Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Barnaby is looking for the right one (Kovács Barnabás keresi az igazit)

Posted by jhnnsclvn - október 13, 2014

A Károli Állami és Jogtudományi Karának dékánja pár hete lekerült a honlapról. Jelenleg NINCS dékán. Egy Tolnai Ágnes nevű nóném tölti ki átmeneti pótlékként a hézagot. Az ÁJK dékáni posztja Kapa Mátyás szégyenletes kirúgása óta nem talál emberére. Domokos Andrea ámokfutása, majd Kovács Barnabás stratégiai igazgató és Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgató rosszemlékű, bohózatba illő dékáni duettje után előbbi egy darabig Antalóczy Péterben vélte megtalálni választottját. Antalóczy engedelmes bábként dékánkodott, amíg ki nem telt a becsülete. Utána már nem kínáltak neki hosszabbítást. Helyette Törő Csaba neve jelent meg szeptember 27-én a Kar vezetőjeként. De ez a királyág pünkösdinek bizonyult, mert október 1-én Törő Csaba neve eltűnt a kari vezetésből. De akkor miért nem regnálhat tovább meghosszabbított megbízással Antalóczy, amíg az új pályázat kiírásra kerül, és elnyeri valaki? A rossz nyelvek szerint azért, mert mit keres egy állategészségügyi üzemmérnök a Jogi Kar élén? A minősítése is gyanús állítólag. Nem tudni, mihez ért ez a frissen kegyvesztett, vagy egy önjelölt leendő dékán által megfúrt úriember. Legalábbis az alábbi poszt szerzője ezzel kapcsolatban szedett össze néhány elgondolkodtató adalékot. Antalóczy Péter szakmai életrajza bizonyos tekintetben a HTK-s Pethő Sándoréra és a szegedi Máthé-Tóth Andráséra emlékeztet. – A szerk.

 

Szerző: Barnaby menyasszonya

az elhagyott menyasszony

az elhagyott menyasszony

A wistmanwoodos bankár-rokon: Kovács Barnabás

a nagytermészetű vőlegény

 

Tudományos minősítés:

2002 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Budapest, jogi diploma

1996 Pont. Università San Tommaso D’Aquino Roma, Phd

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

1991 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyházjogász diploma

1983 Állatorvostudományi Egyetem, állategészségügyi Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely, állategészségügyi üzemmérnöki diploma

 

Antalóczy Péter a kari honlapon közzétett szakmai önéletrajza szerint 1983-ban szerzett először felsőfokú diplomát Hódmezővásárhelyen az Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Karán állategészségügyi üzemmérnöki diplomát. 1991 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyházjogász diploma. Ezt követően a “Pont. Universita San Tommaso D’Aquino, Roma Phd (1996)” bejegyzés található, majd a jogi diploma megszerzése a Pázmányon 2002-ben. Arról ő maga sem ír, nem tudom mi okból, hogy teológiát végzett-e, s az egyetemi diplomát jelentett-e számára, de számomra nem érthető, hogy hogyan kapott PhD fokozatot? Nem tudom, mert ez a CV-ből nem tűnik ki, hogy hány évet töltött Rómában, mit publikált a PhD fokozat megszerzése érdekében, mert ezeket a publikációit a publikációs jegyzékében nem tüntette fel. Nem hozzáférhető a doktori disszertációja, s nem közli, hogy mikor, hol, melyik egyetemen honosította a PhD fokozatát. A PPKE honlapján a kiadott doktori fokozatok és a honosított diplomák között nem találtam a nevét. Erre vonatkozó adatot nem találtam a szóba jöhető Pázmány honlapjain (jogi, teológiai). Előfordulhat-e, hogy valaki a kánonjogi licenciátus (amely szerintem csak bachelor fokozatot jelent) megszerzését követően master fokozat megszerzése nélkül doktori (PhD) fokozatot szerezzen? Nem vagyok jártas a katolikus felsőoktatásban, de az tény, hogy korábbi (1996-os) a PhD fokozata, mint a jogi diplomája (2002). Ez a jogtudományok területén érvényes PhD fokozat? A MTA Köztestületében úgy jelölte meg saját tudományterületét mint családjog. Ez számomra azt jelentené, hogy a jogtudomány területén rendelkezik PhD fokozattal.”

Feloldhatatlannak látszó ellentmondás Antalóczy Péter életrajzában: ha az 1991-ben a PPKE-n szerzett egyházjogi diploma jogi diploma volt, akkor miért veselkedett neki 11 évvel később ugyanott újból jogi diploma megszerzésének? Ha pedig nem volt az, akkor miből van PhD-ja (ha van), mert jogból biztosan nem? Ez nem életrajz, hanem egy nagy katyvasz, mint a szegedi Máthé-Tóth Andrásé és a hírhedt csaló Pethő Sándoré.

Nyitva marad a találós kérdés: voltaképpen micsoda ez az ember, és hogyan lehetne megmagyarázni a hézagokat és ellentmondásokat az életrajzában? És főleg: miért pont őt választotta a fokozat nélküli Kovács Barnabás saját utódjának, amikor kénytelen volt levetni a bitorolt dékáni talárt?

Barnaby dékáni talárban

Barnaby dékáni talárban

 

120 hozzászólás to “Barnaby is looking for the right one (Kovács Barnabás keresi az igazit)”

 1. Corpus Juris said

  Ezt a posztot szerintem Domokos Andrea küldte be. Csinálja magának a dékáni visszatérést. Előbb megfúrja Törőt, aztán visszamenőleg Antalóczyt.

  • Fixer said

   Antalóczyt nemigen kell fúrni. Olyan gyenge hogy magától esik össze. Teljesen alkalmatlan volt dékánnak, Barnaby irányított helyette. Jogásznak meg… Nem is jogász.

  • Búvár Kund said

   Lehet. Mondogatta, hogy Antalóczynak semmi köze a joghoz. Bár az utolsó mondat szerzőségében nem vagyok biztos. Azt akár ti is hozzátehettétek… 🙂

  • Law(breaker) Faculty said

   Erősen kétlem, hogy Kovács mégegyszer dékánt csinálna Domokosból. Az egyetemen már nyílt titok, hogy DA a háttérben szövetkezik Ballával és már alig várja, hogy megválasszák püspöknek. Akkor végre mindketten revansot vehetnének Barnabyn a sérelmeik miatt.

   Tolnai Ágnes személye viszont annyiban érdekes, hogy az összes eddigi dékánpótléknak (még Kovácsnak is!!!) meg volt legalább a sima, egyszerű jogi diplomája. Tolnai ezzel szemben a mai Corvinus elődjén végzett az életrajza szerint és SEMMILYEN jogi végzettséggel nem rendelkezik.

   • Degradáció said

    Barnaby fél az igazi jogászoktól. Főleg a szakmailag erősektől. Olyan dékánpótlékokat keres, akik nónémek a szakmában vagy szakmán kívüliek és zokszó nélkül engedelmeskednek. Tolnai Ágnes csak logikus folytatása annak a vonalnak, amit saját magával és névrokonával, Kovács Zsolt Csabával kezdett, akiknek bár volt jogi diplomájuk, de nem volt semmilyen fokozatuk. Ennél is lejjebb volt Antalóczy, aki alig volt jogász. Állatfelcserből lett botcsinálta jogász egy gyanús PhD-val, amit itthon be se fogadtak. Ezt űberolja most a semennyire se jogász Tolnai.

   • Zsinati Illetékes said

    Barnabynak egyáltalán nincs önbizalma. Erőszakossággal és bunkósággal ezt leplezi. Hatalma onnan van, hogy élvezi Bölcskei és Tarr bizalmát, mert a bankár Kovács Levente rokona, aki Bölcskei pénzügyi tanácsadója. Ha átnyomják Feketét a lelkészi elnökségen, az övét is fogja. És akkor uralkodik tovább örökkön örökké, akárcsak Bölcskei és Tarr Feketén keresztül.

   • Pharisée said

    Balla sem csinál titkot abból, hogy nem bábpüspök akar lenni. Engedelmességet ígér Bölcskeinek és Tarrnak, de amint püspöki süveg lesz rajta, revansot vesz mindenkin. Elsősorban Barnabyn, de a saját családján is, a Hegedűsökön, akik szolgai származása és jelentéktelensége miatt mindig is lenézték. De Bölcskei és Tarr se bízhat benne, ha egyszer övé lesz a teljhatalom.

   • Palackba zárt szellem said

    Ballát nagyon félreismeri aki azt hiszi irányíthatja. Csak addig amig alárendelt helyzetbe van. Balla nem keresztény. Kovács Barnabástól fél, alázatosan beszél vele, remegő hangon Barnának szólítja. De ha egyszer ő lesz a főnöke, márpedig fenntartóként ő lesz, akkor bosszut áll. Balla a végsőkig frusztrált. Rektorként még munkáltatói joga sincs, Barnaby naponta feltörli vele a padlót. A családja is frusztrálja, Lórika a kedvenc, Balla a satnya, csúf, nemtelen származásu beházasodott. Ez a sok elfojtott sérelem egyszer robbanni fog.

   • the easy conscience of effortless superiority said

    Balla olyan, mint a Gólem a zsidó legendáriumból. Ha elszabadul, teremtője(i) ellen fordulhat. Még hozhat meglepetéseket.

   • 22-es csapdája said

    Lawbreakernek sajnos igaza van. Számunkra nem lesz hepiend mindenkép megszivjuk. Vagy Kovács Barnabás terorja folytatodik a püspökválasztás után vagy Balla győz és visszakajuk dékánnak Domokos Andreát.

   • ÁJK Illetékes said

    Lawbreaker, ki beszél itt Kovácsról? Balla fog dékánt csinálni Domokosból. Mit gondolsz, miről paktálnak ezek egymással (nyílt) titokban? Domokos (dékáni) karrierjéről Balla püspöksége alatt! Ne felejtsd, hogy Domokost Lajtár legfőbb ügyészhelyettes támogatja, mint a doktoranyuciját, és Ballának ugyancsak szüksége van Lajtárra és az egész ügyészségre, hogy a feljelentésekből kimosdassák.

   • Református Portál said

    Mielőtt Domokost Barnaby kirúgta volna, megjelent egy interjú Ballával mint leendő rektorral valamelyik református portálon, asszem a reformartus-hu-n, Ebben Balla elragadtatással beszélt Domokosról, hogy mennyire meg van vele elégedve, és hogy nemsokára kiírnak neki dékáni pályázatot, mert addig csak ügyvivő volt. Ezek után néhány héttel később kirúgták. Nyilvánvaló, hogy Balla akarata ellenére.

   • Őrült nők ketrece said

    Balla feminin lélek, olyan, mint egy beteg, pocsék öregasszony, ld. fotó: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/07/15/a-matronal-job-oreg-holgy-kerestetik/ Talán ezért keresi pszichopata nők szövetségét. Ugyanis nemcsak Domokos Andreával fog össze a rettegett Kovács Barnabás ellen, hanem a hiszterika Sepsi Enikővel is, vele is már régóta, akinek szintén elege van Barnaby basáskodásából. Ha Balla püspök lesz, akkor ez a három “nő” nekimegy Barnabynak.

   • szabadság téri harcosok said

    Balla buzi és impotens.
    Tiszta csoda hogy fel tutta csinálni a Gyöngyit.

   • Matrix D'amour said

    Ágota is panaszkodik hogy még a 85 éves férje is potensebb.

   • Homo-Homo said

    Azér én tudok olyat akire ráizgul. Sokan sejtik rajtam kívül: Pethő Sanyikára…

   • Kandikamera said

    Arra rákefélhet mert Sanyika ügyben Német Dávid is érdekelt 🙂

   • Mondd, te kit választanál? said

    22-es csapdája reálisan látja a jövőnket. Vagy Barnaby terrorizál bennünket, vagy Balla és Domokos együttesen. Most tényleg, melyiket kívánjuk magunknak?

   • Optimista said

    Hátha jön egy Barnaby szerü alvilági kancellár és helyre teszi mindegyiket. Reménykedjünk egy happy endben.

   • Mátyás király said

    Van egy sokkal jobb megoldás arra, hogy lehetne ezeket az élősködő koloncokat a nyakunkról lerázni. Nem az én ötletem, egy régebben kirúgott kiváló kollégáé, aki el is kezdett dolgozni rajta, de nem hagytak rá neki időt. Nem tehetem ki a felületre, mert ezt Barnaby nagyítóval olvassa. De privátba megírom annak, akit érdekel.

   • Brenda Hale said

    Ismerem a tervet, nem rossz, csak azóta kicsit változtak a törvényi feltételek plusz a kálvinista egyház beágyazódása a kormányba elképesztő mérteket öltött. Ma már kicsit nehezebb kivitelezni, de nem lehetetlen. Csak nagyon óvatosan kell eljárni. Hogy mire Barnaby észbekap, már egy légüres tér vegye körül.

   • EMMIke said

    Ne reménykedjetek egy Barnaby fölött álló kancellárban. Annál is inkább mer azt mondják Barnaby is megpályázta a Károli kancellárságát. Így már hivatalosan is Balla fölött állna, nemcsak halgatolagosan.

   • Minisztériumi Illetékes said

    Ne féljetek, nem fogja megkapni. Ezzel rektorok is bepróbálkoztak. Pont az a cél, hogy kívülről ellenőrizzék az intézmény gazdálkodását, nem az, hogy egy rektor átneveztesse magát kancellárnak, és folytassa ugyanazt ugyanúgy.

   • EMMIke said

    Azért ez nem ilyen egyszerű. Barnaby eljátszhatja a kívülállót is, mert a Gazdasági Minisztériumban van a főállása, a Károlin hivatalosan nem ő a rektor, még ha ténylegesen az is, ahogy ezt minden károlis tudja. Semmi akadálya, hogy megkaparintsa a kancellárságot és akkor nemcsak fölmossa Ballával a padlót, hanem föl is nyalatja.

  • Curious said

   A másik dékánhelyettesnek, Homicskónak van jogi diplomája, sőt, PhD-ja is. Miért nem ő van megbízva dékáni feladatokkal?

   • Jethro Tull said

    Nyílt titok, hogy Homicskónak elege van Barnabyból, leplezetlenül szidja és bírálja. Barnaby nem bízik benne. Jobb egy naiv laikus, aki ráadásul nő, és összecsinálja magát Barnabytól.

   • Chris Mort said

    Azzal hogy Tolnai csak megbizott Barnaby jelzi hogy nem ő az igazi menyasszony. Homicskó rivális lehet. Bár a jelleme kivánni valót hagy maga után Barnabynál sokkal jobb szakember. Ezér őt nem fogja választani. Barnabynak tényleg nehezére esik egy szervilis embert és egyszemélybe jó jogászt találnia, mer aki jó szakember az előbb utóbb öntudatra ébred. Ez még Domokossal is megesett. Ő is szivböl utálja Barnabyt várja Ballát mint a Messiást. Már Antalóczy választásával is kiderült hogy igazi jogász nem kell Barnabynak. Akkor viszont hogy akar minőségi versenyképes jogi kart épiteni?

   • Holducca said

    Már minek Barnabynak a minőség és a versenyképesség? Neki csak a lóvé kell azt pedig kap ettől a kormánytól rogyásig a hülye kancsal alkesz-lelkész minisztertől pedig kitüntetéseket. Barnaby a rend lovagja vagy mi vitézkeresztet kapta ettől az elfuserált félrekinevező, félredijazó, félrekitüntető ministránstól.

   • Rablólovag said

    Kovács Barnabás nem éppen a rend lovagja, hanem rablólovag. Ha jól alakulnak a folyamatban levő wistmanwoodos ügyek, remélhetőleg kattan a kezén a bilincs. Már nagyon megérett rá a csuklója.

   • Holducca said

    Balog Zoltántól díjat, itüntetést, kinevezést kapni direkt blamázs, olyan biztos kézzel választ mellé.

 2. Unterdog said

  Pedig milyen szép rózsacsokrot kapott tőle, szegény Antalóczy.

 3. theologina said

  Az egyházjogi licenciátus nem ér semmit, minden gyogyós meg tudja szerezni, pláne a Pázmányon.

  • Gálferences barátja said

   Ugyanezt a trükköt alkalmazta Máthé-Tóth András is, aki a licenciátusra intéztetett el magának egy PhD-t egy megvezetett osztrák illetővel. És ezzel egycsaoásra minden papírja meglett, és ami nem, azt hamisította.

 4. fantomprofesszorok a Károlin said

  Tele van a Károli csalókkal,
  nem felejtettük el, ugye, Pethő a Hittudományi Kar pfofesszorát a hihetetlen – nem létező publikációival?
  http://www.168ora.hu/itthon/karoli-petho-sandor-habilitacio-professzor-egyetem-oneletrajz-palyazat-68870.html

  • Impostors said

   Summa summárum ez egy kamu egyetem, tele csalóval és szélhámossal. MarciPista csak igazodott a normához a dupla PhD-csalásával.

 5. BAPhD said

  Külföldön van olyan, hogy Bachelor után lehet rögtön PhD-re menni. Még előnyösebb is, mert ha meg is bukik a dolgozatod, még mindig gondolhatja úgy a bizottság, hogy egy MA-hoz ez is elég és az alacsonyabb fokozat odaítélését javasolja.

  • Pázmányos srác said

   Kérdés, hogy a licenciátus egyáltalán BA értékű-e? Mert ami a Pázmányon folyik, az legfeljebb középfokú képzés.

  • Impostors said

   Attól még szélhámosság itthon jogi PhD-ként használni. Nyilván nem is honosítják. Ha honosították volna, nem kellett volna Antalóczynak egy jogi PhD után elvégeznie a jogi egyetemet. Már ez önmagában röhej. Doktori címem van egy tudományban és utána végzem el az alapképzést! Az az állítólagos fokozat nem ér semmit.

   • Zója utca said

    A Károlin nem számít a diploma, ahogy a Károlin kiadottak sem számítanak, magyarul: szart se érnek.
    Itt van a klimpírozó Szilasi Alex a történettudományi (???) tanszéken, a főnöke, Csoma Zsiga bácsi a borász kertészmérnök, a hátrafelé nyilazó futó és lovasbolond, Hidán Csaba.
    Ezekhez képest a Tepsi, akinek a doktorijában kb. annyira hiszünk, mint a szüzességében, a maga nyakba akasztott asztalkendős eleganciájával kimondottan üdítő.

 6. Kisjogász said

  Ha jól értem, a Károli Jogi Karát évekig egy állategészségügyi üzemmérnök irányította egy több mint gyanús Phd-val? A Károli ÁJK mindig is gáz volt, csak Kapa idején hasonlított egyetemi karra. Őt azonban gyorsan likvidálták. Azóta egy rakás trágyahalmaz.

  • Paragraf said

   Antalóczynak bizalomgerjesztőbb képe van mint Kovács Barnabásnak, de nincs különbség. Pontosan azt csinálta, amire Barnaby utasította. Valójában Barnaby volt a dékán. A kiszolgálók pont olyan rosszak mint a parancsolók. Utóbbiak nem lehetnének meg nélkülük. Az ÁJK-nak egy autonom dékánra van szüksége, aki lerugja a porondról Barnabyt.

 7. Cicero said

  Barnaby bábdékánt keres. Egyre nehezebb ilyent találnia, mert penetránsan rossz híre van. Még az egykori seggnyalói is elfordultak tőle. Nem véletlen, hogy Homicskót nem nevezi ki. De már Miskolczi-Bodnár is utálja. Legfeljebb az autista közveszélyes Cservákot nevezhetné ki, de mióta az megbuktatta Schmittet, már a Károlinak is csak nyűg.

 8. tudományos kutató said

  Már unom mondani, de Cserváknak KILENC publikációja van, mind MAGYARUL, némelyik TÁRSSZERZŐVEL.
  Tényleg autista és áruló.

 9. fineszes said

  Szijjártó apja milliárdokat csaló gazember
  http://index.hu/gazdasag/2014/10/13/igy_ment_a_munka_szijjartoeknal/
  Ebből a mocskos pénzből lett Peticica házikója
  Aki bennünket külügyminiszterként képvisel Bakuban, Türkmenisztánban és Pekmingben. Ahol még fogadják a balfaszt.

 10. károlis bugrisok said

  Károlisék megint megpróbálkoznak intellektueleknek látszani.
  Konferencia a művészetről és szakralitásról.
  http://www.kre.hu/btk/images/doc/Vallas_es_muveszet_konferencia_2015_Felhivas.pdf
  Olyanok közreműködésével, mint a rossz ízlésű Sepsi, az okiratcsaló Mészáros, a terméketlen idióta Hansági stb.

  • Kommédia said

   Volt egyszer egy színvonalas szakralitás konferencia – Vass Csaba tanár úr szervezte. Őt amikor Szabó András dékán lett, azonnal kirúgta. Állítólag azért, mert őt és a feleségét nem hívta meg semmilyen konferenciájára, nem tartotta őket semmire.

  • Potpourri said

   Ezt a zagyva marhaságot, amit konferenciafelhívás címén ott összehordtak! Ki fogalmazta? Tippjeim: 1. Tepsi, 2. Szilasi Alex, 3. Hidán Csaba. Nem véletlenül van Tepsi elájulva ettől a két észlénytől. Ő a harmadik.

   • ask jerves said

    A 2. nem lehet, mert Szilasi csak kottát tud olvasni korlátozott mértékben, 3., Hidán meg csak rovásírással bír írni, a franciázó némber hozhatta össze

  • szabó a gyilkos fasiszta said

   Szabó a Selyén is aprítja a zsidókat.
   Pl. a kitűnő Vajda Károlyt.
   Mindenkihez odasompolyog és megkérdezi: MIT KERES ITT EZ A BÜDÖS ZSIDÓ?
   Nemcsak önzetlenül fúrja, Andriska a klón kiesett az Irodalomtudományiból, őt akarja a nagyszerű Vajda helyére behozni Komáromba, ahol még a fizetés is euróban van.

 11. zelóta said

  Rogán a pofátlan gazember
  http://444.hu/2014/03/26/marcius-21-en-megduplazodott-rogan-antal-budai-ingatlanvagyona/

  • Marci Hevesen said

   Gazemberek mind. Lányi József Hevesen benzint tankolt a cigók kocsijába, meghivta öket kávézni és átadot nekik egy Nokia telót. Azt a cigók egymásnak átadva egyenként beviték a szavazófülkébe szelfizni: lefotózták hova huzták be az x-et. Aztán jelenkeztek a telóval a megfelelő hejen és szelfinként kaptak 3 ezer forintot. Igy vette meg Hevest a zsidesz

   • Cidesz said

    A Cidesz csak így tud választást nyerni éles helyzetekben. Akár csak Szolnokon, a 2. választókerületben. Ott is meglátogatták a Tücsök utcai putrisort szombaton, a szavazás előtt egy nappal.

   • ÖPE művelet said

    Ez kb. minden városban így zajlott. Nálunk Pécsen például a Fidesz mentőcsónakjának számító ÖPE rendezett utcabált a választás előtti napon, természetesen a helyi rezervátumban.

  • L'Étranger said

   Talán ha az a passzív 50% is elment volna szavazni akik inkább otthon maradtak tévét nézni mert nem érdekli őket, mire mennek az adóforintjaik, más lenne a helyzet.

  • Cidesz Caritas said

   Hol nem történt ez meg??? Nálunk is! választás előtti este mulatozás! csomagosztás a purdéknak! Másnap meg csuklós ikaruszal hordták őket szavazni!! Csak tudom mivel a szemközti szomszédomban élnek szép számmal… Szavazás előtti napokban itt állt egy Talpig fideszbe öltöztetett egyterű busz, és a népes szavazótábor talicskán hordta be a kartondobozos árút!! Hát ennyit a becsületes szavazásról…

 12. petrőczi a tolvaj szar(ka) said

  Ludvig tegnap könyvbemutatót tartott a Rádayban. A könyvnek még a címét is lopta: Holt költők társasága.
  Bölcsföldi bölcsködött a kivénhedt qrváal.
  Utána szeretetvendégség volt. Petrőczi vájdlinggal gyűjtötte be a sütiket.
  Most egy hétig ezen rágódik az “Andrisonmmal”.

 13. Petrőczi a pöcegödör said

  Ma este meg a Hold utcai templomban fertőzi a levegőt egy magához hasonlóan siralmas, Mörk Leonóra nevű színvonaltalan giccsőrrel.
  http://prusz.hu/kettos-konyvbemutato/

 14. Évi a tréfli said

  Ludvig még mindig nem tett közzé egy fia képet se a könyvbemutatóiról.
  Mi van veled csak nem vagy beteg?
  A legujjabb szövege a banyának az h ő tulkép zsidó innen van az a kurva nagy esze meg a művészete

 15. ejaculatio praecox said

  Nemcsak Barnaby garázdálkodik, most jelentkezett 300 címeres gazember kancellárnak.
  http://hvg.hu/itthon/20141016_Ahogy_Orban_megigerte_celegyenesben_a_kan

 16. Ludvig a muzeális fűzfapoetessza said

  Sejtettük, hogy Petrőczi nem képes abbahagyni az ordenáré öndícséret paroxizmusában végzőődő rohamait. Igazunk lett.
  http://petroczieva.blogspot.hu/2014/10/kettos-premier-reformacio-havaban.html
  Az első képen még egyedül terpeszkedik Ludvig könyökére dülve mint Mari néni a kocsmaasztalnál, aztán néhány torzszülött társaságában. Látjuk a népes (?) közönséget is, MI HATIG SZÁMOLTUK.
  És pETRŐCZI nekrofil NYÁLZÁSA, még Robin Williams halálából is tőkét (?) próbál kovácsolni magának

 17. petrőczi de genere ludvig said

  Ludvignak már a külseje is kultúrsokk.
  Ahogy lógnak a pofájáról a zsíros bőrlebernyegek, FÚÚÚÚJ!

 18. fineszes said

  Kitiltották Amerikából az Orbánhoz legközelebbi cégéres gazembereket, pl. Habony Árpádot, a NAV elnökét és a Századvég gazdasági igazgatóját..

 19. fideszes gengszterek said

  Úgy hallottam, Giró-Szászt is. De nem, azt cáfolják.
  http://444.hu/2014/10/17/habony-arpadot-es-a-nav-elnoket-is-kitiltottak-amerikabol/

 20. hermeneutikai lángész said

  Holnap, 18-án Kálvin konferencia lesz a templomban.
  Bogárdi utolsó fellépése.
  http://reformatus.hu/mutat/10058/

  • lelkipásztor said

   Bogárdinak annyi, Balla a Hegedűsök meg a Takarók segítségével fölényesen megveri

  • Wistmanwoodos Balla said

   Azt ígéri a poszt, hogy a konferencia felsorolja a Kálvin Emlékévek legfontosabb eseményeit és eredményeit. Fogadok, hogy az egyik legjelentősebb eseményt és eredményt, a Wistmanwood beépítését a Károliba és a nyírfás Földivel kötött paktumot “elfelejtik” megemlíteni. Ezért utólag jelentkezem előadásra:

   “A Károli és az ex-komcsi titkosszolgálat mai intim kapcsolata”. Előadja a legautentikusabb személy, az egyetem rektora.

   • Szajuz gyávasága said

    Ha Szajuz választást akar nyerni, neki kellene előállnia a témával, és lerántania a leplet Balláról, aki jobbikos elvtársai és családja háta mögött a moszados cionista Wistmanwooddal paktál.

   • Bishops' chess said

    Ezzel egyszer már bepróbálkozott Bölcskei besúgómúltja ügyében a Témánál, de ráb…ott. Aztán úgy gondolta elsunnyog addig amíg Bölcskei ideje letelik és ha csöndbe marad ő lesz a lelkészi elnök. Okosnak hiszi magát pedig nagyon naiv. Bölcskei és Tarr már rég megírták a forgatókönyvet arra, hogy ők maradjanak hatalmon. És arra is, hogy Szajuz még a Dunamelléken se legyen püspök.

   • 115milla said

    Sok ziccert adtunk fel neki, de egyiket se ütötte le. A Wistmanwood-ügy mellett itt van a 115 milliós sikkasztás, de gyáván hallgatott amikor a gazember finánc Kiss Csongos Áron egy átlátszó és gyenge magyarázattal elsikálta. Nem kellett volna Szajuznak megszavaznia. Annyi doksit tettünk ki a honlapra hogy simán feljelenthette volna őket, akár úgy, mint a pécsi püspök, Mayer Mihály ügyében, egy kispap egy ukrajnai e-mail-címről. Ha valaki ekkora balfasz mint Szajuz azon nem lehet segíteni.

 21. Hegedűs Lóri lesújt a zsidókra said

  Siklósi beát nevezték ki a köztévé vallási műsorainak vezetőjévé.
  Ő volt az, aki beszélgetett Irwing testvérrel a HOLOKAMURÓL.
  És micsoda remek bibsi és cigó vicceket tud!!!!
  http://comment.blog.hu/2014/10/17/a_rasszista_vicceket_posztolo_siklosi_lesz_a_vallasi_musorok_foszerkesztoje_a_kozteveben?utm_source=cimlap&utm_medium=link&utm_content=2014_10_17&utm_campaign=index

 22. Magyar Feltámadás said

  Nem engedik be a los angelesi magyar házba a Historica zenekart
  Ez mocskos gazemberség!
  Amikor amerikai magyar református templomokba is énekelhettek!
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/415946_torolte_a_historica_zenekar_fellepeset_a_los_i_haz
  Huzzanak a bibli libsi patkányok a francba!
  Borneo és Celebesz magyar volt és magyar lesz!

 23. szabó fan klub said

  Szabó meg Ludvig megjelentek a Kálvin téri templomban, no nem a konferenciát hallgatták, hanem megrohanták a büféasztalt és lelegelték, mint a sáskák. Hozták exponenciálisan növekvő dögvész családjukat, az Évikét, az Andriskát meg a szörnyszülött klónok egész seregét.

 24. szajuz a lúzer said

  A parokiaban demokratikus kiegyensúlyozottságot próbálnak játszani, megszólaltatják mindekét püspökjelöltet.
  Bogárdi óvatos. Csak egy kicsit mutigat hátrafelé az öreg Hegedűsre: “nehéz örökséget kaptunk” és a fiatalra: “ülnek a kút káváján, legszívesebben rájuk kiáltanék”
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/5941/
  Ki lesz a nyertes?
  Aligha ő.

  • Összefogás said

   Szajuz Balogban és Orbánban bízik, de a szavazatok nem rajtuk fognak múlni. Ha a Tiszántúl, a Tiszán innen és a Hegedűs-hívek összefognak ellene, Szajuznak nincs esélye. És ezek már sziklasilárd egységfrontba tömörültek a megbuktatására, mégha ezt nem is kötik az orrára. De mérget vhet rá, hogy mindezek le akarják váltani.

   • Fidesz-Jobbik párharc said

    Azért van valaki akire Szajuz szövetségesként inkább számíthat mint Balla. Ez pedig Kovács Barnabás, aki ugyanúgy a Fidesz befolyási övezetében akarja tartani a Református Egyházat, mint Szajuz, míg Balla és a Hegedűsök átvinnék a híveket a Jobbikba. Továbbá Kovács Barnabás mélységesen ellenérdekelt abban, hogy az őt feneketlenül gyűlölő bosszuszomjas Balla legyen az egyetem fentartoja.

   • Allianz said

    Ezzel a szövetségessel nem megy sokra Szajuz, mer a Dunamelléken nem Bölcskei és nem az egyetemi vezetés választ, hanem a gyülekezetek.

   • Fónagy levadászása said

    Viszont Balla számíthat Fónagyék lobbijára, akinek van mit törlesztenie Szabó Istvánnal szemben. És ez komoly erő a Hegedűs-hívek mellett. Akárhonnan nézzük, a patkány külsejű és jellemű Ballának áll a zászló.

   • Fónagy levadászása said

    Csúnya ügy volt. Fónagyot nemcsak legyőzte Szabó, hanem meg is alázta, móresre tanította. Azt üzente jelképesen: Ezt meg ne próbáld még egyszer. Most eljött a revans ideje: Fónagy beállhat Balla mögé, akit már akkor főjegyzőnek jelölt.

   • filológus said

    Itt van még a Takaró klán meg a jobbikosok, azok is beállnak Balla mögé.

 25. balla a lelkészi jellegű patkány said

  És itt van a másik, a mi Ballánk, akit a Teremtő állandóan elhí valahova.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/5940/
  Most éppen püspökségre.
  Legnagyobb sikerének azt tartja, hogy 25 éve él házasságban Hegedűs Gyöngyivel.
  Az apósára vonatkozó kérdésekre óvatosan tekergett egyet, igazi PATKÁNY.
  Remélem, megdöglik, minél előbb, annál jobb

  • Esperanza said

   A szeme alatti sárgás pergamenszerü petyhüdt bőr és a mély lila karikák reményre adnak okot ez ügyben.

   • Wixer said

    Ne reménykedj. Ezek nem a halálos betegség, hanem a rendszeres onanizálás tünetei. Ezek szerint mégse olyan boldog az a házasság.

  • Pharisée said

   Majd felrobban a vágytól és az ambíciótól de képmutatóan Isten akaratáról beszél. Pedig ez az ő és a Hegedűs-család akarata, hogy Szajuzt kirobbantsák a Rádayból.

  • Vargáné said

   Balla magánbeszélgetésekben mindenkinek elmondja, hogy tudja, hogy nincs esélye, csupán meg akarja mutatni, hogy másra is lehet szavazni, mint Szabó Istvánra. Valójában a lelke mélyén biztos a győzelmében, és nagyon gyúr rá.

   • Keresztyén Erkölcs said

    Részlet a Balla-interjúból:
    A rektori széket felcserélné a püspöki székkel, vagy együtt is működhet mind kettő?
    Gondolom, hogy mennyiségileg ez nem lehetséges. A jog nem zárná ki, de ha a püspöki tisztségre megválasztana az egyházkerület, akkor lemondanék a rektori szolgálatról, ez természetes.

    Szóval, szerinte csak mennyiségi akadálya van, jogi és erkölcsi nincs. Ezek szerint simán el tudná képzelni, hogy a saját maga munkáját felügyelje. Ez a patkány minden erkölcsi gátlást nélkülöz.

   • Gráciák said

    Nemcsak ő gyúr, hanem mögötte a két szörnyűséges boszorkány, Tepsi és Domi is. Nagyon várják már hogy nekimehessenek együtt Barnabynak.

  • Grey Rat said

   Lehet, hogy Balla esélyes, de egyszerűen undorító.

 26. Tarajos Sül begyorsul said

  Az értelmi fogyatékos győri idióta meg akarja győzni Washingtont
  http://index.hu/gazdasag/2014/10/16/szijjarto_majd_en_helyrehozom_a_kormany_imazsan_keletkezett_karokat/

 27. fatal deceit said

  Palkoics visszafejleszti a felsőoktatást
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/416087_palkovics_nem_a_bolognai_rendszer_rossz_hanem_a

 28. petrőczi a botránykő said

  Vasárnap nagy szenteskedés folyt a duplatokás Czibere vezetésével
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/416207_czibere_ugy_kell_magyarazni_a_bibliat_hogy_minden
  Kitüntették a tehetségtelen idióta Ludvigot, a kiérdemesült fűzfapoetesszát Rát Miklós díjjal.

  • Couple said

   Már megint kisírt magának egy plecsnit a vén luvnya. Ezek a férjével folyton kilincselnek. Ludvig kitüntetésekért, Szabó MAB-tagságért, korábban dékánságért, rektorságért, vagy csak azért hogy intrikáljon és furkáljon.

 29. fucking bitch said

  Rát Miklós egy izgága és tehetségtelen figura volt, kitüntethették volna a Petrőczi Éva díjjal.
  De legalább nem keverte össze a latint a latinizmusokkal, mint a kitüntetett fűzfapoetessza.
  http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1t_M%C3%A1ty%C3%A1s

 30. dunántúli igazmondó said

  Gyopár a magyar egészségügyet becsmérli.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-k%C3%B6ves-gyop%C3%A1rka/2014-10-20/s%C3%BCrg%C5%91ss%C3%A9g-magyar-m%C3%B3dra
  Persze, ők, a papok, meg a népes családjuk tagjai, az ilyen önjelölt “írók”, mint a gyopár, keményen dolgoznak.
  Mit tesztek ti a társadalomért??? Semmit, csak ártatok és elvártok mindent a MI PÉNZÜNKÉRT!
  Pökhendi, tudatlan, erkölcstelen naplopók!

  • dumb and dumber said

   Mit dolgozik egy pap? Melyik kapott sérvet az imádkozástól vagy emelte meg magát a szenteskedéssel?
   Az Orbán valagában ügyeskednek
   És az ilyen papi luvnyáknak mint a gyopár a szájuk be nem áll.
   Méghogy tiszteljük őket?
   Köpök rájuk és mélységesen megvetem őket.

 31. brutális cinizmus said

  Rogán a szervesen növekvő lakások és nyaralók tulajdonosa beszólt az amerikaiaknak
  http://444.hu/2014/10/19/rogan-a-norveg-ugyre-is-gyanakszik-az-amerikai-kitiltasok-miatt/

 32. lelkipásztor said

  Minden jót kíánunk Sípos Ete Álmosnak.
  Ő egy igaz ember, becsületes, hitben élő, szókimondó.
  Ezt látjuk nála a legnagyobb megpróbáltatás idején.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/5935/
  Milyen nevetséges őhozzá képest a két önhitt talajtalan hencegő püspökjelölt: Balla és Bogárdi!

  • Pharisée said

   Főképp Balla, aki azt állítja, sokan könyörögtek neki, hogy jelöltesse magát püspöknek. Ezzel szemben az igazság az, hogy ő könyörgött Bölcskeinek, hadd legyen püspök. Ezt ő vette a fejébe, senki más. Nem átallja azt hazudni, hogy ő csak önfeláldozásból állt kötélnek. Bogárdi legalább nem hazudik ilyeneket. Ritka undorító képmutató a patkánysörtéivel és a hegyes patkánypofájával.

 33. lelkipásztor said

  Még a kérdező Fekete Zsuzsa is szóvá teszi, hogy nincs gyülekezete, csak bekérdezkedett a Lórihoz – akinek a nevét NEM MONDJA KI! Pedig a Hegedűs család meg a baráti kör, Takarék, jobbikosok tolják előre a Ballát.
  Méghogy a Teremtő!
  Primitív blaszfémia!

 34. dumb and dumber said

  Ingyenélő tetves dögök tovább kárognak az egészségügyi szolgáltatáson.
  http://reposzt.hu/comment/5943#comment-5943
  Nektek éhen kéne vesznetek, ha a társadalmi hasznosságotokat nézzük. Az ugyanis DUPLA, NEM TRIPLA NULLA!
  Fogjátok be a pofátokat, ha nem akarjátok, hogy mi billentsünk valagba benneteket!

 35. a 7750-es proklamáció said

  A korrupt Fidesz kormány az egész világon nevetség és megvetés tárgya lett.
  http://blog.atlatszo.hu/2014/10/a-rejtelyes-7750-diszkret-es-drasztikus/

 36. fineszes said

  Orbán azt állítja, nem tudott semmit a korrupcióról, még a puszipajtás Habonyéról sem.
  http://hvg.hu/itthon/20141021_Kitiltasi_botrany_Orban_semmit_nem_tudhat
  Ki a f..om hiszi ezt el neki????

 37. mesüge said

  Nagy a córesz, fideszesek.
  http://huppa.hu/repedezo-fidesz-falak/

 38. keresztény júdások said

  A kormány a keresztényi áhítatban úgy emel adót, hogy beledögletek!
  http://hvg.hu/kkv/20141021_Elhallgatott_adoemelesek_a_jovo_evi_adocs#rss
  És nem fogtok a neten lógni, mert pénzetek se lesz

 39. Petrőczi a pöcegödör said

  Tudtuk, hogy az idióta vén pi..a nem sokáig bír magával. Igazunk lett. Már dicsekszik is:
  http://petroczieva.blogspot.hu/2014/10/reformacioi-galaest-2014.html
  Itt látható lógó pofazacskókkal kócos ritkuló ősz hajjal eszelős tekintettel az idióta vén kurva

 40. régi kolléga said

  Én nem irigylem, én csodálom Petrőczit.
  Ahogy kunyizik mindenért: versekkel fizet a bálás rongyokért a nyócker használtruha boltjaiban.
  Ahogy hazalopja a szeretetvendégségről a süteményeket.
  Ahogy a hallgatóknak rimánkodik, hogy külföldi ismerőseikkel hívassák meg őt.
  Nincs benne emberi méltóság, intelligencia.
  Aztán amikor sikerül valami szart kisírnia, felteszi a blogjára magát hat-nyolc dementiás ismerőse társaságában.
  Mondjuk, Ludvigon a dementia se rontana sokat,
  Gyárilag hibás áru, amit a fazék formájú fejében hord.

 41. Beat Barnaby said

  Hi, all is going sound here and ofcourse every one is sharing data, that’s genuinely fine,
  keep up writing.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: