Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The Reward of the Founders (Az építőmesterek becsülete)

Posted by karoligaspar - október 22, 2014

 

A haláláig dékán: Szilágyi Ferenc (1928–2010)

A haláláig dékán: Szilágyi Ferenc (1928–2010)

Hegedűs püspök végakarata

Az elárult Hegedűs püspök

Írta: Kálvinista Hűség

Dr. Hegedűs Lóránt és dr. Szilágyi Ferenc áldott emlékének

A reformáció hónapjában vagyunk. Sok szemforgató kegyeskedés, álcázott gyűlölködés és nárcisztikus öndicséret szennyezi az ún. református fórumokat, azon belül a Károli ún. Református Egyetemmel kapcsolatos írásokat.  Két név nem hangzik el, az említésre legméltóbbaké, az alapító püspöké, dr. Hegedűs Lóránté és a bölcsészkar alapító dékánjáé, dr. Szilágyi Ferencé. Pedig elvárható lenne, hiszen körülbelül húsz esztendeje, hogy ez a két nagyszerű férfiú a Teremtő akaratából és őt segítségül híva a Ráday utcai Teológia bázisán megalapította a Károli Gáspár Református Egyetemet. 1993-ban megszületett a törvény, s nemsokára beköltöztek a Reviczky u. 4-be a hallgatók és az oktatók.

“Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök”. (Zsolt. 127:1) Ez volt az egyik kedvenc igéje Szilágyi professzornak, gyakran említette szóban és írásban. Az ő idejében még az Úr építette a házat és őrizte a várost, így sikerült Hegedűs püspöknek a magyarországi reformátusság történetében elsőként egyetemet alapítania, Szilágyi professzornak, a legnagyobb Csokonai-kutatónak és jelentős lírai költőnek pedig megvetnie a bölcsészettudományi kar alapjait.

De nagyon hamar beköltözött a kígyó a paradicsomba a feneketlenül aljas Szabó András személyében. Szilágyi professzor a kezdetektől fogva bizalmatlan volt vele, hiszen annak idején vitriolos cikkekben agitált a református egyetem ellen. Amikor pedig létrejött, rögtön ott akart lenni, közel a húsosfazékhoz. Félállást kapott is, de SZABÓ MINDENT AKART, akár a farkas a kismalacokról szóló mesében. Megkereste hát Barátossy Jenőt, aki gondatlanságból vagy nemtörődömségből felvette, Szilágyi nem akart neki ellentmondani. Szabó aztán, mivel még a mesebeli farkasnál is gonoszabb volt,  hozta magával feslett erkölcsű, tehetségtelen és intrikus feleségét, Ludvig/Petrőczi Évát, aki, ha meglátta Szilágyit, odarikkantott neki ilyesféleképpen: “Na mi van, Feri? Költünk, költögetünk?”

De nem érték be ennyivel. Ludvig/Petrőczi az angol tanszék vezetését kívánta megkaparintani, Szabó pedig egyelőre a magyar tanszék vezetésére pályázott. Ennek érdekében megfúrta Szilágyit, azt állította róla, hogy ELMEBETEG, és mire az hazajött egy konferenciáról, le volt váltva a dékánságról és a Magyar Intézet vezetéséről.  Szabó még egy könnyed csuklómozdulattal kirugatta a Magyar Intézet helyettes vezetőjét, Huszár Ágnest, akinek kollégiumalapító ősét, Huszár Gált egyébként szívesen emlegette színvonaltalan írásaiban. Mellesleg kiirtotta a Történettudományi Intézet felét, mindenekelőtt a tanszékvezetőt, Erdélyi Istvánt, az MTA doktorát, Püspöki Nagy Pétert, Darkó Jenőt, Biernaczky Szilárdot és másokat. Akik közülük bírósághoz fordultak, azok ellen Szabó hamisan tanúskodott: Huszár Ágnes peres anyaga, benne Szabó hazug tanúvallomásával megtalálható az interneten.

Hegedűs püspök nem tudott ezekről a dolgokról, az ő tiszta erkölcsisége annyira felette állt minden intrikának. Még akkor sem fogott gyanút, amikor barátja, Szilágyi Ferenc a halálos ágyán elmondta neki, hogy milyen mélyen fájlalja, hogy ilyen dicstelen véget ért dékánsága, hogy hónapokig depresszióval kezelték kórházban miatta, s ha nem találkozott volna élete alkonyán Eszter asszonnyal, akit feleségül is vett, még annyi sem adatott volna neki, mint így. A Károli gátlástalan cinizmusában elfeledkezett első bölcsész-dékánjáról. A gyászistentiszteleten az egyetemet SENKI SEM KÉPVISELTE, csak az akkori megbízott rektor, Balla Péter, aki akkoriban még a Szabadság téren lakott. Szemmel láthatóan unatkozott, az ásítozástól majdnem kiakadt az állkapcsa. Egy tábla a falon, egy portré, egy kis szobor – semmi, de semmi nem őrzi a Reviczky utcában Szilágyi professzor áldott emlékét. Tanítványai, barátai, tisztességes kollégái szívében azonban örökké fog élni, míg azok a szívek dobogni képesek. Gyilkosa, Szabó András ma is a Károli professzora. Tettestársa, Petrőczi/Ludvig magas docensi nyugdíjat kap és irogatja egyre ordenárébb szabadverseit. (Mivel, ahogy Szilágyi szokta mondani, még a versformákat sem ismeri.)

Hegedűs püspök sem kerülhette el a sorsát, ellene a vermet saját veje,  Balla Péter ásta. Amikor szép és tehetséges lányát, a kitűnő orvos Gyöngyit hozzáadta ehhez a nagyon alulról jött, rossz külsejű, tehetségtelen figurához, abban bízott, hogy az hálás lesz neki. Nem így történt. Balla ahhoz is asszisztált, amikor Szabó András dékánként megtiltotta dr. Hegedűsnek – akkor már nem volt püspök -, hogy filozófiát oktasson a Reviczky utcában. Szabó és Ludvig a nyilvánosság előtt hangosan gyalázták Hegedűst, fasiszta idiótának, MIÉP-es püspöknek hívták, és mikor beköltöztek a Mátyás utcai lakásukba, amit szegény Ritoók Zsigmond ajánlott nekik, és bebútorozták a református hagyatéki leltár legdrágább bútoraival, nem a Kálvin téri templomba kezdtek járni, ahol Hegedűs volt a gyülekezeti lelkész, hanem a Hold utcába, Balog Zoltán gyülekezetébe. Kifizetődött nekik: Balog József Attila-díjjal jutalmazta Petrőczi siralmas verseit, Szabót pedig, aki egyetlen végzett doktoranduszt sem tud felmutatni, kooptálta a MAB felülviteli bizottságába. (Ott azóta már több embernek kitörte a nyakát merő passzióból.)

Balla, aki mindent apósának köszönhetett: skóciai útját, azt, hogy siralmas firkálmányát a skótok PhD-ra méltatták, Humboldt-ösztöndíját, egyetemi tanári felterjesztését – gyilkos irigységgel viseltetett nagyszerű apósa iránt. A gyűlölet kiterjedt a Hegedűs család többi tagjára is, és lassan kölcsönössé vált. Hegedűs püspök temetésén a KÁROLI Református Egyetem NEM KÉPVISELTETTE MAGÁT.  Balla NEM REKTORKÉNT, hanem családtagként vett részt a temetésen. A viszony közte és a család között rosszabb már nem is lehetne – nem is engedték maguk közé, szégyenszemre egy rododendron mögé bújva töltötte a szertartás idejét, a koporsót pedig magas gyerekei mögé búja kísérte a sírig.

Hegedűs püspök úgy járt Ballával, mint a legendabeli Löw rabbi a Gólemmel. Életre keltett egy lelketlen agyagmonstrumot, az önállóvá vált és alkotója ellen fordult. Hegedűs utolsó betegsége idején legbizalmasabb barátainak keserűen vallott veje vérszomjas ellenségességéről. Mióta pedig Hegedűs püspököt elföldelték a Tarlós főpolgármester által adományozott díszsírhelyen, Balla apósa nevét sem veszi a szájára. Ennek legjobb példája a következő interjú, amelyben kétszer fordul elő Hegedűs püspök neve, mindkét alkalommal a kérdező utal rá. Balla úgy nyilatkozik, hogy a Teremtő választotta ki őt erre a pozícióra, már hat éve is javasolták, de akkor “még nem érezte érettnek magát”. Közben olyan érettségi szintet ért el, hogy a MOSZAD-os Wistmanwooddal figyelteti saját kollégáit.

Az Úr nem építi azt a házat, amelybe a farizeus beszédű, gyilkos lelkületű figurák: Balla Péter, Szabó András és silány cinkosaik költöztek. Sivár istentagadó lelkületükkel úgy gondolják: nekik elég a politikai hatalom: most éppen a Dózsa Gy. út 25-27. hatalmas palotát kapták meg Balog EMMI minisztertől és Hold utcai lelkésztől. Balla püspöki ambícióit a Jobbik támogatja. Balla úgy képzeli, tud ő KÉT ÚR SZOLGÁJA IS LENNI, pedig már régen csak egy úré, A TESTET ÖLTÖTT SÁTÁNÉ. Ahogy Szabó András és kivénhedt szajha felesége, Petrőczi/Ludvig  is.

59 hozzászólás to “The Reward of the Founders (Az építőmesterek becsülete)”

 1. dunántúli igazmondó said

  Soós Szilárdnak elment az esze. Bibliai prófátaként metaforizálja Magyarországot Orbánostul, Simicskástul.
  http://reposzt.hu/blog/so%C3%B3s-szil%C3%A1rd/2014-10-22/valami-amerika

 2. red rat said

  Az atlatszo.hu kikutatta, mennyit költött a kormány korrupcióellenességre
  http://blog.atlatszo.hu/2014/10/atlathatobba-tettuk-az-antikorrupcios-kormanyprojektet/
  Aztán nem nagyon sikerült, ugye?
  Orbán köre lop mint a vöcsök.
  Köztük a kálvinista brigantik mint Bölcskei, Sztabó András, Balla Péter.

 3. dubonnet said

  Ha röhögni akartok, ezt nézzétek meg!
  http://vastagbor.atlatszo.hu/2014/10/20/nem_ertjuk_viccet/

 4. zsófi hóhérleányka said

  A Károli keletre nyit és a kutyafejű törökök valagát nyalja “tudományos”-ra sminkelve
  http://www.kre.hu/btk/images/doc/PROGRAM_sympozium_vegleges_14.10.17_SzA_4.pdf

 5. jhnnsclvn said

  Még hogy a mi harcunk nem a rehabilitációról szól! Szegény alapítóink! Mi küzdünk a becsületetekért, nem a családotok. Hegedűs püspököt épp a saját veje alázta meg és tiltotta ki a Kálvin téri templomból és a saját egyeteméről. Utóbbit Szabó Andrással közösen.

 6. heidelbergi káté said

  Nekik már csak poszthumusz lehet elégtételt szolgáltatni.
  Vannak, akik még élnek azok közül, akiket Szabó és Balla gyilkos dühvel megtámadtak, megrágalmaztak.
  Ők nem hagyják abba a harcot.

  • 2010-ben halt meg Szilágyi Ferenc. Még nem késő, 2015-ben állíthatnának neki az egyetem épületében egy méltó emlékhelyet, egy mellszoborra vagy márványtáblára gondolunk. Ez egy jó szándékú tanács, de kevés reményem van, hogy megfogadják az illetékesek.

   • Egy ritka aljas ember said

    Egyszer tanúja voltam egy beszélgetésnek Szilágyi Ferenc és Szabó András között. Aztán tanúja voltam egy másiknak, amikor Szabó András erről a beszélgetésről beszámolt egy harmadiknak. Amit hallottam, attól majdnem padlót fogtam. Tök mást adott Szilágyi szájába, mint amit az mondott, ráadául úgy tálalta, hogy az öregre nagyon előnytelen fényt vessen, és még a harmadik félben is hagyjon egy tüskét az öreggel szemben, holott az teljesen vétlen volt. Nem hiába nevezik ezen a blogon Szabó Andrást “Hátulról lesből támadónak”. A fülem halltára két vétlen embert uszított egymásra, anélkül hogy azoknak erről sejtelmük lett volna. Azóta a hányinger kerülget, ha Szabó Andrást látom vagy hallok róla. Ennyire rosszakaratú az ember a halálos ellenségével sem lehet, nem egy szelíd, köztiszteletben álló kollégával, aki még mellesleg a felettese is volt.

   • Paplanaláfingó said

    Szabó András kommunikációjáról könyvet lehetne írni. Zsigerből hazudik, és mindig úgy, hogy a másikat lejárassa. A tragikus az, hogy amíg funkciói voltak, ő tájékoztatta az egyházat az egyetemi eseményekről. A tájékoztatásainak soha semmi köze nem volta valósághoz, a kivételes helyzetet mindig a másik nyírására és a saját karrierépítésére használta. Sőt, a saját bűneit is a másik nyakába varrta annak tudta nélkül. De Bölcskeinek és Tarrnak mégis pont az ő “tájékoztatása” kellett. Legalábbis, amíg ki nem ismerték magukat rajta.

   • Kettős beszéd said

    Szabó mint püspöksógor, visszaélve a sógora nevével, hiteles informátorként adta ki magát, ő volt az egyszemélyes püspöki rdió. Pedig mindig csak a saját rosszindulatú rágalmait terjesztette mások szavaiként. Ezzel a kettős beszéddel sok kolléga nyakát kitörte és közben araszolgatott egyre magasabbra.

   • Tömeggyilkos said

    Valószínűleg még senki semnyírt ki annyi kollégáját, mint Szabó András. Egyszer bevonul ezzel a Guiness Rekordok könyvébe.

   • Agykutató said

    Szeretném megvizsgálni ennek a különlegesen hatékony nyírógépnek az agyát. Kell hogy legyen valami fiológiai magyarázat erre a rendkívül erős intrikusi motiváltságra. A kisebbrendűségi érzés és az irigység kevés. Kell ott valami másnak is lennie. Ez az egyetlen, amivel Szabó András előre vihetné a tudományt: a beteg agyának a vizsgálatra bocsátásával.

   • Sógorok said

    Szabó András karrierjénak másik forrása az intrikán kívül a püspök sógora. Ez az ő egyetlen szimbolikus tőkéje, amivel nemcsak él, hanem súlyosan visszaél. Minden álhírt így kezd: “Sógorom, a püspök mondta…” Vagy így: “Beszéltem a húgommal, aki szerint…” A Szajuzra való direkt vagy közvetett hivatkozás minden rágalmat hihetővé tesz. Viszont ez az előny nem kölcsönös. Szajuz semmilyen tőkét nem tud Szabó Andrásból kovácsolni. Szabó András nemhogy nem a tőkéje, hanem egyenesen a keresztje. Szabó István a becstelen sógora miatt nem lesz lelkészi elnök, de még Dunamellék püspöke se.

 7. Hermann a Király-gyilkos said

  Nem feledkezünk meg a többi gonosztevőről sem, Hermannról, meg Hanságiról, akik porig alázták szegény Király professzort.

 8. fideszes kommunikáció said

  Még van pofájuk adót emelni.
  A gengszter rablóbanda NAV-nak fizessünk!
  A főluvnyának aki megzsaroltra Amerikát és kitiltották onnan???
  http://hvg.hu/gazdasag/20141020_Egy_korrupciokutato_megirta_mi_allhat_az/

 9. lelkipásztor said

  Itt megnézhetitek, kire lehet szavazni. November 28. a szavazatok leadásának végső határideje.
  December 1-én már tudjuk, hogy Balla vagy Bogárdi, Jobbik vagy Fidesz uralkodik itt a Dunamelléken.
  http://www.parokia.hu/data/attachments/2014/10/21/Valasztas-2014-Jeloltek-bemutatkozasa.pdf

  • Land of jokes said

   Még hogy Balla püspökjelölt? Az, aki tiltott adaszerzés bűntettére megbízást adott bűnözőknek? Akinek a bűntársai fél lábbal már börtnben vannak? Hol vagyunk? Viccországban?

   • NAVos égés said

    Ez éppoly kevéssé vicc, mint hogy Amerika kitiltotta a főkorrupt adókopót. Azt, aki minket hajkurászik, pedig neki van a legnagyobb vaj a fején. Akárcsak a szenteskedő Balla, aki nem tud két mondatot elmondani a Teremtő említése nékül, közben nyakig benne vagy egy bűnügyben.

   • tizenhatkeri őrszem said

    Egyben? Akkor már legaláb kettőben ugyanis én egy másikról tudok. A 16 kerben is folyik ellene egy büntetőügy. Illetve csak folyna ha a helyi góré egy még nagyobb góré utasítására nem tusolta volna el. Ha idekültök valakit segitek neki találni valamit.

   • Buda hegyvidék said

    Szajuznak nagyon gyorsan be kéne menni a 16 kerleti örsre mer ha csak novmberben kap észbe már a bünöző lessz a püspök.

   • Bonni kapcsolat said

    A Humboldt Alapítvány tudja már, hogy a kollégáit titkosszolgálattal üldöző egykori protekciós ösztödíjasa legújabban már a püspöki székre vetett szemet? Mert ha nem, jó lenne a németeket erről értesíteni. Hátha nekik is lenne ehhez egykét szavuk, mint az amcsiknak a korrupcióhoz.

 10. filológus said

  A Humboldt Stiftung kapott részletes levelet Balla bűneiről.
  Itt is volt a blogon magyarul és németül is.

 11. Alter Fischer said

  Újból fel kell hívni a figyelmet Ballára, aki olyan, mint a Grimm-mesében az öreg halász felesége: újabb és újabb kívánságokkal áll elő, cezaromániája nem ismer határt. A püspökség után majd Jóisten akar lenni, mert a kálvinistáknál nincs pápa, így ezt a fokot átugorhatja.

 12. svabra said

  Idióta fideszesek
  http://ripliberalisdemokracia.tumblr.com/image/100668025505

 13. Ulrike Lunacek said

  Ma elfogadták az Európa Parlament Bizottságait. Formálisan csak egy jelölt bukott meg, a szlovén Bartusek, de a legnagyobb felháborodást Navracsics személye váltotta ki. A zöldek kifütyülték. Pont ő legyen a kultúráért felelős, akinek a miniszterelnöhelyettessége alatt az egész Európát kiakaztó médiatörvényt átboxolták. Sajnos, Európában is fontosabbak a pártérdekek, mint a demokrácia.

  • tilos az á said

   Arról nem is beszélve, hogy Navracsics egy idióta, akinek semmi köze nincs a kultúrához, egy Orbán seggében lavírozó senki.

  • Jean Claude said

   Ehhez képest Junckers rázendített a Gaudeamus igiturra, amikor vége volt, szemmel láthatóan megkönnyebbülve, hogy túl van rajta. A zöldek csak hadd tomboljanak Navracsics és a többi alkalmatlan miatt. Majd beletörődnek. Vagy nem…

 14. régi magyaros said

  Ez a remekmívű szöveg SZABÓ ANDRÁS SZELLEMI TERMÉKE!!!!
  http://www.kultura.hu/magyar-reneszansz

 15. Family affair said

  A Hegedűs család nem foglalkozik Balla árulásával. A lényeg, hogy az ő révén újra visszaszerezzék a püspökséget. Balla csak a stróman lesz mert a választást nem ő fogja megnyerni hanem a Hegedűs lobby.

  • Az ígéret földje said

   Elképesztő ország. Sokkal következmények nélkülibb, mint valaha bármikor. A regnáló püspök lenyúlhat 115 milliót, és marad püspök. Az egyik mamelukja kijelenti minden rendben és az egész zsinati tanács rábólint. Ettól a besúgó tolvaj rögtön szent lesz. Utánpótlása, a wistmanwoodos gazember Balla pedig, miután lebukik és a bűntársai már a vádlottak padján ülnek, püspökké koronáztatná magát. Bűnözők ülnek a legszentebb hivatalokban és ha kitelik az idejük reprodukálják magukat. Balla hangokat hall, azt, hogy őt hívják. Hova? A püspöki székbe. Saját eltorzult becsvágyát úgy éli meg mint valami isteni igéretet, és ő alig várja, hogy az igéret földjére lépjen Wistmanwoodostul, a sok kiirtott ember véres árnyékával.

 16. svabra said

  Itt van a háromn NAV-os fősikkasztó, akiket kitiltottak Amerikából!
  http://hvg.hu/gazdasag/20141022_nav_kitiltasi_botrany

 17. Nem értem said

  Nem értem, miért pont az “építőmesterek” elleni galádságokon vagytok kiakadva. Az egyház inkvizítorai nemcsak velük bántak el galádul, hanem tkp mindenkivel, aki tisztességes volt, és sokat tett az egyetemért. A Károlin teljesen törvényszerűen és következetesen csak a tehetségtelen protekciós intrikusok évényesültek. Mintha az egyetem direkt az ilyen Szabó András- és Hansági-félék érdekében jött volna létre. A tisztességeseket ideig-óráig kihasználták, aztán nemcsak kivégezték, hanem előtte még meg is hurcoltk őket. Mért lett volna ez alól épp az egyetemalapító püspök és a karalapító dékán kivétel?

  • régi kolléga said

   Igen, ez így van. A Károli “keresztyén” lelkületének integráns része a becsületes, tudós emberek MEGALÁZÁSA. Nemcsak a bölcskaron csinálják ezt, gondoljunk arra, hogyan megalázták Vörös Imre akadémikust a jogi karon, főleg persze Balla, akit ő “szerencsétlennek” nevezett, de Domokos Andrea és mások is.
   Kapa Mátyás üldözésére emlékezünk, ugye?

 18. Impostors said

  Direkt rosszul érzik magukat a csalók, okirathamisítók, tehetségtelen protekciósok, ha van egy becsületes és jó szakember a közelükben. ódszeesen nyomtá ki őket. A végén még a holland Annemarie Koolra és az egyetemi lelkész Kodácsy Tamásra is sor került.

 19. Wistmanwoodos Balla said

  Most láttam az ARD-n egy új 2014. évi filmet Francis Fulton-Smithszel és Mariella Ahrensszel. Egy kamionsofőrt úgy rúgat ki a cége, hogy ráküld egy megzsarolt fiatal beosztottat (nőt) kamerával és mikrofonnal, hogy csábítsa el a sofőrfülkében. Majd a felvételre és a nő tanúvallomására hivatkozva felmondanak neki. A kamionsofőr ügyvédjének sikerül kiszedni a munkahely “tanújából” az igazat és a bizonyítékokat. A vége az lett, hogy az egész munkahelyi vezetőséget, aki elrendelte a csapdaállítást titkos kamerázással vagy tudott róla, bilincsben vitte el a rendőrség. Ez pont olyan, mint Hima kirúgatása a Wistmanwooddal. Hogy lehet, hogy Ballát még nem vitte el bilincsben a yard? Sőt! A piszok patkány püspöknek jelentkezett.

 20. fucking bitch said

  A Hima ügyet nemzetközi fórumokon kell megszellőztetni, hadd lássa Európa, , mekkora mocskos gazemberek vannak a magyarországi református egyházban. Hogy a kormány és köre bűnözőkből áll, azt már tudják.

  • Doctor of Law said

   Ezt megszellőztetni nem elég. Ezt az Emberi Jogok Bírósága előtt kell elejétől végig letárgyalni. Hogy egy agyonfizetett egyházi egyetem egy profi nehézfiúkból álló cégtől, amelyiknek a nyírfás Földi a tulajdonosa, rendeljen meg felmondási okot tiltott adatszerzéssel és magántitoksértéssel, példátlan nemcsak a felsőoktatás, hanem a Református Egyház történetében is. Ezért a megbízónak és – ha nem ugyanaz – az egyetem rektorának Strasbourgban kell felelnie.

  • Zsinati Illetékes said

   Most már direkt drukkolok Ballának, hogy ő legyen a püspök, és palástban tegyék rá a bilincset.

   • tarzoli said

    Az biztos is hogy drukkolsz,hogy ne a Te kezeden kattanjon….

   • Zsinati illetékes said

    Attól nem tartok, hacsak nincs politikai utasítás rá. Attól viszont igen, hogy a csuhás patkányoknak ez a kormány mentelmi jogot adott, bármit megtehetnek következmények nélkül. Egy normális jogállamban Balla Péter és Kovács Barnabás kezén már rég ott lenne a karkötő. Ez nem egyház, hanem maffia.

   • 115 milla said

    Szerintem Bölcskei és Tarr Zoli drukkolhat leginkább. Feketén fehéren olvasható a 115 milliós sikkasztásuk, alaposan bizonyítva, dokumentálva. Egy normális jogállamban 10 évre lecsuknák őket. Orbanisztánan viszont lophatnak tovább.

   • Doctor of Law said

    Miért is kattanna Johannes kezén a bilincs? Kifejtenéd? A mi kezünkhöz nem tapad se vér, se pénz, mint az egyházi és egyetemi vezetőkéhez. Azért, mert feltárjuk a bűneiteket? Egy rendőrállamban ez elég lehet, de a ti nagy pechetek, hogy már nem tudjátok bevezetni a diktatúrát, bármennyire is szeretnétek. A református egyház zárt, hierarchikus struktúráját már nem tudjátok kiterjeszteni a nagy társadalomra.

   • Kapzsi Kálvinisták said

    Egyszer majd jön egy normális kormány, amelyik elzárja felétek a pénzcsapot, és akkor majd főttök a saját levetekben, és átharapjátok egymás torkát a maradék kis koncért.

   • heidelbergi káté said

    Egyre kevesebben járnak református templomba, egyre kevesebben utalják adójuk 1 százalékát a MRE-nek, pedig nem náluk marad a pénz, hanem megy a nagy kalapba. Ezt nem ballibsiktől hallottam, hanem a reformatus.hun olvastam. Ezen is elgondolkozhatnának a zsinati vezetők, de értelmes, önkritikus szót utoljára Sipos Ete Álmostól hallottam. Jobbulást neki innen is!

 21. Petrőczi a pöcegödör said

  A vén idióta már minden volt csak akasztott ember nem.
  Most éppen 56-os hőssé frizírozza bili formájú fejét.
  http://reformatus.hu/mutat/10159/
  Ő vette rá a szüleit, hogy Magyarországon maradjanak.
  Pedig – érzékelteti – az apjából Nobel díjas tudós is lehetett volna.
  Így csak nekünk lett egy proli kurva József Attilát megszégyenítő díjas fűzfapoetesszánk.
  Köszönjük, Ludvig!

  • Petrőci, a futóbolond said

   Ez jellemző Petrőcire. Az apja Nobel-díjas lett volna! Ez abba a kategóriába tartozik, mint hogy ő az angol királynő rokona. Máshol meg azt írj, Thomas Mann rokona.

   • ask jerves said

    Azt a Kossuth Rádióban MONDTA, hogy ő az angol királynő rokona. Megkérdezte a riporter, mit mondana, ha belépne ide a királynő. Mire Ludvig: “Azt mondanám neki: “Hi Liz!” – rokonként.”
    Bizonyos körökben azt is állítja magáról, hogy zsidó.
    Lehet, hogy rosszul tudja.
    Innen üzenjük: Thomas Mann NEM VOLT ZSIDÓ. (Csak a felesége)

   • petrőczi a botránykő said

    Ludvig hű magához, ugyanolyan okádék, mint volt
    Itt is dicsekszik
    http://petroczieva.blogspot.hu/2014/10/reformacioi-galaest-2014.html
    Legközelebb a Nagy Ignác utcában lépsz fel, tolvaj méregkeverő vén kurva!

 22. goedel macskája said

  Kodácsy Tamást is kirúgta a Károli. Utána két héttel habilitált.
  http://www.parokia.hu/data/attachments/2014/10/21/DTE_20141026_fekvo.pdf
  A Károlin csak a csókosok maradnak, az idióták, a becstelenek, és akik szerencsésen egyesítik magukban az intellektuális nívótlanságot az amoralitással. Mint Balla Péter és Szabó András.

  • tarzoli said

   Kodacsit nem a Karoli rugta ki, hanem Bolcskei.
   Az a baj ezzel a bloggal,hogy idehanytok egy csomo reszigazsagot vallalhatatlan stilusban es nev nelkul. Mintha uldozottek lennetek. Ennel meg a kurcinfo is jobb.

   • ask jerves said

    Kispofám, a te stílusod meg a helyesírásod a moslék. Kodácsy y-al írja a nevét.

   • Zsinati Illetékes said

    Egykutya. Végső soron mindenkit Bölcskei rúgott ki. Ő a fenntartó, az ő egyetértése minden kirúgáshoz kell.

   • Justice for victims said

    Még hogy mi nem vagyunk üldözöttek? Utánunk nyúlnak mindenhová, nehogy állásunk legyen, nehogy megélhessünk valahogy. Van akinek még a lakását is bepoloskáztatja és bekandikameráztatja a spicli Bátori Bölcskei. Ha ez neked nem üldözés, akkor kívánom neked ugyanezt, esetleg változik tőle a véleményed.

   • No incognito said

    Szerintem írjátok meg a neveteket Tarzolinak és figyeljétek mi fog történni. Borítékolom: nem bilincset kaptok tőle hanem egyenesen falhoz állit benneteket ez a kis hideg gyilkos.

   • Tepsi fan said

    Ez nem igaz tarzoli. Kodácsyt Tepsi rúgatta ki, mert nem bírta elviselni, hogy okosabb nála és hogy szuverén. Lehet, hogy Bölcskeivel rúgatta ki, de ő kezdeményezte. Amúgy meg tényleg mindegy, hogy Tepsi vagy Bölcskei, mert fenntartóként Bölcskei felel mindenért, ami a Károlin folyik. Amúgy olvasd inkább a kurucinfót, ha neked az hitelesebb. Te mindenesetre nem vagy az.

 23. the easy conscience of effortless superiority said

  Itt az igazság: Orbán és bűntársainak vége
  http://nepszava.com/2014/10/velemeny/vendeghy-kornel-sakk-matt.html

 24. theologe said

  Die Leute beim Spiegel sind sehr gut informiert über die Missetaeten der Orbán-Regierung.
  http://www.spiegel.de/politik/ausland/ungarn-kritik-am-antidemokratischen-kurs-des-premiers-orban-a-998312.html

  • Dispositiva said

   Erre majd még rátesszük a református egyház tiltott adatszerzéseit, magántitoksértéseit, és összeáll a kép a primitív szavazók tömegeit hülyítő sátáni papokról.

 25. ulan bátor said

  Orbán nem látszik a hivatalos képen
  http://nol.hu/belfold/kitakartak-orbant-a-hivatalos-foton-1494579
  Több tiszteletet követelünk a magyar kormányfőnek, az első sorba vele, vagy hordót alája!!!

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: