Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Domokos’ return (Domokos visszatér)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 4, 2014

Kovács Barnabás árnyékrektor

Kovács Barnabás árnyékrektor

Kovács Barnabás bábjai: Antalóczy és Domokos

Kovács Barnabás ÁJK-s bábjai: Antalóczy és Domokos

 

A Károlin a helyzet semmit sem változott, mióta Balla Pétert kinevezték rektornak. Továbbra is Kovács Barnabás uralkodik – Balla pedig parancsot teljesít. Még munkáltatói joga is csak Kovács Barnabásnak van, s mint az alábbi posztból kiderül, egyetemi tanárokat is ő neveztet ki. A poszt egyébként magyarázatot ad arra, hogyan lehetett a Károli ÁJK-n a Doktori Iskolát – a törvényi feltételek hiánya ellenére – újraindíttatni: politikai hátszéllel és protekciózással, ami a Károli “normális” nyomulásának módja. A kép a Sepsi-Kovács-Balla triumvirátust ábrázolja. (A címszereplőről először nem találtunk fotót, de aztán mégis került egy. Köszönet Windynek!) – A szerk.

Szerző: Anonymous Remailer

A köztársasági elnök 2014. április 30-án az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára Domokos Andreát kinevezte a KRE Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanárává. Örömünket némiképp beárnyékolja mindaz, amit Domokos Andrea múltjáról és dicsőségesnek aligha nevezhető tevékenységéről tudunk. Egyetemi tanári kinevezésének részletei azonban még eddigi múltjának sötét részleteit is felülmúlják. Minthogy az Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláját már régen nem sikerült újraindítani, mert Kovács Barnabás stratégiai igazgató nem talált olyan balekot az ország jogászprofesszorai között, aki hajlandó lenne azt csinálni, amit ő mond, elhatározta, hogy Domokos Andreából csinál egyetemi tanárt. Megparancsolta Balla Péter rektornak, hogy terjessze fel Domokos Andreát egyetemi tanárnak a MAB-hoz. A MAB az E2807 számú egyetemi tanári pályázatot azonban elutasította, mert a szakértői vélemények alapján Domokos Andreát alkalmatlannak tartotta az egyetemi tanári tisztség betöltésére. Balla Péter ezt a döntést Kovács Barnabás parancsára megfellebbezte. A MAB Felülvizsgálati Bizottsága azonban, amelynek Szabó András is tagja a Károliról, 1/2014. számú határozatával a felülvizsgálati kérelmet elutasította, mert továbbra is úgy vélte, hogy Domokos Andrea alkalmatlan arra, hogy az ország bármely jogi karán egyetemi tanárként működhessen. Kovács Barnabást ez azonban nem érdekelte, és kérésére Bölcskei aláírta Domokos Andrea egyetemi tanári felterjesztését a köztársasági elnökhöz, aki őt 181/2014. (IV.30) KE határozatával ki is nevezte egyetemi tanárrá. Így lett Domokos Andreából alkalmatlansága és a törvények ellenére egyetemi tanár, noha akadémiai doktori fokozata nincs, és egy nemlétező doktori iskolában habilitált (ti. a KRE sosem akkreditált ÁJDI-jében- a szerk.), szakmai tevékenységét pedig a MAB elégtelennek ítélte az egyetemi tanári kinevezéshez. A nemzeti felsőoktatás rendszerében azonban ez mitsem számít, ott nem a szakmai alkalmasság, hanem Kovács Barnabás és Bölcskei Gusztáv döntik el (persze az egyenlő bánásmód és a diszkrimináció tilalmának szigorú betartása mellett), hogy kiből lehet egyetemi tanár és kiből nem. Törvény ide vagy oda, nem muszáj azt betartani.

138 hozzászólás to “Domokos’ return (Domokos visszatér)”

 1. zsinati levéltár said

  Domokos Andrea ragadozó hévvel nyomul előre, és úgy látszik, sikeresen.
  Tudományos munka helyett zavaros szövegecskék kétes folyóiratokban.
  De Bölcskei professzort csinált belőle.

 2. zimmezum said

  A reposzton masszív fideszes propagandát folytat
  http://reposzt.hu/comment/5749#comment-5749
  Meg vannak arról győződve, hogy ömlik a lóvé továbbra is.
  Becstelen, mocskos papok: Bölcskei, Tarr, Bogárdi és a többiek.

 3. Psychodom said

  Jó hogy végre feltettétek a posztunkat. Már közel 3 hónapja megküldtük az RLBK-nak. Odaát mindenki nyaralt? Végre felébredtetek?

  • RLBK said

   Jakab Éva feljelentése óta változtattunk a levelezési címünkön, mert nem akarunk hetente levelet kapni a szegedi rendőrségtől. A régit tényleg ritkán nézzük. Máskor dobj egy hozzászólást ha küldesz valamit a régi címre

  • Inspector Barnaby said

   Áruló! Ezért meglakolsz. Rád is rádküldjük a Wistmanwoodot!

 4. Felmosó rongy said

  Világos. Az elnyomott lenézett eszközember, Balla, Kovács Barnabás miatt akar püspök lenni. Ugyanis hiába lett rektor Kovács Barnabás még mindig az ő ura és parancsolója az egyetemen. Balla az a rongy, amivel Kovács Barnabás rendszeresen feltörli a padlót. De ha ő lessz saját maga fenntartója akkor majd megmutathatja Kovács Barnabásnak hogy ki az úr a háznál!

 5. jhnnsclvn said

  Átemelte Ravasz László Baráti Kör.

 6. hermeneutikai lángész said

  A Károli egy álegyetem, a professzorai, ahogy Domokos Andrea példája fényesen bizonyítja, álprofesszorok. A püspök kinevezi őket egyetemi tanárrá? Ilyen alapon a juhászkutyáját is kinevezhetné, annak legalább nem mocskos a szája, trágár a beszéde, mint némely kétlábú álprofesszoré.

 7. dunántúli igazmondó said

  A református egyház papjainak a szellemi szintje ijesztően alacsony.
  Itt van ez a dunántúli Reposzt, ahol magukat intellektusnak képzelő senkik osztják meg a maguknál is hülyébbekkel, hogy “miről szól az élet, a fiatalság”, teszik ezt néhány százas szókincs birtokában, mindennemű filozófiai és egyéb műveltség híján, mint Székely Attila ebben a mai kis gyöngyszemben.
  http://reposzt.hu/blog/sz%C3%A9kely-attila/2014-09-06/nem-t%C3%B6bb-e-az-%C3%A9let

 8. szabó a miniszterbuktató said

  Domokos Andrea szennyes történetében egyetlen fénypont van, az, hogy miután a MAB elutasította a nevetséges felterjesztést (habilitáció egy nem létező doktori iskolában, nevetséges színvonalú publicisztikák tudományos közlemények helyett), a felülvizsgálati bizottság is jóváhagyta a döntést. Bár ennek az egyik tagja a mindenkinél aljasabb, korruptabb és tudatlanabb Szabó András. Akit Balog azért dugott be oda, hogy kedvezzen a hülye refiknek. De nem tud, mert Szabón kívül két kemény tudományokban hírnevet szerzett akadémikus a másik két tag, akik annak látják szabót, ami egy szaros bunkó korrupt senkinek. Ez nem sikerült hálaistennek!

  • Viner said

   Miről beszélsz? Ott voltál? Mert én a legbiztosabb forrásból tudom, hogy Szabó ezúttal a minőséget védte. A legmasszívabban ellenezte Domokos Andrea kinevezését. Lényegében ő akadályozta meg a FVB-ban.

  • MAB Illetékes said

   Ebből annyi igaz, hogy Domokos elfogadását valóban Szabó nyírta el “másodfokon”. De nem a minőség, hanem Petrőczi Éva védelmében. Folyton arról beszélt, hoy a feleségének mekkora tudományos munkássága van, és mégse engedte át a MAB, Domokos pedig szakmailag jelentéktelen, emberileg alkalmtlan. Beszélt a pszichés problémákról, kommunikáció képelenségről, kiszámíthatatlanságról és folyton visszatért Petrőczire, aki mindenben alkalmas, a MAB mégis nemet mondott rá. Szabóból a sértettség beszélt, nem a minőség.

   • szabó a gyilkos fasiszta said

    Eszembe nem jutna, hogy Szabó a minőséget védné. Aljas duplacsaló gazember, megígérte, hogy Domokost védi és ellene szavazott, és azóta is mindenféle rágalmakat terjeszt róla.

   • Hátulról lesből támadó said

    Látom, nem ismered Szabót. Ez a módszer rá vall, mindenkit biztosít, hogy mellette van, oroszlánként harcol érte és pont az ellenkezőjét csinálja.

 9. no para said

  Már megint a törvényességgel dobálóztok. Szerintem pontosan tudjátok, hogy a MABnak véleményezési joga van az egyetemi tanári pályázatoknál, a végső döntési jog a kinevezésről a közt. elnöké, a felterjesztés meg a miniszteré.

  Egyikre sincs kötelező érvénye a MAB-minősítésnek;
  “Ha a rektor javaslata és a MAB szakértői véleménye nincs összhangban, a miniszter mérlegelheti, hogy kezdeményezi-e az egyetemi tanári kinevezést.” 2011/204. 69§ 3.

  sőt a minősítés szigorúan véve nem szerves része a felterjesztésnek:
  “…a MAB a jogszabályban foglaltakon kívül értékeli a jelölt oktatói, tudományos, illetve művészeti eredményeit.” 2011/204. 69§ 4.

  Ebből fakadóan az a helyzet, hogy az egyetemi tanári kinevezések ma Magyarországon olyanok, hogy a végső döntés minden esetben politikai és nem szakmai, a politikai döntéshozókra ebben a jogi környezetben nem kötelező érvényű a szakmai minősítés eredménye. Igen, kb. a kutyáját is kineveztetheti legközelebb egyetemi tanárnak, és törvényes lesz. De; ez nem azt jelenti hogy a kutyája méltatlan a címre, hanem hogy a címet nem lehet a kiemelkedő szakmai teljesítmény indikátoraként kezelni. Ne mondjátok hogy ’89 előtt nem láttatok erre példákat dögivel a saját környezetetekben. Tele voltak az egyetemek jókáderekkel, most sincs máshogy és belátható időn belül nem is lesz, mert ehhez a törvényeket kellene úgy megváltoztatni, hogy pl. a MAB ENQUA tagsága se legyen veszélyben az ilyen szabályozások miatt.

  • hermeneutikai lángész said

   Lényegében egyetértek – ezek politikai döntések. A MAB ENQA tagsága sem lesz hosszú életű: január 17-én írták azt a levelet, melynek értelmében 2 év van a rendelkezések európakonform visszaalakítására, mert ugye, a MAB Bazsa György elnöksége alatt még az volt. Azóta ennek érdekében nem tettek semmit, ill. egyet mégis, növelték a fokozattal rendelkezők számát a bizottságban, viszont több lazítást is beletettek a júliusi törvénymódosításkor. Ha nem leszünk ENQA tagok, akkor a magyarországi diplomákat nem fogadják el külföldön, de ez a károlis bunkókat úgyse érinti.

  • Irány Etelköz said

   A Fidesznek nem kell a nemzetközi akkreditáció, köp az ENQAra, nekik Hidán Csaba a legnagyobb tudós, a lóhátról nyilazás professzora.
   Aki meg külföldön akarja mutogatni a diplomáját, az pléhre csúszott.

  • Anonymous Remailer said

   Köszönöm No parának, hogy ráerősít a posztomra. Ez a lényeg. Az egyetemi tanári kinevezések és doktori iskolák akkreditálása nem szakmai alapon történik, nincs köze a minőséghez. Ha van politikai akarat, bárkiből lehet egyetemi tanár, bármilyen gyatra szakmai csoportosulásból doktori iskola. Ha a törvényeket a politikai érdekeknek megfelelően barkácsolják, a Domokos-féle kinevezések valóban nem törvénytelenek, csak erkölcstelenek és szakmaiaitlanok. Mindenben egyetértek a hozzászólóval.

  • MAB Illetékes said

   Nagyon jó No para hozzászólása. Nekem különösen az tetszik, hogy a MAB ENQUA tagságának biztosításához egyenesen a törvényeket kellene megváltoztatni, mert a jelenlegi káderpolitikai protekciózást lehetővé tevő “szabályozás” nagyon távol áll az európai normáktól, azaz minőségellenes. Egyetértek.

   • A realizmus diadala said

    Nekem is nagyon tetszik az a bejegyzés. Van ugyanis ennek a kommentnek még egy rejtett értéke, amiről sztem maga a szerző se tud. Amikor a 89 előtti “jókáderekre” hivatkozik, akaratán, sőt, tudtán kívül elismeri, hogy ez a rendszer se különb erkölcsileg az előzőnél, nincs mire verni a mellét a jelenlegi kormánynak. Nincs különbség a korrupt, mutyizó komcsik és az ugyanolyan korrupt és mutyizó, csak még sokkal nagyobb volumenekben rabló fityiszesek között.

   • law and order said

    A tökéletesen értékmentes sivár cinizmus diadala

 10. meshugga beach party said

  Balla és Kislóri szerepel a legújabb vicclapunkban és fellépnek a Pozsonyi pikniken is.

 11. Windy said

  Láttam, hogy nem sikerült fényképet találnotok az érintettről. Nekem sikerült!
  Link: http://www.bvop.hu/?mid=48&cikkid=2187
  A fenti linken található képek az új bv. kódexról szóló konferencián készültek. A legalsó képen ő látható, amint éppen valamilyen virágot vesz át Antalóczy bábdékántól.
  Érdemes lenne beszerezni azt a szakvéleményt is, amiben Domokos munkásságát elemzi a MAB. Biztos MAB-os forrásból tudom, hogy nagyon lehúzták az eddigi munkásságát.

  • limited edition said

   “Munkásságát”? Arra a primitív locsogásra gondolsz, amit NO NAME lapocskákban engedett ki magából?

  • Irány Etelköz said

   Végre látom a professzorasszonyt, akinek csiszolt kifejezésmódját, szofisztikált gondolkodásmódját és előkelő nyugalmát Vörös akadémikus is sokra becsülte.

   • Máté Tót Ikertestvére said

    Ez a nulla Antalóczy is megérne egy misét. A semmiből bukkant fel Kovács Barnabás kreálmányaként. A jogászok nem tartják őt szakmabelinek. Életrajza alapján nehéz megmondani micsoda…

   • Templarius said

    Tudjuk, ki miatt távozott a Károli egyetlen aktív akadémikusa, Vörös Imre professzor annakidején. És azt is tudjuk, hogy ez az idegbeteg nőszemély hogyan bánt vele…

   • red rat said

    A Károli ÁJK-ja mindennek az alja, a jogi szakma legsötétebb pocsolyája. Emlékeztek Samu Mihályra, a kivénhedt vérbíróra? Az is itt mérgezte az ifjúságot. Pokol alkotmánybíró most is terjeszti a kénköves bűzt, és Cservák, Schmitt árulója?

   • zimmezum said

    Cservák Csaba “tudósi” életműve felveszi a versenyt Domokoséval.

 12. Irány Etelköz said

  “Virágot a virágnak” – mondja Antalóczy a finom modorú, igazi úriasszonynak. Vörös akadémikus jól jellemezte őt, de Ballát is!

  • Bábjáték said

   “Tgeyünk úgy, mintha élnénk, mintha önállóan mozognánk” – sziszegi oda vicsorogva, mosolyt színlelve, Antalóczy Domokosnak. “Nem megy – sziszegi vissza Domokos-, érzem a hátamban Kovács barnabás távirányítóját.”

   • zelóta said

    Agyatlan zombik – rengeteg lóvéért

   • Zombi said

    Ha rengeteg lóvét tudunk keresni, akkor éppenséggel nem vagyunk agyatlanok. Te viszont egy irigy kutya vagy, aki csak csaholni tudsz, pénzt keresni azt nem 🙂

   • Élő Csocsó said

    Domokor egy nőstényhiéna. Nem elegáns, erős, karizmatikus ragadozó, csak egy hitvány, gyáva, petyhüdt, büdösszájú dögevő.

   • Violetta said

    Már mér lenne büdösszájú? A képnek van szaga? Nekem szimpi a nő mióta kovács barnabás és Balla kirúgta. Az már más kérdés, hogy Lajtár nyomására visszavették és próbálják használni. Professzori címről nem is álmodhatott volna ha nem kéne a doktori iskolához, de ki utasítaná vissza az ő helyébe?

 13. Bogárdi a sötét ló said

  A Bogárdi által befolyásolt parokia.hu készül a püspökválasztásra.
  Mélységesen benyal a jelenlegi államhatalomnak:
  “Adjunk hálát a krisztusi értékek elveinek jeleiért az állammal való kapcsolat területén. Könyörögjünk azért az államhatalomért, amely tudja, hogy hatalma felülről adatott, szolgálatra”.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/5834/

  • Újreformátus said

   Borzasztó. Igaz, nem Szabó püspök írta, hanem egy Enghy Sándor nevű gyengeelméjű, aki Orbánt összetéveszti Istennel.

 14. kálomista brigantik said

  Köntös a Reposzton selypeg az ELTE gólyatábori “ocsmányságokon”. Mintha az szükségszerűen vezetett volna a megerőszakoláshoz.
  http://reposzt.hu/blog/k%C3%B6nt%C3%B6s-l%C3%A1szl%C3%B3/2014-09-06/egy-ocsm%C3%A1ny-dalsz%C3%B6vegr%C5%91l
  Amikor a “krisztusi értékeket” képviselő Orbán gajdol a kislányokat “meghágó” fehérvári huszárokról, az Köntös úr szerint nyilván a legtisztább keresztyéni szellem megnyilvánulása.
  Bogárdi persze azonnal csatlakozik! Nagyon teper a püspökségért mind a kettő a Fidesz hátsó felében.

 15. Szabó a vérfertőző said

  Szabó a szennyes gazember benne van a kreditátviteli bizottságban.
  Szabó aki megerőszakolta a Ludvignak a Morvaitól való lányait.
  Kinga azóta se áll szóba a disznó anyjával, aki hagyta ezt.
  http://www.kre.hu/btk/index.php/kreditatviteli-bizottsag.html

  • Károlis börtönválogatott said

   Sőt, még Sárosdyné is benne van, aki lebukott mint nyelvvizsgapapír árusító. Igaza volt az Eszter nevűhozzászólónak, aki azt írta, ő még nem látott olyant, hogy egy bűncselekményen rajtakaott református egyházi vagy egyetemi vezetőt felelősségre is vonjanak. Ezek azt csinálnak, amit akarnak, nincs következménye.

   • Debrecen lenyúlva said

    Ez a gátlástalan és erkölcstelen kálvinista maffia már lenyúlta a 2. legnagyobb állami egyetemet, a debrecenit is. Nem semmi, amit ott Bölcskei, Orbán, Kósa és a bandájuk művel. Beterelik a nagytemplomba a világi oktatókat és hallgatókat évnyitóra. A saját aulájuk úgy látszik nem eléggé szakrális!
    http://figyelojehu.nolblog.hu/archives/2014/09/07/Allam_es_egyhazai/

   • károlis bugrisok said

    Különösen a tohonya ártány a Bölcskei/Bátori/Butykos és mögötte Orbán, a nemzetvezető. Az operetthuszárnak öltözött idióták kik voltak?

   • Debreceni Kolléga said

    A két operetthuszár a két rektor. Bölcskei möhött OV jobbján a kicsit bárgyú Fekete Karcsi, a Hittudományi rektora, a másik Szilvássy Zoltán, egy igaz birka, a nagy Debreceni Egyetem rektora, aki szégyenszemre hagyta magát és a kollégáit, hallgatóit beterelni a templomba.

 16. károlis bugrisok said

  Tenke Sándor rektor megjárta a bíróságokat okirathamisítás miatt. Közben annyit lopott, amennyit nem szégyellt.
  A bűntársa, a mocskos gazember SZABÓ ANDRÁS most is szabadon él a Mátyás utcai összerabolt lakásban. Persze ott van neki a Ldvig, aki állandóan sipitozik és őrjöng hálaistennek Szabónak is megvan a házi bestiája.

  • Huis Clos said

   A mátyás utca Szabó András börtöne. Forróbb pokol, mint egy igazi börtön. Szabó tkp már vágyik arra hogy hűvösre tegyék de a kálvinista maffia nem hagyja hogy szégyenfolt essék a mundéron.

 17. balla for ever said

  Bölcskei újabb öt évre meghosszabbította meghosszabbította Balla rektorságát.
  http://reformatus.hu/mutat/9999/
  Figyeljük a tokás patkány boldog mosolyát!
  Balognak pont a wistmanwoodos akciózás tetszett ennyire?

  • Üdvözült patkány said

   Palkovics ezt a fotót az üdvözült patkánnyal egyszer még nagyon szégyellni fogja.

  • Inspector Barnaby said

   Ez csak azt jelenti, hogy Balla bevált. Engedelmes végrehajtója Kovács Barnabás akaratának.

   • hermeneutikai lángész said

    Ez azt jelenti, hogy Balog EMMI miniszter és Hold utcai lelkész elitta a maradék intellektusát és erkölcsiségét is.
    Ez a Palkovics pedig egy leginkább autókhoz értő mókus, morális perspektívákban gondolkodni se tud – és ez a jobb magyarázat. Ha igen, akkor ő is erkölcstelen senki.

 18. gate keeper said

  Ebben a hónapban az egyházfinanszírozásért kell imádkozni.
  Jellemző: a lóvé az istenetek
  http://reformatus.hu/mutat/9996/

 19. cats on the blog said

  Köves gyopár most a versekről nyilatkoztat ki megfellebbezhetetlen igazságokat, elégre ő ÍRÓ ÉS PONT! aki kirúgta a RefLapból Ludvigot és ott szenveleg hetente újabban.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-k%C3%B6ves-gyop%C3%A1rka/2014-09-08/gomb%C3%B3c-art%C3%BAr-kult%C3%BArmisszi%C3%B3
  Csak annyit üzenünk neki, hogy a “vette a fáradságot” így írják, nem pedig “t”-el, ahogy ő.
  Vagy Kreatív ihletettségében már a magyar helyesírást is újra akarja alkotni?

 20. Petrőczi a pöcegödör said

  Aki már régen okádott egy jót a Ludvigtól az megteheti szept. 19-én a Protestáns Újságírók balatoni baromkodásán. Ott lesz a kiérdemesült fűzfapoetessza a mészagyú Fekete bácsi, a hős MSZMP-sből szélsőfideszes jobbikos, lófő székely és örmény, de mindig alkoholista Alexa Karcsi és az egyházzene-cincogár Hoppál Péter társaságában.
  http://reformatus.hu/mutat/9949/

 21. Bábok egymás közt said

  Antalóczy és Domokos között azért van egy alapvető különbség: Antalóczy pontosan tudja, hogy belőle soha az életben nem lett volna dékán Kovács Barnabás nélkül. Tisztában van a saját helyzetével. Domokos ezzel szemben meg van győzödve arról, hogy ő egy kimagasló tudású, kivételes tehetséggel és különleges képességekkel megáldott ember, s így az egyetemi tanárrá történő kinevezése igazságos és jogos volt. Mivel az önkritika számára ismeretlen fogalom, valamennyi kritikai észrevételt – beleértve a MAB-os szakvéleményben szereplőeket is – saját személye elleni támadásként él meg, eszébe sem jut, hogy bármi is változtatnia kellene. Számos kollégájával került már összeütközésbe és természetesen mindig meg volt győződve arról, hogy csak neki lehet igaza.

 22. úrvacsorai serleg said

  Érdemes megnézni Domokos Andrea hallgatói véleményzését.
  http://www.markmyprofessor.com/tanar/adatlap/10873.html?p=4#rates
  Van itt minden a RÉMÁLOMtól a TÜNEMÉNYig. Viszont minden kritikai megjegyzést MODERÁLTAK!

 23. Pecezett ki said

  …nak:
  …, egyre többen tudják, hogy te vagy az. A Mark…-on is:)

  Johannesnek:
  … nagyon szeretne egyetemi tanár lenni a Károlin, levelet is irt ez ügyben.
  De , hogy Önöket mi motiválja, fel nem foghatom:)

  DA 🙂

  • Bábu vagy... said

   Talán a “Bábok egymás közt” egyfajta válasz DA-nak. Ide másolom, hátha felfogja:

   “Antalóczy és Domokos között azért van egy alapvető különbség: Antalóczy pontosan tudja, hogy belőle soha az életben nem lett volna dékán Kovács Barnabás nélkül. Tisztában van a saját helyzetével. Domokos ezzel szemben meg van győzödve arról, hogy ő egy kimagasló tudású, kivételes tehetséggel és különleges képességekkel megáldott ember, s így az egyetemi tanárrá történő kinevezése igazságos és jogos volt. Mivel az önkritika számára ismeretlen fogalom, valamennyi kritikai észrevételt – beleértve a MAB-os szakvéleményben szereplőeket is – saját személye elleni támadásként él meg, eszébe sem jut, hogy bármi is változtatnia kellene. Számos kollégájával került már összeütközésbe és természetesen mindig meg volt győződve arról, hogy csak neki lehet igaza.”

  • Vidéki rektor said

   Szerintem Domokos Andrea rosszul látja a poszt közlésének okát. Ez nem róla szól, hanem a kettős mércéről, az egyházi egyetemekkel szembeni undorító kivételezésről, ezek feltételek nélküli támogatásáról, az igazságtalan vesrenyelőnyről. Mi hiába terjesztjük fel a DA-nál jóval nagyobb tudományos eredményeket produkáló kiváló oktatóinkat, reményük sem lehet kinevezésre a MAB támogató véleménye nélkül. Az egyházi egyetemek pedig, valóban, ahogy a No para nevű hozzászóló találóan írta, akár a kutyájukat is beültethetik a doktori iskolába törzstagnak, oktatónak. Szerintem erről szól a poszt, arról a végtelen méltánytalanságról, ami a DA-nál eredményesebb és sikeresebb oktatókat éri azáltal, hogy őket nem nevezték ki, noha százszor inkább kiérdemelték volna…

  • Antiklerikális said

   Én is azt hiszem, hogy ez a poszt nem Domokos Andreáról szól, még akkor sem, ha ő a címszereplő. Ő egy kis pont, egy puszta példa a példázatban. A példázat pedig a mocsok, becstelen, cinikus papokról szól, akik röhögve kerülik meg az akadályokat és előzik be az azokat fáradsággal átugrani kényszerülő versenytársakat.

  • Paplanaláfingó said

   Egész biztosan Szabó András volt, aki nem bírja elviselni, hogy az ő feleségét a tucatnyi könyvével nem nevezték ki professzornak, ellenben a sokkal fiatalabb és alig publikáló Domokos Andreát igen.

  • Korifeus said

   Szerintem is a bloggereket Kovács Barnabás, Bölcskei, Tarr, Balla – azaz a kálvinista maffiavezetők leleplezése motiválja, és ebben Domokos Andrea esetleges, véletlen tényező. Nem számít. Csak egy példa, amin illusztrálni lehet Kovács Barnabásék önkényét, gátlástalan erőszakosságát.

  • Legio Prima Italica said

   Szerintem kár volt kitörölni annak az illetőnek a nevét, akit Domokos Andrea megszólított. Nem tudom, hogy ki lehetett, de elképzelésem van. Szerintem egy olyan illetőről van szó, aki a polgári jogi és római jogi tanszéken dolgozik. Ha így van, akkor DA sokkal jobban járt azzal, hogy töröltétek az érintett oktató nevét, mert ha meghagytátok volna, akkor a blog olvasóinak semmi mást nem kellett volna tenni, mint felmenni az ÁJK honlapjára, összehasonlítani az illető szakmai önéletrajzát, publikációs jegyzékét Domokoséval és eldönteni, hogy ki érdemelte volna meg az egyetemi tanári címet. Na az lett volna az igazi égés DA számára.

   • ghost writer said

    Szerintem aki valamennyire ismeri a körülményeket, tudja azonosítani az illetőt. Nincs hozzá közöm, de a blog működtetői nyilván a személyiségi jogait akarja védeni.

   • law and order said

    Azonosítottam az illetőt, ő a doktori iskola törzstagjai között az ötödik. És igen, egyetértek: sokkal több és nívósabb publikációi alapján neki kellett volna professzornak lenni, nem pedig a litty-lotty firkálmányokkal rendelkező Domokosnak.
    Sapienti sat.

   • Joghallgató said

    Már rég felmentünk: http://www.kre.hu/ajk/index.php/polgari-jogi-es-romai-jogi-tanszek.html
    Összesen öten vannak, egyikük már egyetemi tanár, a maradék négyből nem nehéz kiválasztani, ki az, aki klasszisokkal veri DA-t. De attól még, hogy Domokos őt gyanúsítja, nincs semmi bizonyíték arra, hogy ő posztolta ki DA-t. Sokkal valószínűbb, hogy DA egy tehetséges vetélytársat akar meggyanusitással és rágalmazással kirugatni Barnabyval.

   • Hátulról lesből támadó said

    Nem tudom ki írta a posztot, de az infókat Szabó András továbbította hozzá. MABos infók vannak benne, ráadásul aki írta, olvasta a szupertitkos elnyíró bírálatokat is. Plusz Szabó nagyon fúj Domokosra és Barnabíra is amiért az ő Petrőcijét nem nevezték ki hasonloan a fű alatt ahogy most Domokost.

  • Spy said

   Joghallgatónak minden bizonnyal igaza van. E téren Domokos nem sokkal marad el Szabó András mögött. Arról nem is beszélve, hogy DA sokkal tartozik Barnabynek, elvégre visszavette az egyetemre és MAB-os támogatás nélkül egyetemi tanárt csinált belőle. Ezt úgy tudja a legegyszerűbben meghálálni, ha Ő lesz Kovács Barnabás egyik szeme és füle az ÁJK-n. Nem mintha Kovács nem jutna elég információhoz a wistmanwoodosok segítségével, de az sosem árt, ha egy téglával több van.

   Már csak az a kérdés, hogy az egyetemi tanári cím kielégítette-e Domokos mérhetetlen becsvágyát, vagy Barnaby hűséges szolgájaként meg sem áll addig, amíg vissza nem szerzi a (báb)dékani posztot.

   • ÁJK Illetékes said

    Már alkudoznak Barnabyval a dékáni posztról. DA szembe mosolyog Antalóczyra, mint a képen, de azt terjeszti róla hogy nem igazi jogász, a szakma nem veszi tudomásul…

   • law and order said

    Pont úgy, mint Domokost! Semmibe nem veszik!
    Mit gondolsz, Pontilyen?

   • Petruska said

    Andrea nem ilyen. Ő őszinte, ami a szivén az a száján. Nem lehet összehasonlitani Szabó Andrással. Róla tudjuk hogy alattomos és a hátországban láthatatlanul dolgozik amig eléri a célját. Andrea ismeri Péter korlátait és ezeket nyiltan hangoztatja, nem a szakállába dörmögve a büfében mint Szabó András. Adott esetben Péternek is szemébe mondja a hiányosságait. Mosolyogva persze mert alapjában egy kedves ember.

 24. law and order said

  Érdemes megnézni Károlin habilitált 2008-ban A KÁROLI NEM AKKREDITÁLT JOGI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN.
  http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=5425
  Egyetlen védett doktorandusza van, Lajtár, ugyenazen a nem akkreditált doktori iskolán.

 25. law and order said

  Domokos Andreáról van szó természetesen.

  • Petruska said

   Persze, dehát ezt nem is titkolja, odaírja a monogramját, és a kérdést is a saját nevében teszi fel Johannesnek. Azért szeretem és becsülöm Andreát, mert őszinte, nyílt, egyenes.

 26. tudományos kutató said

  Domokosnak EGYETLEN IDEGEN NYELVŰ PUBLIKÁCIÓJA SINCS!
  http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=5425

  • PolitikaiLogika said

   Na és? Megmondta No para, hogy a fenntartó kutyája se méltatlan a professzori címre, ha van politikai akarat. Ez a kinevezési és akkreditációs rendszer nem a szakmáról, hanem a politikáról szól, ahogy No para helyesen állapította meg. És mivel a feudális vazallusrendszer a fityiszes törvényeken alapul, a magyar felsőoktatás nem is lesz kompatibilis a felvilágosult európaival, amíg új törvényeket nem gyártanak. Erre pedig akkor kerül sor, ha a népakarat vagy a tömeges düh el nem söpri a fityiszt. Lényegében ezt is megmondta No para. Éljen No para, egy igazi kormánydöntögető forradalmár!

 27. law and order said

  Nézzétek csak meg, mivel foglalkoznak a rendőrök?
  http://hvg.hu/itthon.bunugy/20140909_Kiszalltak_a_rendorok_a_Blikk_ujsagirojah
  Kit véd a rendőrség? Csak nem a bűnelkövetőket? Mit akadályoz a rendőrség? Csak nem a tények feltárását?

  • Poltpéteri Ügyészség said

   A rendőrséget Polt Péter vezényli, és a helyettese, Lajtár István, aki egy nemlétező doktori iskolában, a nem akkreditált károlisban péhádézott. Na, kinek a témavezetésével? Domokos Andreáéval! Aki egy nemlétező doktori iskolában, a károlisban habilitált. Mi más ez, ha nem egy maffia?

   • régi kolléga said

    2008-ban védett a Károli nem létező, soha nem akkreditált ÁJK-s doktori iskoláján Lajtár, Domokos mind a mai napig egyetlen sikeresen védett doktorandusza. Ugyanebben az évben habilitált Domokos ugyanezen a doktori iskolán. Forrás: doktori adatbázis)

  • Fővárosi Főügyészség said

   Lajtár korábban nálunk volt. Tőle tanultuk, hogy ha a terhelt a mi kutyánk kölyke, akkor a sértett ellen kell nyomoznunk. Továbbvitte a jó szokását a Legfőbb Ügyészségre is.

 28. ő, bizony ő said

  Drágaságaim! Az én nevem van közzétéve, nem másoké:) Nem zavar különösebben, csak szeretném, hogy lássák, van egy másik oldal is:) természetesen: Domokos Andrea

  • Jhnnsclvn said

   Tisztelt Domokos Andrea! Köszönjük, hogy hangot ad a másik oldalnak is, nagyra értékeljük. Bár Ön a címszereplő, valóban nem Ön a főszereplő, ahogy többen is vélték, hanem a felső képen látható Kovács Barnabás, akit a jogászszakma egyöntetűen, Szegedtől Miskolcig, Debrecentől Pécsig, a legnagyobb gazembernek tart – szerintünk megalapozottan. Eddig csak azt tudtuk róla, hogy ő a valódi rektor, a felsőoktatási törvénnyel ellentétesen neki van munkáltatói joga, Balla csak díszlet. Azt is tudtuk, hogy ő a valódi dékán az ÁJK-n, Antalóczy csak dekoráció, dróton rángatott báb. Azt is tudtuk, hogy ő áll kapcsolatban a Wistmanwooddal, és kénye kedve szerint uszítja nyírfás Földi kopóit kollégákra, hallgatókra. De azt nem tudtuk, és ez teljesen új infó, hogy egyetemi tanárokat is ő neveztet, vagy nem neveztet ki. Ez ennek a posztnak az egyik leglényegesebb üzenete. Az Ön személye csak annyiban érdekes, hogy Ön volt a Legfőbb Ügyész helyettesének, Lajtár Istvánnak a témavezetője. Lajtár Istvánnak kulcsszerepe van abban, hogy Kovács Barnabás kezén eddig még nem kattant a bilincs. De nem adjuk fel.

   • tudományos kutató said

    Igen, Domokos Andrea egyike azoknak a kurzusprofesszoroknak, akiket, mint a doktori iskola bedöntése után a MAB felülvizsgálati bizottságába besunnyogó Szabó Andrást, a Münchausen-díjas Pető Sándort, az igazi tudományos közéletben DUPLANULLÁSoknak neveznek. Maga még nem annyira öreg, megpróbálkozhatna a valódi tudománnyal is. Persze, az fáradságos, nyelvtudást, absztrakciós képességeket stb. igényel, az ilyesmiben azonban kegyed, ahogy Vörös akadémikus már megírta, nem bővelkedik

  • A kiválasztott said

   Tisztelettel megkérdezném Domokos Andreát, hogy az Ön saját véleménye szerint szakmailag és erkölcsileg megfelelő döntést hozott-e a köztársasági elnök akkor, amikor egy olyan személyt nevezett ki egyetemi tanárnak, akit a MAB mind az elsőfokú, mind a másodfokú eljárásban alkalmatlannak ítélt az egyetemi tanári címre? Büszkén viseli-e azt a tanári címet, amelyet politikai döntés eredményeként és nem a saját tudományos teljesítménye miatt kapott meg? Végül érdekelne az is, hogy milyen érzés a lekötelezettje lenni annak a Kovács Barnabásnak, aki néhány évvel ezelőtt páros lábbal rúgta ki magát az egyetemről? Ezek mind olyan kérdések, amelyeknek semmi köze ahhoz, hogy ki akar még egyetemi tanár lenni a Károlin.

   • pszichológus said

    DA-ban olyan fokon működnek az elhárító mechanizmusok: elfojtás, tagadás, meg-nem-történtté-tevés stb., hogy képes egy egész élethazugsággá összekomponálni. A MAB a gonosz, aljas, Vörös akadémikus pedig halálosan szerelmes bele, és/vagy irigy a kiemelkedő teljesítményére.
    Szóval reális önértékelést nem kehet tőle várni.

   • Jhnnsclvn said

    A kiválasztott által feltett kérdések a mi kérdéseink is Domokos Andreához. Amikor kérte, hogy töröljük a rá vonatkozó, szerinte méltánytalan bejegyzéseket, kérésének jobb tudomásunk ellenére eleget tettünk, mert Balla és Kovács Barnabás áldozatának tekintettük őt is. Mióta azonban Lajtár útján visszakönyörögte magát azokhoz, akik páros lábbal rúgták ki, nem érezzük magunkat szolidárisnak vele. Aki ezeket a sötét hóhérokat, mint Kovács Barnabás, Tarr, Balla és Bölcskei kiszolgálja, az önként tolakszik újból a rivaldafénybe. Nem álljuk útját, itt megkapja azt a nyilvánosságot, amit ezzel a legutóbbi húzásával kiprovokált. Kíváncsi volt a motivációnkra. Remélem, sikerült kielégítő választ adnunk.

   • Kínos Kérdések said

    A jelek szerint Domokos Andrea pánikszerű gyorsasággal befejezte a blogolást, miután Kiválasztott és Johannes feltették neki a kérdéseiket. Persze az is lehet, hogy csak Barnaby rászólt telefonon, hogy nem ártana, ha kevesebbet blogolna munkaidőben. 🙂

   • Szerkesztőség said

    Nagyon egykerékre jár az agyunk, nekünk is pont ez jutott az eszünkbe. Miért hallgat Domokos Andrea? 1. Nem tudja megválaszolni a kérdéseket, 2. Barnaby megtiltotta a blogolást, 3. Mindkettő. 🙂

   • no para said

    Mindenki maga választja meg a beszélgetőpartnereit; A jogász kollégájával akit kitöröltetek a hszéből majd beszélnek szemtől szembe, ha egyáltalán van bármi értelme, szerintem nincs de ő tudja. A MAB határozata a nem javaslásáról nyilvános, pár hetes-hónapos csúszásokkal fel is szoktak kerülni a TIRbe, kíváncsi leszek mi volt az indoklás.

   • Van Para said

    No para, nem igaz, hogy mindenki maga válogatja meg a beszélgetőpartnereit. Ezt csak szabad emberek tehetik. Akit a nagy semmire kineveznek profnak, annak pofa be, a beszélgetőpartnereit nem ő válogatja meg, hanem megválogatja neki az ura és parancsolója. Ékes példa erre Domokos Andrea, akinek Kovács barnabás mondja meg, kivel állhat szóba és kivel nem.

   • Bibliográfia-Professzor said

    No Para nem tudom honnan veszi amit állít, ez a Károlin nem így van. Ott nincsenek szabad emberek, azokat már vagy kirúgták, vagy megölték.

    Pl. Bolyki Jancsi bácsit, aki szintén nem állhatott volna szóba akárkivel. De mivel megtette, halálba kergették.

    Amikor véletlenül elszólta magát Lampé Ágnesnek, hogy Pethő Sándor francia nyelvű publikációit nem tudta megítélni a vallástudományi MAB-bizottság vezetőjeként, mert nem tud franciául, Balla beszólt neki, hogy ne nyilatkozgasson, a MAB-os emlékeiről pedig ne fecsegjen, mert ebben nem ő az illetékes. Balla még Bolyki emlékeit is kontrollálta, nemcsak a szavait. Megparancsolta neki, hogy vonjon vissza mindent, amit eddig mondott. Azzal fenyegette, hogy kirúgják a szolgálati lakásából, ha nem visszakozik. De már késő volt. Ezzel az elszólással lebuktatta Pethőt. Pethő Sándornak ugyanis nem voltak francia nyelvű publikációi, nem volt mit megítélni, a professzori címet nem a munkásságára, hanem a kitalált bibliográfiai jegyzékére kapta. Ez tény, annyira, hogy se a Károli, se Pethő nem vitatta, nem is perelte a leleplező 168 órát.

   • MAB Illetékes said

    Nem a jogászkollégája nyomta őt fel a blogra, hanem Szabó András. A posztoló ismeri a vélemények szövegét. Ezek titkosak, csak MABosok férhetnek hozzá. A teljes anyaghoz pedig csak a felülvizsgálati bizottság tagjai. Ezekből 3 van, az egyikük egy halálosan sértett károlis…

   • Petruska said

    Andrea egy rendkívül érzékeny és őszinte ember. Szívesen válaszolna nektek, mert VAN mondanivalója a számotokra. De nem teheti, ha nem akarja elveszíteni az állását.

   • no para said

    Aki okosan intézi az ügyeit, az soha semmiért nem vállal olyan mértékű leköteleződést, hogy megtilthassák, kivel miről beszél. És egyébként nincs abszolút tilalom sehol: Azt tudják csak mondani, hogy ha ezt és ezt teszed, annak ilyen és ilyen következményei lesznek. Minden azon múlik tehát, hogy milyen mértékű esetleges szankciók vagy hátrányos történések kockázatát hajlandó valaki felvállalni adott dolog megcselekvéséért. A döntés a kockázat vállalásáról van, ezért ha hiszitek ha nem, végső soron a szabad akarat alá tartozik. Az ésszerűség ott kapcsolódik be a történetbe, hogy a semmiért semmi hátrány elszenvedésének kockázatát nem érdemes vállalni.

    MAB: iratokba való betekintés kérésével.minden indoklást és szakértői véleményt meg lehet ismerni a MABnál. Tudom, mert csináltam már ilyet. Ugyanakkor Domokos esetében erre igazából semmi szükség; a publistájából lehet tudni, hogy mi lehetett a fő indoka az eltanácsolásnak, és ahogy már mondtam, végső soron nem oszt, nem szoroz, mert az egyetemi tanári cím a jelenlegi törvényi szabályozásban nem egy tudományos vagy szakmai cím, noha ilyen jogosítványokkal jár.

   • ghost writer said

    “Aki ügyesen intézi a dolgait” – ezt nehezen tudom értelmezni a Károli esetében.
    A bölcskari IDI története erre a legpregnánsabb példa. Szabó dékánként és EDHT elnökként tökéletesen átrendezett mindent néhány dura okirathamisítással, a MAB megszüntette az IDI-t, annak vezetője kimondta az igazságot, nyilatkozott róla a sajtóban és MI TÖRTÉNT?
    Megszüntették a munkaviszonyát.
    Akkor ki is intézte itt “ügyesen” a dolgait?

   • Szabó mindörökkön örökké said

    Én könnyedén tudom értelmezni. Szabó András az, aki ügyesen intézi a dolgait. Ügyesen mártja be és fúrja meg a kollégáit, bepofátlankodik a MABba és most ott áskálódik ellenük, elsősorban Sepsi ellen. Ő az, aki ősidők óta ott van és ott is tudott maradni, még soha nem rúgták ki. Ilyen hosszú ideig még senki sem bírt alkalmazkodni a Károli egészen sajátos játékszabályaihoz, amiket elsősorban Szabó András alakított ki saját jellemének és életstratégiájának megfelelően. Ez az ő terepe, ez az ő egyeteme. Sepsi is menni fog egyszer, de Szabó marad…

   • Szabad-e az akarat a Károlin? said

    Domokos nyár óta egyetemi tanári fizetést kap, ez durván évi nettó 4 millió forint. Professzorként 70 éves koráig maradhat, azaz minimum 20 évig. Ha a kettőt beszorzom, az 80 millió ft. Ezt kockáztatná, ha szembeszegülne Kovács Barnabás parancsaival. Egyetemi tanári fizetést senki nem kockáztat, ergo az egyetemi tanárok a Károlin nem szabadok.

    Bolyki akkor, amikor nyilatkozott a 168 órának, már emeritus volt, ezt botrány nélkül nem vonhatták volna vissza tőle. Viszont feleségestül a Rádayban lakott, szolgálati lakásban. Ha nem engedelmeskedik Ballának, az ingyenfedélt kockáztatta volna saját és felesége számára. Ergo Bolyki sem dönthetett szabadon.

   • PolitikaiLogika said

    No para megint fején találta a szöget: “az egyetemi tanári cím a jelenlegi törvényi szabályozásban nem egy tudományos vagy szakmai cím, noha ilyen jogosítványokkal jár.” Hát erről van szó. Szakmához a címnek nincs köze, de szakmai jogosítványokkal jár. Akárcsak Mészáros fokozata, aki a dupla csalása után beül OTDK zsürikbe, PhD bizottságokba, eldönteni, hogy adjon e valakinek szakmai jogosítványt vagy ne adjon. Vagyis dehogy dönteni! A felülről jövő utasításokat végrehajtani. Mi más ez, ha nem a diktatúra kiterjesztése a szakmára?

   • A realizmus diadala said

    Szeretem No para hozzászólásait. Ő a kedvencem. Logikusan gondolkodik, és próbál fogást keresni a blogon. Nemcsak vitatkozó kedvből, persze, hanem mert nyilvánvaló a kommentjeiből, hogy megbízást teljesít, de éppen ezért értékelem nagyra azt az eredményt, amihez gondolatmenete végén eljut. Ez ugyanis pont az ellenkezője annak, mint amivel megbízták. A múltkor például kimondta, hogy ez a kormány se különb, mint az eemútnyócévé. Most pedig, hogy tudományban ott tartunk, ahol a Szovjetunió a 30-as években, Románia Ceausescu idején. Ha egy professzori kinevezés nem szakmai, de szakmai jogosítványokat ad, akkor megint születhetnek olyan seggnyaló publikációk, mint Sztalin és a halbiológia – mutatis mutandis: Orbán és a halbiológia – , vagy olyan akadémikusi címek, mint Madame Ceausescué. Lehet, hogy pár év múlva arról kapunk hírt, hogy Orbán Ráhelt akadémikussá választották. No para logikus elemzéséből egy ilyesfajta folyamat következik.

   • ghost writer said

    Igen, ez tökéletesen logikus. A Károli ÁJK-ján képezik a jelenlegi hatalom kiszolgálóit. Cservák, Lajtár, Samu Mihály tökéletesen alkalmas erre. A magyar Visnyevszkij is innen fog kikerülni? Vagy Lajtár személyében máris őt tisztelhetjük?

   • no para said

    A múltkori 5 ember (leszámítva az ügyvédet és a 2 számítógépes szakértőt) közül szerintem vannak, akik már kisakkozták, hogy nem megbízást teljesítek.

   • Rector said

    A szabad akaratra a Károlin elvileg van egy bizonyíték: Hima Gabriella. Ő inkább seggbe rúgta a professzori fizetését, mintsem hogy behódoljon Szabónak vagy Ballának. De ez nemcsak hogy kivétel, hanem épp az ő példája bizonyítja, meddig megy el a református egyház vezetése a bosszúállásban. Az ocsmány kirúgások között is kirívó ez a wistmanwoodos megbízás. Szóval nem hiszem, hogy Hima példája a szabad döntés lehetőségét a Károlin a gyakorlatban is megerősíti. Nem várható el senkitől, hogy ilyen üldöztetésnek tegye ki magát.

   • ÁJK Illetékes said

    Rectornak igaza van. Annál is inkább, mert Kovács Barnabás az ÁJK professzorait Hima példájával fenyegette: aki nem kussol, azzal ugyanúgy fog elbánni mint Himával. Ezek után kíváncsian várom, hogy Kovács Barnabás belekeveredett-e, vagy ha kimaradt, hogy maradhatott ki a Wistmanwood elleni büntetőeljárásból. Több tanú is van rá hogy Kovács Barnabás eldicsekedett vele, ő zsírozta le ezt a titkos megfigyelésta Wistmanwooddal. A felbujtóra ugyanaz a büntetési tétel érvényes, mint az elkövetőre.

   • Cicero said

    Ha Kovács Barnabás nem ül a vádlottak padján, Hima tegyen feljelentést ellene felbujtásért. Akadni fog 1-2 (kirúgott) jogász, aki tanúsítja, hogy személyesen dicsekedett el a felbujtással. De azok is, akiket még nem rúgtak ki a Károliról, drukkolni fognak, és a maguk módján segíteni, hogy börtönbe juttassák ezt a szemetet.

   • A realizmus diadala said

    Nem tudom milyen 5 emberről és milyen múltkorról beszélsz, de tényleg nagyra becsülöm a kommentjeidet. A Domokos topichoz írtakkal maximálisan egyetértek. Azt azonban fel nem foghatom, mit tartasz a Mészáros-védésben törvényesnek, erre értettem, hogy csak megbízásból védheted. Mert tegyük fel, hogy Mészáros nyilatkozott a károlis előzményről. Ez esetben sem törvényes a védése, igaz, nem az ő hibájából. Ő törvény szerint járt el. De ez esetben a SZTE követett el törvénysértést azzal, hogy a kormányrendeletet és saját szabályzatát is áthágva fogadta őt ugyanabban a témában, sőt, ugyanazzal a címmel, és még a nevét is átírta a rendszer megtévesztésére. Ebben az esetben az egyetem törvényszegése miatt törvénytelen a védés. Bármelyikről van szó, mindenképp annullálni kellene. Persze, ha nem nyilatkozott, akkor is az egyetem követte el a fő hibát, hogy e nélkül fogadta, tehát a SZTE mindenképp sáros.

 29. dunántúli teológus said

  Meg kell dicsérnem Pálfi Zsuzsát a Reposzton olvasható cikkéért.
  http://reposzt.hu/blog/p%C3%A1lfi-zsuzsanna/2014-09-09/istentisztelet-%C3%A9s-isten-tisztelete

 30. pilpul said

  A Károlin nem véletlenül szaporodnak a doktori és egyéb csalások, akár a csótányok. Ezek a selejtes agyú figurák (Mészáros, Szabó András, Pető Sándor) nem olvasnak idegen nyelveken, sőt általában is alig olvasnak, hihetetlenül bunkók és lusták, csalás útján akarnak fokozathoz jutni, professzorok lenni. Lásd a hit(?)tudományin Petőt, aki egy egész idegen nyelvű életművet hazudott magának össze.
  Domokos, Cservák ebbe a sorba illeszkedik. Jól mennek a dolgok a Károlin, Balog pár napja hosszabbította meg Balla, a bűnpártoló és bűnelkövető hitvány pap rektori megbízását.

 31. Petrőczi a pöcegödör said

  Ludvig “nyugtalan álmaink”-ról ír az úgynevezett versében.
  http://petroczieva.blogspot.hu/2014/08/wittenberg-wittenberg.html
  Mi van Ludvig, rendőrökről álmodtok?
  Gyilkos gazember vagy te is meg a rohadt férjed a kormánytartalék és ösztöndíjrabló Szabó András
  Hogy nem szakadt rátok az a kibaszott plafon.

  • Hátulról lesből támadó said

   Petrőci azért nyugtalan, mert a férje nyomta fel a Domokost a blogra. Mabos felülvizsgálati tagként kezében volt az egész anyag. Bosszúból mer a feleségét nem nevezték ki.

   • ÁJKs kolléga said

    Valaki átküldte nekünk Domokos egész anyagát a véleményekkel együtt.
    Ezek szerint szabó volt

   • MAB Illetékes said

    Csak ő lehetett, az ő kezén átfutott az egész anyag. És a módszer is rá jellemző. Szemtől szembe biztosította DA-t, hogy oroszlánként harcolt érte a felülvizsgálati bizottság ülésén, aki azonban ott volt, azt mesélte, hogy végig csepülte, az alkalmatlanságát bizonygatta, és még emberi méltóságában is sértegette amennyiben labilis pszichéjére és elmeállapotára tett folytonfolyvást aljas sunyi célzásoat és nyeritett hozzá kecskeröhögéssel. Gondolta, majd ráfogja a másik két bizottsági tagra azt a döntést, amit ő erőltetett rá a többiekre.

   • régi kolléga said

    Petrőczi szavajárása volt, hogy “Andrisom oroszlánként harcolt” értetek. Az igazság az, hogy HAZUG TANÚVALLOMÁSOKAT TETT MUNKAÜGYI PEREKBEN, megfenyegette a kollégáit, Szigethyt a halálba üldözte, más egyetemekre rágalmazó leveleket küldött volt kollégáiról stb. Nincs olyan aljasság, amitől Szabó visszariadt volna.

  • RH said

   Még ha csak DA-t biztosította volna de Kovács Barnabásnak is megesküdött hogy átveri a bizottságon ezt a fellebbezést.

   • Kállay kettős said

    Most be vannak rezelve, hogy kiderült az árulás, ezért forgolódnak nyugtalanul éjszakánként. Mert közben már a MAB-tól is kapott egy fülest Kovács barnabás Szabó felülvizsgálati “kettős beszédéről”.

   • régi kolléga said

    Erről jut eszembe, hogy Kállay Gézát is szabó fúrta meg.

 32. Szabó a vérfertőző said

  Szabó dékánsága alatt drogoztak és keféltek a gólyatáborban.
  Szabó 25%-nyi hasznot tett a fűre, a kokóra meg minden másra.
  http://index.hu/belfold/2014/09/09/udv_a_macsotudomanyi_egyetem_golyataboraban_vetkozzetek_bugyira/?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=index

 33. Zója utca said

  A független bíróság és ügyészség Orbán valagában
  http://dkp.hu/article_display/-/asset_publisher/c3KpwxagqL2V/content/hando-es-polt-orban-bulijain/10339

 34. ask jerves said

  A szörnyeteg vén qrva Bagdy Emőke a Makovecz templomért lobbizik.
  http://www.parokia.hu/esemeny/mutat/2562/

 35. grammaticus said

  Érdekes, Honti, a KRE professzor emeritusa és a felesége is aláírta ezt a tiltakozást a tallini követség bezárása miatt.
  http://444.hu/2014/09/10/a-teljes-hazai-finnugor-akademiai-kozosseg-kiakadt-az-eszt-nagykovetseg-bezarasan/
  Pedig helyette nyitott a Fidesz egyet Mongóliában, egyet meg Ecuadorban.
  Hidán pont jó lenne ulan batori nagykövetnek, működtetné az imamalmot, poroszkálna a gebéjén és időnként nyilazna is, persze szigorúan csak hátrafelé.

 36. balla a jobbikos püspökjelölt said

  A Jobbik eddig is rossz néven vette Ballától, hogy egy ilyen finnugor főgonoszt nevezett ki tanszékvezetőnek, mint a Honti. Most, hogy a menórás Ágota a tanszékvezető, ahhoz nem tudom, mit szól a Jobbik.
  Ágotának még magyar nyelvészeti képzettsége sincs, lehet, hogy őt könnyen meg lehet nyerni a magyarság mezopotámiai eredetének.

 37. julo said

  Hendét seggbe rúgták.
  http://huppa.hu/para-kovacs-hende-csaba-indul-a-vesekove-utan/
  Ki lesz a következő miniszter?
  Én Hidán Csabára szavatok: Gerelyvetésben, lóhátról nyilazásban nincs párja!
  És az esze! Egy etelközi tulkot is megszégyenít!

 38. károlis Biberachok said

  A Károli a 16. Országos Kossuth-szónokverseny házi fordulóját rendezi meg a magyar nyelvtudományi tanszék új helyén, a Dózsa Gy. út 25. első emeletén.
  http://www.kre.hu/btk/
  A téma igazán illik a károlis szellemiséghez: “Ott van a haza, hol a haszon” – ez a cinizmus jellemző a károlis vezetőkre.
  A szónokversenyre jelentkezők tanulmányozzák Balla és Kovács Barnabás beszédeit, ezek a proliparaszt bunkó Biberachok a jellemtelen cinikus gazság magyarországi mélypontjai.

 39. károlis nyelvi illemtan said

  Fóris Ágota tanszéke nyelvi illemtani tanácsokat ad a hallgatóknak!!!
  http://www.kre.hu/nyelveszet/index.php/nyelvi-illemtan

 40. régi kolléga said

  A 444 ezt így értelmezi
  http://444.hu/2014/09/10/vagy-a-tanarok-vagy-a-diakok-egy-resze-tiszta-hulye-a-karolin/
  A kérdésre: kik a hülyék a Károlin, a tanárok vagy a diákok?
  Ezt válaszoljuk: lehet, hogy mind a kettő, de a tanárok A FŐHÜLYÉK.
  AZ A HÜLYE, AKI ILYENEKET IROGAT.
  Lehet, hogy Fóris magyar nyelvészeti képzettségének hiányosságait leplezi ezzel az idotizmussal.

 41. régi kolléga said

  Nézzétek meg a kommenteket is!
  http://444.hu/2014/09/10/vagy-a-tanarok-vagy-a-diakok-egy-resze-tiszta-hulye-a-karolin/
  Fantasztikusak!
  A Károli a legbugrisabbak képezdője, “jobbiknáci keltetőgép”
  Az egyik kommentelő felhívja a figyelmet, hogy a Károliról Indult Szabó Gyula és Takács Krisztián, az új jobbikos csillagok.

 42. balla a jobbikos püspökjelölt said

  Ahol a rektor Balla NEONÁCI, nyilván a képzés is FAsISZTA (lásd Szabó András, Hidán Csaba, Mészáros Márton), a hallagtók is jobbikosok, antiszemita gyilkos söpredék!

  • Fővárosi Főügyészség said

   Balla püspökjelölt nemcsak neonáci, hanem bűnöző. Egy Soltész Miklós nevű ügyész mentette őt meg másfél évvel ezelőtt a vádlottak padjától azzal, hogy hónapokig nem továbbított iratokat, csak akkor, amikor a Balla által elkövetett bűncselekményt kivették a büntetőtörvénykönyvből, éppen őmiatta. Szabó püspöknek ki kellene kérnie az iratokat és nyilvánosságra hozni, bár a jobbikos Lajtár nyilván akadályozni fogja. De Polt Péter fideszes és Lajtár főnöke!

 43. balla a jobbikos püspökjelölt said

  Bogárdi nagyon hamar rá fog jönni, hogy kár volt kesztyűs kézzel bánni Ballával.
  A következő lépésben megnyeri a választásokat és akkor az egész Dunamellék JOBBIKOS LESZ

 44. dunántúli igazmondó said

  Kénytelen vagyok egyetérteni Jakabbal: senki nem tudja, mi az egyházi választások igazi tétje.
  Kivéve az érintetteket. A Dunamelléken az a tét, hogy a JOBBIK (Balla) vagy a FIDESZ (Bogárdi) dirigálja a KRE-t.

 45. dunántúli igazmondó said

  Kimaradt a link
  http://reposzt.hu/blog/jakab-b%C3%A1lint/2014-09-11/k%C3%A9rd%C3%A9sek-v%C3%A1laszt%C3%A1sra-v%C3%A1rva

 46. Wistmanwoodos Balla said

  Jakab Bálint a reposzton a leglényegesebb kérdéseket teszi fel, amelyek mindnyájunkat foglalkoztatnak. Sajnos, mindnyájan érezzük, hogy a választásnak most igazi tétje van: nyomul a Jobbik által támogatott Hegedűs-család előretolt bábtagja, a komcsi titkosszolgálattal paktáló, kollégáit és hallgatóit illegális eszközökkel sasoltató wistmanwoodos Balla Péter.

 47. Blogstatisztika said

  Az elmúlt hét legnépszerűbb témái.
  Látható, hogy Balla mindent visz. Szorosan a nyomában Kovács Barnabás és Domokos Andrea holtversenyben. Szeged iránt is nagy az érdeklődés. Szabó András leszorult a 10. helyre, még a Wistmanwood is beelőzte. A csaló Mészáros MarciPista még tartja a helyét az első 10 között, de Hansági mutterja már kiszorult a toplistáról.

  Most popular topics you’ve written about

  Topic Views
  Károli University of the Reformed Church 1,201
  Balla Péter 887
  Balla Péter bábrektor 788
  Kovács Barnabás basáskodása, Domokos Andrea törvénytelen professzori kinevezése 785
  HungarianCalvinistChurch 257
  Szeged University 109
  Mészáros Márton 88
  Wistmanwood 77
  Szabó András 72

  If you tag your posts effectively, this panel will show you which topics get the most traffic. Snapshot generated from your top posts over the past week.

  • domokosandrea said

   Jóhumorú Johannesnek

   Önnek jó humora van, biztos kedvelni fogja az alábbi adalékot: megbízott ügyvivő dékáni időszakomban három kolléga előszobázott mindennap nálam, ezek egyike volt a posztoló. Felajánlotta szolgálatait, biztosított a lojalitásáról. Amikor arról tájékoztattam, hogy mindenkire EGYFORMÁN számítok, nincs olyan, akire JOBBAN, kissé mintha megsértődött volna:):)

   Magyarázkodni pedig semmilyen ügyben nem fogok.

   Az érzéseiket, megbántottságukat pedig továbbra is maximálisan tiszteletben tartom. Az igaztalan támadások, intézkedések, mocskolódások mindenkinek fájnak: ki így, ki úgy kezeli:):)
   természetesen: Domokos Andrea:)

   • Volt hallgató said

    Szerintem bárki örömmel támogatta volna a tanárnőt, ha folytatja az elődei (Máthé, Kapa) által megkezdett utat. Ezeknek az embereknek ugyanis volt saját, önálló elképzelése az egyetem jövőjéről, ellentétben magával, aki nem tett mást, mint szolgai módon végrehajtotta Kovács Barnabás utasításait. Nem meglepő, hogy senki sem támogatta azt az esztelen mészárlást, amit maga művelt a karon azt követően, hogy dékán lett. Sok ember áldozatul esett neki, köztük Vörös Imre is, aki az ÁJK utolsó IGAZI professzora volt.

    Egész nyugodtan kirakhatja az egyetemi tanári kinevezéséről készült fotót az egyetem honlapjára, sőt ki is tapétázhatja vele az egész jogi kart, maga SOHA nem lesz olyan kaliberű ember, mint Vörös Imre volt.

   • Kisjogász said

    Volt hallgató, szívemből szóltál. Azt hiszem, felismertelek. Te voltál a legokosabb és leggerincesebb lány az évfolyamunkon. 🙂

   • jhnnsclvn.wordpress.com said

    “megbízott ügyvivő dékáni időszakomban három kolléga előszobázott mindennap nálam, ezek egyike volt a posztoló”
    Nyilván “vélt” posztolót akart írni. A posztoló személye ugyanis ismeretlen.

   • Gixer said

    Nana Andrea, Barnaby megengedte ezt neked? Ne felejcsd el van egy gazdád…

   • zsófi hóhérleányka said

    Elég nevetséges mikor egy ilyen mocskosszájú hiszterika mint DA a becsületéről beszél.
    Egy olyan professzor, akit a MAB kétszer is elutasított.
    Vörös akadémikus tökéletesen jellemezte őt.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: