek-orbant.html

 26. zelóta said

  Itt van a vérbunkó álamfő aki kinevezte Ballát, na minek is? Károlis fő-főbunkó gazembernek.
  http://kuruc.info/r/6/122860/

  • "Álamfő" said

   Egyrészt tilosban parkolt, másrészt belógott még a buszmegállóba is. Még a közlekedési jeleket sem ismeri, akkor hogy várjuk el hogy írni olvasni tudjon?

   • Analfa Béla said

    Smittpalinak olyan táblát kell kirakni, hogy analfabétáknak megállni tilos!

   • Téli közfoglalkoztatás said

    Ezt az analfabétát nem iskoláztatta most be Viktátor az új közprogramba?
    Kezdhetné a napocska rajzolással és eljuthatna a betűvetésig, aztán olvashatna KRESZ könyvet is…

   • Double Standard said

    Na ez is a kettős mérce témakörébe vág. Egyrészt Plagi bá’-nak lehet szabályt szegni, másnak nem. Másrészt betűvetésre nem az analfabéta “álamfő”-t tanítják a téli közmunka keretében, hanem a Franciaországban doktorált Jakab Attilát és két munkanélküli társát, a valaha vezető beosztású, de a Fidesz által kirúgott vegyészmérnököt és a történelemtanárt: http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/351411_jo_napom_volt._megirom.

   • Protekciós said

    Naná hogy kettős mérce. Szegénynek nem volt pénze lemenni a Mamut mélygarázsába, undorító….természetesen szolgálati ingyen kocsival jár….ennek a kasztnak az életében nem kellet benzint fizetnie! ha egy kisember művelne ilyet, fél órán belül már kerékbilincs és bírság lenne a kocsiján……

   • Double Standard said

    Smittpalitól azért mégis visszavonták a doktori címet, Mészáros Marci Pistától viszont még mindig nem. Ő az igazi példa a kettős mértékre. Csal, kétszer nyújtja be ugyanazt két különböző helyen és mégis megtarthatja a címét. A Hegesűs-Balla-Mészáros családnak nagyobb a hatalma mint Smittpalinak volt fénykorában azaz “álamfőként”.

   • butcher said

    Hát ez igaz! Szóval a mocskos gazember Mészárosnak nagyobb hatalma van mint schmittpalinak.

   • Hegedűs a háztetőn said

    Mészáros és Balla a Hegedűs maffia tagjai. Nekik mindent szabad. Többet mint Schmittnek.

 27. dunántúli teológus said

  Köntös és Bogárdi hevesen udvarolnak egymásnak.
  http://reposzt.hu/comment/5163#comment-5163

 28. dunántúli igazmondó said

  Köntös mindenhez ért (gondolja magáról). Kivéve, amiért kapja a nem kevés fizetését: könyvtár, egyháztörténet, teológia. Mert amit ezekhez ért, elfér egy bélyeg hátán. Direkt kínos, ha felmegy a szószékre.

 29. tóratartó said

  Már az amúgy nem túl bátor MAZSIHISZ is tiltakozik Szakály ellen!!!!

 30. tóratartó said

  Bocs, itt a link!
  http://www.szombat.org/politika/mazsihisz-botranyos-radiomusor-emlekmuterv-szakaly-a-kormany-allitsa-le-a-kegyeletserto-folyamatokat

 31. Bogárdi a sötét ló said

  Nem tudjuk, ki nyeri el a zsinatelnöki beosztást. Bogárdi elég összevissza kommunikál.
  Ma este felszenteli a Kálvin téri templomot, aki akarja, menjen el, de nézheti is a Duna Worldon.
  http://reformatus.hu/mutat/8967/

 32. transparentia caroliensis said

  Az Orbán azeri haverjainak a leleplezése az atlatszo.hu-tól!
  http://atlatszo.blog.hu/2014/01/19/a_het_videoja_lopott_orosz_milliok_azeri_korrupcio_es_panamai_offshore_a_netes_oknyomozok_karmai_koz

 33. szakály szégyene said

  Szakálynak van pofája pofázni a Holokauszt emléknapon.
  http://www.hdke.hu/programkalauz/szakmai/emleknapok/nemzetkozi-holokauszt-emleknap-2014

 34. károlis bugrisok said

  Szakály botránya eszkalálódik
  http://uni-nke.hu/hirek?tag=Prof.+Dr.+Szak%C3%A1ly+S%C3%A1ndor

 35. wistmanwood fan said

  http://pasztortibor.blog.hu/2014/01/19/naci_megszallas_szobra
  Ez a mocskos náci emlékmű

 36. Lórikáné imádsága said

  Csak egy ejnye-bejnye lett a Lórika büntetése. Lórikáné jól imádkozott.

  • Szabadság téri harcosok said

   Nem mertek a mocskos gazemberek szarozni a Lórival!
   Fenyegették palástlevétellel aztán beérték írásos figyelmeztetéssel.
   Gyáva bibsinyaló spiclik!
   http://kuruc.info/r/2/124779/

   • red rat said

    Nagyon megbüntették a Lórit!
    Írásbeli figyelmeztetés és 3000 HÁROMEZER FORINT pénzbüntetés!!!!

   • Lórikáné imádsága said

    3000????????
    Még 30 ezer is nevetséges lett volna az ő jövedelmük mellett. Na de három ezer?
    Biztos Lórikáné az imádságában az összegre is kitért 🙂

 37. károlis bugrisok said

  Március 12-én 10.45-kor lesz az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a KÁROLIRÓL KIRÚGOTT nagyszerű Kodácsy Tamás habilitációs előadása homiletikai témából.
  Gratulálunk a Károlinak!
  Már megint sikerült egy tiszta embert és tehetséges hittudóst ELÜLDÖZNI.
  Persze, tudom, a Károlira csak a fasiszták, a rablók, paráznák és egyéb gazemberek kellenek!!!!

  • bravo tamás said

   Ez a habilitáció méltó válasz a kirúgásra.

   • szabó a gyilkos fasiszta said

    Szabó András Huszár Ágnest 1998-ban úgy rugatta ki a Károliról, hogy éppen folyamatban volt a habilitációja. 1999-ben a Pécsi Egyetemen munkanélküliként habilitált a károlisok aljassága miatt. a PERT MEGNYERTE, A BIRÓSÁG MEGÁLLAPÍTOTTA, HOGY A KÁROLI JOGSZERŰTLENÜL JÁRT EL SZABÓ TANÚKÉNT HAZUDOTT.
    Huszár Ágnes az ELTE és a PTE doktori iskoláján is tanít, 7 ember doktorált sikeresen a segítségével. Szabónak, akit Balog bedugott a MAB-ba, most sincs egyetlen védett doktorandusza sem.
    Amiből világos, a Károli vezetésének VAN MINŐSÉGÉRZÉKE.
    Gyilkos dühöt ébreszt bennük és addig üldözik a tehetséges és jellemes embereket, amíg bírják.

   • Justice for victims said

    Ez a szokásuk. A tehetséges és tisztességes embereket ki akarják irtani a szakmából és ha lehet, még az életből is. Ahogy a 115 millió kapcsán az ellenállást tanúsító gazdasági igazgatóval és a rektorral elbántak, kifejezett fasiszta módszer. Aztán jó keresztényként úgy elönti az agyukat a bosszúvágy, hogy még az áldozatok után is rúgnak, föl ne emelhessék a fejüket – még egyszer. Mert akkor nem lesz ennek a mocsok püspöki bandának irgalom.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: