Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Judit Bertalan and the Code of Ethics (Czunyiné Bertalan Judit és az etika)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 27, 2015

A budaörsi Illyés Gyula Gimnázium tanárainak nyilatkozata

Illyes

A Károli Gáspár Református Egyetem legnagyobb kuruca

A Károli Gáspár Református Egyetem legnagyobb kuruca

NYILATKOZAT

Mi, a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium alábbi tanárai tiltakozunk a Nemzeti Pedagógus Kar Elnöksége által jegyzett Etikai Kódex tartalma és szellemisége ellen.

 • Büszke, gondolkodó értelmiségiként elfogadhatatlannak tartjuk, hogy viselkedésünket, öltözködésünket, magánéletünket hatalmi szóval szabályozzák!
 • Pedagógusként ragaszkodunk ahhoz, hogy tanítványainkkal lelki kapcsolatba kerüljünk! Nem oktatógépek vagyunk, hanem érző és értő emberek, tanítványainkkal partneri, olykor baráti kapcsolatban kívánunk maradni!
 • Jól emlékszünk az önbírálat hivatalos gyakorlását, valamint az egymás viselkedéséről szóló jelentéstételt etikai normaként kezelő korszakra és nem vagyunk hajlandóak részt venni ennek feltámasztásában!
 • Felnőtt, önálló állampolgárok vagyunk, morális kérdésekben saját jogunkon hozunk döntéseket, nem egy testület tagjaiként!

Az Etikai Kódex megalkotását ugyan törvény írja elő, annak tartalmát és szellemiségét viszont szabadon alkotta meg egy csoport, amelynek etikai alapú szabályozásra sem képesítése, sem felhatalmazása nincsen. Ezért számunkra egyetlen etikus viselkedés lehetséges:

Az Etikai Kódex tartalmát és szellemiségét elutasítjuk!

A Nyilatkozatokat és az aláírásokat ld. itt: http://hivatlanul.com/budaorsi-illyes-gyula-gimnazium-tanarainak-nyilatkozata/

Szerkesztőségünk nevében ehhez a nyilatkozathoz a következőket fűzzük hozzá:

Czunyiné Bertalan Judit közoktatási államtitkár egész szennyes élete minden erkölcs megcsúfolása. A messalinai pályafutás a Károlin kezdődött, a BTK első évfolyamának hallgatójaként. Ahol már beiratkozásakor összejött Tenke Sándorral, a KRE Hittudományi Kara dékánjával, aki egyágyas szobát biztosított számára a Ráday 28. első emeletén, pár méternyire hivatali szobájától. Bertalan jól sáfárkodott (HA-HA-HA!) a lehetőségekkel, miközben pedig a KRE kecskeméti jogi karán gyorsan-könnyen beszerzett magának jogi végzettséget is (a Szegedi Egyetem pecsétjével, ezért hazudja azt, hogy oda járt), valamint rengeteg politikus férfiismerőst, akik szintén ingyen jogi diplomáért látogatták a kecskeméti kuplerájt.

Bertalan Judit kreatívan intézgette a Károlin a HÖK pénzügyeit barátainak, pl. Erdőközi Orsolyának a segítségével, akit mostanában iskolaigazgatói kinevezéssel honorált bűnsegédletéért. Mikor szeretője, Tenke Sándor a “tiszta kezek” ígéretével a Károli rektorává választatta magát, Bertalan Judit a saját tanárain is bosszút állt. Mindazok, akik színvonalasan oktattak, és a hallgatókkal szemben követelményeket támasztottak, megkapták a felmondólevelüket, Bertalan pedig maga is oktatóvá vált a Károlin a református erkölcs és a magas tudomány legnagyobb dicsőségére. Bertalan egész pályafutása pontosan mutatja, milyen mélységes züllöttség és tudatlanság uralja ezt a sem reformátusnak, sem egyetemnek nem nevezhető primitív képződményt.

Bertalan, a bodoki takarítónő lánya, Komárom-Esztergom megye kormánymegbízottja lett – a Károlin már bevált karrierépítő módszerei segítségével. Majd pedig – nulla közoktatási gyakorlattal – államtitkár lett. Ekkor aztán bevetette Tenkétől, a szeretőjétől tanult ócska frázisokat és “Mennyei édesatyánkhoz” fohászkodott minden lehető nyilvános alkalomkor a buzsáki mintás blúzán viselt narancsszínű bőr bocskaijában, egyúttal magasrendű vizuális kultúrájáról is tanúságot téve.

Czunyiné Bertalan Judit sátáni cinizmusában odáig vetemedett, hogy “Etikai Kódexet” oktrojált rá minden pedagógusra. Az a személy, aki a tízparancsolatot nap mint nap sátáni cinizmussal törte meg, az ölés tilalmát a  karaktergyilkossággal tette nevetségessé, most az erkölcs felkent papnőjeként tetszeleg. Aki egyszemélyes kuplerájként működött hitvány pap szeretője oldalán a Károlin, most szoknyahosszakat és beszédmódokat kodifikál.

Van még néhány tisztességes és gerinces ember a pedagógusok között. Ők felemelik a szavukat a kőbe vésett sátáni cinizmus eme terméke ellen. Nekik üzenjük Pál apostol szavával: “Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól” (Fil. 3, 2). A hitvány szukát és a sátán birodalmát építő gonosz munkást könnyű felismerni: ő ma a közoktatási államtitkár.

118 hozzászólás to “Judit Bertalan and the Code of Ethics (Czunyiné Bertalan Judit és az etika)”

 1. egy az isten said

  Nagyszerű istentiszteletet hallottunk a Nagy Ignác utcai unitárius templomból. A lelkipásztor bibliai szellemiséggel beszélt menekülőkről.
  Az ő számukra egyetlen könyörületes gesztusa sincs Bogárdi püspöknek, aki keményszívűségét és elvtelen Orbán imádatát még “bölcsességnek” meri nevezni.

 2. Károli a pénzmosoda said

  A Károli hihetetlenül gazdag. Nemrég újíttatták fel hihetetlenül drágán a Dózsa Gy. út 25-ben, de már új épület vásárlását tervezik.
  Miből van a pénz?
  Oroszországból és Iránból.
  A Károli pénzmosoda, mostani vezetői, Balla és bűntársai pontosan olyan mocskosak és becstelenek, mint Czunyiné, aki Tenke, a rektor és háromgyerekes lelkipásztor mocskos ágyából szopta fel magát a Fidesz csúcsaira.

 3. Fodorgé és Árpi said

  Ez a visszataszító gnóm idióta nem a Károlin végzett?
  Mert az a szint, az az agyatlan arrogancia!
  http://www.kreativ.hu/media/cikk/a_langyosokat_kikopi_az_isten

 4. Tarajos Sül begyorsul said

  Szíjjártón röhög a világ.
  http://nepszava.hu/cikk/1071101

 5. Judittal nem basztak klubja said

  Az évfolyamról nem sokan tartoztunk ebbe a károlis fiúklubba, és a számunk egyre fogyott. Én kitartottam a klubtagság mellett. 🙂

  • Roberto said

   Jószivü lány volt. Mindenkit befogadott az ágyába aki bekéredzkedett.

   • Lábujjhegyen said

    Csak úgy kellett beosonnunk hozzá nehogy Tenke szimatot fogjon. Nem díjazta volna hogy osztoznia kell velünk. És akkor ugrott volna az egyágyas lakosztály. 🙂

  • ejaculatio praecox said

   Nem az az érdekes, ami a Rádayban történt, hanem ami Kecskeméten. Hogy kikkel feküdt össze, miközben azok vártak az ingyen jogi diplomájukra…..
   Csodálkoznátok, ha neveket mondanék.
   Egyelőre nem, de megvan a névsor.

   • KLIK a PÖCSre said

    Nem csoda ezzel a múlttal, hogy a Csúnyáné ennyire fixálódott a férfi nemiszervre.
    Én csak azt csodálom, hogy bírtak rámászni erre a förtelemre.

 6. unortodox lelkipásztor said

  Dicsekedett, hogy azt tesz a Tenkével, amit akar. Folyamatosan tagja volt a rektori tanácsnak is, ott is belepofázott mindenbe, meg letegezte a tenkét és célozgatott a kapcsolatukra. Előbb-utóbb a tenkének is kínos lett, főleg, amikor az összefeküdt a Rozgonyi lányokkal.

 7. Balog a seggmagyar said

  Balog a szenteskedő képmutató Harpagon látogatást tett Fóton.
  Igyekszik a hitvány dög úgy viselkedni, mintha ember lenne.
  http://nepszava.hu/cikk/1071348-balog-zoltan-menekultgyerekek-hogylete-felol-erdeklodott/

 8. fucking bitch said

  Hájas szenteskedő teologina – ezt mutatja a refi sajtó.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6735/
  A valóság a refi egyházon belül a czunyiné féle ordas qrva.

 9. Kövi Dinka said

  Dinka nézi a német csatornákat és fennhéjázó módon idézget németül.
  Mintha nem lenne németül értő ember rajta kívül.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2015-09-28/hecckampany-vegtelenre-toltve
  Közben viszont magyarul felejt el.
  “Eldobta a sulykot” – mondja az Istenhegyi kupleráj és a Konokok szerzője (ÍRÓ ÉS PONT!)
  Ilyet még Petrőczi se ír le.
  Elvetetted a sulykot, hülye p..a!

 10. fideszes gyilkosok said

  Egy olasz püspöki lap nagyon tisztán látja a Fidesz gyilkos politikájának lényegét.
  http://propeller.hu/nagyvilag/3158032-olasz-puspoki-lap-magyarorszag-meg-nagyobb

 11. sulykon üget a gyopár said

  Gyopár visszaszól a kritikusnak.Ő három dolgot tett kritika tárgyává:
  1. orbánviktorozást – a kormányfő elvtelen dicsérését.
  2. menekültözést – gyűlölet keltését a határon bejövőkkel szemben
  3. az “eldobja a sulykot” használatát a szokásos “elveti a sulykot” helyett.
  http://reposzt.hu/comment/6879#comment-6879
  Gyopár a harmadikra válaszol, nem a megállapításra magára, hanem agresszíven visszakérdez: “Maga szerint O. Nagy Gábor se tud magyarul?” Mert ez a változat is benne van a könyvében.
  Sok minden benne van abban, régies, tájnyelvű használatú formák is.
  Én most ezt találtam:
  “Rövid, mint a kurva asszony tisztessége” – tudniillik a Gyopár tudománya. Hiába “üget a sulykon”, “nem lesz belőle énekes halott”.
  Pont olyan bután fog meghalni, mint ahogyan élt.
  De akkor már legalább nem firkál.

  • A reposztos kritikusnak tökéletesen igaza van. A reposzt már jó ideje kizárólag az Orbán kormány dicséretét zengi, sunyin ócsárol országos hírű embereket, intrikál demokratikus gondolkodású politikusok ellen. Köntös, aki még ahhoz sem ért, amin a munkatársai dolgoznak, aki a legprimitívebb hibákat követi el, amikor fellép a szószékre, a saját maga által alapított fórumon valami dunántúli Hegelnek és Kantnak képzeli magát és úgy osztja az észt. Ebben méltó társa Bogárdi, aki mindig a végső igazság tudójaként lép fel. És ott vannak a többiek, a dologtalan papok, akik még a helyesírási szabályokat sem ismerik, és a kis női csukák, akik ott élik ki egész nyomorult életük frusztráltságát. Aki pedig elvi kritikát fogalmaz meg, azt egy “ad hominem” érvvel bunkózzák le.

 12. igaza van karácsonynak said

  A mocskos rendszer hazugságaihoz keres áldozatokat. Igaza van Karácsonynak, a Károli ritka tisztességes volt hallgatóinak, velejéig rohadt ez a rendszer.
  http://nepszava.hu/cikk/1071296-a-magyar-terrorista-gyar

 13. Puzsér Róbert fan said

  És ne feledkezzünk el a Robiról, aki csak a legmélyebb megvetés hangján nyilatkozik a Károliról és erről a Bertalan nevű r… p..ról!

 14. szegedi történet said

  Szegeden lemondatták a szexista szövegeket a Fb-on nyomó kancellár, Devecz Miklós.
  http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/gyorshir_lemondott_devecz_miklos_a_szegedi_egyetem_kancellarja/2446897/
  Egyébként a doktorijára is rosszul emlékezett, úgy írta be, hogy van neki, aztán, hogy mégsincs.
  Ez egy tisztességes egyetem, tisztességes eljárás.
  Nem olyan, mint a Károli, ahol dékánhelyettes meg főprofesszor lehet a csaló a Hittudományi Karon.

 15. szegedi halászlé said

  Tiltakoztak ellene az egész országból értelmes nők és férfiak.
  http://oktatas.atlatszo.hu/2015/09/28/egyetemi-tanarok-kutatok-a-szegedi-kancellar-szankcionalasa-mellett/

 16. Orbán takarodj! said

  Ki akarják rúgni a Fideszt a Néppártból Orbán miatt!
  http://www.168ora.hu/itthon/leszamolas-orbannal-kirugnak-a-fideszt-az-europai-neppartbol-139396.html

 17. Die tödliche Doris said

  A MRE sírba viszi a magyar reformátusságot.

 18. Bogárdi a világszellem said

  Holnap este Bogárdi megmutatja az utat! Bogárdi a Messiás!
  Az igazi erkölcsi fárosz!
  A fárosz, aki palástban megáldotta a lecsúti stadion gyöpét!
  http://www.parokia.hu/esemeny/mutat/2996/

  • Kertész said

   És mindezt az egykori besúgó Szűcs Ferenccel.

   • anonymanalyst said

    Miért nem Bölcskeit emlegeted vagy Tarr Zoltán apját Tarr Kálmánt?

   • theologina said

    Hát nem is tudom.
    Nagyon okos és művelt ember, karizmatikus előadó, nagyszerű tanár.
    Nem tudom elhinni ezt az ügynökvádat, őszintén szólva.

   • 115 milla said

    Szűcs Ferenc tisztessége már akkor megmutatkozott, amikor ellent mert állni Bölcskei és Tarr rablásainak. A bátor(i) besúgó és a hideg gyilkos besúgófi akkor besúgózták le Szűcs Ferencet.

   • Újlutheránus said

    Kertész, neked már akkor elültették Balláék a bogarat a füledbe, amikor ki akartad írni Szűcs prof ajtajára, hogy besúgni nem szabad. Pedig bizony mondom neked, hogy eltévesztetted az ajtót, mert ezt a debreceni nagytemplom ajtajára kellett volna kiírni, sőt kiszögezni, mint anno Luther.

 19. Budaörsi Gimi said

  Már az RTL klub is foglalkozott a nyilatkozattal. Jó lenne, ha a többi középiskolának is lenne ennyi vér a pucájában!

 20. Judittal nem basztak klubja said

  Nem is kéne hagyni hogy ez az apácaruhába bujt ordasqrva diktálja a gyerekeknek az erkölcsöt.

 21. Die tödliche Doris said

  El kell olvasni Soros éreit és hogy mit mond Orbánról.
  http://privatbankar.hu/makro/lehet-szornyulkodni-soros-egymillio-menekult-befogadasat-akarja-evente-285977

 22. károlis hallgató said

  A Károlin egyetlen Latin-Amerikában beszélt nyelvet nem oktatnak. De úgy tesznek, mintha
  A sok idióta úgy tesz, mintha értelmiségi lenne.
  Élükön a patkányfejű görénnyel, Ballával.
  http://www.kre.hu/btk/index.php/11-hirek/1259-latin-amerika-forum-meghivo.html

 23. KLIK a PÖCSre said

  Ezt a hitvány közoktatást rontja tovább Csúnyáné, a tudatlan, aljas kuruc.
  http://nol.hu/belfold/nem-akartak-elhinni-de-a-magyarok-a-legutolsok-europaban-1565981

 24. reposztos barmok said

  A bugris Németh giccses álomturisztikai hagymázt firkál a reposzton.
  A Dinkánál meg a Jakabnál jobb.
  http://reposzt.hu/blog/nemeth-tamas/2015-09-29/potyautas-szent-jupaton

 25. fideszes haramiák said

  Bartus nagyon jól látja: nekünk még Goebbels se jutott.
  A propaganda a gátlástalanul hazudozó kispályás pöcs, Rogán.
  https://nepszava.us/a-propagandaminiszterium-a-nyilt-diktatura-eloszele/

 26. Balog a terminátor said

  Balog hazudott, mint egy ótvaros cigány!
  http://nepszava.hu/cikk/1071515-liberalisok-nem-igaz-hogy-befogadtunk-ezer-kopt-csaladot/

 27. Qrvából lett apáca said

  Bertalan Judit erkölcsössége olyan, mint a Károli keresztyénsége. Sokat beszélnek róla, de nem létezik.

  • Judittal nem basztak klubja said

   És ennek a nemlétező tisztességnek a nevében terrorizálja ez a mindenki örömlánya az egész magyar ifjúságot!

   • czunyiné a károli üdvöskéje said

    Rendelkezünk egy bőséges listával azokról, akikkel Bertalan károlis hallgató korában összefeküdt. Érdekes politikusnevek vannak azok között, akikkel kecskeméti “jogi tanulmányai” során cserélt testnedveket. Maga dicsekedett el a hallgatótársainak, mert úgy fogta fel, hogy “hatalma van” felettük. Mert ennek a qrvának csak ez járt az eszében mindig.

 28. gyopáros völgy said

  Aranyosi, a vén orbánhívő birka megvédi a gyopárt és jól belerúg Merkelbe.
  http://reposzt.hu/comment/6882#comment-6882

  • filológus said

   És néhány kincset érő nyelvészeti megállapítást is tesz.
   Az lényegtelen, fel nem fogja ésszel, hogy a helyesírás változása nem a nyelv változása, mert az egy normatív szabályrendszer, amit emberek akaratlagosan változtatnak, a nyelvet viszont a közösség.
   A reposztot magukat tévedhetetlennek tartó undorító hülyék és grafomán firkászok írják. (ÉS PONT.)

 29. dumb and dumber said

  A Soós meg humoristának képezi át magát, a primitív állat.
  http://reposzt.hu/blog/soos-szilard/2015-09-30/burokracia

 30. orbán az undorító görény said

  A bugris felcsúti az amerikai elnökkel és feleségével.
  Igazi kultúrsokk.
  http://24.hu/kozelet/2015/09/29/orban-az-obama-hazasparral-fenykepezkedett/

 31. unortodox lelkipásztor said

  Találtak egy olyan németországi magyar lelkészt, a Csákvárit, aki egyetért Orbán kerítésével. A másik nagyon normálisan beszél
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6750/

 32. prudens said

  Csütörtök este hatkor a Deák téri zenés istentisztelettel indul a reformáció hónapja.
  Igét hirdet Bogárdi Szabó István.
  http://reformatus.hu/mutat/11291/

 33. journalist said

  Hegedűs Lórántné jobbikos parlamenti képviselő felemelte a szavát tegnap a parlamentben a Rogán minisztérium ellen, és rámutatott azokra a bűnös cselekményekre, amelyeknek során Rogán a haverjainak, pl. Habonynak és Vajnának játszott át számos értékes ötödik kerületi ingatlant, a Párizsi udvart pedig gyanús araboknak adta el.
  Nagyszerűen viselkedett, képviselő asszony!

 34. orbánék erdélyben is rabolnak said

  Még a budira adott eus támogatást is ellopják.
  http://erdely.atlatszo.hu/2015/09/29/felmillio-eurobol-ujitottak-fel-a-tusvanyos-budijat/

 35. czunyiné a károli üdvöskéje said

  A PÖCS sikerén felbuzdulva megalakultak a Pedagógusok Innovatív Nemzeti Alakulatai (PINA). Példaképüknek Czunyiné Bertalan Juditot választották, hiszen ő fejezi ki legjobban személyes példamutatásával a nemzeti nevelésnek eme két intézményben markánsan megjelenő keresztyén szellemiségét.

 36. KLIK a PÖCSre said

  Mindenki Czunyinén röhög!
  http://magyarnarancs.hu/villamnarancs/hogy-a-kormany-nemzetellenes-lenne-tanitani-lehetne-az-oktatasi-allamtitkar-valaszait-96643

 37. jakab a pap said

  Jakab a pap megint megmondta AZ IGAZSÁGOT és JÖVŐBE LÁTOTT.
  Jakab a pap a refik CSODARABBIJA.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2015-10-01/kettos-dilemmaban

 38. dubonnet said

  Na itt az Isten embere aki milliárdokért vezet félre minden idiótát, élükön a refis birkákkal:
  http://444.hu/2015/10/01/szijjarto-baratjat-a-teremto-is-penzszerzesre-jelolte-ki/

 39. minisztériumi illetékes said

  Tállainak, a hájas alkesznek, akit az adóhatóság élére neveztek ki, szintén nincs nyelvvizsgája, akár a Vida nevű cigányasszonynak.
  Viszont festetett egy olajképet egy mezőkövesdi hímzésmintarajzolóval, amin a felcsúti pocakos látható Puskással.
  Mondta az Orbán, hogy nem bízik az értelmiségiekben.
  http://propeller.hu/itthon/3158933-uj-nav-vezernek-is-tolmacs-kell

 40. Orbán a baltás gyilkos jótevője és az örmény keresztények árulója said

  Némely fideszesek már elkezdtek bégetni, hogy Oebán Luther reinkarnációja.
  Készül a birkanyáj 2017-re.
  Nemsokára a reposzt is vonítani fogja.
  Közben meg egy szaros fenekű, parasztcigány tahó tolvaj.
  http://nol.hu/velemeny/merkel-vagy-orban-1566369

 41. aljas idióta papok said

  Bégetnek a birkák, várják a zabát Orbán gazdától.
  http://reposzt.hu/comment/6886#comment-6888
  Le fognak benneteket vágni, mentek a vágóhídra hájas, elzsírosodott agyú, fölösleges papok.
  BEEEEEEEEE!

 42. KLIK a PÖCSre said

  Mióta az ótvaros qrva Czunyiné a közoktatási államtitkár, az iskolaügy züllik és butul, a pedagógusokat megalázzák.
  A pedagógusok tiltakoznak:
  http://www.pedagogusok.hu/sites/pedagogusok.hu/files/dokumentumtar/PSZ%20%C3%A1ll%C3%A1sfoglal%C3%A1s%20a%20pedag%C3%B3gusok%20t%C3%A1rsadalmi%20megbecs%C3%BCl%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l-2015-09-30.pdf

  • Átnevezték a PÖCS-öt BECS-re, (Belső Ellenőrzési Csoport). Mivel Czunyiné Bertalan Judit BECSülete mindig is példamutató volt, erre példa egész pályafutása a Károliban.

   • czunyiné a károli üdvöskéje said

    A BECStelen Bertalan szaglászik a mások becsülete után, de csak PÖCSÖKet lát a lelki (?) szemeivel.

 43. kálomista bunkók said

  A csongrádi egyházmegye megfejtette Isten akaratát a menekültekkel kapcsolatban.
  http://444.hu/2015/10/01/testveri-jotanacsok-kormanytagoknak-menekulteknek-es-renoroknek/

 44. ask jerves said

  Ma van a Kárpát medencei lelkészek futballbajnoksága
  http://reformatus.hu/mutat/11367/
  A fejben gyönge, de lábban erős papok futkosnak Orbán dicsőségére

 45. Petrőczi a seggarc said

  Petrőczi a seggarc feltolta magát a facebookra! Keressetek rá: Petrőczi Éva. Mától a facebookon terjeszti a hülyeségeit! Évike halad a korral: már nem a blogja az első számú hadszíntere, hanem a facebook.

  • Petrőczi a pöcegödör said

   Kösz, Láttuk!
   Felbaszott magáról egy 30 éves képet a piros zakójában. Annak a zsebében szokta kivinni a szálloda reggelizőjéből a joghurtokat meg a fánkokat.
   Ott van egy kép a csótányról is!

  • petrőczi a tolvaj szar(ka) said

   Arról nem nyilatkozik a fészbukon, hogy ki van tiltva könyvlopás miatt a Rádayból, Ali bácsi leteperése miatt a Sirazból és rongylopás miatt a kerület összes turkálójából?

   • Petrőczi a francstatti Kocsma Jenny said

    A vén p.csa még rajongói oldalt is nyitott magának a fészbukon.

 46. A PÖCS BECSe said

  Nagy erkölcsi megtisztulás az iskolákban a károlis cemende Czunyiné szellemében
  http://nol.hu/velemeny/melyen-tisztelt-pocs-1566623?system=cachefrissit&ajax=1

 47. Boglárka és a helyesírás said

  Olvasgatja az ember a reposztot enyhülést és lelki támaszt keresve és MIT KAP?
  Lórúgást! És éppen egyik kedvenc szerzőjétől, a jó kedélyű Kutasi Boglárkától.
  Azt olvasom, hogy: “műgyantával nem folyt le az ember lélegző vakolatot”.
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2015-10-02/meg-meg-meg-meg-meg-ennyi-nem-eleg
  Hát igen: ha a nyakára teszem a kezem és FOJTOGATOM, az bizony pontos j, Bogi, nem tanultad az iskolában?
  A folyik igét írjuk ly-al.
  Most a helyesírási szoftver se jelzett hibát, mert FOLYT csakugyan létező alak, ha a víz folyt le az ablaküvegen.
  Nem kéne megtanulni a helyesírást, nagytiszteletű (????) asszony, legalább egy ötödikes szintjén?
  Mit tiszteljünk egy ilyen bugrison, mint te?

  • reposztos barmok said

   Miért alapították a reposztot?
   Hogy olyan emberek, akiktől egyetlen normális folyóirat sem közölne egy sort se, megmondhassák a tutit.
   Hogy értelmiséginek gondolhassák magukat buta, elzsírosodott agyú vidéki papok.
   Hogy sunyin lődözhessenek kiváló emberekre.
   Hogy lehülyézhessék az ateistákat.
   hogy grafomán hülyék írónak (ÉS PONT!) képzelhessék magukat.
   Hogy égbe menesszák az őrült gazember Orbánt.
   Nem kéne egy kicsit tanulnotok esetleg, hogy valamennyire is hitelesek lehessetek?

 48. unortodox lelkipásztor said

  Imádkoztak a migránsokért is.
  Bogárdi ájtatoskodott. Ócska szavak, nulla tettek.
  Igazi farizeus banda.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6754/

 49. dumb and dumber said

  Csórikáim a reposzttól annyira bugrisok, hogy csak sportot bírnak nézni a tévében.
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2015-10-03/kez-kezben

 50. Takaró Mihály fan said

  Megmondta a Misi bácsi kurvára örül, hogy az Eszterházinak hasnyálmirigyrákja van. Csak az a kár monta hogy nem rahájos mer akkor megdöglene az összes rohatt liberális.

 51. Takaró Mihály fan said

  Meg aszt is monta a Misi bácsi hogy mindenekelőt a szabóandrás dögöljön meg mer az egy rohatt liberális csak ugy tesz mintha keresztyén lenne meg a püspök sógora de az szdsznek jelentgeti aszt is. Meg a felesége is dögöjjön meg az a fehérmáju rohadék qrva aki még zsidó is ráadássul

  • Szabó színeváltozása said

   Van esélyük rá pláne a Szabónak. Máris olyan fehér mint egy hulla.

   • józsef attila díjas fűzfapoetessza said

    Ebbe lehet valami, az a horgas orra, az a sunyi tekintete, az a végtelen aljassága. Pedig az apja olyan rendes ember volt, persze lehet, hogy nem Szabó Andor az apja a mocsoknak, hanem egy zsidó házaló.

 52. hencidai úrasztala said

  A hencidai úrasztala megterítve csinosan Fidesz propagandaanyagokkal. Rajta abált szalonna, vöröshagyma és egy kis kerítésszaggató. Újabban a keménymag kedvenc itala.
  Petrőczi: Mit szólsz, mekkora sikere van az új fészbuk oldalamnak! Azt írják, gyönyörű szép vagyok és káprázatosan tehetséges.
  Szabó: Az valami szürkehájas lehet még a műtét előtt. Különben egy harminc éves fotót löktél fel a vörös kabátoddal, abban szoktad hazahozni a fél szeretetvendégséget. Kéne még egy termosz is a madártejnek, én azt szeretem a legjobban.
  Petrőczi: Irigyelsz és féltékeny vagy. Nem mindenki olyan kivételesen gazdag az isteni ajándékokban, mint én, az már igaz.
  Szabó: Jut eszembe, amikor az Aczélt meg a Pozsgait szopogattad, akkor lettünk panelprolik. Merhogy nehéz lett volna Aszódról beutazni, valahányszor valamelyik hülyének kedve támadt az oralitásra hogy úgy mondjam. Így aztán pattantál az erzsébeti panelból, valahányszor telefonáltak. Egyébként telefont is ők szereztek, nem az isten.
  Petrőczi: Aczél kimondottan csodált engem pl. a nyelvtudásomért.
  Szabó: Hát persze, azzal juttattad el a….
  Petrőczi: Az idegennyelvtudásomért. Igazi poliglott vagyok, számtalan nyelvből fordítottam.
  Szabó: A Fabiny ma is röhögőgörcsöt kap, amikor előadja, miket mondtál az ELTÉ-n a fordítástudományi doktori iskola rendezvényén.
  Petrőczi: Aczél különösen a latinizmustudásomért csodált.
  Szabó: Hát nincs is még egy olyan hülye, aki azt gondolja, hogy a latinizmusok latinul vannak.
  Petrőczi: Te meg latin szakos létedre már alig tudsz valamit. A wittenbergi temetőben is nekem kellett lefordítani azt, hogy hungarus. Brilliánsan sikerült egyébként.
  Szabó: Elterelte a figyelmemet, hogy te kilógattad a szutykos zacskóidat a blúzodból, amikor rád nézett a temetőőr.
  Petrőczi: Ne veszekedjünk, lelkem málnás bogara, te. Tudom, csak a büszkeségedet igyekszel rejtegetni, hogy akkora szerencséd van velem.
  Szabó: Meg annak a pár ezernek, akik mehettek kankókezelésre a veled töltött percek után.
  Petrőczi: Órák, sőt éjszakák, szivi. Csak neked tart pár másodpercig, mint egy földigilisztának. Még észre se vettem, hogy benn van, már kész is … Ne is beszéljünk tovább. Írok egy szép szerelmes verset, de kire is gondoljak közben? A Péterfy Gergelyre, a Szabó Gézára vagy a Tarján Tamásra? Mindegy, elkezdem, aztán csak megjön az ihlet.

  • Epilógus Hencidához said

   Szabó: Gondolj inkább Nyilasy Balázsra, azt nem kaptad meg, te riherongy.
   Petrőci: Mi, hogy én nem kaptam meg? Ő nem kapott meg engem. Mer olyan féltékenységi cirkuszt csináltál hogy kénytelen voltam kihagyni ezt a szexi pasit.

  • Tempi passati said

   Azt írja az egyik “rajongó”: Éva néni, Te ugyanolyan szép vagy mint harminc évvel ezelőtt Aszódon.
   Hát persze, mert ha nem is harminc, de több évvel ezelőtt készült képet tett fel magáról reklámnak!

  • Szabó Bandi bácsi said

   Hiába, nem tudtam többé megakadályozni. Addig rágta a f…omat akarom mondani a fülemet hogy kénytelen voltam neki profilt gyártani.

   • joszif brodszkij said

    Hagyd a szabót nem méltó rád. Gyere hozzám!
    Megyek érted, halhatatlan szerelmem!

   • Epekedő Ludvig said

    Ó de mennék én drága szerelmem. Csak ha hallgatnék a hívó szóra már nem halhatatlan lennék, hanem halott.

   • petrőczi a botránykő said

    Agyhalott már így is vagy, szivi.

   • Exhibicionista said

    Ez abból is látszik, hogy folyton tolaxik a pofonokér. Nem bírja ki ha nem ő a főszereplő. Muszáj neki mindenhova odatolni a tenyérbemászó képét.

   • petrőczi a botránykő said

    Az is kiderül, hogy Ludvig legjobb barátnője Sárosdyné, aki pénzért árulta a nyelvizsgabizonyítányokat. Biztos abban is benne volt Ludvig.

   • saca said

    Csunyik vagytok az évikenéni korlátoszta is a hozáférést hoty ne tuggyátok látni csak a nyolcszáz ötven hét éegjobb barija és barinőjje, hihi

 53. kaján halász said

  A Károli és a Nemzetstratégiai Intézet a nemzet lelkével foglalkozó konferenciát tartott.
  http://24.hu/kozelet/2015/10/02/retvari-bence-a-magyar-emberek-hanyattatott-lelkuletu-kozossegben-elnek/

 54. Új földesurak said

  Október közepétől megkezdődik a magyar állami földterületek tömeges eladása. Az év végéig Orbánék mintegy félmillió hektár földet akarnak átjátszani a fideszes oligarcháknak. A gigantikus földmutyira Orbán Viktor személyes döntései alapján kerül sor, ennek végén Magyarország gyakorlatilag egy feudális, fideszes nagybirtok lesz majd. Orbán pártkatonái, azaz hűbéresei kezén lesz minden értékes földterület, Hegyeshalomnál pedig nyugodtan ki lehet írni, hogy Orbánisztán vagy Fidesz-land. Ha a magyar nép továbbra sem tesz semmit, akkor sajnos kilopják a talajt is a lábuk alól, a magyar demokraták pedig migránsok lesznek a saját hazájukban.

 55. keresztény júdások said

  Végre keresztény gondolatok a menekülthullámról.
  Nem mint a Bogárdi sunnyogása meg a csongrádiak rágalomáriája.
  http://szemlelek.blog.hu/2015/10/02/szekely_janos_puspok_a_bevandorlasi_hullam_kereszteny_szemmel?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

 56. Köntös köntöse alatt said

  Köntös alpári papi rabulisztikával megvédi Orbán szögesdrótját és lesújt a liberálisokra.
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2015-10-03/szogesdrot-es-keresztenyseg

 57. rogán a simlis csirkefogó said

  A tolvaj gazember Rogán lett Orbán Goebbelse, a főuszító..
  http://24.hu/kozelet/2015/10/04/rogan-ki-akarnak-zarni-minket-az-uniobol/

 58. PÖCS said

  Egyre többen csatlakoznak a budaörsi gimihez.

  A Történelemtanárok Egylete erkölcsileg illegitimnek tartja a Nemzeti Pedagógus Kar által készített pedagógus etikai kódex tervezetét.

  A Történelemtanárok 25. Országos Konferenciája vasárnap fogadott el egy erre vonatkozó állásfoglalást. Az MTI-hez eljuttatott közleményük szerint szükségtelennek tartanak egy olyan kötelező etikai kódexet, amely minden állami és önkormányzati intézményben dolgozó tanárra érvényes.

  A konferencia állásfoglalást hozott a Pedagógus Önértékelési Csoportok működtetéséről is, megtévesztőnek minősítve a megnevezést és kínosnak a betűszót. Szerintük nem önértékelésről van szó, hanem központi előírások alapján történő, több körben megvalósítandó ellenőrzésről. Álláspontjuk szerint az elvárások szakmailag vitathatók és együttes teljesítésük irreális.

  http://www.hirado.hu/2015/10/04/elutasitja-a-tortenelemtanarok-egylete-az-etikai-kodex-tervezetet/

  • BECSben a PÖCS said

   Bertalannak mindenről a férfi nemiszerv jut eszébe, ezen mászott fel oda, ahol most van.

   • Judittal nem basztak klubja said

    Akár azt is hihetnénk hogy ő találta ki ezt az obszcén elnevezést, de ennyi szellemességet nem feltételezek róla. Bár nem basztam meg, mert undorodtam tőle, de alaposan és közelről ismertem.

   • Puzsér Róbert fan said

    Érdemes megkérdezni Puzsért, mi a véleménye róla.
    Tőle az ösztöndíját lopta el mint HÖK elnök.

 59. Happy birthday said

  Isten éltesse Iványi Gábort, aki tegnap lett 65 éves. Egy igaz ember. Ritka az ilyen ebben a korrupt országban. Nem csoda, hogy a média nem emlékezett meg róla, nem passzol a trendbe.

 60. […] Judit Bertalan and the Code of Ethics (Czunyiné Bertalan Judit és az etika) […]

 61. Teresa said

  I was just looking at your Judit Bertalan and the Code of Ethics (Czunyiné Bertalan Judit és az etika) « Jhnnsclvn’s blog site and see that your site has the potential to get a lot of visitors. I just want to tell you, In case you didn’t already know… There is a website service which already has more than 16 million users, and most of the users are looking for topics like yours. By getting your site on this network you have a chance to get your site more visitors than you can imagine. It is free to sign up and you can read more about it here: http://www.isugarbox.com/yourl/b5

 62. Teresa said

  Hi my name is Teresa and I just wanted to send you a quick message here instead of calling you. I came to your Judit Bertalan and the Code of Ethics (Czunyiné Bertalan Judit és az etika) « Jhnnsclvn’s blog page and noticed you could have a lot more visitors. I have found that the key to running a successful website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter.

 63. jhnnsclvn said

  Átemelte reformatusoklapja.

 64. orbán gazsi hipszteregyháza said

  Orbán Gáspár betegeket hülyít. Biztos pénzért, mint az apja.
  http://pestibulvar.hu/2017/11/06/rakosokat-gyogyit/

 65. balla a lelkészi jellegű patkány said

  Holnap a kommunizmus áldozataira emlékeznek a gyökér komcsik, pl. Balla Péter, a patkányfejű károlis rektor
  http://reformatus.hu/mutat/14304/

 66. Tállai, Orbán adóügyi disznaja said

  Tállai, orbán adóügyi disznaja röfögött egyet:
  https://444.hu/2017/11/06/tallai-andras-a-kepviselo-ur-eleg-alpari-hangnemet-utott-meg-hogy-ellopjak-a-kozpenzt

 67. Ki győz: Lakatos Béla vagy Czunyiné? said

  Itt elmondja Lakatos Béla, Ács polgármestere, volt fideszes, jelenleg momentumos, milyen konfliktusai voltak Czunyinéval a Károli ordas qrvájával.
  http://magyarnarancs.hu/belpol/kicsinaljak-mert-kilepett-97337
  Most egymás ellen indulnak Oroszlány-Ács térségében.
  Éljen Lakatos!!!
  Vesszen Czunyiné, a tolvaj kurva!

 68. Orbán az uszító terrorista said

  Orbán országában mind megdöglünk.
  Jó ez nekünk?
  https://kolozsvaros.com/2017/11/05/vendegiras-akkor-te-hol-vereted-agyon-magad-ocsem/

 69. […] Judit Bertalan and the Code of Ethics (Czunyiné Bertalan Judit és az etika) […]

 70. […] Judit Bertalan and the Code of Ethics (Czunyiné Bertalan Judit és az etika) […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: