Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Easter cleaning (Húsvéti nagytakarítás)

Posted by karoligaspar - április 3, 2015

húsvéti nagytakarítás

Írta: A feltámadás ígérete

Kálvin így intett bennünket: “Ügyeljünk arra, hogy elhívás nélkül az egyházban senki se vállalhasson közösségi szolgálatot, hogy a nyughatatlan és zavargó emberek még véletlenül se csikarhassák ki maguknak a tanítást és a kormányzást.” (2014) 4.3.10.

Nos, Kálvin szavait a Magyarországi Református Egyházban többen idézik, mint követik. Leginkább azok a “nyughatatlan és zavargó emberek”, akik nagyon magas pozícióba kormányozták magukat. Legmarkánsabb példája ennek Bölcskei Gusztáv, aki az MSZMP-s időkben Bátori néven jelentgetett a társairól. Ennek ellenére tizennyolc évet töltött el főpásztorként a MRE élén, ez alatt hihetetlen mélységbe süllyedt az egyház morális és intellektuális színvonala. Bölcskeinek zavargásával sikerült megakadályoznia saját és ügynöktársai múltjának nyilvánossá tételét, bár ez legfeljebb az egyház belső életétől teljesen elszakadt falusiakat érné a meglepetés erejével. Mégis, sőt éppen ezért meg kéne tenni a múlt feltárását: nem a bűnösök pellengérre állításáért, hanem azért, hogy kiűzzük végre a démonokat. Hogy ne páváskodhasson erkölcsi főtekintélyként az, aki mind a tíz parancsolatot megszegi (jó, az ölést a karaktergyilkosság formájában), aki rutinszerűen lop, paráználkodik, hamis tanúvallomásokat tesz.

Tökéletesen egyetértünk Kodácsy Tamással, amikor az egyház “démoni kétértelműség”-éről beszél. Szerényen, nem az egyházban szokásos purifikátori gőggel fogalmaz, amikor azt írja: “azért nem tudjuk megoldani az ügynökkérdést, mert mi magunk is részesei vagyunk annak a végső problémának, amelyet meg akarunk oldani”. Pedig Kodácsy csak nagyon áttételesen része a rendszernek, nem úgy, mint a Tarr-, Kocsis-, Dusicza-gyermekek, akik apáik bűneit szorgalmasan szaporítják napjainkban is. Hogy Kodácsy egyáltalán beszélhet nyíltan a http://www.parokia.hu portálon, az annak köszönhető, hogy a legsötétebb démon, Bölcskei kénytelen volt háttérbe vonulni, bár azt gondolja, hogy a jóhiszemű, de éppenséggel nem szofisztikált gondolkodásáról híres Fekete Károly háta mögé vonulva – TarrZoltán zsinati tanácsos kezével – mozgathatja a továbbiakban is a szálakat.

Szabó István egy paraszthajszállal nyerte meg a zsinati elnökségi választást Fekete előtt. De megnyerte, így a Bölcskei-érának – legalábbis formálisan – vége. Szabó István megtette az első lépéseket az önállósodás irányába. “A testületi kormányzás híve vagyok” – mondta a RefLapnak adott interjújában. Ez szép, legyen vége a diktatórikus irányításnak, de önmagában kevés. Az egyház önállóságáról is sokat beszélt Szabó István más fórumoknak nyilatkozva, mint ahogy a diakóniai munka visszaszorulásáról is. “Az igazi diakónia az, amit akkor is végzünk, ha nem tudunk külső segítséget igényelni hozzá (sőt, olykor talán nem is kell).” Az egyházfinanszírozás tekintetében is első sorban “a saját magunkéval, az egyháztagok adományaival, perselypénzeivel” számol. Az egyház e szerint csak a közfeladat (iskolák, egyetemek, kórházak fenntartása) tekintetében várhat  pénzt az államtól.

Nos, ez nagyon nemesen hangzik, bár alig hiszem, hogy az elöregedett gyülekezetek önnfentartók tudnának lenni a kisnyugdíjasok perselypénzeiből. Mindegy, a szándék maga is dicséretes. Szabó István értelmes ember, és látja a Fidesz/KDNP végtelen züllöttségét, és napjainkban figyelhető zuhanórepülését. Amikor Orbán Nurszultan Nazarbajev honában érzi otthon magát, világossá vált, hogy az eddigi egész keresztyéni szövegelése csak “politikai termék”, semmi több. Szabó István – Balog Zoltán barátjaként – maga is sokszor kiállt a Fidesz és “áldott Orbán testvérünk” mellett, akár a Hold utcai beszélgetőkör tagjaként – Balog, Tőkéczki, Lánczi partnereként -, akár a felcsúti stadion palástot megáldozóként. Szabó István mindenekelőtt pragmatikus és sikerorientált ember, nem kíván együtt bukni a Fidesszel, ezért a rugalmas elszakadás útjára lépett. A korábban kötelező szóvirágokkal szakított, egyetlen szót sem szól a “keresztyén szellemiségű” kormányról, amelyet annyit áldott Bölcskei (mintha egy cégéres gazember áldása bármit is érne, ez inkább átok, amely máris beteljesülni látszik).

A kezdet biztató, és ezek után reménykedünk, hogy a Zsinat új lelkészi elnöke nem áll meg félúton. Mindenekelőtt a múlt démonaitól lenne jó megszabadulni, azaz Bölcskei két fő strómanjától, Tarr Zoltántól és Balla Pétertől. Ha ezt nem teszi meg, mind a Zsinat, mind a Károli Egyetem felől be lesz kerítve. Az elsikkasztott 115 millió nagyobb részét cash-ben zsebre dugó Bölcskei Feketén és a Fekete nyakát fogó Tarr Zoltánon keresztül továbbra is hatni fog az egyházi döntésekre, vulgo: rabolhat, ahogy eddig. Ha nem akarja, hogy a Károlin folytatódjanak a botrányok, el kell távolítania a több százezer forintért nyelvvizsgákat áruló Sárosdynét, saját sógorát, a végtelenül aljas és korrupt Szabó Andrást és a hozzájuk hasonló figurákat. De “fejétől bűzlik a hal” – alapon mindenekelőtt le kell választani a Károliról a kollégáit a Wistmanwooddal figyeltető Balla Pétert, a jobbikos püspökjelöltet, akin keresztül a Hegedűs és Takaró család teszi penetránsan fasisztoid szervezetté az egyetemet. De Balla Péter nemcsak a Hegedűsök bábja, hanem a közelmúlt démonáé, Bölcskeié is, akit a csak látszólag kirúgott, valójában rektori tanácsadóként továbbfungáló sátáni Kovács Barnabás tart permanens sakkban. Balla Pétert nemcsak a rektori székről kellene leválasztani, hanem a Károliról is. Ha Szabó István habozni látszana, erősítse meg lelkét az a tudat, hogy Balla Péter viszont habozás nélkül hagyta magát kijátszani Bölcskei bábjaként ellene, kifejezetten azért, hogy – Bölcskei szavaival – “Szabó István nemhogy lelkészi elnök, de még Dunamellék püspöke se lehessen”. Bármit ígér és fogadkozik Balla, ő Szabó István halálos ellensége, amíg ott trónol a Rádayban, Szabó püspök nincs biztonságban.

Alkalmas rektorjelölt amúgy is akad Zsengellér József személyében, aki legújabb, A kánon többszólamúsága című könyvével is bebizonyította, hogy kiváló hebraista. Ráadásul Pápáról importálták őt a Károlira, abból a közegből, mely Szabó Istvánt is befogadta a rémséges Balla-korszakban. Jelleméről rosszabb a véleményünk, gyenge, bár jóravaló embernek tartjuk, aki, ha hőstettekre nem is, de valódi aljasságra sem képes. Legfeljebb kis árulásokra, mint amikor vagy tizenöt évvel ezelőtt éppen vele váltatták le a HTK Doktori Iskola éléről a kimagaslóan tehetséges és felkészült Karasszon Istvánt, vagy amikor hat évvel ezelőtt aláírta azt a Szenátusnak az Irodalomtudományi Doktori Iskola visszaéléseiről szóló jelentést, amely Szabó András bűnösségét állapította meg, de Hima Gabriella kirúgását sugalmazta. (A rendkívül tisztességes és gerinces Tanka Endre – ugyanazon vizsgáló bizottság jogásztagjaként – meg merte tagadni az aláírást.) Zsengellér, ha nem is tökéletes jelölt, Ballánál összehasonlíthatatlanul alkalmasabb a rektori pozícióra. Alighanem már erre melegítik elő a HTK dékánjaként.

A rektoron kívül a BTK és az ÁJK dékánjait is szükséges meneszteni, hiszen ők – wistmanwoodos Ballához hasonlóan – Bölcskei károlis végrehajtó emberének, Kovács Barnabásnak a bűnsegédei: Sepsi Enikőt és Törő Csabát. Utódaikat már most célszerű lenne kiválasztani. A Zsengellér rektori kinevezésével megüresedő HTK-s dékáni székbe pedig a felkészült, tehetséges, jellemes és tisztességes, fiatalon habilitált Kodácsy Tamásnál aligha lehetne ideálisabb jelöltet találni.

Csak ha az egyház és az egyetem testéről leválasztják az üszkös daganatokat, van remény a gyógyulásra, a felépülésre. Bölcskei és strómanjai, wistmanwoodos Balla Péter és társai, rákos daganatok mindkét szervezet testén. Spirituális metaforával démonok, orvosival beteg, torz kinövések, melyek a Rákosi-korszak titkosszolgálatainak sötét szellemét idézik. Teljes megtisztulás lehet csak a feltámadás ígérete a Magyar Református Egyháznak és a Károli Gáspár Refomátus Egyetemnek.

A tisztogatáshoz pedig érdemes mielőbb hozzáfogni. Még mielőtt a mocsok alattomban visszatámad…

 

 

22 hozzászólás to “Easter cleaning (Húsvéti nagytakarítás)”

 1. politikai tisztánlátó said

  Bogárdinak a Fidesz utáni időkre is be kell rendezkednie. Jobb, ha elkezdi a takaritást minél előbb.

  • anonymanalyst said

   Elsősorban a saját érdekében kell sietnie. Az egyetemi vezetőket Bölcskei választotta ki, a Szenátust Kovács Barnabás állította fel. Szajuzt ellenségek kerítik be. Lépnie kell.

 2. svabra said

  Vicces és nem vicces dolgok.
  http://www.hocipo.hu/category/view/90_napi_hirek

 3. politikai tisztánlátó said

  Bencsik megmondja a tutit
  http://magyarnarancs.hu/feketelyuk/bencsik-andras-szerint-ossze-kene-verni-a-tuntetoket-es-akkor-mindenki-boldog-lenne-94434

 4. az Após bűnei said

  Ha már nagytakarítás: kirúgni a levitézlett, semmirekellő Szabót és hű szövetségeit: HansÁgit, Benét, az IMO-s Hermannt és a fél magyar tanszéket. Azonnali hatállyal felmondani a Fórisnak, Bölcskei Andinak és a többinek.. A kieső semmirekellők helyére pedig meghívni olyan professzorokat, akik valóban a tudományos eredmények miatt tudtak érvényesülni- és nem pofára! Ha ez sem elég, mehet a Balla is!!

  • FranciaHostess said

   És a francia hostessel, a Tepsi Enikővel mi lesz?! Őt is sürgősen el kell távolítani és ki kell nevezni a BTK új dékánját Kurucz György történész személyében!

   • French Kiss said

    Tepsit nagyon el kellene távolítani. Na de Kuruczot a helyére? Ő mindenben kiszolgálta Tepsit. Ugyanez a helyzet Vassányival. Olyan valakit kellene visszahívni, akit Tepsi elüldözött. Persze nem a bűnöző Koncz Bettyre gondolok, de őrá Szajuz sem. Rühelli a karrier érdekében a felekezetek közt ide-oda tántorgó, hol katolikus, hol református intrikusokat, mint Betty. De mondjuk a Szabó Erika könyvtáros mellett kiálló Balogh Csabát érdemes lenne visszahozni. Belőle lojális dékán lehet.

  • Sowieso said

   Ballának mindenképpen mennie kell, ha sikerül méltó professzorokat megnyernie, ha nem. Nemcsak rengeteg bűne miatt, hanem mert bármikor Szajuz hátába vágná a kést. Már eddig is megpróbálta párszor Bölcskei biztatására.

 5. korrektúra said

  És mi lenne, ha visszatérnétek Benda Kálmán és hegedűs püspök által szövegezett alapitó okirathoz: a református értékekhez? Ki ezek közül református? Talán Fóris vagy Sárosdyné?
  Akik reformátusok papiron, azok a legmocskosabb gazemberek: Balla, Szabó András.

 6. ELTE-BTK, tanszékvezető egyetemi docens said

  És mi a helyzet a Károli legújabb doktori iskolájával, a Multidiszciplináris Bölcsészettudományi Doktori Iskolával?! Ezt a dilettáns, nevetséges akármit a nívós Történettudományi Doktori Iskola ellensúlyozására alapították. Ez a pillanatok alatt összeokádott valamit a MAB A MAI NAPIG NEM AKKREDITÁLTA! Valahogy sikerült rásózni az ELTE-BTK professzorára, a Vargha Andrásra a doktori iskola vezetését. A témakiírók és a törzstagok között olyan neveket találunk, mint:
  -Bagdy Emőke
  -Fabiny
  -Fóris
  -Hansági
  -Szabó
  -Honti

  Eléggé összeszokott maffia. A felsoroltak mindegyikét csalással, köztörvényes bűncselekmények elkövetésével vádolják a blogon. Nekem mindegyiktől hányingerem van, a hátam közepére nem kívánnám egyiket sem! Nagyon bízom benne, hogy a MAB nem fogja ehhez a mutyihoz a nevét adni! Amiben a Szabó, a Fóris, a Hansági együtt kavar, abból semmi jó nem származhat! A doktori iskola kutatási területe túlságosan tág: irodalomtudomány, nyelvtudomány és pszichológia. Ezt a förmedvény és tudománytalan bandát a MAB nem akkreditálhatja! Szabó ezen doktori iskola segítségével akar újra visszatérni a hatalomba! Már nagyon ki akar törni abból a száműzetésből, amibe az Enikő kényszerítette! Református barátaim, tisztelt kollégák! Újra a hájas, pápaszemes, sötét förmedvény kísért minket! Szabó újra vissza akar térni, már a hatalomátvétel időpontját tervezgeti! Szövetségesei: Hansági, Fóris, Hermann és a régi banda! Enikő, nyisd ki a szemed!!

  • Tepsi fan said

   Nem értek egyet Enikő menesztésével. Szabó András visszatérése sokkal nagyobb veszélyt jelentene, mint Enikő uralma. Egyedül ő képes rá a jelenlegi gárdából, hogy Szabót Andrást lenyomja.

  • Csupa vénség, Bagdy, Honti. Az egésznek a koncepciója: mindent bele. Mellesleg a történettudományi DI is egy öregek otthona: Kun Miki, Popély stb. Remélem, a MAB még nem züllött le odáig, hogy ezt a szemetet akkreditálná.

  • Rest in Peace Popper Péter! said

   …és az a sok idióta képes kiadni vagyonokat, hogy elmehessenek a BAGDY toprongy pszichológiai előadásaira- ahol a párkapcsolati nehézségek pszichológiai hátteréről papol.. Sok köntörfalazás, semmi tudás! Valamikor Popper volt a mérce, mára ez a perszóna csinál közröhejt a pszichológiából. Popper professzor úr, legyen könnyű a föld Önnek! 😦

 7. Szabó a böszme gazember said

  Szabó nagyon dicsekszik, hogy a sógora lett a főpásztor. Azt hiszi az idióta, hogy nem tudja mindenki, mennyire gyűlöli őt a Szajuz.

 8. erünniszek said

  Húsvét napján üzenjük neked, Szabó, hogy soha nem hagyjuk abba bűneidnek ostorozását, egészen dicstelen életed végéig. Amikor pedig megdöglesz, a sirodon fogunk táncolni. Ez vonatkozik az idióta pampogó Ludvigra is.

  • SzabóFanClub said

   Igazán büszke lehetsz magadra!++ Húsvét alkalmával valakinek a halálát kívánod.. Biztos vmi libsibolsikomcsi családban nőttél fel, ahol ez volt a divat! Magadat járatod le már megint, a kirúgottak, a féltékeny nők sokaságára senki sem kíváncsi! Szabó pedig jól tette, hogy kirúgta, vagy a “halálba kergette” a sok idiótát, akik alkalmatlanok voltak arra, hogy egyetemen működjenek!

   • Jámbor keresztyén said

    Teljesen egyetértek SzabóFanClubbal. Nagyon keresztyénietlen hozzáállás a bosszú. Ha Szabó jól pofánbaszott, ne azon törd a fejed, hogy visszaadd neki, hanem tartsd oda a másik orcádat is. Hátha arra még nagyobbat kapsz…

   • Őrült nők ketrece said

    Az Erünniszek nők voltak. Őrült nők… Így csak az tud gyűlölni, aki nagyon szeret. Erünnisz csak egy Szabóba halálosan szerelmes nő lehet, aki bosszút forral, mert nem kaphatta meg ezt az Adoniszt. Ezért keveri bele Ludvigot, a szerencsés vetélytársat, aki birtokolhatja vágyai tárgyát…Ezért kívánja mindkettejük halálát. Nem gondolnám, hogy a szerelem illetve a gyűlölet erejéből következtetni lehetne pártállásra, világnézetre. A szerelem és a féltékenység felülír minden tanult szabályt. Még az is lehet, hogy Erünnisz alapjában véve jó keresztyén, csak a viszonzatlan szerelem – átmenetileg – elvette az eszét.

 9. köntös a latrok pártján said

  Köntösnek annyira “fáj” ez a kép, hogy éppen húsvét napján tette fel.
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2015-04-04/egy-keprol-husvet-napjan
  Köntösnek állitólag a kereszt fáj, de még a két lator is szimpatikusabb, mint a ballibek, akik leleplezik a tolvaj, bűnöző bandát.

  • köntös köntöse alatt said

   Na mi van ott?
   Az biztos nincs!
   Köntös már húsz éve impotens!

  • dunántúli igazmondó said

   Azért van Köntös a latrok pártján, mert maga is az. Amerikából ügynökként jelentett, most meg az egyházkerület kasszájából lop, rabol. Ha már le kellett szoknia a piáról meg a p..áról, ez maradt neki.

 10. Húsvéti locsolás said

  Orbánék kieszeltek egy új húsvéti népszokást.
  A lopott QUAESTOR pénzekkel jól megöntözték
  a titkos svájci bankszámláikat. És ráfogták a nyuszira…

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: