Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Three nominations and one fuckup (Három kinevezés és egy bukta)

Posted by karoligaspar - október 2, 2014

Navracsics Judit prof

Navracsics Judit prof

Kulcsár-Szabó Zoltán prof

Kulcsár-Szabó Zoltán prof

Domokos Andrea prof

Domokos Andrea prof

Szerző: Vidéki kolléga

Szeptember 17-én Balog Zoltán EMMI miniszter egyetemi tanári kinevezéseket adott át.

Ennek kapcsán elmondta, hogy “egyetemi tanárnak lenni közügy.  Az egyetemi tanárok a közjó részei, ami közfelelősséggel is jár. A közfelelősség azt jelenti, hogy el kell fogadni a közösség, a köz felől érkező kontrollt.” Amiből világosan kiderül, hogy Balognak fogalma sincs, mi is az a közjó (bonum commune). Kénytelen vagyok a közjó definícióját a Katolikus Lexikonból idézni, református ugyanis nincsen, ami természetes, hiszen a református “elit”, amit Balog ebben a beszédében is sokat emleget, agyilag zokni, legeklatánsabb példa erre a miniszter maga. A közjó korrekt definíciója: “anyagi és szellemi javak és lehetőségek összessége, amelyek szükségesek a közösség tagjai számára, hogy a boldogulásukon szabadon és hathatósan munkálkodhassanak, de előállításukra önmagukban, egyénenként nem képesek”.

Amiből világosan kiderül, hogy a KÖZJÓ része NEM LEHET EMBER, legfeljebb ez ember által létrehozott szellemi termék. A “közfelelősség” pedig Balog úr szellemi apportja, hiszen hapax legomenonként az ő alkoholtól megihletett agyából pattant ki. De értjük mi, mit akar Balog úr mondani: az lesz egyetemi tanár, aki nekünk, a Fidesznek tetszik. Ahogy Czunyiné, az új köznevetési, akarom mondani köznevelési államtitkár, akinek sikerült megdönteni azt a megalapozatlan feltételezést, hogy egy nagy kurvának valamelyest is vonzó külsejűnek kell lennie. Nos, mostantól kezdve nemcsak Balog és Czunyiné a nemzetstratégia része, hanem a frissen kinevezett egyetemi tanárok is.

Bizonyosan vannak nagy tudású, tisztességes emberek is a kinevezettek között, akik undorral szorították meg Balog mellső végtagját. Mi most három olyanra térünk ki, akik garantáltan nem lennének professzorok egy normális, nem fideszes országban. Ladies first, kezdjük tehát

Navracsics Judittal. Ő Navracsics Tibor elvtárs lánya és Navracsics Tibor úr nővére, papája Veszprém Megyei Tanács elnökhelyettese volt az átkosban, a gyilkos Pap János idejében, öccsét pedig nem kell bemutatni, a Fidesz egyik csodafegyvere, most éppen a brüsszeli bürokraták ellen vetik be (már, ha megszavazzák, mert európai népszerűsége a kolorádóbogár szintjén van). Gorombáskodik, hazudozik, mintha itthon lenne.

Judit pályáját a Lovassy Gimnáziumban kezdte, itt volt Mesterházy Attila orosztanára és osztályfőnöke, aztán átkerült a Veszprémi Egyetem frissen gründolt tanárképző karára, amely az orosztanárok átképzésére alakult. Judit itt lett a híresen korrupt és tudatlan Lengyel Zsolt szeretője, később a helyettese, még később az utódja. Miután az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék érdeklődés hiányában gyakorlatilag megszűnt, összevonták a szintén gyengén álló Magyar Nyelvészeti Tanszékkel, és kinevezték vezetőjéül Navracsics Juditot. Neki ugyan magyar szakos VÉGZETTSÉGE NINCSEN, de ez nem hátrány, lásd Fóris Ágota karrierjét a Károlin.  Ez a képzés is a megszűnés határára került, Navracsics tudatlansága és pökhendi modora a maradék hallgatókat is elriasztotta, jelenleg az alapképzésben hét (!!!) elsőéves van, mesterképzés nem is indult.

Az újabban már Pannon Egyetemnek nevezett intézmény tanárképző karát is a megszűnés fenyegeti, HÁROM DOKTORI ISKOLA BUKOTT BE, mondani sem kell, mindhárom Navracsics professzor asszony áldásos működésének következtében. Most éppen gründolnak egy újat, de már nem is próbálkoznak a helyi hülyékkel, hanem három holland professzor részvételével, őket már MEGVETTÉK jó pénzen. A hollandusok nem látogatnak ugyan a Séd partjára, de egy magyar professzori fizetésért kegyesen adják a nevüket. Itthon pedig tartja a frontot Navracsics professzor asszony a híres tudásával és pedagógiai éthoszt sugárzó modorával.

A másik női kegyenc a károlis Trencsényiné Domokos Andrea. Az ő pályafutásáról a blog régi olvasói elég sokat tudnak. Kinevezésének okairól és körülményeiről részletes tudósítást olvashatnak ebben a posztban illetve érintőlegesen a legutóbbiban.

És végül a trónörökös, Kulcsár-Szabó Zoltán,  Kulcsár-Szabó Ernőnek, az irodalomtudomány önjelölt pápájának és egyúttal a MAB professzorcsináló bizottsága elnökének első házasságából származó fia. Ernő pápa dinasztiát épít, s ebben hűséges és közpénzből jól megfizetett udvaroncai vannak segítségére illetve egy beújított ifjú feleség. KSZE vazallusainak hálózata beszövi a saját egyetemén, az ELTÉ-n kívül a Károlit és a Szegedi Tudományegyemet is. Így került doktorálásra kétszer is Mészáros Márton – KSZE menyének, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnesnek a szeretője – egyszer a Károlin, aztán a SZTE-n. Páljóska intézte ezt Szegeden, akárcsak a MÉG-MENY, Hansági habilitálását. A kialkudott vérdíjat – az akadémikusságot – Páljóska mégsem kapta meg, mert a Mészáros-ügyben végrehajtott okirathamisításai az utolsó pillanatban nyilvánosságra kerültek. A dinasztiaépítésnek az első számú trónörökösi ágon egyetlen akadálya van – Hansági Ágnes meddősége. Nagyon úgy néz ki, ifj. KSZ követi apja példáját ebben is, már kinézett magának egy dinasztikus szempontból is sokat ígérő bögyös-faros célszemélyt, a viszony jogi perfektuálására azonban nem került még sor. Ez persze a lényegen nem változtat: a rossz külsejű, öreg, terméketlen, tehetségtelen, akarnok és intrikus Hanságit mind a Károli, mind a Kulcsár-Szabó család ejtette. Ezt bizonyítja, hogy az ő professzori kinevezésére ezúttal sem került sor. Ennek persze a Kulcsár-fiú tőle való elhidegülésén kívül az is oka lehet, hogy a Szegeden lezsírozott habilitáció összes papírján virító Páljóska-aláírás manapság nemcsak nem divatos, hanem kifejezett blamázs. Hogy is hitelesíthetne egy egyetemi jogi aktust egy okirathamisításon kapott rektorhelyettes?

Balog EMMI miniszter és Hold utcai lelkész beszédében az egyetemi tanárok felelősségét emlegette a felsőoktatás sorsának alakításában. Ez a három személy a maga morális és intellektuális hitványságával biztos garancia a magyar felsőoktatás pokolra szállására. Még az a szerencse, hogy a negyedik önjelölt, azaz Kulcsár-Szabó-HansÁgi idén is elbukfencezett, különben szabadesésben már be is zuhantunk volna a pokol valamelyik bugyrába. A Hansági-ballaszt nélkül szerencsére kicsit lassabban ereszkedünk…

31 hozzászólás to “Three nominations and one fuckup (Három kinevezés és egy bukta)”

 1. tudományos kutató said

  Ennek a három személynek a színvonaltalansága és becstelensége alapján Petrőczi is megérdemelte volna a professzorságot. Még a végén megsajnáljuk.

 2. KSZE Workshop said

  Szerintem is méltó tagja lett volna a díszes sornak. Nem is tudom mért ellenezte annyira az Ernő?

  • MAB Illetékes said

   Szabó András is ugyanezzel érvelt a MAB felülvizsgálati bizottságában, amikor elvágta Domokos felterjesztését. Szó szerint azt mondta, hogy a felesége sokkal nagyobb tudományos munkásságra se kapta meg. Aztán hosszan ecsetelte a felesége tudományos munkásságát és a vele szembeni igazságtalanságot.

 3. hermeneutikai lángész said

  Én se értem, főleg mivel a tudományhoz egyiknek sincs sok köze. Amikor Petrőczi azt írja, hogy szerinte Csokonai azért jobb költő Pope-nál (A Fürtrablás töredékes fordításából szűrte ezt le), mert ő “málnaízt érzett a nyelvén”, amikor olvasta, pontosan olyan TUDOMÁNYTALAN LOCSOGÁST MŰVEL, mint a KSZE klikk tagjai Gadamerre, Heideggerre, Barthes-ra meg a többiekre hivatkozva.

  • historiker said

   Csak KSZE-k TRENDI LOCSOGÁST MŰVELNEK, el is jutnak még Jeruzsálemig Avigdor Hameirit kutatni, míg a bugris Ludvig itt kajabál a Mátyás utcában.

   • KSZE és a húsosfazék said

    Trendi vagy nem trendi, teljesen értelmetlen. És nem azért, mintha én nem érteném. Pontosan értem, hogy nincs értelme és érvénye. Kóklerség.

 4. jhnnsclvn said

  Átemelte Ravasz László Baráti Kör.

 5. Balkán vagy Afrika? said

  Amióta a Kulcsárszabó pereputty eluralkodott az irodalomtudományban, az kap doktori és professzori címet, akit ők akarnak. Ld. a Mészáros- és Dánél Móna PhD-fokozatok törvénytelensége illetve a saját fiának kiosztott professzori cím.

  • Atyafiak said

   Amikor a fiáról szavaztak a bizottságban akkor az Ernő kiment a teremből.

   • Legátus said

    Ah mily nemes gesztus! Mert a jelenléte az ajtó túloldalán nem érződött súlyosan és nyomasztóan? És mert a többiek nem tudták, hogy 5 perc múlva visszajön? És hogy a távollétében megtartott szavazás eredményével szinte azonnal szembesül? Ezek után merték volna leszavazni a kisrabbit? Különösen hogy a Papa nem egyszerű tagja a profcsináló bizottságnak, hanem az elnöke!

 6. Judit said

  Na de a fiu az egy nagy tudós. Maga az Ernő mondta, hogy még őnála is nagyobb.

  • Eltés kolléga said

   Ez a meghatározás egy viszonyfogalom, az apa nagyságától függ. Szerintünk a KSZE életmű tudományos jelentősége legjobb esetben nulla, de inkább negatív, mert sok esetben kárt okoz. Ha ehhez viszonyítjuk a fiut akkor az ő teljesítménye sincs szükségszerűen a pozitív tartományban.

   • Glasperlenspiel said

    Amit a fiú csinál az tényleg jobb, mint az apáé olyan értelemben, hogy az apa általa kitalált “tudományt” jobban műveli. De attól még ugyanúgy értelmetlen. Ennek a tevékenységnek nincs létjogosultsága, nincs rá társadalmi igény. Az öreg Kulcsárszabót kirúgták Berlinből az egyetemről, mert a hallgatói vélemények lesújtóak voltak róla. Ráadásul alig volt hallgatója. A fiát is rá akarta sózni a berliniekre, de azok szóba se álltak a klónnal. Ebből a köldöknéző hobbiból, amit a Kiskulcsár művel, sehol nem tudna megélni, csak itt, nálunk, a tudni nem érdemes tudományok hazájában.

   • KSZE Workshop said

    Egyetértek, a Kulcsárfiú se kivétel a méltatlanok sorában. Még akkor se lógna ki ha a saját feleségét és a Petrőczit is odarakták volna mellé.

 7. lezsírozták a püspökséget Debrecenben said

  Czapp nagytiszteletű úr lerántotta a leplet a debreceni püspökválasztásról.
  http://nol.hu/belfold/boritott-a-lelkesz-lezsiroztak-a-debreceni-puspokvalasztast-1490327
  Feketét jelölték, Vad Zsigmondot félreállították.
  Pedig “milyen rálátása” lehet valakinek (Feketének), akinek gyülekezete sem volt, csak egy tanszéke?
  És “hogyan prédikálnak”, akiket Fekete tanított????
  Nagyon jogos kérdések.
  Égig bűzlik a szar Bölcskei környékén.

 8. pannon said

  A navracsicsos rész – bár minden szava igaz -nem mutatja be teljesen az illető kártékony hatását.

 9. veszprémi tanár said

  Igaz. Csak fő vonalakban jelzi ennek a mocskos testvérpárnak a működését. Vicces módon az egész családban Navracsics elvtárs volt a legkülönb, ő nem bántott senkit, kedves ember volt. Ezek viszont tele vannak gőggel és valami furcsa kisebbrendűségi érzés arra sarkallja őket, hogy ártsanak másoknak. Nem kicsit, nagyon.

 10. zimmezum said

  Cigányoznak durván a reposzton, persze isten áldásával
  http://reposzt.hu/blog/sz%C3%A9kely-attila/2014-10-04/indulat

 11. Ágnesasszony said

  Aki kíváncsi erre a tébolyult, hiénahangon kattogó szörnyetegre, menjen el szerdán 6-ra a PIM-be és megnézheti. Az APÓS Általános Irodalomtudományi Kutatócsoportja könyvbemutatót tart, ott lesz a banda színe-virága. Köztük az 50 felé járó frusztrált, csalódott és megcsalt MENY is.

 12. Navracsics megbukott said

  Ég a Navracsicska mint a rongy!!!
  A hüje nővére még inkább!
  Lesz lóvé a három holland profra?
  http://nepszava.com/2014/10/velemeny/para-kovacs-imre-navracsics-orra.html

 13. Séd parti séta said

  A Fidesz tovább alázza magát a hitvány patkány Navracsiccsal, aki nem győz elhatárolódni magától
  Van lejjebb, Tibi???
  Még a Pap János valagát nyaló apád is gerincesebb volt!
  http://magyarnarancs.hu/narancsblog/sorra-alazzak-meg-magukat-a-fideszes-kepviselok-navracsics-miatt-92043

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: