Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Breaking News: Peculation case again (A sikkasztási ügy a Zsinati Tanács előtt)

Posted by jhnnsclvn - február 17, 2014

abonyi utca 21abonyi utca 21. Hajós Alfréd

Szerző: Zsinati Illetékes

A 115 milliós sikkasztási ügy már nemcsak az elkövetőknek, Bölcskeinek és ifj. Tarrnak okoz álmatlan éjszakákat, hanem az egész Zsinati Tanácsnak. Holnapután, azaz 2014. február 19-én, a Zsinati Tanács idei első ülésén arról fog tanácskozni a kálvinista grémium, hogy lehetne arcvesztés nélkül kifarolni az ügyből. Hogy lehetne olyan feljelentést tenni, amiből nem lesz igazi nyomozás, és nem lesz nyilvános bírósági tárgyalás? Hogy lehetne úgy védelmezni a mundér becsületét, hogy a következmények ne az ő fejükre hulljanak vissza? A többi napirendi pont csak rutin, díszlet a főelőadáshoz.

A Zsinat Kommunikációs Szolgálata, amely ezt hírül adhatta (bár most nem “nevesítették” magukat direktbe, mint legutóbb) – szokása szerint – már megint hazudik. Azt állítják, hogy a 115 milliós “történet” névtelenül és névvel terjesztett “információkon” alapul. NEM! A 115 milliós sikkasztásos ügy kőkemény, hiteles, eredeti (azaz nem másolt és nem fotózott) minisztériumi és zsinati iratokon alapul, nem pedig információkon. “Történet” sincs, csak kronológiai rendbe szedett tények és a velük kapcsolatos kérdések. Az is csúsztatás, hogy “2006/2007. évi elszámolásról” lenne szó. 2006 utolsó napjaiban még csak a mind a 4 nagy egyházat kedvezményező kormányhatározat született meg. Pénzimádó kálvinistáink az aranyesőt először 2007-ben pillantották meg, és csak 2008 nyarán számoltak el vele véglegesen (több, Galik Gábor – akkor még OKM-főosztályvezető-helyettes – által áthúzott elszámolási próbálkozás után). Az 1-2 évvel történő visszacsúsztatás a történtektől való időbeli distancionálást, annak elbagatellizálási kísérletét jelenti. A kurzív kiemelések tőlem származnak. Íme a közlemény:

Idén először ülésezik a Zsinati Tanács

2014. február 17., hétfő

A Magyarországi Református Egyház gazdasági ügyekben legmagasabb szinten illetékes testülete, a Zsinati Tanács február 19-én, szerdán ül össze először 2014-ben. A tanácskozás középpontjában az egyház és intézményei idei költségvetése áll majd.

A Zsinati Tanács (amely a Zsinat tagjaiból áll, de jóval kisebb létszámú testület) tavaly decemberben már elfogadta a 2014-es egyházi költségvetést. Most a közegyházi intézmények idei büdzséi kerülnek terítékre, így a Bethesda Kórházé, a Református Misszió Központé, a Szeretetszolgálati Irodáé, a Kálvin János Könyvkiadóé, a Károli Gáspár Református Egyetemé, a Református Pedagógiai Szakszolgálaté és a Reformátusok Lapjáé is.

A testület természetesen foglalkozik majd az állami költségvetésnek, illetve a szélesebb állami szabályozásnak az egyházat érintő fejleményeiről is.

Olyan aktuális ügyek is a tanácskozás napirendjére kerültek, mint a közoktatási kiegészítő támogatás kompenzációjának felhasználási szempontjai, valamint a kötelező hit- és erkölcstan oktatás praktikus ügyei.

Újra a Zsinati Tanács előtt lesz az úgynevezett “115 millió forintos ügy” is, vagyis az a történet (sic!), ami az utóbbi hónapokban több helyen névtelenül és névvel is terjesztett információra (sic!) alapul, hogy az MRE Elnöksége 2006-2007 folyamán (sic!) 115 millió forint állami kiegészítő felsőoktatási támogatást törvénytelenül használt volna fel. Decemberben a Zsinat lelkészi elnöke (vagyis a kéttagú Elnökség egyik tagja) előterjesztésére a Zsinati Tanács úgy határozott, hogy a Számvizsgáló Bizottság vizsgálja ki, mi történt a hivatkozott ügyben; most a tanács elé (sic!) a bizottsági jelentés.

Reformatus.hu

http://www.reformatus.hu/mutat/9241/

47 hozzászólás to “Breaking News: Peculation case again (A sikkasztási ügy a Zsinati Tanács előtt)”

 1. zsinati levéltár said

  Már megint hazudnak és csalnak!
  Tényleg nincs történet, csak dokumentumközlés.
  Minél toivább hazudnak, annál nagyobb szarba kerülnek.
  Megéri a Gusztiér az alkoholista spicliér egy egész felekezetet lejáratni???

  • Zsinati illetékes said

   Igazad van testvérem, de van egy kis különbség. Eddig passzióból, cinizmusból, l’art pour l’art csaltak és hazudtak. De most már kínjukban. Nyakig vannak a sz…ban, ez az igazság.

  • Seelsorger said

   Figyeljetek Kistarra. Már helyezkedik, és próbálja átmenteni magát a Fekete Karcsi érába. Amint kitelik Bátor(i) Besúgó ideje, azonnal az ő nyakába varr mindent. Kistarr még az apjánál is szemetebb, pedig az is rongyember és persze besúgó volt. A 115 millából Tarr Zoltán is részesült egész szépen.

  • fixer said

   Én elolvastam az Egyházfórumos írást. A “neves szerző” többször is explicite kijelenti, hogy ő történet-rekonstrukciós tevékenységet végez:

   “A történet 2006 karácsonyának előestéjén kezdődik”
   “Ennek ismeretében kezd a történet érdekessé, mondhatni izgalmassá válni.”
   “Ahogy haladunk az időben a történet egyre izgalmasabbá válik…”
   “Ezzel gyakorlatilag a történetet lezártnak is tekinthetnénk…”
   “A történet vége”:
   “A történetnek három kirívó tanulsága mindenképpen van”

   Ezen nincs mit vitatkozni. A “neves szerző” elbeszélte történetben jelennek meg hitelesnek és valódinak tűnő dokumentumok, amin adatok szerepelnek. Ezek a dokumentumok és adatok bele vannak építve a történetbe mint a rekonstrukció bázisa. A számos kérdésfeltevés egyrészt a jogi lépések ellen véd, másrészt viszont szövegtechnikai hatásuk, hogy az olvasó elkezdi magában kialakítania a saját történetét. Ezzel szemben ami megkívánható lenne, az egy adott szituációfókuszú tény-és történetvizsgálat; nevezetesen: ami történt és ami alapján a dokumentumok megszülettek, az törvény szerint sikkasztás/hűtlen kezelés/hibás beszámoló stb.-e és eképp szankcionálandó-e vagy sem. A blogon ugyanis eleve sikkasztási/elszámolási ügy keretében jelentek meg a doksik.

   A zsinati belső vizsgálatot én nagyonis üdvözlöm; így megismerhetjük egy másik elfogult fél történetét is, de egy nyilvános független bírósági tárgyalást ettől még érdemes lenne megtartani. A belső vizsgálatnál pl. kideríthetnék hogy történt-e valós pénzmozgás a készpénzes kifizetésnél -feltehetőleg mostanra nem a bőröndben van a pénz hanem valahova befizették, valamelyik bankszámlán jelen van, adóbevallásban bevételként szerepel stb.

   • Czapp-Czapp said

    Vagy vettek belőle valamit. Bölcskei akkor vette a kocsiját. 50 milkóba nem került, de 15-be simán.

   • theologe said

    Wer glaubt wird selig.

   • Brossúrával lemaradva said

    Nem azt olvastad el, amit kellett volna. Van egy újabb is. Abban minden kérdésedre választ kapsz, és a bizonyítékokat, amik már eddig is kiütötték a szemedet, többé le se tagadhatod.

  • Narratíva said

   Igazad van Fixer, a történet szót valóban használja a szerző. De a szónak 2 jelentése van. Az egyik a kronológiai sorba rendezett iratokból összeálló eseménysor, azaz a valós történés. A másik, ahogy Te használtad egy előző hsz-odban (iratok köré kerekített sztori vagy valami ilyesmi), és ahogy a reformatus.hu oldalon is sanda célzásokat tesznek: fikció. Zsinati illetékesnek úgy kellett volna fogalmaznia, hogy költött történet nincs, csak az iratokból és tényekből összeálló valós történés.

   • fixer said

    Nem csak a szóhasználatra gondolok. Egy dokumentum reprezentálhatja egyes elemeit a történetnek. Ha megelőlegezzük hogy a reprezentáció amennyire csak lehet, hűen reprezentál, a reprezentált eseménysorok összekapcsolása akkor is külső mentális tevékenység. Ha nem ismertek vagy nem tartottak meg a teljes rekonstrukcióhoz szükséges összekapcsolási szabályok, akkor maga az összekapcsolás folyamata hibás lehet és tetszőleges eredményt adhat. Ezeknek a szabályoknak a vizsgálata akár új, releváns dokumentumoknak a bemutatásához is vezethet (pl. a Gesztelyi zrt. képviselője felmutatja az 52millió forintot vagy azt , amire azóta költötte). Éppen az az érdekes, hogy az összekapcsolási szabályok nem ismerhetőek meg a támogatás szabályzata, valamint a dokumentumok megalkotói és a rajtuk megnevezettek vallomásai nélkül. Utóbbiak elengedhetetlenek; ha kiiktathatóak lennének akkor minden bírósági ügy elintézhető lenne meghallgatások, tanúvallomások nélkül, pusztán elegendő mennyiségű és minőségű irat és vádállítás alapján.

   • adóellenőr said

    És ha a gesztelyi felmutat 52 milliót azt hogyan bizonyítod hogy az ugyanaz az 52 millió? Nem most vettétek fel kölcsönbe-hitelbe a koreai bankotoktól?

   • Jakab Attila said

    Fixer lemaradt egy fejezettel. Ez a fejezet a nyilatkozatra adott válasz. Egyébként egyre világosabb a célja: minden áron bele akarja kényszeríteni az MRE-t egy bírósági eljárásba. Ettől reméli a megtisztulást. Elfelejti, hogy a Hima per már 4. éve tart, és nem tudom hányadik bírót fogyasztja. Alig tart valahol. A dolog nemzetközi vonzatába pedig egyáltalán bele sem gondolt. De kitartásával kényszerhelyzetbe hozza a Zsinatot, éppen a választási kampány kellős közepén. Nem kizárt, hogy emögött is érdek húzódik meg. Amennyiben ugyanis ez elindul sem az ügyészségnek, sem pedig a rendőrségnek nincsen semmi dolga már.

   • fixer said

    Nem tudom hogy kell az ilyet bizonyítani. De talán jobb is ha nem sikerül; a közvetlen, tényértékű ellentmondások még meg is erősíthetik az ideológiai alapú ítéleteket és a motivált érvelést. Ha azt akarod hinni hogy márpedig itt ez és ez történt akkor ebben semmi nem fog megakadályozni.

   • soli deo gloria said

    Nem egészen értem Fixer indítékait, de gyanítom, hogy Jakab Attilának igaza van, Fixer rá akarja kényszeríteni az MRE-t a perindításra.
    Ezzel nekünk segít: mi is a bírósági tisztázást akarjuk. Hogy ha elindul valami, “repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, kit s hogyan talál meg” – hogy kivételesen egy tisztességes református embert idézzünk. Egy ponton túl már nem lehet úgy visszafüttyenteni a rendőrséget, ügyészséget, ahogy a helyi Wistmanwoodot.
    Különösen nem, ha a nemzetközi sajtó is figyeli az ügyet.
    Nos, meglátjuk! Nekünk nincs vesztenivalónk.
    Nektek meg eszetek nincs, de ez már régi dolog.

   • Curious said

    Fixer, Jakab Attila azt írja a Hima perről, hogy már 4. éve folyik, és alig tart még valahol. Te pedig azt, hogy mindjárt befejeződik. Ezek szerint te jársz a tárgyalásokra és napra kész infóid vannak. Mivel ezen a blogon erről semmit nem lehet olvasni, kérlek, válaszolj már nekem is. Honnan veszed, hogy hamarosan befejeződik?

   • Bloggerjogász said

    Végülis fel lehet jelenteni Bölcskeit, Tarrt és Galikot, még akkor is, ha ők perelnek, ezzel párhuzamosan. Hogy nem a rendeltetésének megfelelően használták a pénzt, hogy kikényszerítettek a Károliból számlákat fedezetül, hogy az átutalt összeget kp-ra váltották, hogy Bölcskei már a januári levelét is elszámolásnak nevezte – ezek tények, minden narratíva nélkül Ez elég egy feljelentéshez.

   • law and order said

    Persze, jelentsük fel őket!

   • fixer a provokátor said

    Nem veszitek észre, hogy Fixer provokál benneteket?
    Nem mind a Zuzsa nevű banya, aki azt mondja, hogy 2006 régen volt, kit érdekel a 115 millió ellopása, különben is Butykos Gyurcsánytól lopott az meg egyenesen istennek tetsző cselekedet.
    Fixer infókat akar belőletek kihúzni.

   • Jakab Attila said

    Pontosan. Fixer azt szeretné kiprovokálni, hogy a különböző felvetésekre, megközelítésekre kb. mire számíthatnának egy tárgyaláson. Ez egyfajta főpróba, hogy milyen és mennyi muníció van. Posztmodern, néha követhetetlen, tudálékos jogászkodásnak tűnő eszmefuttatásai nem az értelemre, hanem az indulatokra akarnak hatni. Indulati kitöréseket akar. Végeláthatatlan és semmitmondó üzenetváltásokat; amit ő irányítana, mert folyton arra válaszolna, amit hallani vél vagy akar. Haraszti Zsuzsa is erre játszik, csak ő nem annyira dörzsölt. Szerintem mindketten megbízást teljesítenek. A Balkánon ez rutinszerű. Esztelenség ebbe belemenni. Hadd ne mondjam honnan tanulták/tanulhatták a módszert!

   • Doctor of Law said

    Fixer ugyanaz, mint HungerGames /Éhezők viadala stb. Érdektelennek, sőt munkanélkülinek hazudja magát, pedig az a munkája, hogy utánatok szimatoljon. Ez a főállása. Talán beígértek neki a Károlin egy valódi főállást (ha még nincs neki ott), ha teljesíti küldetését. Nem véletlenül tett célzásokat Jakab Évára, vele is ő tárgyalt. Üzeneteiben nincs semmilyen infó, ő viszont a semmiért infókat akar. Nem véletlen, hogy még Curious ártalmatlan kérdését sem képes megválaszolni, pedig hányszor feltette: honnan veszi, hogy Hima pere hamarosan befejeződik? Nem tud semmit. Ellenben azt akarja kideríteni, hogy ti mit tudtok. Ne adjatok neki több infót! Az egyéb muníciótokkal szembesüljenek a megbízói a bíróságon. Nehogy már előre felkészülhessenek. Lepjétek meg őket ott. Ha nem ad semmilyen infót, csak az önismétléseivel provokál, vessetek véget a provokációnak, mert nemcsak haszontalan, hanem ártalmas.

   • Fixer, ezek az összefüggések csak előtted nem ismertek – előttünk igen. Nagyon keveset tártunk fel abból, amit tudunk, de mielőtt föltettük a doksikat alaposan tájékozódtunk. Nem ismered a körülményeket, ahogy ezek hozzánk kerültek. A kiszivárogtatókat sem, akik potenciális tanúk… A többit a bíróságon.

 2. Max Weber said

  A katolikus papok évszázadok óta gyerekekkel üzekednek. A kálvinista “lelkészek” – nevüket megcsúfolva – ha nem is a lóval, de a lóvéval.

 3. szabó fan klub said

  A Szabó aki kicsempészte az iratokat az EMMIből most is megussza.
  Persze mer most Bogárdival összefogott az meg nem engedi hogy ő is szóba kerüljön

 4. fatal deceit said

  Az atlatszo.hu leleplezett egy diplomagyárat
  http://atlatszooktatas.blog.hu/2014/02/11/nem_az_ecserin_vettek_itt_a_nagy_kamudiplomas_lista
  Miért nem foglalkozik a Károli szennyes ügyeivel?

 5. historiker said

  A református egyház körül egyre több botrányos ügy van.
  Az egyik újabb a “holokamuzó” Ágoston Tibor képviselő ügye.
  Ő a Homokkerti Református Egyházközség presbitere.
  http://nol.hu/belfold/20140218-az_egyhaz_hallgat?ref=sso
  Sem a lelkipásztora, sem a püspöki hivatal – Bölcskei/Butykos – nem nyilatkozik.
  Átdobták a labdát Vad Zsigmond esperesnek, aki meg nem válaszol.
  Elvitte a nyelvét a cica.

  • narratíva said

   Na ehhez mit szól a mi igazmondó fellebbezhetetlen ítéletű fényes orcájú Fixerünk?

  • wanted - dead or alive said

   Vad Zsigmond esperes végre nyilatkozott a Népszabinak.
   Azt írta, hogy külföldön volt, amikor Ágoston Tibor presbiter holokamuzó gúnyolódása elhangzott. Vad Zsigmond “elszomorítónak és vállalhatatlannak tartja” Ágoston szavait.
   Neki magának jó viszonya van a helyi zsidó hitközséggel.
   Ugyanakkor közli, hogy “nincs olyan törvénye egyházunknak”, amely lehetővé tenné, hogy nem papi személy ellen eljárjanak. De úgy gondolja, meg kellene fontolni egy ilyennek az elfogadását.

 6. őrült nők ketrece said

  Miközben várjuk a PÁRTATLAN VÉLEMÉNYT a 115 millió kezeléséről – reméljük, megkérdezték Galik szoci/fideszes főminiszteri akárkit is, a refi egyházban folyik a nagy nyálzás a házasság hetének utózöngéjeként. a Rádayban.
  http://reformatus.hu/mutat/9209/
  Reméljük, meghívjátok a fantomnőbe szerelmes Szabót és a loncsos vén idióta grafománt a Mátyás utcából.
  Ők biztos sok gyönyörű történetet el tudnak mondani és azt a TISZTA NAGY ERKÖLCSÜKET IS MEGMUTATJÁK.

 7. Ennyi habzószájú hozzászólót, kommentelőt rég hallottam, rég olvastam.Kérem, hogy figyeljenek a Zsinati Tanácskozás fontos ügyeire, a Bethesda fennmaradására, a Missziós Központok fenntartására az egyházi iskolák szerepére, aho nevelődnek a jövő generáció gyerekei -remélhetőleg tisztességgel.Figyeljenek a Szereteszolgálatra a Kálvin János Kiadó munkájára, a Károli Református Egyetemre, a Református Teológiára, a külmisszióra,a Reformátusok Lapja fennmaradására, a Pedagógiai Szakszolgálatra. Balatonszárszó SDG Konferencia telep fontosságára.
  Aki vádol, szitokszót ejt, gonosz gondolatokat fogalmaz meg, az mind visszahull rá. A fenti hozzászólóknak több alázatot kívánok mert nagyon igyekeznek magukat felmagasztalni.Már sokadrangú a 2006-os Gyurcsány éra alatt történt pénzügyi machináció . Akkoriban ugyanis a feljtől bűzlött a hal egész országban.És nincs kivizsgálva a fej ügye.. Az egyházak szerepe a Gyurcsány éra alatt igencsak megtűrt volt.

  • kálomista brigantik said

   Zsuzsa nyanyának tök igaza van: Gyurcsány lopta el a lóvét!!!!
   És kényszerítette a mi szentéletű gusztinkat hogy mindenféle hülyeségeket firkáljon és alá is irjon!
   Egyébként figyelünk mi a Károlira nagyon is!
   A legnagyobb pénzmosoda, azon keresztül raboljátok le a közpénzt!
   Balla, Szabó András és a Wistmanwood segítségével, Kun Béla unokájának támogatásával.

  • adóellenőr said

   Sokadrangú a 2006-os százmilliós rablás???
   Érdekes jogi álláspont Haraszti Zsuzsa.
   Magukra küldöm a NAV-ot, otthon is ilyen lazán veszik-e a pénzügyi fegyelmet.

  • Dátumhamisító kálomisták said

   Az elszámolás 2008. évi. Ugyanannyi idős, mint a Simon-ügy, amiben épp most indult rendőrségi vizsgálat. Ha az nem évült el, akkor ez sem. Talán ezért hangsúlyozza Zsuzsanyanya és a Zsinat a 2006-ot, amikor a pénz még meg se jelent. A bűzlő fej ebben az esetben pedig nem Gyurcsányé, hanem Galik Gábor fideszes főmuftié.

  • Kőpataki Józsi said

   Református iskola?? 😀 na neee! Kérdezzétek meg, hogy mi történt április 26-án a ERIMA országos kézidöntője után. Az alsóörsi ref. iskola tanulóinak és a veszprémi ÉKI suli tanulóinak nem habos torta lett rendelve, hanem két habos kurva. 13-15 éves gyerekekről beszélünk! Még jó, hogy a lelkész meghurcoltatása árán is rendőrségi feljelentést tett! Ezt az ügyet sem híresztelte a szomszédban lakó Steinbach!

  • Tövises Rózsika said

   Ez a Haraszti nem egyszerűen naiv, hanem bárgyú. Na de hogy ezeknek a keresztyénnek csúfolt züllött kéjenceknek a kezébe adjuk a gyerekeinket?

   • Hegedűs Lóri lesújt a zsidókra said

    Mit vártál az idióta fasiszta Hegedűs család óvónénijétől??

   • Sosem voltam a Hegedüs család óvónénije, az MTA / t.i.tudományos akadémia) óvodájában dolgoztam 23 éven át.
    akinek gyereke hozzám járt, tisztességes felnőtt lett belőle.
    Tövises Rózsika gyereke is az lett volna, meg a másik hozzászólóé is, ha beadja hozzám a gyerekét.

 8. református hírmondó said

  Lesz még szó a csodálatos pénzszaporításról (Butykos celebrálta Tarr segedelmével) a Sátán elűzéséről stb.
  Na és áldott Orbán testvérünk szentté avatásáról. Pupu szerint Hegedűs Lóri celebrálja a Horthy szobor tövében.
  http://www.pupublogja.hu/2014/02/aprobb-csodak.html
  Szerintem ott lesz Bölcskei, Bogárdi, Balla, Szabó András (ő átmenetileg zsebtolvajként)
  Az egészet a Wistmanwood és a TEK biztosítja

 9. Puzsér Róbert fan said


  Éljen a Robi! Ezt írta a Károliról!

 10. Ki beszél itt etikáról? said

  Ki fogad velem, hogy holnap megállapítják:
  bŰNCSELEKMÉNY NEM TÖRTÉNT.
  Legalábbis a MRE, ill. Butykos és Tarr részéről.
  Szóba jöhet még:
  – A pénzt Gyurcsány rabolta el, vörösiszapba fektette és rárontott vele a nemzetre. H. Zsuzsa néni zseniális magyarázata
  – a pénz a Károlin keresztül a zsinathoz került, de ÍGY MENTETTÉK MEG AZ ALJAS GYURCSÁNY ELŐL, AKI EL AKARTA LOPNI.
  Az egyházhoz mentése Istennek tetsző cselekedet volt.

  • Bilincs said

   Nem fogadok veled, mert nincs kétségem, hogy Bölcskei ártatlanul, tisztán és megdicsőülve kerül ki az általa kijelölt bizottság vizsgálatából. De azért még ne örüljön, mert nem az lesz az urolsó szó. Gondoljon a pécsi püspöki vagyonkezelőre!

 11. Jakab Attila romániai vallástörténészenek üzenem ,akit Gyulafehérváron a Római Katolikus Hittudományi egyetemen neveltek okítottak ,aztán csodálatos módon 5 paptársa? teológus társa? szeminaristák figyelték,– ő maga irta ezt nekem. a levél itt van a gooogle dokumentumokban. akik jelentettek–. Róla, tudtak valamit, talán még azt is amit gondolt, és csodálatos módon a szeminárium után,felavatás vagy felszentlés után máris Strassbourgban meg Genfben kötött ki.Amit Rólam mond, hogy beépített vagyok, vagy valakinek érdekeit képviselm , azt ő maga jobban tudja mert én családi neveltetésről, szülői háttérről tisztességben irtam neki, s közlöm hogy nincs a hátam mögött más , csak maga az Úristen. Amit Jakab Attila gondol üzen elképzel,kigondol ,morfondíroz ,az maga a képteleneség. vájkál és örömét leli benne, ez nem egészséges dolog.
  A többi hozzászóló is szégyelheti magát ,amikor lenyanyáz engem ,én is tudnék mondani rájuk cirfa dolgokat ,de neveltetésem nem engedi. Még egy gondolat :Jakab Attilának megpendítettem a predestinációt,Ő abban nem hisz. tehát Ő nincs ide eleve rendelve ebbe az országba, hogy a református egyház ügyeibe beleszóljon. semmibe nem szólhat bele. Valójában nem is tudom, hogy mond rám balkánit, én nem Romániából származom. Egyáltalán magyar állampolgár e- Jakab Attila ?Luthert és Kálvint olyan jelzőkkel illette magánlevélben, hogy nem irhatom ide.Isten legyen hozzá irgalmas most és az utolsó napon.
  A Zsinat meg végzi a dolgát. és lehet imádkozni egészen holnapig meg azután is.
  Az elszámoltatás pedig törvények szerint történik majd, utána lehet majd rágni az asztal sarkát.

  • Pápista said

   Mér kellene hinni egy katolikusnak a predestinációban? JA tudtommal katolikus. Én is az vagyok, és én se hiszek benne. Tán csak nem meg akarta téríteni? Ezekből a fundamentalista fanatikus hsz-aiból simán el tudom képzelni.

  • Pszichiáter said

   Tisztelt Asszonyom! Jakab Attila tudtommal önt nem beépített téglának nevezte, hanem egyszerűen elmetegnek. Azt is egész finoman. Tkp. csak célzott arra, hogy Ön egy zárt mentális világban él. Ez nem sértés, hanem diagnózis. Minden egyes hsz-a ezt támasztja alá. Az pedig, hogy valakit megfigyelnek, mint őt Romániában, nem azt jelenti, hogy az illető tégla, hanem azt, hogy áldozat. Egyetlen dokumentált tégla van a blogszereplők között, ez pedig az Ön mélyen tisztelt püspöke, a Bátori fedőnevű besúgó, akinek 6-os kartonja olvasható ezen a blogon. Remélem ezek tisztázásával sikerült valamennyire oszlatni az Önt körülvevő és belülről kitöltő homályt.

   • Pápistának: Hát persze, hogy Jakab Attilának megüzentem, hogy Luthert és Kálvint ne vegye a szájára olyan stilusban amilyenben nekem magánlevelet irt.és az is megüzentem neki, hogy Ő önmagát egy piedesztálra téve mártirkodik itt Magyarországon. De ha úgy gondolja ,hogy neki Isten ezt a küldetést szánta ,akkor az olyan mintha ezt el is fogadná.Mint egy feladatot, ami rá van róva.A reformátusok tudják mi az eleve elrendelés a katolikusok meg úgy félnek tőle mint az ördög a szentelt viztől.

   • Pszichiáternek üzenem: ha működik a lelkiismerete, akkor kilép ebből a körből ,amibe most nyakig benne van .Mert én bizony ezt teszem, de megvárom a zsinati ülést.Annak döntését.
    Elmebetegnek gondol szegény Jakab Attila? De hiszen most Ön irta ide fehéren feketén.Ön bizonyára azt feltételezi magáról ,hogy átlát emberi sorsokon. Jelzem ,hogy homályosan.
    Hogy tégla vagy egyéb lennék?
    Nem , én nem erre vagyok predesztinálva.Nekem mást rendelt el eleve Isten. Miután a Történeti Hivatalt végigjártam 2001-ben, hogy elhunyt édesapám esetleges dossziéjába betekintsek,- mert hogy figyelték őt egész lelkészi pályafutása alatt lelkésztársai és vidéki gyülekezetében presbitere, gondnoka,-milyen aljas dolog ez! , és figyelte a pár meg egyéb szervezetek a külföldi kapcsolatait- NDK-val való levelezését, romániai magyar lekészekkkel való levelezését.-tehát a Történeti Hivatal kelletlenül végzett munkája után úgy döntöttem, hogy tovább keresek és kutatok.Megnevezem azokat akik apámnak és családjának és nekem ártottak. Csak megnevezem. A többi ítélkezés az Isten dolga.
    Mekkora nagy bűn volt az akkoriban a 60-as években, hogy apám németül vagy magyarul levelezett hajdan volt teológiai társakkal, És persze útlevelet sem kapott, mert kiutazása államérdeket sértett(kezemben van a papri erről azóta is.). Szóval neki nem volt dossziéja, nem volt kartonja, de voltak lelkészek,akiknek dossziéjában ott volt a róla való jelentés.Dr Kósa László történész a Református Teológián egy hosszú névsort -66 nevet vetített fel egy írásvetítővel, a sajtó képviselőknek Ott voltam. .Az evangélikus Fabinyi , az angoltanár, megkövette a jelenlévőket apja besúgó multjáért.Bölcskei Bátori nevét -s 6-os kartonját is kivetítették és sorolhatnám a neveket. Mindenki utána járhat. Most lobogtatják Bölcskei 6-os kartonját. hisz köztudott volt 86 óta a beszervezése. Miért nem vették elő 1990-ben Antallék ?Miért nem vették elő a 65 nevet? Dr Kósa listáját talán ön is meg tudja szerezni. Nekem megvan.Nem lobogtatom mélyen pirulok miattuk .Gyöngyeiket disznók elé szórták.
    Én nem felejtek, tudom, hogy kik voltak apám besúgói.Egytől egyig mind halottak már.De élnek családtagjaik leszármazottaik. Most rajtuk kérjem számon, hogy mit ártottak nekünk és másoknak ?.Dehogy kérem számon.Elkésett dolog.
    Megmondtam Jakab Attilának is ,hogy Istennek kell elszámolniuk azoknak, aki besúgtak,akik jelentettek, akik családokat tettk tönkre.Talmi csillogásért, kis előnyökért, külföldi kiküldetésért ösztöndijakért. Nem véletlenül írtam, hogy Jakab Attila romániai üldöztetése után mekkora dobbantás lehetett Strassbourg és a svájci doktorátus megszerzése.
    Jakab Attila áldozat? Lehet, de akkor ez a szerep van rámérve.Ezt kell cipelnie még egy ideig.

 12. the easy conscience of effortless superiority said

  Kósa akadémikus listáját mi is ismerjük. És azt is, hogy milyen erők – politikailag és egyháziak – akadályozták meg a szembenézést.
  Mi az eredmény?
  Egy idióta spicli, Bölcskei lop közpénzeket a Károlin keresztül.
  A Népszabi valóságos refi rovatot nyitott.
  Ez jobb?

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: