Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Putsch in the Calvinist Church (Megpuccsolták a tiszántúli püspökjelöltet)

Posted by karoligaspar - október 4, 2014

putyini helycserés támadás

putyini helycserés támadás

 

Fekete-Medvegyev

Fekete-Medvegyev

Czapp József lelkipásztor

Czapp József lelkipásztor

Szerző: Tiszántúli atyafi

 

Diktatórikus eszközökkel döntöttek a Tiszántúlon a püspöki jelölés dolgában. Dr. Fekete Károly lesz a püspökjelölt, akik pedig Vad Zsigmondot szerették volna a püspöki székben, most nézegethetnek vagy panaszkodhatnak. De még ennél is rosszabb a helyzet: Bölcskei sem vonul félre, hanem tovább folytatja gazemberkedését, ezúttal nem a püspöki, hanem a rektori székben. Magyarán nem történik más, csak alkalmazzák a putyini-medvegyevi formulát: Fekete és Bölcskei helyet cserélnek. Az is világos már, miért kellett nemrég olyan hirtelen, “svarcban” megváltoztatni a püspökválasztási törvényeket úgy, hogy ne csak gyülekezeti lelkipásztort lehessen megválasztani, hanem “lelkészi jellegű” docenseket, professzorokat is. Ez a törvény, a lex Fekete teszi lehetővé Fekete megválasztását.
http://nol.hu/belfold/boritott-a-lelkesz-lezsiroztak-a-debreceni-puspokvalasztast-1490327

Czapp József lelkipásztor, Bölcskei egykori Mikepércsre száműzött titkára, a Bölcskei által kihasznált és megalázott Czapp Enikő édestestvére, azonban nem hagyja annyiban, leleplezi a háttérpaktumot, méghozzá a Népszabadságban. Világosan megmondja: nem hajlandó falazni ehhez az alávaló komplotthoz, a választók semmibe vételéhez, a püspöki hely “lezsírozásához”, ahogy ő nevezi.

Persze a lex Fekete nemcsak Feketének kedvez, hanem a többi, hasonló helyzetű ambíciózus figurának is. Balla Péternek, a Károli érdemtelen rektorának például, aki Bölcskei és Tarr biztatásában hirtelen szintén a Teremtő szavát vélte meghallani, hogy ő legyen a Duna-mellék püspöke. A Bölcskei-Balla paktum Szabó István jelenlegi püspök kigolyózására szolgál. Balla mögött áll az egész Hegedűs klán Takaróstul, valamint a fél Jobbik, már aki nem táltoshitű.

De jól jöhet ez az átabotában megfogalmazott törvény a becsvágyó Köntösnek is a Dunántúlon. Elvégre neki,  a lovagkereszttel kitüntetett  vaszari szkinhednek gyülekezete nincs, ha felmerészkedik a szószékre, egyik hibát a másik után követi el. Egy nagyon komoly tudományos munkát végző közösség élén áll, n. b. majd mind katolikusok, ezeknek munkájához mit sem ért, ezt álfilozófiai nyelvezettel próbálja leplezni, és közben püspökségről ábrándozik.

Minden nagyrabecsülésünk Czapp nagytiszteletű úrnak, aki már korábban is nyilvánosan kemény kritikát gyakorolt az egyházvezetéssel szemben, és aki most is le merte rántani a leplet erről a gyalázatos összeesküvésről. Aki még nem feledkezett meg a presbiteri, alulról építkező egyház több évszázados hagyományáról. Arról a hagyományról, amit éppen most akar sárba tiporni a politikailag irányított egyházvezetés. Bölcskei nemcsak Orbántól tanult – agresszivitást, a pénz iránti mohóságot -, hanem a volt szovjet despotáktól és utódjuktól, Putyintól is. Attól a diktátortól, aki maga mellé vette a báb Medvegyevet, aztán cserélgeti vele a helyet. Hol ő uralkodik, hol ő uralkodik. Ezt a posztszovjet módszert leplezte le aszókimondó és gerinces Czapp József mikepércsi lelkipásztor.

Czapp Józsefnek igaza van: nincs béke az egyházban. És nem is lesz addig, míg az egyházvezetés meg nem tér a krisztusi, kálvini alapokhoz. Vagy amíg el nem zavarjuk őket mind a pusztába, oda ahova valók.

57 hozzászólás to “Putsch in the Calvinist Church (Megpuccsolták a tiszántúli püspökjelöltet)”

 1. prudens said

  Aki azt hiszi, hogy az alkoholista, amorális Bölcskei, a volt spicli és ma is aktív tolvaj gazember átengedi a vezetést, csalódik. Attól fél a gazember, hogy leleplezik, az a 115 milliós kis trükk a Károlival a kisebb bűntényeinek egyike volt csupán.

 2. fineszes said

  A Fidesz görényei megúszták másodiziglen
  http://nepszava.com/2011/07/magyarorszag/szijjarto-apja-felnyomta-kartellezo-tarsait.html

 3. Dr. Faustus said

  Mondjuk az is érdekes kérdés, ki javasolta Köntöst, a volt amerikai spicli gazembert lovagkeresztre?

  • Rablólovag said

   Köntössel nincs semmi bajom. Na de ki javasolta az alvilági gengsztert, Kovács Barnabást lovagkeresztre? Ő maga. És Balog engedelmeskedett.

 4. Újreformátus said

  Maradjunk csak az egyházi választásnál. Czapp József nagyon pontosan fogalmazza meg a problémát: “Vad nem biztos, hogy alkalmasabb jelölt lett volna, mint amilyen Fekete, de az egyházban meg nem engedhető eszközökkel kiszorították a jelölés folyamatából.” Emlékezzünk csak Fónagyra a 6 évvel ezelőtti választáson. Őt a Dunamelléken készítették ki, csakis azért, mert jelöltetni szerette volna magát. Milyen intézmény ez az ún. “református egyház”?

  • Kiskopasz said

   A spicli Tarr Kálmán fia, az apjánál is nagyobb gazember Tarr Zoltán keveri a kártyákat saját és Bölcskei hatalomátmentése érdekében. Nem kellett volna a 115 milliós sikkasztást a zsinati tanácsnak utólag legitimálni, hanem az állami pénz készpénzre való átváltásával és a más forrásból végzett munka hamis lefedésével elszámoltatni a két gazembert.

  • Ma nekem holnap neked said

   Fónagy kapcsán: 6 évvel ezelőtt Szabó István volt a diadalt ülő vadász. Idén ő lesz a zsákmány…

  • Hajnal said

   Én aggódom Czapp Józsefért. Mi történik itt? Hol vannak a bátrak, akik a bátrak mellé állnak?
   “Mert nem a félelemnek lelkét adta nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.
   Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangyéliomért Istennek hatalma szerint. “II.Tim.1:7-8. Persze először nekünk kellene abba a tükörbe nézni, amelyet Isten tart elénk. Minden más csak szó, hiába való beszéd.Sajnálom. Abba a sorba, ahol elöl az Úr áll boldogan beállnék. De itt mindenki a hatalom fordulására és a bosszú lehetőségére vár. Emberi eszközökkel, emberi eszközök ellen és közben semmi nem történik. Miért is , mert nincs erő, mert Isten helyett a taktikázás az úr, s a hatalom megszerzése.

   • Szabad Szellem said

    Egyetértek Hajnallal. Én is aggódom Józsiért. Tarr Zoltán mindenre képes. Ez egy hideg gyilkos. Ha Józsinak baja esik, tudni fogjuk, ki a tettes.

   • lelkipásztor said

    A Magyarországi Református Egyház vezetősége mély erkölcsi válságban van. Bogárdit Orbán elvtelen körüludvarlásában nem fékezi sem erkölcs, sem illem, sem kultúra (na igen, az első generációs végtelen arroganciája, a kultúrának a máza nélkül), a Dunántúlon Köntös lihegve hódol a Fidesznek, közben gátlástalanul sikkasztja az egyházkerület pénzét. Ami a Tiszántúlon van, arról jól beszámoltatok.
    Balla egy fasiszta pártocska figurája, a Takarók és a Hegedűsök előretolt erkölcs és intellektus nélküli kesztyűsbábja.

   • Köntös köntöse alatt said

    Köntös már tizenöt éve impotens, azért buzerálja a világot a hülye reposztjával.
    Meg közben sikkasztja a pénzt az úgynevezett munkahelyén, ahova alig jár be.
    Ha bejárna, tudná pl. hogy milyen feneketlenül gyűlölik őt a kollégái.

   • S/S said

    Támogassuk Vad Zsigmondot! Többen akarjuk őt a Tiszántúlon, mint Bölcskei bábját.

 5. jobbikos said

  Hiába van a Szajuz a Fidesz valagában, BALLA A PÜSPÖK!!!!

  • Sógorok said

   Akinek olyan sógora van, mint Szabó András, abban nem lehet bízni. Azt sose választják meg püspöknek. Még csak az kéne. Ha Szabó István lelkészi elnök lenne, Szabó András lenne a Károli rektora!

   • Első Hegedüs said

    Mér akinek olyan sógora van mint Ballának abba lehet bízni? Ballát a félnótás sógora Hegedűs Lóri és a mögötte álló bőrfejü banda fogja irányitani!

   • Hazatérés temploma said

    Hogy lehet a két sógort összehasonlítani? Hegedűs lelkész egyenes, becsületes, bátor, a magyar nemzeti érdekeket képviseli. Egy ilyen sógorra mindenki büszke lehet. Míg Szabó András az itteni dicső tettei alapján az aljadékok aljadéka. Naná hogy nem fogok a sógorára szavazni.

 6. lelkipásztor said

  Igaz, Hegedűs Lórira nem lehet azt mondani, hogy becstelen, Szabó Andrásra annál inkább. Hazug tanúvallomások, pénzeltulajdonítások, intrikák vannak a rovásán.
  És a sógorát gyűlöli, mindent megtesz ellene.

  • Hátulról lesből támadó said

   Nem ez a legrosszabb benne, hanem a feneketlen alattomosság. Olyan elképesztően aljasul fúr, hogy más észre se veszi. Mindig másokkal végezteti ki az áldozatát. Ő a háttérből manipulál, rendkívül ügyesen. Még az áldozat is azt hiszi, hogy Szabó András a barátja.

   • szabó a gyilkos fasiszta said

    Darkó Jenő történészt is Szabó András rugatta ki 1998-ban a Károliról.
    http://www.parokia.hu/esemeny/mutat/2584/
    Az olt az ürügy. hogy nincs tud. fokozata, csak kisdoktorija.
    Petrőczinek se volt, pár ével később szerezte meg, na hol is?
    Szegeden.
    Darkó Jenő pedig pár hónap múlva megvédte a kandidátusiját, ami köztudottan nnehezebb, mint a PhD.

  • Hegyvidék said

   Persze hogy gyűlöli, de a pozícióját felhasználja. Ha a sógor nem lett volna Dunamellék püspöke, Szabó András sosem lett volna dékán a Károlin. Ha nem választják most meg püspöknek a sógort, megtagadja, ha megválasztják, elmegy a beiktatásra és beül az első sorba a Ludviggal együtt. Ezt csinálta hat évvel ezelőtt is. Ott nyújtogatta a nyakát a tömegben tülekedve előre feleségestül. Mintha ő lenne Szabó István legközelebbi rokona és barátja. A háta mögött meg mindennek elmondta.

 7. Curious said

  Mi van No Parával? Nagyon eltűnt. Pedig érdekelne, mit szól ehhez a demokratikus választáshoz a Tiszántúlon.

 8. Tesók said

  A Czapp-testvérek Bölcskei áldozatai. Mindketten. Nemcsak a Józsi, hanem a nővére, az Enikő is. Nem véletlenül menekült Szabó püspök udvartartásába.

 9. Tiszántúli lelkész said

  Nem vagyok oda Vad Zsigáért. De hogy még meg se engedik neki, hogy megméresse magát, Bölcskei és Tarr diktatorikus módszereit minősíti.

 10. Petrőczi a pöcegödör said

  Megint a vén idióta némber az úgynevezett verseivel a Hold utcában
  http://www.parokia.hu/esemeny/mutat/2582/

 11. szabadság téri harcosok said

  Köntös jót behúzott a ballibsi kurvának
  http://reposzt.hu/blog/k%C3%B6nt%C3%B6s-l%C3%A1szl%C3%B3/2014-10-05/orb%C3%A1n-%C3%A9s-az-isten

  • Hegedűs Lóri lesújt a zsidókra said

   Úgy kell a zsidó picsának
   Gondunk lesz rá hogy ne ájvékolhasson tovább

   • Minden konkrét fenyegetést tartalmazó blogbejegyzés alapján rendőrségi feljelentést teszünk. Feltételezzük, hogy Köntös László sem az illető likvidálását célozta meg Reposztbeli közleményében.

  • dunántúli igazmondó said

   A KEHI meg a NAV érdekes dolgokat találna Köntös főjegyző pénzkezelésében.
   Unortodox módon működik, számlát nem ad és nem kér.
   Csorog a keze között az egyházkerület pénze, ki tudja, hova.

 12. dunántúli teológus said

  Végre egy tisztességes szöveg a reposzton.
  http://reposzt.hu/blog/p%C3%A1lfi-zsuzsanna/2014-10-07/sz%C3%A9gyellem-magam
  Pálfi Zsuzsanna jól látja, irtózatos botrány van készülőben az egyházban.

  • Újreformátus said

   Igen, sokmindent jól lát és őszintén szégyenkezik. De azért nem lépi át a saját árnyékát: “Nem tisztem, és hiteles információ híján nem is lenne erkölcsös minősítenem mindazt, amit Czapp József lelkész szájába adnak a nol oldalán.” Miből gondolja, hogy ezt CzJ “szájába adják”? Ha így lenne, CzJ tiltakozna, perelne. Szerintem ez CzJ hiteles véleménye, nem a nol adta a szájába.

   • hermeneutikai lángész said

    Tökéletesen egyetértek. Czapp József, akinél jobban kevesen ismerik Bölcskei mértéktelen aljasságát, vállalja mindenszavát, és saját beszédét is feltette a netre.
    Nem adtak neki semmit a szájába!

 13. dunántúli igazmondó said

  Zsuzsika, nemsokára szégyellheti magát dunántúli ügyek miatt is.
  Égig bűzlik itt bizonyos emberek gazsága
  Puszilom a pici kacsóját!

 14. Aréna úti kupleráj said

  Ma adták át a Dózsa György (régen: Aréna) út 25-27-et, a Károli legújabb épületét, ahol 500 hallgat fér el. Van ott tornaterem, és a magyar és a történelmi, valamint a tanárképzés.
  http://www.kormany.hu/hu/esemenytar/balog-zoltan-beszedet-mond-a-karoli-gaspar-reformatus-egyetem-atado-unnepsegen
  Balog arról beszélt, hogy nagy szükség van az “erkölcsös” református felsőoktatásra.
  Igaz: Erkölcsös, Bölcskei is alig 115 milliót lopott el innen, meg persze, ami még nem derült ki.
  Tenke Sándor és Szabó András 2 milliárdot rabolt a kormánytartalékból 2000 körül.
  Unom folytatni…

 15. csúszómászó refi sajtó said

  Összevissza tekergőznek, hogy miért nem írtak róla.
  Czapp elfogult, nincs hivatalos közlemény, stb.
  http://reposzt.hu/comment/5907#comment-590
  Hiszi a piszi. Gyávák vagytok és kész!

 16. Szajúz nem érti said

  Bogárdi a maga bunkó elbizakodottságában egyetértőleg idézi Fabiny püspököt: “a kormány annyira jót akar az egyházaknak, hogy szinte jobban tudja, mi a jó nekik”.
  http://reposzt.hu/comment/5915#comment-5915
  Bogárdi meg annyira belefeledkezett a Fidesz és Orbán valagába, hogy észre se veszi, hogy elveszíti a püspökséget, Balla a Jobbikkal kirúgja a francba.
  Aztán óbégathat a Böszörményi úton egyedül, mert akkor már a hű testvérek is nagy ívben leszarják.

  • Kiskopasz said

   Az lesz amit mi a Gusztival akarunk. Láthattátok Vadzsigát. Nagyon akart püspök lenni, most megkapta. Tiszántúl már lerendezve. Most jön a Dunamellék. Ott már fölállítottuk az ellenjelöltünket. Garantáljuk hogy Szajuz nem marad püspök. A mi emberünk lesz az akit szorosan kézbe tartunk.

   • Bátori Butykos said

    Ahogy mondod. Vagy mi maradunk a hatalmon, vagy mi. Ez a ti választási opciótok. Szóval jobb ha kussoltok mer ha jártatjátok a pofátokat mint a Czapp akkor az ő sorsára juttok. Levágunk titeket Mucsára segédlelkésznek és ha ott se nyughattok akkor végleg elhalgattatunk.

 17. Kósa polgármester said

  A derék református Kósa nem elfeledkezett egy 100 milliós óbudai ingatlanról, amit a feleségével közösen tulajdonol?
  https://kuruc.info/r/53/134135/
  Nem gond, a feleségét meg a Hrisztov Éva tulajdonolja!!!
  Leszbi-buzi – fideszes családeszmény, igaz, Lajos?

  • Tóbiás said

   Csak Risztov. A maratoni úszónő aki a londoni olimpián aranyat nyert. Meg is értem hogy Kósáné őt választotta a primitív erőszakos férje helyett.

 18. Szikszai Szabi nem hisz said

  Szikszai Szabi (így írta alá!) azt írta a reposztban, hogy NEM HISZ A NOLnak, valamint nem hisz CZAPPNAK sem, mert “zavaros dolgokat” hallott róla.
  http://reposzt.hu/comment/5916#comment-5916
  Mi meg neked nem hiszünk, Szabi, te garantáltan zavaros fejű becstelen hülye.

 19. subidubi said

  Kéz kezet mos. Fekete úr is takargat milliós visszaéléseket az egyeteme kapcsán.

  • Tudnál erről esetleg egy kicsit részletesebben írni? Vagy valami konkrétumot?

   • Völgyesy Orsi said

    Subidubi nem a levegőbe beszél. Bölcskei a debreceni HTK-t is lehúzza. Tarr ugyanolyan jellegű követeléseket támaszt Feketével szemben, mint annakidején Szűcs Ferenccel szemben: adjon számlákat zsebretett pénzek fedezetéül. Az előző rektor erre nem volt hajlandó, ezért Bölcskei hasonlóan bánt vele, mint Szűccsel és Böszörményivel, meghurcoltatta és kirúgatta. Helyébe ültette a báb Feketét, aki nem áll ellen, akárcsak a báb Balla a Károlin. Azért akar belőle püspököt csinálni, hogy továbbra is fejőstehénnek használja, csak most fordított szereposztásban.

   • Subidubi said

    A debreceni tk és HTK “integrációja” kapcsán végzett leltározások kapcsán furcsa eredmények születtek. Milliós hiányokról szóltak a hírek. Érdekes módon a hiányért felelős személy kapott továbbra is vezetői megbízást- ahogy hallom mostanában éppen főtitkárként szolgálja az intézményt. Gondolom az eredményit ismerik el. Biztosan meg kell becsülni azokat, akik megtanulták hogyan kell kell pénzt privatizálni. A tudásuk aranyat ér, szó szerint.

   • kölcseys said

    E. Nóráról van szó? Vagy ő még a régi intézmény főtitkára?

   • Gipsz Jakab said

    Nem, ő gyermekáldás elé néz. Helyette van mb. főtitkár, de már kiirták a pályázatot. Hihetetlenül meglepö eredményt fog hozni. Másrészt szerencsére nyilvánosak az oktatói adatlapok, meg lehet nézni, hogy valaki mindenféle tudományos tevékenység és phd fokozat nélkül kap adjonktusi kinevezést. Abban az intézményben barkiböl barmi lehet.

   • Tarr, a hideg gyilkos said

    Az a gazság, amit Völgyesi Zoltánnal műveltek, még a Szűcs Ferenc és Böszörményi Jenő elleni merényletet is felülmúlja. Elővettek valamilyen jelentéktelen óraadói szerződést és vádat emeltettek ellene pitiáner 2 milláért, amiért valaki tényleg megdolgozott, tehát tényleges munka ellenértéke volt. Míg Bölcskei zsebretette a szűámlák ellenértékét, amit nem ő fizetett. Völgyesi meghurcolásáról bővebben http://nol.hu/belfold/vademeles_a_volt_foiskolai_rektor_ellen-1368113

   • Bábpüspök said

    Feketétől nem lehet ellenállást várni. Csak rá kell néznia bamba képére. Mindenre rá fog bólintai, amit Tarr parancsol neki.

  • prudens said

   Az a gyanúm, hogy Bölcskeinek meg Tarr Zoltánnak ügyvezetői minőségükben is van módjuk arra, hogy elrendezzék a dolgokat úgy, hogy továbbra is csurogjanak a pénzek az ő zsebükbe.
   http://reformatus.hu/mutat/10475/

   • Mikepércs said

    Naná hogy van. És ne felejtsd ki Kocsis Mártát a triumvirátusból, a besúgó Kocsis Elemér lányát. Ők hárman vezénylik a parádét. Fekete Karcsi csak bólogat.

 20. red rat said

  Köntös arrról firkál a reposztban, hogy
  1. nem lehet (???) lezsírozni a püspökséget
  2. ha lehetne is, káros, helytelen megírni nyilvánosan
  http://reposzt.hu/blog/k%C3%B6nt%C3%B6s-l%C3%A1szl%C3%B3/2014-10-12/lezs%C3%ADrozott-p%C3%BCsp%C3%B6kv%C3%A1laszt%C3%A1s-%C3%A9s-az-egyh%C3%A1zi-nyilv%C3%A1noss%C3%A1g
  Innen írjuk Köntös nagytiszteletű (???) úrnak, hogy rajta lesz a szemünk a dunántúli ügyeken is.
  És az sem kerülte el a figyelmünket, ahogy ő
  KEZELI AZ EGYHÁZKERÜLET PÉNZÉT
  Gyűjtjük a dokumentumokat és
  ELŐLÉPÜNK VELÜK

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: