Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Demonic possession and exorcism in the Calvinist Church 2 (Démonűzés a Református Egyházban 2)

Posted by jhnnsclvn - március 23, 2015

kodacsy

Dr. habil. Kodácsy Tamás, a Károli Református Egyetemről a wistmanwoodos Balla Péter rektorsága alatt indoklás nélkül menesztett egyetemi lelkész démonűző tanulmányának 2. része a református egyházvezetés feltáratlan ügynöki múltjával foglalkozik, melyben prominens személyek érintettek: maga Bölcskei Gusztáv, volt lelkészi elnök és a korábbi vezetők, Tarr Kálmán és Kocsis Elemér. Előbbi fia, Tarr Zoltán zsinati tanácsos, illetve utóbbi lánya, Kocsis Márta zsinati tag, tiszántúli egyházkerületi jogtanácsos – a szülői érintettség folytán – aktívan falaztak Bölcskei ügynöki múltjának homályban tartásához. Nem véletlen, hogy éppen velük vette körül magát a besúgó püspök. És az sem véletlen, hogy Bölcskei idejének lejárta után ezek ketten még mindig ott helyezkednek és lobbiznak a Zsinat vezetőségében az ügynöki múlt feltárása ellen. Bölcskei nem a beismerést választotta, ami elvezethetett volna a megbocsátáshoz, bár lelkészi elnöki pozícióját ezzel elvesztette volna, hanem a tagadást. Fontosabb volt számára a pénz és a hatalom, mint a krisztusi értelemben való egyházhoz tartozás, sőt, emberség. – A Szerkesztőség

Szerző: Kodácsy Tamás

Démoni kétértelműség az egyházban

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül néhány példában mutatjuk be, hogy az előző egyházvezetési ciklusban hol jelentek meg ezek a kétértelműségek a múlt feltáratlanságában, az államtól való intézményi függésben, és a személyes félelemben.

A múlt feltáratlansága

Az egyik legmételyezőbb démoni jelenség, amelyre az EJB jelentés is kitér, az ügynökkérdés. Nem önmagában a múlt feltáratlansága, a megbékélés hiánya, vagy a tettes-áldozat leleplezésének elmulasztása okán, ahogyan azt legtöbbször körülírjuk, hanem a jelenben zajló folyamatok kétértelműsége miatt. Éppen ezért az ügynökkérdés az egyház számára elsőrendűen nem egyháztörténeti kérdés, hanem egy időszerű ekkléziológiai probléma. Nincs igazán értelme megbánásról vagy megbocsátásról beszélni, mert a témában itt a bűn ténye körülírható ugyan, de a teljes rendszer korrupciója miatt képtelenség helyzetekhez és emberekhez rendelni, ez allokálhatatlan. A tragikus az, hogy ez a nyomorúság, amelyben krisztusi szabadságát vesztette el a zsarolható egyházi vezetés, nem tűnt el a rendszerváltáskor, hanem felemás viszonyban él tovább. Aggasztó, hogy a rendszer kontraszelekciós módszerrel újratermeli a zsarolható, egzisztenciálisan függő és keresztyén szabadságát elvesztő új nemzedéket, és tovább él a (ki)szolgáló egyház teológiája. Füsti-Molnár Szilveszter világosan bemutatja ennek a kétértelműségét, és párhuzamot von a keresztyénüldözés utáni negyedik századi egyház helyzete és a mai helyzetünk között, amennyiben donatista szakadék keletkezhet a hitvallók (áldozatok) és az üldözők (ügynökök) között. Az összes olyan kérdésfeltevés amely arra vonatkozik, hogy ki különb és igazabb a másiknál, ilyen donatista szakadáshoz vezet, amely búvópatakként kísért és dermeszt bennünket folyamatosan. Az a kellemetlen helyzet állt elő, hogy a korszakot feltáró ügynökkérdéssel foglalkozó huszonhat év (1989–2015) hosszabb már, mint az egyházi emberek ügynöknek való beszervezését tárgyaló ügynökkorszak (1965–1989) időtartama. Ez felveti a kérdést, hogy vajon az ügynökkorszak és az ügynökkérdés korszakát nem fogják-e szorosan összekötni a jövő történészei ? Minden bizonnyal össze fogják kötni, mert az ügynökkorszak sajátos továbbélésének tekinthető az ügynökkérdés korszaka. Úgy tűnik, azért nem tudjuk megoldani az ügynökkérdést, mert mi magunk is részesei vagyunk annak a végső problémának, amelyet meg akarunk oldani, és ezért meghaladja erőnket.

Az elmúlt időszak egyházi vezetése is ismeri ezt a kétértelműséget, amely az egyház isteni és démoni reprezentációjához kötődik. A vezetők saját múltjuk miatt ismerték ezt, hiszen részesei voltak annak a keserűségnek, amelyben a kommunista államhatalom spirituálisan nyomorította meg az egyházat. Megtapasztalták annak a pillanatnyi előnyét is, hogy egy ilyen rendszer szemmel tartja őket, és ők is a rendszer szemei lehettek. Egy személyben lehettek részesei a zsarolásnak, és egyszerre voltak elemei a rendszernek. A beszervezett lelkészek kivétel nélkül mind megfizettek saját elszigeteltségük és függőségük okán azért, mert beszerveződtek, akkor is, ha nem lepleződtek le. Vagy ha nem, akkor krisztusi értelemben nem egyházi emberek már. Ennek a terhét és következményét az egyházban 1989 óta közösen hordozzuk, és valahogyan közösen is kellene letennünk.

Ettől az örökségtől a korábbi egyházvezetés nem tudott megszabadulni. Retorikájukban egy pillanatig sem adták fel az egyházi közösséget, és hangsúlyos volt az a hitvalló megtartó erő, amellyel az egy, egyetemes, keresztyén egyházat hisszük, a kárpát-medencei magyarság kontextusában. Mindig olyan megtartó közösséget lehetett érezni a vezetők megnyilvánulásaiban, amelyet tipikusan a népegyház-hitvalló egyház közötti törésvonalat meghaladó gyökerekben fedezhetünk fel. A kétértelműség éppen az, hogy az „egyház csodája” annak ellenére megmutatkozott, hogy a független és szabad keresztyén közösséget képviselő vezetés erőfeszítése eltorzult annak a zsarolhatóságnak és kitettségnek okán, amelytől szeretett volna megszabadulni, de nem tudott. Ez a kétértelműség a háttérben uralta az egyházpolitikai, közéleti megnyilvánulásokat, humánerőforrást érintő döntéseket, és az emiatt frusztrált kollektív bűnbakkeresés és nemzeti önigazolás elleni küzdelmet. Ebből következően az egyházvezetés eredményessége ab ovo felemás, ami a jövő tekintetében talán rosszabb, mint a nyilvánvaló kudarc.

 

-folytatjuk-

Forrás: http://www.parokia.hu/hir/mutat/6292/

181 hozzászólás to “Demonic possession and exorcism in the Calvinist Church 2 (Démonűzés a Református Egyházban 2)”

 1. lelkipásztor said

  Nagyon vártam Kodácsy úr írásának folytatását. Nagyszerű! Igazi etikai és intellektuális CSÚCSTELJESÍTMÉNY!
  Nem csoda, hogy az aljas és irigy Balla a maga brutális módján bánt el ezzel a kitűnő emberrel!

  • beszervezett lelkészek said

   Hát igen, mitől lenne hitelessége a testvéreiről jelentő lelkésznek, püspöknek? Bölcskei 18 !!!! éven keresztül a maga szennyes múltjával fertőzte a MRE-t. Mindenki tudta, Kósa és Ritoók akadémikusok és az egyházi vezetők jó része is, mégsem tettek semmit.
   És ott van Tarr, aki családilag, spicli apja révén képviseli a kontinuitást az MSZMP-s állampárt és Orbán diktatúrája között.
   Amíg le nem leplezik a bűnösöket, addig rohadt mocskos, hiteltelen banda marad a MRE vezetősége: spiclik, bűnözők és cinkosaik bandája.

  • anonymanalyst said

   Balla mindenben az ellentete a kituno Kodacsynak: buta, jellemtelen es pocsek.

 2. dunántúli teológus said

  Pálfi Zsuzsa, a szegény lelkésznő elszólja magát, hogy milyenek az erkölcsök a Ráday 28-ban: “Piés vagy vagy piás?+ – ez a kérdés. A paráználkodást már nem is említem.
  http://reposzt.hu/blog/palfi-zsuzsanna/2015-03-24/elvalaszto-mitoszok

 3. pecking order said

  A fidesz megy a levesbe. Qurva dögök!!!
  http://www.origo.hu/itthon/20150319-simicska-lajos-a-fideszt-is-megsemmisitheti.html

 4. Kövi Dinka said

  A dinka gyopár arról röfög, mennyi az okos és mennyi a buta ember a ilágban
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2015-03-23/homo-ludens
  Gyopár, te a súlyosan retardált idióták közé tartozol!!!

 5. IMO-s Hermann said

  Itt van az IMO-s Hermann kebelbarátja, a kurvapecér vízumárus Kiss Szilárd!
  http://index.hu/belfold/2015/03/23/kiss_szilard_alvilag_prostitualtak_moszkva_vizumkozpont_titkosszolgalatok_iii_resz/

 6. tempora mutantur said

  Még a könyv nevét se képesek normálisan leírni, egy címet nem bírnak megfogalmazni, kivétel: Steinbach és Bogárdi.
  hogy mernek ezek a bunkók Ravasz Lászlóról beszélni a maguk simára csiszolódott agykérgükkel?
  http://reformatus.hu/mutat/10636/

 7. Templomos Vasárnap said

  Már a BBC is a KDNP-n röhög. Ők is leadták Seress Rezső világhírű számát a szomorú vasárnapot, némileg aktualizált szöveggel. Papp János előadása halálos:

 8. Párizs fénye said

  Még egy szomorú vasárnap a szenteskedő idióta KDNP-nek címezve:

 9. Questor Question said

  Tarajos Pepe minisztériuma is a bedőlt brókercégnél vezette a számláját, de még a bedőlés előtt kivette a pénzét. Ha tudták, hogy bedől, miért nem figyelmeztették az állampolgárokat? A bennfentes kereskedésért nem börtön jár? Mért van még Tarajos szabadlábon, miközben két ártatlan ember már öngyilkos lett: http://www.atv.hu/belfold/20150324-quaestor-ugy-mar-ket-ongyilkossagrol-tudnak

  • journalist said

   Tarajos azért ússza meg, mert nem élünk jogállamban. Tarajos apja is egy milliárdos gazember, most ő nyert Simicska helyett valami útépítési beruházást, közpénz, EU-s forrás, tudjuk.

 10. svabra said

  Tele van a zsinat alvó ügynökökkel. Mit keres ott Tarr fia és Kocsis Elemér lánya – kérdem én.
  Ha Bogárdi ezeket nem billenti ki róla jelentenek.
  Az árulás a vérükben van.

  • Csizma Dia said

   Hol van a legtöbb besúgó? Az egyházban és a Fideszben. Ott tartják őket a legnagyobb becsben. Láttál már egy birkanyájat egy templomban, élükön egy III/III-as besúgóval? Nem? Tényleg nem? Akkor te tutira nem voltál ott tegnap Sümegen…

   • Luca Vangelista said

    A sümegi, békemenetnek csúfolt fideszes bolhacirkusz ugyan csúnyán megbukott, de az nem semmi, hogy a főszervező, Csizmadia László egy hatalmas luxusautóval vezette az elvakult orbánista birkákat! Csizmadia László, egykori III/III-as besúgó (innen a remek kapcsolat a felcsúti spiclivel) több magyar céget lopott – azaz privatizált – el a rendszerváltás után, pl a BÉTEX vállalatot.

  • Luca Vangelista said

   Szajuznak nehezebb dolga lesz a besúgókat kiűzni a református egyházból, mint Jézusnak volt a kufárokat a templomból.

   • Bölcskei Pribékjei said

    Pedig Tarrt és Ballát el kell zavarnia ha nem akarja hogy bekavarjanak neki. Ezek ketten Bölcskeinek dolgoznak, aki mérhetetlenül utálja Szabót. Mindent megtett, hogy kinyírja. Először Ballával akarta megtorpedózni, azután Feketével.

  • Sátáni Balla said

   Kodácsy azt várja Szajuztól, hogy nemcsak a kufárokat és besúgókat zavarja ki az egyházból, hanem a démonokat is. Akkor pedig Ballával kell kezdenie. Szégyen, hogy ez a wistmanwoodos patkány a református egyetem cégére!

   • Cool Blood said

    És Tarral. Amíg Tarr ott van a Zsinatban, míg zsinati titkár vagy efféle, addig Szabó püspöknek nem lesz nyugta. Tarr a megfúrásán munkálkodik. És ott van mögötte Bölcskei…

 11. Besúgó said

  Ügynökkérdésben állítólag túl megbocsátó a társadalom:
  http://huppa.hu/ugynokkerdesben-tul-megbocsato-a-tarsadalom/
  Ez valószínűleg igaz. Bölcskei ügynökmúlttal a Református Egyház feje lehetett, Orbán Viktor pedig az ország miniszterelnöke. Csak Megyesi Péter bukott bele. Akkor még nem volt megbocsátó a társadalom? vagy inkább az SZDSZ volt túl szigorú?

  • Bátori és Győry said

   Kifejezetten sikk besúgónak lenni. Besúgók nagyobb kariert csinálnak, mint a tisztességes emberek, mint Bölcskei, Kiss-Rigó, Csizmadia, Orbán stb. példája mutatja.

   • Besúgó karrier said

    Sikk??? Én azt mondanám, hogy már kötelező. Tessék mondani…annak a magyar állampolgárnak, aki nem volt III/III-as besúgó, annak ugye nem lesz baja ebből? Jó, azt értem, hogy nem lehet a Magyar Parlament és az Orbán-kormány tagja, de nagyobb gondja ugye biztosan nem lesz emiatt? Amúgy a felcsúti spicliék most milyen néven szervezik be a jelenlegi besúgóikat? Békemenet? TEK? Polgári körök? Vagy ez a három így együtt?

 12. jhnnsclvn said

  Átemelte Ravasz László Baráti Kör.

 13. 115 millió said

  A generális konvent tanácskozott.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6345/
  Adakozást hirdetnek a kárpátaljaiak javára.
  Aki azt akarja, hogy a ragadós kezű ganék, pl. Bölcskei lopja el a pénzét, az adakozzon nyugodtan!

 14. zimmezum said

  Véletlenül egész jó írás van a reposzton.
  http://reposzt.hu/blog/szakacs-gergely/2015-03-25/vasarnapi-zarva-tartas-en-kerek-elnezest

 15. unortodox lelkipásztor said

  A CÖF-.ös idióták meg Bayer
  http://nol.hu/belfold/ekkora-gazembert-meg-nem-lattak-mint-simicska-lajos-1523811

 16. kálomista brigantik said

  Egy börtönviselt cigány lett az új vezérigazgató
  http://444.hu/2015/03/24/kozmunkas-volt-es-bortonben-is-ult-a-questor-uj-vezerigazgatoja/
  Tarajos kimentette a lüvét a maga számára, “azemberek” meg dögöljenek meg és szegényedjenek el.
  Ez a KERESZTYÉNI SZELLEMISÉGŰ KORMÁNY!!!
  Ez kell nektek, idióta refik????

 17. orbán az undorító görény said

  Orbán rokonai egyre pofátlanabbul RABOLNAK!
  http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/nyugdijpenzt_fektetne_az_allam_a_magyar_milliardos_cegebe.595337.html

 18. Orbán takarodj! said

  Orbán tudott a Quaestor üzelmeiről, bevallotta az idióta fasz
  http://veol.hu/belfold/quaestor-orban-viktor-rendelte-el-hogy-a-kkm-vegye-ki-a-penzet-1687902

  • Bennfentes kereskedés said

   Orbán Viktor elismerte, hogy a minisztériumok az ő személyes parancsára vették ki a brókercégeknél tartott pénzüket a Quaestor-csőd előtt. Innentől kezdve nem kérdéses, hogy ez a szándékos, csalárd csőd is a fideszes bűnbanda tudtával és előzetes egyetértésével következett be. Sokadszorra igazolódik be tehát, hogy Magyarország miniszterelnöke egy köztörvényes bűnöző, aki hitvány fideszes bűntársaival együtt rabolja ki a szerencsétlen magyar népet. Ezért bukásuk után hosszú börtönbüntetésre és teljes vagyonelkobzásra kell majd ítélni minden egyes aljas fideszes politikusbűnözőt.

 19. Kövér a református pápa(i) said

  Kövér testvár a másik balfasz
  http://www.hir24.hu/belfold/2015/03/25/kover-a-sajtoszabadsagrol-oktat/

 20. Démoni reprezentáció said

  Kikre gondolsz Tamás, amikor az egyház démoni reprezentánsairól írsz? Nekem kapásból egy sereg démon jut eszembe: Bölcskeí, Tarr, Balla, Kovács Barnabás, Sepsi Enikő, Szabó András… Nem sok ez egy kicsit? Ezekből egy is elég, hogy lejárassák az egyházat.

 21. Tarajos Sül begyorsul said

  Börtönbe Orbánnal és a Tarajossal!
  http://www.hir24.hu/belfold/2015/03/25/bokros-bortonbe-kuldene-szijjartot/

 22. orbán az undorító görény said

  Orbán nem jelenik meg a nemzetbiztonsági bizottság előtt.
  Orbán a törvények fölöttinek képzeli magát, az aljas cigány gazember!
  https://kuruc.info/r/2/141148/

 23. reposztos barmok said

  Még mindig dicsekszik az agyatlan, önhitt Jakab pap
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2015-03-26/lelkipasztorok-sikere-es-orome
  Húzzatok a p..be Orbán testéretekkel együtt!

 24. károlis bugrisok said

  A Károlin megint indul egy GAGYI SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS.
  Ez bunkóék reklámanyaga
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6330/
  Aki szarért, húgyért pénzt akar fizetni, az jelentkezzen ide!

 25. fideszes haramiák said

  Fidesz kirabolja az embereket
  http://fn.hir24.hu/penzugy/2015/03/25/15-milliom-banja-hogy-elhittem-minden-rendben-osszetortek-a-quaestor-karosultak/

 26. Orbán takarodj! said

  A gazemberekről egyre több aljasság derül ki: Orbán és Szijjártó így rabolják ki az embereket.
  http://444.hu/2015/03/26/tarsoly-azzal-nyugatott-mindenkit-a-quaestorban-hogy-szijjarto-majd-segit/

  • Bűnlajstrom said

   Pártház eladás
   Millenáris buli
   Tokaji birtok
   Kaya Ibrahim
   Gripen buli
   APEH szerver
   Trafik mutyi
   Föld mutyi
   Magánnyugdíj
   MOL buli
   Paksi atom-muty
   Questor-csőd

   Hova lehet ezt még fokozni, ócska köztörvényes bűnözők?
   Meddig tűrtök még, magyar racka juhok?

  • Orbán Viktor azt izeni said

   Orbán Viktor azt üzeni a magyar népnek, hogy nem kell aggódni a Quaestor-csőd miatt, hiszen ő és a fideszes haverjai még időben kivették a pénzüket, a kirabolt emberek pedig simán elmehetnek közmunkásnak valamelyik fideszes nagybirtokra.

   • Lézer Jani kontráz said

    Lázár János még azzal toldotta meg a miniszterelnöki üzenetet, hogy akik nem tudták időben kivenni a pénzüket, azok úgysem érnek semmit.

   • Family help said

    Tarajos pepe csak annyit fűzött hozzá, hogy nincs gond, családi összefogással úgyis minden megoldható.

   • Akasztófahumor said

    Kövér László viszont azt javasolta, hogy akik tönkrementek ebben az újabb gyalázatos, fideszes panamában, azok nyugodtan akasszák fel magukat…

   • Bal-Jobb said

    A szétzilált és széthúzó baloldal a jobbnál jobb ziccerekkel se tud semmit kezdeni. Látjátok? Azok ott a másik oldalon legalább összezárnak! Igaz, primitív, agymosott társaság a megmaradt orbán rajongó, de legalább összezárnak.

  • No Corruzione said

   Ezeknek a milliárdosoknak és haverjaiknak nincs idejük a magyar médiumokat nézni, hallgatni, olvasni …
   Szegénykék !
   Mert ha lenne tudhatnák, hogy Magyarországon “NINCS” korrupció !!!
   Így aztán hiába fotózkodnak “fontos” tisztségviselőkkel – a mesének vége !

  • Latour és Lemberg said

   Kötelet nekik!

   • Barmherziger said

    Ugyan már Latour és Lemberg. Elég a tényleges életfogytiglan is!!! Hátha megunja az ücsörgést és előadja az elsíbolt zsetont, vagy ha nem tudja, akkor szabadlábon lévő haverjairól mesél. Ha pedig a haverjai által lenyúlt pénzből összejön az általa elsíbolt, akkor én még kegyelembe is részesíteném.

   • Kegyelmi ajánlat said

    Szerintem elég lenne a teljes vagyonelkobzás. Orbán és szűk köre külföldre menekített magánvagyonából kártalanítani lehetne minden becsapott kisbefektetőt.

   • A vezér az vezér said

    Ezekkel a szarházi fidiótákkal tele lesz a börtön! A kis g. orsós lesz a cella parancsnok!

 27. zimmezum said

  Ez a béna birka nép talán tényleg Orbánt és bandáját érdemli meg.
  Ha nem kelünk fel és fogjuk el a saját kezünkkel a bűnösöket, akkor tovább röhögnek rajtunk és szipolyoznak bennünket.

 28. irish coffee said

  Gémesi így gondolja. Ő hiteles jobboldali.
  http://www.hir24.hu/belfold/2015/03/26/orban-bukasa-csak-ido-kerdese/

 29. árad a gazság said

  Egyre több mocsok derül ki a Quaestorról. Miért lett öngyilkos Szilágyi?
  Miért intézte el Sztíjjártó, hogy a moszkvai ügyekben a tapasztalatlan Quaestor lépjen be?
  http://www.hir24.hu/belfold/2015/03/25/quaestor-csod-egy-diplomata-rejtelyes-halala-szijjarto-bukasa/

 30. kálomista brigantik said

  A Magyarországi Református Egyház és a Fidesz-KDNP legfőbb közös terepe az ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG.
  http://tenytar.blog.hu/2015/03/19/mara_a_fidesz_lett_az_ugynokaktak_nyilvanossaganak_legfobb_gatja?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201503
  Jelentettek, jelentenek, lopnak, rabolnak és hatalomba jutva megakadályozzák az igazság napfényrew kerülését.
  Igaz, Butykos? Igaz, Tarr?

 31. dunántúli teológus said

  Olvassuk el Kodácsy Tamás szavait, amelyet a bonyolult, körmönfont érveléssel a Fidesz-KDNP mellé álló Bogárdial szemben fejezi ki az igazán keresztyén álláspontot:
  http://reposzt.hu/comment/6456#comment-6456

  • dubonnet said

   Bogárdi kioktatja Kodácsyt.
   http://reposzt.hu/comment/6457#comment-6457

   • Fundamental intolerance said

    Tamás nyitott, értelmes, toleráns és amellett nagyon olvasott. Szajuz fundamentalista, és ez együtt jár azzal, hogy előítéletes, intoleráns, merev. Egy Tamás által idézett szerzőt ab ovo elutasít, mert “szocialista”. Eszébe se jut, hogy valak azért, mert szocialista, más kérdésekben értelmes és követhető gondolatokat s megfogalmaz. A vitában Tamás toronymagasan Szajuz fölött áll, de nagyon udvariasan nem mutatja ki, úgy tesz, mintha elfogadná Szajuz érvelésének bizonyos elemeit.

 32. veszprémi tanár said

  Lop a rohadt Fidesz Ajkán is.
  Gondoljátok, hogy birka módon rátok szavazunk, hogy még többet rabolhassatok?
  http://veol.hu/ajka/hiaba-futnak-a-penzuk-utan-a-csalodott-vallalkozok-1688237?

 33. svabra said

  Kishantosi disznóság.
  http://444.hu/2015/03/26/kishantos-nfa-greenpeace/

 34. hücpe said

  Orbán a brókerekre mutogat – látens ANTISZEMITIZMUS!
  http://hvg.hu/gazdasag/20150327_Orban_Kossuth_radio

 35. Bátor(i) besúgó said

  Kodácsy Tamás felvetése az ügynökkérdésről nagyon aktuális, és pont az egyház az, ahol a múltfeltárást nem szabad elsumákolni. Miközben a hazai politikai garnitúra emberileg és erkölcsileg legalját jelentő KDNP a társadalom mindennapi életének megrendszabályozásával (pl. a vasárnap is félig-meddig üresen kongó templomok látogatásának előmozdításával) és a kommunistázással (Marx szobor, Ságvári néveltörlés) van elfoglalva, addig egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy ezek a figyelemelterelő hadműveletek semmi mást célt nem szolgálnak, minthogy ne kerüljön napvilágra, hogy a FIDESZ-KDNP az egykori hálózati emberek gyűjtőhelye lett; benne alakultak újjá a hálózatelméletből ismert csomópontok. Vélelmezhetően azokból az emberekből, akiknek semmiféle meggyőződésük nincsen; kizárólag a hatalom és a pénz vezérli őket, ezért is képesek bárkit és bármilyen rendszert kiszolgálni, ha egyéni érdekük azt kívánja, és az belefér egyéni életstratégiájukba.

  http://tenytar.blog.hu/2015/03/19/mara_a_fidesz_lett_az_ugynokaktak_nyilvanossaganak_legfobb_gatja?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201503

  • Egyházi hálózatok said

   Az elmúlt évtizedek minden emberi mocska itt van, itt él velünk:

   http://444.hu/2015/03/26/9-kegyetlen-tortenet-az-ugynokokrol/

   A fenti írás legszebb mondata:

   “Van, aki köztiszteletben állt, az egykori demokratikus ellenzék tagjai is magasztalták, mégis sok kárt okozott a környezetében lévő embereknek.”

   • Mai ügynökök said

    A hálózat ma is működik: Bölcskei, Tarr, wistmanwoodos Balla és felcsúti geci a TEK-kel. Minden passzol. Úgy is néz ki a Károli, mint amit a hálózat kontrollál. Rejtett kamerák az oktatói szobákban és a HTK dormitoriaiban.

   • Gyáva spiclik said

    Az lenne a jó, hogy az egykori ügynökök, tartótisztek, beszervezettek és beszervezők álljanak ki, és meséljenek, hogy megértsük és feldolgozzuk a múltat. Csak annak lehet megbocsájtani, aki bocsánatot kér, és csak azt lehet megérteni, aki elmondja, hogy mi történt vele. Bölcskei Gusztáv, Kiss-Rigó László, Orbán Viktor sose fognak eljutni idáig. Ahhoz túl gyávák.

 36. Poltpéteri ügyészség said

  Polt Péter nem szólt, hogy lánya Tarsoly személyi titkárának az élettársa. Az elmúlt két hétben az ügyészség hagyta szabadon futni Tarsoly Csabát, hagyta, hogy szabadon átruházhasson cégtulajdont, átrendezze a cégcsoportját, és eltüntesse a bűncselekmények nyomait.

  Orbán Viktor is időt adott Tarsoly Csabának, hogy főügyészi felügyelettel csökkentse majdani büntetését.

  • Judge said

   Polt Péter eddig is bűnpártoló volt minden fideszes vagy fideszközeli bűnügyben. De hogy még ilyen személyi összefonódások is vannak? Miért van ez a bűnöző még mindig a főügyészi székben?

  • NER=OV said

   Orbán Viktor mai rádióinterjújában olyan mesteri félretájékoztatást, politikai porhintést adott az ügyről, amelyre a világon kevés példa akad.
   Amit szabad Jupiternek…

   Nyilvánvaló, hogy a Quaestor és a Fidesz szorosan kötődik egymáshoz, személyekben és üzletekben egyaránt. Az összefonódás nemcsak az adófizetői pénzek, állampapírok, hanem minden bizonnyal fideszes ügyfelek, cégeik pénzeinek kezelésére is kiterjed.

   Természetesen ezek feltevések, amelyek sok embert érdekelnének, ám esély nincs arra, hogy mindezt a kormánytól független intézmények (MNB, ügyészség, ÁSZ) valóban kivizsgálják. A vizsgálatra azért nincs esély, mert a személyi függésekre alapozott, tekintélyelvű NER-ben, nem vonatkozik a törvény azokra, akik közel vannak a tűzhöz.

   Ez egyben a NER igazi üzenete is: ma Magyarországon a közérdek és a magánérdek oly szorosan összefonódik, hogy ha érdekösszeütközés van közöttük, MINDIG a kormányfő szava dönt. Nem a független intézményeké, hanem a személyi függésbe bevont alattvalóké. És amíg a főnök nem dönt, addig senki nem dönt.

   És ez egyben magyarázat arra is, hogy miért nem csinált közel egy hónapig semmit a Matolcsy-féle MNB, a Polt Péter-féle ügyészség a Quaestor-ügyben, holott korábban a nyomozóhatóság ennél sokkal pitiánerebb ügyekre is teljes erőből rámozdult. Azért, mert pontosan tudták, hogy február 25-én Orbán titokban mire utasította a minisztereit, és arra vártak, hogy a mester nyilvánosság előtt is elmagyarázza lépését. Ez következik a NER-ből, ez következik Orbán hatalomgyakorlási módszereiből.
   http://fn.hir24.hu/penzugy/2015/03/27/quaestor-ugy-a-fideszeseken-kivul-mindenki-megszivta/#sl

   • Interjú said

    Orbán mai rádió- interjújában megnyugtatta a magyar népet. Kábé ezt mondta, nem szó szerint, hanem lényeg szerint összefoglalva:

    Mindenki higgadjon le a picsába, nem kell aggódni a Quaestor-csőd miatt, hiszen ő és a fideszes haverjai még időben kiloptak minden pénzt a csőd elől.

   • Bicskanyílás said

    Orbán Viktor szerint sok embernek kinyílt a bicska a zsebében a Quaestor-csőd miatt. Igazad van Ortsós! De azért azt is mondjuk ki, hogy a legtöbben beléd is vágnák már azt a bicskát nagyon szívesen…

   • Hazugságverseny said

    Napok óta össze-vissza beszél a kormányzati apparátus csúcsa a Questor-ügy kapcsán. Szijjártó Péter külügyminiszter, Gíró Szász András államtitkár, Lázár János kancellária miniszter és maga a miniszterelnök, Orbán Viktor is óránként másként emlékszik.

 37. teamworker said

  Lezajlott a Ravasz-konferencia.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6353/
  A parokia.hu a legkevésbé sem ismerteti Steinbach püspök beszédét, pedig ott volt, csak képet látunk róla, amint Bogárdi beszédére fülel.
  Viszont az értelmi fogyatékos Fekete idióta röfögéséről hosszan értesülhetünk.

  • zsuzsa néni said

   Nézzétek meg Balla ÁLLATIAS, GONOSZ, POFÁJÁT!
   A TESTET ÖLTÖTT SÁTÁN!!!

   • Lombroso said

    Hegyes patkánypofa, táskás zacskós szemek, Mefisztó-csík a homlokán a haja helyett… Soroljam még? Tömören summázva: pocsék pofa.

   • Grey Rat said

    Ez tényleg nem emberi pofa. Jól írod, tisztára olyan, mint egy patkány, Nyilván eltorzult, frusztrált, bosszúszomjas lelke vetül ki a külsejére.

   • Theologina said

    Értékelem, hogy nem hagyták szóhoz jutni. Ha van valami benne, ami még a borzalmas látványt is alulmúlja, az a kappanhangja. Az ostobaságáról és a közhelyességéről már nem is beszélve.

    Viszont Kodácsyt hiányoltam. Neki biztos lett volna eredeti mondanivalója.

  • no para said

   le bizony, sok jó kép is készült.

   • Szerkesztőség said

    A parókia portál is elég sokat közöl, de ha van még, küldhetsz át párat. Majd kitesszük őket a blogra és lehet szavazni arról, melyik No Para 🙂

 38. zsinati levéltár said

  Bogi megint sápítozott a reposzton.
  Most kivételesen okos kommentek jöttek, személyiségi jogi kérdések.
  http://reposzt.hu/comment/6465#comment-6465
  Machkássy Tivadar nagyon jó kérdést vet fel: miért söprik a szőnyeg alá ref. lelkészek tömeges öngyilkosságát?
  Talán mert a főgonosz, a főtolvaj, a sátáni féreg Bölcskei, Balla, Szabó András MÉG MINDIG ÉL????

 39. a holokamuzó presbiter said

  760 ezer Ft megfizetésére vagy 300 nap elzárásra ítélte a bíróság Ágoston Tibor debreceni jobbikost, presbitert, aki egy beszédében holokamuról ill. holokasztról beszélt, és kételkedését fejezte ki a zsidók auschwitzi meggyilkolásával kapcsolatban. Tehát egy vérszomjas náci, egy Hitler-hívő presbiter lehet Debrecenben.

  • szabó a gyilkos fasiszta said

   Semmi különös nincs ebben. A főpásztor sógora, a Károli volt rektorhelyettese, Szabó András is egy mocskos antiszemita.
   A jelenlegi rektor, Balla, Hegedűs Lóri sógora szintén egy gyilkos antiszemita.
   Ilyen fasisztákból áll a mai refi egyház.

   • szerelem a nem megfelelővel said

    Balla a gyilkos antiszemita szerelmi kapcsolatot ápol a korántsem árja Fórissal.
    Ez hogy magyarázható?
    Mit szól Hegedűs Lóri, hogy Balla a húgát, Gyöngyit egy zsidóval csalja?

  • no para said

   Pedig ez csak egy unintelligens, romeren felnőtt és tévképzetekkel megtöltöt fejű ifiember kivagyiságáról szól. Csak azért lett belőle hír, hogy el lehessen mondani micsoda szemétnáci a jobbik, az viszont a ti kreativitásotokat dícséri, hogy ezt továbbcsavarjátok a reformátusokra.

   • Idelette de Bure said

    A holokamuzó jobbikos Ágostont is mi választottuk meg presbiternek???
    A révünkön lett lelkész az ifj. Hegedűs, aki egy tudatlan hülye, és a diplomáját vajon ki írta alá? A saját apja?
    És a Ballából is max. Abádszalókon lett volna segédlelkész, ha nem vette volna el a püspök lányát, a Gyöngyit. Akit most, úgy látszik, még csalni sem átall. (A Fórissal is mi hoztuk össze.)
    Ennyire omnipotensek talán még mi sem vagyunk. Sajnos.

   • Debreceni said

    Mér? Ágoston Tibor nem református presbiter?

   • Egyházfórum said

    Én a Jobbikról nem beszélnék, csak a református egyházról. Jobbik még nem is létezett, amikor a református egyház már náci volt. Ez be van bizonyítva és alaposan le van dokumentálva: “Nyíltan vállalt zsidógyűlölet”, Egyházfórum. Keresztény közéleti­-kulturális folyóirat” 29. (4. új) évf., 2014/2­3, 29­-35.
    Nem kell itt semmit csavarni, csak el kell olvasni azokat a szövegeket, amiket református lelkészek a zsidókról írtak.

   • no para said

    Én olvastam pl. Marx és Washington leveleit is, aztán mégsem vonok le egyes személyek hozzáállásából következtetéseket teljes politikai formációkra vagy irányzatokra nézve. A reformátusoknak voltak és vannak olyan tagjai csoportjai, vagy korszakai ahol előtérbe kerülhettek a zsidóellenes érzelmek, akár a hivatalos egyházpolitikai szinten is. Voltak olyanok is ahol meg nem. Nem olvasok Egyházfórumot, most megnéztem, hát mitadjisten ezt is Jakab Attila írta a Civitas Europica Centralis Alapítvány támogatásából…

    A nácizmus antiszemitizmusa kategoriálisan különbözik a keresztény “antiszemitizmustól”. Pl. egy kardinális különbség: a nácik gyűlölték a zsidókat és erre jogosan használható a “zsidógyűlölet” megjelölés. A keresztények (és legjobb tudomásom szerint a reformátusok) antiszemitizmusa ezzel szemben nem gyűlöletalapú volt, sőt nem is fajalapú, tehát nem antiszemitizmus hanem antijudaizmus a jelenség becsületes neve. Luther pl. nem a zsidókat magukat gyűlölte, hanem a megátalkodottságukat, a tévtanításban való kitartásukat, az istenkáromló életvitelüket, hogy mindezt még terjesztik is stb. és ezek érvényesülését szerette volna drasztikus lépésekkel akadályozni. A zsidó identitással a keresztény mindig is kibékíthetetlen ellentétben volt és van ma is, ez tény. Viszont nem náci módra antiszemiták, ez is tény. Egy antiszemitát lelkésszé avatni vagy egy lelkésznek antiszemitának lennie nem szabadna, és ha kiderül orvosolni kellene. De az, ha a vallási értékeinek és alapelveinek megfelelően antijudaista, azt aztán igazán nem lehet felróni neki, hiszen annak kell lennie. Ez persze nem Ágostonról vagy Hegedűsről szól, akiknél egyházi bíróság előtt kellene tisztázni ezeket a kérdéseket. Ez annak problámájáról szól, hogy hamisítás mindenfajta távolságtartást, támadást és akadályoztatást berekeszteni az antiszemitizmus címkéje alá, ha az valamilyen módon zsidókra vagy a zsidóságra irányul.Abba meg már bele sem megyek, hogy nem csak náci antiszemiták vannak.

   • parallel minds said

    No Parának kísértetiesen hasonlít az észjárása Szajuzéhoz.Nálatok a HTK-n azt tanítják, hogy ne a szöveget nézd, hanem a szerzőt, add hozzá saját előítéletedet a szerzőről, és mondj véleményt látszólag a szövegről, valójában a saját előítéletedről?

    Szajuz azt mondja: Ahá, ez a Lochmann, akit Kodácsy idéz, szocialista, tehát ebből kell kiindulni véleményformáláskor, és nem abból, amit valójában mond.

    No Para pedig ezt: Ahá, ez az Egyházfórumban jelent meg, ezt a szennylapot nem olvasom, ráadásul a galamusos Jakab Attila írta. És már nem is számít, hogy mit ír…

    Kodácsy ezzel szemben azt mondja: egyáltalán nem osztom az ideológiai meggyőződését annak, akit idézek, ez itt nem is releváns, de az, amit mond, az adott tárgykörben releváns és osztható.

    Hát ez a különbség egy széleslátókörű gondolkodó ember és egy korlátolt intoleráns fundamentalista között.

   • no para said

    Az Egyházfórumot nem azért nem olvasom mert szennylap. Még csak nem is szennylap. A szerkesztői (esetleg itt az egyesszám-többesszámon vitatkozhatunk) megszokták, hogy külföldön következmények nélkül lehet bármit bármiről mondani, oszt azt gondolták hogy ezt majd itthon is folytatják, mikor meg kiderült hogy ez kishazánkban hátizé nem egészen így működik akkor csináltak egy saját lapot amiben de mégis. Sok sikert hozzá, de a jelenlegi helyzet alapján szerintem számos színvonalasabb fórum van ahonnan tájékozódhatok, az időm meg véges, szóval…És igen, néhány szerzőnél már előre be lehet lőni hogy mit fog írni a témáról, ha ismered az eddigi munkásságát, JA eléggé ilyen, hiszen rendkívül aktívan csinálja amit csinál és általában ugyanazokat a próbababáit öltözteti ha szabad így fogalmaznom.

    Ettől függetlenül a blogon közölt rövidített változatát a cikkének elolvastam, és rendkívül kíváncsi lennék hogy hogyan lehet ilyen sommás következtetésekre jutni az óbudai reformátusok zsidóképéről néhány kiszemezgetett havilap-idézet alapján. Nincs adatbázis, mintavétel, tartalomelemzés, előfordulási gyakoriság-vizsgálat, egyáltalán semmiféle koherens módszertan ami megalapozná ezeket a következtetéseket, Ezzel az idézgetéses módszerrel eddig elsősorban ideologikus esszékben találkoztam, pl. amikor valakinek fixa ideája hogy a zsidók márpedig aljasok/kártékonyak/stb. és elkezd halomra dobálni idézeteket ismert történelmi személyiségektől ennek “bizonyítására”. Itt persze, ha az antiszemita-protestáns identifikációt vesszük alkalmanként megelégedhetünk egy-egy negyedéves teológushallgatóval is , akinek a véleménye bizonyára jól reprezentálja az óbudai református egyházközösségét… Lehet, hogy a rövidített cikkből a módszertan és az adatbázis bemutatása pont kimaradt, de nem tartom túl valószínűnek. Szóval ez szerintem egy ideológiai vezérfonálra felfűzött véleménycikk, ahol az adatok nem arra szolgálnak, hogy következtetéseket vonjunk le belőlük, hanem hogy valós állapotok közti elképzelt kapcsolatokat illusztráljanak. Ennek alapján azt mondani hogy “a református egyház már náci volt” és “Ez be van bizonyítva és alaposan le van dokumentálva”; dőreség. Már ha ugyanazt értjük bizonyítás alatt. Erre rámutatni nem fundamentalizmus, intolerancia vagy szűklátókörúség.

   • Hazug Para said

    No Para tegnap még azt állította, hogy az Egyházfórjum cikkét nézte meg. Ma pedig azt, hogy csak a blogon található rövidített változatot. Ha igaz lett volna a tegnapi állítása, a mai bejegyzése okafogyottá vált volna. Ergo: No Para hazudik, nem nézte meg az Egyházfórumban megjelent tanulmányt.

   • paranormal activity said

    No para nagyon lemaradt a fejlődésben, ha azt hiszi, antijudaistának lenni lelkészkörökben normális, tehát a zsidókat Krisztus-gyilkosaiként elítélni és üldözni. II. János Pál és Ferenc pápa sokat tett és mondott azért, hogy ma már a katolikus egyház körében se legyen az.
    Ami Luther antijudaizmusát illeti, az változott az időben, kezdetekben szinte rokonszenvvel írt a zsidókról, a végén lett igazán megátalkodott.

 40. Orbán a csodatevő said

  Orbán a végét járja, egyre idiótábban hazudik.
  http://sztarklikk.hu/kozelet/orban-lehet-a-politika-koplarovics-belaja/170581

 41. kálomista brigantik said

  A MRE tele van aljas álkeresztényekkel
  http://sztarklikk.hu/kozelet/alkeresztenyek/170702

 42. reposztos barmok said

  Megint egy idióta szöveg a reposzton. Székely Attila nem bízik a repülőben, biciklivel közlekedik.
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2015-03-28/megrendult-bizalom
  Gondolkodásának szintje viszont a talaj alatt van, egy földikutya vagy egy vakond szintjén.

 43. ÉS jön a bukás... said

  Oszkó Péter az Orbán-kormányról
  „Nincs sikeres magyar gazdasági modell, csak egy lehetőségein túlterjeszkedő állam, amely uniós pénzekből finanszírozza nemcsak a gazdasági növekedést, de önmagát is. Mert sajnos képtelen a magyar gazdaság motorját úgy beindítani, hogy az saját magát tudja finanszírozni… Többnyire öncélú, önző, rövidlátó, rövid távú egzisztenciális érdekek motiválják őket, és csak csekély mértékben foglalkoznak az ország ügyeivel. Ezért van belátható időn belül kudarcra kárhoztatva, amit csinálnak. (…) Nincs morális küszöb, sem szégyenérzet, nincsenek betartandó szabályok, közösségi normák, itt jelenleg mindent szabad. Itt a cél minden eszközt szentesít, és ez rettenetesen lepusztult állapotba hozta a magyar politikai elitet.”
  http://www.es.hu/kereses/szerzo/R%C3%A1dai%20Eszter

 44. Áder bizalmatlan said

  Áder nem kér TEK Hajduból, aki naponta bejár Orbánhoz jelenteni. (Még hogy nem volt besúgó a kis geci? Akkor minek épít ki saját besúgóhálózatot?) Inkább Sintér Sanya tudjon a dolgairól, mint a csuti cézár.

  • Szarjankó said

   Én megvédelek ! Recsken,szögesdróttal.

  • Szarjankó said

   Áder már előre néz,éÉs tudja jól nagy palota forradalom lesz itt, és valahogy kiakar jönni belőle jól “ha úgy alakul”. Majd mondhatja…de hát én láthattátok nem is bírtam ezt a ksi Gecit, sőt rüheltem mint cigány a fürdővízet

   • (K)Ádár János said

    Áder káder megunta, hogy Orbán folyamatosan figyelteti őt is a TEK-es legényeivel, úgyhogy kib@szta őket a Sándor-palotából, mint a macskát sz@rni. Mostantól a készenléti rendőrség védi a mogorva Jancsit…Orbántól is ha kell…

  • Birkatürelem said

   Rothad a narancs. Szegfő a vörös szegfű elhervadt. Narancs már belül rothad. Egy a baj. Mire mind lefut a birka magyar nép jóvoltából már én is és sokan elmúlunk.

   • Fegyverbe! said

    Nem fogsz elmúlni,hamarabb eltakarodnak mint gondolnád!Emlékszel még az amd vagy ak gépkarabélyod sorozatszámára?Mormold és nyerni fogunk! 😀

  • Je suis Lajos said

   Egyre nagyobb képünk van arról, hogy mekkora hatalommal bír az orbán kabinet. Minden egy kézben van. Ez ugye nem a demokrácia alapismérve? Akkor mi ez? Talán ez inkább egy cizellált anarchia?
   S ha igen, akkor milyen érdekek azok, amik mozgatják az orbán politikát?
   Amikor már a korábbi “harcostársa” szembe megy, elkülönül, nem nevez ki… Hej Simicska! Nagy vagy!

   • Criminal mind said

    Ha a szervezett bűnözés állammá kiáltja ki magát, minden megtörténhet. Lopás, rablás, rejtélyes gyilkosságok, álbalesetek, álöngyilkosságok…

 45. Poltpéteri Ügyészség said

  Polt Péter legfőbb ügyész,Tarsoly személyi titkárának leendő apósa, máris mentőövet dobott a csaló és sikkasztó brókernek. Ma már biztos nem ültetik le, hazamehet a családjához.

  • PKKB said

   A Pesti Központi Kerületi Bíróság az a cég, amit Polt és Lajtár kézileg vezérelnek. A kerületi bíróságokról is oda tetetik át a haverok bűnügyeit.

  • Welsi Bárd said

   Nehogy úgy járjon ,mint Wels ,megöngyilkolják .

  • Otthon melege said

   Jaj má’ szegény! Hagy egye már meg a hétvégi rántott husikáját odahaza!

  • Forró nyom said

   Még valami corpust el kellene tüntetni. 😀

  • Tarajos Pepe said

   Az emeletes fejü Sz. Petike mikor kerül sorra?

  • Gyurcsányozás said

   Még nem fejezték be az ügyészségen Tarsoly vallománának megfogalmazását. Ez valoszinü csak hétfőre keszül el. Akkor fogja Poltpeti és Lajtár belekeverni Gyurcsányt és az eemúútnyóócévet és a fideszt hófehérre sikálni.

  • Politikai elit said

   Legalább a szavaknak adjuk meg a tisztességet!! ELITről beszélni ennek a tolvaj bagázsnak a kapcsán? Nem túlzás ez? Elit már rég nincs az országban. Már rég szisztematikusan időröl időre irtják. A mai mérce a pénz! Ezt meg mondta a lézer jani.

   • Criminal Mind said

    A miniszterelnök gátlástalan bűnözők seregével vette körbe magát, akik beleházasodnak a családjába, vagy a barátai családjába, akikről mindent tud és akik nélküle senkik sem lennének.

   • Irány Etelköz said

    Meg a ki.aszott bunkóság!!!

   • Bűnbanda said

    Az orrunk előtt építik fel a pártállam saját médiáját, a legsötétebb gazemberek segítségével, az idiótákban már nem bíznak. Olyanokra van szükségük, akik élvezik, hogy fehérnek nevezheti a feketét, akik nem dadognak, amikor hazudni kell, akik bárkit és bármit hajlandók elárulni. A Bernsteineket és a Woodwardokat meg kell semmisíteni, el kell érniük, hogy az emberek inkább higgyenek Orbánnak, mint a saját szemüknek.

 46. Orbán-vicc said

  Ismeritek azt a viccet, hogy Orbán Viktor és a teljes fideszes vezérkar lezuhan egy repülővel a tenger felett? Nem? Sajnos én sem, pedig milyen jól kezdődik…

  • Wishful thinking said

   Nem olyan jó. Ha vízbe esnek, túlélhetik. Legyen inkább az Alpok vagy az Ararát vagy a Himalája fölött.

   • kaganovics said

    Nekem az orosz vicc jut eszembe Tolbuhin marsallal, aki azt mondta egy Brezsnyev elleni sikertelen merényletre: Szablyával kellett volna, fiaim, szablyával!

   • AMD said

    „Bízzál Istenben, és tartsd szárazon a puskaport.” (Oliver Cromwell).

   • Hazatérés temploma said

    Pontosan ezt tesszük a Szabadság téren. A templomban fohászkodunk Istenhez, alatta a katakombában az urnákban a legfőbb bizodalmunkat őrizgetjük. Nem ám puskaport hanem a legpöpecebb eszközöket 😀

  • Je suis Lajos said

   Egyetlen reményünk Simicska, a Lázadó Ember.

   Egyetlen ember volt, akit Orbán nem tudott eltaposni, mert az illető, midőn York napsütése rosszkedvünk telét tündöklő nyárrá változtatta át, pontosan úgy döntött, mint Orbán, és most nem akarja neki odaadni, amit összeharácsolt. Valaki visszanézett Orbánra és nem volt félelem a tekintetében. Orbán nem azért került veszélybe mert ezerszer sértette meg az emberek törvényeit, hanem mert egyszer a farkasokét. Ez a farkas nem fog megijedni a magát alfahímnek tekintő kis cigó gecitől.

   Hajrá Lajos, veled vagyunk!

 47. Kvesztorhívők said

  És hogy a vallás-biznisz is szerepeljen a Quaestor-botrányban…

  Tarsoly Csaba és Erdő Péter egymás mellett borozgatnak a képen.

  Meg hazánk összes gazdagja és főméltósága a Prímás Borát árulja, és

  Szent Orbánhoz imádkozik.

  vicc nélkül…
  http://www.hetek.hu/belfold/200705/rend_a_lelke_mindennek

  • Bizniszpapok said

   Mért pont a történelmi bizniszegyházak maradnának ki az évtized pénzügyi botrányából? Valami ilyesmit vártam.

   • Bátori Butykos said

    Bölcskei nagyon kiakadt, hogy őt nem hívta meg Erdő Péter a tarsolyos borozásra. Pedig hányszor elmondta és megüzente neki, hogy benne a jó bor tartja a lelket és a Prímás príma boráért még a pokolba is elmenne nemhogy Erdőshöz.

 48. Questorgate said

  A bandavezér szokásos pénteki rádióinrejújában lassan, tagoltan belemondja a mikrofonba, hogy igen, az én tudtommal és utasításomra követték el a brókernél és a nemzeti bankban a törvénytelenségeket, sőt a bűncselekményeket is, és jól jegyezzék meg, hogy továbbiakra is utasításokat fogok adni, ha úgy tartom jónak. Jegyezze meg jól minden ügyész, rendőr és pénzügyi felügyelő, hogy velem gyűlik meg a baja, ha okoskodni próbál. Igen, Polt Péter barátom is tudott róla. Igen, Pintér Sándor barátom és Matolcsy György barátom is tudott róla. De, nagyon is lesz neki következménye. De azt majd én eldöntöm, hogy ki viszi el a balhét. Majd keresünk valami analfabéta borsodi cigányt. Vagy nem. Mindenki időben ki lesz értesítve. Kérdés van? Ha nincs, akkor hallgassák meg a szocialista brókerbotrány-kantátát az MTVA Kifizetőhely csimpánzkórusának előadásában.

 49. Köntös köntöse alatt said

  Köntös rugalmasan elszakad a politikától, Orbán testvértől.
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2015-03-28/feluletes-semmitmondas-viragvasarnapon
  Ő minden fölött áll hihetetlen erkölcsi magasságokban.
  Köntös a Megváltó++++

 50. pápista gazemberek said

  Ha kiömlik a Tarsolyból a Vinum, a bíborosi disznólkodás médiuma.
  http://nol.hu/velemeny/foldindulas-vagy-maradas-1524639
  Ebbe beledögletek, fideszesek és pápisták!

 51. fideszes gyilkosok said

  A FIDESZ FOLYTATJA!!!!
  http://444.hu/2015/03/29/elokerult-a-fidesz-2014-es-valasztasi-programja/

 52. ginger cat said

  A reposzton dúl a cenzúra. Machkássy Tivadar úr nagyszerű hozzászólását is törölték, most újra próbálkozott, itt olvasható ez is.
  http://reposzt.hu/comment/6482#comment-6482
  És csatlakozunk kérdéséhez:
  Mi volt az oka annak, hogy pár éve szinte tömegesen lettek öngyilkosok református lelkészek?
  A választ sejtjük, habár minden részletet nem ismerünk.
  Azt viszont biztosan, hogy Bölcskei/Butykos mocskos keze benne volt a dologban, ő kergette halálba őket.
  Amikor csak egy örömhírre várunk: az ő pokolra szállására.
  Persze vigye magával Tarrt, Ballát, a Hegedűs klánt és a bérenceiket.

  • Kovács Melinda said

   Machkássy hsz-át csak azért tették vissza, hogy a károgó kórus nekieshessen: ne hozza ezt fel, ne hasonlítsa a két esetet össze.

   A kettősmércén túl nekem egyébként is csalódás, hogy megejelenhetett ez az enyhén szólva primitív cikk Köntös úr blogján. Egyrészt ítélkezni nem az emberek dolga. Különösen beteg embereket erkölcsileg elítélni visszatetsző. Azon kívül elkerülte a posztoló figyelmét a “vélhetően” illetve más írásokban a nyomozás “jelenlegi állapota szerint” kiegészítés. Nem tudjuk 100%-ig pontosan, hogy mi történt valójában. A legújabb adatok szerint Andreas Lubitznak súlyos szembetegsége, retinaleválása volt. Nem zárható ki, hogy az adott pillanatban látási zavarai votak, ami akár eszméletvesztéssel is járhatott. Erre utal az a tény, hogy a hangfelvétel adatai szerint nem szólt semmit, viszont az utolsó pillanatig egyenletesen lélegzett. Ha ilyen tettre készül, ha szándékosan hajtja végre, az nagy valószínűséggel a légzés ritmusát is megváltoztatta volna.

  • no para said

   szabályzat kettes pontja esetleg?

 53. Nyugati fény said

  Lassan bedől a FIDESZ nevű piramisjáték. Most már csak drukkoljunk nekik, hogy töltsék ki a 8 teljes évet: hadd feszítsék a végsőkig a húrt. Gyűlöltessék csak meg magukat minden létező társadalmi csoporttal.
  http://nyugatifeny.blog.hu/2015/03/28/lassan_bedol_a_fidesz_nevu_piramisjatek

 54. BKKB said

  Lezárult a vasárnapi maratoni hosszúságú tárgyalás: előzetes letartóztatásba került Tarsoly Csaba, a Quaestor vezetője és két társa. A Budai Központi Kerületi Bíróság az előzetes letartóztatást 30 napra rendelte el, mert fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítási eljárás meghiúsításának a veszélye.

 55. ginger cat said

  Azok szolgálják ki Ballát meg a többi mocskos gazembert is.

 56. fideszes haramiák said

  Fideszes kloáka: kurvák, gengszterek, orosz maffiózók!
  http://index.hu/belfold/2015/03/23/kiss_szilard_alvilag_prostitualtak_moszkva_vizumkozpont_titkosszolgalatok_iii_resz/

 57. pecking order said

  Habony és Vajna ott autózgattak a Fő utcán Tarsoly tárgyalása közben.
  Pintér Sándor is arra járt.
  http://m.hvg.hu/itthon/20150329_Habony_es_Vajna_a_Tarsolytargyalas_kozel

 58. Petrőczi a pöcegödör said

  Bulimiások, kattintsatok rá Ludvig legújabb képeire!
  http://petroczieva.blogspot.hu/2015/03/az-iro-arckepe-nem-kolyokkutya-korabol.html
  Garatáltan sugárban fogtok okádni tőle!

  • Ludvig a valag said

   Ludvig kihajtóján a két bagzó csótány, szemében az őrület lidércfénye.

   • Viagra-hatás said

    A tekintet eszelős, viszont használt a Viagra, amivel Szabó naponta tömi a feleségét hogy fiatalitsa. Ezeken a képeken már csak kábé 75-nek néz ki Ludvig és nem 90-nek, mint a multkoriakon.

 59. Ludvig nem nyugszik said

  Úgy néz ki, mint egy buzi szerzetes aki Szűz Mária meztelenségéről álmodozik.

 60. petrőczi a botránykő said

  Ludvig azt hitte, hogy fiatalkorában dögös és tehetséges, pedig csak egy szánalmas tehetségtelen büdös kurva volt, most azt hiszi, tiszteletreméltó, pedig csak egy kukázó vén idióta némber. Intellektus, erkölcs 00

 61. zsinati levéltár said

  Németh Géza műegyetemi oktató megjegyzi, hogy némely teológiai rektor tudományos (?) munkássága a nullával egyenlő-
  Bizonyára Ballára gondolt és Bölcskeire.
  http://reposzt.hu/comment/6487#comment-648
  A MRE vezetése aljas bugrisok csordája

 62. Orbán zürichi bankárja said

  Orbán gyakran látogat Zürichbe, nem a Récselhez, az ugyanis Lausanne-ban tanul (????).
  Zürichbe Nagy Istvánhoz, a svájci nagykövethez látogat.
  Ez a figura nagyon jó kapcsolatot ápol arab országokkal és azok bankjaihoz.
  Az arab bankokban lehetséges név és igazolványok nélkül számlát nyitni.
  Ha Orbánt elzavarjuk, röhögve elmegy Dubajba vagy Abu Dabiba és főurian él a TŐLÜNK RABOLT DOLLÁRMILLIÁRDOKKAL!!!!

 63. dumb and dumber said

  Primitív kegyeskedés a bibliaolvasásról meg a vasárnap megszenteléséről.
  Bárgyú pofák, idióta szövegek.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6350/

 64. pápista gazemberek said

  Nagy szenteskedés Veszprémben, közben meg Tarsollyal boltoltak a gazemberek!
  http://veol.hu/veszprem/isten-a-boldogsag-forrasa-1689001?

 65. Vida Ildikó tisztessége said

  A NAV-os kurva is megy a levesbe
  http://hvg.hu/gazdasag/201513_meneszthetik_vida_ildikot_navfogyatkozas

 66. törököt fogtunk said

  Orbán megindult a török úton: korrupció, erőszak, mocsok.
  http://www.turkinfo.hu/db/mutat.php?tabla=szotkerek&&id=156

 67. ELTE-BTK said

  A napokban nálunk köszöntötték az öreg Szathmári professor emeritust 90. születésnapja alkalmából. Eléggé undorító volt, hogy bizonyos nyelvészeknek csúfolt akárkik illegették magukat az eseményen. Ott volt kedves kollégám, Tolcsvai Nagy Gábor, aki Szathmári lányát vette feleségül, így sikerült elérnie professzori kinevezését. A pletykák szerint a Gábor csalja/csalta a feleségét elég rendesen.. Aztán az idióta Hontit láttam, próbált valamit beszélgetni Szathmárival, aki próbálta magáról lerázni a vén idióta obiugort. Csodálkoztam, hogy László barátunk nem hozta magával a kopaszodó feleségét, a Mártikát- aki az obiugris férje révén taníthat a Károlin. De legalább Ágotát elhozhatta volna- neki legalább több (még) a haja. Ha így belegondolunk, László elvtárs jobban tette, hogy nem hozta magával a Fórist: belátta, hogy nyelvészek között nincsen helye egy középiskolai tanárnak!

  • Egy jelenlévő said

   Kedves ELTE-BTK!

   Sajnálatos módon Mártika is elment az eseményre. Velük volt Heltainé Nagy Erzsébet és Sólyom Réka egyetemi tanársegéd. Igazán nem hiányoztak! Csodálkozom, hogy az Ágota nem volt ott. Szerintem parancsba adta, hogy ők képviseljék a Károlit.

   • grammaticus said

    Heltainé saját jogán volt ott, Szathmárihoz írta a szakdolgozatát stb., ő dugta be a Nyelvtudományi Intézetbe is. Fóris pesti értelmiségi körök számára tökéletesen perifériális személy, senki nem érti, hogy csinálhattak belőle tanszékvezetőt, különösen egy magyar nyelvtudományinak csúfolt tanszéken.

   • ELTE Finnugrisztika said

    Grammaticus igazat mond! Heltainé professzora volt az öreg Szathmári, ő tette be mindenfelé. Annyira nem tartják őt jelentős nyelvésznek, viszont hatalmas előnye, hogy egy jó ember, aki az intrikákból és a furakodásokból nem kér. Honti kicsit belehülyült a 70 évébe, valamikor elismert kutató volt. Mára teljesen megtébolyodott- a Károliról is eltávolították. Ma -ha az informátoraim jól tudják- 1-2 szemináriumot tart a Dózsa György úton. Felesége, a Márta gerinces ember, de másodvonalú nyelvész. A Sólyom Rékát nem ismerem, róla nem tudok nyilatkozni. A többiek azt mondják, hogy megnyerő, kedves hölgy.

  • régi kolléga said

   Tolcsvai tökéletesen jellemtelen figura, mindkét oldalnak meg akar felelni szakmai és politikai szempontból is. Eléggé látható volt ez az akadémiai székfoglalójából: volt ott “egyrészt”, “másrészt” nagy bőségben. Csalta/csalja a feleségét, de nem válik el tőle, Szathmárit nem hagyja ott. Az egyik szeretője ezért lett alkoholista, mert csak hitegette, hogy elválik, de nem tette meg.

   • Egy jelenlévő said

    Amúgy nagyon sokat elmond, hogy az idős professor emeritust köszöntők között a Kulcsár-Szabó maffia, a sunyi és undorító exdékán és annak higanymozgású, félhülye felesége nem képviseltette magát. Nem voltak ott az IMO-s kollégák, senki.. Bebizonyosodik, hogy az Ernő útjában lévő tudósokat milyen undorító módon akarja hitelteleníteni. Nem tudom, hogy ki terjeszti Szathmári professzorról, hogy egy demenciával küszködő vénember, valamint, hogy Tolcsvai mekkora szélhámos csirkefogó.. Egyértelmű, hogy a Kulcsár-Szabó klán be akarja tenni a lábát az ELTE fővezetésébe, ugyanakkor a nyomulásukat már csak Szathmári prof. tudja akadályozni- ezért utálja az Ernő, mint a kakit..

   • In Horatium said

    Jelenlévő szavaiban van valami. Jól gondolja, hogy Ernőnek már kevés az egyetemi professzori állás és az MTA. Dezső Tamásról – a dékánunkról- visz információkat Mezey Barnához, próbálja elhitetni vele, hogy Dezső teljesen alkalmatlan a dékáni pozícióra. Mezey viszont jogász, úgy vág az esze, mint a borotva! Átlát az Ernőn, tudja, hogy Ő hazudik és mocskolódik. Mezey azonban attól fél, ha elküldi az Ernőt, akkor a BTK súlyos helyzetbe kerül. Ernő mindent megtenne az Akadémián, hogy a BTK-t tönkretegye. Mivel mindenhol a csókosai vannak- nem véletlen ő a Keresztapa- pár éven belül tönkre tudná tenni a bölcsészkart. Ezért nem merik kitenni onnan. Ernő kivár, célja, hogy a BTK-n ő legyen a dékán- aztán előre a rektori pozícióig! Ernő így gondolkodik. A mai napig bánja, hogy a fia, a Zolika nem lehet teljesen a szövetségese, mivel nagyon buta. Majd lepaktál a kis machiavellista BeneSanyival, aztán együtt intrikáznak majd!

   • világos mint a vakablak said

    KSZE többnyire eléri, amit akar. Hogy azt pont Szathmári tudná megakadályozni, nem hiszem. Szathmári buta gazember volt fiatal korában, most egy vénséges gyagya gazember, 90 éves korában kevesebbet tud ártani, mint pl. dékán korában, amikor a menzán moslékot adtak a hallgatóknak, Szathmári lakására pedig ládaszám vitte a vállalat a Pick szalámit és egyebet. Tolcsvai valamivel intelligensebb, de éppen olyan jellemtelen. Beleillik a családba.

   • ELTE Finnugrisztika said

    Nem csodálkozom azon, hogy az APÓS a Tolcsvai-Szathmári-klánról terjeszti a hülyeségeit. Szathmári lassan kikerül a képből, TNG pedig túl gyáva, hogy szembeszálljon az Ernővel. Ernő megszerzi magának a budapesti bölcsészkarok feletti irányítást. Ez meg fog történni!

   • világos mint a vakablak said

    Nagyon is elképzelhető. Tolcsvai nemhogy nem száll szembe az Ernővel, egyenesen udvarol neki!!!

   • TNG védelmében said

    Azért nem kellene ennyire negatív véleménnyel lenni a Tolcsvai-Szathmári párosról! Lehet, hogy régebben ők is csináltak olyan dolgokat, amikre manapság nem emlékeznek büszkén. Azért nem hinném, hogy a Károlis exdékánnál és az idióta, személyiségzavaros feleségénél (akikről eme blog 90 százaléka szól) bármelyik hülyébb lenne! Szabó csupán az Ernő révén lett az, aki. Ő intézte el, hogy a nagydoktori dolgozata átmenjen az MTA illetékesein. Ha nem lett volna mögötte, Szabó a mai napig maximum docensként működne, senki se járná ki neki a tanári kinevezését. A 40 oldalas, siralmas dolgozatát az Ernő javaslatára fogadták el, a dolgozat színvonala egy alapszakos szakdolgozattal sem ér föl! Gábor rengeteg nyelvészeti tankönyvet írt, ő valóban tett le valamit a nyelvtudomány asztalára! Az apósa, a 90 éves professzor a szakma központi alakja. Hol van hozzájuk képest a Szabó?! Petrőcziről pedig nem is érdemes beszélnünk, mindannyian tudjuk, hogy kicsoda ő valójában! Szabó annyira pofátlan volt, hogy az Ernőnél ki akarta járni, hogy a szerencsétlen felesége is prof. legyen. Aztán mindenki kiröhögte. Aztán ott az a Fóris, aki végzettség nélkül tanít és lehet tanszékvezető. Mindezek ellen senki sem szólal föl. Akkor milyen alapon bírálják a Gábort és az Istvánt?

   • KSZE Workshop said

    Kulcsárszabó tata azt terjeszti TNG-ről, hogy egy playboy, aki a szerszámával érvényesült. Szathmáriról pedig hogy világéletében buta volt, most meg egyenesen egy agyalágyult vén fasz. Maradjunk abban, hogy mindegyikben van valami, de mégis erősen eltúlzott, és ebben a formában nem is igaz. KSZE fúrja őket, mert az útjában állnak. A beházasodó szépfiúkat én is utálom, és TNG-t nem tartom akkora ásznak,de az öregről jobb véleménnyel vagyok.Nem szenilis, és lehet, hogy ő sem volt a szakma csúcsa, de mindig is megvolt a józan paraszti esze, és KSZE-ben korán meglátta a veszélyt. Azt, hogy a felfuvalkodott halandzsa kóklerség hatalomra tör. Azt is felismette, hogy útját kell állni, és ez feltétlen érdeme.És ha se Szathmári, se TNG nem nyelvészzseni, szakmailag KSZE-nél még mindig sokkal jobbak. Legalább van értelme annak, amit mondanak. És Szathmári emberi minőségben is magasan KSZE fölött áll. Az olyan nímandokról, mint a furkáló mozgással előrehaladó Szabó András és félcédulás felesége, nem is beszélve. A terminátor Fórisnak pedig köze nincs a nyelvész szakmához. Szabó és Fóris is KSZE meghosszabbított kezének, a MENYnek eszközei voltak 5 évvel ezelőtt, míg Tepsi seggbe nem rúgta őket.

   • Je suis Lajos said

    Ezzel én úgy vagyok, mint az Orbán-Simicska konfliktussal. Akkor már feltétlenül Simicska! És ha a Szathmári-TNG páros szembenáll az undormány KSZE maffiával, akkor a kevésbé undorító párost választom. Legalábbis Szathmárit, akivel alapjában semmi bajom, valaha tanárom volt. Nem tűnt nagyon intelligensnek, de a butaságával szórakoztató volt és feltétlenül emberi. TNG más tészta, de egy fokkal még mindig kevésbé ellenszenves, mint KSZE és pereputtya. Voltaképp már az rokonszenvessé teszi őket, hogy KSZE le akarja őket útonútfélen járatni.

   • régi kolléga said

    Szathmáriról meg Tolcsvairól érdemükön felül sokat írtak. Nekem TAPASZTALATAIM VANNAK MIND A KETTŐRŐL. Szathmári egy idióta paraszt a félkegyelműség határán, dékánként korrupt minden határig és azon is túl. Bunkóságára jellemző, hogy amikor vendégtanár volt Finnországban, teleóbégatta a világot azzal, hogy mennyire hiányzik neki, na mi is, a FEHÉRSZALONNA, a szín zsír, amit az ilyen bunkó parasztok falnak a Duna-Tisza közén.
    Tolcsvai egy jellemtelen akarnok, persze, Szabónál sokkal különb, de ahhoz képest a Ritoókék döglött macskája is egy zseni.

 68. Tarajos Sül begyorsul said

  Szíjjártó BŰNCSELEKMÉNYET KÖVETETT EL.
  http://propeller.hu/itthon/3082151-szijjarto-ezert-kerulhet-vadlottak-padjara

 69. Orbán zürichi bankárja said

  Kis hülyék! Az a vagyon már arab bankokban van, Nagy Pista, a zürichi nagykövet elintézte!
  http://figyelo.hu/cikkek/417389-zaroltatnak-orban-viktor-vagyonat

 70. Mészáros disznói said

  Eltűntek Mészáros disznói, amikért 7,4 millió állami dotációt vett fel.
  http://hvg.hu/itthon/20140226_Meszaros_Lorinc_disznok
  Mészáros, Flier, Orbán még megvannak. Ideje a disznóölésnek!

 71. Mészáros disznói said

  Orbán, Mészáros meg a többi disznó megy Nurszultán Nazarbajevhez látogatóba.
  Éljen a magyar-kazah barátság!
  http://index.hu/belfold/2015/03/30/orban_viktor_kazahsztanba_megy_uzletelni/

 72. Szentfazekak said

  Ne hanyagoljuk el a koalíciós partnert, a KDNP-t se. Nemcsak a Fidesz dolgaival kell törődni.

  Harrach Péter a KDNP elnöke szerint “sikk lett a bunkóság”. Márpedig ezt egy ilyen álszent, tolvaj bunkónál ugyan ki tudná jobban? Úgyhogy én most ebben a kérdésben nem is nyitnék vitát ezzel a szánalmas álkeresztény gyökérrel. Majd a közös cellában megbeszélheti ezt is a másik tolvaj bunkóval, Orbánnal. Esetleg Kövérrel, Lázárral, Semjénnel, Kósával vagy Szijjártóval… Persze ez a cella méretétől is függ majd.

 73. Kuszaszem said

  A NASA egyik mérnöke földönkívüli lényt látott az USA-ban. Matolcsy Gyögy határozottan cáfolta, hogy ő lett volna, hiszen ő Vida Ildikóhoz hasonlóan nem kaphat amerikai vízumot. A NASA szerint a mérnök csak egy furcsa, kancsal figurát látott, de nem biztos, hogy UFO volt. Pataki Attila szerint viszont lehet, hogy ő volt, mert megint elvitték a földönkívüliek. De szerencsére már vissza is hozták, így gond nélkül elmehet a tapolcai békemenetre.

 74. Mészáros disznói said

  Elindult Orbán Mészárossal disznókat eladni egy iszlám országba. Nurszultan Nazarbajevtől megint sokat fognak tanulni.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: