Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Evil bishop (Ördögpüspök)

Posted by jhnnsclvn - november 5, 2014

püspökördögBalla-Párisz

Szerző: Zsinati Illetékes

A Magyarországi Református Egyházban (MRE) a tisztújítás jegyében zajlik ez az év, mert 2014. december 31-én lejár valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testületi és tisztségviselő hatéves megbízatása.

A tisztújítás előkészületei már az év első felében megkezdődtek, jelenleg a jelölés lezárulta után, és a szavazási szakasz – melyben az egyházközségek a szavazati jogukat a presbitériumok által gyakorolják – kezdetén tart a folyamat.

Különösen érdekesnek ígérkezik a a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki egyházkerületében, ahol két sátáni figurát jelöltek az elnökségi tisztségekre a regnáló jelenlegi püspök és főgondnoka megpuccsolására: Wistmanwoodos Balla Péter károlis rektort, a középkori jezsuita inkvizítorok elkorcsosult kálvinista inkarnációját és a sátáni bankárt, Kovács Leventét, Bölcskei Gusztáv és Tarr Zoltán pénzügyi stiklijeinek főelsikálóját és egyúttal a hóhér Kovács Barnabás rokonát.

Dunamelléki Református Egyházkerület
Püspök:
Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) rektora
Bogárdi Szabó István, az egyházkerület jelenlegi püspöke
Főgondnok:
Kovács Levente, presbiter, a Bankszövetség főtitkára
Tőkéczki László, az egyházkerület jelenlegi főgondnoka

A jelöltállítás egyrészt a Jobbik és a Fidesz késhegyre menő harcát mutatja a Református Egyházon belüli befolyásért. Balla Péter Hegedűs-vő mögött ott áll az egész Hegedűs-család, amelyik mindenáron vissza akarja szerezni az irányítást, és ehhez a jelenlegi lelkészi elnök, Bölcskei Gusztáv és főgazembere, Tarr Zoltán hathatós szövetségére számíthat. Ez Bölcskeiék részéről nem pártreferencia, hanem hatalomátmentés. Ők az ördöggel is szövetkeznének – és a Balla-Kovács páros formációban lényegében azzal is szövetkeznek -, hogy a hatalmukat és befolyásukat és főleg a pénz fölötti diszpozíciójukat fenntartsák. A személyi ellentétek és az egyéni egzisztenciális érdekek Bölcskeiék részéről fontosabbnak tűnnek, mint a pártérdekek. Ez persze nem meglepő. Bölcskei volt már minden, csak akasztott ember nem. Volt már komcsi titkosrendőr, jelenleg Fidesz-főseggnyaló, de már kisazzézik Orbán mögül Tarr Zoltánnal együtt jobbra, ahol az erőt érzik. Bölcskei és Tarr beáll a Jobbik és a Hegedűsök mögé Balla szekerét tolni, csak hogy egyszersmindenkorra kiirtsa főellenségét Szabó István püspököt, aki pedig jelenleg még párttársa, a Fidesz fő bástyája a Református Egyházban.

Bölcskei és Tarr rendkívül erős befolyását Ballára mutatja a főgondokjelölt személye, akit Balla szíve szerint sose választott volna. Sokkal inkább valakit a Fónagy- vagy a Takaró-csapatból. Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára, Bölcskei és Tarr pénzügyi főtanácsadója egyúttal a gyűlölt ellenség, Kovács Barnabás rokona. Ezt a vérszívót Bölcskei és Tarr ültette Balla nyakára, hogy érezze a láncait. Balla hiába reménykedik abban, hogyha megnyeri a püspökválasztást visszavághat Kovács Barnabásnak a tengernyi megalázásért, súlyos sérelemért. Balla sohasem lesz a maga ura. Be van kerítve a Bölcskei-csapattal: a Kovácsokkal, Csanádyval, Tarral. Ahogy Orbán Viktor mondta a Kossuth-rádióban a netadót visszavonó híres beszédében: Nix ugribugri!

 

 

101 hozzászólás to “Evil bishop (Ördögpüspök)”

 1. zimmezum said

  Semmi kétség, Balláék győznek!
  Bogárdi a tegnap evezőse a rosszarcú horthysta Tőkéczkivel együtt.
  Bölcskei zseniális húzása hogy bankárját, aki megszerezte neki a koreai kölcsönöket (VISSZAFIZETTÉK MÁR VAJON???)
  RÁTETTE BALLÁRA.
  Így a Jobbik benn is lesz, meg nem is.

  • Tolvaj Guszti said

   Zseniális! Most már a Tiszántúli lóvé mellett (a bamba Fekete Karcsi révén) a Dunamellék lóvéja is az övé lesz. Nemhogy veszítene hanem megduplázza a zsozsót. Na így kell egy püspöknek leköszönni!

   • Retardált said

    Igaz! Fekete Karcsi és Balla Péter két retardált rektor. Mindegyik Bölcskei bábja. A nyugger püspöknek ezentúl nem egy kerülete lesz, hanem kettő.

   • tiszantuli lelkész said

    Hogy célját elérje Vadzsigát már megpuccsolta. Ha Szajuzt is sikerül, Bölcskei és Tarr hatalma újabb 6 évre át lesz mentve, sőt, kiterjesztve a második legnagyobb kerületre.

  • Modernmagyar irodalomKRE said

   2010. október 1-én vonták vissza az Irodalomtudományi Doktori Iskola akkreditációját. Ezért kik a felelősek? Nézzük csak! Itt van előttem a MAB levele, amiben megindokolja, hogy miért nem felel meg a MAB követelményeinek “Doktori Iskola”

   Nézzük meg, hogy kik voltak az iskola nívótlan törzstagjai:

   Bertha Zoltán (irodalom- és kultúra tudományok, 2010.10.01)
   Fabiny Tibor (irodalom- és kultúra tudományok, 2010.10.01)
   Hansági Ágnes (irodalom- és kultúra tudományok, 2010.10.01)
   Jákfalvi Magdolna (irodalom- és kultúra tudományok, 2010.10.01)
   Kovács Árpád (irodalom- és kultúra tudományok, 2010.10.01)
   Szabó András (irodalom- és kultúra tudományok, 2010.10.01)

   Ismerős nevek.. Hozzájuk csatlakozott még 1-2, Szabóhoz és elvetemült bandájához, anyagi haszonszerzésből csatlakozott akkori doktorandusz. Hansági- akit Szabó egy szakiskolából hozott ide az após, Kulcsár-Szabó Ernő miatt- egyértelmű, hogy a Szabó embere. A többi törzstag mind szabó talpnyalója volt, nem képeztek ellenpólust.

   2. A Szabó-féle vezetésről a MAB határozatban mondta ki, hogy alkalmatlan a feladat ellátására. Szenczi Molnár Albert életének “kutatása” édeskevés az akkreditáció megszerzésére, Hanságinak pedig semmilyen kutatási területe sincs. (Nem is értem, hogyan lett egyetemi docens….) A MAB elutasító döntése:

   “a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve s a témakiírások, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: nem felel meg.”- nézzük meg, hogy a MAB miért utasította el:

   “A törzstagjelöltek kutatási területe, közleményei és a DI képzési terve közötti tágan értelmezett összhang nem vitatható, hiszen valamennyiük munkássága releváns az irodalom- és kultúratudomány területén. Ugyanakkor az egyes törzstagjelöltek az irodalomtudományi kutatás igen diffúz területeit képviselik, többnyire egymagukban: humanizmuskori irodalomtörténet, 17. századi magyar kegyességtörténet, 16. századi angol reformációtörténet és hermeneutika, 20. századi magyar színháztörténet, orosz formalista irodalomtudomány stb. Egy-egy törzstag azonban nem elegendő ahhoz, hogy a DI szinergikusan összeforrott, egységes arculatú, erős műhelyt hozzon létre e diszciplínák bármelyikének területén. A képzési terv elemzése során is jól láthatóvá válnak ezek az oktatói kapacitásra jellemző belső aránytalanságok. Az általános tárgyak és az irodalomtudományi alprogramok (irodalomtörténet, irodalomelmélet, irodalom és teológia) tantárgyainak felelőssége két oktatóra túl nagy terhet ró. Fabinyi Tibor 6, Kovács Árpád 5 tantárgyért felel, és a tantárgyak oktatásában – néhány kivételtől eltekintve – a tantárgyfelelősön kívül más nem vesz részt. Nem lehet eltekinteni attól a körülménytől, hogy az átfogó, igen fajsúlyos irodalomtudományi alprogramokhoz viszonyítva az oktatólétszám igen korlátozott. Nyomatékkal jegyezzük meg, hogy a törzstagokkal szemben támasztott követelményeket a doktori iskolát szimbolizáló törzstagjelöltek egyébként sem teljesítik. A 7 főből csak 6 fő rendelkezik a törzstagoktól elvárható színvonalú munkássággal és 4 törzstagjelöltnek még nincs végzett doktorandusza. A bizottság nem tartja indokoltnak, hogy a DI értékelése egyedi eljárással, ez utóbbi körülmény figyelembevétele nélkül történjen meg.”

   Kovács és Fabinyi érdemben foglalkozott a Doktori Iskolával, Szabó-Hansági és a többi talpnyaló semmit sem foglalkozott az iskola jövőjével. Szabónak és társainak papírja van róla, hogy ÉRDEMBEN SEMMIVEL SEM JÁRULTAK HOZZÁ AZ IRODALOM KUTATÁSÁHOZ, SEMMI EMLÍTÉSRE MÉLTÓ TUDOMÁNYOS EREDMÉNNYEL NEM RENDELKEZNEK.

   Szabóék elérték, hogy elvegyék a Károlitól az irodalomtudományi doktori képzést. Ebből is az látszik, hogy a nívótlan Szabó-Petrőczi-Hansági-Mészáros szövetséget komoly helyeken nem veszik komolyan, nem tartják őket kutatóknak.

   • április a kegyetlen said

    Ha nem veszik őket komolyan, miért engednék nekik új magyartanár-szak indítását?
    http://tir.mab.hu/index.php?pid=121&pop=1718&mweRVIXbrcU3TaM8HUvcH1

    Azt látom, hogy te semmire nem tartod őket és fáradhatatlanul hangoztatod ezt évek óta.

   • Szabó a vérfertőző said

    Szabó addig kavart a MAB-ban, míg kibulizott magának egy osztatlan magyartanári képzést, igen.
    Aki szart se érő diplomára vágyik és öt évig még ki.aszott rosszul akarja magát érezni Szabó dögletes kipárolgásától, Hansági kattogásától és a Károli pónemjének vakarózásától, az jelentkezzen csak ide.
    Bónuszként törzsvásárló lehet a Mikszáth téri drogpiacon, netalántán díler.
    Igazi keresztyéni szellemiségű díler, aki 25% profitot ad le Szabó Andrásnak.

   • Önakkreditáció said

    Ugyan! ModernMagyar elfelejtette megírni, hogy saját magukat komolyan veszik. A Károli úgy akkreditálja magát, ahogy Keresztelő Szent János saját magát keresztelte. Dominálnak a MAB-ban. Ott van Csanády a plénimban, aztán Szabó besírta magát Balog révén és persze a Kulcsár-Szabó rokonság.

   • Károlis önfertőzés said

    A Károli és fő gazemberei, Szabó András, Balla Péter, Hansági és Mészáros saját magával él nemi életet, saját magát termékenyíti meg.
    Nem tiltotta az ilyesfélét a Biblia?

   • Cavinton said

    Kegyetlen Április ezt írja:
    “Azt látom, hogy te semmire nem tartod őket és fáradhatatlanul hangoztatod ezt évek óta.”
    Ha te évek óta olvasod ezt a blogot, akkor pontosan tudod, hogy ModernMagyar vadiúj hozzászóló, nem hangoztatott eddig semmit. Kovácsot ezen a blogon még mindenki csak csepülte, lerendőrözte, lekorruptozta lekulcsárszabócsicskásozta, az egyszem orosz szakjával lehozzánemértőzte. ModernMagyar elismeri, tkp csak őt és Fabinyt: “Kovács és Fabinyi érdemben foglalkozott a Doktori Iskolával”.
    Ilyet Kovácsról ezen a blogon eddig nem írtak le.
    Április vagy nem olvassa a blogot évek óta, csak ezt hazudja, vagy olvassa és tudja, hogy nem igaz, amit ír, tehát notórius hazudozó, vagy olvassa és nem tudja, hogy hazudik, ergo szenilis vagy rossz a memóriája.

   • április a kegyetlen said

    ModernMagyar nickneve új, ő maga viszont annyira nem vadiúj hozzászóló; legalább 2010 óta tüsténkedik itt; ha nem korábbtól.

   • Cavinton said

    Semmilyen nicken nem dicsérte itt még senki Kovácsot. Én se a nickről beszélek, hanem a személyről. A személy az, aki új, a mondanivalója az, ami új. Keresd meg egy korábbi hsz-át, mert szerintem ilyen nem létezik, vagy a gyógyszeredet.

   • Séd parti séta said

    Kovács Árpád a Pannon Egyetemen is tüsténkedett valami interkulturális DI-n, de NEM SIKERÜLT SEMMIT TETŐ ALÁ HOZNI.

   • Április a para said

    Örülünk a töretlen érlődésnek ügyeletes opponens részéről 🙂

   • zelóta said

    Tündérkém, április, képes vagy magadat érthetően kifejezni? Mi az, hogy érlődés?
    És ki az opponens?
    És ki az a mi? A Reviczky utcai kupleráj ügyeletes takarítója, gondolom.

   • Április a para said

    Általában asszem képes vagyok, de most elírtam egy szót, bocs: érdeklődés. A “mi” No Para rajongótábora 🙂

  • KároliKolléga said

   Lehet, hogy modern magyar kolléga, nem akarja magát teljesen felfedni, erre nem is gondol senki?! A másik dolog az, hogy Szabónak lehetett volna annyi esze, hogy miután elérte Hansági Ági által a professzori kinevezését, lekoptassa magáról és Hansági törzstagsági helyére pl. Bene Sanyit rakatta volna. Bene se tökéletes, de a hozzá nem értő Kulcsár-Szabó Ágneshez képest mérföldekkel jobb. Tudom, hogy a Sanyi jelenleg docens, de simán lehetett volna belőle professzort csinálni. Főleg ha elgondolkodunk azon, hogy Szabó a semmiből hozta ide az Ágit- a szakközépiskolából és nagyon rövid idő alatt docenst csinált belőle… Ha a Hansági nincs ott, a MAB talán nem függesztette volna fel a doktori képzésünket! Arra meg fogadni mernék, ha beigazolódnak a folyosói pletykák és a Mészáros Marci összejön az Ágival, és Ági mögött nem lesz ott a Kulcsár-Szabó Ernő, a magyar irodalom “pápája”, akkor meddig fog ő a Károlin tanítani… Mérget vehet itt rá mindenki, ha Szabónak már nem lesz szüksége Hanságira, őt is ki fogja fúrni semmi perc alatt!

   • Btk-s Kolléga said

    De én gondolok, mert én is ebben a helyzetben vagyok. Cavinton szerintem ne szívóskodj, hagyd rá április bolondjára, hogy már régóta itt kommentelünk, akkor jobban fedésben vagyunk. Amúgy MENY és MarciPista szerintem nemcsak a jövőben fognak összejönni, valamilyen szintem már össze is jöttek. Én szinte megsajnáltam Ágnes asszonyt. Mióta Pap Klára vagy ki lett a főnöke, megőrült. Egy vele pontosan egyidős nő, aki szép és három gyönyörű gyerek anyja. És még az írásai is olvashatóbbak. Már nem tanszékvezető és még nem professzor, és már sohase lesz anya… Az is érthető, hogy MarciPistával vigasztalódik, miután a férjének már nem kell…

   • Wetten wir! said

    Szerintem is bízzuk rá a két intrikusra, ki fúr ki kit. Szabó Hanságit, vagy Hansági Szabót. Lehetne rájuk fogadásokat kötni.

   • Unterdog said

    Tévedésben vagytok: Mészáros nem szerelemből vagy hasonlóból b…ta (szigorúan múlt időben) Hanságit, hanem érdekből. Ha a meddő tehén kihull a KSZ családból, mehet vissza a szakközépbe.
    Ha még megvan.

   • Önzetlen szerelem said

    A szakközép még megvan, de az állás már nincs, mert azt épp MarciPistának adta át, hogy az a károlis állása mellé, amit szintén ő szerzett neki, szert tegyen még egyre.

   • Ágytól-asztaltól said

    Ági és Zoli már nemcsak nem basznak, de még csak nem is besz(él)nek, sőt, nem is esznek együtt.

   • DocensKreBtk said

    Nagyon remélem, hogy a következő oktatók idővel nem fogják rontani a levegőt a Dózsa György úton:
    -Szabó exdékán
    -Kulcsár-Szabó hansági Ágnes
    -Mészáros Márton
    -Bene Sándor

    Szerintem Bene is húzhatna a francba! Lehet, hogy jóval felkészültebb Hanságinál (sőt, lehet hogy Szabónál is) de a jelleme kifogásolható: aki képes megpuccsolni, hogy saját Rokona állást kapjon azon az egyetemen, ahol Ő is tanít az undorító..! Mondjuk Szabónál nem nehéz jobb oktatónak lenni. A Pénzes Szabi is lepipálja felkészültségben, vele csak az a baj, hogy ő is Szabóék bizalmasa… Szabó nagydoktori dolgozata pedig kritikán aluli… Felesége, Pertőczi- Ludwig- Éva kutatásait használta fel, önálló gondolatai Szenczin kívül nincsenek. Kapóra jött a szakmunkásképzőben tanító Hansági, aki jó helyre illegette magát. Szabó négyszeresére emelte a középiskolai tanári fizetését azzal, hogy egyetemi docenst csinált belőle alig pár év alatt! Docensként én érzem magam kellemetlenül, hogy ilyen nő a kollégám. Köztudott, hogy olyanok is írnak ide, akik jelenleg a Károlin tanítanak, csak egzisztenciális okokból nem vállalják fel magukat, érthető módon! A hallgatók között is egyre népszerűbb ez a blog, így mindenki tudni fog az általuk elkövetett szemétségekről. Meggyőződésem, hogy ők is olvassák a blogot és reagálnak a hozzászólásokra. Andrásnak alig van órája, el tudom képzelni, ahogy a sötét szobában az V. kerületi lakásban írogatja a kommenteket és a névtelen feljelentéseit a dékánnak, de leginkább a rektornak! Az meg végképp nem fér a fejembe, hogy Szabó milyen jogon néz bele rendszeresen a felesége levelezéseibe! Szabónak mi köze van hozzá, ha Petrőczi egyik hallgatója pl. azért könyörög, hogy az elégségest adja meg neki, esetleg fordítva? És ez nem pusztán rájuk igaz! A történelem szakon pl. Kovács Dávid a palvölgyiemese e-mail címe, vagy a Csízy kolléga e-mail címe: kocsisandras, bla bla bla

   • Régi Magyar kre said

    Szabó szándékosan visszanyomja Benét, nehogy a fejére nőjön. Mindenkinek elmondja, hogy zsidó, régen szdsz-es volt, teleírta a Beszélőt. Lenézi a kálvinistákat. Bene az MTA Intézetében van főállásban, a Károlit lesz.rja, az óráit se tartja meg. Ezek után senkinek se jut eszébe Benét komolyan venni és magasabb polcra tenni..

   • Pater Ányos said

    Egyteértek Docenssel. Bene szakmailag tényleg jobb Hanságinál és Szabónál, de jellemtelen. A nagybátyja, szegény Heltai János miatta nem kerülhetett be a Károlira. És milyen csúnyán és alattomosan fúrta Tüskést és hogy keverte a háttérben a trutyit. Ha nem lenne jellemtelen és ilyen nyálas tenyérbemászó képe, Sepsi már rég lecserélte volna rá Szabót a Régi Magyar élén. Még professzort se kell ahhoz belőle csinálni. De sajnos nem lehet benne megbízni. Rohanna minden infóval Szabóhoz, Hanságihoz, Hermannhoz…

   • petrőczi said

    Bene legalább letett valamit az asztalra, Szabo és Hansági semmit! Csak uszítani és intrikálni tudnak. Az lenne a normális, ha kitennék őket!

   • Librarist said

    Egyetértek Docens listájával, ezeket én azonnali hatállyal kirúgnám. Szabó leváltására van egy tökéletes megoldás. A Klasszikussal összevont tanszék élére vissza kell hívni a kirúgott könyvtárost, Balogh Csabát. Ő jó szakember és még jellemes is.

   • Tepsi Fan said

    Pont ezért nem kell Tepsinek. Ő se jobb csak más gazembereket vesz maga köré. De Szabó bandájának lefejezését nem csinálta ügyetlenül. Igaz, félmunkát végzett, de Szabót a sógora, Hanságit az apósa miatt nem meri kirúgni.

   • Mátyás utca said

    Az már a körút túloldalán van, tehát IX. kerület. A névtelen feljelentő levél az ő igazi műfaja. Vagy inkább a feljelentő, mószeroló levél, mert néha névvel is ír. Lehet, hogy írogat a dékánnak is, de hát még mennyit ír ellene. Így alkot ő vérig sértődötten a Mátyás utcában.

   • hermeneutikai lángész said

    Bene sokkal felkészültebb Szabónál, Hanságinál stb, ezzel azonban nem sokat mondtunk. Szabó “tudása” elfér egy bélyeg hátulján. Akadémiai doktori értekezésében köszönetet mond pl. Szitárnak és Hanságinak, hogy felhívták a figyelmét Bahtyinra és Lotmanra.
    Én már egyetemista koromban ismertem mindkettőt, Bahtyin műveinek fordításai (Könczöl Csaba munkái) a hetvenes években jelentek meg, amikor Szabó egyetemista volt. Akkoriban járt Lotman is Magyarországon, hallottam egy előadását a MTA zsúfolt nagytermében. Hogy kaphatta meg Szabó egy ilyen hajmeresztő tudatlanságról tanúskodó disszertációval a MTA doktora fokozatot???

   • Nagydoktori Diskurzus said

    Én még a Bahtyin-Lotman sztorinál is borzalmasabbnak tartom, hogy autóstérképet vett történelmi atlasz vagy helytörténeti kiadvány helyett Szenczi középkori nyomainak azonosítására, és ezzel dicsekszik az értekezésben. A nagydoktori szövegnek explicit része, annak elmesélése, hogy hogy mennyivel praktikusabb a mai autóstérkép az említett kiadványoknál, mert olcsóbb és a mai kirándulgatásoknál is jól használható. Vagy hogy szintén a pár oldalas “tudományos” szövegben leírja, hogy ki mindenki szállásolta el őket és járult hozzá a nagydoktorijához. Ez a rövid szöveg egy hülye locsogás. A voltaképpeni nagydoktori pedig egy jelentéktelen szerző jelentéktelen szövegének újrakiadása!

   • tudományos kutató said

    Horror horror hátán. Szabó magáénak tekinti a latinból készült fordítást, amelyet egyetemista korában készített egy tapasztalt szakemberrel együtt Tolnai Gábor szemináriumán. Az ő nevét persze kifelejtette! Petrőcziét viszont nem, aki biztatta a régi szemináriumi dolgozat ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA!

   • KT said

    Docensnek majdnem mindenben igaza van. A töri tanszék se sokkal jobb, mint a magyar, és az is igaz, hogy Szabó és Ludvig szimbiózisa hagyományt teremtett. Pálvölgyi Emesével már ott is betelt a pohár.
    Docensnek Benével kapcsolatban is igaza van. Kicsit jobbnak lenni, mint Szabó és Hansági nem egy etvasz. Bene nemcsak jellemtelen és intrikus, hanem nyálas, lenézi a lányokat miközben csorog a nyála utánuk és még az óráit se tartja meg. Ha pedig mégis, akkor a másfél órából max 40 percet, mert 50-et késik.
    Docensnek abban is igaza van, hogy Szabó mindenkitől lop, nemcsak Dézsy Lajostól, Tolnaitól és Uray Piroskától, vagy doktoranduszokat a kollégáitól, hanem még a saját feleségétől is. Szenci Petrőczi témája volt, de mivel ennek a fantáziátlan nímandnak semmi nem jutott eszébe, még önálló téma se, Ludvig Szenczi-témáját lopta el. Talán azért vette feleségül, hogy a kutatásait is lenyúlja.
    Egyvalamiben nem értek egyet docenssel. Szerinte “önálló gondolatai Szenczin kívül nincsenek”. Szencziről sincsenek. Vagy mások gondolatait használja (ld. a felsoroltakat) vagy lapos közhelyeket. Szabó csak a furkálásban kreatív.

   • Szabó a vérfertőző said

    Szabó megpróbálta megrontani Ludvig Morvaitól származó lányait, Katát és Kingát is.

 2. Designer said

  Hogy hasonlít egymáshoz ez a két kép. A szinek és a formák: fekete vörös arany… és két ördögi pofa 🙂

 3. fideszes kommunikáció said

  A KGB-s tisztből lett korrupt diktátor sírját koszorúzgatta a Tarajos.
  http://444.hu/2014/11/03/a-kgb-s-vezerornagybol-kommunista-diktatorra-valo-azeri-elnok-sirjat-koszoruzta-ma-meg-szijjarto-peter/

 4. jhnnsclvn said

  Átemelte Ravasz László Baráti Kör.

 5. Benyal Lehúz Bt said

  Szóval Guszti és Tarr tartja a markát, kisír 10 milliárdot Orbánból, aztán lepaktál Vonával. Ez a mi Gusztink. Ehhez értett mindig: segget nyalni a meleg szarig, lenyúlni érte a lóvét és még hozzá lopni, aztán ideoda sasszézni a pártok között, lesben állva ki lesz a befutó. Most hogy inog a Viktor széke inkább Vonára és a Hegedűsökre kacsingat.

 6. fideszes kommunikáció said

  Rogán, aki többet költ, mint keres, hat cselédet foglalkoztat, ezt nyilatkozza:
  http://www.origo.hu/itthon/20141104-rogan-a-csaladokat-nem-erdekli-az-amerikai-kitiltasi-ugy.html
  A f-omat nyilatkozza ez a bunkó állat arról, hogy mi érdekel bennünket!

 7. Síkgörbe és paraszféra said

  Újabb konferencia a Károlin.
  http://www.kre.hu/btk/images/doc/programfuzet.pdf
  Aki hiányolta Kovács Árpádot, most töltekezhet eszelős szóképződményeivel.
  Megjelenik elhízott cigányasszony formájú szeretője, a Szitár Veszprémből és láthatjuk-hallhatjuk a Károli PÓNEMJÉT is, Mészáros Marcipistát a darnói gombázásról. Remélem, gyilkosgalócáról van szó.
  AKI HIÁNYZIK: Hansági, az IMO-s Herrmann, és a feledhetetlen gazember Szabó András, valamint a babiloni kapu tulajdonosa, Petrőczi/Ludvig.
  Ők dúlhatnak-fúlhatnak a Mátyás utcában.

  • Pónem said

   Még a vihogó vakarászó majom, az ország leghíresebb péhádé csalója a Mészáros MarciPista is lerázta magáról a büdös görény Szabót és az eszelős oldalbordáját. Biztos a doktoranyucuja és egyben anyjakorú szeretője Hansági Szabó vagy Kulcsár Szabó vagy a f…om tudja milyen Ágnes tanácsolta neki.

   • irish coffee said

    Hansági sincs ott! Gyanúsan hiányzik Kulcsár-Szabó menye?
    Úgy hírlik, Zolika lecserélte a nagy valagú horpadthasú terméketlen szörnyet, ezért bújik el a nyilvánosság elől.

 8. fideszes kommunikáció said

  Ezek a fideszesek azt hiszik, hogy Merkel mellettük van. Mekkora tévedés!!!!
  http://www.origo.hu/itthon/20141103-merkel-zarhatja-el-a-magyar-penzcsapokat.html

 9. dunántúli teológus said

  Mennyivel magasabb Vladár írásának színvonala, mint Bölcskeié!
  http://reformatus.hu/mutat/10182/
  Kár, hogy a Dunamellék és Debrecen összefog a pápai teológia megszüntetésére, ennek a rektora Vladár.
  Mi is mehetünk a levesbe a kedves alföldi és közép-magyarországi testvéreink szerint.

 10. ulan bátor said

  Közben a reposzt pedig csak Köntös önös érdekein munkálkodik.
  A többi némber meg hülye pap olyan segg, hogy azt se érti, hogy mit ír. Képes egy flekkben ellentmondani saját magának.

 11. irish coffee said

  A hájas cigány kurva Vida megcáfolja a főfideszes főgörényeket
  http://444.hu/2014/11/05/tovabb-szelesedik-a-nav-ngm/
  KI HAZUDIK NAGYOBBAT?
  Húzzatok a p-ba, de gyorsan!!!

  • Szita Vida said

   Hogy hasonlit ez a Vida Ildikó a másik hájas cigány luvnyára a Kovács rendőr szeretőjére. Nem rokonok?

   • Sippschaft said

    Egy nemzetségből valók de lehet hogy amúgy is 🙂

   • Roma Szolidaritás said

    Az en szukebb nepem a becsuletessegrol hires!!En ugy kerultem a NAV elere hogy a masik cigany Orban haveri korehez tartoztam mint tehen farkara ragadt csomborlek…

  • Vazeg said

   Ha engem jogtalanul megbántanak egy egész ország előtt, akkor azonnal, és hangosan kiállok magamért az összes média felületen, nem pedig gyászolok napokig, ami inkább úgy néz ki, h összeülnek a jómadarak így: (lebuktunk, vazeg, mit mondjunk?)

   • No Bizalom said

    Az ilyen ügyekbe kormányok szoktak belebukni, itt meg minden megy tovább, mintha semmi nem történt volna.

   • Poltpéteri Ügyészség said

    A fidesz nem vizsgálja az ügyet ,hisz ezért vették meg az ügyészséget . Az a kérdés ,hogy a választóik kapiskálnak-e már valamit?

  • Csuti Törpe said

   Na,szóval mégis csak bűnös.A Hazug Törpe azt mondta,hogy ha bebizonyosodik,akkor feljelentik.Van még aki hisz neki??

  • Forgatókönyv said

   Nyilván le kellett lépnie egy időre, amíg mindenki bemagolja az előre megírt hazugságokat. A szokásos: Hirtelen botrány–> lelépés–> hazugságok megszerkesztése–> hazatérés és hazudozás.

  • Svájci míting said

   Hirtelen le kellett lépnie Svájcba, ahova Orbán követte család látogatás címszóval…Visszafelé pedig szerényen – ami annyira jellemző rá, hahaha – vonaton jött….Vajon mi lehetett a kis zsákjában, amint nem mert a repülőre felvinni?

  • Orbanisztán alkonya said

   Minden rohad és bűzlik.Rendőrség,Ügyészség,Bíróság, NAV,Vám,Apeh,Minisztériumok,politikusok,Okt.Intézmények,kórházak,egyszóval minden-minden.Ezt nem lehet foltozgatni,cserélgetni,úgy ahogy van a klozeton lehúzni.

  • Rásszizmus said

   kiremszípen aljas rásszista rágalom, ottan se votunk, elmegyek még az ombucmanóhoz is

  • Mikroszkóp said

   De a legdurvább az, hogy ő fogja felügyelni, kivizsgálni saját magát, hogy csalt-e

  • Poltpéteri Ügyészség said

   Mér? PoltPeti jobban csinálná? Egyik 19 a másik egy híján 20

   • Önvizsgálók said

    Eichmann elnököl Nürnbergben?
    Fuentes elemzi a Tour de France-on levett spanyol mintákat?
    A macska beül a kalitkába, nehogy baja essen a kanárinak?
    Dutroux munkát vállal egy óvodában?
    Breivik indul az olimpián gyorstüzelő pisztoly kategóriában?
    Az ETA áll díszsorfalat a spanyol király koronázásakor?
    Von Strohm ezredes őrködik Yvette és Maria erkölcse felett?
    Polt Péter a legfobb ugyesz?
    Domokos Lászlo az ÁSZ elnoke?
    Pintér Sándor a belugyminiszter?

 12. Retardált said

  Ez a szerencsétlen idióta Balla azt hiszi ha püspök lesz revansot vehet Barnabyn. Nem ezért csinál belőle Bölcskei és Tarr püspököt hanem hogy még mélyebben megalázzák. A Barnaby mellé még a másik nagypofájú és erőszakos Kovácsot is megkapja, a Barnaby rokonát a bankvezér Leventét.

 13. zelóta said

  Egy igazi jobboldali tisztességes ember, Mellár Tamás ezt nyilatkozza Orbánról:
  http://nol.hu/belfold/a-szazadveg-csak-egy-penzmosoda-1495681

 14. pecking order said

  Egy jól irányzott levél Áder Bólogató Jánosnak
  https://www.facebook.com/notes/zolt%C3%A1n-szab%C3%B3/ny%C3%ADlt-lev%C3%A9l-%C3%A1der-j%C3%A1nosnak/911023045576847

 15. wanted - dead or alive said

  Simicska kurvája Vida, a korrupt NAV elnök
  http://444.hu/2014/11/05/la-viva-la-vida/

 16. szajuz a lúzer said

  Bogárdi még mindig azt hiszi, hogy református egyházhoz kötött munkálkodással – az Institutio szaklektoraként püspök lesz
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/5989/
  A kis buta!
  Éljen a Jobbik és Balla +Kovács bankár

 17. Irány Etelköz said

  A hájas cigány luvnyának a NAV élén az amerikai számláit is zárolták.
  http://huppa.hu/szego-peter-maradjon-posztjan-vida-ildiko/

 18. hermeneutikai lángész said

  Itt van a felsőoktatási államtitkár. Cudar idők várnak az egyetemekre.
  http://index.hu/belfold/2014/11/06/aki_nem_tud_megtanulni_egy_idegen_nyelvet_ott_baj_van/

 19. fineszes said

  A nagytestvér kéri az IP számokat
  http://hvg.hu/tudomany/20141106_78_magyar_facebook_felhasznalorol_kert_ki

 20. foltos hiéna said

  Putyin ellenségei hamar a túlvilágra táoznak
  http://nol.hu/kulfold/holtan-talaltak-a-putyint-kritizalo-aktivistat-1496817

  • Ceauscescu szelleme said

   Mér? Orbán és cimborái ellenségei nem?
   Váradi András…
   Rózsa Milán…
   Ők csak a legfrissebb áldozatok.
   Horváth András élete is nagy veszélyben forog.

 21. Stadionmánia said

  Meghalt egy beteg a jéghideg kórteremben

  Meghalt kedden egy tüdőgyulladással kezelt beteg a Szent István Kórházban. A 90 éves asszonyt az intézmény II. belosztályán ápolták, ahol október 15-e óta “akadozott” a fűtés- és melegvízellátás.

  Míg a Szent István Kórházban az ápoltak az ápolókkal együtt fagyoskodnak, addig az újonnan épített Fradi-stadion üresen kongó folyosóit is “gőzerővel fűtik”.

  http://www.sztarklikk.hu/egyeb/sztarklikk-kozelet/136433/

  Át kellene költöztetni a kórházakat a fűtött stadionokba.

 22. Rotterdamus said

  Johannes egy hollandiai magyar lelkesz, aki azert hozta letre ezt a blogot, hogy megfurjon minden püspökjelöltet es ö legyen a püspök.

  • ulan bátor said

   Hülyébb ötleted nincsen?

   • Rotterdamus said

    Szerintem ez a leglogikusabb magyarázat. Egész mozgalmat indított, nagyon széles körből merít infókat, téglákat épít rektori hivatalokba, minisztériumokba, ügyészségekre és még a f…om tudja hova. És nem kis anyagi áldozatot hoz a doksik megszerzéséért. Az alapítvány szerintem kamu. Ezt a lóvét a Bölcskei-ellenes nyugat-európai református lelkiszolgálat dobja össze Bölcskei és kiszemelt utódai megbuktatására. De akkor kit akarnak püspöknek? Nyilvánvalóan Johannes,t akinek egyik álneve saját bevallása szerint Seelsorger, és még ki tudja hány van. Kezd összeállni a kép.

   • Nyírfás Petya said

    Nekem van. Szajuz Johannes, ő áskálódik főtiszteletű Balla Péter ellen, nehogy leváltsa a püspökségről.

   • winkeladvokat said

    Én nem hiszem azt, hogy személyesen Szajúz lenne Johannes, de azt valószinűnek tartom, hogy ő áll a blog mögött.
    Nézzétek meg, kik a b log fő ellenségei!
    Ezek Szajúz ellenségei is.

  • április a kegyetlen said

   Nos nem egészen. Mondok egy szigorúan fiktív mesét: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kirúgott oktató, aki a sarkára állt, összeszervezkedett más kirúgott oktatókkal és egyéb évtizedes elégedetlenkedőkkel, és többek között eljutottak megnemmondomhogyhívják hollandiai-magyar-református-bölcskeiellenes püspökhöz is, aki, és a gyülekezetéből néhányan azóta is támogatják őket. Itt a vége, fuss el véle.

   • November a szelíd said

    És mért pont Hollandiába? Nem egyenesen Amerikába? Lehet hogy Goodfriend szivárogtatja az infókat?

   • Curious said

    És ezt a katyvaszt ki mesélte neked? Vagy saját magad szülted?

   • Bolygó hollandi said

    Április vagy No para, minek nevezzelek? Nagyon érdekes a teóriád, de nem kerek. A megnemmondomhogyhívják hollandiai-magyar-református-bölcskeiellenes püspök hogy találta meg Balog minisztériumában a Gesztesi-féle 52 milliós kp-s számlát és a többi iratot? Hogy jutott be oda? Vagy Balogzoli is benne van a Bölcskei-ellenes összeesküvésben?

   • Rector said

    No Para vagy Április, érdekes a fiktív meséd, megpróbáltam a valóságba átültetni, nem sikerült. Időzavarba kerültem.

    Ez a blog az archívum szerint 2009. október 13-án indult: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/10/13/broadcast-message/
    A nyitó poszt visszautal korábbi letiltott blogokra és egy 2009. augusztus 21-i posztra. Az a kirúgott oktató, aki a sarkára állt, ezek szerint már 2009 nyarán távozott a Károliról. Ki lehetett az? Segítenél?

    Először Kapa Mátyásra gyanakodtam, mert az ő kirúgása dékáni pozícióból nagy port kavart. De az csak 2009 decemberében volt.

    Lehet, hogy Vass Csabáról van szó? Nem tudom pontosan, őt mikor rúgták ki, de akkoriban lehetett. Tanszékvezető volt, és ő szerezte meg HEFOP-pályázatból azt a 200 millió forintot, amit Bölcskeiék a Reviczky felújítására kétszer is lenyúltak, mert az OKM 115 millióját erre hivatkozva tették zsebre, és ezt sem teljes egészében költötték felújításra. Lényegében azért rúgták ki Vass Csabát, hogy az összeg dupla elszámolására ne legyen tanú. Ő volt az a kirúgott oktató, aki a sarkára állt? Vagy milyen fontosabb kirúgás volt még 2009 nyarán?

   • no para said

    Nem, rossz fele keresgél rektor úr. A blog indítását kiváltó események már mindenféle kirugdosások előtt elkezdődtek – szerencsére az archive.org, internet wayback machine és tsai elég adatot őriztek meg ezekről a korai blogokról (és a kommentelőikről, és a kommentjeikről) ahhoz, hogy erről tájékozódni lehessen. ML-t is bármikor meg lehet keresni ez ügyben, a hvg-s Lampé-cikkben már szerepelt a neve, akit érdekel visszakeresi.

   • Btk-s kolléga said

    Az egyik kérdésem, hogy ki az az ML?
    A másik: te hogy férsz hozzá a korai blogok kommentelőinek adataihoz? Arra eddig nem gondoltam, hogy te a Wistmanwood kopója vagy, de most már meggyőződésem. Ezeket az adatokat nem akárkinek adja ki a rendőrség. Nekem biztos nem adná ki, pedig érdekelne.

   • Kommédia said

    Egyértelmű, hogy Vass Csaba környezetéről van szó. A 115 millióról senki se tudhatott olyan behatóan és senkinek se fájhatott annyira, mint akinek a pályázatával ennyire visszaéltek és még ki is rúgták miatta.

   • Ferinari Kunigunda said

    No Para, ha az archív anyagok kommentelői is beazonosíthatók, akkor a mostaniak nyilván még könnyebben. Engem csak a mostaniak érdekelnek. Fel tudnánk venni nyilvánosság nélkül a kapcsolatot? Nekem ezek az adatok nagyon sokat érnek. Email-címem a nickemből megfejthető, yahoo-s vagyok.

   • no para said

    Én meg már dörzsölöm a karmos mancsaimat és pörögnek a dollárjelek a szemeim előtt szóval mindenképp írok. Es a yahoos emailcímére, véletlenül sem az intézményire vagy az internetszolgáltatója által adottra, felhívni vagy személyesen megkeresni Önt pedig eszembe sem jutna ha ilyesmit szeretnék.

   • Közöshalmaz said

    Szerintem a korai blogoknak és a mostaninak nem ugyanaz a gazdája vagy a szerkesztője. Az kimondottan Szabó és bandája visszaéléseivel foglalkozott, nem volt más témája. A mostani csak érintőlegesen és csak a látszat kedvéért foglalkozik még itt-ott az eredeti témával, vagy beengedi az ilyen tárgyúakat is, csak hogy a mostani bloggazda fedésben maradjon. Ebben az újban a Károli BTK ügyei háttérbe szorultak. Sok belső infó volt az ÁJK-ról, a HTK-ról, aztán egyházi ügyekről is. Végül a 115 milliós dokumentumokkal a tematika begyűrűzött a minisztériumba, a politikába is. A korai blogokkal való látszatkapcsolat megtévesztés. Már rég lenyúlták az eredeti tulajdonosoktól egyházi érdekeltségű körök vagy személyek.

 23. zelóta said

  És ez bizony – ha igaz lenne esetleg, szerintem nem – mond valamit a posztok és a kommentek hitelességéről?
  Semmit.
  Az ellenben a no parák áprilisi dévajkodásairól és azok hitelességéről nagyon sokat, hogy Bölcskei és a Károli bőséges zsoldjában szólongatnak be – szigorúan anonim módon.

  • no para said

   A hitelességről sok minden tudna sok mindent mondani, ez pont nem mondana róla semmit, ha nem mese volna ugye…. Azon túl persze, hogy egy névtelen írást ceteris paribus hiteltelenebbnek szoktunk látni, mint egy névvel vállaltat. Egyébként kérdezz rá nyugodtan, hogy ki vagyok, nem titok, van nevem, de ha bemutatkozom neked, én is elvárom tőled ugyanezt. Továbbá utána mindenfajta nyilvános minősítgetésed valós személyre fog vonatkozni, én pedig nem fogok féléveket-éveket várni egy helyesbítésre vagy kommentek törölgetését kérni, hanem más megoldást keresek. Persze nyugton is maradhatunk mindketten; ahogy tetszik.

 24. dunántúli igazmondó said

  Hálaistennek Steinbach újra indul, nem pedig az a detroiti spicli Köntös László, pedig elég sokat görénykedett az utolsó időben

  • Bátori Bölcs(kei) Butykos said

   Én nem nevezném Köntöst spiclinek. Ez a cím már foglalt a főpásztorra, akinek a hatos kartonja fent van a neten, már mindenki látta. Ellenben Köntösét nem látta senki. Az, hogy Detroitban volt, még nem bizonyíték a spicliségre. Különben is, mit tudott volna Detroitból jelenteni, és kinek ártani? Ellenben, aki itthon a saját gyülekezetéről jelentett, az sokat ártott.

 25. dunántúli igazmondó said

  Vannak nekünk bizonytikékaink Köntös ellen és ha indult volna, nyilvánosságra hoztuk volna.
  Mivel marad Steinbach, hagyjuk futni Köntöst n(egyelőre),
  Hogy ki a kártékonyabb, arról lehet agyalni, de Köntös is az, hidd el.

 26. Ózd a csodák csodája said

  Janiczak Dávid 66%-ot kapott, a zsideszes Fürjes csak 30-at, pedig ment a krumpliosztás és a cigók zaklatása szavazásra a Fidesz mellett Kubatov-lista alapján. Hajrá Janiczak,hajrá Ózd,hajrá magyarok !

  • Ellenszélben pisáltunk said

   “Egy dicső múlttal rendelkező magyar munkás város felemelte fejét, s azt mondta a Fidesz-KDNP-nek, hogy elég volt! Elég volt a cigányok felhasználásából a magyarok ellen, elég volt a korrupt, kiskirályságokat építő politikájukból, elég volt a politikai kommunikációval leplezett semmittevésükből és mindennapi arrogáns stílusukból. Hiába torpedózták meg az előző jobbikos győzelmet, hiába szállíttatták ezer számra a cigány szavazókat, hiába osztogattak krumplit, almát, pénzt, hiába próbálta lejáratni a fideszes médiahenger a jobbikos Janiczak Dávidot, hiába zsarolták meg Ózdot, hogy jobbikos győzelem esetén nem jönnek a városba befektetők, s hiába járatták csúcsra a Kubatov-listázást…”

   • Ozdi kissebség said

    A romák se mind szavaztak a fideszre. Csak a fele. Krumplival akartak minket lekenyerezni pedig mink kakaspörköltet eszünk turoscsuszával.

   • Fidess said

    Fürjesék meg zabájják a narancslekváros krumplisbuktát 🙂

  • Választási csalás said

   Korán isztok a medve bőrére. Megint megovjuk a választást. Bizonyítékuk van, hogy a cigányok biciklivel, tűzífának álcázva szállították a jobbikos szavazókat. 🙂

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: