Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Accreditation in family circle (Akkreditáció családi körben)

Posted by jhnnsclvn - április 8, 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szerző: Csanády Emese

A Károli Gáspár Református Egyetem akkreditációja 2015. december 31-én lejár. Emiatt az egyetemre 2015 április utolsó hetében Látogató Bizottság érkezik. A Látogató Bizottság összetétele igen érdekes: Elnök: Fabiny Tamás PhD, egyetemi tanár (EHE) Fabiny Tibor károlis egyetemi tanár testvére. Tagjai: Cseh Sándor PhD, főiskolai tanár (NYME), Lukács László, PhD, professor emeritus (SSZHF), Kováts Gergely PhD, adjunktus, minőségügyi szakértő (BCE) Romsics Ignác MTA r. tag, egyetemi tanár (EKF), Szalayné Sándor Erzsébet PhD, egyetemi tanár (NKE), Garbai Ádám (ELTE), HÖOK.

2010-ben, amikor az előző akkreditáció alkalmával vizsgálták a Károlit, súlyos törvénytelenségeket állapítottak meg, ami miatt a Bölcsészettudományi Kart és az Állam- és Jogtudományi Kart csak két évre akkreditálták, és azt évente hosszabbították meg. Az elmúlt 5 évben tehát 4-szer járt az egyetemen látogató bizottság, amely Kovács Barnabás kedvét rendkívül rontotta, és az általa permanens akkreditációnak nevezett jelenség okát nem a saját vezetői képességeinek hiányosságaiban, hanem Hima Gabriella aknamunkájában látta.  A 2010-es akkreditáció kudarcából okulva, Balla Péter és a rektori tanácsadóként állítólag továbbra is funkcionáló Kovács Barnabás rendkívüli előkészületeket tett az akkreditáció megszerzése érdekében.

Ez mindjárt a látogató bizottság összetételében megmutatkozik, amely Csanády lobbizásának köszönhető, persze ne feledjük, hogy a MAB plénum ülésein tanácskozási joggal az Oktatási Hivatal mb. elnöke, Pupek Emese is részt vesz.

Az elnök személyével kapcsolatban elegendő a MAB SZMSZ 37. § (7) bekezdését idézni: Nem jelölhető LB tagnak olyan személy, aki az érintett intézménnyel munkaviszonyban, vagy más, anyagi ellenszolgáltatással járó szerződéses viszonyban áll, továbbá akitől bármely más oknál fogva az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el. A 38. § szerint a MAB Etikai és összeférhetetlenségi bizottságának feladata, hogy a Testület felkérése alapján, a felmerülő etikai, illetve összeférhetetlenségi ügyeket, az adott ügyhöz választott tagokkal kivizsgálja és a testület elé határozati javaslatot terjesszen. A MAB etikai és összeférhetetlenségi eljárásának szabályait az Etikai Kódex tartalmazza. Az Etikai Kódex szerint „etikai vétséget követ el az a Tag, aki: összeférhetetlenségének vagy érdekellentétének fennállásáról elmulasztja tájékoztatni a MAB-ot, s a vonatkozó ügy(ek)ben véleményt nyilvánít vagy állást foglal, illetve az adott ügyre vonatkozó eljárásban bármilyen formában részt vesz. Etikai vétséget követ el az a Tag, aki: Tagságát, a MAB-ban betöltött funkcióját személyes vagy intézményes anyagi haszon vagy egyéb előny szerzésére használja.”

Nem nehéz észrevenni, hogy a Látogató Bizottság elnöke, az az egyébként általunk nagyon tisztelt Fabiny Tamás, akitől nem várható el, hogy testvére, Fabiny Tibor munkahelyét, pénzkereseti forrását veszélyeztesse az akkreditáció visszavonásával. Azt azonban neki is tudnia kellett volna, hogy etikai vétséget követ el az a Tag, aki összeférhetetlenségének vagy érdekellentétének fennállásáról elmulasztja írásban tájékoztatni a MAB-ot, és ezt tudomásunk szerint Fabiny írásban nem tette meg, de mi ezt meg fogjuk tenni helyette is a MAB elnökénél, aki hivatali visszaélést is elkövet, ha nem váltja le az elfogult LB elnököt.

A bizottság többi tagjáról is elmondható, hogy nem lesz nagy az ellenállás, hacsak blogunk ki nem nyitja ismét a száját, mint 2010-ben. Segítsünk egy kicsit, hogy az új vezetés Balla hátsó feléről le tudja már választani a szinte már 7 éve hozzáragadt rektori széket. Ballának ugyanis nem nagyon akaródzik mennie, pedig ilyen hosszú ideig hivatalban lévő rektort még az állami egyetemeken sem lehet találni.  Balla tanulhatna elődjétől, Szűcs Ferenctől, aki többé-kevésbé önként mondott le, pedig őt törvényesen választotta meg a szenátus, Ballát viszont törvénytelenül, mert a szenátus tagjainak választásakor csak arra a listára lehetett szavazni, amelyet Kovács Barnabás állított össze, így jelenleg az egész szenátus Kovács Barnabás lekötelezettjeivel van tele (Sepsi, Törő Csaba és a többiek). Kovácsot csak látszólag rúgták ki, Balla még mindig engedelmeskedik neki, gyakorlatilag az ő parancsait hajtja végre, ezt fedi a rektori tanácsadói címke. Amíg Kovács elvbarátai az egyetemen vannak, addig folytatódik a Bölcskei-korszak.

 

118 hozzászólás to “Accreditation in family circle (Akkreditáció családi körben)”

 1. hermeneutikai lángész said

  Végtelenül sajnálom, hogy az általam annyira tisztelt és becsült Fabiny fivérek belekeveredtek egy ilyen nepotista, a korrupció lehetőségét magában viselő akcióba. Csak az Orbán rendszer mélységes züllöttsége hitetheti el olyan erkölcsös és intelligens emberekkel, mint a Fabiny testvérek, hogy nem baj az, ha ők is trükköznek, elégre így juttatják érvényre a “közjót”, vagy amit ők annak gondolnak.

 2. meglátásunk szerint said

  Menekülnek a jól képzett fiatalok Orbán király országából.
  Maradnak az idióta rabló gazemberek, meg a mélységesen korrupt, idióta papok.
  http://web.dkp.hu/kozlemeny-felgyorsult-a-menekules-az-orban-rendszerbol/

 3. Szegedi Kolléga said

  Csalódtam Fabinyban. Nagyon régről ismerem őt. Mindig tudtam róla, hogy gyáva, de azt nem, hogy korrupt is.

 4. no para said

  Rendkívül megalázó Fabiny Tamásra nézve az a feltételezés, hogy ha valami olyan szinten nem stimmelne hogy nem lehet megítélni az akkreditációt akkor inkább eltekintene tőle semmint veszélyeztesse a testvére munkahelyét és pénzkereseti lehetőségét (nem mintha a testvér így éhenhalna vagy nem lenne 3-4 másik munkahelye, de még ez is mellékes). Ettől függetlenül remélem kivizsgálják a bejelentést és megtárgyalják, hogy vajon Fabinytól elvárható-e a tárgyilagos ítélet és összeférhetetlenségi alap-e, hogy a testvére ott dolgozik.

  • no para said

   Egyébként most megnéztem a MAB szabályzatot, és javítsatok ki de hát nem egészen az vonatkozik Fabinyra amit hivatkoztok.

   (4) Az LB elnökének személyére a MAB elnöke tesz javaslatot. Hitéleti képzést vagy azt is folytató egyházi felsőoktatási intézmény LB elnökének személyére a fenntartó képviselőjével egyetértésben tesz javaslatot a MAB elnöke.
   (5) Az LB elnök megválasztása a Testület jelenlevő tagjainak egyszerű többségének támogató szavazatával történik.
   (6) Az LB tagjaira az LB elnöke tesz javaslatot. Az LB-nek minden esetben van minőségbiztosítási szakember, illetve hallgató tagja is.
   (7) Nem jelölhető LB tagnak olyan személy, aki az érintett intézménnyel munkaviszonyban, vagy más, anyagi ellenszolgáltatással járó szerződéses viszonyban áll, továbbá akitől bármely más oknál fogva az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el.
   (8) A LB tagjairól – legalább 30 nappal a látogatást megelőzően – tájékoztatni kell az intézményt, ill. intézményeket. Az intézmény vezetője a tagokkal kapcsolatban 15 napon belül, indoklással ellátott összeférhetetlenségi kifogást tehet a MAB elnökénél.
   (9) Az LB tagokat a MAB listára történő szavazással, a jelenlevő tagok egyszerű többségével választja meg. Ha új LB tag kijelölése válik szükségessé, a MAB elnöke a látogató bizottság elnökének javaslatára új tagot kérhet fel. Indokolt esetben a felkérés úgy is történhet, hogy erről a Testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
   (10) Az LB elnökét és tagjait a bizottság munkájában való részvételre a MAB elnöke kéri fel.
   (11) Az LB-k elnökei és tagjai munkájukért díjazásban részesülnek. A díj akkor fizethető ki, ha a munka teljesítését a felkérő igazolja. A kifizetés egyéb feltételeit a MAB Gazdálkodási Szabályzata rögzíti

   A “tag” és az “elnök” két külön kategória. A tagokat az LB elnök javasolja, az LB elnököt meg a MAB-elnök. A 7.es pont a tagokra vonatkozik, nem az elnökre, Elméletileg akár Balla is lehetne LB elnök ha a MAB egyetért és megszavazza.

  • protestáns józanság said

   Fabiny püspökben lehetne annyi tárgyilagosság, hogy bejelenti az összeférhetetlenséget: testvére munkahelyét mégsem vizsgálhatja elfogulathatatlanul.
   Ha nem teszi, jelenteni kell a MAB elnökének.

   • hermeneutikai lángész said

    Ha Fabiny püspök nem érti, Tibor testvére, a hermeneutika nagymestere felvilágosíthatná, nem?
    Avagy BÁRMI ÁRON LEGYEN A GAGYI KÁROLI?

   • Geigenspieler said

    Írni kéne a német protestánsoknak és tanácsot kell kérni tőlük.
    Mégiscsak Luther hazája.

  • logikai bukfenc said

   No para érvelésében van egy logikai hiba.
   Sértő Fabiny püspökre nézve az a feltételezés, hogy “ha olyan szinten nem stimmelne”, akkor inkább hallgatna, hogy ne veszélyeztesse a testvére munkahelyét.
   A látogatás megkezdése ELŐTT NEM TUDHATJA A HELYZETET.
   Azt viszont nagyonis tudja, hogy Tibor a testvére.
   Az ő érdekében állna, hogy ne menjen be egy ilyen korrupciógyanús helyzetbe.
   No para pedig pallérozhatná magát az érvelés tudományában.

   • no para said

    Logikai hiba az volna, ha valaki azt gondolná, hogy HA a károlit akkreditálják AKKOR az azért és csak azért lehet, mert valaki (vagy épp Fabiny) korrupt.

   • Mutyi Egyetem said

    Én azt gondolom, hogy a Károlit eddig még mindig mutyival, csalással, trükkel, protekcióval akkreditálták. És azt is gondolom, hogy ez a sorozat most sem fog megszakadni, mert most az egyik tesó fogja akkreditálni a másik tesót.

  • Mi is ebben reménykedünk. Ezért is informáltuk az illetékes fórumot a tényekről.

 5. Nyalogány Nyalogánya said

  Ez kb olyan, mint amikor 2009-ben Kulcsárszabó Ernő a legalázatosabb lakáját, Páljóskát küldte a Károlira, hogy dícsérje fel a menye munkahelyét. Csak akkor a családi kapcsolat nem mindenki számára volt annyira szemet szúró, mint a Fabiny testvérek esetén.

  • szegedi halászlé said

   KSZE beígért Páljóskának egy akadémikusságot az aljas tettéért.
   De rábaszott a jóska, most már mindenki tudja, mekkora fasz.

   • Szegedi Kolléga said

    Abban Mészáros MarciPista ledoktoráltatása is benne volt. Nagyon is igyekezett a nyalogány. 18 doksit írt alá s.k. Mészáros péhádéztatásának elősegítése érdekében. Cserébe fel is került az akadémikusi jelölőlistára. Aztán ott rekedt.

 6. MAB Illetékes said

  A MAB SZMSZ 37. § (7) bekezdését a Károli állandóan megsérti. Családi mutyikról szól az akkreditáció, arról szólt a doktoráltatás. Hiába leplezték le őket, újra és újra bepróbálkoznak.

 7. szabó fan klub said

  Most meg a patkány Szabó is ott ül a felülvizsgálati bizottságban.
  Majd felülvizsgálja.

 8. Köntös köntöse alatt said

  Egy nagy filozófus rejlik. Lám, mire jó az impotencia!
  Marxot is olvas a nagy gondolkodó és miket gondolkozik róla! Fenomenális!
  http://reposzt.hu/comment/6518#comment-6518

 9. kálomista brigantik said

  A vén patkány maga is spicli volt, azért akadályozza a feltárást! De mi ismerjük a múltját, és Butykosét is!
  http://hvg.hu/itthon/20120612_boross_peter_ugynokmult

 10. homokba dugom a hülye fejem said

  Hoppál is egy refi gazember!
  http://propeller.hu/itthon/3087590-fontos-megmutatni-cigany-magyar-kultura-kozos

 11. Károliscsalók said

  Semjén Zsolt szerint az állatok nem juthatnak a mennyországba. Nyilván a károlis gonosz görényekre és sunyi sakálokra gondolt szerencsétlen… Mely esetben maximálisan egyet is értek vele. Hiszen előbb jut át egy teve a tű fokán, mint egy károlis csaló a mennyország kapuján!

 12. homokba dugom a hülye fejem said

  Itt beszél a tömjén a vadászszenvedélyéről meg hogy ő az örökkévalóságnak dolgozik.
  http://mandiner.hu/cikk/20150408_semjen_zsolt_interju_mandiner_mi_az_orokkevalosagnak_dolgozunk_tudunk_varni_par_evet

 13. orbán az undorító görény said

  Ezt olvassátok!
  http://hu.blastingnews.com/hir/2015/04/orban-viktor-magaba-nezett-es-gyokeret-talalt-00331567.html?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201504

 14. Puzsér Róbert fan said

  Robi a csúcs!
  http://veol.hu/bulvar/elokerult-a-video-a-puzser-kontra-hajdu-per-targyalasarol-1690725

 15. jakab a pap said

  Most éppen a házasságról ömleng az alulművelt, stupid hülye.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2015-04-09/hazassag-jotekony-hatasai
  Nem ő a Kövi Dinka férje?

 16. the angel lies in the details said

  Meg kéne kérdezni Fabiny püspök urat, mit gondol erről!

 17. Puzsér Róbert fan said

  Éljen a Robi!
  http://www.hir24.hu/belfold/2015/04/09/puzser-robert-a-magyar-nemzetnel-folytatja/

 18. Orbán takarodj! said

  Orbán a balfasz egy lóval barátkozik, remélem, szétrúgja a tökét.
  http://www.hir24.hu/belfold/2015/04/09/tortat-majszolt-es-lovakat-szeliditett-orban/

 19. Department said

  Nem tudom, miért mennek bele a köztiszteletben álló fivérek ilyen büdös ügybe. Mi szükségük van rá, hogy belekeveredjenek a károlis mutyikba. A püspöknek mutyik és trükkök felett kell állnia. Fabiny prof pedig kimondott álláshalmozó, Eperjestől Kecskemétig, a Károlitól a Pázmányig végigvendégszerepli a bel- és a külföldet mindenütt zsíros professzori fizetésért. Akkor se halna éhen, ha a károlis csap elzáródna.

 20. James King said

  Fabiny prof zsarolható. Alighanem továbbított pár levelet a blogra, aztán lebukott és összecsinálta magát. Ez jól dokumentált a prof saját levelével: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/03/28/fabinys-letter-fabiny-levele/

  • Nyomkövető said

   Tévedsz James. Ez egy nagy átbaszás volt. Nem Fabiny gépéről szedték le az anyagokat, hanem Szabó Andráséról. Valszeg a saját titkárnője, Kőfalusi, aki üzérkedett velük. Aztán hogy elterelje magáról a figyelmet belemásztt Fabiny egyetemi gépébe de csak azért, hogy nyomokat hagyjon Fabinyról. Mármint hogy Fabinyra terelje a gyanút.

  • Andrew said

   Hogy milyen egy alázatos és beszari levél ez! Ki előtt csúszikmászik a professzor úr? Egy ócska hostess és egy jellemtelen patkány előtt? Csalódtam a professzor urban.

  • no para said

   Egy gmailt akkoriban 5000ftért törtek, néha olcsóbban. Kis pénzből lehet nagy szart keverni, én mindenesetre meghallgatnám Fabinyt erről meg hogy mire jutott a feljelentéssel.

   • Kedves Professzor úr, kérem, küldje el nekünk a fiókja feltörése miatt tett feljelentése ügyében hozott rendőrségi határozatot. Mindenkit érdekel az eredmény, szeretnénk föltenni.
    Köszönettel: a szerkesztőség

   • no para said

    Na, hát az ilyet talán úgy érdemes kezdeni hogy felveszitek a telefont és egyeztettek egy kávéra. Ez nem közérdekű adatigénylés állambácsinál.

   • Tegyük fel azt a nulla valószínűségű szitut, hogy a levele alapján kifejezetten beszari Fabiny szóba mer állni velünk. Leülünk vele, békésen kávézgatunk, és mielőtt megtudhatnánk tőle bármit, ránkrontanak a rendőrök, akiket Balla vagy a bujtatottan foglalkoztatott Kovács Barnabás riaszt. De Tepsi egész biztosan. Esetleg te is ott ólálkodsz a környéken.

    Tudod, hányszor akartak már nekünk ilyen csapdát állítani az 5 év alatt? Ha egyszer is belesétáltunk volna, már rég nem lenne ez a blog. 🙂

   • no para said

    Jajjmár légyszíves. Ha ilyen fontosak lennétek keresnek egy megfelelően szürke magánnyomozót aki kis pénzért felnyomatja valakivel a wordpresseiteket, fbt, twittert, emaileket anyámkínját és másnap csöngetnek. Nem, itt arról van szó hogy akiket érdekeltek azok dilettánsok ehhez, vagy egyszerűen csak nem érdeklitek őket eléggé.

   • Wistmanwoodos Balla said

    Már meg is találtuk a szürke kis nóném magánnyomozót, a volt Nemzetbiztonsági Hivatal III/I-es osztályának operatív igazgatóját, nyírfás Földi Lászlót. Beküldtük az ő Wistmanwood nevű cégét katonai hírszerző eszközökkel felfegyverezve pár károlis professzorhoz, dékánhelyetteshez, rektorhelyetteshez, sőt hallgatóhoz is. Lecsekkoltattuk az összes computerüket. De csak azért ilyen kis névtelen senkiket bíztunk meg, mert nem érdekelt minket eléggé ez a bloggeresdi. Ha nagyon ráfefüdtünk volna, akkor a KGB-t vagy a MOSZAD-ot eresztettük volna rájuk, nem pedig a MOSZAD egy senki kis magyarországi alvállalkozóját, a Wistmanwoodot: http://www.wistmanwood.com/

   • Paveszka Peti said

    Micsoda szerencse, hogy nem érdekeljük még ennél is jobban Ballát. A Wistmanwood a legnagyobb ágyú a magyar piacon. Ha ennél is nagyobbat akar, akkor már csakugyan külföldön kell körülnéznie.

   • Kágé Béla a Károlin said

    Lehet, hogy nem tudjátok, kis okoskáim, hogy 1991-ben Jelcin megszüntette a KGB-t?
    Van három utódszervezete.

   • Wistmanwoodos Balla said

    Hát honnan tudnám hogy megszűnt a KGB? Én csak egy jámbor szenteskedő pap vagyok, nem foglalkozom ilyen undorító dolgokkal, mint a titkosszolgálat. Csak igénybe veszem a szolgáltatásaikat és velük rúgatom ki a kollégáimat. De hogy pontosan hogy hivják ezeket azt minek kéne tudnom? Nincs benne a Szentírásban, amire felesküdtem és ami szerint élek.

   • Vaszilij Ivanics said

    Mi is azt hittük, hogy Vas Felixet is beolvasztják, aztán kiderült, hogy mégse.

   • Vas Félix said

    Persze hogy tudja. Csak hát a KGB amolyan szimbólum. Ijesztőbben hangzik, mint a CIA vagy az FBI.

  • Dark Tangent said

   Én is meghallgatnám Fabiny profot, csak már nyilatkozna. Akkoriban sorozatban törték fel az e-maileket. Hogy az övét vagy Szabó Andrásét, az rejtély. Talán egy angolos lehetett, vagy Kőfalusi valamelyik haverja, esetleg az egyik doktorandusz. K… P…re gyanakodtak név szerint több okból. Kőfalusi húgának a barátja volt, folyton ott lebzselt a Magyar Tanszéken és a Dékániban, és az Angolra is volt bejárása. Ráadásul H… volt a témavezetője. Elég sokat kommentelt a régi blogokon Szabó András és Petrőczi ellen F……..ként, az e-mailcíme is w…… volt. Annyi kiderült, hogy a leveleket a Károli Btk szerveréről továbbították, de nem tudni, hogy az Angol vagy a Magyar Tanszékről vagy a Dékáni Hivatalból.

   • régi kolléga said

    A Károli mocskos és istentelen történetének legsötétebb lapjai ezek. Sok mindenki birtokában van az ismeretek egy részének, de az egész puzzle-t kirakni senkinek sem sikerül.
    Balla és Szabó pedig halászik a zavarosban.

   • Tangent, te nagyokos. Attól, hogy te rájössz esetleg arra, ki törhette fel Fabiny vagy Szabó postafiókját, nem kell okvetlenül kiírni a nevét a nyilvános felületre. Ki tudja, ki olvassa ezeket az agyszüleményeket. Még valaki komolyan veszi az elméleteidet. A biztonság kedvéért kimoderáltuk a neveket.

   • no para said

    Felesleges kipontozni, akit érdekel az ügy már ismeri, akit nem annak úgysem mond semmit. Horrorból írta a szakdolgozatát Himához, most szoftveresként dolgozik.

   • anonymanalyst said

    Te pedig a blogbol irod a doktoridat? Honnan vagy ilyen jol értesült, ha igaz, amit irsz?

   • fideszes kommunikáció said

    Tizennégyszeresére hazudják az adatokat a kormányszóvivők!
    http://444.hu/2015/04/13/tizenegyszereset-hazudott-fizetett-hirdetesben-a-kormany/

   • filológus said

    Kitűnő dolog blogból/ról írni valamit PhD témának is. Nemrégiben megjelent egy neves folyóiratban egy “blogregény”. Néhány fiatal ember valódi blogolása – hiteles minden szó – adta össze a szöveget. Nevek nem voltak, de azért elég sok adat. Az egyik pl. egy károlis hallgató volt, egy mocskosszájú antiszemita görény. Csak azt tudnám, kitől tanulta az úgynevezett egyetemén. (Ironikusan mondom, persze, nagyon is sok antiszemita briganti van a Károlin az oktatók között: Bogár László, Szabó András, Balla Péter stb,)

   • PhD jelölt said

    Ismerem az illetőt. Lehetősége neki volt rá a legtöbb, hiszen úgyszólván Szabó dékán szeretőjének, Kőfalusinak a sógora volt, és meglehetősen értett az informatikához. Zárkózott, titkolózó, gőgös ember benyomását keltette. Nem sikerült vele összebarátkoznunk. Az ösztöndíjat érdemtelenül kapta meg.

   • Sötét ló said

    És a Szabó András által megfúrt rektorhelyettes és rektorjelölt, Vargha András unokaöccse. Éppenséggel indítéka is volt Szabó András ellen, aki őt is fúrta. Ki nem állhatta, mert tehetséges volt és jóképű.

   • régi magyaros said

    Akkor még kevésbé értem, miért áll össze Vargha András a mocskos Szabóval ebben a vicclap doktori iskolában.

   • Rector said

    Ez az, amit senki se ért.

    Vargha András pontosan tisztában van Szabó András aljasságával. Tudja, hogy kétszer is Szabó buktatta meg a rektorrá választását a Szenátusban, mégpedig a végtelenül aljes és korrupt károlis HÖK (László Márton és társai) segítségével. Tudja, hogy Szabó Andrásnak köszönheti az egyetem, hogy a becsületes, végtelenül tisztességes Vargha András helyett, a jellemtelen, minden erősebb (Bölcskei, Tarr, Kovács Barnabás) seggét nyaló és azokat kiszolgáló retardált Balla lett a rektor. Nem mintha Szabó Ballának akarta volna csinálni a helyet. Saját magát akarta helyzetbe hozni, de közbejött a doktori iskolai botrány, amit ő idézett elő, és ráment a rektori ambíciója, az ebül szerzett dékánsága és intézetvezetése.

    Már csak örök szabadságon lévő névleges tanszékvezető egy nagyon kicsi és jelentéktelen tanszéken.

   • Farkastorok said

    Biztos, hogy nem Peti volt. Szabó András fogta rá, mert gyűlölte. Nemcsak a tehetsége miatt, hanem azért is, mert Vargha András unokaöccse és Hima szakdolgozója, később doktorandusza volt. Szabó mindent megtett, hogy megakadályozza a doktori ösztöndíját, de Hima keresztülboxolta, mint másokét is, akiket tehetségesnek tartott, pl. Váradi Feriét. Szabó őt is gyűlölte, megpróbált bosszút állni rajta, Petrőczivel meg is buktattatta a doktori szigorlaton.

   • Lovecraft said

    Fogadjunk, hogy még No Para se tudta, hogy K.P. Vargha András akkori megbízott rektor nővérének a fia. Szabó Andrásban zsigeri gyűlöletet váltott ki a srác. Pláne hogy Himához írta a szakdolgozatát, és őt választotta doktori témavezetőnek, holott az a horrorregény, amiről K.P. írt, Szabót is érdekelte, az életében olvasott kevés könyv egyike volt.

   • It's a deal said

    K.P. volt az első, akit Szabó elakart rabolni Himától, de ő nemet mondott. Nem úgy mint Mészáros. Akivel 2 hét alatt lepacsizták: nem írok semmit, de te adsz nekem egy 100%-os doktori címet, és a feleséged opponensként falaz nekem…

   • Puzzle said

    Sokan szeretnék kirakni a puzzle darabjait. Lám, nemcsak a bloggerek, hanem No Para is. Mi lenne, ha együttműködnétek? Közös erővel talán sikerül is.

   • The mountains of madness said

    Természetesen nem Peti törte fel a fiókokat, hanem Kőfalusi törette fel az egyik informatikus barátjával és az infókkal bizniszelt. Csak bosszúból terelte a gyanút a Petire, mert az otthagyta a csúnyácska húgát, a Szabinát.

   • Rameau unokaöccse said

    Akárhogy is mentegetitek K.P-t, túl sok minden szól ellene: Kőfalusi sógorkomasága, imformatikai tudása, Szabóval való ellenséges viszonya, Himához kötődése és legfőképpen a wolfthroat-os e-mailcím!

 21. Mata Hari said

  Kőfalusi rémes egy lotyó volt. Dupla titkárnői fizetést kapott Szabó Andrástól és ezt azzal hálálta meg hogy legalább kétfele kémkedett. Még kenyéradó gazdája és mellesleg szeretője, Szabó András ellen is. Infókat gyüjtött és azokat zsetonra váltotta. És hol volt a legtöbb infó? A Dékáni Hivatalban, ahol Szabó volt a dékán…

 22. jhnnsclvn said

  Átemelte Ravasz László Baráti Kör.

 23. Inspector Barnaby said

  Fabinyt az iratok kiszivárgása után szigorúan ellenőrizték. Ő volt az első, akire Kovács Barnabás ráuszította a Wistmanwoodot. Erről ő valószínűleg nem tud, mert a távollétében hatoltak be hozzá, hogy csekkolják a computerét.

 24. MAB Illetékes said

  Ugyan már, ezeket izgatná az akkreditáció? Dehogy! Tesznek rá. Ha nem akkreditálják őket, akkor törvénytelenül működnek tovább. Ugyanúgy beszedik a lóvét, ha jogosultak rá, ha nem. Ld. a Pestre költöztetett nagykőrösi tanítóképző kar, amelyik itt Pesten nincs akkreditálva, mégis működik – duzzadó létszámmal.

 25. Inspector Barnaby said

  “Az elmúlt 5 évben tehát 4-szer járt az egyetemen látogató bizottság, amely Kovács Barnabás kedvét rendkívül rontotta, és az általa permanens akkreditációnak nevezett jelenség okát nem a saját vezetői képességeinek hiányosságaiban, hanem Hima Gabriella aknamunkájában látta.”
  Kovács Barnabásnak ezek szerint Hima-fóbiája volt még azután is, hogy Himát a Wistmanwooddal mkinyíratta. Azon túl, hogy mindenfajta vezetői képesség nyilvánvalóan hiányzik ebből a gengszerből, normális ez a Barnaby?

  • Gyurcsányozás said

   Ha Kovács Barnabás 5 évvel Hima kirúgása után még mindig Himát okolja a saját kudarcáért, akkor olyan, mint Orbán, aki szintén 5 év után még mindig Gyurcsányra fog minden rosszat, most pl. még a Questor-ügyet is. Impotens demagóg retorika…

 26. dunántúli teológus said

  Jakus Ágnes tévedésekkel teli cikke a parokia.hun
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6385/
  Azt állítja pl., hogy Huszár Gál, az első énekeskönyv szerzője (ez igaz), fordította először magyarra a Heidelbergi Kátét.
  TÉVES!
  A fia, Huszár Dávid fordította le és adta ki először!!!

 27. Károli a pénzmosoda said

  Itt van az ASZ jelentés a Pázmányról és a Károliról. Mocskos dolgok. A károlis részletes jelentés egyelőre nincs fenn a neten.
  http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/2F321039E834B567C1256CB10043B3C0?OpenDocument

 28. Az egész egy nagy F.s / Nazi Raus!

  Mivel engeszteljelek ki, mivel vegyelek rá arra, hogy visszagyere, és itt a blogon ekézd Ártány Ágotát és Alattom Andrist? Nem igaz, hogy egyéb módon beazonosítottalak. Még ellenséggel se teszek ilyet, nemhogy szövetségessel. A misén bepöccentem, mert azt hittem pápista vagy. A többiek mondták, hogy ez korántsem biztos, lehet, hogy fedésben levő kálomista vagy. Egy szó, mint száz, semmit se tudok rólad, nyugodtan visszajöhetsz boldogítani Fórist, Szabót és Ludvigot. Ha nem, Johannes leszedi a fejemet, mert elüldöztelek. 🙂

  Szeretettel: Gáspár

 29. tilos az á said

  Orbánék basznak megépíteni a beígért veszprémi uszodát.
  http://index.hu/belfold/2015/04/10/valasztasi_uszoda_a_vereseg_utan_mar_nem_surgos/

 30. Historiker said

  Együtt érzünk Kun Miklós professzor úrral: http://www.stop.hu/belfold/delutan-temetik-gereben-agnest/1315685/

  • svabra said

   Én speciel nem. Kun fűvel-fával csalta a Gerebent. Most nyugodtan teheti, amit eddig. Meg a Fidesz valagába is bújhat nyugodtan.

   • Semjén halotti beszéde said

    Nagyon bele van bújva. A fél Fidesz- és KDNP-vezérkar ott volt. Balog Zoltán – és – Semjén Zsolt (!) búcsúztatta.

    A szertartáson jelen volt többek közt Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, valamint Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke is.

    Kun Miklós láthatóan megrendülten állt a koporsó mellett. Balog Zoltán elemében volt, ld. fotó: http://index.hu/kultur/2015/04/10/eltemettek_gereben_agnest/

 31. Robi és Tomi said

  Puzsér Simicskát választotta. Az Orbánhoz dörgölőző Dajcstomi ezért bemosott neki egyet. Robit azonban nem kell félteni, megsemmisítő gúnnyal mosta le a szarcsimbókot a pályáról:

  „Értem, miért mocskolsz, miért gúnyolódsz. Tudom, hogy nincs benne semmi személyes. Van, akinek minisztérium jut, van, akinek trafik, van, akinek jachtkikötő. Neked évi ötvenmillió, meg az a lealacsonyító szerep, hogy szart kensz magadra, aztán megpróbálsz minél közelebb férkőzni, majd egy jól irányzott mozdulattal váratlanul belecsimpaszkodni a célszemélybe” – írta a Facebookon Puzsér Róbert kritikus, miután Deutsch Tamás korábban Twitter-csatornáján keresztül tett megjegyzést arra, hogy Puzsér állandó szerzője lesz a Simicska-tulajdonban levő Magyar Nemzetnek.

  • Puzsér Róbert fan said

   A Robinak sokkal több esze van, mint az egész Fidesz kormánynak.
   Szívósságára jellemző, hogy kibírta Szabó András állandó gyalázását és intrikáit és Ludvig szerelmes cirogatásait.

   • Je suis Lajos said

    Mellette szól az is, hogy Simicskát támogatja Orbánnal szemben. És Simicska mellett is, hogy egy igazán tehetséges embert nyert meg.

 32. PhD jelölt said

  Persze, hogy Fabinytól kerültek ki az anyagok a blogra. Kőfalusi még kilophatta a MAB-levelet Szabó Adrás gépéből, de az angolos anyagokat aligha. Szabónak nem volt semmi köze az Angol tanszékhez.

 33. germanista said

  A ZDF Felcsúton járt és csodálkozott.
  http://hvg.hu/itthon/20150410_Felcsuton_jart_a_ZDF_es_nem_nagyon_hitte?s=hk
  Aztán megnézték a térképet, hátha Azerbajdzsánba vagy Kazahsztánba keveredtek. De nem. Orbán hozta onnan Nurszultan Nazarbajev és Alijev mentalitását. Rúgjuk már seggbe, mégiscsak európaik vagyunk vagy mi. Orsóst meg küldjük el Indiába.

 34. Szabó, véged! said

  Sokan elfeledkeznek arról, hogy 2-3 éven belül végleg eltűnhet a Szabó az egyetemről. Már nem fiatal, év végén tölti a 62-t. A jogszabályok értelmében lassan nem lehet tanszékvezető, így a régi magyart valakinek át kell adnia. Csupán találgatni lehet, hogy ki lesz az utódja: talán a Bene? Ő még átveheti Szabótól a tanszék vezetését. Vajon ki más jöhetne szóba? A tanársegéd Pénzes? Valószínű, hogy Szabó helyére jön a Bene, tudása és tapasztalata alkalmassá teszi a régi magyar vezetésére. Szerintem Szabónak nem fogja megérni, hogy bejárjon a Mátyás utcából a tanszékvezetői pozíció bukta után. Így viszont végre eltűnhet a Károli legaljasabb alakja a süllyesztőbe..!

  • Szabó hűlt helye said

   Sajnos, a fizetését még sokáig felfogja venni, még akkor is, ha már rég eltűnik. Lényegében most is ez a helyzet. Permanens alkotói szabadságon van, mióta Tepsi a dékán.

  • Kirúgottak klubja said

   Egyetértek, hogy a Károli legaljasabb figurája. Messze a legaljasabb. Azt is megkockáztatnám, hogy nemcsak a Károlié, hanem az egész magyar felsőoktatásé.

  • teamworker said

   Az akkreditáció miatt szükség van arra a nominális nagydoktorijára. Így professzor emeritus is lehet a mocskos gazemberből.

   • HVG said

    Viszont bukja a tanszékvezetőséget, így a fizetése kb harmada is megy a levesbe. Szerintem könnyen előfordulhat, hogy ebből az egészből a Bene fog elég jól kijönni. Meg kell rendesen kenni, hogy a Károlit komolyabban vegye, mint az MTA-t… Nagyon sok millióba fog ez nekünk kerülni

   • Pater Ányos said

    A tanszékvezetést Szabó még tényleg elveszítheti, de már nem nagyon valószínű, mert a sógora lett a fenntartó. Bene szakmailag egy fokkal jobb Szabónál és emberileg egy fokkal kevésbé aljas.Az MTA állását sose fogja feladni a Károli kedvéért. Nemcsak azért, mert két fizetés több, mint egy, hanem mert az MTA egy tisztességesebb és biztosabb munkahely, mint a Károli. Egy rossz szó, és róla is filmet forgat titokban a Wistmanwood a saját lakásán.

 35. the easy conscience of effortless superiority said

  Péterfy Gergely tanított a Károlin is, kétségtelenül református ez a nem tehetségtelen lepusztult alkesz.
  De most egyetértek vele:
  http://nol.hu/velemeny/fossa-1526141

  • Nix értelmiség said

   Jó írás. Többen megéltük a népi-urbánus osztottságú világban a se ide, se oda nem tartozást, és most a (főleg népies) értelmiség eltűnését. Az ok:

   “minden rendes gengszter tudja, hogy értelmiségit nem érdemes bevenni a rablásba, mert netán maradtak még eszméi vagy erkölcse, és a végén még asztalt borít”

   Ezért nincs a Károlin se értelmiség, főleg Bölcskei és a Kovács Barnabás féle gengszterbanda megjelenése óta. Ezért bitorolja az értelmiség helyét a böszme tolvaj, rabló, karaktergyilkos Szabó András. Vagy ha van, az olyan, mint Fabiny, aki a túlélés érdekében korrumpálódott. Kodácsy pl. erre nem volt hajlandó, hát kiirtották.

   • régi kolléga said

    Ezért ment el innen Péterfy Gergely is, pedig Szilágyi szinte könyörgött neki, hogy vállaljon főállást. Szilágyi szerelmes volt Péterfy nagyanyjába, Jancsó Adriennbe.
    Kár, hogy nem maradt, ő felvehette volna a harcot az aljas gazember Szabóval.

 36. teamworker said

  Az egész világ a mi bunkó Orbánunkon csodálkozik-
  http://www.thehungariantimes.hu/thetimeshirolvasas.php?id=432

 37. Pálinkás vagy a MTA becsülete said

  Pálinkás a fizikusnak gyenge, fideszesnek erős MTA elnök ezt az állásfoglalást hozatta Prohászka Ottokárról:
  http://orulunkvincent.blog.hu/2015/04/10/prohaszka_ottokar_avagy_a_szar_miszteriuma
  Pálinkásnak nem okoz gondot, ha valaki patkánynak nevezi a zsidókat.

 38. reposztos barmok said

  A sötét agyú és jellemtelen lelki(?)pásztor(?) még mindig orbánistaként bégeti, hogy milyen nagyszerű, ha egy ország “a focira épít”!
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2015-04-11/2042-es-labdarugo-vilagbajnoksag-gyoztese-katar-vagy-nem
  Még nem esett le, te idióta, hogy Orbán után is van élet?
  Vagy fel akarod kötni magadat, ha lerúgjuk Orbánt?
  Nem akadályozunk meg benne.

 39. Idelette de Bure said

  Hoppál Pétert elítélték HAZUGSÁGÉRT.
  Egy főrefi hazudhat, ami a csövön kifér, ugye, Balog?
  Szerencse, hogy van még tisztességes bíróság ebben az országban.
  http://444.hu/2015/04/10/mutatok-egy-grafikont-arrol-hogy-mennyi-volt-igaz-abbol-amit-hoppal-peter-mondott/

 40. károlis bugrisok said

  A károlisok megint úgy viselkednek, mintha értenének angolul és ugatnák a filozófiát.

  • Fabiny interjú said

   Legalább az egyik Fabiny biztos ott lesz a közönség soraiban. Mindjárt meg is kérdezhetjük őt erről a gusztustalan családi ügyről.

   • hermeneutikai lángész said

    Fabiny Tibor kitűnően tud angolul és a filozófiai képzettsége is vitathatatlan.
    Nem ez a baj vele.
    Remek, hogy informáltátok a MAB-ot

 41. Megtettük a bejelentést az összeférhetetlenségről a MAB elnökének. A napokban a Látogató Bizottság minden egyes tagját külön-külön is tájékoztatni fogjuk. A dokumentáció a bejelentésünkről itt olvasható: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2015/04/10/letter-to-the-accreditation-board-level-a-mab-nak/

 42. Nixugribugri said

  …”..a miniszterelnök pedig tegnap megígérte, ha nyernek, folytatni fogják a “sikertörténetet.“…

  A nagy szomorú helyzet az, hogy a „nix ugri-bugri.mutyiszterálnoktól csak ennyi telik, ha nincs előtte az előre megírt papír, amiből fenhangon lehet üvöltözni..
  Ennek a Fötolvajnak van egy kurva nagy tartozása az országgal szemben,Ö és a a qrmánya,qrmányközeli strómanok szépen adják vissza az elrabolt javainkat, pénzünket ,földünket,mert ezeket nem Európa,nem Ausztria lopta szét hanem ez a rohadt hazudozó elmebeteg!
  Járt egyáltalán a Dr zúr iskolába? Mert ez már olyan színvonalú kijelentés, amiket pár elemit végzett emberek szoktak tenni.
  A Fötolvaj soha nem volt pengeagyú,de még okos se..Ha megnézzük a „fénykorában levö”,illetve fiatalkori interjúit,pontosan látható,hogy mekkora szellemi,illetve érzelmi sérült is valójában..Vagy szociopata,vagy pszichopata! Bár az az igazság,hogy vannak ezek között is magas IQ-val rendelkezö egyének,csak éppen ez a Fötolvajunkra nem jellemzö!Ez a gádzsó olyan környezetben élt,egész életében azt látta,tanulta,hogy hogyan kell lopni,csalni és hazudni!Neki ez a természetes!Soha nem lett volna szabad eljutnia a miniszterelnöki székig.Söt a politikai palettán sem lett volna semmi keresnivalója..Öt úgy csinálták meg azok,akik átmentették az elmúlt diktatúrában gyökerezö züllöttséget és képmutatást 90-es évek új köztársaságába!
  Sztjónapot!!!

  • dumb and dumber said

   De azok se voltak pengeagyúak, akik háromszor megválasztották ezt a kültelki haramiát, hogy most szétrabolja az országot!

 43. journalist said

  Egy balfasz pap megáld egy motorbiciklit. Beszarás.
  http://444.hu/2015/04/11/motorszentelest-tartottak-a-h-turul-motoros-klub-szervezeseben/

 44. journalist said

  A Fidesz üldözi az újságírókat.
  http://nol.hu/belfold/ujsagirok-utan-nyomoztat-a-fidesz-1527839

  • Spicligeci said

   Még a vécére is követték. Egy megfigyelésen és titkosszolgálaton szocializálódott kádercsapat. Simicske megmondta, hogy Orbán is besúgó volt.

 45. dunántúli igazmondó said

  A reposztosoknak HIÁNYZIK A LÓVÉ
  http://reposzt.hu/blog/zavodi-zsuzsanna/2015-04-14/lepj-egy-lepest-kozelebb
  Nektek pénzt adni, kapzsi, aljas haramiák?
  Inkább elégetem!

 46. Hegedűs Lóri lesújt a zsidókra said

  Vona azt mondja, a Jobbik nem antiszemita párt.
  Szóltak már a Lórinak?
  http://444.hu/2015/04/13/vona-szerint-a-jobbik-nem-rasszista-aki-rasszista-program-vagyik-az-jobb-ha-mas-partot-keres-maganak-dddddddddddd/

 47. kaganovics said

  Lapkiadót alapított a kancsal kurva, akinek Kövér Szilárddal, a házelnök öccsével is vannak üzleti kapcsolatai, ne meg Orbán sikerkönyét is szerkesztette.
  http://blog.atlatszo.hu/2015/04/lapkiadot-alapitott-schmidt-maria/

 48. kálomista brigantik said

  Balog meg Kövér Fidesz tőkének tekinti a reformáció 500 éves évfordulóját
  http://reformatus.hu/mutat/10757/

 49. rokoni akkreditáció said

  Logikus, hogy a beházasodottak egyetemék a rokonok akkreditálják
  http://www.168ora.hu/itthon/karoli-egyetem-felfuggesztes-doktorandusz-akkreditacio-47489.html

  • A Fabiny név kötelez said

   Na jó, jó, de egy Fabinynak, sőt két Fabinynak mégse kellene lesüllyednie a Szabók és Kulcsárszabók ócska színvonalára!

   • hermeneutikai lángész said

    Erről van szó. Mert a kapzsiságot és fukarságot elnézzük a Tibornak meg a családjainak, de ezt az orbitális korrupciót nem! Gondoljatok erre!

   • Zsinati Illetékes said

    Főképp azt nem nézzük el Fabinynak, hogy még mindig falaz Ballának és Sepsi Enikőnek, holott az egyházvezetésben már új szelek fújnak. Az új zsinati vezetés le akar számolni a Kodácsy-tanulmányban elemzett kétértelműségekkel, nem pedig foolytatni a kétértelmű gyakorlatot. Az akkreditáció lezsírozása, a trükközés, a protekciózás, a csalás, a családi csatornák használata a pitiáner Szabókra és Kulcsárszabókra jellemző, de méltatlan az új egyházvezetéshez és méltatlan Fabinyhoz. Fabinynak el kellene döntenie, hogy a tégi vezetést szolgálja ki, vagy pedig segíti az új vezetést a megtisztulásban.

   • Kétértelműség said

    Balla, Kovács Barnabás és Csanády természetesen az egyetem nevében szervezték be Fabinyt, aki vagy nagyon naiv, vagy csak még mindig nem mer nekik nemet mondani. Pedig jobb lenne, ha a reformátusságnak ahhoz a tisztességesebb fajtához csatlakozna, amelynek nevében Kodácsy megírta kitűnő tanulmányát. Mertt ha ezt a testvéri akkreditációt végigcsinálják, ő lehet az ott pellengérre állított kétértelműség megtestesítője.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: